SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret Anders Hjortman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910"

Transkript

1 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman

2 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare Kanslist 2 Ca 30 heltidsanställda skogsarbetare 50 tal entreprenörer

3 Skogsvårdsföreningens tjänster 3 Virkeshandelstjänster Drivningstjänst och energivedshantering Iståndsättningsdikning och vägbyggen Fastighetsförmedling Skogsvård Värdering Skogsbruksplanering Kanslitjänster inkl deklarationshjälp Skolning

4 Skogsbeskattningen 2014 Kapitalskattens progressivitet ändrad Kapitalinkomster överstigande beskattas med 32% Inga andra egentliga förändringar sedan

5 SKATTSKYLDIG Fastighetens ägare, om inte besittningsrätten åtskilts Besittningsrättens innehavare Bara innehavaren av besittningsrätt kan få FO-nummer och sälja virke från lägenheten. Makarna beskattas tillsammans Samboende beskattas var för sej ifall de inte har gemensamma barn Gemensamma fastigheter = sammanslutning 5 Odelad sammanslutning, dvs dödsbon Delad sammanslutning

6 MAKARNAS SKOGSBESKATTNING Makarna inlämnar bara en 2C-blankett Ägoandel i förhållande till areal förhandsifyllt Blanketten har sänts till den av makarna, som -Registrerats som primärproducent i mervärdesbeskattningen -Har större ägarandel -Den äldre, ifall ägoandelarna är lika stora 7 En av makarna har rätt att lämna in egen deklaration ifall denne ensam äger och sköter separat en eller flera fastigheter Kryssa i såfall i rutan Egen separat deklaration

7 DÖDSBO Skilt skattskyldigt Ifall dödsboet inte har kapitalinkomst är det svårt att tillgodogöra sej underskott Underskott kan dras av under de 10 följande åren Ofta lönar det sig att ändra till beskattningssammanslutning 8

8 Ändring av dödsbo till sammanslutning Arvsskifte uppgörs Alla delägare undertecknar 2 vittnen undertecknar Kan göras på en del av det som finns i dödsboet - Dvs partiellt arvsskifte Lagfart söks av varje delägare 9

9 BESKATTNINGS- SAMMANSLUTNING När två eller flera personer tillsammans äger skogsbruksenheter grundar skatteverket beskattningssammanslutning Ägandet fördelas i andelar Endast en deklaration görs, samt blankett 36 (utredning angående andelar i sammanslutning) ifall ändring i ägoförhållandena har skett 10

10 BESKATTNINGS- SAMMANSLUTNING En delägares utgift betraktas som hela sammanslutningens utgift En delägares ränteutgift avdras i delägarens egen beskattning Beskattaren delar sammanslutningens över- eller underskott i delägarnas egen beskattning, enligt ägoandel 11

11 SKOGSÄGARENS SKATTEBLANKETTER 12 2C BLANKETT = skogsbrukets skatteanmälan Periodskattedeklaration (moms) 2 blankett = jordbruksblanketten, (ex. Förädlat virke, arrenden) 36 blankett = sammansl andelar (lämnas endast om ändring skett) 9 blankett = uträkning av överlåtelsevinst eller förlust vid ex försäljning av fastigheter eller maskiner Endast originalblanketter eller utskrivna blanketter inga kopior godkänns

12 Viktiga datum Mervärdesskatteskyldig skogsägare 2C blankett inlämnas senast Behöver ej inlämnas om ingen verksamhet och inga uppföljningsuppgifter finns ex skogsavdrag, avskrivningar, reserveringar Periodskattedeklarationen skall vara framme senast Skall alltid lämnas in annars avförs man ur registret Momsen skall betalas senast Icke mervärdesskatteskyldig skogsägare Skogsbeskattning i samband med rättande av inkomstskatt i maj 13 Affärs- och näringsidkare Skogsbeskattning i samband med inkomstbeskattning senast

13 SKOGSÄGAREN deklarerar Skogsbrukets 2C-blankett Mervärdesskatteblanketten KOM IHÅG: SPARA alla kvittanser som hör till skogsbruket. Håll bokföringen i skick (spara minst 6 år) Fyll i skogsbrukets kördagbok. Spara en kopia av deklarationen 14 Beskattningen och de avdrag du får grundar sig på din egen noggranna uppföljning! Gör anteckningar och motiveringar för allt du tänkt

14 Bokföring Numrerade kvittanser i kronologisk ordning, vid behov specifiserade Kassaprincipen; det år som inkomsten kunde lyftas eller det år då utgiften betalades deklareras de Håll gärna kvittanserna i datumordning för att lättare följa med betalningstrafiken, orginalkvittanser Gör anteckningar för att specificera momsens andel och ev privat andel 15

15 SKOGSBRUKETS INKOMST Beskattas som kapitalinkomst Utgifter som hänför sig till kapitalbeskattningen får dras av i kapitalbeskattningen Kapitalskatt på skillnaden mellan inkomst och utgift Kapitalskatten 2014 är 30 % och för vinst som överstiger euro är kapitalskatten 32 %. Förskottsinnehållning 2014 i rotaffär 20 % och i leveransaffär 14 % Svf:s drivningstjänst via ramavtal förskott endast på nettot 16

16 SKOGSBRUKETS INKOMST 17 Skogsbrukets kapitalinkomst - virkesförsäljning - vägbidrag, transportavgifter - älgskadeersättning, försäkringsersättningar mm. - stöd enligt lag om hållbart skogsbruk (KEMERA) - byggnadsvirke för eget bruk (rotpris) - energived, ved, julgransförsäljning, hyggesrester - bonus på virkesförsäljningar bokförs på det år de utbetalas/används

17 SKOGSBRUKETS INKOMST Personlig förvärvsinkomst - Värdet av leveransarbete (över 125 m3 per skogsbruksenhet) Jordbruksinkomst - blankett 2 - arrenden av skogsmark - entreprenadinkomster - förädlingsverksamhet 18

18 SKOGSBRUKETS INKOMST Skattefri inkomst - ersättning för skyddsområden, - brännved för eget bruk - bär, svampar, kottar 19

19 Kapitalinkomster Punkt 1.1, 1.2 och Bruttoinkomsterna utan moms och utan att beakta ev förskottsinnehållningen - Även utbetalda bonus på virkesförsäljning - Bäst att utgå från årssammandraget som virkesköparen sänder 20 Räkna ihop allt till höger

20 Exempel Punkt 1.1 el

21 Förhandsröjning som förskott 22 OBS röjningskostnaden (1087,94 o 837,23) bokförts som förskott Skillt kvitto har sänts på arbetet bokför kostnaden enligt kvittot

22 Leveransarbete 23 2C blankettens andra sida Endast personer i eget hushåll (15 år under skatteåret) el delägare i sammanslutningar Redovisas det år det är gjort Inte lönearbete

23 Leveransarbete 125 m3/gårdsbruksenhet/år är skattefritt Överstigande del är beskattningsbar förvärvsinkomst Taxor finns i anvisningarna men man kan beräkna egna - 70 % av motsvarande motormanuella kostnader - 40 % av transportkostnaden 24 Har man endast avverkat själv redovisas endast den beredda mängden Vid julgransförsäljning kostnaden för skörd per m3!!

24 Leveransarbete Upparbetningstaxor 25

25 Leveransarbete - exempel Avverkat och kört ut 175 m3 tallmassaved - Avverkningskostnad 12,46 x 175 = 2180,50 - Transportkostnad 2,22 x 175 = 388,50 - Totalt 2569,00 flyttas till p 2.1 på första sidan Det skattepliktiga värdet m3-125 m3 = 50 m3 / 175 m3 = 0,28-0,28 x 2569,00 = 719,32 är leveransarbetets skattepliktiga värde 26

26 Ersättningar och understöd Anteckna det som kommit in på konto Vid samfällda diknings- och skogsvägprojekt går stödet till aktören som förverkligar. Aktören bokför stödet som inkomst. 27

27 Ersättningar och understöd - exempel 28 Så ser redovisningen ut när skogscentralen betalat ut direkt till skogsägaren 964,35 antecknas i p 3.3 Svf fakturerar verkst utr

28 Virke från egen skog För prod byggnader inom jordbr el näringsverksamhet tyst kvittering ingen anteckning För annat ändamål enligt rotpris, ex egnahemshus, näringsverksamhet Enligt Skatteförvaltningens Anvisningar för 30 harmonisering..

29 Skogsavdrag Berör endast fastigheter anskaffade efter Skogsägarvist, tidigare fastighetsvist 60% av anskaffningsutgiften utgör grunden Anskaffningspriset + köpebrevs-, lagfarts- o lantmäterikostnader, överlåtelseskatt Ändrat från 50% kolla gamla deklarationer - räkna om själv 31 Avdrag motsvarande 60 % av kapitalinkomsten från skogsavdragsberättigade fastigheter under kalenderåret får göras -OBS inte bara virkesinkomster

30 Skogsavdrag Avdraget räknas på alla inkomster fram till p 5.1 minskat med eget arbete Minst 1500 avdrag årligen dvs minst 2500 kapitalintäkter Fastigheten måste ägas i slutet av kalenderåret, för att ha avdragsrätt Följs upp på 2C-blankettens andra sida 32

31 Skogsavdraget - exempel förs till p 5.1 på första sidan Skogsavdraget ej helt utnyttjat för att kunna utnyttja hela återstoden ( =1500) i framtiden

32 Skogsavdrag exempel Inköpspris Outbrutet skogsområde Addera lantmäteri och lagfartsutgift 900 Addera överlåtelseskatt 960 Anskaffningspris sammanlagt Grunden för skogsavdrag 60 %= Virkesförsäljning under skatteåret euro, --> skogsavdrag 60 %= Outnyttjat skogsavdrag kvar 6 516

33 Skogsavdrag exempel 2 Köpesumma + kostnader år 2005 Köpesumman indelad enligt värdering (spec. gärna i köpebrevet) Åker Skog Sommarstuga Skogsavdragsgrund Skogsavdrag 6.000, tidigare utnyttjat, (50% regeln) Kvarstår 1000 outnyttjat skogsavdrag

34 Skogsavdraget vid överlåtelser Vi överlåtelse mot vederlag av skogsfastigheter som berättigar till skogsavdrag sätts använt skogsavdrag till överlåtelsevinsten Även om skogsavdraget inte använts vid avverkning av just den sålda fastigheten På detta sätt beskattat skogsavdrag frigör skogsavdragsrätt för kvarvarande skogsavdragsberättigade fastigheter 36 Skogsavdrag behöver inte sättas till överlåtelsevinsten om skiftet köps och säljs under samma år. Vid gåva eller arv följer oanvänt skogsavdrag med till nya ägaren

35 Skogsavdrag vid överlåtelse - exempel Köpesumma + kostnader år 2005 Försäljningspris Ingen avverkning gjord men säljaren har andra fastigheter med skogsavdragsgrund Överlåtelsevinst ökat med använt skogsavdrag Högst motsvarande den aktuella fastighetens skogsavdragsgrund I detta fall x 60% = Överlåtelsevinsten blir Skatten blir 1 140

36 Skogsavdraget Använt skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinsten frigör skogsavdragsrätt 38

37 Reserveringar Utgiftsreservering för kommande utgifter Högst 15% av årets kap ink minus eget arbete och skogsavdrag Speciellt viktigt för dödsbon och utlänningar 39 Skadereservering för kommande utg för att åtgärda en konstaterad skogsskada, ex älgskada

38 Reserveringar Utgiftsreserveringar skall inkomstföras inom 4 år efter att reserveringen gjorts. Skadereserveringen inkomstförs vartefter skadan åtgärdats. Reserveringarna räknas ihop och antecknas i p

39 Årsutgifter P 7.1 de anställdas alla kostnader 41 P 7.2 egna resekostnader Egna kostnader enligt kördagbok - Datum, rutt, syfte, km - 0,25 /km - Traktamenten för kurser och resor inte för arbete i egen skog Över 15 km, över 6 h = halvt dagtraktamente 14 /dag Över 15 km, över 10 h = helt dagtraktamente 26 /dag

40 Dödsbon och sammanslutningars resekostnader Dödsboet el sammansl. ersätter åt delägare 0,43 /km reseersättning till delägare. Gäller ej resor mellan bostaden och skogen Ersättningen deklareras som löneutgift. Skattefri ersättning för delägaren. Sammanslutningen har ej ersatt delägare Sammanslutningen drar av 0,25 /km enligt kördagbok. 42

41 Övriga årsutgifter 43 ALLT SOM HÖR TILL SKOGSBRUKET Avverknings-, transport- och skogsskötselkostnader Plantor och frön Skogsvårdsavgift, skogsbruksplan Bränsle, smörjmedel och reparationer småmaskiner, brukstid högst 3 år eller värde under 200 Underhåll av vägar o diken Medlemsavgifter, prenumerationskostnader, försäkringar, skogsstiftelsen, årsavgifter Exp avgifter etc för lån som hänför sej till skogsbruket (räntor dras av i personliga beskattningen) Utredning med motiveringar: Skogsbrukets andel av el, telefon, bredband Arbetsrumsavdrag (205 )

42 AVSKRIVNING Vägar och diken 15% Maskiner och anläggningar 25 %. Byggnader 10 % När restvärdet går under 200 euroa avdras hela den resterande summan. 44

43 AVSKRIVNING Motorsåg och röjsåg, avdras direkt eller genom avskrivning, beroende av nyttjandegrad Snöskoter, fyrhjuling och traktor endast i undantagsfall Utredning över körtimmar och syfte i jord och skogsbruksbeskattningen. Över 50% av användningen inom skogsbruket m3/år leveransvirke 45 Annars dras en kostnad för ett privat fordon av i årsutgifterna enligt användning; snöskoter och 4-hjuling 14 /driftstimme, traktor 11 /timme

44 46 P 8: inköpta maskiner, nybyggnationer el större reparationer, byggda el förbättrade vägar o diken kan börja avskrivas det år de tas i bruk P 10: utg rest på sådant som sålts under året dras bort. Ev vinst deklareras på bl 9. P 11: årets avskrivningar OBS Momsen dras av det år fakturan kommer

45 Utgifter som överförs från Den del av utgifter som ex bokförts på jordbruket men som hör till skogsbruket antecknas här (ex traktorutgifter). 47

46 Utgifter för annan verksamhet Här antecknas den del av ex skogstraktorns utgifter som hänför sej till privata utgifter ex vedhantering 48

47 Vinst eller förlust Addera och subtrahera summorna i högra kolumnen Positivt resultat => 635 Negativt resultat =>

48 Skogsbrukets underskott Dras i första hand bort från annan kapitalvinst (beskattaren gör avdraget) Ifall ingen annan kapitalinkomst erhållits ger beskattaren underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelse högst /minderårigt barn (högst 2 barn) 50 Underskottsgottgörelse = 30% av underskottet, minskar direkt den personliga skatten. Dödsbons underskott avdragbart under 10 år

49 Uppföljning av reserveringar Anteckna de återstående reserveringarna efter att gamla inkomstförts eller nya reserveringar gjorts 51

50 Moms-skyldighet varför det? Vid försäljning får du extra pengar att försöka behålla så mycket som möjligt genom att avdra momsen på utgifter - Kom ihåg att moms skall betalas till staten kanske 1 år efter försäljningen Endast utgifter hela momsen kommer tillbaka momsåterbäringssystem 52 Inkomst över och icke momsskyldig > retroaktivt momsskyldig => PROBLEM

51 MERVÄRDESSKATTENS DEKLARATION En mervärdesskatteskyldig skogsägare särskiljer moms-andelen från varje kvittans i anteckningarna Skogsägare som ej är mervärdesskatteskyldig drar av allt i kapitalbeskattningen Kvittanserna sänds ej med beskattningen, de uppbevaras 6 år efter skatteårets slut!!! 53

52 Periodskattedeklaration 54 År kryssas i och år antecknas Moms på inkomster antecknas på rad 301

53 Periodskattedeklaration Moms på utgifterna antecknas på rad

54 Periodskattedeklaration Moms att betala eller få antecknas på rad 308 Kom ihåg minustecknet om du har moms att få Redovisningen skattebyrån tillhanda senast Även om ingen verksamhet funnits fyll i i punkterna , underteckna och returnera. 56 Enklast med nätbankskoder: Betalas in senast

55 VIRKE FÖR EGET BRUK I MERVÄRDESBESKATTNINGEN Den skattskylige kan för eget och familjens bruk ta produkter moms-skattefritt för 850 euro per år. Mervärdesskatt uppbäres för överskjutande del. 57 Värdet på virke för privatbruk värderas enligt fastställt värde: byggnadsvirke 5 /m3, gagnvirke 6 /m3, ved 10 /m3, flis 7 /m3 På detta betalas alltså moms 24 % kapitalbeskattning och moms är skillda saker

56 Råd och anvisningar ger Skogsvårdsföreningen Anteckningssidor att skriva ut - detaljanvisningar Skattebyrån Bokföringsbyråer 58

57 Deklarera på nätet skogsdeklaration på nätet: Ange sökord 2C Logga in med nätbankskoder Periodskattedeklaration på nätet: Med nätbankskoder

58 Skogsbeskattningen 2015 Kapitalskatten 33% fr o m euro Skogsavdrag behöver inte inkomstföras om skiftet köps och säljs under samma år. 60

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2015

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2015 1 16-02-2016 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2015 Anders Hjortman 0500 272910 anders.hjortman@svf.fi Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 25 skogsfackmän Kontorsföreståndare

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c Deklarationsanvisningar för2c SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKAT 4 CENTRALA PUNKTER

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL NYTT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

Robert Örn SKOGSBRUKETS STIMULANSÅTGÄRDER - UR SKATTEMÄSSIGT PERSPEKTIV. Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Robert Örn SKOGSBRUKETS STIMULANSÅTGÄRDER - UR SKATTEMÄSSIGT PERSPEKTIV. Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Robert Örn SKOGSBRUKETS STIMULANSÅTGÄRDER - UR SKATTEMÄSSIGT PERSPEKTIV Utbildningsprogrammet för företagsekonomi 2010 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare

Läs mer

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15 Skogsbeskattning för skatteåret 2011 Innehåll Beskattning av inkomst av virkesförsäljning Specifikation av inkomsterna från försäljning av virke i beskattningen 4 Viktigaste faktorer av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide OP metsäopas 2008 Skogsbeskattningsguide O me säop 20 2010 OP-metsäopas 2008 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av

Läs mer

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år 2016. Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Utbildningsprogrammet för företagsekonomi 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2009

Skogsbeskattningsguide 2009 Skogsbeskattningsguide 2009 Skattelättnaderna träder i kraft Skattebjörnen gynnar skogsägarna under de följande åren. De skattelättnader för kapitalinkomsterna från skogsbruket som riksdagen fastställt

Läs mer

Skogsgåvoavdragskalkylatorn

Skogsgåvoavdragskalkylatorn Skogsgåvoavdragskalkylatorn Guide i användningen av skogsgåvoavdragskalkylatorn 7.4.2017 www.skogscentralen.fi Skogsgåvoavdragskalkylatorns användning Skogsgåvoavdragskalkylatorn guidar i användningen

Läs mer

Skogsgåvoavdraget. Skogsgåvoavdraget enligt Inkomstskattelagen 55 a, dess uppkomst och användning

Skogsgåvoavdraget. Skogsgåvoavdraget enligt Inkomstskattelagen 55 a, dess uppkomst och användning Skogsgåvoavdraget Skogsgåvoavdraget enligt Inkomstskattelagen 55 a, dess uppkomst och användning Skogsgåvoavdraget Skogsegendom som erhållits i gåva 2017 eller senare kan utgöra rätt till skogsgåvoavdrag

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Problematiska punkter vid ifyllandet av skattedeklarationen. Information till bokföringsbyråer

Problematiska punkter vid ifyllandet av skattedeklarationen. Information till bokföringsbyråer Problematiska punkter vid ifyllandet av skattedeklarationen Information till bokföringsbyråer Innehåll Avskrivningar NärSkL och ISkL Hyllavskrivningar Indirekt intäktsföring och avskrivningsdifferens vid

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2013

Skogsbeskattningsguide 2013 Skogsbeskattningsguide 2013 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

6C Skattedeklaration

6C Skattedeklaration 6C Skattedeklaration ideella föreningar föreningar som grundar sig på speciallagstiftning skogsvårdsföreningar ekonomiska föreningar övriga föreningar stiftelser i enlighet med stiftelselagen övriga stiftelser

Läs mer

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide Skogsbeskattningsguide 2017 Skogsbeskattningsguide 2017 sida 2 Innehåll Ledare Fyll i skattedeklarationen så här Allmänna principer för skogsbeskattning Skogsbrukets inkomster Avdragsgilla kostnader Inlämning

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2017 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Innehåll Om skattedeklarationen för år 2013 Lagändringar som

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

RP 212/2005 rd. I propositionen föreslås lagändringar i inkomstskattelagen

RP 212/2005 rd. I propositionen föreslås lagändringar i inkomstskattelagen RP 212/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av skattelagstiftningen till följd av att övergångsskedet för skogsbeskattningen upphör PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92 SLC:s nr 92 Februari 2010 Sammanställt av Helena Ålgars INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISSA AVDRAG I JORD- OCH SKOGSBRUKETS BESKATTNING... 5 1.1 Anskaffningsutgifter för sådana köpta förnödenheter som avlönade

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6)

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Skogsbruket 4SKIDLEGEND SOM ARBETAR FÖR SKOGENS BÄSTA SKOGEN HAR ALLTID BETYTT MYCKET FÖR JUHA MIETO.

Skogsbruket 4SKIDLEGEND SOM ARBETAR FÖR SKOGENS BÄSTA SKOGEN HAR ALLTID BETYTT MYCKET FÖR JUHA MIETO. Skogsbruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 1 2009. ÅRGÅNG 79 4SKIDLEGEND SOM ARBETAR FÖR SKOGENS BÄSTA SKOGEN HAR ALLTID BETYTT MYCKET FÖR JUHA MIETO. 12 ÖSTERBOTTEN SATSAR

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

BESKATTNINGSFRÅGOR SOM GÄLLER NYSKIFTEN

BESKATTNINGSFRÅGOR SOM GÄLLER NYSKIFTEN Mellersta Österbottens skattebyrå / Maisa Mattjus Floddalarnas skattebyrå / Eila Heiska Uppdatering 30.11.2011 BESKATTNINGSFRÅGOR SOM GÄLLER NYSKIFTEN Innehåll 1. ALLMÄNT... 2 2. LIKVIDERSÄTTNINGAR...

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Det elektroniska är in verkligen

Det elektroniska är in verkligen 6 Skattedeklaration delvis skattefria samfund, till exempel staten och de statliga verken, kommunerna, samkommunerna, landskapen och församlingarna samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Vad är ett hushållsavdrag?

Vad är ett hushållsavdrag? Hushållsavdrag Vad är ett hushållsavdrag? Avdrag från skatt minskar det skattebelopp som ska betalas. är personligt med undantag av avdrag för maka/make Du får avdra kostnader för arbete som utförts i

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar:

Detaljerade deklarationsanvisningar: Deklarationsanvisningar för 6 SAMFÄLLD FÖRMÅN skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar: www.skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT LÄMNA SKATTEDEKLARATION 3 FÖRÄNDRINGAR I SAMFUNDETS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit RP 96/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt.

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt. AHM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1. Reserveringsavgift Förmedlingsrörelsen får ta emot en reserveringsavgift om uppdragsavtalet innehåller en överenskommelse om saken. Efter att ha tagit

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AHM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer