MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem"

Transkript

1 MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

2 Innehåll 1. Allmänt om PIAplus Logga in i PIAplus Viktiga begrepp Grupper Dokument Meta-data Medlemmar Arbetsflöde Relationer Behörighetshantering i PIAplus Läs- och skrivrättigheter till grupper där du är medlem Läsrättigheter till grupper där ditt företag är medlem Flikar i övre länkfält Min sida Genvägar Rapportsökning Manualer Mallar Att läsa i PIAplus Kugghjulsmenyn Listor Filtrera i listor Exportera listor till Excel Att backa i systemet Att skriva i PIAplus Att lägga in dokument Distributionslista Namngivning av dokument i PIAplus Arbetsflöde dokument (30)

3 8. Att skapa och skicka kallelser Inledning Att skicka en kallelse med samma funktionalitet som gamla PIA Fyll i kallelsens meta-data ( konfigurera kallelsen) Gör kallelsen till en definitiv kallelse E-postmeddelandet som kommer till den inbjudne deltagaren Se vilka som svarat och vilka som kommer att delta Utökad funktionalitet i jämförelse med gamla PIA Skicka påminnelser Ändra i en kallelse Bifoga en fil (t.ex. en dagordning) till kallelsen Ändra i annan inbjuden deltagares svarsformulär Samla information om önskemål, t.ex. kost Mötesplanering i PIAplus Att skicka en preliminär kallelse Kallelser från gamla PIA (30)

4 1. Allmänt om PIAplus Nya PIAplus är ett sharepointbaserat projekt- och dokumenthanteringssystem, med en väsentligt större funktionalitet än vårt tidigare PIA-system. Grundläggande för systemet är att det inte har en fast mapp-struktur (som exempelvis gamla PIA) utan att samma information kan nås på flera olika sätt. Alla dokument, grupper, användare osv. karakteriseras av ett antal meta-data (i andra system kallade attribut, taggar eller liknande) som gör att de kan hållas ordning på i systemet. Ett viktigt metadata för användare i PIAplus är vilket företag de tillhör. Ordet företag i systemet betyder snarare organisation vilket innebär att även t.ex. KTH kallas företag. Teknikområdenas princip att betrakta orter snarare än juridiska enheter som företag är också bevarad. Det betyder t.ex. att SSAB Luleå är ett annat företag än SSAB Borlänge. Den utökade funktionaliteten i PIAplus gör att verktyget efterhand kommer att byggas ut med fler och fler funktioner. Inför lanseringen har vi emellertid fokuserat på att uppnå samma funktionalitet som fanns i gamla PIA. Av programmeringsskäl finns dock de flesta menyer redan på plats. Det betyder att mycket av det du kan se och klicka på i menyerna inte ännu har full funktionalitet! Vi har säkrat de vägar som behövs för att uppnå tidigare funktionalitet, övriga delar kommer att tas i bruk efter hand. Om du får problem eller hittar konstigheter hör av dig till Elisabeth Källgren, som administrerar teknikområdena 31, 32, 33, 34, 41 och 51 samt råd och kommittéer inom energi, miljö och bergshistoria. Armi Kortelainen, som administrerar teknikområdena 21, 23, 24, 43, 44, 45, 55 och 80 samt Stålkretsloppets projekt, FoU-rådet och forskningsprogrammens styrelser. 2. Logga in i PIAplus PIAplus finns på följande adress: Systemet kan också nås från Jernkontorets hemsida. För att logga in använder du din e-postadress som användarnamn och ditt gamla PIAlösenord. Notera att den enda webbläsare som fungerar för PIAplus är Internet Explorer! 3. Viktiga begrepp 3.1. Grupper Teknikområden Forskningskommittéer 4 (30)

5 3.2. Dokument Systemet skiljer på en rad olika dokumenttyper. De typer som externa användare oftast kommer att komma i kontakt med är Kallelse, Dagordning, Protokoll och Rapporter av olika slag (samt bilagor till dessa). För att det ska bli lätt att orientera sig i PIAplus är det viktigt att använda sig av den fastställda nomenklaturen, se avsnitt Meta-data Varje informationsenhet i PIAplus är karakteriserad av en uppsättning etiketter, så kallad meta-data, som underlättar strukturering av och sökning i den databas som PIAplus utgör. Du som användare har bland annat ditt för- och efternamn samt dina kontaktuppgifter som metadata Medlemmar Alla som är med i någon av PIAplus grupper ska vara medlem i systemet och ha inloggningsuppgifter (användarnamn = e-postadress, lösenord = samma som i gamla PIA; vid problem att logga in kontakta Armi Kortelainen eller Elisabeth Källgren ) Arbetsflöde En del av funktionaliteten i systemet bygger på arbetsflöden. På det viset kan du göra olika saker med ett dokument beroende på var i arbetsflödet det befinner sig. Så kan du t.ex. skicka en preliminär kallelse, med flera valbara tider, för att kontrollera när deltagarna har möjlighet. När dagen är vald förvandlar du kallelsen till slutlig. Ett protokoll, en rapport eller något annat dokument kan vänta på granskning, på godkännande eller på publicering och beroende på vilket ser menyerna och därmed valmöjligheterna lite olika ut för den som arbetar med dokumentet Relationer I systemet byggs relationer mellan olika objekt upp. Exempelvis skapas relationer mellan ett protokoll och den grupp protokollet tillhör och mellan protokollet och dess bilagor. Det är dessa relationer som gör att du kan hitta ett dokument via flera olika vägar. 4. Behörighetshantering i PIAplus Behörighetsprinciperna är förändrade i förhållande till vad som gällde i gamla PIA. Principerna är följande: 4.1. Läs- och skrivrättigheter till grupper där du är medlem Oavsett om du är ledamot från ett medverkande företag eller adjungerad forskningsutförare har du både läs- och skrivrättigheter i de grupper i vilka du personligen är medlem. Ditt eventuella medlemskap i ett teknikområde ger läs- och skrivrättigheter i alla underliggande kommittéer, även de där du personligen inte är medlem. 5 (30)

6 4.2. Läsrättigheter till grupper där ditt företag är medlem Tillhör du ett företag som är medlem i ett eller flera teknikområden eller bidrar med naturainsatser i någon kommitté kommer du att ha läsrättigheter i alla de grupper där någon från ditt företag är medlem (detta är nytt i förhållande till gamla PIA) Flikar i övre länkfält Min sida är landningssida för deltagare i teknikområden och forskningskommittéer. Liknar gamla PIA. Rapportsökning är för att söka fram alla sammanfattningar och för att kunna se alla de rapporter du är behörig att läsa. Manualer är manualer och styrdokument för PIAplus och för forskningen i allmänhet. Mallar är mallar för office-dokument. Jernkontoret är landningssida för Jernkontorets medarbetare (kan endast öppnas av dessa) Min sida Under Min sida kan du i presentationsfönstret via knappar ta genvägar till information av olika slag. i navigationsträdet (spalten till vänster) även kallad kugghjulsmenyn navigera dig fram till de teknikområden och forskningskommittéer som du är behörig att se. 1 Undantaget är några grupper med speciell behörighet (exempelvis programstyrelser) som inte kan läsas av några andra än de som personligen är medlemmar i gruppen. 6 (30)

7 Genvägar De vanligaste sökvägarna finns som grå knappar i en blå ruta som heter Genvägar. Under Mina grupper hittar du de grupper (styrelser, kommittéer) där du som individ har läsoch/eller skrivrättigheter. Längst till höger hittar du de dokument du själv har att hantera, d.v.s. dokument som du är författare till eller granskare eller godkännare av. Om du väljer genvägen Mina dokument får du upp samtliga dessa dokument i en bild. Genom att klicka på Mina grupper och sedan välja en grupp ur listan får du upp en ny bild med genvägar. Där kan du se gruppens verksamhet och medlemmar och alla de dokument och kallelser som hör till gruppen, och även skapa nya, förutsatt att du har skrivrättigheter. Det finns också en knapp under vilken du kan byta lösenord Rapportsökning Om du istället för Min sida väljer Rapportsökning kan du få fram rapporter med hjälp av sökord. I listorna kan du filtrera för att sortera ut delmängder av informationen. Du kan antingen välja att skriva in ditt sökord direkt i sökfältet över respektive kolumn, eller klicka fram ett sökfilter (symbolen till höger i sökfälten). Asterisk (*) används för att få med alla varianter av ett visst namn eller uttryck, t.ex. Beräkning* får med Beräkningar, Beräknings-, och andra varianter. Viktigt: Notera att ett filtervärde tas bort först när du klickat på filtersymbolen och valt Rensa filter. Det räcker alltså inte att ta bort filtervärdet från teckenfönstret Manualer Under denna flik hittar du Jernkontorets olika manualer. 7 (30)

8 5.4. Mallar Under denna flik hittar du Jernkontorets olika dokumentmallar. 6. Att läsa i PIAplus 6.1. Kugghjulsmenyn Till vänster i den bild du får upp när du loggat in finns en meny kallad kugghjulsmenyn, som påminner om filträden i Windows-programmet Utforskaren. Där ser du, utöver de grupper du själv deltar i, även de grupper som andra från din organisation deltar i. Via länkarna i kugghjulsmenyn kan du se samma saker som via genvägarna på Min sida, men informationen är filtrerad på gruppen istället för på dig som individ Listor Informationen i PIAplus presenteras oftast i listor där olika meta-data (etiketter) presenteras i kolumner. Genom att använda de filter som finns högst upp i kolumnerna kan du sortera ut just den information du letar efter Filtrera i listor Det finns två olika sätt att filtrera i listor: 1. Tryck på den lilla trattikonen i den kolumn du vill filtrera och följ instruktionen. 8 (30)

9 2. Skriv sökordet direkt i rutan ovanför kolumnen. Tryck sedan på tangentbordets enterknapp 2. Asterisk (*) används för att få med alla varianter av ett visst namn eller uttryck Exportera listor till Excel Alla listor går att exportera till Microsoft Excel. Detta görs genom att trycka på knappen Export till Excel. Genom att klicka på dokumentets titel får du fram själva dokumentet. Om du klickar på dokumentets ID så får du fram meta-data för dokumentet. Även från den vyn kan du öppna själva dokumentet, genom att klicka på VISA. 2 Det kan fortfarande på enstaka ställen i systemet förekomma att enter-knapptryckningen inte fungerar. Om du råkar ut för detta vill vi att du anmäler det till oss, så att vi kan rätta till felet. 9 (30)

10 Att backa i systemet Det finns en stor flexibilitet i hur du kan komma åt information. Du kan alltså nå samma information via olika vägar. Detta innebär samtidigt att det finns olika sätt att backa tillbaka. I de flesta listor (men inte alla) finns knappen Tillbaka. Högst upp finns en synlig sökväg, så kallade brödsmulor, (se bild till höger), med vars hjälp du kan backa genom att klicka på bakomliggande nivåer. Ibland kan du backa med hjälp av webbläsaren. Det finns dock ett sätt på vilket du alltid kan backa: Genom att högerklicka och välja Backa. 7. Att skriva i PIAplus Om du har skrivrättigheter i PIAplus kan du lägga in dokument av olika typer och skapa kallelser Att lägga in dokument Ett nytt dokument börjar sin tillvaro på din egen dator. Där sparar du ner den dagordning eller rapport eller det protokoll du vill skapa i PIAplus. OBS! Notera att namngivningen av filer i PIAplus är föreskriven, se avsnitt För att flytta dokumentet till PIAplus trycker du på knappen Skapa dokument på Min sida eller på knappen Ny ovanför någon dokumentlista. När du i PIAplus väljer att skapa ett nytt dokument ska du först välja typ: Är det en dagordning, en rapport eller något annat? För ett dokument som inte låter sig katalogiseras under någon av de tillgängliga, specifika typerna kan du helt enkelt välja typen Dokument. När du har valt typ kommer du vidare till en meny där du kan bläddra på din dator efter dokumentet. Då hamnar du i följande vy: 10 (30)

11 Utöver författare (du själv) och ägare (gruppen) måste du ange en godkännare för att dokumentet ska kunna färdigställas, dvs. godkännas och publiceras. I rullgardinsmenyn kan du välja dig själv, eller någon annan i gruppen som godkännare. OBS! Välj annan person än dig själv endast när du behöver ett kvitterat dokument", t.ex. ett justerat protokoll eller en slutgodkänd rapport. Om du väljer någon annan person än dig själv, så kan du nämligen inte på egen hand färdigställa dokumentet. Du har också möjlighet att välja granskare, publiceringsformat och -dag, distributionslista och annat genom att välja Visa på Fler uppgifter. Efter att ha fyllt i nödvändiga och eventuellt ytterligare attribut meta-data kan du Spara. Observera att det i fältet Rubrik ska stå namnet på dokumentet (enligt regler nedan). Då laddas dokumentet upp i PIAplus. För att dokumentet ska synas för andra än dig själv och godkännaren måste du dock via knappen Arbetsflöde i menyraden ovanför först se till att godkännaren godkänner dokumentet och sedan publicera dokumentet. Därefter sker all hantering inom systemet, som också håller reda på versioner av dokumentet. Mer om detta nedan Distributionslista Du kan alltid koppla en distributionslista till dokumentet. De som står i distributionslistan kommer att få information om att dokumentet publicerats. Om dokumentet registrerats under en grupp så kommer gruppens medlemmar att finnas under TO/FK. För att tanka in dessa i distributionslistan ska du klicka på knappen Uppdatera Namngivning av dokument i PIAplus PIAplus ger en helt annan överblick än gamla PIA t.ex. kan ju alla representanter från ett visst företag (ort) utöver sina egna numera se varandras grupper och dessas dokument. För att denna överblick ska vara klar och tydlig och minimera risken för sammanblandningar inför vi en nomenklatur för namngivning av dokument enligt nedan. (Notera att namngivning sker i fältet Rubrik när ett dokument laddas upp i PIAplus. Vad dokumentet heter på moderdatorn spelar ingen roll). Varje dokumentnamn ska inledas med gruppens femställiga sifferkombination (för styrelser är detta TO:ts nummer följt av tre nollor). Därefter ska följa ett understreck. 11 (30)

12 För dokument som är kopplade till ett möte ska efter understrecket följa datum för mötet på formen ÅÅÅÅMMDD. Därefter ett nytt understreck, följt av en av tre följande bokstäver, i versal form: D (för dagordning), P (för protokoll) eller R (för rapport). Bokstaven ska följas av mötets serienummer, i treställig form. Om dokumentet ifråga är en bilaga anges detta efter serienumret med understreck följt av bokstaven B (versal) och bilagans nummer. Därefter en kort beskrivning av bilagans innehåll. Kallelser hanteras helt och hållet inom systemet. Kallelsens namn styrs av mötesdag och -typ. Rapporter som inte är kopplade till ett möte, liksom andra typer av dokument än dagordning och protokoll, ska istället för mötesdatum ha annat lämpligt datum, t.ex. när dokumentet skapades eller publicerades i PIAplus. Därefter kan följa ett beskrivande namn. Några exempel: Protokollet från forskningskommittés möte nr 27 den 15 januari 2012 ska alltså ges namnet ( Rubriken ): 31034_ _P027 Bilaga två till protokollet en presentation av ett förslag till projekt kring användning av restvärme, får namnet: 31034_ _P027_B2_restvärme En rapport beställd av styrelsen för teknikområde 23, Styrning av slagger i ljusbågsugn och levererad av forskningsutföraren den 15 december 2011 kan t.ex. ges namnet: 23000_ _slagg i ljusbågsugn Genom att följa denna nomenklatur så kommer dokumenten att listas på ett logiskt, samlat vis, och bilagorna kommer att listas i ordningsföljd omedelbart under respektive moderdokument. Det blir dessutom enkelt att se var ett dokument hör hemma. Denna nomenklatur gäller per omgående. Dokument som förts över från gamla PIA kommer att ges nya namn enligt nomenklaturen i den takt vi hinner med Arbetsflöde dokument PIAplus är ett dokumenthanteringssystem med versionshantering av dokumenten. Varje dokument följer alltså ett arbetsflöde: 1. Dokumentet registreras i systemet. När författaren registrerar dokument pekar han ut godkännare (det finns även möjlighet att peka ut granskare men den kommer att tas i bruk först senare). På detta stadium kan bara författaren och godkännaren se och ändra i dokumentet. Dokumentet är en arbetsversion. 2. När författaren känner sig tillräckligt klar med dokumentet skickar han det för godkännande. Detta gör han genom att i arbetsflödet välja Klart för godkännande. 12 (30)

13 3. När dokumentet har satts klart för godkännande förändras rullgardinsmenyn under Arbetsflöde. Längst ner i rullgardinen kan författaren lämna ett meddelande till godkännaren. Nu kan godkännaren välja att godkänna eller inte godkänna dokumentet. I båda fallen finns möjligheter att i ett kommentarfält lämna synpunkter till författaren. (Godkännaren kan också gå in och ändra direkt i dokumentet.) 4. När godkännaren godkänner dokumentet hamnar han/hon i en vy där godkännandet bekräftas genom att trycka på knappen Godkänns. 5. Nu måste dokumentet publiceras för att det ska bli synligt för alla medlemmar med läsrättighet i gruppen. Detta görs av författaren (eller godkännaren) genom att välja Publicera i arbetsflödet. 6. Dokumentet publiceras som pdf eller html (beroende på vad du valt). När dokumentet är publicerat kan du inte längre ändra. Då får du istället göra en ny version. Detta görs genom att du i Arbetsflöde väljer Ny version. 13 (30)

14 8. Att skapa och skicka kallelser 8.1. Inledning PIAplus kallesefunktion är tänkt att kunna användas både för att kalla till möten och för mötesplanering (via en så kallad preliminär kallelse med olika datumalternativ). Arbetsflödet i de båda fallen illustreras nedan. I det fall mötesdatum redan är bestämt följer du den gröna linjen i figuren. I sin enklaste användning motsvarar detta den funktionalitet som fanns i gamla PIA. Hur du skickar en sådan kallelse beskrivs i avsnitt 8.2 nedan. Det finns i kallelsefunktionen dock även vissa möjligheter som inte fanns i gamla PIA. Hur du använder dessa beskrivs i avsnitt 9. I det fall du behöver undersöka vilket av flera mötesdatum som passar gruppen bäst, följer du den blå linjen i figuren och går via en så kallad preliminär kallelse. Hur du använder dig av en preliminär kallelse beskrivs i avsnitt 9.6. Kallelsen registreras Kallelsen görs om till en definitiv kallelse Kallelsen skickas Kallelsen skickas som preliminär kallelse Oavsett om du ämnar följa det gröna eller det blå flödet i figuren börjar du på gruppens sida genom att trycka på knappen Kallelse i skapa-kolumnen Att skicka en kallelse med samma funktionalitet som gamla PIA Fyll i kallelsens meta-data ( konfigurera kallelsen) När du har tryckt på Kallelse-knappen, öppnas kallelsen i konfigureringsläge, det vill säga det läge där kallelsens metadata fylls i. Detta görs via ett formulär som fylls i enligt följande: 14 (30)

15 Lägg till aktivitetens namn enligt PIAplus namngivningsregler Välj mötestyp i rullgardinen Välj start och slutdatum OBS: Tiden fylls i för hand (default är 00:00) Välj ansvarig genom att klicka på namnet: OBS! Den ansvariga är den enda som kan administrera kallelsen: Välj dig själv!!!! OBS! Nedanför deltagarrutan finns flera fält under rubriken Preliminär kallelse (syns ej på denna skärmdump). Lämna dessa tomma. Kalla gruppen till mötet (ta bort bocken om någon inte ska kallas) genom att klicka på Lägg till och sedan OK. När alla fält är ifyllda trycker du på knappen Spara. Då skapas kallelsen i systemet. Kallelsen har dock inte skickats än Gör kallelsen till en definitiv kallelse När kallelsen har sparats öppnas fönstret nedan. För att kunna skicka ut kallelsen måste den göras om till en definitiv kallelse. Välj Arbetsflöde i menyraden och Gör om till definitiv kallelse i rullgardinen. När detta är gjort kommer innehållet i rullgardinen under arbetsflöde att förändras och du får fem nya alternativ. Välj det första: Skicka kallelse. 15 (30)

16 Nu kommer du in i det läge där du har möjlighet att redigera själva e-postutskicket (se bilden nedan). När du är klar trycker du på Skicka. Systemet lägger in e-postadresserna till alla kallade deltagare. Du kan ta bort oönskade adresser med ta bort-knappen. Vill du kalla någon utomstående, skriv e-postadressen i rutan. Tryck Lägg till. Du kan ändra vad som ska stå i e-postkallelsens ämnesrad om du vill. Du kan också ändra vad som står i själva meddelandet. Vad systemet plockat in automatiskt är den information om mötet som du givit när du skapade kallelsen E-postmeddelandet som kommer till den inbjudne deltagaren Ändras ingenting i bilden ovan så kommer e-postkallelsen att se ut så här i den inbjudne deltagarens e-postlåda: OBS! Det är den mötesansvarige som står som e-postkallelsens avsändare. Eventuellt svar på meddelandet hamnar alltså i den mötesansvariges e-postlåda. Själva e-postmeddelandet innehåller information om mötet och två länkar: 16 (30)

17 När den inbjudne deltagaren klickar på länkarna i meddelandet kommer han/hon att se en av följande sidor: OBS! Det är den senaste tryckta länken som gäller som svar på kallelsen i systemet. Den inbjudne deltagaren kan alltså när som helst ändra en tidigare avbokning eller bokning genom att gå in i e-postmeddelandet igen och trycka på den andra länken Se vilka som svarat och vilka som kommer att delta Den mötesansvarige kan se vilka som har anmält sig till mötet genom att gå till gruppens sida och trycka på knappen Kallelser i Visa-rutan. Då öppnas följande vy: 17 (30)

18 OBS! För varje kallelse skapar systemet en svarsblankett per deltagare. Därför syns flera rader med samma länk i kolumnen Aktivitetsnamn (en länk som leder till själva kallelsen), med olika länkar i kolumnen Deltagare (länkar som leder till respektive deltagares svarsblankett). I kolumnen Status ses vilka som anmält sig till mötet: 9. Utökad funktionalitet i jämförelse med gamla PIA 9.1. Skicka påminnelser PIAplus kan skicka påminnelser om att inbjudna deltagare ska svara på kallelsen. Detta görs via arbetsflödet enligt nedan: Det enda som skiljer en påminnelse från en kallelse är den förvalda (men redigerbara) texten i e-postmeddelandet som sänds ut. Både kallelser och påminnelser kan skickas hur många gånger som helst. I PIAplus kan du också i konfigureringsläge välja ett datum för en automatisk påminnelse. Det görs i rutan under slutdatum. 18 (30)

19 Möjligheten att skicka samma kallelse och/eller påminnelse flera gånger gör det möjligt att redan tidigt gå ut med kallelsen till de inbjudna deltagarna, för att sedan påminna om att svara på kallelsen när mötet börjar närma sig (alternativt skicka kallelsen en gång till). Deltagarna kan också ändra sitt svar från det att den första kallelsen skickas fram tills att mötet äger rum genom att använda länkarna i e-postmeddelandet Ändra i en kallelse I PIAplus kan du när som helst ändra i en skapad kallelse genom att öppna kallelsen (till exempel från lista över gruppens kallelser) och trycka på knappen Ändra (se figuren nedan). Då öppnas kallelseformuläret i konfigureringsläge och det går att ändra namn, datum, dagordning och så vidare. När du är klar med dina ändringar trycker du på Spara-knappen uppe i det högra hörnet. OBS! Den ändrade kallelsen skickas därmed inte. Om du vill skicka ut en kallelse med de genomförda ändringarna måste du göra det via arbetsflödets Skicka kallelse Bifoga en fil (t.ex. en dagordning) till kallelsen OBS! Vill du bifoga ett dokument ska du först se till att dokumentet finns publicerat under den aktuella gruppen. Hur detta går till kan du läsa om i avsnitt 7.1. Att bifoga ett dokument till kallelsen innebär i PIAplus att du i systemet skapar en relation mellan dokumentet och kallelsen. Relationen skapas i det läge där kallelsen har gjorts om till en definitiv kallelse. Då ser fönstret ut så här: 19 (30)

20 För att skapa relationen, skrollar du nedåt tills raden Dokument syns. Där tycker du på knappen Ny. I det fönster som då öppnas söker du bland gruppens dokument genom att välja dokument-typ i rullgardinen (vid behov används även andra filter för att snäva ner sökningen och hitta rätt dokument). Det dokument som ska bifogas e-postkallelsen bockas för varpå du trycker på knappen Spara. Nu syns dokumentet i kallelsens metadata. I och med att du har skapat relationen mellan kallelsen och dokumentet kan du nu låta dokumentet gå med som en bilaga till e-postkallelsen. Detta gör du genom att i Skicka kallelse -läget bocka för rutan Bilagor : Dokumentet kommer nu att bifogas e-postkallelsen. OBS! Filnamnet är inte det namn som du givit dokumentet, utan ett unikt automatgenererat namn skapat av systemet (i detta fall DD0044). 20 (30)

21 9.4. Ändra i annan inbjuden deltagares svarsformulär Den mötesansvarige har tillgång till de enskilda deltagarnas svarsformulär. Funktionen kan utnyttjas när en inbjuden deltagare meddelar den mötesansvarige muntligen eller via vändande e-post (e-postkallelsen skickas ju med mötesansvarig som avsändare). En inbjuden deltagares svarsformulär öppnas genom att du klickar på det aktuella personnamnet i kolumnen längst till vänster i listan över gruppens kallelser. Då öppnas fönstret nedan. Genom att använda rullgardinen under arbetsflöde kan deltagarens status anges som Kan ej delta eller Deltar. För att komma tillbaka till listan trycker du på knappen Avbryt. (OBS! Knappen Avbryt har ingen annan funktion än att leda tillbaka till listan som du kom från. Ändringen i deltagarens status sparas nämligen redan när det väljs i rullgardinen. Ett annat sätt att lämna formuläret är att använda kugghjulsträdet till vänster för att landa direkt på gruppens sida) Samla information om önskemål, t.ex. kost PIAplus ger också möjlighet att samla information från deltagarna om speciella önskemål avseende mötet, till exempel om kost och logi, genom att kallelseblanketten som deltagarna får rymmer fler svarsalternativ än bara deltar och deltar inte. Den utökade kallelseblanketten skapas i det läge där kallelsen gjorts om till en definitiv kallelse innan den skickas (se ovan). I detta läge är vyn som i figuren nedan. Klicka på knappen Ändra för att komma in i kallelsens konfigureringsläge. 21 (30)

22 Genom att skrolla nedåt kommer du till vad som kallas Konfigurering av kallelseblanketten. Här skapas svarsfälten till deltagarnas svarsblanketter (nedan beskrivs hur dessa kommer att se ut) genom att det i rutorna anges vilka fält som ska finnas i blanketten. Svarsfält kommer bara att skapas för de dagar för vilka du valt hel- heller halvdagsaktivitet. I exemplet nedan skapas en kallelse för ett heldagsmöte med lunch. När du är klar, skrollar du upp igen och sparar kallelsen med Spara-knappen, varefter kallelsen skickas via arbetsflödets rullgardin som vanligt. Precis som i fallet med en enkel kallelse kommer den inbjudne deltagaren att få ett e-postmeddelande med två länkar, en för att delta och en för att inte delta på mötet. När den inbjudne deltagaren nu klickar på länken för att delta kommer han/hon att hamna i sin egen svarsblankett där han/hon kan lämna sina svar, varpå han/hon trycker på Boka: 22 (30)

23 Mötet är i detta fall ett heldagsmöte Deltagaren kan välja att delta heldag eller halvdag, eller inte alls. Deltagaren kan kryssa i om han/hon vill delta i lunchen samt lämna önskemål om exempelvis specialkost i kommentarsfältet. I och med att deltagaren tryckt Boka, fås följande bekräftelse på skärmen: Om den inbjudne deltagaren anger att han/hon inte kommer att delta i mötet genom att klicka på länken i e-postmeddelandet, fås (precis som i fallet med en enkel kallelse) följande meddelande: Den mötesansvarige kan följa hur deltagarna har svarat genom att gå till gruppens sida och trycka på knappen Kallelser i Visa-rutan. 23 (30)

24 Då visas en lista över samtliga kallelser. Genom att 1) filtrera på den aktuella kallelsen 3 och 2) skrolla åt höger kan den mötesansvarige se hur deltagarna har svarat. OBS! Det är lättare att få en överblick om du exporterar listan till Excel, då fönstret tyvärr inte låser vänsterkolumnen med deltagarnas namn när du skrollar Mötesplanering i PIAplus Att skicka en preliminär kallelse Genom att använda den så kallade preliminära kallelsen kan du skicka ut en förfrågan om mötesdatum innan du gör om kallelsen till en definitiv kallelse. Det går till på följande vis: Precis som när en enkel kallelse skapas, börjar du med att på gruppens sida trycka på knappen Kallelse i skapa-kolumnen. 3 OBS: Bugg filtret fungerar inte i dagsläget. Rapporteras till RMT för lösning. 24 (30)

25 Då öppnas konfigureringsläget. Formuläret fylls i enligt bilden nedan. Lägg till aktivitetens namn enligt PIAplus namngivningsregler. Välj mötestyp i rullgardinen. Lämna fälten för start och slutdatum tomma! Välj ansvarig genom att klicka på namnet: OBS! Den ansvariga är den enda som kan administrera kallelsen: Välj dig själv!!!! Kalla gruppen till mötet (ta bort bocken om någon inte ska kallas) genom att klicka på Lägg till och sedan OK. 25 (30)

26 För att komma till de fält där du kan ange ett alternativ för mötesdatum så måste du skrolla nedåt: Lägg in dina datumförslag med hjälp av Ändra-knapparna OBS! Tiden fylls i för hand (default är 00:00). När samtliga datumförslag för möte har lagts in skrollar du upp och trycker på Sparaknappen. Därpå väljs Skicka preliminär kallelse i arbetsflödets rullgardin. Därefter fungerar det som när du skickar ut en definitiv kallelse, d.v.s. du hamnar i ett läge där du kan redigera e-postkallelsen varpå du skickar den genom att trycka på Skicka-knappen: 26 (30)

27 Den inbjudne deltagaren kommer nu att få ett e-postmeddelande med två länkar, precis som när du skickar en definitiv kallelse. När han/hon klickar på länken för att delta i mötet kommer han/hon in i detta formulär: Deltagaren anger i formuläret vilka dagar som passar genom att bocka för i rutorna och trycker sedan på knappen Boka för att spara sina svar i PIAplus. I och med att deltagaren tryckt Boka, fås som vanligt följande bekräftelse på skärmen: 27 (30)

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer