Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk"

Transkript

1 #3: MAJ 2015 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå Operapedia O2s egna uppslagsverk Psykosocial arbetsmiljö på agendan! RA3-15 nu kör vi! Säkerhet i framkant på OKG 1

2 När livet tar en oväntad vändning Efter en intensiv period av jobb hade jag äntligen påbörjat sommarsemestern. Men efter bara några dagar kände jag att det var något som inte stämde. Jag tänkte aldrig på det då, men såhär i efterhand inser jag att vi jobbade mycket då. För mycket. Många brände ut sig, kroppen tog stryk. Jag själv var i en jobbig period och hade gått igenom många jobbyten. Vissa var frivilliga, andra tvingades jag till på grund av omorganisationer och annat. Det var tufft hemma och vi hade drabbats av flera dödsfall i släkten på väldigt kort tid. Att jag dessutom har hjärtproblem och högt blodtryck i släkten förbättrade ju inte oddsen. Den där semesterdagen drabbades jag alltså av en hjärtinfarkt. Efter en tids sjukskrivning kom jag tillbaka till jobbet, där jag blev väl omhändertagen av chefer och kollegor. Jag tilläts ta mig tillbaka i mitt eget tempo och mina chefer var noga med att jag skulle ta det lugnt, allt för att jag skulle bli frisk och må bra igen. Organisationen visade ett stort tålamod och jag fick själv säga till när jag var redo för mer ansvar. Parallellt med jobbet gick jag ett rehabiliteringsprogram, där jag förutom vanlig fysträning även fick lära mig ett helt nytt förhållningssätt gällande till exempel kost och hälsa. Allt detta bekostade OKG och eftersom jag dessutom hade tecknat en extra sjukvårdsförsäkring via företaget behövde jag aldrig tänka på ekonomi eller pengar, något som i sig annars hade kunnat vara stressande. Hade jag inte gått igenom hela den här rehabiliteringsprocessen eller fått det här stödet från organisationen hade jag nog kunnat falla in i det gamla mönstret och börjat leva som jag gjorde tidigare. Jag har fått ett helt annat förhållningssätt till livet, och har fått mycket kunskap om hur jag ska leva för att må bra. För att undvika att det går för långt har man ett eget ansvar att långsiktigt hålla koll på varningssignalerna. Det är viktigt att ständigt ha en bra dialog med sin chef och lära sig att prioritera istället för att jobba dubbelt. Då presterar vi dessutom bättre. Ofta är det kanske svårt att erkänna att man mår dåligt eller känner sig stressad. Därför är det extra viktig med klarsynta och observanta chefer. Om det inte levereras i tid, vad kan det bero på? Ledarskapet är av stor vikt, inte minst vid förändringar. Förändringar på jobbet, både stora och små, ska hanteras med varsamhet och i god tid. När jag ser tillbaka på min resa är jag oerhört tacksam för att organisationen gav mig förutsättningarna både tidsmässigt och ekonomiskt att ta mig tillbaka till livet. Idag mår jag jättebra och mina värden ser bättre ut än någonsin. Något vi alla måste komma ihåg är att företaget trots allt investerar i oss. Mår du bra och kan arbeta är det positivt både för dig och för företaget. En tacksam medarbetare på OKG 2

3 I DETTA NUMMER Krönika 2 Utvecklingsresan 4-9 I centrum Kärnkraft i stort och smått Revision på O Projekt Plex 20 Personalföreningen Oskar 21 Så funkar det! Personalnytt Temat för maj månads Kärnpunkten är psykosocial arbetsmiljö, ett område som har fått allt större fokus på OKG de senaste åren. Den psyko sociala arbetsmiljön upplevs ofta som svårgreppbar på grund av att den inte går att ta på, utan handlar om upplevelse och känslor. I krönikan på sidan 2 får du ta del av en gripande berättelse om hur OKGs skyddsnät fungerar när livet för en medarbetare ställs på sin spets. Ett par medarbetare som sätter psykosocial arbetsmiljö på agendan är Barbro Norlin och Annica Fryklund, HR Business Partners på HB, som dagligen arbetar med dessa frågor. På sidorna kan du ta del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som gör OKG till ett gott exempel för andra företag. Stress har vi nog alla upplevt någon gång. Men vad är det egentligen? Vad är negativ stress och vilken hjälp kan jag få om jag upplever att jag sjunker allt djupare i kvicksanden? I Så funkar det! på sidan 21 hittar du svaren på alla dina frågor om stress. Simma lugnt! Omslagsbilden: Att må bra och trivas på sitt arbete är en viktig faktor för att utföra ett bra jobb. Vad gör dig glad på jobbet? Läs mer om psykosocial arbetsmiljö på sidorna: 2, och 21 Kärnpunktens redaktion Anders Österberg ansvarig utgivare Emmy Davidsson redaktör Annika Carlsson Maria Roth Sara Torkelsson Emmy Davidsson, redaktör Utges av OKG Aktiebolag Oskarshamn Ansvarig utgivare Anders Österberg Redaktör Emmy Davidsson Vill du ha med något i Kärnpunkten? Mejla till Tid för manusstopp är klockan 10:00! Utgivningsplan Nr 4, manusstopp 18/8, utgivning 28/8 Nr 5, manusstopp 20/10, utgivning 30/10 Nr 6, manusstopp 8/12, utgivning 18/12 Grafisk produktion och tryck Agent Design, Oskarshamn Grafisk Tryck, Oskarshamn Trycks på Multi Art gloss 250g/ Multi Design original 120g 3

4 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå OKG är en komplex organisation med många anställda som har vitt skilda funktioner och erfarenheter. Då är det extra viktigt att inte streta vidare i stuprören utan våga höja blicken. UTVECKLINGSRESAN Peer Group att genom en tvärfunktionell arbetsgrupp koncentrerat fokusera på ett, av företagsledningen, prioriterat område. Det är en av nycklarna för att få framdrift i OKGs verksamhetsutveckling och nå världsklass Operational Excellence. TEXT OCH FOTO: Emmy Davidsson Den amerikanska energiproducenten Exelon är erkänt duktig på förbättringsarbete och arbetar framgångsrikt med att driva prestandaförbättringar. Ett av målen med ett studiebesök hos Exelon, som delar av företagsledningen gjorde förra året, var att hitta nya förfinade processer och metoder för att förbättra OKGs verksamhet. Många nyttiga lärdomar och verktyg fanns med på planet hem till Sverige och OKG ett av dem är arbetsprocessen Peer Group. Syftet med Peer Groups på OKG är att utveckla gemensamma arbetsprocess er på våra anläggningar inom, av företagsledningen, prioriterade områden. Arbetsgruppen ska kartlägga processer och arbetssätt samt utmana rådande förhållanden för att finna nya vägar. Efter ett analysarbete ska arbetsgruppen sedan föreslå förbättringar, vara ett stöd vid implementering och även mäta och följa upp förbättringarna. Tanken är att endast tre till fem Peer Groups ska vara aktiva samtidigt på OKG och i dagsläget är tre pågående; inom revisionsarbete, säkerhetsgranskning och inom processen för inhyrda resurser. Roger Karlsson, kompetensutvecklare på HB, är sammanhållande för Peer Group Process för inhyrda och hans grupp har precis börjat lägga pusslet baserat på den kunskap som arbetsgruppen har. Vi ska kartlägga OKGs process för att ta emot inhyrd personal och undersöker då hela inhyrningsprocessen, från beslut om inhyrning till avslut av inhyrning, berättar Roger. Det finns ett stort antal rutiner och krav kopplade till den här processen och i dagsläget finns det knappast någon på OKG som har hela bilden. Målet är att skapa en klarare bild, både för inhyrande chefer och inhyrd personal. Dessutom ska vi identifiera 4

5 detaljer som inte fungerar och föreslå åtgärder som kan förbättra processen. Levande diskussioner kryddade med flera perspektiv Arbetsgruppen i en Peer Group ska bestå av fyra till åtta personer, men kan adjungera personer tillfälligt. Arbetsgruppen ska vara brett kompetenssammansatt, och ibland tvärfunktionell, där medlemmarna stödjer och utmanar varandra. Det blir en levande diskussion när personer från olika delar av organisationen sitter samlade. Vi kan utbyta erfarenheter och fler perspektiv kommer upp på bordet. Det ökar chansen att de beslut som tas är de bästa för organisationen och blir väl förankrade, menar Joel Johansson, säkerhetsingenjör på SG och en av medlemmarna i Peer Group Säkerhetsgranskning. Syftet med Peer Group Säkerhetsgranskning är att förbättra förutsättningarna för säkerhetsgranskning på OKG. De som utför och beslutar om säkerhetsgranskning ska vara väl insatta i rutiner och arbetssätt samt kunna utföra granskning utan anmärkning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi genomförde ett utvecklingsarbete förra året, berättar Joel. Just nu planerar vi utvärdering av effekterna av det förändrade arbetssättet genom enkätutskick och intervjuer med person er som på olika sätt kommer i kontakt med säkerhetsgranskning. 24 anställda av de cirka 40 personer som ska utgöra fackområdesstöd för primär säkerhetsgranskning har redan fått grundutbildning inom säkerhetsgranskning och resterande personer får motsvarande utbildning till hösten. Höja blicken mot världsklass En Peer Group sponsras av företagsledningen och är ett stöd för chefer i beslutsfattandet för genomförande av föreslagna åtgärder. Förbättringsarbete är en långsiktig process och det hjälper inte att kalla sin grupp för en Peer Group och tro att allt ordnar sig, poängterar Roger. Gruppmedlemmarna måste också få mandatet och tiden av sina chefer att jobba med sitt uppdrag. Det är viktigt att jag får Roger Karlsson, kompetensutvecklare på HB och sammanhållande för Peer Group Process för inhyrda, använder arbetsgruppens samlade kunskap till att vända och vrida på resonemang med mål att förbättra verksamheten. ÄR DU NYFIKEN på vilka uppdrag respektive Peer Group har och vilka personer på din avdelning som är involverade? Läs de olika uppdragsbeskrivningarna:? Uppdragsbeskrivning - Peer Group Säkerhetsgranskning Uppdragsbeskrivning - Peer Group RA Uppdragsbeskrivning - Peer Group Process för inhyrda reda på om någon i min arbetsgrupp känner sig jagad från två håll, så att jag kan lyfta det med gruppens sponsor i företagsledningen. Genom att arbetet prioriteras och säkras av berörda chefer och företagsledningen har arbetet förutsättningar att få den prioritet som uppdraget förtjänar. Målet med arbetet inom alla Peer Groups är att nå världsklass inom området Operational Excellence. Ett konkret uppdrag och tydliga avgränsningar är därför a och o för arbetet inom en Peer Group med en vägledande uppdragsbeskrivning som bas. Peer Group är en typ av användargrupp som jag tycker måste leva vidare, oavsett om det är sponsrat av företagsledningen eller inte. OKG är en komplex organisation med många anställda som har vitt skilda funktioner och erfarenheter. Då är det extra viktigt inte streta vidare i stuprören utan våga höja blicken, avslutar Joel. Med en god säkerhetskultur tryggar vi såväl våra anläggningars prestanda som vår omgivning och därigenom vår egen framtid. Lotta Sätterlund, personalchef 5

6 En integrering för att hålla isär begreppen SÄKERHET I FRAMKANT Extrema händelser kan i ett enda slag förändra en verksamhets förutsättningar. Terrordåden i New York den 11 september 2001 innebar förändrade krav och förväntningar på OKGs förmåga att utveckla och förstå det egna områdesskyddets betydelse för säkerheten. En utvecklingsresa som i det här fallet skulle kunna liknas vid en klassresa från en medelmåttig position till högsta internationella standard. Kärnpunkten har träffat Pär Lindahl, den av OKGs specialister som i det här sammanhanget kan sägas ha fungerat som en av reseledarna. TEXT: Anders Österberg FOTO: Emmy Davidsson Det är viktigt att saker och företeelser får rätt proportioner i våra säkerhetsanalyser för att de värderingar som görs utifrån dem ska leda till riktiga prioriteringar och relevanta åtgärder. 6

7 Idag ligger OKG i den absoluta framkanten i utvecklingen av hur reaktorsäkerhet och fysiskt skydd hanteras som en helhet. Onsdag 21 maj Solen skiner. Allt andas frid över kärnkraftverket utanför Oskarshamn. Plötsligt anländer polisen. Snabbt spärras ett område runt Centralvakten av. I centrum; en inhyrd medarbetares plastpåse. Innehållet misstänks vara sprängmedel. Detta var upptakten på en era i OKGs historia där organisationens förmåga ifrågasattes mer än kanske någonsin tidigare. Dagens Industri skrev på sin ledarsida att snart sju år efter den 11 september är det inte alls självklart att svenska kärnkraftverk kontrollerar allt som deras anställda och besökare tar med sig in. Av säkerhetsskäl sprängdes plastpåsen och dess innehåll sönder i polisens bombvagn. Förhör med omhändertagna personer ledde inte till några rättsliga åtgärder. I centrum nu; OKGs oförmåga att skydda sig mot sabotage. Läraktiga experter Mediedrevet var obarmhärtigt. Det underlättades inte av att företaget misslyckades med att göra begripligheter av de kompensatoriska åtgärder som etablerats i väntan på ett permanent utökat fysiskt skydd. Bevakade grindar dagtid tolkades som att det var fritt fram för terroristen nattetid. Slumpvisa tillträdeskontroller ansågs betyda att inga andra tillträdessystem fanns och att det alltså var rena turen att inget sabotage hänt ännu. Dåvarande VD Lars Thuring framhöll att på OKG har vi en reaktorsäkerhet i världsklass. Vi är inte experter på fysiska skyddsåtgärder, men vi ska lära oss. Vi ska leva upp till de krav och förväntningar som ställs på ett fysiskt skydd på samma vis som vi gör när det gäller reaktorsäkerheten. Det blev startskottet på en gedigen utvecklingsresa. Idag ligger OKG i den absoluta framkanten i utvecklingen av hur reaktorsäkerhet och fysiskt skydd hanteras som en helhet. Från teori till praktik Pär Lindahl är en av OKGs utnämnda specialister. Genom sitt arbete med att integrera OKGs hantering av fysiskt skydd i befintliga strukturer för reaktorsäkerheten har han inte bara erhållit stor respekt i företaget. Pär är flitigt engagerad på både nationell och internationell nivå som föredragshållare och deltagare i utvecklingsprojekt i dessa sammanhang. Det är främst att han lyckats omsätta teorierna i praktik när det gäller integreringen av fysiskt skydd i reaktorsäkerhetsanalyserna som vunnit stort intresse. I ett internationellt perspektiv har OKG kommit mycket långt med att på detta vis ha en gemensam organisations- och dokumentationsstruktur för att hantera fysiskt skydd och reaktorsäkerhet, berättar han. Det vanligaste är att den expertis som finns inom de bägge områdena förespråkar utveckling utifrån sina respektive ansvar. Ofta konstateras motstridigheter som inte bara medför ineffektivitet utan till och med kan anses vara kontraproduktiva. Pär understryker att det ibland är en fördel att arbeta i en kompakt organisation, där samma person kan komma att arbeta brett och tvärvetenskapligt. På OKG anser han att möjligheter finns att arbeta på det viset samtidigt som beslutsvägarna är korta. Detta har gett mig fantastiska möjligheter, säger han. Sakers rätta proportioner Den integrering som Pär bidragit till innebär att krav, acceptanskriterier och analyser av det fysiska skyddet kan hanteras i befintliga strukturer för reaktorsäkerheten. Det gör att det går att använda precis samma modeller för att tolka, värdera och utarbeta instruktioner för det fysiska skyddet som för andra påfrestningar en anläggning kan utsättas för. Det finns stora likheter med hur man exempelvis hanterar brandrisker. Med den styrande dokumentationen integrerad på det viset skapas väsentligt mycket bättre förutsättningar att analysera företeelser i relation till det som har verklig betydelse, nämligen reaktorsäkerheten. Att helt enkelt ge varje enskild företeelse rätt proportioner. Pär exemplifierar detta med det olaga intrång av aktivister som skedde på OKG i mars Att kunna forcera staketet ansåg aktivisterna vara bevis nog för att också reaktorsäkerheten var dålig. De lyckades därmed också få många att anse att det behövde byggas fler och högre staket. 7

8 Ett staket är en larmgräns som ska säkerställa att ett intrång upptäcks tidigt, poängterar Pär Lindahl. Vid upptäckten aktiveras en mängd andra barriärer som kompletterar dem som vi alltid tillgodoräknar oss för att trygga reaktorsäkerheten. Oavsett längden på stegen kan den alltså inte göra någon skada. I det läget sa Christer Sandström på Strålsäkerhetsmyndigheten att det alltid finns en stege som är högre än staketet, minns Pär. Därigenom placerade han staketet i sitt rätta sammanhang i relation till reaktorsäkerheten. Det har kort och gott en betydelse som larmgräns, men det är bara en av många aspekter som beaktas vid bedömningen av om reaktorsäkerheten hotas. Vid aktivisternas intrång fungerade också larmgränsen precis som den skulle! Stark bevisföring Principen är densamma för de otaliga rapportervärda omständigheter som trasiga detektorer i staketet tidigare förorsakat. Då innebar den trasiga utrustningen kort och gott ett avsteg från kravet på detektorer. Det medförde omotiverat stora insatser för att säkra en av många funktionaliteter i det fysiska skyddet som i praktiken har väldigt liten eller ingen påverkan på reaktorsäkerheten. I den integrerade strukturen går det däremot att leda i bevis vilken reell betydelse en trasig detektor har, slår Pär fast. Med utgångspunkt i den dimensionerande hotbild som myndigheterna utgår från i sin kravställning kan det också avgöras vilken acceptansnivå som är relevant för åtgärdsbehovet. Det går också att fastställa exakt vilka delar i det fysiska skyddet som ständigt måste vara i drift för att skyddet som helhet ska kunna anses fylla sin funktion. Gedigen samhällsinsats Lite motsägelsefullt kan vi säga att integreringen i praktiken innebär att vi kan hålla isär begreppen, avslutar Pär Lindahl. Genom att också kunna visa att vi faktiskt arbetar på Lite motsägelsefullt kan vi säga detta sätt på OKG väger våra synpunkter tungt att integreringen i praktiken innebär att i alla sammanhang. Det gäller inte minst när jag representerar OKG i FNs atomenergiorgan, IAEA. Där finns oerhört kompetenta experter som inte alltid låter sig övertygas så lätt, men där påtagliga bevis på att det fungerar leder till att idéerna får genomslagskraft världen över givetvis till gagn för samhället i sin helhet. vi kan hålla isär begreppen. 8

9 Uniper för föredömliga prestationer Johan Svenningsson ser hur den europeiska kraftproduktionens kartbild ritas om och förutser vad som krävs i form av ständiga förbättringar på OKG för att bli en vinnare på en framtida marknad. UTVECKLINGSRESAN Uniper så kommer OKGs nya moderbolag att heta från och med årsskiftet. Namnet ska skapa associationer till Unique Performance, vilket rimmar väl med OKGs ambitioner avseende ständiga förbättringar och Operational Excellence. TEXT: Anders Österberg FOTO: Sara Torkelsson Uniper bildas genom att den nuvarande E.ON-koncernen delas upp i två bolag. Unipers kärnverksamhet blir huvudsakligen att genom konventionell produktion och försäljning tillhanda hålla ett utbud av el och gas till den europeiska marknaden. Följaktligen samlas stora delar av dagens E.ON Generation i Uniper, inklusive OKG. Med detta följer att den fortsatta verksamhetsutvecklingen kommer att baseras på idag fastställda grunder inom koncernens produktionsverksamhet. Inom ramen för de koncernövergripande utvecklingsprogramen, såsom E.ON 2.0 och Next Generation, har en rad initiativ utarbetats, poängterar VD Johan Svenningsson. Med utgångspunkt i de förbättringsåtgärder som samtidigt initierats inom OKGs utvecklingsresa har flera av de generella verktygen kommit till användning. Nu arbetar vi med att implementera konceptet Operational Excellence och det funktionella stöd för styrning, ledning och utveckling som den verktygslådan innebär. Konkretiserad förbättringsverksamhet Johan är övertygad om att verksamhetsutveckling genom förbättringsarbete blir en central fråga för det nya bolaget och att denna dessutom blir än mer fokuserad kring processerna i en produktionsverksamhet. Det sätter våra mål och nyckeltal ännu mer i centrum för vår verksamhetsstyrning. Genom den mycket tydliga kopplingen mellan vår verksamhet och Unipers övergripande affär får vi i än högre grad indikationer på vår del i bolagets totala framgång. Johan understryker därmed vikten av att hela tiden ha ständiga förbättringar för ögonen. Förutsättningarna för det nybildade bolaget är i många stycken identiska med dem som råder för OKGs ägare idag. En svag marknad med låga priser och prognoser som inte ser alltför ljusa ut. Europeisk kraftproduktion befinner sig i en brytningstid och successivt kommer med nödvändighet en fortsatt svag marknadsutveckling att få påtagliga konsekvenser. Vi ser redan idag hur kartbilden är på väg att ritas om. Vi har i form av projekt Pro Act initierat förberedande aktiviteter för den dag då O1 förväntas övergå i service- och avställningsdrift och Vattenfall redovisade nyligen sina intentioner att i närtid stänga två reaktorer i Ringhals. Att bli en vinnare Eftersom det i dagsläget inte finns någon som vare sig kan eller vill investera i ny kapacitet utan stöd av kraftiga subventioner, ökar stadigt risken för att befintlig kapacitet fasas ut innan ny finns tillgänglig. Det gäller därför att säkerställa en verksamhet i absolut toppklass för att kunna vara konkurrenskraftig på dagens energimarknad. Uniper planerar således att vara en vinnare på den marknaden, avslutar Johan Svenningsson. Det förutsätter inte minst att våra anläggningar och organisationer håller allra högsta internationell standard Operational Excellence. 9

10 Psykosocial arbetsmiljö på agendan! I CENTRUM Att må bra och trivas på sitt arbete är en viktig faktor för att utföra ett bra jobb, och bidrar i allra högsta grad till en säker arbetsplats. För mycket negativ stress leder till att vi tar genvägar och begår misstag som vi annars inte skulle ha gjort. Tidigare har psykosocial arbetsmiljö varit lite skamligt, något man helst inte har pratat om. Idag finns en annan medvetenhet kring dessa frågor och på OKG har psykosocial arbetsmiljö en självklar plats på agendan. TEXT: Maria Roth FOTO: Maria Roth och Sara Torkelsson En psykosocial arbetsmiljö omfattar det mesta i vår arbetsmiljö som inte är fysiskt. Det handlar om sådant som trygghet, möjlighet till personlig utveckling eller hur kollegor samarbetar. Det psykiska välbefinnandet påverkas bland annat av arbetsbelastning, förmågan att hantera sina uppgifter, förståelsen för sitt uppdrag, arbetets innehåll och inte minst ledarskapet. Psykosocial arbetsmiljö är inte helt enkelt att förklara. Det är den egna upplevelsen av att trivas och må bra och detta är med andra ord väldigt individuellt, förklarar Barbro Norin och Annica Fryklund som båda arbetar som HR Business Partners på OKG. Sjukskrivningarna ökar I dagens samhälle har vi högt ställda förväntningar på oss och vi lever under ständig press att prestera och leva upp till förväntningarna. Detsamma gäller på våra Barbro Norin och Annica Fryklund jobbar som HR Business Partners på OKG, bland annat med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. arbetsplatser. Arbetsmiljöverket redovisar siffror som visar att arbetsrelaterad sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 50 procent de senaste fyra åren, oftast beror det på stress, utmattning och depressioner. 10

11 Chefer har stor inverkan på hur medarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö och har också ett stort ansvar. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med prioriteringar. Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse och bidrar i allra högsta grad till en säker arbetsplats. OKG är inget undantag och skiljer sig inte från andra arbetsplatser. Den senaste medarbetarundersökningen Voice visade att 72 procent av de anställda på OKG upplever eller har upplevt negativ stress på jobbet, berättar Barbro. OKG är en komplex organisation med många utmaningar att hantera samtidigt, både på grupp- och individnivå. Ändå ska OKG vara en säker och attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs. Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse och bidrar i allra högsta grad till en säker arbetsplats. Stress kan till exempel leda till att vi tar genvägar och gör misstag som vi annars inte skulle ha gjort, poängterar Barbro. Mycket har hänt inom området psykosocial arbetsmiljö på OKG den senaste tiden, något som Det Norske Veritas (DNV) uppmärksammade vid den senaste arbetsmiljörevisionen i april. Att DNV skulle vilja rekommendera OKGs arbete med psykosocial arbetsmiljö till andra företag som ett gott exempel var väldigt roligt att höra. De pekade bland annat på att vi är noggranna vad gäller att följa upp psykisk ohälsa, vilket inte är så vanligt bland många andra organisationer. Det systematiska arbetsmiljöarbetet Den psykosociala arbetsmiljön är en viktig strategisk HR-fråga för OKG. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete skapas förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö för alla medarbetare. En del i arbetet med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön och attityden kring den har varit att ta fram checklistor för psykosocial arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö vid skiftarbete och ensamarbete. Checklistorna implementeras just nu på samtliga avdelningar och enheter och ska användas i olika sammanhang för att förbereda sig för exempelvis ett utvecklingssamtal, skyddsrond, riskbedömning av arbetsplatsen, arbetsmiljöutbildning med mera. Frågorna fungerar som en hjälp att identifiera eventuella riskkällor i den psykosociala arbetsmiljön. En annan viktig del i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa är den handlingsplan för 2015, med åtgärder omfattande hela OKG, som företagsledningen har beslutat om. Planen innehåller insatser på såväl individnivå såsom till exempel chefshandledning som på gruppnivå. Alla har ett ansvar även du Cheferna har stor inverkan på hur medarbetarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö och har också ett stort ansvar. Chefer ska vara uppmärksamma och mottagliga för signaler från medarbetarna för att kunna agera innan det går för långt. Det kan också handla om att hjälpa medarbetarna att prioritera när arbetsuppgifterna hopar sig. För chefer erbjuder OKG bland annat extern handledning där cheferna kan få stöttning i dessa typer av frågor. Men det är inte bara chefens ansvar, poängterar Annica Fryklund. Det är vi alla tillsammans som utgör den psykosociala arbetsmiljön på OKG och därför är det viktigt att vi bryr oss och kommunicerar med varandra. Vi är en del av något som påverkar någon annan och ibland måste vi stanna upp och reflektera kring hur vi är mot andra på jobbet och hur vi vill att andra ska vara mot oss. Att må bra på arbetet är oerhört viktigt. Känner man sig trygg och motiverad på jobbet och är stolt över sin arbetsplats gör man också ett bra jobb. Andra viktiga faktorer för god psyko social arbetsmiljö är känslan av delaktighet och möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. 11

12 Något som vi alla behöver är bekräftelse på att vi gör ett bra arbete och att vi alla bidrar till företagets resultat. Hélène Gunnarsson blir glad av trevliga kollegor och bra kommunikation. 12

13 Vad gör dig glad på jobbet? Mikael Johansson, SK När arbetet går bra, kanske till och med bättre än planerat. Att arbetskamraterna mår bra är också viktigt för att jag ska må bra. Lisa Nilsson, konsult Att man har bra kollegor och att det finns en trevlig stämning på jobbet. Sebastian Vågerud, konsult Trevliga och nyfikna arbetskamrater gör mig glad. Det behöver inte vara svårare än så. Ann-Charlotte Thörnwall, GSO Jag blir glad när jag lyckas med något, när jag blir färdig och kan checka av uppgifter. Nils Svensson, konsult Ett gott kamratskap och en profession alism. Att det finns ett engagemang och en vilja att inte alltid ta den enklaste vägen till lösning. Hélène Gunnarsson, GAI Trevliga kollegor och bra kommunikation. Feedback är viktigt, att få ett erkännande när man har gjort något bra. Att OKG exempelvis erbjuder möjlighet till distansarbete är väldigt positivt. Det är många som pendlar långt till arbetet och att det då ibland finns möjlighet till flexibilitet och distansarbete uppskattas av många, säger Barbro. Annica och Barbro lyfter utvecklingssamtalet som ett forum där chef och medarbetare kan diskutera frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön och ge varandra feedback. Något som vi alla behöver är bekräftelse på att vi gör ett bra arbete och att vi alla bidrar till företagets resultat. Det finns hjälp att få Hur symptomen för utmattning, depression eller annan psykisk ohälsa yttrar sig är högst individuellt, de kan vara både psykiska och fysiska. Viktigt är att vara lyhörd på kroppens signaler och inte ignorera dem, samt att ta tag i problemen i tid. Vi vill inte att någon ska drabbas av psykisk ohälsa, därför är det jätteviktigt att vi är proaktiva och arbetar förebyggande, säger Annica. Mår du dåligt, prata med din kollega eller med din chef, eller vänd dig till oss på HB. Det går också utmärkt att prata med en facklig representant eller direkt med Previa. Hjälp finns att få, oavsett om problemen finns hemma eller på jobbet. Har man det tufft hemma kan det påverka arbetet på ett eller annat sätt, det är viktigt med en balans mellan fritid och jobb. 13

14 Kärnkraft i stort & smått TEXT: Sara Torkelsson Clab firar 30 år Den 11 juli 1985 tog SKBs mellanlager, Clab, emot den första transportbehållaren med använt kärnbränsle från Barsebäck. Driftsättningen var ett historiskt ögonblick eftersom Clab var den första anläggningen av sitt slag i världen och händelsen fick stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Sedan starten för 30 år sedan har Clab tagit emot närmare ton använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken. Clab började byggas 1980 men invigningen gick av stapeln den 28 april Silent Disco på Latitud 57 Den 3 4 juli går Latitud 57 av stapeln i Oskarshamn och OKG finns på plats för att erbjuda en musikupplevelse utöver det vanliga. I OKGs tält inne på festivalområdet kommer ett Silent Disco att anordnas för den som är danssugen. På dansgolvet finns en DJ och besökarna får låna trådlösa hörlurar för att kunna höra musiken. Inifrån tältet hörs därför ingen musik, smått 1986, dagen efter Tjernobylkatastrofen. Energiminister Birgitta Dahl fick meddelande om vad som hänt mitt under ceremonin. Hon fick avbryta besöket och flyga tillbaka till Stockholm, berättar Henrik Olsson, skiftledare på Clab. Den 11 april bjöds allmänheten in till Clab för att uppmärksamma firandet. Besökarna fick en guidad tur på anläggningen och det hölls föreläsningar om Clabs historia, från första spadtaget till framtidsplanerna för den nya inkapslingsanläggningen. men kikar du in får du se glada besökare som dansar för fullt. Arrangemanget är en del av OKGs 50-årsjubileum och går under parollen Tyst energi, vilket är en association till OKGs ringa omgivningspåverkan under dessa 50 år. Lovisa har ett nytt kylsystem Det finska kärnkraftverket Lovisa har installerat ett nytt och effektivare nödkylsystem som är oberoende av havsvatten. Systemet, som är det första i sitt slag på ett kärnkraftverk, kyler ner reaktorerna med luft. Syftet är att systemet ska användas om det normala havsvattensystemet inte fungerar vid till exempel höga havsvattennivåer, kraftig algblomning eller oljeolyckor. Lösningen är ett kostnadseffektivt sätt att öka säkerheten för havsvattenkylda kärnkraftverk, säger Samuli Savlaine, Group manager på Fortum. Kärnkraftverket i Lovisa består av två tryckvattenreaktorer med en effekt på 490 megawatt vardera. Jordanien bygger sitt första kärnkraftverk Jordanien har ingått ett ramavtal med Ryssland om byggande av kungadömets första kärnkraftverk. Det är det statliga ryska kärnkraftsbolaget Rosatom som ska bygga landets två första reaktorer med en kapacitet på megawatt vardera. Enligt avtalet ska Ryssland också förse Jordanien med kärnbränsle och ta hand om avfallet. Anläggningen ska byggas i Amraöknen, norr om huvudstaden Amman, och stå klar

15 Kina bygger ny kärnkraft i rekordfart Föroreningar är ett stort problem i Kina och därför satsar man nu på kärnkraft. Bara i år väntas åtta nya reaktorer driftsättas. Fartyget Sigyn återvinns SKBs trotjänare, transportfartyget m/s Sigyn, har gjort sin sista resa. Nu ska fartyget återvinnas. När m/s Sigyn togs ur drift i slutet av 2013 och ersattes av m/s Sigrid, var ambitionen att sälja fartyget. Efter att ha sonderat marknaden kunde SKB dock konstatera att det bästa alternativet var att återvinna henne. Även om Sigyn varit mycket väl underhållen och därför är i utmärkt skick, är hon gammal och liten vilket inte passar marknaden, som ju från början dessutom är rätt begränsad, säger Susanne Andersson, chef för driftavdelningen på SKB. Sigyn har därför sålts till Stena Recycling AB som nu har påbörjat nedmontering och återvinning på Falkvarv i Falkenberg. Nedmonteringen beräknas vara klar i början av hösten. Sigyn har varit, och är fortfarande en viktig symbol för systemet med ett säkert omhändertagande av Sveriges radioaktiva avfall. Det har därför också varit en viktig faktor för oss att säkerställa att en tänkbar köpare inte skulle utnyttja fartyget för oetiska transporter av något slag, eller i framtiden skrota henne på ett sätt som inte är miljöanpassat. Vi är väldigt glada över att ha kommit överens med Stena Recycling AB, avslutar Susanne Andersson. För att få bukt med föroreningarna som orsakas av de koleldade kraftverken bygger nu Kina kärnkraft i rekordfart. Idag står kärnkraften för endast två procent av Kinas energiproduktion, enligt IAEA, men landets president Xi Jinping är fast besluten att strypa Kinas utsläpp av växthusgaser. Kärnkraft ses som en patentlösning, eftersom den både är billigare än kolkraft och mindre förorenande. Egna reaktordesigner och inhemsk förmåga i hela leverantörskedjan är den främsta orsaken till varför kostnaden kan hållas nere. Idag har Kina 20 reaktorer i drift som står för två procent av eltillförseln, jämfört med Sverige som har tio reaktorer som motsvarar cirka 40 procent av den svenska elförsörjningen. Kapaciteten ligger på cirka 20 gigawatt och ytterligare 28 gigawatt är under uppbyggnad, vilket är mest i världen. År 2020 beräknas Kinas kärnkraftskapacitet ligga på 58 gigawatt och 2030 beräknas den ha utökats till hela 150 gigawatt. I Sverige har vi en installerad kapacitet på 9,5 gigawatt. Revisionsavställningen är driftcykelns nav. Genom tre veckors effektivt arbete säkrar vi fyrtionio veckors leveranser. Johan Dasht, produktionschef O3 15

16 Tobias Eriksson, revisionsledare, och Håkan Idberg, revisionsplanerare, hälsar alla välkomna till revisionskontoret som ligger i P-byggnaden, plan 2 på O3. RA3-15 nu kör vi! REVISION PÅ O3 Efter en lugn driftsäsong med stabila elleveranser är det dags för årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 (O3), en revision med många arbeten under kort tid. Tobias Eriksson är ny i rollen som revisionsledare och lär sig hantverket att styra en revision i hamn. TEXT OCH FOTO: Emmy Davidsson Den 24 maj går O3 från yttre nät för årets revisionsavställning, som med sina 21 dygn räknas som en kort revision. Med förra årets revisionsavställning färskt i minnet, med bland annat utmaningar som projekt Milk, kan årets revision vilseledande kännas som en lätt match. Tobias Eriksson, driftingenjör på P3DS och revisionsledare under RA3-15, menar dock att det i år ska göras många arbeten på kort tid, vilket kräver stora förberedelser för att inte skjuta på revisionen och för att arbetena ska utföras säkert och med rätt kvalitet. Det finns risk för kollisioner mellan arbeten när mycket ska göras under kort tid och dessutom på en begränsad yta. Genom att sortera arbetsorderna rumsvis har vi kunnat detaljplanera arbeten och därigenom upptäcka kollisioner i tid. Att ha ett öppet klimat i planeringsgruppen gör också att erfarna medlemmar som känner anläggningen väl vågar lyfta missade problemområden. Säkerheten kommer alltid i främsta rummet. Under revisionen har driftavdelningen hjälp av Hanna Östergren och Daniel Jönsson som kommer att röra sig inne i stationen för att upptäcka arbetsmiljörisker och förstärka ett professionellt beteende i sin roll som biträdande Bas U. 16

17 Håkan Idberg, revisionsplanerare, visar den digitala roll-up som utanför revisionskontoret på O3 ger dagsfärsk information om revisionsarbetets framdrift. I det utbyggda revisionskontoret på O3 kommer funktionsgruppsledare, planerare och tillträdesgruppen samt service- och informationsfunktioner att sitta under revisionen. RI-koordinator Karl-Gunnar Jansson kommer också att kunna lösa upp knutar och se till att arbeten i reaktorinneslutningen löper på problemfritt, berättar Tobias. Dessutom finns dedikerade säkerhetscoacher som stöttar de arbeten som är identifierade som mest riskabla ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv. Mycket arbete på kort tid Tidsstyrande arbeten under årets revision är de aktiviteter som sker i reaktorhallen med bränslebyte och omflyttning av bränsleelement i reaktortanken. Beroende på resultat från olika inspektioner kan de tidsstyrande arbetena snabbt svänga om från att vara arbeten i reaktorhallen till arbeten i turbinanläggningen, där vi bland annat sätter ett stort fokus på inspektion av högtrycksturbinens ventiler i turbinanläggningens huvudångsystem, säger Tobias. Där ska även två pumpar i huvudkylvattensystemet (441) och högtrycksförvärmaren i turbinanläggningens matarvattensystem (463) synas. I Självklart tar vi med oss erfarenheter från förra årets revision för att ständigt förbättras och undvika samma misstag. primärsystemen är bland många stora och kritiska arbeten service på tre av åtta huvudcirkulationspumpar i huvudcirkulationssystemet (313) och ventilservicearbeten i ångledningarna (311), matarvattenledningarna (312) och i avblåsningssystemet (314). Även tre olika ventiler i kylsystemet för avställd reaktor (321) kommer att genomgå förebyggande och avhjälpande servicearbeten. För el-, instrument- och kontrollutrustning är bytet av aktivitetsmätningen i huvudskorstenen (553) ett stort arbete, dessutom ska ställverksenheter bytas ut och i turbinanläggningens matarvattensystem (463) ska en motor i en av matarvattenpumparna åtgärdas. Planering och erfarenhetsåterföring två nyckelord I jämförelse med förra året ligger organisationen på O3 bra till i planeringsarbetet inför revisionen, mycket beroende på att årets revision inte innehåller ett projekt av förra årets projekt Milks dignitet. Arbetsorder kopplade mot underhållsåtgärder och mot projekt ligger lite sent, men i övrigt är idag den 11 maj 97 procent av cirka arbetsorder frisläppta, vilket innebär att de är granskade av driftavdelningen, delger Tobias. Med stöd från sin erfarna mentor Lars Sjögren, biträdande driftchef på O3, har Tobias möjlighet att bolla olika frågor för att bli varm i kläderna. Som ny på sin post som revisionsledare har Tobias försökt att hålla arbetssättet så likt tidigare års upplägg som möjligt för att slippa uppfinna hjulet igen. Men självklart tar vi med oss erfarenheter från förra årets revision för att ständigt förbättras och undvika samma misstag, säger Tobias. Ett förbättringsområde från förra året var kommunikation och information till berörda. Utanför revisionskontoret på O3 finns numera en digital roll-up med information om revisionsarbetets framdrift, som uppdateras på daglig basis och som förhoppningsvis blir uppskattad av såväl interna medarbetare och inhyrda resurser. Ett annat förbättringsområde var att förtydliga roller och förväntningar på rollerna. Genom att renodla revisionsledarens och driftens funktionsgrupps uppgift; att planera gentemot huvudtidsplanen kontra att säkerställa driftklarheten av anläggningen, kan revisionsledaren behålla det nödvändiga helhetsperspektivet. Det utbyggda revisionskontoret är en annan förbättring som ger plats för funktionsgruppsledare, planerare, tillträdesgruppen, service- och informationsfunktioner under revisionen och möjliggör korta kommunikationsvägar, allt för ett starkare revisionsfokus. Alla är välkomna hit under revisionen med sina frågor, avslutar Tobias. Vi sitter i P-byggnaden på plan 2 på O3, välkomna! 17

18 Peranders Delborn, utbildningssamordnare på O2, Rasmus Eriksson och Anna Fallemark, blivande stationstekniker på O2, tycker att Operapedia är lättillgängligt och enkelt att använda. Operapedia O2s egna uppslagsverk PROJEKT PLEX Det digitala uppslagsverket Wikipedia har gett inspiration till projekt Plex digitaliserade utbildningsmaterial Operapedia. Här finns flödesscheman och system beskrivna tillsammans med bilder och filmer med syftet är enkelt hitta information och på så sätt sprida kunskap. TEXT OCH FOTO: Sara Torkelsson Operatörernas utbildningsmaterial som tidigare bestod av cirka 25 trycka kompendier finns numera i digital form för Oskarshamn 2 (O2). När det stod klart att ett nytt kontrollrum skulle byggas behövdes också en omfattande uppdatering av kompendierna genomföras. Istället för att påbörja arbetet med att trycka nya kompendier valde utbildningsansvariga inom projekt Plex, tillsammans med KSU, att skapa ett digitalt verktyg. Verktyget, som har fått arbetsnamnet Operapedia, är uppbyggt på en liknande plattform som Wikipedia. Flödesscheman, termer och system finns beskrivna i artiklar och precis som på Wikipedia är artiklarna länkade till varandra. Är det ett ämnesområde eller ett system som man vill veta mer om går det att klicka på ordet och läsa mer. Till artiklarna finns tillhörande bilder som också är klickbara. Peranders Delborn är utbildningssamordnare på O2 och tycker att verktyget är ett steg framåt i utvecklingen. 18

19 Verktyget Operapedia är uppbyggt på en liknande plattform som Wikipedia med sökbara artiklar som är länkade till varandra. Vi befinner oss just nu i startgroparna, men det ligger i tiden att göra materialet digitaliserat och sökbart. När vi startar verket igen är tanken att Operapedia ska vara ett användbart verktyg i det dagliga arbetet. Idag kan driftpersonalen på O2 använda Operapedia, dels under utbildningar och dels i vardagen. Om ett arbete ska utföras och personalen behöver mer djupgående kunskap är det enkelt att söka efter information. Det enda som behövs är en dator och en inloggning. Stor potential Det har varit ett omfattande arbete att sammanställa allt material i uppslagsverket och allt är inte färdigt än. Fördelen är att det går enkelt att lägga till fakta, redigera fel eller ändringar som uppstår. Under varje artikel finns ett kommentarsfält där alla kan skriva och ge förbättringsförslag. Personen som är ansvarig för artikeln kan därefter granska kommentarerna och enkelt göra ändringar. Det förenklar arbetet och kompendierna behöver inte tryckas upp på nytt vid uppdateringar av materialet. Nu kan utskriftskostnaderna minimeras och materialet lättare hållas uppdaterat. Den kanske största fördelen är att flera yrkeskategorier på OKG nu på ett enkelt sätt inte bara kan ta del av, utan också vara med att utveckla materialet till allas nytta. Det fördjupade och breddade materialet ger förutsättningar för att öka drifttillgänglighet och stärka säkerhetsmedvetenheten på hela OKG. Jag tror att Operapedia har stor potential att utvecklas och blir användbart på hela OKG. Det är ständigt lättillgängligt och enkelt att använda. Dessutom leder det till ökad kunskap som i sin tur leder till högre säkerhet och högre drifttillgänglighet, säger Peranders. Operapedia innehåller i dagsläget utbildningsmaterialet för operatörer, men informationen är användbar för alla. I framtiden är tanken att mer utbildningsmaterial ska digitaliseras. Anna Fallemark och Rasmus Eriksson är snart färdigutbildade stationstekniker på O2. De har haft användning för Operapedia under sin utbildning Jag tror att Operapedia har stor potential att utvecklas och blir användbart på hela OKG. Det är ständigt lättillgängligt och enkelt att använda. och ser det som ett smidigt verktyg att kunna använda i det dagliga arbetet. När man kommer som ny är det otroligt många dokument att ta del av. Här är det enkelt att få en överblick och att allt blir samlat på ett ställe på ett strukturerat sätt, säger Anna. Rasmus håller med och tillägger: Det är skönt att slippa leta i papperskompendier och det går snabbt att få information, då en dator nästan alltid finns lättillgänglig. Filmer som instruktion Ett digitaliserat material skapar också tekniska möjligheter att på ett tydligt sätt visualisera informationen. Ett arbete har påbörjats med att skapa filmer, det finns till exempel filmer för att kunna lyssna på de olika larmsignalerna. Filmerna är också användbara för de arbeten som ska utföras i utrymmen med hög strålningsrisk. Att se en film om arbetet i förväg gör att arbetet på plats kan genomföras säkrare och snabbare. Med en film om hur arbetet ska utföras kan vi både få en bild av hur det ser ut på platsen och hur arbetet ska utföras. Det gör det lättare att förstå och förhoppningsvis går arbetet smidigare, säger Rasmus. Peranders ser också fördelen med olika personers sätt att lära sig saker. Alla har olika inlärningstekniker och en del föredrar visuella beskrivningar av det som ska göras. Nu går det att välja själv om man vill läsa, se filmer eller både och, avslutar Peranders. 19

20 Förändringar inom personalföreningen Oskar PERSONALFÖRENINGEN OSKAR Personalföreningen Oskar har varit verksam i 44 år på OKG. Verksamheten bedrivs inom olika sektioner och kommittéer, för närvarande finns det 13 olika sektioner. Ett av trivselkommitténs återkommande arrangemang är räkkryssningen med båten Solkust i Oskarshamns skärgård. TEXT: Annika Carlsson FOTO: OKG Tanken med olika sektioner och kommittéer är att bidra till aktiviteter och evenemang för hälsa och gemenskap. Inom medlemskapet finns också möjlighet till reducerade priser både för aktiviteter och för materialinköp. Verksamheten finansieras dels genom medlemsavgifter och dels genom bidrag från OKG. Vissa förändringar kommer att ske för innevarande år. Båtsektionen kommer att upphöra eftersom tillgången till bryggorna vid Herrgloet har försvunnit. Det beror på det utökade skyddsobjektsområdet, som tyvärr har gjort det svårt med tillträde för familjemedlemmar, delbåtägare och gäster som inte har egna passerkort. En viss inskränkning inom bowlingsektionen kommer också att görs. Möjligheten att boka bana och bowla till reducerat pris har sektionen av ekonomiska skäl inte möjlighet att erbjuda. Däremot fortsätter spel på måndagskvällar som vanligt. Bli gärna medlem! Övriga sektioner och kommittéer arbetar på som vanligt. På Kärnan under personalföreningen Oskar finns information om vilka sektioner som finns och vilka arrangemang och förmåner som erbjuds för medlemmar. Vissa arrangemangsinbjudningar delas ut i postfacken, men för att inte missa några trevligheter är det säkrast att hålla koll på Kärnan med jämna mellanrum. Förutom styrelsen har varje sektion en angiven kontaktperson som gärna svarar på frågor. Föreningen har idag cirka 400 medlemmar. Är du inte en av dem, men vill ta del av utbudet? Anmäl dig via personalförening Oskars sida på Kärnan, sätt in 200 kronor på bankgiro Ange namn och avdelning på inbetalningen för en smidig hantering. En runda golf på Skorpan eller i Figeholm är bra träning inför det årliga golfmästerskapet som brukar hållas någon gång i augusti.! Hitta till personalförening Oskars sida på Kärnan genom att klicka på Målområde/Personal & kompetens/oskar personalförening. För jaktkommitténs medlemmar är det lika viktigt med en fika och jakthistorier som själva jakten. Jaktområdet ligger på vackra Ävrö, där det är framförallt småviltsjakt som bedrivs. 20 Curling är inte helt lätt, men är en härlig motionsform man kan prova på under vintriga söndagskvällar.

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Entreprenörshandbok Revision O3 2015

Entreprenörshandbok Revision O3 2015 Entreprenörshandbok Revision O3 2015 1 Kontrollrum O3 0491-78 60 03 0491-78 60 33 0491-78 63 33 ABH O3 0491-78 65 77 0491-78 65 74 OKGs växel 0491-78 60 00 Centralvakt, reception 0491-78 62 39 2 Innehållsförteckning

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Bakgrund Palorials anledning till att ge remissvar till Arbetsmiljöverkets pågående föreskriftsarbete vad gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer