PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR"

Transkript

1 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida

2 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida

3 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A A Bolagsstämmoprotokoll Med bilagor n är inbunden om ej annat anges Kartong. 827, 838, 863, 865 och Med vissa revisionsberättelser Samt protokoll från ekonomisk granskning och med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar samt extra bolagsstämma 2008 Sida

4 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A B Röstlängder till bolagsstämmor n i kartong, om ej annat anges 822 Inbunden Inbunden Inbunden , 840 box box box , 48, 5 box box box box , (850) box box box box box box box box box box box box. Häri även anmälningshandlingar för Allmänna sammankomsten med delägarna år 850. Sida

5 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med bilagor, t ex revisionsberättelser, och andra typer av protokoll. Häri diskuteras försäkringar med hänvisning till försäkringsnummer. I de tidigare volymerna står det direktionens protokoll, detta har enligt en av Brandverkets historiska böcker använts som synonym för styrelse. Till detta finns Register över direktionens protokoll Den förvaras i A5: Stadsfondens protokoll Persons-/ortregister innebär insikt i vilket protokoll olika försäkringar (på vilken ort, vilken fastighetsägare) avhandlats. n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

6 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Kartong Kartong Kartong Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Kartong. Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Kartong. Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Sida

7 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Sida

8 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

9 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbundet med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

10 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

11 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Sida

12 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Sida

13 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 3 Distriktsmötesprotokoll Med bilagor n är inbunden, om ej annat anges Sida

14 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 4 Valberedningsprotokoll n är inbunden, om ej annat anges Även handlingar rörande valberedningen Kartong. Protokoll Arvoden till ledamöter i valberedningen Korrespondens, lista över ledamöter, med mera Sida

15 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 5 Stadsfondens protokoll Stadsfondens styrelseprotokoll Häri även Register över direktionens protokoll (styrelsens protokoll serie A2) Sida

16 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 6 Övriga mötes- och styrelsehandlingar Kartong Inbunden Kartong tal Kartong. Handlingar till bolagsstämmoprotokoll, samt revisionshandlingar Till valberedningen 968 Förslag till förändring av arbetsmetoder, till styrelsen och direktör 92 Samt extra och ordinarie bolagsstämmoprotokoll, samt dokument inför stämma 96 Särskilda skrivelser till bolagsstämma år 887, 926, 93 finns i B5 Trycksaker år Diverse anteckningar inför möten, om tjänstemän, Verkets hus med mera Minnesbok, ämnen i bokstavsordning Bilagor till minnesboken Pärm märkt "Brandkontoret" innehåller styrelsen, kallelser, protokoll, samarbetsavtal, matrikel, administrationen mellan bolagen, tariffutvecklingen brand, Brandkontoret informerar, diverse PM, om försäkringsmäklare, strategisammanträden Val av ordförande Styrelse- och personalrepresentanter Val av fullmäktige och information om styrelsen tal Sida

17 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 7 Föredragningslistor Se E Inkomna brev och memorialer Sida

18 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B UTGÅENDE HANDLINGAR Sida

19 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar För ytterligare styrelse- och revisionsberättelser se AA Bolagsstämmoprotokoll Revisionsberättelser ,830, , 840, , finns även i Böcker, uppsatser och övriga trycksaker Ö: Volymerna i kartong om ej annat anges Revisionsberättelser Lucka: 80-8, och I Ö: förvaras på grund av stor storlek revisionsberättelser ,830, , 840, , Kartong Inbunden. 820, (med vissa luckor) Direktionsberättelser Inbunden med omslag Revisionsberättelser Lucka Revisionsberättelser Inbunden. Direktionsberättelser Inbunden Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Revisionsberättelser Inbunden Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Revisionsberättelser Styrelseberättelser Samt särskilda skrivelser till bolagsstämman 926 andra försäkringsbolags berättelser 920-tal Sida

20 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar Svenska Brandskyddföreningens tidskrift Brandskydd Inbunden Inbunden Inbunden Kartong Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Särskilda skrivelser till 926 års bolagsstämma Styrelsens berättelse Årsredovisningar Styrelse- och revisionsberättelser Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm , samt Bore 955, 957 Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm årsredovisningar på engelska och franska Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm samt Bore Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm/ Stockholm Re Tryckta årsredovisningar Med Stockholm Re 982 Tryckta årsredovisningar Tryckta årsredovisningar Tryckta årsredovisningar Sida

21 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar Kartong Inbunden. Årsredovisningar Delårsrapporter Styrelse- och revisionsberättelser Sida

22 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 2 Expeditioner Volymerna i kartong Lucka: 802 med diarium över utgående expeditioner 8-83 Lucka: Inbunden. Inbunden med omslag Sida

23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 2 Expeditioner Sida

24 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 Prislistor Sida

25 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 A Prislistor rörande byggnadsmaterial Sida

26 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 AA Lokala priskuranter Inkomna priskuranter från städer, med protokoll Inbunden Inbunden. Sida

27 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 AB Priskuranter län Sammanställningar i län och distrikt Stort format Inbunden. Stort format Inbunden. Stort format Sida

28 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 Koncept Koncept är kopior på skickade brev Sida

29 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 A Direktionens koncept n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Sida

30 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 B Ombudsmännens koncept Ombudsmännens koncept Sida

31 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 C Poliskoncept med Skandia n är inbunden tal 920-tal 920-tal 920-tal tidigt 900-tal av Skandia återlösta allframtidsförsäkringar hade tidigare volymnr F:675 Sida

32 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 D Koncept memorialer Från Kamrerkontorets arkiv n är inbunden om ej annat anges Kartong Sida

33 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 E Övriga koncept Kartong. Intendentkontorets Copie-Bok No Sida

34 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C DIARIER Sida

35 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C Brandsynsdiarium (BD-diarium) Diarium för serien F2 Brandsyner. Refereras till som BD-diarium i vissa handlingar. Med register över försäkringsobjekt, alfabetiskt ordnat n är inbunden, om ej annat anges Sida

36 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 2 Diarium över inkomna brev och memorialer (SD-diarium) Denna serie är diarium för serie E Diarieförda inkomna brev och memorialer. Förutom inkomna handlingar diarieförs därmed även memorialer, föredragningslistor, promemorior och andra av s upprättade handlingar. Refereras till som SD-diarium (skrivelsediarium) i vissa handlingar. Med register n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong. Häri även " utgående Diarium wid Allmänna Brandförsäkrings Direction" Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

37 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 2 Diarium över inkomna brev och memorialer (SD-diarium) Kartong Sida

38 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 3 Diarium för ombudsmännens expedition Diarium för E2 Inkomna handlingar till ombudsmännens expedition box , 842 box. Diarium. Månad för månad, år för år. Från och med nov 828. Sida

39 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 4 Övriga diarier Inbunden Inbunden. 3 u.å Inbunden. 4 u.å Inbunden. "Diarium öfver de Allm. Brandförsäkrings-Werket rörande Konkurs m.m 854-" "Diarium för försäkringsåret 858" med register Årsförsäkringsdiarium Årsförsäkringsdiarium Sida

40 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 5 Intendentkontorets diarium n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

41 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D REGISTER OCH LIGGARE Vissa register är indelade efter län som följande: AB- Stockholm län C- Uppsala lön D- Södermanlands län E- Östergötlands län F- Jönköpings län (samt Habo och Mullsjö kommuner) G- Kronobergs län H- Kalmar län I- Gotlands län K- Blekinge län L- Skåne län (före detta Kristianstads län) M- Skåne län (före detta Malmöhus län) N- Hallands län O- Västra Götalands län (före detta Göteborgs- och Bohus län) P- Västra Götalands län (före detta Älvsborgs län) R- Västra Götalands län (före detta Skaraborgs län, förutom Habo och Mullsjö kommuner) S- Värmlands län T- Örebro län U- Västmanlands län W- Dalarnas län (före detta Kopparbergs län) X- Gävleborgs län Y- Västernorrlands län Z- Jämtlands län AC- Västerbottens län BD- Norrbottens län Finland- Knopio-, Kymmene-, Nylands-, Uleåborgs,- Wasa-, Åbo- och Björneborgs län Sida

42 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar n är inbunden om ej annat anges Övergångarna mellan åren kan vara flytande. Det kan därför vara en god idé att även titta i föregående eller påföljande volym i de fall då försäkringarna är ordnade efter nummer och år. Vissa volymer är ombundna med band och etikett sedan tidigare förteckningsarbete, dessa etiketter stämmer inte alltid överens med denna förteckning. De gällande etiketterna sitter på pärmens insida Kartong Kartong. Försäkringar med nummer Kartong Kartong Kartong Kartong Sida

43 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Kartong inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

44 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

45 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

46 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag Kartothek Kartothek tal-90-tal Inbunden tal Inbunden tal-930-tal Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden. Omfattar försäkring Län AB-M Kortregister indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning Län U-BD samt Finland Omfattar försäkringarna Kortregister, indelat efter län med inbördes alfabetisk ordning Försäkringarna , dock inte alla försäkringar däremellan Försäkringarna , dock inte alla försäkringar däremellan. Innehåller även senare uppgifter än i volymen innan (med försäkringarna ) Försäkringarna Försäkringarna Försäkringarna Med ägarregister Försäkringarna Inbunden med omslag Försäkringarna Inbunden med omslag Försäkringarna med register över försäkringsobjekt Sida

47 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden med register över försäkrade objekt med register över försäkrade objekt "Register öfver Landt Egendomar i Sverige Brandförsäkrade i Almänna Brandförsäkringsfonden, upprättat 809" Värderingar ordnade länsvis Försäkringar Inbunden med omslag "Register öfver Stads- och Landt Egendomar uti Finland" Försäkringar Inbunden med omslag tal Register över försäkringar upplagt omkring 820 Ordnat efter län och städer Inbunden med omslag tal Inbunden tal Inbunden tal Inbunden. Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Sida

48 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar tal Inbunden Inbunden Kartong. Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Försäkringsobjekt uppdelade efter län Inbunden med omslag "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Södra Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Vestra Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Mellersta Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Norra Sverige" Inbunden Inbunden Inbunden. Register över försäkrade objekt uppdelade efter län Register över försäkringar i Upplands-. Stockholms-, Skaraborgs-, Kronobergs-, Jönköpings-, Västmanlands-, Östergötlands-, Södermanlandslän Inbunden med omslag Register över försäkringar i Älvsborgs-, Kalmar-, Kopparbergs-, Närkes-, Örebros-, Värmlands-, Gävleborgs-, Västernorrlands-, Västerbottens-, Gotlands-, Malmö- och Malmöhus län Inbunden med omslag Register över försäkringar i Kristianstads-, Blekinge-, Hallands-, Göteborgs- och Bohus-, Åbo- och Björneborgs-, Nylands- och Tavastehus-, Uleåborgs-, Savolax- och Vasa län Sida

49 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Inbunden med omslag Kartong Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden. Register över värderingsmän, uppdelat på län u.å "Förteckning uppå i Allmänna för byggnader å landet icke försäkrade kyrkor, före år 89" Uppdelat på län Med korrespondens angående kyrkor "Förteckning öfver i Verket försäkrade kyrkor" 879 Försäkringar nummer Årsförsäkringar nummer Årsförsäkringar nummer Lösöreförsäkringar "Register öfver inkomna föräkringsaärenden under 866 fr. o. m Nr " Inbunden. 35 u.å Inbunden. "Förteckning som visar till hwad wärde de uti Allmänna Brandförsäkringsfonden (?)curerade egendomar så i städerna som på landet, blifvit antagne" Allframtidsförsäkringar Sida

50 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Pärm. Län AB-G Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län H-N Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län O-R Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län S-T Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län U-BD "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Sida

51 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Pärm. Län Finland Pärm. 8 u.å Pärm Häfte Häfte. u.å Pärm. 2 u.å Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade "Förteckning över kart- och ritningsarkivet". Indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning. GALLRAD av "Gammal förteckning över s kartarkiv" Indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning. OBS! Förvaras i D2:8 "Förteckning över värderingsvolymernas konserveringsbehov" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. OBS! Förvaras i D2:8 "Förteckning över de objekt i värderingsvolymerna som måste hanteras ytterst varsamt" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Sida

52 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar 3 u.å Pärm. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr u.å Pärm. 5 u.å Pärm. 6 u.å Pärm. 7 u.å Pärm. Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. 8 u.å Förteckning över Verkets kartor (uppdelade på län) förvaras Volymerna konserveringsbehov, samt hur de bör hanteras Sveriges härader Kartor i rullförvaring 9 u.å Häri även D2:9 och D2:0 Kart- och ritningsarkivet indelat efter län 20 u.å Sverige AB-L Kart- och ritningsarkivet indelat efter län 2 M-T Kart- och ritningsarkivet indelat efter län U-BD Finland Skandinavien Sida

53 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Sida

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HALVÅR 2017 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Bengt Werner, 1997 HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Helge Nelson (1882 1966) Professor i geografi vid Lunds universitet 1916 1947. Inspektor för Västgöta

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer