ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner kronor i stöd. Föreningen Vox Pacis - Fredens Röst, STOCKHOLM Skärholmens ungdoms musikal har beviljats stöd med kronor Projektet tänker sig att under en treårsperiod bygga upp en ungdomsverksamhet i form av ett fredscenter förlagt till det mångkulturella Skärholmen. Där vill man bl.a. skapa en mötesplats för olika ungdomsgrupper, integrera de olika nationella minoriteterna och skapa en fredsungdomsmusical byggt på Vox Pacis pedagogiska, teatrala och musikaliska mångfaldskoncept. Man kommer att arbeta med att stimulera ungdomarna både att arbeta fram egna texter och musik baserat på fredstemat, mänskliga möten och alla människors lika berättigande. Resultatet kommer att mynna ut i mindre fredskonserter och utställningar. I arbetet ingår även seminarier och workshops. Under våren 2011 har inledande samarbeten inletts med Skärholmens islamiska kulturförening, ungdomsgården 2:a hemmet, en hipp hopp grupp lägg ner ditt vapen och Skärholmens församlings ungdomskör. Samarbetssamtal med Scengymnasiet och andra skolor i närområdet har inletts. Projektet planeras kunna leva vidare genom att Skärholmens stadsdelsnämnd och Scengymnasiet finansierar lokaler i nuvarande Scengymnasiets befintliga lokaler. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, STOCKHOLM Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv - för dig med funktionsnedsättning har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att i samarbete med ovanstående organisationer aktivera fler personer med funktionsnedsättningar i bl.a. kajakpaddling och långfärdsåkning på skridskokälke. Syftet är också att dra nytta av varandras kunskaper och bygga upp ett långsiktigt hållbart samarbete. I projektet vänder man sig till barn, ungdomar och vuxna med fysiska funktionsnedsättningar. Projektet vänder sig även till befintliga ledare inom Friluftsfrämjandet, kajakklubbar, skridskoföreningar, rehab- /habiliteringskliniker och personal som är intresserade av att gå den 3-stegsutbildning som man under projektet ska bygga upp. Det är friluftsintresserade personer som själva har en funktionsnedsättning och kan tänka sig att vara förebilder, inspiratörer

2 och ledare i de nya verksamheterna som är målgrupp för utbildningen. Försöksverksamheterna ska genomföras på fem geografiskt spridda orter i landet. Efter projekttiden ska verksamheterna integreras i respektive medverkande förbund/friluftsfrämjande. Nationellt projekt. Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, STOCKHOLM Unga leder unga har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att ta fram en ledarutbildning för unga, mellan 14 och 19 år, som finns på fritidsgårdar och andra mötesplatser. Ett demokratiskt förhållningssätt är centralt för projektet som ämnar genomföra 6 pilotutbildningar i två steg på olika mötesplatser i Sverige. Dessa pilotutbildningar ska sedan utvärderas för att skapa en ledarskapsutbildning för unga som går på fritidsgårdar. Utifrån den framtagna utbildningen kommer ett webbaserat metodmaterial att tas fram som kan användas av unga ledare. Deltagare får ett intyg på genomfört ledarskapsutbildning. Målet är att deltagande ungdomar ska organisera sig själva och/eller leda verksamhet, utbilda samt inspirera övriga gårdsungdomar. Ledarutbildningen och det framtagna materialet ska efter projektets slut spridas nationellt till alla fritidsgårdar och mötesplatser som ingår i Fritidsforum. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Riksteatern, NORSBORG Filosofisamtal i skolan har beviljats stöd med kronor Övergripande målet för projektet är att hitta tillämpbara metoder där pedagoger och kulturarbetare genom strukturerade samtal ökar förståelsen för skolans värdegrund bland elever och lärare. En grundläggande del i projektet är att ge eleverna begrepp som de kan använda när de argumenterar för och emot en hållning, åsikt och föreställning. Utgångspunkten för projektet är att barns syn på demokrati, jämlikhet, respekt för andra samt andra centrala begrepp bygger på att de i skolan tillägnar sig verktyg för reflektion och analys av värdegrundsfrågor. Riksteatern Barn och Ungdom, NORSBORG Läskommittéer/scenråd har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att öka elevinflytande över den scenkonst som produceras för barn och unga i tre av landets länsteatrar genom att starta upp läskommittéer och scenråd. Metoden går ut på att ge barn och unga kunskap om hur textläsning, analys och bearbetning genomförs av skådespelare och regissörer. Eleverna ska delta i de text- och idédiskussioner som förs kring potentiella produktioner och ha reellt inflytande på slutprodukten. Metoden bygger på begrepp som demokrati och inflytande i en kulturkontext. Medsökande är Länsteatrarna i Sverige.

3 Sverigefinska Ungdomsförbundet, STOCKHOLM Revitalisera mera har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att främja flerspråkighet och uppmuntra ungdomar till att använda sig av sitt minoritetsspråk. Vidare är syftet att ta fram nya arbetsmetoder och nya strategier för en hållbar och långsiktig revitalisering av språket. Föreningen planerar att skapa nya mötesplatser där ungdomar kan bl.a. stödja sina vänner som kan språket men inte använder det. De aktiviteter som planeras är bl.a. veckans ord via SMS, språkspel och youtube tävling. Det kommer att ske skolbesök där ungdomar kommer att intervjua andra ungdomar med minoritetsspråk och kartlägga deras behov av ytterligare aktiviteter. Det planeras workshops, språkcaféer och språkläger. Ett annat viktigt inslag är att användas sig av och utveckla det nätverk som skapades under förarbetet i detta projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet BOSSE Råd, Stöd och Kunskapscenter, STOCKHOLM Bosse på nätet har beviljats stöd med kronor BOSSE erbjuder kvalificerat råd och stöd till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. I projektet vill BOSSE pröva att ge motsvarande stöd via en mötesplats på nätet till personer med funktionsnedsättning boende utanför Stockholms län. Prioriterat område: FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nationellt projekt. Föreningen Kista Teater, HÄGERSTEN Centrum för gestaltning/ung har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att skapa en långsiktig plattform för barn och unga i Järvaområdet så att de på olika sätt får möjlighet att delta i konstnärligt skapande, från idéutveckling till en färdig produktion. Projektet ingår i ett samarbete där Kista teater och Stockholms universitet tillsammans med de konstnärliga högskolorna samverkar kring konst, ny teknik, forskning och stadsutveckling. Föreningen arbetar t ex med digitalakonstutställningar där målet är att synliggöra barns och ungdomars egna berättelser. Vidare sker arbetet bl.a. genom animation, webbteater och dataspel. Andra former av verksamhet är workshops och produktioner där man knyter samman de konstnärliga högskolor, företagen i Kista och ungdomar. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH), BOLLNÄS Hälsoinspiratörsprojektet har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att skapa en treårig högskoleutbildning med hälsoinriktning för personer med utvecklingsstörning som har gymnasiesärskoleexamen eller motsvarande. Utbildningen ska knytas till Högskolan i Gävle och omfatta totalt 120 högskolepoäng. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden

4 MotorsportArenans förening i Lidköping, LIDKÖPING Motorsport för unga med funktionsnedsättning har beviljats stöd med kronor Projektets målsättning är att sex motorklubbföreningar gemensamt ska anpassa och utveckla tränings- och tävlingsverksamhet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Lidköpings Motorstadion ska också erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att med assistans prova-på och få meka med fordon. Föreningen ska under projekttiden nå så många som möjligt i målgruppen med information, kompetensutveckla ledare och funktionärer samt testa och utveckla metoder som ökar tillgängligheten. Projektet ska främja utvecklingen mot att Lidköpings motorstadion blir ett nationellt innovationscenter för möjligheten att utöva motorsport för personer med funktionsnedsättning. Genom aktiv informationsspridning ska fler aktörer runt om i landet inspireras av initiativet och ta till sig metoderna om hur man kan erbjuda unga med funktionsnedsättning möjlighet att utöva och uppleva motorsport. Sölvesborgs kommun, SÖLVESBORG Var är jag ifrån - hembygdens kultur och historia i konstnärlig framställning har beviljats stöd med kronor Sölvesborgs kommun och Sölvesborg/Bromölla Handikappfritidsförening planerar att genomföra ett tvåårigt projekt med ca 20 personer med intellektuella och psykiska funktionshinder. Mål:- Få ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att intressera sig för hembygdens kultur och historia samt att utforska sin närmiljö, gällande natur, hantverk och dialekt. - Stimulera personernas förmåga att skriva, lyssna, filma, filma, samarbeta och framställa olika berättelser. Arbeta med drama i dramagrupper arbeta med en föreställning om bygdens historia.metodföreställningen är tänkt att kunna spelas utomhus och ges under en historisk och kulturell vandring. Förutom föreställningen så kommer publiken få se gruppens och andras hantverk samt att få lyssna till musik under samma vandring. År två är tänkt att gå i samma tecken men att man har utvecklat samtliga delar, man har blivit bättre på att spela olika instrument, bättre på att spela teater, utföra olika hantverk och man räknar med att kunna ge fler föreställningar än under år ett. Efter år 2 räknar man med att ha arbetat fram en modell och metod som ska kunna bedrivas i studiecirkelform via Studieförbundet Vuxenskolan. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Väst, Trollhättan, TROLLHÄTTAN Rec.play.rock har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att ge ungdomar med särskilda behov i åldern år möjligheter att genom musik stärka sin självkänsla, få utlopp för sin energi och kreativitet samt att hitta lust och motivation till livet och skolarbetet. Med särskilda behov menar man ungdomar som antingen befinner sig i en besvärlig social situation, har ett funktionshinder eller en diagnos. Målen med projektet är att stödja och hjälpa eleverna igenom en för dem besvärlig period i sina liv. Att de ska få godkända betyg i kärnämnen som svenska och engelska, samt att de ska lära sig spela ett instrument som de sen använder i grupp. Det musikaliska slutmålet för varje

5 enskild elev är att få spela offentligt inför publik samt att delta i en studioinspelning. Innehållet är ungdomarna med och påverkar från start. De är med och bestämmer vilket fokus och mål de ska ha. Ska man ha inriktning på att få uppträda, göra en musikvideo, spela in i studio eller lite av alla delarna? Man tänker att textskrivande och tonsättande är kreativa processer där ungdomarnas egna erfarenheter bearbetas och kläds i ord och musik. I filmredigeringsarbetet finns stora möjligheter för deltagarna att påverka vad som ska visas och hur. NBV beskriver i en avsiktsförklaring hur deltagande ungdomar efter skolgång kan ges möjligheter att fortsätta sin musik- och filmverksamhet. NBV förfogar över pedagoger, inspelningsstudio samt att de ger möjligheter till offentliga framträdanden. Den skola för elever med särskilda behov som drivs av socialförvaltningen vill gärna hitta ett längre samarbete med rec.play.rock. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Riksförbundet Attention, STOCKHOLM ABC för unga vuxna med ADHD - att skapa en informations- och utbildningsguide för ökad empowerment i vardagen har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att unga vuxna med ADHD ska få kunskap och verktyg för att bättre kunna hantera övergången mellan ungdomstiden och livet som vuxen. Organisationen ska ta fram en ABC-guide med information och råd. Med hjälp av motiverande samtal och tekniska hjälpmedel ska målgruppen få ökad självständighet och bättre förutsättningar att hantera framtida psykiska och sociala svårigheter. Projektet ska genom information och utbildning även öka medvetenheten hos de tjänstemän inom vård- och omsorgssektorn som kommer i kontakt med projektets målgrupp. ABC-Guiden ska fokusera på självkännedom, vänner och relationer, hemsysslor, vardagsekonomi och samhällets stöd. Studiecirklar, internatkurser, anhörigkurser och en webbsida som beskriver metoden är projektets centrala delar. Deltagare ska rekryteras genom Attention och de kommuner (se ovan) som bedriver ett EU-projekt (Mobiliseringsmetoden KomAn) för personer med psyksiska funktionshinder. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa Röda Korset, STOCKHOLM Ensamkommande barn och unga har beviljats stöd med kronor Projektet Ensamkommande barn och unga ska medföra en ökad barnkompetens i SRK verksamheter. En målsättning är att sprida metodresultat och former för målgruppens delaktighet till aktörer på området nationellt. Projektet ska etablera fasta samarbeten mellan Röda Korsets olika regioner och leda till att SRK ska anta rollen som kunskapsförmedlare till andra aktörer gällande ensamkommande barn och unga. Inom ramen för projektet ska också en struktur för arbetet med att kunna följa individen genom hela migrationsprocessen presenteras, något som ökar individens trygghet och rättsäkerhet.

6 Förbundet Sveriges DövblindaStockholm och Gotlands län, STOCKHOLM Taktil fotoutställning har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att tillgängliggöra fotografiska bilder skapade av personer med dövblindhet. Projektet ska ge en möjlighet för personer med dövblindhet att uttrycka sig utan tolk och dessutom kunna ta del av en fotoutställning på ett hittills omöjligt sätt. Genom att använda befintlig teknik i nya kombinationer ska projektet tillsammans med dövblinda ta fram fotografiska bilder. Ett annat syfte är att utveckla metoder att framställa bilder som gör det möjlighet för museer, konsthallar och andra utställningsanordnare att öka tillgängligheten av bildkonst för människor med funktionsnedsättningar. I projektet ska ett tiotal ur målgruppen få en individuell utbildning i att hantera kamera och fotografering. En taktil fotoutställning ska tas fram i samarbete med bl.a. Centrum för fotografi (CFF) och tanken är att den ska vandra runt i slutet av projekttiden. Bilden ska kunna uppfattas med händerna samt ha starka kontrastfärger eller gråtoner. I samarbete med Projektor som är specialiserade på digital bildbehandling, färghantering och utställningsutskrifter kommer projektet experimentera med nya kombinationer av befintlig teknik. Deltagarna kommer att förmedla sina erfarenheter löpande under projekttiden via en projektblogg och facebook och projektet ska bidra till att skapa nätverk bland målgruppen internationellt. Spridning ska även ske genom att anordna workshops år tre i samverkan med utställningsansvarig och museipedagoger samt att dokumentera projektet i form av en taktil fotobok. Nationellt projekt. Prioriterat området: Demokrati och delaktighet. Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, KRISTIANSTAD Fotboll mot rasism har beviljats stöd med kronor Detta projekt syftar till att förebygga rasism, homofobi och andra former av intolerans och diskriminering inom svensk fotboll genom att ta fram och implementera långsiktigt hållbara metoder och utbildningar för hur ett aktivt arbete rörande dessa frågor kan bedrivas inom fotbollsrörelsen och fotbollsföreningar. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning Studieförbundet Vuxenskolan, Järpen Jämtland Åre, JÄRPEN Modiga Barn - Ett projekt för Skapande Hälsa har beviljats stöd med kronor Som en del i Åre kommuns satsning på Skapande Hälsa ryms denna projektansökan som riktar sig till de yngsta invånarna i kommunen. Projektet syftar till att prova fram en ny modell som ger barnen förutsättningar att ofta få ägna sig åt lekfullt skapande i en mångfald av kulturaktiviteter, inledningsvis upp till åk 3. Man tänker att med kultur som verktyg ge barnen vanor som främjar hälsan, grunda barnens känsla för delaktighet i det samhälle/grupp/klass de befinner sig i. Projektet syftar även till att integrera nya barn (flyktingmottagningen) och att harmonisera grupperna/klasserna.att utöka barnens kulturskapande på förskolor och skolor i Åre kommun är målet för projektet. Målgrupp är barn mellan 1 9 år, drygt 900 barn.projektet anlitar kulturpedagoger som handleder personal och barn i deras vardagliga miljö. Aktiviteter kommer att vara musiklek, nycirkus, dans, berättande och rollspel.aktiviteterna går inte ut på att barnen lydigt härmar en vuxen, utan att de

7 inom givna ramar, använder sin egen skapande kraft, sina egna uttryck och idéer. Aktiviteterna är både kreativa och fysiska och vissa bygger på samarbete i gruppen, som t ex i nycirkus och dans.efter två år räknar man med att metoden satt sig, att barnen blivit vana vid att få använda sig av dessa metoder och att personalen fått fortbildning så att de kan driva projektet vidare. Kulturpedagogerna kommer att finnas för ytterligare fortbildning av personalen efter projektets slut. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Konstföreningen Panncentralens Vänner, MARIESTAD Konstpedagogiskt utvecklingsprojekt i Mariestad har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att skapa ett konstpedagogiskt kulturcenter för i första hand barn. Ett interaktivt center där barnen ska få delta på ett undersökande arbetssätt. Barnens perspektiv och tankar ska styra projektets verksamhet och innehåll. Målgruppen är barn 5-18 år, förskola, fritids, grundskola samt gymnasiesärskolan. De mål man satt upp är att skapa en innehållsrik, spännande kulturpark för alla barn samt att öka barns delaktighet och tillgänglighet till konstlivet. Man hoppas även att skapa ny konstpedagogisk kunskap och erfarenhet och att öka intresset för konst och kultur genom projektets omfång, inriktning och långsiktighet.projektet har två delar, dels en Skulpturverkstad för barn/ungdomar. Den andra delen av projektet kallar man för Galleri på barns villkor. Man tänker använda sig av ett undersökande arbetssätt där barnen involveras i utställningsarbetet och där deras åsikter prioriteras. Barngruppernas alster får hänga i Panncentralens ordinarie konstutställningar. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, UPPSALA Integrationsprojekt har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att bidra till att påskynda integrationen av nyanlända familjer som erhållit uppehållstillstånd och som bosatt sig i Uppsala genom att bygga upp en fadderverksamhet. Projektets primära målgrupp är nyanlända barn och ungdomar men projektet arbetar utifrån ett familjeperspektiv där hela familjens integration står i fokus. Nyanlända familjer kommer att erbjudas deltagande i fadderprojektet genom kommunens introduktionsenhet. Fadderfamiljerna som kan vara både sverigefödda och invandrade familjer ska rekryteras genom volontärbyrån, medlemmar i invandrarföreningarna samt genom information i lokal-tv, Radio Uppland, Diakonistyrelsen m.fl. Projektledningen ansvarar för matchning mellan familjerna och de inledande träffarna förläggs till lämplig föreningslokal. Det första året planeras för tjugo familjer, tio nyanlända och tio fadderfamiljer, därefter planeras för en utökning år två och år tre. Inom projektet planeras vissa aktiviteter äga rum varje månad där föreningarna erbjuder ett program som utvecklas i samråd mellan projektledning, förening och familjerna.

8 Insamlingsstiftelsen Plan Sverige, STOCKHOLM Om barnkonventionen - av, för och med barn har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om innehållet i barnkonventionen bland barn och unga och att inspirera fler vuxna, främst skolpersonal, till att omsätta barnkonventionen direkt i barns och ungas vardag. Projektets åtta sökande barnrättsorganisationer kommer under projekttiden kraftansamla för att öka medvetenheten och kunskapen om barnkonventionen för att säkerställa barns rättigheter. Detta görs tillsammans med varje organisations ungdomsgrupp som är med i planeringen och genomförandet. De har även ingått samarbete med det nationella Nätverket för barnkonventionen som består av ett femtiotal frivilliga organisationer. Huvudaktiviteter för projektet är att etablera en interaktiv webbplats om barnkonventionen samt genomföra utbildningsdagar/ inspirationsträffar för projektets målgrupper. Nationellt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention (artikel 13 och 17). Sociala Arbetskooperativens intresseorganisation (SKOOPI), STOCKHOLM Utveckling av arbetsträning och rehabiliteringstjänster samt certifiering i sociala arbetskooperativ har beviljats stöd med kronor Syftet är att utveckla sociala arbetskooperativens och dess kooperatörers förmåga att ge god kvalitet i arbetsträning och rehabiliteringsarbete. Att på ett mer strukturerat och metodiskt sätt använda egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och andra arbetshinder för att stödja andra att hitta en plats på arbetsmarknaden. Projektet syftar även till att öka kooperativens kompetens vad gäller offerter/anbudsgivning samt att utveckla en certifiering av sociala arbetskooperativ. Tillsammans med Vägen ut- kooperativen och Coompanion tas en utbildning fram riktad till kooperatörerna om rollfördelning och arbetsinsatser som är vanliga i ett socialt arbetskoooperativ, hur man utvecklar kompetensen kring arbetsträning och rehabilitering. Tillsammans med en grupp sociala arbetskooperativ och med utgångspunkt i befintliga certifieringsprogram/kollegiegranskningar som Fairtrade City, Fountain House samt ISO ska projektet utveckla och anpassa en certifieringsmodell för sociala arbetskooperativ. Svenskt Utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH), BOLLNÄS Ge plats för tjejer har beviljats stöd med kronor Innebandy är en populär idrottsgren som vuxit snabbt de senaste åren. Innebandy har sedan länge visat sig vara en idrott som är väl lämpad för killar med utvecklingsstörning. I det nu föreslagna projektet ska Svenskt utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH) tillsammans med representanter från bl.a. Svenska Innebandyförbundet (SBIF), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) och Sveriges paralympiska kommitté (SHIF/SPK) genomföra en försöksverksamhet som enbart vänder sig till tjejer med utvecklingsstörning i Stockholm, Gästrikland och Västerbotten. Syftet med projektet är att tjejerna ska knyta fler kontakter, ges en meningsfull fritidssysselsättning och därmed bättre hälsa genom att tillsammans träna och spela innebandy.

9 Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, STOCKHOLM Barn till ensamma mammor Malmö har beviljats stöd med kronor Barn till ensamma mammor syftar till att utifrån ett barnperspektiv stötta barnen i deras barndom och ge dem rätten till att vara barn, att känna glädje och till lek och skratt. Projektet erbjuder också stöd till barnens mödrar för att på så vis bidra till att hemmiljön för barnen förbättras.målgruppen är ensamstående mammor med barn som lever under ekonomiska svårigheter och annan utsatthet i Malmö. Genom informations- och verksamhetskampanjer kommer projektet förutom verksamheter i Fryshuset och Stadsmissionen bl.a. vända sig till BVC, MVC, kyrkor och andra samfund, socialtjänsten, förskolor och andra föreningar som möter denna målgrupp.projektet vill etablera verksamheten i Malmö med mål att ge barn till ensamstående mammor en möjlighet att delta i en kostnadsfri fritid fylld av gemenskap med pedagogiskt utformade och varierande aktiviteter, att genom att stödja och stärka mammorna i sitt föräldraskap förbättra hemmiljön för barnen Samarbetet mellan Fryshuset och Stadsmissionen i Malmö möjliggör organiserade träffar både på vardagar och på helger. Alla aktiviteter som erbjuds mammorna då barnen är på dagis/i skolan såsom professionella stödsamtal, juridisk och ekonomisk rådgivning etc. kommer hållas i Enters/Stadsmissionens lokaler som ligger granne med Fryshuset. Enter Mötesplats är en verksamhet som riktar sig till tjejer mellan 13 och 20 år som behöver en trygg plats där det alltid finns vuxna som lyssnar. Enters och Stadsmissionens omfattande erfarenhet av enskilda stödsamtal gör det möjligt att fördjupa projektet med denna verksamhetsinriktning. Knutet till de enskilda samtalen kan viss stödverksamhet genomföras i relation till praktiska frågor. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond, HOVÅS Lätt och rätt om sallsynta diagnoser har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att personer ska kunna bli så delaktiga som möjligt i frågor som rör sin egen, eller sitt barns livssituation. Målgruppen är personer med sällsynta diagnoser och/eller föräldrar till barn med sällsynta diagnoser. Informationsmaterial kommer att tas fram om fem sällsynta diagnoser/syndrom och anpassas för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och/eller annan språklig eller kulturell bakgrund. Förutom lättläst text kommer informationen att innehålla annat visuellt material. Föreningen Kulturstorm, UMEÅ Kunskaporama har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet Kunskaporama är att under två år skapa mötesplatser och mötesformer för utbyte av kunskaper av olika sorter mellan olika generationer där barns möjligheter till utlärning står i centrum. Barn ges tillfälle och forum att agera som kunskapsbärare/ - förmedlare genom att delge sina kunskaper i t.ex digital teknik till en äldre generation. Den äldre generationen i projektet får även möjlighet att lära barnen sina kunskaper i t.ex hantverk och slöjd vilket finns bevarat i större

10 utsträckning hos de äldre generationerna. Projektets mål är att barn och äldres olika kunskaper och förmågor värdesätts och en grogrund för respekt för sig själv och andra skapas. Projektets mål är även att skapa nya personliga relationer mellan olika generationer då föreningen har upptäckt att många barn har dålig kontakt med äldre generationer. Samtidigt önskar föreningen skapa möten mellan personer med olika etniska och socioekonomiska bakgrunder. Projektet kommer att genomföras i samarbete med ett antal skolor i Västerbotten och målgruppen är barn i mellanstadieålder. Verksamheten kommer förhoppningsvis inkluderas i skolornas ordinarie verksamhet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. SISU Idrottsutbildarna, SUNDSVALL Ung i förening och samhälle har beviljats stöd med kronor Ung i förening och samhälle är ett ungdomsprojekt som ska genomföras inom idrotten i Västernorrland. Projektet syftar till att unga ska få ökad förståelse för människors lika värde och ökade möjligheter att påverka sin situation inom idrotten och i samhället i stort. I projektet kommer ungefär 50 ungdomar i åldrarna år, tillsammans med SISU Västernorrland, ta fram material och metoder för att arbeta med delaktighets- och värderingsfrågor för ungdomar i åldern år. De äldre ungdomarna kommer ansvara för att hålla i utbildningar och föreläsningar för de yngre ungdomarna under sommar och höstaktiviteter som planeras tillsammans med lokala idrottsföreningar. Det kommer att finnas två teman för utbildningarna, dels människors lika värde och respekt samt demokrati och föreningskunskap. Arbetet utförs huvudsakligen inom feriepraktiken som normalt sker inom ramen för kommunal verksamhet. Projektet tänker ta kontakt med idrottsföreningar som idag arbetar med projekt för ungdomar i utanförskapsområden där den naturliga föreningskontakten inte finns samt även med idrottsföreningar som involverar ungdomar med funktionsnedsättning. Efter projekttiden kommer material och metoder att användas i den ordinarie verksamheten och därmed komma föreningarna i distriktet tillgodo. Projektet genomförs i Västernorrlands alla kommuner. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. KFUM, Norrköping, NORRKÖPING NINI - Ny i Norrköping idag har beviljats stöd med kronor Föreningen planerar utbildning av ledare med inriktning mot arbete med nyanlända ungdomar. Utbildningen kommer att ske i samarbete med en pedagog och en beteendevetare. Samarbetspartners i projektet Rädda barnen och Flyktigenheten i Norrköping är viktiga deltagare i projektet och kommer att bidra dels med kunskap dels med rekryteringen av de nyanlända. Praktiskt är tanke att under två dagar i veckan ska KFUM erbjuda sina lokaler där olika aktiviteter kommer att anordnas. Aktiviteterna kommer att utformas dels tillsammans med målgruppen dels i samarbete med kommunen och skolor i Norrköping. Tanken är bl.a. att de nyanlända ska få information och bygga upp vana att vara aktiva i föreningslivet i Sverige. Vidare kommer det att startas grupp som kommer att ha diskussionskvällar och temakvällar med bl.a. fokus på frågor som rör demokrati, värdegrund och samhällsfrågor.

11 Gästriklands Idrottsförbund, GÄVLE Samhällsdesigners - ungdomar med rätt att påverka har beviljats stöd med kronor Detta är ett projekt som ska genomföras med 200 idrottande ungdomar i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken. Deltagarna ska vara i åldrarna år och projektet ska eftersträva en spridning mellan kön, idrotter, etniskt ursprung och bostadsort. Bakgrunden till projektet är viljan att använda idrottsrörelsen som arena för vidare samhällsengagemang. Projektets mål är att genom idrotten hitta och etablera en modell för att inspirera och motivera ungdomar att påverka sin situation och engagera sig i samhällsfrågor. Grunden i arbetet är att utbilda ungdomar i demokratifrågor, föreningskunskap, samhällets uppbyggnad, beslutsvägar osv. Projektet kommer att arrangera ungdomscaféer, fysiska och digitala möten med samtal om olika ämnen samt politikerträffar i alla fyra kommunerna där ungdomar och politiker möts för att diskutera aktuella frågor. Ett mål är att skapa bestående nätverk mellan ungdomar och politiker. I projektets upplägg ingår att ungdomar får möjlighet att närvara på sina idrottsklubbars styrelsemöten för att lära sig hur de går till, för att ge sin syn på saker som diskuteras och för att lockas till att engagera sig i styrelseuppdrag. Målet är att minst 30 föreningar skapar platser för ungdomar i sin styrelse eller i någon kommitté. Tre ungdomar kommer att dela på projektledarskapet och ansvara för att projektet drivs framåt. Till stöd har de en handledare. En arbetsgrupp bestående av ungdomar från olika idrottsklubbar kommer tillsammans med projektledarna att vara motorn i arbetet. På sikt ska projektet övergå i ordinarie verksamhet. Sveriges Internationella Roma Filmfestival (SIRF), ENSKEDE Sveriges Internationella Roma Filmfestival Har beviljats stöd med kronor För år 2 av 2 Syftet med projektet är att med film som redskap synliggöra och diskutera stereotyper, fördomar och minoriteters rättigheter. Projektet arrangerar filmvisningar med filmer gjorda av romer/filmer där romer gestaltas, med tillhörande diskussioner och värderingsövningar med elever och lärare. Filmerna visas på filmfestivaler som genomförs i Gävle och Stockholm, samt på skolturnéringar. Den primära målgruppen i arbetet är unga i högstadiet och gymnasieskolor. En webbsida med information om romska filmer, uppsatser samt information om olika gruppernas traditioner utvecklas. År 2 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg Lärande exempel Lärande exempel att förebygga konfl ikter mellan individ och familj Integrationsverkets rapportserie 2002:14 Integrationsverket, 2002 ISSN 1404-5370 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer