CITYKLIMATET VARBERG 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CITYKLIMATET VARBERG 2014"

Transkript

1 CITYKLIMATET VARBERG 2014

2 SYFTE! A, ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor! Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med FasHghetsägarna

3 GER SVAR PÅ:! Hur stadskärnan står sig ekonomiskt jämfört med andra stadskärnor och i konkurrens med andra handelsplatser i kommunen! Dagligvaror! Sällanköpsvaror! Hotell & Restaurang! Annan service

4 VILKA STÄDER?! 48 svenska städer spridda över hela landet utgör basmaterialet för trendanalysen! I denna rapport särredovisas endast Varberg! Genomsni, samt min och maxvärden för övriga städer finns med som benchmark! Stockholm ingår inte i jämförelsen då Stockholm anses ha andra och för Sverige unika förutsä,ningar! De städer som ingår är: Alingsås Gislaved Jönköping Kungsbacka Luleå Nässjö Ulricehamn Västerås Arvika Gävle Kalmar Kungälv Lund Skara Uppsala Växjö Borås Göteborg Karlshamn Landskrona Malmö Skövde Varberg Ystad Falkenberg Halmstad Karlskrona Lidköping Mjölby Trelleborg Vetlanda Ängelholm Falköping Helsingborg Karlstad Linköping Norrköping Trollhä,an Vänersborg Örnsköldsvik Falun Hässleholm KrisHanstad Ljungby Nyköping Uddevalla Värnamo Östersund

5 HUR?! Genom a, geografiskt definiera stadens kommersiella centrum! Genom a, analysera all momsplikhg försäljning inom den geografiskt definierade stadskärnan (SCB och WSP)

6 DEFINITIONER

7 DEFINITIONER Hotell/restaurang Hotell, vandrarhem restaurang, café Hud, skönhet mm ( frisör, kropps- och skönhetsvård, Gym, m fl.) KulturinsHtuHoner (Bibliotek, teater, konsert, museum m fl) Annan service Rese&turism (Resebyråer, turistbyråer, researrangörer m fl) Övrig Konsumentservice (Diverse reparahonsverkstäder, skomakerier, mm)

8 CITYTRENDER

9 HANDELNS UTVECKLING! Detaljhandeln i Sverige har utvecklats starkt under perioden , vilket framförallt beror på en stark utveckling inom sällanköpsvaruhandeln.! God konjunktur och stark marknadshllväxt är de främsta skälen Hll den starka Hllväxten i detaljhandeln under talet! Under de senaste åren har Hllväxten i sällanköpsvaruhandeln avtagit medan dagligvaruhandelns omsä,ning fortsa, öka. De senaste årens svaga konjunktur har medfört a, hushållens hållit hårdare i plånboken vilket framförallt påverkat sällanköpsvaruhandelns utveckling.! DärHll har en stark Hllväxt och ökad konkurrens från e- handeln medfört a, den fysiska handelns Hllväxgörutsä,ningar begränsats.! Där detaljhandeln har utvecklats starkare än i riket beror det främst på en stark utveckling inom sällanköpsvaruhandeln.! En stark utbyggnad av sällanköpsvaruhandeln i flera städer är en vikhg förklaring Hll denna utveckling.

10 CITYTRENDER! Detaljhandeln för riket ökar med blygsamma 1 procent. SamHdigt är det många av stadskärnorna som backar! 65 procent av stadskärnorna tappar marknadsandel av sällanköpen i sina kommuner! 63 procent av stadskärnorna minskar sin omsä,ning av sällanköp med i sni, 2,8 procent! Endast 15 procent av stadskärnorna ökar sin omsä,ning inom sällanköp med minst 1 procent! Men utvecklingen är svag. Genomsni,et för de som ökar är +1,7 procent

11 CITYTRENDER! Många mindre städer har en högre specialisering mot handel med dagligvaror, hem&frihdsvaror och kulturinshtuhoner medan stadskärnorna i de större kommunerna ola har en tydligare specialisering mot beklädnadshandel och restaurangnäring! I de undersökta städerna har köpcentrum en marknadsandel på i sni, 41 procent av sällanköpsvaruhandeln och 38 procent av dagligvaruhandeln! I extremfallen ligger två tredjedelar av sällanköpshandeln och hällen av dagligvaruhandeln hos köpcentrum utanför stadskärnan! De undersökta köpcentrumen har se, en ökad omsä,ning med i sni, 5,2 procent för dagligvaruhandel och 17,9 procent för sällanköpsvaruhandel

12 TRENDER E-HANDEL! De senaste Ho åren har e- handeln få, en allt större betydelse för detaljhandeln! År 2013 omsa,e e- handeln med sällanköpsvaror drygt 37 miljarder i riket vilket motsvarade en marknadsandel på cirka 12 procent av sällanköpsvaruhandeln! E- handelns storlek följer generellt se, kommunernas befolkningsstorlek! E- handeln har störst andel av sällanköpsvaruhandeln i mindre kommuner där det lokala utbudet är begränsat! Som minst har e- handeln 2 procent av sällanköpsmarknaden i de undersökta stadskärnorna och som mest 24 procent

13 CITYTRENDER! Restaurangnäringen har generellt se, en stark ställning i stadskärnorna. Detaljhandel och restaurang utgör basen i de allra flesta stadskärnornas verksamhetsmix! I de flesta stadskärnor är sällanköpsvaruhandeln av större omfa,ning än dagligvaruhandeln. I de större städerna är dessutom restaurangnäringen mer omfa,ande än dagligvaruhandeln! Inom hotellnäringen tenderar större städer a, ha en stor marknadsandel i centrum medan mindre kommuners hotellnäring ola är belägen utanför stadskärnan! Tjänste- och servicenäringen går de senaste åren starkast fram i omsä,ningsutveckling följt av restaurangnäringen. Tjänste- och servicenäringen utgör mellan 5 och 15 procent av omsä,ningen i stadskärnorna men består av många företag vilket pekar på a, de som regel är mycket småskaliga

14 RESULTAT VARBERG

15 DAGLIGVAROR PÅ KOMMUNNIVÅ Omsä,ningsutveckling i dagligvaruhandeln i Region GFR och Sverige , procent Riket 2,7%

16 SÄLLANKÖP PÅ KOMMUNNIVÅ Omsä,ningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln i Region GFR och Sverige , procent Riket 1,0%

17 E-HANDEL VARBERG KOMMUN! E- handelns omsä,ning: 218 miljoner! Sni, för samtliga undersökta: 229 miljoner Min: 45 miljoner Max: miljoner! E- handelns marknadsandel: 12 procent! Sni, för samtliga undersökta: 10,5 procent Min: 2 procent Max: 24 procent

18 STADSKÄRNANS MARKNADSANDEL

19 VARBERG STADSKÄRNA

20 MARKNADSANDEL DAGLIGVARUHANDEL Varberg stadskärna (%) Sni3 48 stadskärnor (%) 19 15,5 Kommentar: För samtliga undersökta stadskärnor går skalan från 2 procent som minst Hll 58 procent som mest i marknadsandel

21 MARKNADSANDEL SÄLLANKÖPSVARUHANDEL Varberg stadskärna (%) Sni3 48 stadskärnor (%) 39 33,5 Kommentar: För samtliga undersökta stadskärnor går skalan från 5 procent som minst Hll 59 procent som mest i marknadsandel

22 MARKNADSANDEL RESTAURANG Varberg stadskärna (%) Sni3 48 stadskärnor (%) 37 35,4 Kommentar: För samtliga undersökta stadskärnor går skalan från 9 procent som minst Hll 71 procent som mest i marknadsandel

23 MARKNADSANDEL HOTELL Varberg stadskärna (%) Sni3 48 stadskärnor (%) Kommentar: För samtliga undersökta stadskärnor går skalan från 0 procent som minst Hll 97 procent som mest i marknadsandel

24 UTVECKLING AV MARKNADSANDELAR 5,0 4,0 Varberg stadskärna 3,0 2,0 1,80 1,70 Sni, samtliga stadskärnor 1,0 0,0-1,0-2,0 0,10-0,18-0,36 0,40 0,58-1,10-3,0-4,0-5,0 Dagligvaror Sällanköp Restaurang Hotell

25 STADSKÄRNANS OMSÄTTNING

26 STADSKÄRNANS OMSÄTTNING OCH TILLVÄXT Bransch Butiker Anställda Produktivitets- Specialiserings- Marknads- Omsättning Utveckling index 2013 grad 2013 andel /13 Detaljhandel % 956 1,3% Dagligvaror % 352 2,4% Sällanköpsvaror % 604 0,7% Beklädnad % 274 1,4% Hem- &fritidsvaror % 306 0,6% Övrig sällanköp % 25-6,0% Hotell & restaurang % 369 6,6% Hotell % 152 9,5% Restaurang % 218 4,6% Annan service ,0% Hud, skönhet mm ,8% Kulturinstitutioner ,9% Rese&Turism ,7% Övrig konsumentservice ,7%

27 OMSÄTTNINGSUTVECKLING DAGLIGVARUHANDEL (PROCENT) 20,0 14,8 10,0 0,0 2,4 0,4-10,0-20,0-30,0-40,0 Varberg stadskärna - 33,3 Sni3 samtliga Min Max

28 OMSÄTTNINGSUTVECKLING SÄLLANKÖPSVARUHANDEL (PROCENT) 10,0 5,0 6,8 0,0 0,7-1,5-5,0-10,0-15,0 Varberg stadskärna - 12,7 Sni3 samtliga Min Max

29 OMSÄTTNINGSUTVECKLING RESTAURANG (PROCENT) 80,0 70,0 67,6 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 4,6 5,8 0,0-10,0-20,0-30,0 Varberg stadskärna - 18,2 Sni3 samtliga Min Max

30 OMSÄTTNINGSUTVECKLING HOTELL (PROCENT) 50,0 40,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 9,5 2,8-10,0-20,0-30,0 Varberg stadskärna - 26,2 Sni3 samtliga Min Max

31 OMSÄTTNINGSUTVECKLING TJÄNSTENÄRING (PROCENT) 50,0 40,0 37,4 30,0 20,0 10,0 6,3 0,0-10,0-5,0-20,0-30,0 Varberg stadskärna - 24,0 Sni3 samtliga Min Max

32 BRANSCHMIX I VARBERG STADSKÄRNA

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Framtidens handel. Fredrik Bergström

Framtidens handel. Fredrik Bergström Framtidens handel Fredrik Bergström mtc och författarna 2010 grafisk form och sättning: irons design tryck: Åtta45 tryckeri, solna omslagsbild: Johner/Image source www.mtcstiftelsen.se Förord Framtidens

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Sveriges största köpcentrum. styrkor och svagheter. Rubrik 2 rader. Här har prisbetyget höjts mest

Sveriges största köpcentrum. styrkor och svagheter. Rubrik 2 rader. Här har prisbetyget höjts mest Nio av tio hyllar priserna på Ikea Här får priserna högst betyg. Andelen 1) som tycker att butikerna ger bra valuta för pengarna. Ikea 90% Willys 79% Clas Ohlson 79% Adlibris 78% Gekås i Ullared 77% Ahlbergs

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson

Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson Biogasträff Regionförbundet i Örebro 13 februari 2013 Lars Bengtsson E.ON har investerat >500 MSEK och fortsätter investera ~100 MSEK/år i utveckling av dagens fordonsgasmarknad Omsättning (MSEK) Anläggningar

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer