CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning"

Transkript

1 CV Eva-Maria Svensson 2006, Professor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2006, Professor i rettsvitenskap, Juridiska fakulteten vid UiT Norges Arktiska universitet, Tromsø 2005, Professor II, Juridiska fakulteten vid Universitetet i Tromsø 2003, Docent i rättsvetenskap 1998, Universitetslektor 1997, Juris doktor , 1993 ff, Lärare på Juridiska institutionen , Biträdande forskare på Juridiska institutionen Övrig yrkeserfarenhet från kommunala och statliga myndigheter. 1983, Utbildning Företags- och förvaltningsjuridisk linje, vetenskapsteori, filosofi och statsvetenskap 2001, Handledarutbildning Undervisning Grundutbildning Rättsvetenskap, genusrättsvetenskap, handledning uppsats, termin 3 juristutbildningen Examen facultatum, (rättsvetenskap), Juridiska fakulteten Tromsø Likestillingsrett och antidiskrimineringsrett, spesialfag, Juridiska fakulteten Tromsø Jämställdhetsrätt Genus och rätt, Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap, Filosofiska institutionen Sociala och rättsliga rörelser, Museion Vardagens juridik i teori och praktik, Museion Vetenskapsteori för logopeder Ledarskapsutbildning vid Göteborgs universitet Forskarutbildning Introduktionskurs i vetenskapsteori och rättsvetenskap, Juridiska institutionen Göteborgs universitet. Rettsvitenskapens vitenskapsteori, Juridiska fakulteten vid Tromsø universitet Rettsvitenskaplige og tvervitenskaplige metoder, Juridiska fakulteten vid Troms universitet. Föreläsningar och seminarier på forskarutbildningskurser i rättsvetenskap i Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Tromsø, København, Helsingfors, Bergen. Föreläsningar och seminarier på forskarutbildningskurser i genusvetenskap och feministisk etik. Tredje uppgiften Flitigt anlitad föreläsare i en mängd olika sammanhang framförallt om jämställdhets- och genusfrågor. Forskning Projekt Marknads- och demokratidriven yttrandefrihet Forskningsvistelser

2 Principal s Development Fund International Visitor, Faculty of Law, Queen s University, Kingston, Canada, feb-mars 2014 International research visitor, Melbourne Law School, University of Melbourne, mars april 2013 Visiting professor, Melbourne Law School, University of Melbourne januari - juni 2010 Juridiska fakulteten, Universitetet i Tromsø, periodvis under 2000 Handledaruppdrag Hild Rønning, Politi og skjønn En studie av politiets lovbundne og fri skjønnsutøvelse i ordenstjeneste, sett i lys av rettslige rammer, 2010 Wanna Svedberg, Jämställda transporter en genusanalys av transporträttslig reglering, finansierat av VINNOVA, juris doktor 2014 Martin Hennig, Trade Remedies in the WTO, Juridiska fakulteten vid Tromsö universitet, Gunnar Eriksen, Alders tids bruk. Juridiska fakulteten vid Tromsö universitet, juris doktor december 2007 Ragnhild Vada, Satsing på kvinner som næringsutøvere? - En rettsvitenskapelig studie av distriktsrettede økonomiske støtteordninger, Juridiska fakulteten vid Tromsö universitet, juris doktor 2007 Sari Kouvo, Making just rights? Mainstreaming Women's Human Rights and a Gender Perspective, juris doktor 2004, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond Opponent Juris doktor Eva Nilsson, Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Titel: Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, Ledamot i betygsnämnd Filosofie doktor Christina Ribbhagen, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Titel: Technocracy within Representative Democracy. Technocratic Reasoning and Justification among Bureaucrats and Politicians, 2013 Filosofie doktor Charlotte Agevall, Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Titel: Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter, 2012 Filosofie doktor Susanne Dodillet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och teologi vi Göteborgs universitet. Titel: Är sex arbete? svensk och tysk prostitutionspolitik sedan talet, 2009 Juris doktor Åsa Åslund, Avdelningen för rätt och rättsfilosofi vid Linköpings universitet. Titel: Allemansrätten och marknyttjande. Studier av ett rättsinstitut, 2008

3 Juris doktor Jens Petter Berg, Juridiska fakulteten vid Oslo Universitet. Titel: Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsealistisk norsk rettsvitenskap 2008 (även andre opponent) PhD Else Grete Broderstad, Statsvetenskapliga instituttet vid Tromsö universitet. Titel: The bridge-building role of political procedures. Indigenous rights and citizenship rights within and across the borders of the nation-state, 2008 (även andre opponent) Juris doktor Jenny Julén Votinius, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Titel: Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av förldrars arbetsrättsliga ställning, 2007 Filosofie doktor Ann Ighe, institutionen för ekonomisk historia, Titel: I faderns ställe, 2007 Sakkunniguppdrag Sakkunnig vid tillsättning av två universitetslektorat på Rättsociologiska institutionen vid Lunds universitet, Sakkunnig vid bedömning för oavlönad docentur, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Ledamot i bedömningskommitté av tillsättning av professorship with special responsibilities (MSO) within "religion, law and society", Roskilde universitet Sakkunnig vid bedömning för oavlönad docentur, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, Tillsättning av två forskarassistenter, Centre of Gender Excellence vid Umeå universitet, Sakkunnig anlitad av Riksbankens Jubileumsfond vid bedömning av ansökan om forskningsmedel, Ledamot i bedömningskommitté för postdoktorstilling på Juridiska fakulteten vid Tromsö universitet, Sakkunnig vid bedömning av sökande till forskningsmedel inom utlysningen "Forskning om kvinnors företagande", Enheten för arbetslivsutveckling, VINNOVA, Ledamot i bedömningskommitté av sökande till postdocstilling på Juridiska fakulteten vid Oslo universitet, Ledamot i bedömningskommitté av sökande till försteamanuensisstilling på Juridiska fakulteten vid Tromsø universitet, Sakkunnig vid tvåårsbedömning av doktorand på Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Sakkunnig av STINT vid bedömning av ansökan om forskningsmedel, 2004.

4 Urval av Vetenskapliga publikationer Monografier På vei - Kjønn og rett i Norden, Svensson, Eva-Maria, Ulrika Andersson, Hege Brækhus, Monica Burman, Anne Hellum, Stine Jørgensen, Anu Pylkkänen, Makadam förlag, Göteborg & Stockholm, Forskaren Elsa Eschelsson en modern civilist i tiden. Stockholm Genusrättsvetenskap, Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svensson. Lund: Studentlitteratur, Exploiting the Limits of Law. Swedish Feminism and the Challenge to pessimism, Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson, Margaret Davies, (eds.). Aldershot: Ashgate, Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan. Red. Jan Lif. Lund: Studentlitteratur (2009) N/ O. Marstrandsseminariet 10 år (Juridiska institutionens skriftserie 1: 2008). (1). Martinson/Moberg/Svensson (red.) Nordic Equality at a Crossroads. Feminist legal studies coping with difference, Svensson, Eva-Maria, Pylkkänen, Anu & Niemi-Kiesiläinen, Johanna (eds), Ashgate Genusforskning inom juridiken, Högskoleverkets skriftserie, Stockholm Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten, Iustus förlag, Uppsala (diss.) Artiklar A framework for defining and understanding children for legal research (2013). In: Journal of Family Law and Practice (2013) FLP 1. Genusrättsvetenskap och juridiska metoder (2013), I: Juridisk metodlära, Fredric Korling & Mauro Zamboni, Studentlitteratur. The (non)regulation on gender discrimination in advertising in Sweden (2013). In: El Principio de Igualdad ante el Derecho Privado: Una Visión Multidisciplinar, Beatriz Verdera Izquierdo (ed.), Dykinson, S.L. Traditionskonform tolkning. Om tolkning av förhållandet mellan könsdiskriminerande reklam och grundlagsskyddade yttranden (2013). I: Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen, Jens Fejø, Ulla Nergaard, Tvarnø, Christina D. Tvarnø & Grith Skovgaard Ølykke (red.), København: DJØF. Gender Equality in the Swedish Welfare State. Together with Åsa Gunnarsson, Vol. 2, No 1 (2012). Is there a future for Scandinavian Women s Law? In Ruth Nielsen, Lynn Roseberry and Christina D. Tvarnø (eds.): Scandinavian Women's Law in the 21th Century, DJØF Publishing 2012.

5 Formering och transformering av ett kunskapsfält, i Svensson, Eva-Maria, Ulrika Andersson, Hege Brækhus, Monica Burman, Anne Hellum, Stine Jørgensen, Anu Pylkkänen, På vei - Kjønn og rett i Norden, Makadam förlag, Göteborg & Stockholm Hur gör (Jur)ister? Sociala dimensioner i och av rättsvetenskapen, i Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, Nerenius & Santérus Förlag If wishes came true future research issues for feminist legal scholarship and Vol. 1 no. 1 (2011) Finns det svarta svanar i Australien? Retfaerd 2010 nr 4/131. Tillsammans med Håkan Gustafsson. Contemporary Swedish Feminist Legal Studies - Five Doctoral thesis, NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Volume 17, Issue 2, June 2009, pages Arbete och delaktighet. En genusanalys av arbetsförmågebegreppet, I Arbets(o)förmåga, Lotta Vahlne Westerhäll (red.), Santérus Förlag Boundary-work in Legal Scholarship: A Feminist Perspective, I Exploiting the law, feminist challenges to pessimism, Margaret Davies, Åsa Gunnarsson and Eva-Maria Svensson (eds.) Sex säljer - ett globalt problem, En sammanhållen syn på sexhandeln, Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi. Om mediebevakningen och hur genusforskningen kan bidraga. Rapport från nordisk journalistkurs, nov 2005, Tallinn, Estland, Nordisk Journalistcenter. Oslo: NIKK Contemporary challenges in Nordic gender equality policy and law, Equality and Diversity in Europe, International Interdisciplinary Conference, Helsinki January 2006, publicerat som pdf-fil på - Ökad målstyrning och ny kunskap inom jämställdhetsområdet I: Bortom den starka statens politik, Rothstein, Bo och Vahlne Westerhäll, Lotta (red.). SNS Förlag Introduction, In Nordic Equality at a Crossroads. Feminist legal studies coping with difference, Svensson, Eva-Maria, Pylkkänen, Anu & Niemi-Kiesiläinen, Johanna (eds), Ashgate Contemporary challenges for Nordic feminist legal studies, In Nordic Equality at a Crossroads. Feminist legal studies coping with difference, Svensson, Eva-Maria, Pylkkänen, Anu & Niemi-Kiesiläinen, Johanna (eds), Ashgate Visionen om en jämställd transporträtt, I Nya och gamla perspektiv på transporträtten, Johansson, Svante O. (red.), Svenska sjörättsföreningen, skrifter 78, Stockholm Kunskapsbildning i juristutbildningen - exemplet könsrelaterad kunskap, Retfaerd 2/2003, tillsammans med Monica Burman och Karin Ågren. Självbestämmande, Definitioner, begreppsutveckling och systematisering i en filosofisk,

6 rättslig och politisk kontext. I konferensrapport Tromsö universitet, Sex Equality: Changes in Politics, Jurisprudence and Feminist Legal Studies, i antologin Responsible Selves, Women in the Nordic legal culture, Nousiainen, Gunnarsson, Lundström, Niemi-Kiesilainen, (eds.), Ashgate, Dartmouth, Great Britain Genus i utbildningen - ett förändringsprojekt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, GRI_rapport 2001:5, tillsammans med Ulla Eriksson-Zetterquist FD. Barnets bästa, Utbildning & Demokrati Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, nr 2/2001. Staten, grundlagen och sexualiteten -pornografidebatten och statens ansvar för demokratins idéer, Värdegrundens publikationsserie nr 1/2000, Göteborgs universitet. Tillsammans med Sari Kouvo. Kritik av en juridisk argumentation - det krävs två för att dansa en tango, Ur antologin Strategier för ekonomi och kärlek, rapport från det 10e Nordiska kvinnojuristmötet, red. Gudrun Nordborg, Iustus förlag, Uppsala Avskiljandets logik - en nödvändighet och en begränsning, Ur Rätt i förändring. Om kristendenser i svensk rätt. Antologi, dec Delar av en helhet, Retfærd Nr 74, Vems tryckfrihet - hans, hennes eller hans och hennes? i 13 kvinnoperspektiv på rätten, red. Gudrun Nordborg, Iustus förlag Recensioner, urval Genmäle angående replik till recension av Är sex arbete? Tidskrift för genusvetenskap (tgv) nr Book review: Trapped in Equality. Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law. Anu Pylkkänen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finnish Literature Society, Helsinki sid. Feminist Legal Studies (2010) 18: Anmälan av Trapped in Equality. Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law. Anu Pylkkänen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finnish Literature Society, Helsinki sid. Retfaerd 2010 nr 2/129. Rebecca J. Cook and Simone Cusack: Gender Stereotyping. Transnational Legal Perspectives. University of Pennsylvania Press, Philadelphia Tidskrift for Rettsvitenskap Hefte 2/2010. Recension av Susanne Dodillet: Är sex arbete? svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet. Tidskrift för genusvetenskap (tgv) nr Recension av Eva Nilsson, Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd. JT nr 3

7 Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling, Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Stockholm 2001, Svensk Juristtidning, 2003, Publikationslista (Göteborgs universitets publikationsdatabas, GUP) Övrigt Ledamot i strygruppen för Juridiskt Fourm, Umeå universitet Redaktionsmedlem Socialvetenskaplig tidskrift, Member of the International Advisory Board, Feminist Legal Studies, Springer Redaktionsmedlem, Arctic Review of Law and Social Sciences, Gyldendal akademisk forlag, Ledamot i Lärarförslagsnämnden vid Handelshögskolan, Ledamot i Forskningsutskottet vid Juridiska institutionen, Särskild utredare. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, SOU 2008:5 Könsdiskriminerande reklam Kränkande utformning av kommersiell reklam. Ledamot i expertgrupp, Näringsdep. "Sexualiseringen av det offentliga rummet", Suppleant i Notarienämnden, Årets kvinnliga ledare Pris utdelat av Ledarskapsakademien för kvinnor i Västsverige. Ledamot i styrgruppen för Museion Ledamot i styrgruppen för Värdegrunden Ledamot i Rådet för genusvetenskap Jämställdhetsombud för Handelshögskolan och därmed ledamot i Fakultetsnämnd och Centrala Jämställdhetskommittén Jämställdhetsombud på Juridiska institutionen Temaredaktör för Feministiskt perspektiv nr 2/98 Tema: Juridik. Redaktionsmedlem för Feministiskt perspektiv, Redaktionsmedlem i Retfaerd ff. Svensk huvudredaktör (tillsammans med Dennis Töllborg) för Retfaerd, Kommunpolitiker, ledamot i fullmäktige i Öckerö kommun Nämndeman Länsrätten i Göteborgs och Bohus län Nämndeman Göteborgs tingsrätt.

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Av Eva-Maria Svensson

Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson Likhet inför lagen är hyllad princip för rättsstaten, fastslagen i många konstitutioner så ock i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Linköping University Post Print N.B.: When citing this work, cite the original

Läs mer

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Rapporter i pedagogik 19 JOHAN ÖHMAN Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Johan Öhman, 2014 Titel: Implementering

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Rapport från jämställdhetsprojektet Genuslabbet vid Linköpings och Stockholms universitet 2010 2013 Genuslabbet. Över gränserna för kön, universitet,

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck Tillgodoses flickors rätt till skydd?

Hedersrelaterat våld och förtryck Tillgodoses flickors rätt till skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lovisa Löfstrand Hedersrelaterat våld och förtryck Tillgodoses flickors rätt till skydd? JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Fristående skolor och segregation

Fristående skolor och segregation UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 31 51 Fristående skolor och segregation Give a dog a bad name and hang him? Bo Dahlin NON-PUBLIC SCHOOLS AND SEGREGATION: GIVE A DOG A BAD NAME AND HANG HIM?

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

forskning om kultur hälsa &

forskning om kultur hälsa & forskning om kultur hälsa & REDAKTÖR: Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådet TEXT: Anders Nilsson, Vetenskapsjournalisterna GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet OMSLAGSFOTO: Dora Pete/SXC TRYCK:

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola (1973-1974) (Samhällskunskap, företagsekonomi)

Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola (1973-1974) (Samhällskunskap, företagsekonomi) CV för BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Filosofie Doktor i Sociologi, Lunds Universitet, 1998. Universitetslektor vid Linnéuniversitetet, (numera pensionerad). Undervisningsområden: Företagsekonomi och Sociologi med

Läs mer

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:24 ISSN 1654-0247 Det finns någon slags Open Access där ute En idé-

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer