Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark"

Transkript

1 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Stefan Henriksson Tel: stefan.henriksson (a)naturvardsverket.se REMISS Ärendenr: NV Se sändlista Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark och en konsekvensanalys. Förslaget och konsekvensanalysen hittar du via denna länk: http ://www.nattn^ardsverket. se/stod-i-mili oarbetet/remisser-och- Yttranden/Remisser/Aktuella-remisser/Oversyn-av-nationalparksforeskrifter/ Rerhissen är skickad till de organisationer och adresser som framgår av bifogad sändlista. Notera att i vissa fall kan dock adressen gå till specifika personer inom en organisation eftersom vi har haft svårt att hitta den officiella adressen till en del organisationer. Synpunkter på förslaget Ytttanden som rör förslaget till, ändrade föreskrifter för nationalparken och konsekvensanalysen ska sändas till Naturvårdsverket. Yttranden ska komma in senast den 14 april 2014 och skickas med e-post till registrator(a),naturvardsverket. se, altemativt med vanlig post till Naturvårdsverket, Stockholm. Ange ärendenuimner NV-04892rl3. Framtagande av förslaget Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda länsstyrelser se över föreskrifterna för landets nationalparker. Översynen har genomförts bland armat i syfte att möjliggöra koirunersiell verksamhet. Inom ramenfördetta uppdrag har onödiga begränsningarförkommersiell verksamhet inom turism och fiiluftsliv setts över. Vi har även sett över om detfinnsandra begränsningar som hindrar fiiluftslivet i allmänhet. Även övriga föreskrifter har setts över och vid behov uppdaterats och modemiserats. En utgångspimkt för BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 1.95 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: REGISTRAT0R(A)NATURVARDSVERKET.SE INTERNET:

2 NATURVÅRDSVERKET 2(10) Översynen har samtidigt varit att väma syftet med varje nationalpark och de värden som ska skyddas. Länsstyrelsema har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter imder vintem och våren 2013 och har redovisat dessa till Naturvårdsverket den 31 maj Länsstyrelsema har som en del i uppdraget genomfört samråd med berörda intressenter lokalt och regionalt. Förslagen har därefter beretts av Naturvårdsverket och samtliga berörda länsstyrelser där en samordning mellan föreskrifter för olika nationalparker har eftersträvats. Översynen omfattar 16 nationalparksföreskrifter. Varje förslag på ändrade föreskrifter kommer att remitteras separat. Bakgrund till regeringsuppdraget Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över föreskriftema för nationalparkema, i samråd med berörda länsstyrelser. Uppdraget gavs i Naturvårdsverkets regleringsbrevför2012, och lyder: Naturvårdsverket ska se över föreskrifterna för landets nationalparker, bl.a. i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med berörda länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni Gmnden till detta regeringsuppdrag fiims att hämta i prop. 2009/10:238 "Framtidens friluftsliv". Här skriver regeringen att den harföravsikt att ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av nationalparksföreskriftema "så att de inte missgynnar t.ex. naturturismföretag". Man betonar också att Sveriges natur utgör en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare. Friluftsliv och natur-, kultur- och landsbygdsturism har stor och ökande betydelse för ett livskraftigt näringsliv i hela landet, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet och bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för att bevara natur- och kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad på rekreation och tillgänglighet av stor vikt. Beslut om denna remiss har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit projektledaren Maria Sjö, juristen Ulrika Gunnesby och handläggaren Stefan Henriksson, föredragande. Gimill i Ewing Skotnicka Stefan Henriksson

3 NATURVÅRDSVERKET 3(10) Bilagor: Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Översyn av föreskrifter för Tresticklans nationalpark - konsekvensanalys Sätidlista: Bengtsfors kommun E-post: koniinun(a)bengtsfors.se Dals-Ed kommun E-post: kommim(a)dalsed.se Färgelanda kommun E-post: kommvm(a)fargelanda.se Mellemds kommim E-post: kommunen(a)mellemd.se Åmåls kommun E-post: koinmun(a)amal.se Tanums kommun E-post: info(a)tanum.se Strömstads kommun E-post: kommun(a)stromstad;se Munkedals kommun E-post: ks(a)munkedal.se Vänersborgs kommun E-post: kommun(a)vanersborg.se Uddevalla kommim E-post: koinmunen(a)uddevalla.se Västtagötalands regionen E-post: post(a)vgregion.se Västsvenska turisfrådet AB E-post: lotta.nibell-keating(a)vastsverige.com Dalslands Turist AB E-post: turist(a)dalsland.se Göteborgs naturhistoriska museum E-post: gnm(a)vgregion.se Svenska Turisföreningen E-post: catharina.lindberg(a)stfturist.se Bengtfors turistbyrå E-post: turism(a)bengtsfors.se Dals-Ed turistbyrå E-post: tourist(a)dalsed.se Färgelanda turistbyrå E-post: turism(a)fargelanda.se MellerUds turistbyrå E-post: tourism(a)mellemd.se Åmåls turistbyrå E-post: turism(a)amal.se Munkedals turistbyrå E-post: turistinfo(a)munkedal.se Tanums turistbyrå E-post: info(a)tanum.se

4 NATURVÅRDSVERKET 4(10) Sttömstads turistbyrå E-post: infocenter(a)stromstad.se Uddevalla turistbyrå E-post: info(a)uddevaila.com Vänersborgs turistbyrå E-post: info(a)visittv.se SNF Västra Götaland E-post: kansliet.vastragotaiand(a)naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg E-post: b.ingvar.andersson(a)telia.com Naturskyddsföreningen Bohuslän E-post: boel.lanne(a)naturskyddsforeningen.se Dalslands omitologiska förening E-post: bjom.hook(a)telia.com Friluftsfrämjandet Region Väst E-post: regionvast(a)friluftsframjandet.se Scoutema, regionkansli Göteborg E-post: camilla.kallin(a)scoutema.se; info(a)scoutema.se Dalslands botaniska förening E-post: claes.kannesten(a)telia.com Bohusläns botaniska förening E-post: evastina.blomgren(a)gmail.com Jägareförbundet Västra Götaland Väst E-post: klatten4(a)gmail.com Svenska rovdjursföreningen E-post: lorina.stenwall(a)rovdjur.se SNF Edsbygden E-post: b.ingvar.andersson(a)telia.com SNF Lysekil-Munkedal E-post: emma.nohren(a)gmail.com SNF Omst E-post: ulla.buhr(a)teiia.com SNF Tanum E-post: sten.westerstrom(a)telia.com SNF Åmålsbygden E-post: ingemarand48(a)hotmail.com SNF Färgelanda E-post: barbara.sandell(a)naturskyddsforeningen.se SNF Bengtsfors E-post: krets.skogsdal(a)gmaii.com SNF Uddevalla E-post: golofss(a)hotmail.com SNF Trollhättan E-post: tnf_info(a)glocalnet.net SNF Vänersborg E-post: thomas.ogren(a)yahoo.se SNF Lilla Edet E-post: owe.andersson(a)lillaedet.maii.telia.com

5 NATURVÅRDSVERKET 5(10) Friluftsfrämjandet Bengtsfors E-post: bengtsfors(a)friluftsframjandet.se Friluftsfrämjandet Lysekil E-post: freddan39(a)hotmail.com Friluftsfrämjandet Ljungskile E-post: ljungskile(a)friluft.nu Friluftsfrämjandet Strömstad E-post: stromstad(a)friluftsframjandet.se Friluftsfrämjandet Sörbygden E-post: sorbygden(a)friluftsframjandet.se Friluftsfrämjandet Tanumshede E-post: tanumshede(a)fiiluftsframjandet.se Friluftsfrämjandet Åmål E-post: amal(a)friluftsframjandet.se Friluftsfrämjandet Vänersborg E-post: marie.odenbring(a)hotmail.com Friluftsfrämjandet Uddevalla E-post: uddevalla(a)friluftsframjandet.se Friluftsfrämjandet Trollhättan E-post: ann(a)lawson.nu Bengtsforstraktens hembygdsförening E-post: mfo(a)gammelgarden.com Jägareförbundet Dals-Eds jaktvårdskrets E-post: lisbeth.hellner(a)dalsbank.se Alcatraz E-post: info(a)alcatraz-se.com B & B Lästviks Säteri E-post: info(a)lastviks-sateri.se Baldersnäs Herrgård och Håvemds Herrgård E-post: iiifo(a)baldersnas.com Baldersnäs horse event E-post: hastorbruk(a)home.se Bloms Varuhus E-post: kontakt(a)blomsvaruhus.se Bootshaus E-post: info(a)bootshaus.se Brålanda Vandrarhem & Rekreation E-post: bralandavandrarhem(a)telia.com Café Gula Huset E-post: brev(a)masarunt.se Canodal Kanotuthyming E-post: info(a)canodal.com Dagsholms Hotell & Konferenscenter E-post: info(a)dagsholm.se Dalhall hotell E-post: info(a)dalhall.se Dalskogs Stugby & Vandrarhem E-post: kjellidalskog(a)telia2.se Dalsland Fishing E-post: info(a)fiskeland.com

6 NATURVÅRDSVERKET 6(10) Dalslands Aktiviteter E-post: info(a)dalslandsaktiviteter.se Dalslands Glashytta E-post: dalslandsgiashytta(a)telia.com Dalslands Gästgiveri E-post: info(a)dalgast.se Dalslands Kanal AB E-post: info(a)dalslandskanai.se Dalslands Konstmuseum E-post: info(a)dalslandskonstmuseum.se Dalslands Moose Ranch E-post: info(a)dalslandsmooseranch.se Dalslands Naturguide E-post: info(a)dalslandnaturguide.se Dalslands Resort vid Vänem E-post: info(a)dalsland-resort.com Dalslands Skicenter E-post: ann(a)amalsskicenter.se Dalslands Turist AB Stugförmedling E-post: stuga(a)dalsland.se Dalslandsresor E-post: info(a)dalslandsresor.se DalsSpira Mejeri AB E-post: info(a)dalsspira.se DVVJ E-post: info(a)dwj.com Eds MC & Motormuseum E-post: mcv-bohus-dal(a)tele2.se Edsleskogs Wärdshus E-post: edsleskogswardshus(a)telia.com Falkholts Dalslandskrog E-post: info(a)falkholt.com Fiskeportalen - Fiskeland Dalsland E-post: info(a)top 1 Ofishing.com / info(a)fiskeland.com Fumsjöns Camping E-post: fumsjonscamping(a)gmaii.com Furåsen Kök & Hotell E-post: info(a)fiirasen.com Gammelgården E-post: info(a)gainmelgarden.com Gustavsfors Kanotuthyming E-post: questions(a)kanotuthyming.com Hallebäck Stugor och Vildmarkscamping E-post: info(a)halleback.com Halmens Hus E-post: info(a)halmenshus.com Hantverkshuset Håvemd E-post: hantverkshuset.uppemd(a)telia.com

7 NATURVÅRDSVERKET 7(10) Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB E-post: momca.alfsdotter(a)aigensberg.com Hunnebergs Naturskola E-post: christinasandblom(a)hotmail.com Hunnebergs Naturskola E-post: info(a)himnebergsnaturskola.se Hotell Carl XII E-post: desk(a)carlxii.com Hotell Dalia E-post: dalia(a)bengtsfors.se Hotell Dalsland E-post: info(a)hotelldalsland.se Hotell Hemgården E-post: office(a)silverlake.se Hotell Jägmästarflygeln E-post: hotell.fogk(a)telia.com Håfvemds Rökeri, Brasserie & Delikatessbutik E-post: info(a)havemd.se Håvemds Gästhamn och Camping E-post: hafrestromsif(a)telia.com Håvemds Hotell & Restaurang AB E-post: info(a)havemdshotell.se Högbyns Hällristningar E-post:ritwa(a)herjulfsdotter.se Högsäters Bygdegård E-post: kommunen(a)fargelanda.se Kanalmuséet E-post: loic(a)manchec.com Kanalvillan / Fritid o Sjöliv E-post: info(a)kanalvillan.com Kerstin Ljungqvists ateljé E-post: kerstin(ä)rostock.se Kerstins Camping E-post: epost(a)kerstinscamping.se Kilsborgs gård E-post: daiiielsson(a)svanskog.com Kroppefjäll Hotell & Spa E-post: mfo(a)kroppe5all.com Kulturbruket på Dal E-post: info(a)kulturbniketpadal.se M/S Vänervåg E-post: sten.n(a)telia.com Mellemds Museum och Släktforskningsarkiv E-post: mellemdsmuseum(a)telia.com Motell Lindemd E-post: info(a)motellindemd.com Nordiska Tomtemuséet E-post: info(a)nordiskatomtemuseet.se

8 NATURVÅRDSVERKET 8(10) Norebyns Café & Camp E-post: postbox(a)norebyn.se Nygårds Herrgård Bed & Brekfast E-post: info(a)nygardsherrgard.com Restaurang Tössestugan E-post: info(a)tossestugan.se Silverlake Camp & Kanot E-post: info(a)silverlake.se SJS-hotellen / Rolfskärrs stugby E-post: info(a)fredensborg.com Skållemds Gård E-post: info(a)skailemds-gard.com Sköttemds Gård E-post: info(a)skottemd.se Stenebynäs E-post: berger(a)stenebynas.se STF Vandrarhem Gammelgården E-post: info(a)gammelgarden.com STF Vandrarhem Kroppefjäll E-post: info(a)kroppe^all.com Storholmen Kanaltrafik AB E-post: kanaltrafik(a)storhoimen.com SunLike E-post: info(a)sunlike.se Svaneholms Herrgård E-post: hiden(a)telia.com The Visitor - Mawongsa Treading E-post: info(a)thevisitor.se Torggummans ägg E-post: jimmy(a)vastfarm.se Villa Smile B&B E-post: info(a)viila-smile.com Villa Ömäs Bed & Breakfast E-post: info(a)villaomas.se Vita Sandars Camping - Mellemd SweCamp E-post: mail(a)vitasandarscamping.se Västsvenska turistrådet AB E-post: monika.fleming-giogoza(a)vastsverige.com Wärdshuset på Dal AB E-post: info(a)wpdal.com Åmåls Stadshotell E-post: reception(a)amalsstadshotell.se Ödeborgs Fomsal E-post: ingmarie.aronsson(a)telia.com Örtagården i Dals Rostock E-post: kerstin(a)rostock.se Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå. E-post: mineinspect(a)bergsstaten.se

9 NATURVÅRDSVERKET 9(10) Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna. E-post: registrator(a)energimyndigheten.se Fastighetsverket, Box 2263, Stockholm. E-post: sfv(a)sfv.se Försvarsmakten, Högkvarteret, Stockholm. E-post: exp-hkv(a)mil.se Havs- och Vattenmyndigheten, Box Göteborg E-post: havochvatten(a)havochvatten. se Kommerskollegium, Box 6803, Stockholm. E-post: kommerskollegium(a)kommers.se Kustbevakningen, Box 536, Karlskrona. E-post: registrator(a)kustbevakningen.se Regelrådét, Stockholm. E-post: regelradet(a)regelradet.se Riksantikvarieämbetet, Box 5405, Stockholm. E-post: registrator(a)raa.se Rikspolisstyrelsen, Box 12256, Stockholm E-post: rikspolisstyrelsen(a)polisen.se SGU, Box 670, Uppsala. E-post: sgu(a)sgu.se Skogsstyrelsen, Jönköping. E-post: skogsstyrelsen(a)skogsstyrelsen.se SMHI, Norrköping. E-pöst: smihi(a)smhi.se Tillväxtverket, Box 4044, Stockholm. E-post: tillvaxtverket(a)tillvaxtverket.se Trafikverket, Box 810, Borlänge. E-post: trafikverket(a)trafikverket.se Transportstyrelsen, Norrköping. E-post: kontakt(a)transportstyrelsen.se Artdatabanken, Box 7007, Uppsala. E-post: artdatabanken(a)slu.se CentmmförNaturvägledning CNV, SLU, Box 7012, Uppsala. E-post: cnv(a)slu.se Etour, Mittuniversitetet, Östersund E-post: registrator(a)miun.se Peter Fredman, E-post: peter.fredman(a)miun.se Fältbiologema, Bmnnsgatan 62, Gävle. E-post: info(a)faltbiologema.se Friluftsfrämjandet Rikskansliet, Instmmentvägen 14, Hägersten. E-post: info(a)friluftsframjandet.se Jägarnas riksförbund. Saltsjögatan 15, Södertälje. E-post: jrf(a)jrf-lj.org LRF, Stockholm. E-post: info(a)lrf.se

10 NATURVÅRDSVERKET 10(10) Naturskyddsföreningen, Box 4625, Stockholm. E-post: remisser(a)naturskyddsforeningen.se Scoutema, Box , Stockholm. E-post: info(a)scoutema.se Svenska Ekoturismföreningen, att Per Jibom, Alströmergatan 22, Stockholm. E-post: info(a)ekoturism.org Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svartviksslingan 28, Bromma. E-post: info(a)sportfiskama.se Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, Nyköping. Bo Sköld (generalsekreterare) E-post: bo.skold(a)jagareforbundet.se Svenska rovdjursföreningen. Masthamnen, Stockholm. E-post: info(a)rovdjur.se Svenska Turistföreningen, Box 17251, Stockholm. E-post: info(a)stfturist.se Svenskt Friluftsliv, Instrumentvägen 14,12653 Hägersten. E-post: info(a)svensktfriluftsliv.se Svenskt Näringsliv, Stockholm. E-post: remisser(a)svensktnaringsliv.se Sveriges kommuner och Landsting, SKL, Svenska Kommunförbundet, Stockholm. E-post: info(a)ski.se Sveriges Omitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, Mörbylånga. E-post: info(a)sofnet.org Sveriges Botaniska Förening, c/o Maria Redin, Norbyvägen 18 D, Uppsala. E-post: sbf(a)sbfc.se Sveriges Entomologiska Förening, c/o Håkan Lundkvist, Frösslunda 312, Mörbylånga. E-post: info(a)sef nu Visit Sweden, Box 3030, Stockholm. E-post: info.se(a)visitsweden.com Visita, Svensk besöksnäring. Box 3546, Stockholm. E-post: info(a)visita.se Väridsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, Solna. E-post: mfo(a)wwf se

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Minnesanteckningar samverkansgrupp 21 nov 2014

Minnesanteckningar samverkansgrupp 21 nov 2014 1 (8) Stina Söderqvist Tel: 076-888 22 35 stina.soderqvist@naturvardsverket.se Minnesanteckningar Samverkansgruppsmöte Datum 2014-11-21 Tid 9.00-11.30 Plats Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

MÖTEN & KONFERENSER BOKA DALSLAND

MÖTEN & KONFERENSER BOKA DALSLAND MÖTEN & KONFERENSER BOKA DALSLAND Låt människor mötas i Dalsland. Det ger resultat. VI KALLAR DET NATURKRAFT I Dalsland har möten mellan människor i århundraden lett till spännande innovationer och växande

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Konferens den 26 september 2012 på Jonsereds herrgård

Konferens den 26 september 2012 på Jonsereds herrgård Konferens den 26 september 2012 på Jonsereds herrgård Konferensdeltagarna diskuterade hur trädgården kan utvecklas som besöksnäring i Västsverige. Diskussionen tog sin utgångspunkt i följande frågeställningar:

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Ställplats Förstudie Husbilar

Ställplats Förstudie Husbilar Ställplats Förstudie Husbilar 2010-2011 Anders Bring AB 1 Innehåll rapport Förstudie Husbilar Sida 1. Projektets bakgrund och syfte 5 1.1 Steg 1 Grundförutsättningar Fakta 5 1.2 Steg 2 Inventering i projektområde

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik Carina Schmidt projektledare, Carpe Stockholms stad 08-508 25 410 carina.schmidt@stockholm.se Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Till: Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

1. Nytt från Naturvårdsverket

1. Nytt från Naturvårdsverket 1 (6) Stina Söderqvist Tel: 076-888 22 35 stina.soderqvist@naturvardsverket.se Datum 2013-05-08 Minnesanteckningar Samverkansgruppsmöte Tid 9.30-12 Plats Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Minnesanteckningar

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer