RAPPORT / ANALYS IT-KVINNOR. Den sanna bilden av kvinnorna i IT-branschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT / ANALYS IT-KVINNOR. Den sanna bilden av kvinnorna i IT-branschen"

Transkript

1 RAPPORT / ANALYS IT-KVINNOR Den sanna bilden av kvinnorna i IT-branschen

2 Rapporten är framtagen av Marie Söderqvist och Emma Hernell, United Minds, på uppdrag av Dataföreningen, oktober Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet utan medgivande av Dataföreningen. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning etc. Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen 2000

3 1 Förord Vi i Dataföreningen har följt det som idag kallas IT-branschen i 50 år och sett hur en sömnig del av arbetsmarknaden förvandlats till det absolut hetaste området. En bransch som dagligen beskrivs, analyseras och kritiseras i medierna. Vi som har några år på nacken i den här branschen känner inte alltid igen oss. Visst kan man tjäna pengar på IT och visst går det fort ibland och på sina ställen arbetas det alldeles för mycket och ostrukturerat. Men IT-världen är framförallt, hävdar vi i Dataföreningen, en värld där det tänks nytt. En värld där medarbetarna blir allt viktigare. Där kunskap och okonventionellt ledarskap efterfrågas i allt högre grad. En värld, vågar vi påstå, som passar människor, kvinnor som män, bättre än den gamla traditionella arbetsmarknaden. Den stora utmaningen för IT-branschen är att hitta kompetent och kunnig personal. Den ena halvan av arbetskraften har IT-branschen redan lyckats attrahera männen. Den stora frågan är hur man ska får kvinnor lika intresserade? IT-företag ger plötsligt lågbetalda bibliotekarier i offentlig sektor en chans att bli högavlönade kunskapssorterare. Och i jakten på kompetent personal anställs i IT-företag gravida kvinnor. Beskrivningen av IT-sfären som ett område där kvinnor är förlorare stämmer helt enkelt inte. Trots vissa företags sjunkande börskurser och ett antal fallna bredbandsmessias är IT-branschen stark och dess betydelse växande. Och det är en bransch vi uppmanar alla, även kvinnor att söka sig till. Det är för att visa på alla de fördelar och möjligheter som finns inom IT-sektorn vi har valt att ta fram den här rapporten. Inger Gran, föreningsdirektör i Dataföreningen Stockholmskretsen.

4 2 Innehåll Förord...1 Innehåll...2 Sammanfattning Branschstatistik...6 Debatten om kvinnor i IT-branschen...6 Ålder och klass avgörande för tillgång till datorer...6 IT-branschen snart ikapp...7 Sammanfattning - branschstatistik IT-företagens löner...9 Män och kvinnor tjänar olika mycket...9 Lönerna i IT-branschen Sammanfattning löner i IT-branschen Svensk IT-industri Det nya svenska undret Den svenska IT-branschen Forskning och utveckling (FoU) IT-arbetsmarknaden Sammanfattning den svenska IT-industrin Humankapital allt viktigare Rekrytering av kvinnor Sammanfattning humankapital viktigare Exempel: några olika IT-företag ENEA Konsultföretaget BerIT Municel Cap Gemini Ernst&Young Peak six Glada medarbetare är goda medarbetare Kvinnorna i IT-branschen - enkätundersökning Frågor till kvinnor i IT-branschen Slutsatser IT-branschen är inte exceptionell... 32

5 3 En möjlighet för kvinnor att tjäna mer Snabbare karriär i IT-branschen Möjlighet till flexibla arbetsvillkor IT-branschen inte en kvinnofälla Källor... 35

6 4 Sammanfattning Den mediala diskussionen om kvinnor i IT-branschen har till stor del varit dyster och problemfokuserad. Krav på kvotering har väckts från flera håll. Vid ett närmare studium visar det sig att mycket litet skiljer ITbranschen från resten av svenskt näringsliv i detta avseende. Kvinnor tjänar i regel mindre än män. Det är ett välkänt faktum och inte något speciellt för Sverige. En av de främsta orsakerna är att kvinnor och män ofta har olika yrken och arbetar i skilda sektorer av ekonomin. Kvinnodominerade yrken är ofta låglöneyrken. Dessutom arbetar en stor andel av kvinnorna i offentlig sektor, där lönerna är lägre och lönespridningen mindre än i privat sektor. Det enklaste sättet för kvinnor att få högre lön är att etablera sig i mansdominerade yrken. Just nu går det mycket bra för svensk ekonomi, inte minst för den svenska IT-sektorn. I flera internationella medier har den svenska ITbranschen hamnat i den absoluta toppen. Stockholm har jämförts med Silicon Valley. Efterfrågan på IT-kunniga medarbetare är mycket stor, i flera sektorer och regioner råder akut brist. Detta skapar goda förutsättningar för den som vill göra karriär i IT-sektorn. Medarbetarna blir allt viktigare för företagen i den nya ekonomin. Den viktigaste produktionsfaktorn för IT-företagen är humankapitalet. Medarbetarnas kunskap, kreativitet och erfarenhet är avgörande för företagens framgång. I allt större utsträckning efterfrågas en speciell egenskap eller erfarenhet. En faktor som kön saknar däremot betydelse. I jakten på det bästa humankapitalet har företagen helt enkelt inte råd att lämna halva rekryteringsbasen utanför urvalet. Under de undersökningar som gjorts för den här analysen har vi två gånger stött på kvinnor som anställts höggravida därför att företagen vill ha just den kompetens de haft att erbjuda. IT-sektorn är en ny och föränderlig bransch. Att göra karriär i ett IT-bolag går ofta mycket snabbare än i ett traditionellt företag. En snabb karriär kan vara till fördel för kvinnor.

7 5 Kvinnor gör många gånger uppehåll i karriären för att vara föräldralediga. I traditionella företag utgör sådana uppehåll en begränsning av möjligheten att göra karriär. I ett IT-företag spelar det mindre roll. Där handlar det ofta inte om vad man gjort de senaste sex åren, utan snarare om vad man gjort de senaste sex månaderna. Den nya typ av chefer som efterfrågas i Den nya ekonomin är ledare och coacher snarare än auktoritära personer som pekar med hela handen. Det nya ledarskap som efterfrågas är på sätt och vis mer kvinnligt än det gamla. I konkurrensen om duktiga medarbetare har många företag utformat en speciellt gynnsam personalpolitik. Syftet är att minska personalomsättningen, öka de anställdas effektivitet och locka till sig kompetenta arbetstagare. På många sätt är IT-branschen därför särskilt gynnsam för kvinnliga medarbetare.

8 6 1. Branschstatistik Debatten om kvinnor i IT-branschen Avsaknaden av kvinnor i IT-branschen har uppmärksammats ivrigt i media. Diskussionerna har dock varit ganska ensidigt dystra och problemorienterade. För att komma till rätta med den sneda könsfördelningen har krav på kvotering väckts från flera olika håll. Jämits (jämstäldhetsrådet för transporter och IT) ordförande Görel Thurdin menar att internetsektorns utveckling är ett hot mot jämställdheten mellan kvinnor och män. Därför anser hon att lagstiftning är nödvändig. 1 IT-debattören Christer Sturmark menar att regeringen bör överväga lagförslag om könskvotering, eftersom kvinnorna aldrig får chansen att ta sig in i bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Han menar också att den nya ekonomin kräver heterogenitet i företagen så att man kan utnyttja olika typer av individuell kompetens. 2 Utgör IT-branschen verkligen den jämställdhetsfälla som många i debatten velat göra gällande? Eller är det rent av så att IT-branschen skapar nya möjligheter för kvinnor att tjäna pengar och göra karriär? Ålder och klass avgörande för tillgång till datorer Mycket litet skiljer mäns och kvinnors tillgång till datorer och internet hade 70 procent av männen och 66 procent av kvinnorna tillgång till dator procent av männen och 49 procent av kvinnorna hade dessutom tillgång till internet. De stora skillnaderna återfinns i stället mellan olika åldersgrupper och samhällsklasser. Endast en femtedel av ålderskategorin över 65 år använde någon gång under 1998 en dator. Nästan alla i gruppen 1 Kvinnorna IT-förlorare. DN Christer Sturmark om kvinnor och den nya ekonomin. Expressen Kommunikationsundersökningen (1998)

9 7 mellan 15 och 24 uppgav att de någon gång under 1998 hade använt en dator. 4 Av dem som har eftergymnasial utbildning har 94 procent använt en dator under Bland dem som enbart har grundskola är motsvarande siffra 58 procent 5. Av LO:s medlemmar har knappt 20 procent använt internet under Detta kan jämföras med SACO:s medlemmar, av vilka 50 procent använt internet någon gång under Tillgången till dator och internet är mycket jämt fördelad mellan könen. Förutsättningarna att utnyttja fördelarna med den nya tekniken kan därför anses vara lika goda för män som för kvinnor. IT-branschen snart ikapp I massmedierna framställs ofta IT-branschen som de unga männens lekplats. De enstaka kvinnor som finns i branschen antas antingen vara ensamma och förtryckta eller receptionister och kaffekokare. Vid en jämförelse mellan IT-branschen och privat sektor totalt visar det sig dock att skillnaderna är förhållandevis små. I de börsnoterade IT-bolagen är ca 20 procent kvinnor. Enligt näringslivets IT-statistik är 30 procent av de anställda i samtliga ITbolag kvinnor. 7 Andelen kvinnor i IT-företagen är ungefär lika stor som andelen kvinnor i industrin. I industriföretagen är mellan 20 och 29 procent kvinnor. 8 I privat sektor totalt är andelen kvinnor 34 procent. 9 För att en yrkeskategori skall vara jämställd krävs enligt SCB:s definition att andelen kvinnor eller män är minst 40 procent. Endast 8 procent av alla kvinnor och 8 procent av alla män arbetar i jämställda yrken enligt SCB:s definition. 10 Trots att andelen kvinnor i IT branschen är lägre än andelen kvinnor i privatsektor är andelen kvinnliga styrelseledamöter nästan lika hög i IT-företagen som i den privata sektorn totalt. 4 Jämställdhet och IT SOU 2000:31 5 Jämställdhet och IT SOU 2000:31 6 Klass och kön avgör datorvanan. LO-tidningen Näringslivets IT statistik 8 Jämställdhet och lönsamhet (NUTEK) 9 Jämställdhet och lönsamhet (NUTEK) 10 På tal om kvinnor och män SCB

10 8 Bristen på kvinnor i ledande ställning i svenska företag är ett sedan länge uppmärksammat problem. Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser är bara 4,5 procent. 11 Andelen kvinnliga styrelseledamöter i IT-branschen är 4 procent. Trots att andelen kvinnor i IT-branschen är lägre än andelen kvinnor i privat sektor så är andelen kvinnliga styrelseledamöter nästan lika hög i IT-företagen som i den privata sektorn totalt. Det som tog den gamla ekonomin närmare hundra år att uppnå klarar den nya ekonomin av på mindre än ett decennium. Av Sveriges 100 största företag är det bara 20 som har minst en kvinna i sin styrelse. 12 I USA har 95 av de hundra största bolagen minst en kvinna i styrelsen. Siffrorna visar att problemet med ett mycket litet antal kvinnor i bolagsstyrelser inte är ett specifikt problem för IT-sektorn. Det är snarare ett problem för en stor del av svenskt näringsliv. Sammanfattning - branschstatistik Debatten om kvinnor i IT-branschen har varit ensidigt dyster och problemorienterad. Litet skiljer mäns och kvinnors tillgång till datorer och internet. Stora skillnader återfinns i stället mellan olika åldersgrupper och klasser. Andelen kvinnor i IT-branschen är 30 procent. Andelen kvinnor i privat sektor totalt är 34 procent. Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser är 4,5 procent. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i IT-branschen är 4 procent. IT-företagen är i stora drag redan i dag lika jämställda som företagen i den gamla ekonomin. 11 Jämställdhet och IT SOU 2000:31 12 Christer Sturmark om kvinnor i den nya ekonomin. Expressen

11 9 2. IT-företagens löner Män och kvinnor tjänar olika mycket Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män. Det är ett välkänt faktum och ingenting speciellt för Sverige. I genomsnitt tjänar kvinnor 83 procent av vad män tjänar. 13 Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har i stort sett varit konstant sedan början av 1980-talet efter att ha minskat kraftigt under 1960 och 1970 talen. Det finns många förklaringar till löneskillnader mellan män och kvinnor. Män och kvinnor utbildar sig olika länge och inom olika områden. Kvinnor har ofta arbetat färre år än män i samma ålder. Dessutom är andelen deltidsarbetande kvinnor högre än andelen deltidsarbetande män. Av samtliga sysselsatta kvinnor arbetar 22 procent deltid, bland männen är motsvarande siffra 5 procent. 14 En annan faktor som kan påverka löneskillnader mellan män och kvinnor är det faktum att män och kvinnor ofta arbetar i olika yrken och i olika branscher. Många yrken som domineras av kvinnor är typiska låglöneyrken. En stor andel av de yrkesarbetande kvinnorna återfinns i offentlig sektor arbetade 53 procent av de sysselsatta kvinnorna i offentlig sektor, jämfört med bara 20 procent av männen. För många yrkesgrupper är lönerna lägre i offentlig sektor än i privat. Lönespridningen i offentlig sektor är också betydligt mindre än i privat sektor. Detta går ut över kvinnors löneutveckling. I Kvinnomaktutredningen visar Carl le Grand att lönen är nästan 9 procent högre i yrken med 10 procent kvinnor än i yrken med 90 procent kvinnor. En orsak till detta är att många kvinnodominerade yrken återfinns i offentlig sektor där lönerna generellt sett är lägre än i privat sektor. Le Grand visar också att även män tjänar mindre om de arbetar i yrken som domineras av kvinnor arbetade 53 procent av de sysselsatta kvinnorna i offentlig sektor. Av de yrkesarbetande männen var 20 procent sysselsatta i offentlig sektor. 13 SCB 14 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, SCB

12 10 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor som arbetar på samma arbetplats och i samma befattning är dock förhållandevis små. 15 Ett bra sätt för kvinnor att få högre lön är därför att etablera sig i typiskt manliga yrken. Frida Fick är 27 år gammal och utbildad bibliotekarie. I stället för att börja arbeta på ett traditionellt bibliotek efter examen fick Frida ganska omgående anställning på webbportalen Yahoo. Arbetsuppgifterna består främst av att söka upp samt systematisera och katalogisera information på webben. Efter att ha arbetat drygt ett år i branschen har Frida en månadslön på runt kr. Ingångslönen för en bibliotekarie ligger idag på cirka kr. Frida är ett bra exempel på hur lönsamt det kan vara för en kvinna att välja att arbeta i ett mansdominerat yrke. På IT-bolaget Yahoo tjänar Frida 6000 kr mer än vad hon hade gjort som bibliotekarie på ett offentligt bibliotek. Ett bra sätt för kvinnor att få högre lön är därför att etablera sig i typiskt manliga yrken. Lönerna i IT-branschen Bristen på arbetskraft i IT-branschen har bidragit till att pressa upp lönerna. I en studie från 1996 visar NUTEK att personer med ITrelaterad utbildning tjänar mellan 12 och 22 procent mer än personer med motsvarande utbildning inom andra områden. 16 Mediefacket har tillsammans med webbsidan OPK gjort en undersökning om lönerna i IT-branschen. Besökare på Mediefackets och OPKs webbsidor uppmanas att skicka in uppgifter om hur mycket de tjänar. Undersökningen bygger förvisso inte på ett slumpmässigt urval, men kan ändå ge en fingervisning om hur lönebilden ser ut i ITbranschen. personer med ITrelaterad utbildning tjänar mellan 12 och 22 procent mer än personer med motsvarande utbildning inom andra områden. Tabell 1: Kvinnornas löner i IT-branschen Kvinnors och mäns löner-varför så olika? SOU 1997: NUTEK. Lönebilden för IT-specialister. 17

13 11 Yrke Median Högsta 3D-designer: Grafisk formgivare: Programmerare: Betendevetare: Produktionsledare: Projektledarassistent: Support och utbildning: Webb-och multimediaprogrammering: Webbdesigner, originalare, Illustratör: Webbredaktör,manusförfattare, copyrighter: Resultatet är baserat på poster. Medianlönerna för de olika yrkeskategorierna ligger mellan och kr. Högst medianlön har programmerare och 3Ddesigners. Den lägsta medianlönen återfinns bland projektledarassistenter, webbdesigners, originalare och illustratörer.

14 12 Tabell 2: Genomsnittlig ingångs- och slutlön i några kvinnodominerade yrken 18 Yrke Ingångslön Slutlön Andel kvinnor i % Butiksbiträde Läkarsekreterare Apotekare/receptarie Uppgift saknas Personalvetare Arbetsterapeut Sjukgymnast (offentlig sektor) Sjukgymnast (privat sektor) Tabellen ovan visar genomsnittliga ingångslöner och slutlöner i några kvinnodominerade yrkesgrupper. Mönstret är tydligt: högst löner har de grupper där andelen kvinnor är lägst. Bara 68 procent av personalvetarna är kvinnor och slutlönen i denna yrkesgrupp är i genomsnitt kr. Tabellen visar också stora skillnader mellan lönerna i privat och offentlig sektor. Sjukgymnasterna i privat sektor har en slutlön som i genomsnitt är cirka 6700 kr högre än slutlönen för sjukgymnaster i offentlig sektor. Sammanfattning löner i IT-branschen Det finns flera anledningar till att kvinnor tjänar mindre än män: Män och kvinnor utbildar sig inom olika ämnen och under olika lång tid. Fler kvinnor än män arbetar deltid. Många yrken som domineras av kvinnor är låglöneyrken. 18 Hur rik kan du bli på ditt jobb? Expressen Värdena är angivna i medianlön för åldersgrupperna år och år 20 Medianlön vid 45 års ålder

15 13 Många kvinnor arbetar i offentlig sektor, där lönerna är lägre och lönespridningen mindre än i privat sektor.

16 14 3. Svensk IT-industri Det nya svenska undret Svensk ekonomi går mycket bra just nu. Återhämtningen efter den ekonomiska nedgången i början av 1990-talet har gått förvånansvärt snabbt. Viktiga drivkrafter har varit den lyckade saneringen av statens finanser samt den mycket snabbt växande IT-sektorn. Sverige har på kort tid blivit en framgångsrik nation i den internationella ITbranschen. Analysföretaget International Data Corporation (IDC) pekar ut Sverige som det ledande landet vad gäller IT-utveckling och internetmognad. Sverige ligger mycket långt fram i antalet mobiltelefoner, datorer och internetabonnemang per capita. Viktigt för svensk ekonomi är också att vi har internationellt framgångsrika företag i många delar av IT-branschen, t ex vad gäller internetkonsulting, mobiltelefoner och programvara. Fördelar är också den väl utbyggda infrastrukturen och den tidiga avregleringen av telemarknaden. Newsweek hyllade i februari Stockholm och utnämnde staden till Europas internethuvudstad : Analysföretaget International Data Corporation pekar ut Sverige som det ledande landet vad det gäller ITutveckling och Internetmognad. The Swedish economy a wreck less than 10 years ago has bounced back. Prosperity and creativity have turned Stockholm into a Scandinavian Seattle - a place where a new mood and new money have energized everything from design to music. 21 I artikeln uppmärksammas att Sverige är världens mest uppkopplade nation och samtidigt det mest trådlösa landet i världen. Svenskarnas snabba anpassning till den nya tekniken och unga människors entreprenörsanda och kreativitet beskrivs som viktiga tillgångar för Sverige. 21 Newsweek

17 15 Den svenska IT-branschen Under 1998 sysselsatte den svenska IT-sektorn ungefär personer. 22 Det innebar att IT-företagen sammanlagt stod för cirka 5,2 procent av den totala sysselsättningen i landet. 23 IT-branschen omsatte 448 miljarder kronor och förädlingsvärdet uppgick till 123 miljarder. Det motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges BNP. Siffrorna har av allt att döma ökat markant sedan Branschen har under en tioårsperiod expanderat kraftigt. Antalet IT-relaterade tjänsteföretag ökade med 25 procent mellan 1989 och 1997 och antalet nyetableringar fortsätter att öka. 24 Antalet IT-relaterade företag uppgick 1997 till och antalet elektronikföretag var vid samma tidpunkt Dominerande koncerner är Ericsson och Telia med 21 respektive 15 procent av den totala sysselsättningen i IT-branschen. 25 Sveriges utrikeshandel är stor i relation till vårt lands storlek. Under 1990-talet har utrikeshandeln med elektronikvaror expanderat kraftigt. Sedan 1975 har värdet av denna export nästan tiodubblats. Värdet av importen har ökat mer än 17 gånger. Exporten av elektronikvaror utgjorde under 1998 cirka 16 procent av det totala exportvärdet. Importvärdet uppgick till ungefär 15 procent av det totala importvärdet. 26 Antalet ITrelaterade tjänsteföretag ökade med 25 procent mellan 1989 och 1997 och antalet nyetableringar fortsätter att växa. Forskning och utveckling (FoU) De svenska utgifterna för Forskning och Utveckling (FoU) motsvarar 3,85 procent av landets BNP. Detta gör Sverige till det land i OECD som satsar störst resurser i förhållande till BNP på FoU Till IT-sektorn räknas elektronikindustrin och IT-relaterade tjänsteföretag. 23 Näringslivets IT-statistik NUTEK 24 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag i Sverige Elektronik och IT-relaterade tjänsteföretag i Sverige Elektronik och IT-relaterade tjänsteföretag i Sverige Näringslivets IT-statistik (NUTEK)

18 16 Den största delen av kostnaderna, 75 procent, står det privata näringslivet för. Universitet, högskolor och staten står tillsammans för resterande 25 procent. Under 1997 utgjorde kostnader för FoU i elektroniksektorn cirka 20 procent av de totala värdet av Sveriges FoU-satsningar. Störst satsningar gjordes inom teleproduktindustrin. 17 procent av FoUarbetet inom elektronikindustrin utfördes av kvinnor. Också i de IT-relaterade tjänsteföretagen har man satsat mycket på FoU. I denna kategori av företag har kvinnor stått för en större del av FoU-arbetet än vad som är fallet i elektronikbranschen, närmare bestämt cirka 25 procent. Den största delen av resurserna lades på databehandling och telekommunikation. IT-arbetsmarknaden AMS räknar med att sysselsättningen i ITbranschen ökar med procent per år under kommande två år. Ungefär människor jobbar i den svenska IT-branschen. Ungefär 30 procent av dessa är kvinnor. 28 AMS räknar med att sysselsättningen i IT-branschen kommer att öka med procent per år under de kommande två åren. Störst beräknas ökningen vara i de IT-relaterade tjänsteföretagen. Efterfrågan är särskilt stor på personer med tre års högskoleutbildning eller mer, och med erfarenhet i branschen. Bristen på arbetskraft i vissa delar av IT-branschen och i vissa geografiska områden leder till att lönerna pressas uppåt. I en studie från 1996 visar NUTEK att personer med utbildning inom IT tjänar mellan 12 och 22 procent mer än personer med motsvarande utbildning inom andra områden. 29 Lönerna tenderar också att vara högre i Stockholmsområdet än i övriga landet. Sammanfattning den svenska IT-industrin Sverige har på kort tid blivit en ledande nation i den internationella IT-branschen. IT-sektorn utgör ungefär 5 procent av Sveriges BNP. 28 Näringslivets IT-statistik (NUTEK) 29 Lönebilden för IT-specialister

19 17 I många sektorer råder brist på kompetent personal. 25 procent av arbetet med FoU i IT-relaterade tjänsteföretag utförs av kvinnor.

20 18 4. Humankapital allt viktigare Inte bara utbildning och branscherfarenhet räknas, när IT-företag rekryterar. Mycket av verksamheten i IT-branschen sker på konsultbasis, och det ställer stora krav på personalens sociala kompetens och förmåga att kommunicera med andra. Nidbilden av datanörden en socialt inkompetent man i tjugoårsåldern med säng på kontoret och utan vänner i den fysiska världen är med andra ord just en nidbild. Sådan arbetskraft är på det hela taget inte speciellt efterfrågad av de IT-relaterade tjänstebolagen. Social begåvning och verbal förmåga är utomordentligt viktiga egenskaper för arbetstagare i konsultbaserad verksamhet. I den nya ekonomin blir också produktionsfaktorn humankapital allt viktigare. Medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet utgör företagets bas. Det är oerhört viktigt för företagets konkurrenskraft att basen är bred. Ett företag med stort och diversifierat humankapital har en konkurrensfördel i förhållande till företag med mer homogen struktur. Christer Sturmark, entreprenör och IT-debattör, menar i en debattartikel i Expressen att ett företag som vill bli framgångsrikt i den nya ekonomin måste vara heterogent i sin struktur. Detta är nödvändigt i ett globalt samhälle. 30 Sturmark poängterar också att IT-företagen till sina styrelser bör söka efter personer med individuella kompetenser och egenskaper som kompletterar varandra. NUTEK visar i en rapport om jämställdhet att en högre grad av jämställdhet i företagen ökar både produktivitet och lönsamhet. 31 Genom att analysera statistik kan författarna peka på ett signifikant positivt samband mellan hög grad av jämställdhet och hög produktivitet hos de studerade företagen. På samma sätt påvisar de Social begåvning och verbal förmåga är utomordentligt viktiga egenskaper för arbetstagare i konsultbaserad verksamhet. 30 Christer Sturmark om kvinnor i den nya ekonomin. Expressen Jämställdhet och lönsamhet (NUTEK)

21 19 ett positivt samband mellan jämställdheten och lönsamheten i företaget. Det finns således goda möjligheter för kvinnor som väljer en karriär i IT-branschen. Det finns gott om arbetstillfällen, inom vissa områden råder det till och med brist på arbetskraft. Lönerna för IT-specialister ligger generellt sett högre än lönerna för arbetstagare med motsvarande specialisering inom andra områden. Efterfrågan på kvinnliga medarbetare i IT-sektorn kan dessutom förväntas öka. I och med att humankapitalet allt oftare är företagens viktigaste konkurrensmedel kommer det inte att vara ekonomiskt försvarbart att välja bort medarbetare på grund av en faktor som kön. Kompetens både social och yrkesmässig blir helt avgörande för vilka människor företagen knyter till sig. Rekrytering av kvinnor Många företag med liten andel kvinnor i styrelser och ledningsgrupper menar att det är svårt att rekrytera kompetenta kvinnor till nyckelposter i företagen. Samtidigt förstår allt fler företag värdet av att ha en jämn könsfördelning i personalstyrkan och i ledningsgrupper. Ulrika Lahne är VD för rekryteringsföretaget Compenection. Hon menar att IT-kunniga kvinnor är efterfrågade på arbetsmarknaden. Många kunder efterfrågar speciellt kvinnor och de anstränger sig för att få en jämnare fördelning mellan könen i företaget. 32 Det vanligaste är dock att företagen söker efter rätt person till en tjänst snarare än efter en person av ett visst kön. Erfarenhet i kombination med personlighet blir avgörande för vem som anställs. På frågan om det är svårt att rekrytera kvalificerade kvinnor till ITbranschen svarar Ulrika Lahne både ja och nej. Till teknikintensiva ITföretag söker sig endast ett fåtal kvinnor. Men många företag i ITsektorn är inte alls särskilt teknikorienterade. Hon beskriver ITbranschen som en återspegling av resten av samhället. Det är inte svårare att rekrytera kvinnor till teknikintensiva IT-företag än till annan teknikindustri i Sverige. 32 Nya förbindelser. Dataföreningen

22 20 Ulrika Lahne pekar också på att en ny typ av chefer allt oftare efterfrågas. En egenskap som förmågan att sätta ihop fungerande grupper och motverka konflikter blir allt viktigare. Sammanfattning humankapital viktigare I den nya ekonomin utgör medarbetarnas kompetens och kreativitet företagets kärna och viktigaste tillgång. Ett stort och diversifierat humankapital utgör en viktig konkurrensfördel för företagen. I takt med att humankapitalet fortsätter att bli allt viktigare kommer efterfrågan på kvinnor i IT-branschen sannolikt att öka ytterligare.

23 21 5. Exempel: några olika IT-företag ENEA ENEA beskriver sig som ett högteknologiskt företag med fokusering på det mänskliga i verksamheten. ENEA startade redan 1968 och har bl a haft stora framgångar med operativsystemet OSE. Under en period har företaget expanderat kraftigt och etablerats i länder som Frankrike, Tyskland, England och USA. Fokuseringen på de mänskliga värdena inebär att ENEA för en generös personalpolitik. Det anses viktigt att medarbetarna har ett meningsfullt liv utanför jobbet. VD Ola Berglund menar att medarbetarna gör större nytta för företagets kunder om de mår bra och om arbetet inte upptar en allt för stor del av livet. 33 Alla medarbetare har 6 veckors semester och dessutom ledigt mellan jul och nyår. Det normala är att personalen arbetar 40 timmar i veckan. All övertid är betald. Stora resurser satsas på kompetensutveckling, och företaget strävar efter att ge medarbetarna utrymme att utveckla egna idéer och nya tekniska koncept. Dessutom finns goda möjligheter till utlandstjänstgöring, eftersom företaget just nu expanderar kraftigt utanför Sveriges gränser. ENEAs ledning är också mån om att det ska finnas en god balans mellan medarbetarnas familje- och yrkesliv. Att arbeta hemifrån då ett barn är sjukt, eller gå tidigare för att barn måste hämtas på dagis, utgör inga problem. Att vara barnledig på ENEA är också förmånligt. Sedan i våras fyller företaget ut föräldraförsäkringen med 80 procent av lönen under 180 dagar. Istället för att få 80 procent av försäkringskassans maxersättning får arbetstagaren alltså ut 80 procent av den egna lönen. Med denna personalpolitik vill ENEA uppmuntra sina medarbetare att öka uttaget av föräldraledighet. Främst vill företaget påverka männen att i större utsträckning vara barnlediga. Politiken är VD Ola Berglund menar att de anställda gör större nytta för företagets kunder om de mår bra och om arbetet inte upptar hela livet 33 Nya Förbindelser. Dataföreningen

24 22 också mycket förmånlig för de kvinnliga medarbetarna, speciellt eftersom många kvinnor på företaget är högavlönade. Totalt är andelen kvinnor bland ENEAs anställda mellan 20 och 25 procent. Den nya personalpolitiken har än så länge inte påverkat andelen kvinnliga sökande till vakanser i företaget. Detta är inte heller något företaget har tryckt särskilt på i marknadsföring eller platsannonser, säger personalchefen Jakob Hellberg. Istället förväntar företagsledningen sig att ryktet om det goda personalklimatet skall spridas via medarbetarna själva. Det är en mer långsiktig strategi, säger Hellberg. Det man får veta från någon som faktiskt arbetar i företaget är mer trovärdigt än det som står i platsannonsen, lyder resonemanget. På frågan om ENEA har upplevt några svårigheter med att rekrytera kvinnor till företaget svarar Hellberg både ja och nej. På vissa avdelningar upplever man inga som helst problem. På avdelningar som sysslar med webbteknik och systemdesign är könsfördelningen närmare 50/50. Större svårigheter har företaget med att rekrytera kvinnor till mer tekniktunga avdelningar, som t ex utvecklar realtidslösningar. Det finns ett sug efter kvinnliga medarbetare med tung teknisk kompetens Konsultföretaget BerIT BerIT är ett IT-konsultföretag där samtliga anställda är kvinnor. Företaget startades av Maria Wäppling, Elin Röös och systrarna Sara och Marta Böhlmark. Fyra unga kvinnor som efter tung teknisk utbildning och några år i branschen ville starta ett eget konsultbolag. Uppdragen består av programmering, projektledning och systemdesign. BerITs största kund är Ericsson, men företaget anlitas också av flera mindre IT-företag. Än så länge har det varit gott om jobb, förfrågningarna är många. I dag har BerIT 15 medarbetare, och planer finns på att expandera ytteligare. Vid årsskiftet räknar man med att antalet ska ha vuxit till 25. Företagsledningen planerar också etablering på flera orter runt om i Sverige. Därefter väntar expansion i övriga norden.

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN I skuggan av lön och ohälsa TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN 1 2 Inledning Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? Kvinnor och män har samma rättigheter till en god arbetsmiljö, men fler kvinnor än män är sjukskrivna från arbetet och fler kvinnor tvingas avsluta

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Bakgrund Visitas avtalsyrkanden

Bakgrund Visitas avtalsyrkanden Bakgrund Visitas avtalsyrkanden BAKGRUND VISITAS AVTALSYRKANDEN Lönesättningen är ett mycket viktigt verktyg för arbetsgivarna i besöksnäringen för kunna att utveckla sin verksamhet. För att förbättra

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET. Vi spelar i samma lag

JÄMSTÄLLDHET. Vi spelar i samma lag JÄMSTÄLLDHET Vi spelar i samma lag 2 Jämställdhet angår alla! Jämställdhet har blivit ett område som prioriteras av politiska beslutsfattare inom EU och nationellt i Sverige. Frågan är varför det ska prioriteras

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete en överlevnadsfråga IF Metall utgår ifrån att arbetsorganisationen är nyckeln till utveckling. Att utveckla både produktion och arbetsuppgifter är

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari 2007 1 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet

Läs mer