Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver Femårsmedeltal. Liter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedeltal. Liter"

Transkript

1 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver Femårsmedeltal. Liter 12 1 Sprit Öl Vin Totalt Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Statens folkhälsoinstitut

2 2 Försäljningen av spritdrycker, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver Liter 9 Sprit Vin Starköl Mellanöl Folköl Totalt Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Statens folkhälsoinstitut

3 Antal serveringstillstånd vid årets slut med tillstånd att servera alkohol till allmänheten respektive klubbar och slutna sällskap Antal 12 9 Totalt Servering till allmänheten Klubbar och slutna sällskap Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Statens folkhälsoinstitut

4 4 Skattning av registrerad respektive oregistrerad alkoholkonsumtion, totalt och fördelat på dryckestyper. 21. Procent Registrerad Oregistrerad legal Oregistrerad illegal Totalt Sprit Vin Öl Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Stockholms Universitet, SoRAD

5 Den beräknade genomsnittliga årskonsumtionen i liter alkohol 1% i årskurs 9 efter kön avser skattade värden Liter 4 Pojkar Flickor Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: CAN

6 Beräknad årskonsumtion mätt i liter alkohol 1% bland ungdomar. 1979/-2. (Värdena 1979/-1994 avser besöksintervjuer, telefonintervjuer.) Liter Flickor 1-19 år Pojkar 1-19 år Flickor 2-24 år Pojkar 2-24 år 79/ 1/2 3/4 / 7/ 9/9 91/ Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källor: SIFO, TEMO och Intervjubolaget

7 7 Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden samt andelen mönstrande som uppger sig vara berusade någon gång i veckan Procent 4 Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Mönstrande Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: CAN

8 Beräknad årskonsumtion av folköl, starköl, blanddrycker, vin och sprit i 1% alkohol bland män och kvinnor i olika åldersgrupper. 2. Liter 9 Folköl Starköl Blanddrycker Vin Sprit Män Kvinnor Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Intervjubolaget

9 9 Genomsnittskonsumtionen per vecka bland 1-7-åringar totalt och bland män och kvinnor, mätt i centiliter alkohol 1% Centiliter 2 Män Kvinnor Totalt Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källor: SIFO och TEMO

10 1 Genomsnittskonsumtionen per vecka i olika åldersgrupper, mätt i centiliter alkohol 1% Centiliter år 3-49 år -7 år Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källor: SIFO och TEMO

11 Antal döda per 1 invånare med alkoholpsykos och alkoholism, levercirrhos eller alkoholförgiftning som underliggande dödsorsak Antal 14 Alkoholism o alkoholpsykos Alkoholförgiftning Levercirrhos Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Socialstyrelsen, EpC

12 12 Dödligheten i alkoholrelaterade diagnoser (alkoholpsykos, alkoholism, levercirrhos och alkoholförgiftning) samt alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver Index 197=1. Index 14 Alkoholrelaterad dödlighet Alkoholförsäljning Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källor: Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, EpC

13 13 Andelen förare med misstänkt alkoholpåverkan av samtliga förare delaktiga i trafikolyckor med personskada, samt försäljningen av alkoholdrycker (liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver) Index 19=1. Index 1 Andelen förare med misstänkt alkoholpåverkan Alkoholförsäljningen Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källor: Statens folkhälsoinstitut och Vägverket

14 14 Utvecklingen av alkoholrelaterade indikatorer Index 197=1. Index Alkoholförsäljningen Omhändertagande av berusade personer Alkoholrelaterade dödsfall Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källor: Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen och Vägverket

15 1 Alkoholpolitikens omfattning och strikthet i 1 europeiska länder. 19 och 2. Grad av restriktivitet Medelvärde Spanien Frankrike Portugal Grekland Danmark Tyskland Österrike Belgien Nederländerna Italien Irland Storbritannien Finland Norge Sverige Medelvärde Grekland Österrike Portugal Tyskland Danmark Spanien Belgien Irland Frankrike Italien Nederländerna Storbritannien Finland Sverige Norge 19 2 Källa: ECAS Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22

16 Försäljning av alkoholhaltiga drycker i olika länder i liter alkohol 1% per invånare Luxemburg Rumänien Portugal Irland Tjeckien Frankrike Tyskland Spanien Danmark Österrike Ungern Schweiz Slovakien Belgien Storbritannien Nederländerna Ryssland Grekland Australien Cypern Italien Nya Zeeland Finland Polen USA Kanada Japan Argentina Bulgarien Uruguay Chile Sverige Sydafrika Brasilien Island Norge Mexico Estland Turkiet Sprit Vin och öl Liter alkohol 1% Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: World Drink Trends, 22

17 17 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare i vissa länder Liter Italien Nederländerna Frankrike Spanien 3 Storbritannien USA Sverige Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: World Drink Trends, 22

18 1 Alkoholkonsumtionen i 1 europeiska länder indelade i tre grupper (vin-, öl- och f d spritländer), i liter alkohol 1% per invånare 1 år och äldre Liter 2 Ölländer (inkl Nederländerna) Vinländer F d spritländer (Finland, Norge och Sverige) Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: ECAS

19 19 Levercirrhosdödlighet (per 1 1 år och äldre) i 1 europeiska länder indelade i tre grupper (vin-, öl- och f d spritländer) Antal Ölländer (inkl Nederländerna) Vinländer F d spritländer (Finland, Norge och Sverige) Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: ECAS

20 Alkoholutvecklingen 1999, % 4 3 Polen Irland Danmark, Storbrit. 2 1 Slovenien Island Estland Kroatien Slovakien Tjeckien Norge Malta Sverige Färöarna Ungern Ukraina Litauen Finland Portugal , % % Pojkar 32 Irland (23, 31) Danmark (22, 3) Storbrit. (22, 3) Finland (19, 1) Norge (17, 24) Malta (1, 22) Sverige (1, 17) Tjeckien (14, 17) Ungern (13, 12) Färöarna (12, 1) Island (11, 17) Polen (11, 31) Ukraina (11, 1) Estland (1, 14) Litauen (1, 9) Kroatien (, 12) Slovakien (7, ) Slovenien (7, 2) Portugal (4, ) Flickor % Diagram 2. Andelen elever 1 1 år i olika länder som berusat sig a) minst tre gånger de senaste 3 dagarna. 199 och Länder över den streckade linjen uppvisar ökningar mellan undersökningarna medan länder under uppvisar minskningar. Värdena inom parentes refererar till samtliga elever 199, I stapeldiagrammet är data sorterade efter samtliga elever 199. a) Med berusningskonsumtion av minst fem (definierade) drinkar vid samma tillfälle. Källa: Hibell et al. (2).

21 21 Andelen elever i årskurs 9 samt andelen mönstrande som uppgett att de någon gång prövat narkotika Procent 2 Mönstrande Pojkar, åk 9 Flickor, åk Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: CAN

22 22 Andelen elever i årskurs 9 samt andelen mönstrande som uppgett att de använt narkotika den senaste månaden (I skolundersökningen endast cannabis ) Procent Mönstrande Pojkar, åk 9 Flickor, åk Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: CAN

23 23 Andelen elever i årskurs 9 bland dem som aldrig använt narkotika som haft lust att pröva haft möjlighet att pröva samt "vet någon som kan ge eller sälja narkotika Procent Haft lust att pröva Vet någon som kan ge el sälja Haft möjlighet att pröva Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: CAN

24 24 Beräknad åldersfördelning bland tunga narkotikamissbrukare 1979 (N=1 ), 1992 (N=19 ) och 199 (N=2 ). Antal Åldersgrupp Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Olsson et al, 21

25 2 Utvecklingen av antalet narkotikabeslag av tull och polis, antalet personer misstänkta för narkotikabrott samt antalet narkotikarelaterade dödsfall Index 19=1. Index 3 Antal narkotikabeslag Narkotikarelaterade dödsfall Misstänkta för narkotikabrott Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källor: Rikspolisstyrelsen, BRÅ och Socialstyrelsen

26 Fördelningen på olika åldersgrupper av a) narkotikalagförda (NSL och VSL) respektive andelen som dömts för brott mot narkotikastrafflagen (NSL) när brottet gällt b) cannabis, c) centralstimulantia, d) opiater Procent 1 a) Alla narkotikalagförda Procent 1 b) Cannabis Procent c) Centralstimulantia år år 2 år Procent d) Opiater Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: BRÅ

27 Antal tunga narkotikamissbrukare per 1 inv 1-4 år i Sverige, Malmö stad, Göteborgs stad, Stockholms stad och Stockholms län exkl Stockholms stad. 1979, 1992 och Antal per 1 inv Sverige Göteborgs stad Sthlms län (exkl. Sthlms stad) Malmö stad Stockholms stad Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Olsson et al, 21

28 2 Antal utskrivningar, antal utskrivna personer och antal utskrivna personer för första gången sedan 197, från slutenvård med narkomani som huvuddiagnos Antal 7 Utskrivningar Utskrivna personer Förstagångsvårdade sedan Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Socialstyrelsen, EpC

29 29 Antalet kliniskt anmälda HIV-positiva personer per år totalt samt antalet intravenösa missbrukare Antal HIV-positiva totalt Varav IV-missbrukare Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Smittsskyddsinstitutet, Epidemiologiska enheten

30 3 Antal narkotikarelaterade dödsfall som underliggande eller bidragande dödsorsak fördelat på åldersgrupper Antal 3 19 år 2-29 år 3-39 år 4-49 år - år Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Socialstyrelsen, EpC

31 31 Antal beslag (av tull och polis) av cannabis, amfetamin, läkemedel, heroin och kokain Antal 7 Cannabis Amfetamin 4 3 Läkemedel Heroin Kokain Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Rikspolisstyrelsens BAR-register

32 32 Antal beslag och beslagtagna kvantiteter av tull och polis av a) cannabis, b) amfetamin, c) kokain och d) heroin Antal a) Cannabis Kg Antal b) Amfetamin Kg Antal Kg Antal 4 c) Kokain Kg 4 Antal 1 d) Heroin Kg Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Rikspolisstyrelsens BAR-register

33 1999, % 4 Tjeckien Storbritannien 3 Irland 2 1 Litauen Ungern Finland Malta Kroatien Estland Slovenien Norge Sverige Ukraina Slovakien Polen Island Portugal Färöarna Danmark Italien Cypern , % Pojkar Flickor Storbrit. (42, 3) Irland (37, 32) Tjeckien (23, 3) Italien (21, 2) Danmark (1, 2) Ukraina (14, 21) Slovenien (13, 2) Färöarna (12, ) Island (1, 1) Slovakien (1, 2) Polen (9, 1) Kroatien (, 17) Estland (, 1) Portugal (, 11) Cypern (, 3) Norge (, 13) Sverige (, 9) Finland (, 1) Ungern (, 12) Litauen (3, 1) Malta (2, ) % % Diagram 33. Andelen elever 1 1 år i olika länder som någon gång prövat narkotika. 199 och Länder över den streckade linjen uppvisar ökningar mellan undersökningarna medan länder under uppvisar minskningar. Värdena inom parentes refererar till samtliga elever 199, Källa: Hibell et al (2).

34 34 Inleveranser av lugnande medel och sömnmedel respektive antidepressiva medel till apoteken. Antal DDD per 1 invånare och dag Antal Lugnande medel och sömnmedel (NOB och NOC) Antidepressiva medel (NOA) Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Apoteket AB

35 3 Inleveranser av narkotika enligt förteckning II och IV/V. Antal DDD per 1 invånare och dag Antal Narkotikafört IV/V enkelprep Narkotikaförteckning II Narkotikafört IV/V kombiprep Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Apoteket AB

36 3 Sömnmedel och lugnande medel (grupp NB och NC): Försäljning mot recept i antal DDD per 1 inv och dag, efter ålder och kön. 21. Antal Män Kvinnor Ålder Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Apoteket AB

37 37 Inleveranser av sömnmedel och lugnande medel till apoteken. Antal DDD per 1 invånare och dag år 21 i län med låg respektive hög försäljning. Norrbotten Södermanland Jämtland Blekinge Västerbotten Västmanland Skåne Västra Götaland Kronoberg Jönköping DDD per 1 inv och dag Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Apoteket AB

38 3 Andelen elever i årskurs 9 respektive mönstrande som uppgett att de sniffat någon gång Procent 3 2 Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Mönstrande Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: CAN

39 1999, % Slovenien Kroatien Malta Storbritannien 1 Danmark, Slovakien Finland Island Ukraina Polen Tjeckien, Estland Norge Italien Färöarna Ungern Sverige Litauen Portugal , % Pojkar Flickor Storbrit. (2, 1) Malta (17, 1) Litauen (1, 1) Kroatien (13, 13) Slovenien (12, 14) Sverige (12, ) Polen (9, 9) Tjeckien (, 7) Estland (, 7) Färöarna (, ) Island (, 11) Italien (, ) Norge (7, ) Danmark (, 7) Ungern (, 4) Slovakien (, 7) Ukraina (, ) Finland (4, ) Portugal (3, 2) % % Diagram 39. Andelen elever 1 1 år i olika länder som någon gång sniffat. 199 och Länder över den streckade linjen uppvisar ökningar mellan undersökningarna medan länder under uppvisar minskningar. Värdena inom parentes refererar till samtliga elever 199, Källa: Hibell et al (2)

40 4 Den årliga försäljningen av cigaretter (st) respektive andra tobaksvaror för rökning (cigarrer/cigariller och röktobak) och snus i vikt (g) per person 1 år och äldre Cigaretter (st) Snus (g) Annan röktobak (g) Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: Swedish Match

41 41 Andelen elever i årskurs 9 som uppgett att de röker dagligen/nästan dagligen Procent 2 Pojkar Flickor Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: CAN

42 42 Andelen dagligrökare i den vuxna befolkningen (1-7 år) Procent Män Kvinnor Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: SCBs undersökningar av levnadsförhållanden (ULF)

43 43 Antalet rökningsrelaterade dödsfall i Sverige fördelat på kön Antal Män Kvinnor Drogutvecklingen i Sverige - Rapport 22 Källa: WHO

44 1999, % 4 3 Portugal Slovenien Litauen Danmark Slovakien Polen Estland Italien, Norge Tjeckien Finland Färöarna Ukraina Kroatien Irland Ungern Storbirtannien Malta Sverige Island 2 Cypern , % Pojkar Flickor Färöarna (42, 41) Irland (41, 37) Ukraina (3, 4) Finland (37, 43) Italien (3, 4) Norge (3, 4) Storbrit. (3, 34) Tjeckien (34, 44) Ungern (34, 3) Kroatien (32, 3) Island (32, 2) Malta (31, 32) Sverige (3, 3) Danmark (2, 3) Estland (2, 32) Polen (2, 33) Slovakien (27,37) Litauen (2, 4) Portugal (24, 31) Cypern (23, 1) Slovenien (19, 29) % % Diagram 44. Andelen elever 1 1 år i olika länder som rökt minst en gång de senaste 3 dagarna. 199 och Länder över den streckade linjen uppvisar ökningar mellan undersökningarna medan länder under uppvisar minskningar. Värdena inom parentes refererar till samtliga elever 199, Källa: Hibell et al (2).

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedelvärden.

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedelvärden. Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver. 11-2. Femårsmedelvärden. Liter 1 Totalt Sprit Öl Vin 4 2 1 11-171-7 11-191-9 191-1911-1 1921-2 1931-3 1941-4 191-191- 1971-7 191-1991-9

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter. 1861 26. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 21 Diagram 1 47 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 211 Diagram 1 46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige. Rapport 2003

Drogutvecklingen i Sverige. Rapport 2003 Drogutvecklingen i Sverige Rapport 2003 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 71 Stockholm 2003 Förord Under en lång rad av år producerades årliga rapporter om drogutvecklingen

Läs mer

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Håkan Leifman CAN Sverige mot narkotika, Landskrona 1-2 oktober 2015 Upplägg: Användningen i Sverige Cannabis Nätdroger Totalanvändning Fokus på unga men

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige. CAN rapport 130

Drogutvecklingen i Sverige. CAN rapport 130 Drogutvecklingen i Sverige CAN rapport 13 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1-25) Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout omslag: Anna Liedbergius,

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige 2007

Drogutvecklingen i Sverige 2007 CAN_Rapport#107:CAN Rapportserie 07-10-10 15.27 Sida 1 CAN Rapport 107 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Box 70412, 107 25 Stockholm, Klara Norra Kyrkogata 34, Tel 08-412 46 00 Fax

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

CAN Ra ppor t 125 CAN Rapport 125

CAN Ra ppor t 125 CAN Rapport 125 CAN Rapport 125 Drogutvecklingen i Sverige 21 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika och andra droger. Detta görs bland annat genom biblioteket,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 % liter per invånare Oregistrerad konsumtion --> Registrerad konsumtion 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1970 1980 1990

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 Liter 100 % alkohol per invånare 10 9 Oregistrerad konsumtion 8 7 6 5 4 Registrerad konsumtion 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Till läsaren

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

1995 IIHF World Championship

1995 IIHF World Championship 1995 IIHF World Championship Matcherna spelades i Globen, Stockholm, och Gavlerinken, Gävle, Sverige den 23 april 7 maj. B-VM spelades den 12 21 april i Bratislava, Slovakien. C-VM spelades den 20 30 mars

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Ulf Malmström KU-SA 2 2015-09-08 Fördjupad uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT-området En återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige 2006

Drogutvecklingen i Sverige 2006 Drogutvecklingen i Sverige 2006 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 98 Stockholm 2006 Förord Alltsedan 1970-talets början har CAN producerat årliga rapporter som beskriver

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa 29-11-2 Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Förebygg nu, Göteborg, 11 november 29 Vad är CAN? CAN samlar in, bearbetar och sprider saklig information

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige 2005

Drogutvecklingen i Sverige 2005 Drogutvecklingen i Sverige 25 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 91 Stockholm 25 Förord Alltsedan 197-talets början har CAN producerat årliga rapporter som beskriver drogutvecklingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Sammanfattning års ESPAD-rapport Droganvändningen bland skolungdomar i 35 europeiska länder

Sammanfattning års ESPAD-rapport Droganvändningen bland skolungdomar i 35 europeiska länder Sammanfattning års ESPAD-rapport Droganvändningen bland skolungdomar i 35 europeiska länder SV Rättsligt meddelande Denna publikation från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer