MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERARE"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERARE Programmerare modell 2090 för Medtronic- och Vitatronenheter

2

3 Programmerare modell Referenshandbok 0 En handbok för installation och användning av Programmerare modell 2090 (särskilt serienummer PKK200000R och högre).

4 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Jewel AF, Jewel CD, Jewel PCD, Jewel Plus, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Micro Jewel, Micro Jewel II, Reveal och Vitatron

5 Innehåll Försäkran om överensstämmelse 7 Förklaring av symboler på förpackningens etiketter 7 Förklaring av symboler på enheten 8 Om denna handbok 9 Summering av förbättringar 9 1 Introduktion till programmeraren Beskrivning och avsedd användning 12 Varningar 13 Försiktighetsåtgärder 14 Programvarukrav 15 Funktioner hos programmeraren 15 Systemets komponenter 17 Bildskärmsfunktioner 23 2 Programmerarens grundinställningar 29 Grundläggande installation 30 Ansluta perifera enheter 36 3 Utföra en undersökning 37 Förbereda en undersökning 38 Starta en patientundersökning 47 Avsluta en patientundersökning 51 Förvara komponenter 52 4 Använda skrivare 53 Använda externa skrivare 54 Lägga i papper i skrivaren 56 Skrivarknappar 57 Riva av utskriften 58 Slut på papper 58 5 Skrivbordets standardinställningar 59 Om verktygspaletten i läget mellan undersökningar 60 Ändra programmerarens tid och datum 62 Välja ljudsignaler 63

6 6 Innehåll Ändra språkinställning 64 Förbättra detektionen av pacemakerartefakter 64 Kontrollera programvaruversion och uppdatera programvaran 65 Skaffa tekniska manualer 66 Starta alternativet Demonstrations 67 Visa och uppdatera programmerarens placering och hårdvaruinformation 67 Välja annan programvara 68 6 Använda Remote View (fjärrvisning) 69 Grunderna i fjärrvisning 70 Starta en fjärrvisning 71 Avsluta en fjärrvisning 72 7 Underhåll av programmeraren 73 Rengöring av systemkomponenterna 74 Sterilisering av programmeringshuvudet 74 Byta ut PC-kortet 75 Specifikationer för programmeraren 76 Särskild anmärkning 80 Medtronic garantibegränsning 80

7 Försäkran om överensstämmelse 7 Försäkran om överensstämmelse Medtronic förklarar att denna produkt uppfyller grundkraven i direktivet om radio- och teleterminalutrustning. Kontakta Medtronic via de telefonnummer och adresser som anges på omslagets baksida, om ytterligare information önskas. Förklaring av symboler på förpackningens etiketter Av etiketten på förpackningen framgår vilka symboler som gäller denna produkt Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer det europeiska AIMD-direktivet 90/385/EEG (anmält organ 0123) och R&TTE 1999/5/EG. Användningen av denna enhet kan vara underkastad olika licensbestämmelser i olika europeiska länder Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer Rådets Direktiv AIMD 90/385/EEG (anmält organ 0123). Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer Rådets Direktiv AIMD 90/385/EEG (anmält organ 0344). OBS! Se medföljande dokument Se bruksanvisningen Serienummer

8 8 Förklaring av symboler på enheten Temperaturbegränsning Förklaring av symboler på enheten Av produkten framgår vilka symboler som gäller Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer Rådets Direktiv AIMD 90/385/EEG (anmält organ 0123). OBS! Se medföljande dokument Se bruksanvisningen Systemet uppfyller gällande krav i Kanada [C M90 (R2001)] och USA (UL :2003) för elektriska säkerhetsstandarder. Typ BF-utrustning Serienummer Av På Trådlös kommunikation aktiverad Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Kassera produkten enligt gällande miljöregler. Anvisningar om hur produkten ska kasseras finns på Gäller endast i USA. OBS! Enligt federal lag (i USA) är försäljning av denna utrustning endast tillåten till läkare eller på läkares rekvisition.

9 Om denna handbok 9 Om denna handbok Handboken beskriver funktionerna hos 2090 programmeraren. Summering av förbättringar Allt eftersom nya möjligheter introduceras till programmeraren och innehållet i denna handbok revideras visas en översikt av ändringarna i detta avsnitt. Ändringarna organiseras efter produktens publiceringsdatum (BOSS) utgåva 1.7 Med det integrerade Ethernet är det möjligt att ansluta programmeraren till programfördelningsnätverket med hjälp av en Ethernetanslutning. Bilder och text har uppdaterats för att återge den integrerade Ethernetanslutningen. Programvara kan uppdateras från programfördelningsnätverket, men uppdateringen kan endast göras av Medtronic- eller Vitatronpersonal. Parallellporten har tagits bort från programmerarens sida. Text och bilder har uppdaterats för att återge denna ändring. USB-porten gör det möjligt att installera program och lagra filer via en flash-enhet och den gör det möjligt att ansluta en skrivare till programmeraren. Bilder och text har uppdaterats för att återge USBportarna. Uppdatering av symbolavsnittet (BOSS) utgåva 1.5 Om det nya Ethernet-/modem-PC-kortet används kan programmeraren 2090 ansluta till nätverket för programfördelningsnätverk med hjälp av antingen en Ethernet- eller modemanslutning. Bilder och text har uppdaterats så att de beskriver hur Ethernetkabeln ansluts till Ethernet-/modemkort Symbolavsnittet har uppdaterats och inbegriper nu symbolen för Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) som beskriver för kunden hur programmeraren ska avfallshanteras.

10 10 Summering av förbättringar 9986 (BOSS) utgåva 1.4 Nya ikoner på aktivitetsfältet gör det möjligt att växla mellan skärmen Select Model (välj modell) på programmerarens skrivbord och analysatorprogramvaran (BOSS) utgåva Knappen Auto Identify heter nu Find Patient. Knappen fortsätter med att ge tillämplig programvaruapplikation och att läsa av enheten. En beskrivning om hur tillgång kan nås till Medtronic emanuals websida för att kunna erhålla tekniska manualer. En beskrivning om avsnittet Other Software som gör det möjligt att få tillgång till programvara för undersökning, om det har blivit förladdat.

11 Introduktion till programmeraren Beskrivning och avsedd användning 12 Varningar 13 Försiktighetsåtgärder 14 Programvarukrav 15 Funktioner hos programmeraren 15 Systemets komponenter 17 Bildskärmsfunktioner 23

12 12 kapitel 1 Beskrivning och avsedd användning Beskrivning och avsedd användning Medtronic/Vitatron programmerare modell 2090 är ett portabelt mikroprocessorbaserat system drivet av nätström (växelström). Systemet har programvara för programmering av implanterade enheter från Medtronic och Vitatron. Andra funktioner: Automatiska programuppdateringar via modem eller LAN-anslutning, beroende på maskinvarans konfiguration. Detta gör det möjligt att programmera nya enheter och att tillhandahålla nya funktioner när dessa blir tillgängliga. Möjlighet att visa programmerarens bildskärm på en konsults dator. Konsultens dator måste ha speciell programvara. En stor ljus bildskärm som går att justera så att det går att stå eller sitta vid arbetet. Tangentbord för att göra det enklare att skriva in information. Snabb utskriftshastighet på 50 mm per sekund på registreringspapper. EKG-registrering och rapportering av diagnostiska data. Se den tekniska handboken som följer med programvaru- och hårdvarutillbehör för specifik information. Observera: Programmeraren är inte lämpad att användas i närheten av lättantändliga anestetika.

13 Introduktion till programmeraren 2090 Varningar 13 Varningar Dessa varningar gäller i allmänhet för användning av programmeraren för att programmera parameterinställningar för den implanterbara enheten. Se referenshandboken för den implanterbara enheten och programvaran för programmeraren för mer information avseende specifika modeller av implanterbara enheter. Programmering av den implanterbara enheten bör utföras endast efter noggrant studium av referensen för den implanterbara enheten och efter noggrant fastställande av lämpliga parametervärden med utgångspunkt i patientens tillstånd och det stimuleringssystem som används. Referenshandboken till den implanterbara enheten innehåller en fullständig beskrivning av enhetens funktioner samt viktig information, exempelvis indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Instruktionerna i denna referenshandbok och i referenshandboken som medföljer programvaran berör endast mekanisk installation av programmeraren samt hur rätt alternativ väljs för att få önskad programmeringsfunktion. Oriktig användning av programmeraren kan leda till felaktig eller oavsiktlig programmering och felaktiga telemetri- och mätfunktioner. Programmeraren fungerar också som en digital mätenhet avsedd för mätningar av puls, AV-intervall och pulsbredd hos artefakter från implanterbara enheter vilka detekteras av hudelektroder. Medtronic och Vitatron gör inga utfästelser och ger inga garantier gällande effektiviteten hos programmeraren som ett diagnostiskt verktyg för läkaren. Programmeraren får bara användas för programmering av de implanterbara enheter från Medtronic och Vitatron som listas för den använda programvaran. Direkt stimulering genom energikoppling kan inträffa om programmeraren används tillsammans med andra implanterade enheter. Programmeraren är inte kompatibel med programmerbara enheter från andra tillverkare.

14 14 kapitel 1 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder Denna enhet har testats och uppfyller FCC-reglerna. Ändringar eller modifieringar av något slag som inte uttryckligen godkänts av Medtronic, Inc. eller Vitatron kan frånta användaren behörigheten att använda denna enhet. Miljöbetingade försiktighetsåtgärder För att erhålla en säker och effektiv funktion måste programmeraren hanteras försiktigt så att den inte skadas. Den är noggrant utformad och tillverkad för att minimera skada på enheten vid normal användning. Elektroniska enheter är dock känslig för många yttre faktorer såsom, bland annat, följande exempel. Programmeraren får inte tappas eller hanteras på ett sätt som kan orsaka yttre skador. Vissa funktioner kan då upphöra att fungera. Även om programmeraren tycks fungera omedelbart efter det att den tappats kan vissa funktioner ändå vara skadade vilket kan upptäckas först senare. Undvik att hälla vätska över enheten. Trots att enheten har utformats och konstruerats för att minimera läckage finns det ändå en risk att detta sker, vilket kan skada programmerarens funktion. Programmeraren kan påverkas av elektrostatiska urladdningar (ESD). I omgivningar där stor risk finns för ESD, exempelvis rum med vissa typer av mattor, bör du ladda ur dig innan programmeraren vidrörs. Elektriskt drivna medicinska enheter som programmeraren kräver särskild omsorg (i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet) vid installationen. Se bifogat supplement: Deklaration av EMC-kompatibilitet. Öppna inte enheten. Den är utformad för att minimera risken för påverkan utifrån. Om enheten öppnas kan detta skydd försämras. Snabba temperaturväxlingar kan påverka funktionen. Låt alltid programmeraren anta rumstemperatur innan den används. Längre tids förvaring eller drift vid hög luftfuktighet kan påverka enhetens funktion. Om det finns en risk för att programmeraren har skadats bör den skickas in till Medtronic eller Vitatron för inspektion och eventuell reparation.

15 Introduktion till programmeraren 2090 Programvarukrav 15 Förutom exemplen ovan finns det ett antal faktorer som kan påverka programmerarens funktioner. Se alltid till att iaktta de renlighets- och skötselregler som gäller på kliniken för att undvika att programmeraren skadas. Programvarukrav Programmeraren kräver programvara från Medtronic och Vitatron för att fungera. När programvaran installerats lagras den på programmerarens hårddisk. Medtronic och Vitatron uppdaterar regelbundet programvaran för att lägga till funktioner till programmeraren. Mer information finns i Kontrollera programvaruversion och uppdatera programvaran på sidan 65. Funktioner hos programmeraren Följande lista sammanfattar några av programmerarens funktioner. Specifika funktioner beror på den implanterade enhet som programmeras eller övervakas och den programvara som är installerad. Programmeringsfunktioner: Permanent och temporär programmering av parametervärden. Val av nominella parametervärden som skapats av Medtronic, Vitatron eller av användaren. Akutknappar för VVI-stimulering. Telemetrifunktioner: Om programmeringshuvudet befinner sig i rätt läge när programmeraren slås på, sker automatisk detektion av enhetsmodellen och start av applikationen. Automatisk bekräftelse av en programmerad ändring. Rapportering av aktuella programmerade parametervärden och batteristatus för den implanterade enheten.

16 16 kapitel 1 Funktioner hos programmeraren Rapportering av realtidsmätningar av driftsparametrar för den implanterade enheten, t. ex. batterispänning, uteffekt, etc. Visning och utskrift av Marker Channel-telemetri för att förenkla EGM-analys. Visning och utskrift av ett intrakardiellt elektrogram (EGM) i förmak och/eller kammare vilket erhålls från elektroderna i enhetens elektrodsystem. EKG och andra diagnostiska funktioner: EKG-fönstret på programmerings- och telemetriskärmarna ger en kontinuerlig översikt över patientens EKG. Vid EKG-visning över hela skärmen finns ett frysalternativ och en funktion för amplitudjustering. Helskärmsvisningen av EKG innehåller Marker Channel-telemetri, EGM-signaler eller båda när så är möjligt. Kontinuerlig flerkanalsregistrering (EKG och Marker Channel -telemetri eller EKG och EGM, t. ex.). Testfunktioner för stimuleringströskel. Direkt mätning av pulsfrekvens, AV-intervall och pulsbredd. Temporär inhibering av den implanterade enheten. Utskrift av programmerade och uppmätta värden för permanent arkivering. Programuppdateringsfunktion: Automatisk uppdatering av applikationsprogrammet via en inringnings- eller nätverksanslutning till Medtronics programfördelningsnätverk. Uppdateringarna kan hämtas från programfördelningsnätverket, dygnet runt, alla dagar i veckan. Programuppdateringarna kan även i fortsättningen beställas på cd-rom hos Medtronics eller Vitatrons personal.

17 VVI Introduktion till programmeraren 2090 Systemets komponenter 17 Systemets komponenter Figur 1-1. Programmerarens komponenter - sett framifrån Bildskärm 2 Akutknapp för VVI 3 Uttag för mikrofon 4 Uttag för hörlurar 5 Tangentbordsskydd 6 Tangentbord 7 Skrivarkontroller 8 Telefonkabel (medföljer ej) 9 Skrivarpapper 10 Programmeringshuvud 11 Pekpenna 12 Elektrodkablar 13 EKG-kabel med plugg 14 Referensguide 15 Lucka till skivenhet, PC-kort 16 Nätkabel 17 Ethernet-kabel (medföljer ej)

18 18 kapitel 1 Systemets komponenter Observera: Endast tillbehör som är godkända av tillverkaren får användas. Bildskärm Bildskärmen kan ställas in från nästan stängt läge till nästan horisontellt. Programmeringsalternativen väljs på bildskärmen med pekpennan. Akutknapp för VVI Används för att ge VVI-funktion vid bradykardi. Uttag för mikrofon Avsedd för framtida användning. Uttag för hörlurar Avsedd för framtida användning. Tangentbordsskydd Skjuts framåt för att skydda tangentbordet. Tangentbord Används för att skriva in information. Skrivarkontroller Väljer pappershastigheten på 12,5; 25 eller 50 mm/s. Tryck på knappen en gång för att välja hastigheten för utskrivning. Tryck in en gång till för att stoppa utskriften. Pappersmatningsknappen används för att papperet ska matas fram till perforeringen innan utskriften startas. Telefonkabel Ansluter programmerarens modem till ett telefonjack. Telefonkabeln måste minst ha dimensionen 26 gauge. (Levereras ej av Medtronic.) Ethernet-kabel Används för att ansluta programmeraren till klinikens nätverk. Ethernet-kabeln ska vara i kategori 5 eller bättre. (Levereras ej av Medtronic.) Skrivarpapper Papper för den inbyggda skrivaren. Programmeringshuvud Ger en kommunikationslänk mellan programmeraren och patientens implanterade enhet. Programmeringshuvudet består av en stark permanent magnet, en radiosändare och en mottagare och en ljuspanel. Programmeringshuvudet måste hållas över den implanterade enheten under programmering eller avläsning.

19 Introduktion till programmeraren 2090 Systemets komponenter 19 Pekpenna Används för att välja alternativ på bildskärmen. Förutbestämda alternativ väljs genom att pennan placeras mot skärmen. Elektrodkablar / EKG-kabel Ansluter programmeraren till hudelektroderna på patienten för EKG och mätfunktioner som kräver ytdetektering av signaler från kardiella och implanterade enheter. Fem färgmärkta elektroder ansluter kabeln till standardhudelektroder för engångsbruk som appliceras på patienten. Observera: Om du har fått en kabel med fem elektroder och plugg; pluggen kan avlägsnas för EKG-applikationer med fem elektroder. Referenshandbok Referenshandbok för Programmerare 2090 ger information om installation av programmeraren och funktioner som används mellan undersökningarna. Lucka till skivenhet, PC-kort Ger åtkomst till PC-kortet, USB-porten, integrerat Ethernet och skivenheten. Nätkabel Ansluter programmeraren till ett nätuttag. Figur 1-2. Uttag på framsidan (uppfällt tangentbord) Programmeringshuvud (gul märkning) 2 Analog ingång/utgång (grön märkning) 3 EKG-kabel (svart eller blå märkning) Programmeringshuvud Uttaget för programmeringshuvudet har gul märkning.

20 20 kapitel 1 Systemets komponenter Analog ingång/utgång Här kan en extern monitor eller registreringsapparat anslutas till programmeraren. Denna anslutning har grön märkning. EKG-kabel Anslut EKG-kabeln till programmeraren. Denna anslutning har svart eller blå märkning. Figur 1-3. Sett från vänster PÅ/AV-brytare 2 Kylfläkt 3 Expansionsuttag 4 Skrivare PÅ/AV-brytare Reglerar strömförsörjningen till programmeraren. När programmeraren stängs av måste man vänta två sekunder innan den slås på igen. Kylfläkt En inbyggd fläkt ger kontinuerligt luftflöde som förhindrar att de interna kretsarna överhettas. Expansionsuttag Gör det möjligt att lägga till extra enheter, t.ex. analysator 2290, som finns som alternativ. Skrivare Inbyggd termoskrivare med möjlighet till utskrift av text och grafik. Enligt vald funktion ger skrivaren datarapporter eller utskrifter av kontinuerligt EKG med medföljande Marker Channeltelemetri, EGM eller båda när så är möjligt.

21 Introduktion till programmeraren 2090 Systemets komponenter 21 Figur 1-4. Sett från höger Lucka till skivenhet, PC-kort 2 Infrarött fönster Lucka till skivenhet, PC-kort Ger åtkomst till PC-kortet, USB-porten, integrerat Ethernet och skivenheten. Infrarött fönster Avsedd för framtida användning. Figur 1-5. Öppen lucka till skivenhet, PC-kort Öppning för PC-kort 2 USB-kontakt Integrerat Ethernet 4 Skivenhet Öppning för PC-kort Olika typer av PC-kort kan sättas i PC-kortsöppningen: ett modemkort eller ett kombinerat Ethernet-/ modemnätverkskort som vi i fortsättningen kallar kombikort i den här handboken. Korten används för anslutning till programfördelningsnätverket eller för att ansluta programmeraren till en konsults dator.

22 22 kapitel 1 Systemets komponenter Varning: Det är användarens ansvar att kontrollera att teleanslutningens spänning inte överskrider 125 V. USB-kontakt Gör det möjligt att installera program och lagra filer via en flash-enhet och den gör det möjligt att ansluta en skrivare till programmeraren. Integrerat Ethernet Gör det möjligt att ansluta Programmerare 2090 till programfördelningsnätverket med hjälp av en Ethernetanslutning. Skivenhet För formaterad 3,5-tums skiva som är IBMkompatibel. Den kan ha en kapacitet på antingen 720 kb (DS, DD) eller 1,44 MB (DS, HD). Figur 1-6. Sett bakifrån (öppen lucka till nätkabeln) USB-portar 2 VGA-utgång 3 Nätkabel USB-portar Extra USB-portar på programmerarens baksida gör det möjligt att installera program och lagra filer via en flash-enhet och de gör det möjligt att ansluta en skrivare till programmeraren. VGA-utgång Används för att visa programmerarens skärmbild på en extern VGA-monitor eller för att konvertera utsignalen till NTSC/PAL-format för visning på en TV-skärm. OBS! Som skydd mot störning eller strömrusning/läckström bör en sekundär VGA-monitor uppfylla tillämplig säkerhetsstandard som till exempel UL eller IEC

23 Introduktion till programmeraren 2090 Bildskärmsfunktioner 23 Nätkabel Kabeln ansluter programmeraren till nätström. Bildskärmsfunktioner Programmerarens bildskärmsfönster är en interaktiv enhet som visar text och grafik. Det är också en kontrollpanel som visar knappar och menyalternativ som du kan välja med hjälp av pek-pennan. Bildskärmsfunktioner Detta avsnitt ger en översikt över bildskärmsfunktionerna hos bildskärmen. Se referenshandboken för den implanterade enheten för mer information. Fönstret Select Model (välj modell) nedan visar huvudkomponenterna i ett vanligt fönster. Skärmbilderna för Vitatron kan vara annorlunda. Se referenshandboken för den implanterade enheten. Om du ser knappen markerar du den för att visa fönstret Select Model för Vitatron.

24 24 kapitel 1 Bildskärmsfunktioner Figur 1-7. Bildskärmens uppbyggnad Aktivitetsfält 2 Statusfält 3 EKG-fönster 4 Aktivitetsområde 5 Kommandofält 6 Knappar 7 Verktygspalett Observera: I avsnittet Ändra språkinställning på sidan 64 finns information om hur man ändrar språk (t.ex. från engelska till tyska). Aktivitetsfält

25 Introduktion till programmeraren 2090 Bildskärmsfunktioner 25 Tabell 1-1. Ikoner/indikatorer på aktivitetsfältet Ikoner Namn Funktion Positioneringslampa Fjärruppkoppling Indikator/väljare på analysatorn Indikator/väljare på enheten Lyser grönt vid kommunikation mellan programmeringshuvudet och enheten. Ju fler gröna lampor som lyser på stapeln (mätaren), desto bättre kommunikation. Minst två lampor ska lysa. Används för att starta och avsluta en fjärrgranskning (se Grunderna i fjärrvisning på sidan 70) Används för att starta en analysatorundersökning eller, om enheten kan använda simultanfunktionen, för att skifta till en analysatorundersökning från en undersökning av ICD/pacemakerprogramvaran. Indikeringsrutan är grön när en analysatorundersökning pågår. (Mer information om analysatorn finns i Referenshandbok för analysator 2290.) Används för att gå till skärmen Select Model (välj modell) från programmerarens skrivbord eller, om din enhet kan använda simultanfunktionen, för att skifta till en undersökning av ICD/pacemakerprogramvaran från en analysatorundersökning. Indikeringsrutan är grön när en undersökning av ICD/pacemakerprogramvaran pågår.

26 26 kapitel 1 Bildskärmsfunktioner Statusfält Innan en modell väljs innehåller statusfältet ingen information. Se referenshandboken för den implanterade enheten för specifik information om statusfältet. När en modell har valts kan statusfältet innehålla följande information: Aktuell stimuleringsfunktion. Status för testtillstånd. Modell på enheten. 1 1 Statusfält EKG-fönster Detta fönster är en delvy av EKG-helskärmsvisningen och innehåller ett statusfält och ett fält för kurvjustering där du kan ändra kurvvisningen. Du kan expandera detta fönster till full storlek genom att klicka på den lilla rutan i det övre högra hörnet av fönstret eller genom att välja [Adjust...]. När modell har valts är Marker Channel (markörkanal) och telemetrisk EGM-kurvregistrering tillgängliga. Se tillämplig referenshandbok för den implanterade enheten för mer information om kurvfönstret. Mer information om kontrollerna i kurvjusteringsfältet finns i Referenshandbok för analysator Waveform Adjustment-fält Aktivitetsområde Bildskärmsområdet mellan kurvfönstret överst och kommandofältet nedtill ändras efter den aktivitet eller funktion som väljs.

27 Introduktion till programmeraren 2090 Bildskärmsfunktioner 27 Kommandofält Fältet nedtill på skärmen innehåller kommandoknapparna för automatisk start av rätt program och visning av fönstret Select Model för Vitatron. Se referenshandboken för den implanterade enheten för information om vilka kommandoknappar som finns tillgängliga efter att modellen har valts. Knappar Med knappar liknande dem nedan kan du styra programmeraren med pek-pennan. Du kan "trycka på" en knapp genom att vidröra den med spetsen på pek-pennan. 1 Inaktiv knapp (anges med en ljusare färg) 1 En knapp kan ge ett kommando direkt, t.ex. [Freeze]-knappen, eller öppna ett fönster där något annat ska utföras. Sådana knappar har vanligen en etikett som slutar med tre punkter, t.ex. knappen [Strips...] eller [Adjust...] som visas ovan. En procedur kan uppmana dig att "trycka på och hålla nere" en knapp. Placera spetsen på pek-pennan på knappen och håll kvar tills det är dags att "släppa" knappen. När en knapp är inaktiv har den en ljusare färg och utför inte ett kommando när du pekar på den med pek-pennan. Verktygspalett Med "verktygspalett" avses gruppen med knappar och symboler längs kanten av skärmen. Dessa är de reglage du kommer att använda för att välja det aktivitets- eller funktionsfönster som ska visas. Se Om verktygspaletten i läget mellan undersökningar på sidan 60 för mer information. Se referenshandboken för den implanterade enheten för information om verktygspaletten.

28

29 Programmerarens grundinställningar2 2 Grundläggande installation 30 Ansluta perifera enheter 36

30 30 Kapitel 2 Grundläggande installation Grundläggande installation Innan programmeraren installeras ska en stabil plats väljas ut där ventileringshålen på vänster och höger sida av apparaten inte blockeras. Programmeraren har en nätsladd, så platsen måste vara nära ett nätuttag. I detta avsnitt beskrivs: Positionera bildskärmen Ansluta EKG-kabeln Ansluta programmeringshuvudet Ansluta nätsladden Ansluta telefonledningen till modemet Ansluta Ethernet-kabeln Slå på programmeraren

31 Programmerarens grundinställningar Grundläggande installation 31 Positionera bildskärmen 1. Tryck de två knapparna på var sin sida av handtaget inåt. 2. Lyft upp bildskärmen. 3. Placera den i lämplig vinkel. Ansluta EKG-kabeln 1. Skjut tillbaka tangentbordsskyddet helt. Tryck på spärren och vänd upp tangentbordet. 2. Placera EKG-kabeln så att pilen på kabeln pekar mot den röda punkten på EKG-anslutningen. 3. Anslut kabeln till anslutningen med den svarta eller blå markeringen till höger. 4. Vänd ner tangentbordet och kontrollera att kabeln passerar genom skåran på höger eller vänster sida.

32 32 Kapitel 2 Grundläggande installation Observera: EC/ECL EKG-kabel, modell 2090 från Medtronic är konstruerad för användning med fem ledare. Det finns dock läkare som föredrar att använda endast fyra ledare. Om fyra ledare används, för in pluggen för bröstkorgs-ekg i den mittersta kabelporten på EKG-kabeln. Produktbeskrivning EKG-kabeln och ledarna ansluter fem hudelektroder till programmeraren. Avsedd användning EKG-kabeln och ledarna ansluter programmeraren till hudelektroder för EKG- och mätfunktioner som kräver ytdetektion av signaler från hjärtat och den implanterbara enheten. Varningar och försiktighetsåtgärder Enhetens integritet Om EKG-kabeln verkar skadad när förpackningen öppnas ska EKG-kabeln inte användas. Kontakta din Medtronic- eller Vitatron-representant. Ansluta EKG-kabeln Felaktigt införande av kabelkontakten kan skada anslutningsstiften. Koppla ur EKG-kabeln Dra inte i den isolerade kabeln för att koppla ur den. Detta kan skada kabeln. Förvaringstemperatur Utsätt inte EKG-kabeln för förvaringstemperaturer över 70 C eller under -40 C. Information om underhåll och rengöring Rengöringsanvisningar finns på sid. 74.

33 Programmerarens grundinställningar Grundläggande installation 33 Ansluta programmeringshuvudet 1. Skjut tillbaka tangentbordsskyddet helt. Tryck på spärren och vänd upp tangentbordet. 2. Placera kabeln till programmeringshuvudet så att de röda punkterna på kabeln och anslutningen ligger mot varandra. 3. Anslut kabeln till programmeringshuvudet med den gula markeringen till vänster. 4. Vänd ner tangentbordet och kontrollera att kabeln passerar genom skåran på höger eller vänster sida. Ansluta strömkabeln 1. Öppna det svarta skyddet genom att trycka ned båda spärrarna. 2. Anslut nätsladden i programmeraren. 3. Anslut nätsladden i nätuttaget. Programmeraren anpassar sig automatiskt till uttagets nätspänning. 4. Kontrollera att nätsladden passerar genom skåran på vänster sida och stäng skyddet.

34 34 Kapitel 2 Grundläggande installation Ansluta telefonledningen 2 1. Leta upp luckan till skivenheten och PC-kortet på programmerarens högra sida och fäll ned luckan. 2. Anslut telefonledningen till RJ-11-anslutningen på modemkortet eller kombikortet. (Kombikortet visas.) 3. Anslut telefonledningens andra ände till ett analogt telefonjack. 4. Om du har bytt kort, måste programmeraren startas om innan du använder den. Ansluta Ethernet-kabeln Leta upp luckan till skivenheten och PC-kortet på programmerarens högra sida och fäll ned luckan. 2. Ansluta Ethernet-kabeln till den inbyggda Ethernet-anslutningen. 3. Ethernet-kabeln kan anslutas till anslutningen RJ-45 på kombikortet istället för att använda den inbyggda Ethernet-anslutningen. Modemkortet har inte någon RJ-45-anslutning. 4. Anslut Ethernet-kabelns andra ände till ett nätverksuttag. 5. Om du har bytt kort, måste programmeraren startas om innan du använder den.

35 Programmerarens grundinställningar Grundläggande installation 35 Slå på programmeraren 1. PÅ/AV-brytaren finns på vänster sida av programmeraren. 2. Tryck in överdelen av PÅ/AV-brytaren. 1 1 PÅ/AV-brytare Observera: Programmeraren fungerar inte utan att tillämplig programvara installerats. Om programmeraren inte fungerar, kontakta ditt Medtronic- eller Vitatron-ombud. Observera: Den första gången programmeraren slås på enligt en av följande ändringar, ska igångsättningen ta två minuter: När ett nytt språk installeras för tangentbordet. När tangentbordet avlägsnas (programmeraren har tidigare slagits på genom ett tangentbord). När ett tangentbord har lagts till (programmeraren har tidigare slagits på utan ett tangentbord). När ett PC-kort har tagits bort (programmeraren har tidigare slagits på med ett PC-kort). När ett PC-kort har lagts till (programmeraren har tidigare slagits på utan ett PC-kort).

36 36 Kapitel 2 Ansluta perifera enheter Ansluta perifera enheter En analog kontakt för ingång/utgång finns under tangentbordet för användning av en perifer isolerad registrerare eller monitor för medicinskt bruk. Ett speciellt adaptertillbehör (levereras inte tillsammans med programmeraren) behövs för att ingången/ utgången ska kunna användas. Kontakta ditt Medtronic- eller Vitatron-ombud för mer information. Signalerna från utgången är beroende av programvaruapplikationen, men följande kan ingå: EKG Marker Channel-telemetri EGM Programvaruspecifika signaler Alla elektroniska enheter som är anslutna till programmeraren måste uppfylla de elektriska säkerhetskraven i IEC Anslutningen för den perifera enheten 1 1 Analog ingång/utgång med grön märkning (under tangentbordet)

37 Utföra en undersökning3 3 Förbereda en undersökning 38 Starta en patientundersökning 47 Avsluta en patientundersökning 51 Förvara komponenter 52

38 38 Kapitel 3 Förbereda en undersökning Förbereda en undersökning Läs följande information innan du börjar en undersökning: Ansluta hudelektroderna till programmeraren Använda pekpennan Använda tangentbordet Positionera programmeringshuvudet Akutknapp för VVI Ansluta hudelektroderna till programmeraren Innan en undersökning påbörjas måste EKG-avledarna anslutas till elektroderna på patientens hud för att registrera EKG-signaler från hjärtat samt stimuleringsartefakter. Observera: Kvaliteten på de engångselektroder som används tillsammans med programmeraren är viktig för att avkänningen ska fungera väl. Kemiska reaktioner sker mellan elektrod/ elektrodpasta och ger små likströmmar som kan blockera EKG-signalerna. Genom att använda silver/silverkloridelektroder (Ag/AgCl) av hög kvalitet minskas risken för detta. Elektroderna som används bör vara nyöppnade och från samma förpackning. Patientens hud bör förberedas väl i enlighet med de anvisningar som följer med elektroderna. Förfarandet för hur engångselektroder fästs på huden kan variera. Avledare kan fästas på elektroderna antingen före eller efter det att elektroden fästs på patientens hud. I vilken ordning punkterna utförs spelar ingen roll. Varning: Anslut inte programmeraren till implanterade elektroder eller andra ledare i kroppen. Programmeraren är medicinskt säker endast när den anslutits till hudelektroder.

39 Utföra en undersökning Förbereda en undersökning 39 Fästa elektroderna 1. Fäst fem engångselektroder av standardtyp på patienten på det sätt som visas. Ansluta EKG-kabeln RA RL V LL LA R N C F L 1. Fäst på det sätt som visas en färgkodad avledare till var och en av de fem elektroderna. Följ färgkodningen enligt Tabell 3-1. Observera: Anslutning av bröstkorgselektroden är valfritt. Om bröstkorgselektroden inte används, för in pluggen för bröstkorgs-ekg i den mittersta kabelporten på EKG-kabeln. 2. Anslut varje avledare till EKG-kabeln enligt Tabell 3-2. Följ nedanstående kodning:

40 40 Kapitel 3 Förbereda en undersökning Tabell 3-1. Färgkodning för elektroder och avledare AHA-kod a IEC-kod b Område på kroppen Svart Gul till vänster arm Röd Grön till vänster ben Brun Vit till vänster sida av bröstkorgen c Grön Svart till höger ben Vit Röd till höger arm a American Hospital Association b International Electrotechnical Commission c Anslutning av bröstkorgselektroden är valfritt. Om bröstkorgselektroden inte används, för in pluggen för bröstkorgs-ekg i den mittersta kabelporten på EKG-kabeln. Tabell 3-2. Färgkodning för EKG-kabeln AHA-kod IEC-kod Svart till LA Gul till L Röd till LL Grön till F Brun till V a Vit till C Grön till RL Svart till N Vit till RA Röd till R a Märkt C på vissa kablar Observera: Ibland kan störningar uppstå mellan signalerna från programmerarens hudelektroder och signaler från en extern EKG-apparat eller bildskärm som anslutits direkt till patienten. Dessa störningar kan leda till störningar av de programmerarfunktioner som kräver detektion av ytsignaler. Om sådana störningar uppkommer bör den externa EKG-apparaten eller bildskärmen tillfälligt kopplas bort. Störningarna påverkar inte programmeringsfunktionerna i programmeraren. Använda pekpennan Pekpennan används för att välja olika programmeringsalternativ som visas på programmerarens skärm. Användning av pennan beskrivs nedan i Figur 3-1 och i Välja ett alternativ på skärmen.

41 Utföra en undersökning Förbereda en undersökning 41 Figur 3-1. Använda pekpennan VVI Välja ett alternativ på skärmen 1. Placera pennans spets alldeles ovanför det önskade alternativet. Medan pennan placeras ska den inte tryckas mot skärmen. Håll pennan vinkelrätt mot skärmen. Pennspetsen hålls nära skärmen. Om önskat alternativ har formen av en "knapp" placeras pennan inom knappens rektangulära område. Om önskat alternativ är ett namn eller ett värde, exempelvis en parameter eller ett parametervärde, placeras pennan ovanför dess bokstäver eller siffror. 2. Vidrör skärmen med pennan för att välja ett alternativ.

42 42 Kapitel 3 Förbereda en undersökning Använda tangentbordet I vissa fält på skärmen kan du skriva in data, t. ex. patientens namn eller personnummer. Programmeraren har ett kompakt tangentbord för inskrivning av data. Figur 3-2. Programmerarens tangentbord Positionera programmeringshuvudet Någon gång under de flesta tillämpningar måste programmeringshuvudet placeras över den implanterade enheten. Positionering av programmeringshuvudet krävs för all interaktion mellan programmeraren och den implanterade enheten. När programmeringshuvudet ska positioneras OBS! Positionera inte programmeringshuvudet över en implanterad enhet när diatermi eller extern defibrillering pågår. Vid en undersökning måste programmeringshuvudet placeras över den implanterade enheten i följande fall: När ett programmeringskommando givits och detta ska överföras till den implanterade enheten. Programmeringshuvudet måste då hållas över enheten tills överföringen är klar, vilket vanligen bekräftas i programmeraren genom att ett meddelande visas.

43 Utföra en undersökning Förbereda en undersökning 43 När ett avläsningskommando givits och data ska överföras från den implanterade enheten till programmeraren. Programmeringshuvudet måste hållas stilla tills dataöverföringen är färdig, vilket vanligen bekräftas med ett meddelande. En mätfunktion valts där den implanterade enheten måste arbeta asynkront som svar på programmeringshuvudets magnet. När det gäller tillfälligt programmerade tillstånd eller funktioner eller mottagning av kontinuerliga data, till exempel Marker Channel-telemetri eller EGM-kurvor, måste programmeringshuvudet hållas på plats över den implanterbara enheten hela tiden funktionen önskas eller tills den ska avslutas. Om programmeringshuvudet lyfts upp avslutas temporär programmering och kontinuerlig telemetri avbryts. Den implanterade enheten återupptar då sin funktion med permanent programmerade inställningar. Placera programmeringshuvudet i rätt läge Programmeringshuvudet måste placeras direkt på patientens hud ovanför den implanterade enheten. Programmeringshuvudets yta måste ligga parallellt med den implanterade enhetens inom ca 5 cm avstånd. Det optimala läget är inte nödvändigtvis då programmeringshuvudet är centrerat över den implanterade enheten.

44 44 Kapitel 3 Förbereda en undersökning Figur 3-3. Positionera programmeringshuvudet Ljuspanel Grön Gul/Grön 2 Korrekt placering av programmeringshuvudet visas på två ställen: i positioneringsljuspanelen överst till vänster på skärmen och panelen med sju lampor på programmeringshuvudet (se Figur 3-3). Programmering och avläsning rekommenderas inte när mindre än två gröna lampor lyser. Programmering och avläsning av den implanterade enheten 1. Välj lämpliga parameterinställningar enligt referenshandboken. 2. Placera programmeringshuvudet nära den implanterade enheten. Programmering och avläsning kan påbörjas när positioneringsljuspanelen lyser grönt. Observera: För Medtronic-enheter visar lamporna på ljuspanelen hur bra kommunikationen är. Flytta därför programmeringshuvudet så att maximalt antal gröna lampor lyser. Alla lampor kanske inte tänds för alla modeller (se referenshandboken för den implanterade enheten). Observera: Vitatron- och Reveal Plus-enheter tänder en grön lampa i ljuspanelen när programmeringshuvudet är i rätt läge i stället för att ange signalstyrkan. Observera: Om programmeringshuvudet placeras i fel läge kan överföring av programmering eller mottagning av data misslyckas.

45 Utföra en undersökning Förbereda en undersökning 45 Använda knapparna P och I P- och I-knapparna på programmeringshuvudet (Figur 3-4) motsvarar de programmerings- (P) och avläsningskommandon (I) som visas på skärmen. I tillämplig referensmanual framgår det vilka kommandon knapparna motsvarar. För att underlätta kan du trycka på P- eller I-knappen på programmeringshuvudet i stället för att välja motsvarande alternativ på skärmen. Figur 3-4. P- och I-knapparna P-knapp I-knapp Programmeringshuvudets magnet En kraftig magnet i programmeringshuvudet påverkar en sensor i den implanterade enheten som gör att enheten ändrar till ett asynkront funktionssätt och att den kan programmeras (se referenshandboken för den implanterade enheten för mer information om magnetens effekter). Tänk på att programmeringshuvudet kan dra åt sig metallinstrument eller själv fastna på ytor av metall. Magneten är känslig för partiell avmagnetisering om den utsätts för andra magnetiska fält med omfända poler, d.v.s. om en annan magnet tvingas intill programmeringshuvudet. Programmeringshuvudet bör hållas borta från material och apparater som kan skadas av magnetfältet, t. ex. disketter. Programmeringshuvudet bör förvaras i enlighet med Figur 3-6 på sid. 52 när det inte används. Akutknapp för VVI Med akutknappen för VVI på bildskärmen kan akutprogrammering snabbt startas (Figur 3-5) under en undersökning.

46 46 Kapitel 3 Förbereda en undersökning Det är viktigt att förstå hur de fungerar innan programmering av patientens implan-terbara enhet påbörjas. En detaljerad beskrivning av dessa funktioner för din specifika implanterbara enhet finns i referenshandboken. Observera: Akutknappen för VVI visas också av programvaran på skärmen. Den fungerar på samma sätt som knapparna på panelen. Varning: Den röda akutknappen för VVI är avaktiverad för följande enheter: PCD, Jewel PCD, Micro Jewel II, Micro Jewel, Jewel CD, Jewel Plus, modell 7202 Jewel CD, modell 7218 och 7211, modell 7201CD och Jewel AF. Använd pekpennan för att aktivera akutknappen [Emergency] på skärmen. Bradykardi (Medtronic och Vitatron): När programmeringshuvudet har placerats i rätt läge trycker du på akutknappen. Takyarytmi: Se Programvarukompletteringen 2090 och referenshandboken för den implanterade enheten. Figur 3-5. Akutknapp VVI Akutknapp för VVI (röd)

47 Utföra en undersökning Starta en patientundersökning 47 Starta en patientundersökning En patientundersökning innefattar användning av olika programmerarfunktioner, t. ex. programmering av den implanterade enhetens parametervärden, analys eller kontroll av den implanterade enhetens funktion, felsökning eller vid rutinuppföljningar. Instruktioner för de olika programmerarfunktionerna finns i referenshandboken för den implanterade enheten. Observera: Försäkra dig om att alla förberedelser enligt Kapitel 2, "Programmerarens grundinställningar" på sid. 29 och Förbereda en undersökning på sidan 38 har utförts innan du fortsätter. Checklista för programmeraren 1. Är programmeraren installerad enligt beskrivningarna i kapitel 2? 2. Är EKG-kabeln, pekpennan och programmeringshuvudet anslutna till programmeraren? 3. Är nätsladden ansluten till programmeraren och vägguttaget? 4. Är rätt programvara installerad i programmeraren? I kapitel 6 beskrivs verifiering av programvarans version. 5. Är avledarna mellan programmerarens EKG-kabel och hudelektroderna på patienten anslutna enligt beskrivningen i kapitel 4? Specifik information om de olika implanterbara modellerna eller grupperna av modeller finns i referenshandboken för enheten. Se referenshandboken för den implanterade enheten innan en patientundersökning påbörjas. Modellidentifiering På grund av att programmeraren samlar in och lagrar data efter varje undersökning är det viktigt att varje undersökning startas och avslutas korrekt. Programmeraren stöder både Medtronic- och Vitatron-skrivbord. Det skrivbord som används när programmeraren stängs av visas när den sätts på igen. Om du vill byta från Vitatron-skrivbordet till Medtronic-skrivbordet eller tvärtom väljer du växlingsknappen Vitatron/Medtronic längst ned på skärmen. Det finns två sätt att börja en undersökning:

48 48 Kapitel 3 Starta en patientundersökning Innan du sätter på programmeraren placeras programmeringshuvudet ovanför patientens enhet. När du sätter på programmeraren görs ett försök att avläsa enheten. Beroende på vilken enhet det gäller startas programvaruapplikationen automatiskt eller så visas ett meddelande med vidare instruktioner. När du har satt på programmeraren placerar du programmeringshuvudet över patientens enhet. Under de första fem minuterna visas fönstret Find Patient på Medtronicskrivbordet. Sedan visas fönstret Select Model (Välj modell). På Vitatron-skrivbordet visas fönstret Select Model omedelbart. En undersökning kan starta i fönstret Find Patient eller fönstret Select Model. Följ instruktionerna för fönstret som visas. Fönstret Find Patient När programmeraren först sätts på visas fönstret Find Patient på Medtronic-skrivbordet. Efter cirka fem minuter ersätts detta av fönstret Select Model. När fönstret Find Patient visas kan du starta en undersökning.

49 Utföra en undersökning Starta en patientundersökning 49 Placera programmeringshuvudet över patientens enhet och håll det stadigt. För de flesta enheter identifieras enhetsmodellen och rätt programvaruapplikation startas automatiskt. Om en enhet inte kan identifieras automatiskt visar programmeraren ett meddelande överst i fönstret Find Patient som talar om att du ska: välja [Cancel] och välja programvaruapplikationen manuellt från fönstret Select Model - eller - välja [Cancel] och gå till Vitratron-skrivbordet genom att välja växlingsknappen Vitatron/Medtronic. Observera: Kontakta din Medtronic-representant, om meddelandet anger att den programvarauapplikation som behövs inte har installerats. Fönstret Select Model En patientundersökning kan också starta i fönstret Select Model. Fönstret Select Model visas En kort stund efter det att programmeraren har satts på. När en patientundersökning avslutats. Om fönstret Select Model inte visas väljer du ikonen Select Model med pekpennan. Om ikonen Select Model inte visas innebär det att en patientundersökning pågår. Denna undersökning måste avslutas innan en ny kan inledas. Mellan två patientundersökningar kan du öppna andra fönster med hjälp av symbolerna och knapparna som beskrivs i kapitel 6.

50 50 Kapitel 3 Starta en patientundersökning Om enheten är en Vitatron-enhet och inte visas i fönstret Select Model hittar du information i Vitatron Software Programming Guide. Om fönstret Select Model inte ser ut som detta exempel och en knapp visas, markera knappen för att visa Medtronicskrivbordet. Placera programmeringshuvudet över patientens enhet och håll det stadigt. Välj [Find Patient] eller välj enheten manuellt från den visade listan över enheter. Välj sedan knappen [Start]. När en enhet väljs manuellt i listan över enheter startas applikationen som svarar mot valet, inte enheten under programmeringshuvudet. Fönstret Find Patient visas snabbt när rätt programvarauapplikation startas. Observera: Om din enhet inte kan använda simultanfunktionen måste du avsluta analysatorn innan du kan starta en undersökning av ICD/Pacemaker programvaran. Om du använder aktivitetsfältet för att växla från analysatorn till skärmen Select Model och sedan väljer [Find Patient] kommer programmeraren således att visa nedanstående meddelande:

51 Utföra en undersökning Avsluta en patientundersökning 51 This application is not able to run concurrently with the Analyzer. Please exit the Analyzer and try again. (Denna applikation kan inte köras samtidigt med analysatorn. Avsluta analysatorn och försök igen.) Programmeraren läser automatiskt av patientens implanterade enhet för att hämta in de flesta data som behövs under undersökningen. För att kunna utnyttja denna automatiska avläsning måste du placera programmeringshuvudet över den implanterade enheten och hålla kvar den på plats till avläsningen är färdig. Se referenshandboken för den implanterade enheten för mer information om hur modellen fastställs. Avsluta en patientundersökning Du kan välja mellan två alternativ när du vill avsluta en patientundersökning. Du kan spara på en skiva eller avsluta undersökningen utan att spara. Särskild information om att spara enhetsdata finns i referenshandboken för den implanterade enheten.

52 52 Kapitel 3 Förvara komponenter Förvara komponenter Följande bilder visar hur de olika tillbehören bör förvaras (Figur 3-6). Figur 3-6. Förvara komponenter VVI

53 Använda skrivare4 4 Använda externa skrivare 54 Lägga i papper i skrivaren 56 Skrivarknappar 57 Riva av utskriften 58 Slut på papper 58

54 54 kapitel 4 Använda externa skrivare Använda externa skrivare Genom att ansluta en kompatibel skrivare till programmeraren kan du skriva ut helsidesrapporter av undersökningsdata när dessa finns tillgängliga (se referenshandboken för den implanterade enheten). Detta avsnitt beskriver hur man ansluter en skrivare till programmeraren. Alla skrivare till denna programvara är certifierad enligt IEC Endast skrivare som finns i programvarulistan får anslutas till 2090-programmeraren. Det är användarens ansvar att skrivaren hålls på minst två meters avstånd från patienten. Skrivarkompatibilitet Programmeraren 2090 är kompatibel med många skrivare. En lista över kompatibla skrivare kan öppnas från fönstret Print Queue (utskriftskö). Observera: Se lämplig referenshandbok för Vitatron för information om utskriftskön när en Vitatron-enhet programmeras. Visa en lista över skrivare som stöds Vissa enheter stöder endast den interna programmerarskrivaren, och fönstret med utskriftskön nedan kan inte visas. Se referenshandboken för enheten. Följ nedanstående instruktioner för enheter som stöder en extern skrivare. 2 Procedur 1. Om du håller på med en patientundersökning väljer du Reports (rapporter) och sedan Print Queue. Om du inte håller på med en patientundersökning väljer du symbolen Print Queue. 2. I fönstret Print Queue väljer du fältet Printer för att öppna listan med skrivare som stöds.

55 Använda skrivare Använda externa skrivare 55 Material som behövs För att kunna ansluta en skrivare till programmeraren 2090 behöver du en USB-skrivarkabel. Den ena änden måste ha en USB-kontakt av typ A. Den andra änden måste passa i skrivarens USB-port. Ansluta skrivaren Innan skrivaren ansluts till programmeraren 2090 måste du avsluta patientundersökningen och stänga av programmeraren. Gör så här för att ansluta skrivaren till programmeraren Lokalisera först den port som skrivaren ska anslutas till. Det finns en USB-port under skivenheten, under PC-kortets lock och två portar under elsladden på programmerarens baksida. 2. Anslut skrivarkabeln till en USB-port på programmerarens sida eller baksida. 3. Anslut den andra änden av kabeln till skrivaren. Anslut skrivarens nätsladd till ett uttag och slå på skrivaren. Kontrollera att det finns papper i skrivaren. Observera: Information om hur skrivaren ansluts och används finns i den tekniska dokumentation som följde med skrivaren. 4. Slå på programmeraren och välj symbolen Print Queue. Observera: Kontrollera att rätt skrivardrivrutin väljs bland de alternativ som finns i listan när du väljer fältet Printer i fönstret Print Queue. Nu kan programmeraren användas med den anslutna skrivaren.

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare för Medtronic- och Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare för Medtronic- och Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare för Medtronic- och Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innehåll 1 Introduktion till programmeraren 7 Förklaring av symboler på förpackning

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare Referensmanual MEDTRONIC CARELINK 2090 Referensmanual En handbok för installation och användning av Medtronic CareLink 2090 programmerare. Följande lista innehåller

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

ADAPTA /VERSA /SENSIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA ADAPTA /VERSA /SENSIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia SES01

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 TRUT 56K UB MODEM Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust 56K UB Modem. Det krävs en viss erfarenhet av datorer för att kunna installera

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex ISDN PCI adapter. För att garantera korrekt funktion av denna produkt, råder vi dig att noga läsa igenom

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer