Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust."

Transkript

1 GOTLAND I SIFFROR

2 Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst invånare bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor Ansvarig utgivare och redaktör: Region Gotland, Ulrika Holm Produktion: Bild & Reklam Visby Omslag/illusstration: Bild & Reklam Visby Foto: Region Gotland, Thore Nilsson och Bild & Reklam. Tryck: HS Grafiska Region Gotland reserverar sig för eventuella tryckfel. ALLMÄNT Fakta Gotland, väderstatistik Befolkning..._ In- och utflyttning..._ Natur och geologi..._ Historia och världsarv Årliga evenemang...15 Näringsliv Näringsliv, företag..._ Arbetsmarknad...20 BRP, Bostadsbyggande..._...21 Jord- & skogsbruk..._ Besöksnäring..._ SERVICE Kommunikationer..._ Miljö..._ Barn och utbildning..._ Fritid och kultur..._ Hälso-och sjukvård, omsorg Internationellt..._ OM REGION GOTLAND Dialog & synpunkter...50 Politisk organisation..._ Förvaltningar..._...54 EKONOMI Fördelning av skattepengarna...55 Kostnader och intäkter Resultat och investeringar..._ Budget..._...60 MEDARBETARE Översikt Löner och pensionsavgångar..._...64 Tätorter och vägar..._...65 Visby och socknar..._ Gotland Befolkningsstatistik Natur & kultur Näringsliv Service Internationellt Om Region Gotland Dialog & synpunkter Organisation Ekonomi Medarbetare 3

3 Fakta om Gotland Gotland bildade 1971 en kommun. Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. Det finns inget landsting utan sjukvård, kollektivtrafik och andra traditionella landstingsuppgifter sköts av Region Gotland. Regionen ansvarar också för de regionala utvecklingsfrågorna som på många andra håll i landet hanteras av länsstyrelsen. Gotland är även ett eget län. Gotlands yta Fårö Gotska Sandön Furillen Stora Karlsö Lilla Karlsö Gotlands kust Längsta å Största sjö Djupaste sjö Högsta punkt Bredd Längd Landskapsdjur Landskapsfågel Landskapsblomma Landskapssvamp Landskapsinsekt Landskapsfisk Landskapssten Landskapsmossa Landskapsäpple Landskapsgrundämne km² (0,8 % av Sveriges yta) 114 km² 37 km² 4 km² 2,4 km² 1,6 km² Inklusive Fårö ca 800 km Gothemsån ca 55 km Bäste träsk 6,3 km² Sigvalde träsk 16 m Lojsta hed 82 m.ö.h. 52 km Fårö-Hoburgen 176 km Igelkott Halsbandsflugsnappare Murgröna Jordstjärna Riddarskinnbagge Piggvar Hoburgskalksten Kalkkammossa Stenkyrkeäpple Kalcium Väderstatistik Gotland har ett utpräglat kustklimat med tämligen milda vintrar och behagliga somrar som dock kommer lite senare till Gotland än till övriga Mellansverige. Å andra sidan håller det varma klimatet ofta i sig och förlänger därmed hösten. Det är tydliga klimatskillnader mellan kust och inland. Medeltemperaturen under den kallaste månaden, februari, varierar exempelvis från strax under -1 vid kusten till nära -2.5 i mitten av ön. I juli är skillnaderna betydligt mindre och medeltemperaturen är då cirka 16 på hela ön. Årsnederbörden varierar från cirka 500 mm vid kusten till 600 mm på öns inre delar. SOLLIGAN 2012 KIRUNA LULEÅ UMEÅ ÖSTERSUND BORLÄNGE KARLSTAD STOCKHOLM NORRKÖPING GÖTEBORG VISBY VÄXJÖ ÖLANDS NORRA KARLSKRONA LUND Antal soltimmar Visby vann solligan med totalt 437 soltimmar. Luleå var nästan ifatt men slutade som tvåa med 435 soltimmar. Solskenstid definieras som den tid som direktstrålningen överstigit 120W/m2. Solligan mäts från midsommarafton till och med första veckan i augusti. 4 ALLMÄNT Källa: SMHI och SVT.se/väder ALLMÄNT 5

4 Befolkning personer bor på Gotland året runt. Medelåldern är 43,9 år (41,2 år är riksgenomsnitt). Medellivslängden var för kvinnor 83,3 år och för män 79,5 år under I Visby bor personer. Befolkningsprognoser visar att folkmängden under kommande år förväntas minska svagt för att sedan åter utvecklas mer positivt längre fram. FolkTÄTHET Landareal, km² Antal invånare/km² Gotland ,3 Hela riket ,4 Folkmängd på Gotland 31 december Folkmängd Förändring Födda Döda Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto ÅLDERSPYRAMID 2012 och PROGNOS 2025 Totalt antal kvinnor Antal kvinnor år år år år år år år år år år år år år år år år år år år 5-9 år Totalt antal män år Antal män Ålderspyramiden visar hur ålders- och könsfördelningen ser ut i befolkningen. Dagens gotländska befolkning består av en stor andel personer i åldrarna 20-24, och år. Att dessa åldersgrupper är stora beror på ett högt barnafödande under slutet av1940-talet och Befolkningsutveckling tidiga 1970-och 1990-talet. De senaste årens ökning i barnafödande syns också av en ökad andel 0-4-åringar, jämfört med andelen 5-9-respektive åringar. De ljusgrå staplarna i ålderspyramiden visar prognostiserad åldersfördelning år En tydlig skillnad från dagens befolkningssammansättning är att pyramidens topp Prognos 2025 (bakomliggande ålderspyramiden) blir bredare i framtiden andelen äldre kommer vara 100+ år större Totalt än antal andelen yngre år år Totalt antal kvinnor år män år 6 ALLMÄNT Källa: SCB, Regionfakta Källa: SCB år ALLMÄNT år 500 0

5 In- och utflyttning 2012 flyttade drygt personer till Gotland och ungefär lika många flyttade från regionen. Drygt 9 av 10 av de inflyttade kom från andra län till Gotland och 1 av 10 kom från utlandet. Många av flyttarna gick mellan Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Sett till antalet människor var flyttnettot som mest positivt gentemot Blekinge och Jönköping. FLYTTNETTO (skillnad antal in- och utflyttare) Blekinge 81 Jönköping 24 Värmland 11 Östergötland 5 Stockholm 4 Örebro 4 Halland Västerbotten Gävleborg Västernorrland Skåne Dalarna Västmanland Jämtland Norrbotten Uppsala Kronoberg -21 Södermanland -28 Kalmar -90 Västra Götaland Antal personer BEfolkning med utländsk bakgrund Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. På Gotland är andelen 6% av befolkningen och vanligast är att man kommer från Finland, Thailand, Tyskland, Irak, Polen och Norge. FLYTTNETTO % AV BEFOLKNINGEN på Gotland Visbyområdet -0,3% Klinteområdet -0,3% Sudretområdet -0,5% Fårösundsområdet 1,6% Sliteområdet -0,4% Romaområdet -0,1% = > 0% = -0,3 0% = < 0,3% I Visbyområdet bor 40% av Gotlands befolkning och är den del av regionen som står för de till antalet flesta flyttningarna. Däremot är det bara Fårösundsområdet som har ett positivt flyttnetto var flyttnettot 54 här vilket motsvarar 1,6% av områdets befolkning. 8 ALLMÄNT ALLMÄNT 9

6 Natur & Geologi Den gotländska floran är unik, formad av de speciella förutsättningar som råder på en ö mitt i havet. I norr är ön karg och stenig medan den södra delen är mer lummig med lövskogar och ängen. Bland Gotlands främsta naturupplevelser kan nämnas orkidéängar, alvarsheder, stränder och ljuva ängen. Dessutom finns raukar, vildlevande gotlandsruss och ett småskaligt och levande kulturlandskap med muromgärdade åkerlappar och mängder av lamm som genom sitt betande håller markerna öppna. Utanför den gotländska kusten finns flera unika platser. I norr ligger Gotska Sandön, Gotlands enda nationalpark som har långa sandstränder och en spännande och dramatisk historia. I väster ligger Stora och Lilla Karlsö som båda är unika i Sverige. Här finns stora kolonier med alkfåglar och flera tusen par av sillgrissla, tordmule och skarv häckar varje år på ön som är naturreservat. Stora Karlsö kallas Östersjöns enda fågelberg. Gotland är en ö skapad av korallrev. Den gotländska berggrunden bildades under silurperioden som började för 400 miljoner år sedan. Då låg Gotland ungefär vid ekvatorn i ett varmt och grunt hav. Under perioden samlades stora mängder av sand, ler- och kalkslam på botten som så småningom hårdnade till märgelskiffer. Efter dem bildades olika slags kalksten och sandsten (sandsten förekommer bara på sydligaste Gotland). I den gotländska kalkstenen finns det gott om spår från denna tid i form av fossil, till exempel trilobiter (utdöda kräftdjur), bläckfiskar, koraller och havsliljor. 10 ALLMÄNT ALLMÄNT 11

7 Historia Visby är en medeltida stad och många av de medeltida miljöerna finns väl bevarade. Visbys ringmur är m lång och sträcker sig runt den gamla stadskärnan. Det är den bäst bevarade stadsmuren i hela norra Europa. Överallt i stadens trånga gränder finns byggnader och kyrkoruiner som påminner om Visbys prakttid under 1200-talet. Den tyska Hansan hade en stor del i Visbys särställning som handelsstad. Hansan växte under talet till en allt starkare organisation och Visby blev navet i Östersjön som det mesta av Hansans handel med Novgorod snurrade kring. (Läs mer om det nuvarande Hansasamarbetet sid 48.) Till Gutalagen, den gotländska landskapslagen, finns en bilaga, Gutasagan. Den skrevs troligen på 1300-talet och där beskrivs bl a hur Gotland kom till. Bildstenarna pryddes under 400-talet med vackra mönster. De kunde vara upp till tre meter höga och utformade som yxblad. De smyckades med virvelhjul, roddarskepp, spiraler och enklare djurbilder. Under senare århundraden pryddes de med enkla framställningar av skepp med segel och höga stävar, av hästar, hjortar, ankliknande fåglar och ormar. Det finns 400 kända bildstenar och av dessa står ett 15-tal kvar på trolig ursprungsplats. Skeppssättningar är gravar från omkring 1000 år f Kr. Det är stenar ställda på högkant i formationer som liknar båtar. Det finns 350 stycken på ön. 92 MEDELTIDA KYRKOR finns på ön med en kyrka i varje socken. Kyrkorna har en romansk (år ) eller gotisk (år ) byggnadsstil. I de medeltida kyrkorna återfinns mängder med kyrkokonst bl a dopfuntar, stenhuggeri och målningar från flera olika tidsepoker. Foto: Gotlands Museum I Bildstenshallen på Fornsalen i Visby möter man järnålderns unika bildstenar med berättelser om liv och död, gudar och människor, vardag och resor till fjärran länder. 12 ALLMÄNT ALLMÄNT 13

8 Världsarvsstaden Visby Årliga evenemang på ön... ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning. Så lyder UNESCO:s Världsarvskommittés motivering för att 1995 ta upp Hansestaden Visby på listan över världens natur- och kulturarv. Få städer ger en så förtätad upplevelse av medeltida storstad och idyllisk småstad från hundra år tillbaka som Visby. Innanför den välbevarade ringmuren samsas medeltida kyrkoruiner och packhus med senare tiders sten- och trähus. Tusen år av stadens historia 1100-talet. Visby utvecklas från vikingatida handelsplats till en betydande handelsstad. Ett bevakningstorn, Kruttornet tillkommer vid hamninloppet talet. Stadens storhetstid. Ståtliga stenhus, kyrkor och ringmuren uppförs. Visby intas av Valdemar Atterdag 1361 och Gotland blir danskt talet. Orostider i östersjöområdet och svåra tider för Gotland. Visborgs slott anläggs talet. Visby plundras 1525 av Lübeckarna. Kyrkorna överges och bebyggelsen förfaller talet. Gotland blir svenskt 1645 och en allmän återhämtning tar vid i slutet av århundradet talet. Uppsving inom handel och näringsliv. Märks tydligt i bebyggelseutvecklingen talet. Ruinerna och ringmuren börjar vårdas. Visby träder fram som en av turistorterna i landet. Se även Riksantkvarieämbetets hemsida: JANUARI- Futsalturneringen GA Cup FEBRUARI- Idrottsgalan, Rockskallen, Krullis Cup MARS- Hela Hemsehallen gungar April- Påskmarschen Visby Centrum, Vårdoppet, Boendemässan Ö-liv, Rally Gotland Maj- Romadagen, Visby marknad, PrimörPremiär, Golfa Gotland Runt, Vårskriket, Wisby Fashion Weekend juni- Lelleträffen (MC-träff), Trädgårdsveckan, Öppna ateljéer, Bergmanveckan, Tjejruset juli- Romateatern, Tornerspel, Gotland Runt, Almedalsveckan, Gotlandspaketet (orientering), Barnkörveckan på Fårö, Stångaspelen, Folkracefestivalen, Visby Halvmarathon, Russpremiering på Lojsta hed augusti- Medeltidsveckan på Gotland, Raukloppet, Gotlands Orgeldagar, Gotland Dog Show, Slite marknad, Blodomloppet September- Havdhem marknad, Klinte marknad, Kräklingbo marknad, Fårönatta Oktober- Hemse torgdag, Wisbymaskeraden, Visbydagen November- Gotland Grand National (Endurotävling), Gotland Pride, Företagardagen december- Julmarknader i Visby och på landsbygden, Lucialoppet, Tomtetåget i Dalhem 14 ALLMÄNT ALLMÄNT 15

9 Näringsliv näringslivsstruktur Jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin är sedan lång tid tillbaka viktiga näringar på Gotland. Idag kan man hitta gotländska livsmedelsprodukter i hela Sverige. Den dominerande marknaden för gotländska varor är Mälardalen. De gotländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet. Inom tjänstesektorn är besöksnäringen en viktig del. Det stora antalet besökare har medfört att många arbetstillfällen och företag växt fram inom denna näring. Turismen har positiva effekter för tjänsteföretagen inom detalj- och dagligvaruhandel, transport, hotell- och restaurang samt för upplevelseleverantörer. Hej Företagare Under hösten 2012 samlade Region Gotland ihop sina viktiga samarbetspartners när det gäller företagande och gjorde gemensam sak under Företagardagen på Wisby Strand under rubriken Hej Företagare. Syftet var att företagare på Gotland ska få en komplett bild av vilken service som erbjuds. Under våren 2013 har det startats upp en serie med frukostmöten på olika teman med syfte att skapa dialog och indentifiera utvecklingsbehov. Under våren 2013 lanserades gotland.com och under näringsliv & etablering finns en överskådlig sammanställning av service och kontaktvägar. BranschSTRUKTUR Totalt finns arbetsställen på Gotland. 30% finns inom de areella näringarna, 16% inom industrisektorn och 54% inom tjänstenäringarna. ARBETSSTÄLLEN EFTER NÄRINGSGREN % Det totala antalet arbetställen är st. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där ett företag bedriver sin verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Andra samhälls- och personliga tjänster 15% Myndigheter, utbildning, hälso & sjukvård 6% Fastighet, försäkring, bank 18% Areella 30% (jordbruk, fiske mm) Tillverkning, energi 7% Transport och kommunikation 2% Byggindustrin 9,5% Hotell och restaurang 4% Handel 8,5% SKATTEKRAFT Skatteunderlaget per invånare uppgick enligt senaste uppgifter avseende 2012 till 86 % av rikssnittet, i stort sett som tidigare år. 16 NÄRINGSLIV Källa: SCB Källa: SCB NÄRINGSLIV 17

10 Nyföretagande Gotland är ett av de företagstätaste länen i landet med ca företag. Även nyföretagandet är bland det högsta i landet och har stadigt ökat sedan Under 2012 startades 468 nya företag nystartade företag per 1000 invånare Antal per 1000 inv. Gotland Riket DONNERSKA HUSET Donnerska huset i Visby finns mötesplatsen med service och rådgivning för företagare, besökare och inflyttare. För företagare finns bland andra Almi företagspartner, Coompanion och Gotlands Näringslivsoch Etableringsservice. Här finns också Turistbyrån på Gotland och Inflyttarbyrån. För mer information kontakta: Gotlands Näringsliv och Etableringsservice AB Tel , Inspiration Gotland AB Tel , Inflyttarbyrån Tel: , Almi Företagspartner Gotland Tel: , Stora arbetsgivare På GOTLAND 2012 Endast antalet tillsvidareanställda stationerade på ön. Arbetsgivare Antal anställda cirka Region Gotland AB Svenska Spel 425 Försäkringskassan 375 Destination Gotland 400 PayEx Finance AB 325 Samhall AB 275 Cementa AB 225 Högskolan Gotland 225 Attendo Sverige AB 175 Rikspolisstyrelsen 175 COOP Gotland ek för. 125 Gotlands Bilfrakt AB 125 Gotlands Energientreprenad AB 125 Gotlands Hemtjänster AB 125 Omsorgshuset i Stockholm AB 125 Posten meddelande AB 125 Riksantikvarieämbetet 125 Skatteverket 125 Wisby Assistans AB 125 KONKURSER Antalet konkurser har minskat sedan På Gotland var antalet konkurser 17% lägre under 2012 än år NÄRINGSLIV Källa: SCB Källa: Tillväxtanalys, Källa: Regionfakta Länsstyrelsen på Gotland NÄRINGSLIV 19 Foto: Coop Gotland/Bildvision

11 Arbetsmarknad Cirka personer är förvärvsarbetande på Gotland. Arbetsmarknaden gick på lågvarv 2012 på grund av en lägre efterfrågan på de gotländska företagens varor/tjänster och en försämrad ekonomi för de offentliga verksamheterna. Nedgången av sysselsättning drabbade främst tjänstesektorn och inte minst den offentliga sektorn. Den avsvalnade ekonomin gav också effekten att Gotland fick något högre arbetslöshet än riket, 7,0% jämfört med 6,5% för riket. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka något under 2013 samtidigt som det är fortsatt brist på arbetskraft och svårighet att rekrytera nyckelkompetenser, särskilt inom den tillverkande sektorn. Sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad Andel sysselsatta i åldern år Gotland Riket % 71,7 66, ,7 65, ,3 64,7 64,7 64,7 65, ANDEL ARBETSLÖSA 2012 Andel av befolkningen Gotland Riket % 15 12, , , Samtliga år Ungdomar år Bruttoregionprodukt Ekonomiskt välstånd mätt som bruttoregionprodukt per invånare uppgick till 77% av riksgenomsnittet En liten minskning från föregående år. Gotlands län uppvisade lägst tillväxt med 3,0% jämfört med övriga län. Gotlands BRP 2010 (Bruttoregionprodukt) Totalt Mkr BRP per invånare 2010 per sysselsatt 2010 Gotland kr kr - riket kr kr Disponibel inkomst per invånare, 2010 Gotland kr - riket kr Bostadsbyggande Beviljade bygglov för småhus 2012 var 45 st och för lägenheter i flerbostadshus 19 st. Det finns cirka helårsbostäder och cirka fritidsbostäder på ön. BOSTADSPRISER 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och villor, om än något mer blygsamt för villor. Prisutvecklingen var betydligt högre på Gotland jämfört med snittet för riket. Medelpris/bost.rätt Medelpris/villa Gotlands län kr/kvm kr Hela riket kr/kvm kr Gotlands län Hela riket Medelpris/fritidshus kr kr 20 NÄRINGSLIV Källa: Arbetsförmedlingen Gotland, SCB, Regionfakta Källa: SCB, Boverket, Mäklarstatistik.se NÄRINGSLIV 21

12 Jord- och skogsbruk Jordbruket och livsmedelsindustrin är sedan länge viktiga näringar på Gotland. Av det som produceras på ön fraktas ca 80-85% till fastlandet. Mjölkproduktionen har under lång tid varit basen i det gotländska lantbruket. Många företag har gjort ägarskiften och under de senaste 15 åren har produktionen ökat, mycket tack vare nyinvesteringar. De betydande produktionsgrenarna på gotländska gårdar är nöt, lamm, gris, fjäderfä och häst. Gårdar med nöt- eller lammproduktion bidrar till att forma det unika odlingslandskapet på ön. Gotland utmärker sig även med att vara det län i Sverige som är hästtätast sett till antal invånare. Företag med ekologisk djurhållning har samma djurslag som de gotländska gårdarna i övrigt. Många av jordbruksföretagen på ön har även verksamheter som ligger utanför den traditionella produktionen. Det handlar ofta om energi, entreprenad, turism samt egen förädling eller försäljning. PrimörPremiären är en årligen återkommande tillställning i början av juni. Då erbjuder Gotland både gotlänningar och tillresta besökare olika matupplevelser med delikatesser som gotländskt lammkött, sparris, kajpsoppa och många andra lokala produkter. Foto: Eva Pettersson. GOTLAND ÅRETS MATLANDET- HUVUDSTAD 2013 Gotland vann titeln i hård konkurrens med sju andra finaliststäder. I motiveringen stod bland annat: På Gotland finns ett livskraftigt jordbruk med stark koppling till en nyskapande livsmedelsförädling. Här finns högklassiga restauranger, naturnära måltidsupplevelser och en strävan att öka andelen lokala råvaror i den offentliga maten och att minska matsvinnet. Det ska bli spännande att se hur ambitionerna kring den offentliga maten förverkligas. Gotland som mat-ö tar sin utgångspunkt i primärproduktionen. FAKTA OM DE GRÖNA NÄRINGARNA Av Gotlands befolkning bor ca 42% utanför tätorterna, vilket är betydligt mer än riksgenomsnittet på 15 %. Av landytan används ca 70% till jord- och skogsbruk. Ekologisk produktion bedrivs på drygt 13% av åkerarealen. gotland Riket Landareal, ha Åkermark (2012), ha Betesmark och slåtteräng (2012), ha Skogsmark, ha Familjeskogsbruk efter areal, % Storskogsbruk efter areal, % Antal jordbruksföretag (2012) Varav husdjursskötsel, % Varav växtodling, % Blandat och småbruk, % Antal skogsföretag Antal sysselsatta inom jordbruket Omsättning, mkr (2011) Jord- och skogsbruk inkl livsmedelsindustri på ön NÄRINGSLIV Källa: LRF Gotland Källa: Regionrapport Gotland NÄRINGSLIV 23

13 Besöksnäring Den gotländska besöksnäringen har varit på stadig tillväxt under en längre tid. Under 2011 gick visserligen antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ned något men vände åter uppåt under 2012 och blev till slut den högsta siffran under 2000-talet. Vissa boendetyper visade dock på stora nedgångar, främst förmedlade privata stugor och lägenheter som under 2012 minskade med drygt 37%. På det hela taget handlar det dock om små variationer där det kommersiella boendet ligger på historiskt sett rekordhöga nivåer. Samma gäller för resandet med färjan. Totalt sett minskade resandet med 0,5% under Noterbart är att det skedde en ökning på 1,5% under perioden september till december. NYA HOTELLRUM Många nya hotell har byggts på Gotland de senaste åren och flera etablerade hotell har utökat sin kapacitet. Till sommaren 2013 har Clarion Visby hotell invigt 77 nya rum och Visby Hamnhotell kommer att ha 214 rum efter sin ombyggnad. GÄSTNÄTTER gästnätter 2012 Antalet gästnätter ökade något under Det totala antalet gästnätter var (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, privat uthyrning). Av dessa var gästnätter utländska besökare, vilket motsvarar 13%. INTERNATIONELLA BESÖKARE Gotland lockar i första hand besökare från det svenska fastlandet. Andelen utländska besökare beräknas vara drygt 10% och det är betydligt lägre än riksgenomsnittet som ligger på närmare 25%. Utländska besökare gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem är en viktig målgrupp som skiljer sig från svenska Antal tusen Hotell Vandrarhem Stugbyar tal tusenbesökare Hotell i termer Vandrarhem av resperioder, Stugbyar konsumtion, intressen etc. De kompletterar på många sätt besöksnäringens etablerade besökare och bidrar 69 både till en säsongsförlängning och skapandet 130 av nya säsonger LÄNDER MED FLEST BESÖKARE PÅ GOTLAND * Tyskland Danmark Norge USA Finland *Baserat på kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och förmedlade privata stugor och lägenheter Varav andel utländska besökare NÄRINGSLIV Källa: SCB Källa: SCB NÄRINGSLIV 25

14 STORA MÖTEN OCH EVENEMANG Efterfrågan på möten och evenemang ökar året runt. Gotland Convention Bureau som jobbar med att få nya möten till hela Gotland är en viktig motor i sammanhanget. Wisby Strand Congress & Event är det självklara valet som mötesplats för stora möten, och utbudet av publika evenemang har gjort att även antalet lokala besökare har ökat. Under 2012 samlade kongresshallen totalt besökare och några exempel på stora möten som gick av stapeln är kongressen för Svensk Förening för Diabetologi (300 deltagare), konferens för OKQ8 (500 deltagare) och kongressen för Svensk Förening för Kyrkogårdschefer (400 deltagare). Några exempel av årets stora publika evenemang är komikern David Batra, rockbandet Takida samt den numera årligt återkommande Oktoberfesten. De stora återkommande evenemangen fortsätter att locka rekordpublik och blir allt viktigare för Gotland. Almedalsveckan, Medeltidsveckan och Gotland Grand National är världsledande i sin genre och viktiga reseanledningar. Resenärer 2012 reste totalt personer till och från Gotland med färja och flyg. Antalet färjeresenärer minskade med (0,5%) jämfört med föregående år. Som föregående år bedöms finansoro och förhållandevis dåligt väder ha haft betydelse. Resenärer till Gotland reste med färjan och med flyget. Antal resenärer Färja Flyg När det gäller flyget har antalet passagerare minskat med 4%. Inrikespassagerarna minskade med 3% och charterresenärerna med 23%. 26 NÄRINGSLIV Källa: Destination Gotland och Swedavia NÄRINGSLIV Antalet resenärer PER MÅNAD 2012 (totalt alla resande inkl bofasta med flyg och båt) Antal besökare Antal passagerare resande med färja totalt med flyg Antal gotlänningar resande med färja jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

15 Året-runt destinationer OSLO SERVICE Många flyttar till Gotland för den vackra naturen och öns kulturella värden och får samtidigt ta del av en väl utbyggd service. De senaste åren har stora satsningar gjorts på kollektivtrafiken och på att förbättra kommunikationerna för att resa till och från Gotland. VILHELMINA UMEÅ Året -runt destinationer Sommardestinationer Charterdestinationer GÖTEBORG ÄNGELHOLM MALMÖ SUNDSVALL OSKARSHAMN STOCKHOLM NYNÄSHAMN VISBY HELSINGFORS Kommunikationer På en ö är kommunikationerna mycket betydelsefulla. Till Gotland tar man sig snabbt med både båt och flyg. Gotlandsbåtarna Med snabbfärjorna tar det cirka tre timmar att resa till Gotland oavsett om man väljer att resa från Nynäshamn eller Oskarshamn. Det gör att man kan besöka Mälardalen över dagen som boende på Gotland. Destination Gotland transporterade under 2012, passagerare, personfordon och längdmeter gods mellan Gotland och fastlandet. Under sommarsäsongen körs upp till 18 turer till och från Visby per dygn. Vintertid går båttrafiken med 6 turer per dygn. FLYGET Totalt flög personer till/från Visby Airport under Man flyger till Stockholm på cirka 40 minuter och de vanligaste flygplanstyperna är Saab 340 och ATR kan man året runt flyga direkt till Stockholm (Arlanda, Bromma), Göteborg, och Ängelholm. Utrikes sommarlinjer 2013 finns till Helsingfors och Oslo. Inrikes sommarlinjer 2013 finns till Umeå, Sundsvall, Malmö och Vilhelmina. Med charter direkt från Visby Airport kan man välja mellan Mallorca, Kreta, Kroatien och Turkiet. KRETA MALLORCA TURKIET KROATIEN 28 SERVICE Källa: Destination Gotland, Visby Airport/Swedavia SERVICE 29

16 Kollektivtrafik Det går att ta sig med buss från Visby till de flesta orter på Gotland. Inom Visby, mellan Visby och tätorterna Fårösund, Slite, Hemse och Klintehamn är det god turtäthet under hela året. Varje vardag körs det 240 bussturer i kollektivtrafiken och resenärer åker med dessa turer. SKÄR EKEVIKEN SUDERSAND Totalt trafikeras 16 olika linjer på landsbygden och 4 linjer i stadstrafiken. 20 FÅRÖ FLERINGE HAU Under 2012 ökade antalet FÅRÖSUND KAPPELSHAMN resor med 3%. BUNGE 20 IHREVIKEN HANGVAR 20 RUTE LICKERSHAMN IRE 61 VALLEVIKEN STENKYRKEHUK STENKYRKA LÄRBRO FURILLEN HELLVI LUMMELUNDA 22 HIDE OTHEM MARTEBO TINGSTÄDE LUMMELUNDAGROTTORNA VÄSKINDE SLITE BOGE HEJNUM BRO 22 TJÄLDER FOLE ÅMINNE VISBY 22 HEJDEBY ENDRE 41 GOTHEM VIBBLE FOLLINGBO EKEBY VÄSTERHEJDE BARLINGBO TRÄKUMLA AKEBÄCK DALHEM STENKUMLA BJÖRKE ROMA TOFTA GANTHEM VALL HALLA NORRLANDA 51 ROMA 41 HOGRÄN ANGA GNISVÄRD ESKELHEM ATLINGBO KATTHAMMARSVIK MÄSTERBY VIKLAU KRÄKLINGBO VÄTE VÄNGE ÖSTERGARN TOFTA STRAND 41 GULDRUPE TORSBURGEN SANDA ALA GAMMELGARN KRONHOLMEN SYSNE GRYNGE BUTTLE HEJDE FOLHAMMAR KLINTEHAMN LOJSTAHAJD KLINTE ALSKOG 11 LJUGARN GARDA FRÖJEL ETELHEM LOJSTA LYE LAU GERUM STÅNGA DJUPVIK LINDE NÄR LEVIDE BURS FARDHEM SPROGE NÄRSHOLM HEMSE HERTE 32 SILTE RONE ALVA KVARNÅKERSHAMN HABLINGBO EKE HAVDHEM GRÖTLINGBO NISSEVIKEN 11 NÄS FIDENÄS 12 FIDE NÄSUDDEN 10 ÖJA BURGSVIK VAMLINGBO 11 SUNDRE HAMRA VÄNDBURG HOLMHÄLLAR FALUDDEN RONEHAMN Bredband Fiberutbyggnaden på ön är i full gång på många platser hade 22% av öns hushåll tillgång till fast fiberförbindelse. Miljö Gotland är en ekokommun, med målet att göra Gotland till ett ekologiskt hållbart samhälle till år Målet att Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor utgör därför ett av fem övergripande mål för det regionala utvecklingsarbetet. Alla på Gotland, besökare och bofasta, kan bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Några exempel på viktiga områden att arbeta med är vatten, transporter, avfall och förnybara energikällor. RENT DRICKSVATTEN En långsiktig hållbar vattenförsörjning och vattenhushållning är av största vikt för Gotlands utveckling. Det kommunala vattnet har idag god kvalitet, men många enskilda vattentäkter är förorenade. Grundproblemet är att det är svårt att få till bra avloppslösningar i områden med mycket hällmark och I dagsläget har 30 socknar påbörjat projektet Klart vatten. tunna jordlager. När dessutom avloppen är dåligt underhållna når föroreningarna lätt grundvattnet. VA-utbyggnad pågår därför i flera områden på Gotland och inom projekt Klart vatten inventeras alla öns enskilda avlopp i syfte att få dem åtgärdade och godkända. HOBURGEN 30 SERVICE SERVICE 31

17 MINDRE AVFALL Avfallshantering är en indikator på miljömedvetenhet och gotlänningarna Återvinning är duktiga på källsortering och återvinning. Så gott som alla hushåll sorterar numera sitt avfall i kompost respektive brännbart. Matavfallet rötas i en biogasanläggning, vars slutprodukt biomull återförs till jordbruksmark. Det brännbara avfallet bränns på Cementa i Slite, vilket har minskat transporterna av avfall till fastlandet radikalt. INSAMLADE FÖRPACKNINGAR FRÅN HUSHÅLL Kg/person Metall Papper Tidningar 275 Plast Glas Riket 2012 HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING Den globala klimatförändringen är vår tids ödesfråga. Att skapa en klimatneutral energitillförsel för Gotland senast 2025 är därför ett mål som engagerar. Ett delmål nåddes redan 2010, då den fossila andelen av energitillförseln understeg 55%. Kvantitativt är kalk- och cementindustrierna öns i särklass största användare av fossila bränslen, trots att 35 40% av bränslebehovet numera täcks av alternativa bränslen. Transportsektorn är däremot nästan helt beroende av fossila bränslen. Satsningar på biogas som fordonsbränsle måste fortsätta parallellt med andra insatser för att minska oljeberoendet. 72 VINDKRAFT 2012 fanns 143 vindkraftverk på Gotland, som genererade 412 GWh el, motsvarande 44 procent av öns eltillförsel. Totalt installerad effekt var 166 MW. På Näsudden, Gotlands största vindkraftspark, har en omfattande generationsväxling ägt rum de senaste åren. Idag producerar 27 nya, större verk fyra gånger så mycket elenergi som de gamla. Planen är att bygga ut vindkraften ytterligare på Gotland och exportera förnybar el till fastlandet. För det krävs dock ökad överföringskapacitet i form av ytterligare en sjökabel. MILJÖFORDON På Gotland är mer än varannan ny bil en miljöbil. Under 2012 registrerades 521 nya miljöbilar på ön, vilket utgjorde 52% av alla nyregisteringar. Gotlands län hamnade därmed överst på miljöbilstoppen, men i likhet med landet i övrigt dominerade snåla bensin- och dieselbilar. Visbys stadsbussar drivs till 100% med förnybar biogas, medan landsbygdstrafiken kör på diesel med fem procent iblandning av förnybart. Sammantaget innebär det att 30% av antalet kollektivtrafikresor sker med förnybart bränsle. Idag finns en publik biogasmack på Gotland, men fler planeras. 32 SERVICE Källa: FTIAB, Region Gotland, Cementa Källa: Energimyndigheten, GEAB, Trafikanalys, Region Gotland SERVICE 33

18 Barn och utbildning På Gotland finns allt från förskoleverksamhet till universitetsutbildning. Förskolor, grundskolor med förskoleklass/fritidshem, gymnasieskolor och folkhögskoleutbildning har en god geografisk spridning över ön. Fårösund Fårö Förskola På Gotland finns det 60 förskolor, varav 31 stycken finns i Visby. Det finns såväl kommunala förskolor som privata alternativ att välja mellan. Förskolan bedriver verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Från och med hösten det år barnen fyller tre år erbjuds alla barn allmän förskola. Visby Västerhejde Klintehamn Tofta Hogrän Eskelhem Sanda Burgsvik Fardhem Havdhem Stenkyrka Tingstäde Lokrume Väskinde Fole Endre Dalhem Roma Stånga Vänge Garda Alskog Lau Lärbro Slite Gothem Kräklingbo Hellvi Förskola F Gymnasium Komvux Enskild verksamhet Hemse Totalt finns cirka Burs barn i förskoleverksamhet och fritidshem, cirka elever går i grundskola och i gymnasium. Cirka 650 personer är vuxenstuderande. Campus Gotland, Uppsala universitet är lokaliserad i Visby. Gotland har också ett brett utbud vad gäller fritidsstudier. Antal barn i förskola, Region Gotlands regi Antal barn i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 70 Antal barn i enskild verksamhet (föräldrakooperativ mm) 453 Antal barn per anställd (heltidsarbetande) Kommunal förskola Gotland 4,8 4,7 5,1 Hela riket 5,4 5,4 5,3 KOSTNAD PER INSKRIVET BARN/ELEV 2011* Kr Gotland Riket Förskola Grundskola Gymnasieskolan * Nya siffror för 2012 fanns inte tillgängliga vid broschyrens tryckning. 34 SERVICE, Skolverket SERVICE

19 GRUNDskola På Gotland finns idag 35 grundskolor (förskoleklass skolår 9) varav 30 bedrivs i Region Gotlands regi och 5 är fristående. De är spridda över hela ön från Fårösund i norr till Burgsvik i söder och har i många fall ett ganska litet antal elever med cirka per skola. På alla grundskolor med förskoleklass-skolår 6 finns även integrerade fritidshem. Skolåren 7-9 läser man på sex studieorter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två skolor). Andel godkända årskurs 9 Andel elever i årskurs 9 som lägst fått godkänt i samtliga ämnen var något lägre på Gotland jämfört med riket. % Fakta Grundskolan Grundskolor, Region Gotlands regi 30 Friskolor 5 Antal elever i grundskola, (Region Gotlands regi) (förskoleklass åk 9) Antal barn i fritidshem (Region Gotlands regi) Antal elever i friskolor cirka 617 Antal barn i fristående fritidshem Gotland Riket 77 GYMNASIESKOLA Gymnasieskolor som drivs i Region Gotlands regi var under 2012 uppdelad i tre skolor: Christopher Polhemgymnasiet, Elfrida Andréegymnasiet och Richard Steffengymnasiet med totalt 19 program, varav sjöfartsutbildningen och estetiska programmets inriktning estetik och media var riksrekryterande. Det fristående Donnergymnasiet i Klintehamn har program inriktade bl.a. mot samhälls- och naturvetenskap, kultur och service. Guteskolan i Visby som också är ett fristående gymnasium är inriktad mot samhällsvetenskap, hantverk och naturbruk. Antal elever i gymnasieskola: Antal elever i gymnasieskola (Region Gotlands regi) cirka Antal elever i annan kommun cirka 120 Antal elever i frigymnasium cirka 300 Andel behöriga till högskolan Andel gotländska elever som har fått slutbetyg från gymnasieskolan och har grundläggande behörighet för högskolestudier är klart högre jämfört med riket. 100 % Gotland Riket SERVICE Källa: Gotlands kommun, Skolverket, Skolverket SERVICE 37

20 Övriga skolor Särskola Den obligatoriska särskolan på Gotland är främst lokaliserade till Visby. I den frivilliga särskolan finns gymnasiesärskola (Desideria) och Lärvux. Antal elever i särskola: Grundsärskola och gymnasiesärskola cirka 130 Lärvux cirka 45 Komvux Komvux erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning både i klassrum och på distans, yrkesutbildning och lärlingsbildning för vuxna, sfi - svenska för invandrare, studie- och yrkesvägledning för vuxna på Gotland samt lärcentraverksamhet i Fårösund, Hemse och Roma för vuxenstuderande från grundskole- till högskolenivå. Komvux hade närmare 650 årselever år Campus Gotland Universitet Uppsala universitet Campus Gotland bildades den 1 juli 2013 när Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet. Här ges ett tiotal utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och drygt 100 fristående kurser, både på plats i Visby och på distans genom så kallat nätbaserat lärande. Utbildningarna spänner över många områden som till exempel biologi, kulturvård, ekonomi, arkeologi, programmering, kvalitetsteknik, speldesign, juridik, etnologi, historia, samhällsgeografi med mera. Det flexibla nätbaserade lärandet utgör en stor del av verksamheten och är viktigt för att kunna erbjuda högre utbildning även till dem som inte kan eller vill studera på campus. Kulturskolan Kulturskolan på Gotland finns över hela ön och har ett stort utbud av enskild instrumentundervisning, orkestrar, körer och ensembler på olika nivåer. n erbjuder också dansundervisning. Kulturskolan har ca elever i frivillig undervisning och ca 750 elever i Kultur i skolan-projekt varje år. Folkhögskola Gotlands folkhögskola har cirka 370 studerande på de långa kurserna, fördelat på skolenheterna i Hemse, Fårösund och Visby. Folkhögskolan erbjuder både allmänutbildning, yrkesutbildningar och profilutbildningar. Sommartid anordnas ett varierat utbud av sommarkurser deltog 742 kursdeltagare i sommarens kursverksamhet. 38 SERVICE, Skolverket Källa: Campus Gotland SERVICE 39

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Länsstyrelsen 2006-10-31 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Helårsprognos för kommunen...17 Verksamhetsberättelser...19 Redovisningsprinciper...51 Koncernresultaträkning...52 Kommunresultaträkning...54 Koncernens

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Fyrstads ekonomiska landskap

Fyrstads ekonomiska landskap Fyrstads ekonomiska landskap Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lysekil Institutionen för Ekonomi och Informatik Högskolan Trollhättan/Uddevalla Ekonomisk Geografi i ett lokalt perspektiv 2005-05-30 Handledare:

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Bilaga 6 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Övertorneå kommun

ÅRSREDOVISNING 2011. Övertorneå kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Övertorneå kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i sammandrag 5 Skattesats 5 Kommunens organisation 6 Organisationsschema

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer