Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans"

Transkript

1

2

3 LEDARE Dags att klargöra allmäntandläkarens roll Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans yrkesroller diskuteras och Socialstyrelsen ser över specialisttandläkarens roll är det underligt att ingen tycks vilja diskutera utvecklingen av allmäntandläkarens roll som är och bör vara hörnstenen i den svenska tandvården. Jag tycker att en diskussion om de övriga kategoriernas kompetenskrav och rollfördelningen måste ta sin utgångspunkt i allmäntandläkarens roll. Annars blir det svårt att gå vidare och diskutera specialistens men också tandhygienistens roll. Det finns ett antal mål och krav på allmäntandläkaren som tyvärr ofta kommer i skymundan. Den första byggstenen är de krav som samhället satt upp och som finns i högskoleverkets examensbeskrivning. Man anger där ett antal mål som utbildningarna ska nå. Viss lokal frihet finns naturligtvis för hur man ska nå målen, men utbildningarna har frihet under ansvar. Lokala, preciserade krav ska hålla sig inom ramen för examensordningen. Den andra byggstenen är de gemensamma krav som finns för alla europeiska tandläkarutbildningar. I direktivet om erkännande av»i förbundets yrkeskvalifikationer beskrivs minimikraven för verksamhetsplan är grund- Den tredje byggstenen är professionens egen den utbildning som ska accepteras i eu. utbildningen uppfattning om sin yrkesroll, dagens krav och central.«hur de förväntas utvecklas och förändras. roland svensson Ordförande tandlakarforbundet.se i förbundets verksamhetsplan är grundutbildningen central. Förbundsstyrelsen har antagit en policy som presenterades på årets förbundsmöte. Där beskriver vi hur vi vill att utbildningen ska utvecklas för att hålla högsta kvalitet och möta de förändringar som sker i samhället. Det är stora krav som vilar på utbildningsanordnarna för att nå målen i högskoleförordningen. Redan i grundutbildningen ska man bland annat nå följande mål: n kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården, n fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete, n fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg. Nu kan man konstatera att ingen fullt ut når dessa mål i dag. Förutsättningar för samverkan med de andra yrkesgrupperna saknas i för stor utsträckning. Strukturen på utbildningarnas kliniska delar är sådan att man inte kan bedriva teamtandvård eller att sätta in tandläkarstudenten i den arbetsledande rollen. Praktisk och teoretisk undervisning i klinikadministration och organisation är viktig och kommer att bli allt viktigare. Vi konstaterar att det krävs en större samverkan mellan tandläkarutbildningarna och den offentliga och privata tandvården på fältet för att nå de högt ställda men relevanta målen. Glädjande nog samverkar vissa utbildningar redan med tandvården, andra planerar för detta. Denna process måste intensifieras och utvecklas. Medan diskussionen om hur vi ska nå målen pågår skallar ropen på ett återinförande av at-tjänstgöringen. Förbundet har varit avvaktande och ser helst att hela utbildningen är samlad inom grundutbildningens ram. Om våra krav kan förverkligas inom den femåriga grundutbildningen är ovisst. Krävs en förlängning för att nå målen, bör detta tydliggöras från de utbildningsansvarigas sida. Grundutbildningen är basen för allmäntandläkarens yrkesroll och därför oerhört viktig att diskutera och bevaka. Det kommer aldrig att finnas helt tydliga och skarpa gränser mellan de olika yrkesrollerna i tandvården, men det behövs en tydligare och skarpare diskussion om allmäntandläkarens roll och utveckling i den svenska tandvården. n tandläkartidningen årg 100 nr

4 KRÖNIKA En tidning med bredd och djup sveriges tandläkarförbund the journal of the sda (swedish dental association) Årgång 100 Grundad 1909 Man skulle kunna säga att det här numret av Tandläkartidningen handlar om ishockey, invandring, arbetsmarknad, organisationsutveckling, fest, rökning, myndigheter, utlandsstudier, nätinformation och forskning. Eller att numret handlar om tandvård och tandläkare, rätt och slätt. Båda beskrivningarna är lika riktiga, och det är just det som är idén med Tandläkartidningen. Vårt uppdrag är att spegla det som är intressant och till nytta för tandläkaren i hans eller hennes yrkesutövning på ett journalistiskt och vetenskapligt korrekt sätt. Och då kan det gälla allt från idrottsskador på tänder till forskning om hur sällsynta sjukdomstillstånd manifesterar sig i munhålan; allt från den jubilerande Odontologiska föreningen i Stockholm till omdaningen av Privattandläkarna. Material av sådan bredd, med sådant djup och författat av så kvalificerade skribenter finner du inte någon annanstans, inte samlat och femton gånger om året. Sedan i augusti finns hela Tandläkartidningen tillgänglig på nätet för medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund och prenumeranter. Vi inbillar oss inte att du ska läsa hela tidningen på datorskärmen. Vi tycker inte ens att du ska försöka eftersom det är jobbigare att läsa stora textmassor på skärm än på I det här numret debatterar tandläkare och klinikägare om begreppet»kund«bör användas för dem som besöker tandvården. Vad är det för fel på»patient«? Ska företag som hyllar kundbegreppet få vara med i Privattandläkarna? Enligt ordboken är kund synonymt med köpare, konsument och stamgäst medan patient är detsamma som sjukling, klient och vårdfall. Vilken roll spelar ordvalet? Delta i debatten! n papper. Det verkar vara en allmän uppfattning och själv håller jag fast vid att tryckta medier är bäst när jag ska läsa, begripa och framför allt njuta av långa texter. Men nyligen hörde jag att folk är beredda att läsa längre på skärm än på papper eftersom man på skärmen inte ser hela texten och inte blir avskräckt från att börja läsa. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att just scrollandet är ett läshinder och att andra rent fysiska förhållanden som det material texten presenteras på tillsammans med läsvinkel, ljusreflexer, läsavstånd och radlängder talar till papperstidningens fördel. Så fortsätt att läsa om allt från en polsk tandläkare i Sverige till en svensk student i usa i tidningen. Men om du tappar bort den finns räddningen på nätet. För övrigt önskar vi på redaktionen alla våra läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. n»så fortsätt att läsa om allt från en polsk tandläkare i Sverige till en svensk student i USA i tidningen.«christina mörk Chefredaktör Postadress: Box 1217, Stockholm Besöksadress: Österlånggatan 43 Telefon: Fax: Hemsida: E-post: E-post direkt till en person: chefredaktör: Christina Mörk Ansvarig utgivare redaktion: Anita Hagstedt Korrektur, registrering Thomas Jacobsen Vetenskaplig redaktör Mats Karlsson Reporter Björn Klinge Vetenskaplig redaktör Ewa Knutsson Layout, produktionsansvarig Lasse Mellquist Layout Janet Suslick Reporter annonser: Elisabeth Frisk Prenumerationer, ej medlemmar Radannonser Christer Johansson Produkt- & platsannonser Inger Kåberg Platsannonser prenumeration: Sverige kronor + 6 % moms Norden kronor + 6 % moms övriga länder kronor TS-kontrollerad upplaga: Medlem av Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB Klippan ISSN All redaktionell text lagras elektroniskt av Tandläkartidningen för att kunna publiceras också på internet. Författare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med sådant förbehåll. 4 tandläkartidningen årg 98 nr

5 INNEHÅLL foto: peter jigerström, anne markowski, michael melanson, lena johansson, micke karlsson, johan werner REPORTAGET»I stället ska vi prata tandskador, tandskydd, implantat, bentransplantation, visir, galler och knäpproteser. (Läs nu för all del inte knä-protes!)«sid 12 3 ledare Dags att klargöra allmäntandläkarens roll. Roland Svensson 6 i korthet hsan:s ordförande varnas. Svenska tandläkare misstänks för skattebrott. 12 en fast bro får ligga på is Hockeysäsongen, och därmed den dentala traumasäsongen, är i full gång. 17 ansvarsärenden 21 vem gör vad efter reformen? Vilken myndighet gömmer sig bakom lucka 24? Tandläkartidningens julkalender avslöjar vem som gör vad i det nya tandvårdsstödet. OMSLAG: Hockey är blodigt allvar för Andreas Pihl, Linköping. Foto: Niklas Larsson/SCANPIX 24 utländska tandläkare lösning för glesbygd Utlandsrekrytering löser tandläkarbristen inom Västernorrlands läns landsting. 27 nobelkänsla när odontologiska föreningen firade 30 intervjun: en starkare röst för tandvården 32 så hjälper du patienter att hålla nyårslöftet Chansen att patienten ska lyckas hålla nyårslöftet ökar om du hänvisar dem till Slutaröka-linjen. 34 kdm visar hur material ska hanteras 37 student Vill du studera utomlands? Konkurrensen om platserna är hård och avgifterna höga. VETENSKAP & KLINIK 43 krönika Yes We Can. Björn Klinge 44 fackpress 46 i korthet 49 tema ny forskning jönköping Här ges en redovisning av Jönköpingsundersökningarna och av verksamheten vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Här möter vi också sju av institutionens doktorander. Temanummer 64 debatt 72 platsannonser 76 radannonser 78 födelsedagar 80 viktiga adresser 82 kalendarium tandläkartidningen årg 100 nr

6 I KORTHET HSAN:s ordförande får en varning Statens ansvarsnämnd är mycket kritisk till att HSAN gav privattandläkare Nils-Gunnar Berg en varning Speciellt riktar man kritik mot den ställföreträdande ordföranden Lars-Åke Johnsson och ger honom en varning, en mycket ovanlig åtgärd. I september 2006 gav HSAN Nils-Gunnar Berg en varning. Vid samma behandlingstillfälle skulle han ha utfört hela behandlingen med rensning och rotfyllning av en tand, trots att det fanns en partiell nekros. Berg hävdade att någon rotfyllning inte hade gjorts vid detta tillfälle och att det tydligt framgick av journalen att den skulle utföras vid ett senare tillfälle. HSAN slog fast att ärendet inte kunde tas om, och Berg tvangs överklaga till länsrätten, som slog fast att HSAN:s beslut var felaktigt; varningen hade utdelats på felaktiga grunder. Samma uppfattning hade Socialstyrelsen. Justitieombudsmannen, JO, anmälde HSAN:s ställföreträdande ordförande Lars-Åke Johnsson till Statens ansvarsnämnd. JO ansåg att det varken fanns formell eller saklig grund 2009 inför folktandvården i Örebro en lokal treårig utbildning som leder till en certifiering som allmäntandläkare. Utbildningen läggs upp ungefär som specialistutbildningarna. Tre personer per år tas in. Utbildningen startas eftersom det finns för varningen. Ärendet borde ha lagts på is i avvaktan på ytterligare utredning. JO ansåg att det var mycket oaktsamt att inte reagera på de oklarheter som fanns. Det hade inte behövts några medicinska eller odontologiska kunskaper för att inse detta. I ett yttrande till JO förklarade Lars-Åke Johnsson sammanfattningsvis att han förlitat sig på den föredragande tandläkaren och på nämndens bedömning. Kan inte frånsäga sig ansvar Statens ansvarsnämnd slår nu fast att»det säger sig självt att ordföranden i ärenden av aktuellt slag inte kan frånsäga sig ett beslutsansvar med hänvisning till att man förlitar sig på föredraganden. Inte minst ordföranden, som måste ha ett särskilt ansvar för kvalitetssäkring, har att i nödvändig omfattning ta del av och bilda sig en egen uppfattning om handlingarnas innehåll«. Statens ansvarsnämnd går på JO:s linje: en normalt aktsam ordförande borde ha förstått att den föredragande tandläkarens ett behov att höja kompetensen och öka karriärmöjligheterna inom allmäntandvården, berättar Bengt Sjödin, tandvårdsdirektör i Örebro läns landsting. De som tas in får en huvudhandledare och flera bihandledare. Vid sidan om jobbet som allmäntandläkare ingår pedagogik, tolkningar»med fog«kan ifrågasättas. Statens ansvarsnämnd har övervägt att ge Lars- Åke Johnsson löneavdrag, men på grund av att fallet kan ses som en»engångsföreteelse«väljer man i stället att ge honom en varning. Men HSAN:s hantering av ärendet är inte avslutat i och med detta; i våras gick Nils-Gunnar Berg vidare och krävde att justitiekanslern, JK, skulle ta upp ärendet och kräva HSAN:s ställföreträdande ordförande, en av de sakkunniga och de åtta ledamöterna, på stora skadestånd för den varning han fick och den skada det inneburit för hans verksamhet som tandläkare. Skadeståndsanspråken är på nära 1,8 miljoner kronor. JK väntas fatta beslut nästa år. Lars-Åke Johnsson anser att varningen i Statens ansvarsnämnd är felaktig: Det är anmärkningsvärt att man inte tagit hänsyn till de utlåtanden från tre kompetenta tandläkare som har skickats till nämnden. mats karlsson»specialistutbildning«i allmäntandvård vetenskaplig metodik, tandvårdsplanering, profylaktik, hälsoekonomi, ledarskap och epidemiologi. Utbildningen omfattar även träning i pedodonti, ortodonti, parodontologi, oral kirurgi, endodonti, oral protetik, odontologisk radiologi, bettfysiologi och gerodontologi. Js Färre än väntat utnyttjar tandvårdsstödet Tvärt emot regeringens beräkningar har färre än väntat utnyttjat det nya tandvårdsstödet. I en rapport till regeringen konstaterar Försäkringskassan att prognosen för utgifterna för tandvårdsstödet hittills visat sig felaktig. Regeringen beräknade tidigare att kostnaderna för stödet skulle öka kraftigt under 2008 och 2009 jämfört med Orsaken till detta var att man räknade med ett stort uppdämt behov av tandvård. Nu visar Försäkringskassans sammanställning en helt annan verklighet; antalet patienter som sökt vård hos tandläkare har inte ökat i den takt regeringen förutspått. Försäkringskassan har nu skrivit ner prognosen för utgifterna för tandvårdsersättning för perioden juli december i år med drygt 30 procent. Samma rapport visar att det nya tandvårdsstödet lett till ett omfattande inkomstbortfall för vårdgivarna på grund av initiala problem med bland annat IT-stöd. Hur stor produktivitetsminskningen varit hittills är enligt Försäkringskassan svårt att beräkna. Statistiken visar också en kraftig uppgång av antalet förstagångsansökningar om förhandsprövning för 65+ under första halvåret Totalt inkom drygt förhandsprövningar, vilket är nära 50 procent fler än under motsvarande period Förklaringen är att många ville utnyttja de gamla ersättningsreglerna. mats karlsson 6 TandläkarTidningen årg 100 nr

7 I KORTHET 45 svenska tandläkare misstänks för skattebrott 45 svenska tandläkare utreds för skattebrott. Via ett företag i Stockholm misstänks de ha fört över 113 miljoner kronor till Nederländerna, Luxemburg och Isle of Man. Skatteverkets granskning visar att tandläkarna har tagit ut förhållandevis låga löner ur sina svenska bolag. Stora vinster har därefter kunnat slussas vidare utomlands som koncernbidrag genom Stockholmsföretaget. Skatteverket beräknar att tandläkarna fört ut cirka 113 miljoner kronor till ett huvudbolag i Nederländerna och därefter vidare till Luxemburg och Isle of Man. Som ersättning för transaktionerna har tandläkarna betalat 40 procent av koncernbidragen till Stockholmsföretaget. De först granskade tandläkarna har nu fått besked om upptaxering för de senaste fem åren. Summan Skatteparadiset Luxemburg är en av de platser dit svenska tandläkare misstänks ha fört ut miljontals kronor. motsvarar de belopp som slussats utomlands minus 40 procent, som betalades till Stockholmsföretaget. Till detta kommer en straffskatt på 40 procent. Tandläkarna har anmälts till Ekobrottsmyndigheten. De riskerar att dömas för grovt skattebrott, som kan ge minst sex månaders fängelse. mats karlsson Privattandläkarna förnyar organisationen Vid Privattandläkarnas årsmöte 21 november beslöt man att anta visionsdokumentet för den nya organisationen. I och med detta öppnar man upp för icke-tandläkare och anställda tandläkare att bli medlemmar. I framtiden kommer det att finnas två kategorier av medlemmar i organisationen: passiva och aktiva. Passiva medlemmar är pensionerade tandläkare, arbetslösa tandläkare, legitimerade tandläkare som är verksamma utomlands samt tandläkarstudenter. Aktiva medlemmar kommer att kunna vara tandläkare som bedriver egen verksamhet eller är anställda, men även personer som inte är tandläkare och som driver tandvårdsföretag. Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Den består av ordförande Per-Olof Johansson (nyval) och vice ordförande Anders Wikander (nyval). Ledamöter: Mikael Jansson, Ingrid Leitzler och Eva Möllborg (samtliga nyval). Det var också val till Centrala förtroendenämnden: Ordförande är Erik Ternert. Ledamöter Pär Almqvist (omval) Elisabeth Philip (omval), Kristina Fyrberg (nyval) och Nicke Björling (nyval). Läs mer på sidan 30 där Privattandläkarnas generalsekreterare Eva Andersson intervjuas. mats karlsson Nyheter först på nätet tandlakartidningen.se Anklaga inte din tandtekniker för att komma dragande med lågprisprylar innan du har läst det här. Medentikas titandistanser passar både Nobel Biocare, Astra Tech och Straumann men kostar bara hälften så mycket. Trots det är kvaliteten hög och jämn. All tillverkning sker på ISO-certifierade anläggningar i Tyskland. Materialet är titan grad 5 eller guld. Dessutom lämnar vi tio års garanti. Så om din tandtekniker föreslår Medentika säg ja! Det är faktiskt det smartaste du kan välja. Ridspögatan 6, Malmö Tel , Fax Tandläkartidningen årg 100 nr

8 I KORTHET Kariesrisk med tobaksfritt snus undanröjd Swedish Match lanserar ett nytt recept för tobaks- och nikotinfritt snus. Snuset baseras på havre- och kakaofiber och kariesrisken som fanns med det gamla receptet ska nu vara undanröjd. I våras slog Jönköpingstandläkarna Bengt Olof Hansson, Göran Koch och Marianne Törngren larm om kariesrisken när de publicerade en fallbeskrivning i Tandläkartidningen nummer En man som hade börjat använda tobaks- och nikotinfritt snus baserat på majsstärkelse fick grav rotkaries i överkäksfronten. Undersökningar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visade att försökspersoner som använde snuset hade ett ph-värde på cirka 5,7 under en timmes tid, vilket är tillräckligt lågt för att fräta på blottlagda rotytor. Hittills har Swedish Match ersatt tandvårds- Kvalitet viktigast hos tandläkaren Kvalitet är viktigast när patienterna går till tandläkaren. Det visar den enkätundersökning som Privattandläkarna gjort. Undersökningen var baserad på ett slumpmässigt urval och omfattar svenskar i åldrarna 14 till 80 år. De frågor som ställdes var:»när du går till tandläkaren, vad är viktigast för dig då?«88 procent svarade att det viktigaste är att få vård av god kvalitet, det näst viktigaste ett bra bemötande, 64 procent, och därnäst Swedish Match lanserar ett nytt tobaks- och nikotinfritt snus sedan det gamla visats kunna orsaka karies. kostnader och andra omkostnader för personer som har fått rotkaries till följd av produkten, om de har vänt sig till företaget. Dowen Birkhed, professor i kariologi i Göteborg har varit med och testat den nya produkten. Hans bedömning är att det nya receptet är så gott som säkert, förutsatt normal munhygien. Företaget har gjort stora ansträngningar att göra en produkt som inte ger lågt ph-värde. JanEt suslick att kunna välja tandläkare, 37 procent.»när offentliga resurser tillförs tandvården, hur viktigt tycker du att det är att skattepengar satsas på dem med sämst tandhälsa och störst tandvårdsbehov?«87 procent svarade att det är ganska viktigt eller mycket viktigt.»tidigare gällde högkostnadsskyddet endast för äldre över 65 år. Vad tycker du om förändringen?«87 procent tycker att det är mycket bra eller ganska bra. mk Icke-vårdutbildade kan äga vårdföretag Ägande och ledning av vårdföretag, exempelvis inom tandvården, ska inte förbehållas vissa yrkesgrupper. Det anser EU-kommissionen. Ärendet har aktualiserats genom den fråga som Charlotte Cederschiöld, moderat EU-parlamentariker, tidigare ställt till kommissionen. I brevet skriver hon att det i vissa medlemsstater finns en uppfattning om att drift och ledning av vårdföretag ska vara förbehållet vissa yrkeskategorier. Argumenten handlar om kvalitet och patientsäkerhet. Hon hävdar själv att det inte finns något motsatsförhållande mellan ägande, drift och patientsäkerhet. EU-kommissionen håller Tandvården toppar kvalitetsindex Jämfört med övrig samhällsservice är svenska folket mest nöjt med den service de får av tandvården (se tabell nedan). Högst värderar man privattandvården. Det visar Svenskt Kvalitetsindex mätning. Patienterna är mycket nöjda med hur tandläkarna och övrig tandvårdspersonal sköter sina uppgifter. För tredje året i rad ligger tandvården högst när det med om det sistnämnda och slår fast att drift och ägande inte kan förbehållas vissa yrkesgrupper. Det finns inga bevis för att patientsäkerheten påverkas negativt om exempelvis en icke-tandläkare driver företaget. Kommissionen kommer att begära att de nationella bestämmelser som finns i vissa medlemsländer om att apotek och medicinska laboratorier enbart kan ägas av yrkespersonal från dessa vårdsektorer tas bort. Tidigare slog EU-domstolen fast att det var fel av Grekland att kräva att endast auktoriserade optiker får driva optikerbutiker. Kvalitetskraven kan uppnås genom att det finns utbildad personal i butikerna. mats karlsson gäller vilka samhällsområden som svenska folket anser ger bäst service. Enligt studien lyckas tandvården leva upp till de förväntningar patienterna har. Privattandvården får högre betyg än folktandvården och gapet mellan privat och offentligt driven tandvård är större än tidigare. Både privattandvården och folktandvården får bättre betyg än i tidigare mätningar, men det är privattandvården som står för den största ökningen. mk Kundnöjdhet med samhällsservice Svenskt Kvalitetsindex TandläkarTidningen årg 100 nr

9 Självbondande cement i automixspruta SJÄLVBONDANDE CEMENT Självbondande cement med utmärkt retention och mekanisk styrka. Automixspruta för snabb och enkel hantering: - kontrollerad blandning, direkt applicering, exakt dosering vid varje tillfälle Gelfas för enkel rengöring. 5 färger: Translucent, Light, Medium, Dark, Opak Introkit (5 x 5 g, 50 mixing tips) Refill (2 x 5 g, 20 mixing tips) For better dentistry Dentsply DeTrey Box Skarpnäck Tel

10 I KORTHET FOTO: JOEL WÅREUS/MJÖLKFRÄMJANDET Fejkad mat eller äkta vara? Barnens kost och hälsa står i centrum den 4 februari 2009, då Sveriges Tandläkarförbund tillsammans med Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet för andra gången ordnar en nationell konferens i ämnet i Stockholm.»Fejkad mat eller äkta vara?«tas upp av Mats- Erik Nilsson, författare till boken»den hemlige kocken det okända fusket med maten på din tallrik«. Folkhälsominister Maria Larsson talar om regeringens nationella insatser och en färsk undersökning om vårdens syn på barnens kostvanor och hälsa presenteras. Tv-kändisen Lennart Ekdal är konferencier och årets bästa kvinnliga ståuppkomiker, Babben Larsson, underhåller. Det blir också seminarier och debatt. Js Vårdprovet läggs ner Högskoleverket lägger ner utvecklingsarbetet med vårdprovet, som var tänkt som ett alternativt sätt att komma in på tandläkarutbildningen och andra vårdutbildningar. Projektet blev dyrare än planerat, och pengarna räckte inte till. Hösten 2009 skulle Karolinska institutet ha börjat anta studenter med provet. Vårdprovet testades på tandläkarstuderande i Umeå hösten 2006, som ett led i utvecklingen. Js ALMA - Programvaran för svensk tandvård Förenkla din kommunikation med Försäkringskassan! ALMASOFT har sedan starten 1988 en enkel filosofi, att utveckla program som är lättanvända. Lägg därtill att vi erbjuder hårdvara, nätverk, support, kallelsekort och annan förbrukningsmateriel, så har ni Er helhetsleverantör. Välkommen kontakta oss för en kostnadsfri demonstration! ALMASOFT Tel Fax Göran Hägglund lovar förbättringar Regeringen kommer inte att ge sig förrän det administrativa kring det nya tandvårdsstödet fungerar, lovade socialministern Göran Hägglund när tandvårdsreformen debatterades i riksdagen den 11 november. Det var Lennart Axelsson socialdemokratisk ledamot i socialutskottet, som tog upp frågan i en interpellation. Många patienter har drabbats av längre behandlingstider, felaktiga kostnadsförslag eller av att behandlingar inte kan sättas i gång, skrev Lennart Axelsson i interpellationen. Att kraven på dokumentation gör att tandläkarnas jobb tar mer tid, ser han som ett problem, liksom att åtkomsten till Försäkringskassans IT-system inte har fungerat. Problem med det nya tandvårdsstödet kommer att minska när vårdgivarna fått mer erfarenhet av det nya regelverket och de nya administrativa rutinerna, tror Göran Hägglund. Lennart Axelsson nämner den ökade administrativa belastning som faller på tandläkaren. Så är det. Mycket är en lärosak. När det har gått lite tid kommer det att vara mycket enklare för den enskilde tandläkaren än i det gamla systemet. Då kommer vi att ha tillgång till informationen som kommer att förbättra mycket för tandläkaren och, ännu viktigare, för den enskilda patienten, sade Göran Hägglund. Göran Hägglund lovade också förändringar. Försäkringskassans tekniska support förbättras, liksom rådgivning till vårdgivarna och information på nätet. Bland annat förstärker kassan sitt kundcenter och ökar det odontologiska stödet till tandläkare. Lennart Axelsson berättade om tandläkare som vänder sig emot vikten av en åtgärdsplan med alternativ så att patienten kan gå ut och shoppa tandvård. Göran Hägglund tycker att det är en bra utveckling. Självklart är det bra med kontinuitet inom tandvården, men jag tror att det kan vara bra att då och då tänka efter, och inte med nödvändighet gå till den tandläkare som man har gått till under alla tider. Att kunna jämföra priser är ett bättre alternativ än prisreglering, ansåg Göran Hägglund. JanEt suslick Rolf Attström har avlidit Professor emeritus Rolf Attström avled den 7 november 2008 i en ålder av 70 år. Rolf Attström tog sin tandläkarexamen i Malmö 1964 och var professor i parodontologi vid universiteten i Århus, Danmark , från 1982 i Malmö och under i Köpenhamn, Danmark. Under åren var han ordförande för efterutbildningskommittén vid Tandläkarhögskolan i Malmö, där han etablerade ett internationellt akademiskt efterutbildningsprogram. Rolf Attström publicerade omkring 150 vetenskapliga artiklar och mer än 250 interaktiva dokument på nätet, vilket under överskådlig tid kommer att påminna om hans nydanande insatser. Bk 10 TandläkarTidningen årg 100 nr

11 PIB, dpgrön :- Gjuten helkäke, dpblå :- (med 5 implantat och 10 tänder inkl arbete och allt material samt komponenter) Anneli Christensson En stjärna på vår KBF-avdelning i Malmö Brobyggaren När Gösta Möllefors och Olle Hultén startade dpnova för mer än 50 år sedan hade de en vision om att skapa världens bästa dentallab. Deras vision försöker vi leva efter varje dag. Frästa konstruktioner är ett prioriterat område för oss. Det märker du när du tittar i vår prislista där vi stödjer utvecklingen genom att ge marknadens bästa priser på frästa konstruktioner. Hos oss hittar du alla marknadsledande system. Anneli Christensson började på dpnova i Göteborg för åtta år sedan och har där bl.a jobbat som ansvarig på protesavdelningen. I dag bygger Annelie broar på vår KBF-avdelning i Malmö. Vår KBF-avdelning där är en av få platser i Sverige där det finns så mycket samlad kunskap och kompetens inom området. Det kvalitetsarbete som finns inom dpnovakoncernen är unikt. Vi är det enda Svenska dentallaboratoriet som är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO Det kan vara skönt att veta att vi har all information när du behöver den. Du kommer att höra av oss fler gånger framöver eftersom vi bestämt oss för att inte bara vara störst utan också för att vara den bästa leverantören av dentala laboratorietjänster i Norden. Det är en vision som vi fått att förvalta av dpnovas grundare. I dag är dpnova Nordens ledande dentallab med 270 anställda på 5 orter. Ladda ner vår prislista på dpnova Malmö/ Sjöbo Tel: dpnova Göteborg Tel: dpnova Stockholm Tel: dpnova Jönköping Tel:

12 REPORTAGET En fast bro får ligga på is Hockeysäsongen är i full gång och för oss tandläkare är det hög tid att damma av J O Andresens»Dental Traumatology«så vi kan behandla olycksfåglar som har råkat få en klubba eller puck i ansiktet. En puck kan komma upp i en hastighet av knappt 200 kilometer i timmen, en våldsam kraft som kan göra stor skada om den hamnar på det enda oskyddade stället på spelaren: mandibeln och maxillan. Text: Hege Svendsen Stribrny, tandläkare foto: peter jigerström Pihl måste ha kvar sin lilla knäppprotes så länge han spelar ishockey på proffsnivå. En kille som verkligen bidragit till att höja traumastatistiken med råge är Linköpings hockeyklubbs (lhc) storstjärna, den 193 cm långa och 105 kilo tunga vänsterbacken Andreas Pihl. Jag har stämt träff med Andreas klockan nio på morgonen. Han är punktlig och ser riktigt pigg ut. Han berättar att lhc mötte Timrå kvällen innan, han har åkt buss från Sundsvall och inte kommit i säng förrän klockan fem på morgonen. Livet som hockeystjärna känns genast lite mindre glamoröst. Långa resor, en himla massa träningspass och sedan tre matcher i veckan är helt klart inget foto: Hege Svendsen Stribrny för mig! Fast nu var det inte så mycket hockey vi skulle diskutera. I stället ska vi prata tandskador, tandskydd, implantat, bentransplantation, visir, 11, 21 och 22 gick förlorade under första seriematchen galler och knäpproteser. (Läs nu för all del inte»knä-protes«!) Andreas började spela hockey redan som sexåring hemma i Uppsala. Förutom hockeyn har han provat på en mängd olika idrotter; fotboll, golf, friidrott, pingis och basket. Då han var 15 bestämde han sig för att satsa på hockeyn och fick välja bort de andra sporterna. Hans proffskarriär började då han var 26 år och han fick kontrakt med MoDo i Örnsköldsvik. Efter tre säsonger i MoDo spelade han fyra år i lhc i Linköping och sedan en säsong i Salzburg i Österrike innan hela familjen Pihl återvände till Linköping förra året. Andreas räknar med att bli kvar i lhc tills han lägger av som hockeyproffs. Bland hockeyspelare är det rätt vanligt med skador på knän, rygg, händer och mjukdelsskador på muskler. Själv har Andreas brutit ett finger, frakturerat nyckelbenet, haft problem med ljumskbråck och slagit ut tre tänder. Iannis Magounakis som är läkare och tandläkare är lhc:s läkare sedan sex år tillbaka. Han berättar att varje spelare i snitt har 2,5 incidenter per säsong som kräver att de träffar en läkare. Efter de rena ortopediska skadorna är trauma mot tänder och ansikte de mest frekventa skadorna. Hans uppgift som läkare för lhc är att ta hand om ansiktsskador, allmänmedicinska behandlingar samt akutmedicin. Andreas har bara haft en tandskada 12 Tandläkartidningen årg 100 nr

13 REPORTAGET Andreas Pihl på hemmaplan utanför Cloetta Center i Linköping. Det är inte sannolikt att just detta kortet kommer att stå framme på mamma Febes nattduksbord... Tandläkartidningen årg 100 nr

14 REPORTAGET»Du får inte kasta dig! Du kan göra dig illa!«till svar brukar hon få»men mamma! Jag har faktiskt fyllt trettio!«pihls mouthguard är kraftigt utformad och skyddar tänderna väl. Tyvärr används den inte. Överkäksincisiverna är numera ersatta med fixturer och distanser. foto: Hege Svendsen Stribrny men den blev ett riktigt multitrauma. Under den första seriematchen mot Frölunda 2005 hade han inte helkoll på var pucken befann sig. Han tittade sig omkring och plötsligt sköt Joel Lundqvist pucken rakt på Andreas tänder. En tand gick rakt av och två tänder blev så skadade att det inte var lönt att försöka rädda dem. I dag har han två fixturer och en knäpprotes som ersättning för 11, 21 och 22. Iannis Magounakis tog hand om Andreas direkt efter att han fick pucken i ansiktet. Det visade sig att 11, 21 och 22 hade horisontella frakturer. I februari 2006 gjorde Iannis en explorativ operation där extraherades. Den buckala benplattan var delvis intakt men det var nödvändigt att sätta in ett Gortexfilter samt att göra en bentransplantation med allogent (BioOs) och autogent bentransplantat. Efter fyra veckor installerades två fixturer, dock inte direkt i själva transplantatområdet. Andreas har mycket kraftigt ben och det var god primär stabilitet på fixturerna. Tandläkare Elisabet Henefalk i Linköping har sedan gjort suprakonstruktionen. Hon berättar att Andreas fick bland de första Locatordistanserna i Sverige. Hans knäpprotes kommer att ersättas av en fast brokonstruktion då han lägger av som hockeyspelare. Galler stör synfältet Andreas Pihl tar alltid ut protesen när han tränar och spelar. Efter olyckan fick han ett riktigt bra tandskydd och han säger gång på gång att han verkligen har försökt att använda skyddet men så fort han blir riktigt trött och måste kunna andas mycket, åker det ut. Han försöker att akta sig för pucken och klubborna och han är jätterädd för att få en ny smäll över munnen. Andreas berättar att runt halvparten av spelarna använder tandskydd men han tycker att de andras tandskydd är små och nätta och ser mer ut som blekskenor jämfört med det skydd han har. Han tror säkert att de flesta skulle bli av med tänderna om de fick en puck mot munnen. Jag måste givetvis fråga Andreas varför han inte kan göra det lätt för sig själv och även för tandläkarkåren genom att använda ett galler. Han säger att det stör synfältet och är i vägen. Ingen av grabbarna vill ha galler fast det skulle skydda tänderna. I en högrisksport som hockey är det bara mandibeln och maxillan som inte är skyddade. Varför ska då inte även ansiktet skyddas helt? För att få klart för mig vilka regler som gäller för bruk av skyddsutrustning inom hockeyn, kontaktade jag Lars G Karlsson på Svenska Ishockeyförbundet. Han säger att frågan om galler för alla har diskuterats och Hockeyförbundet strävar givetvis efter att ha minsta möjliga skador. alla tjejer använder galler Då tjejerna började spela hockey på 90-talet fanns redan skydd och det var enkelt att ta beslut om att alla tjejer skulle använda galler. I dag måste alla killar upp till 18 år spela med galler men efter att de har fyllt 18 kan de välja att byta till visir. Alla spelare födda 1983 och senare ska ha tandskydd som är utformade av en tandläkare om de inte använder galler. Spelare födda 1965 eller tidigare har inga krav på att använda vare sig visir eller galler. Förra säsongen stängdes Andreas Pihl av under åtta matcher och han missade hela slutspelet. Orsaken till avstängningen var en kraftig tackling mot Färjestads Mikael Johansson. Pihl och Johansson krockade och Pihl drog hårt med klubban för att få Färjestadsspelaren att ramla. Något gick fel och i stället åkte Pihls klubba med full kraft rakt i munnen på Johansson. Resultaten blev att Mikael Johansson fick två tänder utslagna. De två hockeystjärnorna har pratat med varandra efteråt och Andreas Pihl har med all rätt kunnat säga»jag vet hur det känns!«. Med mamma på läktaren Under en period spelade även min äldste son hockey. Det jag minns mest från tiden som hockeymamma är alla helger jag fick tillbringa i kalla och fuktiga ishallar samt att det var ett himla be- 14 Tandläkartidningen årg 100 nr

15 REPORTAGET kymmer med alla skosnören som skulle knytas. En som verkligen har lång erfarenhet av kalla ishallar och skjutsande hit och dit är Andreas mamma Febe Pihl. Jag ringer henne i Uppsala för att höra hur hennes liv som hockeymamma har varit. Febe berättar att hon i början var väldigt emot att hennes son skulle spela hockey, men Andreas är en mycket envis person som till slut fick sin vilja igenom. Båda föräldrarna har varit väldigt engagerade i sporten. Febe har följt med på sonens matcher och träningar upp genom åren med undantag av en period då hon tyckte det var så tuffa tag att hon inte vågade titta. Att Andreas fick sina tänder utslagna upplevde hon som jättehemskt. Han hade knappt lagat en enda tand och hon var väldigt stolt över hans fina tänder. Febe brukar ofta stå på läktaren och skrika till sonen;»du får inte kasta dig! Du kan göra dig illa!«till svar brukar hon få»men mamma! Jag har faktiskt fyllt trettio!«nu följer hon både sonens och barnbarnens matcher så ofta hon kan. När Andreas flickor, fjortonåriga Lovisa och elvaåriga Rebecka spelar är hon inte lika orolig. Flickorna är skyddade med galler och de spelar mjukare hockey än killarna. Andreas Pihl fyller 36 år nu till vintern. Han hoppas att kunna spela på proffsnivå ännu ett par år innan han måste lägga ner sin hockeykarriär. Både han och hans fru läser till fastighetstekniker och har köpt ett par fastigheter i Östergötland som de planerar att driva och sköta om själva när Andreas lägger av med hockeyn. Han har bestämt sig för att den dagen han lägger av med sporten så är det definitivt slut. Fast just nu satsar han för fullt på ishockeyn och han försäkrar mig att han verkligen lever det liv han drömde om redan som barn.»detta är det bästa jobb man kan ha!«avslutar Andreas Pihl innan han åker i väg till ännu ett fyspass och träningspass på isen i Cloetta Center tillsammans med resten av killarna i lhc. n Stjärnor på is! Andreas Pihl i par med Rögle BKs Andrée Persson... Andreas är en mycket trevlig kille som helt klart gör sig bättre på bild när alla tänderna sitter på plats! Tandläkartidningen årg 100 nr

16 We give you... BIOLOGICAL ENZYMES BIOZYM är en skonsam fluortandkräm laddad med kraftfulla naturliga enzymer från papaya och ananas. De aktiva enzymerna löser skonsamt upp plack och ger ett komplett dagligt skydd av tänder och tandkött. ANANAS Enzymet Bromelain utvinner vi från ananas. Anti-inflammatorisk Motverkar missfärgningar Motverkar karies PAPAYA Kraftfulla enzymet Papain utvinns från papaya. Gör tänderna skonsamt rena så de ser vita ut Skyddar mot missfärgningar Motverkar dålig andedräkt MISWAK Miswak har i årtusenden använts i Arabländerna som ett antiplackmedel. Antibakteriell effekt Motverkar plack Salivstimulerande XYLITOL Xylitol är ett naturligt NEEM sötningsmedel Neem är ett träd i som är känt för mahogny-familjen att höja ph-värdet och kallas i Indien i munhålan för The divine tree tack vare dess hälsosamma effekter. Antibakteriell effekt Motverkar plack Ställ frågorna Själv på: Biozym.se Unik kombination av naturliga enzymer Skonsam mot tänder och tandkött Lågt slipvärde (RDA 51) Maximalt kariesskydd Naturligt vita tänder 1490ppm fluor Innehåller inte Triclosan eller Parabener Finns att köpa i dagligvaruhandeln TV-kampanj under hösten Order tel: , fax: ,

17 ANSVARSÄRENDEN Skillnad i komplexitet vid ordförandebeslut SAMMANFATTAT De flesta HSAN-anmälningar hamnar inte på nämndens bord utan avgörs genom ordförandebeslut. Vad kännetecknar dessa ärenden? Tandläkartidningen har valt ut tre fall, som skiljer sig åt i komplexitet. Det första fallet är mycket omfattande och består av 26 sidor. Patienten anmälde tandläkaren för felaktig behandling, bristande information, sekretessbrott och integritetskränkande, felaktig journalföring. Vid en cykelolycka vid sex års ålder förlorade patienten, född 1980, två incisiver. Vid olyckan traumatiserades tand 12. Patienten fick en Marylandbro fastklistrad på tänderna 12 och 22. Konstruktionen har enligt patienten fungerat mycket bra, men lossnade dock en gång om året. Därför ville hon ha en permanent lösning. Efter diskussioner med patienten planerade tandläkaren behandlingen tillsammans med en professor i ortodonti och en professor i implantatkirurgi och parodontologi. Syftet med behandlingen var att flytta tänderna 12 och 22 till en central position och därefter förse dem med porslinsfasader. I luckorna planerade man implantatstödda kronor. Patienten hävdar att den anmälde tandläkaren var mycket ovillig att diskutera andra lösningar. Enligt patienten har tvåorna i dag dåligt benstöd. Tänderna kommer förmodligen att gå förlorade. Profilen är försämrad. Ben har försvunnit från tvåornas plats och tvåorna har flyttats längre bak eftersom cristan var resorberad. Patienten skriver att hon inför behandlingen frågat tandläkaren om vilka risker den skulle kunna medföra. Svaret var att inga risker fanns. Hon skriver också att tandläkaren»hängt ut henne som syndabock i journalen i stället för att ta ansvar för sin egen behandling«.» Det känns tragiskt att läsa journalen, som jag finner mycket obegriplig och kränkande.«enligt henne har tandläkaren målat upp en nidbild av henne. Den anmälde tandläkaren tillbakavisar alla beskyllningar och hävdar att behandlingen skett enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och i diskussioner med patienten. Olika behandlingsalternativ har diskuterats, vilket framgår av journalen. Tandläkaren förklarar att han har arbetat med ett team av erfarna kolleger inom ortodonti, implantatkirurgi och tandteknik. Patienten har grundligt informerats om behandlingen. Tandläkaren hävdar att journalanteckningarna klart visar att han önskat att behandlingen skulle bli framgångsrik. Han har inte som patienten uppger försökt att förhindra att någon annan tog över behandlingen genom att dröja med att lämna ut journalunderlaget. En vattenläcka på kliniken ledde till att journalen inte lämnades ut omgående. hsan:s ordförande konstaterar att patienten fått adekvat information och godkänt behandlingsplanen. Patienten avbröt behandlingen på eget initiativ. Detta kan tandläkaren inte klandras för. Det finns inte något stöd för att den behandling han utfört strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten anmälde tandläkaren för felaktiga och integritetskränkande uppgifter i journalen och för att ha lämnat ut journalen utan hennes medgivande. hsan skriver att när en remiss utfärdas är det viktigt att mottagaren informeras om de omständigheter som ligger till grund för remissen. Därför var det inte fel att lämna ut uppgifterna utan patientens samtycke. hsan:s ordförande friar den anmälde tandläkaren. ansvarsärenden i Tandläkartidningen är ett urval av ärenden som kommit in till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nämnden prövar enbart de anmärkningar som patienten haft mot vården och den tandläkare som utfört den. Referaten och kommentarerna bygger på nämndens beslut som är offentlig handling. Redaktionen har inte tillgång till övrigt material, till exempel journaler och röntgenbilder, som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Fallen kommenteras av kolleger med lång klinisk erfarenhet. Dessa ingår i Tandläkarförbundets expertgrupp och har utsetts på förslag av Privattandläkarna och Tjänstetandläkarna lokalt. Nya experter utses av Tandläkarförbundets etiska kommitté. överklagande Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till länsrätten både av den anmälde tandläkaren och av den som gjort anmälan. Ett överklagande måste vara inlämnat till länsrätten inom tre veckor efter att parterna tagit del av rättens beslut. Annars vinner beslutet laga kraft. Länsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten, men där krävs så kallat prövningstillstånd. rätt diagnostik vid karies Det andra exemplet på ordförandebeslut handlar om en patient, född Patienten anmälde tandläkaren och tandhygienisten för fel i vården. Vid en rutinkontroll hos tandhygienisten upptäcktes två kariesangrepp TandläkarTidningen årg 100 nr

18 ANSVARSÄRENDEN som spridit sig ner till dentinet. Det gällde tänderna 37 och 47. Patienten tyckte att det var märkligt eftersom hon aldrig haft några kariesskador tidigare. Hon beslöt sig för att uppsöka tandläkare vid en annan klinik för undersökning. Där fann man inga kariesangrepp, endast lite tandsten, vilket den anmälda tandhygienisten och tandläkaren tidigare också konstaterat. inga fel Tandhygienisten och tandläkaren hävdar att de inte gjort några fel i sina bedömningar. Tandhygienisten skriver att hon efter röntgenundersökningen upptäckte de manifesta kariesangreppen och konsulterade tandläkaren» som jag alltid gör vid röntgenundersökning«. Tandläkaren förklarar att han verifierade att det var manifest karies. Behandling behövde utföras inom sex månader. hsan:s ordförande konstaterar att röntgenbilderna från det aktuella tillfället visade två kariesangrepp på tuggytorna på tänderna 37 och 47. Angreppen hade trängt in i dentinet. Den diagnostik som de anmälda gjort var därmed riktig. inte ovanligt att benbitar stöts bort Det tredje exemplet gäller en patient, född Efter en implantatoperation i över- och underkäken fick hon svamp och var i käkbenet. Benbitar plockades bort. Dessa borde enligt patienten ha skickats på analys för att ge klarhet i varför benet vittrat sönder. Hon fick svaret att detta inte behövdes; operationsskadan skulle läka av sig själv. Detta skedde inte. Efter operationen har hon måst äta mycket antibiotika. ingen anledning till kritik hsan:s ordförande konstaterar att det inte är ovanligt att mindre benbitar stöts bort efter en käkoperation. I normalfallet görs ingen pad-undersökning. Det finns därmed ingen anledning att kritisera de båda tandläkare som var anmälda. mats karlsson ordförandebeslut Huvuddelen av de anmälningar som kommer till Hsan avgörs genom ordförandebeslut och går inte vidare till ansvarsnämnden. Det är dels ärenden där det är uppenbart att anmälan avser sådant som inte ligger inom Hsan:s ansvarsområde, till exempel anmälningar som rör pengar eller bemötande, som inte äventyrar patientsäkerheten. Anmälningar om vård som utförts för mer än två år sedan är preskriberade och avvisas också. Dessa ärenden tas inte upp till prövning. De resterande ärendena utvärderas av en odontologisk sakkunnig konsult. Här finns ärenden där det är uppenbart att anmälan inte kan leda till någon påföljd, det vill säga erinran eller varning. Vid ett sådant ärende beslutar ordförande och»friar«den anmälde, anmälan lämnas utan åtgärd. Vid ärenden där utslaget inte är klart eller, i enstaka fall, där beslutet kan vara prejudicerande, tas beslut av ansvarsnämnden vid sammanträde. Endast 20 procent av anmälningarna beslutas av ansvarsnämnden vid sammanträde. Eftersom en så liten del beslutas av ansvarsnämnden blir dessa beslut ofta en påföljd, erinran eller varning. Endast de anmälningar som kommer från Socialstyrelsen kan leda till indragen förskrivning, prövotid eller återkallande av legitimation. DOCKSIDE.SE Gott Nytt Leende! Vi tackar för det gångna årets fina samarbete och önskar våra kunder och leverantörer en riktig god jul och ett gott nytt år! Expodent - Bli bemött med ett leende! Du följer väl med Expodent till Hawaii och AACD-konferensen! För mer info ring: Paul Mark, TandläkarTidningen årg 100 nr

19 Tetric EvoCeram N a n o h y b r i d k o m p o s i t s n a b b m o d e r n e s t e t i s k Weekend I MONTE CARLO S W E E P S T A K E Delta i tävlingen och skriv en slogan om Tetric EvoCeram på bifogat kort. Bästa förslag vinner en «Weekend i Monte Carlo». Storvinsten är en oförglömlig resa för 2 till Grand Prix Monte Carlo Du kan även vara med i tävlingen genom att gå in på vår webbsida montecarlo Ivoclar Vivadent AB Dalvägen Solna Tel.: Fax:

20 Övervikt fortsatt knäckfråga Bättre samverkan ger friskare barn! Andra nationella konferensen om våra barns kost och hälsa Tid: 4 februari 2009 Plats: Norra Latin, Stockholm Konferencier och debattledare: Lennart Ekdal Räcker regeringens insatser för att motverka att barnen blir överviktiga? Hur lär vi barnen äta rätt? Vilken roll har livsmedelsindustrin? Det är några av frågorna vi kommer att ta upp. Arrangörer är Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Tandläkarförbund i samverkan. Konferensen stöds av Dietisternas Riksförbund, Föräldraalliansen, Gymnastikförbundet, Konsumentföreningen Stockholm, Korpen Stockholms län, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund - Idrottslärarna, il, Sveriges Tandhygienistförening, Överviktigas riksförbund. Priset är kr. Mervärdesskatt tillkommer. Anmäl dig redan nu för att vara säker på en plats. Läs programmet i sin helhet och anmäl dig på Sista anmälningsdag 27 januari!

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Friskbladet Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Ett nyårslöfte! Du är klok, du tänker på din munhälsa och du har valt att teckna ett Frisktandvårdsavtal. Tillsammans är vi över

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

Seminarieunderlag 2, PU3

Seminarieunderlag 2, PU3 Seminarieunderlag 2, PU3 Tål Du att bli synad i sömmarna? Att patienternas inflytande ökar är en trend i flera västländer. Synpunkter från patienterna måste tandläkaren, liksom andra läkare, vara lyhörd

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Kort om Socialstyrelsen

Kort om Socialstyrelsen Kort om Socialstyrelsen Socialstyrelsen arbetar för att du ska få tillgång till en god vård och omsorg Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige alla ska ha tillgång till en god

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Stockholm den 20 januari 2014 FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade fallet om den cancersjuke man som filmades

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Visa dina SNYGGARE TÄNDER i vår!

Visa dina SNYGGARE TÄNDER i vår! Årgång 19 Nummer 71 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2014-11-24 Dnr: 14/00933 SAKEN Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 2010-05-24 Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 Sammanfattning Hälften, 49 procent, av de 1736 elever på högstadiets årskurs nio som svarat på Tandläkarförbundets enkät om läsk och godis

Läs mer

MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC

MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC Klorhexidin med bättre smak! KORTTIDSANVÄNDNING MUNSKÖLJ & DENTALGEL - 0,12% CHX + CPC Att skölja munnen med klorhexidin är vanligtvis inte förknippat med någon trevlig

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården För en tandläkare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och som antingen själv är vårdgivare, dvs är näringsidkare,

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

6.Tandvårdsutbildningar i Sverige

6.Tandvårdsutbildningar i Sverige 6.Tandvårdsutbildningar i Sverige Hans Sundberg och Susanna Axelsson Tandläkarutbildningen fram till 1964 Redan 1699 hade tandläkarutbildning påbörjats vid College de Saint Come i Paris. I examensdiplomet

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista 2017-04-11 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga1 2015-06-12 Avdelning för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet Fredsgatan 8 Postadress 103 33Stockholm För kvalitet

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning för behandlare inom det statliga tandvårdsstödet Sid 1 Månad 20xx Presentationstitel

Försäkringskassans kundundersökning för behandlare inom det statliga tandvårdsstödet Sid 1 Månad 20xx Presentationstitel Försäkringskassans kundundersökning för behandlare inom det statliga tandvårdsstödet 2015 Sid 1 Månad 20xx Presentationstitel Om undersökningen Den första kundundersökningen riktad enbart mot behandlare-

Läs mer

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss 2017-06-21 S2017/03403/FS Socialdepartementet Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Justitiekanslern (JK) 3 Datainspektionen 4 Socialstyrelsen

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag 21 januari 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag 21 januari 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag 21 januari 2011 NORRBOTTEN Oro för sjukhus Nyligen kom ett förslag om att sjukhusen i Kalix och Kiruna ska sluta med planerade operationer. Vid planerade operationer bestämmer

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Quality 4 maj Patientsäkerhet och god tandvård! Var är riskerna störst att misslyckas? Iakttagelser och betraktelser från IVO.

Quality 4 maj Patientsäkerhet och god tandvård! Var är riskerna störst att misslyckas? Iakttagelser och betraktelser från IVO. Lasse Svärd Quality 4 maj 2017 Patientsäkerhet och god tandvård! Var är riskerna störst att misslyckas? Iakttagelser och betraktelser från IVO Hur mår svensk tandvård? IVO:s uppdrag Regelverk att förhålla

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer