NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012"

Transkript

1 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka Tema Horred / Björke - torp / Fotskäl / Berghem Mentor kan ge framgång En mentor kan vara avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Björketorpsföretagaren Christian Lundell, som äger Arom-dekor, fick en erfaren mentor med hjälp av Almi. Bollplan - kandet blev en fullträff och nu har Mentorn Håkan Marby tagit plats i företagets styrelse. Samtidigt har Aromdekor haft en starkt positiv utveckling. Sid 6 Lär av Årets Företagare Att bli årets företagare är ett fint bevis på uppskattning och att du lyckats som företagare. Men för att få priset räcker inte framgång. Ska du satsa på att försöka få utmärkelsen måste du vara en bra förebild också. Sid 8-9 Syskonkärlek på jobbet. 90 år sedan farfar Albert Lidberg startade Lidbergs Buss, en verksamhet som, numera även med Brunossons resor, drivs i tredje generationen. Foto: Magnus Pettersson Så har de lyckats i tre generationer Lidbergs buss, med Brunossons resor firar 90 år. Nu driver tredje generationen bolaget, något som få bussbolag i Sverige klarat. Det var T-Fordarnas tid när farfar Albert Lidberg kom hem från Amerika och startade bussbolag. Nu, 90 år senare, är till och med barnbarnen veteraner i företagarsammanhang. Att få till generationsväxlingar i företag är inte lätt. Berit Axelsson, äldst i syskonskaran av sex delägare, tror att en viktig väg till framgång är att få in den kommande generationen tidigt i företaget. Själv hade hon jobbat med sin pappa i 15 år innan hon och syskonen tog över. En annan framgångsfaktor är att syskonen vågat tycka olika. Om vi inte har olika åsikter blir det ingen utveckling, säger Berit Axelsson. Sid 4 Bornefalk vill se samarbete Det är viktigt att vi Markföretag stöttar varandra, hjälper varandra med tekniska lösningar och inspirerar varandra, säger Rutger Bornefalk. Minab har haft mingelfrukost på hans företag Industri textil Job. Sid 14 NÄSTA NÄRINGSLIV UTKOMMER VECKA 44, 31 OKT - 1 NOV

2 2 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Gränslöst samarbete! Det blir allt tydligare att ensam inte är stark. Samarbete och samverkan blir en allt viktigare del i uppgiften för att kunna möta medborgarnas behov av stöd och service. Mark har samarbeten inom flera områden och på flera sätt. Ett exempel är räddningstjänsten, där kommunen sedan några år arbetar tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad. Men det blir allt tydligare att det inte räcker. Människor, kommun - invånare, inte minst våra unga kom - mun invånare, lever alltmer i funktio nella regioner, där arbete och utbildning, vänner och aktiviteter sker på en yta och i ett sammanhang som inte sällan är större än den egna kommunen. I ett sådant sammanhang blir det allt viktigare att Marks kommun får fler och nya kompisar. Därför är det bra att den nu är klar Visionen för samarbetet mellan Bolle - bygd, Härryda och Marks kommun samarbetet mellan de tre kommunerna som går under namnet BoHäM. Det var fjärde gången som de tre kommunfullmäktigeförsamlingarna träffades gemensamt, den här gången i Härryda kommun och på Landvetter flygplats, och skrev på visionen. Samarbetet är enkelt och tydligt formulerat. Gränslöst samarbete för oss närmare varandra, utvecklar oss tillsammans och skapar en bättre vardag. BoHäM kommunerna har en geografisk anknytning till varandra, kommun - invånare pendlar till arbete i en kommun men bor i någon av de andra kommunerna, företag har ofta långt mer än den egna kommunen som marknad. Det är några av anledningarna till att tänka bort kommungränserna och istället samarbeta mellan kommunerna för att skapa än bättre förutsättningar för invånare och företag i området. Gräns - landet mellan de tre kommunerna kan utvecklas till ett intressant område för nyetableringar av företag och som bostads- och livsmiljö för nya invånare. Fullmäktigeförsamlingarna har nu förutom att ha fastställt visionen också pekat ut ett antal områden och fråge - ställningar som ska vara underlag för fortsatt samarbete och fördjupning. Några av de mest utpekade områdena är infrastruktur-kollektivtrafik-järnväg, bostäder, förskola, skola tillsammans med omsorg om äldre, energi och miljöfrågor med flera. Nästa steg i arbetet är att prioritera bland områdena och välja ett par av dessa för handlings - planer och åtgärder. BoHäM mötet på Landvetter flyg plats gav också möjlighet att få del av planeringen som Swedavia, flygplatsägaren, har för flygplatsområdet. Redan idag är flygplatsområdet en av regionens större arbetsplatser, sammantaget arbetar cirka 3500 personer där i 100-talet olika bolag. Swedavia har, tillsammans med Härryda kommun, ett planeringsarbete som innebär att det kommer att ges betydligt mer utrymme för verksamheter av olika slag, bland annat handel, logistik, kontor. Flygplatsområ det omfattar idag två miljoner kvadratmeter så det finns goda möjligheter och gott om utrymme att utveckla området. Utvecklingen av området innebär också att antalet arbetstillfällen sett över tid kommer att öka. När det succesivt blir fler jobb och företag i området behövs också fler bostäder. När det gäller bostäder och goda livsmiljöer är Mark ett attraktivt alternativ. Men då krävs det också en bättre planering för bostäder också i vår egen kommun. Tillsammans blir vi starkare och med gemensamt arbete kan Visionen om gränslösa samarbetet vara ytterligare en pusselbit och bidra till en fortsatt utveckling till gagn för kommun - invånarna. Pelle Pellby (S) Kommunalråd Näringsliv Nya Näringsliv tar form Detta är mitt första nummer som redaktör för Näringsliv. Och det är ett delvis förnyat Näringsliv. Den utvecklingen kommer att synas allt mer i de nummer som kommer. Vi har två tydliga statements när vi arbetar fram tidningen åt er: Den som har läst ett nummer av Markbladet Näringsliv ska ha lärt sig något, blivit lite bättre som företagare eller företagsledare, än innan tidningen öppnades. Näringsliv ska vara en arena för debatt som syftar till ett bättre näringslivsklimat i Mark. Med den kombinationen har vi ett tydligt mål: Näringsliv är en tidning för företagare och personer i beslutsfattande position i näringslivet i Mark, inte en tidning om företag. När vi gör dig till en bättre företagare eller företags - ledare genom tips, råd och inspirationsfyllda förebilder innebär det att vi på Markbladet Näringsliv bidrar till tillväxten i vart och ett av era företag och i förlängningen hela Marks kommun. Du kan läsa mer om det i en intervju med Mark bladets ägare Matz Hammarström på sidan 12. Vem är då jag? Jag är företagare inom journalistik sedan Bland tjänsterna, produkterna och uppdragen jag har utfört finns fem år som ägare och nyhetschef på ekonominyhetsbyrå, nyhetschef på tidningen Metro, ägare till näringslivstidning och mängder med artiklar inom allt från kriminaljournalistik till nöjesartiklar. Fredrik Beckman I korthet... Äntligen snabbtåg! Så har då regeringen äntligen gett med sig. Det blir i en första etapp dubbelspårig järnväg mellan Mölnlycke Landvetter och Bollebygd med preliminär byggstart år Det är ett riktigt bra besked säger Pelle Pellby, kommunalråd (S) i Mark, men det hade varit ännu bättre om de haft med hela sträckan Göteborg Borås på en gång. De flesta partierna i Sjuhärad och många enskilda förtroendevalda har engagerat sig rejält i järnvägsfrågan. Kommunerna i BoHäM, Bollebygd, Härryda och Mark presenterade 2010 rapporten Boråspendeln Stråket Göteborg-Härryda-Mark-Bollebygd-Borås. En studie av utvecklingseffekter genom framtida pendeltågstrafik. Rapporten finns på kommunens hemsida Tipsa REDAKTION: Redaktör: Fredrik Beckman Markbladets expedition Fax Foto: Fredrik Beckman om inget annat anges. Upplaga: Ca exemplar. Utgivningsområde: Till företag i Marks kommun, Bollebygd, Borås, Hällingsjö/Rävlanda, Svenljunga, Varberg, Veddige och Överlida + ca hushåll i Marks kommun och Viskafors gamla kommundel. HEMSIDA: E-POST: Upphovsrätt: Material framställt av Markbladet är Markbladets egendom och får inte utnyttjas utan Markbladets skriftliga medgivande. Distribution: Till företagen via Posten samt till hushållen via Markbladet Distribution. Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene. OBS! I annons i Markbladet Näringsliv ingår också publicering på Internet! Betalningsvillkor: 10 dagar netto. För förfallna fakturor debiteras kravkostnad f.n. 50:-, ränta 18%. Ansvarig utgivare: Matz Hammarström Postadress: Box 113, Kinna. Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Plusgiro: Bankgiro: Boka din annons genom PromotionR, Marika Öjersson tel Trycksak

3 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Ungdomsarbetslösheten minskar i Mark DIAGRAMMET VISAR ANTAL ÖPPET ARBETS- LÖSA JULI 2012 (572 PERSONER) och sedan 2009 i Marks kommun Illustration: Pia Tellstedt (MB) januari mars april juni juli september oktober december I sommar har det skett ett trendbrott. Ungdomsarbetslösheten minskar i Mark. Samtidigt hotar mörka moln från exportindustrin på grund av den starka kronan Julbord Torsdag-fredag kl :- Torsdag-lördag kl :- Söndag kl :- Barn 0-5 år gratis Barn 6-10 år 265:- Julfestarrangemang för grupper pers. Särskild offert. I juli var 572 öppet arbetslösa i Mark. Det är en ökning från 553 i juli förra året. Samtidigt ökade antalet nyanmälda platser från 28 till 36. Statistiken visar också att 121 arbetssökande fick jobb, en ökning från 93 i juli förra året. Vi har en relativt god efterfrågan på arbetskraft. Jag kan inte påstå att vi är i en högkonjunktur, men inte i botten. Det är ett mellan - läge, säger Jonas Rydh, arbetsförmedlingschef i Mark. I Mark är 5,8 procent av arbetskraften arbetslös. På Vill du får mer tid över till annat? 10% på första städet Nöjd-kund-garanti riksnivå är den siffran 8,1 procent. Vi har en rejält lägre arbetslöshet i Mark. Det har vi alltid. Det största orosmolnet just nu är exportindustrin. Just nu är det den starka kronan som många exportföretag oroar sig för. Klockan tickar ner där, säger Jonas Rydh. Å andra sidan har det skett ett viktigt trendbrott i sommar. Ungdomsarbetslös - he ten, mätt i andelen av arbetskraften, minskar. Det är glädjande, det Allt inom städ, trädgård och hemtjänst Sohlklart Miniweekend på Tanumsstrand Streaplers 29/9, Arvingarna 20/10-2 dgr...fr. 1395:- Euroshopping med dans 27/10, 24/11, 15/12-2 dgr. Del i 2-b hytt, middag och frukost :- Chess på Göteborgs Operan 21/9, 9/10, 27/10, 30/10, 6/11 Bussresa och musikalbiljett...fr. 695:- Tomas Ledin på Cirkus 8-9/12-2 dgr. Bussresa, showbiljett inkl. mat, hotell i city...fr. 2480:- Nyttja RUTavdraget visar att våra insatser lyc - kas, säger Jonas Rydh. Ungdomar är ofta första värdemätaren på vart konjunkturen är på väg. Därför är det särskilt glädjande att ungdomsarbetslösheten vänder ner. Fredrik Beckman Nu finns vi på Resia! Vi hälsar Malin Gunnarsson och Anette Kardell välkomna till oss på Resia Affärsresor Allégatan 43, Borås att resa med Sohlberg My Fair Lady 13/10, 20/10, 9/11, 10/11, Bussresa och parkettbiljett :- Evita på Malmö Operan 5-6/10-2 dgr. Bussresa, parkettbiljett, 2-rätters middag exkl. dryck. Kaffe och kaka i pausen...fr. 1995:- Skördefest Tjolöholms Slott 7/10, entré, slottsvisning och lunch...575:- Kiel kryss 21/10, 18/11, 9/12-3 dgr Del i 2-b hytt, frukost :- Tyskland Euroshopping 29/9, 27/10, 24/11, 1/12, 15/12 Max 100 kg/person...550:- Hasses Lada med Sven-Ingvars 24/11, 1/12, Värmländska pöjkar och Skånskt julbord...995:- För info och bokning vard , , Boka Nästa Näringsliv utkommer 31 okt - 1 nov. Malin Julmarknader Anette Dagsnäs Slott 22/11, 25/11 Glögg, fm kaffe med julsmörgås, jultallrik :- Tjolöholms Slott 18/11, entré slottsvisning och jullunch...595:- Fredriksdal Helsingborg 7/12, med Helsingör...675:- Koberg Slott 25/11, Gjord Skaparverkstad...665:- Julmarknad med dans 30/11-2/12-3 dgr. Lübeck, Burg...fr. 2295:- Voergaard Slott & Knivholt 8-9/12-2 dgr. Nordjyllands största julmarknad...fr. 1895:-

4 4 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Tema Horred 90 år sedan farfar startade Bussföretag i tre generationer Lidbergs Buss AB, med Brunossons resor, i Istorp firar 90 år. En syskonskara i tredje generationen driver företaget. Här är syskonkiv en fördel som ger framgång. Vi försöker reda ut när vi tycker olika. Om vi inte har olika åsikter blir det ingen utveckling, säger storasyster Berit Axelsson. Berit Axelssons råd för lyckad generationsväxling: - Ta in nästa generation tidigt och låt den lära känna verksam - heten ordentligt. Syskonen Lennart Brunosson, Berit Axelsson och Siv Brunosson driver familjeföretaget vidare. Om nästa generation också tar över är osäkert. Foto: Magnus Pettersson Företaget drivs av tredje generation i rakt nedstigande led från Albert Lidberg. Farfar Albert emigrerade till Amerika 1910 och kom hem elva år senare. Då hade han lärt sig om nymodigheten automobil och fick då rådet av länsman att skaffa dig Ove Andersson Åkeri AB Öxnevalla Transporterar för Fraktkedjan Väst AB ÖXNEVALLA Bygg & Anläggning UTNYTTJA ROT-AVDRAGET! Ring Greger Eliasson Tel Träffas på Helsjön! Vi på Helsjön folkhögskola kan erbjuda er god mat och en härlig miljö för bra konferenser och möten.n. Upptäck Helsjön ni med! Det finns alltid en matta som passar.

5 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Tema Horred du en automobil och kör gummorna och gubbarna till torget., säger Berit Axelsson. De var så de första bussbolagen startade, resorna gick till torget, marknadsplatser med mera. De var den tidens resor. Resebolag fanns inte, det handlade om att köra till stan. Det här var på T-Fordarnas tid. Lidbergs Buss AB med Bru nossons resor är ett av de äldsta bussföretagen i landet, kanske det äldsta som fortfarande finns inom samma familj. På talet fanns det fortfarande fem som var äldre, men det har varit både uppköp och nedläggningar i branschen sedan dess. Pappa Bruno Lidberg drev sedan företaget i 25 år innan syskonskaran tog över. Sex lika stora del - ägare, varav tre arbetar aktivt i bolaget. Blir det inte en väldig rivalitet? Vi har drivit det sedan 1988, så vi har försökt att reda ut när vi tycker olika. Om vi inte har olika åsikter blir det ingen utveckling, säger Berit Axelsson. Syskonen har också varit noga med att ta olika roller i bolaget. Berit håller i resebyrån, brodern Lennart Bru nos son är chaufför och hand har fordonen, Siv Bru nos son är trafikledare och har hand om det administrativa. Hur är återväxten i familjen, tar nästa generation över? Det tror jag inte att de gör. Efterfrågan på bussresor på kortare sträckor är nästan borta idag. Även långresorna minskar för resenärerna flyger mycket idag, säger Berit Axelsson. Berit Axelsson Lennart Brunosson Siv Brunosson Det finns elva barn efter oss och tre barnbarn. Så man ska aldrig säga aldrig, men jag ser ingen sådan utveckling just nu. Men om intresse finns och det är ekonomiskt möjligt så är det inte omöjligt. Hur tycker du generationsväxlingen gick när ni tog över? Vi har ju växt upp i det här. Jag har varit med sedan 1973, det är 15 år innan vi tog över. Pappa såg till att vi hade vårt kunnande innan han lämnade FAKTA om det dubbla företagsnamnet skutan. Skill na den var att vi skulle ta besluten själva. Umgås ni syskon mycket på fritiden? Nej det gör vi inte. Det är ju så att vi jobbar nio, tio, elva timmar per dag. Sedan går vi hem till våra egna bon. Vi ses ju här. Just nu är det nedåt inom resebranschen. Företa get är valutaberoende, och oron i Grekland och Spa nien påverkar även oss. Ja, svensken är väldigt försiktig när det är oro. En semesterresa är på ditt överskott. Är man orolig för ekonomin drar man in på nöjet. I år har vi märkt av turbulensen i Grek land, säger Berit Axelsson. Men hon är inte speciellt orolig för verksamheten. Med en företagshistoria på 90 år har syskonen varit med förr. Nu väntar vi på nästa positiva spiral. Att kronan nu stärks är positivt. För oss har det varit viktigt att återinvestera i företaget och vi har inte plockat ut vinster. Det är till gagn för oss nu, vi är uthålliga. Fredrik Beckman Företaget heter Lidbergs Buss AB. Brunossons resor, själva resebyrådelen, startades för 35 år sedan. Det har inte varit lätt med de två namnen i varumärket. Lidbergs buss, Brunossons resor som bifirma. Men vi har aldrig våga byta namn, nu har vi haft det så i 35 år. VINTERDÄCK 6684/01 ISO/IEC (B) Bil & Motor i Horred AB Tel Värm dina anställda! Kontakta oss för prisförslag. Ullplädar 890:- Vi släcker 2:or från besiktningen Auktoriserad Volvoverkstad. Service oavsett bilmärke! Välfyllda presentpåsar och korgar. Lammskinn Lammkött Ullplädar Teer Marmelader Inredning m.m. Horred Kinna Handla i mysig gårdsmiljö! Varberg Tors Lör Övrig tid ring Tel Byslättsv. 14 ISTORP Istorpsvägen 14, HORRED ! Framvagnsinställningar Däckförsäljning ELISABET HELLGREN Leg. sjuksköterska/företagssköterska Tel Istorp Återskapa dina äldre lister i huset! Vi tillverkar alla sorters lister efter dina önskemål i fyra olika träslag! ROST, BETONG OCH INDUSTRILAMPOR. Brännared 10 Öxnevalla Tel Vår senaste sängnyhet är inspirerad av den avskalade trenden Industrial chick där gamla arkivskåp är lika rätt som förzinkade järnrör. Sänggaveln Mexico är byggd i trämaterial med en stålram som ger sovrummet hög designkänsla. Gaveln finns i färgerna antracit, driftwoodgrå och antikvit samt 8 bredder med tillhörande sängbord. Välkommen.

6 6 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Tema Björketorp / Fotskäl / Berghem Mentor kan lyfta företaget till ny nivå En mentor kan vara avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Björketorpsföretagaren Christian Lundell får stöd av Styruds-ägaren Håkan Marby. Bollplankandet blev en fullträff och Lundells kemiföretag Arom-dekor har haft en kraftig utveckling. Håkan Marby De träffades genom Almi Företagspartner Väst och deras mentorprogram. Christian Lundell hade sedan tidigare samverkan med Almi och blev föreslagen att få en mentor. Han och Håkan Marby matchades samman. Christian Lundell...man är ju rätt ensam som ägare till företag. Då är det bra att ha någon att bolla med... Det blev en fullträff För tre och ett halvt år sedan hade bolaget en anställd och omsatte 2,5 miljoner kronor. Nu är det tolv anställda med en om sätt ning i fjol på 50 miljoner kronor. Trots tillväxten har bolaget fortsatt visa vinst. Jag tycker mentorprogrammet är väldigt bra. Första gången tänkte jag att vad kan de göra som inte känner till bolaget?, men det visade sig att det kunde utomstående personer verkligen göra. Då gick jag med i mentorprogrammet. Får man chansen ska man ta den, säger Christian Lundell. Det bästa är att man är ju rätt ensam som ägare till företag. Då är det bra att ha någon som honom att bolla med. Håkan har ju varit väldigt framgångsrik i andra projekt. Det är ju en extra kick. Får använda sin erfarenhet Mentorn Håkan Marby är en erfaren företagare från Ulricehamn, med rötterna i Mark. Han är bland annat storägare i Styrud och har jobbat med många företag under årens lopp. Mentorskapet ger mig mycket. Det ger inspiration att träffa människor som är entreprenörer och ser möjligheter i det mesta. Sedan hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet som jag har fått genom åren. Det är kul och givande, säger han. Man försöker ge av det man själv har upplevt och dela med sig av det. Relationen mellan de två har också utvecklats. Inte bara på ett personligt plan utan också formellt. Sedan en tid tillbaka sitter Håkan Mar - by i Arom-dekors styrelse. Fredrik Beckman Råd och hjälp och större chans att lyckas Sedan 2007 har Almi i Västsverige matchat samman omkring 600 företagare med mentorer. Vi vill att de företag vi är engagerade i ska lyckas i sitt företagande. Jag tror att mentorer ökar chansen att bli framgångsrik. Mentorer na tycker Anna Bergengren, kontorschef Sjuhärad, Almi Före- mycket tillbaka. Det är ofta att de får lika tagspartner Väst. ett win-win-förhållande, säger Anna Bergengren, kontorschef Sjuhärad, Almi Före tagspartner Väst. Den som driver företaget får råd av någon som har gjort misstag tidigare, som kan hjälpa till så att man undviker dem. Eller visa hur de lyckades att nå framgång, och dela med sig av den erfarenheten. Du får också någon som hjälper dig att lyfta blicken bortom de problem man står i här och nu. Att mentorskap är en fram gångsfaktor för många företag visar också undersökningar som är gjorda. Enligt uppföljningar som näringsdepartementet har gjort vågar företag som har varit med i mentorsprogram satsa mer, det är färre konkurser och det går bättre för de företagen än jämförbara företag som inte har haft mentor. Mentorarbetet kan också vara ett första steg till att få en extern styrelse, som i Arom-dekors fall. Det är lyckat när de finner en långsiktig relation. Det är också ett sätt för oss att säkra att de blir framgångsrika företagare och att de fortsätter att utvecklas, säger Anna Bergengren. Välkommen till Toyota i Fotskäl! Vi är auktoriserad Toyota återförsäljare med verkstad och skadecenter. Vi servar och reparerar alla märken! FOTSKÄL Tostaredsvägen 7 Tel: VÅRA ÖPPETTIDER: Vardagar: kl Lördagar: kl VERKSTAD / SKADECENTER: Vardagar: kl Lördagar & söndagar: Stängt Följ Motor Trend på Facebook!

7 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Tema Björketorp / Fotskäl / Berghem Nätverk kring Surtan stärker företagen Björketorps Villabyggen Nybyggnader Reparationer Thomas Lennart Larsson Karlsson ELINSTALLATIONER AB Jan Karlsson Dan Larsson Gårdsbutiker, hantverk, kött, konst, kaféer. Kring Surtans dalgång har ett nätverk på 17 företag växt fram. Helgen 8 till 9 september har de öppet hus. Det är spännande med samarbete över gränser och verksamheter, säger Marita Wass som driver Surteby Keramik. Genom att gå samman i ett nätverk kan företag spridda i Fotskäl, Hajom, Björke - torp, Hyssna och Tostared hjälpa varandra. Vi kände att vi som bor här i det här hörnet av Mark har inga fördelar. De företag som ligger utmed Surtan får vara med, säger Marita Wass. För tre år sedan startade nätverket, nu har det växt till 17 företag. Det ger en styrka och Marita Wass kan rekommendera andra att skapa liknande nätverk. Det är en fördel att man kan använda varandras kunskaper. Både stötta varandra och hitta på sådana här saker som Surtanhelgen. Fredrik Beckman FAKTA SURTANHELGEN Tid 8-9 september 17 företag från Björketorp till Hyssna Mer info: ATELJÉ TYGTRASAN Sömnad på beställning Egen design Brodering Diverse Annica Larsson Marita Wass råd: Vi 17 företag har tillsammans ett jättelikt kontaktnät. Likadant med kunskaper. Tillsammans har vi många kunskaper. Så ta vara på varandra och utnyttja varandras kunskaper och erfarenheter. I ett nätverk måste man utvecklas tillsammans. LÄSVÄRDE! GÖR DIN EGEN FOTOBOK Markbladet ger dig 20% RABATT Ange koden: markbladet i kassan när du betalar. Marks största Hundbutik 100 m 2 fyllt med allt för din hund! Tag med denna annons till butiken och du får 50% Erbjudandet på allt tugg gäller en gång per hushåll och godis! Butiken öppen: Må-To Fr ANDRA TIDER ENLIGT Ö.K. Björketorp FÖRETAG SÄLJES ANITAS LIVS I HOLSLJUNGA Lönsam ICA-Närbutik i Holsljunga med livsmedels- och drivmedelsförsäljning. Omsättning 7 miljoner kronor (d.k. ca kr, varav kr drivmedel). Verksamheten drivs i egen fastighet. Objektet säljs antingen ihop med fastighet eller rörelse och fastighet var för sig. Förutom rörelselokal finns två lägenheter i fastigheten, samt dubbelgarage och generösa förrådsutrymmen. Objektet bedöms passande som familjeföretag i eget boende. För vidare information och prospekt kontakta Anders Strigén, Stratego AB, eller på REDOVISNING REVISION RÅDGIVNING MÄKLERI Boråsvägen 26, Kinna Tel

8 8 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Så blir du årets företagare Kloka investeringsbeslut som ger framgång i företaget. Men det räcker inte för att bli Årets Företagare. Ska du satsa på den utmärkelsen måste du vara en bra förebild också. Mikael Ferm, vd på Svenska Textilfilter, och Helen Magnusson vid en av de senaste maskinerna i produktionslokalen. Utifrån en CAD-skiss skär maskinen till tygbitar som sedan blir filter. Foto: Magnus Pettersson Få är kvinnor En sak är tydlig för den som läser listan över vinnare av Årets Företagare. Att vara kvinna är ingen fördel, i alla fall inte om man driver företag utan manliga kompanjoner. Ja, det är den ruskiga sanningen. Det speglar samhället i övrigt, säger Arne Ekberg, ordförande för Företagarna de senaste sju åren. Ändå är Mark en av de kommuner i Västra Götaland som utmärker sig med många kvinnliga företagare. Därför borde det inte vara något problem. Jag har inget svar på hur det ska lösas, jag blir inte riktigt klok på det. Senast en kvinna, ensamt, fick priset var för över 20 år sedan. Gunn Karlsson, med företaget Gunns garn, i Ubbhult. Där gick också företagandet i arv, sönerna har senare också fått utmärkelsen. Men för att få priset, kvinna eller man, så är det ett tydligt regelsystem för att man ska kunna bli Årets Före tagare. Att vara förebild är ett nyckelkriterium. I fallet Mikael Ferm anser Arne Ekberg att generationsväxlingen i företaget, från Mikaels pappa till Mikael varit ett sådant förebilds exempel hur en generationsväxling ska gå till. Mikael Ferm, vd för Svenska Textil - filter, är den senaste i raden att ha fått utmärkelsen Årets Företagare. Det var oväntat, men jätteroligt att få den. Motiveringen var väldigt rolig, att det var satsningen på produktionen här hemma. Vi har under åren vågat satsa trots dåliga tider. Det är en långsiktig satsning som har slagit väl ut. Hur blir man en bra företagare? Vad har utmärkt dig? Jag tror långsiktigt tänk och samtidigt tro och brinna för det man gör. Annars är det svårt att göra stora investeringar. Långsiktighet är nyckeln. Men hur klarar entreprenören i dig att förvalta långsiktigt, rycker det inte i dig att få slänga dig över nya projekt och idéer? Det kan vara frustrerande att det tar lång tid. Men man har genom åren lärt sig att det tar tid att bygga upp produktion. Det behövs noggrann planering och alla inblandade vet vad som gäller. Det är viktigt. Det tornar ju upp sig orosmoln för export industrin, framför allt på Europamarknaden med euroosäkerhet. Hur hanterar ni det? Det är svårt så klart, men vi har stor riskspridning på verksamheten. Vi är spridda på många marknaden och säljer mycket till Sverige också. Det behövs alltid filter i världen. Många verksamheter som vi säljer till är konjunktur - oberoende. Mikael Ferms råd till den som vill bli framtida Årets Företagare: Tänk långsiktigt och gå på det du själv tror på. Om du inte är övertygad själv så blir det inte bra. Våga ifrågasätta även om andra säger så här har vi alltid gjort. Men var ödmjuk mot dem som har varit med tidigare. Ta vara på det positiva i bagaget, men våga tro på det du vill utveckla själv. Våga satsa, för det är lätt att bli defensiv. Ekbergs tips för att bli Årets Företagare: Fatta kloka beslut. Våga analysera vilken situation du befinner dig i. Använd fakta du får fram för att ta rätt investeringsbeslut. De som har gjort det, och samtidigt varit goda före - bilder. De har blivit årets företagare. Välkommen till oss på Båthuset! Endast salladsbuffé & hembakt bröd, smör 59 kr Båthusets lunchmeny serveras Kaffe & hembakad kaka 10 kr måndag-fredag Stor salladsbuffé, NYHET! Torsdagen 31 maj hembakt bröd, smör, vatten 75 kr Krämig spenatsoppa m kokt ägg, Endast Nu salladsbuffé erbjuder fruktsallad & hembakt m limegrädde vi bröd, även smör 59 kr Rimmad Kaffe oxbringa, & hembakad skirat kaka pepparrotssmör, 10 kr konferens kokt potatis hos oss på Torsdagen 31 maj Krämig Båthuset! Fredagen spenatsoppa 1 juni m kokt ägg, Grillat kycklingspett, fruktsallad m mango limegrädde & chilicremé, Rimmad En tomat mysig oxbringa, & löksallad, och skirat trevlig klyftpotatis pepparrotssmör, lokal Parmesanpanerad för upp fisk, tartarsås, kokt potatis kokt till potatis 20 personer. Tillsammans med Hälsohuset Lördag & Fredagen Söndag helgspecial 1 juni 119 kr Grillat kan Ryggbiff kycklingspett, vi m skräddarsy tzatziki, mango färsk & potatis, chilicremé, en hälsosam tomat tomat & löksallad, konferens & löksallad klyftpotatis med Parmesanpanerad olika Måndagen aktiviteter. fisk, tartarsås, 4 juni kokt potatis Korv stroganoff, ris Pasta Lördag a la & Italiano, Söndag salami, helgspecial paprika, 119 tomat kr Specialerbjudande Ryggbiff m tzatziki, färsk potatis, Tisdagen 5 juni på konferenspaket tomat & löksallad Pannbiff m fetaost, timjan, skogsvampsås, Måndagen färsk 4 juni potatis under sept-okt Onsdagen Korv 6 juni stroganoff, helgspecial ris 119 kr Varmt Pasta a välkomna la Italiano, - Nationaldagen att salami, konferera paprika, i Sätila! tomat Grillad lax, Tisdagen pastasallad, 5 juni limecréme Tel Pannbiff m fetaost, timjan, Skogshällsvägen skogsvampsås, 1, Sätila, färsk Tel potatis O d 6j ih l p i l k Din lokala samarbetspartner Lotta Sjöblom, tel Mor Kerstins Torg 2, Kinna

9 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Vi hjälper ert företag med energispar! Energirådgivning Energideklarationer Energikartläggning Projektledning Tel Eva Lindberg, Årets Företagare Foto: Magnus Pettersson Priset betydde erkännande Eva Lindberg vann Årets Företagare, tillsammans med Benny Lindberg och Tomas Ryberg, Tillsammans driver de Skroten textil & och metallskrot. Hon ser priset som ett erkännande. Andra förstår att det har gått bra. Det kändes som en uppskattning. Hon tycker att den som fått priset ska sträcka extra på sig. Det är ett hårt jobb bakom. Jag tycket att man ska tänka att det är en uppskattning för att man har lagt ner ett stort arbete. FAKTA: Vinnare de senaste tio åren 2012 Mikael Ferm, STF Svenska Textilfilter AB, Kinna 2011 Torbjörn Herfors, Kinna El & Tele AB, Örby 2010 Mattias Andersson, Tomi Söderbacka, Johan Börjesson, Johan Andersson, DCOS Sweden AB, Kinna 2009 Anne Ludvigson och Anders Ludvigson, Ludvig Svensson, Kinna 2008 Benny Lindberg, Eva Lindberg och Tomas Ryberg, Skroten, Kinna 2007 Anne-Marie och Bengt Mauritzson, Margret Gardinkonfektion, Kinna 2006 Andreas och Patrik Karlsson, Interiörhuset i Väst AB, Ubbhult, Hällingsjö 2005 Lars-Åke och Göran Åkesson, Sätila Bygg AB, Sätila 2004 Mattias och Christian Forsberg, Forsbergs Fritidscenter AB, Hyssna 2003 Christer Ekelund, Ekelunds Linneväveriet AB, Horred Fredrik Beckman NYKAB I SÄTILA Mekanisk verkstad Stålkonstruktioner Plåtslageriarbeten Byggsmide Industriservice Ni utför ett uppdrag till stor belåtenhet, ni ger alltid det där lilla extra. Bengt Andersson, Bilprovningen ( företagsstäd) Vi har använt Vitis ett tag nu och efter att ha prövat olika företag eller lösningar känns det som vi har hittat rätt. Jag kan varmt rekommendera andra företag att prova Vitis då vi bara har positiva erfarenheter. Jonas Petersson, Rundholm & Haak AB Rent, fräscht och trivsamt på jobbet Vi hjälper dig! - veckostäd - trappstäd - golvvård - storstäd - byggstäd - fönsterputs Extra service: - frukt på jobbet - miljölåda - skötsel av gröna växter - påfyllnad av förbrukningsmaterial Kostnadsfri prisuppgift Vi berättar gärna mer! Ring Camilla eller Lyddevägen 18, Kinna Den som spar han har. Sen. Att spara pengar inför framtiden är alltid en god idé. Även för företag. Men det kan vara svårt att komma ihåg att göra det. Välkommen in till oss så hjälper vi dig! Du kan också ringa Telefonbanken företag på telefon för personlig service dygnet runt, alla dagar. GÖR DIN EGEN FOTOBOK BÄST I TEST KAMERA&BILD Ladda ner GRATIS designprogram för att göra din bok på SEB i Kinna

10 10 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Anmäl ditt intresse för deltagande i en läkemedelsprövning vid LADULAAS KLINISKA STUDIER i SKENE Just nu söker vi deltagare till 2 nya studier för dig som har genomgått en hjärtinfarkt har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) Tag vara på möjligheten att delta i en kostnadsfri studie med regelbundna läkar- och sjuksköterskebesök. Välkommen till oss! Industrigatan 2 B, Skene Tfn: /96 Besök gärna vår hemsida på för mer information Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt i Marks kommun Varmt välkommen Du också! Näringsliv MINAB ska verka för en aktiv utveckling av näringslivet i Mark Vi är en mötesplats för dialog och debatt Vi arbetar med följande frågor: Utveckling och tillväxt Energi, miljö och hållbar utveckling Handel och besöksnäring Kunskap och kompetensutveckling MEDLEMSFÖRETAGEN OCH FEM INTRESSEORGANISATIONER ÄGER MINAB Boråsvägen 32 Kinna Tel Affärsjuridik Skiljeklausuler En skiljeklausul är en bestämmelse som finns i många avtal. Klausulen kommer oftast in i slutet av avtalet och är sällan föremål för diskussion eller förhandling. Den kan dock visa sig vara till nackdel för en av parterna. Klausulen bör därför övervägas noga. Jag beskriver nedan skilje - klausulens innebörd och de för- och nackdelar som följer med klausulen. Det är klokt att redan i avtalet reglera hur eventuella tvister ska lösas. Det finns två alternativ. (Jag bortser från medling, som är tänkt att förmå parter att uppnå en förlikning med hjälp av en opartisk person). Default läge för tvistelösning är allmän domstol. Om inget annat är bestämt och någon vill vidta rättsliga åtgärder för att tillvarata sin rätt får han eller hon stämma den andra parten vid den tingsrätt på den ort där motparten bor (vissa undantag beträffande orten gäller). Tvisten handläggs av en domstol och avgörs av en domare. Det står dock parterna fritt att i stället för domstol välja ett privat sätt att lösa tvisten, och detta kallas för skiljeförfarande. De kan välja att låta en eller tre skiljemän avgöra tvisten. Valet kan göras efter tvisten har kommit upp men eftersom det förutsätter att båda parter är överens om detta är det vanligaste att välja denna form av tvistelösning redan när avtalet upprättas. Fördelar Speed. Som regel uppgår handläggningstiden för ett skiljeförfarande till cirka sex månader, jämfört med cirka tolv månader för ett avgörande som följer en rättegång i domstol. Skiljeförfaranden kan ibland ta längre tid än sex månader och handläggningen i domstol kan ibland gå snabbare än tolv månader, men skiljeförfaranden brukar gå snabbare än domstolsprocesser. Stängda dörrar. Skiljeförfaranden är inte offentliga och utomstående personer har därför inte tillträde till salen. Avgörandet är inte heller tillgängligt för allmänheten. Expertis. Parterna kan påverka vilken kompetens skiljenämnden ska ha, vilket kan vara en fördel om tvisten handlar till exempel om en komplicerad teknisk anläggning. Språk. Parterna kan även bestämma vilket språk som ska användas i förfarandet. Verkställighet. En skiljedom kan verkställas i flera länder än domar från domstol på grund av en internationell konvention som har tillträtts av 147 länder. Nackdelar Kostnader. Skiljeförfaranden kostar mycket pengar. Skillna - den jämfört med rättegång vid domstol är skiljenämndens arvode. Medan domare avlönas av staten, är det parterna (som regel den som förlorar tvisten) som betalar skiljemännens arvode. Det är svårt att ange storleken på en skiljemans arvode eftersom det beror på målet (tidsåtgång, komplexitet, med mera) men cirka kronor plus moms är en skälig uppskattning. Om skiljenämnden består av tre skiljemän blir kostnaderna cirka kronor plus moms dyrare än om det hade varit en domstolsprocess, och kostnaderna kan bli mycket högre än så. Därtill kommer avgifter till skiljedomsinstitutet. Överklaga. En annan nackdel är att skiljedomar inte får överklagas. (Detta kan å andra sidan ses som en fördel om parterna önskar få ett snabbt avslut). Sammanfattning Skiljeklausuler passar inte alla. Om det inte spelar stor roll om det dröjer månader och om det inte har betydelse att utomstående personer kan sitta med under rättegången och om det går bra för parterna att processa på svenska, kan risken att behöva betala flera hundratusen kronor mer för avgörandet tala emot ett skiljeförfarande. Skiljeklausulen bör i sådana fall strykas. Av advokat Barney Fyman, Prima Advokatbyrå, Borås

11 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Vilken nytta har Markföretag av Business Region Borås? Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås kommun. Just nu drivs Business Region Borås som ett projekt. Det ska det göra till och med 2014, sedan ska hela det tänkta näringslivssamarbetet vara igång. Men det finns inga beslut tagna, förutom i Borås kommunstyrelse, säger Anders Glemfelt, som är näringslivschef i Borås kommun, och projektan - svarig för Business Region Borås. De lokala näringslivs - organisationerna, som Minab i Mark, kommer att finnas kvar, men inom de områden där det krävs större resurser, kommer Business Region Borås att agera för hela regionen, är tanken. Hur ska företag i Mark känna att organisationen är till för dem? Företagen ska inte primärt känna det. Den lokala organisationen ska jobba med företagen i Mark. Vi behåller den lokala förankringen, det är viktigt. Business Region Borås ska tillföra mervärde. Men det här är i sin linda än. På viket sätt kommer företag i Mark ha nytta av Business Region Borås? Näringslivet i Mark kommer att stimuleras till mer tillväxt inom större projekt, FAKTA: Med Göteborgsregio - nens Business Region Göteborg som näringslivsförebild ska Borås agera nav till nytta för hela Sjuhärad. Projektet Business Region Borås ska vara helt sjösatt Men till vilken nytta för företag i Mark? exempelvis inom textil och mode. Eller projekt för generationsskifte för företag. Det handlar om sådana områden där vi behöver vara större än de lokala näringslivsorganisationerna är. Varför Borås i namnet och inte Sjuhärad? Kommunalförbundet har diskuterat namnet. Sju - härad är svårare att marknadsföra internationellt, Sjuhärad är känt i Sju - härad. Borås är mer känd ort. Det är lättare att marknadsföra Boråsregio nen. Du är ju även näringslivschef i Borås kommun. Finns det inte en risk att det blir för mycket slag sida åt Borås? Det finns alltid risk med allting. Men det här handlar inte om att vi ska ut - veckla Borås, utan om sam verkan som ska ge mer värde än vad vi klarar av själva. Det gynnar även Borås. Vi får väl se hur det här utvecklar sig i framtiden. Om vi vill driva vidare efter 2015 får vi se hur vi bäst utvecklar organisationen tillsammans. Fredrik Beckman Business Region Borås, BRB, innefattar kommunerna Borås, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda. Även Falkenberg och Varberg har uttryckt intresse för att delta i samarbetet. BORÅS OCH KINNA AFFÄRSRESEBYRÅ ÄR NU EN DEL AV AKI TRAVEL GAMLA OCH NYA KUNDER HÄLSAS VÄLKOMNA! BORÅS KINNA VARBERG MARKARBETEN TRÄDGÅRDS- ANLÄGGNING Fin- och grovplanering av tomter. Plantering, läggning av plattor. Sättning av murar. OCH... Trädgårdsarbeten, buskbeskärning, trädfällning. Schaktningsarb. för grund. Mindre och enskilda vägar. Kompl. husdräneringar och avloppssystem. SNÖRÖJNING HALKBEKÄMPNING Hej Företagare! Är du trött på pappersarbetet? Räcker inte tiden till? Blir kärnverksamheten lidande? Lämna dina papper till oss! Vi kan erbjuda bokföring, lönehantering, fakturering (nu även med ROT), skatter, moms, deklaration, bokslut, årsredovisning och mycket mer. Vi arbetar med löpande uppdrag, projektuppdrag och vikarietjänst. Vi gör en skräddarsydd lösning för varje kund. Hör av dig så pratar vi om just dina behov och kommer med en lösning som passar dig! Den lilla redovisningsbyrån med personlig service och stor kompetens. VI UTFÖR ALLT INOM MARK & ANLÄGGNING ASFALTERA din garageinfart, vägförening eller fabriksgård. Vänd dig med förtroende till ortens entreprenör. Vi utför även tankbeläggningar åt vägföreningar. Mikael Lindqvist Erik Hassellund DIPLOM. AVLOPPSENTREPRENAD Vi gör jobbet åt dig! Ring Tommy Pontus Kontor Fax Lyddevägen 11A, Kinna. Tel Auktoriserad redovisningskonsult SRF KROSSPRODUKTER för vägar och byggen. Försäljes och levereras från bergtäkt Skene Skog. Fredrik Andersson Tel Fax

12 12 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Näringsliv tidningen som stärker näringsliv och samverkan i Mark Tidningen Näringsliv ska få tydligare profil som positiv kraft för näringslivet i Mark. Tanken är att den än mer ska stärka näringslivet och samverkan mellan företag i kommunen. Matz Hammarström Vi kommer att vara tydligare med att vi är en tidning för företagen. Innehållet ska vara matnyttigt där det är viktigare hur ett företag har gjort något än att det gjort det, säger Matz Hammar - ström, Markbladets ansvarige utgivare och ägare. Matz Hammarström vill också att Markbladet Näringsliv ska bli en plattform för diskussion som innebär att näringslivsklimatet i Mark blir bättre. Och tidningen är till för fler än företagare och företagsledare. Anställda på våra fina företag och allmänheten ska få kännedom om näringslivet och känna sig stolta över näringslivet i Mark. Att vi är stolta över det vi har här. Om stolthet är den känsla vi har i Mark för vårt näringsliv, då blir det bra. Att Markborna har en positiv attityd till företagen är en viktig framtidsfråga. Om Markborna har en positiv attityd till företagen så kommer det att sprida sig. Då kommer fler företag att etablera sig här. Att företagare och Markbor pratar om Marks fördelar slår högre än om kommunen gör det, alla kommuner pratar ju om sina fördelar. Matz Hammarström är också självkritisk över hur en del av bevakningen varit. Ibland kan det vara bättre att lyfta fram alternativ och visa på goda exempel och inte bara peka på fel. Det kommer också att komma fler förändringar när det gäller bevakningen av näringslivet i Mark. Vi kommer i framtiden ha näringslivssidor i själva Markbladet, så småningom varje vecka. På så sätt kommer vi att bli bättre på ny - heter om och från företagen. Fredrik Beckman Nya företag i Mark Företagsnamn: Styrelseledamot Verksamhet Carlströms Plåt AB Niklas Carlström Bedriva plåtslageri- och byggverksamhet samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet. Hyssna Mack & Livs Saadeddine Harb Butiksförsäljning av bil- och fordonsprodukter, videofilmer, lotter och tillbehör för fordon, in- och utlämning av postpaket samt uthyrning av släpkärror jämte därmed förenlig verksamhet. Terner Bil Magnus Roland Terner Handel med personbilar och lätta motorfordon. Äsping music Jessica Jungegård Marknadsför musiker samt förmedlar kontakt mellan musiker och arrangörer. Nyandligt Västra Götaland HB Monica Sofi Svaleskog Företaget ska bedriva handel med lös egendom och tjänster i nyandlighet/newage. Måkka Ingrid Ann-Christin Eriksson Egendesignade väskor i skinn och mocka samt skinnprodukter av varierande slag exempelvis västar, gobelänger. Carols Ekonomi Carol Forsberg Eliasson Redovisningsbyrå Colande Erik Harald Produktion av reklamfilm, bildredigering, foto, 3D, musikproduktion, jinglar för TV och webb. Sweden Yellow Media AB Sandra Marianne Andersson, Reklambyrå, media-, reklamproduktion och marknadsföring, utbildning, webbyrå, webb-produktion, försäljning av Fredrik Michael Andersson reklam och reklammaterial direkt- och via Internet, produktion och försäljning av magasin, böcker, bilder, film, musik och tidskrifter. Coaching, arrangemang av event, konferenser, konferensresor och därmed förenlig verksamhet. Viktoria Angeliqa Dennis Trans AB Angelica Eklund, Dennis Wallin Linder Åkeriverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Kinna Mejeriet 3 Fastighets AB Thomas Jarl-Ove Lindelöf Förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Galgåsen AB Sem Larsen Konstnärlig verksamhet inom främst måleri, skulptur och foto, hantverkshjälp, lantbrukshjälp, tillverkning och försäljning av friluftsartiklar, konsultverksamhet inom jakt och fiske och därmed förenligt verksamhet. Forsbergs Bemanning AB Maria Alexandra Forsberg, Erik Håkan Forsberg Bemannings- och tjänsteföretag mot privatpersoner och företag samt därmed förenlig verksamhet. Skene Bilcenter AB Elias Diar Bedriva handel utav motorfordon och därmed förenlig verksamhet. Takbyggarna i Kinna HB Michael Trennemo Om- och tillbyggnad av fastigheter. Försäljning av byggmaterial. Konsultation inom bygg. PG s Thai Mayuree Emanuelsson Restaurang med gatukök och thaimat. Johannas Bokföringstjänst Johanna Gustavsson Hjälpa mindre företag samt privatpersoner med bokföring. Webbhandel med fritidskläder. CH i Mark Fastigheter AB Bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper. Leif och Eva Daugaard AB Leif Daugaard, Eva Daugaard Bedriva telefon- och datatjänster såsom konsultation, rådgivning. Musikproduktion, utföra hud- och kroppsvård såsom vaxning och naglar samt hundcoaching och därmed förenlig verksamhet. Flexible Solutions Sweden AB Georg Boman Leverera och utveckla IT samt teknikrelaterade tjänster och lösningar, leverera tjänster och lösningar inom textilindustrin, förvalta värdepapper och fastigheter, investera i fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Martin Serholt Holding AB Martin Serholt Fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier i intresseföretag, förvaltning av övriga fåmansföretag och därmed förenlig verksamhet. Lena Serholt Holdning AB Martin Serholt, Lena Serholt Fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier i intresseföretag, förvaltning av övriga fåmansföretag och därmed förenlig verksamhet. Tony Malmberg Tony Malmberg Transport- och logistikkonsult. Hugolina babykläder Camilla Maria Albertsson Webbutik med babykläder och även en vanlig butik, storlekar 0-24 månader. Dj4You Sweden John Inge Olsson Uthyrning av discjockeys och eventmaterial mot företag och privatpersoner. Sollertia Anja Botnen Bemanningsföretag inom vården. Hyra ut läkare (och senare sjuksköterskor). Dressyria Lena Örtendahl Företaget ska tillhandahålla ridlektioner och utbildning av hästar och idka därmed förenlig verksamhet. Pensionat Fridfulla Stunder Anne Sjölund Pensionat och B&B-rörelse med tillhörande verksamheter. Försäljning av heminredning, kläder, närproducerade ekologiska livsmedel samt andra friskvårdsprodukter. Vargagården Fredrik Nilsson Försäljning och service av motorfordon såsom bilar, båtar, motorcyklar, lastbilar. Även släp, husvagnar och skotrar. Fotografering, reklam, mode, press, privat. Tillverkning av livsmedel och drycker. Arctic Health AB Mikael Marcko Bolaget ska tillverka, marknadsföra samt distribuera kosttillskottprodukter och därmed förenlig verksamhet. Sunnanvind Varberg AB Bo Ingemar Jörgen Serholt Bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Glindra Hans-Åke Bengtsson Handel med inredningsdetaljer och lampor, med kläder och skor samt tjänster inom nybyggnation och renovering. MD Service Märiniel Dimitrije Reparation av telefoner och reparation/försäljning av videospel-konsoler. 100 Procent Bygg o Mark AB Monica Annelie Mattsson Byggnation och renovering av villor, hyres- och industrifastigheter, markentreprenad, äga och förvalta fastigheter samt värdepapper, handel med djurfoder och djurtillbehör, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet. LMS Betongteknik Mikael Samuelsson Byggsektorn med inriktning på reparationer och förstärkning av betongkonstruktioner såsom parkeringsgarage, balkonger, murar, dammar, broar, kajer, trappor och fundament av olika slag. Västanmo AB Sven-Olof Augustsson Konsultation inom byggnadsverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Björklyckans Bygg Sven-Erik Vennström Byggverksamhet. Vägg i vägg - gammalt och nytt Carola Margareta Claesson Inredningsbutik, loppis samt 50-talssaker såsom magneter, skyltar, klockor, termometrar, servetter och lyktor. Eksans Ann Lyckehed Redovisning och bokföringstjänster. Ekonomi och konsulttjänster. Budgeteringsuppdrag på t.ex. byggnadsprojekt och uppföljning och redovisning när projektet är avslutat. Städ Dax i Mark Suvi Sipliä Företaget erbjuder städtjänster såsom städning av kontor, privata hem, fönsterputs, flyttstäd, byggnadsplatsstädning. Allehanda bil i Västsverige HB Benny Alterkvist, Pernilla Mikaela Alterkvist Bilförsäljning, guld- och diamantförsäljing, klädförsäljning med mera. Mat- och restaurangbranschen. Bilvård. Handelsbolaget Skogsfrys Louise Ellinor Annerud, Ethel Maria Christina Krüger Bedriva gruppbaserad utomhusträning året om. Erbjuda utbildningar, föreläsningar, träningspass inom vårt eget träningskoncept men även inom hälsa, träning och friskvård i allmänhet och därmed förenlig verksamhet. Adalo Gunnar Strömme Utföra tekniska konsultuppdrag åt små såväl som stora företag samt därmed förenlig verksamhet. Genomföra konsultuppdrag inom affärsutveckling och marknadsföring av tekniska system åt små såväl som stora företag samt därmed förenlig verksamhet. Nordic Aviation Support Niclas Johansson Konsultverksamhet till flygunderhållsorganisationer. J Alvarsson Exercise Johanna Alvarsson Bedriva funktionell träning, enskilt och i grupp. Servering av frukost och fika. Försäljining av kosttillskott.

13 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Skattespalt Svartarbete ett samhällshot På senare tid har jag blivit glatt överraskad över att allt oftare bli erbjuden kvitto när jag handlar. På frågan om jag önskar kvitto tackar jag entusiastiskt ja. Mitt beteende kan närmast ses som en reaktion på andra i kön som buttert av - färdat kvittoerbjudandet. Kalla det för yrkesskada, men jag har mina skäl. Skatteverket presenterade nyligen i en rapport att allmänhetens acceptans för svartarbete har minskat markant sedan år Rapporten visar att nästan tre fjärdedelar tar avstånd från svartarbete vilket är en ökning med 50 procent jämfört med Detta är naturligtvis glädjande uppgifter för Skatteverket, staten, skattebetalare och inte minst för alla de seriösa företagare som i högre utsträckning slipper konkurrens från svartarbete. Det är också ett slag i ansiktet på den organiserade brottsligheten som livnär sig på den svarta sektorn. Att stävja förekomsten av svart arbetskraft är fundamentalt i Skatteverkets verksamhet av flera skäl. Samtidigt lever vi i ett kostnadsmedvetet samhälle där jakten på billiga priser leder till en lågpriskultur som göder den svarta sektorn i samhället och därmed även den organiserade brottsligheten. Sambandet mellan lågpriskultur, svartarbete och den organiserade brottsligheten har bland annat uppmärksammats i Sydsvenskans artikelserie Svarta Malmö. Det finns olika sätt att avlöna svart arbetskraft och samtidigt få bokföringen att se rimlig ut. Ett sätt är att inte redovisa försäljning, ett annat sätt är att beställa falska fakturor. De företag som säljer dessa tjänster kontrolleras ofta av kriminella organisationer. Förekomsten av svart arbetskraft är emellertid inte bara ett problem vid handel i den privata sektorn. Varje år upphandlar offentlig sektor varor och tjänster till ett värde om cirka 500 miljarder kronor. Det finns ett regelverk knutet till offentlig upphandling som innebär att den som upphandlar en vara eller tjänst ska anta det anbud som är billigast eller mest ekonomiskt fördelaktigt. För att tjäna pengar på uppdraget måste således den som vinner upphandlingen vara mer kostnadseffektiv än sina konkurrenter. Det uppstår en prispress som riskerar att attrahera oseriösa aktörer. Jag tror att vi alla är överens om att verksamheter som finansieras av skattemedel inte ska investera pengar som i slutändan hamnar hos företag som anlitar svart arbetskraft. Med ambitionen att försvåra för de oseriösa företagen att anlitas vid offentlig upphandling, samarbetar Skatteverket sedan några år tillbaka alltmer aktivt med kommuner, kommunala bolag och myndigheter. Arbetsmetoden kallas för förebyggande information och innebär i huvudsak att den upphandlande enheten löpande efterfrågar och får tillgång till uppgifter om skattestatus på samtliga företag som arbetar på uppdrag av kommun, myndighet eller annan upphandlande organisation. Kampen mot svartarbete sker aktivt på flera fronter och i samverkan mellan branschorganisationer, företag, fackförbund, polis och myndigheter. Vi kan alla hjälpa till att stödja den sunda konkurrensen och verka för ett bättre samhälle genom att ta emot kvitto. Tänk på det nästa gång du handlar! Daniel Beckung Skatteverket, Borås Bar Mat Espresso Du vet väl att vi har affärsluncher!? Välkommen till oss för mat, möten, nätverkande eller kanske en afterwork! Vi har öppet alla vardagar dag som kväll KOM och ät hos oss vi lovar att ta hand om Er på BÄSTA sätt! På vår meny finns allt från oxfilé, lyxburgare, pasta, tonfisk eller prova någon av våra gourmetpizzor! Missa inte klassikern friterad Camembert till dessert. Öppet Mån-fre (lunch) samt Vi levererar: Bergkross Makadam Sand Singel Kullersten m.m. Mark Bollebygd Fraktkedjan Väst är certifierade enligt Miljö ISO och Kvalitet ISO 9001 Dags att skaffa mobilsajt? Ring oss, så berättar vi mer! Second hand LEDIGA LOKALER Restaurang 475 kvm Butikslokal 167 kvm Välkommen kontakta Jussi Savolainen tel Butikslokal 304 kvm Kontorslokaler upp till 600 kvm Lokaler lämpliga för exempelvis skoförsäljning... Håpe Plåt Byggnadsplåtslageri & Takrenovering Tel

14 14 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Åhörarna fick budskapet att hjälpa och inspirera varandra, med sig hem. Ett 40-tal personer hade lockats till mingelfrukost när Minab och Industri textil Job bjöd in. Viktigt att vi Rutger Bornefalk tror att företagets framgång ligger i att utvecklas utefter kundernas behov. Markföretag stöttar varandra Rutger Bornefalk på Industri textil Job kunde stolt visa upp ett framgångsföretag, när Minab inbjöd till frukostmingel. Samtidigt uppmanade han till mer samverkan mellan företag i Mark. Det är viktigt att vi Markföretag stöttar varandra, hjälper varandra med tekniska lösningar och inspirerar varandra, säger Rutger Borne - falk, vd och ägare till Industri textil Job. Ett 40-tal företagare, kommuntjänstemän och personal från arbetsförmedlingen hittade till hans företag 23 augusti för mingelfrukost. Samtidigt fick besökarna en inblick i företaget som Rutgers pappa startade Kanske är de mest kända för att ha tagit fram skottsäkra västar. Men det utgör bara en bråkdel av verksamhetens omsättning. Framför allt tillverkar de filter, allt från dammsugarpåsar till filter för gruvindustrin, men även andra tekniska textilier. Det är ju fantastiskt att man med samma grunder som vi arbetar Rutgers råd: Get the job done have fun. Om man hela tiden gör klart det man ska göra, kan man ha roligt och fira sedan. med i vår verksamhet kan göra något sådant här. Vi gör textil konst, det är materialen som skiljer, säger Karin Hedberg, som driver Ateljé Westragothia tillsammans med Helena Jönsson, under rundvandringen bland vävmaskiner. Industri textil Jobs omsättning har växt kraftigt sedan man för några år sedan bestämde sig för att sätta målen högre än de kring 50 miljoner man då omsatte. Men att tillverka textilier är inget självändamål. Rutger Bornefalk menar att företagets framgång ligger i att jobba nära kunderna, riktigt nära. Vad kundernas behov är styr vad företaget utvecklar. Det skulle kunna vara bilar, säger han. Fredrik Beckman Både kommunalråd och värmeverks chef hade hittat till Minabs frukost. Företagstäd Hemstäd Fönsterputs med ett leende. Kinna Borås Svenljunga Välkommen till oss på Båthuset! Endast salladsbuffé & hembakt bröd, smör 59 kr Båthusets lunchmeny serveras Kaffe & hembakad kaka 10 kr måndag-fredag Stor salladsbuffé, NYHET! Torsdagen 31 maj hembakt bröd, smör, vatten 75 kr Krämig spenatsoppa m kokt ägg, Endast Nu salladsbuffé erbjuder fruktsallad & hembakt m limegrädde vi bröd, även smör 59 kr Rimmad Kaffe oxbringa, & hembakad skirat kaka pepparrotssmör, 10 kr konferens kokt potatis hos oss på Torsdagen 31 maj Krämig Båthuset! Fredagen spenatsoppa 1 juni m kokt ägg, Grillat kycklingspett, fruktsallad m mango limegrädde & chilicremé, Rimmad En tomat mysig oxbringa, & löksallad, och skirat trevlig klyftpotatis pepparrotssmör, lokal Parmesanpanerad för upp fisk, tartarsås, kokt potatis kokt till potatis 20 personer. Tillsammans med Hälsohuset Lördag & Fredagen Söndag helgspecial 1 juni 119 kr Grillat kan Ryggbiff kycklingspett, vi m skräddarsy tzatziki, mango färsk & potatis, chilicremé, en hälsosam tomat tomat & löksallad, konferens & löksallad klyftpotatis med Parmesanpanerad olika Måndagen aktiviteter. fisk, tartarsås, 4 juni kokt potatis Korv stroganoff, ris Pasta Lördag a la & Italiano, Söndag salami, helgspecial paprika, 119 tomat kr Specialerbjudande Ryggbiff m tzatziki, färsk potatis, Tisdagen 5 juni på konferenspaket tomat & löksallad Pannbiff m fetaost, timjan, skogsvampsås, Måndagen färsk 4 juni potatis under sept-okt Onsdagen Korv 6 juni stroganoff, helgspecial ris 119 kr Varmt Pasta a välkomna la Italiano, - Nationaldagen att salami, konferera paprika, i Sätila! tomat Grillad lax, Tisdagen pastasallad, 5 juni limecréme Tel Pannbiff m fetaost, timjan, Skogshällsvägen skogsvampsås, 1, Sätila, färsk Tel potatis O d 6j ih l p i l k

15 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun För ett bättre näringslivsklimat Mark har förbättrat sitt näringslivsklimat och klättrat i ranking. Men än ligger kommunen lågt jämfört med andra Sjuhärads - kommuner. Här är några röster om närings - livsklimatet. Vad behövs för ett bra näringslivsklimat? JUL på BÅTHUSET! Nu stundar snart julen och vi på Båthuset erbjuder god och vällagad mat gjord från grunden med prima råvaror och mycket kärlek, som kan avnjutas hos oss eller som catering för företag eller privatpersoner. Julbuffé på Båthuset Kall jultallrik på Båthuset/Catering Varm jultallrik på Båthuset Julmingel på Båthuset/Catering Minsta beställning är 10 personer och vi önskar er beställning i god tid, senast 1 vecka innan. Varmt välkomna! Karin Hedberg, Ateljé Westragothia Jag vet inte vad kommunen ska göra för oss företagare. Det är bra att träffa andra företagare, ha mötesplatser och möten. Äkta Mathias Eriksson, Ekbergs Fönsterputs & Städ En gemenskap som i Minabs träffar, exempelvis, tycker jag är viktig. Viljan att bli bäst är också viktigt. Det gäller både för företag och kommunen. Delikatesser Frukt, kaffe, te, ostar & korvar Välfylld Chark Jul- & nyårsgåva Fyll korgen med goda noga utvalda delikatesser - just för din speciella julklapp! Beställ nu! Mikael Marcko, Arctic Health AB Jag har precis flyttat hit och tycker att man blir bra bemött av kommunen och de nätverk som finns. Lyddevägen 18 Kinna Tel VÄLKOMMEN TILL MARKS LILLA SALUHALL Det naturliga valet för ditt företag. Välkommen att kontakta oss så ser vi tillsammans över dina behov och hittar bästa lösningen för dig. Anders Fransson Säljare Liv och Pension Fredrik Larsson Företags- och Lantbruksrådgivare Bank, Stefan Haraldsson Säljare Företagsförsäkring lansforsakringar.se/alvsborg

16 16 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Invigningsfest av nya lokaler - fredag 28 sep Vi bjuder på mat hela dagen. Efter kl bjuds det på dryck & rock n roll med liveband. Välkomna! Ta med hela ditt företag! Din nya maskinuthyrare i Mark liftar grävmaskiner dumpar hjullastare Näs ind.omr. Skattegårdsgatan Mån-fre Anmäl företaget på VI KAN TRYCK -SAKER! Modernt tryckeri lokalt i Skene Genom att gå direkt från digitalt underlag, utan filmer, kemikalier och tryckplåtar, till färdigt tryck sparas både tid, pengar och miljö. Gör ni fortfarande provtryck? Vi kör inga provtryck. Det ni får av oss är ett riktigt tryckprov på rätt papper så som din färdiga produkt kommer att se ut. Vilket behov har du? Här kan ni se några exempel på trycksaker som vi ofta producerar hos oss. Men vi gör även mycket mer än detta. Utmana oss! Produktblad Säljbrev, direktreklam, informationsblad eller flygblad är ett enkelt sätt att snabbt visa upp vad du säljer. Gör som många av våra kunder, håla dem och skicka ut en pärm till er kund som ni snabbt kan hålla uppdaterad med de senaste nyheterna och priserna. Pärm med din logo på är snyggt och proffsigt, självklart fixar vi även detta till er. Kuvert Kuvert trycks oftast i en eller flera dekorfärger alternativt fyrfärgstryck. Om du använder dig av enfärgstryck så behöver kostnaden på trycksaken inte bli dyrare än vad du redan nu betalar för otryckta kuvert. Vykort Vykortet är ett trevligt och kostnadseffektivt sätt att skicka ut information på. Formatet fungerar även utmärkt till exempelvis direktreklam och inbjudningar av olika slag. Genom variabel tryckteknik kan vi trycka adresser direkt på dina vykort. Visitkort Visitkortet är ett viktigt säljverktyg som säger mycket om företaget och varumärket. Visitkortet är ett bra sätt att öppna dörrar till de riktigt goda affärerna. Förutom visitkort trycker vi kuponger, medlemskort, rabattkort, stämpelkort, biljetter och presentkort i kostnadseffektiva upplagor. Foldrar & Broschyrer Grunden är ett lösblad med ett eller flera vik. Perfekt till en säljande företagspresentation, meny eller produktinformation. En broschyr är mer än sex sidor. Kan nu även tryckas i små upplagor tack vare den digitala tekniken. LAYOUT & ORIGINAL Behöver ni hjälp att skapa original? Vi sköter det åt er så att ni kan göra det ni är bäst på! Tel: Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Lokaltidningen Markbladets entré.

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 11 Vecka 45 2014 Cecilia Svensson anställer till Smultronstället Cecilia Svensson, Smultronstället. Foto: Christer Hansson Arbetslösheten fortsätter ner Arbetslösheten minskar i Mark.

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 Certifierad allt viktigare för att bli vald Sju Sjöars ägare Lene Mortensen. Foto: Fredrik Beckman Ungdomar får jobb Arbetslösheten minskar, trots att vi bara nosar

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 Familjeföretag tar snabba beslut bland bullarna och bak Foto: Magnus Pettersson Tema finansiering: Hitta rätt pengar Det handlar inte bara om pengar. Rätt typ av kapital

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25 L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o nummer 1.2011 Pris: 35kr ` Näringsliv 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Ulf Steringers tuffa resa pizzeria från restaurangimperium

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Sonja Johansson. Saknade billiga sportskor. Uppdrag. står stadigt i skakig produktion. kontakt För och om företagare i Skaraborg

Sonja Johansson. Saknade billiga sportskor. Uppdrag. står stadigt i skakig produktion. kontakt För och om företagare i Skaraborg NR4 2011 Sonja Johansson står stadigt i skakig produktion Saknade billiga sportskor startade eget skomärke Uppdrag kontakt För och om företagare i Skaraborg Rent hus en god affär! VI FÖRVANDLAR STÄDNINGEN

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Nyföretagarcentrum har nyligen släppt statistiken på nyregistrerade företag i Sveriges 290

Nyföretagarcentrum har nyligen släppt statistiken på nyregistrerade företag i Sveriges 290 Informationskvällar för dig som funderar på att STARTA EGET FÖRETAG Tis 1 apr 18.00 Folkets Hus, Vänersborg Tis 8 apr 18.00 Tumlaren, Kungshamn Tis 8 apr 18.00 Hotel Carlia, Uddevalla Tis 8 apr 18.00 Stadshotellet,

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

den Tredje generationen sidan 6-9

den Tredje generationen sidan 6-9 L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o ` Näringsliv nummer 3.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Ann-Kristin Högberg driver plåtslageri i Sundsvall den Tredje

Läs mer

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13 Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to nummer 3.2012 Pris: 35kr Ny teknik norsk färgglad minidator Sidan 16-17 Jonas Arnström är vd för börsbolaget Stjärna Fyrkant i Sundsvall NOTERAD LEDARE Sidan

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri ...näringsliv på väg...tredje generationen...bransch med potential...världens bästa zinkgjuteri BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Vi kan erbjuda In- och utlåning av personal Uthyrning

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

FÖRETAGAREN. Vackrast på webben. Lyko.se: När bluffföretagen. slår till. Tina Thörner: Skapa ditt bästa Jag. Mötesplats med guldkant

FÖRETAGAREN. Vackrast på webben. Lyko.se: När bluffföretagen. slår till. Tina Thörner: Skapa ditt bästa Jag. Mötesplats med guldkant 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2011 Årgång 18 Sid 18-21 När bluffföretagen slår till Sid 10-11 Tina Thörner: Skapa ditt bästa Jag Sid 16 Mötesplats med guldkant Sid 4-7 Lyko.se: Vackrast

Läs mer