Regional styrgrupp VO-College Uppland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional styrgrupp VO-College Uppland 2012-11-19"

Transkript

1 Regional styrgrupp VO-College Uppland Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Ulrika Norman, Ingrid Berglin-Eriksson, Kerstin Kallin-Nilsson, Christina Hanson, Christina Ekman, Ulla Andersson. 1. Mötet öppnas och Monica Jonsson hälsar deltagarna välkomna. 2. Till justeringsperson utses Christina Hanson. 3. Genomgång av föregående protokoll och uppföljning av frågan om Klipp. Nytt Klipp med uppgradering av systemet startar Anslutning av nya kommuner bör komma i samma steg. Kostnaden för nya kommuner är ännu inte fastställd. Det pågår även nationella diskussionser om SKL ska ta över systemet. 4. Informationspunkter: a. Arbetsförmedlingen Mycket varsel i länet men företagarna är försiktigt avvaktande personer, det vill säga 6,3 % är öppet arbetslösa i länet, jämfört med 6,0 % Arbetslösheten har stigit överallt utom i Enköping. Älvkarleby har högst arbetslöshet med 10,5 %, Östhammar 4,9 %, Knivsta 3,8 %, Heby 6,8 %, Uppsala 6,3 %. Högre arbetslöshet för män jämfört med kvinnor och störst arbetslöshet inom bygg och industrisektorn. Handel och hotell nyanställer tillika tjänstesektorn. Fler ungdomar är arbetslösa 2012 jämfört med 2011, där Älvkarleby har högst ungdomsarbetslöshet och Håbo lägst. Inskrivna yrkesgrupper inom vård- och omsorg i oktober 2012 och oktober 2011: Yrkesgrupp Antal 2012 Antal 2011 läkare 5 5 specialistläkare 7 12 undersköterskor distriktssköterskor 4 6 grundutbildade sjuksköterskor Arbetsplatserna annonserar varje vecka efter sjuksköterskor. Deltidsanställda och ombytessökande en orsak till antalet arbetssökande. Inom personlig assistans kan brukaren själv säga upp sina anställda. Det förekommer även många deltider bland personliga assistenter och undersköterskor. b. Enköping Hade en lyckad certifieringsceremoni kombinerat med en temadag om vård och omsorg på kommunhuset i Enköping den 5 november. c. Östhammar Har varit aktiva på olika mässor under hösten: Jobb och bostadsmässan, Det goda genom hela livet och gymnasiemässan. Det är främst Yrkesambassadörerna som varit VO-Colleges mässrepresentanter. En lokal broschyr om VO-College har producerats. Problemet att få ungdomar söker till VO-programmet kvarstår.

2 d. Uppsala Vård & Bildning gör en marknadsföringssatsning kallad Sjukt bra med olika aktiviteter som syftar till att få unga intresserade av vård- och omsorgsbranschen. En medarbetarundersökning som gjorts Uppsala kommun i höst visar att stolthetsindex har höjts bland anställda inom vård och omsorg, som även i högre grad kan rekommendera andra att arbeta inom sektorn. Vid nästa styrgruppsmöte tar vi upp framgångsfaktorer för nöjda medarbetare. e. Namnbyte Inför återcertifieringen av vårt regionala college har Föreningen VO-College frågat vilket namn vi vill ha inför kommande femårsperiod. Då regionfrågan behandlas nationellt och Uppsala län kan på sikt ingå i en större region, samtidigt som region Uppsala kan förknippas med endast Uppsala kommun, kom valet att bli VO-College Uppland. f. VO-College hade tillsammans med Kommunal en monter på gymnasiemässan på Fyrishov. Montern bemannades av arbetsgivarrepresentanter, VO-Colleges ambassadörer och bloggare. Putsduken för mobiltelefoner var en uppskattad give away. Synpunkter från arbetsgivarrepresentanten Shilan Zakholi: Vi var ett starkt team :) Jag tyckte det gick jätte bra, va kul att komma i kontakt med elever idag och prata med dom om tankar kring valet i framtiden och varför de just tänkt så etc. Läget för montern var inte det optimala, och det håller nog alla vi med om, dessutom syntes inte vår logga så bra, den var skymd, skulle ha varit mer synlig för många visste vad det var förrän vi fick berätta. Sen tycker jag vi ska synas mer nästa gång, ha nån t-shirt, skjorta med stora synliga tryck för ett enhetligt och ett tydligt intryck. Det var vad jag tänkte på ;) annars var det ett jätte härligt gäng, tack för att jag fick ta del av det här, uppskattas! g. 30 november är det vårdlärarträff på förmiddagen och seminarium om entreprenörskap som förhållningssätt för utbildare och arbetsgivare på eftermiddagen. 20 anmälda till förmiddagen och 23 personer till eftermiddagen. h. Omvärldsbevakning I den nationella äldresatsningen planeras bland annat en ledarskapsutbildning. En ny överenskommelse tas ArbetsSam är ett projekt för språkstöd till anställda inom vård och omsorg. Monica Jonsson åker på studiebesök till Lidingö den 23 november och bjuder representanter från projektet till oss för att berätta om sina erfarenheter på en regional konferens. 5. Diskussionspunkter a. Hur ställer sig VO-College Uppland till vuxenutbildningarnas längd och de diplomkrav Föreningen VO-College ställer? Dels behöver individen få information om förutsättningarna och vilken nivå som gäller för diplom. Varje kommun har egen rätt att besluta om kurslängd vilket försvårar en regional enighet. Det finns en konkurrensfördel för individen och utbildningsanordnaren att

3 genomgå/genomföra en utbildning som leder till diplom samtidigt som längre studier är förknippat med högre kostnader. Vuxenutbildningen läser kurser som tillsammans genererar samlade poäng. Det är arbetsgivaren som sätter gränsen för vilken utbildningsnivå som ger undersköterskekompetens. Ett gemensamt ställningstagande i den regionala styrgruppen för VO-College Uppland är att utbildningarna rekommenderas motsvara VO-Colleges krav för diplom, d.v.s poäng inklusive gymnasiearbete poäng är lägsta nivå som ger behörighet och undersköterske-kompetens. Intyg med VO-Colleges logga lämnas till de studerande som läser poäng. b. Återcertifieringsansökan och prioriterade målområden Ansökan ska lämnas till Föreningen VO-College innan jul. Återcertifieringsbesöket sker 22-23/1. Preliminärt program för de grupper certifierarna ska träffa: Tid Grupp Plats 22/1 kl Regional styrgrupp Lokföraren Stationsgatan 1 Uppsala kommun 22/1 kl Enhetschef och handledare på en Sävjahus arbetsplats 23/1 kl Lärare och elever från de fyra Cultus gymnasieskola utbildningsanordnarna i VO-College Uppsala 23/1 kl Lokal styrgrupp VO-College Uppsala Cultus gymnasieskola Målområden : Validering som sker mot yrkeskrav och betyg inom VO-College Uppland ska vara kvalitetssäkrad. Anställda och elever/studenter ska ha stöd för att kunna hantera det svenska språket utifrån arbetsplatsens/kundernas behov. Det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar för anställda inom vård och omsorg för att höja status samt ta tillvara på kompetensen hos medarbetare med längre erfarenhet. Tryggat rekryteringsbehov genom marknadsföring och informationsinsatser samt genom att föra dialog om kompetensförsörjningsbehovet i olika forum. Arbetsplatser inom VO-College Uppland ska kännetecknas av goda arbetsmiljöer och arbetsvillkor. Ett salutogent/hälsofrämjande syn- och arbetssätt ska genomsyra verksamheterna inom VO- College Uppland. Utbildningarnas kvalitet, attraktivitet och innehåll ska fortsätta att utvecklas utifrån arbetsgivarnas behov. Det ska finnas ett vidareutvecklat samarbetet med Uppsala Universitet, kompetensutvecklingsmöjligheter genom universitetsets kurser och på längre sikt se över möjligheterna att koppla Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet till VO- College.

4 c. Angående behovet av funktionen huvudhandledare på undersköterskenivå i verksamheterna, krävs en annan benämning för att inte blanda ihop dem med huvudhandledarna på sjuksköterskenivå. Strukturen i verksamheterna måste diskuteras lokalt och hur frågor kring ekonomi, praktiskt genomförande etc. kan lösas för att införa huvudhandledare på undersköterskenivå. Erfarenhetsutbyte kring detta kan ske regionalt, med goda exempel t ex från Östhammar. d. Rutiner för nya aktörer som vill ansluta till certifierade lokala college. Förslaget godkändes av den regionala styrgruppen. e. Förutsättningar för APL, vad eleven ska ha kännedom om inför praktik, godkändes som dokument att använda inom VO-College Uppland. Landstinget följer en klädkod som kan komplettera informationsmaterialet. 6. Mötestider våren 2013 för regional styrgrupp Datum Tid Aktivitet Plats 22 januari Kl Certifieringsbesök Uppsala kommuns lokal Skansberget i Lokföraren, Stationsgatan januari Kl Gemensam lunch 22 januari Kl Reg. styrgruppsmöte 7 mars Kl Regional VO-College konferens 25 april Kl Reg. styrgruppsmöte Regionförbundet, Kungsgatan 41, portkod Övriga frågor a. Fråga från Ulla Andersson, Landstinget: Kan man som arbetsgivare bara ta emot elever från VO-Collegeutbildningar? Eller ge VO-College-elever förtur till APL/LIA? b. Representation i regional styrgrupp diskuterades. Uppsala Universitet har ännu inte utsett representant som ska efterträda Britt-Marie Jacobsson. De två största vårdgivarna i Uppsala kommun har representerats av Vård & Bildning och Förenade Care. De personer som är ordförande i de lokala VO-Collegen bör också ingå i regional styrgrupp. En YH-utbildare bör också ingå i regional styrgrupp. YA och KUI som är de två YH-utbildarna inom vård- och omsorgsområdet i Uppsala län, får erbjudandet att ingå som ordinarie respektive suppleant i regional styrgrupp och att de själva gör upp om vilken som tar den ordinarie platsen och suppleantplatsen. Landstinget representeras av VFU-samordnare, HR chef och HR specialist. Mötesdeltagarna godkänner att den regionala styrgruppen finns redovisad med namn och e- postadress på Se bifogad förteckning över representanter i regional och lokala styrgrupper. c. Hur ser behovet av spetskompetens som kräver YH-utbildning ut på arbetsplatserna? Yrkeshögskolemyndigheten kräver att nya befattningar skapas och att de som genomgått en YH-utbildning får uppgifter och ansvar som motsvarar nivån på utbildningen. En ny nivå inom

5 demensområdet diskuteras i Uppsala kommun som nu har 70 utbildade Silviasystrar. Geriatrik är ett annat område, liksom nätverksledare inom samordnad individuell planering. Monica Jonsson Christina Hanson Monica Söderström Ordförande Justerare Sekreterare

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27 Närvarande: Anna-Lena Lehto, Cecilia Meurling, Ingrid Holström, Margaretha Sjöberg Boström, Maria Orvehed, Monica Söderström, Tomas Stavbom, Eva Söderman INFÖR

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer