PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR"

Transkript

1 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida

2 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida

3 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A A Bolagsstämmoprotokoll Med bilagor n är inbunden om ej annat anges Kartong. 827, 838, 863, 865 och Med vissa revisionsberättelser Samt protokoll från ekonomisk granskning och med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser med styrelse- och revisionsberättelser Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar Med årsredovisningar samt extra bolagsstämma 2008 Sida

4 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A B Röstlängder till bolagsstämmor n i kartong, om ej annat anges 822 Inbunden Inbunden Inbunden , 840 box box box , 48, 5 box box box box , (850) box box box box box box box box box box box box. Häri även anmälningshandlingar för Allmänna sammankomsten med delägarna år 850. Sida

5 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med bilagor, t ex revisionsberättelser, och andra typer av protokoll. Häri diskuteras försäkringar med hänvisning till försäkringsnummer. I de tidigare volymerna står det direktionens protokoll, detta har enligt en av Brandverkets historiska böcker använts som synonym för styrelse. Till detta finns Register över direktionens protokoll Den förvaras i A5: Stadsfondens protokoll Persons-/ortregister innebär insikt i vilket protokoll olika försäkringar (på vilken ort, vilken fastighetsägare) avhandlats. n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

6 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Kartong Kartong Kartong Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Kartong. Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Med person- och ortregister Kartong. Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Sida

7 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person- och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Sida

8 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

9 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbunden med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Inbundet med omslag Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

10 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Kartong. Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Sida

11 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med person och ortregister Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Sida

12 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 2 Styrelseprotokoll Med innehållsförteckning Med innehållsförteckning Sida

13 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 3 Distriktsmötesprotokoll Med bilagor n är inbunden, om ej annat anges Sida

14 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 4 Valberedningsprotokoll n är inbunden, om ej annat anges Även handlingar rörande valberedningen Kartong. Protokoll Arvoden till ledamöter i valberedningen Korrespondens, lista över ledamöter, med mera Sida

15 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 5 Stadsfondens protokoll Stadsfondens styrelseprotokoll Häri även Register över direktionens protokoll (styrelsens protokoll serie A2) Sida

16 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 6 Övriga mötes- och styrelsehandlingar Kartong Inbunden Kartong tal Kartong. Handlingar till bolagsstämmoprotokoll, samt revisionshandlingar Till valberedningen 968 Förslag till förändring av arbetsmetoder, till styrelsen och direktör 92 Samt extra och ordinarie bolagsstämmoprotokoll, samt dokument inför stämma 96 Särskilda skrivelser till bolagsstämma år 887, 926, 93 finns i B5 Trycksaker år Diverse anteckningar inför möten, om tjänstemän, Verkets hus med mera Minnesbok, ämnen i bokstavsordning Bilagor till minnesboken Pärm märkt "Brandkontoret" innehåller styrelsen, kallelser, protokoll, samarbetsavtal, matrikel, administrationen mellan bolagen, tariffutvecklingen brand, Brandkontoret informerar, diverse PM, om försäkringsmäklare, strategisammanträden Val av ordförande Styrelse- och personalrepresentanter Val av fullmäktige och information om styrelsen tal Sida

17 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A 7 Föredragningslistor Se E Inkomna brev och memorialer Sida

18 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B UTGÅENDE HANDLINGAR Sida

19 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar För ytterligare styrelse- och revisionsberättelser se AA Bolagsstämmoprotokoll Revisionsberättelser ,830, , 840, , finns även i Böcker, uppsatser och övriga trycksaker Ö: Volymerna i kartong om ej annat anges Revisionsberättelser Lucka: 80-8, och I Ö: förvaras på grund av stor storlek revisionsberättelser ,830, , 840, , Kartong Inbunden. 820, (med vissa luckor) Direktionsberättelser Inbunden med omslag Revisionsberättelser Lucka Revisionsberättelser Inbunden. Direktionsberättelser Inbunden Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Revisionsberättelser Inbunden Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Revisionsberättelser Styrelseberättelser Samt särskilda skrivelser till bolagsstämman 926 andra försäkringsbolags berättelser 920-tal Sida

20 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar Svenska Brandskyddföreningens tidskrift Brandskydd Inbunden Inbunden Inbunden Kartong Kartong. Styrelse- och revisionsberättelser Särskilda skrivelser till 926 års bolagsstämma Styrelsens berättelse Årsredovisningar Styrelse- och revisionsberättelser Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm , samt Bore 955, 957 Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm årsredovisningar på engelska och franska Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm samt Bore Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Tryckta årsredovisningar Med Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm/ Stockholm Re Tryckta årsredovisningar Med Stockholm Re 982 Tryckta årsredovisningar Tryckta årsredovisningar Tryckta årsredovisningar Sida

21 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B Årsredovisningar Kartong Inbunden. Årsredovisningar Delårsrapporter Styrelse- och revisionsberättelser Sida

22 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 2 Expeditioner Volymerna i kartong Lucka: 802 med diarium över utgående expeditioner 8-83 Lucka: Inbunden. Inbunden med omslag Sida

23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 2 Expeditioner Sida

24 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 Prislistor Sida

25 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 A Prislistor rörande byggnadsmaterial Sida

26 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 AA Lokala priskuranter Inkomna priskuranter från städer, med protokoll Inbunden Inbunden. Sida

27 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 3 AB Priskuranter län Sammanställningar i län och distrikt Stort format Inbunden. Stort format Inbunden. Stort format Sida

28 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 Koncept Koncept är kopior på skickade brev Sida

29 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 A Direktionens koncept n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Sida

30 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 B Ombudsmännens koncept Ombudsmännens koncept Sida

31 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 C Poliskoncept med Skandia n är inbunden tal 920-tal 920-tal 920-tal tidigt 900-tal av Skandia återlösta allframtidsförsäkringar hade tidigare volymnr F:675 Sida

32 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 D Koncept memorialer Från Kamrerkontorets arkiv n är inbunden om ej annat anges Kartong Sida

33 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo B 4 E Övriga koncept Kartong. Intendentkontorets Copie-Bok No Sida

34 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C DIARIER Sida

35 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C Brandsynsdiarium (BD-diarium) Diarium för serien F2 Brandsyner. Refereras till som BD-diarium i vissa handlingar. Med register över försäkringsobjekt, alfabetiskt ordnat n är inbunden, om ej annat anges Sida

36 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 2 Diarium över inkomna brev och memorialer (SD-diarium) Denna serie är diarium för serie E Diarieförda inkomna brev och memorialer. Förutom inkomna handlingar diarieförs därmed även memorialer, föredragningslistor, promemorior och andra av s upprättade handlingar. Refereras till som SD-diarium (skrivelsediarium) i vissa handlingar. Med register n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong. Häri även " utgående Diarium wid Allmänna Brandförsäkrings Direction" Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

37 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 2 Diarium över inkomna brev och memorialer (SD-diarium) Kartong Sida

38 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 3 Diarium för ombudsmännens expedition Diarium för E2 Inkomna handlingar till ombudsmännens expedition box , 842 box. Diarium. Månad för månad, år för år. Från och med nov 828. Sida

39 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 4 Övriga diarier Inbunden Inbunden. 3 u.å Inbunden. 4 u.å Inbunden. "Diarium öfver de Allm. Brandförsäkrings-Werket rörande Konkurs m.m 854-" "Diarium för försäkringsåret 858" med register Årsförsäkringsdiarium Årsförsäkringsdiarium Sida

40 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo C 5 Intendentkontorets diarium n är inbunden om ej annat anges Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong. Sida

41 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D REGISTER OCH LIGGARE Vissa register är indelade efter län som följande: AB- Stockholm län C- Uppsala lön D- Södermanlands län E- Östergötlands län F- Jönköpings län (samt Habo och Mullsjö kommuner) G- Kronobergs län H- Kalmar län I- Gotlands län K- Blekinge län L- Skåne län (före detta Kristianstads län) M- Skåne län (före detta Malmöhus län) N- Hallands län O- Västra Götalands län (före detta Göteborgs- och Bohus län) P- Västra Götalands län (före detta Älvsborgs län) R- Västra Götalands län (före detta Skaraborgs län, förutom Habo och Mullsjö kommuner) S- Värmlands län T- Örebro län U- Västmanlands län W- Dalarnas län (före detta Kopparbergs län) X- Gävleborgs län Y- Västernorrlands län Z- Jämtlands län AC- Västerbottens län BD- Norrbottens län Finland- Knopio-, Kymmene-, Nylands-, Uleåborgs,- Wasa-, Åbo- och Björneborgs län Sida

42 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar n är inbunden om ej annat anges Övergångarna mellan åren kan vara flytande. Det kan därför vara en god idé att även titta i föregående eller påföljande volym i de fall då försäkringarna är ordnade efter nummer och år. Vissa volymer är ombundna med band och etikett sedan tidigare förteckningsarbete, dessa etiketter stämmer inte alltid överens med denna förteckning. De gällande etiketterna sitter på pärmens insida Kartong Kartong. Försäkringar med nummer Kartong Kartong Kartong Kartong Sida

43 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Kartong inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

44 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

45 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag inbunden med omslag Sida

46 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar inbunden med omslag Kartothek Kartothek tal-90-tal Inbunden tal Inbunden tal-930-tal Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden. Omfattar försäkring Län AB-M Kortregister indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning Län U-BD samt Finland Omfattar försäkringarna Kortregister, indelat efter län med inbördes alfabetisk ordning Försäkringarna , dock inte alla försäkringar däremellan Försäkringarna , dock inte alla försäkringar däremellan. Innehåller även senare uppgifter än i volymen innan (med försäkringarna ) Försäkringarna Försäkringarna Försäkringarna Med ägarregister Försäkringarna Inbunden med omslag Försäkringarna Inbunden med omslag Försäkringarna med register över försäkringsobjekt Sida

47 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden med register över försäkrade objekt med register över försäkrade objekt "Register öfver Landt Egendomar i Sverige Brandförsäkrade i Almänna Brandförsäkringsfonden, upprättat 809" Värderingar ordnade länsvis Försäkringar Inbunden med omslag "Register öfver Stads- och Landt Egendomar uti Finland" Försäkringar Inbunden med omslag tal Register över försäkringar upplagt omkring 820 Ordnat efter län och städer Inbunden med omslag tal Inbunden tal Inbunden tal Inbunden. Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Sida

48 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar tal Inbunden Inbunden Kartong. Uppdateringar av försäkringsnummer Försäkringsobjekt i bokstavsordning Inbunden med omslag Försäkringsobjekt uppdelade efter län Inbunden med omslag "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Södra Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Vestra Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Mellersta Sverige" "Förtekning i Allmänna för byggnader å landet försäkrade egendomar uti Norra Sverige" Inbunden Inbunden Inbunden. Register över försäkrade objekt uppdelade efter län Register över försäkringar i Upplands-. Stockholms-, Skaraborgs-, Kronobergs-, Jönköpings-, Västmanlands-, Östergötlands-, Södermanlandslän Inbunden med omslag Register över försäkringar i Älvsborgs-, Kalmar-, Kopparbergs-, Närkes-, Örebros-, Värmlands-, Gävleborgs-, Västernorrlands-, Västerbottens-, Gotlands-, Malmö- och Malmöhus län Inbunden med omslag Register över försäkringar i Kristianstads-, Blekinge-, Hallands-, Göteborgs- och Bohus-, Åbo- och Björneborgs-, Nylands- och Tavastehus-, Uleåborgs-, Savolax- och Vasa län Sida

49 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D Register rörande försäkringar Inbunden med omslag Kartong Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden. Register över värderingsmän, uppdelat på län u.å "Förteckning uppå i Allmänna för byggnader å landet icke försäkrade kyrkor, före år 89" Uppdelat på län Med korrespondens angående kyrkor "Förteckning öfver i Verket försäkrade kyrkor" 879 Försäkringar nummer Årsförsäkringar nummer Årsförsäkringar nummer Lösöreförsäkringar "Register öfver inkomna föräkringsaärenden under 866 fr. o. m Nr " Inbunden. 35 u.å Inbunden. "Förteckning som visar till hwad wärde de uti Allmänna Brandförsäkringsfonden (?)curerade egendomar så i städerna som på landet, blifvit antagne" Allframtidsförsäkringar Sida

50 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Pärm. Län AB-G Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län H-N Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län O-R Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län S-T Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Län U-BD "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Sida

51 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Kartorna inom varje län är bokstavsordnade Pärm. Län Finland Pärm. 8 u.å Pärm Häfte Häfte. u.å Pärm. 2 u.å Pärm. "Inventering: volymer. Indelat efter län" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Omfattar kartorna i försäkringarna Kartorna inom varje län är bokstavsordnade "Förteckning över kart- och ritningsarkivet". Indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning. GALLRAD av "Gammal förteckning över s kartarkiv" Indelat efter län, med inbördes alfabetisk ordning. OBS! Förvaras i D2:8 "Förteckning över värderingsvolymernas konserveringsbehov" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. OBS! Förvaras i D2:8 "Förteckning över de objekt i värderingsvolymerna som måste hanteras ytterst varsamt" Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. Sida

52 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar 3 u.å Pärm. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr u.å Pärm. 5 u.å Pärm. 6 u.å Pärm. 7 u.å Pärm. Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. "Inventering: volymer. Kronologisk indelning." Nr Förteckningen över kartorna i serien F Försäkringar. 8 u.å Förteckning över Verkets kartor (uppdelade på län) förvaras Volymerna konserveringsbehov, samt hur de bör hanteras Sveriges härader Kartor i rullförvaring 9 u.å Häri även D2:9 och D2:0 Kart- och ritningsarkivet indelat efter län 20 u.å Sverige AB-L Kart- och ritningsarkivet indelat efter län 2 M-T Kart- och ritningsarkivet indelat efter län U-BD Finland Skandinavien Sida

53 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo D 2 Register rörande kartor och ritningar Sida

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer