Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO"

Transkript

1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Fler elever behöriga till gymnasiet Intelligent skola byggs i Klagshamn Stadsdelen har fått ett demensteam Minnesmärke kan bli restaurang Nr 1 April 2006 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2006 1

2 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nyheter och information från Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Nr 1 April 2006 Årgång 9 Postadress: Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning MALMÖ Besöksadress: Apoteksgatan 7 Öppet: Måndag fredag, E-post: Hemsida: malmo.se/limhamnbunkeflo Telefon: Telefax: Ansvarig utgivare: Stadsdelschef Inger Björkqvist Telefon: Redaktion: Stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp Redaktör David Levin Telefon: E-post: Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Produktion, layout, redigering och klarspråksbearbetning: David Levin Omslagsbild: Påskfjädrar Foto: Pär Landqvist Upplaga och distribution: ex varav ex distribueras av Posten till samtliga hushåll och företag i stadsdelen. Tidningen finns även som PDF-fil på malmo.se/limhamnbunkeflo Tryck: AB Malmö Centraltryckeri Nästa nummer av tidningen utkommer den 1 juni Material inlämnas till redaktionen senast den 10 april Fler elever behöriga till gymnasiet Antalet nionde klassare med behörighet till gymnasiet har ökat på alla stadsdelens högstadieskolor. Höjningen ligger mellan en till två procent, beroende på skola. I Malmö som helhet visar däremot statistik att andelen behöriga minskat med två procent mellan 2004 och Mellan stadsdelens skolor har det funnits skillnader som kan förklaras av skiftande elevsammansättning och olika stora andelar elever med behöv av särskilt stöd. Från Bergaskolan kunde 98 procent av eleverna läsa vidare på gymnasiet, vilket är det bästa resultatet i hela Malmö. Därefter Ställ frågor till politikerna! Stadsdelsfullmäktiges sammanträden inleds alltid med en allmän frågestund där du kan ställa frågor till de förtroendevalda. Nästa sammanträde Kom till stadsdelsfullmäktiges nästa sammanträde onsdagen den 19 april klockan I detta nummer läser du bland annat om 2 Fler elever behöriga till gymnasiet 3 Nytt i stadsdelen 4 Stadsdelens budget Fortsatt positiv utveckling för skolor och förskolor 6 Klagshamns nya intelligenta skola 7 Sveriges största vindpark Så här kan det att se ut från Strandhemsvägen när vindparken står klar. På Bergaskolan är 98 procent behöriga. följer Linnéskolan med 95 procent och Sundsbroskolan har 92 procent behöriga. Siffran för Malmö är 77 procent. De goda resultaten för skolorna presenteras i Välfärdsredovisningen för Där framkommer också att det inte bara är niondeklassarnas prestationer i skolan som visar på en positiv utveckling. På fritiden sysslar 85 procent med någon form av fysisk aktivitet medan siffran för Malmö som helhet är 70 procent. TEXT: DAVID LEVIN FOTO: ANITA ANDERSSON och ställ dina frågor direkt till politikerna! Lokal: Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1, Limhamn. På vår hemsida kan du ta del av dagordning och alla handlingar som ska behandlas på sammanträdet. Läs mer på hemsidan: 8 En vanlig dag på biblioteket 9 Juristjour på medborgarkontoret 10 Sveriges första 100 procent ekologiska skolkök 11 Annetorpsgårdens dagverksamhet 12 Kulturdagar på Ängslättskolan Välkommen till Medborgarkontoret! Torsdagen den 13 april öppet Fredagen den 26 maj öppet Medborgarkontoret i Limhamn- Bunkeflo på Apoteksgatan 7 har öppet alla helgfria mån fredagar klockan Barnen gjorde bland annat figurer av material som fanns att tillgå ute i naturen. 13 Stadsdelens egna demensteam 14 Dagverksamheten på Solpunkten 15 Pensionärer kontrollerar matbutiker 16 Bunkeflo Gille visar Vintrie bys historia 17 Minnesmärke kan bli restaurang 18 Sudoku 2 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

3 Nytt i stadsdelen Under senare tid har vår stadsdel lyfts fram i pressen utifrån att det bildats ett medborgargarde och att otryggheten ökat markant. Det är viktigt att komma ihåg att det är utifrån ett lågt utgångsläge, exempelvis ökade antalet anmälda rån från 30 till 31 mellan 2004 och Totalt sett upplevs fortfarande vår stadsdel, enligt den senaste trygghetsmätningen som tryggare än många andra stadsdelar i Malmö. Jag vill absolut inte bagatellisera det inträffade. Snarare vill jag framhålla att det är viktigt att vi som arbetar inom olika myndigheter, utifrån våra respektive uppdrag, gemensamt försöker lösa problemen med hjälp av er medborgare. Det är olyckligt ifall vi inte hjälps åt. Vårt stadsdelsfullmäktige har fastställt de ekonomiska ramarna och målen för innevarande år. Inom förvaltningen ska vi nu ge er så god service som möjligt utifrån dessa förutsättningar. Av föregående års överskott får vi behålla runt 5 miljoner kronor. Årets budget uppgår till imponerande 1,1 miljard kronor. Skolverket har granskat Malmös skolor och förskolor. Inom vår stadsdel besökte de samtliga skolor och två förskolor. Överlag tycker jag att vi fått positiva omnämnande, men naturligtvis kan allt utvecklas vidare. Speciellt roligt är att eleverna visar mycket goda kunskapsresultat och att de känner sig trygga. De brister som framkommer har vi redan påbörjat åtgärder för. Läs gärna mer på sidan 5. Sveriges första helekologiska skolkök har invigts på Djupadalsskolan. Bygget av den nya Klagshamnsskolan, där mycket ny teknik kommer att användas, är i full gång. Den kraftiga förskoleutbyggnaden fortsätter också. Stadsdelsförvaltningens bedömning är att vi har balans mellan planerad utbyggnad och bedömd efterfråga. Trots det finns fortfarande barn som står i kö. Kötiden varierar också över året. Vid senaste mättillfället, den första mars, fanns det inga barn Stadsdelschef Inger Björkqvist Är du nyinflyttad i Limhamn-Bunkeflo? Hämta ditt välkomstpaket på Medborgarkontoret eller på biblioteken! Malmö stad ger ut en välkomnande mapp till alla nya Malmöbor. I den finns information om vad Malmö har att erbjuda och ansvarar för. Här finns också erbjudanden och ett antal rabattkuponger till teaterföreställningar, andra kulturevenemang och fritidsaktiviteter i Malmö. Mappen kan du hämta på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, eller på stadsdelsbiblioteken. som behövt vänta mer än fyra månader från behovsdatum. Så har det varit från senhösten, med något undantag. Den kraftiga utbyggnadstakten av bostäder ställer också ökande krav på förvaltningen gällande insatser inom individ- och familjeomsorgen. Under årets två första månader har antalet anmälningar nästan fördubblats jämfört med föregående år och denna utveckling följs noga. En redan Speciellt roligt är att eleverna visar mycket goda kunskapsresultat påbörjad utveckling är fritidsgårdsverksamheten med inriktning mot folkhälsoarbete, främst avseende droger. Ambitionen är också att komplettera SSP-insatser (samverkan mellan socialtjänst, skola och polis) med uppsökande verksamhet ute i bostadsområdena. Inom vård- och omsorg fortsätter individualiseringen och anhörigvården att utökas. Ett demensteam har också startats i år. Boendestödet för psykiskt funktionshindrade har utökats till att omfatta fler målgrupper. Planer finns att under hösten bygga två nya gruppbostäder, den ena i Vintrie och den andra i Tygelsjö. Ja, som ni ser är det mycket positivt som händer i vår stadsdel! Hoppas nu bara att våren blir härligt varm, det behöver vi efter en lång kall vinter. Jag vill också ta tillfället i akt och önska er alla en Glad Påsk! I Limhamn-Bunkeflo har vi samlat en del information på hemsidan till våra nyinflyttade medborgare. Välkommen in och titta! Vi finns också på malmo.se/limhamnbunkeflo Inger Björkqvist stadsdelschef Dags att deklarera Senast klockan den 2 maj ska deklarationen ha lämnats till Skatteverket. Du kan deklarera på Internet, via telefon, via sms eller på blanketten du fått med posten. I år går det inte att lämna in deklarationen på medborgarkontoret. Väljer du att deklarera på blanketten ska deklarationen lämnas på Skatteverket, Kungsgatan 15. De vanligaste blanketterna finns på Limhamn-Bunkeflos medborgarkontor, telefon: På medborgarkontoret kan du också få hjälp med att ladda hem blanketterna från Skatteverkets hemsida. För mer information: eller kontakta Skatteverket på telefon: Städdag 7 april Den 7 april går förra årets succé i repris. Det är återigen tid för skolor, förskolor, föreningar och privatpersoner i hela Malmö att städa staden. Städdagen anordnas av gatukontoret som ett led i projektet Renare Malmö. På städdagen kan alla i Limhamn- Bunkeflo göra en insats för miljön. Storstädarna i år kommer framförallt att vara barn och ungdomar. Förra året deltog cirka förskolebarn, grundskoleelever och personal i stadsdelen och gjorde en berömvärd insats när de hjälpte till att göra stadsdelen renare. Renhållningen i Malmö kostar mer än 40 miljoner kronor per år. Hade varje person tagit hand om sitt skräp hade kostnaderna varit cirka miljoner kronor. Den största boven är hundbajs, 48 kubikmeter. På andra plats hamnar de illaluktande cigarettfimparna, 10 miljoner. Tredjeplatsen innehas av tuggummit, med dess förmåga att sprida sig via människors skosulor, 2,2 ton. Du som vill hjälpa till kan kontakta närmaste skola eller Maria Borg på telefon: Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2006 3

4 En dryg miljard fördelas i stadsdelens budget 2006 Fördelning av kommunbidraget (belopp i miljoner kronor) En god ekonomi har skapat förutsättningar till att vård och omsorg tilldelas mer resurser. Samtidigt fortsätter utbyggnaden av skolor och förskolor det är resultat av stadsdelens budget Sammanlagt fördelas en dryg miljard i årets budget. Förskola 179,7 Skola 259,3 Omsorg för funktionshindrade 104,3 Skolbarnomsorg 45,1 Äldreomsorg 202,5 TEXT: HENRIK WEIMARSSON FOTO OCH ILLUSTRATION: DAVID LEVIN Gemensam service 29,3 Ekonomisk hjälp 8,0 Bibliotek 4,3 Kommunbidraget stadsdelens del av kommunens skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 870 miljoner kronor Tillsammans med övriga intäkter till exempel barnomsorgs- och vårdavgifter samt intäkter vid försäljning av platser till andra stadsdelar och kommuner kommer stadsdelen att omsätta cirka 1,1 miljard kronor under året. Kommunbidraget ökar med 48 miljoner kronor jämfört med förra året. 20 miljoner av dessa går åt för att täcka pris- och löneökningar. Ytterligare 20 miljoner kommer att användas för att bland annat ordna fram ännu fler förskoleplatser, betala hyran för Klagshamns nya skola som startar till hösten och för att ge ännu fler äldre möjlighet till hemtjänst eller annan vård och omsorg. Slutligen kan vi glädjande nog också använda 8 miljoner kronor till olika slags kvalitetshöjande satsningar för medborgarna i Limhamn-Bunkeflo. Som exempel kan nämnas att vi startar ett demensteam i hemtjänsten. Vi påbörjar arbetet med att få mindre undervisningsgrupper i skolan. Vi fortsätter att ha lördagsöppet på biblioteket. Vi satsar mer på kultur i verksamheterna och vi utökar arbetet för att öka tryggheten hos stadsdelens invånare. Året som gick Bokslutet för 2005 visar ett överskott på 14,9 miljoner kronor. Överskottet motsvarar 1,4 procent av den totala omsättningen. Vi planerade för en mycket stor ökning av antalet förskoleplatser i stadsdelen, men trots att det tillkom 190 förskoleplatser under året blev ökningen inte fullt så stor som planerat. Det blev också av olika anledningar en del förseningar i uppstarten av nya förskoleplatser. Detta gjorde att förskolan fick ett överskott på cirka 7 miljoner kronor. Andra förklaringar till överskottet är att verksamheterna, efter åtstramningar under tidigare år, var fortsatt försiktiga med pengarna i början av året. Med kort varsel tillkom Idrottsplatsskötsel 8,0 Fritidsgårdar 4,6 Individ- och familjeomsorg 24,0 det också extra pengar för personalförstärkningar i förskolan och extra pengar för att bygga ut fler förskoleplatser. Eftersom det var kort framförhållning dröjde det ett tag innan pengarna kunde användas fullt ut, därför var en del av pengarna kvar vid årets slut. Ekonomichef Henrik Weimarsson FAKTA Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning omsätter drygt 1,1 miljarder kronor Befolkningen ökar med cirka invånare varje år. Stadsdelen har barn som är i åldern 1-5 år och barn som är 6-15 år. 4 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

5 Fortsatt positiv utveckling för stadsdelens skolor Kunskapsresultaten bland eleverna i skolår 9 var mycket goda. Under året tillkom det också 190 nya förskoleplatser. Utbildningschef Mats Bååth Inom förskoleverksamheten fortsätter utbyggnaden med fler förskolor. Sannaparken öppnade i februari, Lovisagården öppnar i april/maj och Linné förskola återupptar verksamheten från och med april. Planer finns även på ytterligare platser. Uteförskolor Som alternativ till traditionell förskoleverksamhet kommer ett antal platser i uteförskola att erbjudas de föräldrar som så önskar. Där lär sig barnen att balansera, krypa, hoppa, klättra och upptäcka naturens egna leksaker. De övar sinnena genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring oss. Verksamheten präglas av natur, miljö och utevistelse. Att gå på uteförskola innebär inte att barnen alltid är ute, utan sunt förnuft får råda. Uteförskola finns redan i Bunkeflostrand, Mullvaden. Nya platser kommer att erbjudas i anslutning till Lovisagårdens förskola i Bunkeflo by, Berga förskola i Limhamn och Kallenbergs förskola i Tygelsjö. Skolverkets inspektion Skolverket har inspekterat Malmö kommuns förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Besök gjordes i verksamheterna under perioden januari till oktober Utbildningsinspektionen fokuserade på sex områden i tre kategorier: Resultat: Kunskaper, utveckling och lärande. Verksamhet: Arbetsmiljö och delaktighet. Pedagogisk verksamhet och undervisning. Styrning, ledning och kvalitetsarbete. Förutsättningar: Tillgång till utbildning och omsorg. Resurser. Kvalitetsrapport Varje skola skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningarna syftar bland annat till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Limhamn-Bunkeflos kvalitetsredovisningar behandlades vid stadsdelsfullmäktiges möte den 29 mars. Rapporterna kan läsas på hemsidan: Den 1 mars 2006 presenterades slutrapporten. Där redovisas dels förbättringsområden områden som behöver utvecklas. Dels kritikområden områden som inte uppfyller författningarna. Skolverket gör även en sammanfattande bedömning av verksamheten där de starka sidorna lyfts fram. Bland annat framkom följande för Limhamn Bunkeflo: Starka sidor - Mycket goda kunskapsresultat - Trygga elever - Arbetet med elever i behov av särskilt stöd, även förebyggande - Rektorerna är förtrogna med verksamheten - Implementering av och kvaliteten i särskolan - Föräldrar och elever är i stort sett nöjda - Skoldaghemmen Bunkeflo och Axeltorp har god kvalitet - Hälsofrämjande arbete i allmänhet och i Bunkeflo i synnerhet - Förskolorna är duktiga på att stimulera barnen och utveckla demokratiska värderingar. - Det är tydligt att läroplanen styr verksamheten Förbättringsområden - Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltning bör klaras ut. - På Bergaskolan skolår F-5 bör ansvarsfördelningen mellan rektorn och skolans två skolutvecklare göras tydligare. - Bergaskolan 6-9 och Linnéskolan bör förbättra sina rutiner för hantering av betygskatalogerna. - Skolornas arbetsplaner bör aktualiseras och även tas fram i samverkan med elever, föräldrar och personal. Kritikområden - Utvecklingssamtalen på Linnéskolan och Sundsbroskolan följer inte författningarnas krav - På Linnéskolan sätts sammanfattande betyg i naturorienterade ämnen trots att undervisningen inte är ämnesövergripande Rapporten finns i sin helhet på Skolverkets hemsida: TEXT: MATS BÅÅTH NOTISER» Fler trafikkontroller i Bunkeflostrand Trafik» Ett brev rörande trafiksituationen i Bunkeflostrand, undertecknat av föräldraföreningen och rektorer för samtliga skolor i Bunkeflostrand, har skickats till gatukontoret i Malmö stad. De har i sin tur skickat brevet vidare till polisen. I ett svar från polisen informerar man om att det under året kommer att göras fler trafikkontroller i Bunkeflostrand. Polisen får extra personalförstärkning för detta arbete. Kontrakt mellan skola, förälder och elev Skola» För att föräldrar till barn som går i skolan ska ta ett större ansvar finns ett förslag hos kommunfullmäktige om att upprätta ett kontrakt mellan skola, föräldrar och elever gällande en för Malmös skolor gemensam värdegrund. Det kommer att vara upp till varje skola att utforma innehållet i kontraktet. Rätt använt kan kontraktet bidra till att skapa bättre stämning och mer gynsamt lärandeklimat, säger utbildningschef Mats Bååth. Om kommunfullmäktige ger klartecken till förslaget kan kontrakten komma att införas redan till hösten. Anmäl döda fåglar till gatukontoret Samhälle» Det har ännu inte konstaterats några döda fåglar i Malmö som är smittade med fågelinfluensa. Skulle du hitta döda fåglar, ska du inte röra dem. Jordbruksverket har infört särskilda smittskyddsregler för tamfåglar för att motverka kontakten mellan vilda och tama fåglar. Detta innebär att tamfåglar bör hållas inomhus. Malmö stad har också vidtagit flera skyddsåtgärder. Om du hittar enstaka döda fåglar kan du kontakta gatukontorets kundservice på telefon: eller e-post: Hittar du flera döda vilda fåglar i närheten av varandra, kontaktar du Länsstyrelsen på telefon: eller e-post: Skulle du hitta en ansamling av döda fåglar ska du undvika kontakt med dessa och kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt på telefon: Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2006 5

6 Intelligent skola byggs i Klagshamn Byggtakten av bostäder i Limhamn-Bunkeflo är minst sagt hög, för att inte säga enorm. Krav på annan service, som till exempel skolplatser till barnen, kommer av naturliga skäl i takt med bostadsbyggandet. Den natursköna tomten där Klagshamns nya skola nu växer fram begränsas i öster av Syster Ellens stig och i norr av Badvägen. Mycket av den befintliga vegetationen, som till exempel den lilla lövträdsdungen av alm, ask, naverlönn och björk, bevaras i största möjliga mån. Skolan, som är en så kallad treparallellig skola för årskurserna 6 9, utgörs av två L-formade huskroppar som kopplas samman i en entré- och foajédel. Byggnaderna omfattar totalt kvadratmeter och byggs i nuläget för tolv klasser eller 350 elever och cirka 30 anställda. På tomtens södra del finns dock plats reserverad för att bygga ytterligare en L-byggnad om behovet ökar. Minimal energi användning Grundtanken är att nya Klagshamnsskolan ska vara en flexibel byggnad med lång livslängd och låg miljöpåverkan. För att uppnå detta används hållbara och välbeprövade material i konstruktionen. Under en byggnads livstid eller driftsskede är energianvändning den aspekt som tveklöst har störst inverkan på miljön. I projekteringen av nya Klagshamnsskolan har stor vikt lagts på att få ner energianvändningen till ett minimum. Detta åstadkoms genom värmepump och intelligent styrning av byggnadens alla funktioner. Framsidan av skolan med entrén i bakgrunden. Kombinerad uppvärmning Uppvärmningen av skolan sker via en kombination av en naturgaseldad panna och en värmepumpsanläggning. Värmepumpen är av typen luft/vatten, vilket innebär att värme överförs från uteluften till det vattenburna värmesystemet. När utetemperaturen sjunkit till en viss nivå och värmepumpen inte längre klarar av att leverera någon värme går gaspannan in och täcker byggnadens värmebehov. Intelligent byggnad Nya Klagshamnsskolan kommer också att innehålla ny teknik. Ett styr- och övervakningssystem håller koll på byggnadens värme-, ventilations-, passage- och belysningssystem. Systemet är indelat i två bussystem där det ena tar hand om passage och säkerhet och det andra tar hand om värme, ventilation och belysning. Båda systemen kommer dessutom att kunna kommunicera med såväl internet som intranät för vidare kommunikation med övervakningsdator. Tanken med tekniken är att dels minimera byggnadens behov av energi, dels att öka funktion och bekvämlighet för såväl hyresgäster som driftspersonal. Anpassar städningen I byggnaden finns en mängd rörelsedetektorer som är kopplade som larm till passagesystemet. Detektorerna har också till uppgift att tända och släcka belysningen samt att öka och minska luftflödena i ventilationen. Genom passagesystemet kommer städpersonalen att kunna se när och hur mycket ett rum har används och kan sedan anpassa städningen efter det. Alla öppningsbara fönster i byggnaden kommer att vara försedda med så kallade kontaktorer. Dessa indikerar om ett fönster är öppet när passagesystemet aktiveras. Fönsterkontaktorerna gör också så att luftflödena i ventilationen och värmen på radiatorerna minskar då ett fönster öppnas. Ytterligare en funktion, med syfte att minska energianvändningen, är de aktiva flödesdonen i ventilationen. Dessa reglerar luftflödena i varje rum efter antalet personer som vistas där för tillfället. Styrningen sker med hjälp av koldioxidgivare och rumsgivare placerade i rummet. Som teknikintresserad kan man inte annat än, med viss spänning, se fram emot resultatet. TEXT: JOHAN LARSSON FOTO: DAVID LEVIN I det blivande hemkunskapsköket kommer eleverna att lära sig laga mat. En toalett tar form. 6 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

7 Sveriges största vindpark byggs nu i Lillgrund I april startar Vattenfall arbetet med att bygga 48 vindkraftverk som ska ge el till hushåll. I den ursprungliga ansökan om en vindkraftpark i Lillgrund var höjden till vingspetsen 105 meter. Som planerna ser ut nu vill Vattenfall genomföra en höjning med tio meter. Höjningen har överklagats av bland annat politikerna i Vellinge kommun. I länsrätten avslogs överklagan, men politikerna har inte gett upp. De har också överklagat Länsrättens beslut. Det som kan hända är att vi bara får bygga 105 meter. Allt annat är redan klart. När ansökan först gjordes 1997 fanns inte den teknik som finns idag därför vill vi höja. Med höjningen producerar samma antal vindkraftverk mer energi. Från land är det inte möjligt att se tio meters höjdskillnad med blotta ögat, säger Ingegerd Bills, kommunikationschef för vindkraft inom Vattenfall. Varför har ni valt att placera vindparken i Lillgrund? Öresundsregionen är ett tillväxtcentrum där många vill bo. Det är billigare att transportera el korta sträckor. Därför är det bra att bygga vindkraft i ett område med stor befolkning. Vid Lillgrund blåser det i genomsnitt 8-10 m/s. Det är idealiskt för energiproduktion genom vindkraft. Djupet har också betydelse. Vid Lillgrund är djupet mellan fyra och tolv meter. Om det är djupare blir det svårare och dyrare att bygga, säger Ingegerd Bills. När planeras arbetet vara klart? Ett lokalt platskontor ställs upp i april på norra delen av Klagshamns udde. I slutet av mars började vi med muddring av havsbotten för att ge plats åt fundamenten som ska bära upp vindkraftverken. De gjuts ombord på pråmar i Polen. Kabeldragningen sker under första halvåret Både på land och på havsbotten grävs kablarna ner cirka en meter. Monteringen av själva vindkraftverken startar sedan under sommaren Parken ska vara i drift Parken ska vara i drift kring slutet av 2007 Lillgrund vid Klaghamns udde. kring slutet av 2007, säger Arne Flodérus, Vattenfalls platschef för Hur kommer landskapsbilden och ljudnivån att förändras? Lillgrund ligger sju kilometer från kusten. På det avståndet kommer vindkraftverken visserligen att synas, men synintrycket blir ändå begränsat. När det gäller ljudet är det stränga krav på att det ska vara lågt. Gränsvärdet är 35 decibel vid strandkanten, säger Ingegerd Bills. Under ljudmätning en kväll i maj förra året var bakgrundsljudet 40 decibel. Med bakgrundsljud menas exempelvis trafik, fåglar, vinden, vattnet med mera. På vilket sätt påverkas folk som rör sig ute till havs? Arbetsområdet kommer vara markerat med sjömärken. Under tiden vi bygger får inga obehöriga båtar köra inom det avlysta området, säger Arne Flodérus. Kommer det att ske några tunga transporter? I Klagshamn kommer det endast vara persontransporter. De tunga transporterna kommer mestadels att ske sjövägen. De stora fundamenten kommer med pråmar direkt Framtidsvy från Strandhemsvägen, fotomontage. från Polen och sedan sänks de ner. Turbiner och elkablar skeppas från större hamnar både i Danmark och Sverige, men det kommer inte att påverka Klagshamn, säger Arne Flodérus. Är det någon fara för nedsmutsning av badvattnet? För att se till att badvattnet i Öresund inte smutsas ner finns det särskilda krav på muddringsarbetet under badsäsongen, säger Arne Flodérus. FAKTA TEXT: DAVID LEVIN FOTO: VATTENFALL Antal: 48 vindkraftverk. Produktion: Energi till cirka hushåll. Placering: Cirka 7 kilometer från kusten. Höjd: 115 meter till vingspets. Rotordiameter: 92 meter. Ingen direktbuss till Svågertorp Det blir ingen direktbuss från Limhamn- Bunkeflo stadsdel till Svågertorp. Det var svaret boende i Klagshamn fick från Skånetrafiken på Nya byalagets stormöte. Representant från Skånetrafiken var Göran Lundblad, stadsansvarig för Skånes tio städer. Jag är ganska övertygad om att det inte finns tillräckligt underlag för en ny busslinje. I varje fall inte inom de närmaste fem åren, säger Göran Lundblad. En ny busslinje som skulle gå fem timmar per dag kostar 1,6 miljoner kronor om året. Enligt våra beräkningar skulle cirka 40 personer utnyttja linjen, vilket gör att Skånetrafiken får lägga till 80 kronor per person och dag. Även om en framtida linje verkar avlägsen bad Skånetrafiken Limhamn-Bunkeflos stadsdelsförvaltning om hjälp med en insamling av uppgifter kring hur många i stadsdelen som pendlar till och från Svågertorp. Visar det sig att jag har fel och att underlag finns för en ny linje kommer vi att införa en sådan, säger Göran Lundblad. TEXT: DAVID LEVIN Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2006 7

8 En vanlig dag på biblioteket Det är tisdag förmiddag och runt det stora bordet i Limhamnsbiblioteket sitter redan tidningsläsarna som kommer varje dag för att läsa nyheterna. Biblioteksassistenten Lisbeth Gustavsson berättar här om en vanlig dag på biblioteket. Vi i disken har fullt upp med att ta emot och låna ut böcker till besökarna som strömmar till. Idag är det bra väder så det är många som passar på att ordna med sina lån. Bibliotekschefen Ulla Lundqvist och två av mina kolleger ska i dag intervjua blivande barnbibliotekarier. Stadsdelen har anslagit mer pengar och vi ska utöka med en heltidstjänst. Det innebär att barnverksamheten kommer igång och till hösten planeras bokprat för alla femteklassare i stadsdelen. Barnen kommer att få tips om nya böcker och förhoppningsvis inspireras till eget läsande. Det känns roligt för oss alla att kunna arbeta lite mer offensivt och erbjuda mer än bara in- och utlåning. Åtta personer bemannar tre bibliotek Med den nya barnbibliotekarien blir vi åtta personer som bemannar tre bibliotek. Ibland är det svårt att få ihop det rent schemamässigt eftersom fyra av oss bara arbetar deltid men för det mesta flyter det på. Berit Lundström sköter ruljansen i Tygelsjöbiblioteket och Jesper Pettersson och Lisbeth Gustavson sköter Bunkeflostrands bibliotek (med hjälp av den av Sundsbroskolan halvtidsanställda skolbibliotekarien). Men schemat kräver som sagt att alla kan rycka in överallt. Idag har Lina Berglund Internetundervisning med en dam som vill lära sig skicka och ta emot e-post. Vanligtvis är de två bokningsbara datorerna i Limhamn upptagna större delen av dagen av låntagare som exempelvis söker nytt hus, läser utländska tidningar på nätet, letar efter lediga jobb eller bara kollar sin e-post. Det finns många anledningar. En kvinna kopplar av genom att läsa tidningen på Limhamns bibliotek. dagar i Bunkeflostrand. Byns alla förskolor är flitiga besökare onsdagar och torsdagar, de dagar vi har öppet på förmiddagarna. Samtidigt fortsätter våra övriga låntagare att komma och vi får även serva Sundsbroskolans elever med vad de behöver. Även i Limhamn hålls det sagostunder. På torsdagar klockan 9.30 plockar Berit fram det stora förklädet ur vilket hon plockar nallar, tigrar och spännande sagor. DVD-filmer i Limhamn och Bunkeflo Nytt för i år är att både Limhamns bibliotek och Bunkeflostrands bibliotek har börjat hyra ut DVD-filmer för vuxna. En film kostar 20 kr och filmen får man behålla två dagar i Limhamn och sju dagar i Bunkeflo. Att det är längre utlåningstid i Bunkeflostrand är på grund av färre öppettider. I urvalet finns filmer som Pianisten, Gosford Park, Sven Klangs kvintett med flera. Tygelsjö Tygelsjö är ett litet bybibliotek inrymt i skolans källare. Skolbarnen lånar flitigt och det innebär extraarbete för Berit Lundström på tisdagar och fredagar då Tygelsjöbiblioteket är bemannat. FOTO: LISBETH GUSTAVSON Sagostunder i Bunkeflostrand och Limhamn Innan Jesper går hem för dagen, denna tisdag på Limhamn, har han plockat åt sig några bilderböcker som han ska läsa på sagostunden i Bunkeflostrand. Sagostunderna är populära och samlar runt femton barn varje onsdagsmorgon klockan Onsdagarna brukar vara mycket livliga Barnen står i kö för att få hjälp av Jesper Petterson under sagostunden i Bunkeflostrand. FOTO: LISBETH GUSTAVSON 8 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

9 NOTISER» Juristjour på medborgarkontoret Samhälle» Juridikstuderande kommer kommer att finnas på medborgarkontoret en gång i månaden för gratis rådgivning till privatpersoner. Den 10 april och 19 maj är jouren öppen klockan Boka tid (30 minuter) på medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, telefon: Juristjouren är ett komplement till traditionell rådgivning. Juristjourens verksamhet grundas på ett socialt engagemang och en strävan att utvecklas som jurist och ge information och anvisningar i juridiska angelägenheter. Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer eller dylikt. Öppet hus i Limhamns vävstuga Kultur» Välkomna till Limhamns vävstuga som har öppet hus lördagen den 8 april klockan (ingen försäljning). Vävstugan finns i källarplanet på Limhamns Folkets hus, Linnégatan 61. I vävkollektivet träffas på förmiddagarna fyra dagar i veckan och väver. Vill du veta mer ring EvaLena Norderyd, FOTO: ANITA ANDERSSON Inköpsförslag När vi inte står i lånedisken sätter vi upp böcker eller har inre tjänst. Inre tjänst innebär tid för att exempelvis göra informationsmaterial, förbereda och hålla bokprat, bevaka bokutgivningar och samhällsdebatter, preparera nya böcker så att de går att låna ut eller ha bokmöte. Vid ett bokmöte bestäms vilka böcker som ska köpas in. Detta är något vi gärna vill få hjälp med så har du ett önskemål om någon särskild bok, cd eller film som du vill biblioteket ska köpa in får du gärna framföra det. Du kan göra det från Malmö stadsbiblioteks hemsida, www2.malmo.stadsbibliotek. org, eller så kan du fylla i en blankett som finns i lånedisken. Föreningar I vårt uppdrag ingår också att bereda plats för information om föreningslivet i stadsdelen. Formerna för hur vi ska göra detta är inte riktigt klart ännu då vi redan är trångbodda i Limhamn och Tygelsjö. Men FOTO: DAVID LEVIN Utblick från Limhamns barnboksavdelningen. på något vis ska vi försöka presentera föreningslivet som genom denna information inbjuds att ta kontakt med oss på något av de tre biblioteken. Bibliotekens roll Den senaste tiden har bibliotekens roll i samhället börjat diskuteras. En del frågar sig om biblioteken behövs när böcker har blivit så billiga och när så mycket kan laddas ner från nätet. Samtidigt efterlyses mötesplatser där man kan göra annat än att bara shoppa. I en artikel i Sydsvenskan den 26 februari i år efterlyste Dan Hallemar Platser med plats för möten. Biblioteken är redan en sån plats och även den rollen bör beaktas och utvecklas när man talar om bibliotekens nytta och möjligheter. Välkomna till biblioteket! På biblioteken har du tillgång till medier av olika slag, som du antingen kan låna hem eller använda på plats. Här kan du låna böcker, cd-skivor, videofilmer för barn samt cd-rom. Du kan också läsa och låna tidningar och tidskrifter. Här kan du söka information på Internet och på Limhamns- och Bunkeflostrandsbiblioteket kan du boka tid med bibliotekarie för att lära dig sökmetoder och hur man skickar e-post. Från 2006 har öppettiderna utökats till att Limhamnsbiblioteket har öppet på lördagar och på Bunkeflostrandsbiblioteket är det nu också öppet på torsdagar. Öppet på biblioteken Limhamnsbiblioteket Linnégatan 41, tel Öppet: Mån-onsdag Torsdag Fredag Lördag Sagostund Torsdagar 9.30 På Limhamnsbiblioteket kan du boka tid för att använda dator för ordbehandling och spara på diskett. Du kan också ta med egen diskett för att få ut ditt material på papper. Boka tid per telefon eller kom bara in och se om det finns ledig tid. Bunkeflostrandsbiblioteket Klagshamnsvägen 46 Gottorpsvägen tel Öppet: Måndag Onsdag Torsdag Fredag Sagostund Onsdagar 9.30 Tygelsjöbiblioteket Tygelsjö skolväg 11 i Tygelsjö tel Öppet: Tisdag Fredag Biblioteket i Bunkeflostrand. TEXT: LISBETH GUSTAVSON FOTO: LISBETH GUSTAVSON, ANITA ANDERSSON OCH DAVID LEVIN Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2006 9

10 Djupadalsskolan först med 100 procent ekologiskt skolkök Sveriges första till 100 procent ekologiska skolkök invigdes fredagen den 13 januari på Djupadalsskolan. I samband med invigningen lanserades även boken Lotta-Lotta och det stora matkalaset av författarna Agneta Nordin och Eva Ohlsson Brandsma. Den stora utmaningen på Djupadalsskolan har varit att hitta producenter som kan leverera tillräckliga kvantiteter ekologiska råvaror. Erfarenheter från Djupadalsskolan kommer att ligga till grund för att genomföra planen att alla skolelever i Malmö ska äta ekologisk lunch år Broccoli, potatis och härliga kycklingsklubbor med hemlagad bearnaisesås. Kommunalrådet Agneta Eriksson lyssnar på barnens entusiastiska kommentarer. Att Djupadalsskolan valdes för att börja med hundraprocentigt ekologiskt tillagad mat styrdes av skolans hälsoprofil och behovet av ett nytt skolkök. I tillbyggnaden är allt nytt och energisnålt. finns också ett bakrum där skolan ska baka sitt eget bröd. Anna Rasmusson är kökschef på Djupadalsskolan. Hon har fördjupat sina kunskaper genom olika kurser och förberett verksamheten genom att planera nya recept till Djupadalsskolans elever. Det är många annorlunda förberedelser som krävs för att skolmåltiderna ska fungera, men det kommer inte att bli dyrare att servera ekologisk lunch. Den officiella invigningen förrättades av den flera gånger prisbelönade krögaren David Kallos, ägare till Restaurang Brogatan, medlem i Ekologiskt Marknadscentrum och pionjär vad gäller ekologisk och närproducerad mat. Efter den officiella invigningen delades Lotta-Lotta och det stora matkalaset ut till alla elever på Djupadalsskolan. En utställning med illustrationer från boken visades av Stadsdelsnämndens ordförande Birthe Sörestedt överlämnar lyckönskningsblommor till kökschef Anna Rasmusson och till rektor Gunn Hanéll. illustratören Anna Friberger. Premiärdagens ekologiska lunch serverades och avnjöts med stor förtjusning av både politiker, personal och elever. I samband med invigningen kunde köket inspekteras av nyfikna gäster. Elevvärdar visade även upp sin skola för intresserade deltagare. Invigningen av det ekologiska köket följdes på eftermiddagen av ett seminarium i Stadshuset. Där presenterades tankar och idéer från Malmö stad avseende den långsiktiga planeringen på skolmat samt övriga åtgärder för en långsiktig hållbar utveckling i Malmö stad. TEXT: GUNN HANÈLL FOTO: MATS BÅÅTH 10 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

11 Minnesresa genom Limhamns historia Till Annetorpsgårdens dagverksamhet kommer pensionärer med olika demenssjukdomar. Målet med verksamheten är att ta till vara det friska och få möjlighet att bo kvar hemma längre, själva eller med sin partner eller anhörig. Dagarna är fyllda med aktiviteter högläsning, korsord, darttävling, daglig gymnastik och varje dag ingår det frukost, lunch och eftermiddagskaffe med hembakade kakor. På Annetorpsgårdens dagverksamhet för dementa har personal och pensionärer i samarbete med Eva Dahlin på Limhamns museum utarbetat en minnesresa genom Limhamns historia. Materialet består av frå- gor om Limhamn, minnesaskar med gamla ting som motbok, ransoneringskort, fotografier med mera. Genom detta material med 150 frågor och svar har vi kunnat utforska och återuppleva gamla tider. Resan startar på 1900-talets början och fortsätter fram till nutid. TEXT OCH FOTO: VERONIKCA LINDBOM I lådan finns saker som ska hjälpa besökarna att minnas. Nu är det slutröstat på Posten Äldreomsorgsdag Redan nu är det dags att markera ett kryss i kalendern torsdagen den 8/6. Då är det dags för årets äldreomsorgsdag Många äldre drabbas någon gång i livet av fallolyckor. Vissa av dessa hade kunnat undvikas genom förebyggande åtgärder. Därför kommer årets tema vara att förebygga fallskador. Innehållet i årets äldreomsorgsdag är planerat utifrån en undersökning kring fallolyckor i hemmet som gjorts av distriktsjuksköterskor i hemsjukvården, i en del av Limhamn. Även utställningarna som finns på plats under dagen har temat fallolyckor som en röd tråd. Bland annat kommer Gåsens distriktsköterska att informera om betydelsen av att inta vätska och erbjuda besökare att ta blodtryck. Det blir tips om bra belysning och bra skor för äldre. Ett rum möbleras där man går igenom orsaker till fallolyckor. Apoteket visar förebyggande produkter. Hjälpmedelstekniker deltar och erbjuder möjlighet att kontrollera hjälpmedel som behöver service. En sjukgymnast visar ett testprogram för att kolla balansförmågan. Andra deltagare kommer vara värdinnor, politiker, pensionärsorganisationer, anhörigföreningar, rådstuga och Lions. I skrivande stund är det inte klart vem som blir årets artist. Välkommen till Öresundsgården, Idrottsgatan 47 och Apoteksgatan 15, TEXT OCH FOTO: EVA ENGVALL I år ska det bli lättare att lämna sin röst i förväg. Ett tjugotal platser där man kan rösta kommer att öppnas 18 dagar före valet runt om i Malmö. Det är ett samarbete mellan Valnämnden och stadskontoret i Malmö stad, som i sin tur samverkar med näringslivet och fastighetsägare vilka bidrar med lokaler. De nya platserna för förhandsröstning kommer vara City Gross, Triangeln, Mobilia, Kronprinsen, Folkets Park, Jägersro köpcentrum, Malmö högskola, Västra hamnen, stadsbiblioteket, stadshuset och medborgarkontor. I Limhamn-Bunkeflo hittar du medborgarkontoret på Apoteksgatan 7. Speciellt utformade röstlokaler är redan beslutade och de kommer att bli lätta att upptäcka eftersom både färg och utformning kommer att synas väl i de olika miljöerna, säger valnämndens ordförande Lars-Erik Hernvall (s). Målet är att valdeltagandet ska öka. Vid valet 2002 var malmöbor röstberättigade, röstade. Av dem var det cirka som förhandsröstade. För att få folk att rösta kommer man satsa hårt på information och marknadsföring av röstlokalerna. Mer information kommer i nästa nummer av stadsdelstidningen. Malmös Unga TEXT: DAVID LEVIN Samhälle» Malmös Unga är en nystartad organisation för alla ungdomar mellan år. Här kommer ungdomar att ges en möjlighet att påverka vad som händer i Malmö och säga vad de tycker. Tanken med Malmös Unga är att öka inflytande för ungdomarna i de frågor PRO informerar om sitt arbete. som berör dem och deras vardag, säger ungdomslotsen Mia Norberg. Ett ungdomsforum som består av frivilliga ungdomar ska hållas två gånger per år. Det är också forumet som bestämmer vad Malmös Unga ska jobba med. För mer information e-posta till: Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/

12 NOTISER» Två nya förskolor öppnade Förskola» Hitintills i år har stadsdelen öppnat två nya förskolor med plats för sammanlagt 132 barn, och fler kommer det så småningom att bli. Lovisagårdens förskola öppnade den första april och ligger intill Bunkeflo kyrka och Sannaparkens förskola öppnade i mitten av februari och ligger intill Mathildenborg. Lovisagården tillhör Ängslätts rektorsområde. Förskolan har två avdelningar för 40 barn i åldern 1-5, och en uteförskola med plats för ytterliggare 20 barn. Sannaparken är en miljömedveten förskola och tillhör Geijers rektorsområde. Det finns fyra avdelningar för 72 barn i åldern 1-5 år. Temaeftermiddag för 65+ Samhälle» Torsdagen den 18 maj, , är det temaeftermiddag i Öresundsgårdens aula. Föreläser gör ingen mindre än Mats Thorslund som till vardags är professor på Karolinska institutet. Efter föreläsningen blir det paneldebatt under ledning av moderatorn Hans Månsson. Med i panelen sitter stadsdelens pensionärsföreningar. Kulturdagar på Ängslättskolan Både elever och lärare hjälptes åt att utsmycka Ängslättskolan under årets temavecka. Utifrån temat kultur fick eleverna själva göra allt ifrån stora gruppmålningar, lerfigurer till drama. En del av konsten dekorerar nu skolan. Den inspirerande inledningen till kulturveckan hölls i Sundsbrohallen. Skolans elever i årskurs 3-5 fick lyssna på Musikhögskolan flyger. Det spelades härliga rytmer från Balkan och avslutningsvis fick alla dansa. Stora gruppmålningar skapades till tonerna av Tjajkovskij, Grieg och Vivaldi. Från dessa valde sedan eleverna de vackraste delarna till tavlor som nu utsmyckar personalrummet. Äldre elever gjorde oljemålningar som placerades som fönster på en förrådsbyggnad. Som symbol för skolans profil gjordes fotavtryck som placerades på skolans gavel. Överst skrevs Ängslättskolan med stora målade bokstäver av trä. Några elever från varje klass valde sin favoritplats på skolgården och målade fotavtryck i asfalten. I dessa avtryck kan man stanna till och fundera över vad som är fint från den platsen. Flera klasser gjorde lerfigurer och skrev berättelser till dem. En etta gjorde ett arbete om Livet i skogen. Det pratades kring kända konstnärer och eleverna fick inspiration till egna målningar från exempelvis Leonardo da Vincis mest kända tavla, Mona-Lisa. Drömmarnas hus var under veckan på besök och inspirerade till drama. I samband Barnen gjorde massor av saker under temaveckan. Bland annat självporträtt och figurer av material som finns att tillgå ute i naturen. med temat gjorde fjärde- och femteklassare besök på Malmö Musikteater, där de fick titta in bakom kulisserna. Det fanns också möjlighet för eleverna att skejta på Bryggeriet. Förberedelseklassen gjorde bland annat en stor tavla med välkommen, kärlek och hej på olika modersmål. Särskolan bidrog med de fina konstverken, Möte på stranden och Fred på jorden. Allt detta och mycket mer hände under denna intensiva vecka. Veckan avslutades med en vernissage då det bjöds på cider och salta pinnar och en rundvandring bland skogslandskap, fotavtryck och många roliga och intressanta konstverk. TEXT OCH FOTO: ULLA WEIBULL 12 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

13 Friskare hemtjänstpersonal Hälsa» Antalet långtidssjukskrivna har minskat inom hemtjänstsjukvården. Personalen har mellan deltagit i projektet Plus Alla. Under arbetstid har personalen haft tre timmars schemalagd friskvård per vecka. I och med det goda resultat har projektet förlängts. Ett hundratal personer kommer att omfattas Barnkläder på medborgarkontoret Utställning» Under våren pågår en utställning med barnkläder på medborgarkontoret, Apoteksgatan 7. Marly Chronberg syr kläder för barn i åldrarna 0-6. Efter att i många år varit verksam i branschen har jag detta numera både som hobby och yrke. I utställningen visas 15 plagg ur sommarens sortiment. För mer information ring: Stadsdelen har fått eget demensteam Den första mars började det nya demensteamet att arbeta med tretton utvalda vårdtagare i stadsdelen. Antal vårdtagare kan så småningom utökas. Att skapa ett demensteam är ett politiskt mål som stadsdelsförvaltningen åtagit sig att genomföra. Demensteamet erbjuder vård av god kvalitet som skapar trygghet för de demenssjuka i ordinärt boende och ger ett stöd till deras anhöriga. Även tryggheten hos personalen blir bättre samtidigt som den ökade kunskapen leder till att personalen tidigare kan uppmärksamma minnesproblematiken. En summa på 2,5 miljoner kronor har avsatts till personalkostnader, vilket motsvarar sex heltidstjänster som arbetar dagtid och helger. Intresset för att söka tjänsterna i demensteamet var stort och de kvalifikationer som krävdes var omvårdnadsutbildning eller annan likvärdig utbildning samt speciell demensutbildning. Det är viktigt att personalen har intresse och erfarenhet av att arbeta med vårdtagare som har en demenssjukdom. Arbetsområdet är hela stadsdelen, därför krävdes även körkort. Personalen i demensteamet utför omvårdnadsarbetet med utgångspunkt från vårdtagarens individuella behov och önskemål. För övrigt ingår kontaktmannaskap, personlig FAKTA Projektguppen består av: Britt-Marie Holstein, sektionschef och arbets ledare för demensteamet. Eva Akthar, undersköterska, öppen hemtjänst Barbro Borglundh, sektionschef, öppen hemtjänst Boel Dahlquist, undersköterska, öppen hemtjänst Barbro Carlsson, undersköterska, gruppboende för personer med demenssjukdom Eva Granath, demenssjuksköterska i stadsdelen Katia Herslow, hemvårdsinspektör Personlig omvårdnad och social samvara är några av demensteamets arbetsuppgifter. omvårdnad, social samvaro, tvätt, städning, inköp samt medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering från distriktssköterska. Demensteamet som nu är fem heltidstjänster och två deltidstjänster började sin introduktion under februari månad och den första mars började teamet att arbeta självständigt med tretton utvalda vårdtagare i första skedet. Utgångspunkten sker från Öresundsgården där grupplokalen finns. En projektgrupp tillsattes i augusti Deras uppdrag har varit att kartlägga hur många vårdtagare inom stadsdelen som har en demenssjukdom. Antalet uppgick till 43 personer som är kända inom verksamheten vård och omsorg. Projektgruppen fastslog också de urvalskriterier för de vårdtagare som skulle ingå. En utvärdering av demensteamet ska göras under senhösten. TEXT: EVA ENGVALL FOTO: JAN-ERIK ANDERSSON För att kunna bli vårdtagare: * Demensdiagnos eller pågående demensutredning * Ej anmält till vårdboende * Hemtjänstinsatser (räcker med larm) * Individanpassad behovsbedömning av vårdtagaren * Ingen bakomliggande sjukdom eller infektion Plusjobb ska säkra trafiken kring skolor För att skapa en säkrare skolmiljö har stadsdelsförvaltningen ansökt om två plusjobb. I en förfrågan från Vägverket erbjöds Skånes kommuner möjligheten att ansöka om plusjobbare. Plusjobb är en satsning från regeringen för att minska arbetslösheten och är till för personer som varit inskrivna på arbetsförmedlingen under en längre tid. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära ordning och reda bland trafikanterna kring skolorna, trafiksäkerhetsinformation för barn och föräldrar, få fler att gå och cykla till skolan, ge barn och föräldrar mer inflytande kring skolvägen, skolvägsinventering och mopedinformation. I takt med det stora bostadsbyggandet och inflyttningen blir trafiksituationen kring våra förskolor och skolor stundtals besvärlig, säger utbildningschef Mats Bååth. TEXT: DAVID LEVIN Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/

14 NOTISER» Sommarskola i kultur Kurser» För elfte året i rad kommer konstnärerna Ylva Viberg och Johan Jönsson hålla en sommarskola i kultur. Sommarskolan är uppdelad i olika kurser där varje kurs pågår i fem dagar och avslutas med att eleverna får visa upp vad de lärt sig. Målgruppen är barn i åldrarna Kurser som finns att välja bland är: akrylmålning, akvarell, skulptur, teckning och teater. Intresset har varit stort de andra åren därför har vi nu utökat med fler kurser. Sista anmälningsdag är den fjärde juni men det gäller att anmäla sig i tid för kurserna blir snabbt fulla, säger kursledaren Ylva Viberg. Anmälan kan göras på telfon: Elever visade prov på kunskap Tävling» Varje år anordnar Lunds Tekniska Högskola en tävling i teknik och naturvetenskap, kallad Teknikåttan. Alla Sveriges elever i årskurs 8 är med i uttagningstävlingarna. Vid årets tävling i Skåne placerade sig Bergaskolans Charlotte Bjellerup 8c och Linn Thomasson klass 8d bland de fem flickor som hade bästa individuella resultat. Låt Solpunkten bli ljuspunkten Att äldre medborgare kan känna sig ensamma och isolerade i hemmet är inte ovanligt. För att bryta detta och förhindra passivitet, både fysisk och psykisk, startades Solpunkten i september Här träffas äldre medborgare boende i Limhamn-Bunkeflo. Solpunkten är en plats för samvaro i en trivsam miljö med aktivitet och gemenskap. Allt deltagande i olika aktiviteter sker utifrån den enskildes förmåga, förutsättningar och intresse. Genom aktiviteterna skapas en meningsfull tillvaro och ökad livskvalitet. Jag tycker det är jättebra, annars hade jag suttit där hemma ensam. Här har vi så trevligt och får gott kaffe. Töserna tänker så mycket på oss, säger Dagmar. Förutom måltider och kaffe med hembakat, erbjuds bland annat enklare gymnastik, frågesport, högläsning och tipspromenader. Även sällskapsspel, samt sång och musikunderhållning finns att tillgå. uppleva Speciella högtider och födelsedagar firas genom att duka festligt med blommor och Några besökare sitter och pratar över en bit mat. Det här skulle alla som är ensamma få John-Christian Svensson bjuder på musik och underhållning. en flagga för dem som fyller år. Det här skulle alla som är ensamma få uppleva, säger Dora. Solpunkten har plats för tio besökare per dag. Det finns både förmiddags- och eftermiddagsgrupper. Den som vill kan också vara med hela dagen. Även om man ibland är trött så är det glädjande att komma hit, säger Lennart och Emmy. Eftersom antalet platser är begränsade kan inte alla som vill, komma till Solpunkten. För att få delta i aktiviteterna genomförs en utredning kring individens behov. TEXT OCH FOTO: CARIN NILSSON OCH LENA BRÅNHULT För mer information om Solpunktens aktiviteter kontakta Carin eller Lena på telefon: Sista chansen att söka sommarpraktik Den 9 april är sista inlämningsdag för årets ansökan till Ung i sommar. Malmö stad erbjuder ungdomar i åldrarna möjligheten att få praktisera inom kommunala verksamheter i sommar. Det finns lediga platser men konkurrensen är stor. I fjol kom det in ansökningar. Vi använder oss inte av först till kvarn. Alla har samma chans oberoende på när ansökan kom in under perioden, säger Asta Sandquist, chef för Ung i sommar. Sommarpraktiken pågår under fyra veckor och är uppdelade i två perioder. Den första är mellan 19 juni och 16 juli. Den andra är mellan 17 juli och 13 augusti. De flesta platserna är inom vård och omsorg samt barnomsorg. Platser finns också i föreningar, på vaktmästerier, administration med mera, säger Asta Sandquist. INFO TEXT OCH FOTO: DAVID LEVIN Ansökan kan skickas in via där finns också mer information om sommarpraktiken. För ytterligare uppgifter kontakta: Asta Sandquist, på telefon: eller 14 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

15 Sjuttio malmöbor har fått anställning genom ny satsning För att skapa fler arbetstillfällen och få in fler i arbetslivet har Malmö stad infört servicepatruller. Genom servicepatrullerna får man en riktig anställning och inte bara en sysselsättning. Satsningen kommer att pågå fram till sista maj TEXT OCH FOTO: DAVID LEVIN Servicepatrullens personal är uppdelade i tio patruller med sju personer i varje. Samordningen sker via serviceförvaltningen, projektledare är Kent Berglund. Målsättningen är att minst 35 personer ska ha fast arbete efter projektanställningen löpt ut, antingen en fortsättning inom Malmö stad eller ordnat jobb inom någon annan sektor. Tre servicepatruller arbetar under Malmö fritidsförvaltning, en i Rosengård, en på Sibbarp och en på Stadion. I deras arbetsuppgifter ingår främst fastighets- och trädgårdsskötsel. Av de resterande servicepatrullerna arbetar fyra inom Kommuntekniks bilverkstad, en fixa med allt-patrull har Holma som bas och två arbetar i Husie inom äldreomsorg och skola. Under arbetstid har servicepatrullens personal möjlighet att söka andra arbeten. Rekrytering genom Arbets- och utvecklingscenter Rekryteringen skedde bland arbetslösa som befann sig inom samarbetet för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö stad. Rekryteringen genomfördes också i samarbete med den förvaltning som etablerade servicepatrullen. Arbetsvillkoren är de samma som gäller för andra arbetsplatser i kommunen, både ekonomiskt och organisatoriskt. Anställningen är en så kallad beredskapsanställning på tolv månader med rätt till ytterligare sex månaders förlängning. Lönen är individuell och följer gällande avtal för beredskapsanställning. Lägsta ingångslönen är kr för Malmö stad, säger Kent Berglund. Även om patrullerna är knutna till respektive organisation utförs arbetet i olika miljöer i en ambulerande verksamhet. Förutsättningarna ökar då för den enskilde att finna trygghet, att utvecklas i ett arbetslag och att själv knyta kontakter med andra arbetsplatser under uppdragets genomförande. Utrymme för kompetensutveckling Unikt är att 20 procent av arbetstiden är avsatt för för individuell kompetensutveckling samt planering för annan anställning efter arbetet inom servicepatrullen. Utbildningen inriktar sig på arbetet som utförs, men även annan utbildning kan komma ifråga till exempel språkutbildning och/eller annan utbildning som vidgar möjligheterna på arbetsmarknaden. Välfärd för alla Bakom satsningen står delgruppen Arbete inom Välfärd för alla. Finansieringen sköts gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Malmö stad. Åtta miljoner har också beviljats i ekonomiskt stöd genom medel från EU, via ESF-rådet i Lund. Allt som allt har projektet en budget på cirka 23 miljoner, säger Alf Merlöv. Samtidigt måste man tänka på att det blir cirka 5 miljoner mindre i utbetalda socialbidrag under perioden projektet pågår och att drygt 30 personer beräknas bli självförsörjande. Pensionärer kontrollerar märkning av varor TEXT OCH FOTO: DAVID LEVIN Medlemmar från PRO har fått utbildning i varumärkning inför kontrollerrna av Malmös matbutiker. De medverkande har fått utbildning av Konsument Malmö för att lära sig vilka regler och krav som gäller för ursprungsmärkning och märkning. Tjugotalet pensionärer ska kontrollera ett femtiotal butiker i hela Malmö, säger Karin Hård, enhetschef för Konsument Malmö. Framförallt ska ursprungsmärkningen av fisk, nötkött och ägg på lösvikt ses över, men även frukt och grönt i lösvikt berörs. Den vara som sannolikt kommer att leda till flest anmärkningar är äggen. Varje ägg ska vara stämplat och i anslutning till försäljningen ska det finnas skyltar med information om bäst före datum, var ägget kommer ifrån, hur hönsen förvaras, vem som förpackat äggen, äggets kvalitetsvikt och hur konsumenten ska förvara ägget, säger Karin Hård. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/

16 Bunkeflo Gille visar upp Vintrie bys historia I samarbete med Bunkefloskolan visar Bunkeflo Gille Vintrie bys historia från 1815 och framåt i foton, målningar och modeller. Dokumentationen innefattar fotografier av alla hus i Vintrie från 1975, ägar- och husförhörslängder samt gåramålningar. Ordet gåramålning myntades så sent som 1970 och avser de tidigaste målningarna av gårdar och hus mellan slutet av 1800-talet och Utställningen äger rum lördag den 20 maj klockan i Bunkefloskolan, Vintrievägen 11. Bunkeflo Gille är en ideell förening som arbetar för bevarandet av kulturella och miljömässiga värden i Bunkeflo socken. Sedan tre år har föreningen tre studiecirklar. Arne Alexandersson leder två av dem. En om Skumparp och en om den tidiga bebyggelsen i Bunkeflostrand. Den tredje studiecirkeln arbetar med att dokumentera hus och gårdar i Vintrie by och undersöker hur arbetarsamhällena i socknen vuxit fram. Den leds av Inger Erlandsson. Vad har ni hitintills fått fram kring Vintrie bys framväxt? Hur byn vuxit fram från en avstyckad gård 1815, till sex koställen 1825, som sedan blev till 27 hus Fram till 1975 omfattade byn 62 fastigheter, säger Inger Erlandsson. Hur har ni lyckats få fram informationen? Vårt främsta material är husförhörslängderna. De ger oss uppgifter på alla som bodde i byn vid en viss tidpunkt. Vi har en karta Vintrevägen fotograferad söderifrån. I bakgrunden syns tornet från Bunkeflo kyrka. från en delning av lantmätare år Den berättar vem som bodde i husen. Utifrån husförhörslängder och kartan får vi fram ägarlängder för tiden från 1815 till talet. För tiden därefter fram till idag är äldre vintriebor en bra källa, kompletterat med husförhörslängder, säger Inger Erlandsson. Vilka planer har ni inför framtiden? Fortsätta med ägarlängderna! Vi vill också vidga studierna genom att ta reda på mer kring människorna som levde i husen. Jag och Vivi-Ann Svensson håller på att renskriva den första kyrkboken från Bunkeflo som omfattar åren Sixten Jönnson samlar gamla foton från byn och jämför med hur det ser ut idag. Vi vill också komma i kontakt med fler personer som har anknytning till byn, äger Inger Erlandsson. INFO TEXT: DAVID LEVIN FOTO: OKÄND Är du mer intresserad av studiecirkelns arbete kan du kontakta Inger Erlandsson på telefon: Bunkeflo IF vill till Superettan I år spelar Bunkeflo IF i nya seriesystemets division 1. Det bevisar att klubben nu är Malmös andralag, efter Malmö FF, och har därmed petat ner IFK Malmö från andraplatsen. TEXT: DAVID LEVIN FOTO: ANITA ANDERSSON Träning för Bunkeflo IFs pojklag. En dag kanske kommer de att spela i Superettan. Inom tre år hoppas Bunkeflo IF att man spelar i den åtråvärda Superetten. Idag finns redan ett etablerat samarbete med Malmö FF. Förra säsongen hade nio av elva spelare i startuppställningen ett förflutet i MFF. Bunkeflo IF kommer att arbeta vidare med samarbetet genom att erbjuda de spelare som inte platsar i Allsvenskan en chans att spela i en serie så nära som möjligt utan att behöva flytta. I februari valdes Tommy Larsson till ny klubbordförande i Bunkeflo IF. Tidigare satt han som ordförande hos rivalerna i Limhamn. Tommy Larsson vill mer än att bara bygga vidare på samarbetet med MFF. Han vill också utveckla ett samarbete med klubbar i lägre divisioner. I och med att spelare utvecklas kan Bunkeflo IF vara en del av ett nätverk som spelare slussas upp genom. En förutsättning för Bunkeflo är att bygga upp en stabil och bra ungdomsverksamhet som kan locka till sig spelare. För att lyckas med det krävs det också att Bunkeflo IF har ett bra representationslag. 16 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

17 Vill du bli en säkrare senior? Fallolyckor förorsakar stora samhällskostnader. Räddningsverkets skadestatistik visar att de flesta olyckor inträffar i hemmet eller under fritiden. Äldre människor är klart överrepresenterade bland offren. Med Civilförsvarsförbundets kurs kan seniorer i hela landet lära sig hur de ska skydda sig mot fallolyckor och bränder samt undvika att bli ett brottsoffer. Efter kurserna förra våren på Mathildenborg anordnar vi nu ytterligare två utbildningstillfällen. KURSDAGAR Måndag den 24 aril Tisdag den 25 april Onsdag den 3 maj Klockan Max 15 deltagare per kurs. Anmälan gör du till Eva Edler-Andersson Tel: För dig som bor i Limhamn-Bunkeflo stadsdel och är 60+ ordnar vi nu tillsammans med Civilförsvarsförbundet denna kurs som sker i diskussionsform. På tre timmar lär vi dig hantera vardagens risker helt utan kostnad. Du har två dagar att välja på. Dessutom bjuder vi på en enkel förtäring. Vi hälsar dig välkommen till Mathildenborgs lilla konferensrum, Rudbecksgatan 1, Limhamn. På bara tre timmar får du lära dig: Hemsäkerhet Så förbättrar du säkerheten i ditt hem Så minskar du risken för olyckor Brandsäkerhet De vanligaste brandorsakerna Så gör du om det börjar brinna Bästa stället att placera brandvarnaren Personlig säkerhet Så undviker du att bli ett brottsoffer Så gör du om du råkat ut för ett brott Visste du att: Varje år söker äldre människor vård till följd av fallolyckor De flesta fallolyckor inträffar i eller nära bostaden Fallolyckor är den enskilt största orsaken till dödsfall i samband med olyckor Varje år omkommer personer i Sverige till följd av fallolyckor. Radonmätningar av skolor och förskolor Under våren ska radonhalterna i alla förskolor och grundskolor mätas på uppdrag av miljöförvaltningen. Förhöjda halter av radon i mark och byggnader kan vara ett problem. Om vi utsätts för radon under en längre tid kan det bland annat leda till lungcancer. Regeringen har därför satt upp miljökvalitetsmålet att alla skolor och förskolor i Sverige ska radonmätas före år I Malmö är radonhalterna i mark och byggnader generellt låga. Men under våren 2006 har miljöförvaltningen en kampanj som ska mäta radonhalten i alla förskolor Samtliga skolor och förskolor ska radonmätas. och grundskolor. Gymnasieskolorna kommer mätas i ett senare skede. Information om kampanjen har gått ut till alla förskolor och grundskolor i Malmö kommun via stadsdelarnas miljösamordnare. Har din skola inte fått någon mätutrustning eller behöver fler kontakta MRM direkt på , ange att det gäller miljöförvaltningen i Malmös kampanj. TEXT: DAVID LEVIN FOTO: ANITA ANDERSSON Kulturminnesmärke kan bli restaurang När Klagshamns Nya Byalag hade stormöte 8 mars hördes högljudda protester mot planerna på en verksamhet vid den kulturminnesmärkta kalkugnen. TEXT OCH FOTO: DAVID LEVIN Diskussionerna som fördes under mötet handlade om planerna på ett tilltänkt kafés vara eller icke vara. Länsrätten har gett Christer Sjögren ägare av Matlust, Limhamns ett år gamla delikatessbutik, klartecken till att bygga ett kafé på området kring kalkugnen. Nu har han också lämnat in en ansökan om att bygga en lyxig restaurang runt kalkugnen som skulle utgöra en central roll i restaurangmiljön. Ugnen behålls helt intakt, så att allt kan återställas. Det enda som händer är att den får isolerade väggar runt om. Det är dags att utnyttja det gamla kulturminnet och ge alla en chans att komma nära historien, säger Christer Sjöberg till Sydsvenskan. Om ansökan går igenom kommer det också att bli en 16 meter lång träterrass för uteservering. De många motståndarna till byggplanerna menar att framkomligheten skulle leda till problem och att den natursköna miljön försämras för dem som rör sig i området. På byalagets möte var det endast en person som öppet visade sig positiv till att öppna någon form av verksamhet. Området kring kalkugnen ägs av Malmö museum. Det finns motstånd på alla håll. Men jag har arrende på kalkugnen i arton år, så jag har inte bråttom. Och så är jag väldigt envis, säger Christer Sjögren till Sydsvenskan. Dock tänker inte Christer Sjögren själv driva den planerade restaurangen. Ett avtal ska ha gjorts med annan krögare som enligt planerna också ska ta över delikatessbutiken Matlust. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/

18 Nattvandrarjackor söker innehåll Julkrysset Vi är närvarande, engagerade vuxna men alltid för få, säger Karin Kvist, ordförande i Nattvandrarna Limhamn och samordnare för föreningarna i Malmöregionen. Nattvandrarna gör Limhamn till en säkrare plats för våra ungdomar genom att vara närvarande vuxna. Nu behövs fler personer som ställer upp och vandrar på fredags- och lördagskvällar. Träffa politiker! På måndagskvällar klockan har du möjlighet att träffa någon av de förtroendevalda i stadsdelsfullmäktige på medborgarkontoret, Apoteksgatan 7 på Limhamn. Läs mer på hemsidan: Om du vill gå med eller bara veta mer om nattvandrarna kan du skicka ditt namn och telefonnummer till se, telefon: , hemsida: Behöver du Nattvandrarna akut en fredagseller lördagskväll ringer du Besök oss på hemsidan malmo.se/limhamnbunkeflo På vår hemsida kan du förutom nyheter och information se rubriker på den post som kommer till stadsdelsförvaltningen. På hemsidan finns också stadsdelsfullmäktiges handlingar och protokoll. Många duktiga korsordslösare lämnade in Julkrysset som fanns med i förra numret av stadsdelstidningen. Redaktionen har dragit fem vinnare med först rätta lösningar. Vinnarna har fått en present med posten. Följande personer har vunnit: Birgitta Fransson, Diakongatan 30, Malmö Sonia Jacobsson, Sandvångsgatan 3 D, Limhamn Maj Welff, Kåseholmsgatan 16, Limhamn Solveig Karlsson, Peder Porses väg 13, Tygelsjö Börje Holst, Smalagränd 7, Limhamn Samtliga vinnare har underrättats per post. Grisen vägde 538 gram I förra numret av stadsdelstidningen presenterade vi en tävling på medborgarkontoret om att gissa vikten på en marsipangris. 60 personer var med och gissade från 250 g till 2,5 kg. Den lycklige vinnaren till grisen blev: Ann-Charlott Ohlsson, Söderåsgatan på Limhamn, gissade på 532 gram. Tröstpriser gick till: 550 g: Solveig Larsson, Sjövägen, Bunkeflostrand 550 g: Suzanne Bürgermeister, Naffentorpsvägen, Bunkeflostrand 520 g: Rose-Marie Abrahamsson, Börringegatan, Malmö Tack till alla som deltog i tävlingen! LAGOM SUDOKU SÅ LÖSER DU SUDOKU Fyll i de tomma rutorna så att siffrorna 1-9 finns i varje kolumn, på varje rad och i varje 3x3 box. Två Sudoku En siffra får inte förekomma mer än en gång per rad, kolumn eller box. Varje sudoku har en unik lösning som man kan hitta med logik utan att gissa. SMÅKLURIG Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

19 Det händer i Limhamn-Bunkeflo APRIL 8/4 Öppet hus i Limhamns vävstuga kl Limhamns Folkets hus, Linnégatan 61 10/4 SPF Djupadal: Månadsmöte kl på Bellevue Park, Eddag 3. Hans Larsson kåserar under rubriken I piratens fotspår. 10/4 Juristjour på Medborgarkontoret kl /4 PRO Limhamn: Månadsträff kl 14 på Limhamns Folkets hus med kaffe och lotterier. Romantica underhåller. Dans till Två Skåne, Håkan och Knuda. Bilj på exp den 5/4 kl /4 Medborgarkontoret har öppet /4 Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige sammanträder kl 17 i Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1. 22/4 Limhamns Konstförening: Bengt Böckman, måleri och grafik. Utställningen pågår till den 11/5, Tegnérgatan /4 Öppet hus på Kvarndala! Klockan kaffeservering och loppmarknad, Gamla Borrebackevägen /4 Säkrare senior: Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning och Civilförsvarsförbundet anordnar kurs i diskussionsform för personer som är 60+, Rudbecksgatan 1. 25/4 SPF-Stranden: Sångfåglarna på Limhamn underhåller med Musical s. Mathildenborgs aula kl 14, Rudbecksgatan 1. Föranmälan obligatorisk. Säkrare senior: Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning och Civilförsvarsförbundet anordnar kurs i diskussionsform för personer som är 60+, Rudbecksgatan 1. MAJ 3/5 Säkrare senior: Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning och Civilförsvarsförbundet anordnar kurs i diskussionsform för personer som är 60+, Rudbecksgatan 1. 13/5 Limhamns Konstförening: Elevutställning. Utställningen pågår till den 21/5, Tegnérgatan /5 SPF Djupadal: Månadsmöte kl på Bellevue Park, Eddag 3. Sten Stjernquist underhåller med sång och musik Frank Sinatra med mera. 17/5 SPF-Stranden: Bussresa till Immeln. Föranmälan obligatorisk. 18/5 Temaeftermiddag för 65+: Föreläsning av Mats Thorslund och paneldabatt. Öresundsgårdens aula, kl /5 Juristjouren på Medborgarkontoret kl /5 Bunkeflo Gille: I samarbete med Bunkefloskolan visar Bunkeflo Gille Vintrie bys historia från 1815 och framåt. Dokumentationen innefattar bland annat ägar- och husförhörslängder samt foton av samtliga hus i Vintrie från Bunkeflo skola, Vintrievägen 11, /5 SPF Djupadal: Studiebesök. Guidad vandring på Alnarp. 26/5 Medborgarkontoret har öppet /5 Kvarndaladagen! Hembygdsdag med olika programinslag och loppmarknad, Gamla Borrebacksvägen 25. Reservation för eventuell ändring dag. 30/5 Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige sammanträder kl 17 i Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1. JUNI 1/6 SPF-Stranden: Picknick på Soldattorpet, Limhamnsvägen 102. Föranmälan obligatorisk. 8/6 Äldreomsorgsdag: Årets tema är att förebygga fallskador. Öresundsgården Idrottsgatan 47 och Apoteksgatan 15, /6 Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige sammanträder kl 17 i Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1. Se även på hemsidan: > Aktuellt Reservation för eventuella ändringar. Hitta rätt i Limhamn-Bunkefl o Apoteket Svanen Arbetsförmedling Barnhälsovård Järnvägsgatan Klagshamnsvägen Barnmorskemottagning Sundet, Idrottsgatan Bibliotek Linnégatan Klagshamnsvägen Tygelsjö skolväg BoForum , Budgetrådgivning Distriktssköterskemottagning , Odengatan Folktandvård Linnégatan Klagshamnsvägen Fritidsgårdar Församlingar Limhamn, Linnég Bunkeflo, Klagshamnsv Tygelsjö och Västra Klagstorp Tygelsjö skolväg Förskola, köanmälan Djupadal Geijer Karl Johan/Ön Bunkeflo Tygelsjö/Klagshamn Försäkringskassan Erikslustvägen 17 Gatukontorets kundtjänst Hemsjukvård Hemvårdsinspektör Hyresrådgivning Idrottsanläggningar Individ- och familjeomsorg Getgatan 48 C INM psykiatrisk öppenvård Odengatan 44 Konsumentrådgivning Limhamns museum Limhamnsvägen 102 Medborgarkontoret Apoteksgatan 7 Pensionärsföreningar PRO Klagshamn PRO Limhamn PRO Tygelsjö SPF Bunkeflostrand SPF Djupadal SPF Stranden SPF Tyelse Tygelsjö Polis, larm 112 Anmälan, tips och upplysningar Sjukvård, Limhamns Läkargrupp Tärnan, Järnvägsg Måsen, Järnvägsg Hälsohuset, Bunkeflostrand Sibbarps kallbadhus Sjukvårdsupplysningen Skolor och utbildning Skånetrafiken Trafikupplysning Social jour, larm 112 Övriga fall Skatteverket Tekniska hjälpmedel, trygg hetslarm och vårdboende Återvinningscentral Bunkeflo Se även Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/

20 GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och företag i Limhamn-Bunkeflo stadsdel Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning MALMÖ Besöksadress: Apoteksgatan 7 Telefon: Fax: E-post: Besök oss gärna på vår hemsida 20 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2006

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer