Utblick Emerging markets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets. Osäkerheten beträffande det fiskala stupet i USA var avsevärt mindre, de förväntade riskerna för euron var lägre och Kinas tillväxt visade fler tecken på en stabilisering. Den förväntade kapitalströmmen till emerging markets har däremot uteblivit och börsutvecklingen har i år varit negativ för flertalet länder inom gruppen. Merparten av fondkapitalet har således allokerats till de större utvecklade ländernas börser. På senare tid har den ekonomiska statistiken börjat överraska åt det negativa hållet. Inköpschefsindex för eurozonen indikerar fortsatt mycket svag efterfrågan vilket är negativt för valutautvecklingen i länder som Polen, Tjeckien och Ungern. Tillväxten i Ryssland fortsätter att mattas av. Den höga inflationen gör att rubeln har fortsatt stöd av en hög räntenivå vilket balanserar den negativa effekten av svagare tillväxt. Den ekonomiska utvecklingen i Kina fortsätter att visa på en långsam återhämtning. Ledarna i Kina är bekymrade över obalanserna i ekonomin och vill säkerställa att den överhettade fastighetsmarknaden inte tar fart igen. Den officiella och önskvärda prognosen för tillväxten är 7.5 procent för 20. Svag efterfrågan från Kina kombinerat med en låg nivå på den japanska yenen sätter stor press på många asiatiska valutor. Vi förväntar oss fortsatt god utveckling för valutorna i Mexiko och Brasilien bl.a. tack vare relativt god tillväxt i USA. Den mexikanska peson är en av våra favoritvalutor. Bilproduktionen slår nya rekord och politiska reformer är på väg. Vi är måttligt positiva på den brasilianska realen. Skälet är att inflationen stiger för snabbt. Vi förutser att den brasilianska centralbanken snart inleder en serie av räntehöjningar. Dessa är dock politiskt impopulära varför vi räknar med högre tolerans för en starkare real i syfte att dämpa inflationstrycket. Den svenska kronan har i år haft en stark utveckling mot euron och dollarn. Svensk makro har överraskat med starkare tillväxt än förväntat. Riksbanken fokuserar allt mer på riskerna förknippade med de svenska hushållens höga skuldsättning och är mindre bekymrade över ytterligare eventuella förstärkningar av kronan. Detta gör att vi ser ytterligare förstärkning av kronan med en prognos för EURSEK 8.20 och USDSEK på 6.46 i slutet av juni. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Hög räntenivå Fortsatt avmattning av ekonomin Tillväxten har fortsatt att mattas av i Ryssland. BNP växte det fjärde kvartalet med 2.9 procent vilket är den lägsta ökningstakten sedan Industriproduktionen är svag och har varit i en trend med lägre momentum sedan I år är årstakten t.o.m. negativ. Även den inhemska efterfrågan har saktat in. Detaljhandeln var under ruari den lägsta sedan 2009 i årstakt. Lägre löneökningar och något högre arbetslöshet kan ligga bakom denna inbromsning även om arbetslösheten fortfarande är historiskt låg. Framåtblickande indikatorer som PMI visar dock på viss optimism inom tillverkningsindustrin framöver och fortsatt positiva signaler från servicesektorn. Inflationen har stigit sedan den historiska lågpunkten i april 20 och uppgick i ruari till 7.3 procent. Detta är en annan faktor som minskar hushållens köpkraft, i synnerhet då en stor del av uppgången förklaras av administrativa prishöjningar som inte är efterfrågedrivna. Centralbanken har trots stora politiska påtryckningar hållit styrräntorna oförändrade i år. Inbromsningen av ekonomin skulle visserligen kunna motivera lägre räntor men så länge inflationen överstiger centralbankens mål på 5-6 procent och kredittillväxten är hög förväntar vi oss inga penningpolitiska stimulanser. Prognos RUB/SEK 3 mån (idag 0.208) Rubeln har stöd av en fortsatt mycket hög räntenivå och stabila olje- och gaspriser. Tillväxten har däremot saktat in och centralbanken kommer att sänka räntan vid första signal att inflationen är på väg till deras toleransnivå. Vi är neutrala till rubeln. Polen Positiv syn från ratinginstitut Svag tillväxt och lägre räntor BNP växte med 1.1 procent under det fjärde kvartalet 20 vilket är en kraftig inbromsning. Den svaga utvecklingen har fortsatt även därefter. Industriproduktionen faller i årstal sedan slutet av förra året. PMI befinner sig under 50-nivån sedan ett år tillbaka och utsikterna för draghjälp från grannländerna är svaga. Sysselsättningsökningen har varit negativ sedan slutet av 20 och arbetslösheten överstiger nu 14 procent vilket är den högsta nivån sedan början av Reallöneökningarna pendlar runt nollstrecket. Den inhemska konsumtionen är därför mycket svag med en negativ årsförändring för detaljhandeln under ruari i år. Inflationen uppgick till 1.1 procent i ruari och har varit i fritt fall sedan slutet av förra året. Centralbanken har varit mycket sen att erkänna svagheten i ekonomin och behovet av penningpolitisk stimulans. Trots flera ledamöters uttalanden om att de var obekväma med räntenivån så sänktes styrräntan med 50 punkter vid mötet i början av mars till 3.25 procent. Detta är den lägsta nivån hittills och vi förväntar oss ytterligare sänkning med punkter vilket kommer att minska räntestödet för zlotyn. En av de få positiva ljusglimtarna för valutautvecklingen är att mer än 60 procent av den polska statens upplåningsbehov för året redan är finansierat. Prognos PLN/SEK3 mån 1,953 (idag 1.992) Zlotyn har i år tappat hela den förstärkningen som skedde mot kronan det sista kvartalet 20. Vi förväntar oss ytterligare försvagning av zlotyn då tillväxtförutsättningarna är svaga och räntestödet kommer att minska. 0,235 Russia Spot Rate RUB/SEK 0,235 2,35 Poland Spot Rate PLN/SEK 2,35 RUB/SEK 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 RUBSEK PLN/SEK 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 PLN/SEK 0,205 0,205 1,95 1,95 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Ungern Svag tillväxt Svag och oförutsägbar ekonomisk politik Ungern har befunnit sig i recession sedan första kvartalet 20. Tillväxten var till och med negativ i nominella termer det sista kvartalet förra året. Med en upplåningskostnad på ca 6 procent är utmaningarna stora. Regeringen har under sin mandatperiod nationaliserat privata pensionstillgångar, tvingat banker att ta förluster på bostadslån i utländska valutor och retroaktivt lagt på företag skatter. Samtidigt har inkomstskatten sänkts till 16 procent och regeringen planerar ytterligare en sänkning till 10 procent inför nästa års parlamentsval. Budgetpolitiken är således mycket populistisk. Så länge efterfrågan är svag från Europa är förutsättningarna för en återhämtning svaga. Den inhemska efterfrågan tyngs av en svag arbetsmarknad och stora amorteringar i syfte att minska en alltför hög skuldsättning. Under 20 minskade hushållens skuldsättning från ca 35 procent av BNP till ca 25 procent. Statsskulden har endast minskat med ca 5 procentenheter sedan 20. Under mars månad tog Gyorgy Matolcsy över som centralbankschef. Matolcsy var innan ekonomisk talesman och arkitekt bakom de senaste årens ekonomiska politik. Nu är oriteten av ledamöterna i direktionen utnämnda av regeringen. Sedan utnämningen har utlänningar sålt av statsobligationer för första gången sedan 20. Prognos HUF/SEK 3 mån (idag ) Vi är negativa till forinten. Standard & Poors sänkte i slutet av mars sin bedömning till negativ med kreditbetyget BB. Skälen som angavs var bl.a. den svaga och oberäkneliga ekonomiska politiken. Riskpremien kommer med stor sannolikhet att öka på ungerska tillgångar. Tjeckien Sunda statsfinanser Nollränta med risk för kvantitativ penningpolitik Ekonomin i Tjeckien befinner sig som Ungern i recession sedan första kvartalet 20. Industriproduktionen faller kraftigt sedan mitten av förra året. PMI har visserligen stärkts men viktiga exportländer har den senaste tiden visat nya svaghetstecken med Tyskland i spetsen. Med en exportandel runt 80 procent av BNP är Tjeckiens ekonomi extremt känslig för variationer i efterfrågan från Tyskland vars andel utgör över 35 procent av den totala exporten. Regeringen kämpar med besparingar för att hålla budgetunderskottet under 3 procent som andel av BNP samtidigt som ekonomin krymper. Arbetslösheten har stigit kraftigt sedan hösten förra året och är nu över 8 procent, vilket är högre än toppnivån i början av Detta smittar av sig på konsumentförtroendet som befinner sig nära historiskt låga nivåer och detaljhandeln som visar minustal de senaste månaderna. Styrräntan ligger nära noll och centralbanken har tidigare signalerat att interventioner för att försvaga korunan kan bli aktuella om ekonomin inte tar sig. Positivt är, trots denna pessimistiska bild, att Tjeckien har en förhållandevis låg statsskuld. Med ca 45 procent statsskuld i förhållande till BNP är den bland de lägsta i Europa. Handelsöverskottet utvecklas också positivt. Prognos CZK/SEK 3 mån (idag 0.323) Den tjeckiska korunan har trendat svagare mot den svenska kronan sedan 20. Vi förväntar oss en fortsatt negativ utveckling av korunan baserat på en svag tillväxt och en fortsatt låg styrränta. HUF/SEK 0,035 0,034 0,033 0,032 0,031 0,030 0,029 0,028 0,027 Hungary Spot Rate HUF/SEK 0,035 0,034 0,033 0,032 0,031 0,030 0,029 0,028 0,027 HUF/SEK CZK/SEK 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 Czech Republic, Spot Rate, CZK/SEK 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 CZK/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Turkiet Höjt kreditbetyg från Standard & Poors Positiv utveckling för bytesbalansen har tappat fart BNP steg med 1.4 procent det fjärde kvartalet 20 vilket är den lägsta nivån sedan Industriproduktionen har tappat momentum och sjönk i årstakt under december. PMI har sjunkit något sedan januari i år men nivån (52.3) är fortfarande relativt hög i regionen. Den inhemska efterfrågan är däremot för hög och är i behov av en nedkylning. Lönerna ökar i snabb takt och kredittillväxten har tagit fart igen. Centralbanken bedriver en okonventionell penningpolitik där styrräntorna primärt är inriktade på att stabilisera valutakursen. Banken försöker att styra kredittillväxten genom att reglera bankernas reservkrav. Trenden med ett mindre underskott i bytesbalansen har den senaste tiden kommit av sig. Flödet av utländska direktinvesteringar har också minskat och finansierar endast ca 25 procent av underskottet i bytesbalansen. Det blir nu viktigt för centralbankens trovärdighet att de lyckas kyla av ekonomin och minska underskottet i bytesbalansen. Standard & Poors höjde i slutet av mars betyget till BB+ vilket kan ses som ett kvitto på att den ekonomiska politiken är på rätt väg även om det är en bit kvar till investerarstatus. Utlandets intresse för turkiska obligationer är rekordstort vilket bl.a. avspeglas i en räntenedgång med över 400 punkter under 20. Sydafrika Negativt investeringsklimat efter gruvstrejkerna Dubbla underskott Investeringsklimatet i Sydafrika är skadat för lång tid framöver efter höstens oroligheter inom gruvnäringen och den politiska oförmågan att hantera dessa. Oroligheterna har dessutom fortsatt i år. Exporten har drabbats rejält och visar sedan september negativa tillväxttal. Handelsbalansen registrerade ett rekordstort underskott mätt i årstakt under ruari. Detta är bekymmersamt för utvecklingen av bytesbalansen som i december visade ett underskott på 6.5 procent som andel av BNP. Sydafrika plågas av dubbla underskott då även statsbudgeten visar negativa tal (4.5 procent i december). Gruvproduktionen ökade i årstakt i januari för första gången sedan usti. Detta kan dock vara en temporär uppgång då PMI under mars föll tillbaka till 49.3 från 53.6 i ruari. BNP växte med 2.5 procent under det fjärde kvartalet. Ekonomin är i behov av stimulanser men den svaga valutautvecklingen har dragit upp inflationstakten som nu uppgår till 5.9 procent. Inflationen befinner sig därmed precis under centralbankens toleransnivå vilket gör det svårt för centralbanken att sänka räntan. En räntesänkning skulle dessutom försvaga randen ytterligare och därmed spä på inflationstrycket ytterligare. Prognos TRY/SEK 3 mån (3.592) Vi är försiktigt positiva till den turkiska liran. Ränteskillnaden mot omvärlden har minskat men är fortfarande tillräckligt hög för att ge liran ett stöd. Viktigt för lirans utveckling är hur bytesbalansen utvecklas framöver. Risken för vår positiva syn på liran är att underskottet ökar igen. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0.7 (idag 0.706) Randen är den valuta som har fallit mest av de valutor vi bevakar i denna publikation. På nuvarande nivå är vi neutrala men vi förväntar oss fortsatt hög rörlighet. Turkey Spot Rate TRY/SEK 1,00 South Africa Spot Rate ZAR/SEK 1,00 0,95 0,95 TRY/SEK TRY/SEK ZAR/SEK 0,90 0,85 0,80 0,75 0,90 0,85 0,80 0,75 ZAR/SEK 0,70 0,70 0,65 0,65 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Mexiko Stark tillväxt och hög ränteskillnad Peson är överköpt BNP ökade med 3.2 procent fjärde kvartalet vilket innebär att tillväxten för hela 20 hamnade på 3.9 procent. Framåtblickande indikatorer visar på en fortsatt god utveckling inom industrin. Den starka utvecklingen fortsätter inom bilproduktionen med nya rekordnivåer under ruari. Framtidsutsikterna är positiva. PMI steg i januari till den högsta nivån någonsin för att i ruari falla tillbaka marginellt. Arbetslösheten har minskat successivt sedan 2009 och uppgår till 4.8 procent. Inflationen steg kraftigt förra året fallit tillbaka och befinner sig återigen inom centralbankens toleransband mellan 2 och 5 procent. Centralbanken sänkte styrräntan med 50 punkter av vid sitt möte i mars. Detta var den första sänkningen sedan mitten av Budskapet var att detta inte är starten på en serie räntesänkningar utan ett erkännande på en lyckad inflationsbekämpning. Räntesänkningen ska troligen snarare ses mot bakgrund av pesons starka utveckling då varken tillväxt eller inflation entydigt talade för en räntesänkning. Ränteskillnaden är dock fortfarande över 4 procentenheter mot USD vilket ger ett gott stöd för peson. Dessutom är peson fortsatt lågt värderad mätt i termer av real effektiv växelkurs. Brasilien Politisk tolerans för starkare valuta Obalanserad tillväxt Den brasilianska ekonomin har bottnat ut. BNP växte med 1.4 procent i årstakt det sista kvartalet förra året. Industriproduktionen ökade med 3.4 procent i januari och PMI signalerar fortsatt god utveckling då den med god marginal befinner sig över 50-strecket (51.8). Ekonomin är däremot mycket obalanserad på grund av massiva stimulanser. Regeringen har genomfört en serie av stimulanser de senaste åren i syfte att hålla den inhemska konsumtion uppe vilket bl.a. har resulterat i att bilproduktionen slagit nya rekord. Arbetsmarknaden är stark med en arbetslöshet som befinner sig på en historiskt låg nivå och höga nominella löneökningar. Obalanserna har givit avtryck av snabbt fallande överskott i handelsbalansen och underskottet i bytesbalansen är nu det största på över tio år. Inflationen stiger i snabb takt och närmar sig 6 procent. Regeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för nya industrier, sänkt elpriserna och tagit bort federala skatter på livsmedel för att dämpa konsumentprisuppgången. Vi förväntar oss att centralbanken snart inleder en serie av räntehöjningar i storleksordningen punkter under 20 för att hålla inflationen inom sitt toleransband vars tak är 6.5 procent. Prognos MXN/SEK 3 mån (idag 0.526) Vi är positiva på peson tack vare god ekonomisk tillväxt, kommande reformer och en hög carry. De största riskerna är en försvagning av den amerikanska tillväxten och bakslag i finanspolitiken och/eller en allmän nedgång i det globala risksentimentet. Peson är på kort sikt överköpt. Prognos BRL/SEK 3 mån (idag 3.2) Inflationstrycket ökar i den brasilianska ekonomin och centralbanken kommer snart att höja styrräntan. Det är dock politiskt känsligt med alltför stora räntehöjningar varför vi förväntar oss en större tolerans för en något starkare real i syfte att dämpa importerad inflation. MXN/SEK 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 Mexico Spot Rate MXN/SEK 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 MXN/SEK BRL/SEK 4,2 3,4 3,3 3,2 3,1 Brazil Spot Rate BRL/SEK 4,2 3,4 3,3 3,2 3,1 BRL/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Svag tillväxt Stora underskott i statsbudget och bytesbalans Avmattningen av den indiska ekonomin har fortsatt. BNP ökade endast med 4.5 procent i årstakt det sista kvartalet 20. Detta kan jämföras med en genomsnittlig tillväxttakt på över 9 procent åren innan finanskrisen Industriproduktionen har utvecklats mycket svagt de senaste två senaste åren. PMI sjönk i mars till den lägsta nivån sedan hösten 20 vilket signalerar fortsatt svag aktivitet inom industrin den närmaste tiden. Underskottet i bytesbalansen har trendmässigt ökat sedan 2005 och uppgick i slutet av förra året till ca 5 procent som andel av BNP. Centralbanken har sänkt styrräntan med 50 punkter i år till 7.5 procent som en reaktion på den svaga ekonomiska utvecklingen. Räntenivån är fortfarande historiskt hög och den indiska ekonomin är i stort behov av ytterligare stimulanser. Utrymmet för ytterligare snabba räntesänkningar är för tillfället framför allt den försämrade bytesbalansen. Konsumentpriserna stiger kraftigt och uppgick i ruari till 10.9 procent vilket är den högsta nivån sedan januari 20 då inflationen var 7.5 procent. Prisutvecklingen i grossistledet är mer dämpad men fortfarande för hög för att motivera mer aggressiva räntesänkningar. Kina Stark exportutveckling Nya överhettningstendenser inom fastighetsmarknaden Den ekonomiska utvecklingen i Kina fortsätter att peka på en långsam återhämtning. BNP ökade med 7.8 procent det sista kvartalet 20 och regeringens prognos för tillväxten för 20 ligger på 7.5 procent. PMI har stabiliserats ovanför 50-strecket vilket signalerar en måttlig uppgång i industriproduktionen framöver. Råvarupriser för järn och metall är något ned under året. Kredittillväxten är måttlig. Överlag utvecklas ekonomin i linje med den önskvärda från den kinesiska ledningen med undantag för situationen på fastighetsmarknaden. Huspriserna har börjat stiga igen och attitydundersökningar visar på en ökad optimism inom fastighetssektorn. Politikerna är bekymrade över de inflationistiska tendenser som fortfarande finns i ekonomin och jobbar fortfarande med att dämpa de överhettningstendenser som finns inom fastighetsmarknaden. Handelsbalansen ökade kraftigt under ruari tack vare en stark exportutveckling. Överskottet i handelsnettot mot USA är det högsta någonsin medan handelbalansen mot EU befinner sig på samma nivå som under Noterbart är att exporten till Asien nu utgör mer än hälften av Kinas export. Prognos INR/SEK 3 mån 0.2 (idag 0.0) Rupien har stabiliserats mot kronan i år. Vi har en neutral syn på rupien den närmaste tiden. Problemen är stora samtidigt som mycket av det återspeglas i dagens valutakurs efter den kraftiga försvagningen av rupien under Prognos CNY/SEK 3 mån (idag 1.047) Vi förväntar oss att yuanen fortsätter att stärkas i en årstakt på ca 4 procent mot dollarn. Samtidigt bedömer vi att kronan stärks något mot dollarn det närmaste kvartalet vilket innebär att vi har en neutral syn på CNY/SEK. 0,150 India, Spot Rate, INR/SEK 0,150 1,150 China, Spot Rate, CNY/SEK 1,150 INR/SEK 0,145 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,145 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 INR/SEK CNY/SEK 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 0,975 0,950 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 0,975 0,950 CNY/SEK 0,5 0,5 0,925 0,925 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Regeringsgatan Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Tomas Hedberg Tel: e-post: Kundhandel institutioner Charlotte Aleblad Tel: e-post: Analys Cecilia Skingsley Tel: e-post: Analys krediter Andreas Zsiga Tel: e-post: Analys Krediter Ingvar Matsson Tel: e-post: Robert Matulin Tel: e-post: Makro Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Anna Felländer Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Emerging Markets Hans Gustafson Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Arturs Stimbans Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 22 december 2014 Oljan och Fed i fokus Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 oktober 2015 Patienten lever men andas i långsammare takt Valutautvecklingen inom emerging markets har varit mycket turbulent och svag sedan i somras med betydande kapitalutflöden.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 7 april 2015 Kreditbetyg i farozonen Den globala miljön är till stora delar positiv för flertalet länder inom emerging markets. Oljepriset är fortsatt lågt, ECB har inlett köp av

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 4 juli 2014 Fundamenta och marknader åt olika håll Den ekonomiska tillväxten har tappat fart under våren för flertalet av de tillväxtländer vi bevakar. På kort sikt har ekonomin

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadsanalys Juni 2013

Månadsanalys Juni 2013 Månadsanalys Juni 2013 Minskad potential på aktiemarknaden I SLUTET AV maj presenterade vi vår uppdaterade marknadssyn och konstaterade då att inledningen av året har bjudit på en god start för de globala

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen ANFÖRANDE DATUM: 2008-08-21 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Malmö SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Fågelperspektivet Global konjunktur & finansiella slutsatser Svensk ekonomi & riksbanksutmaningar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Förste vice riksbankschef Svante Öberg Kulturens hus, Luleå

Förste vice riksbankschef Svante Öberg Kulturens hus, Luleå ANFÖRANDE DATUM: 2009-08-18 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Svante Öberg Kulturens hus, Luleå SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer