Nyhetsbrev version 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev version 2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev version 2013 Dokumentet innehåller förändringar från version Det innebär att även förändringar som redovisades i Sp (Service pack) ingår i detta dokument. 1. Interbook/ Booking Bokning Resttider Visa bokningstillfällen (Alt+T) Gruppbokning i Booking Avbokning av hel bokning (Booking) Ny hantering Preliminärbokningar Objekt med särskilda regler (ex. livräddningsintyg) Inställningar för objekt med särskilda regler (bokning) Interbook helt ny design Interbook Admin-delen Länkar nytt fönster Checkpoint App ( Vaktmästarappen ) Kommunikationscentralen Ändra pris i publika delen Interbook publika delen Kontakta systemadministratör Nytt bokningsschema i publika delen Bidrag Underhåll Bidragsart Parametrar till bidragsart med 60 fält Redigeringsmöjligheter Redigeringsmöjligheter gäller enbart för Registreringsfält (R) samt bidrag med 60-fält Bidragsregistrering i Booking Bidragsansökan Kopia till Dokumenthanteringssystem Bidragsbesked- exakt kopia till förvald adress (Booking) Ny hantering vid bifoga dokument Bifogade dokument via ansökan Mottagna dokument vid handläggning Visa bidrag Summa för Medlemmar och Aktiviteter Skicka in enbart dokument (årliga handlingar) Inget bidragsbesked automatiskt Olika budget- och bidragsår

2 7.11 Hantera två år vid bidragsansökan Förändringar i utskriftsdatabasen (lf1.mdb) Nyttjandestatistiken Schemaplaneringen e-boka e-förening Kompabilitetsvy

3 1. Interbook/ Booking 2013 Versionsnummer är nu ändrat så att det börjar med året för versionen. I detta fall version 13. (13 står för år, 0 = version (eller 1=SP), nästa 0 =Patch) 2. Bokning 2.1 Resttider En kvalitetsförbättring har gjorts när det gäller resttidshantering. Om man avbokade ett flertal gånger på samma bokningstillfälle och vid varje gång sparade resterande tider, fungerade det inte fullt ut. Efter denna översyn fungerar hanteringen av resttider. 2.2 Visa bokningstillfällen (Alt+T) Om ett tillfälle vid en schemabokning inte fick hela den önskade tiden skrivs detta ut som en information i Visa bokningstillfälle (Alt+T). Man kan alltså se den från början bokade resttiden och vilka klockslag det rör sig om. Det underlättar om man vill kontrollera en fakturering. När hela raden är avbokad försvinner denna text. 3

4 Från början bokad visar vilken tid du fick på det aktuella bokningstillfället. Det visar att du inte har hela den önskade tiden på aktuellt tillfälle. 2.3 Gruppbokning i Booking Gruppbokning i Booking innebär att man kan boka först en rad på en ny bokning och sedan enkelt välja från en lista vilka ytterligare objekt på denna anläggning som skall bokas samma datum och samma tid och sedan boka dessa. Förutsättningar för gruppbokning: Enbart enstaka bokningar. Det går inte att gruppboka lagerobjekt. Det går inte att gruppboka scheman. Objekt/delobjekt som är ej kombinerbara objekt/delobjekt kan inte gruppbokas. Man kan inte avboka på gruppbokningsbilden. Däremot på vanliga avbokningen Om den aktuella objektidentiteten är kopplad till ett passagesystem så väljs alla kort på kunden på alla bokningsrader. Finns mer än 200 kort så väljs de 200 första korten. 4

5 Funktionen Gruppbokning (enbart Booking) Man börjar med att lägga upp en bokningsrad i Booking (mallen) och kopierar därefter ner bokningsraden, men sparar inte själva bokningen. Nu finns möjligheten att koppla ytterligare objekt från den aktuella anläggningen på samma bokning. Objekten ska bokas samma datum och tid. Man klickar på knappen för Gruppbokning som nu har tänds. Gruppbokningsbilden Fälten datum, tid, nyttjare, taxeklass och verksamhet är informationsfält som visar vad som är valt på bokningen och som ligger tillgrund för gruppbokningen. Den vänstra listboxen innehåller valda objekt/ delobjekt som ska bokas. Den högra listboxen innehåller tillgängliga objekt och delobjekt på vald anläggning. I den högra listboken kan man markera flera objekt/ delobjekt. Tryck på så flyttas de objekt/ delobjekt som är markerade i den högra rutan till den vänstra. När man klickar på spara- knappen på ovanstående bild så utförs följande: Kontroll görs så att valda objekt inte kolliderar med varandra. Om valda objekt kolliderar med varandra så måste det lösas innan man kan spara bokningen Det görs enklast genom att trycka på ruta igen. och flytta tillbaka de kolliderande objekt till höger 5

6 Ex. på konflikt: Man väljer objekt och delobjekt på samma objekt i den högra rutan. Om någon objektidentitet är stängd så erhålls en varning att det är stängt. Om det finns någon text inskriven i anmärkningsfältet visas den Kontroll görs om det finns kolliderade bokningar. Om man klickar i valet titta på kolliderande så visas en bild som på vilka bokningar som kolliderar. När man klickar på Avbryt kommer man tillbaka till denna bild och kan välja hur man vill hantera de kolliderande bokningarna. När kontrollerna är utförda sparas bokningen direkt och bokningen får ett bokningsnummer. Vill man titta på bokningen igen får man ta upp bokningen genom att använda menyvalet Gammal bokning. 2.4 Avbokning av hel bokning (Booking) Om man ska avboka en hel bokning och bokningen har flera rader, måste man inte ta varje rad för sig, utan kan använda sig av knappen Avboka alla rader i avbokningsbilden Den nya knappen Avboka alla rader på ovanstående bild, avbokar samtliga bokningsrader på valt bokningsnummer. Varje bokningsrad blir helt avbokad. Bokningsöversikt Under avboknings-knappen samt valet Avboka rad finns en ny knapp. 6

7 Den nya knappen Avboka alla rader på nedanstående bild, avbokar samtliga bokningsrader på valt bokningsnummer. 2.5 Ny hantering Preliminärbokningar Påminnelse av preliminära Booking När man går in på Bokning i Booking och det finns preliminärbokningar, som bevakningsdatum har gått ut på, visas en ruta. I Utskrift av bokningslistor kompletteras listorna Bokningslista1 samt Bokningslista 5 med det nya fältet Certifikat datum Här kan man selektera enbart på preliminära bokningar 7

8 Påminnelse av preliminära bokningar-interbook Vid inloggning i Administrativadelen med behörighet till bokningsförfrågningar visas texten. Det finns preliminärbokningar där bevakningsdatum har passerat samt en länk till dessa Visa/administrera preliminärbokningar (enbart på de anläggningar/ objekt som användaren har rättighet till). Om man klickar på länken Visa/administrera preliminärbokningar visas en sida med alla preliminärbokningar där bevakningsdatum har gått ut. Här kan man sedan välja om bokningen ska bokas eller avbokas. Man ser även datum på ev. intyg i denna lista. 2.6 Objekt med särskilda regler (ex. livräddningsintyg) Nu finns möjligheten att få en kontroll mot ett datumfält i kundregistret, om ett objekt ex. simhall har bestämmelsen att man måste ha ett giltigt certifikat (livräddningsintyg), för att hyra badet. Detta kallas för Objekt med särskilda regler och har en koppling till kunden med ett Certifikat datum. 8

9 När man väljer ett objekt som har funktionen särskilda regler under Sök ledig tid, så visas det en text om det när man kommer fram till schemat på objektet. Administratören av Interbook kan registrera denna text under fliken Inställningar/ Autosvar/ texter samt under valet Signaturer i autosvar. Här finns valet Infotext till objekt med särskilda regler Texten visas enbart om objektet har registretats med objekttyp= BEVIS i Booking- Objektregistret 2.7 Inställningar för objekt med särskilda regler (bokning) Objektregister I objektregistret på objektet med särskilda regler (ex simhall) ska objekttyp vara BEVIS. Man ska även sätta in antal dagar i fältet Bokas antal dagar före på objektet. Detta för att man inte ska kunna göra bokningsförfrågningar för nära i tid. Kunden måste hinna skicka in ett giltigt livräddarintyg och handläggaren måste ha tid att behandla en sådan bokningsförfrågan När man söker en ledig tid på ett objekt med objekttyp=bevis görs kontroll om kunden har ett giltigt certifikatdatum (t.ex. för livräddning). Om kunden inte har giltigt intyg blir bokningen automatiskt en preliminärbokning och bevakningsdatum sätts till första bokningstillfällets datum minus det antal dagar som skrivits in på objektet. 9

10 Kundregister I Kundregistret finns giltighetstiden för certifikatet. På bild 1 (grunduppgifter) finns fältet Certifikat datum. Det är mot detta datum man kontrollerar om certifikatet är giltigt under det valda bokningsdatumet Kundregister i Admin-delen I Kundregistret i Interbook finns datumet giltighetsdatumet under fliken Grunduppgifter. Booking När en handläggare gör en bokning på ett objekt med objekttyp BEVIS görs en kontroll om kunden har ett giltigt datum för intyg för hela bokningen. Kontroll görs när man sparar ned raden. Det innebär att, om Certifikat datum på kunden sträcker sig över hela bokningen, blir det en bokning. Om, däremot Certifikat datum på kunden inte är giltigt, 10

11 blir det en bokning men en preliminärbokning och bevakningsdatum sätts till första bokningstillfällets datum minus det antal dagar som är registrerat på objektet i fältet Bokas dagar före. Om fältet Bokas dagar före inte har något värde blir man intvingad att ange ett bevakningsdatum. Bokas dagar före ska överensstämma med de antal dagar som är satt i Admin-delen/ Inställningar gällande Antal dagar före bokningstillfälle som reservation kan göras. Publika delen När en förening söker en ledig tid på en anläggning/objekt där objekttyp är BEVIS visas en text om detta (ex. För att boka detta objekt krävs giltigt livräddarintyg). När föreningen har valt datum och tid för sin bokningsförfrågan görs det en kontroll om kunden har ett giltigt intyg. Om fältet Certifikat datum på kunden innehåller ett datum, som sträcker sig över hela bokningen godkänns bokningen, annars blir det automatiskt en preliminärbokning. Bevakningsdatum sätts till första bokningstillfällets datum minus det antal dagar som är registrerade i fältet för Antal dagar före bokningstillfälle som reservation kan göras. Antal dagar före bokningstillfälle som reservation kan göras ska överensstämma med de antal dagar som är satt på objektet. Om Certifikat datum har gått ut eller saknas får kunden information på skärmen. Administrativadelen När handläggaren tar upp bokningsförfrågan visas även fältet Certifikat datum och handläggaren kan välja att bocka ut preliminärbokning samt ändra på föreslaget bevakningsdatum innan man godkänner förfrågan Man välja om man vill avboka eller göra preliminärbokningarna till vanliga bokningar Kryssrutor för att fastställa eller avboka bokningen. När bokningen fastställs eller avbokas skickas det e-post till kunden. 11

12 3. Interbook helt ny design Hela Interbook, både den publika- samt den administrativa delen har fått en ny design. Den innebär ett större typsnitt samt förändrade knappar och flikar. Exempel på flikar: 12

13 4. Interbook Admin-delen 4.1 Länkar nytt fönster Om man väljer att lägga upp egna länkar på den publika delen kan man nu även välja att starta länken i ett nytt fönster. 4.2 Checkpoint App ( Vaktmästarappen ) Nya inställningar för Checkpoint App på behörighet. Om den som loggar in enbart har behörighet till vissa objekt i Mina anläggningar, så visas enbart dessa objekt även när man loggar in i appen. 4.3 Kommunikationscentralen Fliken Bokning samt Skicka Nu finns möjlighet att vid utskick välja vem som är avsändare av utskicket. Avsändande e- postadresser som det går att välja mellan är Avsändare av mail från Interbook eller Epostadress till/från bidragsadministratör. Sändningsmetoden är förvald till Mail (enbart) och rutan för Rubrik samt Medelande är nu bredare på skärmen 13

14 Inställningar- fliken Mailinställningar De två e-postadresserna, som anger vem som skickar ut informationen, registreras i fälten för Avsändare av mail från Interbook samt E-postadress till/från bidragsadministratör. Nu finns även preliminärbokningarna att tillgå. Finns e-postadress och/eller mobilnummer registrerad på den preliminära bokningen, kan information skickas till kunden via kommunikationscentralen. Fliken Motagare och mailgrupper När man ska Skapa eller Ta bort en mottagargrupp finns det nu två bockrutor för detta. Fliken Mailgrupper har bytt namn till Mailprenumeration. 14

15 Fliken Statistik Under fliken Statistik kan man se de olika utskicken. När det är skickat, till vilka kunder (via bokningar eller information), angiven rubrik samt om man valt en grupp. Statistiken visar även antal mail/sms som har gått ut. Om man klickar på [I] (information) bakom ett utskick kan man se varje person och om den har fått mail/sms eller inte. Om man vill radera en rad med utskicksinformation är det bara att klicka på krysset. 4.4 Ändra pris i publika delen Man kan idag ändra priset på en inkommen förfrågan i den administrativa delen. Med denna förändring kommer man även att kunna förändra priset på den publika delen. Förutsättningar för ändra pris Grupper Om användaren tillhör en grupp, som under Administratör-fliken har funktionen för Ändra pris vid godkännande av bokningsförfrågan, ger det denne behörighet att även ändra priset på den publika delen. 15

16 Inloggad handläggare med direktboknings behörighet När handläggaren kommer till själva bokningsbilden, kan man klicka på att beräkna pris. Interbook föreslår då ett pris utefter alla inställningar. Om handläggaren har behörighet att ändra pris, öppnas fältet Pris anläggning och handläggaren kan skriva annat pris och sedan spara bokningen. 5. Interbook publika delen 5.1 Kontakta systemadministratör När man har spärrat sig efter för många inloggningsförsök kom tidigare felmeddelandet Kontakta systemadministratör". Detta meddelande är bytt till "Kontakta er kommun". 16

17 5.2 Nytt bokningsschema i publika delen Schemat i Sök lediga tider på den publika delen har bytts ut mot helt nytt schema. Inställningar med vad som ska visas är samma som förut. Det sätts i den administrativa delen under menyn Inställningar samt fliken Bokning. Sök ledig tid Visa objektsinformation Klicka på pilen för att se information om objektet. Informationen kan antingen komma från funktionen admin objektinfo på den publika delen eller från Bookings objektregister (för detta krävs en inställning i admin-delen- menyvalet Inställningar samt fliken Bokning ). 17

18 Inställningar/behörigheter för det nya schemat. Inställningar gällande vad som ska visas är samma som förut. Det sätts i den Administrativadelen under menyn Inställningar samt fliken Bokning Visa bokningsinformation för oinloggade När man för muspekaren över en bokad tid i schemat visas bokningens datum, tid, kund, om kunden är web-publicerad samt verksamhet. Objektsinformation visas inte, eftersom den visades när man klickade på raden i sökresultatlistan. Visa bokningsinformation för inloggade Om man tillhör en behörighetsgrupp som har valet Visa bokningsinformation i tooltip i schemat, kan man här få ytterligare information. När man då för muspekaren över en bokad tid i schemat visas boknings nr datum, bokad tid, kund, kundid, e-post kund e-post bokningen (alt e-post) samt verksamhet. Visa bokningsförfrågningar i schemat Klicka om tid som har bokningsförfrågningar ska visas i schemat. Alternativet finns under menyn Inställningar samt fliken Bokning. 18

19 Visa preliminärbokningar i schemat Klicka om preliminära bokningar ska visas med egen färg i schemat. Alternativet finns under menyn Inställningar samt fliken Bokning. Informationstext Informationstext skrivs in i Admin-delen- menyvalet Inställningar och fliken Bokningar. Valet att skriva in informationstext för Informationstext schema är borttagen. Informationstext till kortsystem, enkel sök samt bokningsbilden finns kvar Olika visningsmöjligheter I det nya schemat finns möjlighet att välja visning med dag-vy eller med vecko-vy. Det är vecko-vy som är förinställd (går inte att ändra). Om man vill se per dag måste man ändra till dag-vy när man har fått upp aktuellt schema. Färger En CSS-mall styr vilken färgstandard som visas. Ni måste ändra i CSS-mallen för att kunna använda egna färger (Färgerna som används klarar alla krav från W3C och WCAG 2.0 som staten och EU har beslutat. Färgerna är Stängd #595959, Bokad #1A1AFF, Förfrågan #9F009F, Preliminär #5C5C00) Färginställning som görs via menyn Inställningar och fliken Design gäller schemat som visas i Admin-delen vid handläggning av bokningsförfrågningar (gamla schemat). Boka över öppetkod Om man som inloggad har behörigheten att boka över öppetkoder så visas stängt- tiden i grått, men man har behörighet att klicka på de grå tiderna och sedan boka dessa. Antal dagar innan bokning Om man har inställningen antal dagar som bokningen ska göras innan bokningstillfället, så visas dessa dagar som stängda (gråa) och är inte bokningsbara. Gamla schemat Schemat som visas i Admin-delen vid handläggning av bokningsförfrågningar är kvar. 19

20 6. Bidrag 6.1 Underhåll Bidragsart 10 Reg. fält I Underhåll bidragsart finns det nu två typer av bidragsarter. En med max 10 synliga fält (den har alla idag) samt en ny, som har max 60 synliga fält. Man kan även välja hur många av dessa 60 fält som ska vara synliga. 60 Reg. fält Bidragsarter med max 60 registreringsfält har möjlighet till ytterligare funktioner. Man kan välja att ett R-fält (registrering) ska vara text, ja/nej, numeriskt samt obligatoriskt. Högsta antal fält De antal fält som ska visas vid ansökan via Interbook samt ansökan via bidragsregistreringen i Booking Antal gånger Anger hur många gånger man kan söka den aktuella bidragsarten. Denna inställning gäller både i Interbook- bidragsansökan samt Booking- bidragsregistrering. 20

21 6.2 Parametrar till bidragsart med 60 fält När du har valt 60 Reg. fält i Typ av bidragsart, klicka på knappen Parametrar. Som vanligt anger man här vilka komponenter (fält) bidragsarten skall består av. Dubbelklicka på en rad eller tryck på knappen Välj rad för att kunna börja registrera vilka fält du vill ha med i din bidragsart. Fält nr Typ Korttext Långtext Min Max/ Konstant Fält nr Ange ett fältnummer mellan 1 och 60. Fält nummer 1 till 60 kan synas vid bidragsregistreringen. Därför bör dessa användas för värden som du skall mata in, eller för värden som skall hämtas från systemet, så att du har en möjlighet att bedöma att det blir riktigt. Typ Här anger du vilken typ av värde det gäller. Genom att klicka på +-knappen (F4) får du upp en lista över vilka typer som är godkända i programmet. Gemensamt för alla typer utom R och K är att de hämtar värden från andra delar av programmet. R (registrering) betyder att man ska registrera via tangentbordet i bidragsregistreringen. K betyder att det är en konstant (ett fast värde). 21

22 Korttext Här kan du ge en korttext (10 tecken) till den förklarande texten t.ex. utb. dagar. Denna text kommer enbart ut i bidragsstatistiken som överskrift på aktuellt fältet. Långtext Här kan du ge en förklarande text till typen. T ex Utbildningsdagar, Antal deltagare. Denna text kommer ut som ledtext till fältet i bidragsregistreringen i Booking. Redigeringsmöjligheter Redigeringsmöjligheter gäller enbart för Registreringsfält (R) samt bidrag med 60-fält Numerisk decimal (2 stycken) Heltal Text Ja/Nej Datum (datumformat) Tvingande Upplysning Ange en rubrik till fältet. Fråga Ange ledtexten till fältet. Ex. på ledtext: Ange här hur många som var på utbildningen från er förening. Upplysning i fet stil eller Fråga i fetstil 22

23 Exempel på bidragsart med upp till 60 inmatningsfält 6.3 Bidragsregistrering i Booking Bidragsart med max 10 registreringsfält Fram till denna version har man enbart kunnat söka bidrag som max har haft 10 visningsfält. Dessa fält har visats i 2 kolumner med 5 fält i varje kolumn. Detta kallas för Bidragsart med max 10 fält. 23

24 Bidragsart med max 60 registreringsfält Nu finns möjligheten att ha upp till 60 registreringsfält på en bidragsart. Om man har ett sådant bidrag visas fälten 10 och 10 i 2 kolumner med 5 fält i varje kolumn. För att visa nästa 10, klicka på pil fram, för att se föregående 10, klicka på pil bak. 24

25 7. Bidragsansökan Nu finns helt nya inregistreringsmöjligheter. Inställningarna görs på bidragsarten i Booking (se avsnitt 6). Exempel på ett bidrag med nya bidragstypen max 60 fält: 25

26 7.1 Kopia till Dokumenthanteringssystem Bidragsansökningen samt eventuellt bifogade filer skickas till administrativa delen och bidragshandläggaren. Nu finns möjlighet att även få en kopia till en förvald e-postadress. Det kan vara till kommunens dokumenthanteringssystem eller en e-postadress där ni alltid vill ha en kopia på alla ansökningar, ändringar, bidragsbesked samt bifogade filer. När det gäller inställning av denna e-postadress för dokumenthanteringssystem, är det i admin-delen, menyvalet Inställningar samt fliken Mailinställningar man anger den. 7.2 Bidragsbesked- exakt kopia till förvald adress (Booking) Vid utskrift av bidragsbesked i Booking ska eventuellt en kopia gå till ett dokumenthanteringssystem (Krav är att ni har tillägget Mailmodul i Booking). För Booking görs inställningen av denna e-adress för dokumenthanteringssystem i Systemadmin/ Profil reg./ Lokalförvaltare och fältet E-post Dokument sys. 26

27 7.3 Ny hantering vid bifoga dokument När föreningen gör en bidragsansökan i Interbook, sparas bidragsansökan (PDF-fil) samt eventuella bifogade filer till bidragsansökan. Samma filer skickas eventuellt till dokumenthanteringssystemet om man angivet den e-postadressen i Inställningar/ Mailinställningar. Inloggad gör sedan föreningen ändringar som handläggaren efterfrågat. Även då skickas bidragsansökan och bifogade filer till dokumentsystemet. Det är endast den senaste bidragsansökan som sparas i databasen. Vill man se historik hur ändring har gjorts på en ansökan, ser man detta i dokumenthanteringssystemet. 7.4 Bifogade dokument via ansökan När föreningen söker ett bidrag kan föreningen bifoga efterfrågade dokument som underlättar bidragshanteringen. När handläggaren godkänt ansökan och den registrerats och får automatiskt ett bidragsnummer, kan föreningen logga in i publika delen och se bidragsbeskedet samt bidragsansökan och de bifogade filerna i bidragslistan (visas med ett +-tecken). 27

28 7.5 Mottagna dokument vid handläggning Vid handläggning av bidragsansökan i admin-delen, visas nu en ruta innehållande de bifogade dokumenten. Vid handläggning kan man klicka på dokumentet för att se innehållet. Om handläggaren vill att föreningen ska komplettera/ ändra bidragsansökan begär man det som tidigare. När handläggaren godkänt bidragsansökan och den registrerats med ett bidragsnummer försvinner bidragsansökan från listan i admin-delen. Om handläggaren vill ha åtkomst till bidragsbeskedet, bidragsansökningar samt de bifogade filerna får man gå till den nya fliken för Visa bidrag här. 7.6 Visa bidrag I admin-delen under menyvalet Bidragshantering finns nu fliken Visa bidrag Här kan bidragshandläggaren söka på föreningen samt bidragsår och se en förenings alla bidrag. Om bidraget ansöktes via Interbook (inloggad) kan man även se de bifogade dokumentet och själva bidragsansökan. Klicka på + tecknet efter bidraget så visas alla dokument som är kopplat till bidraget. Klicka på önskat dokument för att läsa. 28

29 7.7 Summa för Medlemmar och Aktiviteter Fliken Bidrag/ Medlemmar på den publika delen Det här behandlar inloggad förening med menyvalet Bidrag/Medlemmar. Den särskilda summeringsraden för bidragsberättigade visas inte. Inte heller * för bidragsberättigade åldersgrupper visas för föreningen. De ser enbart totalsumma. 29

30 Fliken Bidrag/ Aktiviteter på den publika delen Detta gäller för inloggad förening med menyvalet Bidrag/Aktiviteter (deltagare) Den särskilda summeringsraden för bidragsberättigade visas inte. Inte heller * för bidragsberättigade åldersgrupper visas för föreningen. De ser enbart totalsumma. 7.8 Skicka in enbart dokument (årliga handlingar) Detta avser inloggad förening med menyvalet Bidrag/E-post (handlingar) På denna flik E-post (handlingar) kan man skicka in dokument utan att det härrör till en unik ansökan. I Meddelande till de bifogade dokumenten anger man sin information när man skickar in dessa dokument Ärendemeningen i e-posten som skapas till handläggarna innehåller föreningens namn och kund-id. 30

31 Inställning handlingar Inledande texten på sidan skrivs in i admin-delen- Inställningar/ Bidrag / Infotext- Skicka e-post. 7.9 Inget bidragsbesked automatiskt När man godkänner ett bidrag går det INTE med automatik ett bidragsbesked till föreningen utan man måste klicka i Visa bidragsbesked för att besked ska skickas 31

32 7.10 Olika budget- och bidragsår Här finns nu även möjlighet att på ett visst bidrag ha ett bidragsår (ansökningsår) samt ett helt annat budgetår (kontosammanställning). Om man inte har valt något budgetår på bidragsarten bli det samma som bidragssår. Kontosammanställning För kunna använda sig av flera budgetår måste man ha lagt upp kontosammanställningen för de aktuella åren samt att bidragets konto finns med i sammanställningen Hantera två år vid bidragsansökan Hantering av två år gäller enbart vilken kontosammanställning (budget) som bidraget ska belasta. När man gör en bidragsansökan och den skapar bidrag i Booking, ska budgetår vara förvalt för vilken kontosammanställning (budget) som ska belastas Detta ska man kunna välja direkt på bidragsarten i menyvalet Underhåll bidragsarter i Booking. Underhåll bidragsart Detta görs via System/Årsprogram/ Byte av år och flyttar (kopierar) kontosammanställningen till valt budgetår. 32

33 Ansökan bidrag/ Publika delen När föreningen loggar in i Interbook och väljer Bidrag/Ansökan visas i rullisten för Välj bidragsansökan enbart bidrag med samma bidragsår som är angivet som aktuellt år i Booking Aktuellt år anges i System/Konstantregister/ System parametrar - fältet Aktuellt år. Bidragsansökan/ Administrativadelen När administratören loggar in i admin-delen och väljer bidragsansökan är det ingen förändring. Här visas inga år alls (enbart registreringsdatum). Administratören kontrollerar uppgifterna och klickar på Godkänn ansökan. Då blir det ett bidrag i Booking med ett bidragsnummer. Bidragsregistreringen i Booking När bidragsansökan kommer in i Booking visas både bidragsår och budgetår på registreringsbilden. Dessa fält går att ändra Bidragsår är förvalt efter bidragsartens inställning i Underhåll bidragsart. Budgetår är förvalt efter bidragsartens inställning i Underhåll bidragsart. 33

34 8. Förändringar i utskriftsdatabasen (lf1.mdb) Frågor Bokningslista_FR1 Boklista5_FR1 Bidragsbesked_val_ _grupperat Bidragsbesked_FR1 Bidragsart_fr1 Bidragsart_fr2 Makron Inga förändringar Rapporter Bokningslista4d Bidragsuppgift BIDRAGSART_UR2 BIDRAGSART Bidrag_falt Moduler Inga förändringar 34

35 Nyttjandestatistiken I och med version 2013 av Interbook finns också Nyttjandestatistiken tillgänglig för alla våra kunder. Med hjälp av denna kan man alltså följa upp hur anläggningar nyttjas. Det finns en del förberedande jobb som måste göras innan statistiken blir tillgänglig på webben, bl.a. ska man välja vilka anläggningar som man vill följa upp, detta finns beskrivet i installationsanvisningarna som följer med i versionen. Man måste också ha beställt en licensfil för Nyttjandestatistiken via supporten. Den får nuvarande kunder utan avgift. När de förberedande jobben är utförda och licensfilen erhållits får man upp följande selekteringsbild i Interbook Admin: Här kan man välja för vilken/vilka anläggningar och objekt man vill ha ut statistiken samt för vilken tidsperiod och vilka dagar (eller del av dagar). 35

36 9. Schemaplaneringen Ett fåtal mindre korrigeringar införda. 10. e-boka Uppsäkring av betalningstjänsten när det bli avbrott. Loggningsinformationen är utökad. 11. e-förening Korrigering av problem med specialtecken inklusive danska å, ä och ö infört. 12. Kompabilitetsvy De problem som har uppstått med t.ex. utgråade scheman och som vi tidigare har varit tvungen att lösa med hjälp av kompabilitetsvyn har vi nu åtgärdat. Detta innebär att de kommuner som har lagt ut instruktioner till sina föreningar för hur de ska komma runt dessa problem nu kan meddela att dessa åtgärder inte längre är nödvändiga. 36

Nyhetsbrev till SP. 1. Kopia till Dokumenthanteringssystem 2012-10-31. Bidragsdokument exakta kopia till förvald adress (Interbook)

Nyhetsbrev till SP. 1. Kopia till Dokumenthanteringssystem 2012-10-31. Bidragsdokument exakta kopia till förvald adress (Interbook) Nyhetsbrev till SP 1. Kopia till Dokumenthanteringssystem Bidragsansökningar samt bifogade filer skickas till Admin-delen samt eventuellt till en förvald e-postadress som kan vara dokumenthanteringssystem

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27 Manual för Tidbok Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2014-05-07 Reviderad:2017-07-03 Manual för Tidbok Sidan 1 av 27 Innehållsförteckning Söka tid till en vårdgivare... 3 Söka tid till flera vårdgivare...

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Användarmanual för personal AdelaNet

Användarmanual för personal AdelaNet Användarmanual för personal AdelaNet Schema... 2 Färgförklaring... 2 Registrera frånvaro... 2 Blev det fel?... 3 Ångra klarmarkering... 4 Inställd lektion... 4 Betygshantering grundskola... 5 Nationella

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Översikt av inlagda tider i Interbook

Översikt av inlagda tider i Interbook KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Översikt av inlagda tider i Interbook Visa bokningar Lista av specifik förenings tider Sidan 3-5 Mina anläggningar Lista eller schema av en dag/vecka/månad samt avboka tider

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning för sina klienter. En e-tjänst som erbjuder

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Ver 3.0 Sida 1 av 19 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Sök lediga tider Boka in bygdegårdskunder i Interbook

Sök lediga tider Boka in bygdegårdskunder i Interbook KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Sök lediga tider Boka in bygdegårdskunder i Interbook Enstaka bokning Bokning av ett enstaka tillfälle Sidan 3-8 Över ett dygn Bokning över ett eller flera dygn Sidan 9-14

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg 4.8.0 Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg är nu uppdaterat för att kunna hantera hela flödet, från ansökan till uppsägning, via Adelanet. Förbättrad hantering av

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 1 Nya Funktioner Bevakning skicka till flera lärare Nu finns det möjlighet att skicka bevakningar till flera lärare samtidigt. Man kan välja att skicka bevakningen

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Användarhandledning Interbook

Användarhandledning Interbook Linköpings Kommun Användarhandledning Interbook För föreningar Kultur & Fritid, Lokalbokningen 2009-07-14 2 Användarhandbok till Interbook (för föreningar) Via länken http://interbook.linkoping.se/netinterbook/

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Kom igång med KronoX

Kom igång med KronoX Kom igång med KronoX Manual för personal Version 1.1 Innehåll 1. Starta KronoX och logga in... 1 2. Klientens funktioner... 2 2.1. Förklaring till alla kolumner... 3 2.2. KronoX-klientens meny... 4 2.3.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Release Notes version BESIKTNINGSKONCERN ny funktion i EN2010

Release Notes version BESIKTNINGSKONCERN ny funktion i EN2010 Release Notes version 4.0.3 2015-02-01 BESIKTNINGSKONCERN ny funktion i EN2010 De besiktningsföretag som har flera regionkontor representerade i Elektriska Nämndens objektregister EN2010 har möjliget att

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes INOTES-WEBBMAIL 9.0.1 Liten lathund om e-postprogrammet inotes Innehållsförteckning Inloggning på inotes på jobbet... 3 Inloggning på inotes hemma... 3 Startsidan... 4 Läsa e-post... 5 Ta bort mail...

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Min Golf - Kort beskrivning

Min Golf - Kort beskrivning Sida 1 (10) Min Golf - Kort beskrivning Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. Inloggning Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar

Läs mer

Titel Version Datum Sida Användarhandledning Laget.se/LNIK

Titel Version Datum Sida Användarhandledning Laget.se/LNIK 0.1 2013-01-12 1 (52) Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Syfte med dokumentet... 3 2. Tillgång och behörigheter... 4 2.1. Generellt... 4 2.2. Huvudmenyn efter inloggning... 5 2.3. Administratörsvyn...

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Handbok - schemaläggning i PASiS

Handbok - schemaläggning i PASiS Handbok - schemaläggning i PASiS Allmänt...sidan 2 Schemaläggningsmeny.sidan 2 1. Vårdgivarregister... sidan 3 2. Mottagningsrum/brevmall. sidan 5 Översikt mottagningsrum/brevmall... sidan 6 3. Prioriteter..

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer