Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har gott där eventuea motgångar snabbt drunknat i en fod av framgångar. När man så skriver de avsutande raderna i denna verksamhetsberättese känner man en stark gädje över att vara en av dem som var engagerad i Teknoogkåren 2009/2010. Jag fick det stora nöjet att eda denna kår i ett år och jag tacka aa som på något sätt bidrog ti vår verksamhet. Utan det engagemang, entusiasm, driv och gädje som ni bidragit med hade detta år inte varit möjigt. Verksamhetsberättesen är uppdead enigt föjande. Först en ista över aa som varit vada ti funktionärsposter under året, föjt av en komprimerad sammanfattning kaad Året i korthet. Den faktiska verksamhetsberättesen börjar med ett kapite för de centraa dear, som administration och kårstyrese, föjt av tre kapite som motsvarande Teknoogkårens tre verksamhetsområden Utbidning, Näringsiv och Fritid. Därefter kommer ett kapite om Kårens samarbetsorgan, föjt av ett kapite om koegiernas verksamhet och sedan en avstämning mot verksamhetspanen för 09/10. Sutigen kommer Teknoogkårens sektioners verksamhetsberätteser. Det är många som varit med och bidragit ti detta dokument och det är än fer som varit med och bidragit med ändösa timmars sit för att göra Teknoogkåren ti det den är. Jag hoppas att du som äser detta finner året ika intressant och givande som det varit för oss som genomfört det. Kårhuset, Lund, jui 2010 Christian Nisson, Kårordförande 09/10 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

21 Innehåsförteckning Funktionärer 5 Fumäktigeedamöter 7 Hösten Våren Året i korthet 8 Centrat 9 Kårstyresen 9 Fumäktige HT09 14 Fumäktige VT10 14 Vanämnden 14 Vaberedningen HT Vaberedningen VT Påsjö Ängsbad 16 Ekonomi och Förvatning 16 Husutskottet 20 Informationsutskottet HT09 25 Informationsutskottet VT10 25 Arkivutskottet 26 KFS i Lund AB 26 Utbidning 28 Utbidningsbevakning 28 Studiesociat arbete 28 Studentfackiga utskottet 29 Internationea utskottet 30 Jämikhetsutskottet 32 Organ inom LTH 33 Näringsiv 38 Arbetsmarknadsutskottet HT09 38 Arbetsmarknadsutskottet VT10 38 Fritid 38 Idrottsutskottet 40 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

22 Kubbmästeriutskottet 41 Noningsutskottet VT10 48 Samarbetsorgan 50 Lunds universitets Studentkårer, LUS 50 Studentund 50 Sveriges förenade studentkårer, SFS 51 Reftec 53 SUNTU 57 Batech 57 Nordtek 58 Koegier 59 Ordförandekoegiet 59 Pengakoegiet 60 Infokoegiet HT09 60 Infokoegiet VT10 60 Sexmästarkoegiet 61 Värdsmästarkoegiet 61 Överphöskoegiet HT09 61 Överphöskoegiet VT10 61 SRX 62 Cafémästarkoegiet 63 Programmästarkoegiet 63 Idrottskoegiet 63 Industrikontaktkoegiet HT09 63 Industrikontaktkoegiet VT10 64 Skyddsombudskoegiet 64 Avstämning verksamhetpanen 09/10 65 Projekt från tidigare verksamhetsår 65 Verksamhetspan 09/10 68 Verksamhetsberätteser sektionerna 74 f-sektionen 74 e-sektionen 81 m-sektionen 83 v-sektionen 84 a-sektionen 85 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

23 k-sektionen 87 d-sektionen 89 Dokt-sektionen 94 i-sektionen 96 w-sektionen 99 I-sektionen 108 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

24 Funktionärer Kårstyrese Christian Nisson (Kårordförande) Anja Leissner (avgick FM9) Axe Andersson Einor Persson Erik Iveroth (Titrädde FM10) Henrik Pettersson Jens Osson Lisa Eneroth Oscar Hjerpe Hetidare Christian Nisson (KO) Linus Svensson (GS) Kristoffer Daniesson (VKO) Henrik Jonsson (VKO) Vivianne Homén (IS) Gustaf Scheja (Pede) Miriam Friberg (Informationsansvarig VT10) Emi Ohsson (Näringsivsansvarig HT09) Car Aspernäs (Arbetsmarknadsansvarig HT09) Kristoffer Daniesson (Arbetsmarknadsansvarig VT10) Arku Stefan Aexi (Ordförande) Aexander Wain Henrik Pettersson (Kårfotograf) Magnus Andersson Robert Åkemam Armu Emi Ohsson (Näringsivsansvarig HT09) Car Aspernäs (Arkadansvarig HT09) Adam Wiman Christian Swanson Christopher Swanson Danie Ståh Emeie Gustafsson Fredrik Ejserhom Jesper Roth Johan Mattsson Johan Persson Jonas Hertz Kristoffer Nordenskiöd Lina Brodén Linnea Nisson Matida Lantz Mikae Hernrup Patrik Bomqvist Sara Christiansson Kristoffer Daniesson (Arkadansvarig VT10) Ein Wennerström Fredrik Åberg Frida Hedman Gunnar Osson Hannes Sternbeck Fryxe Ida Herbertsson Johanna Sandén Jonas Vadebo Kathrine Spang Oa Cewers Sara Tuomaaa HUT Gustaf Scheja (Ordförande) Robert Åkemam (Vice Ordförande HT09) Christer Andersson (Vice Ordförande VT10) Martin Larsson (Rueförman) Martin Månsson (TUT-chef) Lukas Arnsby (Superintendent) Martin Larsson (Superintendent) Axe Andersson Car Aspernäs Car-Magnus Eriksson Chaitanya Upadhyay Christer Andersson Erik Schutz Fredrik Ejserhom Jens Osson Joakim Arnsby Joakim Sörensen Johan Garmer Kristian Pedersen Oscar Hjerpe Robert Åkemam Simon Frennberg Simon Kämpe Teresia Gustafsson Thomas Schee Tobias Johanesson Totte Nisson Johan Bjarnevik (Datoransvarig) Fredrik Ejserhom (DSG) Jens Osson (DSG) Kim Hockum (DSG) IU Vivianne Homén Petra Andersson Mia Hagein (Ordförande) (BEST) Baaji Sathyanarayanan (BEST) Danie Petersson (BEST) David Kindstrand (BEST) Ein Junghard (BEST) Emad M Arasté (BEST) Erik Mossberg (BEST) Jan Karsson (BEST) Jens Åebring (BEST) Johanna Guth (BEST) Kourosh Hooshmand (BEST) Maria Osson (BEST) Mehdi Saeed (BEST) Monica Oteanu (BEST) Patrik Vavika Hansson (BEST) Roberto Suez Aende (BEST) Jonatan Strömner (IAESTE, Ordförande) Camia Kerrén (IAESTE) Emeie Järid (IAESTE) Erik Nisson (IAESTE) Fredrik Luthman (IAESTE) Fredrik Svensson (IAESTE) Hanna Lija (IAESTE) Joakim Andersen (IAESTE) Johanna Gustafsson (IAESTE) Lina Karsson (IAESTE) Lousie Mein (IAESTE) Madeeine Jeppsson Kre (IAESTE) Maria Haradsson (IAESTE) Per-Ivar Osson (IAESTE) Sabina Larsson (IAESTE) Yva Nordund (IAESTE) Verksamhetsberättese 2009/ (110)

25 IdrU Madeeine Eriksson (Ordförande) Anna Aronsson (Vice Ordförande) InfU Miriam Friberg (Ordförande VT10) Einor Persson Fredrik Lönnqvist Gustafsson Hanna Carsson Hanna Coeen Henrik Jacobsson Henrik Pettersson John Kumin Karin Lindmark Main Farmansson Marcus Lundgren Petra Wihammar Rikard Edvardsson Sara Skönnbrink Ufuk Kirik JämU Stea bergström (Ordförande) Fia Johannessen (Vice Ordförande) Emma Nisson Hannes Teder Henrik Jonsson Rebecca Westerund Sarah Ryderheim Teresia Osson KubbU Pia-Maria Bondesson (Ordförande) Kim Hockum (Bamästare) Pia-Maria Bondesson (Bamästare) (Övermarskak, avgick FM7) (Kårmarskak) (Kårmarskak) (Programmästare) Mikae Brattmo (Noegenera HT08) Johanna Lakso (Sångarstridsgenera HT09) Aexander Wain Christer Andersson Tobias Nordund Wihem Ekund NoU Oskar Arnström (Noegenera VT09) Abin Svensson John Kumin Josefin Hagman Juia Ågren Lisa Eneroth Nis Bengtsson Simon Frennberg Sofia Henrysson Wihem Ekund StufU Henrik Jonsson (Ordförande) Fredrik Lidberg (Mijöombud, avgick FM1) Henrik Jonsson (Huvudskyddsombud) Ceciia Nordin Christian Lindgren Fredrik Andersson Gabrie Persson Ida Herbertsson Johan Bjarnevik Karim Andersson Teresia Osson Vaberedning HT09 Pierre Unebratt (Ordförande) Vicke Norén Aexander Wain Vaberedningen VT10 Björn Lineke (Ordförande) Emi Ohsson Martin Larsson Vanämnden Aexander Dahqvist (Ordförande) Jonatan Kåhrström Inspector Eva Leire Revisor Linus Jeppsson (Sakrevisor) Nis Abertsen, SET revision (Ekonomisk revisor) Verksamhetsberättese 2009/ (110)

26 Fumäktigeedamöter Hösten 2009 Taman: Kim Hockum Sekreterare: Stefan Aexi Marc O Maey F05 Simon Frennberg F05 Andreas Carsson F06 Oskar Arnström F06 Aexander Wain E05 Erik Lundh E06 Magnus Andersson M03 Johan Garmer M02 Anders Saheström M06 Caroine Rassmusen V06 Tobias Nordund V06 Veronica Wihemsson V06 Sebastian Hansson V07 Johanna Boander K06 Pontus Andersson K06 (entedigad FM9) Omar Chaudry K07 Sara Pedersen K07 Wictor Sjöin K07 Christer Andersson D07 Tobias Johannesson D07 Henrik Pettersson ING04 Mats Risberg ING06 Linn Braun ING08 Sofie Samuesson W06 Anders Arwefedt W08 Car Magnus Eriksson I06 Tove Svärd Norbäck I06 Våren 2010 Taman: Johan Garmer Sekreterare: Mats Risberg Car Aspernäs F03 Christoffer Cronström F07 Fiip Grantén F07 Hanna Carsson F06 Jonatan Kåhrström F07 Marc O Maey F05 Teresia Osson F07 Aexander Wain E05 Emi Ohsson E05 Karin Lindmark M09 Victor Cronsby M09 Fredrik Lidberg V05 Josefin Hagman K08 Juia Ågren K08 Omar Chaudhry K07 Aexander Triebe D07 Christer Andersson D07 Fredrik Andersson D07 Emeie Graham ING08 Linn Braun ING08 Eveina Johansson W08 Jenny Asén W07 Amanda Beringer I07 Car-Magnus Eriksson I06 Fredrik Oovsson I07 Kajsa Brange I07 Karin Carsson I05 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

27 Året i korthet Christian Nisson, Kårordförande Detta kapite beskriver några av de övergripande frågor och projekt som Teknoogkåren har behandat under verksamhetsåret 09/10. Utöver dem har Kåren bedrivit öpande verksamhet i enighet med de styrdokument som regerar detta. Kårobigatoriets avskaffande, medemshanteringssystem och Studentund Detta verksamhetsår var det sista under viket kårobigatoriet fortfarande gäde, viket medför att en ansenig de arbete har agts ner på att förbereda för den nya situationen. Arbetet har skett från fera vinkar, b.a. organisationsförändringar, informationsspridning, samarbeten, besparingsåtgärder samt översyn av Kårens medemshanteringssystem. Rörande medemshantering så har det fattats besut om att gå från ett system för terminsavgifter ti att ta in en avgift för hea studietiden. Denna förändring kommer eda ti minskade medemsintäkter men motiveras med minskad arbetsmängd som systemet tar i anspråk, radikat minskade kostnader, ett enkare system för såvä student som organisation, samt att det troigtvis kommer eda ti ett högt medemsanta. Utöver det har samarbetet Studentund utretts, viket resuterade i att Teknoogkåren står utanför ett avta om gemensamt medemskap men kommer arbeta för ett samarbete rörande inskrivning och marknadsföring. Informationsspridning och marknadsföring Mycket fokus har agts på att förbättra Teknoogkårens informationsspridning. Under föregående verksamhetsår påbörjades arbetet med att tydigare profiera Kåren enigt de tre benen - Utbidning, Näringsiv, Fritid. Detta arbete har fortöpt och utveckats. Under hösten byggdes InfU upp med ett ferta aktiva och ett arbetssätt. Dessutom fattades besut om att hetidsarvodera Informationsutskottets Ordförande, efter en omfattande utredning. Detta har ett ti att våren varit en mycket arbetsintensiv period för marknadsföringsfrågor, med arbete kring ny hemsida, nytt utseende på nyhetsbrev, nya former av tryckta informationsbad, fer som arbetar med marknadsföring i projektform, en tydigare kopping av Safarin ti InfU, etc. Arbetet med informationsspridning har varit extra krävande med anedning av obigatoriets avskaffande, b.a. en informationskampanj ti noningens faddrar och phös. LUS Teknoogkårens reation ti LUS har varit fu av kontroverser och konfikter, men ambitionen har atid varit att vara representerad på universitetsnivå. Föregående verksamhetsår gjorde ett gediget arbete i att tisammans med Juridiska Föreningen och Lundaekonomerna ta fram önskemå på viken form av organisation man önskar att LUS antar. Detta arbete och samarbete förvatades under året, LUS genomgick en stor organisationsförändring där samtiga kårer i Lund detog. Resutatet är att Teknoogkåren vid årets sut är med i LUS, och att samarbetet nu förhoppningsvis är byggt för att håa. Tätprojektet Som ett svar på initiativ tagna från universitetets rektor Per Eriksson och LUS genomförde Teknoogkåren en PR-kupp där tät sattes upp på LTH-området och hyrdes ut. Aktionen rönte stor framgång och beyste bostadsbristen på ett vädigt framgångsrikt sätt, b.a. i rikstäckande radio och tidningar samt oka-tv. I efterhand får detta ses som en stor framgång. Lärandemijöprojektet För att möta de stora probem som studenter uppever i sin arbetsmijö uppdagade Teknoogkåren deras åsikter genom undersökningen Hur mår Teknoogen? Genom att yfta frågan och sedan ägga fram en rapport, där studenter intervjuats i grupp om hur de skue vija se arbetsmijön utveckas, fick studentrepresentanterna i SLTH resutatet att mijoner kommer avsättas ti att upprusta studiemijöerna. Detta är utöver renoveringar av Matteannexet och A-huset, där Teknoogkåren varit vädigt aktiv. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

28 Organisationsförändringar Under året genomfördes en rad organisationsförändringar med syfte att anpassa Teknoogkåren ti att fungera utan ett obigatorium. Det har redan fastsagits att medemshanteringssystemet gjordes om och att en ny hetidare infördes. Utöver det förändrades den anstäda personastyrkan såtivida att Teknoogkårens kansist, Birgit, gick i pension samtidigt som tjänsten Ekonomiansvarig, som innehades av Mari-Ann Tuvesson, byttes mot tjänsten Ekonom, ti viken Bodi Nisson anstädes. Dessa förändringar skedde inom koncernen med Teknoogkårens dotterboag KFS. Dessa förändringar medförde också en minskad öppettid för expeditionen samt att denna funktion utförs av hetidare. Två nya utskott infördes också under året, Noningsutskottet (NoU) och Tackmästeriutskottet (TackU). Det första av dessa var en förändring enbart på pappret för att ge Noegeneraen och Noeöverstar en tydigare ro i reation ti den övriga organisationen. TackU var en förändring som föresogs av en saming edsjäar som önskade att Teknoogkåren skue arbeta mer med tack av funktionärer. Detta är en het ny och, i många avseenden, revoutionerande funktion för Kåren. Utöver det utreddes möjigheten att införa en hetidsarvoderad Kubbmästare, men detta avsogs i Fumäktige. Besparingsåtgärder Ett av verksamhetens må under året var att spara in 10% av aa utgifter. Syftet med detta må var att förbereda verksamheten på en situation där ekonomiska resurser var mindre och mer osäkra än i dagsäget. Detta arbete genomsyrade samtiga verksamheter och påverkade organisationen på många sätt. Om man ägger ti att man redan i rambudgeten skurit vädigt mycket i reation ti tidigare är så framträder biden av ett år då man ofta fått åta snåheten gäa och säan kunnat ta ut svängarna. Årets resutat påvisar att arbetet burit frukt. Under året har Teknoogkåren framgångsrikt verkat för att minska kostnader för b.a. Lundagård, SFS, persona och medemshantering. Utöver det har avtaet med LTH utökats och mede från universitetet säkrats. Sammantaget så går Teknoogkåren mot ekonomiskt sett jusa tider. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

29 Centrat Detta kapite av verksamhetsberättesen berör de centraa funktioner inom TLTH såsom styrese, fumäktige, vaberedning, vanämnd, administration etc. I kapitet ingår även redogöreser för Husutskottet, Informationsutskottet och Arkivutskottet samt en rapport kring KFS verksamhet under året. Kårstyresen Christian Nisson, Kårordförande Under verksamhetsåret 2009/2010 bestod kårstyresen av föjande personer: Christian Nisson Anja Leissner Axe Andersson Einor Persson Erik Iveroth Henrik Pettersson Jens Osson Lisa Eneroth Oscar Hjerpe Kårordförande Kårstyreseedamot (t.o.m. 5 november) Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot (fr.o.m. 5 november) Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Under hösten avsade sig Anja Leissner sin pats i Kårstyresen. Genom ett fynadsva vades Erik Iveroth att ersätta henne på posten. Kårobigatoriets avskaffande och medemshantering Strax innan verksamhetsåret påbörjades fattade riksdagen besut om att avskaffa kårobigatoriet, och vi började redan tidigt staka ut vägen för hur Teknoogkåren skue möta de utmaningar som detta innebar. Arbetet har varit övergripande för hea organisationen under hea året, och har invoverat organisationsförändringar, informationsspridning, översyn av samarbeten, besparingsåtgärder samt förändringar i Kårens medemshanteringssystem. Viktigt för att fatta bra besut har varit att skapa en stark förankring i hea organisationen och en titro ti styresen och presidiets arbete. Detta har varit en edstjärna under hea processen. Fumäktige och kårstyrese har i egenskap av besutande instanser varit initierade redan sedan innan verksamhetsåret påbörjades, och under hösten togs obigatoriet upp på ett eer annat sätt under i princip samtiga möten i de båda organen. Ordförandekoegiet informerades tidigt under hösten och sektionsstyreserna fick des en genomgång i september och des en i februari när nya edamöter vats. Redan våren 2009 samades Lunds nationer, kårer, AF, LUS och KK i ett forum som kom att kaas Studentund för att utreda ett samarbete. Tre aternativ identifierades: At. 1 innebar ett gemensamt medemskap där avgifter sattes gemensamt, At. 2 innebar ett gemensamt medemskap där avgifter bestäms i respektive organisation, At. 3 innebar ett samarbete kring marknadsföring och inskrivning som inte invoverade ett gemensamt medemskap. Med gemensamt medemskap menas att bir man medem i en kår måste man även gå med i en nation, och vice versa. Teknoogkårens fumäktige fattade tidigt besut om att arbeta mot ett aternativ 3, viket styresen och presidiet tog fasta på. Ti sut gick de festa övriga föreningar i Lund mot aternativ 2, och såedes ett samarbete som Teknoogkåren står utanför. För att bäst möte utmaningarna tog styresen fram ett försag där medemsavgiften betaas på ivstid, vid ett tifäe, samtidigt som den sänks från ca 140 kr per termin ti 300 kr i engångsavgift. Detta betyder att intäkterna minskar radikat, men att hanteringskostnaderna kan reduceras på motsvarande sätt. Samtidigt minskar arbetsmängden som hanteringen innebär, systemet bir enkare för såvä studenter som organisation och inte minst bör det eda ti ett högt medemsanta. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

30 Noningen, phös och faddrar är nycken ti att detta ska fungera, och med anedning av detta ade undertecknad, noegenera Oskar och informationsansvarig Miriam mycket tid på att informera aa som kommer vara invoverade i noningen 2010 om vad som gäer. Framtiden får utvisa om systemskiftet var yckat. Obigatoriets avskaffande bjöd också på en he de strukturea förändringar gentemot universitetet. B.a. kommer LU var tredje år fatta besut om vika kårer som tideas kårstatus, och dessa kommer berättigas ett stöd på 310 kr per heårsstudent och år. Lyckigtvis för Teknoogkåren så förändrades inte gränsdragningen kring vika studenter vi ska representera, på det sätt som skedde för ett ferta andra kårer i Lund. Organisationsförändringar Under året genomfördes en rad organisationsförändringar med syfte att anpassa Teknoogkåren ti att fungera utan ett obigatorium, som skrev tidigare så gjordes t.ex. medemshanteringssystemet om. En annan viktig förändring var att införa en ny hetidare - Informationsansvarig. Denna post var en utökning av den tidigare Informationsutskottets ordförande, och fokus åg på att förbättra Kårens informationsspridning i medemsrekryteringssyfte, funktionärsrekryteringssyfte, aktivitetsmarknadsföring samt på ång sikt att förbättra marknadsföring av uthyrning och tjänster samt möjighet ti donationer. Personastyrkan förändrades också inom koncernen såtivida att Teknoogkårens kansist, Birgit, gick i pension samtidigt som tjänsten Ekonomiansvarig, som innehades av Mari-Ann Tuvesson, byttes mot 75%- tjänsten Ekonom, ti viken Bodi Nisson anstädes. Bodi var tidigare anstäd av KFS och Mari-Ann hade en 25%-tjänst hos Kåren och 75% hos KFS. Syftet med förändringarna var fera. Des fördeades riskerna mean bokhande och kår på ett bättre sätt. Under hösten arbetade redan Bodi ti stor de för Teknoogkåren, genom att hon utförde bokföring och andra ekonomiska uppgifter som egentigen var åagda Mari-Ann eer Birgit. Resutatet bev att istäet för att ha två anstäda som hade ekonomiuppgifter hos Teknoogkåren som detidsuppgifter så ades aa dessa samman ti en tjänst. En annan förändring var att kansitjänsten försvann het när Birgit gick i pension. Detta skue ösas genom det minskade behovet av en expeditionsfunktion som den nya medemshanteringen innebar. Även den nya hemsidan skue bidra ti att förbättra denna situation. Lösningen bev då att expeditionens öppettider minskade med 50%, samt utförs endast under äsperioder och att den nu utförs av hetidare. Huruvida detta kräver en annan ösning på sikt får utredas under nästa år. Dessa förändringar föregicks av omfattande utredningsarbete i fera ed, där en arbetsgrupp gick igenom förutsättningarna i grunden. Två nya utskott infördes också under året, Noningsutskottet (NoU) och Tackmästeriutskottet (TackU). Det första av dessa var en förändring enbart på pappret för att ge Noegeneraen och Noeöverstar en tydigare ro i reation ti den övriga organisationen. TackU var en förändring som föresogs av en saming edsjäar som önskade att Teknoogkåren skue arbeta mer med tack av funktionärer. Detta är en het ny och, i många avseenden, revoutionerande funktion för Kåren. Utöver det utreddes möjigheten att införa en hetidsarvoderad Kubbmästare, men detta avsogs i Fumäktige. Vid sutet av året söts också ett avta med Humanistkåren om tjänsten att Bodi skue hjäpa dem med ekonomiuppgifter som debiteras per timme. Även detta samarbete får föjas upp. Besparingsåtgärder Ett av verksamhetens må under året var att spara in 10% av aa utgifter, i syfte att förbereda verksamheten på en situation där ekonomiska resurser var mindre och mer osäkra än i dagsäget. Detta har främst genomförts genom att skapa en situation där varje utgift synas och ifrågasätt. Mer konkret arbete har genomförts i att minska kostnaderna för Lundagård, där Teknoogkåren tisammans med LEK och JF fört en stenhård inje om att minska presstödet ti tidningen. Resutatet bev en besparing i hundratusenkronorskassen. Liknande arbete som bedrivits angående Lundagård har även förts inom SFS, där konsensus nåtts om att sänka årsavgiften per medem från 27 kr ti 5 kr. Detta motsvarar en besparing på ca kr. Besparingar har också gjorts inom persona och medemshantering, sammanagt för fera hundratusen kr årigen. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

31 Utöver det har också ett omfattande arbete gjorts för att förbättra intäkterna från LU, som under året gett besked om att de stöttar kårerna ti den grad att de, inräknat statsbidrag, får 310 kr per år och heårsstudent. För Teknoogkåren innebär detta ca kr årigen. Dessa mede har dock redan aviserats att man ska skära ner på sikt. Utöver det utökades avtaet med LTH ti att omfatta ytterigare kr. Sammantaget går Teknoogkåren mot jusa tider, men bör arbeta vidare med försiktighet. Det finns ett ferta risker kring de nuvarande intäkterna och Kåren bör eftersträva en situation där man har fer ekonomiska ben att stå på. Hetidarvakanser Under våren stod de två hetidarposterna Näringsivsansvarig och Arbetsmarknadsansvarig vakanta, viket föranedde en förändrad arbetsfördening mean hetidarna. Kristoffer Daniesson ämnade över mycket av sina arbetsuppgifter ti Henrik Jonsson och Christian Nisson samtidigt som han gick in och tog de båda vakanta posternas arbetsuppgifter. Detta var ångt ifrån en idea ösning, men under omständigheterna bev resutatet bra. Arbetsbeastningen var dock orimigt hög, och undertecknad hoppas att Teknoogkåren inte behöver uppeva iknande probem igen. Under våren sjukskrev sig Vivianne Homén viket edde ti att Annika Tonteri, Internatione Sekreterare 07/08, togs in som vikarie. Även detta var en krävande situation, men Annikas hjäp var ovärderig. Även band de hetidare som vades för 10/11 skapades en vakans då Matida Lantz avsade sig sin post som Näringsivsansvarig. På styresens sista möte för året genomfördes dock ett va med 4 kandidater ur viket Petter Söderund vades som tiförordnad Näringsivsansvarig. Rekrytering Trots de vakanser band hetidarna som beskrivs ovan så kännetecknades året 09/10 av fyda poster och många aktiva. Samtiga utskott hade någon form av aktivitet, många mer än på vädigt änge. Vid verksamhetsårets sut kunde styresen med gädje överämna en situation där samtiga funktionärsposter var fyda. Man kan spekuera i huruvida Teknoogkåren någonsin tidigare haft så många aktiva. Mycket av detta kan häredas ti ett systematiskt arbete med att fya vakanta poster och att de ständigt beystes. Utöver det anser undertecknad att de funktionärsaktiviteter som genomfördes under året verkat för att på ång sikt förbättra Teknoogkårens möjighet att både rekrytera och behåa funktionärer. Funktionärskickoff och funktionärsaktivitet Under året gick styresen in med måsättningen att förbättra tacket av Kårens funktionärer, viket skue göras genom specifika tack-arrangemang. I mitten av augusti anordnades en aktivitet då vi griade korv, speade brännbo, hade ett itet pep-tak angående obigatoriet och Teknoogkåren samt bjöd på en femrätters middag i Gasquesaen. Under dagen närvarade ca 30 personer, en siffra som på kväen bev närmre 50. Arrangemanget var det första i sitt sag på änge och uppevdes som vädigt yckat. Nästa arrangemang genomfördes i början av februari, då styresen bjöd in ti en biokvä med mat och snacks. Mycket fokus ades på att skapa en biostämning med soffor, oika sorters godis och titugg och fimer som skue titaa en bred pubik. Totat visades tre fimer och ca 40 personer närvarade. Stämningen band de som kom var hög, och de festa verkar ha uppskattat kväen mycket. Som skrivits tidigare så bidades under året ett nytt utskott, Tackmästeriutskottet, och undertecknad är övertygad om att detta kommer föra funktionärstacket inom Teknoogkåren ti nya höjder. Riktinjer Under året har styresen besutat att införa riktinjer för expedition, resor och kortaccesser samt att uppdatera riktinjerna för hyressättning. En ny sångbok I september stod det kart att Teknoogkårens sångböcker skue ta sut. Med anedning av att de inte förändrats på mer än 15 år så fattade styresen besut om att revidera sångboken och ge ut i ny uppaga. Under edning av styreseedamot Einor Persson samades sånger in från Kårens sektioner, övriga Lund Verksamhetsberättese 2009/ (110)

32 och ärosäten i Sverige, och resutatet bev en ny uppaga om 2000 sångböcker som anände under sommaren 2010, agom ti nästa verksamhetsårs Noning. Aumni Under hösten samade Näringsivsansvarig Emi sektionerna för att diskutera önskemå, visioner och synpunkter på hur man skue vija se att aumniverksamheten var uppbyggd. Den samade meningen var att bygga upp en närmare kontakt med aumner, som utgick från att sektionerna kan dra i arrangerandet av events och Kåren centrat sköter administrationen. Måsättningen är att ge studenter kontaktytor ti aumner, att skapa möjigheter ti fördjupade samarbeten såsom mentorskapsprogram och att i förängningen göra det möjigt att få aumniverksamhet att bi en inkomstkäa. Utöver det träffade Emi Lunds universitets och LTHs aumnikoordinatorer och diskuterade möjiga samarbeten. LU har upprättat en aumnidatabas för att håa kontakten med aa examinander, och tanken är att samarbeta med denna kring ska eda ti en effektiv och smidig kontaktkana ti aa LTHs examinander. Under hösten kontaktades undertecknad av ordföranden för LTHs aumniförening, en förening som tyvärr inte varit så aktiv på senare år. Föreningen har ca 650 betaande medemmar och god ekonomi, viket utgör en god grund för det fortsatta arbetet. Med anedning av detta har undertecknad bivit vad ti ordförande för föreningen samt samat ihop en vädigt kompetent och driven styrese av såvä nyigen examinerade som erfarna inom föreningen. Undertecknad menar att det bästa sättet att samordna aumniverksamheten sker genom en förening som är fristående från såvä Teknoogkåren som LTH. Des för att det ger föreningen frihet men också för att en sådan förening, med såvä betaande medemmar som god ekonomi, redan existerar. Om man skapar en mijö där föreningen har ett nära samarbete med TLTH så skapar man också förutsättningar för en kontinuerig ström funktionärer samt arrangemang. Detta gör att båda parter gynnas såvä ekonomiskt som engagemangsmässigt. Tanken med LTHs aumniförening är inte att konkurrera ut befintig verksamhet utan istäet kompettera den och ta en spinde-i-nätet-ro. Föreningen ska bestå av aumnerna sjäva, som bäst vet sina egna önskemå, men ska vara nära förbunden med såvä kår som ärosäte. KFS - Teknoogkårens bokhande Med anedning av att KFS varit i djupa ekonomiska probem under en ång tid så var det ofrånkomigt att den tog tid i anspråk. Ägarfunktionen sköts av kårstyresen genom direktiv ti aktieägarrepresentanten och edamöterna i KFS styrese, och fokus under året har varit att skapa förutsättningar för en ivskraftig verksamhet. Centrat för detta har varit att hitta en oka som är ämpig ur såvä kostnadsperspektiv som att fungera som bokhande. Genom ångdragna förhandingar med LTH och LU fann vi ti sut en ösning där KFS hyr oka i Studiecentrum. Löpande arbete Styresen sammanträdde för protokofört styresemöte vid 15 tifäen under året, med intention att minst ses i äsvecka 2, 4 och 6 varje äsperiod. Utöver det hade styresen möte varje onsdag-unch under terminerna. Förutom besutsfattande har styresen också ansvarat för att genomföra arrangemang såsom sektionsstyreseutbidning, FM-utbidning och JFF. Samtiga av dessa sköttes på ett mycket bra sätt, dock med något ägre uppsutning på JFF än vad som var förväntat. Samtiga i styresen genomförde under året arbetsinsatser i övriga organisationen, något undertecknad ser som mycket positivt då det skapar en förankring för besut och ger en god uppfattning om viken effekt ett visst besut har. Utöver det har Kårstyresen b.a. Godkänt en ändring i Reftecs stadga Uppdaterat krishanteringspanen Instiftat en porsinsfond Besutat att pacera Teknoogkårens tigångar i en ikviditetsfond med så åg risk som möjigt Besutat om att bevija Teknoogkårens idrottsförening ett ån Verksamhetsberättese 2009/ (110)

33 Synts på ARKAD i Teknoogkårens monter och b.a. gjort rekam för fumäktige-vaet Besutat om mede ti nya gardiner i Corneis Bjudit medemmar på tentakaffe Föresagit fumäktige att gå in som garant för Lundakarnevaen I en proposition föresagit ett nytt utskott: NoU Inköpt ett nytt Singstar för att ersätta det som bev stuet Fattat besut om en okapan för Teknoogkårens okaer Lagt fram en proposition om förändrad mandatperiod för Näringsivsansvarig Avsutningsvis har Kårstyresen haft en vädigt god sammanhåning, b.a. eftersom den träffats vid ett ferta tifäen för sociat samspe. CHRISTIAN NILSSON Kårordförande Fumäktige HT09 Kim Hockum, Fumäktiges taman HT09 Fumäktige hade under hösten 5 protokoförda möten och många stora punkter har tagit upp. Som fortsättning från förra terminen togs sutgitigt besut om att stå utanför det formea samarbetet mean Kårer, Nationer och AF, men att fortsätta och stödja och uppmuntra engagemang och informea samarbeten organisationerna emean. Fumäktige hade det stora nöjet att utysa sektionsmöte på Doktorandsektionen som dessvärre egat viande sedan verksamhetsåret 2006/2007. FM har inrätta en ny hetidarpost som ska jobba med informationsfrågor, brutit ur noningsverksamheten från KubbU ti ett eget utskott, NoU, där Noegeneraen är utskottsordförande. Vidare har även stadgarnas medemsavsnitt reviderats för att passa de nya förutsättningarna utan kårobigatoriet. Närvaron har egat runt samma nivåer som höstterminens sut, mean edamöter. KIM HOCKUM Fumäktiges taman HT09 Fumäktige VT10 Johan Garmer, Fumäktiges taman VT10 Fumäktige hade under vårterminen fyra möten och besutade band annat att införa ett nytt utskott i form av Tackmästeriet, TackU. Andra stora frågor som behandats är vasystemet för Fumäktige samt anpassning av stadgar, regemente och formerna för medemskap efter Kårobigatoriets fa. Fumäktige har under våren inte haft några avhopp och bestod vid höstterminens början av samtiga 27 edamöter. Detagandet på mötena har varierat från som mest 25 edamöter ti som ägst 15 med en tydigt avtagande trend. JOHAN GARMER Fumäktiges taman VT10 Vanämnden Aexander Dahqvist, Vanämndens ordförande Vanämnden bestod av vada representanter för F, E, D, W, I. Övriga sektioner ordnade va genom att styresen på respektive sektion städe upp. Vaet var uppagt så att a röstning skue ske eektroniskt, istäet för att som tidigare ske både på papper och via internet. Varje sektion skue under ordna va under två dagar, onsdag och torsdag. Man kunde även rösta på ARKAD under måndagen och tisdagen. Vadetagandet bev ägre än normat, 13%. Detta kan antagigen härröras ti att det är mera kompicerat att Verksamhetsberättese 2009/ (110)

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkårs andra fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johanneberg Onsdagen den 8:e oktober

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Datatekniksektionen 1995

Datatekniksektionen 1995 Verksamhetsberättelse Datatekniksektionen Lunds Tekniska Högskola Resumé D-sektionen Om du funderar på att gå miste om verksamhetsberättelsen för att den är för lång vill jag här kort sammanfatta året:

Läs mer

diskuteras med statsrådet Mossberg

diskuteras med statsrådet Mossberg r--- ~ Vem~enhögskommunernas panering J diskuteras med statsrådet Mossberg Meningarna deade om spittrat. Vem-menhögspastorat På onsdagen hade turen kommit ti Vemmenhögsbygden att dryfta storkommunprobemen

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer