Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan."

Transkript

1 Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Våra gränser ändras sid 2. Företagarnas Hus i Täby sid 3. Delas visionen om ett Näringslivscentrum? sid 4 Vi vill återta tätpositionen sid 6. Omfattande kartläggning av företagen sid 7. Årets Företagare 2006 sid 9. Årets Övertagare sid 10. Årets Unga Företagare sid 11. Höstens affärsträffar sid 12. Företagarna Täby 2006

2 STYRELSE Leif Wrenkler, ordförande Karnag AB tel: , fax: e-post: Britt Söderström, vice ordförande FOKUSERA Sverige AB tel: , fax: e-post: Clary Nejdhammar, kassör/sekreterare Information Täby tel: , fax: e-post: Mari Wintjens, ledamot Wintjens Information AB tel: , fax: e-post: Lennart Lindström, ledamot BVT Bygg AB tel: , fax: e-post: Iréne Broms-Lindeberg, ledamot Broms Ordverkstad tel: , mobil: e-post: Richard Sjöberg, suppleant Dryckeskompetens tel: , mobil: e-post: VALBEREDNING Pia Winnberg-Lindqvist Habiliteket AB Tel: E-post: Sverre B Svahnström Advokatfirman Svahnström Tel: E-post: Magnus Söderberg Synvårdsmottagningen i Täby Centrum Tel: E-post: Anders Gavlevik Fragancia Handels AB Tel: E-post: Denna tidskrift är utgiven av FÖRETAGARNA TÄBY c/o Nejdhammar, Pauli Väg 3, Åkersberga Telefon/fax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Ansvarig utgivare: Leif Wrenkler Redaktion/projektledning: Mari Wintjens Redaktion/produktion: Carport reklambyrå Text & foto: Iréne Broms-Lindeberg Tryckning: Tabrin Tryck Omslagsbild: Carport reklambyrå Våra gränser ändras Det händer en hel del nytt i vår omvärld som påverkar även oss företagare i Täby. Alla har vi under några år kunnat läsa och höra om framförallt större företag som flyttat österut med sin produktion. Det var bara något drygt år sedan de lade ner fabriken i Västervik och 1500 personer miste sitt arbete. I Västervik klev några eldsjälar fram och uppmanade staden och trakten till skärpning och mobilisering. Redan under denna korta tid har nästan hälften fått nya arbeten. Det är just på detta sätt vi måste agera om vi ska klara globaliseringens negativa konsekvenser. Vi måste helt enkelt samverka och höja tekniknivån på våra produkter och tjänster då kan vi konkurrera framgångsrikt! Det är här som geografiska gränser får en annorlunda innebörd. De gamla kommun- och länsgränserna får mindre och mindre betydelse. Idag sätter vi inom näringslivet gränsen runt dem vi samverkar med eller har nytta av. En ny gräns är Mälardalsområdet, där många kommuner, län och landsting nyligen har startat ett samarbete inom Stockholm Business Alliance och som har inregistrerat ett nytt kaxigt varunamn: Stockholm The capital of Scandinavia. Vi är glada att konstatera att Täby kommun har anslutit sig. Allt går ut på att samverka och marknadsföra Mälardalen på våra viktiga exportmarknader. Ett annat initiativ är Norrorts Rådslag där Stockholmskommuner i norr har satt igång ett projekt för att kartlägga vår infrastruktur, företagsklimat, utbildning, bostads- och arbetsplatsområden. Allt för att sedan optimera våra resurser och sätta mer kraft bakom våra gemensamma behov. Stockholm Nordost är ett samverkansprojekt mellan de sex kommunerna utmed E18 (Norrtäljevägen). Samtliga har i respektive fullmäktigeförsamling beslutat om en Vision som sträcker sig fram till år Tillsammans beräknas vi då ha växt från dagen invånare till ca Slutligen kommer vi in i vår roll Företagarna Täby. Vi har under två år haft en vision om att skapa något i stil med Upplands Väsby Promotion (UVP) som är den naturliga kontaktpunkten för näringslivet i Upplands Väsby. Tillsammans med Täby Kommun Handelskammaren och Arninge Företagareförening har vi nu kommit så långt som att vi till våren 2007 ska kartlägga näringslivet i Täby så att vi har korrekt och fördjupad information om företagens behov och kan göra en plan för hur vi ska möta dessa behov inom ramen för det som fått arbetsnamnet Täby Näringslivs Centrum (TNC). Mer information om detta kan ni läsa om på följande sidor. Välkommen till ett nytt spännande och aktivt år med Företagarna! Styrelsen 2006 Iréne Broms-Lindeberg, Mari Wintjens, Clary Nejdhammar, Britt Söderström, Leif Wrenkler, Lennart Lindström, Richard Sjöberg. FOTO: MAGNUS SVENSSON Leif Wrenkler Ordförande Företagarna Täby

3 Drömmen om ett Företagarnas Hus i Täby Företagarna Täby har i flera år närt en dröm att skapa en samlingsplats för näringslivet i kommunen, ett Företagarnas Hus. Vi har frågat några av företagarna i kommunen om de delar den drömmen. Tillsammans med Handelskammaren arbetar Företagarna Täby med visionen att skapa ett Täby Näringslivscentrum (TNC). Förebilden finns i Upplands Väsby där företagen och kommunen samarbetar genom Upplands Väsby Promotion (UVP) för att skapa ett expansivt och livskraftigt näringsliv. Hälften av finansieringen kommer från näringslivet och hälften från kommunen. Vad skulle då ett Näringslivscentrum kunna innebära? I samarbete med kommunen och med lokala företag ska TNC erbjuda: Samlingsplats för kommunens företag Information och kontaktförmedling Rådgivning Utbildning, coaching och mentorstöd Supportcenter för nyföretagare Projekt och annan uppdragsverksamhet Samarbete mellan skola och näringsliv En interaktiv kommunikationsportal Delas den visionen av företagen i kommunen? Den kartläggning av företagen som nu genomförs kommer förhoppningsvis att visa att så är fallet. För att få en indikation har vi redan nu ställt tre frågor till några Täbyföretagare. Läs deras svar på sid. 4 och Skulle du som företagare ha nytta av en sådan samlingsplats för företag i Täby? 2. Tror du att ett TNC kan bidra till att skapa ett mer positivt företagsklimat i kommunen? 3. Vad tycker du är den viktigaste uppgiften för ett TNC? Full satsning för att kunna optimera våra resurser och sätta mer kraft bakom våra gemensamma behov. Britt Söderström, Fokusera AB Britt Söderström är vice ordförande i Företagarna Täby och vår representant i samarbetsgruppen Täby Näringslivsrådslag samt kvinnlig företagare. Britt är delaktig i visionen om ett Företagarnas Hus. Jag skulle absolut ha nytta av en samlingsplats för företagare, säger hon. En viktig del av framgången som företagare är att bygga och underhålla sina nätverk. Du måste hela tiden få ny input och nya kontakter. Ett Näringslivscentrum skulle utan tvekan bidra till ett positivare företagsklimat. Jag har arbetat i kommuner där de har ett sådant centrum och där finns en helt annan företagaranda. Vi behöver samarbeta mer med varandra och med kommunen. Den viktigaste uppgiften skulle vara att sätta Täby på kartan och locka ungdomar att stanna här och våga starta eget, locka hit företag från andra delar av landet samt att ge alla våra duktiga Täbyföretagare motivation, självförtroende och kraft att utveckla sina företag, expandera och våga anställa. Vi behöver en naturlig samlingsplats, ett Mecca, för entreprenörer i Täby. 3

4 Delas visionen om ett Näringslivscentrum i Täby av företagen i kommunen? Ja, vi skulle nog kunna ha nytta av ett näringslivscentrum, säger han. Även om det är svårt att säga på vilket sätt innan det faktiskt finns. Jag tror absolut att det skulle bidra till ett mer positivt företagsklimat i kommunen. De viktigaste uppgifterna för ett näringslivscentrum skulle nog vara att bistå nya företag men också att vara rådgivare åt etablerade företag inom olika områden, säger Anders Gavlevik. Det är absolut värt att pröva. skulle vara positivt för företagsklimatet i kommunen. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa till att skapa en positiv bild av Täby för företag och en positiv inställning till företag hos invånarna och kanske framför allt skolan. Där tror jag att man kan göra den största nyttan, genom att exempelvis hjälpa skolor med praoplatser, förmedla studiebesök och sprida budskapet om företagandes själ bland skolornas elever. Anders Gavlevik, Fragancia Fragancia Handelshus importerar livsmedel och säljer till lågprismarknader. Företaget har fem anställda och har sitt kontor i företagshuset Kardborren på Kanalvägen i Täby. Ägare och VD är Anders Gavlevik. Decerno Wilhelm Arnör, Decerno Decerno är ett IT-företag i Näsby Park som utvecklar och säljer systemlösningar till kunder över hela Sverige. Företaget startade 1984 och har idag ett 30-tal anställda. Decerno ingår i koncernen DecernoGruppen med ett 90-tal anställda spridda på flera orter i Sverige. Wilhelm Arnör är VD för Decerno. Den direkta nyttan med ett näringslivscenter i Täby är nog inte så stor för vårt företag, säger Wilhelm Arnör. Den indirekta nyttan är dock större. Och jag tror absolut att det Kjell Sundqvist, Plåt & Mekano Plåt & Mekano i Täby AB Kjell Sundqvist är försäljningschef på Plåt & Mekano i Täby AB, ett familjeföretag som har haft Täby som bas sedan mer än 20 år. Företaget legoproducerar artiklar i tunnplåt till svensk industri. Fabriken ligger i Täby Kyrkby. Företaget har 40 anställda. Vi skulle nog ha nytta av en samlingsplats för företag i Täby, förutsatt att det involverar alla typer av företag. Det kan annars lätt bli en tyngdpunkt på rena tjänsteföretag i de här sammanhangen, säger Kjell Sundqvist. Han tror också att ett näringslivscentrum definitivt skulle gynna företagsklimatet i kommunen. Det är alltid enklare och bekvämare att jobba lokalt så långt det går. Bra kontakter och en dialog mellan oss i näringslivet gör det även lättare att påverka lokala politiker och beslut. Den viktigaste uppgiften för ett näringslivscentrum skulle vara att skapa kontakt mellan skola och näringsliv, tycker Kjell Sundqvist. Det skulle också vara värdefullt om vi kunde få Täbys internationella företag att delta mer aktivt på Företagarträffen, avslutar Kjell. 4

5 Ulf Ribbenstedt, Kiilto AB Kiilto AB är ett säljbolag i en finsk koncern och har funnits i Täby med kontor och centrallager sedan1987. Företaget har 20 anställda i Sverige och säljer byggkemiska produkter som olika typer av lim, lacker, plattsättningsmaterial med mera. Ulf Ribbenstedt är VD. Vi skulle nog ha nytta av ett näringslivscentrum, men det beror förstås på vad det kan erbjuda. Om det finns lokal kompetens och kunskaper inom områden som vi har nytta av är vi intresserade. Jag har alltid haft en positiv bild av företagsklimatet i Täby men jag tror säkert att det skulle kunna lyfta särskilt de mindre företagen på ett positivt sätt, fortsätter Ulf Ribbenstedt. Den viktigaste uppgiften måste vara att underlätta för företagande och erbjuda olika typer av kunskap och kompetens. Det skulle också kunna underlätta för företag att hitta samarbetsmöjligheter. Lotta Mossberg, Täby Galopp FOTO: STEFAN UPPSTRÖM Täby Galopp Täby Galopp är väl känt för de flesta både i och utanför Täby. Dess VD sedan några år tillbaka är Lotta Mossberg. Vi vill nå alla företag i Täby och skulle helt klart ha nytta av en gemensam samlingsplats, säger hon. Jag tror starkt på nätverk och utbyte mellan företag så det skulle säkert bidra till ett positivare företagsklimat. I Täby finns ju många små företag, utan anställda och utan egna lokaler. För dem är det extra viktigt med nätverk och inspiration från andra företagare. Den viktigaste uppgiften för ett näringslivscentrum är därför helt enkelt att erbjuda en fysisk samlingsplats för företagen, säger Lotta Mossberg. Men också en mer symbolisk i form av samlad kunskap och information. MEDLEMSFÖRMÅN Med den storköpsfördel det innebär att upphandla försäkringar för medlemsföretag har Företagarna sedan tidigare ett antal olika försäkringar som kan tecknas av alla medlemmar. De finns alla inom GARANT-familjen och omfattar exempelvis sjukförsäkring, inkomsskydd, företagsförsäkring samt försäkringar för de anställda. Mer information om de försäkringar som erbjuds hittar du på under Medlemstjänster. 5

6 Joachim Danilesson, kommunchef Vi vill återta tätpositionen Täby har rasat från 5:e till 18:e plats på Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Vi har siktet inställt på att återta tätpositionen, säger kommunchef Joachim Danielsson och nämner ett antal åtgärder som han hoppas hjälper till. Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning bland Sveriges företag. I årets undersökning deltog totalt företag. Tillsammans med statistik kring faktiska förhållanden, t.ex. kommunens utbildningsnivå, företagande och marknadsförsörjning, bildar enkätsvaren från företagen underlag till ett betyg på företagsklimatet i respektive kommun. Och i årets mätning fick alltså Täby sämre betyg än tidigare år. En del av raset beror dock på att en del kommuner fått bättre betyg än tidigare år. Högst placerade sig Vellinge kommun i Skåne, följt av Danderyd, Solna och Sollentuna. Sedan mätningen genomfördes har vi påbörjat en rad åtgärder, fortsätter Joachim Danielsson. Den viktigaste är nog det fördjupade samarbetet med näringslivet där vi bland annat enats om gemensamma mål. Ett sådant gemensamt mål är att försöka få till stånd en förbättring av kollektivtrafiken i nordost genom att gemensamt utöva påtryckningar på de statliga och regionala myndigheter som bestämmer över kollektivtrafikens utbyggnad. Ett annat gemensamt mål är utbyggnaden av Arninge handelsområde och hela företagsområdet. De ska vara fullt utbyggda år 2015 respektive år Utbyggnaden har ett nära samband med möjligheterna att etablera ett snabbtåg mellan Stockholm och Norrtälje, den så kallade Roslagspilen, som är en del av det ovan nämnda trafikmålet. Det förutsätter förstås också befolkningstillväxt i regionen, säger Joachim. Kommunen vidtar också en rad mer omedelbara åtgärder för att underlätta för näringslivet. Den kartläggning av företagen som nu genomförs hoppas vi mycket på, säger Joachim. Den ska landa i att vi här i kommunen bättre vet hur vi ska möta våra företag och tillgodose deras behov. Andra åtgärder är utökat stöd till Nyföretagarcentrum, översyn av kommunens webbplats för att den ska bli mer näringslivsanpassad samt återkommande träffar mellan kommun, skola och näringsliv. När norrortsleden öppnar kanske vi också blir attraktivare för företagsetableringar, avslutar Joachim. Idag har vi ett lite knepig marknadsläge jämfört med kommunerna utefter E4:an. Philippa Reinfeldt, kommunstyrelsens ordförande Philippa Reinfeldt om samverkan med företagen Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Täby näringsliv. Vi har korta beslutsvägar och vi har under de senaste åren exempelvis arbetat för att förbättra servicen till företagen i kommunen. Vi träffar regelbundet representanter för företagarföreningarna och Handelskammaren för att diskutera såväl aktuella som långsiktiga frågor med anknytning till näringslivet och kommunens utveckling. Täby kommun är på väg in i en kraftig utvecklingsfas genom det pågående översiktsplanearbetet där ambitionen är att öka kommunens invånare med 20~000 personer och samtidigt säkerställa att nya arbetsplatsområden tas fram. Det innebär bland annat att Arningeområdet kommer att expandera. Vi vill också utveckla Täby Centrum genom exempelvis fler parkeringsplatser. Täbys läge kommer att bli än mer attraktivt när Norrortsleden snart släpps på med snabb anslutning till E4 och Arlanda. 6

7 Omfattande kartläggning av företagen i Täby kommun Kommunen och de lokala näringslivsorganisationerna har under en längre tid diskuterat möjligheterna till gemensam kraftsamling för att skapa samverkan och en ömsesidig förståelse för företagens situation i Täby. Leif Wrenkler, ordförande i Företagarna Täby, berättar om hur uppläggningen och genomförandet ska ske. Syftet är att ta reda på företagens tillväxtplaner, samverkansintressen, hot och möjligheter samt behov av insatser från kommunen och de lokala näringslivsorganisationerna. Bland annat kan det ge kommunen ett beslutsunderlag för att sedan kunna gå vidare med olika serviceinsatser gentemot företagen, säger Leif Wrenkler. Det talas om gemensam kraftsamling. Vilken roll har de lokala näringslivsorganisationerna när det gäller undersökningen? För att kunna göra en bra kartläggning har vi tagit hjälp av ett professionellt undersökningsföretag, dels som bollplank i samband med frågeställningar och analys, dels för att få tillgång till dataprogram som kan bearbeta resultaten. Företagarna Täby har lovat att stå för den kostnaden men räknar med att få med de andra lokala näringslivsorganisationerna som medfinansiärer, säger Leif. Både Handelskammaren i Täby och Arninge Företagarförening är med i samverkansgruppen tillsammans med kommunen och Företagarna Täby vid utformningen av kartläggningen. Det finns cirka registrerade företag i Täby varav många enmansoch deltidsföretag. Enkätundersökningen utgör den första delen av kartläggningen och kommer att gå ut till alla företag som har minst en anställd och minst en halv miljon kronor i omsättning, ett urval som ger cirka företag. Efter det att svaren på enkätundersökningen bearbetats och analyserats följer en andra, mer kvalitativ del av kartläggningen, nämligen de djupintervjuer med företagsledare som man räknar med att genomföra under oktober till december. Från enkätundersökningen kommer vi att få viktig information som kan bilda underlag för frågor i dessa djupintervjuer, menar Leif. Och jag hoppas förstås att de utvalda företagarna vill ställa upp och medverka. De får ju faktiskt en unik möjlighet att vara med och påverka genom sin medverkan, lägger han till. Enligt tidplanen ska hela kartläggningen vara klar till i januari 2007 då den kommer att redovisas för både kommunledningen och näringslivsorganisationerna. Naturligtvis hoppas jag att vi kan hitta ett bra sätt att sprida den till andra intresserade också, avslutar Leif Wrenkler. Nytt & nyttigheter Företagarnas nya webbplats Under våren har Företagarna profilerat om sin webbplats, Här hittar du aktuella nyheter och kommentarer samt information om medlemsförmåner och aktiviteter. Du kan också registrera dig som medlem direkt på webben. Här finns också länkar till regionernas och lokalföreningarnas egna webbplatser. Start-Up paket för nyföretagare Som nybliven företagare behöver du råd, stöd, kunskaper och kontakter. Av erfarenhet vet vi också att du behöver ett bra försäkringsskydd nu när du ska stå på egna ben. Ett medlemsskap i Företagarna löser båda sakerna. Nu finns Företagarnas Start-Up paket där du får både medlemsskap och försäkring till ett mycket förmånligt pris. Gäller dig som är under 50 år, har startat företag de senaste två åren och inte tidigare varit medlem i Företagarna. För mer info: 7

8 Täby Företagarträff! Fredag den 13 oktober 2006 på Täby Park Hotel kl Ställ ut ditt företag eller mingla, ät en god lunch, träffa representanter från näringslivet i Täby och stimulera de lokala kontakterna! Den traditionella Företagarträffen, även kallad Stora visitkortsbytardagen arrangeras av Handelskammaren, Företagarna Täby och Täby Kommun. Välkomna! För mer information/anmälan: Presentera ditt företag på regionens webbplats! Under sektionen Möt våra medlemmar i Stockholms län hittar du andra medlemmar som presenterat sig. Du kan själv lägga in presentationen med bild och logotype direkt på: FOTO: MAC LENNART LINDSKOG Företagare behöver också uppmuntran! Det är sällan man får en klapp på axeln som företagsledare säger Årets Företagare i en kommentar till sin utnämning. Företagarna Täby vill gärna ge fler klappar på axeln till företagare som arbetar hårt och som lyckas driva och utveckla sina företag på en många gånger allt tuffare marknad. Under mer än tio år har vi uppmärksammat Årets Företagare i Täby. Från och med i år vill vi utöka kretsen av företag som får uppmärksamhet och uppmuntran. Därför utser vi också Årets Unga Företagare och Årets Övertagare bland företag i Täby. Utmärkelsen Årets Företagare är ett hederstecken till en enskild företagare som under året utfört en prestation i sin kommun. Årets Företagare utses av Företagarna Täby i samråd med Täby Kommun. Priset delas ut på Täby Företagarträff och består av ett diplom och en statyett. Den nominerade till utmärkelsen ska uppfylla följande kriterier: Äga och driva ett eget företag Uppvisa god lönsamhet Vara en god förebild Sakna betalningsanmärkningar Tidigare mottagare av utmärkelsen 1993 Lennart Schmidt Täby Lås 1994 Werner Schäfer Big Image 1995 Ulf Kornehed Mr Cap/Beltek Trading AB 1996 Pia Winnberg, Karin Johansen, Caroline Wrangel Habiliteket 1997 Lotta Nyholm, Lasse & Per Bengtsson Bengtssons Smide 1998 Annika von Peltzer, Elisabeth Edin, Thomas Björkman, Ostbörsen 2000 Riccardo Mondolfi Matric 2001 Magnus Söderberg Synvårdsmottagningen i Täby C 2002 Eva-Marie Nydahl Evema 2003 Kärstin Hultman Täby Friskola 2004 Lennart Lindström BVT Bygg AB 2005 Rickard Hannerell, Henrik Nilsson Inrego 8

9 Årets Företagare vågar låta företaget växa för att bli stort I drygt tio år har Magnus Elfstrand drivit och utvecklat sitt företag, Städbolag Ett, från enmansföretag till idag 90-talet anställda. Förra året utsågs företaget till ett av Sveriges 652 gasellföretag. I år får Magnus utmärkelsen Årets Företagare i Täby. Berättelsen om hur Magnus blev företagare är ganska fantastisk. Efter att ha jobbat inom hotell och restaurang ett antal år bestämde sig Magnus för att bli fastighetsmäklare hade han just avslutat sin utbildning, jobbade extra på hotell och väntade sitt första barn tillsammans med hustrun Pernilla. Genom en granne fick jag ett extraknäck att hjälpa ett expanderande IT-företag att flytta till nya, större lokaler, berättar Magnus. De frågade om jag kände till något företag som skulle kunna ta hand om städningen i de nya lokalerna. Jag erbjöd mig på stående fot att ta uppdraget, fortsätter han. Brorsan hade en dator och ett vilande handelsbolag som jag kunde använda. Och så var företaget igång jag halkade in i städbranschen på ett bananskal. Magnus hade ingen tidigare erfarenhet av professionell städning, men säger sig vara pedant. Jag tog alldeles för mycket betalt och städade alldeles för noggrant, men kunden var nöjd och jag bestämde mig för att ha som affärsidé att sälja mina tjänster till snabbväxande IToch mediabolag. Där fanns en växande marknad som värderade service och inte var priskänslig. De säljsamtal jag ringde när jag var nystartad är de enda jag har gjort under alla dessa år, berättar Magnus. Sedan har försäljningen ökat genom referenser från nöjda kunder och annonsering i Gula Sidorna och på Internet. De första åren arbetade Magnus dag och natt. Delar av släkten och det privata kontaktnätet anlitades för att få det att fungera. Han tog också uppdrag som underleverantör till en etablerad städfirma. De lärde mig mycket, både om att städa och om prissättning och anbudsgivning, säger Magnus anställde han en person hade Städbolag Ett ytterligare några anställda och omsatte fyra miljoner. Då brast den berömda IT-bubblan och företaget förlorade en del kunder. I den vevan lyckades vi ta del av kommunens upphandling och fick flera uppdrag i kommunens lokaler. Samtidigt skedde en omfattande privatisering och vi fick flera kunder bland de nya barnomsorgsföretagen. Idag har Städbolag Ett en mix av kunder bland kommuner, privata företag och hotell. Geografiskt finns de från Stockholms innerstad till Uppsala. Magnus Elfstrand, VD Städbolag Ett Min högsta önskan är att det ska bli skattelättnader på hushållsnära tjänster, säger Magnus. Det skulle ge oss en stark tillväxt eftersom en sådan reform säkert skulle innebära stor efterfrågan i vårt närområde. Vi vill gärna växa och kunna anställa fler. Vilka är företagets framgångsfaktorer? Det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt och att vara beredd när chansen dyker upp, svarar Magnus. Dessutom är det viktigt att alltid vara tillgänglig i en servicebransch som vår. Vi anlitar exempelvis ett callcenterföretag så att det alltid finns någon som svarar när kunden ringer oavsett tid på dygnet. Arbetsledningen är tillgänglig dygnet runt via sina mobiler och jag med för den delen. Jag har också alltid försökt hålla mig till det som jag är bra på och anlita andra för det som jag inte vill eller hinner utföra. Vi insåg tidigt att det var bäst att outsourca all administration och ägna all tid åt våra uppdragsgivare. Men nu när företaget vuxit till sig arbetar min fru Pernilla med all ekonomi och personaladministration i företaget. Magnus känner sig smickrad och hedrad av att utsetts till Årets Företagare Den här utmärkelsen skapar verkligen positiv energi inför framtiden. Grattis & lycka till! Juryns motivering Årets Företagare 2006 Magnus Elfstrand Om varje småföretagare skulle anställa en eller två personer skulle svenskt näringsliv gå en blomstrande framtid till mötes. Magnus Elfstrand, VD för Städbolag Ett, tvekar inte att vara personalansvarig för 90-talet anställda med siktet inställt på ännu fler, trots att städbranschen av tradition är känd för sina personalproblem. Småföretagarnas dilemma är ofta att gå från entreprenör till ledare. Det är en sak att ha en bra affärsidé och utveckla den. Det är en helt annan utmaning att få medarbetarna att göra som man själv vill, fast av egen fri vilja. Naturlig pondus. I och med att Magnus var tvungen att ta i personalproblemen redan från början, har han också utvecklat en naturlig pondus och förmåga att skapa goda relationer, både till medarbetare och kunder. I hans ledarfilosofi ligger att göra företagandet till en livsstil och satsa på utveckling, goda förebilder och kvalitativ tillväxt. Tillväxt är bra och eftersträvansvärt endast om de totala uppoffringarna är mindre än belöningarna. I en mycket stor del av våra småföretag tycks man tro att så skulle bli fallet, därför väljer de flesta att låta bli att växa. Vi lyfter fram Magnus Elfstrand som Årets Företagare, därför att vi tycker att det behövs flera företagare, som vågar låta företaget växa, för att bli stort! Årets Gazellföretag 2005 och Årets Företagare i Täby

10 Nytt & nyttigheter Årets Övertagare en bra kvinnlig förebild i en mansdominerad bransch Jan Carlzon ny styrelseordförande På Företagarnas kongress i Stockholm i maj valdes Jan Carlzon till ny styrelseordförande i Företagarna. Jan Carlzon är en känd företagsprofil, bland annat från sin tid som företagsledare i Vingresor och SAS. Han är numera väletablerad som entreprenör och affärsängel med delägarskap och styrelseuppdrag i flera olika företag. Han har dessutom egna företaget Image Plus AB. Jag har en ny dröm för Sverige, en dröm där vi går från jante till hjälte att våga starta eget, sade Jan Carlzon i sitt tacktal på kongressen. Jag ser hellre människor som utvecklar flygplan än människor som utvecklar fallskärmar. Kaj Mickos ny ordförande i Stockholms Län Vid Företagarna Stockholms läns årsmöte i Huddinge den 8 april valdes Kaj Mickos från Nacka till ny ordförande. Kaj Mickos är adjungerad professor i Innovationsteknik och en av Sveriges mest erfarna innovationsrådgivare med ett flertal egna patent och egna företag. Idag arbetar han huvudsakligen som innovationsrådgivare för Stockholms stad. Fram till rikskongressen 2006 var han förste vice ordförande i Företagarnas riksstyrelse. Första utnämningen till Årets Övertagare får Ann-Christine Andersson. Tillsammans med sin bror Thomas Larsson har hon övertagit Uno Larsson & Son Plattsättning AB, ett väl etablerat företag med 17 anställda som drivits av pappa Uno i mer än 40 år. Jag är både glad och överraskad över utmärkelsen, säger Ann-Christine. Förhoppningsvis kan det inspirera andra framför allt döttrar, att våga ta över företag i traditionellt manliga branscher. Som ung utbildades sig Ann- Christine till undersköterska. Efter ett antal år i yrket bestämde hon sig för att vidareutbilda sig till ekonom 1989 och år 2002 startade hon egen redovisningsfirma. Jag har haft mitt företag i pappas lokaler och har också successivt tagit över mer och mer ansvar för Uno Larssons ekonomi, berättar hon. Sedan ett år tillbaka äger hon företaget tillsammans med brodern Thomas som också är plattsättare och som har jobbat i företaget sedan Han var den förste att anställas i det enmansföretag som fadern drivit sedan Sedan dess har mycket hänt. Idag är det ett blomstrande företag, med kontor i ett eget hus i Arninge, som sysselsätter 16 plattsättare. Både mamma och pappa jobbar i företaget, men har nu valt att trappa ner. Därför har vi anställt en arbetsledare till och vi räknar med att anställa fler plattsättare eftersom det byggs mycket, berättar Ann-Christine. Senaste bokslutet låg omsättningen på 12 miljoner kronor. I familjen har det länge stått klart att Ann-Christine och Thomas skulle ta över en dag. Rollfördelningen mellan de båda ägarna är klar. Thomas fortsätter som arbetsledare medan Ann-Christine ägnar sig åt ekonomi och personalfrågor Ann-Christin Andersson, VD och agerar ansikte utåt. Bland annat har jag under året gått en ledarskapsutbildning som hjälpt mig att växa in i min nya roll, berättar hon. Bland annat försöker jag hinna med att åka ut och hälsa på killarna när de är ute på jobb. Pappa Uno finns fortfarande kvar i företaget. Hur fungerar det? Det gäller för mig att visa vad jag vill och stå för det och sedan vara tuff nog att driva igenom det. Men vi har högt i tak och ett öppet klimat så det ska nog inte vara något problem. Juryns motivering Årets övertagare 2006 Ann-Christine Andersson När det stod klart att syskonen Ann- Christine och Thomas skulle överta pappa Unos livsverk, Uno Larsson Plattsättning i Arninge, föll det sig ganska naturlig att Ann-Christine skulle hålla i rodret. Ann-Christine har en naturlig fallenhet för att planera och organisera eftersom hon drivit egen redovisningsbyrå. Ekonomisk kompetens kombinerat med en bakgrund i vården låter som en utmärkt grund för att styra och leda plattsättare. Annki, som är väl medveten om att det ställs helt nya krav på en företagsledare idag, jämfört med när pappa startade en gång i tiden, satsar både tid och pengar på att utveckla ledarkompetensen hos sig själv och ledningsgruppen, som förutom henne själv består av brorsan + nyanställd arbetsledare, för att inte bli morsa på jobbet! Vi tycker att Annki är en mycket bra förebild för alla döttrar, som tvekar att ta på sig ledarkostymen och införa mer av delaktighet och individuellt ansvarstagande som affärsidé! 10

11 Årets Unga Företagare goda representanter för framtidens ledarskap Trots sin ungdom är det tre rutinerade grabbar som får känna sig utvalda när de som första företag utses till Årets Unga Företagare. Sedan 2003 driver de ABC Skoltröjor AB som säljer skoltröjor och studentmössor till skolor runt om i Sverige. Alexander Grape, Babak Faramarzian och Tomas Sundh tog studenten vid Åva Gymnasium år De är alla 25 år och före detta skolkamrater och har drivit företag tidigare. Alexander startade ett webbföretag redan när han gick i nian. Babak och Tomas hade ett företag inom grafisk design i drygt ett år. Det var ett uppdrag att designa tröjor som gav oss idén att starta försäljning, berättar Tomas. Alexander hade sålt sitt företag och ville gärna vara med, så vi startade ABC Skoltröjor AB och började i den lokal där vi hade vårt grafiska designföretag. Redan från början satsade de på försäljning i hela Sverige. De tryckte upp en broschyr och skickade ut till skolor i hela landet. Därefter kontaktade de elevrådet på högstadier och gymnasier, bokade in kundbesök och åkte ut och visade upp kollektionen av tröjor och byxor. Vi upptäckte snart att skoltröjor och liknande inte är lika populärt ute i landet som i storstäderna, berättar Alexander. Det var då vi började med studentmössor, som numera är vår största produkt. ABC Skoltröjor har haft en stark tillväxt sedan starten, från 1,7 mkr i omsättning år 2003 till idag budgeterade 20 mkr. Företaget har 11 fast anställda samt ett antal extraanställda under högsäsong. Den infaller september till januari då säljarna åker runt på kundbesök i hela landet. De tre ägarna har delat upp ansvaret emellan sig. Babak är försäljningsansvarig och personalchef, Tomas har huvudansvaret för företagets ekonomi och Alexander har hand om teknisk utveckling och IT. Företaget har investerat en hel del i system och utrustning för att hantera de ökande Alexander Grape, Babak Faramarzian och Tomas Sundh, ABC Skoltröjor AB försäljningsvolymerna med tillhörande logistik. Det är förstås kul att vi har fått den här utmärkelsen, säger Babak. Men vi ser oss inte som några unga företagare, utan som ett företag som alla andra. Vi satsar på att bli ett gasellföretag. Egentligen fattas det bara en årsredovisning innan vi nått dit, säger Alexander. Tomas, som medverkat och agerat mentor inom Ung Företagsamhet i Stockholm, ger rådet till andra företagare, oavsett ålder: Man måste ha vilja och drivkraft och vara beredd att jobba mycket i början. Sedan gäller det att vara uthållig trots att man inte tjänar så mycket i början. Vi hade t ex ingen lön de första åren. Juryns motivering Årets Unga Företagare 2006 Alexander Grape, Babak Faramarzian och Thomas Sundh Delat ledarskap framtidens modell? En mycket utbredd attityd hos förra generationen företagare är kan bäst själv! Risken med den attityden är att man också får göra mycket själv och i värsta fall omger sig med hjälplösa medarbetare eller medarbetare som tar det lugnt, därför att chefen alltid fixar problemen. Att redan från början i sitt företagande inrikta sig på att komplettera sin egen kompetens med andras och att ta till sig kompetens utifrån vid behov är troligtvis framtidens modell. Ingen orkar längre ha monopol på problemlösning och kunnande. För årets unga företagare verkar detta falla sig naturligt, därför är det inte heller så utmejslat vem som är VD. En mentor har man också till förfogande när egna erfarenheter inte räcker till. För att Sverige ska utvecklas som företagarland behöver vi flera, som redan i skolan satsar på att starta eget. Lång teoretisk utbildning är ingen garanti för arbete, medan stark drivkraft är nästan alltid leder till framgång. Kunskaper kan man skaffa sig under resans gång. Vi lyfter fram årets unga företagartrio, därför att de representerar framtidens ledarskap, som bygger på gott självförtroende och mångfald. Har du förslag på kandidater inför nästa års utmärkelser? Tipsa oss gärna om företagare i Täby kommun, som du tycker har utfört en prestation och som genom sitt sätt att vara och driva sina företag fungerar som goda förebilder och inspiratörer. Kontakta Leif Wrenkler: Tel: E-post: 11

12 September KALENDARIUM HÖSTEN /9 kl Affärsträff Täby på Såstaholm Torsdag den 7 september är det dags för höstens första affärsträff, då vi företagare i Täby minglar och lär känna varandra över en god buffé samtidigt som vi också får lära oss något nytt. Den här gången träffas vi på Park Inn Såstaholm. Herrgården som numera är hotell- och konferensanläggning var tidigare känt som Höstsol, en hemvist för pensionerade skådespelare. Något som vi får veta mer om under kvällen. Varje tisdag hela året Affärsträffar på United Spaces Företagarna i Stockholms län fortsätter med sina populära affärsträffar i höst också. Höstens första träff äger rum den 29 augusti på United Spaces, Vasagatan 11, 1 tr. Varje tisdag träffas vi kl Efter inledande mingel får medlemmar möjlighet att presentera sitt företag. Ta med visitkort och informationsmaterial om ditt företag och gärna en kollega som ännu inte är medlem i Företagarna. Ingen föranmälan behövs. Mer information finns på Oktober 13/10 kl Täby Företagarträff på Täby Park Hotel Se separat notis på sid 8. Anmälan på: /10 Företagssimulering med övernattning på Såstaholm Den oktober vill vi ge dig och ditt företag en stimulans som kommer att ge utdelning under många år framöver. Med hjälp av Celemis Livon, får du tillsammans med andra företagare driva fyra konkurrerande företag under 5 år, som alla kämpar om andelar på marknaden. Målet med träffen är att på ett handgripligt sätt utveckla deltagarnas förståelse för företagets strategiska planering vad gäller profilering, marknadsföring, prissättning och konkurrens. Det kan bli ditt mest spännande dygn! Antal deltagare: st Pris: 2.000:- + moms (40% rabatt!). Mat och logi tillkommer. November 29/11 kl Affärsträff Täby på ny restaurang i Hägernäs Strand Den 29 november inbjuder vi åter till affärsträff innan julförberedelserna tar vid. Vi räknar med att samtidigt kunna bekanta oss med den nya restaurang som öppnar i Hägernäs Strand i höst. Till Affärsträffarna är alla Täbys företagare välkomna att delta. Anmäl din e-postadress till: så får du en inbjudan inför varje evenemang. Ta gärna med en kund/kollega till träffarna och glöm inte visitkorten! Föranmälan: se ovan Pris: Affärsträffar medlemmar 375:- inkl. moms. Ej medlemmar 575:- inkl. moms. Bli medlem du får mycket tillbaka!

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft Goda förebilder ger kraft Utmärkelser inspirerar sid.3 Årets Företagare 2005 sid.7 Samverkan i Täby & Norrort sid.8 Företagarnas tiopunktsprogram sid.9 Täbyinitiativ med matchmaking sid.9 Norrortsledarna

Läs mer

Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004

Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004 Enkätsvar Så här tycker medlemmarna. sid. 3 Debattinlägg om medlemsavgiften. sid. 4 Företagarforum Från vision till verklighet. sid. 5 Stipendiefonden För att uppmuntra och inspirera. sid. 6 Vem blirårets

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer