HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2011"

Transkript

1 HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr

2 INNEHÅLL 3 Ledaren 4 Vandringstips 6 Info från kansliet 8 Pressklipp 9 Från gästbäckerna 10 Fly&Walk Hänt på Leden, nr Tidning från Föreningen Sörmlandsleden Ansvarig utgivare Redaktion Dan Johansson Eva Friedmann Gun-Britt Gustafsson Karin Reibring Peter Swärd Omslagsbild Våtmarken, etapp 44:3 Foto Karin Reibring Tryck Dahlströms tryckeri Nyköping Pilgrimsvandring 14 Nya naturreservat 17 Vi minns Gunnar Löwgren 20 Tack till våra sponsorer 22 Tisdagsvandring 24 Skyltar för själen Motiv från Femöre, etapp 44:3 Foto: Karin Reibring Ännu ett bra år för Sörmlandsleden 2011 närmar sig sitt slut och jag kan konstatera att det blir ett bra år för Föreningen Sörmlandsleden. Ekonomin är fortsatt god. Antalet medlemmar har ökat rekordartat och är nu Den nya guideboken har sålt i exemplar och som väntat gett föreningen mycken gratisreklam i media. I tidningen M skriver till exempel chefredaktören Amelia Adamo Vandringslusten ökade med 200 %. Vandra Sörmlandsleden är nog den vackraste och mest kompletta vandringsbok jag tagit del av. I förra numret av Hänt på leden berättade jag att styrelse och regionansvariga den 14 april höll ett idéseminarium för att få fram förslag på satsningar för att locka fler vandrare. Totalt fick vi vid och efter mötet fram hela 26 förslag. Styrelsen har nu gjort en prioritering av förslagen och 15 av dem tas med i verksamhetsplanen för Bland annat följande åtgärder: - Satsning på skolbarn och pensionärer. - Anslutningsled och informationstavla vid Kolmårdens djurpark. - Snygga informationstavlor om intressanta saker utefter leden. - Bättre information till utländska vandrare. - Uppföljning av tidigare utskick om rehab-vandringar. - Ökad arbetstid på kansliet för att hinna med både offensiva projekt och administrationen av föreningen. Årsmötet tillstyrkte en motion om En tydligare Sörmlandsled. En arbetsgrupp tillsattes, som nu lämnat en bra slutrapport. Styrelsen ställer sig bakom förslagen. Bland annat ska vi för rundslingor även använda namn, som komplement till etappbeteckningen, till exempel Nävsjön runt för etapp 35:1. Vi öppnar också upp för att ha satelliter till huvudleden, det vill säga ta bort vissa etapper som visserligen binder samman satelliten med hela leden, men som ytterst sällan används av vandrare. Genomförandet av förslagen har redan påbörjats och kommer att fortgå På styrelsens vägnar riktar jag ett varmt tack till alla vänner och gynnare av Föreningen Sörmlandsleden. Ett speciellt stort tack går till alla aktiva medlemmar. Utan ert ideella arbete skulle inte Sörmlandsleden existera. God Jul & Gott Nytt År! Dan Johansson Ordförande Föreningen Sörmlandsleden Box Oxelösund, HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

3 Vandringsförslag på Södertörn Med Stockholm som utgångspunkt finns goda möjligheter att ta sig ut på sträckan Nynäshamn Paradiset och där välja delsträckor efter eget önskemål tack vare bra kommunikationer. Kvarnängens IP, Nynäshamn - Vansta, Ösmo, 9,5 km Till starten på etapp 5:1 i Nynäshamn går buss till hållplatsen Kvarnängen (Kvarnängens IP), där går också att parkera. Med pendeltåg kommer man till Nynäsgårds station och kan följa Sörmlandsledens S-markeringar på lyktstolpar i cirka 2 km till starten. Efter starten vid Kvarnängens idrottsplats passeras Stockholmsvägen. Cirka 400 meter söderut ligger Nynäs gods. Bosättningen är från 1200-talets slut och ditflyttad från Algviken troligen på grund av landhöjningen. Förste ägare var Näskonung Bengtsson. Leden går vidare upp till Fjättersjön. En vacker källsjö med bra vatten och fina rastplatser. Genom ett utpräglat skärgårdslandskap kommer man fram till Valsjö med en fatbur troligen från Här finns också en långsmal och torr grotta väl värd en sidoutflykt. Därefter följer öppna odlingsområden fram till bondebyn Björsta, också den från 1200-talet. Vid vägkanten finns en runristning utan korsmärke. Vandringen fortsätter norrut till Älby. Norr därom finns ett stort gravfält och i dess södra ände står två runstenar. Leden går genom odlingsbygd och skogsmarker upp mot etappmålet och Vansta gård där Christoffer Pohlhem arbetade i sin ungdom. 5:2 Vansta, Ösmo - Hemfosa, 15 km Åkande med buss stiger av vid Ösmo centrum. Gång- och cykelvägen vid sidan om Nyblevägen och en liten bit av Hugins väg leder in på leden strax innan vägundergången vid Vansta. De som kommer med tåg till Ösmo station kan gena till leden genom att gå norrut på Körrunda- och Strandvägen, där leden ansluter. Halvvägs på etappen ligger Segersängs station. Leden går norrut längs den östra stranden av sjön Muskan. På andra sidan sjön skymtar storgården Körrunda med anor från medeltiden. Efter cirka 3 km längs Muskan finns ett skärmskydd. Därefter lämnar leden Muskan och passerar båtmanstorpet Sjövreten och fortsätter sedan in i ett omväxlande skogsparti och tangerar där Segersängs järnvägsstation. Efter den lilla sjön Tärnan letar sig leden fram utefter gamla sockengränser. Den uppmärksamme lägger här märke till många tomtgränsmarkeringar, så kallade råstenar. Från Tullberget finns en markerad avstickare till Borgberget som har en fornborg. Det kan vara värt besväret att göra en avstickare dit upp och tänka tillbaka på våra forntida förfäder som måste skydda sig mot aggressiva inkräktare. Närmare etappmålet går leden i kanten av Långmossen. Området är fyllt av våtmarker och har ett rikt fågelliv. På sträckan ser du kanske också några av de rovfågelarter som häckar här. 5:3 Hemfosa - Paradiset, 14 km Med tåg till Hemfosa station varifrån leden nås genom att vandra ca 1 km västerut på vägen mot Västerby. Etappen börjar med en lättgången stig fram till rastplatsen vid Transjön för att sedan fortsätta genom kuperad skogsterräng fram till de öppna markerna kring Hjälmsättra. Strax därefter skymtar den fågelrika Vädersjön, inklämd mellan höga och branta berg, som av våra förfäder använts som fornborgar. Leden tangerar bebyggt område och ute på landsvägen vandrar vi på samma väg som den danske kungen Kristian I, när han med sin här år 1471 tågade mot Stockholm. Efter att ha passerat fritidsbebyggelsen vid Våländan följer leden Vedasjön för att så småningom vika av från väg 257 upp mot Tornberget och Hanvedens skogsområde. Vid landsvägen hade Ivar Lo Johansson sitt hem och han har i många böcker berättat om skogarna kring Tornberget. Naturen på Tornberget är typisk hällmarksskog med isslipade hällar, lavar och ett rikt fågel- och djurliv. Från etappen kan man välja att följa befintliga kommunleder och vandra ned mot etapp 5 dels från ledkröken före Tornbergstoppen, dels från raststugan mellan Tornbergstoppen och etapp 6. Vid Paradiset finns parkering. Buss finns vid sjön Ådrans norra ände, hållplats Bruket, men även vid hållplats Ådran vid sjöns sydvästra sida. Buss- och pendeltågsinformation, SL Kundtjänst: ( Haninge kommun, turistinformation: ( Den som vill ha en mer detaljerad beskrivning av etapperna, naturen och de historiskt intressanta platserna kan hämta Dick Lindgrens beskrivningar på webbadressen eller beställa beskrivningen från kansliet. Utdraget av Eva Friedmann 4 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

4 Årsmöte 2012 Datum: Söndagen den 19 februari Plats: Horsvik Hotell & Konferens Studsvik Samling, kaffe och smörgås Årsmöte enligt stadgarna Gemensam lunch Vägbeskrivning: Avfarter från E4 mot Studsvik och väg 219 vid Vagnhärad, Tystberga och Nyköping. Från väg 219, ta av mot Studsvik och Stendörrens naturreservat. Motioner ska vara kansliet tillhanda senast 31/ Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet senast den 10/ Välkomna! OBS! Anmäl deltagande i lunch till kansliet senast den 6/ på eller Info från underhållet Region 5: En ny högre spång har byggts vid Millsjön av Christer Lexell, Peter Swärd, Olle Rådman, Hanserik Folkesson, Per Bengtsson, Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Region 5: Spång har reparererats och höjts på etapp 18. Hanserik Folkesson, Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Region 5: Byte av spång vid Axsjön, etapp 18. Nya ramar tillverkade för att bära densamma. Hanserik Folkesson, Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Region 6: En spång har byggts på etapp 20, reservatet Henardalen. Region 8: Ny etappskylt med ny information är uppsatt vid Stora Djulö i Katrineholm, etapp 27:1, Region 10: Anders Eriksson har byggt ny spång på Nävekvarnsslingan. Region 10: Ny spång byggd på etapp 35. Reparation av spång som blivit överkörd av skogsmaskin. Anders Eriksson, Egon Fristedt och Carl-Henrik Carxon. Region 11: Infotavla tillverkad av Kenth Isaksson och Carl-Henrik Carxon. Uppsatt vid infart till kyrkogården i Oxelösund av regionen samt kyrkogårdspersonal. Region 13: En ny bro har byggts på etapp 46 vid Söra. Carl-Henrik Carxon Nya aktiva på Sörmlandsleden Bo Kronqvist, etapp 16 Förslag till styrelsen önskas Inför årsmötet 2012 har två ledamoter i styrelsen avsagt sig vidare omval/engagemang, nämligen Mikael Törmä och Eva Friedmann. För att fylla luckorna tar vi i valberedningen tacksamt emot förslag från er medlemmar. Tommie Kjellström (sammankallande) , Erik Zetterlund Åke Tunman Sven Wingren Birger Nordin Tommie Kjellström Region 8: Allan Alasjö kämpar vidare med ideliga omdragningar på etapp 26 på grund av väg- och brobyggen i området. Region 9: Ny bro byggd på etapp 31:1 av Sven Wingren, Peter Larsson och Carl-Henrik Carxon. Vill du också jobba aktivt på leden? Lediga etapper just nu: 5:3 Hemfosa - Paradiset 34 Brytsebo - Holmtorp 42 Koppartorp - Skyrshyttan 44:4 Furöarkipelagen 45 Lindbacke - Oppeby Hasse Ericson, etapp 23:2 Dag Andersson, Hans Wessgren, etapp 28:1 Kristina Branteryd, Torsten Jensen, etapp 36:1 Thorny Dabrowski, Peter Larsson, etapp 44:3 Marianne Mattiasson, etapp 45:1 Ingemar Lundin, etapp 53 Bengt Vikström, etapp 59 Roger Bäckström, etapp 61 6 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

5 Pressklipp Vill du vandra en helg eller bara ett par dagar? Enklare än Sörmlandsleden kan det inte bli för stockholmaren. Sörmlandsleden är 1000 km frihet och startar vid tunnelbanan i Björkhagen. Tara Det finns de som sätter en ära i att vandra i fjärran länder. Men man behöver inte lämna sina hemtrakter för att uppleva vacker natur eller uppnå det meditativa lugn som förknippas med långvandringar. Nynäshamns-Posten Faktum är att Sörmlandsleden är tuffare än fjällen. På Sörmlandsleden måste du klara dig på egen hand. Här finns inga stugor med spis och proviant. Här finns heller ingen upparbetad logistik vad gäller transporter. Svenska låglandsleder kräver erfarna vandrare åtminstone om du ska vandra längre sträckor. Någon som ganska väl vet vad ryggsäcken kräver och benen klarar. Gunnar Andersson i Turist Sörmlandsleden var Sveriges första låglandsled och den som alla andra därefter försökt kopiera. Till skillnad mot många efterföljare fortsätter originalet att fungera klanderfritt. Det beror på att Sörmlandsleden drivs av en förening. Frivilliga krafter som ser till att skyltar pekar rätt, som städar i skärmskydden och röjer sly. Gunnar Andersson i Turist Om guideboken: boken är så rikt och inspirerande illustrerad att min vandringslust ökade med 200 procent. Amelia Adamo i M magasin Bilderna kunde vara mer inspirerande, men informationen känns matnyttig och användbar. Vagabond det bläddervänliga lilla formatet, gör boken till en mycket användbar hjälpreda för planering av vandringarna. Nynäshamns-Posten Från gästböckerna Via gästböckerna, både i de ute på leden och på hemsidan, får vi mycket beröm för vårt arbete med leden, men också påminnelser om att inte allt alltid är på topp. Båda varianterna hjälper och inspirerar oss i det fortsatta arbetet. Efter lite regn var det lite blött på leden. Men för barn är det ju bara positivt. Men för fan, revidera kartan. En spännande natt med häftigt blixt- och åskväder. Vackert, myggfritt (nästan), lugn och ro. Naturen är Guds gåva till människan. Tack alla ni som tar hand om den. 15 tjejer på pigga ben tycker att leden behöver röjas! Tolfte året på leden. Alltid lika härligt. Snyggt ställe, synd att folk dumpat tält här. Det gröna var fint, det tar vi med oss. Källan vi passerade var fantastiskt bra! Tack! Walked now for over 8 days, done 240 km with another 380 to go! We left on the 5th May 2011 and here we are on the 12th. We plan to finish on 25th having done the whole Sörmlandsleden. A long hike for an Englishman! Vandring här på Sörmlandsleden var jättefint! Very nice area. Idag såg vi en älg! I have never seen en älg before. We come back next year. /Simone and Frank från Tyskland 8 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

6 Landa först, vandra sedan Numera finns skräddarsydda vandringsförslag för flygresenärer, som landar på Skavsta. Det är bara att börja gå direkt utanför ankomsthallen. På Sörmlandsledens hemsida finns detaljerad information på engelska och tyska under länken Fly&Walk. Efter att ha passerat Skavstas ankomsthall är det bara att kränga på sig ryggsäcken, korsa gatan och börja vandringen. Första etapptavlan väntar utanför Connect Hotel. - Här på turistbyrån möter vi två sorters vandrare, dels de som vill göra en dagsutflykt, dels erfarna vandrare med ryggsäck, tält och annan utrustning, berättar Tommy Sundin. Vandrarna har antingen hittat Sörmlandsleden på internet eller fått information via djungeltelegrafen. Mycket sprids från mun till mun, någon har hört talas om någon som Turistbyrån huserar vid Stora torget i hjärtat av Nyköping, men har också en filial på flygplatsen. Fler och fler turister tycks vilja ut och uppleva den svenska naturen. - Dagsvandrarna rekommenderar vi till exempel Nävsjön runt. Vanligaste frågan gäller transporten. Även långvandrarna kan vilja åka kollektivt första biten för att sedan försöka nå exempelvis Stockholm till fots, berättar Tommy Sundin. Andra vanliga frågor gäller kartor och tillgång till friskt vatten. Hemsidans Fly&Walk föreslår dels en sydlig, dels en nordlig rutt. Första sträckan är gemensam, från flygplatsen in till Nyköping. Söderut fortsätter man genom skogarna i riktning Bråviken för att sedan njuta av Tunaberg och havet innan man efter tio mil är tillbaka i Nyköping. Norrut når man efter dryga sex mil Trosa lämpligt för dem som vill kombinera med Stockholmsbesök. Hemsidan föreslår även en lite bekvämare variant Sörmlandsleden light. Det är en fyradagarsvandring med övernattning inomhus. Fly&Walk är noga med att förvarna vandrare från mer tättbefolkade länder. Längs leden är det långt mellan affärer, matställen och övernattningsmöjligheter. Planering är A och O. I september stötte underhållsansvarige Carl-Henrik Carxon på tre tyskar vid Överdammens skärmskydd (etapp 36:2). De hade hittat Östgötaleden på internet, flugit till Skavsta och tagit buss till Kvarsebo. Från bussen till färjeläget hamnade de på Sörmlandsleden, och fick ett väldigt gott intryck. De åkte över Bråviken som planerat, men vände efter tre kilometer på Östgötaleden. Istället vandrade de Sörmlandsledens 33:1 och 34 till Fjällmossen. Nu var de på väg tillbaka till flygplatsen. Karin Reibring Tog färjan över Bråviken men vände tillbaka till Sörmlandsleden gjorde tyskarna Felicitas Niekiel, Simon Christoph och Thime Franke. Foto: Carl-Henrik Carxon Norra rutten 46:1 Skavsta-Nyköping 46 Oppeby-Vittenberga, 8 km 47 Vittenberga-Svärta, 6 km 48 Svärta-Holmsjön, 9 km 49 Holmsjön-Bälinge, 9 km Södra rutten 46:1 Skavsta-Nyköping 44 Nyköping-Bergshammar, 5 km 36:3 Bergshammar-Fada kvarn, 7 km 36:2 Fada kvarn-gälkhyttan, 10 km 36:1 Gälkhyttan-Nävsjön, 9 km 36 Nävsjön-Nävekvarn, 11 km 37 Nävekvarn-Lilla Uttervik, 7 km 38 Lilla Uttervik-Västra Kovik, 6 km 39 Västra Kovik-Dragsviken, 6 km 40 Dragsviken-Mellsjön, 5 km 41 Mellsjön-Koppartorp, 7 km 43 Skyrshyttan-Sandstugan, 5 km 44 Sandstugan-Nyköping, 12 km 50 Bälinge-Frillingmossen, 6 km 50:1 Frillngmossen-Björken, 4 km 54 Björken-Gisekvarn, 4 km 55 Gisekvarn-Trosa, 17 km Fortsättning till Stockholm, 136 km Sörmlandsleden light Med övernattning inomhus. Dag 1: Buss Nyköping-Tystberga. Vandring 5 km på etapp 49 till Bälinge kyrka. Därefter 1 km till Oppeby säteri. Dag 2: Gå tillbaka till Bälinge kyrka. Sedan 13 km på etapperna 50 och 51 till Nynäs slott. Vandrarhem. Dag 3: 19 km på etapperna 52 och 53:1 till Källviks brygga. Sävö vandrarhem hämtar med båt. Dag 4: Båt till Nyköping eller Trosa. Fortsätt med kollektivtrafik till Stockholm eller Nyköping. För att ovanstående vandring ska fungera krävs hänsyn till årstid och veckodagar. 10 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

7 Vandring med blicken inåt En pilgrim är någon som är på väg. På väg kan man vara rent kroppsligt, men också inuti genom att utvecklas som människa. Pilgrimsvandrare använder ofta Sörmlandsleden. Pilgrimsvandringar har blivit vanligare på senare år. Skillnaden jämfört med en vanlig vandring är att man medvetet söker ett möte med sig själv på en djupare nivå. Den yttre vandringen blir ett redskap för den inre. Därför brukar delar av vandringen ske i tysthet. - En målsättning är att deltagarna ska känna sig styrkta efteråt, säger Hans - Vi är tysta en del av tiden. Jag tror människor har behov av tystnad, säger Hans Nilsson. Nilsson, som sedan 2005 ordnat pilgrimsvandringar i Nyköpingstrakten. Den senaste ägde rum i oktober och gick från Bälinge kyrka till Nynäs en sträcka på kilometer (etapperna 50 och 51 på Sörmlandsleden). Man har också gått från Nyköping till Ryssbergen, Nyköping-Söra-sjungande stenarna vid Svärta och från stiftsgården Stjärnholm till Femöre (Oxelösund). Tunaberg är en vacker trakt där man vandrat från Mellsjön till Koppartorp (etapp 41) och vid ett annat tillfälle från Kovik till Mellsjön (etapperna 39-40). Hans Nilsson går alltid ut själv i förväg och rekognoscerar. Han har alltid gillat att gå i skogen. - Jag har fascinerats av pilgrimerna Foto: Albin Andreasson som vandrade. Det här är något som mognat fram, berättar han. Vandringarna, ett par gånger om året, sker i Hjortensbergskyrkans regi och är öppna för vem som helst. - Vi är tysta en del av tiden. Jag tror att människor har behov av tystnad. Det är skönt att ibland slippa prata men också att fundera över sin egen livssituation, kanske också över förhållandet till högre makter som Gud. Det brukar fungera bra medan man går, säger Hans Nilsson. Deltagarna brukar få någon form av frågeställning att fundera över. Vid något av stoppen hålls en andakt. Man brukar använda sig av Pilgrimsboken, som Pilgrimscentrum i Vadstena gett ut. I år och i fjol har man på försommaren gjort tredagarsvandringar på Östgötaleden, dels Linköping-Bjärka Säby- Vårdnäs, dels Ödeshög-Vadstena (Klosterleden). I somras ägde PAX 2011 rum. Det var Foto: Karin Reibring en stor pilgrimsvandring på temat fred och människovärde med anledning av de 50 år som gått sedan Dag Hammarskjöld dog. Den startade i Uppsala den 12 juni och nådde fram till Dag Hammarkjölds skånska Backåkra den 17 juli. Deltagarna valde själva vilken sträcka de ville gå. 23 juni-2 juli gick vandringen på Sörmlandsleden med start vid Lida friluftsgård för att vid Kvarsebo passera gränsen till Östergötland. Karin Reibring Pilgrimsvandra i Tyresö Drottning Kristinas pilgrimsled förbinder Sörmlandsleden med det vackra och kulturhistoriskt intressant området runt Tyresö slott och kyrka. Hela sträckan är markerad med Pilgrimscentrum Tyresös symbol, vilket gör den enkel att följa. 12 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

8 Nya naturreservat att njuta av Flera naturreservat är under bildande - ett stort arbete för vart och ett. Men vi kan alltså se fram emot fler under de kommande åren, både i anslutning till leden och på andra platser. Avsikten med att bilda naturreservat är att bevara för framtiden. Men det är också för att vi alla skall kunna ta del av dessa på ett eller annat sätt unika områden. Ge därför din vandring på Sörmlandsleden lite extra bonus genom att våga kliva av från leden och in i naturreservat du stöter på! Där finns ännu mer att njuta av och beundra. Planerar du din vandring, kan du kolla på länsstyrelsens hemsida och läsa ut var reservaten finns och vad som är unikt för respektive naturreservat. Var nyfiken - det ger merupplevelser, som man kommer ihåg och njuter av! Peter Swärd/Kerstin Sixhöj, etapp 13 Från gästböckerna Peter Swärd efter en stormig natt i reservatet Djupviken. Vi har sett dom. De röda markeringarna på några platser i skogen längs vår etapp 13 i nordöstra Gnesta kommun. Och undrat vad det kan vara. Men nu vet vi att det till vår glädje har bildats två nya naturreservat öster/norr om Stora Kvarnsjön. Djupvikens naturreservat är det mindre. Sörmlandsleden går cirka 800 meter i reservatet genom gammal kulturmark, där stormen Gudrun härjade rätt kraftigt och fällde flera stora träd över leden. Detta naturreservat ligger just nu ute på en sista remissrunda inför slutligt fastställande av reservatsbestämmelserna. Lugnets naturreservat är cirka tre gånger så stort. I detta går leden ungefär två kilometer längs Stora Kvarnsjöns norra strand i gammaltallskogen. Det var i detta område vi stötte på lodjuret, som vi skrev om i HPL nr 2/2010. Det känns verkligen bra att dessa skogar nu skyddas för framtiden. Detta reservat har fått sitt namn efter torpet Lugnet, som låg en bit upp i sänkan där etapp 13 kommer österifrån ner mot Stora Kvarnsjön. Det var bebott fram till början av 1900-talet och revs några årtionden senare. Kvar är en tegelhög efter skorstensstocken och en skylt, som berättar historien om Lugnet. En nutida besökare kan nog konstatera att platsen gör skäl för namnet. Hade tänkt sova i kojan, men det rykte bara in när vi försökte elda, slog upp tältet istället. Fin plats ändå. Skogens harmoni är skön att vila i, allt är grönt nu och aftonen ljuder av fågelsång. Don t swim in the lake! Worms soak your blood. Det regnar görmycket och vi ska försöka ta oss till Vagnhärad. Natten var jättemysig. Väl skött skärmskydd! We had a great time hiking the Sörmlandsleden! Where is everybody? Met 1 person in 3 days. The landscape is amazing, especially the lakes! Looking forward to see the sea today. Could need some more drinking-water on the trail. 14 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

9 M s Island MFS Active Meindl Island MFS Active Den nya uppdaterade klassikern. Island MFS Active har fått uppdateringar som gör den ännu bättre och skönare att använda. Nytt Gore-Tex foder. Skinnfoder upptill i skaftet. Bättre ventilation. Stabilare snörsystem. MFS i skaft och sula. Dam & Herr Rek.ut 3200:- Nu 2295:- Sea to Summit Alpine Gaiters Damask i Event-membran, Vattentät med bra andning. Bred kardborr stängning framtill tryckknapp för extra låsning, rem under skon som håller gaitern på plats. Ett måste för dig som är rädd om skon samtidigt skyddar den mot väta, smuts och slitage på kläderna. Perfekt för vandring, skidturer och långfärdsskridskor. storlek,: S,M,L Rek.ut 650:- Nu 499:- Erbjudandet gäller fram till W s Island MFS Active Meindl Sportwax Ett måste för att få en sko att hålla och fungerar under en längre tid. Är lätt att smörja skon med då sportwaxet är tunt och lätt att bearbetad in i skon Rek.ut 110:- Nu 79:- Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Med reservation för slutförsäljning. Vid beställning tillkommer postförskott och frakt, beställning görs på Våra ordinarie öppettider onsdagar lördagar vi tar ej kort, kontant betalning. Vägbeskrivning se Vi finns på norra Mörkö, vid Engsholms Slott. Ni kan även nå oss på / 97. Vi minns Gunnar Löwgren Gunnar Löwgren, hedersordförande i Föreningen Sörmlandsleden, avled den 26 oktober i en ålder av 93 år. Gunnars hängivna arbete för Sörmlandsleden har varit helt avgörande för dess utveckling och för att leden nått sin position som Sveriges mest kända låglandsled. Historien är i korthet följande: I mitten av 1960-talet började några friluftsentusiaster i Södertälje göra rekognosceringar för att anlägga en vandringsled i Sörmland kom de i kontakt med Gunnar Löwgren i Oxelösund och då tog det fart invigdes den första etappen vid Ånhammar omfattade leden 50 mil och idag är Sörmlandsleden 100 mil lång. Sörmlandsleden var från början en del av Friluftsfrämjandet, men blev 1980 en egen ideell förening med Gunnar Löwgren som ordförande. Gunnar stannade som ordförande till Han fortsatte därefter sitt ideella arbete för Sörmlands- 90-årsdagen. Foto: Eva Friedmann Gunnar Löwgren på 1970-talet. Foto: Birger Nordin leden till början av 2000, då han med ålderns rätt drog sig tillbaka. Gunnar hade då arbetat ideellt för föreningen på heltid i 20 år. Ett av Gunnars många avgörande bidrag till Sörmlandsledens utveckling var upplägget att basera verksamheten på ideellt arbete. Det är helt unikt. Idag arbetar 190 personer ideellt med ledens underhåll och utveckling. Som stöd finns 1,5 anställda på kansliet i Oxelösund. Värdet av det ideella arbetet uppskattas till två miljoner kronor per år. Det innebär att samhällets kostnad för leden är mindre än en tredjedel av vad den är för jämförbara vandringsleder, som finansieras med allmänna medel. Sista gången Gunnar deltog i en aktivitet med Sörmlandsleden var i december Vi minns med stor tacksamhet en stor och varm eldsjäl, som skapat en institution som i vår närmiljö ger alla möjligheter till motion och naturupplevelser. Detta till stor nytta för folkhälsa, trivsel och besöksnäring. Våra tankar går till Ann-Mari och barnen med familjer. Dan Johansson, ordförande Eva Friedmann, sekreterare 16 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

10 Guideboken populär Den nya guideboken, som var efterlängtad, har blivit mycket populär. Den finns att köpa från föreningens kansli i Oxelösund. Priset för icke medlemmar är 300 kronor inklusive porto. Pengarna sätts in på plusgirokonto , ange Guidebok, så skickar vi den omgående. Glöm inte namn och adress! Det går också bra att besöka kansliet (vardagar 9-12), då är priset 270 kr. Ring gärna innan för säkerhets skull! För medlemmar är priset 230 kronor inklusive frakt, 200 kronor utan. Observera att boken endast har översiktskartor, som inte går att orientera efter. Detaljerade etappkartor finns tillgängliga på hemsidan för medlemmar. Är man inte medlem finns det en kartplan på hemsidan under (Leden/Kartinformation), där det framgår vilken terrängkarta som gäller för de olika etapperna. Rättelser till guideboken finns på hemsidan. Vi vill att skolelever ska längta tillbaka till naturen Föreningen Sörmlandsleden vill underlätta för skolor att använda sig av Sörmlandsleden. Skolsatsningen har påbörjats under hösten genom träffar med idrottslärare i Nyköpings- och Oxelösundstrakten. Lärarna fungerar som bollplank. Vi vill veta deras behov, önskemål och idéer. Har du, som läser detta, tankar och idéer? Förmedla dessa till Eller ring Tack på förhand! Fler läser hemsidan Fly&Walk, de nya sidorna på tyska och engelska, har varit välbesökta under säsongen, liksom sidorna i övrigt. Vid en jämförelse av perioden juni augusti 2010 med motsvarande tid 2011, har besöken på hemsidan ökat med mer än 30 procent. En mer undanskymd nyhet är att medlemmar kan läsa gamla Hänt i leden och Hänt på leden - om verksamheten från 1977 till 1900-talets slut. Det hände mycket under den tiden. Vad vill du läsa om? Tidlösa tips ur Hänt på leden 1981 Vad vill du läsa om i Hänt på leden? Vi som gör Sörmlandsledens medlemstidning vill gärna att den ska vara intressant, läsvärd, spännande, engagerande kort sagt ge mersmak och öka vandringslusten. Hör av dig till Eller ring må-fre kl HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

11 Tack till våra sponsorer! Guldsponsorer Folktandvården Sörmland HSB Södermanland Länsförsäkringar Södermanland Rörmontage i Nyköping AB Sparbanken Rekarne Silversponsorer ABEKA Nyköping Bilcenter Nyköping CE Sprinkler AB Nyköping Danske Bank Nyköping Foria Södertälje Hemköp Gnesta Holmen Skog ICA Kvantum Oxelösund ICA Supermarket Oppeby Larsson & Kjellberg Oxelösund Länstidningen Södertälje Bronssponsorer Anderssons Glas i Nyköping Arnö Livs AB Autolack i Nyköping Berendsen Textil Service Nyköping Bilaffären AB Nyköping Birgers konditori Oxelösund/Nyköping Mellanskog Nordea Nyköping Oxelösunds Hamn SEB Nyköping Södermanlands Nyheter SSAB Oxelösund Sörmlands Grafiska Katrineholm Sörmlands Sparbank Trosa Stadshotell Glassfabriken Flen Vattenfall AB Värme Nyköping Villaägarna i Nyköping Bjöörns Cykel Nyköping Blommenhof Hotell Nyköping Bokia Katrineholm Borox Fastigheter Oxelösund Bygg & Interiör Flen Camfil Svenska AB Trosa Carlssons Glas Oxelösund Connect Hotel Skavsta Coop Forum Nyköping Dahlströms Nyköping Däckcenter Nyköping Eliassons Järn Oxelösund Elkedjan Hushållsgruppen Nyköping Ernst & Young Nyköping Esséus Husvagnar Oxelösund Flens Bostad AB Friluftsboden Mörkö Gamiva AB Gnesta Gnesta Bohandel Grant Thornton Nyköping Gräv och Skog Runtuna Haag & Carlsson Bil Nyköping Hagströmsgruppen Järna Hellmanska Gården Nyköping Holmgrens Färghus Nyköping Hotell Ankaret, Oxelösund Hotel Forty Towers Nyköping Hotell Gillet Katrineholm Hotell Kompaniet Nyköping Hotel Lanterna Nyköping Hultafors Bruk AB Åby Hyrmaskiner Bo Zenk Nyköping Håknäs vandrarhem Järna Ibis Hotell Nyköping ICA Kronhallen Nyköping ICA Maxi Katrineholm ICA Nära Nyköp ICA Nära Stigtomta ICA Strandhallen, Stjärnhov ICA Supermarket Gnesta ICA Köpcenter Järna Intersport Gnesta J.F. Åkerberg & Son Jönåker Jober Fritid/Intersport Nyköping Johnells Nyköping Järna trä Konservkompaniet KWD Group Nyköping Landbloms Bil AB Nyköping Lantmännen Maskin AB Nyköping Mobergs Frisersalong Nyköping Motorcity i Nyköping Nya Färgcenter Vagnhärad Nyköpings Folkhögskola Nyköpingshem AB Nyköpings Kök & Kakelbutik Nyvest Bygg AB Nävekvarns Vandrarhem Padrons Svets & Smide Nyköping Parker Hannifin AB Flen Plåt & Ventilation i Nyköping AB Proauto Nyköping Puttes Smörgåsbar Nyköping Rehns Nyköping Rekal Svenska AB Gnesta Sagers Möbler Nyköping Scandic Nyköping City Skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund Solberga By Järna Stafsjö Valves Stafsjö vandrarhem Stavsjö Krog & Kafé Stiftsgården Stjärnholm Stockholm Adventures Stockholms Landstings Idrottsförbund Stockholm Skavsta Airport StorKöksGruppen Öst Nyköping Studsvik Nuclear AB Sunlight House Nyköping Svensk Fastighetsförmedling Nyköping Switsbake Malmköping Söderbergs Bil AB Team Sportia Trosa Thunman Entreprenad Nyköping Tidningen Sörmlandsbygden Tjeders Industri AB Malmköping Trobergs Tandvård Nyköping Trosa Bokhandel AB Vandrarhemmet Snipan Trosa Wettergrens Tak Nyköping Vrena Mekaniska Verkstad Wreta Gästgifveri Jönåker Värme & Vatten Nyköping XL-Bygg Bengtås Trä Gnesta Åsa Folkhögskola Sköldinge 20 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

12 Tisdagsvandrarna går sedan 1993 En grupp gamla orienterare i Katrineholm tyckte att det skulle vara trevligt att gå en skogspromenad tillsammans utan tävlingsstress. Det råkade bli en tisdag (september 1993) som 15 glada träffades för en skogspromenad och så har det fortsatt genom åren. I tisdags (den 8 november 2011) gjorde gruppen sin 785:e vandring. Av de 15 som var med vid första tillfället finns nu bara en kvar, men 209 personer har prövat på att gå åtminstone en gång. Gruppens storlek varierar, senast var vi 47 glada pensionärer som slöt upp vid Katrineholms scoutstuga. Stig Alfredsson hade länge talat om en vandring nära Svalboviken men då ska det vara solsken. Visserligen var det mulet på morgonen, men SMHI hade lovat solsken längre fram på dagen. Så vi packade in oss i bilarna, styrde 3,5 mil norrut och parkerade i en grusgrop nära Svalboviken. Promenaden gick någon kilometer på en liten grusväg västerut mot Sörmlandsledens etapp 24, som sköts av Åke Olofsson (ej med på denna vandring) och nämnde Stig Alfredsson som ledde promenaden och kunde berätta om trakten. Det viktiga förmiddagskaffet intogs på Eskilstunas högsta punkt, Tyckenhedsberget, och smakade så gott som det bara kan göra ute i naturen. Vandringen fortsatte på Sörmlandsleden via Svalboviksbadet till starttavlan för etapperna 23, 24 och 24:3 och Över kyrkogården i Oxelösund Ingen tisdagsvandring utan fikapaus. vidare till våra bilar för hemtransport i det utlovade solskenet. Ytterligare en tisdagsvandring att lägga till handlingarna som en utflykt med en trevlig guide, Stig, väl förtrogen med trakten kring Svalboviken och Näshulta där han både växte upp, där hans etapp på Sörmlandsleden startar och där han i dag har sin jaktmark. Text: Bernt-Eric Halvarsson Foto: Birgitta Leufstedt Oxelösunds församling har gett Sörmlandsleden tillåtelse att dra tillfartsleden till våtmarken över kyrkogården (vid övre Frösäng). Den befintliga dragningen nordväst om detta område behålls utifall att. Många uppskattar det nya alternativet, bland annat för att området är oerhört vackert och välskött samt att alternativet passerar ett mindre kärr. Tommie Kjellström Etapp 29: Hjulbonäs innan Fagerön. Foto: Carl-Henrik Carxon 22 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

13 Skyltar för själen När bekymmer trycker dig, när du lider och har kval, då kan skogen i Okertal vederkvicka dig. Dessa fina skyltar såg vi under en vandring i Harz-området i Tyskland. Gun-Britt Gustafsson Foto: Gun-Britt Gustafsson 24 HÄNT PÅ leden nr

Innehåll. Flerdagarsäventyr

Innehåll. Flerdagarsäventyr Innehåll Endagspass 30-40 km Hälleforsnäs-Bälgviken, km Mörkö-Trosa, km Mölnbo-Gnesta, 33 km Hälleforsnäs-Malmköping, 33 km Björkhagen-Handen, 38 km 74 76 78 80 84 88 1000 kilometer löpäventyr Introduktion

Läs mer

TIDNING FRÅN FÖRENINGEN

TIDNING FRÅN FÖRENINGEN HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2015 INNEHÅLL 4 Hela familjen sköter etappen 6 Fly&Walk-vandrare stannar till i Tystberga 7 Leden ansluts till Nykvarn 8 Ur gästböckerna 9 Sörmlandsledens

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

HÄNT PÅ leden. TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2013

HÄNT PÅ leden. TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2013 HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2013 INNEHÅLL 4 Se långt från utsiktstornen 6 Med skolan på vandring 8 Jorma sköter etapp nr 1 11 Varför är du medlem? 12 Lilla Vasskärr överraskar

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2012

HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2012 HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2012 INNEHÅLL 3 Ledaren 4 En av pionjärerna 5 Info från kansliet 6 Hur alltihopa började 10 Sörmlandsleden i skolan 12 Etappledare på hög höjd

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken 2013-05-24 Justeringar i busstrafiken i sommar Många av Länstrafikens linjer fortsätter med samma utbud under sommaren som under övriga året. Men

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Vandra i Sverige. Sörmlandsleden, 7 nätter Nynäshamn Stockholm, 5 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Sörmlandsleden, 7 nätter Nynäshamn Stockholm, 5 vandringsdagar Sörmlandsleden, Nynäshamn Stockholm, 7 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Sörmlandsleden, 7 nätter Nynäshamn Stockholm, 5 vandringsdagar Sörmlandsleden är en 100 mil lång led som går genom ett omväxlande

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

cykla & vandra i Svenljunga

cykla & vandra i Svenljunga under ekens skugga cykla & vandra i Svenljunga längs med vägen Kom nära naturen, till fots eller på cykel. I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen. Susa nedför en grusväg med öppna vyer,

Läs mer

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRISKIS PÅ GÅNG På Vinterstigar i Skrylle, lördag 17/1 Följ med på en frisk vintervandring med F&S Friluft i naturreservatet Skrylle. Vi vandrar in på den smala

Läs mer

skutan hike - ta liften till vandringen

skutan hike - ta liften till vandringen skutan hike - ta liften till vandringen Toppsemester i sommar Ta liften upp och njut av sommarfjället! Dingla med benen i sittliften, sväva uppför berget i Kabinbanan eller åk med den hundraåriga Bergbanan.

Läs mer

I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan.

I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan. En egen klippa, en liten barnvänlig badsjö, bassäng med hopptorn och servering eller kanske bad i bräckt vatten? I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan. Välkommen

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Vandra i Sverige. Sörmlandsleden, 7 nätter Nynäshamn Stockholm, 5 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Sörmlandsleden, 7 nätter Nynäshamn Stockholm, 5 vandringsdagar Sörmlandsleden, Nynäshamn Stockholm, 7 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Sörmlandsleden, 7 nätter Nynäshamn Stockholm, 5 vandringsdagar Sörmlandsleden är en 100 mil lång led som går genom ett omväxlande

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 1/2017. Skrinna Skridskoskola 2016

UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 1/2017. Skrinna Skridskoskola 2016 UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 1/2017 Skrinna Skridskoskola 2016 Innehåller vandrings- och paddlingsprogram för 2017 Nya äventyr Paddla i ett träsk eller vandra i trollskogen.

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

HÄNT PÅ leden. TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2014

HÄNT PÅ leden. TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2014 HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2014 INNEHÅLL 10 Smultronställen 4 Vandra efter hjärtinfarkt 6 Vi ses på Facebook 9 I kängor på Mallorca 12 Fokus på Stockholm 18 Möt Mullepojkarna

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Sinnenas stig GNESTA

Sinnenas stig GNESTA Sinnenas stig GNESTA Välkommen till denna promenad där du ska få en sinnesupplevelse samtidigt som du får en härlig vandring i Gnestas vackra miljö. Fokus är på DIG och dina sinnen, tanken är att du ska

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Engelholms Vandrarförening

Engelholms Vandrarförening Engelholms Vandrarförening Vandringsprogram november - mars 2017 På vår hemsida www.engelholmsvandrarforening.se kan du hitta senaste nytt, aktuella program, vandringsberättelser mm men också ändringar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Tisdag 15 mars klockan 16.00-19.00 Drop in på biblioteket i S Sandby, Fritidsgatan 2, S Sandby tel. 046-35 64 33

Tisdag 15 mars klockan 16.00-19.00 Drop in på biblioteket i S Sandby, Fritidsgatan 2, S Sandby tel. 046-35 64 33 Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening Aktiviteter under 2016 Reservation för eventuella ändringar och tillägg samt ändringar av tider. Information om ändringar sker genom uppdateringar via vårt

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra PROGRAM VÅREN 2017 Vila Växa Vandra Meditation på kristen grund i Tegnérpaviljongen på Tullinge gård Tisdagar med start den 24 januari kl 19.00 Kom och pröva på meditation som vilar på kristen grund. De

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU!

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU! CYKLA I ROSLAGEN Foto: Ewa Wikström, Wik Bed & Breakfast. CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % > TVÅ SKÄRGÅRDSIDYLLER PÅ CYKEL ÖSTHAMMAR OCH ÖREGRUND Bo & Kajak och Villa Östhammar Upplev småstadsidyllen Östhammar

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området.

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området. Dianatemplet vid Stavsjön Information Leif Almberg och Tommy Almberg Stavsjö Vandrarhem STF vandrarhem@stavsjo.se 011-39 33 84 Rolf Hallström rolfhallstrom@yahoo.se 070-741 08 40 Helena Nilsson palstorpshage@telia.com

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Välkommen till Omställningsnätverkets möte i Järna!

Välkommen till Omställningsnätverkets möte i Järna! Välkommen till Omställningsnätverkets möte i Järna! Denna helg utvecklar vi omställningsrörelsens kultur och självorganiserande kraft i öppna arbetsformer. Open Space (Öppet Forum) kommer att användas

Läs mer

HÄNT PÅ leden. Familjen Klingstens blogg Landstinget vandrar på leden Från city till storskogen med T-banan. Nr 2 2008

HÄNT PÅ leden. Familjen Klingstens blogg Landstinget vandrar på leden Från city till storskogen med T-banan. Nr 2 2008 HÄNT PÅ leden INFORMATIONSBLAD FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2008 Familjen Klingstens blogg Landstinget vandrar på leden Från city till storskogen med T-banan Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti. Bakgrund: Stärkta av de två tidigare årens körningar föddes under förra årets Vättern runt idén med att göra 2011 års event till ett

Läs mer

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TBB Upptäck RAMSÖN i juli Vad gör KOMMUNEN för Timmervik? NYA BADBRYGGOR! Ordförande har ordet För dem som gillar skridskoåkning,

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Välkommen som utställare! Innehåll Inför din bordsbokning... 3 Våra olika platser att boka placering på... 3 Gillet... 3 Kalkugnen... 3 Utomhus... 3 Tider... 3 Boka bord...

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Tack för din bokning!

Tack för din bokning! Tack för din bokning! Singel i Salto 9-14 juli 2017 I det här informationsbrevet vill vi berätta lite mer om vad veckan innebär och ge dig svar på saker du undrar över. Vill du ha ytterligare information

Läs mer

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas« »Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«vad har jag gett mig in i, när jag lovade en god vän att skriva i denna bok? Redan efter ett par sidors intressant läsning inser

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. 1 Mäktigt skitväder över Visby idag 1/9 (Bilden ej från Visby!) Rev 150904 Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. RIKS-QTC 1. Nya repeatrar

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Vi vandrar tillsammans Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det

Läs mer

Fjordguiden. Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden. version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se

Fjordguiden. Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden. version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se Fjordguiden Din guide till åtta downwindturer på Kungsbackafjorden version 2.0 juni 2014 Emma Levemyr www.emmalevemyr.se Beskrivning av iläggs- och upptagsplatserna Daggudden Detta är bryggan längst in

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Piero packar. Bitte njuter i solen

Piero packar. Bitte njuter i solen Gräsöturen 2010 Vi skulle paddla 9 kajaker på en 4-dagarstur utanför norra Gräsö där massor med små öar gör skärgården omväxlande. Där är väldigt fint och lugnt, på turen skulle vi se endast c:a 5 båtar

Läs mer

Naturaktiviteter 2016

Naturaktiviteter 2016 Naturaktiviteter 2016 www.eskilstuna.se/natur UPPTÄCK NATUREN I ESKILSTUNA! För att hjälpa dig att upptäcka naturen i fortsätter kommunen att satsa på att öka tillgänligheten till naturområden. Under 2016

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

Vandringsprogram. Mars Juni 2015 DENNA SIDA NER DENNA SIDA UPP

Vandringsprogram. Mars Juni 2015 DENNA SIDA NER DENNA SIDA UPP Vandringsprogram Mars Juni 2015 DENNA SIDA NER DENNA SIDA UPP Välkommen att vandra med oss Nu är det äntligen dags att starta vårens vandringar inom och utanför Solnas gränser. Promenader är ett enkelt

Läs mer

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär.

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär. ÅLAND 26 JUL-2 AUG 2014 Dag 1: Tidig samling vid Märsta station för gemensam avfärd mot Kapellskär och Åland. På båten väntade en god brunch och en första möjlighet att lära känna medresenärerna. Väl framme

Läs mer

MINI ROTSNUBBLAREN 2003/2 2003-09-26

MINI ROTSNUBBLAREN 2003/2 2003-09-26 2003-09-26 Hösten och mörkret är här och vi startar snart vår vinterträning. Innan dess så kan ni ju läsa lite om ett par semesteraktiviteter som gått av stapeln. Ordföranden har ordet. Det var ett tag

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2016

ÄVENTYRSVANDRING 2016 Jag råkade stuka foten igår. Det var inte på äventyrsvandringen utan på väg till den. Tina erbjöd mig sina kängor som gav bättre stöd åt foten och vristen. Vi bytte och det gick bra för båda att vandra

Läs mer

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Träffkalender 2016 Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Detta vänder sig till alla medlemmar som i första hand kör på alla våra fina/trevliga mini-träffar dessutom

Läs mer

Min andra vandring genom Sarek, del 1

Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra ensamvandring skulle egentligen leda från öst till väst genom Sarek: från Saltoluokta längs Pietsaure, över Guhkesvákkjåhkå, Skarja, Guophervágge till Padjelantaleden

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer