VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi"

Transkript

1

2 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015

3 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer vind än vatten i det lokala elnätet 8 Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi Kundservice 10 MSE kundtjänst gör det enkelt för dig Marknad 12 Nära grönt och enkelt Hållbarhetsredovisning 14 Hållbarhetspolicy Produktion och distribution av fjärrvärme Produktion och distribution av el Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Resurser och avfall Ekonomiskt ansvarstagande Socialt ansvarstagande Partnerskap Kunder Personal Miljöfakta MSE Förvaltningsberättelse Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 24 Noter 25 Revisionsberättelse 39 Granskningsrapport 40 Styrelse 41 Ledningsgrupp 42 3

4 4

5 Vi vill göra det enkelt för dig! Lena Svensk, VD MSE Det känns bra att kunna konstatera, att ett par års arbete med projektering, upphandling och finansiering av ett kraftvärmeverk, äntligen börjat bli något konkret. Första spadtaget togs i januari 2014 med en rungande marksprängning och redan innan året var slut var väggar och tak uppe. Nu kvarstår en hel del inre arbeten för att även få alla processer på plats och i funktion. Kraftvärmeverket planeras att tas i drift hösten Vår hemsida har en blogg, där byggnationen som ska värma Mjölby, kan följas i bilder och kommentarer. Energi nära dig! Det är vad kraftvärmeverket kommer att producera, både i form av fjärrvärme och el. Mjölby kraftstation och övriga vattenkraftstationer längs Svartån och vindkraftverken i Mjölby kraftnäts koncessionsområde, är också exempel på energiproduktion i vårt närområde. MSE kan i hög grad leverera lokalt producerad energi från skog, vind och vatten. Det ser så fridfullt ut när fåglar sitter i rader på elledningarna. Men när de flyger in i dem och orsakar kortslutningar blir det problem. Våra kunder i framför allt västerlösaområdet, har råkat ut för återkommande störningar på grund av detta. Det är förstås inte bekymmersfritt för fåglarna heller. Vi prioriterar ombyggnationen av vårt elnät i det här området. Luftledning ersätts med mindre väder- och fågelkänsliga jordledningar. Ombyggnad av elnätet för att öka kapaciteten och minska väderkänsligheten är något som sker kontinuerligt. Självklart ska kunden kunna lita på att det finns el i uttaget. Därför att det är viktigt för oss att bygga bort områden som är känsliga för störningar. Det blir bättre både för kunderna och fåglarna. Kommunikation och service till våra kunder är alltid viktigt och kan alltid bli bättre. Kundernas behov motiverar oss till ständiga förbättringar. Genom att samla kompetens inom energiområdet under samma tak, kan vår kundservice göra mötet med MSE smidigt och effektivt. Vi paketerar energilösningar och erbjuder personlig vägledning till hela vårt utbud. Med rätt och tydlig information hjälper vi kunden att fatta ett bra och medvetet beslut. Vi vill göra det enkelt att vara kund hos MSE! MSE kan i hög grad leverera lokalt producerad energi från skog, vind och vatten. Lena Svensk, VD 5

6 6 Ted Rydh, enhetschef för MSE vattenkraft, vid utskovsluckorna i Mjölby.

7 Vattenkraften är basen Ted Rydh, enhetschef vattenkraft Vi har dygnetrunt-jour var sjunde vecka men numera kan vi sitta uppkopplade hemma nattetid och styra kraftverken från datorn, berättar Ted Rydh som är enhetschef för vattenkraftstationerna inom MSE. Det var med bland annat vattenkraften som MSE en gång bildades och den är fortfarande basen i den förnybara energiproduktionen. Kraftverken är gamla, om än uppdaterade genom åren. Knutsbro som är yngst fick sin turbin 1957, ett år äldre än Ted själv. Ja det är slitstarka grejer, skrattar Ted och syftar även på att han själv varit med länge i företaget. 38 år i MSE För 38 år sedan, 1977, började Ted som installationselektriker i dåvarande Elverkets affär på Magasinsgatan i Mjölby. När installationsverksamheten hade dåligt att göra i slutet av 80-talet flyttade han över till eldistribution och blev ställverksmontör ett par år. Där var det mycket jobb med elen i kraftstationerna vilket slutade med att jag blev erbjuden att lära mig till maskinist på vattenkraften. Det är jag fortfarande. Vi fjärrstyrde alla våra kraftverk och även elnätet från Öjebro kraftstation, berättar Ted. Det var först 1988 som fjärrcentralen flyttade till Mjölby. Fjärrstyrd gammal mekanik Även om kraftverken är helt automatiserade så är det gammal mekanik som kräver ständig bevakning och underhåll. Som enhetschef har Ted två fasta drifttekniker i sitt lag plus fyra till som rycker in från eldistribution för att klara bevakningsjouren. Jourlaget består av en driftledare, en vattenkraftsmaskinist och en elmontör. Det som alltid måste fungera är utskovsluckorna, säger Ted. Det överliggande nätet måste kunna ta emot kraften annars släpper vi vattnet förbi turbinerna. Det fjärrstyrs normalt, men fastnar en utskovslucka kan det bli katastrof. Vid elbortfall får man öppna med järnspett men normalt sett klarar vi det med batteridrift eller med bensindriven utrustning. Varje sommar revideras kraftverken och de senaste åren har nya utskovsluckor varit prioriterat. Elhandel Kraftproduktionen styrs inte bara av det egna kraftbehovet i Mjölby kommun utan också av läget på elbörsen Nordpool. Varje dag rapporterar man hur mycket man har att sälja nästa dag. El är en färskvara som konsumeras i samma stund som den produceras så det gäller att vi planerar vår produktion noga inför kommande dag, konstaterar Ted. El är en färskvara som konsumeras i samma stund som den produceras. Ted Rydh, vattenkraft 7

8 Mera vind än vatten i det lokala elnätet Oscar Björnson, enhetschef vindkraft I vårt lokala nät produceras mer kraft med vind än med vatten, berättar Oscar Björnson. Oscar är MSE:s enhetschef för vindkraft. Han håller koll på att de vindsnurror som MSE har del i eller äger, fungerar som de ska. Mjölby kraftnät har idag 49 stycken vindkraftverk i nätet av varierande storlek. MSE äger 3 stycken hela verk och är delägare i 13 stycken verk. Det vill säga att vi har ägandeskap på olika nivåer i parker där det totalt ingår 15 verk. Totalt omsattes 225 GWh i nätet 2014 varv 57 %, 130 GWh, kom från vindkraft. Av dessa 130 GWh står MSE för ca 23 GWh. Det finns planer för fler vindkraftverk, men just nu finns fler faktorer som är avgörande för att expansionen för vindkraften avstannar. Vindkraft är stort men solel kommer I år har Sverige passerat vindkraftstäta Danmark i landbaserad vindkraft. I Tyskland står också vindkraftverken tätt, men där går solelen snart om i produktionskapacitet. Vi har inte mycket solel i vårt nät idag, 11 anläggningar som ger ca 45 MWh, men vi ser ett ökande intresse för solel. Det verkar just nu vara lite för höga ingångskostnader i förhållande till rådande elpriser. Men blir det en högkonjunktur med ökande efterfrågan så rör sig priserna igen och då kommer solen, säger Oscar. 8

9 Lokalt producerad förnybar energi Anders Ejhed, enhetschef Fjärrvärmeproduktion Hetvattenpannorna på Sörby ångar på, men ett varmt år som 2014 är inte belastningen speciellt hård. Anders Ejhed har 17 år i företaget bakom sig, varav 8 som enhetschef. Ja, det har hänt en hel del under min tid här. Vi hade precis börjat bygga ut fjärrvärmenätet till privata hushåll när jag kom in i företaget. Transitledningen till Linköping och nya pannan i Skänninge är de största förändringarna fram tills nu när vi bygger kraftvärmeverket, tycker han. Under ett par år har planeringen och bygget av den nya kraftvärmeanläggningen krävt ett stort engagemang. Fjärrvärmen är väldigt leveranssäker. Vi har ytterst sällan oplanerade stopp som drabbar våra kunder. Grönare kraft Med det nya kraftvärmeverket blir den gröna profil som MSE strävar efter ännu påtagligare. Både värme och el producerat med förnybart bränsle. På sommaren köper vi värmen av Tekniska verken i Linköping AB, värmen produceras då vid Gärstadsverken i Linköping och transporteras i transitledningen hit till Mjölby. Under den perioden sker revision av MSE:s pannor. Våra drifttekniker har väldigt bred kompetens och klarar mycket av revisionsarbetet själva. Totalt är det åtta personer som sköter Sörbyanläggningen. Lokalt bränsle Lokalt producerad energi innebär att även bränslet kommer från närområdet. Kvaliteten varierar i fuktighet och energiinnehåll per kilo. Pannorna är optimerade för en viss fuktmängd i träflisen, både mer och mindre ger sämre effekt. Med en kort mellanlagring på planen utanför kan man blanda leveranserna och jämna ut kvalitetsskillnaden. När det är mycket snö och is inblandat så lönar det sig att jobba lite manuellt med lastmaskinen istället för att tömma lasset rakt ner i stora flisfickan. Då kan vi göra en bättre blandning och få bra effekt. 9

10 MSE kundservice. Anneke Kroonder hjälper kunderna att ta rätt beslut. Som kund hos MSE kan du på hemsidan logga in på Mina Sidor. Statistik över din elanvändning och dina fakturor hjälper dig att hålla koll på kostnaderna. Där kan du också teckna avtal och ställa frågor. 10

11 MSE kundservice gör det enkelt för dig! Mattias Sörsjö och Anneke Kroonder, Kundservice MSE har tagit fram devisen Vi gör det enkelt för dig som syftar just på kundrelationen. Det innebär att kunden ska möta kunnig och engagerad personal i kundservice som ger svar direkt på frågor om abonnemang, avtal och fakturor och mycket annat. Kunden ska känna sig omhändertagen och trygg i mötet med kundservice. Det är en yrkesheder att vara tillmötesgående och serviceinriktade för oss i kundservice, säger kundservicechefen Mattias Sörsjö. Vi arbetar ständigt för att uppfattas som enkla att ha att göra med. Gemensam kundservice Under 2014 har övergången till koncerngemensam kundservice inneburit en stor utmaning för Mattias och hans personal. Vi tar nu hand om alla frågor som gäller elnät, fjärrvärme, elhandel, bredband och en stor del faktura- och inkassofrågor också, säger Anneke Kroonder. Majoriteten av det som folk frågar efter löser vi direkt i kundservicegruppen. Annars vet vi vilken person de ska prata med för att få mer information. Det är fördelen med ett relativt litet företag att man har koll på vad alla gör. Belastningen har ökat med nyordningen och vi måste läsa på en hel del om framför allt fjärrvärmen för att kunna möta de kundernas behov, säger Anneke. Vi har anpassat vår organisation och sett över alla rutiner igen, säger Mattias. Information är viktigt Bred kunskap om företaget och dess tjänster och en god lokalkännedom är en förutsättning för att jobba på kundservice i MSE. Mattias trycker på hur viktigt det är att utbilda kunderna, så att de kan göra bra val och ta beslut på riktiga grunder. Om kunderna vet hur MSE och energimarknaden fungerar, så är det lättare för dem att avgöra vad som är viktigt. Vi försöker vara proaktiva och överraska positivt genom att ge information som är nyttig och som de kan tjäna på. Vi ringer till exempel upp alla som inte aktivt valt elhandelsavtal, säger Anneke. Det är ingen som blir ledsen för att man ringer om det, kan jag lova... Mina sidor På mina sidor kan du som kund teckna avtal, ställa frågor, följa och analysera din elanvändning och se dina fakturor. Men vi har inget emot att man ringer till oss, säger Mattias. Vi arbetar ständigt för att uppfattas som enkla att ha att göra med. Mattias Sörsjö, kundservicechef 11

12 Marknadskommunikatören Jonas Ljungblad har tillkommit som en ny kraft på marknadsavdelningen under Vi har en stark miljöprofil med lokalt producerad energi från skog, vind och vatten. Jonny Cammerfjord, marknad 12

13 Nära, grönt och enkelt! Jonny Cammerfjord och Jonas Ljungblad marknad MSE har gjort hela resan från elverk med monopolställning till konkurrensutsatt energileverantör. Under de 20 år som gått sedan avregleringen av elmarknaden, har en mängd deviser och slogans använts för att beskriva affärsidé och inriktning. En del så bra att de duger fortfarande andra får gärna stanna i arkivets glömska, enligt marknadschefen Jonny Cammerfjord har marknadsavdelningen utökats med en marknadskommunikatör, Jonas Ljungblad. Tillsammans har de rensat i marknadsavdelningens budskapsvegetation och trimmat fram tre huvudbudskap att bygga vidare på. Vi har gått igenom det mesta som vi sagt om företaget genom åren. Nu har vi tagit fram en budskapsplattform som är förankrad i vision och affärsidé, säger Jonas. Utifrån och in Grundtanken är så enkel som att utgå från kundernas behov. Alltså att tänka utifrån och in. Kundnyttan sätter målen och driver utvecklingen av MSE. Kunderna ser leveransen från MSE som absolut självklar. Det ska bara finnas där el i uttaget, värme i elementet och fritt flöde till internet. Man reflekterar över tjänsterna endast när de inte fungerar eller när räkningen kommer. Vi gör det enkelt för dig! Det är vårt första budskap, säger Jonny. I alla kontakter med våra kunder ska vi sträva efter att göra mötet med MSE så smidigt, enkelt och givande som möjligt. MSE verkar inom ett litet geografiskt område och vi vill vara ett lokalt och nära företag. En given partner för lokala företag och första val för privatkunder inom kommunen. Vårt andra budskap är: Energi nära dig! Det ger en bild av bredden i det vi gör och att vi är lokala, förklarar Jonas. All energiutvinning är förknippad med miljöpåverkan och det gäller förstås även för MSE, även om nästintill 100 % av den egna produktionen sker med förnybara energislag såsom vindkraft, vattenkraft och skogsbränsleeldad fjärrvärme. Vi marknadsför oss inte som ett miljöföretag utan ett energiföretag, konstaterar Jonny. Däremot vill vi förtydliga vår miljöprofil och lyfta fram hur duktiga vi är i vår egen produktion: Lokalt producerad energi från skog, vind och vatten är vårt tredje budskap. Starkare varumärke Vi känner att det finns ett behov att förtydliga det gröna budskapet i vissa sammanhang. Trots att MSE funnits så länge så är vår verksamhet inte känd för alla, säger Jonas. Budskapsplattformen ska finnas som grund för att producera säljmaterial på produktnivå eller information om verksamheten. Målet är förstås ett gott anseende och ett starkare varumärke. 13

14 Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. För att nå vår vision arbetar vi mot att ännu större andel av vår energiproduktion ska vara förnybar. Genom att utveckla våra energitjänster vill vi kunna erbjuda våra kunder förutsättningar att göra långsiktiga val i sitt arbete med energieffektivisering för att de i sin tur ska kunna driva hållbara verksamheter. Vi anser att bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i Mjölbyregionen. En tillväxt i regionen är bra för utvecklingen av vår verksamhet, då det skapar förutsättningar för volymtillväxt och bättre utnyttjande av företagets resurser. Affärsidé MSE:s Affärsidé är att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur medvetenheten om att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet Hållbarhetspolicy MSE verkar för att våra kunder ska uppleva MSE som sin naturliga partner för produktion, distribution och tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och ledningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen. MSE strävar efter att utveckla och erbjuda långsiktiga hållbara tjänster och produkter till kunder och samarbetspartner. Vi är en viktig lokal aktör i omställningen mot en hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett miljöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar för utvecklingen i regionen. Vi följer gällande lagar och förordningar samt andra krav och betraktar dessa som minimikrav för vår verksamhet. Miljöansvaret innebär att vi skapar en långsiktigt hållbar energiförsörjning där produktionen så långt som möjligt baseras på förnybara källor från biobränslen, vattenkraft och vindkraft. Vi strävar efter att ta vara på de resurser som finns i regionen som annars skulle gått till spillo, t.ex. biprodukter från skogen. Vi ska ständigt bli bättre och arbeta aktivt och förebyggande för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Ekonomiskt ansvar innebär att vi driver och utvecklar MSE på ett sådant sätt att förutsättningar för framtida investeringar säkerställs till nytta för Mjölbyregionens tillväxt. Socialt ansvar innebär att vi levererar trygghet och komfort till våra kunder. Vi skapar långsiktiga relationer och partnerskap där alla kunder ska känna sig lika viktiga. Vi förbättrar tillväxtmöjligheterna för regionen genom uppbyggnad av en infrastruktur som ger ett effektivt utnyttjande av MSE:s egna och våra samarbetspartners anläggningar. Ständigt minskad miljöpåverkan MSE är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9 001:2008 respektive ISO :2004. Under 2014 genomfördes två externa revisioner, där stora delar av vår verksamhet gicks igenom. Revisionerna genomfördes utan några större avvikelser. 1. Produktion av fjärrvärme GWh % Fossilt bränsle, GWh Förnybart bränsle, GWh Fossilt bränsle % Energiindex* %

15 MSE:s verksamhetsledningssystem innebär att vi har en struktur för vår verksamhet och att vi arbetar systematiskt med de verktyg som standarderna anger. Ständig förbättring är ett ledord i vårt arbete och vi säkerställer detta genom att till exempel ta fram och följa upp miljömål och mätetal. Vi genomför regelbundet interna och externa revisioner av verksamhetsledningssystemet för att hitta förbättringsområden och avvikelser som åtgärdas. Nedan presenteras en del av de insatser som görs. Produktion och distribution av fjärrvärme Fossila bränslen har en negativ påverkan på klimat och miljö och ett av våra mål är därför att sänka andelen fossilt primärbränsle i fjärrvärmeproduktionen. År 2014 har temperaturmässigt varit ett mycket milt år med ett energiindex på 85 % 1 (94 %). Andelen fossila bränslen i MSE:s egen fjärrvärmeproduktion uppgick till 2,3 % (4,6 %). Resterande 97,7% har producerats med förnybart biobränsle (skogsflis). Vi arbetar ständigt med att minska vårt behov av fossila bränslen. MSE investerar i ett kraftvärmeverk som utökar produktionskapaciteten från förnybara bränslen och minskar beroende av fossileldade reservpannor. Byggnationen av kraftvärmeverket startade under hösten 2013 och det planeras att tas i drift hösten Inriktningen för inköp av biobränslen är att köpa en så stor del av bränslet som möjligt i närområdet för att få en låg miljöbelastning från bränsletransporter. Bränslekvalitetsövervakning sker för att minska risken för att det levererade bränslet orsakar pannstopp vid för fuktiga bränslen. Diagram 1 visar fördelningen mellan fossila och förnybara bränslen i MSE:s egen produktion av fjärrvärme. Den totala tillförseln av värme till MSE:s fjärrvärmenät omfattar förutom egen produktion också värme som köps in från Tekniska verken i Linköping AB via en transitledning samt värme från förbränning av halm som köps av en extern leverantör till det lokala fjärrvärmenätet i Väderstad. Produktion och distribution av el MSE har egen förnybar elproduktion i ett antal vattenkraftverk och vindkraftverk. Under 2014 producerade MSE 64,9 GWh (62,4) förnybar el i dessa egna produktionsanläggningar. Normalårsproduktionen uppgår till 69 GWh. Vi kommer att öka produktionen av förnybar el ytterligare när det nya kraftvärmeverket tas i drift. Den totala produktionen av förnybar el i dotterbolaget Mjölby Kraftnäts elnät uppgick till 162 GWh (146 GWh), vilket utgör 72 % (63 %) av distribuerad el. Utöver att själv äga vindkraftverk vill MSE verka som en katalysator för utvecklingen genom att vara en samarbetspartner i utbyggnad och drift av vindkraftverk och genom att utveckla elnätet för att kunna distribuera elen. Se diagram 2. Det pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla och bygga ut elnätet inom MSE-koncernen. Målsättningen är att bygga ett robust och driftsäkert nät som kan anpassas till utvecklingen av den lokala energiproduktionen. Arbetet med kablifiering av luftledningar har pågått i flera år. Under år 2014 utrangerades 270 kreosotstolpar och 15 stolpstationer ersattes med markstationer. Förläggningen av elkablar i mark leder förutom eliminering av miljöfarligt kreosot till minskade elförluster i nätet, en stabilare elleverans med färre avbrott samt en bättre arbetsmiljö för montörerna. I samband med att stolptransformatorstationerna ersätts med markstationer med uppsamlingskärl, minimeras risken för att olja som finns i transformatorstationerna läcker ut till omgivande mark. Övrigt MSE strävar ständigt efter att minimera sin användning av kemiska produkter. De senaste åren har vi arbetat för att nyanskaffade fordon hos MSE i första hand ska vara biogasdrivna. Biogas minskar inte bara utsläppen av klimatpåverkande gaser genom att ersätta fossila drivmedel, utan minskar även utsläppen av försurande och övergödande utsläpp i form av svavel och kväve. 2. Elproduktion och distribution GWh 250,0 MSE Vattenkraft GWh 200,0 MSE Vindkraft GWh Omsättning el i MKNs nät GWh Förnybar el i MKNs nät % Totalt vind/ vatten riket % 150,0 100,0 50,0 % ,

16 En fortsatt begränsning för oss är att det idag inte finns några fossilfria alternativ till våra tyngre dieseldrivna fordon, som uppfyller de krav vi har för tillgänglighet till att underhålla och driva vårt elnät. MSE hyr sina kontors- och verkstadslokaler. Vi arbetar kontinuerligt med att minska el- och värmeförbrukning utifrån de förutsättningarna. Utsläpp till luft MSE övervakar utsläpp lokalt från våra egna anläggningar och är dessutom medlemmar i Östergötlands Luftvårdsförbund. Från fjärrvärmeproduktionen släpps luftföroreningar ut i form av koldioxid, kväveoxider, svavel och stoft. Våra fjärrvärmeanläggningar är tillståndspliktiga och utsläppen bevakas och rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i miljörapport. Miljörapporterna finns på MSE:s hemsida från april. MSE är en del av systemet för handel med utsläppsrätter och rapporterar årligen hur mycket koldioxid vi släppt ut. Utsläppshandeln 2 innebär att vi får ett antal utsläppsrätter för vår produktion av förnybar fjärrvärme, men att vi måste återlämna utsläppsrätter beroende på hur mycket koldioxid som släpps ut från våra fossileldade reservpannor. Utsläpp till vatten Kondensatvatten från fjärrvärmeproduktionen leds enligt nu gällande tillstånd till respektive recipient 3. Från Sörby leddes m3 ( m3) ut i Svartån och från Östanå leddes 5481 m3 (5 837 m3) ut i Skenaån via dagvattnet. Kondensatvattnet provtas regelbundet för att följa upp bland annat suspenderande ämnen, ammoniumkväve och ph enligt fastställda kontrollprogram och resultaten rapporteras vidare till tillsynsmyndigheten. MSE arbetar för att minimera utsläppen av miljöpåverkande ämnen till vatten genom att optimera styrningen av panndrift och reningssystem. Från våra bränslelager kan en del organiskt material föras vidare med regnvatten och blåst via dagvattnet ut till recipienten. Genom enkla lösningar som att bland annat sopa bränsleplanerna och rensa diken försöker vi minska denna tillförsel, då materialet vid nedbrytning förbrukar syret i vatten. Vattenkraftens utsläpp till vatten är liten, men vi arbetar ändå med att minimera de läckage av smörjfett som finns från vattenkraftverken. När vi rustar upp kraftstationerna ersätts fettsmorda turbiner mot vattensmorda. MSE är medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Förbundet verkar för att genom provtagning och analys skaffa information om tillståndet i Motala ströms vattensystem där Svartån och Skenaån ingår. MSE använder informationen för att kunna bedöma hur stor påverkan våra utsläpp har på recipienten genom att beakta exempelvis känsligheten och vattenflöde. Resurser och avfall MSE förbrukar resurser i form av bränslen för fjärrvärmeproduktion och transporter samt värme, el och material för drift och underhåll av våra anläggningar (se Miljöfakta). Vi arbetar kontinuerligt för att minska utnyttjandet av resurser genom energibesparande åtgärder och genom att effektivisera vår distribution och produktion. Vi sorterar vårt verksamhetsavfall för materialåtervinning så långt det är möjligt och sorterar även en mindre mängd hushållsliknande avfall. Det farliga avfall som uppstår hanteras på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning. En stor del av det avfall som uppkommer är aska från förbränning som deponeras eller nyttjas för sluttäckning av deponier. Ekonomiskt ansvarstagande För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsredovisningens förvaltningsberättelse och noter. Socialt ansvarstagande Partnerskap MSE vill ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i regionen. Dels genom att driva egna projekt och dels som partner där vi stöttar andra aktörers initiativ till hållbara satsningar i Mjölby med omnejd. Exempel på detta är utbyggnaden av vindkraftsproduktion och avtal med lokala aktörer för värmeproduktion i Väderstad. Vi tillhandahåller även energitjänster som ger kunderna förutsättningar att påverka sin energiförbrukning till att bli så effektiv som möjligt med mindre miljöpåverkan. Kunder Inom MSE:s verksamhetsområden är det viktigt att vi arbetar med öppenhet och ömsesidigt förtroende mot våra kunder. Både fjärrvärme- och eldistributionsverksamheten styrs av lagar och regler som ska säkerställa kundernas intressen. MSE:s fjärrvärmeverksamhet är sedan 2005 REKO-märkt 4 enligt ett regelverk skapat i samarbete mellan fjärrvärme- och fastighetsbranschen. REKO är en kvalitetsmärkning som innebär att MSE gjort ett frivilligt åtagande att arbeta för att stärka kundens ställning genom ökad kunskap och insyn i verksamheten. Kunder som upplever att fjärrvärmeleverantören bryter mot REKO:s regelverk kan anmäla detta till en oberoende kvalitetsnämnd. För att uppfylla kraven har MSE bland annat hållit ett öppet informationsmöte för fjärrvärmekunderna under Elnätsverksamheten regleras genom bland annat ellagen. Regelverket är utformat för att stärka kundens ställning genom att styra villkor för avbrottsersättning och tillse att kunderna betalar skäliga avgifter. Även samverkan mellan nätbolag och elhandelsbolag regleras för att skydda kundens intressen. MSE rapporterar årligen till Energimarknadsinspektionen, som även utför tillsyn på hur vi lever upp till kraven. Vartannat år genomför MSE en kundundersökning för att få en uppfattning om hur kunderna upplever MSE och för att tydliggöra våra styrkor och svagheter. MSE har generellt ett högt resultat som indikerar mycket nöjda kunder. 16

17 Personal Uppgifter om MSE:s personalsammansättning beskrivs under not i Årsredovisningen. Sjukfrånvaron följs upp varje månad och utifrån de analyser som görs sätts relevanta insatser in. Målsättningen är att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % En medarbetarundersökning genomförs vartannat år för att ge oss en uppfattning om våra medarbetares syn på företaget. Utifrån denna undersökning tas en handlingsplan fram. Arbetsmiljökommittén leder MSE:s systematiska arbetsmiljöarbete. Målsättningen är att vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska bidra till att förebygga olyckor, tillbud och ohälsa. En del av arbetet består av att organisera skyddsronder och administrera avvikelser som uppkommer under dessa. En viktig uppgift är att hitta rätt verktyg för att samla in och följa upp tillbud och avvikelser. MSE:s friskvårdsgrupp arbetar aktivt med friskvårdsarbetet i företaget. MSE bedriver sitt hälsoarbete utifrån Korpens krav för hälsodiplomering. Friskvårdsgruppen arbetar för att underlätta och uppmuntra anställda till hälsofrämjande aktivitet genom att bland annat erbjuda tillgång till massör, gemensam gruppträning och gemensamma evenemang. Personalens kompetens är en viktig del för att säkerställa att MSE kan tillhandahålla tjänster och produkter av god kvalitet samt för att se till att våra kunder och samarbetspartners fortsatt är nöjda med oss. MSE genomför med regelbundenhet utbildningar som är obligatoriska för alla anställda, t.ex. grundläggande brandkunskap och grundläggande utbildning i miljökunskap. Många medarbetare har även gått utbildningar för att få eller ha kvar certifikat och intyg samt upprätthålla och utveckla nödvändig kompetens. Vi deltar också aktivt i branschorganisationernas olika evenemang för att höja vår kompetens. Miljöfakta Resurser Förnybart bränsle 5 ton Förnybart bränsle 6 m Fossilt bränsle m Vatten liter El MWh Värme MWh Utsläpp UTSLÄPP TILL LUFT CO 2 fossil ton CO 2 förnybart ton NOx ton Svavel ton 1 2 UTSLÄPP TILL VATTEN Kondensatvatten m Avloppsvatten m Avfall Materialåtervinning ton Energiutvinning ton Deponi ton Farligt avfall ton 3 13 Produktion FJÄRRVÄRME Förnybart bränsle GWh Fossilt bränsle GWh 2 6 EL Vattenkraft GWh Vindkraft GWh Distribution FJÄRRVÄRME GWh EL GWh Förnybart % Fotnot 1. Energiiindex indikerar hur stort behovet av värme har varit jämfört med normalvärde (100%) beräknat utifrån temperatur, men även andra faktorer som sol och vindpåverkan Recipient kallas vattendrag sjö som tar emot utsläpp. 4. Mer information om REKO fjärrvärme finns på 5. Från och med 2014 redvisas torrsubstans. 6. Avser biogas i fordon. 17

18 Styrelsen och verkställande direktören för Mjölby-Svartådalen Energi AB lämnar härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för 2014, bolagets 34:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående år. Verksamheten Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), organisationsnummer med säte i Mjölby, är moderföretag i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom el, fjärrvärme, energitjänster och bredband. verkar för att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning och tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001 och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO Ägarförhållanden Företaget ägs av Mjölby kommun 55%, Tekniska verken i Linköping AB (publ) (TVAB) 35% och Motala kommun 10%. Ägarna har i ägardirektiv förklarat att koncernen ska fokusera på kärnverksamheten, säkerställa driftsoptimering med vidmakthållen hög leveranssäkerhet, verka för en långsiktigt hållbar energiförsörjning, tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt och på affärsmässig grund understödja positiva miljösatsningar. består av moderföretag med 4 dotterföretag och 6 intresseföretag. Mjölby Kraftnät AB (MKN) är ett helägt dotterbolag i vilket elnätverksamheten bedrivs sedan 1 januari Alla tillgångar som ingår i nätverksamheten ägs av MKN. Moderbolaget tillhandahåller personal, administration och lokaler på uppdrag av dotterbolaget. De helägda dotterbolagen MWNet, Östgöta Gårdsgas AB och Östgöta Gårdsgas Nät AB bedriver ingen verksamhet. MSE har en ägarandel på 6,57 % i elhandelsföretaget Bixia AB. Övriga delägare är TVAB som är huvudägare med 54,34 %, Växjö Energi AB, Oxelö Energi AB, Borgholm Energi AB, Nässjö Affärsverk AB, Södra Hallands Kraft ek.för,. Bjäre Kraft ek. för., Sandviken Energi AB och Alvesta Energi AB. MSE har en ägarandel på 7,91 % i Bixia ProWin AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att uppföra, driva och förvalta vindkraftsproduktion. Ägarkretsen är densamma som i Bixia AB, men ägarandelarna fördelar sig något annorlunda. Huvudägaren TVAB har en ägarandel på 45 %. MSE har en ägarandel på 10,1 % i bredbandsbolaget Utsikt Bredband AB. TVAB är huvudägare med en ägarandel på 89,9 % I koncernen ingår även intressebolagen Herrberga Vind AB (41,67 %), Vävinge Vind AB (25,15 %) och Hackeryd Vind AB (12,5 %). Väsentliga händelser under räkenskapsåret MSE har tre hela och två åttondels vindkraftverk i egen balansräkning. Sjunkande elpriser har fått till följd att bolaget har behövt göra nedskrivningar på dessa vindkraftverk med 15,1 Mnkr. Under året har byggnationen av ett nytt Kraftvärmeverk (KVV) påbörjats. En bakgrund till investeringen är att bolaget har ett behov av att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen. KVV planeras att tas i drift hösten Under året uppgår investeringen i KVV till 196 Mnkr. tillämpar fr.o.m Redovisningsregelverket K3. K3 är kompletterande normgivning till Årsredovisningslagen. K3 innehåller dels lagtext, dels allmänna råd med kommentarer. Dessa ska tolkas tillsammans. Jämförelseåret 2013 har omräknats till nu gällande regelverk. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga särskilda händelser av betydelse har inträffat efter balansdagen. Flerårsöversikt * 2011* 2010* Nettoomsättning exkl. punktskatter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamh Soliditet, % 28,2 32,9 33,6 31,4 29,6 Avkastning på eget kapital, % 3,6 12,2 18,1 26,3 28,1 Avkastning på totalt kapital, % 3,0 6,1 8,1 10,3 10,7 Antal anställda, st

19 * 2011* 2010* Nettoomsättning exkl. punktskatter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet, % 20,4 25,3 25,9 25,5 25,7 Avkastning på eget kapital, % 0,2 5,3 20,2 18,5 25,7 Avkastning på totalt kapital, % 2,3 3,6 6,1 6,6 9,0 Antal anställda, st * Dessa år är inte omräknade enligt K3. Kommentar Resultat efter finansiella poster uppgår till 10,1 Mnkr, vilket är 22 Mnkr lägre än föregående års resultat på 32 Mnkr. De huvudsakliga förklaringarna till den stora skillnaden är att resultatet 2014 har belastats med en nedskrivning på 15,1 Mnkr samt lägre anslutningsavgifter för vindkraftverk i MKN om 10,8 Mnkr. Nedskrivningen är kopplad till de vindkraftverk som finns upptagna i moderbolagets balansräkning och har föranletts av sjunkande elpriser. Försäljning och priser Fjärrvärmeförsäljning bedrivs i moderbolaget. Den totala värmeförsäljningen i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad och Sya uppgick under året till 164,5 GWh (180,9 GWh). Under året anslöts 38 (32) nya kunder varav 32 (26) villor. Elnätverksamheten i dotterbolaget MKN omsatte 225,6 GWh (230,9 GWh). År 2014 var varmare än ett normalår med ett energiindex på 85% (94 %) av normalår. Detta har påverkat försäljningsvolymen negativt för såväl fjärrvärme som eldistribution. Från 1 januari 2014 höjdes i genomsnitt fjärrvärmepriserna med 1,4 % och elnätpriserna med 2,0 %. Produktion Elproduktionen i egna vattenkraftstationer uppgick till 42,0 GWh (39,4 GWh) vilket kan jämföras med normalårsproduktionen 46 GWh. Vindkraftsproduktionen blev 22,9 GWh (23,0 GWh), vilket motsvarar normalårsproduktionen. Den egenproducerade kraften har enligt avtal sålts till Bixia och TVAB. Priset baseras på elpriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det genomsnittliga elspotpriset för år 2014 uppgick till 288 kr/mwh (prisområde 3), vilket är 16 % lägre än föregående års elpris (341 kr/mwh). Den egna värmeproduktionen uppgick till 103,3 GWh (118,3 GWh). Den har baserats huvudsakligen på trädbränslen. Under året har 91,4 GWh (92,9 GWh) färdig värme köpts från TVAB och 7,3 GWh (7,8 GWh) från Hilbrands Energi AB. Personal Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 67 personer. s personal är anställd i moderbolaget. Närmare redovisning av personal och lönekostnader finns i not. Miljö bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i tätorterna Mjölby och Skänninge. Tillstånden avser produktion av värme till de sammanbyggda fjärrvärmenäten. Verksamhetens miljöpåverkan sker i huvudsak genom utsläpp till luft. Produktionen av värme är beroende av tillstånd enligt miljöbalken. Storskalig produktion av värme ger väsentligt mindre miljöpåverkan än individuell uppvärmning. Målsättningen är minsta möjliga miljöpåverkan och detta kan bland annat uppnås genom högt utnyttjande av biobränslen i fjärrvärmesystemet. Känslighetsanalys Känslighetsanalysen ger en indikativ bild av delar av den volym-, pris- och kostnadsrelaterade resultatpåverkan som kan beräknas för ett normalår i ett kort perspektiv, det vill säga i första hand i form av års- och säsongsvariationer. Parameter Förändring Värde Mnkr Försäljningspris fjärrvärme 1% +/- 1 Försäljningspris eldistribution 1% +/- 1 Försäljningspris producerad el, spot 20% +/- 5 Volym eldistribution 5% +/- 2 Volym elproduktion 20% +/- 5 Inköpspris biobränsle 20% +/- 5 Inköpspris olja 20% +/- 1 Finansieringskostnad, rörlig del 1% enhet +/- 1 Bränslemixen i produktionsanläggningarna påverkar lönsamheten. Investeringar och finansiering s investeringar uppick till 227 Mnkr (110 Mnkr), varav 19

20 Förvaltningsberättelse KVV 196 Mnkr (73 Mnkr). Investeringarna har huvudsakligen finansierats genom nyupplåning. Total upplåning uppgick vid årets utgång till 583 Mnkr, vilket är en ökning med 158 Mnkr. Balansomslutningen har ökat med 170 Mnkr till Mnkr. Förväntad framtida utveckling MSE har ett behov av att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen och att minska beroendet av fossila bränslen. Under året har byggnationen av ett nytt kraftvärmeverk (KVV) påbörjats. KVV är placerat bredvid befintliga anläggningar på Sörby i Mjölby. Anläggningen planeras vara klar för driftstart hösten Bolagets investeringsmedel prioriteras till förmån för denna investering under de närmaste åren. Bolaget har under de senaste åren satsat på ny vindkraftproduktion med inriktningen att satsa på gemensamma projekt tillsammans med markägare i regionen. För år 2015 planeras inga investeringar i nya vindkraftverk. MSE utvecklar och säljer tjänster kring vindkraft kontinuerligt. Utbyggnaden av högspänningsnätet på landsbygden för att öka dess kapacitet kommer att fortsätta under kommande år. Detta styrs både av vindkraftsutbyggnaden och av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i nätet bl.a. för att begränsa väderkänsligheten. befinner sig i en period med omfattande investeringar i kraftvärme, renovering av vattenkraftstationer och utbyggnad av elnät, vilket inverkar negativt på koncernens kassaflöde. Under 2014 var det operativa kassaflödet efter investeringar -152 Mnkr (-61 Mnkr). Upplåningen har ökat med 158 Mnkr. Ett negativt kassaflöde fungerar för några enstaka år men över en längre tid måste kassaflödet normaliseras. Framtida investeringstakt kommer därför att bestämmas utifrån bolagets kassaflöde, soliditet och intjäningens relation till nettoskuldsättningen. Risker och riskhantering MSE:s verksamhet exponeras för ett antal faktorer som kan påverka bolagets möjlighet att uppnå finansiella mål. Eftersom företagets resultat till vissa delar är väderberoende kan resultatet också variera mellan åren. Se tidigare känslighetsanalys. MSE arbetar aktivt med att identifiera, förstå och reducera risker. Några huvudgrupperingar av identifierade risker kommenteras nedan: Finansiell risk Med finansiell risk avses finansierings-, ränte-, valuta-, kreditoch motpartsrisk. Finansieringsrisk definieras som lånebehov som inte kan mötas av den finansiella marknaden. Ränterisken avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat- och balansräkning till följd av förändringar i ränteläget. Riktlinjer för hanteringen av bolagets finansiella risker fastställs årligen av styrelsen i bolagets Finanspolicy. Elhandelsrisk Kopplat till bolagets elproduktion finns volymrisker och prisrisker. Det finns inga bra instrument för att hantera volymrisken. För att minska prisriskerna sker handel med elterminer. I bolagets Policy för elhandel och handel med utsläppsrätter (Elhandelspolicyn), anges hur stor del av prognostiserad produktion som ska prissäkras genom terminskontrakt. Elhandelspolicyn medger återköp av sålda elterminer men i övrigt ingen tradingverksamhet. För hantering av prisrisker för elcertifikat anges i Elhandelspolicyn inom vilket intervall försäljning av framtida produktion får ske samt vilken volym elcertifikat som maximalt får finnas i lager. Utsläppsrätter handlas utifrån behov. Elhandelspolicyn ger inte utrymme för trading med utsläppsrätter. Prisrisk för biobränslen Bolaget gör huvuddelen av biobränsleinköpen i form av avtal med fast pris under en eldningssäsong. Flerårsavtal kan förekomma i begränsad omfattning. Avbrottsersättning för eldistribution I elnätsverksamheten har risknivån ökat kraftigt till följd av lagstiftningen om avbrottsersättning. Enligt denna är MKN skyldig att betala avbrottsersättning till kunder som får strömavbrott längre än 12 timmar. Avbrottsersättningen är maximerad till tre års normalkostnad för kunden. Detta innebär att MKN:s risk är maximerad till utbetalning av motsvarande tre års elnätintäkter. Möjligheterna till en försäkringslösning för avbrottsgarantier har gemensamt undersökts i branschen men det kan konstateras att detta inte är möjligt. Den främsta riskreducerande åtgärden i elnätsverksamheten är därför att hålla en hög driftsäkerhet i nätet bl.a. för att begränsa väderkänsligheten. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: Balanseras i ny räkning Summa kr kr 20

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. För att nå vår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning Mjölby-Svartådalen Energi AB Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA 1 (10) Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter om drift- och affärsförhållanden redovisas i en sammanställd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA 1 (10) Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter om drift- och affärsförhållanden redovisas i en sammanställd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer