Energi/Elnät.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi/Elnät. jan-olof.olsson@fortum.com"

Transkript

1 Energi/Elnät

2 Hundratals aktörer på den nordiska elmarknaden > 350 produktionsbolag ~ 500 elnätsföretag > 350 elhandelsföretag varav 70 i Sverige varav 172 i Sverige varav 120 i Sverige 2

3 3 Elnät till vardag och kris

4 Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot 4 Elåret 2010

5 Kunders rörlighet, per januari åren Källa: SCB 5 Elåret 2010

6 Elspotpris Nord Pool Spot respektive EEX (tyskt elpris) Källa: Nord Pool Spot, EEX 6 Elåret 2010

7 Elprisets uppdelning för villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris i 1990 års penningvärde, januari resp. år Källa: STEM och SCB 7 Elåret 2010

8 Regleringsmagasinens fyllnadsgrad Källa: Svensk Energi 8 Elåret 2010

9 Regleringsmagasinens fyllnadsgrad Källa: Svensk Energi 9 Elåret 2010

10 Utvecklingen av förnybar elproduktion Källa: Svensk Energi 10 Elåret 2010

11 De fem största elproducenterna i Sverige och deras totala produktion i Norden år 2010 Källa: Svensk Energi 11 Elåret 2010

12 Nettoflöde av el per grannland till och från Sverige år 2010, GWh/vecka Källa: Svenska Kraftnät 12 Elåret 2010

13 Stamnätet Kraftledningar: mil kv HVDC Stationer: 135 st Snitt 1 Snitt 2 Snitt 3 13 Elnät till vardag och kris - Stamnät

14 Regionnätet Överför/sprider elkraften från stamnätstationerna ut till de större industrierna och lokalnäten km (30-) kv i huvudsak luftledning. Långa tider för om/utbyggnad med tillståndsprocess. Maskat nät ger möjlighet till alternativ matning vid fel Anslutning till Lokalnätsföretag och större industrier 14 Elnät till vardag och kris - Regionnät

15 Strömavbrott Stam- och regionnät Ca 650 störningar/år, varav 58 drabbade kunder Åska Islast Apparathaverier Höga effekter inbyggda ger svåra skador Komplexa skyddssystem 15 Elnät till vardag och kris Stam- och regionnät

16 Lokalnätet Distribuerar/sprider elkraften från regionnätstationerna ut i lokalnätet och till de mindre industrierna och slutkunderna km 0,4 20 kv ledning Stora investeringar pågår för att väderskydda näten 0,4 kv nätet isolerat till 97 % kv nätet isolerat till 54 % Delvis maskat nät som ger möjlighet till alternativ matning 16 Elnät till vardag och kris - Lokalnät

17 Åtgärdstakten i vädersäkring av det svenska elnätet, år Källa: Svensk Energi 17 Elåret 2010

18 Division Power består av Fortums kraftproduktion, planering och trading på den fysiska marknaden för el samt drift, underhåll och utveckling av kraftverken. Divisionen förser dessutom övriga producenter på marknaden med servicetjänster. Division Heat har ansvar för kraftvärmeproduktion, fjärrvärmeverksamhet och värmelösningar för företag. Division Electricity Solutions and Distribution ansvarar för Fortums elförsäljning och ellösningar samt distribution av el. Divisionen består av tre verksamhetsområden: Distribution, Electricity Sales & Marketing and New Business. Division Russia består av kraft-och värmeproduktion samt försäljning i Ryssland. Det omfattar OAO Fortum och Fortums över 25 procentiga ägande i TGC-1. 18

19 Huvudspelare på eldistributionsmarknaden 1000 distribution custoers, 2009 Fortum Vattenfall E.ON Dong Energy Hafslund SEAS-NVE Helsinki Statkraft* Göteborg Syd Energi Others 7 million customers *) The companies BKK and Agder Energi included. Statkraft's stake in BKK 49.9%, Statkraft's stake in Agder 45.5%. 19

20 20

21 Konsekvenser för samhället Många elanvändare som har ett starkt beroende av el har dålig eller ingen beredskap eller reservalternativ att ta till för sin verksamhet när ordinarie elleverans bryts. 21 Elnät till vardag och kris

22 5 maj kl löste en 400kV ledning pga åska, ca 0,01 sek efter att felet inträffade löste ledningen ut. Inga kunder berördes av elavbrott. (enl. EI:s definition) 22 Elnät till vardag och kris

23 Spänningsmätning Ett fel i 400kV nätet får genomslag i elnätet i hela landsändan, i detta fall sjönk spänningen med ca 16%, dvs dryga 200V i vägguttaget (för fas L1) i ca 0,1 sekund. 23 Elnät till vardag och kris

24 Spänningsmätning, detalj Ledningen kopplades bort efter 86 ms i Hedenlunda och 106 ms i Hall. Efter 737 ms var ledningen automatiskt inkopplad igen. 24 Elnät till vardag och kris

25 vid 23 tiden Stort avbrott för Comhems kunder Tittarstorm efter avbrottet Plötsligt blev det svart i tv rutan. En halv miljon kunder drabbades av Comhems haveri. Comhems nät kraschade strax innan klockan 20, vilket drabbade cirka kunder runt om i landet. Det gick varken att ringa till Comhem eller komma in på företagets hemsida. Irritationen var störst..kontakt med Comhems informationschef Janna Schibbe som säger: Det handlar om ett stort strömavbrott i Värtahamnen, vi vet inte vad som orsakat det. Strax före klockan 22 säger hon: Tv kanalerna ska vara tillbaka inom en kvart, i hela landet. Strömavbrottet slog ut den centrala funktionen som Comhem har för att distribuera sina tjänster som tv, bredband och telefoni. Enligt Janna Schibbe har man satt i gång med reparationer och tjänsterna ska successivt komma tillbaka, för att inte överbelasta nätet. Först ska tv kanaler sättas i funktion igen, sedan kommer även telefoni och bredbandfelen att åtgärdas. Avbrottet kom mitt under SM finalen i basket. Även vid uppföljning dagen efter var orsaken det stora strömavbrottet 25 Elnät till vardag och kris

26 Blixtnedslag drabbade Com Hems kunder Tisdagen den 5 maj hände det som inte ska eller får hända det svartnade i tv rutan hos de flesta av Com Hems digital tv kunder. Även telefoni påverkades och bredband, främst i Stockholmsområdet. Många bredbandskunder i västra Sverige påverkades dock inte alls eller endast marginellt. Com Hems nät slogs ut av en extraordinär strömspik orsakad av ett blixtnedslag i kraftnätet. Tyvärr fick det också till följd att vår kundservice och hemsida slogs ut. Oroliga kunder kunde inte få någon information från oss för att sprida information om avbrottet kontaktade vi bland annat SOS Alarm och SVT. Avbrottetpåvåradigitalatjänster, det vill säga digital tv, telefoni och bredband, varade mellan 1 tim och 10 minuter och tre timmar. Vi påbörjade också arbetet med att ersätta de system som inte klarade av att hantera strömspiken, de ersätts fysiskt under denna och nästa vecka. 26 Elnät till vardag och kris

27 27 Robusta verktyg??

28

29 Kortare elavbrott Övergående fel Fel som kan åtgärdas med reservmatning Kvarstående fel, åtgärdstid 10 min <24 tim 29 Elnät till vardag och kris

30 Långa elavbrott Mycket omfattande elanläggningsskador Extremt väder som medför många fel på många anläggningar Haveri på kritiska apparater Anläggningen otillgänglig pga t ex översvämning eller skogsbrand Foto: Entergy Corp,USA 30 Elnät till vardag och kris

31 Felavhjälpning storstörning Resurser 100% LSP felavhjälpning HSP felavhjälpning Kl Tid 31 Elnät till vardag och kris

32 Elsamverkan Nätföretagen är medlemmar Svensk Energi - administrerar SvK deltar och har myndighets möjligheter 1 Övre Norrland 2 Nedre Norrland 3 Gävle-Dala 4 Mellan 5 Öst 6 Väst 7 Syd Åsbro 32 Elnät till vardag och kris

33 Strategisk, taktisk och operativ elsamverkan vid störningar Bil 5 medverkan Bil 4 Avtal Bil 1 karta Bil 2 ftgreg Bil 3 Elsamv. ledning villkor o priser 33 Elnät till vardag och kris

34 Information Information, är den mest prioriterade aktiviteten vid ett elavbrott. anpassas efter olika kundgruppers behov och förmåga. Vägar Broadcasting via OJJE (internt + uppdatera nedanstående) lokalradio WEB (egen, olika nyhetssajter) Personliga via felanmälan / informationsnummer För att kunna ge information krävs att vi får in lägesbilden från fältet 34 Elnät till vardag och kris

35 Organisation Felavhjälpning Contactcenter WEB-info Sektionerare/ patrullerare Kund! Fältpersonal Driftcentral 35 Elnät till vardag och kris

36 Medeltal antalet samtal (exkl avbr plan) Jan2010-maj Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 36

37 Fältprov RAKEL + Positivt mottagande av fältpersonalen + Öppen kanal + Täckningen + Hörbarhet - Batteritid - Komplexa funktioner Pressklipp: Hudiksvalls Tidning

38 Fältprov RAKEL Kräver daglig användning Kompetens på terminalen /systemet Hålla batterier ajour Utnyttja systemets fördelar 38

39 Täckningsområde, som en f(t) Våra radiosystem, MHz 1G (NMT) 450MHz 2G (GSM) MHz 3G MHz 4G Fordonsstation 39

40 Kommunikationsvägar med Rakel Fler får rätt information samtidigt Arbetsledning 40

41 Arbetsledning Kommunikationsvägar utan Rakel Arbetslag Driftcentral/er större elavbrott Expert Myndigheter SOS Alarm Informatör Sv. Kraftnät Polis Länsstyrelse Räddningstjänst Media Allmänheten Trafikverk (TIC) Kommunala förvaltningar 41

42 Kommunikationsvägar med Rakel Fler får rätt information samtidigt Arbetslag Driftcentral/er Expert SOS Alarm Polis Räddningstjänst Sv. Kraftnät Allmänheten Media Trafikverk (TIC) Länsstyrelse Myndigheter Informatör Kommunala förvaltningar 42

43 Nat. Ö-drift Stamnät Kraftkontroll/ produktion DC Samverkan inom elbranschen, arbetsförslag Störningsinfo En/RZ DC Nationell 5 x DC arb.tg Region DC Region Stab SvK DC SvK Stab Region DC Region Stab DC Riksinfo (Skannad) ESL Internt ESL ESL//ESL 3 TG/ESL LN Nät Ö-Drift x 5 5 x DC arb.tg 5 TG/ESO Kommunalt bolag TG för Krisledn Elsamv 1 TG/RZ En/RZ Befintlig TG Kn Lsty 43

44 Extern samverkan Företrädesvis 90 grupper Länsstyrelser för Elavbrott Älvgrupper vid höga flöden /dammbrott. Logisk gruppvärd ger logisk gruppvärld 44

45 Gamla sanningar gäller Elnät till vardag och kris

46 46

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: än 2009, 1 276 Mkr. Koncernens. drygt 50 procent

SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: än 2009, 1 276 Mkr. Koncernens. drygt 50 procent SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: Årets resultat uppgick till 773 Mkr Överföringen på stamnätet ökade med 6 procent Något lägre investeringstakt 2010 än 2009, 1 276 Mkr Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Utvärdering av stormen Per

Utvärdering av stormen Per Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning ER 2007:37 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät UPTEC STS12 007 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Stefan Bengtlars Emma Lidén Abstract Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Risk and Vulnerability Analyses

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elfrågor/Strömförsörjning Säkerhet/Tillgänglighet System/Affärsmodeller Sten Bergman Elforsk Nov 2011 1 Innehåll Elvägar En

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Gränsöverskridande beroenden

Gränsöverskridande beroenden Årsredovisning för budgetåret 2007 Hot- och riskrapport 2007 Gränsöverskridande beroenden en studie om samhällsviktiga verksamheters beroenden över nationsgränser Gränsöverskridande beroenden en studie

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer