Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen"

Transkript

1 Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte , 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg, Heide Stollberg, Daniel Westlén 1. Formalia (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (7:30). (b) Val av mötesordförande Åsa valdes till ordförande. (c) Val av sekreterare Heide valdes till sekreterare. (d) Val av justeringsman Sofia valdes till justeringsman. (e) Mötets behöriga utlysande Åsa utlyste mötet per e-post i enlighet med sektionsstyrelsens stadgar, varför mötet var behörigt utlyst. 2. Rapporter se bilagor 3. Diskussionspunkter (a) TCO:s och HSV:s utredning Maja ger en kort sammanfattning av utredningen om doktorandernas situation, med speciell hänsyn till KTH. Kortfattat några resultat: handledning doktorander på KTH träffar sällan deras handledare (under genomsnittet), men har flesta timmar i handledning sjukskrivning fler kvinnor än män är sjukskrivna pedagogisk utbildning trots att (nästan) alla doktorander undervisar, har bara 15% pedagogisk utbildning eller liknande 1

2 kvinnor får redan under grundutbildning mindre stöd för att börja forskarstudier (b) Dokumentplats på webben Dokumentplatsen fungerar bra. När man lägger dit filer ska man tänker på att filnamnet ger all nödvändig information, t ex handlingsplanstyrelsen0304 asa (c) Ekonomi För att få pengar snabbt tillbaka efter utläg ska man ger kvitton och kontonummer till Sofia. (d) Information till medlemmar epostlista: Hanna står redan i kontakt med RFK, så att vi förhoppningsvis kan få en epostlista till alla doktorander från personalenheten. Dessutom kommer hon att skicka ut ett brev till institutioner för att få reda på doktorandernas institutionsstyrelserepresentanter. Diskussionen om hur vi ska sprida information på ett annat sätt (t. ex. flyer, KTH:s tidningar osv) flyttas till ett senare möte. (e) Excellenstjänst Vi är positivt inställda till den typen av finansiering, som ger doktoranden en viss frihet. Tyvärr känner för få att den finns. Därför skulle egentligen KTH se till att informera civilingenjörstudenter om den. 4. Höstens sektionsmöte Höstens sektionsmöte kommer att äga rum på tisdan, den 2/12-3, i sektionslokalen. Sista anmälan ska vara ca en vecka innan. Dagordningspunkter som kommer upp är val av fanbärarna och valberedning och revisionen av föregående verksamhetsåret. 5. Kommande möte med RFK (Åsa, Daniel - Anna Brising, Glenn Karlsson, 2/10-03) Följande punkter ska diskuteras: - Resultat av doktorandenkäten - Information till nya medlemmar i Dr-sektionen 6. Nyhetsbrev I nyhetsbrevet ska skickas följande informationer: om SJ/SAS-rabatt för doktorander, resultat av doktorandenkäten, sammanfattningen av US och jämställdhetsrådet. 7. Nästa styrelsemöten 29/10-03, kl 7.30 och 26/11-03, kl

3 Stockholm den.. / Åsa Lindström (ordf) Heide Stollberg (sekr) Sofia Lundberg (justeringsman) 3

4 Rapporter Maja Det som hänt är att TCO:s utredning kommit. Den påpekar ffa att studenter med barn far illa och funderat på att hoppa av. HSV:s verkar inte så illa, de påpekar dock att nästan alla handledare är män. Ska på konf om detta på fredag, vet mer då. Ingen möte i varken Jämställdhet eller studiemiljö. Per Fakir tilldelningen - diskussion pågår. (enligt den nya arbetsordningen för FN som ligger kommer fakir utskottet inte att arbeta vidare utan frågan behandlas direkt i FN. Det är fördelning av forskningsanslag på omkring 650 miljoner sek. sverigen enskilt största forskningsmedelsfördelning.) En pågående diskussion är att ändra tilldelningen för doktor resp lic. dock pågår funderingar just nu om övergångsregler vilket skulle innebära att i det system som man erhållit pengar skall man fortsätta i. Excellenstjänster- Frågan skall tas upp på nästa möte. Jag undrar hur vi från Dr-styr skall ställa oss. Är vi för, skall det finnas fler? skall de upphöra? jag skulle vilja ha lite synpunkter! FNs arbetsformer; det är nu i stort sett klart med doktorandutbildningråd. med två platser för studenter. Tanken från min sida och dem jag talat med är att det skall vara en för Dr och en från THS styr. (har inte förankrat det hos THS) Vidare togs frågan om magisterprogram och dess ställning inom KTH. Det finns c:a 800 platser jämfört med ex högskolengenjörer som (minns jag rätt) c:a 500 nu är antagna... Storleksordningen på dessa två är ung lika. Men det diskuterar mkt mer högskoleingenjörer än magistrar. Mig slår det just att det normalt inte sägs att magisterprogram får ta för mkt energi från civ ing programen. Hur som, Civ ing programmen är fyllda, medan högskole ingenjör programmen inte är det! Utvecklingsplanen diskuteras. En viktig information i den är vad KTH sysslar med idag. det går inte bara att prata om morgondagen. Den verksamhets som bedrivs idag måste också finnas med. (ex det samalade börsvärdet på bioteknik och nanoteknologi är mycket mindre än börsvärdet på den minsta skogs el stål industrin.) de som arbetar i verksamheten måste också känna igen sig i den verksamhet som beskrivs i en utvecklingsplan. MKT av den verksamhet som finns idag kommer även att finnas om fem år! Vissa floskler borde försvinna.. det som man kan säga skam vore väl annars kanske kan tas bort. tex att vi bygger kunskapen på kth utifrån naturvetenskapliga grunder. (eller är det bara jag!) Det finns många fokus områden vilket egentligen gör att prioriteringsarbetet blir en helt öppen fråga och utvecklingsplanen inte ger några direktiv. Saknar visioner om pedagogisk utveckling, nätuniversitetet, och lärarutbildningen. Slutligen saknas helt någon omnämning om arkitektur och design. Som avslutning diskuterade vi även lönebildning på KTh där rektor förhandlar löner med institutionerna själva betalar huvuddelen av lönen. Vem har ansvaret att dra in pengarna? 4

5 Hanna Klubbmästeriet punkt a Möte med Flyg Kort om att vi haft möte, och att de gärna vill att doktorander från Institutioner inom MMT kommer på inriktnings-pub på nästa fredag. Därefter kommer regelbundna fredagspubar dra igång. Jag tänkte skicka ut till medlemmarna om detta så snart det startat. Flyg funderar på att ordna Fest, dvs. party utan sittning men mer aktivt än en pub. Kanske med liveband, eller i alla fall schyst dansgolv. Information till medlemmar Jag har kontaktat Glenn på RFK (rekryterings- och forskningskanslit) om att få ihop en lista till alla i personalgruppen doktorander. Institutionsrepresentanter Bör jag kontakta RFK (rekryterings- och forskningskanslit) innan vi skickar ut mitt mail? I så fall vem där? Jag har kollat om att skicka ut brevet med Kjell Carli på Infoenheten samt väntar på svar från Jesper i Kårstyrelsen om att göra gemensam sak med grundutbildningsstudenterna. Åsa Reserabatt för doktorander Ligger nu hos kåren. Vi kollar efter mötet. US Ett US har hållits. Har avraporterats i mailform. Nästa US hålls före och tillsammans med FN. Stora punkter där är att godkänna Jämställdhetsplanen och diskutera utvecklingsplanen. I jämställdhetsplannen vill vi få ändrat att KTH central och inte instutionerna ska betala det obligatoriska lönetillägget vid föräldrarledighet. Vad gäller utvecklingsplanenn ur ett doktorandperspektiv är den rätt bra. Den pratar om unga forskare, men skulle kunna trycka mer på vikten av god handledning även om det är lite underförstått i texten. Ett brev har skickats till Östros med styrelsen syn påkths ekomomi. Dokumentplats på webben Finns nu. Daniel Se separat rapport. Heide Information till medlemmar 1) hur kan man nå dem? - alla säger samma, när man ställar frågan hur de når sina medlemmar (t ex ISS) - medlemmar måste själv söka informationen, annars har man ingen chans. - är det en bra idé att göra flyers som ligger/hänger på olika ställen (KTH bibliotek, restaurang, institutioner) eller att skriva lite i personaltidningen? - enligt min uppfattning läser doktorander inte eller sällan kårens skrivelser, eftersom de känner sig mer som anställda än som studenter. 2) nyhetsbrev - jag vill försöka att sammla ihop material så att varje månad finns minst ett nyhetsbrev till Dr-listan. - jag kontaktade ISS, förhoppningsvis skriver de lite för september-nyhetsbrevet. 5

6 Rapport till styrelsen för doktorandsektionen vid THS avgiven av Daniel Westlén inför det ordinarie styrelsemötet den Forskarutbildningskansliet Jag har tillsammans med åsa träffat Anna Brising och Anders Lundgren med flera från den nystartade forskningsutbildningskansliet för att diskutera hur de ska arbeta och hur vi ska samarbeta. Det är tydligt att vare sig kansliet eller forskarutbildningsutskottet vet hur och med vad de kommer att arbeta. Jag känner att det är viktigt för oss att ta tillfället i akt och formulera agendan för det framtida arbetet innan någon annan täpper till möjligheten att forma den. SDOK - Strelsemöte i Uppsala årets första SDOK-styrelsemöte hölls i Uppsala med cirka femton deltagare. Rapporter KI SU Växjö SLU LTU CTH Makten över licantagning diskuteras. Har gjort arbetsmiljöundersökning, universitetet följer upp. Har startat mentorskapsprogram för kvinnliga doktorander för att minska sjukskrivningarna. Doktoranderna får mentor på annan fakultet inom universitetet. Gör undersökning av doktoranders situationl. Intervjuar samtliga handledare enligt Umeå modell. Har ny rektor (Starte) från Luleå. Omorganisation gör att regler för tjänster måste likriktas. I de nya reglerna trycker man på att doktorander skall ha tjänster. Många utländska doktorander på stipendier finns dock. Har ledarskapsutbildningar på alla nivåer från rektor till handledare. Dessa är obligatoriska och betalas av universitetet. Är det lättare få folk att gå ledarskapsutbildning än handledarutbildning? Doktoranderna försöker starta system med faddrar för nya doktorander, men det är trögt att hitta faddrar om dessa inte får inst tjänst för att faddra. Försöker föra ut information om individuella lönesamtal. Det är svårt att få gehör från universitetet om detta. Ett krav från Chalmers styrelse på vinst har lett till besparingskrav på kronor. Uppsägningar av administrativ personal (50 personer) och institutionssammanslagningar genomförs. Det diskuteras nedläggning av forskargrupper. Doktoranderna har tidigare haft dålig koppling till studentkåren, men ska i år försöka förbättra samarbetet. Dr har dock skrivit avtal med rektor till 2007 om platser i olika universitetsorgan. Man har problem med att dr sparkas vid lic för att pengarna är slut. 6

7 LU LDK SFS Jönk. UU Presid. Lunds doktorandkår har anmält universitiet för brott mot lagen om likbehandlig då externfinansierade dr på LTH fått betala 600 kronor i timmen för att få handledning. Man jobbar för att få större inflytande över rektorsvalet. Det är stora problem med skuggdoktorander. Här samarbetar man med gru-kårerna. Bland annat är försäkringsskyddet för skuggdoktoranderna ett dilemma. Man har tryckt en rättighetslista för doktorander - For Forskarutbildningen.pdf Det tog fem år att få den mycket urvattnade listan accepterad av universitetet. Sedan den första juli i år är det lag på att doktorander som undervisar skall ha högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. talar om Universitetsbegreppet som man vill värna. Det handlar om fo-utb-kvaliteten inte bara i Lund. Man vill ta tillbaka makt från prefekterna till fakultetsnämnderna. Per-Anders Strandberg vice ordförande för SFS var med halva dagen. Det är meningen att dr-frågor skall genomsyra hela verksamheten nu när det inte finns någon doktorandombudsman. Dr-kommittén blev vald i helgen som gick. Man vill försöka lyfta fram arbetsmiljöproblem genom att jämföra studenter med löntagare. Rektorsutnämning på gång. Ingenjörshögskolan vill fårätt att examinera doktorer. Studentkåren vill inte ha doktorander i konsistoriet. Man har reviderat antagningsordningen och fo-utb-reglerna. Jobbar med sjukskrivningar; doktorander får inte sina tjänster förlängda när de är sjuka och sjukskriver sig således inte. SDOK menar att detta måste lösas nationellt. Doktorandspegeln visar att ohälsan är ett centralt och aktuellt problem. Man har översatt SDOKs stadgar till engelska. Man informerar om Doktorandspegeln på europaplanet. Det anordnas en gratis konferens om handledning i december av Rådet för högre utbildning. Man vill förbättra samarbetet med SFS. Pengar Presidiet ser att det finns vissa kostnader i verksamheten, men vill inte ta ut medlemsavgifter av kårerna. Skälet till detta är att man inte vill att några kårer skall ha ekonomiska argument för att inte delta i SDOK. Två förslag till finansiering ligger i det ena söker man pengar för verksamheten från utb departementet och fackförbunden. I det andra betalar de kårer som har presidialer årets verksamhet. Det skulle i så fall handla om ungefär 10 4 kronor per presidial. Inget beslut fattades, men frågan bör diskuteras på kårerna. Vi pratade över lunchen om möjligheten att skicka sådana presidialfakturor till studentkårer och universitet i stället för att låta doktorandsektionerna betala. 7

8 Info om Uppsala Universitets doktorandenkät UU har genomför en ambitiös doktorandenkät.1400 doktorander har svarat. Åtgärdsrelevansen har varit styrande i utformningen av frågorna. Alla institutioner har sedan fått en skräddarsydd rapport som de ombetts inkomma med kommentarer om. Dessa kommentarer skall skrivas av både doktoranderna och de seniora på inst. Fakultetsnämnderna har sedan att följa upp alltihop. Science Next Wawe Tidskriften Science har startat någon form av karriärportal nextwave.org. Nu söker de kontaktpersoner på lärosätena. Ohälsa Vi diskuterade begreppet ohälsa ganska brett och fritt. Vi talade om sätt att påverka och saker att fokusera på. Men, vi kom egentligen inte till några slutsatser. Det började bli ganska sent. SULFs möte SULFs möte är i morgon klockan till på Lilla Nygatan 14. Doktorandspegeln presenteras Frågor - Vem på KTH ansvarar egentligen för utvärderings- och kvalitetsarbete? - När tas vår delegationsordning upp till diskussion? En del fakultetsnämnder gör detta årligen. - Vilka regler har KTH för handledarutbildning? Hur efterlevs dessa? Funderingar Vi borde också tvinga fram en utvärdering av dr situation så att vi får lite överblick. Jag tror att det finns probleminstitutioner, vilket skulle betyda att man med enkla medel kan förbättra lägstanivån högst avsevärt. Vi borde presentera en rättighetslista för forksarutbildningsutskottet att spika. Vi ska se till att kandidaterna i vårt stundande rektorsval profilerar sig på att lova alla nyantagna dr tjänster. Om vi samkör LADOK-registret med löneregistret kan vi kanske få ett hum om hur många skuggdoktorander vi har. Ja, det var det hela, nu orkar jag inte längre. Stockholm Daniel Westlén 8

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer