Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har gott där eventuea motgångar snabbt drunknat i en fod av framgångar. När man så skriver de avsutande raderna i denna verksamhetsberättese känner man en stark gädje över att vara en av dem som var engagerad i Teknoogkåren 2009/2010. Jag fick det stora nöjet att eda denna kår i ett år och jag tacka aa som på något sätt bidrog ti vår verksamhet. Utan det engagemang, entusiasm, driv och gädje som ni bidragit med hade detta år inte varit möjigt. Verksamhetsberättesen är uppdead enigt föjande. Först en ista över aa som varit vada ti funktionärsposter under året, föjt av en komprimerad sammanfattning kaad Året i korthet. Den faktiska verksamhetsberättesen börjar med ett kapite för de centraa dear, som administration och kårstyrese, föjt av tre kapite som motsvarande Teknoogkårens tre verksamhetsområden Utbidning, Näringsiv och Fritid. Därefter kommer ett kapite om Kårens samarbetsorgan, föjt av ett kapite om koegiernas verksamhet och sedan en avstämning mot verksamhetspanen för 09/10. Sutigen kommer Teknoogkårens sektioners verksamhetsberätteser. Det är många som varit med och bidragit ti detta dokument och det är än fer som varit med och bidragit med ändösa timmars sit för att göra Teknoogkåren ti det den är. Jag hoppas att du som äser detta finner året ika intressant och givande som det varit för oss som genomfört det. Kårhuset, Lund, jui 2010 Christian Nisson, Kårordförande 09/10 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

21 Innehåsförteckning Funktionärer 5 Fumäktigeedamöter 7 Hösten Våren Året i korthet 8 Centrat 9 Kårstyresen 9 Fumäktige HT09 14 Fumäktige VT10 14 Vanämnden 14 Vaberedningen HT Vaberedningen VT Påsjö Ängsbad 16 Ekonomi och Förvatning 16 Husutskottet 20 Informationsutskottet HT09 25 Informationsutskottet VT10 25 Arkivutskottet 26 KFS i Lund AB 26 Utbidning 28 Utbidningsbevakning 28 Studiesociat arbete 28 Studentfackiga utskottet 29 Internationea utskottet 30 Jämikhetsutskottet 32 Organ inom LTH 33 Näringsiv 38 Arbetsmarknadsutskottet HT09 38 Arbetsmarknadsutskottet VT10 38 Fritid 38 Idrottsutskottet 40 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

22 Kubbmästeriutskottet 41 Noningsutskottet VT10 48 Samarbetsorgan 50 Lunds universitets Studentkårer, LUS 50 Studentund 50 Sveriges förenade studentkårer, SFS 51 Reftec 53 SUNTU 57 Batech 57 Nordtek 58 Koegier 59 Ordförandekoegiet 59 Pengakoegiet 60 Infokoegiet HT09 60 Infokoegiet VT10 60 Sexmästarkoegiet 61 Värdsmästarkoegiet 61 Överphöskoegiet HT09 61 Överphöskoegiet VT10 61 SRX 62 Cafémästarkoegiet 63 Programmästarkoegiet 63 Idrottskoegiet 63 Industrikontaktkoegiet HT09 63 Industrikontaktkoegiet VT10 64 Skyddsombudskoegiet 64 Avstämning verksamhetpanen 09/10 65 Projekt från tidigare verksamhetsår 65 Verksamhetspan 09/10 68 Verksamhetsberätteser sektionerna 74 f-sektionen 74 e-sektionen 81 m-sektionen 83 v-sektionen 84 a-sektionen 85 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

23 k-sektionen 87 d-sektionen 89 Dokt-sektionen 94 i-sektionen 96 w-sektionen 99 I-sektionen 108 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

24 Funktionärer Kårstyrese Christian Nisson (Kårordförande) Anja Leissner (avgick FM9) Axe Andersson Einor Persson Erik Iveroth (Titrädde FM10) Henrik Pettersson Jens Osson Lisa Eneroth Oscar Hjerpe Hetidare Christian Nisson (KO) Linus Svensson (GS) Kristoffer Daniesson (VKO) Henrik Jonsson (VKO) Vivianne Homén (IS) Gustaf Scheja (Pede) Miriam Friberg (Informationsansvarig VT10) Emi Ohsson (Näringsivsansvarig HT09) Car Aspernäs (Arbetsmarknadsansvarig HT09) Kristoffer Daniesson (Arbetsmarknadsansvarig VT10) Arku Stefan Aexi (Ordförande) Aexander Wain Henrik Pettersson (Kårfotograf) Magnus Andersson Robert Åkemam Armu Emi Ohsson (Näringsivsansvarig HT09) Car Aspernäs (Arkadansvarig HT09) Adam Wiman Christian Swanson Christopher Swanson Danie Ståh Emeie Gustafsson Fredrik Ejserhom Jesper Roth Johan Mattsson Johan Persson Jonas Hertz Kristoffer Nordenskiöd Lina Brodén Linnea Nisson Matida Lantz Mikae Hernrup Patrik Bomqvist Sara Christiansson Kristoffer Daniesson (Arkadansvarig VT10) Ein Wennerström Fredrik Åberg Frida Hedman Gunnar Osson Hannes Sternbeck Fryxe Ida Herbertsson Johanna Sandén Jonas Vadebo Kathrine Spang Oa Cewers Sara Tuomaaa HUT Gustaf Scheja (Ordförande) Robert Åkemam (Vice Ordförande HT09) Christer Andersson (Vice Ordförande VT10) Martin Larsson (Rueförman) Martin Månsson (TUT-chef) Lukas Arnsby (Superintendent) Martin Larsson (Superintendent) Axe Andersson Car Aspernäs Car-Magnus Eriksson Chaitanya Upadhyay Christer Andersson Erik Schutz Fredrik Ejserhom Jens Osson Joakim Arnsby Joakim Sörensen Johan Garmer Kristian Pedersen Oscar Hjerpe Robert Åkemam Simon Frennberg Simon Kämpe Teresia Gustafsson Thomas Schee Tobias Johanesson Totte Nisson Johan Bjarnevik (Datoransvarig) Fredrik Ejserhom (DSG) Jens Osson (DSG) Kim Hockum (DSG) IU Vivianne Homén Petra Andersson Mia Hagein (Ordförande) (BEST) Baaji Sathyanarayanan (BEST) Danie Petersson (BEST) David Kindstrand (BEST) Ein Junghard (BEST) Emad M Arasté (BEST) Erik Mossberg (BEST) Jan Karsson (BEST) Jens Åebring (BEST) Johanna Guth (BEST) Kourosh Hooshmand (BEST) Maria Osson (BEST) Mehdi Saeed (BEST) Monica Oteanu (BEST) Patrik Vavika Hansson (BEST) Roberto Suez Aende (BEST) Jonatan Strömner (IAESTE, Ordförande) Camia Kerrén (IAESTE) Emeie Järid (IAESTE) Erik Nisson (IAESTE) Fredrik Luthman (IAESTE) Fredrik Svensson (IAESTE) Hanna Lija (IAESTE) Joakim Andersen (IAESTE) Johanna Gustafsson (IAESTE) Lina Karsson (IAESTE) Lousie Mein (IAESTE) Madeeine Jeppsson Kre (IAESTE) Maria Haradsson (IAESTE) Per-Ivar Osson (IAESTE) Sabina Larsson (IAESTE) Yva Nordund (IAESTE) Verksamhetsberättese 2009/ (110)

25 IdrU Madeeine Eriksson (Ordförande) Anna Aronsson (Vice Ordförande) InfU Miriam Friberg (Ordförande VT10) Einor Persson Fredrik Lönnqvist Gustafsson Hanna Carsson Hanna Coeen Henrik Jacobsson Henrik Pettersson John Kumin Karin Lindmark Main Farmansson Marcus Lundgren Petra Wihammar Rikard Edvardsson Sara Skönnbrink Ufuk Kirik JämU Stea bergström (Ordförande) Fia Johannessen (Vice Ordförande) Emma Nisson Hannes Teder Henrik Jonsson Rebecca Westerund Sarah Ryderheim Teresia Osson KubbU Pia-Maria Bondesson (Ordförande) Kim Hockum (Bamästare) Pia-Maria Bondesson (Bamästare) (Övermarskak, avgick FM7) (Kårmarskak) (Kårmarskak) (Programmästare) Mikae Brattmo (Noegenera HT08) Johanna Lakso (Sångarstridsgenera HT09) Aexander Wain Christer Andersson Tobias Nordund Wihem Ekund NoU Oskar Arnström (Noegenera VT09) Abin Svensson John Kumin Josefin Hagman Juia Ågren Lisa Eneroth Nis Bengtsson Simon Frennberg Sofia Henrysson Wihem Ekund StufU Henrik Jonsson (Ordförande) Fredrik Lidberg (Mijöombud, avgick FM1) Henrik Jonsson (Huvudskyddsombud) Ceciia Nordin Christian Lindgren Fredrik Andersson Gabrie Persson Ida Herbertsson Johan Bjarnevik Karim Andersson Teresia Osson Vaberedning HT09 Pierre Unebratt (Ordförande) Vicke Norén Aexander Wain Vaberedningen VT10 Björn Lineke (Ordförande) Emi Ohsson Martin Larsson Vanämnden Aexander Dahqvist (Ordförande) Jonatan Kåhrström Inspector Eva Leire Revisor Linus Jeppsson (Sakrevisor) Nis Abertsen, SET revision (Ekonomisk revisor) Verksamhetsberättese 2009/ (110)

26 Fumäktigeedamöter Hösten 2009 Taman: Kim Hockum Sekreterare: Stefan Aexi Marc O Maey F05 Simon Frennberg F05 Andreas Carsson F06 Oskar Arnström F06 Aexander Wain E05 Erik Lundh E06 Magnus Andersson M03 Johan Garmer M02 Anders Saheström M06 Caroine Rassmusen V06 Tobias Nordund V06 Veronica Wihemsson V06 Sebastian Hansson V07 Johanna Boander K06 Pontus Andersson K06 (entedigad FM9) Omar Chaudry K07 Sara Pedersen K07 Wictor Sjöin K07 Christer Andersson D07 Tobias Johannesson D07 Henrik Pettersson ING04 Mats Risberg ING06 Linn Braun ING08 Sofie Samuesson W06 Anders Arwefedt W08 Car Magnus Eriksson I06 Tove Svärd Norbäck I06 Våren 2010 Taman: Johan Garmer Sekreterare: Mats Risberg Car Aspernäs F03 Christoffer Cronström F07 Fiip Grantén F07 Hanna Carsson F06 Jonatan Kåhrström F07 Marc O Maey F05 Teresia Osson F07 Aexander Wain E05 Emi Ohsson E05 Karin Lindmark M09 Victor Cronsby M09 Fredrik Lidberg V05 Josefin Hagman K08 Juia Ågren K08 Omar Chaudhry K07 Aexander Triebe D07 Christer Andersson D07 Fredrik Andersson D07 Emeie Graham ING08 Linn Braun ING08 Eveina Johansson W08 Jenny Asén W07 Amanda Beringer I07 Car-Magnus Eriksson I06 Fredrik Oovsson I07 Kajsa Brange I07 Karin Carsson I05 Verksamhetsberättese 2009/ (110)

27 Året i korthet Christian Nisson, Kårordförande Detta kapite beskriver några av de övergripande frågor och projekt som Teknoogkåren har behandat under verksamhetsåret 09/10. Utöver dem har Kåren bedrivit öpande verksamhet i enighet med de styrdokument som regerar detta. Kårobigatoriets avskaffande, medemshanteringssystem och Studentund Detta verksamhetsår var det sista under viket kårobigatoriet fortfarande gäde, viket medför att en ansenig de arbete har agts ner på att förbereda för den nya situationen. Arbetet har skett från fera vinkar, b.a. organisationsförändringar, informationsspridning, samarbeten, besparingsåtgärder samt översyn av Kårens medemshanteringssystem. Rörande medemshantering så har det fattats besut om att gå från ett system för terminsavgifter ti att ta in en avgift för hea studietiden. Denna förändring kommer eda ti minskade medemsintäkter men motiveras med minskad arbetsmängd som systemet tar i anspråk, radikat minskade kostnader, ett enkare system för såvä student som organisation, samt att det troigtvis kommer eda ti ett högt medemsanta. Utöver det har samarbetet Studentund utretts, viket resuterade i att Teknoogkåren står utanför ett avta om gemensamt medemskap men kommer arbeta för ett samarbete rörande inskrivning och marknadsföring. Informationsspridning och marknadsföring Mycket fokus har agts på att förbättra Teknoogkårens informationsspridning. Under föregående verksamhetsår påbörjades arbetet med att tydigare profiera Kåren enigt de tre benen - Utbidning, Näringsiv, Fritid. Detta arbete har fortöpt och utveckats. Under hösten byggdes InfU upp med ett ferta aktiva och ett arbetssätt. Dessutom fattades besut om att hetidsarvodera Informationsutskottets Ordförande, efter en omfattande utredning. Detta har ett ti att våren varit en mycket arbetsintensiv period för marknadsföringsfrågor, med arbete kring ny hemsida, nytt utseende på nyhetsbrev, nya former av tryckta informationsbad, fer som arbetar med marknadsföring i projektform, en tydigare kopping av Safarin ti InfU, etc. Arbetet med informationsspridning har varit extra krävande med anedning av obigatoriets avskaffande, b.a. en informationskampanj ti noningens faddrar och phös. LUS Teknoogkårens reation ti LUS har varit fu av kontroverser och konfikter, men ambitionen har atid varit att vara representerad på universitetsnivå. Föregående verksamhetsår gjorde ett gediget arbete i att tisammans med Juridiska Föreningen och Lundaekonomerna ta fram önskemå på viken form av organisation man önskar att LUS antar. Detta arbete och samarbete förvatades under året, LUS genomgick en stor organisationsförändring där samtiga kårer i Lund detog. Resutatet är att Teknoogkåren vid årets sut är med i LUS, och att samarbetet nu förhoppningsvis är byggt för att håa. Tätprojektet Som ett svar på initiativ tagna från universitetets rektor Per Eriksson och LUS genomförde Teknoogkåren en PR-kupp där tät sattes upp på LTH-området och hyrdes ut. Aktionen rönte stor framgång och beyste bostadsbristen på ett vädigt framgångsrikt sätt, b.a. i rikstäckande radio och tidningar samt oka-tv. I efterhand får detta ses som en stor framgång. Lärandemijöprojektet För att möta de stora probem som studenter uppever i sin arbetsmijö uppdagade Teknoogkåren deras åsikter genom undersökningen Hur mår Teknoogen? Genom att yfta frågan och sedan ägga fram en rapport, där studenter intervjuats i grupp om hur de skue vija se arbetsmijön utveckas, fick studentrepresentanterna i SLTH resutatet att mijoner kommer avsättas ti att upprusta studiemijöerna. Detta är utöver renoveringar av Matteannexet och A-huset, där Teknoogkåren varit vädigt aktiv. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

28 Organisationsförändringar Under året genomfördes en rad organisationsförändringar med syfte att anpassa Teknoogkåren ti att fungera utan ett obigatorium. Det har redan fastsagits att medemshanteringssystemet gjordes om och att en ny hetidare infördes. Utöver det förändrades den anstäda personastyrkan såtivida att Teknoogkårens kansist, Birgit, gick i pension samtidigt som tjänsten Ekonomiansvarig, som innehades av Mari-Ann Tuvesson, byttes mot tjänsten Ekonom, ti viken Bodi Nisson anstädes. Dessa förändringar skedde inom koncernen med Teknoogkårens dotterboag KFS. Dessa förändringar medförde också en minskad öppettid för expeditionen samt att denna funktion utförs av hetidare. Två nya utskott infördes också under året, Noningsutskottet (NoU) och Tackmästeriutskottet (TackU). Det första av dessa var en förändring enbart på pappret för att ge Noegeneraen och Noeöverstar en tydigare ro i reation ti den övriga organisationen. TackU var en förändring som föresogs av en saming edsjäar som önskade att Teknoogkåren skue arbeta mer med tack av funktionärer. Detta är en het ny och, i många avseenden, revoutionerande funktion för Kåren. Utöver det utreddes möjigheten att införa en hetidsarvoderad Kubbmästare, men detta avsogs i Fumäktige. Besparingsåtgärder Ett av verksamhetens må under året var att spara in 10% av aa utgifter. Syftet med detta må var att förbereda verksamheten på en situation där ekonomiska resurser var mindre och mer osäkra än i dagsäget. Detta arbete genomsyrade samtiga verksamheter och påverkade organisationen på många sätt. Om man ägger ti att man redan i rambudgeten skurit vädigt mycket i reation ti tidigare är så framträder biden av ett år då man ofta fått åta snåheten gäa och säan kunnat ta ut svängarna. Årets resutat påvisar att arbetet burit frukt. Under året har Teknoogkåren framgångsrikt verkat för att minska kostnader för b.a. Lundagård, SFS, persona och medemshantering. Utöver det har avtaet med LTH utökats och mede från universitetet säkrats. Sammantaget så går Teknoogkåren mot ekonomiskt sett jusa tider. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

29 Centrat Detta kapite av verksamhetsberättesen berör de centraa funktioner inom TLTH såsom styrese, fumäktige, vaberedning, vanämnd, administration etc. I kapitet ingår även redogöreser för Husutskottet, Informationsutskottet och Arkivutskottet samt en rapport kring KFS verksamhet under året. Kårstyresen Christian Nisson, Kårordförande Under verksamhetsåret 2009/2010 bestod kårstyresen av föjande personer: Christian Nisson Anja Leissner Axe Andersson Einor Persson Erik Iveroth Henrik Pettersson Jens Osson Lisa Eneroth Oscar Hjerpe Kårordförande Kårstyreseedamot (t.o.m. 5 november) Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot (fr.o.m. 5 november) Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Kårstyreseedamot Under hösten avsade sig Anja Leissner sin pats i Kårstyresen. Genom ett fynadsva vades Erik Iveroth att ersätta henne på posten. Kårobigatoriets avskaffande och medemshantering Strax innan verksamhetsåret påbörjades fattade riksdagen besut om att avskaffa kårobigatoriet, och vi började redan tidigt staka ut vägen för hur Teknoogkåren skue möta de utmaningar som detta innebar. Arbetet har varit övergripande för hea organisationen under hea året, och har invoverat organisationsförändringar, informationsspridning, översyn av samarbeten, besparingsåtgärder samt förändringar i Kårens medemshanteringssystem. Viktigt för att fatta bra besut har varit att skapa en stark förankring i hea organisationen och en titro ti styresen och presidiets arbete. Detta har varit en edstjärna under hea processen. Fumäktige och kårstyrese har i egenskap av besutande instanser varit initierade redan sedan innan verksamhetsåret påbörjades, och under hösten togs obigatoriet upp på ett eer annat sätt under i princip samtiga möten i de båda organen. Ordförandekoegiet informerades tidigt under hösten och sektionsstyreserna fick des en genomgång i september och des en i februari när nya edamöter vats. Redan våren 2009 samades Lunds nationer, kårer, AF, LUS och KK i ett forum som kom att kaas Studentund för att utreda ett samarbete. Tre aternativ identifierades: At. 1 innebar ett gemensamt medemskap där avgifter sattes gemensamt, At. 2 innebar ett gemensamt medemskap där avgifter bestäms i respektive organisation, At. 3 innebar ett samarbete kring marknadsföring och inskrivning som inte invoverade ett gemensamt medemskap. Med gemensamt medemskap menas att bir man medem i en kår måste man även gå med i en nation, och vice versa. Teknoogkårens fumäktige fattade tidigt besut om att arbeta mot ett aternativ 3, viket styresen och presidiet tog fasta på. Ti sut gick de festa övriga föreningar i Lund mot aternativ 2, och såedes ett samarbete som Teknoogkåren står utanför. För att bäst möte utmaningarna tog styresen fram ett försag där medemsavgiften betaas på ivstid, vid ett tifäe, samtidigt som den sänks från ca 140 kr per termin ti 300 kr i engångsavgift. Detta betyder att intäkterna minskar radikat, men att hanteringskostnaderna kan reduceras på motsvarande sätt. Samtidigt minskar arbetsmängden som hanteringen innebär, systemet bir enkare för såvä studenter som organisation och inte minst bör det eda ti ett högt medemsanta. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

30 Noningen, phös och faddrar är nycken ti att detta ska fungera, och med anedning av detta ade undertecknad, noegenera Oskar och informationsansvarig Miriam mycket tid på att informera aa som kommer vara invoverade i noningen 2010 om vad som gäer. Framtiden får utvisa om systemskiftet var yckat. Obigatoriets avskaffande bjöd också på en he de strukturea förändringar gentemot universitetet. B.a. kommer LU var tredje år fatta besut om vika kårer som tideas kårstatus, och dessa kommer berättigas ett stöd på 310 kr per heårsstudent och år. Lyckigtvis för Teknoogkåren så förändrades inte gränsdragningen kring vika studenter vi ska representera, på det sätt som skedde för ett ferta andra kårer i Lund. Organisationsförändringar Under året genomfördes en rad organisationsförändringar med syfte att anpassa Teknoogkåren ti att fungera utan ett obigatorium, som skrev tidigare så gjordes t.ex. medemshanteringssystemet om. En annan viktig förändring var att införa en ny hetidare - Informationsansvarig. Denna post var en utökning av den tidigare Informationsutskottets ordförande, och fokus åg på att förbättra Kårens informationsspridning i medemsrekryteringssyfte, funktionärsrekryteringssyfte, aktivitetsmarknadsföring samt på ång sikt att förbättra marknadsföring av uthyrning och tjänster samt möjighet ti donationer. Personastyrkan förändrades också inom koncernen såtivida att Teknoogkårens kansist, Birgit, gick i pension samtidigt som tjänsten Ekonomiansvarig, som innehades av Mari-Ann Tuvesson, byttes mot 75%- tjänsten Ekonom, ti viken Bodi Nisson anstädes. Bodi var tidigare anstäd av KFS och Mari-Ann hade en 25%-tjänst hos Kåren och 75% hos KFS. Syftet med förändringarna var fera. Des fördeades riskerna mean bokhande och kår på ett bättre sätt. Under hösten arbetade redan Bodi ti stor de för Teknoogkåren, genom att hon utförde bokföring och andra ekonomiska uppgifter som egentigen var åagda Mari-Ann eer Birgit. Resutatet bev att istäet för att ha två anstäda som hade ekonomiuppgifter hos Teknoogkåren som detidsuppgifter så ades aa dessa samman ti en tjänst. En annan förändring var att kansitjänsten försvann het när Birgit gick i pension. Detta skue ösas genom det minskade behovet av en expeditionsfunktion som den nya medemshanteringen innebar. Även den nya hemsidan skue bidra ti att förbättra denna situation. Lösningen bev då att expeditionens öppettider minskade med 50%, samt utförs endast under äsperioder och att den nu utförs av hetidare. Huruvida detta kräver en annan ösning på sikt får utredas under nästa år. Dessa förändringar föregicks av omfattande utredningsarbete i fera ed, där en arbetsgrupp gick igenom förutsättningarna i grunden. Två nya utskott infördes också under året, Noningsutskottet (NoU) och Tackmästeriutskottet (TackU). Det första av dessa var en förändring enbart på pappret för att ge Noegeneraen och Noeöverstar en tydigare ro i reation ti den övriga organisationen. TackU var en förändring som föresogs av en saming edsjäar som önskade att Teknoogkåren skue arbeta mer med tack av funktionärer. Detta är en het ny och, i många avseenden, revoutionerande funktion för Kåren. Utöver det utreddes möjigheten att införa en hetidsarvoderad Kubbmästare, men detta avsogs i Fumäktige. Vid sutet av året söts också ett avta med Humanistkåren om tjänsten att Bodi skue hjäpa dem med ekonomiuppgifter som debiteras per timme. Även detta samarbete får föjas upp. Besparingsåtgärder Ett av verksamhetens må under året var att spara in 10% av aa utgifter, i syfte att förbereda verksamheten på en situation där ekonomiska resurser var mindre och mer osäkra än i dagsäget. Detta har främst genomförts genom att skapa en situation där varje utgift synas och ifrågasätt. Mer konkret arbete har genomförts i att minska kostnaderna för Lundagård, där Teknoogkåren tisammans med LEK och JF fört en stenhård inje om att minska presstödet ti tidningen. Resutatet bev en besparing i hundratusenkronorskassen. Liknande arbete som bedrivits angående Lundagård har även förts inom SFS, där konsensus nåtts om att sänka årsavgiften per medem från 27 kr ti 5 kr. Detta motsvarar en besparing på ca kr. Besparingar har också gjorts inom persona och medemshantering, sammanagt för fera hundratusen kr årigen. Verksamhetsberättese 2009/ (110)

31 Utöver det har också ett omfattande arbete gjorts för att förbättra intäkterna från LU, som under året gett besked om att de stöttar kårerna ti den grad att de, inräknat statsbidrag, får 310 kr per år och heårsstudent. För Teknoogkåren innebär detta ca kr årigen. Dessa mede har dock redan aviserats att man ska skära ner på sikt. Utöver det utökades avtaet med LTH ti att omfatta ytterigare kr. Sammantaget går Teknoogkåren mot jusa tider, men bör arbeta vidare med försiktighet. Det finns ett ferta risker kring de nuvarande intäkterna och Kåren bör eftersträva en situation där man har fer ekonomiska ben att stå på. Hetidarvakanser Under våren stod de två hetidarposterna Näringsivsansvarig och Arbetsmarknadsansvarig vakanta, viket föranedde en förändrad arbetsfördening mean hetidarna. Kristoffer Daniesson ämnade över mycket av sina arbetsuppgifter ti Henrik Jonsson och Christian Nisson samtidigt som han gick in och tog de båda vakanta posternas arbetsuppgifter. Detta var ångt ifrån en idea ösning, men under omständigheterna bev resutatet bra. Arbetsbeastningen var dock orimigt hög, och undertecknad hoppas att Teknoogkåren inte behöver uppeva iknande probem igen. Under våren sjukskrev sig Vivianne Homén viket edde ti att Annika Tonteri, Internatione Sekreterare 07/08, togs in som vikarie. Även detta var en krävande situation, men Annikas hjäp var ovärderig. Även band de hetidare som vades för 10/11 skapades en vakans då Matida Lantz avsade sig sin post som Näringsivsansvarig. På styresens sista möte för året genomfördes dock ett va med 4 kandidater ur viket Petter Söderund vades som tiförordnad Näringsivsansvarig. Rekrytering Trots de vakanser band hetidarna som beskrivs ovan så kännetecknades året 09/10 av fyda poster och många aktiva. Samtiga utskott hade någon form av aktivitet, många mer än på vädigt änge. Vid verksamhetsårets sut kunde styresen med gädje överämna en situation där samtiga funktionärsposter var fyda. Man kan spekuera i huruvida Teknoogkåren någonsin tidigare haft så många aktiva. Mycket av detta kan häredas ti ett systematiskt arbete med att fya vakanta poster och att de ständigt beystes. Utöver det anser undertecknad att de funktionärsaktiviteter som genomfördes under året verkat för att på ång sikt förbättra Teknoogkårens möjighet att både rekrytera och behåa funktionärer. Funktionärskickoff och funktionärsaktivitet Under året gick styresen in med måsättningen att förbättra tacket av Kårens funktionärer, viket skue göras genom specifika tack-arrangemang. I mitten av augusti anordnades en aktivitet då vi griade korv, speade brännbo, hade ett itet pep-tak angående obigatoriet och Teknoogkåren samt bjöd på en femrätters middag i Gasquesaen. Under dagen närvarade ca 30 personer, en siffra som på kväen bev närmre 50. Arrangemanget var det första i sitt sag på änge och uppevdes som vädigt yckat. Nästa arrangemang genomfördes i början av februari, då styresen bjöd in ti en biokvä med mat och snacks. Mycket fokus ades på att skapa en biostämning med soffor, oika sorters godis och titugg och fimer som skue titaa en bred pubik. Totat visades tre fimer och ca 40 personer närvarade. Stämningen band de som kom var hög, och de festa verkar ha uppskattat kväen mycket. Som skrivits tidigare så bidades under året ett nytt utskott, Tackmästeriutskottet, och undertecknad är övertygad om att detta kommer föra funktionärstacket inom Teknoogkåren ti nya höjder. Riktinjer Under året har styresen besutat att införa riktinjer för expedition, resor och kortaccesser samt att uppdatera riktinjerna för hyressättning. En ny sångbok I september stod det kart att Teknoogkårens sångböcker skue ta sut. Med anedning av att de inte förändrats på mer än 15 år så fattade styresen besut om att revidera sångboken och ge ut i ny uppaga. Under edning av styreseedamot Einor Persson samades sånger in från Kårens sektioner, övriga Lund Verksamhetsberättese 2009/ (110)

32 och ärosäten i Sverige, och resutatet bev en ny uppaga om 2000 sångböcker som anände under sommaren 2010, agom ti nästa verksamhetsårs Noning. Aumni Under hösten samade Näringsivsansvarig Emi sektionerna för att diskutera önskemå, visioner och synpunkter på hur man skue vija se att aumniverksamheten var uppbyggd. Den samade meningen var att bygga upp en närmare kontakt med aumner, som utgick från att sektionerna kan dra i arrangerandet av events och Kåren centrat sköter administrationen. Måsättningen är att ge studenter kontaktytor ti aumner, att skapa möjigheter ti fördjupade samarbeten såsom mentorskapsprogram och att i förängningen göra det möjigt att få aumniverksamhet att bi en inkomstkäa. Utöver det träffade Emi Lunds universitets och LTHs aumnikoordinatorer och diskuterade möjiga samarbeten. LU har upprättat en aumnidatabas för att håa kontakten med aa examinander, och tanken är att samarbeta med denna kring ska eda ti en effektiv och smidig kontaktkana ti aa LTHs examinander. Under hösten kontaktades undertecknad av ordföranden för LTHs aumniförening, en förening som tyvärr inte varit så aktiv på senare år. Föreningen har ca 650 betaande medemmar och god ekonomi, viket utgör en god grund för det fortsatta arbetet. Med anedning av detta har undertecknad bivit vad ti ordförande för föreningen samt samat ihop en vädigt kompetent och driven styrese av såvä nyigen examinerade som erfarna inom föreningen. Undertecknad menar att det bästa sättet att samordna aumniverksamheten sker genom en förening som är fristående från såvä Teknoogkåren som LTH. Des för att det ger föreningen frihet men också för att en sådan förening, med såvä betaande medemmar som god ekonomi, redan existerar. Om man skapar en mijö där föreningen har ett nära samarbete med TLTH så skapar man också förutsättningar för en kontinuerig ström funktionärer samt arrangemang. Detta gör att båda parter gynnas såvä ekonomiskt som engagemangsmässigt. Tanken med LTHs aumniförening är inte att konkurrera ut befintig verksamhet utan istäet kompettera den och ta en spinde-i-nätet-ro. Föreningen ska bestå av aumnerna sjäva, som bäst vet sina egna önskemå, men ska vara nära förbunden med såvä kår som ärosäte. KFS - Teknoogkårens bokhande Med anedning av att KFS varit i djupa ekonomiska probem under en ång tid så var det ofrånkomigt att den tog tid i anspråk. Ägarfunktionen sköts av kårstyresen genom direktiv ti aktieägarrepresentanten och edamöterna i KFS styrese, och fokus under året har varit att skapa förutsättningar för en ivskraftig verksamhet. Centrat för detta har varit att hitta en oka som är ämpig ur såvä kostnadsperspektiv som att fungera som bokhande. Genom ångdragna förhandingar med LTH och LU fann vi ti sut en ösning där KFS hyr oka i Studiecentrum. Löpande arbete Styresen sammanträdde för protokofört styresemöte vid 15 tifäen under året, med intention att minst ses i äsvecka 2, 4 och 6 varje äsperiod. Utöver det hade styresen möte varje onsdag-unch under terminerna. Förutom besutsfattande har styresen också ansvarat för att genomföra arrangemang såsom sektionsstyreseutbidning, FM-utbidning och JFF. Samtiga av dessa sköttes på ett mycket bra sätt, dock med något ägre uppsutning på JFF än vad som var förväntat. Samtiga i styresen genomförde under året arbetsinsatser i övriga organisationen, något undertecknad ser som mycket positivt då det skapar en förankring för besut och ger en god uppfattning om viken effekt ett visst besut har. Utöver det har Kårstyresen b.a. Godkänt en ändring i Reftecs stadga Uppdaterat krishanteringspanen Instiftat en porsinsfond Besutat att pacera Teknoogkårens tigångar i en ikviditetsfond med så åg risk som möjigt Besutat om att bevija Teknoogkårens idrottsförening ett ån Verksamhetsberättese 2009/ (110)

33 Synts på ARKAD i Teknoogkårens monter och b.a. gjort rekam för fumäktige-vaet Besutat om mede ti nya gardiner i Corneis Bjudit medemmar på tentakaffe Föresagit fumäktige att gå in som garant för Lundakarnevaen I en proposition föresagit ett nytt utskott: NoU Inköpt ett nytt Singstar för att ersätta det som bev stuet Fattat besut om en okapan för Teknoogkårens okaer Lagt fram en proposition om förändrad mandatperiod för Näringsivsansvarig Avsutningsvis har Kårstyresen haft en vädigt god sammanhåning, b.a. eftersom den träffats vid ett ferta tifäen för sociat samspe. CHRISTIAN NILSSON Kårordförande Fumäktige HT09 Kim Hockum, Fumäktiges taman HT09 Fumäktige hade under hösten 5 protokoförda möten och många stora punkter har tagit upp. Som fortsättning från förra terminen togs sutgitigt besut om att stå utanför det formea samarbetet mean Kårer, Nationer och AF, men att fortsätta och stödja och uppmuntra engagemang och informea samarbeten organisationerna emean. Fumäktige hade det stora nöjet att utysa sektionsmöte på Doktorandsektionen som dessvärre egat viande sedan verksamhetsåret 2006/2007. FM har inrätta en ny hetidarpost som ska jobba med informationsfrågor, brutit ur noningsverksamheten från KubbU ti ett eget utskott, NoU, där Noegeneraen är utskottsordförande. Vidare har även stadgarnas medemsavsnitt reviderats för att passa de nya förutsättningarna utan kårobigatoriet. Närvaron har egat runt samma nivåer som höstterminens sut, mean edamöter. KIM HOCKUM Fumäktiges taman HT09 Fumäktige VT10 Johan Garmer, Fumäktiges taman VT10 Fumäktige hade under vårterminen fyra möten och besutade band annat att införa ett nytt utskott i form av Tackmästeriet, TackU. Andra stora frågor som behandats är vasystemet för Fumäktige samt anpassning av stadgar, regemente och formerna för medemskap efter Kårobigatoriets fa. Fumäktige har under våren inte haft några avhopp och bestod vid höstterminens början av samtiga 27 edamöter. Detagandet på mötena har varierat från som mest 25 edamöter ti som ägst 15 med en tydigt avtagande trend. JOHAN GARMER Fumäktiges taman VT10 Vanämnden Aexander Dahqvist, Vanämndens ordförande Vanämnden bestod av vada representanter för F, E, D, W, I. Övriga sektioner ordnade va genom att styresen på respektive sektion städe upp. Vaet var uppagt så att a röstning skue ske eektroniskt, istäet för att som tidigare ske både på papper och via internet. Varje sektion skue under ordna va under två dagar, onsdag och torsdag. Man kunde även rösta på ARKAD under måndagen och tisdagen. Vadetagandet bev ägre än normat, 13%. Detta kan antagigen härröras ti att det är mera kompicerat att Verksamhetsberättese 2009/ (110)

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. Åändska Studentaget vid Åbo Akademi r.f. Årsberättese 2015 Styresen I styresen 2015 har föjande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den ordning de nämns i stadgarna): Lucas Mattsson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige PROTOKOLL FM6 2010 Kårhuset Lund, 22 oktober 2010 Mats Risberg, Fullmäktigesekreterare Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM6 tisdagen den 5 oktober Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Garmer

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Tobias Månsson Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Joakim Andersson Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mazdak Farzone Sexmästare

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TECHNOLOGY MANAGEMENT TECHNOLOGY MANAGEMENT STUDENTERNAS FÖRSTA ORDINARIE STÄMMA 2010 TORSDAGEN DEN 28 JANUARI Plats: Pepparholm, Studiecentrum, Lund öö öö öö ö åäöä å ä öå öå ä ä ä å ö ö ö ä Öå öö ö Procedurregler 1. Yttranderätt

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5) Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Axelina Flote förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Axelina Flote,

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort.

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort. Styrelsemöte 20140306 1. OFMÖ Klockan 12:12 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Emanuel Mettmann väljs till justeringsperson. 4. Eventuella

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6) Årsmöte 2014-09- 29 18:00 A117 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklaras mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Karlsson, till

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6) Sektionsmöte 2 2014-11- 19 18:00 C305 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Smirat,

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente

l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente för Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-03-15, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-08-31, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Närvarande: Ordförande Sebastian Axelsson och 50 aktiva medlemmar.

Närvarande: Ordförande Sebastian Axelsson och 50 aktiva medlemmar. Sida 1 av 6 Närvarande: Ordförande Sebastian Axelsson och 50 aktiva medlemmar. Farmacevtiska Studentkåren Novembermöte 13 11 28 Pharmen kl. 18:00 Föredragningslista: 1. Mötet öppnas 2. Formalia 3. Meddelanden

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Vid vårterminsmötet lade styrelsen fram följande proposition om att ändra cafémästeriets mandatperiod. Mötet valde att avslå propositionen och ålade

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu Sida: 1 Resultat Totalt - Officiell Tävling: Seriesim Tävlingsort: Höganäs Arrangör: Höganäs SS Tävlingsledare: Annette Bergendorf Tävlingssekreterare: Tobias Tillheden Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar PROTOKOLL FM1 / 2015 Kårhuset Lund, 17 februari 2015 Johan Förberg, Sekreterare Protokoll FM1 Protokoll fört vid sammanträde med Teknologkårens Fullmäktige, tisdagen den 10 februari 2015 i Hollywood, Kårhuset.

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer