- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor...sid 6 Mitt nya liv med iphone!...sid 10 Test av TM touch...sid 14 Ny version av TM-Touch...sid 15 IT-frågan...sid 15 Tolktjänstutredningen...sid 16 Tolka Mig Nu...sid 17 Stärk rätten till ledsagning...sid 17 TV-program om CHARGE...sid 18 FSDB:s fax...sid 19 Förmedlingstjänsten Texttelefoni...sid 19 Milstolpe i vårt projekt...sid 20 Invigning av teckenspråkigt seniorboende...sid 22 Lång väntan på stöd...sid 22 DBU-sidan:......sid 23 - Dennis Lindell har ordet......sid 23 Dikt Jag ser våren......sid 23 Tips på aktiviteter:...sid 24 - Jag är fan inte duktig!...sid 24 - Torsdagsaktionen XL...sid 24 - FSDB:s höstträff...sid 24 - FSDB:s familjevecka i Härnösand...sid 25 På gång i FSDB...sid 27 Regionala föreningar:...sid 28 - FSDB Väst......sid 28 - FSDB Mälardalen...sid 29 - FSDB Skåne......sid 31 2

3 Ordförande har ordet riktlinjer tas fram innan arbetet kan gå vidare. Det är också viktigt att komma ihåg att FSDB har samma ansvar som tidigare när det gäller den intressepolitiska delen. Detta kan inte NKCdb arbeta med. Pontus Degsell Nu börjar det äntligen bli lite varmare och ljusare efter höst och vinter. Jag hoppas att ni får uppleva många fina dagar. Här nedan kommer ett axplock på vad som hänt sedan förra numret. Mer finns som vanligt att läsa i resten av tidningen. Senaste styrelsemötet Den 28 februari hade styrelsen årets andra styrelsemöte. Vi diskuterade bland annat IT-frågor. FSDB:s IT-grupp är tills vidare nedlagd. IT-frågor är ju väldigt viktiga och arbetet kommer att fortsätta i någon form under NKCdb:s ansvar. Dock måste en struktur med Uppdraget för den nya myndigheten MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier som de behöver på det sätt som passar dem. MTM håller bland annat på att lansera taltidning 2.0 som bygger på en ny, digital teknik som ökar tillgängligheten. FSDB har påtalat för MTM att det är viktigt att se till att tekniken fungerar både på tal och på punktskrift. MTM har lovat att ta hänsyn till detta till nästa steg plus att några personer med dövblindhet som läser punktskrift ska få vara med i en testgrupp. Då handlar det alltså om att använda dator, ipad eller iphone för att kunna läsa. Problemet med tillgängliga medier i pappersform kvarstår och det finns t ex också behov av att få regionala/lokala nyheter på anpassade medier. MTM lyder under Kulturdepartementet. I april har FSDB skrivit brev med synpunkter på situationen med tillgången till kultur och samhällsinformation för personer med dövblindhet. Vi har också bett om att få ett möte så att vi kan berätta mer utförligt. 3

4 I övrigt handlade en stor del av syrelsemötet, liksom föregående möte, om diverse förberedelser inför FSDB:s kongressdagar maj i Malmö. På kongressen samlas de 35 ombuden från de regionala FSDB-föreningarna och sektionerna samt inbjudna gäster. På kongressen kommer många viktiga beslut att fattas, bland annat om val till styrelsen, ny verksamhetsplan och medlemsavgifter till förbundet. Anmälan av ombud görs senast den 30 april till Emil Bejersten, Nästa styrelsemöte blir den 24 maj i Malmö. Årsmöten Nu på våren är det många årsmöten. Flera av de regionala FSDBföreningarna har redan hunnit ha sina årsmöten. Jag kan passa på att nämna att Kerstin Pettersson är ny ordförande för FSDB Mälardalen. Jag vill också påminna alla regionala föreningar och sektioner om att skicka sina årsredovisningar till förbundet. Det går bra att skicka dem direkt till Emil Bejersten. Om det finns frågor om detta, kontakta Ny Facebook-grupp för medlemmar Allt fler medlemmar använder Facebook. Det finns också behov av att diskutera föreningsfrågor. Vi är därför i startgroparna med att starta en ny Facebook-grupp för medlemmar. Vi återkommer med mer information. Familjeveckan Som förälder med dövblindhet kan det vara lätt att känna sig ensam och det är därför viktigt att få träffa andra i samma situation och få utbyta erfarenheter. Samma sak gäller även för övriga familjemedlemmar. Den 28 juli-2 augusti anordnas FSDB:s familjevecka. Denna gång är platsen Härnösand. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Dövblindas Dag De regionala FSDB-föreningarna brukar turas om att ansvara för Dövblindas Dag. I år är det FSDB Väst som har ansvaret och datumet är torsdagen den 12 september. Platsen är Habilitering o Hälsa på Ekelundsgatan 8 i Göteborg. Håll utkik efter mer information från FSDB Väst. 4

5 Höstträffen Nu är det klart med både plats och datum för FSDB:s höstträff Höstträffen blir den 29 november 1 december på Hotell Quality Winn i Haninge. Boka gärna in de dagarna redan nu i almanackan! Lika Unika FSDB är som ni nog alla redan vet en av de fem medlemsorganisationerna i samverkansorganisationen Lika Unika. Lika Unikas värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och senare antagna konventioner om mänskliga rättigheter. Särskild betydelse för Lika Unika är konventionerna för personer med funktionsnedsättning, barn och kvinnor. Till vår glädje märker vi att arbetet genom Lika Unika börjar ge resultat. Lika Unika är en aktör att räkna med och vi märker också att fler organisationer är intresserade av att bli medlemmar. Lika Unika har bland annat representanter i Funktionshindersdelegationen, Hjälpmedelsinstitutets brukarråd och i nätverksgrupper för mänskliga rättigheter. Funktionshindersdelegationen är en nationell samlingskommitté för funktionshindersfrågor. Möten sker fyra gånger per år och statsrådet Maria Larsson är ordförande. I Funktionshindersdelegationen har Lika Unika två platser och de ordinarie ledamöterna är Lika Unikas ordförande Agneta Vikenger (tidigare var hennes efternamn Mbuyamba) från RBU och Jan-Peter Strömgren från HRF. Jag själv är en av de två suppleanterna. Den andra suppleanten är Kathleen Bengtsson-Hayward från NHR. Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s hemsida som finns på adressen och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på både Facebook och Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e- postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 5

6 - för bättre bemötande av personer med dövblindhet Vi möter ibland en del missuppfattningar kring vårt uppdrag. Många tror att vi kan ge stöd till enskilda personer med dövblindhet, men det får vi inte lov att göra. NKCdb har kommit till för att ge stöd till de verksamheter i landet som möter personer med dövblindhet och anhöriga. Vi får alltså inte ersätta eller ta över någon annan verksamhets uppgifter eller ansvar. Lena Göransson Dövblindhet väcker ofta starka känslor och många vet inte vad det innebär. Huvuduppdraget för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) är att på olika sätt informera och förmedla kunskap till alla dem som i sitt arbete möter personer med dövblindhet. Det är också en missuppfattning att NKCdb skulle kunna ta över produktionen av tidningen NUET. Det kan vi inte. Vi hade ingen del i nedläggningen och varken NKCdb eller FSDB kunde påverka det beslutet. På NKCdb är vi medvetna om att dessa båda missuppfattningar har skapat en del irritation och besvikelse hos FSDB:s medlemmar. Vi beklagar detta. Med den här artikeln vill jag klargöra vilka områden vi har i uppdrag att arbeta med. 6

7 Nytt uppdrag NKCdb är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits sedan Från den 1 januari 2013 är vår uppdragsgivare Socialstyrelsen. Det nya uppdraget omfattar sju huvudområden: 1. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet 2. Stödja kommuner, landsting och andra aktörer med kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser om dövblindhet 3. Verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet 4. Ge expertstöd till landsting och andra huvudmän 5. Verka för utveckling av teknik och tjänster för information och kommunikation (IKT) 6. Internationellt samarbete kring dövblindfrågor 7. Fördjupad brukarsamverkan. Information och kunskapsspridning är ett av våra huvudområden och det arbetar vi med på många olika sätt. Vi skriver artiklar och rapporter om dövblindhet, intervjuar personer med dövblindhet och deras anhöriga och tar fram informationsmaterial. Vi arrangerar också välbesökta grundkurser, konferenser och temadagar. Intresset för dövblindfrågor är stort just nu och många vill veta mer. Fortfarande är det stora ojämlikheter i landet när det gäller stöd och service till personer med dövblindhet. Därför har NKCdb börjat ett stort arbete med att ta fram riktlinjer kring habilitering och rehabilitering. Tanken är att dessa ska hjälpa dem som arbetar i kommuner och landsting så att de kan ge både barn och vuxna ett fullgott stöd. I detta arbete samverkar brukare, anhöriga, forskare och personal från kommuner och landsting. Här möts teori, praktik och egen erfarenhet av att leva med dövblindhet. Att erbjuda expertstöd, både i förhållande till utredning och diagnosticering och till habilitering och rehabilitering, är ett annat av våra huvudområden. Ofta handlar stödet om samspel och kommunikation. Det är ett tema som är gemensamt för alla med dövblindhet och förutsätter specifika kunskaper från omgivningen. 7

8 Medarbetarna på NKCdb De senaste åren har många personer med dövblindhet fått uppleva neddragningar och försämringar av det personliga stödet och professionella ute i kommuner och landsting ber allt oftare om vårt stöd när det gäller juridiska frågor kring till exempel LSS. Därför kommer vi att arbeta långsiktigt med att höja kompetensen kring aktuell lagstiftning i förhållande till dövblindhet. NKCdb har ett expertteam för utredning och diagnosticering som har till uppgift är att stödja landstingen när det gäller personer som har svårt att få rätt diagnos ställd. Expertteamet har lång erfarenhet och har utrett många enskilda individer och familjer. Detta arbete har lett till att vi i Sverige har blivit allt bättre på att ställa rätt diagnos tidigt i livet. 8

9 Det är väl känt att personer med dövblindhet är en mycket utsatt grupp när det gäller tillgängligheten till nyheter och annan information. Den moderna tekniken kan innebära nya möjligheter. Men många landsting upplever att de har svårt att kunna möta behoven hos enskilda personer när det gäller ordination och utbildning av IThjälpmedel. Ett område som därför har tillkommit i det nya uppdraget är IKT-informations- och kommunikationsteknologi. NKCdb har i samarbete med FSDB påbörjat arbetet med att utveckla en nationell resurs som ska ge stöd till landstingen och andra aktörer i samhället. För mer information om detta område hänvisar vi till en artikel på vår hemsida (www.nkcdb.se). Brukarsamverkan i enskilda frågor och brukarinflytande generellt ser vi som en viktig väg att gå i arbetet för ett gott bemötande av personer med dövblindhet. För mer information gå in på och följ oss gärna på facebook! Om ni undrar över något i denna artikel eller har några frågor är ni hjärtligt välkomna att maila mig på: Lena Göransson, Verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor God samverkan är viktigt i arbetet och det genomsyrar vårt arbete på NKCdb. Vi samverkar i olika arbetsgrupper och nätverk både nationella och internationella. I Norden finns en sedan länge väl utvecklad samverkan kring dövblindfrågor och i de nordiska nätverken sker utvecklingsarbete av olika slag. Det är också självklart för oss att ha ett nära samarbete med brukarnas organisationer och företrädare, framför allt Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och dess sektioner Dövblind Ungdom (DBU) och Föräldrarådet. 9

10 Mitt nya liv med iphone! Ann-Louise Sundin Den 13 december 2011 skaffade jag min iphone 4s. Den största anledningen till köpet var att jag hade tröttnat på Spotifys dåliga tillgänglighet i datorn. Butiken där jag köpte iphonen hjälpte mig att aktivera igång talet. Sedan åkte jag hem och försvann in i den nya världen. Det blev faktiskt början till ett helt nytt tekniskt liv för mig. Sedan dess har jag även skaffat mig en ljudanläggning med superhärligt ljud som ser ut som en bergsprängare. Till den kopplar jag på iphonen, så numera slipper jag leta bland alla mina cd-skivor med musik. I iphonen följer det med en skärmläsare som heter Voice over, VO. Med hjälp av den kan man använda talsyntes och punktdisplay. De går att använda samtidigt om man vill. De fungerar också tillsammans med förstoring och om man behöver invertera svart och vitt. Jag har Ushers syndrom 2, samt näthinnelossning, och är så gott som blind och använder hörapparater som fungerar bra. När man 10

11 Jag använde iphonen mest, men när det var bråttom eller om tålamodet var sämre en dag använde jag den gamla mobilen istället. Ett tips är att öva en timme fem dagar i veckan tills det går bra. Ann-Louise med sin hund är helt beroende av talsyntes eller punktdisplay som jag är, så tycker jag VO är det som fungerar bäst just nu i smartphonernas och läsplattornas värld. Men utvecklingen går framåt och andra läsplattor och smartphones har också en del lösningar om man är mer tekniskt intresserad. Det var alltså butiken som aktiverade igång VO åt mig. Sedan åkte jag hem och försvann i min nya värld. Det tar en tid innan man får rätta touchen med fingertryckning och gester. Särskilt sms tar längre tid att skriva på touchskärm än med mobiler som har knappar. De första tre månaderna använde jag min gamla N95:a parallellt med iphonen. Jag köpte dubbla sim-kort, för 69 kronor i månaden. Då kunde jag använda båda mobilerna till samma nummer och abonnemang. Jag använder alltid hörlurar eller punktdisplay. Man kan ha slinga också. Till dem använder jag ibland en jätteliten slags fjärrkontroll som heter Jabra. Slingan eller hörlurarnas sladd kopplas till Jabran som man kan klämma fast på tröjans urringning. Sedan fungerar den trådlöst till iphonen som du kan ha i fickan eller väskan. Med Jabran kan man pausa spelande böcker och musik, samt byta till nästa låt eller spola fram ipod-radio, svara på samtal och lägga på. Det finns också hörlurar, Cross, som har en liten knapp i höjd med hakan och det är en mikrofon som man knäpper på eller av samtal med, samt pausar eller spelar musik, böcker eller radio. Det finns också en slinga som har en på och av knapp. Jag har även köpt ett trådlöst tangentbord1 för att kunna skriva längre texter. Av syncentralen har jag fått en 12 punkters punktdisplay. Den fungerar riktigt bra och är lite mindre att ta med sig. Den använder jag mest när jag läser engelsk text, vilket jag inte kan höra med talsyntes. Nu när jag kan läsa engelska igen, har jag börjat läsa det på distans via Mo Gårds folkhögskola. Så nu bättrar 11

12 VO. Ett tips är att lära sig rotorn så fort som möjligt. Denna funktion hjälper dig att snabbt ändra olika inställningar och lägen. T ex ändra talets hastighet, läsa ord för ord eller tecken för tecken. Rotorn på läget länkar eller rubriker gör att man ännu enklare kan navigera sig fram i Safari, som är iphones webbläsare. Ann-Louise Sundin jag på min engelska samtidigt som jag övar upp min läshastighet på punkt. Detta gör jag med hjälp av iphonen. Jag har fått mycket hjälp av båda mina tonåringar och även av vår duktiga IT-grupp som vi har haft inom FSDB. Dessutom är faktiskt iphones användarhandbok riktig bra. Den finns i webbläsaren Safaris bokmärken. När man öppnat iphone användarhandbok, måste man först klicka på Voiceover användare klickar snabbt två gånger här. Den knappen finns längst ut till vänster, och är nästan längst upp under adress. Då får man rätt beskrivning av gester och fingertryckningar. De är nämligen helt annorlunda när man använder Nu när jag är en van iphoneanvändare märker jag också hur revolutionerande denna teknik är. Tyvärr finns det för lite kunskap om denna teknik hos utbildningar, syncentraler och jag ser därför fram emot det arbetet som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) ska göra tillsammans med FSDB:s IT-grupp. Personligen tror jag att den dåliga kunskapen bla beror på att det inte är ett hjälpmedelsföretag som utvecklat den. Att hjälpmedelstekniken redan fanns inbyggd i en helt vanlig produkt som även seende och hörande köper. Därför har det inte heller åkt omkring försäljare och visat upp detta för våra syncentraler. Man kan skicka gratis sms till andra som har iphone, imessage. Facetime är som Skype och är också gratis till andra iphone-användare. Den kan jag använda när jag behöver låna ett par ögon. Eller visa var jag är. Ariadne GPS hjälper mig att be- 12

13 rätta var jag är när jag till exempel åker buss. Med den kan jag också kolla hastigheten som man åker i. Gissa om min man blev förvånad när jag visste hur fort han körde! En gång i vintras när det kom jättemycket snö på en gång, tappade jag riktningen efter att ha rastat min ledarhund. Jag visste inte vilket håll jag skulle gå. Då tog jag bara fram kompassen och sedan var det inget problem att gå rätt. Matpriskollen är en suverän app där man kan hålla koll på extrapriser i matbutiker. I somras skulle vi köpa 1,7 kg skivad rostbiff till sonens studentkalas. Jag började kolla runt priser och fann ett pris som var så billigt att det måste vara fel. Att de blandat ihop kg och st. Men det var bra pris iallafall tänkte jag och gick dit. Gissa om jag blev glad då de sa att det var det priset ändå, eftersom de skrivit det sa de. Och det var bara i matpriskollappen det var felskrivet. Vi tjänade in nästan 400 kr på detta så man kan säga att iphonen betalade sig själv till en viss del. Jag är intresserad av matlagning och det finns flera appar som är bra. Man kan också söka med hjälp av Safari och ICA och Coop har många bra recept. Är man medlem i affärerna så finns det även mycket annan information att läsa där. Andra appar som jag använder dagligen är Kalender, Väckning och Timer. Facebook fungerar också bra samt appen Anteckningar. Om man ska spara dokument eller pdf så är ordbehandlingsappen Pages rätt bra. Mailen i iphonen är bättre än i datorn tycker jag. Systembolagets app och appen Läkemedel fungerar också jättebra. Där kan man spara varorna man sökt för att sedan läsa om dem igen. Deklarationen är fixad via Skatteverkets app, och så kan man se Försäkringskassans utbetalningar mm. Till dessa måste man först skaffa bank-id app. Bankerna har fungerande appar. Med hjälp av digipasset kan du även betala räkningar mm. Legimus (fd TPB) ska denna månad komma ut med en app där man lätt kan komma åt böcker. Antingen söker du en bok, eller så klickar du på någon bok som finns i topplistan. Sedan är boken igång. Det finns appar som t ex Dito och Storytell, där man också köper böcker. Vår lokaltidning i Kalmar län, Barometern har en app som fungerar bra. Det är lätt att välja lokala nyheter, sport och insändare. Hoppas att alla tidningar i hela världen kommer att kunna fungera så här bra. De flesta länstrafiker är kopplade till appen Mobitime. Tyvärr är den fliken med tidtabeller inte tillgäng- 13

14 lig. Men i fliken hållplatstider kan man se de närmaste avgångarna 24 timmar framåt. SJ har också en app som ger information om vilket spår man ska gå på eller av, samt om det är förseningar. En av mina favoritappar är Sveriges radio. Antingen lyssnar man direkt eller poddavsnitt strömmande. Men täckningen kan göra att det laggar. Då kan man ladda ner Podd. Alla program finns att lyssna på i efterhand i 30 dagar och då är musik och allt med. Sedan finns de flesta program i Podd och då utan musik, men finns kvar hur länge som helst. Om man går in t ex på P1 Sommarpratarna och klickar på dagens värds låtlista, öppnar sig automatiskt Spotify och du kan spara ner de låtar du vill ha. Jag har märkt att när jag använt dator så sitter jag och vill hellre toucha skärmen. Jag tror att denna teknik kommer att finnas i framtiden så det är lönt att ta sig tid att lära sig detta. Snarare är det nog slöseri att inte lära sig detta så snart man har möjlighet. Louise Sundin AL Test av TM-Touch T-Meeting som utvecklar videokommunikatonslösningar för funktionshindrade (www.tmeeting.se) har bett oss, Arne och Anne-Maj, om att testa deras nya bildtelefon/ totalkonversation/ texttelefon programmet TM-Touch (allt i ett) för ipad och komma med synpunkter på sådant som kan förenkla användningen för personer med dövblindhet. Vi har börjat testa TM-Touch med tal och punkt men stötte på problem här eftersom dialogen i textisläge har två fönster men till nästa version skall man kunna välja att ha ett eller två fönster. Även har vi haft synpunkt på att texten är för liten men även här kommer det att finnas fler storlekar att välja på i nästa version. I videoläge skall det lilla fönstret minskas så man ser mer av personen man tecknar med. Menyn som finns på höger sida vid videosamtal försvinner efter några sekunder men på senaste versionen kan man välja i inställningarna att den skall finnas kvar. 14

15 Vi avvaktar just nu med testande tills den nya versionen släpps och ska då utföra flera tester. Programmet har full kommunikation på alla sätt: Tex har autosvar både med text och video,inbyggt i produkten så att döva kan lämna videomeddelande till varandra men också med text (totalkonversationssvarare). Finns även möjlighet att ha upp till 16 personer i gruppsantal på samma gång. På FSDB:s kongress i Malmö i maj kommer ni ha möjlighet att själva testa denna produkt och även andra produkter från T-Meeting. Arne Lorentzson och Anne-Maj Magnström Ny version av TM-Touch för ipad Den 10 april släppte T-Meeting en ny version av TM-Touch för ipad. Ändringar i den nya versionen är: - Bild i Bild under samtal har minskats efter synpunkter från brukare. - Diverse buggfixar. på din ipad, och därefter trycka Uppdateringar längst ner till höger. Om du behöver hjälp kontakta T- Meeting Support. (Kontaktuppgifter finns på hemsidan se) Du kan se om uppdateringen är tillgänglig genom att gå in i App Store IT-frågan Ta chansen att vara med och påverka politiska beslut och utveckling av tekniska produkter och tjänster. Läs mer och anmäl dig på 15

16 Tolktjänstutredningen Det går äntligen framåt i tolktjänstfrågan! FSDB och de andra organisationerna har fått besked från socialdepartementet att en departementspromemoria är på väg med förslag till framtida reglering, organisering, finansiering och placering av en nationellt samordnad tolktjänst. Det har länge funnits en stark önskan bland intresseorganisaionerna att staten ska ta över ansvaret för tolktjänsten så att villkoren blir lika för alla. Redan i september 2010 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare (Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten) som skulle göra en utredning av tolktjänsten. Till sin hjälp hade utredaren ett sekretariat och en expert- och sakkunnighetsgrupp samt en referensgrupp. Referensgruppen bestod av representanter från brukarorganisationerna. Förutom FSDB och DBU var det också representanter från Barnplantorna, DHB, SDR, SDUF, HRF, UH och VIS. Dagens ansvarsuppdelning mellan landsting, arbetsplatser, utbildningsanordnare med flera gör att villkoren skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Många gånger faller betalningsansvaret mellan stolarna, vilket skapar problem för tolkbeställarna. Men sedan utredningen presenterades har det varit tyst. Alla berörda organisationer har undrat när utredningen skulle komma att skickas ut på remiss. I slutet av 2012 kom besked om att det inte skulle bli någon remiss. Regeringen menade främst att utredningens kostnadsberäkningar inte hade varit tillräckligt heltäckande, och att man inte såg någon möjlighet att komplettera med egna ekonomiska analyser. Regeringen skulle istället försöka hitta någon annan lösning. Nu äntligen har det börjat att hända något. Om förslaget blir verklighet kommer tolkverksamheten förmodligen att placeras inom en befintlig statlig myndighet (istället för att inrätta en ny fristående statlig myndighet). I mitten av december 2011 lade den statliga tolktjänstutredningen fram sitt förslag. Utredningen kom bland annat fram till att en ny statlig tolktjänstmyndighet borde inrättas. 16

17 Tolka Mig Nu FSDB och DBU har tillsammans med 6 ytterligare hörselorganisationer startat Tolka Mig Nu om dagens och framtida tolktjänst. Målet är att lyfta fram betydelsen av en samlad tolktjänst. Besök Facebooksidan: Stärk rätten till ledsagning Fler och fler kommuner säger nej till ledsagning trots att gravt synskadade och personer med dövblindhet tillhör personkrets 3 i LSS. I en debatt i riksdagen den 12 april frågade riksdagsledamoten Jasenko Omanovic (S) barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) vad hon gör för att stärka rätten till ledsagning för personer med synnedsättning. Maria Larsson kom inte med några nya konkreta lösningar utan hon beskrev mest hur situationen ser ut. Det pågår en kartläggning av bidragssystemen för bland annat handikappersättning, vårdbidrag och merkostnader. Målsättningen är att systemet ska bli mer rättssäkert och förutsägbart. Det finns en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som inkluderar funktionshindersfrågor för att öka brukarmedverkan och möjligheten till uppföljning. Det pågår också arbete med systemet inom Öppna jämförelser för att synliggöra skillnader mellan kommuner och därmed uppnå ett större mått av enhetlighet. Det skulle även behövas en bättre kartläggning av om kommunerna agerar i enlighet med gällande lagstiftning. Maria Larsson sa också att en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg kommer att öka kontrollen vad gäller till exempel ledsagning. 17

18 TV-program om CHARGE I Stockholm den mars hölls en konferens om CHARGE syndrom. Konferensen filmades av UR och visas i TV (Kunskapskanalen) den 4 och 5 maj. Konferensen arrangerades på initiativ av Nätverk Charge i Sverige och skedde i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting. Lördag 4 maj Född med CHARGEsyndrom: Om genetik Det ovanliga medfödda syndromet CHARGE beror på en mutation i personens gen. Lisbeth Tranebjaerg professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi går igenom mutationen och förklarar vad som sker genetiskt. förstå. Många gånger tror folk att personer med CHARGE-syndrom är utvecklingsstörda. Men så är det sällan. David Brown är specialpedagog och har fokuserat sitt arbete på att hjälpa barn och unga med CHARGE-syndrom. Han förklarar deras beteende och visar konkreta metoder som man kan använda när man jobbar med eller har ett barn med CHARGE-syndrom. Söndag 5 maj Född med CHARGEsyndrom: Beteende och förståelse Hur ställer man diagnoser på personer med CHARGE-syndrom? Neuropsykologen Jude Nicholas går igenom hur hjärnan påverkas av sjukdomen och hur man kan hitta nyckeln till att förstå personer med CHARGE syndrom. Han menar att man idag använder instrument som inte fungerar Född med CHARGEsyndrom: Om att lära sig Personer med CHARGE-syndrom har ofta beteendemässiga särdrag som omgivningen kan ha svårt att 18

19 FSDB:s fax Från och med den 1 maj 2013 har FSDB inte längre kvar sitt faxnummer Nya nummer till Förmedlingstjänsten Texttelefoni Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Från och med den 2 april 2013 är det nya telefonnummer. Numret från en texttelefon är För samtal från en taltelefon till en texttelefon ringer man nummer Mer information finns på 19

20 Milstolpe i vårt projekt personer i att använda sina hjälpmedel. Andra stora delar i kursen är olika praktiska övningar i att hantera en hörselnedsättning eller synnedsättning. Kursdeltagarna har fått arbeta med hörselproppar och glasögon som ger fingerad synnedsättning i olika grader. Dessa delar har varit mycket uppskattade och givande. De praktiska momenten har varvats med teoretiska föreläsningar och litteraturstudier. Bertil Sköld Nu har vi klarat av en milstolpe i projektet med att ta fram en ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer. Vi har lyckosamt genomfört kursen. De tolv deltagarna har gnuggats i sammanlagt elva veckor, sju på Hagabergs folkhögskola och fyra praktikveckor. Under den här tiden har de fått lära sig att hantera många av de vanligaste hjälpmedel som personer som är syn- och/eller hörselskadade använder. En stor del av det kommande arbetet är att träna Styrgruppen för projektet, däribland Pontus Degsell från FSDB, kunde vid sitt senaste möte konstatera att så långt de kunde bedöma i nuläget har kursen varit en framgång och kursdeltagarna nöjda. Nu ska vi utvärdera kursinnehållet och resultatet ska testas i det verkliga livet. Har syn- och hörselinstruktörerna fått lära sig det som de behöver för att på ett bra sätt kunna hjälpa och lära ut sätta att bemästra vardagen med en funktionsnedsättning? Det första är att syn- och hörselinstruktörerna nu ska dokumentera sina besök hos brukare. Avsikten är att vi ska få en bild av vilka svårigheter de stöter på. Svårigheter som vi kan avhjälpa genom att 20

21 göra nästa kurs på Hagaberg ännu bättre. Men där är vi ännu inte, och vi behöver allas hjälp i att få kommuner att satsa på den här verksamheten. Hör gärna av er om ni undrar något eller vill ha hjälp i frågan. E-post: Telefon: Brev: Bertil Sköld FSDB Enskede Hälsningar Bertil Sköld Projektledare Kort om projektet Projektet Utveckling av ny utbildning för synoch hörselinstruktörer startade i september Projektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden och bedrivs i samarbete mellan FSDB, SRF, HRF och Hagabergs folkhögskola. Syftet med projektet är att förbättra stödet för personer med hörselskada, synskada och dövblindhet inom kommunernas omsorg och hemtjänsten. Projektet ska ta fram en ny utbildning till synoch hörselinstruktörer i samarbete med Hagabergs folkhögskola. Under det första året tas utbildningens kursplan fram och en pilotkurs hålls för 8-10 personer till synoch hörselinstruktörer. 21

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Lena Söderberg öppnar FFS-dagarna, s 4 Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 nya Ges

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge?

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? Team Olivia! Vill du ha en personlig assistans där vi

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Artikelserie om tillgänglighet

Artikelserie om tillgänglighet Artikelserie om tillgänglighet TILLGÄNGLIGHET Illustration: Malin Stedt Gustavsson Artikelserie om tillgänglighet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer