ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist"

Transkript

1 ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist

2 AGENDA Introduktion Bakgrund Metod Resultat Diskussion & Slutsats

3 INTRODUKTION

4 Tekniska verken INTRODUKTION Kraftvärmeproduktion från avfall - effektöverskott sommartid Större värmebehov vintertid - topplastbränslen Säsongsvärmelager ökar resurseffektiviteten

5 SYFTE OCH MÅL Syfte Syftet med examensarbetet är att utreda teknisk och ekonomisk prestanda för ett säsongsvärmelager i Tekniska verkens kraftvärmesystem Mål Att ta fram en modell över hur Tekniska verkens energisystem påverkas av integreringen av ett säsongsvärmelager. Modellen ska användas vid: Dimensionering av lagret Kostnadsberäkningar Koldioxidberäkningar

6 FRÅGESTÄLLNINGAR Hur bör ett säsongsvärmelager utformas, dimensioneras och drivas för att kunna integreras i Tekniska verkens kraftvärmesystem? Hur skulle Tekniska verkens värme- och elproduktion påverkas vid integrering av ett säsongsvärmelager? Vilka ekonomiska förutsättningar finns för integrering av ett säsongsvärmelager?

7 AVGRÄNSNINGAR Undersöker borrhålslager Två typer av värmepumpar Två typer av borrhålsvärmeväxlare

8 BAKGRUND

9 BORRHÅLSLAGER Berggrunden är lagringsmedium Flexibel installation Borrhålsvärmeväxlare: Värmebärare utbyter värme med berggrunden U-rör Koaxial

10 TEKNISKA VERKEN Ansvar för Linköpings fjärrvärmeförsörjning Gärstadverket Avfall Ny panna 2016 Kraftvärmeverket Trä Kol/Gummi Olja Hetvattencentraler

11 Effekt [MW] VÄRMEEFFEKTBEHOV OCH -PRODUKTION Värmeeffektbehov- och produktion över året Kylning Olja BioHVC Kol/gummi Retur-trä Avfall Effektbehov

12 Effekt [MW] Effekt [MW] EFFEKTÖVERSKOTT OCH TOPPLASTEFFEKT Varaktighetsdiagram effektöverskott Varaktighetsdiagram topplast Bortkylning Inkl RGK Olja BioHVC Kol/gummi ,0 GWh ,6 GWh 81,9 GWh Tid [h] Tid [h]

13 METOD

14 Beräkningsmodell i MATLAB Litteraturstudier Kontakt med experter Studiebesök METOD

15 MODELLERADE SYSTEM System Borrhålsvärmeväxlare Värmepump A U-rör Kompression B U-rör Absorption C D Koaxial borrhålsvärmeväxlare Koaxial borrhålsvärmeväxlare Kompression Absorption

16 SAMVERKAN MED ÖVRIGT ENERGISYSTEM Inladdning Urladdning Returledning -Fjärrvärmenätet Returledning -Fjärrvärmenätet Framledning -Fjärrvärmenätet Framledning -Fjärrvärmenätet Värmepump Borrhålslager Borrhålslager

17 MODELLERING AV BORRHÅLSLAGER Lokal process Värmeöverföringsprocess i och kring varje borrhål Global process Värmeutbyte med omgivningen Påverkar lokal process

18 MODELLERING AV VÄRMEPUMPAR Kompressionsvärmepump Absorptionsvärmepump Absorptionsvärmepump Kompressionsvärmepump Borrhålslager Borrhålslager

19 Förändringar: EKONOMISKA BERÄKNINGAR El- och värmeproduktion Investeringskostnader Kylning 20 års ekonomisk livslängd antogs i alla beräkningar Nettonuvärde, årlig annuitet och diskonterad återbetalningstid

20 KOLDIOXIDBERÄKNINGAR Förändringar: El- och värmeproduktion Elanvändning Ingen LCA Värderar el på två olika sätt

21 VAL AV DIMENSIONER OCH DRIFTSTRATEGIER Testsimulerade under tre år Värmepumpseffekt: 50 MW Parametrar som varierades: Antal borrhål Djup på borrhål Avstånd mellan borrhål Antal seriekopplade borrhål Temperaturkrav på 50 C, därefter högsta nettonuvärde

22 RESULTAT

23 DIMENSIONER OCH DRIFTSTRATEGI Inladdning 1 april - 31 oktober Urladdning 1 november 31 mars Ingen urladdning år borrhål Djup m 5 m avstånd

24 Effekt [MW] Effekt [MW] Effekt [MW] Effekt [MW] TEKNISK PRESTANDA FÖR SYSTEMEN U-rör + kompression (A) Tid [h] Olja BioHVC Kol/gummi Drivel Lager Koaxial + Kompression (C) Tid [h] U-rör + absorption (B) Tid [h] Koaxial + absorption (D) Tid [h]

25 EKONOMISK OCH MILJÖMÄSSIG PRESTANDA System A B C D Nettonuvärde [MSEK] Diskonterad återbetalningstid [år] System A B C D Total förändring (beräkningssätt marginalel) [Ton CO2] Total förändring (beräkningssätt nordisk elproduktionsmix) [Ton CO2]

26 EKONOMISK OCH MILJÖMÄSSIG PRESTANDA System A B C D Nettonuvärde [MSEK] Diskonterad återbetalningstid [år] System A B C D Total förändring (beräkningssätt marginalel) [Ton CO2] Total förändring (beräkningssätt nordisk elproduktionsmix) [Ton CO2]

27 EFFEKTRÖVERSKOTT - SYSTEM D Effekt [MW] Varaktighetsdiagram effektöverskott Bortkylning Inladdning Inkl RGK Tid [h]

28 INBESPARAD ÅNGPRODUKTION - SYSTEM D Inbesparad ångproduktion per år 1,8 GWh 28,2 GWh 0,5 GWh 4,1 GWh 23,2 GWh 58,7 GWh Ersatt KV1 Panna 1 (kol/gummi) KV1 Panna 1 Ersatt BioHVC BioHVC Ersatt KV1 Panna 2 (olja) KV1 Panna 2

29 EFFEKT - SYSTEM D EFfekt [MW] 60 In- och urladdad effekt Inladdad Urladdad Tid [h]

30 EFFEKT OCH ENERGI -SYSTEM D Energi [GWh] 300 In- och urladdad energi Inladdad 250 Urladdad Tid [år]

31 TEMPERATURER - SYSTEM D Temperatur [ C] Temperatur [ C] Temperatur i berget år Innersta skiktet Yttersta skiktet Tid [år] Returtemperatur från lagret vid urladdning Tid [h] år 2 år 3 år 5 år 10 år 20

32 INTERAKTION MED OMGIVNINGEN- SYSTEM D

33 INTERAKTION MED OMGIVNINGEN- SYSTEM D Avstånd till lagret [m] 0 Temperaturfördelning i omgivningen 100 C C Tid [år] 0 C

34 DISKUSSION OCH SLUTSATS

35 Egenskaper på berget Ekonomi Värmepumpseffekt U-rör eller koaxial? Långvariga effekttoppar? DISKUSSION

36 SLUTSATS Borrhålsvärmeväxlare utredas noggrannare Föreslaget system Absorptionsvärmepump (40-50 MW) Djup: 250 m Antal borrhål: Uppemot 80 % av ångproduktionen från fossila bränslen kan ersättas Miljömässiga och ekonomiska vinster

37 TACK! Kontaktuppgifter:

Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist

Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist LIU-IEI-TEK-A--14/01887 SE Returledning -Fjärrvärmenätet Framledning -Fjärrvärmenätet Borrhålslager

Läs mer

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Markus Alsbjer Energisystem Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A 09/00714

Läs mer

Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa.

Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa. ENKÖPINGS SIMHALL Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa. Energilösning? KSAU 16 april Uppdrag att utföra en extern granskning

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk \ f f- Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk Hur stora investeringsbidrag behövs för att initiera nybyggnation av avfallsbaserade kraftvärmeverk? Rapport 92:11 Svenska Renhållningsverks-Föreningen

Läs mer

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HESSAM TABRIZI Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS

Läs mer

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ En jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun Erik Bergman Jonas Persson Juni 2014, Lund Föreliggande examensarbete på

Läs mer

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning Examensarbete utfört vid KTH Kemiteknik institutionen för Energiprocesser av Maria Brorsson Forskning och Utveckling

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP Författare Jonas Sjögren Martin Lidvall Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare Henrik Gadd Halmstad den 24 mars 2012

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling

Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling Institutionen för teknik och samhälle Miljö- och energisystem Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling Mikael Lantz, Gunnel Larsson och Torbjörn Hansson Rapport nr 57 Februari 2006 Adress

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet

säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet SÄSONGSLAGRAD SOLVÄRME VIA FJÄRRVÄRMENÄTET rapport 2013:4 ild över Fortum Värmes fjärrvärmenät och produktionsanläggningar i Stockholmsområdet kholm stad Sveriges

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2 analys av uppvärmningsalternativens kostnadsposter Rapport 2007:2 ANALYS AV UPPVÄRMNINGSALTERNATIVENS KOSTNADSPOSTER Rapport 2007:2 ISSN 1401-9264 2007 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-03 Sammanfattning

Läs mer

Dags att bygga för framtiden

Dags att bygga för framtiden Dags att bygga för framtiden 400 300 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? 200 4 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 Elpriset Nord Pool Spot kronor per

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Energilagringsteknik C, 5p AV: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengnér 2008-03-18 ClimateWell lanserar en produkt som bygger på att värme lagras in

Läs mer

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM FJÄRRVÄRME FVF 2000:03 AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM DEL 1 FÖRORD

Läs mer

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Välkommen Agenda Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Fika och fortsatt diskussion Vattenfall Fakta

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer