Riksstämman. - för hälsosamt lärande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksstämman. - för hälsosamt lärande"

Transkript

1 Riksstämman - för hälsosamt lärande Med utgångspunkt från idrottslärarstämman har NCFF i samråd med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet öppnat upp årets stämma för alla er som vill utveckla hälsoarbetet i skolan. Vi vill mer! För att vi i skolan även i framtiden ska kunna lyckas i mötet med eleverna måste vi utvecklas och ta vara på kraften av att göra tillsammans. I programmet för vår första dag har vi försökt finna de frågor som vi tror förenar och intresserar alla som har hälsoutveckling som uppdrag inom skolan. Den andra dagen har vi tre olika program för de professioner som NCFF har som uppdrag att stötta. Vi siktar på att vidareutveckla spetskompetens och kåranda inom: Idrott och hälsa, Hem- och konsumentkunskap samt Fritidspedagogik. Örebro universitet 2-3 april 2009

2 Torsdag 2 april Registrering och kaffe Program för alla deltagare Invigning Jens Schollin, Rektor, Örebro universitet inleder och hälsar välkommen Lust och livskvalitet Ernst Kirchsteiger Från fyrdubbla spår till samlade krafter för hälsosamt lärande Charli Eriksson, Professor, Örebro universitet/ NCFF Fikapaus Parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten ) A-D:1 Vägval ekomat (Långt pass, över fyra tider) Praktisk matlagning med ekologiska produkter t ex att använda i HK-undervisningen. Vilken roll ska skolan ha i att främja en ekologiskt hållbar utveckling? Gösta Skoglund och Erik Måneld, Miljöresurs Linné A:2 Skola och mat Hur fixar man skollunchens krav på budget, näringskvalitet och smakupplevelse? Hur kan skolan främja goda matvanor? Årets kostchef 2008 A:3 Träningsdagbok Ett avhandlingsarbete som visar träningsdagbokens möjligheter och pedagogiska värden. Hur motivation, feedback, reflektion och relation mellan elev och lärare påverkas. Jenny Isberg, Doktorand, Örebro universitet A:4 Lära hållbart (mat på hållbar väg) Vi lär för livet men hur ser kartan ut och var är egentligen kompassen? Hur kan skolan möta utmaningar om biologisk mångfald och ekologiska fotavtryck? Germund Sellgren, Projektledare, Världsnaturfonden WWF A:5 Livskunskap Hur skolan kan främja psykisk hälsa hos barn och unga genom att träna och bygga upp sociala och emotionella färdigheter. Smakprov på olika övningar ges. Therése Skoog, Universitetslektor, Örebro universitet A:6 E-mobbning Många står handfallna när mobbning sker i elektronisk form (SMS, Communitys, MSN etc.). Hur kan vi förstå ungas nätvanor och ta ett vuxenansvar? Jenny Dahl, Regionchef, Friends A:7 Gymsnygg Antalet gymutövare ökar på gott och ont. Hur ska/kan skolan ställa sig till att målen ofta handlar om att forma en vackrare och attraktivare kropp? Stärks självbilden av gymträning? Vad ligger bakom Ortorexia nervosa? Linn Eriksson, Doktorand, Göteborgs universitet och Adjunkt, Högskolan i Halmstad A:8 Motorisk träning Motiverande motorisk träning presenteras för att på ett konkret sätt inspirera till ökad fysisk aktivitet. Eva Gåve, Sjukgymnast, Akademiska barnsjukhuset Uppsala A:9 Elev och Hälsa Ungdomars perspektiv på hur skolsköterskan och andra vuxna kan upptäcka och stödja unga som mår psykiskt dåligt eller riskerar att fara illa. Agneta Tinnfält, Lektor, Örebro universitet A:10 Mat och idrott Bra mat för idrottande ungdomar. Erik Hellmén, Idrottsnutritionistrådgivare, Örebro läns idrottsförbund A:11 Möjlighet till diskussion Här får du möjlighet att diskutera och utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. NCFF kan vara bollplank och visa goda exempel från andra skolor. Tema: Främja daglig fysisk aktivitet Lunch eller parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten B:2 Söt reklam och Feta ungar Hur reagerar barn på reklam? Vilka blir konsekvenserna? Hur ser reklamen ut som är riktad till barn? Louise Ekström, Kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter B:3 Röris (kom ombytt eller i ledig klädsel) Friskis&Svettis rörelseverktyg för förskola och skola. För klassrum, rast eller fritids. Prova på olika delar av programmet. Helena Tranquist, Verksamhetschef, Friskis&Svettis. B:4 Hälsokurvan Samarbetsprojekt för att utforma verktyg för hälsosamtal inom skolhälsovården. Elevernas delaktighet och påverkan är central. Marie Golsäter, Doktorand, Högskolan i Jönköping B:5 FaR Fysisk aktivitet på Recept i Gymnasieskolan Samverkan växer fram mellan skolhälsovården, skolan och idrottsförbundet kring fysisk aktivitet på recept. Monika Pettersson, Skolsköterska, Mikael Bohlin, Idrottslärare, Virginska skolan, Örebro och Peter Bergwall Virtanen, Verksamhetskoordinator, Örebro läns idrottsförbund B:6 Ellen och Allan Ett samtalsforum där tjejer och killar själva ska kunna delta i ett förändringsarbete om kön, makt, utanförskap och sexualitet. Lars Landgren, Samtalsledare Rädda Barnens Ungdomsförbund Lunch eller parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten C-D:2 Grupprocess och självkänsla Helhetshälsa, avslappning, balans och harmoni. Lättare sagt än gjort? Mentala och praktiska verktyg provas för att finna insikt och utveckla din pedagogik. Helena Alsegård, Adjunkt, Linköpings Universitet C:3 Trygg skola Utifrån barnkonventionen har alla barn rätt till en trygg skola. Erfarenheter från att arbeta förebyggande med värdegrund, kunskap och lämpliga verktyg i Örebro. För Barnrättsakademin; Maud Boson, Utvecklingsledare, Örebro kommun

3 C:4 Naturrelation Positiva och pedagogiska möten med naturen kan leda till omsorg om miljön och stärka människors naturrelation. Exempel ges på situationer där ett miljömoraliskt meningsskapande sker. Karin Andersson, Doktorand, Örebro universitet C:5 Kropp och kön på nätet Kropp, skönhetsideal och sexualitet på Internet. Jenny Dahl, Regionchef, Friends C:6 Möjlighet till diskussion Utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. Tema: Jämställdhet, kropp och identitet Parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten ) D:3 Samlad insats i Österåkersprojektet SCIP-School. Personalteam på 10 skolor utarbetar egna handlingsplaner för att främja bra mat- och rörelsevanor samt självkänsla bland eleverna. Anna-Karin Jälminger, Nutritionist, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting/ki D:4 Må bra & fungera bättre Stärkt självkänsla genom mental träning som anpassats för skolan. Birgitta Wallbom, Idrottslärare, Risbergska skolan D:5 Från dubbla spår till elevhälsa Om skolorna med hjälp av elevhälsan klarar sitt uppdrag att stödja varje barns lärandeutveckling så ger det i sin tur sekundärvinster i form av bland annat bättre självförtroende och är därmed drog-, brotts- och hälsoförebyggande. AnnSofi Persson-Stenborg, Undervisningsråd, Skolverket. (Tidigare sekreterare i Elevvårdsutredningen) D:6 Lära av sinnesintryck i naturen Vi får möta den spännande värld som öppnar sig när vi fokuserar på olika sinnesintryck i naturen. Britt Eklöf, Naturpedagog, Naturskolan i Kumla Niklas Jarl, Naturpedagog, Örebro naturskola D:7 DISA - Tjejers inre styrka En metod att förebygga stress och nedstämdhet bland tonårstjejer. Målet är att hjälpa tjejerna att bli medvetna om hur de tänker, vad de gör och hur detta påverkar deras självkänsla. Eva-Marie Thomas, Skolkurator, Trollbodaskolan D:8 På olika sätt Ser vi det som ett problem, en utmaning eller en möjlighet att ha elever med funktionsnedsättning i klassen? Utgångspunkten är rörelse och fysisk aktivitet. Lena Hammar, Rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten D:9 SAPERE Ett lustfyllt sätt att prova sig fram till ett rikare matliv. Om hur man påverkar elevernas attityder till mat och grundlägga goda matvanor. Irina Hallor, Matkreatör, NCFF D:10 Samarbete och motion med hjälp av IT Fysisk aktivitet utomhus i ett orienteringslikt lagspel med GPS och mobil gör undervisningen rolig och spännande. Ellika Nyqvist, Projektledare, DJEEO D:11 Möjlighet till diskussion Utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. Tema: Utomhuspedagogik Mingelfika med diskussionszoner Parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten ) E:1 Livsfärdigheter Både barn oh ungdomar kan lära tekniker för att hantera stress, oro och ängslan i skolan för livet. Vi provar olika övningar ur den större idébanken: Livsfärdighetsträning i skolan. Elisabeth Solin, Adjunkt, Örebro universitet E:2 Jämställdhet i skolan Skolverket har ett regeringsuppdrag att främja jämställdhet. Insatserna består bl.a. av kön och skolframgång, gymnasieavhopp, bryta könsmönster vid yrkes- och studieval, förebygga psykisk ohälsa och utveckla sexualundervisning. Pia-Lotta Sahlström, Undervisningsråd, Skolverket E:3 Grön självbild Vi får några exempel på övningar och samtalar kring hur mötet med naturen kan leda till en positiv självbild och självkänsla. Britt Eklöf, Naturpedagog, Naturskolan i Kumla Niklas Jarl, Naturpedagog, Örebro Naturskola E:4 Lag och jag Stärk laget och jaget. Kan vi forma en miljö och spelplan i skolan som stärker självtilliten hos eleverna? Lars-Gunnar Solin, Adjunkt, Örebro universitet E:5 Hitta stilen Nationell satsning på barn och ungdomars hälsa som handlar om livsstil, hälsa, sömn, rörelse och mat. Anna-Karin Landin, Matkonsult, Hushållningssällskapet E:6 FMS, Elevprofil för åk 7-9 och gymnasiet Elevprofilsamtalet tar upp 23 Fysiska, Mentala och Sociala faktorer som påverkar elevernas hälsa och inlärning. Acki Wästlund, Hälsoinspiratör, Svenska Institutet FMS E:7 Flamenco (kom ombytt eller i ledig klädsel) Sydländsk hetta och sensualism, våga flamenco. (ta med stadiga skor med låg klack) Eliza Carlsson, Danspedagog, NCFF E:8 Ätstörning Ätstörningar och idrott. Egna erfarenheter av ätstörning och idrottande på elitnivå samt omgivningens betydelse för både upptäckt och tillfrisknande. Helena Gustafsson, Föreläsare och stödsamtal med kognitiv inriktning, Livsföreläsningar Handlingsplan för förebyggande av ätstörningar inom idrotten. Margareta Johansson, Folkhälsochef, Örebro läns idrottsförbund E:9 Samverkan mellan HK och IDH Hur kan HK, IoH och fritids hjälpa varandra att tolka, utveckla och genomföra läroplansuppdraget? Åsa Wiberg, Adjunkt, Växjö universitet E:10 Mat på väg Mat på hållbar väg! Hur väcker man engagemang för mat och hållbar utveckling? Vi testar några praktiska övningar. Germund Sellgren, Projektledare, Världsnaturfonden WWF E:11 Möjlighet till diskussion Utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. Tema: Främja goda matvanor Middagsbuffé med dans

4 Program för Hem- och Konsumentkunskap Fredag 3 april Inledning Johan Tranquist, Kanslichef, NCFF talar om ämnet Hem- och konsumentkunskap som medel att främja hälsa, lärande och livsstil Dagens unga konsumenter Konsumentverket ger en bild av dagens unga konsumenter samt tar upp viktiga frågor som rör ungas boende. Malin Lindquist Skogar, Helena Olofsson, Barn och unga gruppen, Konsumentverket P r o g r a m f ö r H e m o c h K o n s u m e n t k u n s k a p Två parallella spår F:1 Se upp med maten! Om att utmana eleverna i hem och konsumentkunskap! Vad är det du stoppar i dig? Vad är viktigt för dig och din kropp? Vilka budskap ser du? Mat, klimat, etik, näring och hälsa? Kan maten vara god, nyttig och hållbar? Helene Wåhlander, Adjunkt, Göteborgs Universitet Fikapaus Två parallella spår G:1 Kan man lita på Livsmedelsvekets kostråd? Åsa Brugård-Konde, Nutritionist ger en bild av hur Livsmedelsverket ser på frågor om maten som tas upp i media och varför kostråden ser ut som de gör Lunch F:2 Att flytta hemifrån Konsumentverket presenterar sin nya skolwebb och materialet Koll på cashen film och diskussion om vardagsekonomi och att flytta hemifrån. Malin Lindquist Skogar, Helena Olofsson, Konsumentverket G:2 Årets HK-lärare Årets stipendiat berättar om sin syn på hur arbetsformer kan utvecklas för att målen ska kunna nås i Hem- och konsumentkunskap Två parallella spår Oavsett vilket spår man väljer deltar man i seminariet: Ett samtal om kunskap, arbetsätt och bedömning som leds av Ingrid Cullbrand, forskare och utbildare, Göteborgs universitet. H:1 Matkunskap á la Hälsomålet Anna-Karin Jälminger, Nutritionist, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting/ki. Det vi äter, påverkar vårt välbefinnande både idag och på lång sikt. Dessutom påverkas miljön av våra matval. En metod och några modeller presenteras för hur man bygger upp ett matbudskap, där enkla knep för det dagliga livet får större utrymme än näringsläran som ligger bakom Paus med förflyttning Ett samtal om kunskap, arbetssätt och bedömning Ingrid Cullbrand, forskare och utbildare, Göteborgs universitet, leder ett samtal för professionsutveckling, kunskapssyn, lärande i HK samt rättvis bedömning av elevernas kunskaper. I mitt anförande vill jag inspirera till kollegiala samtal med stöd i Skolverkets samtalsguide. H:2 Ett samtal om kunskap, arbetssätt och bedömning Ingrid Cullbrand, forskare och utbildare vid Göteborgs universitet, leder ett samtal för professionsutveckling, kunskapssyn, lärande i HK samt rättvis bedömning av elevernas kunskaper. I mitt anförande vill jag inspirera till kollegiala samtal med stöd i Skolverkets samtalsguide. Specialpedagogik med inriktning mot Hem- och konsumentkunskap. Annika Axelsson, hushållslärare och adjunkt i mat- och måltidskunskap vid Högskolan i Kristianstad ger en glimt av den nystartade kursen. Bland annat innefattar den förståelse av olika diagnoser, hur vi bemöter alla sorters elever, varför den praktiska verksamheten är bra för alla elever samt hur vi anpassar undervisningen efter olika elevers förutsättningar. Under föreläsningen ges många exempel från verkligheten i skolan Tydliga mål och kunskapskrav ny läroplan för grundskolan Grundskolans läroplan och kursplaner ska revideras med fokus på tydligare mål och kunskapskrav, enligt regeringens uppdrag. Hur påverkas hem- och konsumentkunskap? Lars-Åke Bäckman, Undervisningsråd, Skolverket Avslutning Ämnesrådet för hushållsvetenskap knyter ihop säcken.

5 Fredag 3 april Program för Idrott och Hälsa Temat för dagen är måluppfyllelse inom ämnet, temat genomsyrar även de praktiska passen. Under eftermiddagen utvecklas resonemangen mot bedömning. Tid till allmän diskussion kommer att avsättas vid varje pass Inledning - Pedagogiska utmaningar för måluppfyllelse Håkan Larsson, Professor, GIH Stockholm, vaken mittfältare med vassa passningar och blick för spelet, ger oss något att tänka på Parallella spår i föreläsningsform I:1 Stimulera till fysisk aktivitet på gymnasieskolan Erfarenheter från Handslagsprojekt där olika främjande faktorer påvisas. En studie av NCFF och SISU I:2 Stretchingens vara eller icke vara Det aktuella kunskapsläget om stretching, och sanningen bakom myterna kring stretching. Peter Marklund, Adjunkt, Örebro Universitet I:3 Lekens betydelse för lärande Wolfgang Biedron och Björn Nyberg ledande pedagoger inom judo, talar om sina erfarenheter av hur lärande kan styras genom lek och spel Fikapaus och ombyte Parallella spår med fysisk aktivitet J:1 Feminina och maskulina rörelsemönster Karin Andersson, Adjunkt, Örebro Universitet Vi provar olika exempel på undervisning som syftar till att utveckla elevers kroppsuppfattning och förmåga att värdera olika former av fysiska aktiviteter ur ett genusperspektiv. J:2 Skolnära friluftsliv Åsa Wiberg, Adjunkt, Växjö universitet Övningar i friluftsliv som kan genomföras på skolgården eller i skolans närområde under en lektion i idrott och hälsa. J:3 Leken som metod Wolfgang Biedron och Björn Nyberg, ledande pedagoger inom judo, leder ett pass som visar hur leken kan utveckla olika kvaliteter Lunch Parallella spår med fysisk aktivitet K:1 Spelar det någon roll vad ungdomar äter? (seminarium) Ett samtal med Åsa Brugård Konde, Nutritionist, Livsmedelsverket om mat, hälsa och näringsrekommendationer. K:2 Enkel och lekfull aerobic Marie Nyberg, Adjunkt, GIH Stockholm K:3 Parkour som möjlighet i idrottsämnet. Kia Bringert, Adjunkt och Pelle Sundberg, Adjunkt, Örebro Universitet. Grundteknik i Parkour, inomhus i gymnastiksal och utomhus i närmiljö. Reflektion kring de värden som kan finnas i denna alternativa redskapsgymnastik Fikapaus och ombyte Två parallella spår I:4 Olika perspektiv på bollspelsundervisning Jan Mustell, Adjunkt, Örebro Universitet. I:5 Kartläggning av dansundervisningen i Idrott och hälsa Marie Nyberg, Adjunkt, GIH, Stockholm. Hur arbetar man med dans inom ämnet? Förekomst, form och syfte. I:6 Tydliga mål och kunskapskrav nya lärplaner för skolan Peter Bohman & Lars-Åke Bäckman, Undervisningsråd, Skolverket. Nuvarande läro- och kursplaner ska revideras med fokus på tydligare mål och kunskapskrav i grundskolan och gymnasieskolan enligt regeringes uppdrag. J:4 Att undervisa i spelförståelse Pelle Sundberg, Adjunkt, Örebro Universitet En modell för analys och förståelse av lagspel, där den egna upplevelsen är utgångspunkt. J:5 Streetdance - traditionell dans för dagens elever? Kia Bringert, Adjunkt, Örebro Universitet. Workshopen innebär en praktisk genomgång av streetdansens historia från 70-tal till nutid. Problematisering och reflektion kring vilka danser som kan finnas som mål inom ramen för idrott och hälsa. J:6 Årets idrottslärare Praktiskt pass K:4 Att undervisa i kaosspel Jan Mustell, Adjunkt, Örebro Universitet Didaktiska aspekter på bollspelsundervisning. K:5 STOMP Skapa egna rytmer Fredrik Berglund, idrotts- och musiklärare K:6 Anpassad fysisk aktivitet vad är det? Lena Hammar, Rådgivare, Specialskolemyndigheten Vi prövar olika aktiviteter och utbyter erfarenheter om hur man kan anpassa idrottsundervisningen. Genom att förändra miljön, regler, organisation, förhållningssätt samt redskap och material, läggs fokus på att förändra omgivningen och inte eleven. P r o g r a m f ö r I d r o t t o c h H ä l s a L:1 Skola-Idrott-Hälsa samt olika infallsvinklar på bedömning inom några olika kunskapsområden Suzanne Lundvall, Lektor, GIH, presenterar resultat från uppföljningsstudien Skola-Idrott-Hälsa; om ungdomars hälsoutveckling genom åren. Åsa Wiberg, Adjunkt, Växjö universitet problematiserar kring bedömning av friluftslivets kvaliteter. Susanne Lundvall, Lektor, GIH, diskuterar värdering och bedömning av estetiska kvalitéer. L:2 Didaktisk problematisering Håkan Larsson, Professor, GIH. Hur hantera man könsroller i ämnet Idrott och hälsa? Hur kan betygsättningen kopplas till lärprocessen och den lokala arbetsplanen? Forumteater/rollspel för handlingsberedskap i mötet med tävlingskulturen Har idrottslärarnas syn på ämnet förändrats mellan 2002 och 2007? Charli Eriksson, Professor vid NCFF och Örebro universitet Avslutning Avslutande ord från Maria Mattson, Ordförande i Svenska Idrottslärarföreningen

6 Fritidspedagoger P r o g r a m f ö r f r i t i d s p e d a g o g e r Fredag 3 april Inledning Charli Eriksson, Professor vid NCFF och Örebro universitet Lärande på fritidshem Niklas Elofson, Fritidspedagog, har skrivit magisteruppsats om Lärande på fritidshem. Han arbetar som fritidspedagog på Tenhultsskolan samt undervisar blivande fritidspedagoger på Högskolan i Jönköping Fikapaus Bra mat på fritids Anna-Karin Jälminger, Nutritionist, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting/ki Det vi äter påverkar vårt välbefinnande både idag och på lång sikt. Dessutom påverkas miljön av våra matval. På seminariet presenteras konkreta förslag på bra mellanmål på fritids samt idéer från hur man på fritids kan arbeta pedagogiskt kring mat och miljö Lunch Parallella workshops M:1 Utomhuspedagogik en väg att lära Maria Hammarsten, Fritids- och utomhuspedagog, Gräshagsskolan i Jönköping, Ljungbergsfondens pristagare 2008 i Utomhuspedagogik Vi lär på olika sätt genom att lyssna, skriva och göra. Utomhuspedagogiken är en väg att variera undervisningen och arbetssätten inom alla skolformer för att tillgodose alla elevers olika sätt att lära. Under workshopen kommer du att få uppleva hur man kan ämnesintegrera i utemiljön. M:2 Mellis vid elden Att äta ute smakar alltid bra, och är ett viktigt pedagogiskt redskap i utomhuspedagogiken. Här får du många tips och idéer om hur du kan variera mellisen vid elden i skolskogen. Cecilia Broomé Karlsson och Katarina Åberg, Fritidspedagoger vid Latorps skola, Jenny Persson, Idrottslärare, Skogstorpsskolan Kumla M:3 Cirkus Bli inspirerad och prova på en lustfylld aktivitet där konst, improvisation, fysisk aktivitet och lärande möts. Cirkuspedagoger från Varsam AB, Örebro M:4 Teknik ute Undervisning av teknik ute ökar elevernas förståelse och inlärning av ämnet. De använder flera sinnen och teori och praktik kombineras. Kom och prova på! Niklas Jarl, Naturpedagog, Naturskolan i Örebro M:5 Grönare, vildare och roligare skolgårdar Praktiska tips idéer och inspiration om hur man med enkla medel kan utveckla den egna skolgårdsmiljön Emma Pålsson, Skolgårdsinspiratör, Naturskolan Malmö M:6 Dans Prova på lärande genom dans. Dans som social träning, rörelseuttryck och fysisk aktivet i ett. Agnes Steiner, Danspedagog, Nora kommun Fikapaus Parallella workshops N:1 Utomhuspedagogik en väg att lära (se ovan) Maria Hammarsten, Fritids- och naturpedagog, Gräshagsskolan i Jönköping N:2 Mellis vid elden (se ovan) Cecilia Broomé Karlsson och Katarina Åberg, Fritidspedagoger vid Latorps skola, Jenny Persson, Idrottslärare, Skogstorpsskolan Kumla N:3 Cirkus (se ovan) Cirkuspedagoger, Varsam, Örebro N:4 Teknik ute (se ovan) Niklas Jarl, Naturpedagog, Naturskolan i Örebro N:5 Grönare, vildare och roligare skolgårdar (se ovan) Emma Pålsson, Skolgårdsinspiratör, Naturskolan Malmö N:6 Dans (se ovan) Agnes Steiner, Danspedagog, Nora kommun Framtidens fritidspedagogik Ämnesrådet för Fritidspedagogik knyter ihop säcken

7 Översiktschema dag 1

8 Information Tid, plats och pris mm Riksstämman för hälsosamt lärande pågår under två dagar på Örebro universitet. Invigning Invigningen sker torsdagen den 2 april klockan i Aulan, Biblioteket. Registrering Registreringen sker mellan klockan utanför aulan i Biblioteket. Avslutning Konferensen avslutas fredagen den 3 april klockan Avgift Deltagaravgift för hela konferensen är 1250 kr exkl. moms, inkl. lunch och fika. Väljer du att delta en dag blir kostnaden 750 kr exkl. moms, inkl. lunch och fika. På torsdagskvällen blir det middag med dans och underhållning. Vill du delta i kvällsaktiviteten kostar det 150 kr exkl. moms, inkl. middag. (se anmälningstalongen) Anmälan Anmälan görs via vår hemsida Sista anmälningsdag är 6 mars och anmälan är därmed bindande. Vid förhinder går det bra att skicka annan deltagare. Fakturering sker efter sista anmälningsdag. OBS! De flesta programpunkter har begränsat antal platser för att gynna diskussioner. Först till kvarn gäller! Vi förbehåller oss rätten att tilldela annan programpunkt om de valda redan är fullbokade. Använd möjligheten att göra ett andrahands- och tredjehandsval på anmälningstalongen. Bekräftelse på anmälan och vilka programpunkter som du tilldelats skickas via e-post efter sista anmälningsdag. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Så här kommer du till Örebro och universitetet Det är lätt att ta sig till Örebro universitet oavsett transportmedel, all information och aktuella tidtabeller hittar du enklast via aspx Här hittar du också kartor över campusområdet. Logi Deltagare ansvarar själva för bokning av logi. För de som vill övernatta i Örebro finns rum reserverade på ett flertal hotell och vandrarhem i olika prisklasser. För utförlig information om respektive hotell, se Frågor besvaras av Peter Göttinger Camilla Ulvmyr Monica Wettler (anmälan & faktura)

Rikskonferensen för hälsosamt lärande

Rikskonferensen för hälsosamt lärande Rikskonferensen för hälsosamt lärande Örebro universitet 7-8 april 2011 Vilka är de och vart är de på väg? Vart är du på väg? För att vi i skolan även i framtiden ska kunna lyckas i mötet med eleverna

Läs mer

Rikskonferensen för hälsosamt lärande

Rikskonferensen för hälsosamt lärande Rikskonferensen för hälsosamt lärande Örebro universitet 7 8 april 2011 Vi önskar alla 485 deltagare, föreläsare/workshopledare varmt välkomna till Örebro! I ÅR DELTAR: 175 lärare i Idrott och hälsa, 80

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Välkommen till Idrottslärarstämman på GIH!

Välkommen till Idrottslärarstämman på GIH! Välkommen till Idrottslärarstämman på GIH! 1 GIH IDROTTSLÄRARSTÄMMAN DEN 3-4 MAJ Pia Sundhage Tony Irving Välkommen till Idrottslärarstämman på GIH! Det är en stor ära att få vara värd för 2013 års Idrottslärarstämma

Läs mer

Dans på schemat för alla!

Dans på schemat för alla! Sommarakademi Dans i skolan Dans på schemat för alla! Karlstads universitet 18-20 juni 2007 Foto: Eva Inde Foto:Göran Källman Dans är en konstform som tar tillvara barns och ungas behov av rörelse och

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Idrottslärare 2015. talare. Datum och plats: 15 16 september 2015, Stockholm. Tony Irving, föreläsare och undervisar i dans

Idrottslärare 2015. talare. Datum och plats: 15 16 september 2015, Stockholm. Tony Irving, föreläsare och undervisar i dans Idrottslärare 2015 kunskap utveckling inspiration Utveckla dina kunskaper för en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning Lärandeprocessen i fokus; vilka ämnesdidaktiska förhållningssätt är framgångsrika?

Läs mer

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Ett urval ur ämnesplaner för grundskolans tidigare år NO åk 1-3: Människans kroppsdelar, deras namn och funktion

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Luossavaaraskolans fritidshem; planen uppförd juni 2014 Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Ett dokument med fritidsverksamhetens syfte, mål och metod. Luossavaaraskolans fritidshem, juni 2014

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Om ämnet Idrott och hälsa

Om ämnet Idrott och hälsa Om ämnet Idrott och hälsa Bakgrund och motiv Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer

Läs mer

Förebyggandevecka på Fabriken.

Förebyggandevecka på Fabriken. Förebyggandevecka på Fabriken. Välkommen till gratis föreläsningar om socialtjänstens förebyggande arbete i år med fokus på tjejer! 20 24 november bjuder och Familjecentralsenheten in till Fabriksgatan

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Om fritidshemmet Fritidshemmet erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6, fritidshemmet har också ett särskilt

Läs mer

Måldokument för fritidshemmen i Uppsala kommun

Måldokument för fritidshemmen i Uppsala kommun Måldokument för fritidshemmen i Uppsala kommun FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: Lars Romanus, AFFÄRSOMRÅDESCHEF/SKOLCHEF Åsa Wiberg, VICE AFFÄRSOMRÅDESCHEF Helena Lundvik, VICE AFFÄRSOMRÅDESCHEF E-POST: grundskolan.utv@uppsala.se

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

God hälsa ett av skolans viktigaste mål

God hälsa ett av skolans viktigaste mål God hälsa ett av skolans viktigaste mål En presentation av NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom. 1 Skolmaten ska vara god och näringsrik, så att eleverna äter den. En

Läs mer

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa lars-ake.backman@skolverket.se Varför idrott och hälsa i grundskolan? Varför idrott och hälsa? Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika idrotter, inomhus utomhus, samt danser

Läs mer

Hälsoäventyret. Fakta om programverksamheten för barn och unga HÄLSOÄVENTYRET EN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Hälsoäventyret. Fakta om programverksamheten för barn och unga HÄLSOÄVENTYRET EN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Hälsoäventyret Fakta om programverksamheten för barn och unga HÄLSOÄVENTYRET EN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Hälsoäventyrets vision är att barn och unga ska få bättre självkännedom och kunna ta beslut som

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011 Idrottslärarstämman 18 19 mars 2011 Välkomna till Luleå och årets Idrottslärarstämma. För första gången står Norrbotten som värd för Stämman, och detta förpliktar. Vi kan därför erbjuda ett starkt och

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

TONSPRÅK FORTBILDNING OCH INSPIRATION VÄNERSBORG 27 OKTOBER 2014

TONSPRÅK FORTBILDNING OCH INSPIRATION VÄNERSBORG 27 OKTOBER 2014 TONSPRÅK FORTBILDNING OCH INSPIRATION VÄNERSBORG 27 OKTOBER 2014 Lärande med musik, dans, konst och teater Konst, kultur och skapande verksamhet är en viktig del av livet. Tonspråk är konferensen som kopplar

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa och livsstil Friluftsliv och utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika idrotter, inomhus och

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp 1 (8) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp Education A, Physical Education and Health, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Identitet, sexualitet och jämställdhet - att arbeta med och möta nyanlända elever i skolan

Identitet, sexualitet och jämställdhet - att arbeta med och möta nyanlända elever i skolan Identitet, sexualitet och jämställdhet - att arbeta med och möta nyanlända elever i skolan Teresa Fernández Long Undervisningsråd, Skolverket Program 09.15 Att arbeta med sexualitet, identitet och jämställdhet

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Idrottslärare 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera och utveckla din undervisning i friluftsliv och utevistelse Hälsa och livsstil så kan du omsätta kunskapskraven i praktiken! Kost, hälsa och

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika idrotter, inomhus utomhus, samt danser

Läs mer

Metodfestival kring lärande för hållbar utveckling

Metodfestival kring lärande för hållbar utveckling Umeå 27 oktober 2015 En mötesplats kring lärande och globala frågor i förskolan och skolan. Hur kan vi arbeta för att lärande ska genomsyra all verksamhet? Hur kan vi arbeta för att främja aktning för

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

bjuder in till Lärstämma

bjuder in till Lärstämma Modell- och forskarskolorna i Sundsvall bjuder in till Lärstämma måndag 11 juni, klockan 8.30-16.30 Hotell Södra Berget Årets lärstämma är en konferens där vi som arbetar på Modell-/ forskarskolorna i

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011 2011-10-06 Målgrupp: Personal, chefer och politiker inom äldreomsorgsområdet Inbjudan till Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Välkomna till Göteborgs Stads ekonomidagar Årets tema: innovation Tid: maj Var: Stenungsbaden, Stenungssund

Välkomna till Göteborgs Stads ekonomidagar Årets tema: innovation Tid: maj Var: Stenungsbaden, Stenungssund Välkomna till Göteborgs Stads ekonomidagar 2017 Årets tema: innovation Tid: 16-17 maj Var: Stenungsbaden, Stenungssund Välkommen till Stenungsbaden 16-17 maj Göteborgs Stads ekonomidagar är ett unikt tillfälle

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28, 97, dnr BUN 2015057 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Linköpings naturskola

Linköpings naturskola Linköpings naturskola Program för höstterminen 2012 Linköpings naturskola Naturskolan hjälper er med upplevelserik undervisning i skolans ämnen utomhus. Vi håller lektioner i de omväxlande natur- och trädgårdsmiljöerna

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer