Oktober Fakta om Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland"

Transkript

1 Oktober 211 Fakta om Västra Götaland

2 Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik om de tre dimensionerna (den ekonomiska, den sociala och miljödimensionen) och de fem fokusområdena (näringsliv, kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, kultur samt hälsa) som Vision Västra Götaland bygger på. Fakta illustreras med diagram, kartor och tabeller. Faktahäftet innehåller uppgifter om Västra Götalands 49 kommuner, om hela länet och om de fyra kommunalförbundsområdena. Det finns även jämförelser med andra län och regioner, både i Sverige och i Europa. I broschyren används begreppen Västra Götaland och Västra Götalands län omväxlande om samma geografiska område. Ibland förekommer statistik kopplat till Västsverige, vilket innebär Västra Götaland plus Halland. Vår förhoppning är att Fakta om Västra Götaland ska bidra till ökade kunskaper om och ett ökat intresse för Västra Götaland. Göteborg, oktober 211 Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Fakta om Västra Götaland och statistiskt underlag finns tillgängligt på vår hemsida den Ekonomiska dimensionen den Sociala dimensionen Miljödimensionen Näringsliv kompetens och kunskap Infrastruktur och kommunikationer Kultur Hälsa

3 Vision Västra Götaland det goda livet Vision Västra Götaland är en gemensam ram för arbetet att stärka Västra Götaland som en konkurrenskraftig region, nationellt och internationellt. Grunden i visionen är Det goda livet. Det står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, samt att vi möter behoven hos barn och ungdomar och arbetar för en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling som beaktar de tre dimensionerna den ekonomiska, den sociala och miljödimensionen. Fem fokusområden ska prioriteras i det fortsatta arbetet: näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer, kultur och hälsa. Till detta kommer fyra perspektiv som ska genomsyra alla insatser: den gemen samma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. I detta faktahäfte presenteras statistik som beskriver de fem fokusområdena och de tre dimensionerna i Vision Västra Götaland. De olika dimensionerna och fokusområdena är sinsemellan beroende och förstärker varandra. I vissa fall kan den redovisade statistiken höra hemma i mer än ett område. Exempelvis kan statistik som tillhör den sociala dimensionen vara relevant även i fokusområdena hälsa och kompetens. Miljödimensionen Den ekonomiska dimensionen Näringsliv Kompetens & kunskapsutveckling Infrastruktur & kommunikationer Kultur Hälsa Den sociala dimensionen

4 geografi och befolkning Geografi 8 Folkmängd 9 Flyttningar 13 Mångfald 14 Befolkningsstruktur 15 7

5 Geografi och befolkning 8 Som ett Sverige i miniatyr Västra Götaland är som ett Sverige i miniatyr storstad och landsbygd, småsamhällen och mellanstora städer. Naturen växlar från kustlandskap till storskog, med slättland och hagmarker däremellan. Geografiskt är Västra Götaland ett av de största länen i Sverige, med en landareal på km² som utgör sex procent av Sveriges landyta. Det är cirka 24 mil såväl i nordsydlig som i västöstlig riktning. Av de öar som finns i Västra Götaland är 15 bebodda. Det finns 49 kommuner i Västra Götaland. Den till ytan största kommunen är Falköping på 157 km² och den minsta är Öckerö kommun på 26 km². År 21 bildades fyra regionala kommunalförbund: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Syftet var att skapa bra och effektiva samarbetsorganisa tioner för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. En del av statistiken i denna broschyr är uppdelad i de fyra delregionerna. 1 De fyra delregionerna/kommunalförbunden och kommunerna i västra götaland Strömstad Bengtsfors Åmål Dals-Ed Gullspång Tanum Mellerud Mariestad Färgelanda Töreboda Munkedal Karlsborg Götene Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Uddevalla Tibro Lysekil Grästorp Skara Trollhättan Vara Hjo Orust Lilla Edet Essunga Tidaholm Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Skaraborg Mark Tranemo Sjuhärad Kungsbacka Svenljunga Göteborgsregionen Fyrbodal 1,6 miljoner invånare Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges näst största län, med nästan 1,6 miljoner invånare. Flest Folkmängd i Västra Götalands kommuner 31 december 21 Kommun Folkmängd (antal) Kommun Folkmängd (antal) människor bor i storstadskommunen Göteborg, med en halv miljon invånare. Dals-Ed kommun är befolkningsmässigt den minsta kommunen, med 4 7 invånare. Kommun Folkmängd (antal) Ale Kungälv Svenljunga Alingsås Lerum Tanum Bengtsfors Lidköping Tibro 1 56 Bollebygd Lilla Edet Tidaholm Borås Lysekil Tjörn Dals-Ed Mariestad Tranemo Essunga Mark Trollhättan Falköping Mellerud Töreboda Färgelanda Munkedal Uddevalla Grästorp Mölndal Ulricehamn Gullspång Orust Vara Göteborg Partille Vårgårda Götene Skara Vänersborg Herrljunga Skövde Åmål Hjo Sotenäs 9 52 Öckerö Geografi och befolkning 9 Härryda Stenungsund Karlsborg Strömstad Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men inte i Västra Götalands län.

6 Geografi och befolkning Befolkningen är ojämnt fördelad över Västra Götalands yta. Förutom till Göteborgsregionen, är befolkningen främst koncentrerad till områdena kring Borås, Trollhättan och Skövde. Befolkningstätheten i Västra Götaland är 66 invånare per km². Bland kommunerna ligger Göteborg högst med drygt 1 invånare per km² och Dals-Ed lägst med drygt sex invånare per km². Sveriges genomsnitt ligger på 23 invånare per km², Stockholms läns på 315 invånare per km² och Skåne läns på 113 invånare per km². Folkmängden i västra götaland och dess delregioner Västra Götaland Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg Geografi och befolkning Befolkningstäthet i Västra Götalands kommuner, antal invånare per km², år 21 Sjuhärad Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 1, 1139,9 1, 999,9 5, 99,9 25, 49,9 6,4 24,9 Folkmängden ökar Vid årsskiftet 21/211 uppgick folkmängden i Västra Götaland till personer, vilket motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. Under 21 ökade befolkningen med nästan 11 invånare, vilket ligger i nivå med de senaste årens befolkningsökning. Liksom tidigare år var det Göteborgsregionen som ökade mest. Nästan 9 procent av befolkningstillväxten skedde i Göteborgsregionen, som hyser drygt hälften av befolkningen i Västra Götaland. Under det senaste decenniet har nästan 9 procent av Västra Götalands befolkningstillväxt skett i Göteborgsregionen. BEFOLKNINGSUTVECKLING Index 1 = år Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Riket 11

7 Geografi och befolkning Befolkningsförändring (%) i Västra Götalands kommuner. Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 1 22% 9,9% -9,9% -1-17% Medan befolkningstillväxten i Göteborgsregionen beror på både det ökade antalet inflyttade och det fortsatt stora födelseöverskottet, har folkökningen i andra delar av Västra Götaland enbart skett till följd av det positiva flyttnettot. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGEN 2 21 Antal personer Göteborgsregionen Flyttnetto Sjuhärad Födelsenetto Skaraborg Fyrbodal Ökade flyttströmmar till och från utlandet Totalt flyttade nästan 39 personer till Västra Götaland år 21. Av dem kom 14 från utlandet den största gruppen var hemvändande svenskar. Den andra stora invandrargruppen var från Somalia. I gränskommunerna Strömstad och Bengtsfors var det invandringen från Norge som dominerade. Bland inrikes inflyttade kom de största strömmarna från Stockholms, Skåne och Hallands län. Medan Göteborgsregionen har stark dragningskraft på invånare från andra delar av Sverige och omvärlden, har nettoflyttströmmarna inom länet också från Göteborgsregionen under senare år främst gått till Sjuhärad. FLYTTNINGAR TILL OCH FRÅN VÄSTRA GÖTALAND Antal personer Inrikes utflyttade Inrikes inflyttade Utvandrare Invandrare Geografi och befolkning 12 Under det senaste decenniet har den procentuella befolkningsökningen varit högst i Stenungsunds kommun. Den största procentuella minskningen har skett i Gullspångs kommun. 13

8 Geografi och befolkning 14 Det mångkulturella Västra Götaland År 21 fanns i Västra Götaland 233 invånare som var födda utomlands och ytterligare 63 som var födda i Sverige men hade utländsk bakgrund. 2 Andelen utrikes födda invånare varierar mycket mellan Västra Götalands delregioner och kommuner. Två tredje delar av de utrikes födda bor i Göteborgs regionen. Lägst andel utrikesfödda har Öckerö kommun (fyra procent) och högst andel har Göteborgs kommun (22 procent). Ungefär 13 nationaliteter finns representerade i Västra Götaland. UTRIKESFÖDDA SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN % Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Västra Götaland 2 Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikesfödda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Riket Åldrande befolkning Västra Götaland har, i likhet med många andra regioner och länder i Europa, en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Låga födelsetal kring sekelskiftet 2 och en stadigt ökad livslängd, har bidragit till att genom snittsåldern har stigit. Befolkningsprognosen visar att andelen äldre kommer att öka avsevärt under de närmaste decennierna, samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder kommer att minska. Detta resulterar i att allt färre måste försörja allt fler. Ett sätt att sammanfatta vad befolkningens åldersstruktur kan betyda för de materiella livsvillkoren är att relatera summan av antalet äldre (65+ år) till antalet i yrkesaktiv ålder (16 64 år), så kallad äldrekvot. Äldrekvoten för Västra Götaland ligger på 29, vilket betyder att 1 personer i yrkesaktiv ålder måste försörja 29 personer i åldersgruppen 65 år och äldre. Kvoten varierar kraftigt mellan kommunerna i Västra Götaland. Den lägsta äldrekvoten har Göteborgs kommun (21) följt av de kringliggande kommunerna. Den högsta äldrekvoten har Sotenäs (45), Karlsborg (43) och Bengtsfors (43). Äldrekvoten (antalet 65+ år i förhållande till antalet år) i Västra Götalands kommuner år 21 Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Nästan en tredjedel av invånarna i Göteborgs kommun har utländsk bakgrund. Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo > <3 Geografi och befolkning 15

9 den ekonomiska dimensionen Bruttoregionprodukt 18 Lönesumma 19 17

10 Den ekonomiska dimensionen Djup nedgång, men snabb återhämtning Den ekonomiska utvecklingen i en region kan mätas med bruttoregionprodukten (BRP) det samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år. BRP i förhållande till befolkningen i en region är ett mått på den ekonomiska välfärden. Vid en jämförelse mellan länen hamnar Stockholms län i en klass för sig, med en BRP per invånare på 478 kronor. År 28 hamnade Västra Götalands län på tredje plats bland alla Sveriges regioner, med en BRP per invånare på 337 kronor. Ur ett historiskt perspektiv har Västra Götaland, i likhet med de flesta övriga regioner i Sverige, haft en hög ekonomisk tillväxt under det senaste decenniet. Men de senaste årens ekonomiska utveckling har påverkats starkt av konjunkturnedgången. Västra Götalands beroende av den krisdrabbade fordonsindustrin har medfört ett hårdare slag mot näringslivet i Västra Götaland än i resten av riket. Å andra sidan har återhämtningen blivit snabbare i Västra Götaland, framförallt på grund av den starka uppgången i tillverkningsindustrin. Under andra halvåret 21 var näringslivets omsättning tillbaka på samma nivå som före konjunkturnedgången. 1 Hög tillväxt i Göteborgsområdet För att få en bild av skillnader i ekonomisk utveckling inom Västra Götaland är lönesumma 2 ett lämpligare mått än BRP. År 21 var lönesumman per invånare i Göteborgsregionen nästan 145 kronor. Det är betydligt högre än i de tre övriga delregionerna, där lönesumman varierar mellan 12 och 125 kronor per invånare. Ökningen av lönesumman har däremot legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren, något lägre i Fyrbodal. I ett längre tidsperspektiv har Göteborgsregionen haft betydligt större ökning av lönesumman än de tre övriga delregionerna. Under de två senaste decennierna har till växten i lönesumman varit svagast i Skaraborg och Fyrbodal. Den ekonomiska dimensionen 18 BRUTTOREGIONPRODUKT PER INVÅNARE Tusental kronor Norrbottens län Riket Västra Götalands län Kronobergs län Västernorrlands län Jönköpings län Dalarnas län Jämtlands län Hallands län Skåne län Örebro län Västmanlands län Västerbottens län Uppsala län 2 1 Stockholms län Blekinge län Östergötlands län Södermanlands län Värmlands län Kalmar län Gävleborgs län Gotlands län NÄRINGSLIVETS OMSÄTTNING, KVARTALSVÄRDEN ENLIGT TRENDCYKELN Index år 2= Riket Stockholms län Västra Götalands län 1 Eftersom statistik om BRP publiceras med 2-års eftersläpning redovisar vi här istället omsättningen i näringslivet, vilket ger en bra bild av konjunktur utvecklingen i ekonomin. LÖNESUMMA PER CAPITA, ÅR 21 OCH LÖNESUMMETILLVÄXT UNDER PERIODEN Kronor Fyrbodal Göteborgsregionen Lönesumma per capita 21 Sjuhärad Skaraborg 2 Summa av alla bruttolöner som betalats ut under ett år. Tillväxt i lönesumma, % 2 Västra Götaland Tillväxt i lönesumma LÖNESUMMA, FASTA PRISER Index år 199= Riket Skaraborg Sjuhärad Fyrbdoal Göteborgsregionen

11 Den ekonomiska dimensionen Den ekonomiska dimensionen I europeisk jämförelse har Västsverige (Västra Götaland och Halland) en stark ekonomi och hög levnadsstandard. Västsverige har betydligt högre BRP per invånare än genomsnittet för EU-regioner. Bland närmare 3 euro peiska regioner hamnar Västsverige på 34:e plats. Bruttoregionprodukt per invånare i procent av EU-genomsnittet (1) i europeiska regioner, år 28 >15% 1 149% 5 99% <5% Uppgift saknas Västsverige hamnar på 34:e plats bland nästan 3 europeiska regioner när det gäller BRP per capita Landsgräns Regiongräns (NUTS 2) 3 Källa: Eurostat NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) är den regionindelning som används inom EU för att kunna jämföra olika områden inom EU:s gränser. 3

12 den sociala dimensionen Sysselsättning 24 Arbetslöshet 24 Yrke 26 Inkomster 28 Bostäder 29 Biståndstagare 3 Ohälsotal 31 Trygghet 32 Valdeltagande 32 23

13 Den sociala dimensionen 24 Delaktighet i samhällslivet Trygghet, gemenskap och delaktighet i det sociala livet är grundläggande förutsättningar för människans välbefinnande. Enligt den senaste nationella folkhälsoenkäten uppgav nio av tio invånare i Västra Götaland att de var delaktiga i samhällslivet. Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor, men däremot mellan olika åldersgrupper. Bland personer äldre än 65 år angav åtta av tio att de är delaktiga i samhällslivet, medan nästan alla i den yngre åldersgruppen upplevde delaktighet. Arbete ger gemenskap Att delta i arbetslivet är viktigt för att skapa sociala kontaktnät, gemenskap och relationer. Det är också en viktig källa för människors inkomster och försörjning. Under första kvartalet år 211 var personer i Västra Götaland sysselsatta i arbetslivet. Antalet sysselsatta ökade med 22 jämfört med första kvartalet året innan, men hade fortfarande inte kommit upp till den nivå Västra Götaland hade innan lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden (andel sysselsatta av befolkningen 2 64 år) låg på 78 procent år 21, men varierar kraftigt mellan olika befolkningsgrupper. 1 1 Observera att det finns två olika källor till sysselsättningsgrad. Eftersom RAMS och AKU använder olika metoder för insamling av data finns det även skillnader i redovisningen. SYSSELSÄTTNINGSGRAD (ANDEL SYSSELSATTA AV BEFOLKNINGEN 2 64 ÅR), ÅR 21 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD FÖR OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER (2 64 ÅR) I VÄSTRA GÖTALAND, ÅR 29 % Hallands län Gotlands län Riket Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län Västerbottens län Stockholms län Jönköpings län Kronobergs län 76 Män 73 Kvinnor Uppsala län Västmanlands län Gävleborgs län Jämtlands län 8 Födda i Sverige Kalmar län Blekinge län Värmlands län Södermanlands län 63 Födda i Norden utom Sverige Norrbottens län Örebro län Östergötlands län Västernorrlands län 5 Födda utanför Norden /AKU 75 Samtliga /RAMS Bland svenskfödda personer är sysselsättningsgraden 8 procent, medan endast varannan person som är född utanför Norden är sysselsatt. Det finns även stora skillnader på arbetsmarknaden inom Västra Götaland. Skillnaderna ökade ännu mer under lågkonjunkturen, då arbetslösheten slog särskilt hårt mot Fyrbodal och Skaraborg. Till följd av många varsel och minskad efterfrågan på arbetskraft ökade arbetslösheten i alla länets delar, men har sedan första kvartalet 21 åter börjat minska. I mars 211 var drygt sex procent av befolkningen (16 64 år) i Västra Götaland öppet arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program. Totalt var 32 personer öppet arbetslösa och ÖPPET ARBETSLÖSA OCH I PROGRAM I VÄSTRA GÖTALAND (16 64 ÅR), ÅRSMEDELTAL Antal personer Öppet arbetslösa Sökande i program med aktivitetsstöd Källa: Arbetsförmedlingen 2 Exempelvis arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgaranti mm deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. 2 I Åmål och Trollhättan var tio procent av befolkningen (16 64 år) öppet arbetslösa eller arbetssökande i program i mars 211. Ungdomsarbetslösheten är hög. Nästan 15 personer i åldrarna år var arbetslösa (motsvarar 9,4 procent av befolkningen) i mars 211. Öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program, andel av befolkningen (16 64 år), mars 211 Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 8, 1,4% 6, 7,9% 4, 5,9% 2,7 3,9% Källa: Arbetsförmedlingen Den sociala dimensionen 25

14 ANDEL KVINNOR OCH MÄN INOM DE TIO VANLIGASTE YRKENA I VÄSTRA GÖTALAND (ANSTÄLLDA ÅR), ÅR 29 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Försäljare, fackhandel Sysselsättningsgraden för kvinnor ligger fortfarande lägre än för män, men har ökat väsentligt de senaste decennierna. Även i ett europeiskt perspektiv ligger kvinnornas sysselsättningsgrad i Västsverige (Västra Götaland och Halland) väldigt högt. Den genomsnitt liga sysselsättningsgraden för kvinnor i Europa är 63 procent. Den sociala dimensionen Den sociala dimensionen Segregerad arbetsmarknad Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig väl färdsfråga. Ett område där det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor är arbetsmarknaden både när det gäller sysselsättningsgrad, löner och yrkes val. Bland de tio mest vanliga yrkena i Västra Götaland är könsfördelningen påtagligt ojämn. Den minst ojämna fördelningen återfinns bland försäljare inom fackhandel. Sysselsättningsgrad för kvinnor (andel sysselsatta kvinnor som andel av kvinnliga befolkningen 2 64 år) i europeiska regioner, år 29 >7 % 65 69,9 % 6 64,9 % <6 % Uppgift saknas Företagssäljare Övrig kontorspersonal Förskollärare och fritidspedagoger Barnskötare m.fl. Västsverige hamnar på 24:e plats bland nästan 3 europeiska regioner när det gäller kvinnors sysselsättningsgrad. Grundskollärare Hotell- och kontorsstädare m.fl. Lagerassistenter m.fl % Män Kvinnor 27 /Yrkesregistret Landsgräns 3 Regiongräns (NUTS 2) Källa: Eurostat NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) är den regionindelning som används inom EU för att kunna jämföra olika områden inom EU:s gränser. 3

15 Den sociala dimensionen Det finns även stora skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda personer på arbetsmarknaden. Skillnader i sysselsättningsgrad och yrkesval gör att även inkomstspridningen blir ojämn mellan dessa grupper. Extra tydliga är skillnaderna mellan olika stadsdelar i Göteborg, där stadsdelar med hög andel utrikesfödda även har relativt sett stor andel med låga årsinkomster. Göteborgs stad totalt Norra Hisingen Lundby Västra Hisingen INKOMSTSPRIDNING BLAND BEFOLKNINGEN (25 64 ÅR) I GÖTEBORGS STAD OCH DESS STADSDELAR, ÅR 29 Bostäder Segregationen mellan olika befolkningsgrupper är även tydlig på bostadsmarknaden. Bland personer som inte är födda i EU/EFTA-länder 4 är det dubbelt så vanligt att bo i hyreshus jämfört med bland den svenskfödda befolkningen. Skillnaderna är dessutom något högre i Västra Götaland än i de övriga storstadslänen. Den sociala dimensionen Västra Göteborg ANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM BOR I HYRESHUS, ÅR 29 Askim-Frölunda-Högsbo % 7 Majorna-Linné 6 Centrum 5 28 Andel av befolkningen med låga årsinkomster varierar mellan 22 och 47 procent mellan Göteborgs olika stadsdelar. Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Angered % Årsinkomst < 172 tkr Årsinkomst tkr Årsinkomst > 333 tkr, Göteborgs stad Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Samtliga Födda i Sverige Födda i Norden utom Sverige Födda i EU/EFTA Födda i övriga världen utom Norden 29 4 EFTA-länderna är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

16 Den sociala dimensionen 3 Så många får bistånd År 29 fick 74 personer i Västra Götaland, motsvarande fem procent av befolkningen, ekonomiskt bistånd någon gång under året (tidigare kallat socialbidrag). Antalet biståndstagare i Västra Götaland ökade med 13 procent mellan åren 28 och 29, vilket är en något större ökning än i riket i genomsnitt. Störst andel biståndstagare fanns i Göteborgs och Trollhättans kommun. År 29 fanns i Västra Götaland barn i familjer som fick ekonomiskt bistånd. Biståndstagare i Västra Götalands kommuner år 29 (andel av den totala befolkningen i respektive kommun) Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 5, 7,% 4, 4,9% 3, 3,9% 2, 2,9% Källa: Socialstyrelsen Ohälsotalet åt rätt håll Ohälsan i arbetslivet i form av sjukskrivningar ökade kraftigt under slutet av 199-talet och början av 2-talet. Även om det har skett en viss nedgång i ohälsotalet sedan 23, är det fortfarande alldeles för många som är frånvarande från sina jobb på grund av sjukdom. Västra Götaland ligger något högre än genom snittet i riket. Kvinnors ohälsotal (36) ligger betydligt högre än männens (25). Det finns dessutom stora skillnader inom länet. OHÄLSOTAL I VÄSTRA GÖTALAND ÅR 21 Antal utbetalda dagar från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna år Ohälsotal i Västra Götalands kommuner år 21 (antal utbetalda dagar från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna år) Strömstad Bengtsfors Åmål Dals-Ed Gullspång Tanum Mellerud Mariestad Färgelanda Töreboda Munkedal Karlsborg Götene Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Uddevalla Tibro Lysekil Grästorp Skara Trollhättan Vara Hjo Orust Lilla Edet Essunga Tidaholm Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda 4, 47,6 Mölndal 3, 39,9 Tranemo Mark 23,8 29,9 Svenljunga Källa: Försäkringskassan Den sociala dimensionen 31 Västra Götalands län Skåne län Riket Stockholms län Källa: Försäkringskassan

17 Den sociala dimensionen Vi behöver trygghet Trygghet är en förutsättning för att trivas och må bra. Antalet anmälda brott per invånare ligger lägre i Västra Götaland än i riket och de två övriga storstadslänen, även om det totala antalet anmälda brott per invånare har ökat under andra halvan av 2-talet. Vara med och påverka Den kanske mest grundläggande möjligheten att delta och påverka samhällsutvecklingen, är att utnyttja sin rösträtt. Trenden från mitten av 198-talet till och med 22 var ett minskat valdeltagande i kommunal-, landstings- och riksdagsval. I de allmänna valen 26 och 21 har dock valdeltagandet åter ökat. Valdeltagandet varierar kraftigt mellan olika socioekonomiska grupper. Många är nöjda med livet Även om det finns stora skillnader inom länet när det gäller arbetslöshet, ohälsa i arbetslivet samt ekonomisk trygghet, visar SOM-undersökningen 4 att en stor del av invånarna i Västra Götaland känner sig mycket eller ganska nöjda med sina liv, oavsett var de bor. NÖJD MED LIVET, ANDEL AV SVARANDE, ÅR 21 Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal Den sociala dimensionen ANMÄLDA BROTT VALDELTAGANDE VID KOMMUNALVAL, ANDEL AV RÖSTBERÄTTIGADE Västra Götalands län Antal per 1 invånare % Skåne län Stockholms län 14 8 Sverige Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Riket Källa: Valmyndigheten % Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Ingen åsikt Källa: SOM-institutet 33 Västra Götalands län Riket Källa: BRÅ 4 SOM-undersökningen görs av SOM-institutet som är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Fokus i undersökningarna är på Samhälle, Opinion och Media.

18 MILJÖDIMENSIONEN Koldioxidutsläpp 36 Vindkraft 37 Miljöbilar 37 Energieffektivt byggande 39 Luftföroreningar 39 Naturskyddade områden 4 35

19 Miljödimensionen Utsläppen fortfarande stora Växthuseffekten är i hög grad en följd av koldioxidutsläppen. I Västra Götaland har utsläppen av växthusgaser minskat med cirka två procent mellan åren 199 och 28. Länets totala utsläpp var 12,5 miljoner ton år 28. Utsläppen från energiförsörjningen har minskat, främst tack vare en övergång från uppvärmning med olja till biobränsle och fjärrvärme. Minskningarna har till en del uppvägts av att vägtrafikens utsläpp har ökat. En särskild omständighet för Västra Götalands län är också ökade utsläpp från den tunga processkemiska industrin, framför allt från raffinaderiverksamheten. Den slutliga energianvändningen per invånare i Västra Götalands län är i samma storleksordning som genomsnittet för landet och har ökat något under 2-talet. Ökningen har främst skett inom industrisektorn. Samtidigt har hushållens energianvändning minskat med drygt 2 procent sedan år 2. I Västra Götaland förbrukas årligen drygt 43 kwh per invånare; hushållen står för cirka 15 procent av den totala användningen. Viktiga åtgärder för att minska energianvändningen är ökad användning av förnybar energi inom industrin och i byggnader. Allt mer vindkraft i Västra Götaland Utbyggnaden av förnybar energiproduktion är prioriterad i Västra Götaland. Bland annat är vindkraften under kraftig utbyggnad. Under de två senaste åren har drygt 1 nya vindkraftverk byggts och produktionen av vindkraft har nästan fördubblats från år 28 till år 21. Västra Götaland har flest vind kraftverk i Sverige, men den totala elproduktionen från vindkraften är störst i Skåne, följt av Västra Götaland. Fordonsgasen ökar kraftigt Utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel, samt snålare fordon, tillsammans med ett mer sparsamt körsätt, är andra viktiga steg mot lägre koldioxid utsläpp. Både antalet och andelen miljöfordon har ökat snabbt under senare år. År 21 var 15 procent av alla nyregistrerade bilar i Västra Götaland miljöbilar. Andelen miljöbilar i trafik är betydligt lägre. Miljödimensionen KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP, KOLDIOXIDEKVIVALENTER, I VÄSTRA GÖTALAND ENERGIANVÄNDNINGEN I VÄSTRA GÖTALAND VINDKRAFTSPRODUKTION ÅR 21 ANDEL NYREGISTRERADE MILJÖBILAR AV ALLA NYREGISTRERADE BILAR, ÅR 21 Tusentals ton kwh per invånare MWh % Energiförsörjning Arbetsmaskiner Avfall och avlopp Industriprocesser Lösningsmedelsanvändning 28 Transporter Jordbruk Industri 22 Transporter Service Hushåll Källa: Skåne län Västra Götalands län Dalarnas län Jämtlands län Västerbottens län Hallands län Gotlands län *Redovisas inte av sekretesskäl Kalmar län Norrbottens län Östergötlands län Värmlands län Jönköpings län Blekinge län Västernorrlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Kronobergs län Södermanlands län* Stockholms län* Västmanlands län* Källa: Energimyndigheten Blekinge län Stockholms län Östergötlands län Västmanlands län Riket Västra Götalands län Kalmar län Gotlands län Jönköpings län Skåne län Västernorrlands län Örebro län Södermanlands län Kronobergs län Västerbottens län Uppsala län Gävleborgs län Värmlands län Hallands län Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län 37

20 Miljödimensionen 38 Cirka 14 procent av alla nyregistrerade miljöbilar är gasbilar. Fordonsgas är beteckningen för metan, i form av antingen fossil naturgas eller biogas, som används som drivmedel. Biogas är förnybart och är idag det mest miljöanpassade fordonsbränslet, med minimal klimatpåverkan. Antalet gasfordon har mer än tiodubblats det senaste decenniet. Västra Götalands län år 21 Västra Götalands län år 21 Antalet gasfordon Antalet tankställen fordonsgas Såld biogas GWh Antalet gasfordon i Västra Götaland har mer än tiodubblats det senaste decenniet. Källa: Projekt Biogas Väst En stor ökning har även skett av antalet tankställen med biogas, liksom leveranserna dit. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län står tillsammans för mer än 7 procent av de totala leveranserna av fordonsgas. LEVERANSER AV FORDONSGAS, ÅR 21 Tusentals normalkubikmeter Skåne län Stockholms län Västra Götalands län Östergötlands län Biogas Örebro län Västmanlands län Uppsala län Hallands län Södermanlands län Naturgas Jönköpings län Kalmar län Västerbottens län Jämtlands län Värmlands län Norrbottens län Blekinge län Västernorrlands län Gävleborgs län Källa: Energimyndigheten Energieffektivt byggande Nästan en fjärdedel av alla nybyggda lägenheter i Västra Götaland uppfördes som lågenergilägenheter år 21. Det är dubbelt så stor andel jämfört med övriga Sverige. Av alla nya hus är cirka 1 procent passivhus. ANDEL UPPFÖRDA LÅGENERGIBOSTÄDER OCH LÄGENHETER % Västra Götalands län Riket Västra Götalands län Riket Andel uppförda lågenergibostäder av totalt uppförda bostäder Andel uppförda lågenergilägenheter av totalt uppförda lägenheter (flerbostadshus) Källa: Lågan program för energieffektiva byggnader Luften påverkar oss alla Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt. Halten av kvävedioxid i luft är en god indikator på utsläpp av luftföroreningar från biltrafiken. Kvävedioxid är en av de mest betydande luftföroreningarna i den industrialiserade världen, av två anledningar: den verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. Den är också en nyckelfaktor för bildning av marknära ozon som bland annat orsakar skador på skördar och vittring av byggnader. Kvävedioxidhalterna i luft i svenska tätorter minskade fram till början av 2-talet, framförallt tack vare bilarnas förbättrade avgasrening. Under senare år har dock ingen ytterligare nedgång skett för tätortsluften. KVÄVEDIOXIDHALTEN I LUFTEN Mikrogram per kubikmeter Västra Götalands län Riket Miljömål Källa: Miljödimensionen 39

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 2011 Fakta om Västra Götaland Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval av senast tillgängliga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Västra Götalands län Maria Pleiborn, Göteborg 2016-08-31 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

GEOGRAFI OCH BEFOLKNING DEN EKONOMISKA DIMENSIONEN DEN SOCIALA DIMENSIONEN MILJÖDIMENSIONEN NÄRINGSLIV KOMPETENS OCH KUNSKAP

GEOGRAFI OCH BEFOLKNING DEN EKONOMISKA DIMENSIONEN DEN SOCIALA DIMENSIONEN MILJÖDIMENSIONEN NÄRINGSLIV KOMPETENS OCH KUNSKAP GEOGRAFI OCH BEFOLKNING 3 DEN EKONOMISKA DIMENSIONEN 15 DEN SOCIALA DIMENSIONEN 21 MILJÖDIMENSIONEN 36 NÄRINGSLIV 44 KOMPETENS OCH KUNSKAP 59 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER 73 KULTUR 83 HÄLSA 91 GEOGRAFI

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011 Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

FAKTA. Västra Götaland

FAKTA. Västra Götaland FAKTA Västra Götaland Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Det gör vi genom att se till att det finns bra hälsooch sjukvård för alla i Västra Götaland

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Gästnattsrapport Januari - December 2014

Gästnattsrapport Januari - December 2014 Gästnattsrapport Januari - December 214 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 13 600 med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 I övriga Västsverige kommer det år 2030 att saknas runt 13 600 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer