- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor...sid 6 Mitt nya liv med iphone!...sid 10 Test av TM touch...sid 14 Ny version av TM-Touch...sid 15 IT-frågan...sid 15 Tolktjänstutredningen...sid 16 Tolka Mig Nu...sid 17 Stärk rätten till ledsagning...sid 17 TV-program om CHARGE...sid 18 FSDB:s fax...sid 19 Förmedlingstjänsten Texttelefoni...sid 19 Milstolpe i vårt projekt...sid 20 Invigning av teckenspråkigt seniorboende...sid 22 Lång väntan på stöd...sid 22 DBU-sidan:......sid 23 - Dennis Lindell har ordet......sid 23 Dikt Jag ser våren......sid 23 Tips på aktiviteter:...sid 24 - Jag är fan inte duktig!...sid 24 - Torsdagsaktionen XL...sid 24 - FSDB:s höstträff...sid 24 - FSDB:s familjevecka i Härnösand...sid 25 På gång i FSDB...sid 27 Regionala föreningar:...sid 28 - FSDB Väst......sid 28 - FSDB Mälardalen...sid 29 - FSDB Skåne......sid 31 2

3 Ordförande har ordet riktlinjer tas fram innan arbetet kan gå vidare. Det är också viktigt att komma ihåg att FSDB har samma ansvar som tidigare när det gäller den intressepolitiska delen. Detta kan inte NKCdb arbeta med. Pontus Degsell Nu börjar det äntligen bli lite varmare och ljusare efter höst och vinter. Jag hoppas att ni får uppleva många fina dagar. Här nedan kommer ett axplock på vad som hänt sedan förra numret. Mer finns som vanligt att läsa i resten av tidningen. Senaste styrelsemötet Den 28 februari hade styrelsen årets andra styrelsemöte. Vi diskuterade bland annat IT-frågor. FSDB:s IT-grupp är tills vidare nedlagd. IT-frågor är ju väldigt viktiga och arbetet kommer att fortsätta i någon form under NKCdb:s ansvar. Dock måste en struktur med Uppdraget för den nya myndigheten MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier som de behöver på det sätt som passar dem. MTM håller bland annat på att lansera taltidning 2.0 som bygger på en ny, digital teknik som ökar tillgängligheten. FSDB har påtalat för MTM att det är viktigt att se till att tekniken fungerar både på tal och på punktskrift. MTM har lovat att ta hänsyn till detta till nästa steg plus att några personer med dövblindhet som läser punktskrift ska få vara med i en testgrupp. Då handlar det alltså om att använda dator, ipad eller iphone för att kunna läsa. Problemet med tillgängliga medier i pappersform kvarstår och det finns t ex också behov av att få regionala/lokala nyheter på anpassade medier. MTM lyder under Kulturdepartementet. I april har FSDB skrivit brev med synpunkter på situationen med tillgången till kultur och samhällsinformation för personer med dövblindhet. Vi har också bett om att få ett möte så att vi kan berätta mer utförligt. 3

4 I övrigt handlade en stor del av syrelsemötet, liksom föregående möte, om diverse förberedelser inför FSDB:s kongressdagar maj i Malmö. På kongressen samlas de 35 ombuden från de regionala FSDB-föreningarna och sektionerna samt inbjudna gäster. På kongressen kommer många viktiga beslut att fattas, bland annat om val till styrelsen, ny verksamhetsplan och medlemsavgifter till förbundet. Anmälan av ombud görs senast den 30 april till Emil Bejersten, Nästa styrelsemöte blir den 24 maj i Malmö. Årsmöten Nu på våren är det många årsmöten. Flera av de regionala FSDBföreningarna har redan hunnit ha sina årsmöten. Jag kan passa på att nämna att Kerstin Pettersson är ny ordförande för FSDB Mälardalen. Jag vill också påminna alla regionala föreningar och sektioner om att skicka sina årsredovisningar till förbundet. Det går bra att skicka dem direkt till Emil Bejersten. Om det finns frågor om detta, kontakta Ny Facebook-grupp för medlemmar Allt fler medlemmar använder Facebook. Det finns också behov av att diskutera föreningsfrågor. Vi är därför i startgroparna med att starta en ny Facebook-grupp för medlemmar. Vi återkommer med mer information. Familjeveckan Som förälder med dövblindhet kan det vara lätt att känna sig ensam och det är därför viktigt att få träffa andra i samma situation och få utbyta erfarenheter. Samma sak gäller även för övriga familjemedlemmar. Den 28 juli-2 augusti anordnas FSDB:s familjevecka. Denna gång är platsen Härnösand. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Dövblindas Dag De regionala FSDB-föreningarna brukar turas om att ansvara för Dövblindas Dag. I år är det FSDB Väst som har ansvaret och datumet är torsdagen den 12 september. Platsen är Habilitering o Hälsa på Ekelundsgatan 8 i Göteborg. Håll utkik efter mer information från FSDB Väst. 4

5 Höstträffen Nu är det klart med både plats och datum för FSDB:s höstträff Höstträffen blir den 29 november 1 december på Hotell Quality Winn i Haninge. Boka gärna in de dagarna redan nu i almanackan! Lika Unika FSDB är som ni nog alla redan vet en av de fem medlemsorganisationerna i samverkansorganisationen Lika Unika. Lika Unikas värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och senare antagna konventioner om mänskliga rättigheter. Särskild betydelse för Lika Unika är konventionerna för personer med funktionsnedsättning, barn och kvinnor. Till vår glädje märker vi att arbetet genom Lika Unika börjar ge resultat. Lika Unika är en aktör att räkna med och vi märker också att fler organisationer är intresserade av att bli medlemmar. Lika Unika har bland annat representanter i Funktionshindersdelegationen, Hjälpmedelsinstitutets brukarråd och i nätverksgrupper för mänskliga rättigheter. Funktionshindersdelegationen är en nationell samlingskommitté för funktionshindersfrågor. Möten sker fyra gånger per år och statsrådet Maria Larsson är ordförande. I Funktionshindersdelegationen har Lika Unika två platser och de ordinarie ledamöterna är Lika Unikas ordförande Agneta Vikenger (tidigare var hennes efternamn Mbuyamba) från RBU och Jan-Peter Strömgren från HRF. Jag själv är en av de två suppleanterna. Den andra suppleanten är Kathleen Bengtsson-Hayward från NHR. Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s hemsida som finns på adressen och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på både Facebook och Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e- postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 5

6 - för bättre bemötande av personer med dövblindhet Vi möter ibland en del missuppfattningar kring vårt uppdrag. Många tror att vi kan ge stöd till enskilda personer med dövblindhet, men det får vi inte lov att göra. NKCdb har kommit till för att ge stöd till de verksamheter i landet som möter personer med dövblindhet och anhöriga. Vi får alltså inte ersätta eller ta över någon annan verksamhets uppgifter eller ansvar. Lena Göransson Dövblindhet väcker ofta starka känslor och många vet inte vad det innebär. Huvuduppdraget för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) är att på olika sätt informera och förmedla kunskap till alla dem som i sitt arbete möter personer med dövblindhet. Det är också en missuppfattning att NKCdb skulle kunna ta över produktionen av tidningen NUET. Det kan vi inte. Vi hade ingen del i nedläggningen och varken NKCdb eller FSDB kunde påverka det beslutet. På NKCdb är vi medvetna om att dessa båda missuppfattningar har skapat en del irritation och besvikelse hos FSDB:s medlemmar. Vi beklagar detta. Med den här artikeln vill jag klargöra vilka områden vi har i uppdrag att arbeta med. 6

7 Nytt uppdrag NKCdb är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits sedan Från den 1 januari 2013 är vår uppdragsgivare Socialstyrelsen. Det nya uppdraget omfattar sju huvudområden: 1. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet 2. Stödja kommuner, landsting och andra aktörer med kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser om dövblindhet 3. Verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet 4. Ge expertstöd till landsting och andra huvudmän 5. Verka för utveckling av teknik och tjänster för information och kommunikation (IKT) 6. Internationellt samarbete kring dövblindfrågor 7. Fördjupad brukarsamverkan. Information och kunskapsspridning är ett av våra huvudområden och det arbetar vi med på många olika sätt. Vi skriver artiklar och rapporter om dövblindhet, intervjuar personer med dövblindhet och deras anhöriga och tar fram informationsmaterial. Vi arrangerar också välbesökta grundkurser, konferenser och temadagar. Intresset för dövblindfrågor är stort just nu och många vill veta mer. Fortfarande är det stora ojämlikheter i landet när det gäller stöd och service till personer med dövblindhet. Därför har NKCdb börjat ett stort arbete med att ta fram riktlinjer kring habilitering och rehabilitering. Tanken är att dessa ska hjälpa dem som arbetar i kommuner och landsting så att de kan ge både barn och vuxna ett fullgott stöd. I detta arbete samverkar brukare, anhöriga, forskare och personal från kommuner och landsting. Här möts teori, praktik och egen erfarenhet av att leva med dövblindhet. Att erbjuda expertstöd, både i förhållande till utredning och diagnosticering och till habilitering och rehabilitering, är ett annat av våra huvudområden. Ofta handlar stödet om samspel och kommunikation. Det är ett tema som är gemensamt för alla med dövblindhet och förutsätter specifika kunskaper från omgivningen. 7

8 Medarbetarna på NKCdb De senaste åren har många personer med dövblindhet fått uppleva neddragningar och försämringar av det personliga stödet och professionella ute i kommuner och landsting ber allt oftare om vårt stöd när det gäller juridiska frågor kring till exempel LSS. Därför kommer vi att arbeta långsiktigt med att höja kompetensen kring aktuell lagstiftning i förhållande till dövblindhet. NKCdb har ett expertteam för utredning och diagnosticering som har till uppgift är att stödja landstingen när det gäller personer som har svårt att få rätt diagnos ställd. Expertteamet har lång erfarenhet och har utrett många enskilda individer och familjer. Detta arbete har lett till att vi i Sverige har blivit allt bättre på att ställa rätt diagnos tidigt i livet. 8

9 Det är väl känt att personer med dövblindhet är en mycket utsatt grupp när det gäller tillgängligheten till nyheter och annan information. Den moderna tekniken kan innebära nya möjligheter. Men många landsting upplever att de har svårt att kunna möta behoven hos enskilda personer när det gäller ordination och utbildning av IThjälpmedel. Ett område som därför har tillkommit i det nya uppdraget är IKT-informations- och kommunikationsteknologi. NKCdb har i samarbete med FSDB påbörjat arbetet med att utveckla en nationell resurs som ska ge stöd till landstingen och andra aktörer i samhället. För mer information om detta område hänvisar vi till en artikel på vår hemsida (www.nkcdb.se). Brukarsamverkan i enskilda frågor och brukarinflytande generellt ser vi som en viktig väg att gå i arbetet för ett gott bemötande av personer med dövblindhet. För mer information gå in på och följ oss gärna på facebook! Om ni undrar över något i denna artikel eller har några frågor är ni hjärtligt välkomna att maila mig på: Lena Göransson, Verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor God samverkan är viktigt i arbetet och det genomsyrar vårt arbete på NKCdb. Vi samverkar i olika arbetsgrupper och nätverk både nationella och internationella. I Norden finns en sedan länge väl utvecklad samverkan kring dövblindfrågor och i de nordiska nätverken sker utvecklingsarbete av olika slag. Det är också självklart för oss att ha ett nära samarbete med brukarnas organisationer och företrädare, framför allt Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och dess sektioner Dövblind Ungdom (DBU) och Föräldrarådet. 9

10 Mitt nya liv med iphone! Ann-Louise Sundin Den 13 december 2011 skaffade jag min iphone 4s. Den största anledningen till köpet var att jag hade tröttnat på Spotifys dåliga tillgänglighet i datorn. Butiken där jag köpte iphonen hjälpte mig att aktivera igång talet. Sedan åkte jag hem och försvann in i den nya världen. Det blev faktiskt början till ett helt nytt tekniskt liv för mig. Sedan dess har jag även skaffat mig en ljudanläggning med superhärligt ljud som ser ut som en bergsprängare. Till den kopplar jag på iphonen, så numera slipper jag leta bland alla mina cd-skivor med musik. I iphonen följer det med en skärmläsare som heter Voice over, VO. Med hjälp av den kan man använda talsyntes och punktdisplay. De går att använda samtidigt om man vill. De fungerar också tillsammans med förstoring och om man behöver invertera svart och vitt. Jag har Ushers syndrom 2, samt näthinnelossning, och är så gott som blind och använder hörapparater som fungerar bra. När man 10

11 Jag använde iphonen mest, men när det var bråttom eller om tålamodet var sämre en dag använde jag den gamla mobilen istället. Ett tips är att öva en timme fem dagar i veckan tills det går bra. Ann-Louise med sin hund är helt beroende av talsyntes eller punktdisplay som jag är, så tycker jag VO är det som fungerar bäst just nu i smartphonernas och läsplattornas värld. Men utvecklingen går framåt och andra läsplattor och smartphones har också en del lösningar om man är mer tekniskt intresserad. Det var alltså butiken som aktiverade igång VO åt mig. Sedan åkte jag hem och försvann i min nya värld. Det tar en tid innan man får rätta touchen med fingertryckning och gester. Särskilt sms tar längre tid att skriva på touchskärm än med mobiler som har knappar. De första tre månaderna använde jag min gamla N95:a parallellt med iphonen. Jag köpte dubbla sim-kort, för 69 kronor i månaden. Då kunde jag använda båda mobilerna till samma nummer och abonnemang. Jag använder alltid hörlurar eller punktdisplay. Man kan ha slinga också. Till dem använder jag ibland en jätteliten slags fjärrkontroll som heter Jabra. Slingan eller hörlurarnas sladd kopplas till Jabran som man kan klämma fast på tröjans urringning. Sedan fungerar den trådlöst till iphonen som du kan ha i fickan eller väskan. Med Jabran kan man pausa spelande böcker och musik, samt byta till nästa låt eller spola fram ipod-radio, svara på samtal och lägga på. Det finns också hörlurar, Cross, som har en liten knapp i höjd med hakan och det är en mikrofon som man knäpper på eller av samtal med, samt pausar eller spelar musik, böcker eller radio. Det finns också en slinga som har en på och av knapp. Jag har även köpt ett trådlöst tangentbord1 för att kunna skriva längre texter. Av syncentralen har jag fått en 12 punkters punktdisplay. Den fungerar riktigt bra och är lite mindre att ta med sig. Den använder jag mest när jag läser engelsk text, vilket jag inte kan höra med talsyntes. Nu när jag kan läsa engelska igen, har jag börjat läsa det på distans via Mo Gårds folkhögskola. Så nu bättrar 11

12 VO. Ett tips är att lära sig rotorn så fort som möjligt. Denna funktion hjälper dig att snabbt ändra olika inställningar och lägen. T ex ändra talets hastighet, läsa ord för ord eller tecken för tecken. Rotorn på läget länkar eller rubriker gör att man ännu enklare kan navigera sig fram i Safari, som är iphones webbläsare. Ann-Louise Sundin jag på min engelska samtidigt som jag övar upp min läshastighet på punkt. Detta gör jag med hjälp av iphonen. Jag har fått mycket hjälp av båda mina tonåringar och även av vår duktiga IT-grupp som vi har haft inom FSDB. Dessutom är faktiskt iphones användarhandbok riktig bra. Den finns i webbläsaren Safaris bokmärken. När man öppnat iphone användarhandbok, måste man först klicka på Voiceover användare klickar snabbt två gånger här. Den knappen finns längst ut till vänster, och är nästan längst upp under adress. Då får man rätt beskrivning av gester och fingertryckningar. De är nämligen helt annorlunda när man använder Nu när jag är en van iphoneanvändare märker jag också hur revolutionerande denna teknik är. Tyvärr finns det för lite kunskap om denna teknik hos utbildningar, syncentraler och jag ser därför fram emot det arbetet som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) ska göra tillsammans med FSDB:s IT-grupp. Personligen tror jag att den dåliga kunskapen bla beror på att det inte är ett hjälpmedelsföretag som utvecklat den. Att hjälpmedelstekniken redan fanns inbyggd i en helt vanlig produkt som även seende och hörande köper. Därför har det inte heller åkt omkring försäljare och visat upp detta för våra syncentraler. Man kan skicka gratis sms till andra som har iphone, imessage. Facetime är som Skype och är också gratis till andra iphone-användare. Den kan jag använda när jag behöver låna ett par ögon. Eller visa var jag är. Ariadne GPS hjälper mig att be- 12

13 rätta var jag är när jag till exempel åker buss. Med den kan jag också kolla hastigheten som man åker i. Gissa om min man blev förvånad när jag visste hur fort han körde! En gång i vintras när det kom jättemycket snö på en gång, tappade jag riktningen efter att ha rastat min ledarhund. Jag visste inte vilket håll jag skulle gå. Då tog jag bara fram kompassen och sedan var det inget problem att gå rätt. Matpriskollen är en suverän app där man kan hålla koll på extrapriser i matbutiker. I somras skulle vi köpa 1,7 kg skivad rostbiff till sonens studentkalas. Jag började kolla runt priser och fann ett pris som var så billigt att det måste vara fel. Att de blandat ihop kg och st. Men det var bra pris iallafall tänkte jag och gick dit. Gissa om jag blev glad då de sa att det var det priset ändå, eftersom de skrivit det sa de. Och det var bara i matpriskollappen det var felskrivet. Vi tjänade in nästan 400 kr på detta så man kan säga att iphonen betalade sig själv till en viss del. Jag är intresserad av matlagning och det finns flera appar som är bra. Man kan också söka med hjälp av Safari och ICA och Coop har många bra recept. Är man medlem i affärerna så finns det även mycket annan information att läsa där. Andra appar som jag använder dagligen är Kalender, Väckning och Timer. Facebook fungerar också bra samt appen Anteckningar. Om man ska spara dokument eller pdf så är ordbehandlingsappen Pages rätt bra. Mailen i iphonen är bättre än i datorn tycker jag. Systembolagets app och appen Läkemedel fungerar också jättebra. Där kan man spara varorna man sökt för att sedan läsa om dem igen. Deklarationen är fixad via Skatteverkets app, och så kan man se Försäkringskassans utbetalningar mm. Till dessa måste man först skaffa bank-id app. Bankerna har fungerande appar. Med hjälp av digipasset kan du även betala räkningar mm. Legimus (fd TPB) ska denna månad komma ut med en app där man lätt kan komma åt böcker. Antingen söker du en bok, eller så klickar du på någon bok som finns i topplistan. Sedan är boken igång. Det finns appar som t ex Dito och Storytell, där man också köper böcker. Vår lokaltidning i Kalmar län, Barometern har en app som fungerar bra. Det är lätt att välja lokala nyheter, sport och insändare. Hoppas att alla tidningar i hela världen kommer att kunna fungera så här bra. De flesta länstrafiker är kopplade till appen Mobitime. Tyvärr är den fliken med tidtabeller inte tillgäng- 13

14 lig. Men i fliken hållplatstider kan man se de närmaste avgångarna 24 timmar framåt. SJ har också en app som ger information om vilket spår man ska gå på eller av, samt om det är förseningar. En av mina favoritappar är Sveriges radio. Antingen lyssnar man direkt eller poddavsnitt strömmande. Men täckningen kan göra att det laggar. Då kan man ladda ner Podd. Alla program finns att lyssna på i efterhand i 30 dagar och då är musik och allt med. Sedan finns de flesta program i Podd och då utan musik, men finns kvar hur länge som helst. Om man går in t ex på P1 Sommarpratarna och klickar på dagens värds låtlista, öppnar sig automatiskt Spotify och du kan spara ner de låtar du vill ha. Jag har märkt att när jag använt dator så sitter jag och vill hellre toucha skärmen. Jag tror att denna teknik kommer att finnas i framtiden så det är lönt att ta sig tid att lära sig detta. Snarare är det nog slöseri att inte lära sig detta så snart man har möjlighet. Louise Sundin AL Test av TM-Touch T-Meeting som utvecklar videokommunikatonslösningar för funktionshindrade (www.tmeeting.se) har bett oss, Arne och Anne-Maj, om att testa deras nya bildtelefon/ totalkonversation/ texttelefon programmet TM-Touch (allt i ett) för ipad och komma med synpunkter på sådant som kan förenkla användningen för personer med dövblindhet. Vi har börjat testa TM-Touch med tal och punkt men stötte på problem här eftersom dialogen i textisläge har två fönster men till nästa version skall man kunna välja att ha ett eller två fönster. Även har vi haft synpunkt på att texten är för liten men även här kommer det att finnas fler storlekar att välja på i nästa version. I videoläge skall det lilla fönstret minskas så man ser mer av personen man tecknar med. Menyn som finns på höger sida vid videosamtal försvinner efter några sekunder men på senaste versionen kan man välja i inställningarna att den skall finnas kvar. 14

15 Vi avvaktar just nu med testande tills den nya versionen släpps och ska då utföra flera tester. Programmet har full kommunikation på alla sätt: Tex har autosvar både med text och video,inbyggt i produkten så att döva kan lämna videomeddelande till varandra men också med text (totalkonversationssvarare). Finns även möjlighet att ha upp till 16 personer i gruppsantal på samma gång. På FSDB:s kongress i Malmö i maj kommer ni ha möjlighet att själva testa denna produkt och även andra produkter från T-Meeting. Arne Lorentzson och Anne-Maj Magnström Ny version av TM-Touch för ipad Den 10 april släppte T-Meeting en ny version av TM-Touch för ipad. Ändringar i den nya versionen är: - Bild i Bild under samtal har minskats efter synpunkter från brukare. - Diverse buggfixar. på din ipad, och därefter trycka Uppdateringar längst ner till höger. Om du behöver hjälp kontakta T- Meeting Support. (Kontaktuppgifter finns på hemsidan se) Du kan se om uppdateringen är tillgänglig genom att gå in i App Store IT-frågan Ta chansen att vara med och påverka politiska beslut och utveckling av tekniska produkter och tjänster. Läs mer och anmäl dig på 15

16 Tolktjänstutredningen Det går äntligen framåt i tolktjänstfrågan! FSDB och de andra organisationerna har fått besked från socialdepartementet att en departementspromemoria är på väg med förslag till framtida reglering, organisering, finansiering och placering av en nationellt samordnad tolktjänst. Det har länge funnits en stark önskan bland intresseorganisaionerna att staten ska ta över ansvaret för tolktjänsten så att villkoren blir lika för alla. Redan i september 2010 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare (Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten) som skulle göra en utredning av tolktjänsten. Till sin hjälp hade utredaren ett sekretariat och en expert- och sakkunnighetsgrupp samt en referensgrupp. Referensgruppen bestod av representanter från brukarorganisationerna. Förutom FSDB och DBU var det också representanter från Barnplantorna, DHB, SDR, SDUF, HRF, UH och VIS. Dagens ansvarsuppdelning mellan landsting, arbetsplatser, utbildningsanordnare med flera gör att villkoren skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Många gånger faller betalningsansvaret mellan stolarna, vilket skapar problem för tolkbeställarna. Men sedan utredningen presenterades har det varit tyst. Alla berörda organisationer har undrat när utredningen skulle komma att skickas ut på remiss. I slutet av 2012 kom besked om att det inte skulle bli någon remiss. Regeringen menade främst att utredningens kostnadsberäkningar inte hade varit tillräckligt heltäckande, och att man inte såg någon möjlighet att komplettera med egna ekonomiska analyser. Regeringen skulle istället försöka hitta någon annan lösning. Nu äntligen har det börjat att hända något. Om förslaget blir verklighet kommer tolkverksamheten förmodligen att placeras inom en befintlig statlig myndighet (istället för att inrätta en ny fristående statlig myndighet). I mitten av december 2011 lade den statliga tolktjänstutredningen fram sitt förslag. Utredningen kom bland annat fram till att en ny statlig tolktjänstmyndighet borde inrättas. 16

17 Tolka Mig Nu FSDB och DBU har tillsammans med 6 ytterligare hörselorganisationer startat Tolka Mig Nu om dagens och framtida tolktjänst. Målet är att lyfta fram betydelsen av en samlad tolktjänst. Besök Facebooksidan: Stärk rätten till ledsagning Fler och fler kommuner säger nej till ledsagning trots att gravt synskadade och personer med dövblindhet tillhör personkrets 3 i LSS. I en debatt i riksdagen den 12 april frågade riksdagsledamoten Jasenko Omanovic (S) barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) vad hon gör för att stärka rätten till ledsagning för personer med synnedsättning. Maria Larsson kom inte med några nya konkreta lösningar utan hon beskrev mest hur situationen ser ut. Det pågår en kartläggning av bidragssystemen för bland annat handikappersättning, vårdbidrag och merkostnader. Målsättningen är att systemet ska bli mer rättssäkert och förutsägbart. Det finns en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som inkluderar funktionshindersfrågor för att öka brukarmedverkan och möjligheten till uppföljning. Det pågår också arbete med systemet inom Öppna jämförelser för att synliggöra skillnader mellan kommuner och därmed uppnå ett större mått av enhetlighet. Det skulle även behövas en bättre kartläggning av om kommunerna agerar i enlighet med gällande lagstiftning. Maria Larsson sa också att en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg kommer att öka kontrollen vad gäller till exempel ledsagning. 17

18 TV-program om CHARGE I Stockholm den mars hölls en konferens om CHARGE syndrom. Konferensen filmades av UR och visas i TV (Kunskapskanalen) den 4 och 5 maj. Konferensen arrangerades på initiativ av Nätverk Charge i Sverige och skedde i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting. Lördag 4 maj Född med CHARGEsyndrom: Om genetik Det ovanliga medfödda syndromet CHARGE beror på en mutation i personens gen. Lisbeth Tranebjaerg professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi går igenom mutationen och förklarar vad som sker genetiskt. förstå. Många gånger tror folk att personer med CHARGE-syndrom är utvecklingsstörda. Men så är det sällan. David Brown är specialpedagog och har fokuserat sitt arbete på att hjälpa barn och unga med CHARGE-syndrom. Han förklarar deras beteende och visar konkreta metoder som man kan använda när man jobbar med eller har ett barn med CHARGE-syndrom. Söndag 5 maj Född med CHARGEsyndrom: Beteende och förståelse Hur ställer man diagnoser på personer med CHARGE-syndrom? Neuropsykologen Jude Nicholas går igenom hur hjärnan påverkas av sjukdomen och hur man kan hitta nyckeln till att förstå personer med CHARGE syndrom. Han menar att man idag använder instrument som inte fungerar Född med CHARGEsyndrom: Om att lära sig Personer med CHARGE-syndrom har ofta beteendemässiga särdrag som omgivningen kan ha svårt att 18

19 FSDB:s fax Från och med den 1 maj 2013 har FSDB inte längre kvar sitt faxnummer Nya nummer till Förmedlingstjänsten Texttelefoni Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Från och med den 2 april 2013 är det nya telefonnummer. Numret från en texttelefon är För samtal från en taltelefon till en texttelefon ringer man nummer Mer information finns på 19

20 Milstolpe i vårt projekt personer i att använda sina hjälpmedel. Andra stora delar i kursen är olika praktiska övningar i att hantera en hörselnedsättning eller synnedsättning. Kursdeltagarna har fått arbeta med hörselproppar och glasögon som ger fingerad synnedsättning i olika grader. Dessa delar har varit mycket uppskattade och givande. De praktiska momenten har varvats med teoretiska föreläsningar och litteraturstudier. Bertil Sköld Nu har vi klarat av en milstolpe i projektet med att ta fram en ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer. Vi har lyckosamt genomfört kursen. De tolv deltagarna har gnuggats i sammanlagt elva veckor, sju på Hagabergs folkhögskola och fyra praktikveckor. Under den här tiden har de fått lära sig att hantera många av de vanligaste hjälpmedel som personer som är syn- och/eller hörselskadade använder. En stor del av det kommande arbetet är att träna Styrgruppen för projektet, däribland Pontus Degsell från FSDB, kunde vid sitt senaste möte konstatera att så långt de kunde bedöma i nuläget har kursen varit en framgång och kursdeltagarna nöjda. Nu ska vi utvärdera kursinnehållet och resultatet ska testas i det verkliga livet. Har syn- och hörselinstruktörerna fått lära sig det som de behöver för att på ett bra sätt kunna hjälpa och lära ut sätta att bemästra vardagen med en funktionsnedsättning? Det första är att syn- och hörselinstruktörerna nu ska dokumentera sina besök hos brukare. Avsikten är att vi ska få en bild av vilka svårigheter de stöter på. Svårigheter som vi kan avhjälpa genom att 20

21 göra nästa kurs på Hagaberg ännu bättre. Men där är vi ännu inte, och vi behöver allas hjälp i att få kommuner att satsa på den här verksamheten. Hör gärna av er om ni undrar något eller vill ha hjälp i frågan. E-post: Telefon: Brev: Bertil Sköld FSDB Enskede Hälsningar Bertil Sköld Projektledare Kort om projektet Projektet Utveckling av ny utbildning för synoch hörselinstruktörer startade i september Projektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden och bedrivs i samarbete mellan FSDB, SRF, HRF och Hagabergs folkhögskola. Syftet med projektet är att förbättra stödet för personer med hörselskada, synskada och dövblindhet inom kommunernas omsorg och hemtjänsten. Projektet ska ta fram en ny utbildning till synoch hörselinstruktörer i samarbete med Hagabergs folkhögskola. Under det första året tas utbildningens kursplan fram och en pilotkurs hålls för 8-10 personer till synoch hörselinstruktörer. 21

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. FSDB Stockholm Gotland PROTOKOLL Fört vid medlemsmöte onsdagen den 17 februari 2016. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Tid: 17.00 20.15. Ordförande: Anita Örum Sekreterare: Guy Perdhe

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Brukarråd 2015-11-24. Föregående protokoll. Inkomna frågor

Brukarråd 2015-11-24. Föregående protokoll. Inkomna frågor Brukarråd 2015-11-24 Närvarande: Petra Liljeblad FSDB Familjeråd, Berit Jildenhed FSDB Väst, Kurt Söderqvist FSDB Väst, Agne Fröjd HRF Skaraborg, Benny Persson VGDL, Göte Gustavsson SRF Väst, Bert Liljeholm-Brännström

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-08 1 (21) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-08 1 (21) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-08 1 (21) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 1-17 BESLUTANDE Ledamöter Namn Siv Gunnarsson (DHR) Anita Nyman (Srf) Pär-Ola

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2013 2 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014 Sidan 1 (6) Hjälpmedel - En fråga om mänskliga rättigheter! Fastställd av s styrelse den 29 januari 2014 är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som bildades i december 2009 och som verkar

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 Föreningen är till för dig i Värmlands län som har intresse av autismspektrumtillstånd. Är du anhörig till någon med autismspektrumtillstånd eller har du egen diagnos och vill

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 N O V E M B E R 2 0 1 3, N R 8 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D D A T U M P Å N Y H E T S B R E V E T L E D A R E I D E T H Ä R N U M R E T : F L Y T T P O S T E N Ö P P E T H U S P Å M O

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Tecken för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Att bli gammal och vara teckenspråkig Vi är alla olika, och våra behov varierar. Varje människa har sin högst personliga uppfattning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0 Bygg din egen tidning med nya 7 Håll koll på dina sociala nätverk 7 Ett av de bästa sätten att läsa nyheter 7 Skicka din egen tidning till kompisarna. Sätt samman din egen tidning Med Flipboard skapar

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Föräldrautbildning Almåsa 1

Föräldrautbildning Almåsa 1 Föräldrautbildning Almåsa 1 Aktivitets ID: 39108 Tid: 18 september 2015, kl 13:30-19:00 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens Tid: 19 september 2015, kl 09:00-16:30 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Brukarråd 2016-05-31 Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och Bildtelefoni

Brukarråd 2016-05-31 Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och Bildtelefoni 1 Hörselverksamhetens regionala team Brukarråd 2016-05-31 Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och Bildtelefoni Protokoll Närvarande: Berit Jildenhed, FSDB Väst, Agneta

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström.

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström. FSO STYRELSEMÖTE NR 5 2017 Onsdag 10 Maj 2017 Kl: 15.00 Föreningshuset i Oskarshamn Närvarande: Åke Ring ordf. Arne Hertzberg Hans Tedesjö Krister Ekström Lena Jönsson Sophie Eriksdotter Forsman Walter

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 F E B R U A R I 2 0 1 4, N R 2 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 2014-03- 03 I D E T H Ä R N U M R E T : R Å D G I V N I N G A V S K A T T E - V E R K E T 1 D A T U M I D E- K L A R A T I O

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA

TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna= dövrealia och dövkultur. Kostnad

Läs mer