MER INFORMATION. Voyager PRO+ Bluetooth -headset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MER INFORMATION. Voyager PRO+ Bluetooth -headset"

Transkript

1 MER INFORMATION Voyager PRO+ Bluetooth -headset

2 TA EN ORDENTLIG TITT SAMTALSKNAPP Besvara ett samtal eller avsluta det (1 tryckning) Återuppringning (2 tryckningar) Aktivera telefonens röstuppringningsfunktion (2 sek tryckning tills en ton hörs) Återupprätta bruten Bluetooth-anslutning (1 tryck) Överför ljud till/från headsetet (1 sekunds tryckning under ett samtal) STRÖMKNAPP På eller av (2 sek tryckning) Röstvarning om batterinivå (1 tryckning) Aktivera synkroniseringsläge efter den första installationen (tryck tills lampan blinkar rött/blått) Mikro-USB-laddningsuttag Med laddare: 90 minuter för fullständig laddning Fullständig laddning före första användning Bästa prestanda när headsetet är fulladdat VOLYM-/SEKRETESSKNAPPAR Volym: upp/ned (en tryckning på + eller per nivåändring) Sekretess under samtal: på/av (1 sekunds tryckning på både + och ) Musik eller ljud: paus/spela (1 sekunds tryckning på både + och ) LAMPA Laddar (fast rött sken) Batteristatus (1 6 timmar kvar = 1 röd blinkning, låg nivå = 2 röda blinkningar, mycket låg nivå = 3 röda blinkningar) Missat samtal (3 lila blinkningar, upprepas i 5 minuter eller tills de avbryts med en tryckning på samtalsknappen) Ihopparningsläge (lampan blinkar blått/rött) Multipoint (på=2 blå blinkningar, av=1 blå blinkning) Var försiktig! Läs broschyren med säkerhetsinformation som innehåller viktig information om säkerhet, laddning, batteri och föreskrifter innan du börjar använda det nya headsetet. 2

3 ANSLUTA TILL TELEFONEN Med funktionen för ihopparning ansluter du headsetet till telefonen. Med Multipoint kan du använda det här headsetet med två telefoner. Aktivera den här funktionen innan du parar ihop med din andra telefon. 1. KLAR Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och använd sedan inställningarna i telefonen till att lägga till/söka efter/upptäcka nya Bluetooth-enheter. iphone: Settings (inställningar) > General (allmänt) > Bluetooth > On (på) (en sökning efter enheter påbörjas) BlackBerry -smartphone: Settings/options (inställningar/alternativ) > Bluetooth: On (på) > Search for devices (sök efter enheter) 2. INSTÄLLNING Första gången: När headsetet är avstängt aktiverar du Bluetooth-ihopparningsläge genom att trycka på strömknappen. Lampan blinkar rött/blått, vilket anger synkroniseringsläge. Aktivera Multipoint: Samtidigt som du trycker ned samtalsknappen slår du på headsetet och håller samtalsknappen nedtryckt tills lampan blinkar blått två gånger. (Avaktivera genom att upprepa proceduren.) Para ihop en andra telefon/återansluta till den ursprungliga telefonen: Börja i avstängt läge. Tryck på och håll strömknappen nedtryckt tills indikatorlampan blinkar rött/blått. 3. ANSLUT Välj VoyagerPRO+ i listan med Bluetooth-enheter som visas i telefonen. Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du fyra nollor (0000). Det kan hända att **** visas på skärmen. I vissa telefoner uppmanas du även att bekräfta headsetanslutning efter ihopparning. Headsetlampan slutar blinka rött/ blått när telefonen och headsetet har parats ihop/anslutits. 3

4 ANPASSA FÖR BÄSTA MÖJLIGA PASSFORM Headsetet levereras från fabrik med en medium öronsnäcka monterad men du kan enkelt byta ut den mot någon av de övriga medlevererade storlekarna (small, large) Ta bort öronsnäckan: 1. Greppa öronsnäckan och tryck försiktigt in den i högtalarhöljet. Vrid den sedan ett kvarts varv åt vänster så lossar den. 2. Ta bort öronsnäckan från headsetet. Sätta fast en ny öronsnäcka: 1. Rikta in piggarna på öronsnäckan mot urfasningarna på högtalarhöljet. 2. Tryck försiktigt in öronsnäckan i högtalarhöljet samtidigt som du vrider den ett kvarts varv åt höger. Det tar stopp när öronsnäckan låses på plats. Du kan även använda öronsnäcksskydden i skumgummi som ger ytterligare komfort. 1 2 Mjuka gelöronsnäckor (S, M, L) och öronsnäcksskydd i skumgummi 2 1 4

5 ANPASSA PASSFORMEN Se till att du får bästa möjliga ljudkvalitet och komfort genom att justera passformen för headsetet. Bakom och i örat: 1. Placera öronkroken bakom örat och justera headsetet så att öronsnäckan sitter bekvämt i örat. 2. Vrid bommen uppåt eller nedåt så att mikrofonen är riktad mot mungipan. Snabbjustering: 1. Vrid bommen till upprätt läge. 2. Vrid bommen och högtalaren till den andra sidan av headsetet och sänk bommen innan du placerar headset på det andra örat

6 MER OM MULTIPOINT Plantronics VoyagerPRO+ har funktioner för Multipoint-teknik som gör det möjligt att använda ett headset med två olika Bluetooth-mobiltelefoner. Mer information om hur du parar ihop headsetet med en andra telefon finns i Ansluta till telefonen. Ringa ett samtal När Multipoint är aktiverat ringer headsetet upp från den telefon som du senast ringde ett samtal från. Om du vill använda den andra ihopparade telefonen istället ringer du samtalet genom att använda kontrollfunktionerna på den telefonen. Den andra telefonen aktiverar sin koppling till headsetet. Obs! Du kan inte parkera ett samtal med headsetet medan du besvarar ett samtal från den andra telefonen. Svara när det ringer samtidigt som du talar i den andra ihopparade telefonen Om du vill svara på ett andra samtal på den andra telefonen måste du avsluta det pågående samtalet eller överföra det tillbaka till den första telefonen. Mer information om hur du överför samtal finns i Ta en ordentlig titt. Om du väljer att inte svara överförs det andra samtalet till röstbrevlådan. Svara på ett inkommande samtal på den andra telefonen när du redan sitter i ett samtal: 1. Innan du svarar på det andra samtalet avslutar du det första samtalet genom att trycka på samtalsknappen. 2. Svara på det andra samtalet genom att trycka på samtalsknappen igen. Tips! Undvik problem med Multipointfunktionen genom att använda samtalsknappen på headsetet i stället för telefonkontrollerna. 6

7 LYSSNA PÅ RÖSTEN Detta headset ger dig statusmeddelanden på engelska när du slår på/stänger av headsetet eller har lite samtalstid kvar eller när Bluetooth-anslutningen till telefonen bryts/ återupprättas. Vad du hör VAD DET BETYDER När du hör det Power on På När du har tryckt på strömknappen i 2 sekunder Power off Avstängt När du har tryckt på strömknappen i 2 sekunder Talk time: (6 hrs, 5 hrs, 4 Samtalstid: (6 tim, 5 tim, När du har slagit på headsetet hrs, 3 hrs, less than 2 hrs) 4 tim, 3 tim, mindre än 2 tim) Battery low Låg batterinivå När du har mindre 30 minuter kvar innan batteriet måste laddas Recharge headset Ladda headsetet När du har cirka 10 minuter kvar innan batteriet måste laddas Connected Ansluten När du har slagit på headsetet eller återupprättat en avbruten Bluetooth-signal Phone 1 connected Telefon 1 ansluten När du har slagit på headsetet eller återupprättat en avbruten Bluetooth-anslutning Phone 2 connected Telefon 2 ansluten När du har anslutit en andra telefon med hjälp av Multipointfunktionen Pairing Parar ihop Medan ihopparning/anslutning av headsetet och telefonen pågår Pairing successful Ihopparning slutförd När headsetet och telefonen har parats ihop/anslutits Pairing incomplete, restart headset Ihopparning ej slutförd. Starta om headsetet. När du försökte men inte lyckades para ihop headsetet och telefonen Mute on Sekretess aktiverad När du har tryckt på knapparna för höjning (+) och sänkning ( ) av volymen samtidigt under ett samtal Mute off Sekretess avaktiverad När du har tryckt på knapparna för höjning (+) och sänkning ( ) av volymen samtidigt under ett samtal medan sekretessfunktionen var aktiverad Lost connection Bruten anslutning När Bluetooth-anslutningen mellan telefonen och headsetet bryts Volume maximum Maximal volym När du har uppnått högsta volymnivå genom att trycka på volymknappen Volume minimum Minimal volym När du har uppnått lägsta volymnivå genom att trycka på volymknappen 7

8 Tips: Strömma musik m.m.: När du har anslutit telefonen kan du strömma musik eller ljudfiler, till exempel GPS-anvisningar eller podsändningar, till headsetet. Headsetet stöder A2DP när det är anslutet till en enhet med funktioner för strömning av A2DP-ljud. PAUS/SPELA UPP: Du kan pausa och spela upp musik och ljudfiler med hjälp av kontroller på headsetet om enheten även har funktioner för Bluetooth AVRCP. Tryck bara på båda volymknapparna (+/ ) samtidigt tills du hör en ljudsignal. Använd Multipoint ett samtal i taget: Du kan inte parkera ett samtal medan du besvarar ett samtal från den andra telefonen. Avsluta det första samtalet genom att trycka på samtalsknappen och svara sedan på det andra samtalet genom att trycka på samtalsknappen igen. Kontrollera batterinivån för headsetet i en iphone: Batterinivån för headsetet visas på skärmen bredvid ikonen för batterinivån för telefonen. Kontrollera batterinivån: Du hör ett meddelande på engelska om återstående samtalstid efter att du har avslutat ett samtal. Dessutom kan du trycka på strömknappen om du vill kontrollera batterinivån. Ta reda på hur du ansluter på nytt: Headsetet försöker återupprätta en anslutning som brutits. Om det inte lyckas trycker du på samtalsknappen en gång eller återupprättar anslutningen via Bluetoothenhetsmenyn i telefonen. Håll dig i närheten av telefonen: Bluetooth har en räckvidd på upp till 10 meter mellan telefonen och headsetet. Bortom den räckvidden blir ljudkvaliteten sämre och du riskerar att anslutningen bryts. 8

9 SPECIFIKATIONER Samtalstid Passningstid Räckvidd Headsetets vikt Laddningskontakt Batterityp Laddningstid (maximal) Strömförsörjning Bluetooth-version Bluetooth-profiler Förvarings-, användnings- och laddningstemperatur Upp till sex timmars samtalstid Upp till 5 dagars standby Upp till 10 m räckvidd 17 gram Mikro-USB-kabel med mikro-usb-anslutning och AC/DC V Laddningsbart, inte utbytbart, litiumjonpolymer 1,5 timmar 5 V DC 180 ma Version Enhanced Data Rate (EDR), escodatapaketöverföring, Secure Simple Pairing (SSP) om telefonen har funktioner för det Hands-free v1.5 (HFP), Headset v1.1 (HSP), Advanced Audio Distribution (A2DP) och Audio/Video Remote Control (AVRCP) 0 40 C 9

10 VILL DU HA MER HJÄLP? en Plantronics Ltd Wootton Bassett, UK Tel: ar cs Czech Republic da Danmark Tel: de Plantronics GmbH Hürth, Deutschland Kundenservice: Deutschland Österreich Schweiz el Για περισσότερες πληροφορίες: es Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España Tel: fl Finland Tel: fr Plantronics Sarl Noisy-le-Grand France Tel: ga Plantronics BV Regus House Harcourt Centre Harcourt Road Dublin 2, Ireland Service ROI: he למידע נוסף, בקר באתר: hu További információk: it Plantronics Acoustics Italia Srl, Milano, Italia Numero Verde: nl Plantronics B.V. Hoofddorp, Nederland NL BE LUX no Norge Tel: pl Aby uzyskać więcej informacji: pt Portugal Tel: ro Pentru informaţii ru Дополнительная информация: sv Sverige Tel: tr Daha fazla bilgi için: *Support på engelska 10

11 VILL DU HA MER HJÄLP? Säkerhetsrelaterad information: läs den separata broschyren Säkerhetsinformation Information om 2 års begränsad garanti: Plantronics B.V. Scorpius LR Hoofddorp Netherlands Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Plantronics, Vocalyst och Voyager Pro+ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Varumärket Bluetooth med logotyper tillhör Bluetooth SIG, Inc. Plantronics användning av dessa varumärken sker under licens. iphone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder. Blackberry ägs av Research In Motion Limited och är registrerat i USA. Registrering kan vara pågående eller genomförd i andra länder. Plantronics, Inc varken stöds, sponsras, samarbetar med eller auktoriseras på annat sätt av Research In Motion Limited. Patent i USA: 5,210,791; D612,840; D612,834; D612,835; BR DI ; Kina ZL ; EM ; IN ; Taiwan D134706; sökta patent finns. AM (11/10) AE11 EEE Yönetmeliğine Uygundur

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri Bruksanvisning Innehållsförteckning INTRODUKTION 3 BESKRIVNING OCH FUNKTIONER 3 DESIGN OCH PRESTANDA 3 TRÅDLÖS ANSLUTNING 3 INKLUDERAT 3 REGLAGE OCH

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE HA-2 Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE 1. Viktig Information Utropstecknet i en liksidig triangleis avsedd att varna användaren för närvaron av viktiga drift och underhåll (service) instruktioner

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Översatt från engelska till svenska av Khodadad Bahrami synskadade kurder

Översatt från engelska till svenska av Khodadad Bahrami synskadade kurder Apple iphone manual sve unk4.com Översatt från engelska till svenska av Khodadad Bahrami synskadade kurder Jag använd mig av en verktyg för att kunna förklara eftersom Iphone från apple en tillgängligaste

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer