Effektivare Energianvändning Sveriges nya basindustri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare Energianvändning Sveriges nya basindustri"

Transkript

1 Effektivare Energianvändning Sveriges nya basindustri Del 2: Brukaren som problem och lösning Energieffektivitet, verksamheter och människor - kan de samexistera? Karin Engvall, Uppsala Universitet BeteendePerspektiv HB Energieffektivisering på vilket sätt? Effektivisera energianvänding i befintlig eller i ny bebyggelse Nya produkter teknikupphandling Förändra beteenden/vanor Energieffektivitet, verksamheter och människor kan de samexistera?.. Ja, om det sker i samverkan!! dialog inlevelse förväntningar feed -back empati kommunikation argument begriplighet motivation belöning funktion perspektiv information robusthet nytta vinst 1

2 Sätt av tid för en väl genomtänkt information! en förutsättning för god teknisk funktion - men också hur funktionen upplevs! Informationens betydelse för rätt använd teknik tilldelats samtliga nått fram anses begripits medfört kunskap rätt använd rätt inställt rätt skötsel 100 % 88% 72% 50% 50% 42% 34% Engvall 1989; Att uppleva ny energisnål teknik Skapa former för interaktion, kommunikation och dialog! Alla ska med i processen mot en ökad energieffektivisering!.övergången från informations samhälle till reaktions samhälle kräver nya tjänster 2

3 en ökad miljömedvetenhet tillsammans med ökad energikostnad..ger goda möjligheter att marknadsföra energieffektivisering Gärna miljömedveten medspelare men på sakliga grunder!! MEN. Tack!! Fastighetsägarna Energieffektivisering hos privata fastighetsägare Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Ska vi behöva energieffektivisera igen? Är energieffektivisering inne igen? Hur länge då? Finns det verkligen något kvar att göra? Vi gjorde allt på 80-talet Konverterat bort oljepannan Bytt fönster Monterat termostatventiler Injusterat värmesystem Använder lågenergilampor 3

4 Ett enkelt energieffektiviseringsexempel Flerbostadshus, tvättstuga med två tvättmaskiner från slutet av 1980-talet, tvättar/år Före (per tvätt) El 2,2 kwh 2,2 kr Kallvatten 155 liter 28k 2,8 kr Totalt 5 kr/tvätt kr/år Efter (per tvätt) El 0,44 kwh 0,4 kr Varmvatten (fjv) 0,32 kwh 0,2 kr Kallvatten 38 liter 0,7 kr Totalt 1,3 kr/tvätt kr/år Investering ca kr exkl moms Nu kommer energideklarationerna Modern tids stora utmaning för fastighetsbranschen! Enkelt att göra besiktningar, det kommer branschen att fixa men att få åtgärder genomförda Vem tar hand om alla åtgärdsförslag? Trovärdigt och seriöst? Långsiktiga åtgärder eller korta avbetalningar? Kostnadseffektivitet enligt vem? Money talks fortfarande Prioriteringar inför resten av 2007 Energideklarationer lära medlemmarna Vad, Hur och Varför Fånga upp åtgärdslistorna t och inspirera i till handling! Kontinuerlig utbildning och information av allmänorienterande karaktär, det behövs faktiskt! Ställ om den egna verksamheten (!) Tack för att ni lyssnade

5 Brukaren som problem och lösning Det kommunala perspektivet Jan Lemming Energirådgivare Uppsala och Knivsta kommuner Session 19 Energitinget 19/ Älvsjömässan, Stockholm Kommunala styrmedel Ny- och ombyggnad Detalplanen kan ur energiförsörjningssynpunkt inte vara tvingande. Detaljplanen ger möjligheter. Det kan finnas mark avsatt för tex. lokal energiförsörjning. I exploateringsavtal av egen kommunal mark kan krav ställa på tex. fjärrvärmeanslutning. Den kommunala Energiplanen Lagstadgad men med dålig/ingen rättsverkan. Politiska beslut Miljöbalken Vara föredöme och det goda exemplet Största hindren Kortsiktigt (ekonomi) tänkande Bristande insikter i olika tekniska systemlösningar Teknisk avskrivningstid och ekonomisk avskrivningstid skiljer sig markant Miljöaspekterna vägs inte in i ekonomens kalkylen Brist på historisk analys Uppsala kommuns energiplan. Antagen augusti 2001 Grundelementen i ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem är: Minskad och effektiv energianvändning g Reducering av effekttoppar Användning av rätt bränsle och energiform Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala kommun,

6 Uppsala kommuns energiplan. Antagen augusti 2001 Mål År 2010 ska elanvändningen per invånare ha minskat med 10% i förhållande till 2000 års nivå Kommunens egen användning av el och värme ska minska med 15% från 2000 till 201 År 2010 skall mängden energi som åtgår för uppvärmning och varmvatten, räknat per invånare, ha minskat med 10% i förhållande till 2000 års nivå Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala kommun, 2001 Årsta Vårdcentral Townhall of Uppsala, built 1963 Värmeanvändningen i ett urval av fastigheter i Uppsala ( graddagskorrigerad) 300 kwh/m Stadshuset Brf Bellman Brf Beckasinen Årsta Vårdcentral energirådgivare Jan Lemming, Uppsala Kommun jan

7 Värmeanvändning i ett urval av fastigheter i Uppsala extrapolerad till år 2100 Stadshuset i Uppsala Elanvändning i skr 2006 utan moms och kwh kwh/m Stadshuset Brf Bellman Brf Beckasinen Årsta Vårdcentral skr/år Elanvändning kwh/år skr/år kwh/år energirådgivare Jan Lemming, Uppsala Kommun jan Stadshuset i Uppsala Elanvändning i skr 2006 utan moms och kwh Byte av belysningarmatur Byte till frekvensstyrda pumpar Elanvändning skr/år Besparing kwh/år Flyttn ning av växel kwh/år skr/år Besparing skr i 2006 års pris 7

8 Varje brukare (ca 1450) kan på Uppsalas webb insidan hitta sin elförbrukning de sista fem åren. Varje verksamhet inom kommunen skall göra en miljökartläggning där energifrågorna är centrala. Miljösamordnare och miljöombud organiserar utbildningar för personal. Skolan är en prioriterad part Projekt med energifokus - Stoppa Onödan-, - Energijägarna-, - Energiföredrag- osv. Energikälla Transport Förädling Lagring Energisystem Livstidskostnadens (LCC) fördelning för en större elmotor Inköp - 5 % Underhåll - 5% Omvandling Elförbrukning - 90 % Transport Användning Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala kommun,

9 Varvtalsreglering spar elenergi i energisystemet 925 kw Effektförluster vid strypning η=0,4 555 kw η=0,9 37 kw M η=0,4 200 kw η=0,75 33 kw 434 kw Effektförluster vid varvtalsreglering η=0,4 260 kw η=0,9 18 kw ~ / ~ η=0,8 M 31 kw η=0,8 25 kw 100 kw 825 kw 100 kw 334 kw Källa ABB 9

10 Strategier för minskad energianvändning hos slutanvändaren Nybyggnation LCC* kalkyl Ombyggnation LCC* kalkyl Marginalkostnadsinvestering Förvaltningsskede Effektiva drifts- och underhållsystem Energikartläggning Nyckeltal Mätbara realistiska mål Resurssnåla lösningar teknisk avskrivningstid = ekonomisk avskrivningstid *LCC = livstidskostnad beräknad enligt standardiserade metoder Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala Kommun, 1999 Sammanfattning Energi är ett system från bränsle över omvandling till slutanvändning El, fjärrvärme etc. är produkter Att mäta är att vet! Kunskap är nödvändig för att acceptera förändringar Exergi (energikvalitet) viktigt begrepp Energi i butiker Roland Jonsson Preem 10

11 Energi i Butiker Energi i Butiker Värme Ventilation Belysning Fortfarande en stor diff. Roland Jonsson Roland Jonsson Energi i Butiker Ett par kylar/frysar drar väl inte så mycket? Energi i Butiker 310 kwh/år Roland Jonsson Roland Jonsson 11

12 Energi i Butiker Energi i Butiker 4076 kwh 6732 kwh 5031 kwh 8853 kwh Roland Jonsson 110 kwh Den vanliga lösningen Roland Jonsson Energi i Butiker Energi i Butiker 3077 kwh/år el Fiat Punto Bipower Gas 119 g CO2/km 1539 kwh/år kyla 4616 kwh/år 10 burkar per dag 1,26 kwh/burk 1 kg CO2/burk VW Polo Blue Motion 108 g CO2/km TDI SAAB 9 5 Biopower 2,0 t Automat 251 g CO2/km vid bensindrift Toyota Prius 104 g CO2/km Roland Jonsson Roland Jonsson 12

13 Energi i Butiker Toyota Prius 104 g CO2/km VW Polo Blue Motion TDI 108 g CO2/km Diff 4 g CO2/km En kall burk ger 1 kg CO2 250 km/25 mil för att köra in en burk Brunkol 977 g CO2/kWh Stenkol 793 g CO2/kWh Energi i Butiker Alla måste vara med Fråga alltid varför Annan lösning? Energiredovisning Energimätning Hur ser det ut i praktiken? Roland Jonsson Roland Jonsson Energi i Butiker Energieffektivitet i svensk industri Kör försiktigt Energisystem Linköpings universitet Roland Jonsson 13

14 Global miljöpåverkan: 1 kwh el 1 kg CO 2 1 kwh olja 0,3 kg CO 2 Trolig utveckling av elpriset i Sverige Elanvändning i Europa Electricity price Continental electricity price Deregulated and competitive European electricity market invånare kwh / Before deregulation in Sweden, Norway and Finland Swedish electricity price 0 Sverige Tyskland EU totalt Deregulated Nordic electricity market Time 14

15 ÖRNSKÖLDSVIK Glasfiberprodukter ÖMV Strandberg Industri Hägges Finbageri Alvis Hägglunds Avesta Polarit Polarbröd Sanmina LPAB Produktion Profillack Industri 1 Några av de analyserade industrierna: ULRICEHAMN Helge Nyberg IRO Per Schürer Zinken Weland Bogesunds Väveri AP&T Ulricehamns Betong Emballator Svensk Brikett Energi Ekro Möbeldetaljer OSKARSHAMN Scania ABB Figeholms Bruk ABB Fårbo AB Bohmans Fanérfabrik Elajo Mekanik Samhall Brahe SAFT Liljeholmens Stearinfabrik OP Kuvert OKG förråd OKG restaurang Metod Industrierna är analyserade topdown, där målet främst är att hitta systemfel och inte den mer traditionella metoden att successivt effektivisera befintliga system Checklista för förändrad energianvändning Syfte Identifiera konkreta åtgärder inom industriell energianvändning som kan leda till minskad energi- och elanvändning Konvertera icke el-specifika processer från el till fjärrvärme eller annat bränsle Effektivisera elanvändningen inom främst processerna ventilation, belysning och tryckluft 15

16 Checklista för förändrad energianvändning Ta till vara spillvärme från produktionen Minska tomgångsförbrukningen % OP Kuvert Scania ABB Figeholm Samhall Brahe Saft OKG CSV Liljeholmen Bohmans OKG Rest. Elajo Mekanik ABB Fårbo Hägglunds Drive, Örnsköldsvik Företagsinfo Hägglunds Drive tillverkar belysningsarmaturer för framförallt allmänna lokaler och företag. De använder MWh el per år och har en abonnerad effekt på kw. Bruksarean är m 2 och på företaget arbetar 280 personer m3 flis och 37 m3 olja används årligen inom företaget. Företaget ligger ej inom planerat fjärrvärmeområde. Förslag på åtgärder, Hägglunds Drive Belysning Minska installerad effekt för belysning från 20W/m2 till 5W/m2 nyare armaturer med reflektorer, närvarostyrning och sektionsstyrning Tryckluft Ca 50% av företaget tryckluftsanvändning bedöms kunna konverteras till eldrivna alternativ Förslag på åtgärder, forts Reducera tomgången Hägglunds Drive Tomgång Effektuttag per timme - Hägglunds Drives Ventilation Minska driftstiderna kwh/h Konverteringar Elanvändning inom tvättningen och måleriet kan konverteras till biobränsle. Även lokaluppvärmning kan konverteras till biobränsle från el och olja Effektuttag när det inte var någon produktion

17 RESULTAT Resultat, Hägglunds Drive Resultat Minskad elanvändning: Elminskning 62% motsvarande M W h Energiminskning 40% motsvarande M W h Effekt minskning el kw Besparing tkr/år elpris 0,45 kr/kwh tkr/år elpris 0,8 kr/kwh % 20 Minskade utsläpp av CO ton/år 1 1 Beräkningarna grundar sig på resonemanget om kolkondens som marginell kraftkälla i ett europeiskt kraftsystem 0 12 industrier i Örnsköldsvik 10 industrier i Ulricehamn 11 industrier i Oskarshamn Resultat Minskade rörliga kostnader: tusen kr/år Minskade energikostnader, Ulricehamn Möjligt minskat utsläpp av CO 2 : ton/år 8000 Minskade energikostnader, Örnsköldsvik IRO Em ballator Svensk Brikett Energi Zinken Weland AP&T Ulricehamns Betong Helge Nyberg Bogesunds Väveri Per Schürer Ekro M öbeldetaljer tusen kr/år elpris 45 öre/kwh elpris 80 öre/kwh Minskad energianvändning: 33% i snitt elpris 45 öre/kwh elpris 80 öre/kwh Miljoner kr / år Dagens elpris Europeiskt elpris 17

18 Hur skall resultaten tolkas? Att redan nu se över elanvändningen och förbereda verksamheten på högre elpriser tyder på framförhållning och framåtanda. Se resultaten som indikatorer på områden där elanvändningen är hög och borde kunna minskas. Prioritera vilka områden som kan åtgärdas med en gång och vilka åtgärder som kan tas med i en åtgärdsplan på längre sikt. Uppföljning av analyserna visar att merparten av industrier har påbörjat energieffektiviserings-åtgärder inom områden som exempelvis belysning, tyckluftsanvändning, uppvärmning och ventilation. Vilka slutsatser kan man dra? Det kommer bli nödvändigt för svensk industri att minska sitt elberoende för att behålla konkurrenskraft! Driftoptimering- inte bara teknik Det finns stora möjligheter att minska elanvändningen - många åtgärder är inte förknippade med några kostnader alls! Effektivisering och omställning mot förnybara energikällor ger både ekonomiska och miljömässiga vinster Att förändra svensk energianvändning är ett viktigt led i strävan mot mindre global klimatpåverkan! Foto: Norbert Rosing Per Wickman 18

19 Hur fungerar huset? Vad behövs? Tydliga specifikationer Kontinuerlig uppföljning Bättre analys Kommunikation Exempel En konstruktionsbalk i vägen Stödprocess Uppföljning energikrav i byggprocessen Byggprocess Stödprocess Program Underlag kravspec/ansvar Upphandling Verifikationsplan Projektering Detaljerade krav Upphandling Underlag för provdrift Utförande Provdrift av delsystem Överlämnande Resultat provdrift Garantitid Prestandamätning system Systemmanual Garantibesiktning Merkostnad EL kr per år Färdig anläggning 19

20 Innehåll - systemmanual Energiverifikat Prestanda Luftbehandlingsaggregat LB01 Reviderad övergripande systembeskrivning Energi/prestandakrav Beskrivning delsystem Tekniska specifikationer Beskrivning avvikelser teknik - ekonomi Översikt driftinstruktioner sökvägar Länk/hänvisning till driftkort och annan relevant dokumentation Beskrivning referensvärden för driftuppföljning Beskrivning hantering uppföljning SÖ Ekonomisk uppföljning LCC Uppmätta tekniska prestanda Verifikationer/Protokoll Prestanda Programkrav Beräknat Uppmätt SFP 1,5 2,27 3,25 kw/m3/s Återvinning system % Temperaturvekningsgrad % Flödesbalans till/från 1 1,3 1,1 n Årlig kostnad el Årlig kostnad Värme Årlig kostnad Totalt Kr Tilluft Frånluft Flöde Flöde Projekterat 9,60 m3/s Projekterat 7,20 m3/s Uppmätt 8,21 m3/s Uppmätt 7,62 m3/s Tryckfall Tryckfall Projekterat Totalt 1233 Pa Projekterat Totalt 635 Pa Externt 250 Pa Externt 200 Pa Internt 983 Pa Internt 435 Pa Uppmätt Totalt 770 Pa Uppmätt Totalt 635 Pa Externt 185 Pa Externt 230 Pa Internt 585 Pa Internt 405 Pa Driftel Driftel Märkeffekt 18,00 kw Märkeffekt 11,00 kw Uppmätt effekt 14,10 kw Uppmätt effekt 12,60 kw Belastning 78 % Belastning 115 % Effektivitet Effektivitet Verkningsgrad 45 % Verkningsgrad 38 % SFP-fläkt 1,72 kw/m3/s SFP-fläkt 1,65 kw/m3/s Hur följer man då upp? Teknisk information Metodbeskrivning Specificerade mätpunkter Kalibrerade givare Dokumenterad bearbetning Felanalys 20

21 Enkäter Uppföljning inneklimat Metodbeskrivning/validering Antal Period Svarsfrekvens Analys Temperaturkrav Andra Nyckeltal? Bättre Analysverktyg kwh Nöjd Kund 21

22 Inomhusmiljökvalitet Publika presentationer Energianvändning Visa resultat så det syns! Per Wickman

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier December, 2010 Louise Trygg Patrik Thollander Sandra Backlund Linda Olsson Energisystem Institutionen för ekonomisk

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

El till vad och hur mycket i svensk industri

El till vad och hur mycket i svensk industri El till vad och hur mycket i svensk industri ett projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier slutrapport Dag Henning Effektivisering Eltillförsel Elbehov Konvertering IKP

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Hinder och Drivkrafter

Hinder och Drivkrafter Hinder och Drivkrafter Projekt Branschvis Energieffektivisering Mars 2015 Louise Trygg, Högskolan Dalarna Hans Ersson, Högskolan Dalarna Mattias Gradén, Högskolan Dalarna Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer