Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan."

Transkript

1 Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Våra gränser ändras sid 2. Företagarnas Hus i Täby sid 3. Delas visionen om ett Näringslivscentrum? sid 4 Vi vill återta tätpositionen sid 6. Omfattande kartläggning av företagen sid 7. Årets Företagare 2006 sid 9. Årets Övertagare sid 10. Årets Unga Företagare sid 11. Höstens affärsträffar sid 12. Företagarna Täby 2006

2 STYRELSE Leif Wrenkler, ordförande Karnag AB tel: , fax: e-post: Britt Söderström, vice ordförande FOKUSERA Sverige AB tel: , fax: e-post: Clary Nejdhammar, kassör/sekreterare Information Täby tel: , fax: e-post: Mari Wintjens, ledamot Wintjens Information AB tel: , fax: e-post: Lennart Lindström, ledamot BVT Bygg AB tel: , fax: e-post: Iréne Broms-Lindeberg, ledamot Broms Ordverkstad tel: , mobil: e-post: Richard Sjöberg, suppleant Dryckeskompetens tel: , mobil: e-post: VALBEREDNING Pia Winnberg-Lindqvist Habiliteket AB Tel: E-post: Sverre B Svahnström Advokatfirman Svahnström Tel: E-post: Magnus Söderberg Synvårdsmottagningen i Täby Centrum Tel: E-post: Anders Gavlevik Fragancia Handels AB Tel: E-post: Denna tidskrift är utgiven av FÖRETAGARNA TÄBY c/o Nejdhammar, Pauli Väg 3, Åkersberga Telefon/fax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Ansvarig utgivare: Leif Wrenkler Redaktion/projektledning: Mari Wintjens Redaktion/produktion: Carport reklambyrå Text & foto: Iréne Broms-Lindeberg Tryckning: Tabrin Tryck Omslagsbild: Carport reklambyrå Våra gränser ändras Det händer en hel del nytt i vår omvärld som påverkar även oss företagare i Täby. Alla har vi under några år kunnat läsa och höra om framförallt större företag som flyttat österut med sin produktion. Det var bara något drygt år sedan de lade ner fabriken i Västervik och 1500 personer miste sitt arbete. I Västervik klev några eldsjälar fram och uppmanade staden och trakten till skärpning och mobilisering. Redan under denna korta tid har nästan hälften fått nya arbeten. Det är just på detta sätt vi måste agera om vi ska klara globaliseringens negativa konsekvenser. Vi måste helt enkelt samverka och höja tekniknivån på våra produkter och tjänster då kan vi konkurrera framgångsrikt! Det är här som geografiska gränser får en annorlunda innebörd. De gamla kommun- och länsgränserna får mindre och mindre betydelse. Idag sätter vi inom näringslivet gränsen runt dem vi samverkar med eller har nytta av. En ny gräns är Mälardalsområdet, där många kommuner, län och landsting nyligen har startat ett samarbete inom Stockholm Business Alliance och som har inregistrerat ett nytt kaxigt varunamn: Stockholm The capital of Scandinavia. Vi är glada att konstatera att Täby kommun har anslutit sig. Allt går ut på att samverka och marknadsföra Mälardalen på våra viktiga exportmarknader. Ett annat initiativ är Norrorts Rådslag där Stockholmskommuner i norr har satt igång ett projekt för att kartlägga vår infrastruktur, företagsklimat, utbildning, bostads- och arbetsplatsområden. Allt för att sedan optimera våra resurser och sätta mer kraft bakom våra gemensamma behov. Stockholm Nordost är ett samverkansprojekt mellan de sex kommunerna utmed E18 (Norrtäljevägen). Samtliga har i respektive fullmäktigeförsamling beslutat om en Vision som sträcker sig fram till år Tillsammans beräknas vi då ha växt från dagen invånare till ca Slutligen kommer vi in i vår roll Företagarna Täby. Vi har under två år haft en vision om att skapa något i stil med Upplands Väsby Promotion (UVP) som är den naturliga kontaktpunkten för näringslivet i Upplands Väsby. Tillsammans med Täby Kommun Handelskammaren och Arninge Företagareförening har vi nu kommit så långt som att vi till våren 2007 ska kartlägga näringslivet i Täby så att vi har korrekt och fördjupad information om företagens behov och kan göra en plan för hur vi ska möta dessa behov inom ramen för det som fått arbetsnamnet Täby Näringslivs Centrum (TNC). Mer information om detta kan ni läsa om på följande sidor. Välkommen till ett nytt spännande och aktivt år med Företagarna! Styrelsen 2006 Iréne Broms-Lindeberg, Mari Wintjens, Clary Nejdhammar, Britt Söderström, Leif Wrenkler, Lennart Lindström, Richard Sjöberg. FOTO: MAGNUS SVENSSON Leif Wrenkler Ordförande Företagarna Täby

3 Drömmen om ett Företagarnas Hus i Täby Företagarna Täby har i flera år närt en dröm att skapa en samlingsplats för näringslivet i kommunen, ett Företagarnas Hus. Vi har frågat några av företagarna i kommunen om de delar den drömmen. Tillsammans med Handelskammaren arbetar Företagarna Täby med visionen att skapa ett Täby Näringslivscentrum (TNC). Förebilden finns i Upplands Väsby där företagen och kommunen samarbetar genom Upplands Väsby Promotion (UVP) för att skapa ett expansivt och livskraftigt näringsliv. Hälften av finansieringen kommer från näringslivet och hälften från kommunen. Vad skulle då ett Näringslivscentrum kunna innebära? I samarbete med kommunen och med lokala företag ska TNC erbjuda: Samlingsplats för kommunens företag Information och kontaktförmedling Rådgivning Utbildning, coaching och mentorstöd Supportcenter för nyföretagare Projekt och annan uppdragsverksamhet Samarbete mellan skola och näringsliv En interaktiv kommunikationsportal Delas den visionen av företagen i kommunen? Den kartläggning av företagen som nu genomförs kommer förhoppningsvis att visa att så är fallet. För att få en indikation har vi redan nu ställt tre frågor till några Täbyföretagare. Läs deras svar på sid. 4 och Skulle du som företagare ha nytta av en sådan samlingsplats för företag i Täby? 2. Tror du att ett TNC kan bidra till att skapa ett mer positivt företagsklimat i kommunen? 3. Vad tycker du är den viktigaste uppgiften för ett TNC? Full satsning för att kunna optimera våra resurser och sätta mer kraft bakom våra gemensamma behov. Britt Söderström, Fokusera AB Britt Söderström är vice ordförande i Företagarna Täby och vår representant i samarbetsgruppen Täby Näringslivsrådslag samt kvinnlig företagare. Britt är delaktig i visionen om ett Företagarnas Hus. Jag skulle absolut ha nytta av en samlingsplats för företagare, säger hon. En viktig del av framgången som företagare är att bygga och underhålla sina nätverk. Du måste hela tiden få ny input och nya kontakter. Ett Näringslivscentrum skulle utan tvekan bidra till ett positivare företagsklimat. Jag har arbetat i kommuner där de har ett sådant centrum och där finns en helt annan företagaranda. Vi behöver samarbeta mer med varandra och med kommunen. Den viktigaste uppgiften skulle vara att sätta Täby på kartan och locka ungdomar att stanna här och våga starta eget, locka hit företag från andra delar av landet samt att ge alla våra duktiga Täbyföretagare motivation, självförtroende och kraft att utveckla sina företag, expandera och våga anställa. Vi behöver en naturlig samlingsplats, ett Mecca, för entreprenörer i Täby. 3

4 Delas visionen om ett Näringslivscentrum i Täby av företagen i kommunen? Ja, vi skulle nog kunna ha nytta av ett näringslivscentrum, säger han. Även om det är svårt att säga på vilket sätt innan det faktiskt finns. Jag tror absolut att det skulle bidra till ett mer positivt företagsklimat i kommunen. De viktigaste uppgifterna för ett näringslivscentrum skulle nog vara att bistå nya företag men också att vara rådgivare åt etablerade företag inom olika områden, säger Anders Gavlevik. Det är absolut värt att pröva. skulle vara positivt för företagsklimatet i kommunen. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa till att skapa en positiv bild av Täby för företag och en positiv inställning till företag hos invånarna och kanske framför allt skolan. Där tror jag att man kan göra den största nyttan, genom att exempelvis hjälpa skolor med praoplatser, förmedla studiebesök och sprida budskapet om företagandes själ bland skolornas elever. Anders Gavlevik, Fragancia Fragancia Handelshus importerar livsmedel och säljer till lågprismarknader. Företaget har fem anställda och har sitt kontor i företagshuset Kardborren på Kanalvägen i Täby. Ägare och VD är Anders Gavlevik. Decerno Wilhelm Arnör, Decerno Decerno är ett IT-företag i Näsby Park som utvecklar och säljer systemlösningar till kunder över hela Sverige. Företaget startade 1984 och har idag ett 30-tal anställda. Decerno ingår i koncernen DecernoGruppen med ett 90-tal anställda spridda på flera orter i Sverige. Wilhelm Arnör är VD för Decerno. Den direkta nyttan med ett näringslivscenter i Täby är nog inte så stor för vårt företag, säger Wilhelm Arnör. Den indirekta nyttan är dock större. Och jag tror absolut att det Kjell Sundqvist, Plåt & Mekano Plåt & Mekano i Täby AB Kjell Sundqvist är försäljningschef på Plåt & Mekano i Täby AB, ett familjeföretag som har haft Täby som bas sedan mer än 20 år. Företaget legoproducerar artiklar i tunnplåt till svensk industri. Fabriken ligger i Täby Kyrkby. Företaget har 40 anställda. Vi skulle nog ha nytta av en samlingsplats för företag i Täby, förutsatt att det involverar alla typer av företag. Det kan annars lätt bli en tyngdpunkt på rena tjänsteföretag i de här sammanhangen, säger Kjell Sundqvist. Han tror också att ett näringslivscentrum definitivt skulle gynna företagsklimatet i kommunen. Det är alltid enklare och bekvämare att jobba lokalt så långt det går. Bra kontakter och en dialog mellan oss i näringslivet gör det även lättare att påverka lokala politiker och beslut. Den viktigaste uppgiften för ett näringslivscentrum skulle vara att skapa kontakt mellan skola och näringsliv, tycker Kjell Sundqvist. Det skulle också vara värdefullt om vi kunde få Täbys internationella företag att delta mer aktivt på Företagarträffen, avslutar Kjell. 4

5 Ulf Ribbenstedt, Kiilto AB Kiilto AB är ett säljbolag i en finsk koncern och har funnits i Täby med kontor och centrallager sedan1987. Företaget har 20 anställda i Sverige och säljer byggkemiska produkter som olika typer av lim, lacker, plattsättningsmaterial med mera. Ulf Ribbenstedt är VD. Vi skulle nog ha nytta av ett näringslivscentrum, men det beror förstås på vad det kan erbjuda. Om det finns lokal kompetens och kunskaper inom områden som vi har nytta av är vi intresserade. Jag har alltid haft en positiv bild av företagsklimatet i Täby men jag tror säkert att det skulle kunna lyfta särskilt de mindre företagen på ett positivt sätt, fortsätter Ulf Ribbenstedt. Den viktigaste uppgiften måste vara att underlätta för företagande och erbjuda olika typer av kunskap och kompetens. Det skulle också kunna underlätta för företag att hitta samarbetsmöjligheter. Lotta Mossberg, Täby Galopp FOTO: STEFAN UPPSTRÖM Täby Galopp Täby Galopp är väl känt för de flesta både i och utanför Täby. Dess VD sedan några år tillbaka är Lotta Mossberg. Vi vill nå alla företag i Täby och skulle helt klart ha nytta av en gemensam samlingsplats, säger hon. Jag tror starkt på nätverk och utbyte mellan företag så det skulle säkert bidra till ett positivare företagsklimat. I Täby finns ju många små företag, utan anställda och utan egna lokaler. För dem är det extra viktigt med nätverk och inspiration från andra företagare. Den viktigaste uppgiften för ett näringslivscentrum är därför helt enkelt att erbjuda en fysisk samlingsplats för företagen, säger Lotta Mossberg. Men också en mer symbolisk i form av samlad kunskap och information. MEDLEMSFÖRMÅN Med den storköpsfördel det innebär att upphandla försäkringar för medlemsföretag har Företagarna sedan tidigare ett antal olika försäkringar som kan tecknas av alla medlemmar. De finns alla inom GARANT-familjen och omfattar exempelvis sjukförsäkring, inkomsskydd, företagsförsäkring samt försäkringar för de anställda. Mer information om de försäkringar som erbjuds hittar du på under Medlemstjänster. 5

6 Joachim Danilesson, kommunchef Vi vill återta tätpositionen Täby har rasat från 5:e till 18:e plats på Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Vi har siktet inställt på att återta tätpositionen, säger kommunchef Joachim Danielsson och nämner ett antal åtgärder som han hoppas hjälper till. Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning bland Sveriges företag. I årets undersökning deltog totalt företag. Tillsammans med statistik kring faktiska förhållanden, t.ex. kommunens utbildningsnivå, företagande och marknadsförsörjning, bildar enkätsvaren från företagen underlag till ett betyg på företagsklimatet i respektive kommun. Och i årets mätning fick alltså Täby sämre betyg än tidigare år. En del av raset beror dock på att en del kommuner fått bättre betyg än tidigare år. Högst placerade sig Vellinge kommun i Skåne, följt av Danderyd, Solna och Sollentuna. Sedan mätningen genomfördes har vi påbörjat en rad åtgärder, fortsätter Joachim Danielsson. Den viktigaste är nog det fördjupade samarbetet med näringslivet där vi bland annat enats om gemensamma mål. Ett sådant gemensamt mål är att försöka få till stånd en förbättring av kollektivtrafiken i nordost genom att gemensamt utöva påtryckningar på de statliga och regionala myndigheter som bestämmer över kollektivtrafikens utbyggnad. Ett annat gemensamt mål är utbyggnaden av Arninge handelsområde och hela företagsområdet. De ska vara fullt utbyggda år 2015 respektive år Utbyggnaden har ett nära samband med möjligheterna att etablera ett snabbtåg mellan Stockholm och Norrtälje, den så kallade Roslagspilen, som är en del av det ovan nämnda trafikmålet. Det förutsätter förstås också befolkningstillväxt i regionen, säger Joachim. Kommunen vidtar också en rad mer omedelbara åtgärder för att underlätta för näringslivet. Den kartläggning av företagen som nu genomförs hoppas vi mycket på, säger Joachim. Den ska landa i att vi här i kommunen bättre vet hur vi ska möta våra företag och tillgodose deras behov. Andra åtgärder är utökat stöd till Nyföretagarcentrum, översyn av kommunens webbplats för att den ska bli mer näringslivsanpassad samt återkommande träffar mellan kommun, skola och näringsliv. När norrortsleden öppnar kanske vi också blir attraktivare för företagsetableringar, avslutar Joachim. Idag har vi ett lite knepig marknadsläge jämfört med kommunerna utefter E4:an. Philippa Reinfeldt, kommunstyrelsens ordförande Philippa Reinfeldt om samverkan med företagen Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Täby näringsliv. Vi har korta beslutsvägar och vi har under de senaste åren exempelvis arbetat för att förbättra servicen till företagen i kommunen. Vi träffar regelbundet representanter för företagarföreningarna och Handelskammaren för att diskutera såväl aktuella som långsiktiga frågor med anknytning till näringslivet och kommunens utveckling. Täby kommun är på väg in i en kraftig utvecklingsfas genom det pågående översiktsplanearbetet där ambitionen är att öka kommunens invånare med 20~000 personer och samtidigt säkerställa att nya arbetsplatsområden tas fram. Det innebär bland annat att Arningeområdet kommer att expandera. Vi vill också utveckla Täby Centrum genom exempelvis fler parkeringsplatser. Täbys läge kommer att bli än mer attraktivt när Norrortsleden snart släpps på med snabb anslutning till E4 och Arlanda. 6

7 Omfattande kartläggning av företagen i Täby kommun Kommunen och de lokala näringslivsorganisationerna har under en längre tid diskuterat möjligheterna till gemensam kraftsamling för att skapa samverkan och en ömsesidig förståelse för företagens situation i Täby. Leif Wrenkler, ordförande i Företagarna Täby, berättar om hur uppläggningen och genomförandet ska ske. Syftet är att ta reda på företagens tillväxtplaner, samverkansintressen, hot och möjligheter samt behov av insatser från kommunen och de lokala näringslivsorganisationerna. Bland annat kan det ge kommunen ett beslutsunderlag för att sedan kunna gå vidare med olika serviceinsatser gentemot företagen, säger Leif Wrenkler. Det talas om gemensam kraftsamling. Vilken roll har de lokala näringslivsorganisationerna när det gäller undersökningen? För att kunna göra en bra kartläggning har vi tagit hjälp av ett professionellt undersökningsföretag, dels som bollplank i samband med frågeställningar och analys, dels för att få tillgång till dataprogram som kan bearbeta resultaten. Företagarna Täby har lovat att stå för den kostnaden men räknar med att få med de andra lokala näringslivsorganisationerna som medfinansiärer, säger Leif. Både Handelskammaren i Täby och Arninge Företagarförening är med i samverkansgruppen tillsammans med kommunen och Företagarna Täby vid utformningen av kartläggningen. Det finns cirka registrerade företag i Täby varav många enmansoch deltidsföretag. Enkätundersökningen utgör den första delen av kartläggningen och kommer att gå ut till alla företag som har minst en anställd och minst en halv miljon kronor i omsättning, ett urval som ger cirka företag. Efter det att svaren på enkätundersökningen bearbetats och analyserats följer en andra, mer kvalitativ del av kartläggningen, nämligen de djupintervjuer med företagsledare som man räknar med att genomföra under oktober till december. Från enkätundersökningen kommer vi att få viktig information som kan bilda underlag för frågor i dessa djupintervjuer, menar Leif. Och jag hoppas förstås att de utvalda företagarna vill ställa upp och medverka. De får ju faktiskt en unik möjlighet att vara med och påverka genom sin medverkan, lägger han till. Enligt tidplanen ska hela kartläggningen vara klar till i januari 2007 då den kommer att redovisas för både kommunledningen och näringslivsorganisationerna. Naturligtvis hoppas jag att vi kan hitta ett bra sätt att sprida den till andra intresserade också, avslutar Leif Wrenkler. Nytt & nyttigheter Företagarnas nya webbplats Under våren har Företagarna profilerat om sin webbplats, Här hittar du aktuella nyheter och kommentarer samt information om medlemsförmåner och aktiviteter. Du kan också registrera dig som medlem direkt på webben. Här finns också länkar till regionernas och lokalföreningarnas egna webbplatser. Start-Up paket för nyföretagare Som nybliven företagare behöver du råd, stöd, kunskaper och kontakter. Av erfarenhet vet vi också att du behöver ett bra försäkringsskydd nu när du ska stå på egna ben. Ett medlemsskap i Företagarna löser båda sakerna. Nu finns Företagarnas Start-Up paket där du får både medlemsskap och försäkring till ett mycket förmånligt pris. Gäller dig som är under 50 år, har startat företag de senaste två åren och inte tidigare varit medlem i Företagarna. För mer info: 7

8 Täby Företagarträff! Fredag den 13 oktober 2006 på Täby Park Hotel kl Ställ ut ditt företag eller mingla, ät en god lunch, träffa representanter från näringslivet i Täby och stimulera de lokala kontakterna! Den traditionella Företagarträffen, även kallad Stora visitkortsbytardagen arrangeras av Handelskammaren, Företagarna Täby och Täby Kommun. Välkomna! För mer information/anmälan: Presentera ditt företag på regionens webbplats! Under sektionen Möt våra medlemmar i Stockholms län hittar du andra medlemmar som presenterat sig. Du kan själv lägga in presentationen med bild och logotype direkt på: FOTO: MAC LENNART LINDSKOG Företagare behöver också uppmuntran! Det är sällan man får en klapp på axeln som företagsledare säger Årets Företagare i en kommentar till sin utnämning. Företagarna Täby vill gärna ge fler klappar på axeln till företagare som arbetar hårt och som lyckas driva och utveckla sina företag på en många gånger allt tuffare marknad. Under mer än tio år har vi uppmärksammat Årets Företagare i Täby. Från och med i år vill vi utöka kretsen av företag som får uppmärksamhet och uppmuntran. Därför utser vi också Årets Unga Företagare och Årets Övertagare bland företag i Täby. Utmärkelsen Årets Företagare är ett hederstecken till en enskild företagare som under året utfört en prestation i sin kommun. Årets Företagare utses av Företagarna Täby i samråd med Täby Kommun. Priset delas ut på Täby Företagarträff och består av ett diplom och en statyett. Den nominerade till utmärkelsen ska uppfylla följande kriterier: Äga och driva ett eget företag Uppvisa god lönsamhet Vara en god förebild Sakna betalningsanmärkningar Tidigare mottagare av utmärkelsen 1993 Lennart Schmidt Täby Lås 1994 Werner Schäfer Big Image 1995 Ulf Kornehed Mr Cap/Beltek Trading AB 1996 Pia Winnberg, Karin Johansen, Caroline Wrangel Habiliteket 1997 Lotta Nyholm, Lasse & Per Bengtsson Bengtssons Smide 1998 Annika von Peltzer, Elisabeth Edin, Thomas Björkman, Ostbörsen 2000 Riccardo Mondolfi Matric 2001 Magnus Söderberg Synvårdsmottagningen i Täby C 2002 Eva-Marie Nydahl Evema 2003 Kärstin Hultman Täby Friskola 2004 Lennart Lindström BVT Bygg AB 2005 Rickard Hannerell, Henrik Nilsson Inrego 8

9 Årets Företagare vågar låta företaget växa för att bli stort I drygt tio år har Magnus Elfstrand drivit och utvecklat sitt företag, Städbolag Ett, från enmansföretag till idag 90-talet anställda. Förra året utsågs företaget till ett av Sveriges 652 gasellföretag. I år får Magnus utmärkelsen Årets Företagare i Täby. Berättelsen om hur Magnus blev företagare är ganska fantastisk. Efter att ha jobbat inom hotell och restaurang ett antal år bestämde sig Magnus för att bli fastighetsmäklare hade han just avslutat sin utbildning, jobbade extra på hotell och väntade sitt första barn tillsammans med hustrun Pernilla. Genom en granne fick jag ett extraknäck att hjälpa ett expanderande IT-företag att flytta till nya, större lokaler, berättar Magnus. De frågade om jag kände till något företag som skulle kunna ta hand om städningen i de nya lokalerna. Jag erbjöd mig på stående fot att ta uppdraget, fortsätter han. Brorsan hade en dator och ett vilande handelsbolag som jag kunde använda. Och så var företaget igång jag halkade in i städbranschen på ett bananskal. Magnus hade ingen tidigare erfarenhet av professionell städning, men säger sig vara pedant. Jag tog alldeles för mycket betalt och städade alldeles för noggrant, men kunden var nöjd och jag bestämde mig för att ha som affärsidé att sälja mina tjänster till snabbväxande IToch mediabolag. Där fanns en växande marknad som värderade service och inte var priskänslig. De säljsamtal jag ringde när jag var nystartad är de enda jag har gjort under alla dessa år, berättar Magnus. Sedan har försäljningen ökat genom referenser från nöjda kunder och annonsering i Gula Sidorna och på Internet. De första åren arbetade Magnus dag och natt. Delar av släkten och det privata kontaktnätet anlitades för att få det att fungera. Han tog också uppdrag som underleverantör till en etablerad städfirma. De lärde mig mycket, både om att städa och om prissättning och anbudsgivning, säger Magnus anställde han en person hade Städbolag Ett ytterligare några anställda och omsatte fyra miljoner. Då brast den berömda IT-bubblan och företaget förlorade en del kunder. I den vevan lyckades vi ta del av kommunens upphandling och fick flera uppdrag i kommunens lokaler. Samtidigt skedde en omfattande privatisering och vi fick flera kunder bland de nya barnomsorgsföretagen. Idag har Städbolag Ett en mix av kunder bland kommuner, privata företag och hotell. Geografiskt finns de från Stockholms innerstad till Uppsala. Magnus Elfstrand, VD Städbolag Ett Min högsta önskan är att det ska bli skattelättnader på hushållsnära tjänster, säger Magnus. Det skulle ge oss en stark tillväxt eftersom en sådan reform säkert skulle innebära stor efterfrågan i vårt närområde. Vi vill gärna växa och kunna anställa fler. Vilka är företagets framgångsfaktorer? Det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt och att vara beredd när chansen dyker upp, svarar Magnus. Dessutom är det viktigt att alltid vara tillgänglig i en servicebransch som vår. Vi anlitar exempelvis ett callcenterföretag så att det alltid finns någon som svarar när kunden ringer oavsett tid på dygnet. Arbetsledningen är tillgänglig dygnet runt via sina mobiler och jag med för den delen. Jag har också alltid försökt hålla mig till det som jag är bra på och anlita andra för det som jag inte vill eller hinner utföra. Vi insåg tidigt att det var bäst att outsourca all administration och ägna all tid åt våra uppdragsgivare. Men nu när företaget vuxit till sig arbetar min fru Pernilla med all ekonomi och personaladministration i företaget. Magnus känner sig smickrad och hedrad av att utsetts till Årets Företagare Den här utmärkelsen skapar verkligen positiv energi inför framtiden. Grattis & lycka till! Juryns motivering Årets Företagare 2006 Magnus Elfstrand Om varje småföretagare skulle anställa en eller två personer skulle svenskt näringsliv gå en blomstrande framtid till mötes. Magnus Elfstrand, VD för Städbolag Ett, tvekar inte att vara personalansvarig för 90-talet anställda med siktet inställt på ännu fler, trots att städbranschen av tradition är känd för sina personalproblem. Småföretagarnas dilemma är ofta att gå från entreprenör till ledare. Det är en sak att ha en bra affärsidé och utveckla den. Det är en helt annan utmaning att få medarbetarna att göra som man själv vill, fast av egen fri vilja. Naturlig pondus. I och med att Magnus var tvungen att ta i personalproblemen redan från början, har han också utvecklat en naturlig pondus och förmåga att skapa goda relationer, både till medarbetare och kunder. I hans ledarfilosofi ligger att göra företagandet till en livsstil och satsa på utveckling, goda förebilder och kvalitativ tillväxt. Tillväxt är bra och eftersträvansvärt endast om de totala uppoffringarna är mindre än belöningarna. I en mycket stor del av våra småföretag tycks man tro att så skulle bli fallet, därför väljer de flesta att låta bli att växa. Vi lyfter fram Magnus Elfstrand som Årets Företagare, därför att vi tycker att det behövs flera företagare, som vågar låta företaget växa, för att bli stort! Årets Gazellföretag 2005 och Årets Företagare i Täby

10 Nytt & nyttigheter Årets Övertagare en bra kvinnlig förebild i en mansdominerad bransch Jan Carlzon ny styrelseordförande På Företagarnas kongress i Stockholm i maj valdes Jan Carlzon till ny styrelseordförande i Företagarna. Jan Carlzon är en känd företagsprofil, bland annat från sin tid som företagsledare i Vingresor och SAS. Han är numera väletablerad som entreprenör och affärsängel med delägarskap och styrelseuppdrag i flera olika företag. Han har dessutom egna företaget Image Plus AB. Jag har en ny dröm för Sverige, en dröm där vi går från jante till hjälte att våga starta eget, sade Jan Carlzon i sitt tacktal på kongressen. Jag ser hellre människor som utvecklar flygplan än människor som utvecklar fallskärmar. Kaj Mickos ny ordförande i Stockholms Län Vid Företagarna Stockholms läns årsmöte i Huddinge den 8 april valdes Kaj Mickos från Nacka till ny ordförande. Kaj Mickos är adjungerad professor i Innovationsteknik och en av Sveriges mest erfarna innovationsrådgivare med ett flertal egna patent och egna företag. Idag arbetar han huvudsakligen som innovationsrådgivare för Stockholms stad. Fram till rikskongressen 2006 var han förste vice ordförande i Företagarnas riksstyrelse. Första utnämningen till Årets Övertagare får Ann-Christine Andersson. Tillsammans med sin bror Thomas Larsson har hon övertagit Uno Larsson & Son Plattsättning AB, ett väl etablerat företag med 17 anställda som drivits av pappa Uno i mer än 40 år. Jag är både glad och överraskad över utmärkelsen, säger Ann-Christine. Förhoppningsvis kan det inspirera andra framför allt döttrar, att våga ta över företag i traditionellt manliga branscher. Som ung utbildades sig Ann- Christine till undersköterska. Efter ett antal år i yrket bestämde hon sig för att vidareutbilda sig till ekonom 1989 och år 2002 startade hon egen redovisningsfirma. Jag har haft mitt företag i pappas lokaler och har också successivt tagit över mer och mer ansvar för Uno Larssons ekonomi, berättar hon. Sedan ett år tillbaka äger hon företaget tillsammans med brodern Thomas som också är plattsättare och som har jobbat i företaget sedan Han var den förste att anställas i det enmansföretag som fadern drivit sedan Sedan dess har mycket hänt. Idag är det ett blomstrande företag, med kontor i ett eget hus i Arninge, som sysselsätter 16 plattsättare. Både mamma och pappa jobbar i företaget, men har nu valt att trappa ner. Därför har vi anställt en arbetsledare till och vi räknar med att anställa fler plattsättare eftersom det byggs mycket, berättar Ann-Christine. Senaste bokslutet låg omsättningen på 12 miljoner kronor. I familjen har det länge stått klart att Ann-Christine och Thomas skulle ta över en dag. Rollfördelningen mellan de båda ägarna är klar. Thomas fortsätter som arbetsledare medan Ann-Christine ägnar sig åt ekonomi och personalfrågor Ann-Christin Andersson, VD och agerar ansikte utåt. Bland annat har jag under året gått en ledarskapsutbildning som hjälpt mig att växa in i min nya roll, berättar hon. Bland annat försöker jag hinna med att åka ut och hälsa på killarna när de är ute på jobb. Pappa Uno finns fortfarande kvar i företaget. Hur fungerar det? Det gäller för mig att visa vad jag vill och stå för det och sedan vara tuff nog att driva igenom det. Men vi har högt i tak och ett öppet klimat så det ska nog inte vara något problem. Juryns motivering Årets övertagare 2006 Ann-Christine Andersson När det stod klart att syskonen Ann- Christine och Thomas skulle överta pappa Unos livsverk, Uno Larsson Plattsättning i Arninge, föll det sig ganska naturlig att Ann-Christine skulle hålla i rodret. Ann-Christine har en naturlig fallenhet för att planera och organisera eftersom hon drivit egen redovisningsbyrå. Ekonomisk kompetens kombinerat med en bakgrund i vården låter som en utmärkt grund för att styra och leda plattsättare. Annki, som är väl medveten om att det ställs helt nya krav på en företagsledare idag, jämfört med när pappa startade en gång i tiden, satsar både tid och pengar på att utveckla ledarkompetensen hos sig själv och ledningsgruppen, som förutom henne själv består av brorsan + nyanställd arbetsledare, för att inte bli morsa på jobbet! Vi tycker att Annki är en mycket bra förebild för alla döttrar, som tvekar att ta på sig ledarkostymen och införa mer av delaktighet och individuellt ansvarstagande som affärsidé! 10

11 Årets Unga Företagare goda representanter för framtidens ledarskap Trots sin ungdom är det tre rutinerade grabbar som får känna sig utvalda när de som första företag utses till Årets Unga Företagare. Sedan 2003 driver de ABC Skoltröjor AB som säljer skoltröjor och studentmössor till skolor runt om i Sverige. Alexander Grape, Babak Faramarzian och Tomas Sundh tog studenten vid Åva Gymnasium år De är alla 25 år och före detta skolkamrater och har drivit företag tidigare. Alexander startade ett webbföretag redan när han gick i nian. Babak och Tomas hade ett företag inom grafisk design i drygt ett år. Det var ett uppdrag att designa tröjor som gav oss idén att starta försäljning, berättar Tomas. Alexander hade sålt sitt företag och ville gärna vara med, så vi startade ABC Skoltröjor AB och började i den lokal där vi hade vårt grafiska designföretag. Redan från början satsade de på försäljning i hela Sverige. De tryckte upp en broschyr och skickade ut till skolor i hela landet. Därefter kontaktade de elevrådet på högstadier och gymnasier, bokade in kundbesök och åkte ut och visade upp kollektionen av tröjor och byxor. Vi upptäckte snart att skoltröjor och liknande inte är lika populärt ute i landet som i storstäderna, berättar Alexander. Det var då vi började med studentmössor, som numera är vår största produkt. ABC Skoltröjor har haft en stark tillväxt sedan starten, från 1,7 mkr i omsättning år 2003 till idag budgeterade 20 mkr. Företaget har 11 fast anställda samt ett antal extraanställda under högsäsong. Den infaller september till januari då säljarna åker runt på kundbesök i hela landet. De tre ägarna har delat upp ansvaret emellan sig. Babak är försäljningsansvarig och personalchef, Tomas har huvudansvaret för företagets ekonomi och Alexander har hand om teknisk utveckling och IT. Företaget har investerat en hel del i system och utrustning för att hantera de ökande Alexander Grape, Babak Faramarzian och Tomas Sundh, ABC Skoltröjor AB försäljningsvolymerna med tillhörande logistik. Det är förstås kul att vi har fått den här utmärkelsen, säger Babak. Men vi ser oss inte som några unga företagare, utan som ett företag som alla andra. Vi satsar på att bli ett gasellföretag. Egentligen fattas det bara en årsredovisning innan vi nått dit, säger Alexander. Tomas, som medverkat och agerat mentor inom Ung Företagsamhet i Stockholm, ger rådet till andra företagare, oavsett ålder: Man måste ha vilja och drivkraft och vara beredd att jobba mycket i början. Sedan gäller det att vara uthållig trots att man inte tjänar så mycket i början. Vi hade t ex ingen lön de första åren. Juryns motivering Årets Unga Företagare 2006 Alexander Grape, Babak Faramarzian och Thomas Sundh Delat ledarskap framtidens modell? En mycket utbredd attityd hos förra generationen företagare är kan bäst själv! Risken med den attityden är att man också får göra mycket själv och i värsta fall omger sig med hjälplösa medarbetare eller medarbetare som tar det lugnt, därför att chefen alltid fixar problemen. Att redan från början i sitt företagande inrikta sig på att komplettera sin egen kompetens med andras och att ta till sig kompetens utifrån vid behov är troligtvis framtidens modell. Ingen orkar längre ha monopol på problemlösning och kunnande. För årets unga företagare verkar detta falla sig naturligt, därför är det inte heller så utmejslat vem som är VD. En mentor har man också till förfogande när egna erfarenheter inte räcker till. För att Sverige ska utvecklas som företagarland behöver vi flera, som redan i skolan satsar på att starta eget. Lång teoretisk utbildning är ingen garanti för arbete, medan stark drivkraft är nästan alltid leder till framgång. Kunskaper kan man skaffa sig under resans gång. Vi lyfter fram årets unga företagartrio, därför att de representerar framtidens ledarskap, som bygger på gott självförtroende och mångfald. Har du förslag på kandidater inför nästa års utmärkelser? Tipsa oss gärna om företagare i Täby kommun, som du tycker har utfört en prestation och som genom sitt sätt att vara och driva sina företag fungerar som goda förebilder och inspiratörer. Kontakta Leif Wrenkler: Tel: E-post: 11

12 September KALENDARIUM HÖSTEN /9 kl Affärsträff Täby på Såstaholm Torsdag den 7 september är det dags för höstens första affärsträff, då vi företagare i Täby minglar och lär känna varandra över en god buffé samtidigt som vi också får lära oss något nytt. Den här gången träffas vi på Park Inn Såstaholm. Herrgården som numera är hotell- och konferensanläggning var tidigare känt som Höstsol, en hemvist för pensionerade skådespelare. Något som vi får veta mer om under kvällen. Varje tisdag hela året Affärsträffar på United Spaces Företagarna i Stockholms län fortsätter med sina populära affärsträffar i höst också. Höstens första träff äger rum den 29 augusti på United Spaces, Vasagatan 11, 1 tr. Varje tisdag träffas vi kl Efter inledande mingel får medlemmar möjlighet att presentera sitt företag. Ta med visitkort och informationsmaterial om ditt företag och gärna en kollega som ännu inte är medlem i Företagarna. Ingen föranmälan behövs. Mer information finns på Oktober 13/10 kl Täby Företagarträff på Täby Park Hotel Se separat notis på sid 8. Anmälan på: /10 Företagssimulering med övernattning på Såstaholm Den oktober vill vi ge dig och ditt företag en stimulans som kommer att ge utdelning under många år framöver. Med hjälp av Celemis Livon, får du tillsammans med andra företagare driva fyra konkurrerande företag under 5 år, som alla kämpar om andelar på marknaden. Målet med träffen är att på ett handgripligt sätt utveckla deltagarnas förståelse för företagets strategiska planering vad gäller profilering, marknadsföring, prissättning och konkurrens. Det kan bli ditt mest spännande dygn! Antal deltagare: st Pris: 2.000:- + moms (40% rabatt!). Mat och logi tillkommer. November 29/11 kl Affärsträff Täby på ny restaurang i Hägernäs Strand Den 29 november inbjuder vi åter till affärsträff innan julförberedelserna tar vid. Vi räknar med att samtidigt kunna bekanta oss med den nya restaurang som öppnar i Hägernäs Strand i höst. Till Affärsträffarna är alla Täbys företagare välkomna att delta. Anmäl din e-postadress till: så får du en inbjudan inför varje evenemang. Ta gärna med en kund/kollega till träffarna och glöm inte visitkorten! Föranmälan: se ovan Pris: Affärsträffar medlemmar 375:- inkl. moms. Ej medlemmar 575:- inkl. moms. Bli medlem du får mycket tillbaka!

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

www.frtaby.se Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna.

www.frtaby.se Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna. Allt som vi vill göra i våra liv; utvecklas, utbilda oss, resa, ha ett intressant arbete, ta hand om våra barn och gamla kräver resurser. För att det ska vara möjligt måste företagen få bra villkor. Utan

Läs mer

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft Goda förebilder ger kraft Utmärkelser inspirerar sid.3 Årets Företagare 2005 sid.7 Samverkan i Täby & Norrort sid.8 Företagarnas tiopunktsprogram sid.9 Täbyinitiativ med matchmaking sid.9 Norrortsledarna

Läs mer

Det är bra att vara med i Företagarna

Det är bra att vara med i Företagarna Det är bra att vara med i Företagarna både när det kör ihop sig och när du har flyt. Du får tillgång till ett stort affärsnätverk, förmånliga försäkrings- och finansieringstjänster och kostnadsfri rådgivning.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser Projektägare: FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Box 8, 793 21 Leksand. Inledning FFLIST har tagit initiativ

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004

Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004 Enkätsvar Så här tycker medlemmarna. sid. 3 Debattinlägg om medlemsavgiften. sid. 4 Företagarforum Från vision till verklighet. sid. 5 Stipendiefonden För att uppmuntra och inspirera. sid. 6 Vem blirårets

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Oktober 2014 Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Kronfönster har fått många fina utmärkelser genom åren. Kanske den allra roligaste är det priset som delas ut av Sveriges

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker Näringsliv Ale Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år Peter Drucker Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs ranking

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Tillväxt ger framgång. - framgång ger tillväxt! NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS I FALKHALLEN

Tillväxt ger framgång. - framgång ger tillväxt! NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS I FALKHALLEN NÄRINGSLIVET FBG, FALKENBERGS SPARBANK, FALKENBERGS NÄRINGSLIV, SVENSKT NÄRINGSLIV, REGION HALLAND, TEK, HALLANDS NYHETER OCH FALKENBERGS TURIST INBJUDER TILL NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Tredje kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 24 november 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer