Riksstämman. - för hälsosamt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksstämman. - för hälsosamt lärande"

Transkript

1 Riksstämman - för hälsosamt lärande Med utgångspunkt från idrottslärarstämman har NCFF i samråd med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet öppnat upp årets stämma för alla er som vill utveckla hälsoarbetet i skolan. Vi vill mer! För att vi i skolan även i framtiden ska kunna lyckas i mötet med eleverna måste vi utvecklas och ta vara på kraften av att göra tillsammans. I programmet för vår första dag har vi försökt finna de frågor som vi tror förenar och intresserar alla som har hälsoutveckling som uppdrag inom skolan. Den andra dagen har vi tre olika program för de professioner som NCFF har som uppdrag att stötta. Vi siktar på att vidareutveckla spetskompetens och kåranda inom: Idrott och hälsa, Hem- och konsumentkunskap samt Fritidspedagogik. Örebro universitet 2-3 april 2009

2 Torsdag 2 april Registrering och kaffe Program för alla deltagare Invigning Jens Schollin, Rektor, Örebro universitet inleder och hälsar välkommen Lust och livskvalitet Ernst Kirchsteiger Från fyrdubbla spår till samlade krafter för hälsosamt lärande Charli Eriksson, Professor, Örebro universitet/ NCFF Fikapaus Parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten ) A-D:1 Vägval ekomat (Långt pass, över fyra tider) Praktisk matlagning med ekologiska produkter t ex att använda i HK-undervisningen. Vilken roll ska skolan ha i att främja en ekologiskt hållbar utveckling? Gösta Skoglund och Erik Måneld, Miljöresurs Linné A:2 Skola och mat Hur fixar man skollunchens krav på budget, näringskvalitet och smakupplevelse? Hur kan skolan främja goda matvanor? Årets kostchef 2008 A:3 Träningsdagbok Ett avhandlingsarbete som visar träningsdagbokens möjligheter och pedagogiska värden. Hur motivation, feedback, reflektion och relation mellan elev och lärare påverkas. Jenny Isberg, Doktorand, Örebro universitet A:4 Lära hållbart (mat på hållbar väg) Vi lär för livet men hur ser kartan ut och var är egentligen kompassen? Hur kan skolan möta utmaningar om biologisk mångfald och ekologiska fotavtryck? Germund Sellgren, Projektledare, Världsnaturfonden WWF A:5 Livskunskap Hur skolan kan främja psykisk hälsa hos barn och unga genom att träna och bygga upp sociala och emotionella färdigheter. Smakprov på olika övningar ges. Therése Skoog, Universitetslektor, Örebro universitet A:6 E-mobbning Många står handfallna när mobbning sker i elektronisk form (SMS, Communitys, MSN etc.). Hur kan vi förstå ungas nätvanor och ta ett vuxenansvar? Jenny Dahl, Regionchef, Friends A:7 Gymsnygg Antalet gymutövare ökar på gott och ont. Hur ska/kan skolan ställa sig till att målen ofta handlar om att forma en vackrare och attraktivare kropp? Stärks självbilden av gymträning? Vad ligger bakom Ortorexia nervosa? Linn Eriksson, Doktorand, Göteborgs universitet och Adjunkt, Högskolan i Halmstad A:8 Motorisk träning Motiverande motorisk träning presenteras för att på ett konkret sätt inspirera till ökad fysisk aktivitet. Eva Gåve, Sjukgymnast, Akademiska barnsjukhuset Uppsala A:9 Elev och Hälsa Ungdomars perspektiv på hur skolsköterskan och andra vuxna kan upptäcka och stödja unga som mår psykiskt dåligt eller riskerar att fara illa. Agneta Tinnfält, Lektor, Örebro universitet A:10 Mat och idrott Bra mat för idrottande ungdomar. Erik Hellmén, Idrottsnutritionistrådgivare, Örebro läns idrottsförbund A:11 Möjlighet till diskussion Här får du möjlighet att diskutera och utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. NCFF kan vara bollplank och visa goda exempel från andra skolor. Tema: Främja daglig fysisk aktivitet Lunch eller parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten B:2 Söt reklam och Feta ungar Hur reagerar barn på reklam? Vilka blir konsekvenserna? Hur ser reklamen ut som är riktad till barn? Louise Ekström, Kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter B:3 Röris (kom ombytt eller i ledig klädsel) Friskis&Svettis rörelseverktyg för förskola och skola. För klassrum, rast eller fritids. Prova på olika delar av programmet. Helena Tranquist, Verksamhetschef, Friskis&Svettis. B:4 Hälsokurvan Samarbetsprojekt för att utforma verktyg för hälsosamtal inom skolhälsovården. Elevernas delaktighet och påverkan är central. Marie Golsäter, Doktorand, Högskolan i Jönköping B:5 FaR Fysisk aktivitet på Recept i Gymnasieskolan Samverkan växer fram mellan skolhälsovården, skolan och idrottsförbundet kring fysisk aktivitet på recept. Monika Pettersson, Skolsköterska, Mikael Bohlin, Idrottslärare, Virginska skolan, Örebro och Peter Bergwall Virtanen, Verksamhetskoordinator, Örebro läns idrottsförbund B:6 Ellen och Allan Ett samtalsforum där tjejer och killar själva ska kunna delta i ett förändringsarbete om kön, makt, utanförskap och sexualitet. Lars Landgren, Samtalsledare Rädda Barnens Ungdomsförbund Lunch eller parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten C-D:2 Grupprocess och självkänsla Helhetshälsa, avslappning, balans och harmoni. Lättare sagt än gjort? Mentala och praktiska verktyg provas för att finna insikt och utveckla din pedagogik. Helena Alsegård, Adjunkt, Linköpings Universitet C:3 Trygg skola Utifrån barnkonventionen har alla barn rätt till en trygg skola. Erfarenheter från att arbeta förebyggande med värdegrund, kunskap och lämpliga verktyg i Örebro. För Barnrättsakademin; Maud Boson, Utvecklingsledare, Örebro kommun

3 C:4 Naturrelation Positiva och pedagogiska möten med naturen kan leda till omsorg om miljön och stärka människors naturrelation. Exempel ges på situationer där ett miljömoraliskt meningsskapande sker. Karin Andersson, Doktorand, Örebro universitet C:5 Kropp och kön på nätet Kropp, skönhetsideal och sexualitet på Internet. Jenny Dahl, Regionchef, Friends C:6 Möjlighet till diskussion Utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. Tema: Jämställdhet, kropp och identitet Parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten ) D:3 Samlad insats i Österåkersprojektet SCIP-School. Personalteam på 10 skolor utarbetar egna handlingsplaner för att främja bra mat- och rörelsevanor samt självkänsla bland eleverna. Anna-Karin Jälminger, Nutritionist, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting/ki D:4 Må bra & fungera bättre Stärkt självkänsla genom mental träning som anpassats för skolan. Birgitta Wallbom, Idrottslärare, Risbergska skolan D:5 Från dubbla spår till elevhälsa Om skolorna med hjälp av elevhälsan klarar sitt uppdrag att stödja varje barns lärandeutveckling så ger det i sin tur sekundärvinster i form av bland annat bättre självförtroende och är därmed drog-, brotts- och hälsoförebyggande. AnnSofi Persson-Stenborg, Undervisningsråd, Skolverket. (Tidigare sekreterare i Elevvårdsutredningen) D:6 Lära av sinnesintryck i naturen Vi får möta den spännande värld som öppnar sig när vi fokuserar på olika sinnesintryck i naturen. Britt Eklöf, Naturpedagog, Naturskolan i Kumla Niklas Jarl, Naturpedagog, Örebro naturskola D:7 DISA - Tjejers inre styrka En metod att förebygga stress och nedstämdhet bland tonårstjejer. Målet är att hjälpa tjejerna att bli medvetna om hur de tänker, vad de gör och hur detta påverkar deras självkänsla. Eva-Marie Thomas, Skolkurator, Trollbodaskolan D:8 På olika sätt Ser vi det som ett problem, en utmaning eller en möjlighet att ha elever med funktionsnedsättning i klassen? Utgångspunkten är rörelse och fysisk aktivitet. Lena Hammar, Rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten D:9 SAPERE Ett lustfyllt sätt att prova sig fram till ett rikare matliv. Om hur man påverkar elevernas attityder till mat och grundlägga goda matvanor. Irina Hallor, Matkreatör, NCFF D:10 Samarbete och motion med hjälp av IT Fysisk aktivitet utomhus i ett orienteringslikt lagspel med GPS och mobil gör undervisningen rolig och spännande. Ellika Nyqvist, Projektledare, DJEEO D:11 Möjlighet till diskussion Utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. Tema: Utomhuspedagogik Mingelfika med diskussionszoner Parallella seminarier (gör ditt val på anmälningsblanketten ) E:1 Livsfärdigheter Både barn oh ungdomar kan lära tekniker för att hantera stress, oro och ängslan i skolan för livet. Vi provar olika övningar ur den större idébanken: Livsfärdighetsträning i skolan. Elisabeth Solin, Adjunkt, Örebro universitet E:2 Jämställdhet i skolan Skolverket har ett regeringsuppdrag att främja jämställdhet. Insatserna består bl.a. av kön och skolframgång, gymnasieavhopp, bryta könsmönster vid yrkes- och studieval, förebygga psykisk ohälsa och utveckla sexualundervisning. Pia-Lotta Sahlström, Undervisningsråd, Skolverket E:3 Grön självbild Vi får några exempel på övningar och samtalar kring hur mötet med naturen kan leda till en positiv självbild och självkänsla. Britt Eklöf, Naturpedagog, Naturskolan i Kumla Niklas Jarl, Naturpedagog, Örebro Naturskola E:4 Lag och jag Stärk laget och jaget. Kan vi forma en miljö och spelplan i skolan som stärker självtilliten hos eleverna? Lars-Gunnar Solin, Adjunkt, Örebro universitet E:5 Hitta stilen Nationell satsning på barn och ungdomars hälsa som handlar om livsstil, hälsa, sömn, rörelse och mat. Anna-Karin Landin, Matkonsult, Hushållningssällskapet E:6 FMS, Elevprofil för åk 7-9 och gymnasiet Elevprofilsamtalet tar upp 23 Fysiska, Mentala och Sociala faktorer som påverkar elevernas hälsa och inlärning. Acki Wästlund, Hälsoinspiratör, Svenska Institutet FMS E:7 Flamenco (kom ombytt eller i ledig klädsel) Sydländsk hetta och sensualism, våga flamenco. (ta med stadiga skor med låg klack) Eliza Carlsson, Danspedagog, NCFF E:8 Ätstörning Ätstörningar och idrott. Egna erfarenheter av ätstörning och idrottande på elitnivå samt omgivningens betydelse för både upptäckt och tillfrisknande. Helena Gustafsson, Föreläsare och stödsamtal med kognitiv inriktning, Livsföreläsningar Handlingsplan för förebyggande av ätstörningar inom idrotten. Margareta Johansson, Folkhälsochef, Örebro läns idrottsförbund E:9 Samverkan mellan HK och IDH Hur kan HK, IoH och fritids hjälpa varandra att tolka, utveckla och genomföra läroplansuppdraget? Åsa Wiberg, Adjunkt, Växjö universitet E:10 Mat på väg Mat på hållbar väg! Hur väcker man engagemang för mat och hållbar utveckling? Vi testar några praktiska övningar. Germund Sellgren, Projektledare, Världsnaturfonden WWF E:11 Möjlighet till diskussion Utveckla frågor med de från din skola eller andra som är intresserade. Tema: Främja goda matvanor Middagsbuffé med dans

4 Program för Hem- och Konsumentkunskap Fredag 3 april Inledning Johan Tranquist, Kanslichef, NCFF talar om ämnet Hem- och konsumentkunskap som medel att främja hälsa, lärande och livsstil Dagens unga konsumenter Konsumentverket ger en bild av dagens unga konsumenter samt tar upp viktiga frågor som rör ungas boende. Malin Lindquist Skogar, Helena Olofsson, Barn och unga gruppen, Konsumentverket P r o g r a m f ö r H e m o c h K o n s u m e n t k u n s k a p Två parallella spår F:1 Se upp med maten! Om att utmana eleverna i hem och konsumentkunskap! Vad är det du stoppar i dig? Vad är viktigt för dig och din kropp? Vilka budskap ser du? Mat, klimat, etik, näring och hälsa? Kan maten vara god, nyttig och hållbar? Helene Wåhlander, Adjunkt, Göteborgs Universitet Fikapaus Två parallella spår G:1 Kan man lita på Livsmedelsvekets kostråd? Åsa Brugård-Konde, Nutritionist ger en bild av hur Livsmedelsverket ser på frågor om maten som tas upp i media och varför kostråden ser ut som de gör Lunch F:2 Att flytta hemifrån Konsumentverket presenterar sin nya skolwebb och materialet Koll på cashen film och diskussion om vardagsekonomi och att flytta hemifrån. Malin Lindquist Skogar, Helena Olofsson, Konsumentverket G:2 Årets HK-lärare Årets stipendiat berättar om sin syn på hur arbetsformer kan utvecklas för att målen ska kunna nås i Hem- och konsumentkunskap Två parallella spår Oavsett vilket spår man väljer deltar man i seminariet: Ett samtal om kunskap, arbetsätt och bedömning som leds av Ingrid Cullbrand, forskare och utbildare, Göteborgs universitet. H:1 Matkunskap á la Hälsomålet Anna-Karin Jälminger, Nutritionist, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting/ki. Det vi äter, påverkar vårt välbefinnande både idag och på lång sikt. Dessutom påverkas miljön av våra matval. En metod och några modeller presenteras för hur man bygger upp ett matbudskap, där enkla knep för det dagliga livet får större utrymme än näringsläran som ligger bakom Paus med förflyttning Ett samtal om kunskap, arbetssätt och bedömning Ingrid Cullbrand, forskare och utbildare, Göteborgs universitet, leder ett samtal för professionsutveckling, kunskapssyn, lärande i HK samt rättvis bedömning av elevernas kunskaper. I mitt anförande vill jag inspirera till kollegiala samtal med stöd i Skolverkets samtalsguide. H:2 Ett samtal om kunskap, arbetssätt och bedömning Ingrid Cullbrand, forskare och utbildare vid Göteborgs universitet, leder ett samtal för professionsutveckling, kunskapssyn, lärande i HK samt rättvis bedömning av elevernas kunskaper. I mitt anförande vill jag inspirera till kollegiala samtal med stöd i Skolverkets samtalsguide. Specialpedagogik med inriktning mot Hem- och konsumentkunskap. Annika Axelsson, hushållslärare och adjunkt i mat- och måltidskunskap vid Högskolan i Kristianstad ger en glimt av den nystartade kursen. Bland annat innefattar den förståelse av olika diagnoser, hur vi bemöter alla sorters elever, varför den praktiska verksamheten är bra för alla elever samt hur vi anpassar undervisningen efter olika elevers förutsättningar. Under föreläsningen ges många exempel från verkligheten i skolan Tydliga mål och kunskapskrav ny läroplan för grundskolan Grundskolans läroplan och kursplaner ska revideras med fokus på tydligare mål och kunskapskrav, enligt regeringens uppdrag. Hur påverkas hem- och konsumentkunskap? Lars-Åke Bäckman, Undervisningsråd, Skolverket Avslutning Ämnesrådet för hushållsvetenskap knyter ihop säcken.

5 Fredag 3 april Program för Idrott och Hälsa Temat för dagen är måluppfyllelse inom ämnet, temat genomsyrar även de praktiska passen. Under eftermiddagen utvecklas resonemangen mot bedömning. Tid till allmän diskussion kommer att avsättas vid varje pass Inledning - Pedagogiska utmaningar för måluppfyllelse Håkan Larsson, Professor, GIH Stockholm, vaken mittfältare med vassa passningar och blick för spelet, ger oss något att tänka på Parallella spår i föreläsningsform I:1 Stimulera till fysisk aktivitet på gymnasieskolan Erfarenheter från Handslagsprojekt där olika främjande faktorer påvisas. En studie av NCFF och SISU I:2 Stretchingens vara eller icke vara Det aktuella kunskapsläget om stretching, och sanningen bakom myterna kring stretching. Peter Marklund, Adjunkt, Örebro Universitet I:3 Lekens betydelse för lärande Wolfgang Biedron och Björn Nyberg ledande pedagoger inom judo, talar om sina erfarenheter av hur lärande kan styras genom lek och spel Fikapaus och ombyte Parallella spår med fysisk aktivitet J:1 Feminina och maskulina rörelsemönster Karin Andersson, Adjunkt, Örebro Universitet Vi provar olika exempel på undervisning som syftar till att utveckla elevers kroppsuppfattning och förmåga att värdera olika former av fysiska aktiviteter ur ett genusperspektiv. J:2 Skolnära friluftsliv Åsa Wiberg, Adjunkt, Växjö universitet Övningar i friluftsliv som kan genomföras på skolgården eller i skolans närområde under en lektion i idrott och hälsa. J:3 Leken som metod Wolfgang Biedron och Björn Nyberg, ledande pedagoger inom judo, leder ett pass som visar hur leken kan utveckla olika kvaliteter Lunch Parallella spår med fysisk aktivitet K:1 Spelar det någon roll vad ungdomar äter? (seminarium) Ett samtal med Åsa Brugård Konde, Nutritionist, Livsmedelsverket om mat, hälsa och näringsrekommendationer. K:2 Enkel och lekfull aerobic Marie Nyberg, Adjunkt, GIH Stockholm K:3 Parkour som möjlighet i idrottsämnet. Kia Bringert, Adjunkt och Pelle Sundberg, Adjunkt, Örebro Universitet. Grundteknik i Parkour, inomhus i gymnastiksal och utomhus i närmiljö. Reflektion kring de värden som kan finnas i denna alternativa redskapsgymnastik Fikapaus och ombyte Två parallella spår I:4 Olika perspektiv på bollspelsundervisning Jan Mustell, Adjunkt, Örebro Universitet. I:5 Kartläggning av dansundervisningen i Idrott och hälsa Marie Nyberg, Adjunkt, GIH, Stockholm. Hur arbetar man med dans inom ämnet? Förekomst, form och syfte. I:6 Tydliga mål och kunskapskrav nya lärplaner för skolan Peter Bohman & Lars-Åke Bäckman, Undervisningsråd, Skolverket. Nuvarande läro- och kursplaner ska revideras med fokus på tydligare mål och kunskapskrav i grundskolan och gymnasieskolan enligt regeringes uppdrag. J:4 Att undervisa i spelförståelse Pelle Sundberg, Adjunkt, Örebro Universitet En modell för analys och förståelse av lagspel, där den egna upplevelsen är utgångspunkt. J:5 Streetdance - traditionell dans för dagens elever? Kia Bringert, Adjunkt, Örebro Universitet. Workshopen innebär en praktisk genomgång av streetdansens historia från 70-tal till nutid. Problematisering och reflektion kring vilka danser som kan finnas som mål inom ramen för idrott och hälsa. J:6 Årets idrottslärare Praktiskt pass K:4 Att undervisa i kaosspel Jan Mustell, Adjunkt, Örebro Universitet Didaktiska aspekter på bollspelsundervisning. K:5 STOMP Skapa egna rytmer Fredrik Berglund, idrotts- och musiklärare K:6 Anpassad fysisk aktivitet vad är det? Lena Hammar, Rådgivare, Specialskolemyndigheten Vi prövar olika aktiviteter och utbyter erfarenheter om hur man kan anpassa idrottsundervisningen. Genom att förändra miljön, regler, organisation, förhållningssätt samt redskap och material, läggs fokus på att förändra omgivningen och inte eleven. P r o g r a m f ö r I d r o t t o c h H ä l s a L:1 Skola-Idrott-Hälsa samt olika infallsvinklar på bedömning inom några olika kunskapsområden Suzanne Lundvall, Lektor, GIH, presenterar resultat från uppföljningsstudien Skola-Idrott-Hälsa; om ungdomars hälsoutveckling genom åren. Åsa Wiberg, Adjunkt, Växjö universitet problematiserar kring bedömning av friluftslivets kvaliteter. Susanne Lundvall, Lektor, GIH, diskuterar värdering och bedömning av estetiska kvalitéer. L:2 Didaktisk problematisering Håkan Larsson, Professor, GIH. Hur hantera man könsroller i ämnet Idrott och hälsa? Hur kan betygsättningen kopplas till lärprocessen och den lokala arbetsplanen? Forumteater/rollspel för handlingsberedskap i mötet med tävlingskulturen Har idrottslärarnas syn på ämnet förändrats mellan 2002 och 2007? Charli Eriksson, Professor vid NCFF och Örebro universitet Avslutning Avslutande ord från Maria Mattson, Ordförande i Svenska Idrottslärarföreningen

6 Fritidspedagoger P r o g r a m f ö r f r i t i d s p e d a g o g e r Fredag 3 april Inledning Charli Eriksson, Professor vid NCFF och Örebro universitet Lärande på fritidshem Niklas Elofson, Fritidspedagog, har skrivit magisteruppsats om Lärande på fritidshem. Han arbetar som fritidspedagog på Tenhultsskolan samt undervisar blivande fritidspedagoger på Högskolan i Jönköping Fikapaus Bra mat på fritids Anna-Karin Jälminger, Nutritionist, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting/ki Det vi äter påverkar vårt välbefinnande både idag och på lång sikt. Dessutom påverkas miljön av våra matval. På seminariet presenteras konkreta förslag på bra mellanmål på fritids samt idéer från hur man på fritids kan arbeta pedagogiskt kring mat och miljö Lunch Parallella workshops M:1 Utomhuspedagogik en väg att lära Maria Hammarsten, Fritids- och utomhuspedagog, Gräshagsskolan i Jönköping, Ljungbergsfondens pristagare 2008 i Utomhuspedagogik Vi lär på olika sätt genom att lyssna, skriva och göra. Utomhuspedagogiken är en väg att variera undervisningen och arbetssätten inom alla skolformer för att tillgodose alla elevers olika sätt att lära. Under workshopen kommer du att få uppleva hur man kan ämnesintegrera i utemiljön. M:2 Mellis vid elden Att äta ute smakar alltid bra, och är ett viktigt pedagogiskt redskap i utomhuspedagogiken. Här får du många tips och idéer om hur du kan variera mellisen vid elden i skolskogen. Cecilia Broomé Karlsson och Katarina Åberg, Fritidspedagoger vid Latorps skola, Jenny Persson, Idrottslärare, Skogstorpsskolan Kumla M:3 Cirkus Bli inspirerad och prova på en lustfylld aktivitet där konst, improvisation, fysisk aktivitet och lärande möts. Cirkuspedagoger från Varsam AB, Örebro M:4 Teknik ute Undervisning av teknik ute ökar elevernas förståelse och inlärning av ämnet. De använder flera sinnen och teori och praktik kombineras. Kom och prova på! Niklas Jarl, Naturpedagog, Naturskolan i Örebro M:5 Grönare, vildare och roligare skolgårdar Praktiska tips idéer och inspiration om hur man med enkla medel kan utveckla den egna skolgårdsmiljön Emma Pålsson, Skolgårdsinspiratör, Naturskolan Malmö M:6 Dans Prova på lärande genom dans. Dans som social träning, rörelseuttryck och fysisk aktivet i ett. Agnes Steiner, Danspedagog, Nora kommun Fikapaus Parallella workshops N:1 Utomhuspedagogik en väg att lära (se ovan) Maria Hammarsten, Fritids- och naturpedagog, Gräshagsskolan i Jönköping N:2 Mellis vid elden (se ovan) Cecilia Broomé Karlsson och Katarina Åberg, Fritidspedagoger vid Latorps skola, Jenny Persson, Idrottslärare, Skogstorpsskolan Kumla N:3 Cirkus (se ovan) Cirkuspedagoger, Varsam, Örebro N:4 Teknik ute (se ovan) Niklas Jarl, Naturpedagog, Naturskolan i Örebro N:5 Grönare, vildare och roligare skolgårdar (se ovan) Emma Pålsson, Skolgårdsinspiratör, Naturskolan Malmö N:6 Dans (se ovan) Agnes Steiner, Danspedagog, Nora kommun Framtidens fritidspedagogik Ämnesrådet för Fritidspedagogik knyter ihop säcken

7 Översiktschema dag 1

8 Information Tid, plats och pris mm Riksstämman för hälsosamt lärande pågår under två dagar på Örebro universitet. Invigning Invigningen sker torsdagen den 2 april klockan i Aulan, Biblioteket. Registrering Registreringen sker mellan klockan utanför aulan i Biblioteket. Avslutning Konferensen avslutas fredagen den 3 april klockan Avgift Deltagaravgift för hela konferensen är 1250 kr exkl. moms, inkl. lunch och fika. Väljer du att delta en dag blir kostnaden 750 kr exkl. moms, inkl. lunch och fika. På torsdagskvällen blir det middag med dans och underhållning. Vill du delta i kvällsaktiviteten kostar det 150 kr exkl. moms, inkl. middag. (se anmälningstalongen) Anmälan Anmälan görs via vår hemsida Sista anmälningsdag är 6 mars och anmälan är därmed bindande. Vid förhinder går det bra att skicka annan deltagare. Fakturering sker efter sista anmälningsdag. OBS! De flesta programpunkter har begränsat antal platser för att gynna diskussioner. Först till kvarn gäller! Vi förbehåller oss rätten att tilldela annan programpunkt om de valda redan är fullbokade. Använd möjligheten att göra ett andrahands- och tredjehandsval på anmälningstalongen. Bekräftelse på anmälan och vilka programpunkter som du tilldelats skickas via e-post efter sista anmälningsdag. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Så här kommer du till Örebro och universitetet Det är lätt att ta sig till Örebro universitet oavsett transportmedel, all information och aktuella tidtabeller hittar du enklast via aspx Här hittar du också kartor över campusområdet. Logi Deltagare ansvarar själva för bokning av logi. För de som vill övernatta i Örebro finns rum reserverade på ett flertal hotell och vandrarhem i olika prisklasser. För utförlig information om respektive hotell, se Frågor besvaras av Peter Göttinger Camilla Ulvmyr Monica Wettler (anmälan & faktura)

Rikskonferensen för hälsosamt lärande

Rikskonferensen för hälsosamt lärande Rikskonferensen för hälsosamt lärande Örebro universitet 7 8 april 2011 Vi önskar alla 485 deltagare, föreläsare/workshopledare varmt välkomna till Örebro! I ÅR DELTAR: 175 lärare i Idrott och hälsa, 80

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Dans på schemat för alla!

Dans på schemat för alla! Sommarakademi Dans i skolan Dans på schemat för alla! Karlstads universitet 18-20 juni 2007 Foto: Eva Inde Foto:Göran Källman Dans är en konstform som tar tillvara barns och ungas behov av rörelse och

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011 Idrottslärarstämman 18 19 mars 2011 Välkomna till Luleå och årets Idrottslärarstämma. För första gången står Norrbotten som värd för Stämman, och detta förpliktar. Vi kan därför erbjuda ett starkt och

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015

Beskrivning av kurs ht 2015 Beskrivning av kurs ht 2015 2.7.4-2014:1034 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Antal högskolepoäng 45

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Hylte Naturskola att lära in ute Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Ett LONA projekt Emma

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Sammanställning och utvärdering från

Sammanställning och utvärdering från Sammanställning och utvärdering från Inspirationsdagen med Hälsofrämjande förskolor/skolor i Laholm 16 augusti 2007 Folkhälsocentrum & Lagaholmsskolan Inledning För andra året i rad arrangerade Folkhälsoenheten

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

Den professionelle yrkesläraren

Den professionelle yrkesläraren Den professionelle yrkesläraren Erfarenhetslärande nyckeln till framgång Fortbildning för lärare, programansvariga och rektorer på Bygg- och anläggningsprogrammet 27-28 mars 2014 Sunlight hotel, conference

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter!

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter! UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv 2009 Öppna föreläsningar: Bra mat för förskolebarn Skolmaten - ett folkhälsomål Bra mat för äldre Specialkoster Trender och myter

Läs mer

Idrott och hälsas didaktik (15 högskolepoäng)

Idrott och hälsas didaktik (15 högskolepoäng) 2008-03-25 Idrott och hälsas didaktik (15 högskolepoäng) Teaching and learning in physical education II ( 15 ECTS credits) VT-2008 Inriktning idrott och hälsa Hälsoakademin Örebro universitet 1 Inriktning

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 reviderad version 2002-03-19 Sida - 1 År 4-6 Kill och tjejgrupper - inom klassen 1:a mens - puberteten,

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss!

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss! Kurskatalog 2010 Hushållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Livsmedelshygien Bra mat för förskolebarn Bra mat i skolan Bra mat för äldre Specialkoster Klimatsmart om mat Den

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil.

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil. Ett manifest från Friskis&Svettis för att öka barns rörelse. Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil. maj 2012 Att barn rör

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 IUP Åt vilket håll? ANDT Jämställdhet Måluppfyllelse Kunskapskrav Hälsa Föräldrar Sex-och samlevnad. Inlärning Meritvärde Mobbning Skolreform

Läs mer

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan Move & Walk. Skolan Gymnasiesärskolan Ett steg närmare ett självständigare vuxenliv Move & Walk Gymnasiesärskolan är en friskola och är avgiftsfri för ungdomar som har avslutat sina studier på grundsärskola

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Framtidens biologiundervisning

Framtidens biologiundervisning Framtidens biologiundervisning Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 februari 2011 TALARE KEY NOTE SPEAKERS Biolog och författare Skansen-Akvariet Naturhistoriska riksmuseet Lars Magnusson Kungl.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer