Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport 2013-2014"

Transkript

1 s stämma 2014 Föredragningspunkt 3 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport Styrelsen rapporterar här om s verksamhet under åren Stämmans uppdrag till styrelsen formulerades i ett verksamhetsprogram som antogs vid stämman Verksamhetsprogrammet innehöll följande fokusområden: - Marknad och bransch - Arkitekturpolitik - Utbildning, forskning och kompetensutveckling - Medlemsservice, facklig verksamhet, företagsservice - Kommunikation och opinionsbildning. I verksamhetsrapporten finns också rapport från ArkitektStudenterna, nämnderna, akademierna, utskott och ArkitekturFörlag AB. Verksamhetsrevisorerna har under verksamhetsperioden följt styrelsens arbete och förbundets verksamhet. De avlägger sin rapport om hur de uppfattar att styrelsen har uppfyllt målen. (Verksamhetsrevisorernas rapport kommer att skickas ut till stämmans ledamöter senast den 10 oktober). Stämman föreslås besluta att godkänna verksamhetsrapport att godkänna verksamhetsrevisorernas rapport

2

3 VERKSAMHETSRAPPORT

4 Innehåll Inledning 3 Axplock av vad som hände under verksamhetsperioden 4 Ordföranden summerar/styrelsen 6 Verksamhetsprogram 7 Marknad och bransch 8 Arkitekturpolitik 12 Utbildning, forskning och kompetensutveckling 14 Medlemsservice, facklig verksamhet, företagsservice 18 Kommunikation och opinionsbildning 20 Rapporter 24 Arkitektstudenterna 26 Arkitekturgalan 28 Lokalföreningar 30 2 Omslag: Foto Patrick Miller från Arkitekturgalan 2013 Text: Elisabet Näslund. Layout: Ina Flygare

5 s verksamhet är omfattande. Det är en verklig utmaning att på dessa sidor försöka ge en så allsidig belysning av den som möjligt utan att samtidigt överväldiga dig som läsare! Årsberättelsen spänner över 2013 och 2014, även om 2014 inte är slut när du läser det här. Den utgår från det verksamhetsprogram som stämman tog beslut om 2012, med de fokusområden som då beslutades. Vi inleder med ett illustrativt uppslag med nedslag i verksamheten, därefter följer just de olika fokusområdena där vi berättar hur vi svarat upp mot inriktningsmålen. Verksamhetsperioden kan i en mening sammanfattas med att arbetslösheten var fortsatt låg bland våra medlemmar, det politiska klimatet för arkitekturen blev något mindre frostigt i slutet av perioden i och med tillsättningen av den arkitekturpolitiska utredningen och en allmänt positiv marknadsutveckling. På förra stämman, i november 2012, jobbade jag min första arbetsvecka på som arkitekturpolitisk chef. Det har varit en intressant och givande tid och det känns oerhört kul att ha förtroendet att som förbundsdirektör sedan halvårsskiftet få leda förbundets dagliga verksamhet tillsammans med kansliet, förbundsstyrelsen liksom alla våra förtroendevalda och engagerade medlemmar! FOTO: JONAS ERIKSSON 3

6 Ett axplock av vad som hände under Januari Den nya styrelsen tillträder med Jacob Sahlqvist som ordförande. Februari deltog i ett samtal med bostads- och kulturministrarna om arkitektur och bostäder. Mars Avtackning av Per Lander som var chefredaktör för tidningen Arkitekten från 1976 fram till April Planerardag med temat Makten över Planeringen lockade 200 personer till Färgfabriken. April Akademien för Landskapsarkitektur anordnar seminariet Till(rätta)lägga i Göteborg. Juli Sveriges Arkitekter medverkar på sju seminarier i Almedalen. Maj Maria Blom tillträder som ny chefredaktör för Arkitekten. Maj Förbundets debattartikel i DN om hur regeringen bortser från arkitektur och kvalitet i sin byggpolitik ger spinn och leder till bland annat ett inslag i TV4-nyheterna. Artikeln delades 784 gånger och var den mest delade på Facebook och Twitter under två veckor. April Nordisk Sacokonferens på Svalbard där det diskuterades arbetsmiljö, stress, jämlikhet och arbetsmarknad. September Årets fackliga konferens handlar om stress och utbrändhet. September 450 personer kom till Oyster som hade temat Lost and Found. Oktober Tidningen Arkitekten får en ny design och nytt innehåll. Möts av många lovord på releasefesten på Arkitekturgalleriet i Gamla stan. September På årets Forskningsforum undertecknade Sveriges Arkitekter och STD-företagen en avsiktsförklaring om gemensam branschagenda. Oktober Frukostmöte för Arkitektservice om hur arkitekten blir en strategisk partner. Oktober Utbildningsforum med diskussion om studenternas praktik under utbildningen. December s akademi för inredningsarkitektur arrangerar seminariet Framtidens rum där arkitekter, utbildare och beställare deltar. December Öppet hus med releasefest för dokumentationen Arkitekturtävlingar Oktober Kön är lång när vi erbjuder gratis arkitektrådgivning till besökare på Hem & Villa på Stockholmsmässan. Rådgivarna jobbar ideellt och ger besökarna en uppfattning om vad ett arkitektråd kan ha för värde. November Arkitekturgalan på Waterfront i Stockholm blir en succé med högklassiga föreläsare, lyckade debatter, spektakulära prisceremonier och festligt mingel. Samma dag ger vi ut bilagan Staden i Dagens Nyheter. 635 personer besöker galan. 4

7 of Architects Arrangör av Arkitekturgalan Partner Vill du veta mer om partnerskap? Kontakta arkitekt.se SVERIGES ARKITEKTERS BRANSCH- OCH MEDLEMSTIDNING NUMMER 4 MAJ 2014 Så ordnar du en lyckad gåtur Vem blir först med 3d-printade byggnader? Nyritat: Bostäder med löparbana på taket WXCA kontoret som satsar allt på att tävla Lisa Sarban, antikvarie på Stadsmuseet, har inventerat byggnaderna i Äppelviken i Stockholm.... och under 2014 MentorprograM MentorprograM En modern form av lärlingskap Januari Mentorprogrammet drog igång som ett pilotprojekt med tio adepter och lika många mentorer. Januari A som i ArkitektStudenterna! Bild från årsmötet i Hamburg. Februari Stockholm Furniture Fair: Årets placering av Arkitektens monter, intill A-hallen, var mycket lyckad. Mars april Emma Jonsteg i förbundsstyrelsen grillar Miljöpartiet i bostads- och arkitekturpolitiska frågor, den första i en rad utfrågningar av de politiska partierna. Mars Ett i raden av branschöverskridande samtal i projektet att utveckla tävlingsverksamheten. Juni Vi startade Almedalsveckan med en Arkitektur- och designdag tillsammans med Arkdes, Svensk Form och fyra arkitektföretag. Sommarläsning 22 sidor reportage Den nya Extra klurigt sommarkryss! Vinn en hylla från XXX direktören Nykomlingarna Okidoki hamnar PLUS på andra plats när studenterna får välja arbetsplats Tre fullmatade Se hela listan på sidan 8 gratisarkiv på nätet Augusti I Örebro bjöd lokalföreningen in till möte om hus i liten skala: Torsten Ottesjös internationellt uppmärksammade projekt och de våra svenska Attefallshus. Juli Tobias Olsson bytte stol på s kansli, från arkitekturpolitisk chef till förbundsdirektör. September Årets ADAG, arrangerad av Skåne, gick till Österlen. Oktober Landskapsarkitektur. Akademien ordnar konferens i UMEÅ 3 oktober. AULA MEDICA + STADSHUSET STOCKHOLM 28 NOVEMBER arkitekt.se/arkitekturgalan December Kansliet bjuder in till Öppet hus den 11 december 28 November Arkitekturgalan På Aula Medica med prisutdelning och galamiddag på Stadshuset. Foto: Patrick Miller Swedish Association PARTNER 8 9 November s stämma på IVA. 5

8 Ordföranden summerar två intensiva år Jacob Sahlqvist arkitekt SAR SIR/ MSA Förbundsordförande, White, Göteborg JACOB SAHLQVIST VALDES till styrelseordförande i vid förbundsstämman Då hade han redan hunnit sitta i styrelsen i åtta år. Under hans första verksamhetsperiod som ordförande har förbundet hunnit jobba med många frågor: Det är en bred palett av allt från fackliga, arkitekturpolitiska och branschfrågor till kansli och personal. Inte minst jobbade styrelsen intensivt första halvåret 2014 med att rekrytera en ny förbundsdirektör efter Catherina Fored, som slutade i januari, säger Jacob Sahlqvist. Han är mycket nöjd med internrekryteringen av Tobias Olsson, som gick från att vara arkitekturpolitisk chef till posten som förbundsdirektör 30 juni. Det är roligt att ha honom på plats nu är det full fart framåt! När Jacob Sahlqvist tillträdde som ordförande identifierade han förbundets viktigaste framtidsfrågor. Förutom utvecklingen mot branschorganisation pekade han på kommunikation, både ur ett internt och externt perspektiv. Internt behövde kommunikationen förbättras med medlemmar och lokalföreningar samt göra kansliet och dess produkter mer lättillgängliga. Ett led i detta var att anställa en kommunikationschef och forma en kommunikationsgrupp. Jag upplever att det har gett resultat och att vi blivit bättre. Men det finns absolut mer vi kan göra. När det gäller den externa kommunikationen måste vi bli bättre på att ta diskussioner, stå på barrikaderna och synliggöra s åsikter och ståndpunkter! HUR HAR DEN HÄR VERKSAMHETSPERIODEN VARIT? Det har varit kul, informationsintensivt och högt tempo. Jag deltar i väldigt många olika aktiviteter med stor variation. Allt från verksamhets- och kanslifrågor till strategisk planering, utbildning och forskningsfrågor, möten med medlemmar och så vidare. Genom de andra Sacoförbunden får jag del av de fackliga frågorna ur ett vidare perspektiv än enbart arkitekternas. Det är också kul att det händer en hel del politiskt. Jag träffar företrädare från både departement och regering. VAD BRINNER DU FÖR SOM ORDFÖRANDE? Oj, det är mycket. Prisdumpning, forskning och utbildning, medlemsfrågor, bostadspolitiken... Inte minst skolfrågan och våra arkitektutbildningar. Sveriges Arkitekter måste bli bättre på att bevaka, stötta och vara mer närvarande i vad som händer runt om på arkitektskolorna. VAD BLIR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FRAMÖVER? Internationaliseringen gör sig alltmer påmind. Vi räknar med att sälja och synliggöra Sveriges Arkitekter i högre grad exempelvis på nästa Venedigbiennal där Sverige är värd för den nordiska paviljongen och det gör omvärldsbevakningen allt viktigare. Vi arkitekter har länge kunnat verka i lugn och ro här hemma, men nu har vi alltfler utländska kontor i Sverige. Där måste vi stötta och verka för lika förutsättningar för alla i uppdrag och vid tävlingar. Den kanske största frågan är ändå hur vi utvecklar som branschorganisation. Förbundet är både en facklig organisation som ska stärka medlemmarna och en bransch- och intresseorganisation som kommunicerar och driver viktiga frågor för bransch och allmänhet. För att vara den självklara samtalspartnern och avsändaren för medlemmar och arkitektföretag på en föränderlig marknad, måste vi ligga i framkant med att utveckla och bredda verksamheten. Både i det korta och långa perspektivet. ARBETSUTSKOTTET Örjan Wikforss arkitekt SAR/MSA Vice ordförande Arkitekturanalys sthlm Cecilia Strömer planeringsarkitekt FPR/MSA Göteborgs stad Martin Videgård arkitekt MSA Tham & Videgård Arkitekter, Stockholm Fredrik Andersson planeringsarkitekt FPR/MSA. Göteborgs stad Mårten Espmarker student LTH, Lund Ann Sofi Högborg landskapsarkitekt LAR/MSA Svenska Landskap, Malmö FOTO: EGET FOTO: EGET FOTON: PATRICK MILLER 6 Emma Jonsteg arkitekt MSA Utopia Arkitekter, Stockholm Arne Ludvigsson arkitekt SAR/MSA Borlänge kommun Åsa von Malortie landskapsarkitekt LAR/MSA Sydväst Arkitektur & Landskap, Malmö Josefina Nordmark arkitekt SAR/MSA Nordmark & Nordmark arkitekter, Luleå Anders Rehnberg arkitekt SAR/MSA argark, Stockholm Frida Wanselius inredningsarkitekt MSA Reflex arkitekter, Stockholm

9 Ur Sveriges Arktekters verksamhetsprogram för Uppdrag har till uppdrag att företräda sina medlemmars intressen. s utgångspunkt är att arbetet med att främja arkitekturens och samhällsplaneringens utveckling bygger på att bästa möjliga villkor skapas för arkitekternas yrkesutövning. Sveriges Arkitekters kanslis stab Tobias Olsson Förbundsdirektör Katarina O Cofaigh arkitekt SAR/MSA vice förbundsdirektör Rolf Carlqvist ekonomichef Louise Vaerlien ekonomiassistent Lena Eriksson administration FOTON: PETER PHILLIPS Fokusområden för verksamhetsperioden För verksamhetsperioden har fem fokusområden formulerats. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete fortsätter inom kärnverksamheten, och styrelsen vill särskilt lyfta fram nedanstående områden som prioriterade i verksamheten under kommande period: Marknad och bransch Arkitekturpolitik Utbildning, forskning och kompetensutveckling Medlemsservice, facklig verksamhet, företagsservice Kommunikation och opinionsbildning. är en: Facklig organisation för anställda arkitekter inom alla sektorer. Yrkesideell organisation som arbetar för att främja arkitekturens och samhällsplaneringens utveckling och ställning. Branschorganisation som företräder arkitekternas intressen i branschen som helhet. Studentorganisation för arkitektstudenter. arbetar med: Utbildnings- och forskningsfrågor. Professionalisering och kompetensutveckling. Arkitekturpolitik och opinionsbildning. Hållbar samhälls- och stadsutveckling. Plan- och bygglagstiftningen och annan relevant lagstiftning och dess tillämpning. Arkitekttävlingar och annan upphandlingsservice till beställare. Arkitekturpriser och dokumentationer. Information, utbildning, rådgivning, förhandling och tvistelösning till anställda medlemmar. Kollektivavtal, förhandlingar och facklig organisering på arbetsplatserna. Arbetsmiljö för anställda och studenter. Information, utbildning, rådgivning, förhandling och tvistelösning till medlemmar som är företagare. Upphandlingsregler och tillämpningen av dessa. Branschens standardavtal. Yrkesroll och marknad. Pensioner och försäkringar. Internationellt samarbete. 7

10 Marknad och bransch Claes Larsson projektledare tävlingar Katarina O Cofaigh arkitekt SAR/MSA vice förbundsdirektör Ulrik Östling förhandlingschef FOTON: PETER PHILLIPS Inriktningsmål att arbeta för att stärka arkitekternas positioner i samhällsbyggandet att utveckla förbundets verktyg för bransch- och marknadsbevakning med beaktande av regionala skillnader att arbeta strategiskt för att tydliggöra s roll som branschorganisation att aktivt arbeta för att utländska arkitekter som arbetar i Sverige blir medlemmar i Sveriges Arkitekter att utveckla s beställarservice att verka för att kvalitet och kompetens som urvalskriterium premieras framför lägsta pris när det gäller offentlig upphandling av arkitekttjänster att verka för att allmänna tävlingar och andra upphandlingsformer som gör det möjligt för oetablerade arkitekter att delta i upphandlingar utvecklas och används oftare av offentliga beställare att utveckla strategiskt samarbete med andra organisationer och aktörer har under verksamhetsperioden på ett tydligare sätt uppträtt som branschorganisation i många sammanhang. Förbundet har i detta arbete ökat sina kontakter med andra organisationer i branschen som STD och Byggherrarna. Sverige har under verksamhetsperioden haft en mycket stark marknad, till skillnad från resten av Europa. Många kommuner och arkitektkontor har haft svårt att finna arbetskraft. Vi noterar också att det är en allt bredare kompetens hos arkitekterna som efterfrågas. Många utländska arkitekter kommer till Sverige för att få jobb. De blir ofta mycket uppskattade medarbetare som kompletterar de svenska kontorens kompetens. Som regel vill dess arkitekter också snabbt bli medlemmar i. Trots dessa goda tider har uppmärksammat att dumpning av priser, särskilt när det gäller offentliga ramavtal, fortfarande sker och att det finns ett stort behov av att utveckla arkitekternas affärer. har under perioden sammankallat en omvärldsgrupp med företrädare från arkitektföretag, byggföretag och fastighetsförvaltande företag. Gruppen har haft regelbundna möten där bransch- och marknadsfrågor diskuteras och analyserats. ArkitektServices arvodes- och sysselsättningsenkät har utvecklats för att i större omfattning kunna användas för marknadsbevakning. Vidare har kontakter tagits med Statistiska Centralbyrån (SCB) och Upplysningscentralen (UC), som båda tillhandahåller marknadsstatistik rörande bland annat arkitektföretag för att utveckla förbundets branschoch markandsbevakning. Frukostseminarier för företagare ArkitektService höll under hösten 2013 en serie uppskattade frukostseminarier som riktade sig till företagsmedlemmar. Ett av föredragen handlade om hur arkitekten kan bli en strategisk partner hur man säljer arkitekttjänster på ett lönsamt sätt och hur man jobbar i en ledningsgrupp respektive styrelse. Ett annat hade temat företagsledning och beskrev hur viktig professionalism och struktur är även i mindre företag för att på så vis få mer tid över till kärnverksamheten. Under våren 2014 hölls tre frukostseminarier, Att leda och verka i en värdestyrd organisation, ABK och Hur kommunicerar du effektivt med dina kunder? I höst är två seminarier inplanerade: Att paketera erbjudandet och Hur samarbetar man i nätverk? KASPER SALIN- PRISET 2012 Domkyrkoforum i Lund. Arkitekt: Carmen Izquierdo arkitektkontor PLANPRISET 2012 Umeå, Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna och mer. SIENAPRISET 2012 Hornsbergs Strandpark i Stockholm. Arkitekt: Nyréns arkitektkontor. GULDSTOLEN 2012 No Picnics kontor i Stockholm. Arkitekt: Elding Oscarsson. KRITIKERPRISET 2012 Fotograf Annika von Hausswolff samt författare och ekonomihistoriker Jan Jörnmark. FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN ILLUSTRATION: UMEÅ KOMUN FOTO: LENNART JOHANSSON FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN FOTO: ANDERS KLING FOTO: JAN JÖRNMARK 8

11 Akademierna driver ämnena framåt En viktig uppgift för akademierna är att utse ledamöter till Sveriges Arkitekters juryer ett arbete som görs med stor omsorg. s akademier ordnar en rad aktiviteter varje år: konferenser, samtal och diskussioner. En viktig uppgift för akademierna är att utse ledamöter till s juryer ett arbete som görs med stor omsorg. Juryarbetet följs upp och utvärderas av akademierna varje år. Landskaps- och inredningsarkitekturakademierna representerar också Sveriges Arkitekter i respektive internationell organisation. Planakademien har under verksamhetsperioden haft som särskild uppgift att vara stöd i s arbete med en mängd remisser som rört plan- och bygglagstiftningen. På Planerardagen 2013 den 26 april möttes drygt 200 planerare och arkitekter, från både offentlig och privat sektor, under en dag på Färgfabriken i Stockholm för att diskutera och inspireras kring temat Makten över planeringen. Akademien för inredningsarkitektur arrangerade ett samtal om inredningsarkitektens framtid på Färgfabriken i december 2013 på temat Framtidens rum. Akademien för arkitektur bjöd i augusti 2014 in Nasjonalmuseet Oslo och Arkitektur- och Designcentrum till ett möte om kommande arkitekturbiennal i Venedig. I april 2013 arrangerade Akademien för landskapsarkitektur seminariet Till(rätta)lägga i Göteborg. Seminariet ingick i seminariestafetten Landet runt som syftade till att sprida kunskap om aktuell landskapsarkitektur i respektive region. Björn Hellström berättade om behovet av akustisk stadsplanering och sökte besvara frågan om det går att tillrättalägga ljudet i staden. #landskapsarkitektur den 3 oktober i Umeå, med temat kulturdriven stadsomvandling, ställde frågan vad som händer inom landskapsarkitekturen i Umeå. Planerardag med temat Makten över Planeringen lockade 200 personer till Färgfabriken. FOTO: TOBIAS OLSSON Andra arrangemang OYSTER, som samlade 450 deltagare i Stockholm den 27 september 2013 som på temat Lost and Found fick se och höra internationella landskapsarkitekter berätta om hur de behandlar sina platsers historiska, sociala, ekologiska och konstnärliga potential. STUDENTINITIATIVET LANDSKAPSARKITEKTURDAGEN på SLU Alnarp den 25 april Temat Claiming landscape behandlade frågor om det offentliga rummet ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Livligt om upphandling I slutet av januari 2013 höll ArkitektService två seminarier om offentlig upphandling där förbundets samarbetspartner Visma Opics upphandlingstjänster presenterades. Intresset för seminarierna var stort och resulterade i många livliga samtal om allt från prisdumpning till bristande kunskaper om upphandling. KASPER SALIN- PRISET 2013 Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm. Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor. FOTO: ERIK HUGOSON BOSTADSPRISET 2013 Rosmarinen, Helsingborg. Arkitekt: Griab. FOTO: CARLMAGNUS JOHANSSON SIENAPRISET 2013 Hamra nationalpark i Ljusdal. Arkitekt: White Arkitekter AB. FOTO: HENRIK LINDVALL GULDSTOLEN 2013 Armaturen Ascent. Formgivare: Daniel- Rybakken. Producent: Luceplan. FOTO: LUCEPLAN KRITIKERPRISET 2013 Dan Hallemar, chefredaktör för Arkitektur. FOTO: ÅSA SVENSSON 9

12 Tävlingsverksamheten under lupp har under verksamhetsperioden genomfört ett projekt för att utveckla tävlingsverksamheten. Anledningen är ett stämmobeslut 2012 som bygger på två motioner från Stockholms Arkitektförening om tävlingsverksamheten, Wildcardsatsning i Sverige och Nya riktlinjer om Sveriges Arkitekters tävlingsorganisation. Stämman beslöt att uppdra till styrelsen att tillsätta en brett sammansatt arbetsgrupp med representanter från alla delar av branschen, såväl kompetenta arkitekter som beställare och andra intresseorganisationer. Till arbetsgruppen skulle referenspersoner från våra nordiska systerorganisationer knytas för erfarenhetsåterföring. Arbetsgruppens uppdrag var att utreda tävlingsverksamheten i ett brett branschperspektiv och utreda ett Wildcard-system. Målet var att arkitekttävlingar ska vara ett användbart verktyg Samtalen har visat en överraskande stor samstämmighet gällande vilka delar av tävlingsprocessen som bör utvecklas. för hela branschen. För att få genomslag för förslaget är det betydelsefullt att alla aktörer stöder den. Under perioden oktober 2013 till augusti 2014 har en rad seminarier genomförts. Rubrikerna har varit: Varför tävla?, Urvalskriterier och urvalsprocesser, Programskrivning, bedömningskriterier, Villkor och arvoden, Parallella uppdrag samt Markanvisningstävlingar. Intresset och uppslutningen från hela branschen har varit stor. Samtalen har visat en överraskande stor samstämmighet gällande vilka delar av tävlingsprocessen som bör utvecklas. En viktig effekt har varit att möten mellan de olika aktörerna har kommit till stånd och därmed har det skapats en ökad förståelse för varandras villkor. urvalskriterier enligt LOU skulle en wildcardsatsning begränsas till en marknadsföring av unga/mindre etablerade arkitektkontor. drar slutsatsen att det istället ger medlemmarna mer att förbundet arbetar för fler allmänna tävlingar. Även en stärkt ställning för Europan kan uppnå ökad bredd. 3. Verka för fler allmänna tävlingar. 4. Marknadsföra tvåstegstävlingar en tvåstegstävling med anonym mellanredovisning svarar upp mot offentliga beställares behov av att följa processen, dra slutsatser och fördjupa tävlingsuppgiften utifrån den kunskap tävlingsprocessen ger och är förenlig med LOU. 5. Rekommendera process för markanvisningstävlingar utgångspunkten är att marken ska vara värderad till fasta kvadratmeterpriser/funktion innan tävlingsstart. 6. Rekommendera process för parallella uppdrag innebär bland annat att beskriva syfte och process och se till att arvodesnivåerna ska motsvara uppgifterna. 7. Arbeta för rimliga arvoden. 8. Kommunicera tävlingsverksamheten innebär bland annat att en kommunikationsplan och en marknadsföringsplan tas fram i samarbete med s kommunikationschef. 9. Verka för att resultaten av tävlingar genomförs. FOTO: TOBIAS OLSSON För den fortsatta inriktningen har åtta mål formulerats: 1. Utveckla prekvalificeringsprocessen innebär bland annat att ska verka för att arrangörer formulerar mer öppna och framåtsyftande urvalskriterier samt att kriterierna utgår mer från arkitekters potential att åstadkomma kvalitet än redan genomförda projekt. 2. Öka bredden eftersom ålder och geografi inte kan utgöra Till samtalen om att utveckla tävlingsverksamheten bjöds representanter från hela branschen in. Ett riktigt resultat har varit ökad förståelse för varandras tillstånd. 10 GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 2013 MARK AND UNDERLINE. Oysters idétävling för studenter. Vinnande förslag är I ett av husen bor det måsar av Eric Andersson och Don t waste the waste av David Bratthäll och Cecilia Hellman. NY BRO ÖVER GÖTA ÄLV. Nya Hisingsbron. Vinnare är förslaget Arpeggio av DISSING+WEITLING Architecture. USÖ HÖGSPECIALITETSHUSET. Vinnare är förslaget För_Nya USÖ av Sweco Architects och Aart Architects. RESENÄREN. Uppsala, Markanvisningstävling. Vinnare är Juvelen av Skanska Sverige AB och Utopia Arkitekter. LINKÖPING INNERSTADEN VÄX- ER ÖVER ÅN. Vinnare är förslaget Åstad av Metro arkitekter och &Rundquist. TULLINGE IDÉHUS. Vinnare är förslaget RUT av Wingårdh Arkitektkontor. KIRUNA STADSHUS. Vinnare är förslaget Kristallen av Henning Larsen Architects. ROSENLUNDSPARKEN. Vinnare är förslaget Pelouse av Vera Arkitekter AB i samarbete med Tema landskapsarkitekter. MOBILA PAVILJONGER FÖR STOCKHOLMS STAD. Idéävling med tre vinnare: Förslagen Dalahästen, Stadsreflektioner och Symbotecture. FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE I NORRA DJURGÅRDSSTADEN. Vinnare är förslaget Meningsfyllt av White Arkitekter. KVARTEREN GYMNASTIKEN OCH FLUSTRET. Vinnare är förslaget Très Jolie av Marge arkitekter och Karavan arkitektur & landskap. NY STADSKÄRNA I KIRUNA.Vinnare är förslaget Kiruna 4-ever av White Arkitekter tillsammans med Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape AB, Vectura Consulting. BROTORGET I BOLLNÄS. Vinnare är förslaget Hjärta Bollnäs av Karavan arkitektur & landskap. ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING OM CENTRALA FLODA. Lerums kommun. Vinnare är förslaget Nere vid ån av Mandaworks och Hosper Sweden.

13 Rapport från Tävlingsnämnden Tävlingsnämnden ansvarar för organisationens tävlingsverksamhet, främst genom att i enlighet med branschens tävlingsregler granska tävlingsprogram och utse juryledamöter i tävlingsjuryer. I nämndens uppgifter ingår även att verka för att arkitekttävlingsverksamheten i landet utvecklas kvalitativt, bland annat genom information om hur tävlingar kan och bör arrangeras och att verka för att tävlingsresultat dokumenteras. Nämnden sammanträder elva gånger per år. Förutom löpande kontakter och samråd i enlighet med branschens tävlingsregler i förberedelserna för tävlingen erbjuder tävlingssekretariatet arrangören konsulttjänster för sammanställning av tävlingsprogram och/eller sekreterarskap i juryn. Inflödet av uppdrag till s tävlings- och upphandlingsservice ligger på en fortsatt hög nivå. Bland annat kan nämnas två uppmärksammade tävlingar i Kiruna: dels den nya stadskärnan som behövs då staden måste flytta sitt läge, dels det nya stadshuset. En allmän tävling i Floda, Lerums kommun handlade om nya strukturer för de centrala delarna. På Hisingen i Göteborg vanns tävlingen om en skyskrapa och stadsområde av ett av världens största arkitektkontor SOM, Skidmore Owings & Merrill. s roll i samband med tävlingar och andra upphandlingar har successivt vidgats. I allt fler sammanhang får förbundet förfrågan och uppdrag att hjälpa till med programskrivning och planera och administrera hela tävlingsoch upphandlingsprocesser. Det innebär att förbundets roll förskjutits från att vara godkännare av tävlingsprogram och utse juryledamöter till att bli samarbetspartner och rådgivare till framför allt kommuner och andra byggherrar. Tävlingssekretariatet blir även tillfrågat att arbeta med markanvisningstävlingar. Under 2013 initierades och slutfördes arbetet med att ta fram en skrift för dokumentation av tävlingsresultat innehållande marknadsföring av s tävlingsservice Arkitekturtävlingar I publikationen redovisas att nio av tio tävlingar som genomförs i samarbete med Sveriges arkitekter kommer till genomförande. Arbetet med Europan 12 är avslutat och Sverige deltog denna gång med fem stycken områden: Kristinehamn. Hammarö, Haninge samt Kalmar. Sammanlagt 145 bidrag lämnades in till de svenska tävlingstomterna. Tävlings- och upphandlingsservice har under varit delaktig i förberedelser och genomförande av 9 allmänna tävlingar, 17 inbjudna och 1 markanvisningstävling. LEDAMÖTER Tävlingsnämnden Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA, ordförande Gustav Appell, arkitekt MSA Sven Magnus Sjögren, arkitekt SAR/MSA Anna Webjörn, arkitekt SAR/MSA Per Reinholtz, arkitekt SIR/MSA Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA Veronika Borg, landskapsarkitekt LAR/MSA Gösta Olsson landskapsarkitekt LAR/MSA, adjungerad Jacob Evered studeranderepresentant Fredric Benesch, arkitekt SAR/MSA, representant för Stockholms Arkitektförenings tävlingsgrupp Claes Larsson, Monika Joelsson-Vestlund och Katarina O Cofaigh, tävlingsnämndens sekreterare, Arkitekturtävlingar kan beställas på arkitekt.se. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 2014 (FÖRSTA HALVÅRET) UTERUM Idétävling för studenter. Vinnare är förslaget De Fyra Årstiderna av Lotta Larsson. NYA ÖGON PÅ GLAS Arkitekttävling för studenter om utformningen av ett kafé vid mässan Nordbygg i april Vinnare är av Daniel Elis Krlsson och Pauline Algeröd BO 2049 FRAMTIDENS BOSTAD. Idétävling för studenter. Vinnare är förslaget Villa Rosseau av Lina Nilsson. TILLBYGGNAD TILL LILJEVALCHS KONSTHALL, STOCKHOLM. Vinnare är Liten av Wingårdh Arkitektkontor. NYBYGGNAD AV GREVEGÅRDS- SKOLAN I GÖTEBORG. Vinnare är Mångsida av Tengbom. UTBYGGNAD AV SKISSERNAS MUSEUM I LUND. Vinnare är Skissernas Trädgårdar av Elding Oscarson. STUDENTBOSTÄDER I LINKÖ- PING. Vinnare är Trapprum av Andrea Brandén och Karl Tyrväinen. SKELETTPLAN FÖR KRONETORP- SOMRÅDET, BURLÖV. Vinnare blev förslaget BurLOVE av Nyréns arkitekter AB, Sweco Infrastructure AB och NAI Svefa AB. NATURUM TROLLSKOGEN PÅ ÖLAND. Vinnare blev Marge Arkitekter och Karavan landskapsarkitekter. KARLAVAGNSPLATSEN GÖTE- BORG. Lindholmen får Nordens högsta byggnad. Vinnare blev förslaget Polstjärnan av Skidmore Owings & Merrill (SOM). UPPSALA NYA KRAFTVÄRME- VERK. Carpe Futurum Carpe Futurum. Vinnare blev AROS REFLECTA av Liljewall Arkitekter AB genom Bjarni Ingvason. SÖDERSTADENS NYA SIGNUM- BYGGNAD OCH MÖTESPLATS. Nya Tekniska nämndhuset. Vinnare blev DRIVHUS av Urban Design & Selgas Cano. NY HÖGSKOLEBYGGNAD I ESKILSTUNA. Vinnare blev förslaget MDH-Torget av 3XN, Köpenhamn. 11

14 Arkitekturpolitik Tobias Olsson Förbundsdirektör FOTO: PETER PHILLIPS Inriktningsmål att verka för att regeringen utvecklar ett nytt arkitekturpolitiskt program att stärka s position som den givna auktoriteten när det gäller arkitekturpolitik att upprätta mål och strategi för det arkitekturpolitiska arbetet Det har varit en period fulltecknad av arkitekturpolitik! Ett av våra inriktningsmål var att verka för en ny arkitekturpolitik, då nu gällande Framtidsformer har 15 år på nacken. En utredning om just det tillsattes precis före sommaren av kulturministern efter träget arbete av bland annat. Vad gäller mål och strategier för det arkitekturpolitiska arbetet så har styrelsen fattat beslut om en arkitekturpolitisk strategi för förbundets arbete. Bland annat så bestämde vi tre valfrågor att kommunicera kring under valåret 2014 i Så ökar vi (bo)stadsbyggandet, Arkitektur löser ungas boende samt Arkitektur och skola. Vi skulle också stärka vår position som den givna auktoriteten när det gäller arkitekturpolitik, något vi verkligen gjort genom många debattartiklar, seminarier och debatter, en välanvänd hashtag på twitter (#arkpol) och otaliga möten med politiker och andra intresseorganisationer. Prat om politik Under våren 2014 arrangerade vi politiska samtal med fyra partier för att prata om arkitekturpolitik. Syftet var att vi skulle lära känna våra politiker och att våra politiker skulle lära känna arkitekturen. Det blev välbesökta möten med för oss viktiga utfästelser från partierna om vikten av en bra arkitekturpolitik. För er som missade dem finns de att se igen på Miljöpartiet vår webbplats och för att se vad som skrevs på sociala medier finns berättelserna på Moderaterna Socialdemokraterna Regeringsuppdrag om livsmiljöer Stadsbyggnadsdirektören och arkitekten Christer Larsson valdes till regeringens särskilda utredare för kommittédirektivet Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (Dir. 2014:69). Fram till oktober 2015 ska utredningen dels utvärdera nu gällande mål för arkitekturområdet, dels vid behov föreslå nya mål för regeringen. Ansatsen i uppdraget är bred. Utmaningar som urbanisering, klimatförändringar och demografi lyfts fram som något arkitekturen kan hjälpa till att lösa och kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth har tagit intryck av politiken i våra nordiska grannländer, vilket är bra. Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson får uppdraget att utreda förutsättningarna för en ny arkitekturpolitik av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. FOTO: JONAS ERIKSSON Besvarade remisser: Översyn av bostadsförsörjningslagen. Remissvar på Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens Byggkravs- och plangenomförandeutredningen. Gemensamt remissyttrande över Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) och Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91) En effektivare plan- och bygglovsprocess. Remisssvar på Plangenomförandeutredningens betänkande (SOU 2013:34) Arkitektur Stockholm. Remissvar till Stockholms stadsbyggnadskontor Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter. Remissvar på Boverkets rapport 2013: Boverkets förslag på regelförändringar för fler bostäder åt unga och studenter. Remissvar Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar. Remissvar

15 FOTO: KARIN HAMMARSKIÖLD Omröstning i UIA:s generalförsamling. Världens arkitekter möttes i Sydafrika 7 10 AUGUSTI 2014 sammanträdde UIA:s generalförsamling i Durban, Sydafrika. Den stora behållningen av konferensen har, utöver inspirerande omvärldsorientering på mässan, varit samtalen med de nordiska kollegorna, kring hur vi kan verka i UIA samt oss emellan på mer lokal nivå, säger Karin Hammarskiöld som representerade i den nordiska delegationen. Uppskattade talare var Francis Kéré (Burkina Faso) om social hållbarhet, Gerardo Salinas från (Mexico city) om planering i kaos och Toyo Ito (Japan) om rumslighet och kropp/ natur. Kritiska diskussioner fördes internt i Nordiska delegationen kring UIA:s övergripande mål och arbetssätt, i ljuset av medlemmar som väljer att gå ur. Slutsatsen var att använda möjligheten att inom UIA verka för en mer effektiv och målinriktad arbetsgång samt ett fåtal arbetsgrupper med tydliga uppgifter. Diskussionen om de nordiska ländernas delaktighet måste fortsatt vara öppen och uppriktig i gruppen. Från och med januari går ansvaret för det gemensamma nordiska sekretariatet till med Katarina O Cofaigh som sekreterare. Värdskapet för nästa kongress 2017 går till Seoul och i omröstningen för 2020 vann Rio. UIA:s logotype syntes på olika ställen i hela Durban. Här som sandskulptur. FOTO: KARIN HAMMARSKIÖLD FOTO: TOBIAS OLSSON Ökad närvaro i Almedalen har intensifierat sin medverkan under Almedalsveckan arrangerade förbundet sju olika seminarier, deltog på många andra och medverkade i paneldebatter. En enkät som skickades ut till de som deltog på några av Sveriges Arkitekters aktiviteter visar att organisationen syntes och hördes. Särskilt omtyckt blev seminariet Höga markpriser hinder för det goda boendet?. I år skruvade vi upp volymen ytterligare genom att arrangera en Arkitektur- och designdag tillsammans med Arkdes och Svensk Form, den 30 juni. En hel dag med tio seminarier, debatt och Pecha kucha som fyllde vår lånade innergård mitt i Visby! Över personer följde dessutom vår direktsändning på arkitekt.se. och Fastighetsägarna stod bakom seminariet Varför blir Den hyrda trädgården var fylld under Arkitektur- och designdagen. det inte alltid så bra som vi vill? Om mellanmjölkarkitekturens dilemma och utöver det deltog företrädare för förbundet i 13 externa arrangemang. FOTO: KATARINA O COFAIGH Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) och Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67). Remissvar till Socialstyrelsen En enklare detaljplaneprocess. Remissvar Remiss av Rapport 2014:5. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Stockholms stad Vägledning kiosker dnr Vad ska en ny arkitekturpolitik innehålla? Tobias Olsson slutar inte tala arkitekturpolitik fastän han nu är förbundsdirektör istället för arkitekturpolitisk chef. Den 24 september gästade han lokalföreningen i Östergötland på temat På väg mot en ny arkitekturpolitik vad ska den innehålla? 83 föredrag om arkitektur & politik höll Tobias Olsson runt om i Sverige. 13

16 Utbildning, forskning och kompetensutveckling Pehr Mikael Sällström utbildningssekreterare Karin Hammarskiöld projektledare kompetensutveckling Paulina Jaén Nilsson studentsamordnare FOTON: PETER PHILLIPS FOTO: EGET Vem får bli medlem? Utvecklingen av nya masterprogram motiverar också en större översyn av Sveriges Arkitekters invalsregler. Samtidigt har utbildningsoch forskningsutskottet kartlagt förekomsten av angränsande utbildningar som uppfyller s utbildningspolicy. Kartläggningen pekar mot att det finns anledning att påbörja en utredning om en rad utbildningar i Sverige uppfyller förbundets krav på en arkitektutbildning. Inriktningsmål att bevaka utvecklingen av arkitektutbildningen och angränsande utbildningar att utvärdera och eventuellt föreslå förändringar vad gäller s krav på medlemskap och yrkestitlar att medverka till att utveckla förutsättningarna för arkitekturforskningen att verka för att studentpraktiken är allsidig och adekvat samt att praktik erbjuds som en del av utbildningen på samtliga arkitektskolor att delta i arbetet med att utveckla modeller som kan säkerställa arkitekternas långsiktiga kunskapsoch kompetensutveckling att undersöka möjligheterna att utveckla ett eget mentorprogram Inom det tunga fokusområdet utbildning, forskning och kompetensutveckling ligger många strategiska framtidsfrågor. Ser vi på inriktningsmålen ovan så har vi klarat av det mesta. En av de strategiska frågorna gäller uppdraget kring medlemskap och titlar. Här har vi under perioden analyserat och utvärderat situationen och kommit fram till att Godkänt för arkitektutbildningarna När Universitetskanslersämbetet utvärderades var masterprogrammet vid BTH (bilden) ensam om att få väl godkänt. vi först behöver ta ett större grepp kring hur vi tror omvärlden och med den arbetsmarknaden utvecklar sig innan vi kan föreslå förändringar kring yrkestitlar och medlemskap. I verksamhetsprogrammet kallas arbetet för Framtidens arkitekt. FOTO: ELISABET NÄSLUND Under mandatperioden har alla arkitektutbildningarna utvärderats av Universitetskanslersämbetet. Inga anmärkningsvärda synpunkter framfördes och alla fick godkänt, men det vara bara ett masterprogram strategisk fysisk planering vid BTH som fick väl godkänt. Den enda anmärkningen rörde att de olika programmen borde tydliggöra skillnaden mellan masterexamina som ska vara forskningsförberedande och yrkesexamina som inte behöver vara det enligt utredarna. 14 Mentorprogrammet MentorprograM MentorprograM En modern form av lärlingskap Många unga arkitekter söker en mentor samtidigt som erfarna arkitekter vill dela med sig av sina erfarenheter. Därför drog igång ett mentorprogram, exklusivt för våra medlemmar. Förbundets synsätt är att en mentor kan vara nyckeln till framgång ett bra sätt att arbeta med kompetensutveckling och en modern form av lärlingskap. Mentorprogrammet blev snabbt fullsatt och drog igång i januari Därefter har mentorer och adepter träffats och programansvarig Ulrika Paulsson har hittills nästan enbart fått positiva reaktioner. Efter avslutning i december ska mentorprogrammet utvärderas. Förbundets förhoppning är att kunna starta upp ett komplett mentorprogram i januari Ingegärd Gyllenswärd är mentor för Andreas Engberg. FOTO: ERIKA SJÖÖ

17 Arkitekter vill bli proffs Swedish Association of Architects Professionsutveckling FOTO: ROBERT BLOMBÄCK Kursprogram 2014 Trycket på s populära Proffsprogram var stort Särskilt Steg 1 om yrkesrollen och regelverket och Steg 2 om affärsrollen lockade många av våra medlemmar så många att alla platser inte räckte till. Även Steg 3 i Ledarskap kunde genomföras båda åren. Under 2014 sjönk så plötsligt antalet deltagare med drygt 20 procent för att åter slå i taket under hösten. Ett av s verksamhetsmål för var att se över och utveckla Proffsprogrammet för att stärka arkitekternas långsiktiga kunskaps- och kompetensutveckling. Därför rekryterade förbundet arkitekt SAR/MSA Karin Hammarskiöld som ska framtidsspana för att möta arkitekternas förändrade roll. Arkitekternas uppgift, roll och affärsverksamhet förändras hela tiden. Därmed måste även vår vidareutbildning utvecklas så att vi fortsätter att rusta våra medlemmar på bästa sätt, säger hon. Proffsprogrammet byter nu namn till Programmet för professionsutveckling. I takt med att arkitektrollen förändras utvecklas också förbundets professionsutveckling. Praktikfrågan: Hallå där Annika von Schéele, ordförande i Utbildningsoch forskningsutskottet, vad handlar praktikfrågan om? Framför allt om praktik under utbildning ska vara obligatorisk eller inte. Vi fick in många kloka synpunkter om till exempel arbetsförlagd utbildning som en del högskolor tillämpat sedan några år. Det har vi tagit till oss och vi verkar nu för att fler högskolor inför det. Det är en förutsättning för att praktiken ska kunna bli obligatorisk igen. LEDAMÖTER Utbildnings- och forskningsutskott Annika von Scheele, arkitekt SAR/MSA, ordförande Anders Törnqvist, arkitekt SAR/MSA Kia Bengtsson, arkitekt SAR/MSA Lars Johansson, arkitekt SAR/MSA Bibbi Leine, landskapsarkitekt LAR/MSA Johanna Munck af Rosenschöld, arkitekt SAR/MSA Björn Malbert, arkitekt MSA (2014) Kia Bengtsson, arkitekt MSA (2013) Henrik Haglund, planeringsarkitekt FPR/MSA Karin Fagerberg, arkitekt MSA Henrik Larsson, studentrepresentant, (2013) Kajsa Eriksson, studentrepresentant, (2013) Karin Olsson, studentrepresentant, (2013) Johanna Svedberg, studentrepresentant, (2013) Camilla Doms, studentrepresentant, (2014) Hedda Arlid, adjungerad student (2014) Amanda Ek Barve, adjungerad student (2014) Sara Nylander, adjungerad student (2014) Pehr Mikael Sällström, Johanna Good och Paulina Jaén Nilsson, utskottets sekreterare, 160 arkitekter har diplomerats i programmet för professionsutveckling under 2013 och fram till halvårsskiftet Omvärldsundersökning Karin Hammarskiöld bedriver över året en systematisk omvärldsbevakning för att kartlägga branschens utmaningar. Syftet är att kunna erbjuda medlemmarna bästa möjliga vidareutbildning. Några resultat från Karin Hammarskiölds omvärldsundersökning var att arkitekter får inflytande i fler roller än den traditionellt praktiserande särskilt i beställarledet och att kåren i högre grad är involverad i tidiga skeden och komplexa projekt. Det utbildningsutbud som efterfrågas är differentierat och lättillgängligt. 15

18 ARKiS rapporterade Under 2013 har ARKiS haft fyra möten. Arbetsgruppen ägnade två dagar i september åt att diskutera vad inriktningen på arbetet ska vara. En viktig fråga för gruppen är hur man ska utbilda lärare i arkitektur och arkitekter i pedagogik så att läroplanens arkitekturämne på gymnasiets teknikprogram kan få behöriga lärare. ARKiS kommer att arbeta vidare med att formulera vad man avser med arkitekturpedagogik samt försöka inleda ett samarbete med någon högskola eller universitet. UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards är en internationell tävling som anordnas under är kansli för den svenska uttagningen och nomineringen av förslag. Målet som formulerats är att vi ska få nomineringar i alla de fyra klasserna vilket vi också uppnått. Suzanne de Laval deltog i UIA-kongressen 2014 i Durban i Sydafrika den 4 7 augusti. Arbetsgruppen UIA WP Architecture & Children arrangerade en utställning av alla inkomna nomineringar till Golden Cubes Awards. Under första halvåret 2014 har ARKiS hållit ett möte i Göteborg. Den 8 9 maj deltog ARKiS medlemmar i en konferens i Helsingfors, Creating the Future 2.0, arrangerad av Arkki. Två möten planeras till hösten: 4 september på Arkitektur- och Designcentrum och 27 november, också det i Stockholm. ARKiS nätverk har nu 160 medlemmar, såväl arkitekter som andra intresserade. ARBETSGRUPPENS MEDLEMMAR Arkitektur i skolan, ARKiS: Suzanne de Laval, arkitekt SAR/MSA, ordförande Laila Reppen, arkitekt SAR/MSA Mie Svennberg, arkitekt MSA Ann-Marie Dahl, arkitekt SAR/MSA Den studiesociala miljön Vid Utbildningsforum 2014 lyfte utskottet frågan om bristande träning i kommunikation som väcktes i kandidatenkäten och även lyfts fram som ett önskemål från praktiken. För att balansera studenternas och praktikernas uppfattningar bjöds även lärarna in att bidra med exempel och sina pedagogiska utvärderingar. Kandidatenkäten 2013 pekade även på fortsatta problem kring den psykosociala miljön på utbildningarna. Enkäten visade bland annat att 83 procent arbetade mer än 40 timmar per vecka och att 30 procent av dem inte gjorde det av egen vilja. Därför skrev styrelsen till samtliga utbildningar våren 2014 och begärde en rapport om vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen. Svaren från utbildningsledningarna pekar på att flera åtgärder vidtagits och att mer kan göras för att förbättra situationen. Får studenterna stöd? I årets kandidatenkät svarar studenterna bland annat på om i vilken utsträckning stöd funnits för träning i arkitektens verktyg när det gäller muntlig presentation. Därför valde vi att lyfta frågan om kommunikation vid utbildningsforum Inte alls Då fick utbildningarna presentera hur de arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete. Stefan Petersson, arkitekt SAR/MSA Maria Kylin, landskapsarkitekt LAR/MSA Magnus Löfvenberg, arkitekt MSA Elin Madsen, studeranderepresentant (SLU) Madeléne Beckman, adjungerad Annika Borgman-Mejhert och Johanna 11 Good 11 och 5 Paulina Jaén Nilsson arbetsgruppens sekreterare, UMA (27) LTH (40) KTH (66) CTH (70) BTH (35) SLU Alnarp SLU Ultuna (29) (29) Praktik under utbildning kan det gå? I oktober 2013 bjöd UFU, Utbildnings- och forskningsutskottet, in till ett utbildningsforum med lärare, studenter och arkitekter för att diskutera praktik under utbildningen. Den huvudsakliga frågan var om den modell för arbetsplatsförlagd utbildning som utvecklats vid SLU och LTH är värd att ta efter vid flera utbildningar i framtiden. Deltagarna fick i uppgift att lyfta fram plus och minus med att låta praktik bli en obligatorisk del av arkitektutbildningen. På plussidan hittade deltagarna argument som att praktik ger bättre studieresultat och att alla studenter procent arbetade mer än 40 timmar per vecka och att 30 procent av dem inte gjorde det av egen vilja. Inte alls ej tillräckligt tillräckligt för mycket ej tillräckligt UMA (27) LTH (40) KTH (66) CTH (70) BTH (3 får praktik. På minussidan dök det upp frågor om vad som händer med praktiklönen om studenterna kan få studiemedel för sin praktik. Kontentan var ändå att det finns stora pedagogiska fördelar med att integrera praktiken i examen. Inför utbildningsforum gjorde utskottet även en enkät till kandidatstudenterna. Där framgick att en majoritet ville ha obligatorisk praktik. Inför utbildningsforum hösten 2014 följde vi upp den med en enkät till masterstudenterna om deras erfarenheter av praktik HDK (11) 66 K 16

19 Livsmiljö för hållbar stadsutveckling Under hösten 2013 inleddes ett arbete med att ansöka om stöd för formulering av en strategisk nationell agenda för innovation som ska kunna ligga till grund för att tillsammans med stat, kommuner, näringsliv och högskola bilda ett strategiskt innovationsområde. Förslaget utgår från behovet av stärkt innovation och kompetens inom samhällsutmaningen Livsmiljö för hållbar stadsutveckling (Sustainable Living Space). I denna inriktning möts utmaningar som handlar både om framtidens boende, ekosystemtjänster i staden och en urban livsmiljö som ger alla medborgare jämlika förutsättningar för sin hälsa och utveckling. I slutet av juni 2014 meddelade Vinnova att de stöder ansökan. Arbetet med agendan sker i samverkan med STD företagen, Byggherrarna, Malmö Stad och Arkitekturakademin (KTH, UMA, Chalmers och LTH). Även Arkus och de övriga arkitektutbildningarna vid SLU, BTH och Konstfack är involverade i arbetet, liksom ett 30-tal kommuner och konsultföretag. Strategin kommer att diskuteras inom en serie workshops som inleddes i oktober och ska behandla strategiska frågor kring tjänstedesign, innovationsupphandling och arkitekturtävlingar, kunskapsdelning och samverkan samt medborgardialoger. Arbetet ska vara avslutat i juli Utveckla strategiska samarbeten för arkitekturforskningen För regeringens forsknings- och innovationsproposition sköt riksdagen våren 2013 till ytterligare totalt 170 miljoner till samhällsbyggnadsområdet, utöver tidigare anslagsnivå. Främst för att stärka kunskapen om hållbar stadsutveckling. Som villkor för utdelning av dessa medel krävde riksdagen samtidigt att sektorns aktörer kan uppvisa en medfinansiering på 50 procent i de projekt som beviljas anslag. Uppdraget att hitta en modell för detta gavs främst till Vinnova och Formas. medverkar som medlem i IQ Samhällsbyggnad (IQS) i sektorns gemensamma arbete för att få del av dessa pengar genom representation i utskotten för omvärldsanalys och genomförande. IQS är en förening som bildats för att samla alla aktörer i samhällsbyggandet kring en gemensam forskningsagenda. IQS erbjuder sig att administrera olika utlysningar och forskningsprogram åt forskningsfinansiärer som Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Mistra. De följer också aktivt utredningar och beslutsberedning i regeringskansliet och riksdagen som berör forskningen. För att stärka arkitekternas och planerarnas röst i diskussionen om hur samhällsbyggandet ska mobilisera dessa resurser undertecknade vid Arkitekternas Forskningsforum i september 2013 en gemensam avsiktsförklaring med STD, Svenska Teknik & Designföretagen. Den handlar om att samarbeta kring en gemensam bransch- agenda med avsikten att arkitekternas kunskap ska kunna göra en tydlig skillnad när det gäller angelägna samhällsutmaningar. I avsiktsförklaringen betonas att det är viktigt att det både finns öppen forskning som kritiskt granskar resultatet av samhällsbyggandet och verksamhetsanknuten innovation som leder direkt till nya produkter och tjänster på marknaden. Branschagendan avser främst det senare och ska omfatta kompletterande former av finansiering, Jacob Sahlqvist och Inger Lindberg Bruce, ordförande i respektive STD-företagen undertecknar avsiktsförklaringen om en gemensam branschagenda. lämplig institutionell ram för rådgivning kring kunskapsförvaltning, främjande av kunskapsutveckling både i privat och offentlig verksamhet och förbättrad samverkan mellan högskola och arkitektverksamheter. Redan vid Forskningsforum 2012 identifierades en handlingsplan för att stärka samverkan till exempel med industridoktorander och upphandlingar som underlättar forskares medverkan i projekt. FOTO: TOBIAS OLSSON Medlemsstatistik Aktiva medlemmar inkl AS Studerandemedlemmar Övriga medlemmar ArkitektServicemedlemmar Totalt antal

20 Medlemsservice, facklig verksamhet, företagsservice 18 Ulrik Östling förhandlingschef Sandra Olséni förbundsjurist Rita Georgiadis förbundsjurist Ulrika Paulsson förbundsjurist Ulrika Nyh förbundsjurist Jeanette Liljebäck registeransvarig FOTON: PETER PHILLIPS Louis Grueso koordinator 12 GENOMFÖRDA KURSER: Starta eget Två facklig kurser, kommunal sektor En facklig kurs, statlig sektor Fyra facklig kurser, privat sektor Offentlig upphandling Frukostserminarium Facklig konferens Inriktningsmål att utveckla förbundets fackliga verksamhet utifrån förändrade nationella och internationella förutsättningar att ta initiativ till att utveckla branschens kollektivavtal att stärka den lokala fackliga organiseringen och verksamheten att stärka förbundets arbete med arbetsmiljöfrågor att verka för att tydliggöra arkitekters värde för alla arbetsgivare, särskilt inom stat och kommun Förbundets fackliga verksamhet har under verksamhetsperioden utvecklats genom ett närmare samarbete med övriga Sacoförbund inom samarbetsorganisationerna för privat, kommunal och statlig sektor, det vill säga Saco-P, Akademikeralliansen och Saco-S. De förändrade förutsättningarna med ökad konkurrens om fackföreningsmedlemmar har gjort att Saco-P har arbetat med att tydliggöra skillnaderna och fördelarna med ett medlemskap i ett Sacoförbund jämfört med konkurrerande förbund. deltar aktivt i utvecklingen av samarbetet. Vid årliga möten med de norska och danska arkitektfackliga organisationerna utvecklas det fackliga samarbetet i Norden. I början av 2013 tecknades ett nytt treårigt kollektivavtal med Almega/STD som organiserar de privata arkitektföretagen. Bland annat infördes en sjätte månad med föräldraledighetstillägg och ett partsgemensamt material för lönekartläggning i syfte att undanröja osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Utöver detta bildades en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningar och effekter av det gränslösa arbetet, det vill säga den allt vanligare situationen att arbete och fritid flyter ihop. Sedan hösten 2013 pågår ett samarbete mellan Almega och Saco-P med att utveckla kollektivavtalen. I syfte att förstärka den lokala fackliga verksamheten har vi gjort en genomgång av våra kontaktpersoner på alla sektorer och fackklubbar på privat sektor. Vi har nu kontaktpersoner på minst 75 procent av alla arbetsplatser på statlig och kommunal sektor Nordisk Sacokonferens Förbunden som ingår i Saco-P, för privatanställda, har intensifierat sitt arbete de senaste åren för att göra sig skarpare och tydligare. Sveriges Arkitekter var med och diskuterade marknad, lönenivåer, jämställdhet, stress och arbetstid på det norska fackförbundet för Arkitekter, A-fags, fackkonferens på Svalbard Årets konferens äger rum i Aalborg den september. och 70 procent på företagen på privat sektor. Samtidigt har anställda på företag med över 20 anställda kontaktats med information om fördelarna med att bilda lokala klubbar och nya klubbar har bildats. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande verksamhetsperiod. Vidare bjöds alla kontaktpersoner och andra intresserade medlemmar in till en facklig konferens 2013 med temat arbetsmiljö och stress för att ge stöd i det lokalfackliga arbetet med arbetsmiljöfrågor. Under perioden har ett 20-tal fackliga utbildningar hållits för fackligt förtroendevalda och medlemmar i bland annat löneförhandling, lönesamtal, facklig grundkurs och pensioner års fackliga konferens kommer att behandla lönebildning. Två av juristerna i medlemsservicegruppen har under våren 2014 vidareutbildats i arbetsmiljöfrågor för att stärka förbundets arbete på detta område. Under hösten kommer resterande jurister i gruppen att vidareutbildas. Förbundets arbete med arbetsmiljöfrågor har också stärks genom den fackliga konferens som hållits om arbetsmiljöfrågor och stress. Medlemsservicegruppen arbetar i sin löpande verksamhet med information, utbildning, rådgivning, förhandling och tvistelösning för anställda och företagarmedlemmar. Juristerna tar emot och behandlar i genomsnitt cirka 500 ärenden per månad. Ärendena kan vara allt från telefonrådgivning till en process i domstol. Varje år hålls en tvådagarskurs i att starta eget för medlemmar som vill bli företagare. Sacos lönesajt Förbundsjuristerna på var delaktiga i utformningen av en mobilanpassad sida som samlar lönestatistik från Sacos alla förbund. Ska du börja nytt jobb eller är du bara nyfiken på vad andra tjänar? På sidan kan du jämföra din lön med andra och kolla in läget på marknaden jämfört med utbildning, yrke och erfarenhet. Här hittar du statistiken: arkitekt.se/ finn-din-lon

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN THEA BOMAN BÄTTRE BESTÄLLNINGAR GALILEO GALILEI. Prisbelönt fastighetschef vill se en offensivare offentlig sektor MARKRADAR

SAMHÄLLS- BYGGAREN THEA BOMAN BÄTTRE BESTÄLLNINGAR GALILEO GALILEI. Prisbelönt fastighetschef vill se en offensivare offentlig sektor MARKRADAR Kommunal mark vem ska få bygga? Hur bör kommunala markanvisningar gå till? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, har skrivit en ny rapport. När taket rasar Vems är ansvaret? Samhällsbyggaren går till

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Medlemstidning för Nummer 4 maj 2009 Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Innehåll 4-09 4 NYTT FRÅN STYRELSEN 5 SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS NYA

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Paper to the Gothenburg Public Management Seminar, GPMS, 15-17 November 2011. Prekvalificering. vem får delta i inbjudna tävlingar?

Paper to the Gothenburg Public Management Seminar, GPMS, 15-17 November 2011. Prekvalificering. vem får delta i inbjudna tävlingar? Magnus Rönn, Associate professor The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden E-post: magnus.ronn@arch.kth.se Prekvalificering vem får delta

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer