För att beräkna intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att beräkna intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader."

Transkript

1 we i Energimarknadsinspektionen imo Swedish Energy Markets Inspectorate 1(5) Bilaga 3 Beräknad intäktsram för REL00136 Schablonmetoden För att beräkna intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader. Kapitalkostnader Kapitalkostnaden har beräknats med real annuitet utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångarna, se tabell 1. Tabell 1 beskriver kapitalbasvärde beräknat på ingående kapitalbas 2010 samt investeringar och utrangeringar halvårsvis under 2011 till Nettosumman av investeringar och utrangeringar per anläggningskategori visas under rubriken "investeringar och utrangeringar" (förändringar i NUAK i nivå 2010). Nettosumman av investeringar och utrangeringar för varje anläggningskategori och halvår läggs sedan till den totala kapitalbasen för respektive anläggningskategori fr.o.m påföljande halvår. Tabell 2 visar beräkning av kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar. Med utgångspunkt från den WACC som Ei använder och den avskrivningstid som används för varje anläggningskategori visas sedan under rubriken "Annuitet" den faktor som kapitalbasen ska multipliceras med för att få fram en kapitalkostnad för varje halvår. Under rubriken "Kapitalkostnad" visas kapitalkostnaden för varje halvår per anläggningskategori. Summan av dessa blir den totala kapitalkostnaden för hela tillsynsperioden. Tabell 1 Ka italkostnadsberälcnin i Investeringar och utrangeringar (i respektive års prisnivå) Ledningar Stationer, transformatorer och kringutrustning Elmatare och fl-system V N. N Tillgodorakna kapitalbasvarde per halvår (I respektive års prisnivå) Ledningar ' ' ' ' ass 914 Stationer, transforrnatorer och kringutrustning ' ' ' Elmatare och IT-system ' ' ' ' Omrakningstaktor (faktorprisindex för byggnader) 1,000 1, , Summa Kapitalbas WACC 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% Avskrivningstider I år: Annuitet Annuitet Annuitet Annuitet Ledningar % Stationer, transformatorer och kringutrustning 40 Eimatare och rr-system % Kapitalkostnad = Kapitalbas korrigerad med index x Annuitet Kapitalkostnad Ledningar Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning Kapitalkostnad Elmatare och IT-systern Summa kapitalkostnad halvar asa Summa kapitalkostnad helår I respektive års prisnivå Kapitalkostnad för perioden i 2010 års prisnivå

2 le= lm Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate 2 (5) Tabell 2 Kapitalkostnadsberäkning för nettoka italbasförändrin ar j 2011 H _... _..... Investeringar och utrangeringar (i respektive års prisnivå), Ledningar [ Stationer, transformatorer och kringutrustning , 200 Elmåtare och IT-system , llgodoräknat kapitalbasvärde per halvår (i respektive års prisnivå)... i Ledningal e , ssol g r Stationer, iransformatorer och kringutrustninge :- 4 -dö, , j , g Elmåtare och 1T-systerg 1001 Sk ' 700' 800 i L..., Områkningsfaktor (taktorprisindex för byggnader); ,000 1,000 1,000. Summa Kapitalbas I WACC 5.20% 5,20% 5,20% 5,20% -1 Avskrivningstider i år:i Annuitet Annuitet Annuitet Annuitet Ledningart 40 Stationer, transformatorer och kringutmstningi % Elmåtare och fr-systemr k Kapitalkostnad! = Kapitalbas korrigerad med index x Annuitet i I Kapitalkostnad Ledningar 250f r ( ; 522. _Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning; 12,' i Er kapiliiii6iiiiä ETMliare och rr-systeinr , e r Summa kapitoiitostnuct halvår, Summa kapitalkostnad helår i 2010 års prisnivå Kapitalkostnad för perioden i 2010 års prisnivå E V-3.1,

3 em e Energimarknadsinspektionen NN Swedish Energy Markets Inspectorate 3(5) Löpande kostnader Löpande kostnader består av påverkbara och opåverkbara löpande kostnader. Opåverkbara löpande kostnader Opåverkbara löpande kostnader har prognostiserats av företaget enligt uppgifter i tabell 3. Tabell 3 tkr Kostnad för att täcka nätförluster, inköp Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning Kostnad för myndighetsavgifter Summa Summa perioden

4 =2:0 C2 gep CZIED Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate 4(5) Påverkbara löpande kostnader Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har Ei utgått från företagets rapporterade uppgifter. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå och åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 4. Tabell 4 tkr Kostnader Transitering och inköp av kraft RR Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror RR övriga externa kostnader RR Personalkostnader RR Jämförelsestörande kostnader i RR Övriga rörelsekostnader RR Summa Kostnader , Judering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav Förändring av varulager RR Förändring av pågående arbete för annans räkning RR Aktiverat arbete för egen räkning RR Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät rf Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning TN Kostnad för att täcka nätförluster, inköp TN Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion TN Myndighetsavgifter RR Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen Summa avgår Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen Ersättning frän överliggande nät avseende leveransavbrott [ RR Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskravl Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen I 2008 I 2009 Utgående bokfört värde Årets avskrivningar Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingar i kapitalbasen Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav inkl. kapitalkostnad Uppräkningsfaktor till 2010 Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå j J 1,136 1,087 1,053 1, Medelvärde påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå Påverkbara kostnader inklusive effektiviseringskrav Totalsumma påverkbara kostnader för perioden E `11-3.1,

5 em Energimarknadsinspektionen New1 Swedish Energy Markets nspectorate 5 (5) Intäktsramsberäkning Intäktsramen beräknas till tkr i 2010 års prisnivå, se tabell 5. Tabell 5 tkr Kapitalkostnader Opåverkbara kostnader Påverkbara kostnader Beräknad intäktsram med schablonmetoden Varav utan opåverkbara kostnader och kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar Historiska intäkter exkl opåverkbara kostnader Kapitalkostnad för nettokapitalbasförändringar Skillnad mellan beräknad intäktsram exkl opåverkbara kostnader. samt kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar och historiska intäkter exkl. opåverkbara kostnader /18 av skillnaden Intäktsram W-3.1,

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings-

Läs mer

Excel-fil för sammanställning av uppgifter avseende intäktsramar mm.

Excel-fil för sammanställning av uppgifter avseende intäktsramar mm. 2010-08-26 1 (1) Till den det berör Excel-fil för sammanställning av uppgifter avseende intäktsramar mm. I detta brev presenteras den Excel fil som EI utarbetat till stöd för lämnade av förslag till intäktsram

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8032-11 Enhet 1 1 KLAGANDE E.ON Elnät Stockholm AB, 556209-8599 205 09 Malmö Ombud Advokat Mikael Wärnsby Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson Advokat Madeleine

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 Venfall Eldistribution AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt med domstolen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer