Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman."

Transkript

1 Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan Ett avtal med Bommersvik som omfattar alla distrikt är tecknat. Barnstugan (SSUhuset) har anpassats. Köket är dessutom ombyggt för att ge möjlighet till egenhushåll. Samarbete med ABF, studentförbundet och LO har inletts. FS fastställde 2009 som internationellt år med fokus på global rättvisa och EPval. Tre kampanjperioder har planerats och genomförts. Sista delen av året ägnades åt medlemsvärvning och en kampanj för en ny regering. Ger distrikten organisatoriska förutsättningar för att kunna driva bra verksamhet Stöttar distrikten och kommunerna ekonomiskt Stöttar distrikten och kommunerna ekonomiskt Utvecklar metoder för medlemsvärvning, kampanj och organisatoriskt utvecklingsarbetet Utvecklar fler mötesplatser och ledarskapsutbildningar samt fler politiska och ideologiska studier Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Jobbar med att sprida goda exempel genom FRIHET på aktiviteter som kan utgöra grund för snabbaktivitetsstöd (snabbvuf). Omfördelar statsbidraget enligt kongressens modell om verksamhetsstöd. En medlemsvärvartävling sätter fokus på medlesvärvning. Hemsida med smsbetalningssystem och aktivitetscenter. Ledarskapsutbildningar. Vi arbetar aktivt på nätet ex facebook och under hösten 2009 kommer ssu.se att fungera fullt ut Kortsiktiga mål SSU ska finnas med en aktiv lokalorganisation i Sveriges 100 största kommuner. Förbundet nådde 100 aktiva lokalorganisationer hösten P100 ska fortsätta och är av kongressen uppsatt som mål för framtida verksamhet och resursfördelning. Ett projektverktyg är framtaget och beräknas fungera under hösten Under 2010 måste arbetet med att växa i våra största kommuner intensifieras. SSU ska arbeta för att andelen medlemmar som går en grundkurs ska öka med 50 % Förbundet mäter statistik på utbetalda studiestimulanser och jobbar på att stötta distriktens studieplaneringsarbete samt utvecklar de centrala handledarna. SSU ger alla medlemmar som vill en möjlighet att delta i studieverksamheten. SSU genomför minst två nationella kampanjer varje år. Förbundet fördelar studiestimulanser och planerar studierna tillsammans med distrikten. Tre kampanjer är genomförda under Tellus internationell, Vems intressen värnar du EPval och Byt regering, gör Reinfeldt arbetslös innan du själv blir det höstkampanj. SSU bedriver social verksamhet ute i landets städer, kommun och stadsdelar. SSUförbundet stimulerar verksamhet genom snabbvufar lokalt. antal sökte 2009 (Hittills har inkommit och kronor betalats ut). SSU ska utveckla fler ledarträffar och mötesplatser. Fler mötesplatser utvecklades under ordförandeträffar, en nationell träff för 5 distriktsstyrelsefunktioner, 4 ombudsmannaträffar och 1 kongress genomfördes under Utöve det genomfördes antal förbundsstudier. SSU fortsätter satsningen på tjejnätverk. Ett avslut på nationella tjejnätverket geomfördes En bok "oändiga möjligheter" togs fram och delades ut till nätverkets medlemmar samt SSUdistrikten. Långsiktiga mål SSU ska växa och vara Sveriges största ungdomsförbund till Förbundet mäter från och med hösten 2009 medlemsutvecklingen månadsvis. En värvartävling samt insatser för att öka antalet medlemmar i SSU sätts in under hösten Höstkampanjen har målsättningen om 1500 nya medlemmar. Satsningar på att nå LO:s medlemmar under 30 genomförs under oktober och november SSU har väl fungerande distrikt i alla delar av landet såväl organisatoriskt som ekonomiskt Projekt 100 fortsätter som arbetsmetod och prioritering för SSU under 2010 och Fokus på höstkampanj är att mobilisera fler ungdomar till Socialdemokratin. Socialdemokratin vann flest väljare i EPvalet Höstkampanjen 2009 riktas mot ungdomar, SCB visar på att 43% i åldrarna 1824 stödjer Socialdemokratin.

2 SSU ska vinna landets förstagångsväljare i valet 2010 och behålla den starka positionen bland andragångsväljarna. Fokus på höstkampanj är att mobilisera fler ungdomar till Socialdemokratin. Socialdemokratin vann flest väljare i EPvalet Höstkampanjen 2009 riktas mot ungdomar, SCB visar på att 43% i åldrarna 1824 stödjer Socialdemokratin. SSU ska finnas med en aktiv lokalorganisation i Sveriges samtliga kommuner. Projekt 100 fortsätter som arbetsmetod och prioritering för SSU under 2010 och SSU har minst en ombudsman i varje distrikt. Fortsatta satningar på verksamhet tillsammans med distrikten görs. Alla distrikt ska under hösten 2009 ges möjlighet att kunna anställa med förbundshjälp och insatser. Feminism Inför kongressen ska förbundet aktivt arbeta brett för jämn könsfördelning bland ombud, politisk inlägg och förslag. Hälften av ombuden var tjejer. ( antal ) En återträff för att utvärdera nätverken Alva och Helga ska genomföras under Inför återträffen sammanställs handboken för tjejnätverk. Genomfördes i April Boken distruberades till distrikten och till nätverksmedlemmarna. Alla förbundskurser ska genomsyras av ett genusperspektiv och varje kurs ska innehålla minst ett pass med feministisk profil. Ständigt pågående arbetet. Alla förbundsstudier planeras med ett genusperspektiv. SSU delar ut Fadimepriset en gång om året. Delades ut i mars och pristagare är. Mångfald Alla förbundskurser ska genomsyras av ett mångfaldsperspektiv och varje kurs ska innehålla minst ett pass med mångfaldsprofil. Ständigt pågående arbetet. SSU utvecklar samarbetet med EPO och jobbar vidare för att krossa rasismen ute på skolorna i landet. Positiva expempel på att möta främlingsfientlighet görs i landet. SDbloggen är ett exempel. Studier Förbundsexpeditionen underlättar för distrikt att genomföra god studieverksamhet genom studiestimulanser, distriktsstöd och administrativ hjälp. Förbundet följer ut En spetsutbildning för att stärka äldre ledare i SSU genomförs under Kravet för att gå ska vara genomgången DLU eller motsvarande, utbildningen ska riktas mot +20 medlemmar och du ska varit aktiv under minst 3år i SSU. Genomförd i tre steg under deltagare. Sista träffen genomförs i december. Förbundet är inbjudna till nystartade Campus Bommersvik att under 2010 genomföra en satsning på 20 SSU:are att genomföra en ny spetsutbildning i samregi med Uppsala universitet och SAP. SSUförbundet arbetar aktivt för att stärka och utveckla förbundets studier genom att jobba efter studiestrategin, fastslagen PLANERADE STUDIER Distriktsstudieledarna och styrelsen jobbar tillsammans för att ytterligare höja status och kvalitet på förbundsstudierna. Under 2009 genomfördes Sommaruniversitetet för första gången tillsammans med LO och S Studiestrategin ligger som grund för utbildningsverksamheten i SSUförbundet studenter. 2 KLU Genomfördes under januari DLU Genomfördes under januari Spetsutbildning av distriktsledare 3 steg under 2009 och samlade ca25 SSU:are. Handledarutbildning 3 ideologikurser på Bommersvik. Ställdes in. Då hösten 2009 fylldes med många studier och bred verksamhet ställdes kursen in.

3 Kurs inför valet Planerad till november Sommarskola på Viskadalen. Samarbete med LO och Sstudenter. Höga omdömen och goda erfarenheter bland kursdeltagarna och framförallt hos LO. Skrivarutbildning. Ej genomförd. SUAutbildning personalansvar. Genomförd av SUA under maj Stimulanser Grundkurser 1,2,3 ; 450kr/deltagare/kurs. kronor är utbetalade. studier. deltagare. 1 valfri ämneskurs/fördjupningskurs per halvår för 20 deltagare ; 450kr/deltagare/kurs. kronor är utbetalade. studier. deltagare. Studiecirkelstimulans; 100kr/avslutad cirkel och deltagare. kronor är utbetalade. studier. deltagare. Stimulanser för distriktsstyrelseutbildningar; 450kr/ledamot/kurs. kronor är utbetalade. studier. deltagare. TRÄFFAR 1 Ordförande och förbundsstyrelsenkonferens. Genomförs i november 2009 och kommer fokusera på valrörelsen Ledarsammandrag för 5 distriktsledare. Genomfördes i september Ombudsmannaöverläggningar (funktionärsutbildningar) Under året har fyra träffar genomförts. Två enligt plan. Två ytterligare. Över året har ombudsmännen utbildats i kampanj, pr, kommunikation och skrivande. En studieresa har genomförts tilll valrörelsen i Norge unga socialdemokrater Ett webbaserat nätverk upprättas i samband med att den nya byggs, för att underlätta kommunikationen mellan unga förtroendevalda. Bygga nätverket kring projekt 100 och samla minst en lokalt engagerad SSU:are per aktiv kommun. Tvärdrag Tvärdrag ska utvecklas och öka sitt engagemang på webben och i samhällsdebatten. Tvärdrag ska jobba för att bredda och ge utrymme för nya skribenter genom att utveckla SSUförbundets skribentkurs till en årskurs vid Viskadalens folkhögskola. Redaktören ska bredda SSUs mediala utrymme och vara ytterligare en ung socialdemokratisk röst. Tvärdrag ska under 2009 ta ytterligare steg i arbetet att stärka idédebatten i Socialdemokratin och som SSU:s tankesmedja exempelvis fler och lokala seminarieserier i samband med kampanjer och då nummer givs ut. Webbradion

4 SSU:s radio sänder genom Frihet och distrikten ges möjlighet genom förbundet att sända vidare. Val SSU arbetar för att Socialdemokraterna ska vinna EPvalet. En valstrategi för riksdagsvalet 2010 ska utarbetas av förbundsstyrelsen senast till november Internationellt Arbetet med Olof Palmes internationella center vidareutvecklas under 2009 för att lägga en grund för fler lokala projekt under Vårt engagemang i IUSY, ECOSY och FNSU ska utvecklas och stärkas. Förbundsstyrelsen ska aktivt arbeta för att alla distrikt till december 2009 planerat för minst ett internationellt projekt. SSUförbundet arbetar aktivt för att stärka det internationella arbetet genom den internationella strategin som förbundsstyrelsen fastsår SSU genomför tillsammans med OPC Palmedagarna 09 som SSU:s Palmedagar. Fackligt Förbundet ska arbeta för att senast till hösten 2009 ha minst en facklig klubb eller ett fungerande tvärfackligt nätverk i samtliga distrikt. Under 2009 har förbundets fackliga verksamhet inriktats på att fokusera än mer på lokala klubbar och nätverk. LO är med och till november skall en gemensam plan tas fram. IF Metall, Handels och Byggnads är med. Alla kurser vi genomför ska innehålla ett fackligt perspektiv. Målet uppnås inte i år. Studieenheten Deltag aktivt i fackförbundsförbundsverksamheter. SSU ska tillsammans med LO arbeta för att minst 50 % av alla ungdomar som går fackliga grundutbildningar går in i SSU. SSUförbundet ska arbeta för att fler fackliga ungdomar ska gå våra förbundskurser. En stor satning gjordes i och med sommaruniversitetet. Fler satsningar från SSU och LO genomförs under hösten 09 och inför valet Bland annat medverkar SSU som en del av LO:s ungdomsforum i november SSU ska under 2009 genomföra ett stormöte mellan SSU och facket. genomfördes tillsammans emd LO under april med landets LOrukar 2 representanter från SSU och 2 från LOrukarna. Materialet var med politiskt än tidigare år och fick stor uppmärksamhet i Sommarjobbsundersökningen genomförs Förbundets fackligpolitiska ombudsman Jonatan Karreskog höll i framtagandet. lokalmedia. Aktivism och utåtriktat Två nationella kampanjer genomförs under temaåret. Se ovan. Fyra nationella kampanjinsatser genomfördes under Hösten 2009 inriktade på att lägga grunden för valseger 2010 och för att öka medlemsantalet med 1500 nya medlemmar. Ett nytt aktivistkitt ersätter det nuvarande medlemsutskicket och ska bygga på ett alla medlemmar ska få ett medlemskort och en DVD fullmatad med saker som engagerar. Ett medlemskort har skickats ut till betalande medlemmar. Ett aktivistcenter är uppbyggt på nätet och ssu.se och ska utgöra kampanjkitt. Förbundet arbetar med aktivism och metodutveckling i de nationella kampanjinsatserna. Minst tre filmer som kan spridas över nätet ska tas fram under Under året har ssu.se och vår youtubekanal utvecklats. Ett 20tal filmer har tillverkats och lagts upp genom våra webbkanaler.

5 Medel för snabba insatser avsätts. Kommunikation och målgrupper Förbundsstyrelsen fastställer tema internationell solidaritet för Resurser för snabba utspel har avsatts i förbundets budget. Exempel på snabba utspel är demonstrationer vid regeringens höstbudget, almedalen och utspel i och med valet i Iran. En politisk kommunikationsplan för 2009 tas till januari Olof Palmes Internationella center En plan för projektet ska redovisas för förbundsstyrelsen senast till januari Planen redovisades och nytt avtal skrevs under i september Styrelsen har beställt en delrapport inför sista halvårets verksamhet vilken ska lämnas till styrelsen senast till ordinariemötet i november 2009.

6

7

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15) Innehåll 3 40 1 Förbundets medlemmar och klubbar 2 1.1 Klubbar 2 1.2 Medlemmar 2 2 Förtroendevalda på kongressen 12 3 2.1 Förbundsstyrelsen 3 2.3 Libertas 3 2.4 Valberedning 4 2. Revisorer 4 3 Medlemskap

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

SSU Uppland. Distriktsårskonferens

SSU Uppland. Distriktsårskonferens SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014... 6 Verksamhetsplan... 13 Politiska program...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer