nr System i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 1 2011 System i samverkan"

Transkript

1 nr System i samverkan

2 Möt ökad efterfrågan med full kontroll Leverantösfakturan betalas och ev. används self-billing Före beställning mottas eventuellt varucertifikat och prislista Lagret fylls på, för leveratörer r utanför EU används ett tullfritt lager Beställning skickas till leverantören Godset levereras och en leveranskontroll görs Ökad efterfrågan kräver kontroll. Vi belyser några av de problem som kan uppstå från det att beställningen görs till leveransen anländer. När företag tittar närmare på sina inköpsrutiner från sina leverantörer, ser de oftas att det finns glapp i kedjan från beställning av varor för hantering, till leverans till kund. Här beskriver vi hur du på ett enkelt sätt kan ta full kontroll på kedjan, och då vara fullständigt beredd att möta den ökade efterfrågan. Före beställning Inom vissa brancher, exempelvis detaljhandel och livsmedel, är det ett krav att sända information om artikeln, så kallade varucertifikat. Vi tar emot varucertifikat vid ny produktlansering eller om prokukten har förändrats avseende till exempel innehåll, förpackning eller dylikt. Certifikatet beskriver bl.a. artikelns vikt, konsumentförpacknig, butiksförpackning samt palluppbyggnad. Leverantören sänder dessa varucertifikat till Valdioo (Tjänst hos GS1) för validering, sedan sänds de vidare till mottagaren (oss) efter godkännande. Varucertifikatet ligger till grund för intag av artikel till vårt sortiment samt planering av lagret och artikelns placering i lagret. Före beställning är det också vanligt att vår verksamhet önskar en prislista på avtalade produkter. Prislistan mottas vid intag/borttag av produkter samt vid prisförändringar. Beställning När vi ska beställa råvaror eller annat material till vår verksamhet används till stor del telefon, fax och Tyringe EDItion nr

3 mail. Dessa beställningar hanteras av inköpare som planerar inköp efter beräknad försäljning till kunderna. Att vi prickar rätt med inköpen är av stor vikt. Ibland har inte vår beställning kommit fram till leverantören och vi riskerar då att stå utan beställt material, vilket i sin tur ger oss själva problem att leverera till vår kund. Ett annat bekymmer som uppstår är att leveransen från leverantören inte överenstämmer med beställningen, det kan vara fel på både vad och hur mycket som levereras. För att kunna leverera till vår kund byggs det upp lager som hanterar problemet. Att ha bra hjälpmedel för att våra lager ska var så effektiva som möjligt är både viktigt och prioriterat då detta direkt påverkar bundet kapital. Exempel på sådana hjälpmedel är att vi utifrån vårt affärssystem automatiskt skickar prognoser/order till våra leverantörer som använder den informationen för sin verksamhet. Godset levereras till oss När vi får leveransen av beställt gods görs en leveranskontroll som innebär att vi kontrollerar att vi fått rätt antal och rätt artikel. Vi passar även på att göra stickprover på kvaliteten. Är allt till vår belåtenhet och vi har fått det vi har beställt kommer denna leverans att betalas. Givetvis finns möjligheten att leveransen inte stämmer överens med skickad order och då kommer vi såklart inte att betala för mer än vi har fått och godkänt. Påfyllning/inleverans till lager Om vi inte upptäcker några kvalitetsproblem kommer godset att levereras till vårt inkommande lager och göras synligt på lagersaldot. Vi har även leverantörer utanför EU och för deras produkter har vi valt att använda ett tullfritt lager (se faktaruta). I korthet innebär det att vi undviker att betala kostnader runt importerna under en tid. Denna möjlighet sparar mycket pengar. Betalning leverantörsfaktura Att betala leverantörsfakturorna korrekt, det vill säga rätt belopp i rätt tid är viktigt för vår verksamhet. Inställda leveranser till oss är ett potentielt hot för vår leveranssäkerhet till vår kund. Att optimera lagervolymer är en viktig del för oss, och det är även då viktigt att ha pålitliga inleveranser. Vi funderar också på att börja använda self-billingkonceptet med våra kunder, det vill säga vi betalar för varorna som är mottagna och godkända. På detta sätt slipper våra leverantörer skicka fakturor till oss. Sammanfattning Vi vill givetvis ha kontroll på dessa olika steg för att så tidigt som möjligt upptäcka och lösa det problem som kan komma att uppstå. Ett bra och effektivt sätt som vi använder är att skicka ordrarna elektroniskt, och när godset skickas från vår leverantör får vi också en elektronisk förvarning. Vi har nu möjlighet att se och lösa problemen innan det blir ett problem i vår egen produktion. Det lönar sig alltid att ha kontroll på läget. Har ni inte det - skaffa er kontrollen helt enkelt. Vi på Tyringe har allt som behövs för att ta kontroll. Med TIS som grund, och Tyringe som leverantör, står du väl rustad att möta den ökade efterfrågan. Vi på Tyringe menar att vi kan bidra med en stor del av lösningen på problem lika de som beskrivs ovan. Ni vet alla att vi levererar en EDI-översättare. Men vår nya plattform är så mycket mer! På den ligger en mängd analysverktyg där du får beslutsunderlag för förändringar i företaget. Där ligger också funktioner som möjliggör automatisering av många tunga rutinarbeten. Att jämföra TIS med en EDI-översättare är som att jämföra en dator med en räknesticka (om ni nu minns vad det var). TULLAGER Tullfritt lager och aktiv förädling är på stark framarch. Att utnyttja det positiva prisläget i andra delar av världen för att ta in större mängder av produkter vid ett och samma tillfälle har alltid varit önskvärt. Tullfritt lager ger den möjligheten genom att vi betalar de olika tullavgifterna och moms i den takt som varorna förbrukas i produktionen. Tullfritt lager har stora besparingsmöjligheter och inte sällan blir besparingarna i miljonklassen. nr Tyringe EDItion

4 Hur klara 65% ökning av antal leverantörsfakturor över en 3-årsperiod, med samma personal? Detta stod Stoby inför 2008 och började därför utvärdera nya arbetssätt. Tyringe kontaktades och tillsammans skissade vi fram en actionplan där förenkling var ledordet. Tidigt tittade vi på Opto som system att ta hand om Leverantörsfakturorna avseende tolkning, attestering, kontering, lagring och eftersökning. I utvärderingen hade vi support och service som synnerligen viktigt för framtiden. Vi behövde en leverantör som brydde sig om Stoby. En annan viktig framgångsfaktor var hög automatiseringsgrad i hanteringen av leverantörsfakturor. Att hitta drivkrafter att gå via EDI blev därmed väldigt viktigt för oss. Vi kom fram till att ekonomi är en bra drivkraft, om vi fick lägre hanteringskostnader samtidigt som Tyringe processade fler transaktioner, fick vi ett win/win. Ett kreativt och utvecklande samarbete har under dessa tre år gett dessa goda resultat, nu står vi inför nästa steg som innebär ytterligare volymökning och hanteringsoptimering för att klara kommande 5 års period. Med siktet inställt på 2016! Thorleif Jönsson Stoby Måleri AB är idag Sveriges största privatägda måleriföretag, som startades 1969 i byn Stoby, därav namnet. Bolagsgruppen delas idag upp i 3 affärsområden - Butik - Entreprenad - Industri. För vidare information, besök gärna deras hemsida på Tillsammans sysselsätter dessa tre affärsområden mer än 330 anställda (varav bl a c:a 200 målare), och idag finns Stobygruppen på bl a följande orter; Växjö, Hässleholm, Kristianstad, Sölvesborg, Olofström, Simrishamn, Ystad, Malmö, Lund, Kävlinge, Lomma och Helsingborg. VD-KOMMENTAR Nu börjar naturen om, liksom varje vår. Så även vi, avseende Leverantörs-EDI. Den minnesstarke kan säkert erinra sig våra tidigare framstötar på detta område. Leverantörer är inte inkomstbringande som kunder är, dock är det viktigt att på alla sätt hålla nere kostnaderna. Alltför ofta överadministreras leverantörsfakturor helt i onödan. Likaså lägger företag stora resurser på att kontrollera och arkivera, trots att dessa resurser istället borde användas för uppgifter som kräver eftertanke, omtanke och mänsklig skicklighet. Kort sagt: låt tekniken ta hand om vad den är bra på och använd anställda till rätt uppgifter. I detta nummer av Tyringe EDItion kan du läsa om allt detta och med lätthet förstå vad jag menar. När ni läser om Viadukt och deras lösning så är detta ett gammalt företagssamarbete som fortsatt under alla år, den åter igen minnesgode känner Viadukt som MPS & EDI. Och när ni läser bilagan från Conrab Opto är det ett ännu äldre företagssamarbete som fortfarande håller på, 1978 hette detta bolag Kron Data och sedermera Conrab. Nu känner vi att tiden är mogen att ta itu med Leverantörs- EDI på ett riktigt sätt. Dessvärre visade det sig att vi varit för tidigt ute förut. Ta nu våren 2011 till att spara kostnader på Leverantörs-EDI på riktigt allvar. Det ni sår nu kommer att blomma till sommaren och ge frukt under många höstar framöver. Med tillönskan om den skönaste vår någonsin Greger Risberg Ansvarig utgivare: Tyringekonsult AB Redaktör: Jeady Åberg Besöksadress: Industrigatan 2, Tyringe Postadress: Tyringekonsult AB, Box 134, Tyringe Telefon: Telefax: HelpDesk: Tyringe EDItion nr

5 Manuell hantering av leverantörsfakturor är en jobbig process Låt Conrab OPTO göra jobbet åt er! Vi jobbar för att få bort hanteringen av pappret. Det ständiga pappersflödet är både tids- och kostnadskrävande. Med Conrab OPTO kan du hantera ALLA dokument: Leverantörsfakturor, Avtal, Reklamationer, Ärende etc. utan ett enda papper. Med Conrab OPTO kan du hantera hela pappersflödet elektroniskt. Tidsbesparingen är stor och sparar du tid så sparar du pengar mycket pengar! Vi skräddarsyr din lösning med dig i fokus. Conrab OPTO är extremt användarvänligt och flexibelt. Vi har kopplingar till över 40 affärssystem. Conrab OPTO har en egen användarförening, OPTOmisterna, där du som kund kan få tips och råd samt möjlighet att hjälpa oss utveckla Conrab OPTO efter de önskemål som finns. Vi lyssnar på dig och dina behov! Stanna inte vid leverantörsfakturan. Med Conrab OPTO behöver du inget annat dokumenthanteringssystem. I Conrab OPTO kan du hantera alla typer av dokument i samma gränssnitt. Tidplaner och priser tagna ur fantasin arbetar vi inte med. Att ingå ett avtal med Conrab OPTO AB är en trygg och säker investering. Vi levererar i utsatt tid och håller priserna som vi avtalat. En grundinvestering i Conrab OPTO är jämfört med de flesta av våra konkurrenter och enligt Inspectums* undersökningar betydligt mer kostnadseffektiv. Vi har marknadens mest nöjda kunder vilket Inspectums undersökningar visar år efter år. Vi jagar inte volymerna utan väljer våra kunder med omsorg då det är DU som står i fokus hos oss! Inspectum genomför varje år en omfattande undersökning av kvalitén på alla plan för EFH-leverantörerna på marknaden. Conrab OPTO ligger i topp år efter år på samtliga 80 punkter.

6 Från manuell hantering Till automatisk Automatisk import av elektroniska fakturor Automatisk tolkning av skannade fakturor Automatisk registrering av fakturor Automatisk kontering av fakturor Automatisk radmatchning av faktura mot inköp Automatisk attest av återkommande fakturor Automatisk eskalering av faktura Automatisk påminnelse via e-post Automatisk generering av vitala rapporter I samarbete med Tyringe konsult har vi genomfört ett antal affärer lyckosamt. Tyringekonsult har satt upp en form av molntjänst där vi tillsammans kan erbjuda en attraktiv lösning för smartare dokumenthantering. Tyringes djupa kunskaper kring EDI och e-faktura tillsammans med Conrab OPTO AB:s kunskaper kring dokumenthantering har visat sig vara en mycket lyckad lösning enligt kunderna. Inspectum genomför varje år en omfattande undersökning av kvalitén på alla plan för EFH-leverantörerna på marknaden. Conrab OPTO ligger i topp år efter år på samtliga 80 punkter.

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna!

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna! IT Scanning Copy Print Eliminera fakturapärmarna! 1 Hur vore det att halvera fakturabetalningarna? Vi menar då inte beloppen som sådana, men väl arbetet och kostnaden för själva hanteringen av leverantörsfakturorna.

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer