PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR"

Transkript

1 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida

2 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida

3 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A A Bolagsstämmoprotokoll Med bilagor n är inbunden om ej annat anges Kartong. 827, 838, 863, 865 och Med vissa revisionsberättelser Samt protokoll från ekonomisk granskning och med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar samt extra bolagsstämma 2008 Sida

4 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A B Röstlängder till bolagsstämmor n i kartong, om ej annat anges 822 Inbunden Inbunden Inbunden , 840 box box box , 48, 5 box box box box , (850) box box box box box box box box box box box box. Häri även anmälningshandlingar för Allmänna sammankomsten med delägarna år 850. Sida

5 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med bilagor, t ex revisionsberättelser, och andra typer av protokoll. Häri diskuteras försäkringar med hänvisning till försäkringsnummer. I de tidigare volymerna står det direktionens protokoll, detta har enligt en av Brandverkets historiska böcker använts som synonym för styrelse. Till detta finns Register över direktionens protokoll Den förvaras i A5: Stadsfondens protokoll Persons-/ortregister innebär insikt i vilket protokoll olika försäkringar (på vilken ort, vilken fastighetsägare) avhandlats. n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

6 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Kartong Kartong Kartong Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Kartong. Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Kartong. Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Sida

7 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Sida

8 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

9 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbundet med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

10 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

11 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Sida

12 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Sida

13 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 3 Distriktsmötesprotokoll Med bilagor n är inbunden, om ej annat anges Sida

14 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 4 Valberedningsprotokoll n är inbunden, om ej annat anges Även handlingar rörande valberedningen Kartong. Protokoll Arvoden till ledamöter i valberedningen Korrespondens, lista över ledamöter, med mera Sida

15 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 5 Stadsfondens protokoll Stadsfondens styrelseprotokoll Häri även Register över direktionens protokoll (styrelsens protokoll serie A2) Sida

16 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 6 Övriga mötes- och styrelsehandlingar Kartong Inbunden Kartong tal Kartong. Handlingar till bolagsstämmoprotokoll, samt revisionshandlingar Till valberedningen 968 Förslag till förändring av arbetsmetoder, till styrelsen och direktör 92 Samt extra och ordinarie bolagsstämmoprotokoll, samt dokument inför stämma 96 Särskilda skrivelser till bolagsstämma år 887, 926, 93 finns i B5 Trycksaker år Diverse anteckningar inför möten, om tjänstemän, Verkets hus med mera Minnesbok, ämnen i bokstavsordning Bilagor till minnesboken Pärm märkt "Brandkontoret" innehåller styrelsen, kallelser, protokoll, samarbetsavtal, matrikel, administrationen mellan bolagen, tariffutvecklingen brand, Brandkontoret informerar, diverse PM, om försäkringsmäklare, strategisammanträden Val av ordförande Styrelse- och personalrepresentanter Val av fullmäktige och information om styrelsen tal Sida

17 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 7 Föredragningslistor Se E Inkomna brev och memorialer Sida

18 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B UTGÅENDE HANDLINGAR Sida

19 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar För ytterligare styrelse- och revisionsberättelser se AA Bolagsstämmoprotokoll Revisionsberättelser ,830, , 840, , finns även i Böcker, uppsatser och övriga trycksaker Ö: Volymerna i kartong om ej annat anges Revisionsberättelser Lucka: 80-8, och I Ö: förvaras på grund av stor storlek revisionsberättelser ,830, , 840, , Kartong Inbunden. 820, (med vissa luckor) Direktionsberättelser Inbunden med omslag Revisionsberättelser Lucka Revisionsberättelser Inbunden. Direktionsberättelser Inbunden Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Revisionsberättelser Inbunden Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Revisionsberättelser Styrelseberättelser Samt särskilda skrivelser till bolagsstämman 926 andra försäkringsbolags berättelser 920-tal Sida

20 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar Svenska Brandskyddföreningens tidskrift Brandskydd Inbunden Inbunden Inbunden Kartong Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Särskilda skrivelser till 926 års bolagsstämma Styrelsens berättelse Årsredovisningar Styrelse- och revisionsberättelser Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm , samt Bore 955, 957 Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm årsredovisningar på engelska och franska Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm samt Bore Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm/ Stockholm Re Tryckta årsredovisningar Med Stockholm Re 982 Tryckta årsredovisningar Tryckta årsredovisningar Tryckta årsredovisningar Sida

21 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar Kartong Inbunden. Årsredovisningar Delårsrapporter Styrelse- och revisionsberättelser Sida

22 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 2 Expeditioner Volymerna i kartong Lucka: 802 med diarium över utgående expeditioner 8-83 Lucka: Inbunden. Inbunden med omslag Sida

23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 2 Expeditioner Sida

24 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 Prislistor Sida

25 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 A Prislistor rörande byggnadsmaterial Sida

26 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 AA Lokala priskuranter Inkomna priskuranter från städer, med protokoll Inbunden Inbunden. Sida

27 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 AB Priskuranter län Sammanställningar i län och distrikt Stort format Inbunden. Stort format Inbunden. Stort format Sida

28 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 Koncept Koncept är kopior på skickade brev Sida

29 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 A Direktionens koncept n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Sida

30 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 B Ombudsmännens koncept Ombudsmännens koncept Sida

31 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 C Poliskoncept med Skandia n är inbunden tal 920-tal 920-tal 920-tal tidigt 900-tal av Skandia återlösta allframtidsförsäkringar hade tidigare volymnr F:675 Sida

32 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 D Koncept memorialer Från Kamrerkontorets arkiv n är inbunden om ej annat anges Kartong Sida

33 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 E Övriga koncept Kartong. Intendentkontorets Copie-Bok No Sida

34 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C DIARIER Sida

35 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C Brandsynsdiarium (BD-diarium) Diarium för serien F2 Brandsyner. Refereras till som BD-diarium i vissa handlingar. Med register över försäkringsobjekt, alfabetiskt ordnat n är inbunden, om ej annat anges Sida

36 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 2 Diarium över inkomna brev och memorialer (SD-diarium) Denna serie är diarium för serie E Diarieförda inkomna brev och memorialer. Förutom inkomna handlingar diarieförs därmed även memorialer, föredragningslistor, promemorior och andra av s upprättade handlingar. Refereras till som SD-diarium (skrivelsediarium) i vissa handlingar. Med register n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong. Häri även " utgående Diarium wid Allmänna Brandförsäkrings Direction" Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

37 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 2 Diarium över inkomna brev och memorialer (SD-diarium) Kartong Sida

38 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 3 Diarium för ombudsmännens expedition Diarium för E2 Inkomna handlingar till ombudsmännens expedition box , 842 box. Diarium. Månad för månad, år för år. Från och med nov 828. Sida

39 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 4 Övriga diarier Inbunden Inbunden. 3 u.å Inbunden. 4 u.å Inbunden. "Diarium öfver de Allm. Brandförsäkrings-Werket rörande Konkurs m.m 854-" "Diarium för försäkringsåret 858" med register Årsförsäkringsdiarium Årsförsäkringsdiarium Sida

40 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 5 Intendentkontorets diarium n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

41 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D REGISTER OCH LIGGARE Vissa register är indelade efter län som följande: AB- Stockholm län C- Uppsala lön D- Södermanlands län E- Östergötlands län F- Jönköpings län (samt Habo och Mullsjö kommuner) G- Kronobergs län H- Kalmar län I- Gotlands län K- Blekinge län L- Skåne län (före detta Kristianstads län) M- Skåne län (före detta Malmöhus län) N- Hallands län O- Västra Götalands län (före detta Göteborgs- och Bohus län) P- Västra Götalands län (före detta Älvsborgs län) R- Västra Götalands län (före detta Skaraborgs län, förutom Habo och Mullsjö kommuner) S- Värmlands län T- Örebro län U- Västmanlands län W- Dalarnas län (före detta Kopparbergs län) X- Gävleborgs län Y- Västernorrlands län Z- Jämtlands län AC- Västerbottens län BD- Norrbottens län Finland- Knopio-, Kymmene-, Nylands-, Uleåborgs,- Wasa-, Åbo- och Björneborgs län Sida

42 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar n är inbunden om ej annat anges Övergångarna mellan åren kan vara flytande. Det kan därför vara en god idé att även titta i föregående eller påföljande volym i de fall då försäkringarna är ordnade efter nummer och år. Vissa volymer är ombundna med band och etikett sedan tidigare förteckningsarbete, dessa etiketter stämmer inte alltid överens med denna förteckning. De gällande etiketterna sitter på pärmens insida Kartong Kartong. Försäkringar med nummer Kartong Kartong Kartong Kartong Sida

43 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Kartong inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

44 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

45 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

46 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag Kartothek Kartothek tal-90-tal Inbunden tal Inbunden tal-930-tal Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden. Omfattar försäkring Län AB-M Kortregister indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning Län U-BD samt Finland Omfattar försäkringarna Kortregister, indelat efter län med inbördes alfabetisk ordning Försäkringarna , dock inte alla försäkringar däremellan Försäkringarna , dock inte alla försäkringar däremellan. Innehåller även senare uppgifter än i volymen innan (med försäkringarna ) Försäkringarna Försäkringarna Försäkringarna Med ägarregister Försäkringarna Inbunden med omslag Försäkringarna Inbunden med omslag Försäkringarna med register över försäkringsobjekt Sida

47 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden med register över försäkrade objekt med register över försäkrade objekt "Register öfver Landt Egendomar i Sverige Brandförsäkrade i Almänna Brandförsäkringsfonden, upprättat 809" Värderingar ordnade länsvis Försäkringar Inbunden med omslag "Register öfver Stads- och Landt Egendomar uti Finland" Försäkringar Inbunden med omslag tal Register över försäkringar upplagt omkring 820 Ordnat efter län och städer Inbunden med omslag tal Inbunden tal Inbunden tal Inbunden. Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Sida

48 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar tal Inbunden Inbunden Kartong. Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Försäkringsobjekt uppdelade efter län Inbunden med omslag "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Södra Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Vestra Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Mellersta Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Norra Sverige" Inbunden Inbunden Inbunden. Register över försäkrade objekt uppdelade efter län Register över försäkringar i Upplands-. Stockholms-, Skaraborgs-, Kronobergs-, Jönköpings-, Västmanlands-, Östergötlands-, Södermanlandslän Inbunden med omslag Register över försäkringar i Älvsborgs-, Kalmar-, Kopparbergs-, Närkes-, Örebros-, Värmlands-, Gävleborgs-, Västernorrlands-, Västerbottens-, Gotlands-, Malmö- och Malmöhus län Inbunden med omslag Register över försäkringar i Kristianstads-, Blekinge-, Hallands-, Göteborgs- och Bohus-, Åbo- och Björneborgs-, Nylands- och Tavastehus-, Uleåborgs-, Savolax- och Vasa län Sida

49 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Inbunden med omslag Kartong Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden. Register över värderingsmän, uppdelat på län u.å "Förteckning uppå i Allmänna för byggnader å landet icke försäkrade kyrkor, före år 89" Uppdelat på län Med korrespondens angående kyrkor "Förteckning öfver i Verket försäkrade kyrkor" 879 Försäkringar nummer Årsförsäkringar nummer Årsförsäkringar nummer Lösöreförsäkringar "Register öfver inkomna föräkringsaärenden under 866 fr. o. m Nr " Inbunden. 35 u.å Inbunden. "Förteckning som visar till hwad wärde de uti Allmänna Brandförsäkringsfonden (?)curerade egendomar så i städerna som på landet, blifvit antagne" Allframtidsförsäkringar Sida

50 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Pärm. Län AB-G Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län H-N Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län O-R Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län S-T Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län U-BD "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Sida

51 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Pärm. Län Finland Pärm. 8 u.å Pärm Häfte Häfte. u.å Pärm. 2 u.å Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade "Förteckning över kart- och ritningsarkivet". Indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning. GALLRAD av "Gammal förteckning över s kartarkiv" Indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning. OBS! Förvaras i D2:8 "Förteckning över värderingsvolymernas konserveringsbehov" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. OBS! Förvaras i D2:8 "Förteckning över de objekt i värderingsvolymerna som måste hanteras ytterst varsamt" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Sida

52 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar 3 u.å Pärm. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr u.å Pärm. 5 u.å Pärm. 6 u.å Pärm. 7 u.å Pärm. Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. 8 u.å Förteckning över Verkets kartor (uppdelade på län) förvaras Volymerna konserveringsbehov, samt hur de bör hanteras Sveriges härader Kartor i rullförvaring 9 u.å Häri även D2:9 och D2:0 Kart- och ritningsarkivet indelat efter län 20 u.å Sverige AB-L Kart- och ritningsarkivet indelat efter län 2 M-T Kart- och ritningsarkivet indelat efter län U-BD Finland Skandinavien Sida

53 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Sida

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik.

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. I Fastighetsforskning, / Lagfarter En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. Lagfarterna forvaras i arkiven

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Lagar mot lösdriveri

Lagar mot lösdriveri Lagar mot lösdriveri En vägledning till hur man finner handlingar från svensk lagstiftning på Riksarkivet Marie Aronsson Institutionen för ABM Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 Magisterexamensarbete,

Läs mer

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: RA-572-987/10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLÄMPNINGAR OCH VERKNINGAR Utredare: Ina Blind Projektledare: Bengt Turner Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 2006 Utvärdering beställd och

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium. Stripa från järnmalmsgruva till industriminne

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium. Stripa från järnmalmsgruva till industriminne UV UPPSALA RAPPORT 2008:12 GEOARKEOLOGISK FORSKNINGSRAPPORT Stripa från järnmalmsgruva till industriminne Inventering och sammanställning av källhistoriskt material samt förslag till fortsatt forskning

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer