Kultur och fritid Culture and leisure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och fritid Culture and leisure"

Transkript

1 Culture and leisure Foto: Monica Holmberg

2 Statistisk årsbok 04 Culture and leisure Musikbranschen 485 Music business Bokläsning 487 Reading Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund Sports clubs belonging to certain federations 5 Bokproduktion per deweyklassning 499 Book production by deweyclassification 6 Dagstidningar499 Daily newspapers 7 Tidskrifter 500 Weeklies and periodicals 4 Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender 490 Public libraries, cinemas and study circles trends 8 Genomsnittligt antal betalda TVavgifter under året500 Average number of TV-licences paid during the year 5 Personer 6 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 0, procent49 Persons taking a trip of at least one week duration, percent 9 Biografer, biografbesökare och filmer 500 Cinemas, cinema goers and films 6 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr 49 Municipal operating costs for culture, SEK m 7 Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser 49 County council operating costs for culture, current prices 8 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 0 49 Research libraries, stocks and acquisitions 9 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader Research libraries, media circulation, staff and costs 0 Folkbibliotek 495 Public libraries Studiecirklar 496 Study circles Studieförbundens kulturprogram 497 Adult educational associations cultural programmes Museer Museums 0 4 Bokproduktion, översikt 498 Book production, overview Granskade långfilmer 500 Films censored Antal idrottsföreningar och utövade idrotter 50 Number of sports clubs and types of sports Idrottsföreningar efter specialidrottsförbund den januari 50 Sports clubs belonging to federations Personer 6 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 0, procent50 Persons who have taken a holiday trip of at least one week, had access to a holiday home, and persons who have not taken a holiday trip of at least one week nor had access to a holiday home, percent 4 Personer 6 år och äldre som ägnat sig åt bokläsning och lyssnat på talböcker 0, procent 505 Persons reading books and listening to talking books, percent 5 Personer 6 år och äldre som under de senaste månaderna 0 strövat i skog och mark, procent 507 Persons who walked in forests and fields during a twelve month period 0, percent

3 Statistisk årsbok 04 Musikbranschen Music business Efterfrågan på svensk musik ökar utomlands, liksom musiklyssnandet i Sverige Den svenska musikbranschen ingår i de växande kreativa näringarna, som sysselsätter fler än till exempel fordonsindustrin, och har en omsättning motsvarande tre procent av Sveriges BNP År 0 omsatte den svenska musikbranschen drygt 6, miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med året innan Siffran inkluderar försäljning både på den inhemska marknaden och exportmarknaden Den positiva utvecklingen har sin främsta förklaring i ökade konsertintäkter Sammanlagt uppgick konsertintäkter till, miljarder kronor, vilket är drygt hälften av de totala intäkterna De upphovsrättsliga intäkterna var,7 miljarder kronor och utgjorde 7 procent, medan intäkter från inspelad musik uppgick till knappt,4 miljarder kronor som motsvarar procent Fördelning av musikbranschens totala intäkter från inhemsk marknad och export år 0, procent Intäkter från hemmamarknaden Den totala omsättningen på den inhemska musikmarknaden uppgick år 0 till drygt 5, miljarder kronor fördelat på upphovsrättsliga intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertintäkter De upphovsrättsliga intäkterna avser insamlade medel till upphovsmän, förlag, musiker och musikbolag Totalt uppgick de till miljoner kronor Framföranderättigheter stod för den enskilt största delen, 805 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med år 00 Med intäkter från inspelad musik menas försäljning av musikinspelningar i olika format Siffrorna avser detaljhandelsnivå men exkluderar upphovsrättsliga intäkter Totalt uppgick försäljningen till 68 miljoner kronor Det är procents minskning jämfört med föregående år Intäkter från fysisk försäljning av framförallt cd, vinyl och dvd sjönk med 5 procent jämfört med 00 och år 0 var intäkterna 506 miljoner kronor Foto: Jan-Aage Haaland 485

4 Topplistor år 0 Nr Årets album (inklusive samlingar) 0 Blandade artister: Melodifestivalen 0 Blandade artister: Så mycket bättre Säsong Veronica Maggio: Satan i gatan Adele: Eric Saade: Saade Vol September: Love CPR Lasse Stefanz: Cuba libre Benny Anderssons orkester: O klang och jubeltid Blandade artister: Passione A Christmas collection Eldkvarn: Stans bästa band: 970 De första 40 åren Nr Singellistan 0 Veronica Maggio: Jag kommer Don Omar & Lucenzo: Danza kuduro Den svenska björnstammen: Vart jag mig i världen vänder Adele: Someone like you Bruno Mars: Grenade Jennifer Lopez featuring Pitbull: On the floor September: Mikrofonkåt Adele: Rolling in the deep Maroon 5 featuring Christina Aguilera: Moves like Jagger Rihanna featuring Calvin Harris: We found love Nr Topp 0-låtar i Sverige för 0 på Spotify Veronica Maggio: Jag kommer Bruno Mars: Grenade Jennifer Lopez featuring Pitbull: On the floor Daniel Adams Ray: Gubben i lådan September: Mikrofonkåt Adele: Rolling in the deep Chris Medina: What are words Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack & Nayer: Give me everything Alexandra Stan: Mr Saxobeat Eminem & Rihanna: Love the way you lie Statistisk årsbok 04 Onlineförsäljningen som inkluderar strömmad musik och lagligt nedladdad musik uppgick till miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med procent jämfört med 00 Under samma period ökade konsertintäkterna från 7 miljoner kronor till 948 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7 procent Intäkter från exportmarknaden Den svenska musikexporten uppgick år 0 till drygt miljard kronor fördelat på upphovsrättsliga intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertrelaterade intäkter Exporten står för 6 procent av den total omsättningen, vilket är procent mer än år 00 Svenska artister, upphovsmän och deras musikbolag och -förlag är berättigade till upphovsrättsliga ersättningar, exempelvis när musiken spelas på radio utomlands Totalt uppgick dessa intäkter till 50 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent Störst intäkter kommer från Tyskland (5,5 miljoner kronor), följt av Danmark (4 miljoner kronor), Nederländerna (,7 miljoner kronor) och Finland (,8 miljoner kronor) Intäkter från inspelad musik utgörs till största delen av licensintäkter, som kommer de svenska musikbolagen och deras artister till godo när de ingår avtal med parter i andra länder En mindre del utgörs av direktexport av fysiska exemplar av till exempel cd- eller dvd-skivor Exporten av inspelad musik uppgick till 0 miljoner kronor, vilket är en minskning med nära en procent jämfört med år 00 Onlineförsäljning ökade, samtidigt som exportintäkter från fysisk försäljning (huvudsakligen cdskivor) minskade När svenska musiker och artister framträder utomlands genereras konsertrelaterade intäkter Det förekommer variationer i dessa intäkter över åren till följd av vilka artister som har turnerat och hur många konserter som har genomförts Den konsertrelaterade exporten år 0 har beräknats till 8 miljoner kronor, vilket är en ökning på 7 procent jämfört med föregående år Källa: Tillväxtverket och Musiksverige, rapporten Musikbranschen i siffror statistik för 0, (wwwtillvaxtverketse) ) wwwsverigetopplistanse ) wwwifpise ) wwwspotifyse 486

5 Statistisk årsbok 04 Bokläsning Reading År 0 är det 8 procent av den vuxna befolkningen som läst en bok minst en gång i veckan under de senaste månaderna Samtidigt består stora skillnader i läsvanor mellan olika grupper av befolkningen Under de senaste 5 åren har skaran av regelbundna bokläsare växt i Sverige Från 988 till 0 har andelen som uppger att de läst någon bok minst en gång i veckan under de senaste månaderna ökat från 8 till 8 procent Ökningen ägde framförallt rum under 000talets inledande år, vilket utöver sänkt bokmoms kan relateras till nya försäljningsställen, ökad pocketutgivning och en deckarvåg med många storsäljande författare År 005 och 006 var gruppen regelbundna läsare som störst med toppnoteringen 4 procent Men sedan ett par år tillbaka kan vi urskilja en svag nedgång läser mer regelbundet än män Bokläsandet i Sverige karakteriseras av en stor könsskillnad och den har bestått under hela perioden 9880 År 988 var andelen regelbundna läsare 5 procent bland kvinnor och procent bland män Motsvarande resultat för år 0, med generellt fler regelbundna bokläsare i befolkningen, är 47 respektive 8 procent Gruppen som inte har läst en bok under det senast året är väsentligt större bland män än kvinnor Andelen icke-läsande kvinnor har legat tämligen stabil under det senaste kvartsseklet Bland män har däremot andelen icke- läsare successivt vuxit sedan slutet av 980-talet, då gruppen utgjorde cirka 0 procent År 0 var det 6 procent av männen och procent av kvinnorna som svarade att de inte hade läst en bok det senaste året Den sporadiska bokläsaren (som läst minst någon gång under de senaste månaderna, men inte så ofta som varje vecka) är något mindre vanlig i dag än i slutet av 980-talet Det gäller både kvinnor och män År 0 är andelen sporadiska läsare ungefär lika stor bland kvinnor och män: 4 respektive 46 procent De redovisade tendenserna gäller läsning av böcker på papper Användandet av ljudböcker och e-böcker Vi läser mindre ljudböcker än pappersböcker År 0 var det endast 5 procent som hade läst någon ljudbok eller talbok varje vecka, medan 78 procent aldrig tagit del av böcker på det här sättet 7 procent av befolkningen använde ljudoch talböcker mer sporadiskt För e-böcker är andelen regelbundna läsare procent, andelen sporadiska läsare runt 8 procent, medan 9 procent av befolkningen aldrig har läst någon ebok Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter kön, procent

6 Var tredje läser skönlitteratur varje vecka Utbildning och klass är faktorer som har stor betydelse för bokläsandet I en jämförelse av personer som själva beskriver sig som boende i högre tjänstemannahem med dem boende i arbetarhem är andelen regelbundna läsare nästan den dubbla i de högre tjänstemannahemmen: mot 9 procent (0) Det finns stor anledning att skilja på läsandet av skönoch facklitteratur Till att börja med har det regelbundna läsandet av skönlitterära böcker mer än dubbelt så stor utbredning i befolkningen som läsandet av fackböcker År 0 uppger procent att de läser en skönlitterär bok minst varje vecka och 5 procent en fackbok (i båda fallen inkluderas ljudböcker i frågan) Könsskillnaden i läsandet av skönlitteratur är densamma som för böcker allmänt: 40 procent av kvinnorna läser skönlitteratur minst varje vecka jämfört med procent av männen Statistisk årsbok 04 Statistiken visar också att andelen regelbundna läsare av skönlitteratur är nästan fyra gånger så stor bland dem med examen från högskola/ universitet jämfört med dem med grundskola som högsta utbildning: 5 respektive 4 procent Vid motsvarande jämförelser ifråga om fackböcker finns ingen större könsskillnad, däremot ökar utbildningsfaktorn ytterligare i betydelse Andelen läsare av fackböcker är 4 procent bland högutbildade och 9 procent bland lågutbildade Källa: Den nationella SOM-undersökningen 9880 Andelen regelbundna läsare av skönlitteratur respektive fackböcker i olika grupper 0, procent Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter subjektiv klass 9880 ) Det ska noteras att enkätfrågans svarsalternativ Högre tjänstemannahem före 009 års undersökning löd Högre tjänstemanna-/akademikerhem 488

7 Statistisk årsbok 04 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund 9850 Sports clubs belonging to certain federations Gymnastik, fotboll och friidrott Fotboll är den överlägset största idrotten vad gäller antalet föreningar Under hela den betraktade perioden har antalet legat mellan 000 och 500 Gymnastik och friidrott är de sporter som historiskt kommer närmast vad gäller antalet föreningar Bägge har dock haft en nedåtgående trend under den betraktade perioden Golf, ridsport och tennis Ridsporten hade en kraftig uppgång under 0-årsperioden 9895, och ökade från 00 föreningar till över 900 Därefter har antalet förblivit tämligen konstant mellan 900 och 000 Även golf har ökat men där har ökningen varit jämt fördelad över hela perioden Däremot, inom tennis har antalet föreningar halverats sett över hela perioden Bandy, innebandy och ishockey Innebandyn är idag en stor idrott 997 fanns hela 0 föreningar, vilket var 8 gånger fler än 985 Efter toppåret 997 har antalet föreningar minskat och uppgår nu till drygt 00 Beträffande ishockey kan man konstatera att antalet föreningar nu (0) är lite lägre än 985 medan bandy har minskat med en tredjedel under samma period Källa: Riksidrottsförbundet (wwwrfse) 489

8 4 Statistisk årsbok 04 Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender Public libraries, cinemas and study circles trends Folkbibliotek, utlåning av böcker, miljoner 9500 Under perioden 950 till 978 ökade bokutlåningen från 7 miljoner lån till 78 miljoner lån per år Därefter har upp- och nedgångar följt på varandra Sedan 996 har utlåningen generellt sett minskat Källa: Kungliga biblioteket (wwwkbse) Biobesökare, miljoner 90 År 0 var antalet biobesök knappt 8,4 miljoner Det är det högsta antalet besök sedan 988/89 De tre mest sedda filmerna under 0 var: Skyfall, Hobbit - en oväntad resa, samt The Dark Knight Rises Digitaliseringen av biograferna tog ordentlig fart under 0 69 salonger utrustades med digital visningsutrustning i K-standard vilket innebar att vid årets slut hade fyra av fem biografsalonger denna utrustning Källa: Svenska filminstitutet (wwwsfise) Studiecirklar, 000-tal 950 Studiecirklar följer i stort sett samma utveckling som utlåningen av böcker på folkbiblioteken Under perioden ökade antalet cirklar från 000 till , dvs mer än en tiodubbling År 0 hölls knappt studiecirklar av studieförbunden Källa: Folkbildningsrådet (wwwfolkbildningse) 490

9 Statistisk årsbok 04 5 Personer 6 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 0, procent Persons taking a trip of at least one week duration, percent Hushållstyp procent av befolkningen i åldern 6 år och äldre gjorde en semesterresa om minst en vecka 0 Ser man till olika hushållstyper visar sig stora skillnader i resandet Sålunda hade 54 procent av ensamstående med barn gjort en semesterresa Motsvarande andel bland sammanboende med barn var 67 procent SKL-region Ser man till regioner visar sig befolkningen i de tre storstadsområdena vara de som reser mest 68 procent hade gjort en semesterresa under det senaste året I glesbygdskommunerna i diagrammet betecknade som Övriga kommuner" (Turism- och besöksnäringskommuner, varuproducerande kommuner, glesbygdkommuner, kommuner i tätbefolkad region samt kommuner i glesbefolkad region) var motsvarande andel 5 procent Se Tabellanmärkningar Socioekonomisk grupp Även när man studerar socioekonomiska grupper framkommer stora skillnader Bland ej facklärda arbetare hade nära hälften (46 procent) gjort en semesterresa Bland högre tjänstemän hade 76 procent gjort en sådan resa Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILC (wwwscbse/le00) 49

10 6 Statistisk årsbok 04 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr Municipal operating costs for culture, SEK m Verksamhetsområde Area of activity Nettokostnader, miljoner kr Net costs, SEK m Nettokostnader per invånare, kr Net costs per inhabitant Allmän kulturverksamhet General cultural activities Stöd till studieorganisationer Support for adult educational associations Bibliotek Libraries Musik-/kulturskola Schools of music/culture Totalt Total ) Allmän kulturverksamhet avser dels kulturverksamhet i kommunal regi, dels stöd till kulturella föreningar Källa: SCB, (wwwscbse/oe007); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi 7 Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser County council operating costs for culture, current prices Kulturutgifter, mnkr Current costs, SEK m Kulturutgifter, kr per inv Current costs, SEK/inhabitant ) Exkl interna kostnader Kulturutgifterna omfattar även kostnader för studieförbund, ungdomsorganisationer och lokalhållande föreningar Excl internal costs County council operating costs for culture include costs for adult educational associations, youth organisations and organisations that provide facilities for community activities Källa: SCB Statistiska meddelande, serie OE 4 (wwwscbse/oe007); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi 49

11 Statistisk årsbok 04 8 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 0 Research libraries, stocks and acquisitions Bibliotek Library Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University libraries Anna Lindh biblioteket Blekinge Tekniska Högskola, Biblioteket Chalmers bibliotek Dans och Cirkushögskolans bibliotek Ersta Sköndal högskolebibliotek Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH biblioteket Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm, Biblioteket Högskolan Dalarna, Biblioteket Högskolan i Borås, Bibliotek & läranderesurser Högskolan i Gävle, Biblioteket Högskolan i Halmstad, Biblioteket Högskolan i Jönköping, Biblioteket Högskolan i Skövde, Biblioteket Högskolan Kristianstad Lär och Resurscentrum Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket Högskolan Väst, Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Konstfacks bibliotek Kungl Konsthögskolan, Arkitekturskolans bibliotek Kungl Tekniska högskolans bibliotek Linköpings universitetsbibliotek Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Malmö högskola, Bibliotek och IT Mittuniversitetets bibliotek Mälardalens högskolas bibliotek Nordic School of Public Health, NHV, Biblioteket Polishögskolans bibliotek Röda Korsets Högskola, Biblioteket Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Södertörns högskolebibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Örebro universitetsbibliotek Summa forskningsbibliotek inklusive specialbibliotek Bibliotek, antal Libraries, number Mediebestånd Media stocks Böcker, seriella publikationer, hyllmeter Books, serial publications, meters of shelves Periodika, tryckt form, titlar, antal Periodical, in print, titles, number Periodika, elektr form, titlar, antal Periodical electronic form, titles, number Databaser Databases Förvärv av böcker och seriella publikationer, hyllmeter Acquisitions, book and serial publications, shelf meters ) Totalt finns 77 forskningsbibliotek med 94 serviceställen There are 77 research libraries with 94 service points ) From 006 års statistik efterfrågas "antal databaser" i stället för som tidigare "antal titlar i databaser" Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 0 (wwwkbse) 49

12 9 Statistisk årsbok 04 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 0 Research libraries, media circulation, staff and costs Bibliotek Library Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University libraries Anna Lindh biblioteket Blekinge Tekniska Högskola, Biblioteket Chalmers bibliotek Dans och Cirkushögskolans bibliotek Ersta Sköndal högskolebibliotek Försvarshögskolans bibliotek, se Anna Lindh Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH biblioteket Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm, Biblioteket Högskolan Dalarna, Biblioteket Högskolan i Borås, Bibliotek & läranderesurser Högskolan i Gävle, Biblioteket Högskolan i Halmstad, Biblioteket Högskolan i Jönköping, Biblioteket Linnéuniversitetet i Kalmar svarar ihop med Växjö Högskolan i Skövde, Biblioteket Högskolan Kristianstad Lär- och Resurscentrum Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket Högskolan Väst, Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Konstfacks bibliotek Kungl Konsthögskolan, Arkitekturskolans bibliotek Kungl Tekniska högskolans bibliotek Linköpings universitetsbibliotek Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Lärarhögskolan i Stockholm, Biblioteket, ingår i SUB Malmö högskola, Bibliotek och IT Mittuniversitetets bibliotek Mälardalens högskolas bibliotek Nordic School of Public Health, NHV, Biblioteket Polishögskolans bibliotek Röda Korsets Högskola, Biblioteket Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Södertörns högskolebibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Linnéuniversitetet i Kalmar svarar ihop med Växjö Örebro universitetsbibliotek Summa forskningsbibliotek inklusive specialbibliotek Ut- och inlåning Media circulation Personal, helårsverken Staff, person-years Driftkostnader, 000 kr inkl lokaler Operating costs Lokala lån Local circulation Lån till andra bibliotek, antal Interlibrary lending Inlån från andra bibliotek, antal Interlibrary loans received Totalt Total Därav bibliotekarier och dokumentalister ) Of whom librarians and documentalists Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 0 (wwwkbse) 494

13 Statistisk årsbok 04 0 År Year Folkbibliotek Public libraries Antal bibliotekssystem Number of library systems Bokbestånd, 000-tal Book-stock, volumes in thousands AV-mediebestånd, 000-tal Audiovisual media-stock, units in thousands Summa Total Tidningar och tidskrifter, 000-tal Årsprenumerationer Newspapers and periodicals Annual subscriptions År Utlåning, 000-tal Circulation, thousands Böcker Books Driftkostnader, 000-tal kr Operating costs, thousands Andel lån av Fraction loans of Skönlitteratur för vuxna Literature (fiction, poetry, drama) Facklitteratur för vuxna Non-fiction literature Barnböcker Juvenile books AV-medier Audiovisual media Summa Därav för Of which for Böcker od Books, etc Personal Staff ) Förutom folkbiblioteken (90 st år 009) ingår uppgifter för Svenska sjömansbiblioteket tom 007, sjukhusbiblioteken tom 006, bibliotek för svenskar i utlandet tom 000, truppförbandsbibliotek tom 995 och tal- och punktskriftsbiblioteket åren Figures for other libraries for example hospitals, seamen and Swedes abroad are included ) Ett bibliotekssystem utgörs av huvudbibliotek plus ev filialer A library system consists of a central library plus branch libraries, if any ) From 009 inkl e-musikbestånd As from 009 the media stock of e-music is included Källa: SCB Statistiska meddelanden serie Ku (997); Statens kulturråd och SCB (008): Kulturen i siffror: Folkbiblioteken Bibliotek 009 (wwwkulturradetse) Bibliotek 000 (wwwkbse) 495

14 Statistisk årsbok 04 Studiecirklar Study circles Studieförbund Adult educational associations ABF Bilda FU Ibn Rushd KBV Mbsk NBV Sensus Sfr SV Summa Total Allmänna cirklar General study circles 007 Cirklar Circles Deltagare Participants Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Cirklar Deltagare Samtliga Total Andel kvinnor % Of which women % Andel män % Of which men % ) Statsunderstödda studieförbund (ABF = Arbetarnas bildningsförbund, Bilda (tidigare Frikyrkliga studieförbundet), FU = Folkuniversitetet, Ibn Rushd, KBV = Kulturens Bildningsverksamhet, Mbsk = Studieförbundet Medborgarskolan, NBV = Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Sensus (tidigare Svenska Kyrkans Studieförbund), Sfr = Studiefrämjandet, SV = Studieförbundet Vuxenskolan) ) Ibn Rushd är ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan den januari 008 ) Kulturens Bildningsverksamhet startade som godkänt studieförbund i juli 00 Källa: Folkbildningsrådet (wwwfolkbildningse) 496

15 Statistisk årsbok 04 Studieförbundens kulturprogram Adult educational associations cultural programmes Samtliga Total Föreläsningar Lectures Arrangemang Events Besökare Participants Sång/Musik Song/Music Arrangemang Besökare Dramatisk framställning Drama Arrangemang Besökare Film/Foto/Bild Film/Photo/Art Arrangemang Besökare Dans Dance Arrangemang Besökare Utställningar Exhibitions Arrangemang Besökare Konst/Konsthantverk Art/Handicraft Arrangemang Besökare Litteratur Literature Arrangemang Besökare Tvärkulturell verksamhet Intercultural activity Arrangemang Besökare Summa Total Arrangemang Besökare Andel Andel kvinnor män % % Of which Of which women men % % Källa: Folkbildningsrådet (wwwfolkbildningse) 497

16 Museer Museums Centrala museer Central museums Övriga statliga museer Other state museums Regionala museer Regional museums Kommunala museer Municipal museums Övriga museer Other museums Statistisk årsbok 04 Museer 0 Museums 0 Antal museer Number of museums Besök Visits Personal, årsverken Staff personyears Intäkter, 000 kr Income Därav Of which Statsbidrag State grants Landstingsbidrag County council grants Kommunbidrag Municipal grants EUbidrag EU grants Entréintäkter Entrance fees ) Antalet museer som svarat på enkäten för år 0 För enskilda frågor och uppgifter kan antalet museer vara lägre Källa: Myndigheten för kulturanalys (wwwkulturanalysse) 4 Bokproduktion, översikt Book production, overview Böcker, broschyrer Books, pamphlets År Year Facklitteratur Non-fiction Skönlitteratur Fiction, poetry, drama Barn- och ungdomslitteratur Juvenile books Summa Total ) Exkl lösa kartor och talskivor Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning From 004 ingår delar i universitetens rapportserier Data exclude loose-leaf maps and spoken records A pamphlet is a book with less than 49 pages As of 004 research reports from universities are included ) From 004 ingår doktorsavhandlingar från tekniska och naturvetenskapliga och medicinska universitets- och högskoleinstitutioner registrerade på en lägre beskrivningsnivå än övrigt material As of 004 theses from universities within the fields of technology, natural sciences and medicine registered at a lower level of description than other material are included ) From 0 redovisas inte längre delar i rapportserier samt viss annan "grå" utgivning Siffrorna är av denna anledning betydligt lägre än för tidigare år As of 0 parts of reportseries are not included Källa: Kungl Biblioteket (wwwkbse), Nationalbibliografin 498

17 Statistisk årsbok 04 5 Bokproduktion per deweyklassning Book production by deweyclassification Böcker, broschyrer Books, pamphlets Datavetenskap, information & allmänna verk 00-40, -90 Filosofi 50 Psykologi 00 Religion 00-, Samhällsvetenskaper 70 Utbildning 400 Språk 500, 50-0 Naturvetenskap 50 Matematik 0,, Teknik Medicin & hälsa 60 Jordbruk 0 Hem & familj 0 Företagsledning & PR , Konst Idrott & spel 800 Litteratur 900, Historia 90 Geografi & resor Barnböcker Summa Avhandlingar Total bokproduktion Total Totalt Total Nya verk First editions Nya upplagor och nytryck Re-editions, reprints ) Exkl lösa kartor och talskivor Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning Data exclude loose-leaf maps and spoken records A pamphlet is a book with less than 49 pages Källa: Kungl Biblioteket (wwwkbse), Nationalbibliografin 6 Dagstidningar Daily newspapers Antal tidningar Number of newspapers Borgerliga Non-Socialist Socialistiska Socialist Övriga Other Nettoupplaga4 Net circulation4 Samtliga, 000-tal Borgerliga Socialistiska Övriga Storstadspress5, 000-tal Metropolitan press5 Borgerliga Socialistiska Övriga ) Moderata samlingspartiet, Oberoende liberala, Centern, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna mfl Conservatives, Independent Liberals, Centre Party, Liberals, Christian Democrats, etc ) Social Democrats, Communists and Syndicalists ) Neutrala, partipolitiskt obundna Neutral and independent 4) Genomsnittlig nettoupplaga på vardagar Tidningen Aftonbladet ingår inte Nettoupplaga 0, 0 Tidningarna Dagens Nyheter och Dagens Industri ingår inte i Nettoupplaga 0 Average weekday net circulation The newspaper Aftonbladet is not included in Net Circulation 0, 0 The newspapers Dagens Nyheter and Dagens Industri is not inclued in Net Circulation 0 5) Utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö Newspapers published in Stockholm, Göteborg, and Malmö Se Tabellanmärkningar Källa: Tidningsstatistik AB, TS (wwwtsse) 499

18 7 Statistisk årsbok 04 Tidskrifter Weeklies and periodicals Antal tidskrifter Number of periodicals Huvudsakligen veckoutgivna Weeklies Övriga tidskrifter (exkl serietidningar) Other weeklies and periodicals (excl comics) Serietidningar Comics Nettoupplaga, 000-tal Net circulation Huvudsakligen veckoutgivna Övriga tidskrifter (exkl serietidningar) Serietidningar ) Definition av Tidskrifter, se Tabellanmärkningar ) Avser konsumentinriktade tidskrifter Consumer-oriented periodicals ) Övriga tidskrifter: fack- och fd populärpress Other periodicals: professional and former popular press Se Tabellanmärkningar Källa: Tidningsstatistik AB, TS (wwwtsse) 8 Genomsnittligt antal betalda TV-avgifter under året Average number of TV-licences paid during the year TV-avgifter, 000-tal TV-licences Antal per 000 inv Per 000 inhabitants ) Reglerna för juridiska personer ändrades , varefter de endast betalar en avgift oavsett antal mottagare ) Beräknat på medelfolkmängden Källa: Radiotjänst i Kiruna AB (wwwradiotjanstse) 9 Biografer, biografbesökare och filmer Cinemas, cinema goers and films Biografer Cinemas Biosalonger Cinema auditoriums Biografbesökare, milj Cinema audiences, millions Biljettintäkter, brutto, mnkr Revenue Filmpremiärer New films Nya utländska filmer New foreign films Nya svenska filmer New Swedish films , , , , , , , Källa: Svenska filminstitutet (wwwsfise) 0 Granskade långfilmer Films censored Granskade långfilmer Films censored Därav pornografiska Of which pornographic Se Tabellanmärkningar Källa: Statens biografbyrå (005009), Statens medieråd 00 (wwwstatensmedieradse) 500

19 Statistisk årsbok 04 Antal idrottsföreningar och utövade idrotter Number of sports clubs and types of sports Distrikt District Föreningar Associations Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Halland Hälsingland Jämtland-Härjedalen Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västernorrland Västmanland Västsvenska IF Örebro läns Östergötland Idrotter Types of sports Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Halland Hälsingland Jämtland-Härjedalen Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västernorrland Västmanland Västsvenska IF Örebro läns Östergötland Samtliga Total ) Svenska Dartförbundet och Svenska Karateförbundet blev invalda Riksidrottsförbundet från den :a januari 00 Karate var innan dess en del av Budoförbundet Källa: Riksidrottsförbundet (wwwrfse) 50

20 Statistisk årsbok 04 Idrottsföreningar efter specialidrottsförbund den januari Sports clubs belonging to federations Föreningar Clubs Specialförbund Federation Badminton Bandy Bangolf Minigolf Basketboll Basketball Bilsport Motoring Bordtennis Table tennis Boule Boules Bowling Boxning Boxing Brottning Wrestling Budo & kampsport Bågskytte Archery Cykel Cycling Danssport Dancing Flygsport4 Flying Fotboll Football Fri-Idrott Athletics Golf Gymnastik Gymnastics Gång Walking Handboll Handball Handikappidrott Handicap sports Innebandy Floorball Ishockey Ice hockey Judo Kanot Canoeing Konståkning Figure skating Motorcykel & snöskoter Mångkamp5 Multi-event sports Orientering Orienteering Ridsport Riding Segling Sailing Simning Swimming Skidor Skiing Skolidrott School sports Skyttesport6, 7 Sport shooting Sportdykning Sport diving Styrkelyft Power lifting Taekwondo Tennis Tyngdlyftning Weight lifting Varpa Volleyboll Volleyball Övriga8 Other Samtliga9 Total ) En och samma idrottsförening kan tillhöra mer än ett specialidrottsförbund ) I Svenska Brottningsförbundet ingår från 006 Svenska Armsportförbundet ) Karateförbundet eget förbund från ) Inkl Svenska Modellsportförbundet 5) Militär idrott tom 00 Up to 00 Military sports 6) Namnbyte: Sportskytte tom 008 7) Inkluderar föreningar från Ungdomsskytteförbundet 8) Inkl Svenska Dartförbundet (inträde i RF ) 9) Exkl korporationsidrotten Källa: Riksidrottsförbundet (wwwrfse) 50

21 Statistisk årsbok 04 Personer 6 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 0, procent Persons who have taken a holiday trip of at least one week, had access to a holiday home, and persons who have not taken a holiday trip of at least one week nor had access to a holiday home, percent Redovisningsgrupp Population group KÖN OCH ÅLDER Samtliga 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80 år 0 år 5 år 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80 år 0 5 år 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80 år 0 år 5 år UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar Gjort en semesterresa om minst en vecka, % Have taken a holiday trip of at least one week, % Haft tillgång till fritidshus, % Had access to a holiday home, % Varken tillgång till fritidshus eller gjort semesterresa, % Not taken a holiday trip of at least one week nor had access to a holiday home, % Skattat antal i befolkningen, (tusental) Population, (thousands),8,7,5 68, 6,6,4 6,6 57, 48,5 0,4,8,9,0 7,,9 68, 6,7 67,9,6 54,8 45,8 8,,,,6,9 6,5 68,0,6,9,0, 5,4,4 6,5 6,7 5,5 58,5,0 57, 5,7 5,4 5,6 5,5 5,6 7,5 54,8 54,0 50,9 58, 58, 5,4 49, 5, 48,9 46,6 49, 4, 5,7 5, 56, 58,9,7,6 54,5 5,8 54,8 56,4 56,0 4, 56,9 56,0, 5,9 6,6 5,6,9 8,7, 6, 8,8 5,9 8,6 9,,7 6, 6,4 6, 4,7 6,4,7 8,0,4 56,6 9, 9,5 0,8 5,7 6,7 4,9 8,9,0 0,6 4, 6, 47,6 8, 8, ,4 6,6,9,0,8, 8,9 8,0 9, , 44,5 9,

22 Statistisk årsbok 04 Personer 6 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 0, procent (forts) Redovisningsgrupp SVENSK BAKGRUND Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar SKL-REGION, AGGREGERAD Storstäder Större städer Övriga kommuner Gjort en semesterresa om minst en vecka, % Haft tillgång till fritidshus, % Varken tillgång till fritidshus eller gjort semesterresa, % Skattat antal i befolkningen, (tusental) 69,7 7,9 67,5 56,9 54,4,4,7,8, , 58, 58,5 58, 55, 6,,5,5 9, ,0 69,0,9 55,5 5,8 58,5 8, 8, 8, ,9 58,0 57,7 5,7 50,7 5,7, 4,8, , 5,0 5,7 5,7 48,6 58,7 6,0 9,, ) For English translation see Notes ) Indelning enligt Sveriges kommuner och landsting, 0 års indelning Se Tabellanmärkningar Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILC (wwwscbse/le00) 504

23 Statistisk årsbok 04 4 Personer 6 år och äldre som ägnat sig åt bokläsning och lyssnat på talböcker 0, procent Persons reading books and listening to talking books, percent Redovisningsgrupp Population group KÖN OCH ÅLDER Samtliga 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80 år 0 år 5 år 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år 69 år 7079 år 80 år 0 år 5 år 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80 år 0 år 5 år UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar Ägnar sig åt bokläsning varje vecka, % Reading books every week, % Ägnar sig åt läsning av skönlitteratur varje vecka, % Reading fiction every week, % Lyssnar på talböcker minst någon gång, % Listening to talking books at least some time, % Lyssnar på talböcker varje vecka, % Listening to talking books every week, % Skattat antal i befolkningen (tusental) Population (thousands) 9,0 0,,8,5 9,4 4,6 48, 45,6 45, 8,5 8,4 8,8 46,6 6,4 8,8 8,0 46,6 5,6 57,8 5,8 55,6 4, 46, 46,6,,7 7,6 9,5,6,8 6,9 7,4 4,6,6 0,8,, 4,9,7 8,8,5 7,5 8, 9, 7,7,9,,6 40,7 4,4 6, 6,4 40, 49,4 50, 5,8 47, 8,0 9,6 4,, 5,4 7,4 0,7 5,4 5,5 6,5 7, 7, 8,,8,9 9,6 6,,,4,,8 8, 7,4,8 8,5,0,4 8,8 4, 0,5 7, 0,6 6,7 8,7 9,,7 8,6,0, 0,4 8,0,8 7,0 6, 8,9 7,8 5,7 4,0 8,5,9,7 5,,8 4, 6,7 6,7 5,8 5,9 4,6 4, 4, 5,8 6, 5,,5,4 5,4 6,4 7,4 6, 5,8 4,5 4,8 5,8 5,9 5, 4, 4,8 7,9 7, 4, 5,4,4,7,5 5,9 6, ,9 44,0 0,7 6,7,5 9, 7,0 7, 6,6 4,,8 4, ,0 9,5 8,7 6,

24 4 Statistisk årsbok 04 Personer 6 år och äldre som ägnat sig åt bokläsning och lyssnat på talböcker 0, procent (forts) Redovisningsgrupp SVENSK BAKGRUND Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar Ägnar sig åt bokläsning varje vecka, % Ägnar sig åt läsning av skönlitteratur varje vecka, % Lyssnar på talböcker minst någon gång, % Lyssnar på talböcker varje vecka, % Skattat antal i befolkningen (tusental) 6, 8,9,4, 4,9 0,5 9, 6,9, 5,4 4,6 6, ,7 48,,,5 4,0 4, 0, 9,7 0,8 5,5 5,9 5, ,7 48,5 6, 5,5 4,4 7,0 0,4 8,,8 5, 4,5 6, ,5 47, 0,,6 9,7,6 9,7 8,8 0,5 5,5 5,7 5, ,9 4, 6,7 7, 8,5 6,6 8,4 9,7 7, 4,9 5,6 4, SKL-REGION, AGGREGERAD Storstäder Större städer Övriga kommuner ) For English translation see Notes ) Indelning enligt Sveriges kommuner och landsting, 0 års indelning Se Tabellanmärkningar Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILC (wwwscbse/le00) 506

25 Statistisk årsbok 04 5 Personer 6 år och äldre som under de senaste månaderna 0 strövat i skog och mark, procent Persons who walked in forests and fields during a twelve month period 0, percent Redovisningsgrupp Population group KÖN OCH ÅLDER Samtliga 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80 år 0 år 5 år 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80år 0 år 5 år 6 år och äldre 69 år 09 år 09 år 4049 år 50 år år 69 år 7079 år 80 år 0 år 5 år UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar Strövat i skog och mark under de senaste månaderna, % Walking in forests and fields during a twelve month period, % Skattat antal i befolkningen (tusental) Population (thousands) Ingen gång Not at all Minst någon gång At least some time Mer än 5 gånger More than 5 times Mer än 0 gånger More than 0 times Mer än gånger More than times 8, 9,4,7,0 5,5 9,7 5,,6 0,4 57,0 4,9,7 6,6 0, 7,, 4,4 5,9 0,9,9,4 6,8,,4 9,9 48,8 5,6,8 6,6,5 0,4, 7, 50,5 7,7 6,0 7,8,6 68, 78,0 74,5 80, 74,7 77,4 69,6 4,0 75, 76, 7,4 69,8 7,9 78,9 75,6 84, 79, 77,,6 8, 77,9 78,6 70, 5,,4 77, 7,4 76,5 69,6 77,8 7,7 49,5 7, 74,0 5,8,4 45,9 56, 57,5,8 6,9 6,0 55,, 56,9 58,7 54,8 7, 48, 56,6, 70,0,0 57,9 5, 4,5,8 6,5 5,7 7,4 4,9 55,5 54,4,7 6,4,0 58, 40,5 54,0 56,0, 6,4,4 6,6 0,4 4, 8,9 4,5 7,8,5,,6,9 9,0 5,9 8,5,5 46,5 44,4 4,7 7, 5,8 4,5 5, 9,,7, 4,8 9, 6,,5 4, 8,5 9, 8, 9,8 4,9 7,6 9,4, 4,5 0, 8,6,7, 0,9 4,4 5, 6,5 9, 0,5, 5,4,7,7 4,9 0,6 9, 6,5 7,,4 5,9 8,5 0,,5 7,0,6 0,6,8,,, ,6 4,4 44, 57,4 58,6 55,9 4,5 4,7 4,0 5,9 6,4 5,4, 4,, , 58,9 7,5 9,0 9,

26 5 Statistisk årsbok 04 Personer 6 år och äldre som under de senaste månaderna 0 strövat i skog och mark, procent (forts) Redovisningsgrupp SVENSK BAKGRUND Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar Strövat i skog och mark under de senaste månaderna, % Skattat antal i befolkningen (tusental) Ingen gång Minst någon gång Mer än 5 gånger Mer än 0 gånger Mer än gånger,6 5,,9 76,4 74,8 78, 5, 5,4 5, 6,6 8, 4,9,,, ,9,6 7, 75, 77,4 7,9 57, 58,4 55,9, 5,5 0,9 5,7 7,5 4, ,4 9, 4,0 68,6 70,9,0 48,7 50,9 46,4 5,6 8,,8,6,9 9, , 5,5,0 7,7 74,5 69,0 5,8 55,7 5,9,0,9 8, 5, 7,, ,9 4,7, 76, 75, 76,9,,0 6,7 8,5 8,0 9,0 8,8 8,9 8, SKL-REGION, AGGREGERAD Storstäder Större städer Övriga kommuner ) For English translation see Notes ) Indelning enligt Sveriges kommuner och landsting, 0 års indelning Se Tabellanmärkningar Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILC (wwwscbse/le00) 508

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Statistisk årsbok 2012 23 Kultur och fritid Culture and leisure Sida Page 23.1 Det svenska båtlivet... 467 Boating in Sweden 23.2 Bokläsning... 469

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Foto: Monica Holmberg Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 23 Kultur och fritid Culture and leisure 23.1 Det svenska båtlivet... 471 Boating in Sweden 23.2 Bokläsning...

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Statistisk årsbok 2011 23 Kultur och fritid Culture and leisure Sida Page 23.1 Fritidsfiske... 545 Recreational fishing 23.2 Bokläsning... 547 Reading

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Kultur och fritid. Culture and leisure. Kultur och fritid Statistisk årsbok Sida Page

Kultur och fritid. Culture and leisure. Kultur och fritid Statistisk årsbok Sida Page Kultur och fritid Statistisk årsbok 2010 Sida Page Kultur och fritid Culture and leisure 539 560 Fritidsfiske Recreational fishing 541 561 Bokläsning Reading 543 562 Idrottsföreningar tillhörande visst

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure 543 620 Folkbibliotek: utlåning av böcker 950 2002 Public libraries: circulation 543 62 Biobesökare, miljoner 960 2002 Cinema

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure 605 659 Kultur och fritid Culture and leisure 607 660 Folkbibliotek: utlåning av böcker 950 2004 Public libraries: circulation

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Swedish electoral data: General elections Statistics Sweden

Swedish electoral data: General elections Statistics Sweden Swedish electoral data: General elections 1973-2006 Statistics Sweden Metadata Production Metadata Producer(s): Swedish national data service Production Date: September 09 2015 Identification: SND0237-011

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 Public Libraries 2004 Folkbiblioteken 2004 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc. STATISTIKRAPPORT 1 (42) )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQ 0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.,nruwdgudj )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQVIMlUUOnQPLQVNDU

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013 UF 13 SM 1401 Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013 Research and experimental development in the higher education sector 2013 I korta drag Ökade medel till FoU inom universitet

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

kulturen i siffror studieförbunden2008#2

kulturen i siffror studieförbunden2008#2 kulturen i siffror studieförbunden2008#2 2007 Adult Educational Associations 2007 Studieförbunden 2007 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB Förfrågningar:

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau Innehållsförteckning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure 526 584 Folkbibliotek: utlåning av böcker 950 2000 Public libraries: circulation 526 585 Biobesökare, miljoner 960 2000 Cinema audiences, millions 527 586 Fritidsaktiviteter

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN

FOLKBIBLIOTEKEN FOLKBIBLIOTEKEN 2006 7 5 Public Libraries 2006 Folkbiblioteken 2006 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB Förfrågningar: Mats Hansson, tel. 08 519 264 95

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2006.

Läs mer

Sverige- undersökningen

Sverige- undersökningen Sverige- undersökningen En studie av frikyrkans utveckling i Sverige Frikyrkan flyttar Sverige- undersökningen En studie av utvecklingen inom frikyrkofamiljen och den del av den lutherska kyrkofamiljen

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Kulturen i siffror. Folkbiblioteken 1999

Kulturen i siffror. Folkbiblioteken 1999 Kulturen i siffror 2:2 Folkbiblioteken 1999 Statens kulturråd Public Libraries 1999 Folkbiblioteken 1999 Swedish National Council for Cultural Affairs / Official Statistics of Sweden ansvarig utgivare:

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer