HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2011"

Transkript

1 HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr

2 INNEHÅLL 3 Ledaren 4 Vandringstips 6 Info från kansliet 8 Pressklipp 9 Från gästbäckerna 10 Fly&Walk Hänt på Leden, nr Tidning från Föreningen Sörmlandsleden Ansvarig utgivare Redaktion Dan Johansson Eva Friedmann Gun-Britt Gustafsson Karin Reibring Peter Swärd Omslagsbild Våtmarken, etapp 44:3 Foto Karin Reibring Tryck Dahlströms tryckeri Nyköping Pilgrimsvandring 14 Nya naturreservat 17 Vi minns Gunnar Löwgren 20 Tack till våra sponsorer 22 Tisdagsvandring 24 Skyltar för själen Motiv från Femöre, etapp 44:3 Foto: Karin Reibring Ännu ett bra år för Sörmlandsleden 2011 närmar sig sitt slut och jag kan konstatera att det blir ett bra år för Föreningen Sörmlandsleden. Ekonomin är fortsatt god. Antalet medlemmar har ökat rekordartat och är nu Den nya guideboken har sålt i exemplar och som väntat gett föreningen mycken gratisreklam i media. I tidningen M skriver till exempel chefredaktören Amelia Adamo Vandringslusten ökade med 200 %. Vandra Sörmlandsleden är nog den vackraste och mest kompletta vandringsbok jag tagit del av. I förra numret av Hänt på leden berättade jag att styrelse och regionansvariga den 14 april höll ett idéseminarium för att få fram förslag på satsningar för att locka fler vandrare. Totalt fick vi vid och efter mötet fram hela 26 förslag. Styrelsen har nu gjort en prioritering av förslagen och 15 av dem tas med i verksamhetsplanen för Bland annat följande åtgärder: - Satsning på skolbarn och pensionärer. - Anslutningsled och informationstavla vid Kolmårdens djurpark. - Snygga informationstavlor om intressanta saker utefter leden. - Bättre information till utländska vandrare. - Uppföljning av tidigare utskick om rehab-vandringar. - Ökad arbetstid på kansliet för att hinna med både offensiva projekt och administrationen av föreningen. Årsmötet tillstyrkte en motion om En tydligare Sörmlandsled. En arbetsgrupp tillsattes, som nu lämnat en bra slutrapport. Styrelsen ställer sig bakom förslagen. Bland annat ska vi för rundslingor även använda namn, som komplement till etappbeteckningen, till exempel Nävsjön runt för etapp 35:1. Vi öppnar också upp för att ha satelliter till huvudleden, det vill säga ta bort vissa etapper som visserligen binder samman satelliten med hela leden, men som ytterst sällan används av vandrare. Genomförandet av förslagen har redan påbörjats och kommer att fortgå På styrelsens vägnar riktar jag ett varmt tack till alla vänner och gynnare av Föreningen Sörmlandsleden. Ett speciellt stort tack går till alla aktiva medlemmar. Utan ert ideella arbete skulle inte Sörmlandsleden existera. God Jul & Gott Nytt År! Dan Johansson Ordförande Föreningen Sörmlandsleden Box Oxelösund, HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

3 Vandringsförslag på Södertörn Med Stockholm som utgångspunkt finns goda möjligheter att ta sig ut på sträckan Nynäshamn Paradiset och där välja delsträckor efter eget önskemål tack vare bra kommunikationer. Kvarnängens IP, Nynäshamn - Vansta, Ösmo, 9,5 km Till starten på etapp 5:1 i Nynäshamn går buss till hållplatsen Kvarnängen (Kvarnängens IP), där går också att parkera. Med pendeltåg kommer man till Nynäsgårds station och kan följa Sörmlandsledens S-markeringar på lyktstolpar i cirka 2 km till starten. Efter starten vid Kvarnängens idrottsplats passeras Stockholmsvägen. Cirka 400 meter söderut ligger Nynäs gods. Bosättningen är från 1200-talets slut och ditflyttad från Algviken troligen på grund av landhöjningen. Förste ägare var Näskonung Bengtsson. Leden går vidare upp till Fjättersjön. En vacker källsjö med bra vatten och fina rastplatser. Genom ett utpräglat skärgårdslandskap kommer man fram till Valsjö med en fatbur troligen från Här finns också en långsmal och torr grotta väl värd en sidoutflykt. Därefter följer öppna odlingsområden fram till bondebyn Björsta, också den från 1200-talet. Vid vägkanten finns en runristning utan korsmärke. Vandringen fortsätter norrut till Älby. Norr därom finns ett stort gravfält och i dess södra ände står två runstenar. Leden går genom odlingsbygd och skogsmarker upp mot etappmålet och Vansta gård där Christoffer Pohlhem arbetade i sin ungdom. 5:2 Vansta, Ösmo - Hemfosa, 15 km Åkande med buss stiger av vid Ösmo centrum. Gång- och cykelvägen vid sidan om Nyblevägen och en liten bit av Hugins väg leder in på leden strax innan vägundergången vid Vansta. De som kommer med tåg till Ösmo station kan gena till leden genom att gå norrut på Körrunda- och Strandvägen, där leden ansluter. Halvvägs på etappen ligger Segersängs station. Leden går norrut längs den östra stranden av sjön Muskan. På andra sidan sjön skymtar storgården Körrunda med anor från medeltiden. Efter cirka 3 km längs Muskan finns ett skärmskydd. Därefter lämnar leden Muskan och passerar båtmanstorpet Sjövreten och fortsätter sedan in i ett omväxlande skogsparti och tangerar där Segersängs järnvägsstation. Efter den lilla sjön Tärnan letar sig leden fram utefter gamla sockengränser. Den uppmärksamme lägger här märke till många tomtgränsmarkeringar, så kallade råstenar. Från Tullberget finns en markerad avstickare till Borgberget som har en fornborg. Det kan vara värt besväret att göra en avstickare dit upp och tänka tillbaka på våra forntida förfäder som måste skydda sig mot aggressiva inkräktare. Närmare etappmålet går leden i kanten av Långmossen. Området är fyllt av våtmarker och har ett rikt fågelliv. På sträckan ser du kanske också några av de rovfågelarter som häckar här. 5:3 Hemfosa - Paradiset, 14 km Med tåg till Hemfosa station varifrån leden nås genom att vandra ca 1 km västerut på vägen mot Västerby. Etappen börjar med en lättgången stig fram till rastplatsen vid Transjön för att sedan fortsätta genom kuperad skogsterräng fram till de öppna markerna kring Hjälmsättra. Strax därefter skymtar den fågelrika Vädersjön, inklämd mellan höga och branta berg, som av våra förfäder använts som fornborgar. Leden tangerar bebyggt område och ute på landsvägen vandrar vi på samma väg som den danske kungen Kristian I, när han med sin här år 1471 tågade mot Stockholm. Efter att ha passerat fritidsbebyggelsen vid Våländan följer leden Vedasjön för att så småningom vika av från väg 257 upp mot Tornberget och Hanvedens skogsområde. Vid landsvägen hade Ivar Lo Johansson sitt hem och han har i många böcker berättat om skogarna kring Tornberget. Naturen på Tornberget är typisk hällmarksskog med isslipade hällar, lavar och ett rikt fågel- och djurliv. Från etappen kan man välja att följa befintliga kommunleder och vandra ned mot etapp 5 dels från ledkröken före Tornbergstoppen, dels från raststugan mellan Tornbergstoppen och etapp 6. Vid Paradiset finns parkering. Buss finns vid sjön Ådrans norra ände, hållplats Bruket, men även vid hållplats Ådran vid sjöns sydvästra sida. Buss- och pendeltågsinformation, SL Kundtjänst: (www.sl.se) Haninge kommun, turistinformation: (www.haninge.se/turism) Den som vill ha en mer detaljerad beskrivning av etapperna, naturen och de historiskt intressanta platserna kan hämta Dick Lindgrens beskrivningar på webbadressen eller beställa beskrivningen från kansliet. Utdraget av Eva Friedmann 4 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

4 Årsmöte 2012 Datum: Söndagen den 19 februari Plats: Horsvik Hotell & Konferens Studsvik Samling, kaffe och smörgås Årsmöte enligt stadgarna Gemensam lunch Vägbeskrivning: Avfarter från E4 mot Studsvik och väg 219 vid Vagnhärad, Tystberga och Nyköping. Från väg 219, ta av mot Studsvik och Stendörrens naturreservat. Motioner ska vara kansliet tillhanda senast 31/ Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet senast den 10/ Välkomna! OBS! Anmäl deltagande i lunch till kansliet senast den 6/ på eller Info från underhållet Region 5: En ny högre spång har byggts vid Millsjön av Christer Lexell, Peter Swärd, Olle Rådman, Hanserik Folkesson, Per Bengtsson, Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Region 5: Spång har reparererats och höjts på etapp 18. Hanserik Folkesson, Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Region 5: Byte av spång vid Axsjön, etapp 18. Nya ramar tillverkade för att bära densamma. Hanserik Folkesson, Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Region 6: En spång har byggts på etapp 20, reservatet Henardalen. Region 8: Ny etappskylt med ny information är uppsatt vid Stora Djulö i Katrineholm, etapp 27:1, Region 10: Anders Eriksson har byggt ny spång på Nävekvarnsslingan. Region 10: Ny spång byggd på etapp 35. Reparation av spång som blivit överkörd av skogsmaskin. Anders Eriksson, Egon Fristedt och Carl-Henrik Carxon. Region 11: Infotavla tillverkad av Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Uppsatt vid infart till kyrkogården i Oxelösund av regionen samt kyrkogårdspersonal. Region 13: En ny bro har byggts på etapp 46 vid Söra. Carl-Henrik Carxon Nya aktiva på Sörmlandsleden Bo Kronqvist, etapp 16 Förslag till styrelsen önskas Inför årsmötet 2012 har två ledamoter i styrelsen avsagt sig vidare omval/engagemang, nämligen Mikael Törmä och Eva Friedmann. För att fylla luckorna tar vi i valberedningen tacksamt emot förslag från er medlemmar. Tommie Kjellström (sammankallande) , Erik Zetterlund Åke Tunman Sven Wingren Birger Nordin Tommie Kjellström Region 8: Allan Alasjö kämpar vidare med ideliga omdragningar på etapp 26 på grund av väg- och brobyggen i området. Region 9: Ny bro byggd på etapp 31:1 av Sven Wingren, Peter Larsson och Carl-Henrik Carxon. Vill du också jobba aktivt på leden? Lediga etapper just nu: 5:3 Hemfosa - Paradiset 34 Brytsebo - Holmtorp 42 Koppartorp - Skyrshyttan 44:4 Furöarkipelagen 45 Lindbacke - Oppeby Hasse Ericson, etapp 23:2 Dag Andersson, Hans Wessgren, etapp 28:1 Kristina Branteryd, Torsten Jensen, etapp 36:1 Thorny Dabrowski, Peter Larsson, etapp 44:3 Marianne Mattiasson, etapp 45:1 Ingemar Lundin, etapp 53 Bengt Vikström, etapp 59 Roger Bäckström, etapp 61 6 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

5 Pressklipp Vill du vandra en helg eller bara ett par dagar? Enklare än Sörmlandsleden kan det inte bli för stockholmaren. Sörmlandsleden är 1000 km frihet och startar vid tunnelbanan i Björkhagen. Tara Det finns de som sätter en ära i att vandra i fjärran länder. Men man behöver inte lämna sina hemtrakter för att uppleva vacker natur eller uppnå det meditativa lugn som förknippas med långvandringar. Nynäshamns-Posten Faktum är att Sörmlandsleden är tuffare än fjällen. På Sörmlandsleden måste du klara dig på egen hand. Här finns inga stugor med spis och proviant. Här finns heller ingen upparbetad logistik vad gäller transporter. Svenska låglandsleder kräver erfarna vandrare åtminstone om du ska vandra längre sträckor. Någon som ganska väl vet vad ryggsäcken kräver och benen klarar. Gunnar Andersson i Turist Sörmlandsleden var Sveriges första låglandsled och den som alla andra därefter försökt kopiera. Till skillnad mot många efterföljare fortsätter originalet att fungera klanderfritt. Det beror på att Sörmlandsleden drivs av en förening. Frivilliga krafter som ser till att skyltar pekar rätt, som städar i skärmskydden och röjer sly. Gunnar Andersson i Turist Om guideboken: boken är så rikt och inspirerande illustrerad att min vandringslust ökade med 200 procent. Amelia Adamo i M magasin Bilderna kunde vara mer inspirerande, men informationen känns matnyttig och användbar. Vagabond det bläddervänliga lilla formatet, gör boken till en mycket användbar hjälpreda för planering av vandringarna. Nynäshamns-Posten Från gästböckerna Via gästböckerna, både i de ute på leden och på hemsidan, får vi mycket beröm för vårt arbete med leden, men också påminnelser om att inte allt alltid är på topp. Båda varianterna hjälper och inspirerar oss i det fortsatta arbetet. Efter lite regn var det lite blött på leden. Men för barn är det ju bara positivt. Men för fan, revidera kartan. En spännande natt med häftigt blixt- och åskväder. Vackert, myggfritt (nästan), lugn och ro. Naturen är Guds gåva till människan. Tack alla ni som tar hand om den. 15 tjejer på pigga ben tycker att leden behöver röjas! Tolfte året på leden. Alltid lika härligt. Snyggt ställe, synd att folk dumpat tält här. Det gröna var fint, det tar vi med oss. Källan vi passerade var fantastiskt bra! Tack! Walked now for over 8 days, done 240 km with another 380 to go! We left on the 5th May 2011 and here we are on the 12th. We plan to finish on 25th having done the whole Sörmlandsleden. A long hike for an Englishman! Vandring här på Sörmlandsleden var jättefint! Very nice area. Idag såg vi en älg! I have never seen en älg before. We come back next year. /Simone and Frank från Tyskland 8 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

6 Landa först, vandra sedan Numera finns skräddarsydda vandringsförslag för flygresenärer, som landar på Skavsta. Det är bara att börja gå direkt utanför ankomsthallen. På Sörmlandsledens hemsida finns detaljerad information på engelska och tyska under länken Fly&Walk. Efter att ha passerat Skavstas ankomsthall är det bara att kränga på sig ryggsäcken, korsa gatan och börja vandringen. Första etapptavlan väntar utanför Connect Hotel. - Här på turistbyrån möter vi två sorters vandrare, dels de som vill göra en dagsutflykt, dels erfarna vandrare med ryggsäck, tält och annan utrustning, berättar Tommy Sundin. Vandrarna har antingen hittat Sörmlandsleden på internet eller fått information via djungeltelegrafen. Mycket sprids från mun till mun, någon har hört talas om någon som Turistbyrån huserar vid Stora torget i hjärtat av Nyköping, men har också en filial på flygplatsen. Fler och fler turister tycks vilja ut och uppleva den svenska naturen. - Dagsvandrarna rekommenderar vi till exempel Nävsjön runt. Vanligaste frågan gäller transporten. Även långvandrarna kan vilja åka kollektivt första biten för att sedan försöka nå exempelvis Stockholm till fots, berättar Tommy Sundin. Andra vanliga frågor gäller kartor och tillgång till friskt vatten. Hemsidans Fly&Walk föreslår dels en sydlig, dels en nordlig rutt. Första sträckan är gemensam, från flygplatsen in till Nyköping. Söderut fortsätter man genom skogarna i riktning Bråviken för att sedan njuta av Tunaberg och havet innan man efter tio mil är tillbaka i Nyköping. Norrut når man efter dryga sex mil Trosa lämpligt för dem som vill kombinera med Stockholmsbesök. Hemsidan föreslår även en lite bekvämare variant Sörmlandsleden light. Det är en fyradagarsvandring med övernattning inomhus. Fly&Walk är noga med att förvarna vandrare från mer tättbefolkade länder. Längs leden är det långt mellan affärer, matställen och övernattningsmöjligheter. Planering är A och O. I september stötte underhållsansvarige Carl-Henrik Carxon på tre tyskar vid Överdammens skärmskydd (etapp 36:2). De hade hittat Östgötaleden på internet, flugit till Skavsta och tagit buss till Kvarsebo. Från bussen till färjeläget hamnade de på Sörmlandsleden, och fick ett väldigt gott intryck. De åkte över Bråviken som planerat, men vände efter tre kilometer på Östgötaleden. Istället vandrade de Sörmlandsledens 33:1 och 34 till Fjällmossen. Nu var de på väg tillbaka till flygplatsen. Karin Reibring Tog färjan över Bråviken men vände tillbaka till Sörmlandsleden gjorde tyskarna Felicitas Niekiel, Simon Christoph och Thime Franke. Foto: Carl-Henrik Carxon Norra rutten 46:1 Skavsta-Nyköping 46 Oppeby-Vittenberga, 8 km 47 Vittenberga-Svärta, 6 km 48 Svärta-Holmsjön, 9 km 49 Holmsjön-Bälinge, 9 km Södra rutten 46:1 Skavsta-Nyköping 44 Nyköping-Bergshammar, 5 km 36:3 Bergshammar-Fada kvarn, 7 km 36:2 Fada kvarn-gälkhyttan, 10 km 36:1 Gälkhyttan-Nävsjön, 9 km 36 Nävsjön-Nävekvarn, 11 km 37 Nävekvarn-Lilla Uttervik, 7 km 38 Lilla Uttervik-Västra Kovik, 6 km 39 Västra Kovik-Dragsviken, 6 km 40 Dragsviken-Mellsjön, 5 km 41 Mellsjön-Koppartorp, 7 km 43 Skyrshyttan-Sandstugan, 5 km 44 Sandstugan-Nyköping, 12 km 50 Bälinge-Frillingmossen, 6 km 50:1 Frillngmossen-Björken, 4 km 54 Björken-Gisekvarn, 4 km 55 Gisekvarn-Trosa, 17 km Fortsättning till Stockholm, 136 km Sörmlandsleden light Med övernattning inomhus. Dag 1: Buss Nyköping-Tystberga. Vandring 5 km på etapp 49 till Bälinge kyrka. Därefter 1 km till Oppeby säteri. Dag 2: Gå tillbaka till Bälinge kyrka. Sedan 13 km på etapperna 50 och 51 till Nynäs slott. Vandrarhem. Dag 3: 19 km på etapperna 52 och 53:1 till Källviks brygga. Sävö vandrarhem hämtar med båt. Dag 4: Båt till Nyköping eller Trosa. Fortsätt med kollektivtrafik till Stockholm eller Nyköping. För att ovanstående vandring ska fungera krävs hänsyn till årstid och veckodagar. 10 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

7 Vandring med blicken inåt En pilgrim är någon som är på väg. På väg kan man vara rent kroppsligt, men också inuti genom att utvecklas som människa. Pilgrimsvandrare använder ofta Sörmlandsleden. Pilgrimsvandringar har blivit vanligare på senare år. Skillnaden jämfört med en vanlig vandring är att man medvetet söker ett möte med sig själv på en djupare nivå. Den yttre vandringen blir ett redskap för den inre. Därför brukar delar av vandringen ske i tysthet. - En målsättning är att deltagarna ska känna sig styrkta efteråt, säger Hans - Vi är tysta en del av tiden. Jag tror människor har behov av tystnad, säger Hans Nilsson. Nilsson, som sedan 2005 ordnat pilgrimsvandringar i Nyköpingstrakten. Den senaste ägde rum i oktober och gick från Bälinge kyrka till Nynäs en sträcka på kilometer (etapperna 50 och 51 på Sörmlandsleden). Man har också gått från Nyköping till Ryssbergen, Nyköping-Söra-sjungande stenarna vid Svärta och från stiftsgården Stjärnholm till Femöre (Oxelösund). Tunaberg är en vacker trakt där man vandrat från Mellsjön till Koppartorp (etapp 41) och vid ett annat tillfälle från Kovik till Mellsjön (etapperna 39-40). Hans Nilsson går alltid ut själv i förväg och rekognoscerar. Han har alltid gillat att gå i skogen. - Jag har fascinerats av pilgrimerna Foto: Albin Andreasson som vandrade. Det här är något som mognat fram, berättar han. Vandringarna, ett par gånger om året, sker i Hjortensbergskyrkans regi och är öppna för vem som helst. - Vi är tysta en del av tiden. Jag tror att människor har behov av tystnad. Det är skönt att ibland slippa prata men också att fundera över sin egen livssituation, kanske också över förhållandet till högre makter som Gud. Det brukar fungera bra medan man går, säger Hans Nilsson. Deltagarna brukar få någon form av frågeställning att fundera över. Vid något av stoppen hålls en andakt. Man brukar använda sig av Pilgrimsboken, som Pilgrimscentrum i Vadstena gett ut. I år och i fjol har man på försommaren gjort tredagarsvandringar på Östgötaleden, dels Linköping-Bjärka Säby- Vårdnäs, dels Ödeshög-Vadstena (Klosterleden). I somras ägde PAX 2011 rum. Det var Foto: Karin Reibring en stor pilgrimsvandring på temat fred och människovärde med anledning av de 50 år som gått sedan Dag Hammarskjöld dog. Den startade i Uppsala den 12 juni och nådde fram till Dag Hammarkjölds skånska Backåkra den 17 juli. Deltagarna valde själva vilken sträcka de ville gå. 23 juni-2 juli gick vandringen på Sörmlandsleden med start vid Lida friluftsgård för att vid Kvarsebo passera gränsen till Östergötland. Karin Reibring Pilgrimsvandra i Tyresö Drottning Kristinas pilgrimsled förbinder Sörmlandsleden med det vackra och kulturhistoriskt intressant området runt Tyresö slott och kyrka. Hela sträckan är markerad med Pilgrimscentrum Tyresös symbol, vilket gör den enkel att följa. 12 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

8 Nya naturreservat att njuta av Flera naturreservat är under bildande - ett stort arbete för vart och ett. Men vi kan alltså se fram emot fler under de kommande åren, både i anslutning till leden och på andra platser. Avsikten med att bilda naturreservat är att bevara för framtiden. Men det är också för att vi alla skall kunna ta del av dessa på ett eller annat sätt unika områden. Ge därför din vandring på Sörmlandsleden lite extra bonus genom att våga kliva av från leden och in i naturreservat du stöter på! Där finns ännu mer att njuta av och beundra. Planerar du din vandring, kan du kolla på länsstyrelsens hemsida och läsa ut var reservaten finns och vad som är unikt för respektive naturreservat. Var nyfiken - det ger merupplevelser, som man kommer ihåg och njuter av! Peter Swärd/Kerstin Sixhöj, etapp 13 Från gästböckerna Peter Swärd efter en stormig natt i reservatet Djupviken. Vi har sett dom. De röda markeringarna på några platser i skogen längs vår etapp 13 i nordöstra Gnesta kommun. Och undrat vad det kan vara. Men nu vet vi att det till vår glädje har bildats två nya naturreservat öster/norr om Stora Kvarnsjön. Djupvikens naturreservat är det mindre. Sörmlandsleden går cirka 800 meter i reservatet genom gammal kulturmark, där stormen Gudrun härjade rätt kraftigt och fällde flera stora träd över leden. Detta naturreservat ligger just nu ute på en sista remissrunda inför slutligt fastställande av reservatsbestämmelserna. Lugnets naturreservat är cirka tre gånger så stort. I detta går leden ungefär två kilometer längs Stora Kvarnsjöns norra strand i gammaltallskogen. Det var i detta område vi stötte på lodjuret, som vi skrev om i HPL nr 2/2010. Det känns verkligen bra att dessa skogar nu skyddas för framtiden. Detta reservat har fått sitt namn efter torpet Lugnet, som låg en bit upp i sänkan där etapp 13 kommer österifrån ner mot Stora Kvarnsjön. Det var bebott fram till början av 1900-talet och revs några årtionden senare. Kvar är en tegelhög efter skorstensstocken och en skylt, som berättar historien om Lugnet. En nutida besökare kan nog konstatera att platsen gör skäl för namnet. Hade tänkt sova i kojan, men det rykte bara in när vi försökte elda, slog upp tältet istället. Fin plats ändå. Skogens harmoni är skön att vila i, allt är grönt nu och aftonen ljuder av fågelsång. Don t swim in the lake! Worms soak your blood. Det regnar görmycket och vi ska försöka ta oss till Vagnhärad. Natten var jättemysig. Väl skött skärmskydd! We had a great time hiking the Sörmlandsleden! Where is everybody? Met 1 person in 3 days. The landscape is amazing, especially the lakes! Looking forward to see the sea today. Could need some more drinking-water on the trail. 14 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

9 M s Island MFS Active Meindl Island MFS Active Den nya uppdaterade klassikern. Island MFS Active har fått uppdateringar som gör den ännu bättre och skönare att använda. Nytt Gore-Tex foder. Skinnfoder upptill i skaftet. Bättre ventilation. Stabilare snörsystem. MFS i skaft och sula. Dam & Herr Rek.ut 3200:- Nu 2295:- Sea to Summit Alpine Gaiters Damask i Event-membran, Vattentät med bra andning. Bred kardborr stängning framtill tryckknapp för extra låsning, rem under skon som håller gaitern på plats. Ett måste för dig som är rädd om skon samtidigt skyddar den mot väta, smuts och slitage på kläderna. Perfekt för vandring, skidturer och långfärdsskridskor. storlek,: S,M,L Rek.ut 650:- Nu 499:- Erbjudandet gäller fram till W s Island MFS Active Meindl Sportwax Ett måste för att få en sko att hålla och fungerar under en längre tid. Är lätt att smörja skon med då sportwaxet är tunt och lätt att bearbetad in i skon Rek.ut 110:- Nu 79:- Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Med reservation för slutförsäljning. Vid beställning tillkommer postförskott och frakt, beställning görs på Våra ordinarie öppettider onsdagar lördagar vi tar ej kort, kontant betalning. Vägbeskrivning se Vi finns på norra Mörkö, vid Engsholms Slott. Ni kan även nå oss på / 97. Vi minns Gunnar Löwgren Gunnar Löwgren, hedersordförande i Föreningen Sörmlandsleden, avled den 26 oktober i en ålder av 93 år. Gunnars hängivna arbete för Sörmlandsleden har varit helt avgörande för dess utveckling och för att leden nått sin position som Sveriges mest kända låglandsled. Historien är i korthet följande: I mitten av 1960-talet började några friluftsentusiaster i Södertälje göra rekognosceringar för att anlägga en vandringsled i Sörmland kom de i kontakt med Gunnar Löwgren i Oxelösund och då tog det fart invigdes den första etappen vid Ånhammar omfattade leden 50 mil och idag är Sörmlandsleden 100 mil lång. Sörmlandsleden var från början en del av Friluftsfrämjandet, men blev 1980 en egen ideell förening med Gunnar Löwgren som ordförande. Gunnar stannade som ordförande till Han fortsatte därefter sitt ideella arbete för Sörmlands- 90-årsdagen. Foto: Eva Friedmann Gunnar Löwgren på 1970-talet. Foto: Birger Nordin leden till början av 2000, då han med ålderns rätt drog sig tillbaka. Gunnar hade då arbetat ideellt för föreningen på heltid i 20 år. Ett av Gunnars många avgörande bidrag till Sörmlandsledens utveckling var upplägget att basera verksamheten på ideellt arbete. Det är helt unikt. Idag arbetar 190 personer ideellt med ledens underhåll och utveckling. Som stöd finns 1,5 anställda på kansliet i Oxelösund. Värdet av det ideella arbetet uppskattas till två miljoner kronor per år. Det innebär att samhällets kostnad för leden är mindre än en tredjedel av vad den är för jämförbara vandringsleder, som finansieras med allmänna medel. Sista gången Gunnar deltog i en aktivitet med Sörmlandsleden var i december Vi minns med stor tacksamhet en stor och varm eldsjäl, som skapat en institution som i vår närmiljö ger alla möjligheter till motion och naturupplevelser. Detta till stor nytta för folkhälsa, trivsel och besöksnäring. Våra tankar går till Ann-Mari och barnen med familjer. Dan Johansson, ordförande Eva Friedmann, sekreterare 16 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

10 Guideboken populär Den nya guideboken, som var efterlängtad, har blivit mycket populär. Den finns att köpa från föreningens kansli i Oxelösund. Priset för icke medlemmar är 300 kronor inklusive porto. Pengarna sätts in på plusgirokonto , ange Guidebok, så skickar vi den omgående. Glöm inte namn och adress! Det går också bra att besöka kansliet (vardagar 9-12), då är priset 270 kr. Ring gärna innan för säkerhets skull! För medlemmar är priset 230 kronor inklusive frakt, 200 kronor utan. Observera att boken endast har översiktskartor, som inte går att orientera efter. Detaljerade etappkartor finns tillgängliga på hemsidan för medlemmar. Är man inte medlem finns det en kartplan på hemsidan under (Leden/Kartinformation), där det framgår vilken terrängkarta som gäller för de olika etapperna. Rättelser till guideboken finns på hemsidan. Vi vill att skolelever ska längta tillbaka till naturen Föreningen Sörmlandsleden vill underlätta för skolor att använda sig av Sörmlandsleden. Skolsatsningen har påbörjats under hösten genom träffar med idrottslärare i Nyköpings- och Oxelösundstrakten. Lärarna fungerar som bollplank. Vi vill veta deras behov, önskemål och idéer. Har du, som läser detta, tankar och idéer? Förmedla dessa till Eller ring Tack på förhand! Fler läser hemsidan Fly&Walk, de nya sidorna på tyska och engelska, har varit välbesökta under säsongen, liksom sidorna i övrigt. Vid en jämförelse av perioden juni augusti 2010 med motsvarande tid 2011, har besöken på hemsidan ökat med mer än 30 procent. En mer undanskymd nyhet är att medlemmar kan läsa gamla Hänt i leden och Hänt på leden - om verksamheten från 1977 till 1900-talets slut. Det hände mycket under den tiden. Vad vill du läsa om? Tidlösa tips ur Hänt på leden 1981 Vad vill du läsa om i Hänt på leden? Vi som gör Sörmlandsledens medlemstidning vill gärna att den ska vara intressant, läsvärd, spännande, engagerande kort sagt ge mersmak och öka vandringslusten. Hör av dig till Eller ring må-fre kl HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

11 Tack till våra sponsorer! Guldsponsorer Folktandvården Sörmland HSB Södermanland Länsförsäkringar Södermanland Rörmontage i Nyköping AB Sparbanken Rekarne Silversponsorer ABEKA Nyköping Bilcenter Nyköping CE Sprinkler AB Nyköping Danske Bank Nyköping Foria Södertälje Hemköp Gnesta Holmen Skog ICA Kvantum Oxelösund ICA Supermarket Oppeby Larsson & Kjellberg Oxelösund Länstidningen Södertälje Bronssponsorer Anderssons Glas i Nyköping Arnö Livs AB Autolack i Nyköping Berendsen Textil Service Nyköping Bilaffären AB Nyköping Birgers konditori Oxelösund/Nyköping Mellanskog Nordea Nyköping Oxelösunds Hamn SEB Nyköping Södermanlands Nyheter SSAB Oxelösund Sörmlands Grafiska Katrineholm Sörmlands Sparbank Trosa Stadshotell Glassfabriken Flen Vattenfall AB Värme Nyköping Villaägarna i Nyköping Bjöörns Cykel Nyköping Blommenhof Hotell Nyköping Bokia Katrineholm Borox Fastigheter Oxelösund Bygg & Interiör Flen Camfil Svenska AB Trosa Carlssons Glas Oxelösund Connect Hotel Skavsta Coop Forum Nyköping Dahlströms Nyköping Däckcenter Nyköping Eliassons Järn Oxelösund Elkedjan Hushållsgruppen Nyköping Ernst & Young Nyköping Esséus Husvagnar Oxelösund Flens Bostad AB Friluftsboden Mörkö Gamiva AB Gnesta Gnesta Bohandel Grant Thornton Nyköping Gräv och Skog Runtuna Haag & Carlsson Bil Nyköping Hagströmsgruppen Järna Hellmanska Gården Nyköping Holmgrens Färghus Nyköping Hotell Ankaret, Oxelösund Hotel Forty Towers Nyköping Hotell Gillet Katrineholm Hotell Kompaniet Nyköping Hotel Lanterna Nyköping Hultafors Bruk AB Åby Hyrmaskiner Bo Zenk Nyköping Håknäs vandrarhem Järna Ibis Hotell Nyköping ICA Kronhallen Nyköping ICA Maxi Katrineholm ICA Nära Nyköp ICA Nära Stigtomta ICA Strandhallen, Stjärnhov ICA Supermarket Gnesta ICA Köpcenter Järna Intersport Gnesta J.F. Åkerberg & Son Jönåker Jober Fritid/Intersport Nyköping Johnells Nyköping Järna trä Konservkompaniet KWD Group Nyköping Landbloms Bil AB Nyköping Lantmännen Maskin AB Nyköping Mobergs Frisersalong Nyköping Motorcity i Nyköping Nya Färgcenter Vagnhärad Nyköpings Folkhögskola Nyköpingshem AB Nyköpings Kök & Kakelbutik Nyvest Bygg AB Nävekvarns Vandrarhem Padrons Svets & Smide Nyköping Parker Hannifin AB Flen Plåt & Ventilation i Nyköping AB Proauto Nyköping Puttes Smörgåsbar Nyköping Rehns Nyköping Rekal Svenska AB Gnesta Sagers Möbler Nyköping Scandic Nyköping City Skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund Solberga By Järna Stafsjö Valves Stafsjö vandrarhem Stavsjö Krog & Kafé Stiftsgården Stjärnholm Stockholm Adventures Stockholms Landstings Idrottsförbund Stockholm Skavsta Airport StorKöksGruppen Öst Nyköping Studsvik Nuclear AB Sunlight House Nyköping Svensk Fastighetsförmedling Nyköping Switsbake Malmköping Söderbergs Bil AB Team Sportia Trosa Thunman Entreprenad Nyköping Tidningen Sörmlandsbygden Tjeders Industri AB Malmköping Trobergs Tandvård Nyköping Trosa Bokhandel AB Vandrarhemmet Snipan Trosa Wettergrens Tak Nyköping Vrena Mekaniska Verkstad Wreta Gästgifveri Jönåker Värme & Vatten Nyköping XL-Bygg Bengtås Trä Gnesta Åsa Folkhögskola Sköldinge 20 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

12 Tisdagsvandrarna går sedan 1993 En grupp gamla orienterare i Katrineholm tyckte att det skulle vara trevligt att gå en skogspromenad tillsammans utan tävlingsstress. Det råkade bli en tisdag (september 1993) som 15 glada träffades för en skogspromenad och så har det fortsatt genom åren. I tisdags (den 8 november 2011) gjorde gruppen sin 785:e vandring. Av de 15 som var med vid första tillfället finns nu bara en kvar, men 209 personer har prövat på att gå åtminstone en gång. Gruppens storlek varierar, senast var vi 47 glada pensionärer som slöt upp vid Katrineholms scoutstuga. Stig Alfredsson hade länge talat om en vandring nära Svalboviken men då ska det vara solsken. Visserligen var det mulet på morgonen, men SMHI hade lovat solsken längre fram på dagen. Så vi packade in oss i bilarna, styrde 3,5 mil norrut och parkerade i en grusgrop nära Svalboviken. Promenaden gick någon kilometer på en liten grusväg västerut mot Sörmlandsledens etapp 24, som sköts av Åke Olofsson (ej med på denna vandring) och nämnde Stig Alfredsson som ledde promenaden och kunde berätta om trakten. Det viktiga förmiddagskaffet intogs på Eskilstunas högsta punkt, Tyckenhedsberget, och smakade så gott som det bara kan göra ute i naturen. Vandringen fortsatte på Sörmlandsleden via Svalboviksbadet till starttavlan för etapperna 23, 24 och 24:3 och Över kyrkogården i Oxelösund Ingen tisdagsvandring utan fikapaus. vidare till våra bilar för hemtransport i det utlovade solskenet. Ytterligare en tisdagsvandring att lägga till handlingarna som en utflykt med en trevlig guide, Stig, väl förtrogen med trakten kring Svalboviken och Näshulta där han både växte upp, där hans etapp på Sörmlandsleden startar och där han i dag har sin jaktmark. Text: Bernt-Eric Halvarsson Foto: Birgitta Leufstedt Oxelösunds församling har gett Sörmlandsleden tillåtelse att dra tillfartsleden till våtmarken över kyrkogården (vid övre Frösäng). Den befintliga dragningen nordväst om detta område behålls utifall att. Många uppskattar det nya alternativet, bland annat för att området är oerhört vackert och välskött samt att alternativet passerar ett mindre kärr. Tommie Kjellström Etapp 29: Hjulbonäs innan Fagerön. Foto: Carl-Henrik Carxon 22 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

13 Skyltar för själen När bekymmer trycker dig, när du lider och har kval, då kan skogen i Okertal vederkvicka dig. Dessa fina skyltar såg vi under en vandring i Harz-området i Tyskland. Gun-Britt Gustafsson Foto: Gun-Britt Gustafsson 24 HÄNT PÅ leden nr

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter.

Läs mer

Sommar i Nyköping. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen.

Sommar i Nyköping. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen. NYKÖPINGS TIDNING. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen. Sommar i Nyköping Integrationspris ska få oss att tänka till. 300 UNGDOMAR

Läs mer

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet.

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Nr 53-16 februari 2007 Foto: Bo Axhammar Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn fått igång byaföreningen, protokollet fanns med och en

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Stickning. Skrevan. Kvarseboklint. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Festlig skolinvigning!

KOLMÅRDSNYTT. Stickning. Skrevan. Kvarseboklint. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Festlig skolinvigning! KOLMÅRDSNYTT Nr 2, 2014 Årgång 5 Foto: Solveig Delhag Skrevan Kvarseboklint PROFILEN Festlig skolinvigning! Se sid 3 Se sid 5 Stickning Se sid 35 Margaretha Läs om Kolmårdens Naturreservat Se sid 10-11

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

NY. Kommunservice gav Seger för Viktor. Vi bor farligt nära polishuset. Räcker inte pengarna?

NY. Kommunservice gav Seger för Viktor. Vi bor farligt nära polishuset. Räcker inte pengarna? NYKÖPINGS TIDNING. SEPTEMBER NR 6 2005. NY ÄR EN TIDNING FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. NY. Snabba på. Snart är de slut. Vi bor farligt nära polishuset Räcker inte pengarna? sidan 2 Tar lönen slut för fort? Ökar

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer NUMMER 3 APRIL 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009 BYGGLÄGET APRIL 2009 FRAMTIDENS BOSTADSOMRÅDEN NYKÖPINGS KOMMUN HAR GOD EKONOMI FAMILJEHEM SÖKES LÖRDAGSÖPPET I

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 INNEHÅLL Att göra... 3 Bytesmarknad... 3 Annons skridskoskola... 4 Långfärdsskridsko - information... 6 BESÖK MUSEET BIOTOPIA I UPPSALA... 7 GEOCACHING... 8 AKTIVITETSGUIDE

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Ungt Företagande Amanda Hanssen. Brukshundklubben. Släktforskning OXELÖSUNDSTIDNINGEN ALLTID NÄRA DIG. OXDMaj 2014 www.oxd.nu

Ungt Företagande Amanda Hanssen. Brukshundklubben. Släktforskning OXELÖSUNDSTIDNINGEN ALLTID NÄRA DIG. OXDMaj 2014 www.oxd.nu OXELÖSUNDSTIDNINGEN ALLTID NÄRA DIG OXDMaj 2014 www.oxd.nu Brukshundklubben Träning och gemenskap sid 8-10 Släktforskning Historia och föreningsliv sid 32-33 Ungt Företagande Amanda Hanssen sid 20+21 Ledare

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

NYINFLYTTAD TRAFIKGRUPPEN TRIO HOGANAS VÅR LOKALE BIODLARE

NYINFLYTTAD TRAFIKGRUPPEN TRIO HOGANAS VÅR LOKALE BIODLARE STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B YA F Ö R E N I N G 1 / 2 012 NYINFLYTTAD TRAFIKGRUPPEN TRIO HOGANAS VÅR LOKALE BIODLARE Sagt i Strandbaden... 2 Louise Vinck Föreningen

Läs mer

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb 1 Linköpings fågelklubb Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se Postadress: Linköpings Fågelklubb c/o Stefan Desai O G Svenssons väg 20 590

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Norra Ängby Tidning. Tim väktaren! Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby.

Norra Ängby Tidning. Tim väktaren! Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby. Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Tidning Nr juni 0 årgång pris :- Tim väktaren! Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby.se Ordföranden har ordet: Hänt sedan sist!

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer