Utblick Emerging markets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets. Osäkerheten beträffande det fiskala stupet i USA var avsevärt mindre, de förväntade riskerna för euron var lägre och Kinas tillväxt visade fler tecken på en stabilisering. Den förväntade kapitalströmmen till emerging markets har däremot uteblivit och börsutvecklingen har i år varit negativ för flertalet länder inom gruppen. Merparten av fondkapitalet har således allokerats till de större utvecklade ländernas börser. På senare tid har den ekonomiska statistiken börjat överraska åt det negativa hållet. Inköpschefsindex för eurozonen indikerar fortsatt mycket svag efterfrågan vilket är negativt för valutautvecklingen i länder som Polen, Tjeckien och Ungern. Tillväxten i Ryssland fortsätter att mattas av. Den höga inflationen gör att rubeln har fortsatt stöd av en hög räntenivå vilket balanserar den negativa effekten av svagare tillväxt. Den ekonomiska utvecklingen i Kina fortsätter att visa på en långsam återhämtning. Ledarna i Kina är bekymrade över obalanserna i ekonomin och vill säkerställa att den överhettade fastighetsmarknaden inte tar fart igen. Den officiella och önskvärda prognosen för tillväxten är 7.5 procent för 20. Svag efterfrågan från Kina kombinerat med en låg nivå på den japanska yenen sätter stor press på många asiatiska valutor. Vi förväntar oss fortsatt god utveckling för valutorna i Mexiko och Brasilien bl.a. tack vare relativt god tillväxt i USA. Den mexikanska peson är en av våra favoritvalutor. Bilproduktionen slår nya rekord och politiska reformer är på väg. Vi är måttligt positiva på den brasilianska realen. Skälet är att inflationen stiger för snabbt. Vi förutser att den brasilianska centralbanken snart inleder en serie av räntehöjningar. Dessa är dock politiskt impopulära varför vi räknar med högre tolerans för en starkare real i syfte att dämpa inflationstrycket. Den svenska kronan har i år haft en stark utveckling mot euron och dollarn. Svensk makro har överraskat med starkare tillväxt än förväntat. Riksbanken fokuserar allt mer på riskerna förknippade med de svenska hushållens höga skuldsättning och är mindre bekymrade över ytterligare eventuella förstärkningar av kronan. Detta gör att vi ser ytterligare förstärkning av kronan med en prognos för EURSEK 8.20 och USDSEK på 6.46 i slutet av juni. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Hög räntenivå Fortsatt avmattning av ekonomin Tillväxten har fortsatt att mattas av i Ryssland. BNP växte det fjärde kvartalet med 2.9 procent vilket är den lägsta ökningstakten sedan Industriproduktionen är svag och har varit i en trend med lägre momentum sedan I år är årstakten t.o.m. negativ. Även den inhemska efterfrågan har saktat in. Detaljhandeln var under ruari den lägsta sedan 2009 i årstakt. Lägre löneökningar och något högre arbetslöshet kan ligga bakom denna inbromsning även om arbetslösheten fortfarande är historiskt låg. Framåtblickande indikatorer som PMI visar dock på viss optimism inom tillverkningsindustrin framöver och fortsatt positiva signaler från servicesektorn. Inflationen har stigit sedan den historiska lågpunkten i april 20 och uppgick i ruari till 7.3 procent. Detta är en annan faktor som minskar hushållens köpkraft, i synnerhet då en stor del av uppgången förklaras av administrativa prishöjningar som inte är efterfrågedrivna. Centralbanken har trots stora politiska påtryckningar hållit styrräntorna oförändrade i år. Inbromsningen av ekonomin skulle visserligen kunna motivera lägre räntor men så länge inflationen överstiger centralbankens mål på 5-6 procent och kredittillväxten är hög förväntar vi oss inga penningpolitiska stimulanser. Prognos RUB/SEK 3 mån (idag 0.208) Rubeln har stöd av en fortsatt mycket hög räntenivå och stabila olje- och gaspriser. Tillväxten har däremot saktat in och centralbanken kommer att sänka räntan vid första signal att inflationen är på väg till deras toleransnivå. Vi är neutrala till rubeln. Polen Positiv syn från ratinginstitut Svag tillväxt och lägre räntor BNP växte med 1.1 procent under det fjärde kvartalet 20 vilket är en kraftig inbromsning. Den svaga utvecklingen har fortsatt även därefter. Industriproduktionen faller i årstal sedan slutet av förra året. PMI befinner sig under 50-nivån sedan ett år tillbaka och utsikterna för draghjälp från grannländerna är svaga. Sysselsättningsökningen har varit negativ sedan slutet av 20 och arbetslösheten överstiger nu 14 procent vilket är den högsta nivån sedan början av Reallöneökningarna pendlar runt nollstrecket. Den inhemska konsumtionen är därför mycket svag med en negativ årsförändring för detaljhandeln under ruari i år. Inflationen uppgick till 1.1 procent i ruari och har varit i fritt fall sedan slutet av förra året. Centralbanken har varit mycket sen att erkänna svagheten i ekonomin och behovet av penningpolitisk stimulans. Trots flera ledamöters uttalanden om att de var obekväma med räntenivån så sänktes styrräntan med 50 punkter vid mötet i början av mars till 3.25 procent. Detta är den lägsta nivån hittills och vi förväntar oss ytterligare sänkning med punkter vilket kommer att minska räntestödet för zlotyn. En av de få positiva ljusglimtarna för valutautvecklingen är att mer än 60 procent av den polska statens upplåningsbehov för året redan är finansierat. Prognos PLN/SEK3 mån 1,953 (idag 1.992) Zlotyn har i år tappat hela den förstärkningen som skedde mot kronan det sista kvartalet 20. Vi förväntar oss ytterligare försvagning av zlotyn då tillväxtförutsättningarna är svaga och räntestödet kommer att minska. 0,235 Russia Spot Rate RUB/SEK 0,235 2,35 Poland Spot Rate PLN/SEK 2,35 RUB/SEK 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 RUBSEK PLN/SEK 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 PLN/SEK 0,205 0,205 1,95 1,95 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Ungern Svag tillväxt Svag och oförutsägbar ekonomisk politik Ungern har befunnit sig i recession sedan första kvartalet 20. Tillväxten var till och med negativ i nominella termer det sista kvartalet förra året. Med en upplåningskostnad på ca 6 procent är utmaningarna stora. Regeringen har under sin mandatperiod nationaliserat privata pensionstillgångar, tvingat banker att ta förluster på bostadslån i utländska valutor och retroaktivt lagt på företag skatter. Samtidigt har inkomstskatten sänkts till 16 procent och regeringen planerar ytterligare en sänkning till 10 procent inför nästa års parlamentsval. Budgetpolitiken är således mycket populistisk. Så länge efterfrågan är svag från Europa är förutsättningarna för en återhämtning svaga. Den inhemska efterfrågan tyngs av en svag arbetsmarknad och stora amorteringar i syfte att minska en alltför hög skuldsättning. Under 20 minskade hushållens skuldsättning från ca 35 procent av BNP till ca 25 procent. Statsskulden har endast minskat med ca 5 procentenheter sedan 20. Under mars månad tog Gyorgy Matolcsy över som centralbankschef. Matolcsy var innan ekonomisk talesman och arkitekt bakom de senaste årens ekonomiska politik. Nu är oriteten av ledamöterna i direktionen utnämnda av regeringen. Sedan utnämningen har utlänningar sålt av statsobligationer för första gången sedan 20. Prognos HUF/SEK 3 mån (idag ) Vi är negativa till forinten. Standard & Poors sänkte i slutet av mars sin bedömning till negativ med kreditbetyget BB. Skälen som angavs var bl.a. den svaga och oberäkneliga ekonomiska politiken. Riskpremien kommer med stor sannolikhet att öka på ungerska tillgångar. Tjeckien Sunda statsfinanser Nollränta med risk för kvantitativ penningpolitik Ekonomin i Tjeckien befinner sig som Ungern i recession sedan första kvartalet 20. Industriproduktionen faller kraftigt sedan mitten av förra året. PMI har visserligen stärkts men viktiga exportländer har den senaste tiden visat nya svaghetstecken med Tyskland i spetsen. Med en exportandel runt 80 procent av BNP är Tjeckiens ekonomi extremt känslig för variationer i efterfrågan från Tyskland vars andel utgör över 35 procent av den totala exporten. Regeringen kämpar med besparingar för att hålla budgetunderskottet under 3 procent som andel av BNP samtidigt som ekonomin krymper. Arbetslösheten har stigit kraftigt sedan hösten förra året och är nu över 8 procent, vilket är högre än toppnivån i början av Detta smittar av sig på konsumentförtroendet som befinner sig nära historiskt låga nivåer och detaljhandeln som visar minustal de senaste månaderna. Styrräntan ligger nära noll och centralbanken har tidigare signalerat att interventioner för att försvaga korunan kan bli aktuella om ekonomin inte tar sig. Positivt är, trots denna pessimistiska bild, att Tjeckien har en förhållandevis låg statsskuld. Med ca 45 procent statsskuld i förhållande till BNP är den bland de lägsta i Europa. Handelsöverskottet utvecklas också positivt. Prognos CZK/SEK 3 mån (idag 0.323) Den tjeckiska korunan har trendat svagare mot den svenska kronan sedan 20. Vi förväntar oss en fortsatt negativ utveckling av korunan baserat på en svag tillväxt och en fortsatt låg styrränta. HUF/SEK 0,035 0,034 0,033 0,032 0,031 0,030 0,029 0,028 0,027 Hungary Spot Rate HUF/SEK 0,035 0,034 0,033 0,032 0,031 0,030 0,029 0,028 0,027 HUF/SEK CZK/SEK 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 Czech Republic, Spot Rate, CZK/SEK 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 CZK/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Turkiet Höjt kreditbetyg från Standard & Poors Positiv utveckling för bytesbalansen har tappat fart BNP steg med 1.4 procent det fjärde kvartalet 20 vilket är den lägsta nivån sedan Industriproduktionen har tappat momentum och sjönk i årstakt under december. PMI har sjunkit något sedan januari i år men nivån (52.3) är fortfarande relativt hög i regionen. Den inhemska efterfrågan är däremot för hög och är i behov av en nedkylning. Lönerna ökar i snabb takt och kredittillväxten har tagit fart igen. Centralbanken bedriver en okonventionell penningpolitik där styrräntorna primärt är inriktade på att stabilisera valutakursen. Banken försöker att styra kredittillväxten genom att reglera bankernas reservkrav. Trenden med ett mindre underskott i bytesbalansen har den senaste tiden kommit av sig. Flödet av utländska direktinvesteringar har också minskat och finansierar endast ca 25 procent av underskottet i bytesbalansen. Det blir nu viktigt för centralbankens trovärdighet att de lyckas kyla av ekonomin och minska underskottet i bytesbalansen. Standard & Poors höjde i slutet av mars betyget till BB+ vilket kan ses som ett kvitto på att den ekonomiska politiken är på rätt väg även om det är en bit kvar till investerarstatus. Utlandets intresse för turkiska obligationer är rekordstort vilket bl.a. avspeglas i en räntenedgång med över 400 punkter under 20. Sydafrika Negativt investeringsklimat efter gruvstrejkerna Dubbla underskott Investeringsklimatet i Sydafrika är skadat för lång tid framöver efter höstens oroligheter inom gruvnäringen och den politiska oförmågan att hantera dessa. Oroligheterna har dessutom fortsatt i år. Exporten har drabbats rejält och visar sedan september negativa tillväxttal. Handelsbalansen registrerade ett rekordstort underskott mätt i årstakt under ruari. Detta är bekymmersamt för utvecklingen av bytesbalansen som i december visade ett underskott på 6.5 procent som andel av BNP. Sydafrika plågas av dubbla underskott då även statsbudgeten visar negativa tal (4.5 procent i december). Gruvproduktionen ökade i årstakt i januari för första gången sedan usti. Detta kan dock vara en temporär uppgång då PMI under mars föll tillbaka till 49.3 från 53.6 i ruari. BNP växte med 2.5 procent under det fjärde kvartalet. Ekonomin är i behov av stimulanser men den svaga valutautvecklingen har dragit upp inflationstakten som nu uppgår till 5.9 procent. Inflationen befinner sig därmed precis under centralbankens toleransnivå vilket gör det svårt för centralbanken att sänka räntan. En räntesänkning skulle dessutom försvaga randen ytterligare och därmed spä på inflationstrycket ytterligare. Prognos TRY/SEK 3 mån (3.592) Vi är försiktigt positiva till den turkiska liran. Ränteskillnaden mot omvärlden har minskat men är fortfarande tillräckligt hög för att ge liran ett stöd. Viktigt för lirans utveckling är hur bytesbalansen utvecklas framöver. Risken för vår positiva syn på liran är att underskottet ökar igen. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0.7 (idag 0.706) Randen är den valuta som har fallit mest av de valutor vi bevakar i denna publikation. På nuvarande nivå är vi neutrala men vi förväntar oss fortsatt hög rörlighet. Turkey Spot Rate TRY/SEK 1,00 South Africa Spot Rate ZAR/SEK 1,00 0,95 0,95 TRY/SEK TRY/SEK ZAR/SEK 0,90 0,85 0,80 0,75 0,90 0,85 0,80 0,75 ZAR/SEK 0,70 0,70 0,65 0,65 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Mexiko Stark tillväxt och hög ränteskillnad Peson är överköpt BNP ökade med 3.2 procent fjärde kvartalet vilket innebär att tillväxten för hela 20 hamnade på 3.9 procent. Framåtblickande indikatorer visar på en fortsatt god utveckling inom industrin. Den starka utvecklingen fortsätter inom bilproduktionen med nya rekordnivåer under ruari. Framtidsutsikterna är positiva. PMI steg i januari till den högsta nivån någonsin för att i ruari falla tillbaka marginellt. Arbetslösheten har minskat successivt sedan 2009 och uppgår till 4.8 procent. Inflationen steg kraftigt förra året fallit tillbaka och befinner sig återigen inom centralbankens toleransband mellan 2 och 5 procent. Centralbanken sänkte styrräntan med 50 punkter av vid sitt möte i mars. Detta var den första sänkningen sedan mitten av Budskapet var att detta inte är starten på en serie räntesänkningar utan ett erkännande på en lyckad inflationsbekämpning. Räntesänkningen ska troligen snarare ses mot bakgrund av pesons starka utveckling då varken tillväxt eller inflation entydigt talade för en räntesänkning. Ränteskillnaden är dock fortfarande över 4 procentenheter mot USD vilket ger ett gott stöd för peson. Dessutom är peson fortsatt lågt värderad mätt i termer av real effektiv växelkurs. Brasilien Politisk tolerans för starkare valuta Obalanserad tillväxt Den brasilianska ekonomin har bottnat ut. BNP växte med 1.4 procent i årstakt det sista kvartalet förra året. Industriproduktionen ökade med 3.4 procent i januari och PMI signalerar fortsatt god utveckling då den med god marginal befinner sig över 50-strecket (51.8). Ekonomin är däremot mycket obalanserad på grund av massiva stimulanser. Regeringen har genomfört en serie av stimulanser de senaste åren i syfte att hålla den inhemska konsumtion uppe vilket bl.a. har resulterat i att bilproduktionen slagit nya rekord. Arbetsmarknaden är stark med en arbetslöshet som befinner sig på en historiskt låg nivå och höga nominella löneökningar. Obalanserna har givit avtryck av snabbt fallande överskott i handelsbalansen och underskottet i bytesbalansen är nu det största på över tio år. Inflationen stiger i snabb takt och närmar sig 6 procent. Regeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för nya industrier, sänkt elpriserna och tagit bort federala skatter på livsmedel för att dämpa konsumentprisuppgången. Vi förväntar oss att centralbanken snart inleder en serie av räntehöjningar i storleksordningen punkter under 20 för att hålla inflationen inom sitt toleransband vars tak är 6.5 procent. Prognos MXN/SEK 3 mån (idag 0.526) Vi är positiva på peson tack vare god ekonomisk tillväxt, kommande reformer och en hög carry. De största riskerna är en försvagning av den amerikanska tillväxten och bakslag i finanspolitiken och/eller en allmän nedgång i det globala risksentimentet. Peson är på kort sikt överköpt. Prognos BRL/SEK 3 mån (idag 3.2) Inflationstrycket ökar i den brasilianska ekonomin och centralbanken kommer snart att höja styrräntan. Det är dock politiskt känsligt med alltför stora räntehöjningar varför vi förväntar oss en större tolerans för en något starkare real i syfte att dämpa importerad inflation. MXN/SEK 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 Mexico Spot Rate MXN/SEK 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 MXN/SEK BRL/SEK 4,2 3,4 3,3 3,2 3,1 Brazil Spot Rate BRL/SEK 4,2 3,4 3,3 3,2 3,1 BRL/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Svag tillväxt Stora underskott i statsbudget och bytesbalans Avmattningen av den indiska ekonomin har fortsatt. BNP ökade endast med 4.5 procent i årstakt det sista kvartalet 20. Detta kan jämföras med en genomsnittlig tillväxttakt på över 9 procent åren innan finanskrisen Industriproduktionen har utvecklats mycket svagt de senaste två senaste åren. PMI sjönk i mars till den lägsta nivån sedan hösten 20 vilket signalerar fortsatt svag aktivitet inom industrin den närmaste tiden. Underskottet i bytesbalansen har trendmässigt ökat sedan 2005 och uppgick i slutet av förra året till ca 5 procent som andel av BNP. Centralbanken har sänkt styrräntan med 50 punkter i år till 7.5 procent som en reaktion på den svaga ekonomiska utvecklingen. Räntenivån är fortfarande historiskt hög och den indiska ekonomin är i stort behov av ytterligare stimulanser. Utrymmet för ytterligare snabba räntesänkningar är för tillfället framför allt den försämrade bytesbalansen. Konsumentpriserna stiger kraftigt och uppgick i ruari till 10.9 procent vilket är den högsta nivån sedan januari 20 då inflationen var 7.5 procent. Prisutvecklingen i grossistledet är mer dämpad men fortfarande för hög för att motivera mer aggressiva räntesänkningar. Kina Stark exportutveckling Nya överhettningstendenser inom fastighetsmarknaden Den ekonomiska utvecklingen i Kina fortsätter att peka på en långsam återhämtning. BNP ökade med 7.8 procent det sista kvartalet 20 och regeringens prognos för tillväxten för 20 ligger på 7.5 procent. PMI har stabiliserats ovanför 50-strecket vilket signalerar en måttlig uppgång i industriproduktionen framöver. Råvarupriser för järn och metall är något ned under året. Kredittillväxten är måttlig. Överlag utvecklas ekonomin i linje med den önskvärda från den kinesiska ledningen med undantag för situationen på fastighetsmarknaden. Huspriserna har börjat stiga igen och attitydundersökningar visar på en ökad optimism inom fastighetssektorn. Politikerna är bekymrade över de inflationistiska tendenser som fortfarande finns i ekonomin och jobbar fortfarande med att dämpa de överhettningstendenser som finns inom fastighetsmarknaden. Handelsbalansen ökade kraftigt under ruari tack vare en stark exportutveckling. Överskottet i handelsnettot mot USA är det högsta någonsin medan handelbalansen mot EU befinner sig på samma nivå som under Noterbart är att exporten till Asien nu utgör mer än hälften av Kinas export. Prognos INR/SEK 3 mån 0.2 (idag 0.0) Rupien har stabiliserats mot kronan i år. Vi har en neutral syn på rupien den närmaste tiden. Problemen är stora samtidigt som mycket av det återspeglas i dagens valutakurs efter den kraftiga försvagningen av rupien under Prognos CNY/SEK 3 mån (idag 1.047) Vi förväntar oss att yuanen fortsätter att stärkas i en årstakt på ca 4 procent mot dollarn. Samtidigt bedömer vi att kronan stärks något mot dollarn det närmaste kvartalet vilket innebär att vi har en neutral syn på CNY/SEK. 0,150 India, Spot Rate, INR/SEK 0,150 1,150 China, Spot Rate, CNY/SEK 1,150 INR/SEK 0,145 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,145 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 INR/SEK CNY/SEK 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 0,975 0,950 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 0,975 0,950 CNY/SEK 0,5 0,5 0,925 0,925 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Regeringsgatan Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Tomas Hedberg Tel: e-post: Kundhandel institutioner Charlotte Aleblad Tel: e-post: Analys Cecilia Skingsley Tel: e-post: Analys krediter Andreas Zsiga Tel: e-post: Analys Krediter Ingvar Matsson Tel: e-post: Robert Matulin Tel: e-post: Makro Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Anna Felländer Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Emerging Markets Hans Gustafson Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Arturs Stimbans Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 22 december 2014 Oljan och Fed i fokus Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 oktober 2015 Patienten lever men andas i långsammare takt Valutautvecklingen inom emerging markets har varit mycket turbulent och svag sedan i somras med betydande kapitalutflöden.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Hushållens räntekänslighet

Hushållens räntekänslighet Hushållens räntekänslighet 7 Den nuvarande mycket låga räntan bidrar till att hålla nere hushållens ränteutgifter och stimulera konsumtionen. Men hög skuldsättning, i kombination med en stor andel bolån

Läs mer

VALUTAOBLIGATION FX NYA MARKNADER

VALUTAOBLIGATION FX NYA MARKNADER VALUTAOBLIGATION FX NYA MARKNADER Investera kapitalskyddat i världens hetaste tillväxtekonomier. Tillväxtmarknadsvalutor mot euron < Löptid 2 år < Teckningskurs inklusive courtage 102 procent < Minimiavkastning

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer