Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk"

Transkript

1 #3: MAJ 2015 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå Operapedia O2s egna uppslagsverk Psykosocial arbetsmiljö på agendan! RA3-15 nu kör vi! Säkerhet i framkant på OKG 1

2 När livet tar en oväntad vändning Efter en intensiv period av jobb hade jag äntligen påbörjat sommarsemestern. Men efter bara några dagar kände jag att det var något som inte stämde. Jag tänkte aldrig på det då, men såhär i efterhand inser jag att vi jobbade mycket då. För mycket. Många brände ut sig, kroppen tog stryk. Jag själv var i en jobbig period och hade gått igenom många jobbyten. Vissa var frivilliga, andra tvingades jag till på grund av omorganisationer och annat. Det var tufft hemma och vi hade drabbats av flera dödsfall i släkten på väldigt kort tid. Att jag dessutom har hjärtproblem och högt blodtryck i släkten förbättrade ju inte oddsen. Den där semesterdagen drabbades jag alltså av en hjärtinfarkt. Efter en tids sjukskrivning kom jag tillbaka till jobbet, där jag blev väl omhändertagen av chefer och kollegor. Jag tilläts ta mig tillbaka i mitt eget tempo och mina chefer var noga med att jag skulle ta det lugnt, allt för att jag skulle bli frisk och må bra igen. Organisationen visade ett stort tålamod och jag fick själv säga till när jag var redo för mer ansvar. Parallellt med jobbet gick jag ett rehabiliteringsprogram, där jag förutom vanlig fysträning även fick lära mig ett helt nytt förhållningssätt gällande till exempel kost och hälsa. Allt detta bekostade OKG och eftersom jag dessutom hade tecknat en extra sjukvårdsförsäkring via företaget behövde jag aldrig tänka på ekonomi eller pengar, något som i sig annars hade kunnat vara stressande. Hade jag inte gått igenom hela den här rehabiliteringsprocessen eller fått det här stödet från organisationen hade jag nog kunnat falla in i det gamla mönstret och börjat leva som jag gjorde tidigare. Jag har fått ett helt annat förhållningssätt till livet, och har fått mycket kunskap om hur jag ska leva för att må bra. För att undvika att det går för långt har man ett eget ansvar att långsiktigt hålla koll på varningssignalerna. Det är viktigt att ständigt ha en bra dialog med sin chef och lära sig att prioritera istället för att jobba dubbelt. Då presterar vi dessutom bättre. Ofta är det kanske svårt att erkänna att man mår dåligt eller känner sig stressad. Därför är det extra viktig med klarsynta och observanta chefer. Om det inte levereras i tid, vad kan det bero på? Ledarskapet är av stor vikt, inte minst vid förändringar. Förändringar på jobbet, både stora och små, ska hanteras med varsamhet och i god tid. När jag ser tillbaka på min resa är jag oerhört tacksam för att organisationen gav mig förutsättningarna både tidsmässigt och ekonomiskt att ta mig tillbaka till livet. Idag mår jag jättebra och mina värden ser bättre ut än någonsin. Något vi alla måste komma ihåg är att företaget trots allt investerar i oss. Mår du bra och kan arbeta är det positivt både för dig och för företaget. En tacksam medarbetare på OKG 2

3 I DETTA NUMMER Krönika 2 Utvecklingsresan 4-9 I centrum Kärnkraft i stort och smått Revision på O Projekt Plex 20 Personalföreningen Oskar 21 Så funkar det! Personalnytt Temat för maj månads Kärnpunkten är psykosocial arbetsmiljö, ett område som har fått allt större fokus på OKG de senaste åren. Den psyko sociala arbetsmiljön upplevs ofta som svårgreppbar på grund av att den inte går att ta på, utan handlar om upplevelse och känslor. I krönikan på sidan 2 får du ta del av en gripande berättelse om hur OKGs skyddsnät fungerar när livet för en medarbetare ställs på sin spets. Ett par medarbetare som sätter psykosocial arbetsmiljö på agendan är Barbro Norlin och Annica Fryklund, HR Business Partners på HB, som dagligen arbetar med dessa frågor. På sidorna kan du ta del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som gör OKG till ett gott exempel för andra företag. Stress har vi nog alla upplevt någon gång. Men vad är det egentligen? Vad är negativ stress och vilken hjälp kan jag få om jag upplever att jag sjunker allt djupare i kvicksanden? I Så funkar det! på sidan 21 hittar du svaren på alla dina frågor om stress. Simma lugnt! Omslagsbilden: Att må bra och trivas på sitt arbete är en viktig faktor för att utföra ett bra jobb. Vad gör dig glad på jobbet? Läs mer om psykosocial arbetsmiljö på sidorna: 2, och 21 Kärnpunktens redaktion Anders Österberg ansvarig utgivare Emmy Davidsson redaktör Annika Carlsson Maria Roth Sara Torkelsson Emmy Davidsson, redaktör Utges av OKG Aktiebolag Oskarshamn Ansvarig utgivare Anders Österberg Redaktör Emmy Davidsson Vill du ha med något i Kärnpunkten? Mejla till Tid för manusstopp är klockan 10:00! Utgivningsplan Nr 4, manusstopp 18/8, utgivning 28/8 Nr 5, manusstopp 20/10, utgivning 30/10 Nr 6, manusstopp 8/12, utgivning 18/12 Grafisk produktion och tryck Agent Design, Oskarshamn Grafisk Tryck, Oskarshamn Trycks på Multi Art gloss 250g/ Multi Design original 120g 3

4 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå OKG är en komplex organisation med många anställda som har vitt skilda funktioner och erfarenheter. Då är det extra viktigt att inte streta vidare i stuprören utan våga höja blicken. UTVECKLINGSRESAN Peer Group att genom en tvärfunktionell arbetsgrupp koncentrerat fokusera på ett, av företagsledningen, prioriterat område. Det är en av nycklarna för att få framdrift i OKGs verksamhetsutveckling och nå världsklass Operational Excellence. TEXT OCH FOTO: Emmy Davidsson Den amerikanska energiproducenten Exelon är erkänt duktig på förbättringsarbete och arbetar framgångsrikt med att driva prestandaförbättringar. Ett av målen med ett studiebesök hos Exelon, som delar av företagsledningen gjorde förra året, var att hitta nya förfinade processer och metoder för att förbättra OKGs verksamhet. Många nyttiga lärdomar och verktyg fanns med på planet hem till Sverige och OKG ett av dem är arbetsprocessen Peer Group. Syftet med Peer Groups på OKG är att utveckla gemensamma arbetsprocess er på våra anläggningar inom, av företagsledningen, prioriterade områden. Arbetsgruppen ska kartlägga processer och arbetssätt samt utmana rådande förhållanden för att finna nya vägar. Efter ett analysarbete ska arbetsgruppen sedan föreslå förbättringar, vara ett stöd vid implementering och även mäta och följa upp förbättringarna. Tanken är att endast tre till fem Peer Groups ska vara aktiva samtidigt på OKG och i dagsläget är tre pågående; inom revisionsarbete, säkerhetsgranskning och inom processen för inhyrda resurser. Roger Karlsson, kompetensutvecklare på HB, är sammanhållande för Peer Group Process för inhyrda och hans grupp har precis börjat lägga pusslet baserat på den kunskap som arbetsgruppen har. Vi ska kartlägga OKGs process för att ta emot inhyrd personal och undersöker då hela inhyrningsprocessen, från beslut om inhyrning till avslut av inhyrning, berättar Roger. Det finns ett stort antal rutiner och krav kopplade till den här processen och i dagsläget finns det knappast någon på OKG som har hela bilden. Målet är att skapa en klarare bild, både för inhyrande chefer och inhyrd personal. Dessutom ska vi identifiera 4

5 detaljer som inte fungerar och föreslå åtgärder som kan förbättra processen. Levande diskussioner kryddade med flera perspektiv Arbetsgruppen i en Peer Group ska bestå av fyra till åtta personer, men kan adjungera personer tillfälligt. Arbetsgruppen ska vara brett kompetenssammansatt, och ibland tvärfunktionell, där medlemmarna stödjer och utmanar varandra. Det blir en levande diskussion när personer från olika delar av organisationen sitter samlade. Vi kan utbyta erfarenheter och fler perspektiv kommer upp på bordet. Det ökar chansen att de beslut som tas är de bästa för organisationen och blir väl förankrade, menar Joel Johansson, säkerhetsingenjör på SG och en av medlemmarna i Peer Group Säkerhetsgranskning. Syftet med Peer Group Säkerhetsgranskning är att förbättra förutsättningarna för säkerhetsgranskning på OKG. De som utför och beslutar om säkerhetsgranskning ska vara väl insatta i rutiner och arbetssätt samt kunna utföra granskning utan anmärkning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi genomförde ett utvecklingsarbete förra året, berättar Joel. Just nu planerar vi utvärdering av effekterna av det förändrade arbetssättet genom enkätutskick och intervjuer med person er som på olika sätt kommer i kontakt med säkerhetsgranskning. 24 anställda av de cirka 40 personer som ska utgöra fackområdesstöd för primär säkerhetsgranskning har redan fått grundutbildning inom säkerhetsgranskning och resterande personer får motsvarande utbildning till hösten. Höja blicken mot världsklass En Peer Group sponsras av företagsledningen och är ett stöd för chefer i beslutsfattandet för genomförande av föreslagna åtgärder. Förbättringsarbete är en långsiktig process och det hjälper inte att kalla sin grupp för en Peer Group och tro att allt ordnar sig, poängterar Roger. Gruppmedlemmarna måste också få mandatet och tiden av sina chefer att jobba med sitt uppdrag. Det är viktigt att jag får Roger Karlsson, kompetensutvecklare på HB och sammanhållande för Peer Group Process för inhyrda, använder arbetsgruppens samlade kunskap till att vända och vrida på resonemang med mål att förbättra verksamheten. ÄR DU NYFIKEN på vilka uppdrag respektive Peer Group har och vilka personer på din avdelning som är involverade? Läs de olika uppdragsbeskrivningarna:? Uppdragsbeskrivning - Peer Group Säkerhetsgranskning Uppdragsbeskrivning - Peer Group RA Uppdragsbeskrivning - Peer Group Process för inhyrda reda på om någon i min arbetsgrupp känner sig jagad från två håll, så att jag kan lyfta det med gruppens sponsor i företagsledningen. Genom att arbetet prioriteras och säkras av berörda chefer och företagsledningen har arbetet förutsättningar att få den prioritet som uppdraget förtjänar. Målet med arbetet inom alla Peer Groups är att nå världsklass inom området Operational Excellence. Ett konkret uppdrag och tydliga avgränsningar är därför a och o för arbetet inom en Peer Group med en vägledande uppdragsbeskrivning som bas. Peer Group är en typ av användargrupp som jag tycker måste leva vidare, oavsett om det är sponsrat av företagsledningen eller inte. OKG är en komplex organisation med många anställda som har vitt skilda funktioner och erfarenheter. Då är det extra viktigt inte streta vidare i stuprören utan våga höja blicken, avslutar Joel. Med en god säkerhetskultur tryggar vi såväl våra anläggningars prestanda som vår omgivning och därigenom vår egen framtid. Lotta Sätterlund, personalchef 5

6 En integrering för att hålla isär begreppen SÄKERHET I FRAMKANT Extrema händelser kan i ett enda slag förändra en verksamhets förutsättningar. Terrordåden i New York den 11 september 2001 innebar förändrade krav och förväntningar på OKGs förmåga att utveckla och förstå det egna områdesskyddets betydelse för säkerheten. En utvecklingsresa som i det här fallet skulle kunna liknas vid en klassresa från en medelmåttig position till högsta internationella standard. Kärnpunkten har träffat Pär Lindahl, den av OKGs specialister som i det här sammanhanget kan sägas ha fungerat som en av reseledarna. TEXT: Anders Österberg FOTO: Emmy Davidsson Det är viktigt att saker och företeelser får rätt proportioner i våra säkerhetsanalyser för att de värderingar som görs utifrån dem ska leda till riktiga prioriteringar och relevanta åtgärder. 6

7 Idag ligger OKG i den absoluta framkanten i utvecklingen av hur reaktorsäkerhet och fysiskt skydd hanteras som en helhet. Onsdag 21 maj Solen skiner. Allt andas frid över kärnkraftverket utanför Oskarshamn. Plötsligt anländer polisen. Snabbt spärras ett område runt Centralvakten av. I centrum; en inhyrd medarbetares plastpåse. Innehållet misstänks vara sprängmedel. Detta var upptakten på en era i OKGs historia där organisationens förmåga ifrågasattes mer än kanske någonsin tidigare. Dagens Industri skrev på sin ledarsida att snart sju år efter den 11 september är det inte alls självklart att svenska kärnkraftverk kontrollerar allt som deras anställda och besökare tar med sig in. Av säkerhetsskäl sprängdes plastpåsen och dess innehåll sönder i polisens bombvagn. Förhör med omhändertagna personer ledde inte till några rättsliga åtgärder. I centrum nu; OKGs oförmåga att skydda sig mot sabotage. Läraktiga experter Mediedrevet var obarmhärtigt. Det underlättades inte av att företaget misslyckades med att göra begripligheter av de kompensatoriska åtgärder som etablerats i väntan på ett permanent utökat fysiskt skydd. Bevakade grindar dagtid tolkades som att det var fritt fram för terroristen nattetid. Slumpvisa tillträdeskontroller ansågs betyda att inga andra tillträdessystem fanns och att det alltså var rena turen att inget sabotage hänt ännu. Dåvarande VD Lars Thuring framhöll att på OKG har vi en reaktorsäkerhet i världsklass. Vi är inte experter på fysiska skyddsåtgärder, men vi ska lära oss. Vi ska leva upp till de krav och förväntningar som ställs på ett fysiskt skydd på samma vis som vi gör när det gäller reaktorsäkerheten. Det blev startskottet på en gedigen utvecklingsresa. Idag ligger OKG i den absoluta framkanten i utvecklingen av hur reaktorsäkerhet och fysiskt skydd hanteras som en helhet. Från teori till praktik Pär Lindahl är en av OKGs utnämnda specialister. Genom sitt arbete med att integrera OKGs hantering av fysiskt skydd i befintliga strukturer för reaktorsäkerheten har han inte bara erhållit stor respekt i företaget. Pär är flitigt engagerad på både nationell och internationell nivå som föredragshållare och deltagare i utvecklingsprojekt i dessa sammanhang. Det är främst att han lyckats omsätta teorierna i praktik när det gäller integreringen av fysiskt skydd i reaktorsäkerhetsanalyserna som vunnit stort intresse. I ett internationellt perspektiv har OKG kommit mycket långt med att på detta vis ha en gemensam organisations- och dokumentationsstruktur för att hantera fysiskt skydd och reaktorsäkerhet, berättar han. Det vanligaste är att den expertis som finns inom de bägge områdena förespråkar utveckling utifrån sina respektive ansvar. Ofta konstateras motstridigheter som inte bara medför ineffektivitet utan till och med kan anses vara kontraproduktiva. Pär understryker att det ibland är en fördel att arbeta i en kompakt organisation, där samma person kan komma att arbeta brett och tvärvetenskapligt. På OKG anser han att möjligheter finns att arbeta på det viset samtidigt som beslutsvägarna är korta. Detta har gett mig fantastiska möjligheter, säger han. Sakers rätta proportioner Den integrering som Pär bidragit till innebär att krav, acceptanskriterier och analyser av det fysiska skyddet kan hanteras i befintliga strukturer för reaktorsäkerheten. Det gör att det går att använda precis samma modeller för att tolka, värdera och utarbeta instruktioner för det fysiska skyddet som för andra påfrestningar en anläggning kan utsättas för. Det finns stora likheter med hur man exempelvis hanterar brandrisker. Med den styrande dokumentationen integrerad på det viset skapas väsentligt mycket bättre förutsättningar att analysera företeelser i relation till det som har verklig betydelse, nämligen reaktorsäkerheten. Att helt enkelt ge varje enskild företeelse rätt proportioner. Pär exemplifierar detta med det olaga intrång av aktivister som skedde på OKG i mars Att kunna forcera staketet ansåg aktivisterna vara bevis nog för att också reaktorsäkerheten var dålig. De lyckades därmed också få många att anse att det behövde byggas fler och högre staket. 7

8 Ett staket är en larmgräns som ska säkerställa att ett intrång upptäcks tidigt, poängterar Pär Lindahl. Vid upptäckten aktiveras en mängd andra barriärer som kompletterar dem som vi alltid tillgodoräknar oss för att trygga reaktorsäkerheten. Oavsett längden på stegen kan den alltså inte göra någon skada. I det läget sa Christer Sandström på Strålsäkerhetsmyndigheten att det alltid finns en stege som är högre än staketet, minns Pär. Därigenom placerade han staketet i sitt rätta sammanhang i relation till reaktorsäkerheten. Det har kort och gott en betydelse som larmgräns, men det är bara en av många aspekter som beaktas vid bedömningen av om reaktorsäkerheten hotas. Vid aktivisternas intrång fungerade också larmgränsen precis som den skulle! Stark bevisföring Principen är densamma för de otaliga rapportervärda omständigheter som trasiga detektorer i staketet tidigare förorsakat. Då innebar den trasiga utrustningen kort och gott ett avsteg från kravet på detektorer. Det medförde omotiverat stora insatser för att säkra en av många funktionaliteter i det fysiska skyddet som i praktiken har väldigt liten eller ingen påverkan på reaktorsäkerheten. I den integrerade strukturen går det däremot att leda i bevis vilken reell betydelse en trasig detektor har, slår Pär fast. Med utgångspunkt i den dimensionerande hotbild som myndigheterna utgår från i sin kravställning kan det också avgöras vilken acceptansnivå som är relevant för åtgärdsbehovet. Det går också att fastställa exakt vilka delar i det fysiska skyddet som ständigt måste vara i drift för att skyddet som helhet ska kunna anses fylla sin funktion. Gedigen samhällsinsats Lite motsägelsefullt kan vi säga att integreringen i praktiken innebär att vi kan hålla isär begreppen, avslutar Pär Lindahl. Genom att också kunna visa att vi faktiskt arbetar på Lite motsägelsefullt kan vi säga detta sätt på OKG väger våra synpunkter tungt att integreringen i praktiken innebär att i alla sammanhang. Det gäller inte minst när jag representerar OKG i FNs atomenergiorgan, IAEA. Där finns oerhört kompetenta experter som inte alltid låter sig övertygas så lätt, men där påtagliga bevis på att det fungerar leder till att idéerna får genomslagskraft världen över givetvis till gagn för samhället i sin helhet. vi kan hålla isär begreppen. 8

9 Uniper för föredömliga prestationer Johan Svenningsson ser hur den europeiska kraftproduktionens kartbild ritas om och förutser vad som krävs i form av ständiga förbättringar på OKG för att bli en vinnare på en framtida marknad. UTVECKLINGSRESAN Uniper så kommer OKGs nya moderbolag att heta från och med årsskiftet. Namnet ska skapa associationer till Unique Performance, vilket rimmar väl med OKGs ambitioner avseende ständiga förbättringar och Operational Excellence. TEXT: Anders Österberg FOTO: Sara Torkelsson Uniper bildas genom att den nuvarande E.ON-koncernen delas upp i två bolag. Unipers kärnverksamhet blir huvudsakligen att genom konventionell produktion och försäljning tillhanda hålla ett utbud av el och gas till den europeiska marknaden. Följaktligen samlas stora delar av dagens E.ON Generation i Uniper, inklusive OKG. Med detta följer att den fortsatta verksamhetsutvecklingen kommer att baseras på idag fastställda grunder inom koncernens produktionsverksamhet. Inom ramen för de koncernövergripande utvecklingsprogramen, såsom E.ON 2.0 och Next Generation, har en rad initiativ utarbetats, poängterar VD Johan Svenningsson. Med utgångspunkt i de förbättringsåtgärder som samtidigt initierats inom OKGs utvecklingsresa har flera av de generella verktygen kommit till användning. Nu arbetar vi med att implementera konceptet Operational Excellence och det funktionella stöd för styrning, ledning och utveckling som den verktygslådan innebär. Konkretiserad förbättringsverksamhet Johan är övertygad om att verksamhetsutveckling genom förbättringsarbete blir en central fråga för det nya bolaget och att denna dessutom blir än mer fokuserad kring processerna i en produktionsverksamhet. Det sätter våra mål och nyckeltal ännu mer i centrum för vår verksamhetsstyrning. Genom den mycket tydliga kopplingen mellan vår verksamhet och Unipers övergripande affär får vi i än högre grad indikationer på vår del i bolagets totala framgång. Johan understryker därmed vikten av att hela tiden ha ständiga förbättringar för ögonen. Förutsättningarna för det nybildade bolaget är i många stycken identiska med dem som råder för OKGs ägare idag. En svag marknad med låga priser och prognoser som inte ser alltför ljusa ut. Europeisk kraftproduktion befinner sig i en brytningstid och successivt kommer med nödvändighet en fortsatt svag marknadsutveckling att få påtagliga konsekvenser. Vi ser redan idag hur kartbilden är på väg att ritas om. Vi har i form av projekt Pro Act initierat förberedande aktiviteter för den dag då O1 förväntas övergå i service- och avställningsdrift och Vattenfall redovisade nyligen sina intentioner att i närtid stänga två reaktorer i Ringhals. Att bli en vinnare Eftersom det i dagsläget inte finns någon som vare sig kan eller vill investera i ny kapacitet utan stöd av kraftiga subventioner, ökar stadigt risken för att befintlig kapacitet fasas ut innan ny finns tillgänglig. Det gäller därför att säkerställa en verksamhet i absolut toppklass för att kunna vara konkurrenskraftig på dagens energimarknad. Uniper planerar således att vara en vinnare på den marknaden, avslutar Johan Svenningsson. Det förutsätter inte minst att våra anläggningar och organisationer håller allra högsta internationell standard Operational Excellence. 9

10 Psykosocial arbetsmiljö på agendan! I CENTRUM Att må bra och trivas på sitt arbete är en viktig faktor för att utföra ett bra jobb, och bidrar i allra högsta grad till en säker arbetsplats. För mycket negativ stress leder till att vi tar genvägar och begår misstag som vi annars inte skulle ha gjort. Tidigare har psykosocial arbetsmiljö varit lite skamligt, något man helst inte har pratat om. Idag finns en annan medvetenhet kring dessa frågor och på OKG har psykosocial arbetsmiljö en självklar plats på agendan. TEXT: Maria Roth FOTO: Maria Roth och Sara Torkelsson En psykosocial arbetsmiljö omfattar det mesta i vår arbetsmiljö som inte är fysiskt. Det handlar om sådant som trygghet, möjlighet till personlig utveckling eller hur kollegor samarbetar. Det psykiska välbefinnandet påverkas bland annat av arbetsbelastning, förmågan att hantera sina uppgifter, förståelsen för sitt uppdrag, arbetets innehåll och inte minst ledarskapet. Psykosocial arbetsmiljö är inte helt enkelt att förklara. Det är den egna upplevelsen av att trivas och må bra och detta är med andra ord väldigt individuellt, förklarar Barbro Norin och Annica Fryklund som båda arbetar som HR Business Partners på OKG. Sjukskrivningarna ökar I dagens samhälle har vi högt ställda förväntningar på oss och vi lever under ständig press att prestera och leva upp till förväntningarna. Detsamma gäller på våra Barbro Norin och Annica Fryklund jobbar som HR Business Partners på OKG, bland annat med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. arbetsplatser. Arbetsmiljöverket redovisar siffror som visar att arbetsrelaterad sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 50 procent de senaste fyra åren, oftast beror det på stress, utmattning och depressioner. 10

11 Chefer har stor inverkan på hur medarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö och har också ett stort ansvar. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med prioriteringar. Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse och bidrar i allra högsta grad till en säker arbetsplats. OKG är inget undantag och skiljer sig inte från andra arbetsplatser. Den senaste medarbetarundersökningen Voice visade att 72 procent av de anställda på OKG upplever eller har upplevt negativ stress på jobbet, berättar Barbro. OKG är en komplex organisation med många utmaningar att hantera samtidigt, både på grupp- och individnivå. Ändå ska OKG vara en säker och attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs. Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse och bidrar i allra högsta grad till en säker arbetsplats. Stress kan till exempel leda till att vi tar genvägar och gör misstag som vi annars inte skulle ha gjort, poängterar Barbro. Mycket har hänt inom området psykosocial arbetsmiljö på OKG den senaste tiden, något som Det Norske Veritas (DNV) uppmärksammade vid den senaste arbetsmiljörevisionen i april. Att DNV skulle vilja rekommendera OKGs arbete med psykosocial arbetsmiljö till andra företag som ett gott exempel var väldigt roligt att höra. De pekade bland annat på att vi är noggranna vad gäller att följa upp psykisk ohälsa, vilket inte är så vanligt bland många andra organisationer. Det systematiska arbetsmiljöarbetet Den psykosociala arbetsmiljön är en viktig strategisk HR-fråga för OKG. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete skapas förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö för alla medarbetare. En del i arbetet med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön och attityden kring den har varit att ta fram checklistor för psykosocial arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö vid skiftarbete och ensamarbete. Checklistorna implementeras just nu på samtliga avdelningar och enheter och ska användas i olika sammanhang för att förbereda sig för exempelvis ett utvecklingssamtal, skyddsrond, riskbedömning av arbetsplatsen, arbetsmiljöutbildning med mera. Frågorna fungerar som en hjälp att identifiera eventuella riskkällor i den psykosociala arbetsmiljön. En annan viktig del i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa är den handlingsplan för 2015, med åtgärder omfattande hela OKG, som företagsledningen har beslutat om. Planen innehåller insatser på såväl individnivå såsom till exempel chefshandledning som på gruppnivå. Alla har ett ansvar även du Cheferna har stor inverkan på hur medarbetarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö och har också ett stort ansvar. Chefer ska vara uppmärksamma och mottagliga för signaler från medarbetarna för att kunna agera innan det går för långt. Det kan också handla om att hjälpa medarbetarna att prioritera när arbetsuppgifterna hopar sig. För chefer erbjuder OKG bland annat extern handledning där cheferna kan få stöttning i dessa typer av frågor. Men det är inte bara chefens ansvar, poängterar Annica Fryklund. Det är vi alla tillsammans som utgör den psykosociala arbetsmiljön på OKG och därför är det viktigt att vi bryr oss och kommunicerar med varandra. Vi är en del av något som påverkar någon annan och ibland måste vi stanna upp och reflektera kring hur vi är mot andra på jobbet och hur vi vill att andra ska vara mot oss. Att må bra på arbetet är oerhört viktigt. Känner man sig trygg och motiverad på jobbet och är stolt över sin arbetsplats gör man också ett bra jobb. Andra viktiga faktorer för god psyko social arbetsmiljö är känslan av delaktighet och möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. 11

12 Något som vi alla behöver är bekräftelse på att vi gör ett bra arbete och att vi alla bidrar till företagets resultat. Hélène Gunnarsson blir glad av trevliga kollegor och bra kommunikation. 12

13 Vad gör dig glad på jobbet? Mikael Johansson, SK När arbetet går bra, kanske till och med bättre än planerat. Att arbetskamraterna mår bra är också viktigt för att jag ska må bra. Lisa Nilsson, konsult Att man har bra kollegor och att det finns en trevlig stämning på jobbet. Sebastian Vågerud, konsult Trevliga och nyfikna arbetskamrater gör mig glad. Det behöver inte vara svårare än så. Ann-Charlotte Thörnwall, GSO Jag blir glad när jag lyckas med något, när jag blir färdig och kan checka av uppgifter. Nils Svensson, konsult Ett gott kamratskap och en profession alism. Att det finns ett engagemang och en vilja att inte alltid ta den enklaste vägen till lösning. Hélène Gunnarsson, GAI Trevliga kollegor och bra kommunikation. Feedback är viktigt, att få ett erkännande när man har gjort något bra. Att OKG exempelvis erbjuder möjlighet till distansarbete är väldigt positivt. Det är många som pendlar långt till arbetet och att det då ibland finns möjlighet till flexibilitet och distansarbete uppskattas av många, säger Barbro. Annica och Barbro lyfter utvecklingssamtalet som ett forum där chef och medarbetare kan diskutera frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön och ge varandra feedback. Något som vi alla behöver är bekräftelse på att vi gör ett bra arbete och att vi alla bidrar till företagets resultat. Det finns hjälp att få Hur symptomen för utmattning, depression eller annan psykisk ohälsa yttrar sig är högst individuellt, de kan vara både psykiska och fysiska. Viktigt är att vara lyhörd på kroppens signaler och inte ignorera dem, samt att ta tag i problemen i tid. Vi vill inte att någon ska drabbas av psykisk ohälsa, därför är det jätteviktigt att vi är proaktiva och arbetar förebyggande, säger Annica. Mår du dåligt, prata med din kollega eller med din chef, eller vänd dig till oss på HB. Det går också utmärkt att prata med en facklig representant eller direkt med Previa. Hjälp finns att få, oavsett om problemen finns hemma eller på jobbet. Har man det tufft hemma kan det påverka arbetet på ett eller annat sätt, det är viktigt med en balans mellan fritid och jobb. 13

14 Kärnkraft i stort & smått TEXT: Sara Torkelsson Clab firar 30 år Den 11 juli 1985 tog SKBs mellanlager, Clab, emot den första transportbehållaren med använt kärnbränsle från Barsebäck. Driftsättningen var ett historiskt ögonblick eftersom Clab var den första anläggningen av sitt slag i världen och händelsen fick stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Sedan starten för 30 år sedan har Clab tagit emot närmare ton använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken. Clab började byggas 1980 men invigningen gick av stapeln den 28 april Silent Disco på Latitud 57 Den 3 4 juli går Latitud 57 av stapeln i Oskarshamn och OKG finns på plats för att erbjuda en musikupplevelse utöver det vanliga. I OKGs tält inne på festivalområdet kommer ett Silent Disco att anordnas för den som är danssugen. På dansgolvet finns en DJ och besökarna får låna trådlösa hörlurar för att kunna höra musiken. Inifrån tältet hörs därför ingen musik, smått 1986, dagen efter Tjernobylkatastrofen. Energiminister Birgitta Dahl fick meddelande om vad som hänt mitt under ceremonin. Hon fick avbryta besöket och flyga tillbaka till Stockholm, berättar Henrik Olsson, skiftledare på Clab. Den 11 april bjöds allmänheten in till Clab för att uppmärksamma firandet. Besökarna fick en guidad tur på anläggningen och det hölls föreläsningar om Clabs historia, från första spadtaget till framtidsplanerna för den nya inkapslingsanläggningen. men kikar du in får du se glada besökare som dansar för fullt. Arrangemanget är en del av OKGs 50-årsjubileum och går under parollen Tyst energi, vilket är en association till OKGs ringa omgivningspåverkan under dessa 50 år. Lovisa har ett nytt kylsystem Det finska kärnkraftverket Lovisa har installerat ett nytt och effektivare nödkylsystem som är oberoende av havsvatten. Systemet, som är det första i sitt slag på ett kärnkraftverk, kyler ner reaktorerna med luft. Syftet är att systemet ska användas om det normala havsvattensystemet inte fungerar vid till exempel höga havsvattennivåer, kraftig algblomning eller oljeolyckor. Lösningen är ett kostnadseffektivt sätt att öka säkerheten för havsvattenkylda kärnkraftverk, säger Samuli Savlaine, Group manager på Fortum. Kärnkraftverket i Lovisa består av två tryckvattenreaktorer med en effekt på 490 megawatt vardera. Jordanien bygger sitt första kärnkraftverk Jordanien har ingått ett ramavtal med Ryssland om byggande av kungadömets första kärnkraftverk. Det är det statliga ryska kärnkraftsbolaget Rosatom som ska bygga landets två första reaktorer med en kapacitet på megawatt vardera. Enligt avtalet ska Ryssland också förse Jordanien med kärnbränsle och ta hand om avfallet. Anläggningen ska byggas i Amraöknen, norr om huvudstaden Amman, och stå klar

15 Kina bygger ny kärnkraft i rekordfart Föroreningar är ett stort problem i Kina och därför satsar man nu på kärnkraft. Bara i år väntas åtta nya reaktorer driftsättas. Fartyget Sigyn återvinns SKBs trotjänare, transportfartyget m/s Sigyn, har gjort sin sista resa. Nu ska fartyget återvinnas. När m/s Sigyn togs ur drift i slutet av 2013 och ersattes av m/s Sigrid, var ambitionen att sälja fartyget. Efter att ha sonderat marknaden kunde SKB dock konstatera att det bästa alternativet var att återvinna henne. Även om Sigyn varit mycket väl underhållen och därför är i utmärkt skick, är hon gammal och liten vilket inte passar marknaden, som ju från början dessutom är rätt begränsad, säger Susanne Andersson, chef för driftavdelningen på SKB. Sigyn har därför sålts till Stena Recycling AB som nu har påbörjat nedmontering och återvinning på Falkvarv i Falkenberg. Nedmonteringen beräknas vara klar i början av hösten. Sigyn har varit, och är fortfarande en viktig symbol för systemet med ett säkert omhändertagande av Sveriges radioaktiva avfall. Det har därför också varit en viktig faktor för oss att säkerställa att en tänkbar köpare inte skulle utnyttja fartyget för oetiska transporter av något slag, eller i framtiden skrota henne på ett sätt som inte är miljöanpassat. Vi är väldigt glada över att ha kommit överens med Stena Recycling AB, avslutar Susanne Andersson. För att få bukt med föroreningarna som orsakas av de koleldade kraftverken bygger nu Kina kärnkraft i rekordfart. Idag står kärnkraften för endast två procent av Kinas energiproduktion, enligt IAEA, men landets president Xi Jinping är fast besluten att strypa Kinas utsläpp av växthusgaser. Kärnkraft ses som en patentlösning, eftersom den både är billigare än kolkraft och mindre förorenande. Egna reaktordesigner och inhemsk förmåga i hela leverantörskedjan är den främsta orsaken till varför kostnaden kan hållas nere. Idag har Kina 20 reaktorer i drift som står för två procent av eltillförseln, jämfört med Sverige som har tio reaktorer som motsvarar cirka 40 procent av den svenska elförsörjningen. Kapaciteten ligger på cirka 20 gigawatt och ytterligare 28 gigawatt är under uppbyggnad, vilket är mest i världen. År 2020 beräknas Kinas kärnkraftskapacitet ligga på 58 gigawatt och 2030 beräknas den ha utökats till hela 150 gigawatt. I Sverige har vi en installerad kapacitet på 9,5 gigawatt. Revisionsavställningen är driftcykelns nav. Genom tre veckors effektivt arbete säkrar vi fyrtionio veckors leveranser. Johan Dasht, produktionschef O3 15

16 Tobias Eriksson, revisionsledare, och Håkan Idberg, revisionsplanerare, hälsar alla välkomna till revisionskontoret som ligger i P-byggnaden, plan 2 på O3. RA3-15 nu kör vi! REVISION PÅ O3 Efter en lugn driftsäsong med stabila elleveranser är det dags för årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 (O3), en revision med många arbeten under kort tid. Tobias Eriksson är ny i rollen som revisionsledare och lär sig hantverket att styra en revision i hamn. TEXT OCH FOTO: Emmy Davidsson Den 24 maj går O3 från yttre nät för årets revisionsavställning, som med sina 21 dygn räknas som en kort revision. Med förra årets revisionsavställning färskt i minnet, med bland annat utmaningar som projekt Milk, kan årets revision vilseledande kännas som en lätt match. Tobias Eriksson, driftingenjör på P3DS och revisionsledare under RA3-15, menar dock att det i år ska göras många arbeten på kort tid, vilket kräver stora förberedelser för att inte skjuta på revisionen och för att arbetena ska utföras säkert och med rätt kvalitet. Det finns risk för kollisioner mellan arbeten när mycket ska göras under kort tid och dessutom på en begränsad yta. Genom att sortera arbetsorderna rumsvis har vi kunnat detaljplanera arbeten och därigenom upptäcka kollisioner i tid. Att ha ett öppet klimat i planeringsgruppen gör också att erfarna medlemmar som känner anläggningen väl vågar lyfta missade problemområden. Säkerheten kommer alltid i främsta rummet. Under revisionen har driftavdelningen hjälp av Hanna Östergren och Daniel Jönsson som kommer att röra sig inne i stationen för att upptäcka arbetsmiljörisker och förstärka ett professionellt beteende i sin roll som biträdande Bas U. 16

17 Håkan Idberg, revisionsplanerare, visar den digitala roll-up som utanför revisionskontoret på O3 ger dagsfärsk information om revisionsarbetets framdrift. I det utbyggda revisionskontoret på O3 kommer funktionsgruppsledare, planerare och tillträdesgruppen samt service- och informationsfunktioner att sitta under revisionen. RI-koordinator Karl-Gunnar Jansson kommer också att kunna lösa upp knutar och se till att arbeten i reaktorinneslutningen löper på problemfritt, berättar Tobias. Dessutom finns dedikerade säkerhetscoacher som stöttar de arbeten som är identifierade som mest riskabla ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv. Mycket arbete på kort tid Tidsstyrande arbeten under årets revision är de aktiviteter som sker i reaktorhallen med bränslebyte och omflyttning av bränsleelement i reaktortanken. Beroende på resultat från olika inspektioner kan de tidsstyrande arbetena snabbt svänga om från att vara arbeten i reaktorhallen till arbeten i turbinanläggningen, där vi bland annat sätter ett stort fokus på inspektion av högtrycksturbinens ventiler i turbinanläggningens huvudångsystem, säger Tobias. Där ska även två pumpar i huvudkylvattensystemet (441) och högtrycksförvärmaren i turbinanläggningens matarvattensystem (463) synas. I Självklart tar vi med oss erfarenheter från förra årets revision för att ständigt förbättras och undvika samma misstag. primärsystemen är bland många stora och kritiska arbeten service på tre av åtta huvudcirkulationspumpar i huvudcirkulationssystemet (313) och ventilservicearbeten i ångledningarna (311), matarvattenledningarna (312) och i avblåsningssystemet (314). Även tre olika ventiler i kylsystemet för avställd reaktor (321) kommer att genomgå förebyggande och avhjälpande servicearbeten. För el-, instrument- och kontrollutrustning är bytet av aktivitetsmätningen i huvudskorstenen (553) ett stort arbete, dessutom ska ställverksenheter bytas ut och i turbinanläggningens matarvattensystem (463) ska en motor i en av matarvattenpumparna åtgärdas. Planering och erfarenhetsåterföring två nyckelord I jämförelse med förra året ligger organisationen på O3 bra till i planeringsarbetet inför revisionen, mycket beroende på att årets revision inte innehåller ett projekt av förra årets projekt Milks dignitet. Arbetsorder kopplade mot underhållsåtgärder och mot projekt ligger lite sent, men i övrigt är idag den 11 maj 97 procent av cirka arbetsorder frisläppta, vilket innebär att de är granskade av driftavdelningen, delger Tobias. Med stöd från sin erfarna mentor Lars Sjögren, biträdande driftchef på O3, har Tobias möjlighet att bolla olika frågor för att bli varm i kläderna. Som ny på sin post som revisionsledare har Tobias försökt att hålla arbetssättet så likt tidigare års upplägg som möjligt för att slippa uppfinna hjulet igen. Men självklart tar vi med oss erfarenheter från förra årets revision för att ständigt förbättras och undvika samma misstag, säger Tobias. Ett förbättringsområde från förra året var kommunikation och information till berörda. Utanför revisionskontoret på O3 finns numera en digital roll-up med information om revisionsarbetets framdrift, som uppdateras på daglig basis och som förhoppningsvis blir uppskattad av såväl interna medarbetare och inhyrda resurser. Ett annat förbättringsområde var att förtydliga roller och förväntningar på rollerna. Genom att renodla revisionsledarens och driftens funktionsgrupps uppgift; att planera gentemot huvudtidsplanen kontra att säkerställa driftklarheten av anläggningen, kan revisionsledaren behålla det nödvändiga helhetsperspektivet. Det utbyggda revisionskontoret är en annan förbättring som ger plats för funktionsgruppsledare, planerare, tillträdesgruppen, service- och informationsfunktioner under revisionen och möjliggör korta kommunikationsvägar, allt för ett starkare revisionsfokus. Alla är välkomna hit under revisionen med sina frågor, avslutar Tobias. Vi sitter i P-byggnaden på plan 2 på O3, välkomna! 17

18 Peranders Delborn, utbildningssamordnare på O2, Rasmus Eriksson och Anna Fallemark, blivande stationstekniker på O2, tycker att Operapedia är lättillgängligt och enkelt att använda. Operapedia O2s egna uppslagsverk PROJEKT PLEX Det digitala uppslagsverket Wikipedia har gett inspiration till projekt Plex digitaliserade utbildningsmaterial Operapedia. Här finns flödesscheman och system beskrivna tillsammans med bilder och filmer med syftet är enkelt hitta information och på så sätt sprida kunskap. TEXT OCH FOTO: Sara Torkelsson Operatörernas utbildningsmaterial som tidigare bestod av cirka 25 trycka kompendier finns numera i digital form för Oskarshamn 2 (O2). När det stod klart att ett nytt kontrollrum skulle byggas behövdes också en omfattande uppdatering av kompendierna genomföras. Istället för att påbörja arbetet med att trycka nya kompendier valde utbildningsansvariga inom projekt Plex, tillsammans med KSU, att skapa ett digitalt verktyg. Verktyget, som har fått arbetsnamnet Operapedia, är uppbyggt på en liknande plattform som Wikipedia. Flödesscheman, termer och system finns beskrivna i artiklar och precis som på Wikipedia är artiklarna länkade till varandra. Är det ett ämnesområde eller ett system som man vill veta mer om går det att klicka på ordet och läsa mer. Till artiklarna finns tillhörande bilder som också är klickbara. Peranders Delborn är utbildningssamordnare på O2 och tycker att verktyget är ett steg framåt i utvecklingen. 18

19 Verktyget Operapedia är uppbyggt på en liknande plattform som Wikipedia med sökbara artiklar som är länkade till varandra. Vi befinner oss just nu i startgroparna, men det ligger i tiden att göra materialet digitaliserat och sökbart. När vi startar verket igen är tanken att Operapedia ska vara ett användbart verktyg i det dagliga arbetet. Idag kan driftpersonalen på O2 använda Operapedia, dels under utbildningar och dels i vardagen. Om ett arbete ska utföras och personalen behöver mer djupgående kunskap är det enkelt att söka efter information. Det enda som behövs är en dator och en inloggning. Stor potential Det har varit ett omfattande arbete att sammanställa allt material i uppslagsverket och allt är inte färdigt än. Fördelen är att det går enkelt att lägga till fakta, redigera fel eller ändringar som uppstår. Under varje artikel finns ett kommentarsfält där alla kan skriva och ge förbättringsförslag. Personen som är ansvarig för artikeln kan därefter granska kommentarerna och enkelt göra ändringar. Det förenklar arbetet och kompendierna behöver inte tryckas upp på nytt vid uppdateringar av materialet. Nu kan utskriftskostnaderna minimeras och materialet lättare hållas uppdaterat. Den kanske största fördelen är att flera yrkeskategorier på OKG nu på ett enkelt sätt inte bara kan ta del av, utan också vara med att utveckla materialet till allas nytta. Det fördjupade och breddade materialet ger förutsättningar för att öka drifttillgänglighet och stärka säkerhetsmedvetenheten på hela OKG. Jag tror att Operapedia har stor potential att utvecklas och blir användbart på hela OKG. Det är ständigt lättillgängligt och enkelt att använda. Dessutom leder det till ökad kunskap som i sin tur leder till högre säkerhet och högre drifttillgänglighet, säger Peranders. Operapedia innehåller i dagsläget utbildningsmaterialet för operatörer, men informationen är användbar för alla. I framtiden är tanken att mer utbildningsmaterial ska digitaliseras. Anna Fallemark och Rasmus Eriksson är snart färdigutbildade stationstekniker på O2. De har haft användning för Operapedia under sin utbildning Jag tror att Operapedia har stor potential att utvecklas och blir användbart på hela OKG. Det är ständigt lättillgängligt och enkelt att använda. och ser det som ett smidigt verktyg att kunna använda i det dagliga arbetet. När man kommer som ny är det otroligt många dokument att ta del av. Här är det enkelt att få en överblick och att allt blir samlat på ett ställe på ett strukturerat sätt, säger Anna. Rasmus håller med och tillägger: Det är skönt att slippa leta i papperskompendier och det går snabbt att få information, då en dator nästan alltid finns lättillgänglig. Filmer som instruktion Ett digitaliserat material skapar också tekniska möjligheter att på ett tydligt sätt visualisera informationen. Ett arbete har påbörjats med att skapa filmer, det finns till exempel filmer för att kunna lyssna på de olika larmsignalerna. Filmerna är också användbara för de arbeten som ska utföras i utrymmen med hög strålningsrisk. Att se en film om arbetet i förväg gör att arbetet på plats kan genomföras säkrare och snabbare. Med en film om hur arbetet ska utföras kan vi både få en bild av hur det ser ut på platsen och hur arbetet ska utföras. Det gör det lättare att förstå och förhoppningsvis går arbetet smidigare, säger Rasmus. Peranders ser också fördelen med olika personers sätt att lära sig saker. Alla har olika inlärningstekniker och en del föredrar visuella beskrivningar av det som ska göras. Nu går det att välja själv om man vill läsa, se filmer eller både och, avslutar Peranders. 19

20 Förändringar inom personalföreningen Oskar PERSONALFÖRENINGEN OSKAR Personalföreningen Oskar har varit verksam i 44 år på OKG. Verksamheten bedrivs inom olika sektioner och kommittéer, för närvarande finns det 13 olika sektioner. Ett av trivselkommitténs återkommande arrangemang är räkkryssningen med båten Solkust i Oskarshamns skärgård. TEXT: Annika Carlsson FOTO: OKG Tanken med olika sektioner och kommittéer är att bidra till aktiviteter och evenemang för hälsa och gemenskap. Inom medlemskapet finns också möjlighet till reducerade priser både för aktiviteter och för materialinköp. Verksamheten finansieras dels genom medlemsavgifter och dels genom bidrag från OKG. Vissa förändringar kommer att ske för innevarande år. Båtsektionen kommer att upphöra eftersom tillgången till bryggorna vid Herrgloet har försvunnit. Det beror på det utökade skyddsobjektsområdet, som tyvärr har gjort det svårt med tillträde för familjemedlemmar, delbåtägare och gäster som inte har egna passerkort. En viss inskränkning inom bowlingsektionen kommer också att görs. Möjligheten att boka bana och bowla till reducerat pris har sektionen av ekonomiska skäl inte möjlighet att erbjuda. Däremot fortsätter spel på måndagskvällar som vanligt. Bli gärna medlem! Övriga sektioner och kommittéer arbetar på som vanligt. På Kärnan under personalföreningen Oskar finns information om vilka sektioner som finns och vilka arrangemang och förmåner som erbjuds för medlemmar. Vissa arrangemangsinbjudningar delas ut i postfacken, men för att inte missa några trevligheter är det säkrast att hålla koll på Kärnan med jämna mellanrum. Förutom styrelsen har varje sektion en angiven kontaktperson som gärna svarar på frågor. Föreningen har idag cirka 400 medlemmar. Är du inte en av dem, men vill ta del av utbudet? Anmäl dig via personalförening Oskars sida på Kärnan, sätt in 200 kronor på bankgiro Ange namn och avdelning på inbetalningen för en smidig hantering. En runda golf på Skorpan eller i Figeholm är bra träning inför det årliga golfmästerskapet som brukar hållas någon gång i augusti.! Hitta till personalförening Oskars sida på Kärnan genom att klicka på Målområde/Personal & kompetens/oskar personalförening. För jaktkommitténs medlemmar är det lika viktigt med en fika och jakthistorier som själva jakten. Jaktområdet ligger på vackra Ävrö, där det är framförallt småviltsjakt som bedrivs. 20 Curling är inte helt lätt, men är en härlig motionsform man kan prova på under vintriga söndagskvällar.

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Kom igång med Vår arbetsmiljö

Kom igång med Vår arbetsmiljö Kom igång med Vår arbetsmiljö Vår arbetsmiljö är ett verktyg från Suntarbetsliv som involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön. Undersökningsmetoden beaktar såväl risk- som friskfaktorer.

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Sven Lindblom 1

Sven Lindblom 1 2016-05-02 Sven Lindblom 1 Organisatorisk och social arbetsmiljö (kallas här OSA) AFS 2015:4 Syfte Kränkande särbehandling Tillämpningsområde Till vem föreskrifterna riktar sig Definitioner Systematiskt

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet 1 IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet Carola Löfstrand Arbetsmiljöspecialist Vision Medarbetardriven verksamhetsutveckling - genom digitalisering Hur fånga upp medarbetarnas behov och göra dom

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer