ELBRANSCHEN URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELBRANSCHEN URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu"

Transkript

1 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: BASINDUSTRIN VILL BYGGA EGEN KÄRNKRAFT HAPARANDA VÄLKOMNAR FINSKT KÄRNKRAFTVERK DEBATT: MASSMEDIA SVIKER, MEN INTE ELBRANSCHEN MFK: RÄDSLAN FÖR REAKTOROLYCKOR ÄR OBEFOGAD

2 Originalet! Klämmor från Marknadsledaren Nyhet! 30 år med WAGOs toppklämmor. Miljarder klämmor har med tillförlitlighet och säkerhet använts över hela världen. 222 serien för alla typer av ledare, flexibel, solid eller fåtrådig. Från 0,08 mm 2 till 4 mm serien speciellt för fåtrådiga och solida ledare, finns för 2-, 4-, 6- och 8-ledare upp till 6 mm 2. WAGO Sverige Box Järfälla Tel Fax Beställ svensk katalog från eller hämta din information på:

3 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT Adress: Ur innehållet i nr. 4/2008 Box Malmö Tel Telefax E-post Bankgiro Plusgiro Helårsprenumeration (5 utgåvor): 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Rolf Oward Årgång 79 Tryckt hos Tryckfolket AB i Malmö ISSN: Forsmark får öka effekten Kjell Jansson ny vd för Svensk Energi Världens längsta sjökabel klar Basindustrin vill bygga egen kärnkraft Haparanda välkomnar finskt kärnkraftverk JAKTEN PÅ DET STRÅLANDE GULDET Nu har den stora uranruschen dragit igång Fransk jätteanläggning för anrikning av uran Nytt bolag ger tysk-nordisk marknadskoppling Sjökabel ska rädda vindkraftsexploatörer FIE: Ny utbildning ska underlätta rekrytering HANS JELBRING: Strålningsmodell på lösan grund DEBATT: Den obekväma verkligheten klimatet har alltid varierat Massmedia sviker, men inte Elbranschen Klimathysteri även i Finland ELBRUK: Hur används egentligen elproduktionsresurserna? MFK: Rädslan för reaktorolyckor är obefogad Elbranschens blå-gula sidor Omslagsfoto: P. Lesage/Areva

4 Ansökan om effekthöjning lämnades in till miljödomstolen i september 2005 och i oktober i fjol hölls huvudförhandlingar i Forsmark. Den 21 augusti i år meddelade miljödomstolen sin dom. Forsmarks Kraftgrupp AB ges nu tillstånd att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Forsmarks kärnkraftverk vid en termisk effekt i reaktor Forsmark 1 och Forsmark 2 om vardera MW och i reaktor Forsmark 3 om MW samt vidta de åtgärder som behövs för att höja effekten i reaktorerna upp till angivna nivåer. Domen lämnar även tillstånd för uppförande och drift av ett mellanlager för radioaktivt kontaminerade interndelar samt tillstånd att utöka och driva det befintliga markförvaret vid Svalören. Elbranschen 4/2008 AKTUELLT I ELBRANSCHEN Forsmark får öka effekten Nära tre år efter att Forsmarks verksledning lämnat in ansökan om miljöprövning för att få höja effekten i de tre reaktorerna har nu den godkännande domen offentliggjorts. Vi är nöjda med domen, kommenterar Forsmarks miljöchef Eva Hydén. Bo Källstrand har jobbat med teknik hela sitt liv men nu blir han statens förlängda arm i Västernorrlands län mitt i Sverige. Efter civilingenjörsexamen på KTH arbetade han i olika befattningar inom ASEA/ABB, bl.a. som divisionschef i Brasilien och som vd för ABB Switchgear i Ludvika. Till kraftbranschen kom han via Graninge AB där han under åren var vd och koncernchef innan han flyttade över till EDF, Electricité de France, som vice vd och vd i EDF International, ett holdingbolag för utlandsverksamheten. När Bo Källstrand ser tillbaka 2 Av de villkor som ställts i domarna har arbetet med att följa dem i vissa fall redan startat, till exempel kontroll och behandling av avloppsvatten som släpps ut till Bottenhavet. Några av villkoren måste vi utreda vidare. Vi ska ha i åtanke att hela vår verksamhet har varit föremål för omprövning och den granskning som miljödomstolen har gjort är jämförbar med den Bo Källstrand lämnar Svensk Energi... Svensk Energis vd Bo Källstrand har utsetts till landshövding i Västernorrland och lämnar därmed sin befattning i Svensk Energi. Han tillträdde som vd i föreningen Kjell Jansson har bred erfarenhet av energifrågor, exempelvis var han Svenska Kraftnäts förste generaldirektör. Svensk Energis styrelseordförande Anders Hedenstedt uttrycker sin tillfredsställelse över att Kjell Jansson velat acceptera erbjudandet från branschföreningen. Diskussionerna med Kjell Jansson inleddes redan när det blev känt att Bo Källstrand blir landshövding i Härnösand. Vi anser att Kjell Jansson passar utmärkt för uppgiften eftersom han har bred kunskap och erfarenhet i energifrågor och dessutom breda kontakter i samhället och i politiken. Kjell Jansson verkade under 1980-talet inom finansdepartementet, industridepartementet och miljödepartementet. Därefter har han innehaft fyra generaldirektörsposter: Svenska Kraftnät åren , Tull- på åren inom Svensk Energi är det två frågor han vill framhålla, nämligen den ökade kundorienteringen och arbetet för att på nätsidan öka leveranssäkerheten. Den månadsvisa avläsningen av elmätarna som från den 1 juli nästa år ska vara genomförd i hela landet är en milstolpe, en branschinvestering som gör det möjligt för elleverantören att för första gången i historien kunna debitera kunderna för den elförbrukning de faktiskt har. När det gäller kraftföretagens och Kjell Jansson tillträder Ny vd för Svensk Energi blir Kjell Jansson, 59 år. Han kommer närmast från befattningen som generaldirektör för Statistiska Centralbyrån. verket , NUTEK och sedan i fjol på SCB. Kjell Jansson har även ansvarat för flera statliga utredningar på energiområdet. MONICA HOLMBERG, SCB ULF LONÄS miljöprövning som ett helt nytt kärnkraftverk skulle behöva genomgå, säger Forsmarks miljöchef Eva Hydén. image tycker Källstrand att debatten har nyanserats något. Kraftproducenterna betraktas inte längre som miljöbovar. Som en viktig framtidsfråga ser han den fortsatta utvecklingen av elmarknaden i ett europeiskt perspektiv och att den utvecklingen är i fas med vår egen. I Sverige finns i dag drygt 160 elnätsföretag och 120 elhandelsföretag som på ett eller annat sätt kommer att påverkas av att en större elmarknad bildas men Bo Källstrand är inte direkt orolig för branschens utveckling i Sverige. Den nordiska elmarknaden är snarast en förebild för europeisk marknadsutveckling.

5 Elbranschen 4/2008 AKTUELLT I ELBRANSCHEN Världens längsta sjökabel klar Den 58 mil långa undervattensförbindelsen Nordned går genom Nordsjön från Feda på Norges sydkust till Eemshaven i Holland. Detta är världens hittills längsta likströmskabel under vattenytan och den har en kapacitet på 700 MW med möjlighet att kunna överföra högre effekter under kortare perioder. Det innebär teoretiskt att 6 TWh årligen ska kunna transporteras via länken. Totalt har projektet kostat över fem miljarder svenska kronor. Förlusterna uppges, tack vare HVDC-tekniken, vara mycket små, ca 3,7 procent. Den nya länken innebär att norsk vattenkraft kan användas för att kapa toppar och fylla svackor dagtid i det holländska nätet. Europas energimotorväg Norned är den senaste och hittills längsta delen i det system av energimotorvägar som politiker och kraftbolag vill bygga över hela Europa. Från öster löper redan likströmslänkarna Estlink (mellan Estland och Finland) och Fenno-Skan 1 och 2 (mellan Finland-Sverige). Söderut löper flera mindre likströmslänkar från Norge och Sverige till Danmark, Tyskland och Polen. Om några år förstärker Sverige sitt stamnät med Sydvästlänken där den västra delen kommer att gå från Jönköping till Oslofjorden. Uppskjuten modernisering i Oskarshamn OKG AB stänger reaktorn Oskarshamn 3 för en 14 dagars revision nu i oktober. Men vi tvingas att senarelägga den planerade stora moderniseringen av reaktorn till nästa år vid lämplig tidpunkt, meddelade vd Lars Thuring i början av september. Det är svårigheter att få fram material till investeringen som ligger bakom. Samtidigt måste vi också ta hänsyn till anläggningens leveransförmåga under kommande vinter. Vi hade planerat att vara färdiga med investeringsarbetet i början av januari och då hade vi klarat av våra åtaganden men i och med det spräckta tidsschemat får vi skjuta på investeringen. Investeringen görs för att höja reaktorns effekt med 20 procent och samtidigt säkras anläggningens säkerhetsnivå och dess 60-åriga leveransförmåga. Enligt OKG den gamla tidplanen skulle arbetet ha påbörjats i oktober och avslutats i början av januari. Den tid som reaktorn måste vara avställd har förlängts med drygt en månad på grund av det omfattande säkerhetsarbete som pågår under processens gång. Höjda avgifter för kärnkraften Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår i ett yttrande till regeringen att avgiften för rivning och återställande av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom kärnkraftsindustrin ska höjas med 0,6 öre per kwh, från 0,3 till 0,9 öre. Avgiften ska användas för att finansiera kostnaderna för omhändertagande av de kärntekniska anläggningarna i Studsvik, kraftvärmereaktorn i Ågesta, industriområdet i Ranstad samt för hantering och slutförvaring av de restprodukter som uppstått vid verksamheterna. SSM ser att fonden måste få ett tillskott på cirka 600 miljoner kronor under 2009 för att finansiera de åtaganden och aktiviteter som fonden ansvarar för. Inbetalningarna till fonden upphör den 31 december Behovet av höjda avgifter grundas på ökade förväntade framtida kostnader för: återställning av industriområdet i Ranstad sanering och rivning av den permanent avställda värmekraftsreaktorn i Ågesta hantering av kärnavfall och använt kärnbränsle från forskningsreaktorer. SvK köper förlorad el Årligen förlorar Svenska Kraftnät el motsvarande produktion från nästan en halv mindre kärnkraftsreaktor i samband med distributionen på stamnätet. Detta måste SvK som nätägare kompensera genom att köpa in motsvarande mängd el så att man ska kunna leverera lika mycket som man tagit emot. Under åren uppgick de årliga förlusterna till 2,5-3,2 TWh per år. Nu i höst upphandlar Svenska Kraftnät el för att kompensera för kommande förluster under åren

6 Elbranschen 4/2008 Basindustrin vill ha egen kärnkraft fem storföretag bildar konsortium En grupp storföretag med gruvbolaget Boliden och skogsbolagen Stora Enso och SCA i spetsen planerar sedan ett par år tillbaka för fortsatt utbyggnad av svensk kärnkraft. Industrin kan inte längre vänta ut den politiska osäkerheten kring svensk elförsörjning, kommenterar Magnus Hall, ordförande i BasEl och vd för Holmen. De svenska basindustrierna behöver en långsiktig och pålitlig elleverantör. Den rollen ska den nordiska elmarknaden ha men storföretagen litar inte på den politiska viljan att skapa en leveranskraftig marknad som fungerar året runt. Därför har man bestämt sig för att producera kärnkraftsel i egen regi! Enligt Magnus Hall förbereder sig storföretagen för ändrad lagstiftning som ska göra det möjligt för dem att bygga egen kärnkraftsproduktion. I mitten av augusti tvingades jag som vd i Holmen medverka i beslutet att inleda förhandlingar om nedläggning av Wargöns bruk och varsla 340 anställda. Detta var bara ett i raden av varsel och nedskärningar i min bransch och mycket tyder på att vi bara har sett början. Är det så vi vill ha det? Industrins betydelse borde vara uppenbar Om Sverige ska kunna vända trenden måste förtroendet för svensk elförsörjning återskapas. Det var också anledningen till att Basindustrins elektricitetsaktiebolag, BasEl, bildades 2005 med elintensiva företag som delägare. Företagen inom BasEl BasEl har noterat att man i Finland bygger ny kärnkraft i samarbete mellan konsumenter och energibolag (Olkiluoto 3 nedan). Den modellen borde vi även kunna använda oss av i Sverige, inte minst med tanke på att Finland är ett av våra stora konkurrentländer för basindustriprodukter, säger Magnus Hall, ordförande i BasEl och vd för Holmen. Delägare i BasEl är AB Sandvik Materials Technology, AGA AB, Air Liquide Gas AB, Arctic Paper AB, Billerud AB, Boliden AB, Borealis AB, Cementa AB, Eka Chemicals AB, Holmen AB, Hydro Polymers AB, Korsnäs AB, Kubikenborg Aluminium AB, LKAB, M-Real Nordic AB, Preem AB, Outokumpu Stainless AB, Ovako Steel AB, Rottneros AB, SCA Forest Products AB, SSAB Svenskt Stål AB, Stora Enso AB och Vargön Alloys AB. använder årligen ca 32 TWh el och runt personer i Sverige är direkt eller indirekt verksamma i denna sektor. Inom BasEl arbetar vi med konkreta projekt som har till syfte att öka tillgången till el till konkurrenskraftiga priser på NordPools marknader. Vi följer och studerar många olika energislag och energiprojekt och vi har även etablerat oss inom vindkraft genom företaget Vind In, som samägs av ägarföretagen i BasEl. Vår ambition är att inom fem år kunna förse ägarföretagen med närmare 1 TWh vindkraftsel. Vi undersöker också förutsättningarna för elproduktion med andra processer, t.ex. i gaskombi- och bioenergianläggningar. Vimsig energipolitik Men framför allt vill BasEl i framtiden kunna producera el med kärnkraft. Och det vill vi göra i egen regi. Tyvärr tillåter inte dagens lagstiftning nybyggnad men vi anser att kärnkraften som produktionsprocess har stora effektivitetsmässiga och miljömässiga fördelar. Magnus Hall menar att det är glädjande att den s.k. klimatdebatten har satt fokus på kärnkraften som ett av få potenta alternativ för att fasa ut fossila bränslen. Han och BasEl har noterat att man i Finland bygger ny kärnkraft i samarbete mellan konsumenter och energibolag. Den modellen borde vi även kunna använda oss av i Sverige, inte minst med tanke på att Finland är ett av våra stora konkurrentländer när det gäller basindustriprodukter. På det sättet gör vi oss mer konkurrensneutrala på marknaden ur energisynpunkt. Magnus Hall anser att trots allt prat om att energipolitiken ska göras långsiktig så råder det fortfarande alltför stor osäkerhet och ingen kan i dag säga var framtida politiska processer kommer att landa. Konsortium som vill bygga kärnkraft Det är anställda och ägare som får betala ett högt pris för den här osäkerheten. Vi från den elintensiva industrin kan inte stillasittande åse vad som händer utan vi har nu beslutat oss för att själva ta ansvar och ha beredskap för industriella initiativ som säkrar framtidens elproduktion. 4

7 Ny rekommendation i elsäkerhet! Nya ESA Industri innehåller allt Nu finns en ny ESA Industri som harmoniserar med ESA Kraft och den kommande ESA Installation (ISA). Med ESA som hjälpmedel arbetar du och dina medarbetare elsäkert. EUU kan redan nu erbjuda kurser i den nya ESA Industri 08. NYHET! ESA Industri 1 dag Mer information: Vi är specialister på fortbildning för elteknikbranschen och erbjuder ytterligare kurser inom området elsäkerhet: Elsäkerhet Elsäkerhet 2004 Kontrollansvar Ledningsdimensionering- & Utlösningsvillkoret Potentialutjämning Maskinsäkerhet EL Skötsel av elanläggningar Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Arbete med spänning - Repetition Tillsyn av elanläggningar Erforderlig kännedom ESA 05 ESA - ISA Elsäkerhet Högspänning Elsäkerhet är branschens ledord i alla situationer. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Box 545, Nyköping Tel utb avd Fax Välkommen till

8 DIESELELVERK Mobila elverk Stationära elverk Containermonterade elverk Kundanpassade elverk Automatikutrustning Box 37, Rydsgård Tel , fax RING FÖR MER INFORMATION! Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare kv. Utrustning från 1960-talet till 2000-talet. Stenator AB Billstabågen 5, Västerås. Tel , fax För ytterligare information:

9 Elbranschen 4/2008 Jan Johansson, SCA, Lennart Evrell, Boliden, och Jouko Karvinen, Stora Enso, som representerar de svenska storföretagen har deklarerat att de är positiva till ny kärnkraft i Sverige men Ola Alterå (längst t.h.), statssekreterare hos näringsminister Maud Olofsson, anser att Sverige får svårt att klara åtagandena mot EU när det gäller s.k. förnybar energi om vi samtidigt bygger ny kärnkraft före Både Lars G Josefsson, Vattenfall, och Mikael Lillius, Fortum, har visat intresse för fortsatt utbyggnad av den svenska kärnkraften men de har ännu inte tagit öppet ställning till aktivt deltagande. Håkan Buskhe, vd för Eon Sverige, är klart intresserad av att delta i ett nytt svenskt kärnkraftsbygge men man vill avvakta utvecklingen i Finland där Eon är tredjedelsägare i ett konsortium som vill bygga den sjätte finska reaktorn. Irene Wennemo, näringspolitisk chef på LO, är däremot tveksam till mer kärnkraft. Hon tycker det är viktigare att hushållen får ett långsiktigt lägre elpris, hur det nu ska gå ihop. Svensk industri vill ta ansvar för jobb och välfärd. I ett försök att trycka på regeringen planerar fem elintensiva storföretag att under hösten bilda ett konsortium för att ansöka om att få bygga ny kärnkraft i Sverige. Initiativet leds av BasEls vd Mats Gustavsson. Vargön Alloys tecknar elavtal Vattenfall har tecknat avtal med Vargön Alloys om leverans av drygt 5 TWh el under tio år. Affärsuppgörelsen är en fortsättning på ett nära hundraårigt samarbete mellan företagen. Samtidigt tecknades avtal om balanskraft och elleveranser till spotpris under en femårsperiod, om värmeleveranser till Vänersborgs fjärrvärme under tio år samt om portföljförvaltning, d.v.s. att Vattenfall kommer att hantera Vargön Alloys handel på elmarknaden. Det långsiktiga avtalet är viktigt för att vi ska kunna ligga långt framme i den hårda globala konkurrensen. Vi måste ha säker tillgång till elkraft, säger Mikael Norrman, vd vid Vargön Alloys som är en av Europas största tillverkare av ferrokrom och andra legeringar. Av BasEls 23 delägare har 14 redan satsat pengar i vindkraftsprojektet Vind In och nu öppnar fem storföretag börsen för att satsa betydligt mer pengar på kärnkraft. Konsortiet bildas efter finsk förebild där industrinätverket Industrins Kraft och skogsenergikoncernen TVO med gemensamma krafter bygger kärnkraftverket Olkiluoto 3 och där nya projekt diskuteras med likartade ägarintressen. Ska politiker avgöra frågan om ny kärnkraft? För att få till ett starkt svenskt konsortium lär krävas att en av de tre stora kraftkoncernerna Vattenfall, Eon eller Fortum deltar i projektet. Detta gör det även möjligt att bygga en ny reaktor i anslutning till ett av de befintliga kärnkraftverken Forsmark, Ringhals eller Oskarshamn. En sådan samlokalisering skulle underlätta en nyetablering. Enligt Håkan Buskhe, vd för Eon i Sverige, är företaget delägare till 34 procent i ett konsortium för att få bygga Finlands sjätte reaktor. Förfrågningar ligger ute hos de nämnda kraftföretagen och frågan är vilket de svenska basindustrierna väljer som samarbetspartner. Varken Vattenfall eller Fortum, där svenska respektive finländska staten har huvudintressen, anses vara bäst lämpade. Återstår då Eon men om det bolaget får ja till investeringen i Finland är det knappast troligt att bolaget har finansiella muskler att också investera i Sverige. Blir det svenska konsortiet verklighet hamnar regeringen under press. Frågan är om de enskilda politikerna och partierna klarar detta. Både allianspartierna och oppositionen framstår som djupt splittrade i frågan. Frågan är också om det är politikerna eller marknaden som ska avgöra om det ska byggas ny kärnkraft. 7

10 Elbranschen 4/2008 Haparanda välkomnar finskt kärnkraftverk Blir det ett kärnkraftverk i Simo söder om Kemi kan det komma att värma Haparanda. Det är fullt möjligt, tror kommunalrådet Sven-Erik Bucht. Kärnkraftverket skulle säkra eltillgången i regionen och dessutom kunna förse oss med billig energi för uppvärmning av våra bostäder, säger han. med el till självkostnadspris. Sven- Erik Bucht är mycket positiv till planerna på ett kärnkraftverk i Simo. Det skulle få enormt stor betydelse för näringslivet och tillväxten i regionen på båda sidor om gränsen om vi fick en så stor energiproducent här. Och finnarna använder den absolut säkraste och modernaste tekniken, säger han. Nu verkar det dessutom finnas andra vinster för Haparandas vidkommande med ett kärnkraftverk i närområdet, nämligen billigare bostadsuppvärmning. Längst uppe runt Bottenviken bor drygt en halv miljon människor och här finns många tunga industrier som är beroende av säker och billig elkraft för sin exportinriktade produktion. Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda, välkomnar ett finskt kärnkraftverk nära svenska gränsen och han är övertygad om att Fennovoima kommer att använda den modernaste och säkraste tekniken. Det finska industrikonsortiet Fennovoima har med jämna mellanrum informerat ortsbefolkningen och det regionala näringslivet, både på finsk och svensk sida, om de långt framskridna planerna på ett kärnkraftverk. Så sent som i våras fanns det fyra alternativ till placering varav det nordligaste var i Simo, 15 kilometer söder om Kemi och bara 50 kilometer från Haparanda. I dagsläget återstår endast två (se separat ruta), varav Simo är ett. Ett argument som talar för Simo är närheten till Outokumpu, säger Sven-Erik Bucht som växt upp med den finska stålindustrin på armlängds avstånd. Outokumpu ligger mindre än en mil från Haparanda centrum och här har flera hundra svenska medborgare sin dagliga utkomst. Stålverket är sedan ett par år inne i ett intensivt investeringsskede med moderniseringar för cirka sju miljarder kronor och verksledningen vill för den framtida produktionen säkra tillgången till säker och billig energi. Elenergi till självkostnadspris Det kärnkraftverk som Fennovoima planerar att bygga får en Striden om var Fennovoima kan få bygga det nya kärnkraftverket ser ut att stå mellan Simo och Pyhäjoki. Landskapsstyrelsen i Östra Nyland har sagt nej till en etablering i Strömfors vid Finska viken men vi har inte gett upp, säger Patrik Hellman, Fennovoima. Simo ligger bara 15 km från svenska gränsen längst uppe vid Bottenviken medan Pyhäjoki ligger 130 km in i landet i jämnhöjd med Skellefteå. Planerna på ett kärnkraftverk i Strömfors stötte på en rejäl 8 kapacitet på maximalt MW, det ska börja byggas 2012 och vara i produktion Totalt handlar det om en investering på minst 20 miljarder kronor och målet är inte att energibolaget ska gå med vinst utan att det ska försörja främst industrin motgång när landskapsstyrelsen i Östra Nyland inte tog med ett eventuellt kärnkraftverk i sin nyligen uppdaterade markplan, vilket är ett måste för en etablering. Det är ett bakslag men vi fortsätter som planerat och kommer att genomföra miljökonsekvensbeskrivningar för samtliga tre orter, säger Patrik Hellman, sambandschef för Fennovoima i Strömfors. Mycket talar dock för att Fennovoima måste föreslå Simo eller Pyhäjoki men först måste den finska regeringen Kylvattnet kan bli till fjärrvärme I våras var Fennovoimas ansökan ute på remiss och länsstyrelsen har uttryckt viss oro för hur Bottenviken kommer att påverkas av stora mängder kylvatten, speciellt vintertid, eftersom havsområdet betecknas som unikt och skyddsvärt i ett globalt perspektiv. Sven-Erik Bucht menar att man i stället för att pumpa ut kylvattnet i Bottenviken skulle kunna använda det för fjärrvärme via värmeväxlare. Kylvattnet skulle på så vis kunna värma bostäder i Simo, Torneå, Kemi och Haparanda. Fennovoima anser också att fjärrvärmespåret är intressant, bättre än att bara låta kylvattnet rinna ut i havet. Under hösten ska Fennovoima presentera en miljökonsekvensbeskrivning och under 2009 kommer de finska riksdagspolitikerna att fatta beslut i frågan och vilken ort som i så fall väljs för etablering. Strömfors säger nej till kärnkraftverk och riksdagen godkänna Fennovoima som entreprenör för nästa kärnkraftverk i Finland. Fortum planerar fortfarande för en tredje reaktor i Lovisa och pappersindustriägda TVO vill bygga en fjärde reaktor i Olkiluoto. Finland har i dag fyra kärnkraftsreaktorer i drift. Den femte är snart färdig och regeringen, med Matti Vanhanen i spetsen, är positiv till ytterligare minst en, kanske två eller till och med tre reaktorer för att i första hand göra landet självförsörjande på elenergi.

11 Transformatorer Likriktare 1-fas fulltransformator typ OFS Likriktare - matningsdon typ LOTK Vår katalog finns på Internet! TRAMO-ETV AB, ESLÖV Telefon Telefax Specialkabel Robotkabel Elektronikkabel Koaxialkabel Halogenfri kabel Värmetålig kabel Högfrekvenskabel Gummikabel Datakabel Servokabel Tel Fax Fråga oss om specialkabel - vår specialitet Utbilda dig! Trinergi - Specialist på kurser inom elkraft och termografi. Praktiska övningar i labbmiljö tillsammans med erfarna kursledare

12

13 Elbranschen 4/2008 Jakten på det strålande guldet P. LESAGE/AREVA Uranmalm i bearbetad form, så kallad yellowcake. Nu har den stora uranruschen dragit igång Hur länge räcker urantillgångarna? Utan tvekan i 100 år. Förmodligen i 300 år. Och i flera tusen år om kärnkraftstekniken utvecklas. Detta enligt Nuclear Energy Agency (NEA). Vartannat år publicerar OECDorganet NEA en rapport om de kända och förmodade tillgångarna på uran. Den går allmänt under beteckningen The Red Book. Enligt 2008 års version av rapporten uppgår de kända tillgångarna av uran till 5,5 miljoner ton. Med kända menas då tillgångar som kan brytas till ett rimligt pris. Uran finns lite varstans. Till och med i havsvatten. Men det RAPPORT: STEFAN ANDERSSON PARIS är inte på så många ställen som uranet finns i sådana koncentrationer att det är lönsamt med utvinning. Allmänt brukar man säga att det lönar sig om kostnaden för utvinningen inte överstiger 130 dollar per kilo. Det är också utifrån den definitionen som de globala tillgångarna värderas. I dag uppskattas alltså kända tillgångar till 5,5 miljoner ton. Därutöver har NEA också uppskattat de tillgångar som man på goda grunder kan räkna med att finna utifrån de förvärvade kunskaperna om var uran brukar finnas. Dessa förmodade tillgångar anses nu uppgå till 10,5 miljoner ton. Det här betyder att de utvinningsbara uranfyndigheterna i dag bedöms kunna ge 1,3 miljoner ton mer än vad man trodde för bara två år sedan. Vad kan det bero på? Högre pris sätter fart på prospektering Enligt NEA har det förmodligen att göra med den ekonomiska expansionen i framför allt Kina och Indien med åtföljande ut- MAURICE ASCAN/AREVA Ett dagbrott i Nigeria, ett av de länder som har omfattande produktion av uran. Till höger: Uranprospektering i Kanada. Kanada bedöms ha cirka tio procent av utvinningsvärda tillgångar. BLACK BOX IMAGES/AREVA 11

14 Elbranschen 4/2008 Anrikningsverket vid den franska kärnkraftsanläggningen Tricastin. byggnad av kärnkraften. Därigenom har priserna på uran börjat stiga, vilket i sin tur har satt fart på såväl brytning som prospektering. I själva verket har något av en uranrusch dragit igång. I Australien, som har världens största tillgångar på uran, har investeringarna i utvinning och prospektering ökat från 3 till 60 miljoner dollar på fyra år. Totalt i världen ökade investeringarna i enbart prospektering med 250 procent åren Och den ökningen fortsatte under 2007, även om det ännu inte finns några siffror. Till och med i Sverige, där man inte kan räkna med jättelika fyndigheter, pågår sedan några år tillbaka omfattande prospektering. Det är alltså denna ökade aktivitet som har lett till en uppvärdering av de tillgängliga reserverna av uran. Hur länge kommer då dessa reserver att räcka? Resurserna räcker i 300 år I dag används ton uran per år i de 435 reaktorer som är i drift runt om i världen. Med fortsatt förbrukning på den nivån kommer de kända resurserna att räcka i ett sekel. Och om man även inräknar de på goda grunder förmodade tillgångarna, kommer resurserna att räcka i 300 år. Men nu pågår ju också kraftig utbyggnad av kärnkraften. År 2030 kommer den globala kärnkraftsparken enligt det maximala scenariot att producera 80 procent mer el än i dag. Det betyder i så fall att den årliga förbrukningen av uran kommer att uppgå till ton. De hittills identifierade tillgångarna räcker för att tillgodose en sådan expansion. Men att förutse behoven i ett ännu längre perspektiv är svårare. Efter år 2030 kan man räkna med att fjärde generationen reaktorer tas i drift. I dessa kan man också bränna isotopen U238, som utgör procent av det klyvbara uranet. Och i ett ännu längre perspektiv finns visionen om bridreaktorer som framställer mer bränsle än de förbrukar. Men om alla dessa utvecklingsförhoppningar slår fel vad händer då? Enligt NEA kommer man då att börja utvinna uran med helt nya metoder framför allt utvinning ur fosfatavlagringar. Det är en hittills outnyttjad resurs, som beräknas kunna ge 22 miljoner ton uran alltså betydligt mer än de i dag kända och förmodade tillgångarna. Utbilda dig! Trinergi - Specialist på kurser inom elkraft och termografi. Praktiska övningar i labbmiljö tillsammans med erfarna kursledare

15 Elbranschen 4/2008 FRANSK JÄTTEANLÄGGNING FÖR ANRIKNING AV URAN En ny fabrik för anrikning av uran byggs för närvarande i Frankrike. Det är ett av de större byggprojekten i Europa just nu. Redan i början av nästa år startar produktionen i den första enheten. Ingen som har kört bil eller åkt tåg mellan Lyon och Marseille lär ha missat den stora kärnkraftsanläggningen invid floden Rhône. Den har fått namn av regionen Tricastin som närmast är känd för stora vinodlingar på sluttningarna ner mot floden. Vid Tricastinverket produceras el i tre reaktorer. Men denna anläggning är långt mer än ett kärnkraftverk. Det är ett gigantiskt komplex, unikt i Europa, som samlar de flesta av de aktiviteter som hör samman med kärnenergi, allt från grundforskning till avfallshantering. Anrikning med hjälp av förgasning Här finns också sedan 30 år tillbaka Arevas fabrik för anrikning av uran. Tekniken går ut på att öka halten av den klyvbara uranisotopen U235 med hjälp av förgasning. Uranet, som först har omvandlats till uranhexafluorid, förgasas och får passera ett RAPPORT: STEFAN ANDERSSON PARIS membran. U235, som är lättast, har högre sannolikhet att passera. Följaktligen får man på andra sidan en gas med högre halt av klyvbart uran. Men denna teknik börjar bli gammalmodig. Det är därför Areva har beslutat att satsa på en helt ny anläggning. Bygget påbörjades 2006 och ska vara klart år Kostnaden är beräknad till 28 miljarder kronor. Den nya fabriken, som har fått namnet George Besse II, kommer att utnyttja centrifugering vid anrikningen. I cylindrar NICOLAS PETITOT, AREVA Den nya fabriken för anrikning av uran kommer att bestå av två enheter, en i norra och en i södra delen av Tricastinanläggningen. Bilden visar bygget av den norra enheten. 13

16 Elbranschen 4/2008 Fyrahundra personer arbetar med bygget av den nya fabriken som ska vara helt klar år NICOLAS PETITOT, AREVA som snurrar med extremt hög hastighet pressas de tyngre isotoperna mot kanterna, medan den lättare isotopen U235 anrikas i mitten. Denna teknik utnyttjar 50 gånger mindre elektricitet än den tidigare och kräver inget flodvatten för nedkylning av processen. Dessutom ökar säkerheten genom att anrikningen sker under ett tryck som är lägre än atmosfärens. Tas i drift redan nästa år De första centrifugerna kommer att tas i drift redan under första halvåret Därmed inleds också en successiv avveckling av den gamla fabriken. Fullt utbyggd kommer den nya fabriken att producera cirka 10 miljoner ton anrikat uran per år. Areva behåller därmed sin ställning som ett av de världsledande företagen inom denna extremt koncentrerade verksamhet. I hela världen finns bara fyra stora producenter av anrikat uran. Areva har för sin del 25 procent av världsmarknaden. Kunderna utgörs av 30 kärnkraftsföretag i Europa, USA och Asien.

17 dgw21 Ex-Twin När man behöver larma i industrimiljöer kan man behöva ta till både ljud och ljus för att påkalla uppmärksamhet. Vi har ringklockor, sirener, blixtljus och roterande ljus, både var för sig och i olika kombinationer. I serien ExploLine, signalutrustningar för explosionsklassade områden, har alla komponenter likadan anslutningssockel vilket innebär rationellare tillverkning och därmed snabbare och flexiblare leveranser. I programmet finns bland annat BZ2, en LED signallampa som kan alternera mellan fem olika färger. Den kan blinka, blixtra eller hålla fast sken. Signalutrustningarna finns både för zon 1 och zon 2. dslb21 Behöver du inte explosionsskyddad utrustning finns hela sortimentet också i ett robust industriutförande. Larm via ljus och ljud dslb20 Malux Sweden AB RUDIN & CO. FOTO: PER-ARNE RYNNING. OMFORMARSTATION, MJÖLBY. BYGGHERRE: BANVERKET ÖSTRA BANREGIONEN. Totalentreprenad med KC Betong KC Betong svarar för såväl projektering och produktion som leverans och montering av kompletta stommar. Nästan 100 års branscherfarenhet ger oss möjlighet att hitta de absolut bästa lösningarna, både vad gäller ekonomi och utförande. Vi arbetar med byggnader som exempelvis bostäder, skolor, förvaltningsbyggnader, industrier, ställverk. Vi tillverkar också egna produkter för miljövård och markprodukter till tele- och IT-branschen. KC BETONG, BOX 139, KATRINEHOLM. TEL E-POST: WEBB:

18 Elbranschen 4/2008 Nytt bolag ger tysk-nordisk marknadskoppling Ett nybildat bolag ska bygga ihop Europas två största elmarknader, den tyska och den nordiska. Resultatet bör bli att priset alltid bestämmer riktningen på kraftflödet mellan Norden och Tyskland. Det nybildade bolaget European Market Coupling Company, EMCC, har sitt säte i Hamburg. EMCC ägs till lika delar av fem intressenter: de två elbörserna Nord Pool Spot AS och EEX AG i Leipzig, samt de tre TSOerna Energinet.dk, E.ON Netz GmbH, och Vattenfall Europe Transmission GmbH, som är ägare till överföringsförbindelserna mellan Danmark och Tyskland. Naturligtvis är man lite nervös inför den riktiga premiären. Men vi har testkört systemen utan problem och allt ska fungera från och med starten, förutskickar Enno Böttcher, vd för EMCC. RAPPORT: DAG WELLANDER OK från EU-kommissionen Han har lett arbetet med projektet sedan början av april i år. Den 22 augusti fick projektet den avgörande startsignalen genom att det godkändes av EUkommissionens konkurrensdirektorat. Därmed blev det också möjligt att ta det formella steget att registrera bolaget och anställa personal. Vi blir ett litet lågkostnadsbolag med totalt ungefär sex anställda, berättar Enno Böttcher. Nej, betydelsen av EMCC ligger inte i att företaget kommer att bli en framträdande spelare med breda kundkontakter på den nordeuropeiska elmarknaden. Bolagets uppgift är i stället att rationalisera spothandeln genom att slå samman handeln med överföringskapacitet och energihandeln vid elbörserna på den dansk-tyska gränsen. Det viktigaste är att vi får ett effektivt utnyttjande av det nordiska och det tyska systemet och att vi skapar en expanderad, integrerad marknad, som fungerar tillsammans med den vi har i Norden, förklarar Klaus Thostrup, marknadsdirektör och chef för internationell utveckling vid Energinet.dk. Vid ett effektivt nyttjande av systemet går kraftflödet i rätt riktning, det vill säga från lågtill högprisområde. Om kraften går åt rätt håll minskas prisskillnaden mellan låg- och högprisområde genom en prishöjande ökning av efterfrågan i lågprisområdet och en prissänkande ökning av utbudet i högprisområdet. Träffsäker metod Det träffsäkraste sättet att åstadkomma detta är genom ett spotbud i lågprisområdet och ett spotbud i högprisområdet. Volymen på buden ska motsvara den tillgängliga kapaciteten på förbindelserna mellan områdena, och läggs som ett prisoberoende köpbud i lågprisområdet och som ett prisoberoende säljbud i högprisområdet. Det timvis satta marknadsvärdet på flaskhalsen, det vill säga på kapaciteten, blir prisskillnaden mellan hög- och lågprisområdet. Den prisskillnaden är lika med kapacitetsavgiften. Inom Norden fördelas kapacitetsavgiften mellan TSOerna (Energinet.dk, Fingrid, Statnett och Svenska Kraftnät) som äger transmissionskapaciteten mellan de nordiska länderna och som är delägare i Nord Pool Spot AS. EMCC kommer att fördela kapacitetsavgifterna mellan TSOerna (Energinet.dk, E.ON Netz, Vattenfall Transmission Europe och Vattenfall AB) i proportion till den kapacitet som de ställer till förfogande. Tack vare EMCC kommer den dagliga explicita auktionen av kapacitet timme för timme kommande dygn mellan Tyskland och Väst-Danmark att upp- Miljardinvestering ska rädda vindkraften Vindkraftsprojektören wpd Scandinavia AB planerar att bygga en drygt 700 km lång havsbaserad kabel från Luleå till Gävle för att säkra elleveranserna söderut från de stora vindkraftsprojekt som planeras i övre Norrland de närmaste fem åren. Vindkraftsexploatörerna börjar tydligen bli desperata. Ett flertal stora projekt planeras i Norrland men det saknas kapacitet på befintligt regionoch stamnät för att distribuera den nyproducerade elen söderut. Sjökabeln är ett mångmiljardprojekt och man planerar att använda sig av HVDC-teknik. Kabeln ska läggas på havsbottnen inom den svenska ekonomiska zonen från Luleå till Gävle med möjligheter till finsk anslutning både i norr och längre söderut. Enligt uppgift kommer den att läggas så långt ut från kusten att det inte ska bli några problem för sjöfarten. Att den planeras helt på svenskt vatten förklarar man med att det förenklar och förkortar tillståndsprocessen. Då finns det bara en regering och en lagstiftning att ta hänsyn till. Svenska Kraftnät menar att det blir för dyrt att investera i nya förstärkta elnät och man ser hellre en satsning på vindkraft söderut. Vindkraftsexploatörerna å sin sida behöver mer distributionskapacitet annars stannar utbyggnaden av, hotar man med. Deras argument för att bygga i norr är att det där är bättre vindförhållanden och mindre risk för störningar. Minst MW ny vindkraft planeras norrut, vilket ska jämföras med de ca 800 MW som finns i dag. Då är en sjökabel att föredra, menar man från exploatörshåll, eftersom det är betydligt mindre komplicerat än ledning på land med bl.a. många berörda markägare. Elbranschens förslag är att lägga ner den nyckfulla vindkraften (stolparna kan ju FRA ta över!) och i stället satsa på två moderna kärnkraftsreaktorer i exempelvis Karlshamn. Frågan är om inte det blir billigare än nytt, dyrt distributionsnät och dessutom får vi en pålitlig kraftkälla. Att återstarta Barsebäcks två reaktorer börjar väl bli sent. Men här finns ju trots allt både byggnader och infrastruktur att nyttja. Platsannonsera på Elbranschens webbsida! 16

19 Elbranschen 4/2008 höra. Vid explicit auktion måste aktörerna spekulera i förväg om vilket område som får högpris och vilket som får lågpris. Det misslyckas ungefär tjugo procent av tiden, vilket får flera negativa konsekvenser. Prisskillnaden mellan områdena blir onödigt stor. Spotaktörerna missar möjligheter att handla till bästa pris. TSOerna missar kapacitetsintäkter. Spotbörserna missar handelsintäkter och stabiliteten i systemet blir mindre än den annars skulle vara. Skillnaden mellan den metod som EMCC kommer att nyttja och den som Nord Pool Spot nyttjar inom Norden, är att EMCC beräknar flöden på gränsen mellan Norden och Tyskland, medan Nord Pool Spot beräknar både priser och flöden inom Norden. Något gemensamt systempris för den tysk-nordiska marknaden kommer EMCC alltså inte att räkna fram. Nord Pool Spot förblir den hittills enda flernationella, europeiska spotmarknaden. EMCC innebär ett viktigt steg mot en harmoniserad europeisk elmarknad. Genom sitt godkännande av EMCC har kommissionen givit ett klart stöd för samordning av elmarknaderna, menar Erik Saether, vd för Nord Pool Spot AS. 17

20 Elbranschen 4/2008 FIE FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK Ny utbildning ska underlätta rekrytering Återigen har Elbranschens utsände besökt en av FIEs styrelseledamöter, den här gången Bo-Göran Ahl, kanslichef vid Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämnden (EN). Vid besöket på Sturegatan i Stockholm möts vi av flyttkartonger och Bo-Göran Ahl förklarar stöket med annalkande flyttning. Från den 18 augusti finns nu EN i stället på Årstaängsvägen på Liljeholmen där lokalerna är bättre anpassade till verksamheten. Bo-Göran, 62, är född i Norrköping, där han fortfarande bor, och han pendlar från hemstaden till jobbet i Stockholm Via elektrikerutbildning vid Holmens Bruks Industriskola och Norrköpings Tekniska Aftonskola tog Bo-Göran elingenjörsexamen år Därefter följde jobb hos Vattenfall RAPPORT: RUNE BJÖRNSTRÖM LULEÅ och som lärare och även verksamhet i eget företag. Detta ledde 2004 till kanslichefsbefattningen hos EN. Rekrytering stort problem Besiktningsföretagen har i likhet med andra elföretag stora svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt teoretisk kompetens. Motsvarande gäller även för EN och de personer som ansöker om auktorisation. Bo-Görans stora utmaning är just nu planeringen inför den Elkrafttekniska påbyggnadsutbildningen vid Högskolan Väst i Trollhättan som beräknas starta i januari EN-historik 1882 Brandbestämmelser infördes via brandtariff 1883 Elvillkor infördes för försäkringsbolagen 1896 Tarifföreningen (TF) tillsätter inspektörer 1902 Ellagen tillkom 1903 Statens Elektriska Inspektion bildas 1904 Statliga starkströmsföreskrifter 1905 Besiktningsplikt och försäkringsavtal infördes av TF 1925 Brandförsvarsanstalternas Elektriska Nämnd (EN) bildas 1936 EN omorganiseras. Ordförande blir Elsäkerhetsverkets generaldirektör 1965 Överenskommelse om revisionsbesiktning 2004 EN omorganiseras. Auktorisationsutskottet (AU) och Tekniska utskottet (TU) bildas Stora pensionsavgångar kommer att ske de närmaste åren bland ENs besiktningsingenjörer. Därför måste bland annat internutbildningen utökas med ett modernt handledarprogram för samtliga nyauktoriserade besiktningsingenjörer men det krävs också översyn av ENs interna processer för att säkerställa kommande kvalitetskrav. Enligt Bo-Göran Ahl är syftet med den planerade utbildningen att underlätta rekryteringen av besiktningsingenjörer men också att säkerställa framtida utvecklingsmöjligheter för ENs verksamhet. Bo-Göran Ahl, kanslichef vid Elektriska Nämnden. Hans stora utmaning är just nu planeringen inför den elkrafttekniska påbyggnadsutbildningen vid Högskolan Väst i Trollhättan som beräknas starta i januari Nätbaserad distansutbildning Kursen är på 30 hp (d.v.s. 20p enligt gamla systemet) och ska bedrivas som nätbaserad distansutbildning på halvfart under två terminer med startmöte i Trollhättan och vid ett tillfälle per kurs koncentrationsdagar (lördag-söndag) för laborationer och dylikt. Målgruppen är enligt Bo- Göran de redan yrkesverksamma inom elkraftsområdet och utbildningen är bland annat förberedande för auktorisation som Elektriska Nämndens besiktningsingenjör. Behörighetskraven är matematik A och ellära A eller motsvarande kunskaper samt arbetslivserfarenhet inom elteknikområdet omfattande minst tre år. Elbranschen kommer att följa utbildningen som ska ha intagning vid fyra tillfällen per år från år

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 1 2008 Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu PÅVEN FÖRDÖMER KLIMATHYSTERIN KOMMUNER OCH LANDSTING VILL HA KÄRNKRAFT FIEs VÅRMÖTE: FRAMTID

Läs mer

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 2 2008 ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu KRITIK MOT KLIMATBEREDNINGEN STARKT FOLKPARTISTÖD

Läs mer

ELBRANSCHEN. 25 år. i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi i Örebro

ELBRANSCHEN. 25 år. i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi i Örebro ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 2 2010 Följ debatten på Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu 25 år i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Sista numret av Nyheter från Barsebäck

Sista numret av Nyheter från Barsebäck Från starten nr. 45 december 2006 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäck inför framtiden Efter nyår inträder Barsebäck i en ny organisation. Syftet med den är att förbereda

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 Sekretariat/distribution

Läs mer

Kärnkraften nu och i framtiden

Kärnkraften nu och i framtiden Kärnkraften nu och i framtiden I Sverige och resten av världen. En del i myndighetens omvärldsanalys ER 2010:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer