SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret Anders Hjortman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910"

Transkript

1 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman

2 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare Kanslist 2 Ca 30 heltidsanställda skogsarbetare 50 tal entreprenörer

3 Skogsvårdsföreningens tjänster 3 Virkeshandelstjänster Drivningstjänst och energivedshantering Iståndsättningsdikning och vägbyggen Fastighetsförmedling Skogsvård Värdering Skogsbruksplanering Kanslitjänster inkl deklarationshjälp Skolning

4 Skogsbeskattningen 2014 Kapitalskattens progressivitet ändrad Kapitalinkomster överstigande beskattas med 32% Inga andra egentliga förändringar sedan

5 SKATTSKYLDIG Fastighetens ägare, om inte besittningsrätten åtskilts Besittningsrättens innehavare Bara innehavaren av besittningsrätt kan få FO-nummer och sälja virke från lägenheten. Makarna beskattas tillsammans Samboende beskattas var för sej ifall de inte har gemensamma barn Gemensamma fastigheter = sammanslutning 5 Odelad sammanslutning, dvs dödsbon Delad sammanslutning

6 MAKARNAS SKOGSBESKATTNING Makarna inlämnar bara en 2C-blankett Ägoandel i förhållande till areal förhandsifyllt Blanketten har sänts till den av makarna, som -Registrerats som primärproducent i mervärdesbeskattningen -Har större ägarandel -Den äldre, ifall ägoandelarna är lika stora 7 En av makarna har rätt att lämna in egen deklaration ifall denne ensam äger och sköter separat en eller flera fastigheter Kryssa i såfall i rutan Egen separat deklaration

7 DÖDSBO Skilt skattskyldigt Ifall dödsboet inte har kapitalinkomst är det svårt att tillgodogöra sej underskott Underskott kan dras av under de 10 följande åren Ofta lönar det sig att ändra till beskattningssammanslutning 8

8 Ändring av dödsbo till sammanslutning Arvsskifte uppgörs Alla delägare undertecknar 2 vittnen undertecknar Kan göras på en del av det som finns i dödsboet - Dvs partiellt arvsskifte Lagfart söks av varje delägare 9

9 BESKATTNINGS- SAMMANSLUTNING När två eller flera personer tillsammans äger skogsbruksenheter grundar skatteverket beskattningssammanslutning Ägandet fördelas i andelar Endast en deklaration görs, samt blankett 36 (utredning angående andelar i sammanslutning) ifall ändring i ägoförhållandena har skett 10

10 BESKATTNINGS- SAMMANSLUTNING En delägares utgift betraktas som hela sammanslutningens utgift En delägares ränteutgift avdras i delägarens egen beskattning Beskattaren delar sammanslutningens över- eller underskott i delägarnas egen beskattning, enligt ägoandel 11

11 SKOGSÄGARENS SKATTEBLANKETTER 12 2C BLANKETT = skogsbrukets skatteanmälan Periodskattedeklaration (moms) 2 blankett = jordbruksblanketten, (ex. Förädlat virke, arrenden) 36 blankett = sammansl andelar (lämnas endast om ändring skett) 9 blankett = uträkning av överlåtelsevinst eller förlust vid ex försäljning av fastigheter eller maskiner Endast originalblanketter eller utskrivna blanketter inga kopior godkänns

12 Viktiga datum Mervärdesskatteskyldig skogsägare 2C blankett inlämnas senast Behöver ej inlämnas om ingen verksamhet och inga uppföljningsuppgifter finns ex skogsavdrag, avskrivningar, reserveringar Periodskattedeklarationen skall vara framme senast Skall alltid lämnas in annars avförs man ur registret Momsen skall betalas senast Icke mervärdesskatteskyldig skogsägare Skogsbeskattning i samband med rättande av inkomstskatt i maj 13 Affärs- och näringsidkare Skogsbeskattning i samband med inkomstbeskattning senast

13 SKOGSÄGAREN deklarerar Skogsbrukets 2C-blankett Mervärdesskatteblanketten KOM IHÅG: SPARA alla kvittanser som hör till skogsbruket. Håll bokföringen i skick (spara minst 6 år) Fyll i skogsbrukets kördagbok. Spara en kopia av deklarationen 14 Beskattningen och de avdrag du får grundar sig på din egen noggranna uppföljning! Gör anteckningar och motiveringar för allt du tänkt

14 Bokföring Numrerade kvittanser i kronologisk ordning, vid behov specifiserade Kassaprincipen; det år som inkomsten kunde lyftas eller det år då utgiften betalades deklareras de Håll gärna kvittanserna i datumordning för att lättare följa med betalningstrafiken, orginalkvittanser Gör anteckningar för att specificera momsens andel och ev privat andel 15

15 SKOGSBRUKETS INKOMST Beskattas som kapitalinkomst Utgifter som hänför sig till kapitalbeskattningen får dras av i kapitalbeskattningen Kapitalskatt på skillnaden mellan inkomst och utgift Kapitalskatten 2014 är 30 % och för vinst som överstiger euro är kapitalskatten 32 %. Förskottsinnehållning 2014 i rotaffär 20 % och i leveransaffär 14 % Svf:s drivningstjänst via ramavtal förskott endast på nettot 16

16 SKOGSBRUKETS INKOMST 17 Skogsbrukets kapitalinkomst - virkesförsäljning - vägbidrag, transportavgifter - älgskadeersättning, försäkringsersättningar mm. - stöd enligt lag om hållbart skogsbruk (KEMERA) - byggnadsvirke för eget bruk (rotpris) - energived, ved, julgransförsäljning, hyggesrester - bonus på virkesförsäljningar bokförs på det år de utbetalas/används

17 SKOGSBRUKETS INKOMST Personlig förvärvsinkomst - Värdet av leveransarbete (över 125 m3 per skogsbruksenhet) Jordbruksinkomst - blankett 2 - arrenden av skogsmark - entreprenadinkomster - förädlingsverksamhet 18

18 SKOGSBRUKETS INKOMST Skattefri inkomst - ersättning för skyddsområden, - brännved för eget bruk - bär, svampar, kottar 19

19 Kapitalinkomster Punkt 1.1, 1.2 och Bruttoinkomsterna utan moms och utan att beakta ev förskottsinnehållningen - Även utbetalda bonus på virkesförsäljning - Bäst att utgå från årssammandraget som virkesköparen sänder 20 Räkna ihop allt till höger

20 Exempel Punkt 1.1 el

21 Förhandsröjning som förskott 22 OBS röjningskostnaden (1087,94 o 837,23) bokförts som förskott Skillt kvitto har sänts på arbetet bokför kostnaden enligt kvittot

22 Leveransarbete 23 2C blankettens andra sida Endast personer i eget hushåll (15 år under skatteåret) el delägare i sammanslutningar Redovisas det år det är gjort Inte lönearbete

23 Leveransarbete 125 m3/gårdsbruksenhet/år är skattefritt Överstigande del är beskattningsbar förvärvsinkomst Taxor finns i anvisningarna men man kan beräkna egna - 70 % av motsvarande motormanuella kostnader - 40 % av transportkostnaden 24 Har man endast avverkat själv redovisas endast den beredda mängden Vid julgransförsäljning kostnaden för skörd per m3!!

24 Leveransarbete Upparbetningstaxor 25

25 Leveransarbete - exempel Avverkat och kört ut 175 m3 tallmassaved - Avverkningskostnad 12,46 x 175 = 2180,50 - Transportkostnad 2,22 x 175 = 388,50 - Totalt 2569,00 flyttas till p 2.1 på första sidan Det skattepliktiga värdet m3-125 m3 = 50 m3 / 175 m3 = 0,28-0,28 x 2569,00 = 719,32 är leveransarbetets skattepliktiga värde 26

26 Ersättningar och understöd Anteckna det som kommit in på konto Vid samfällda diknings- och skogsvägprojekt går stödet till aktören som förverkligar. Aktören bokför stödet som inkomst. 27

27 Ersättningar och understöd - exempel 28 Så ser redovisningen ut när skogscentralen betalat ut direkt till skogsägaren 964,35 antecknas i p 3.3 Svf fakturerar verkst utr

28 Virke från egen skog För prod byggnader inom jordbr el näringsverksamhet tyst kvittering ingen anteckning För annat ändamål enligt rotpris, ex egnahemshus, näringsverksamhet Enligt Skatteförvaltningens Anvisningar för 30 harmonisering..

29 Skogsavdrag Berör endast fastigheter anskaffade efter Skogsägarvist, tidigare fastighetsvist 60% av anskaffningsutgiften utgör grunden Anskaffningspriset + köpebrevs-, lagfarts- o lantmäterikostnader, överlåtelseskatt Ändrat från 50% kolla gamla deklarationer - räkna om själv 31 Avdrag motsvarande 60 % av kapitalinkomsten från skogsavdragsberättigade fastigheter under kalenderåret får göras -OBS inte bara virkesinkomster

30 Skogsavdrag Avdraget räknas på alla inkomster fram till p 5.1 minskat med eget arbete Minst 1500 avdrag årligen dvs minst 2500 kapitalintäkter Fastigheten måste ägas i slutet av kalenderåret, för att ha avdragsrätt Följs upp på 2C-blankettens andra sida 32

31 Skogsavdraget - exempel förs till p 5.1 på första sidan Skogsavdraget ej helt utnyttjat för att kunna utnyttja hela återstoden ( =1500) i framtiden

32 Skogsavdrag exempel Inköpspris Outbrutet skogsområde Addera lantmäteri och lagfartsutgift 900 Addera överlåtelseskatt 960 Anskaffningspris sammanlagt Grunden för skogsavdrag 60 %= Virkesförsäljning under skatteåret euro, --> skogsavdrag 60 %= Outnyttjat skogsavdrag kvar 6 516

33 Skogsavdrag exempel 2 Köpesumma + kostnader år 2005 Köpesumman indelad enligt värdering (spec. gärna i köpebrevet) Åker Skog Sommarstuga Skogsavdragsgrund Skogsavdrag 6.000, tidigare utnyttjat, (50% regeln) Kvarstår 1000 outnyttjat skogsavdrag

34 Skogsavdraget vid överlåtelser Vi överlåtelse mot vederlag av skogsfastigheter som berättigar till skogsavdrag sätts använt skogsavdrag till överlåtelsevinsten Även om skogsavdraget inte använts vid avverkning av just den sålda fastigheten På detta sätt beskattat skogsavdrag frigör skogsavdragsrätt för kvarvarande skogsavdragsberättigade fastigheter 36 Skogsavdrag behöver inte sättas till överlåtelsevinsten om skiftet köps och säljs under samma år. Vid gåva eller arv följer oanvänt skogsavdrag med till nya ägaren

35 Skogsavdrag vid överlåtelse - exempel Köpesumma + kostnader år 2005 Försäljningspris Ingen avverkning gjord men säljaren har andra fastigheter med skogsavdragsgrund Överlåtelsevinst ökat med använt skogsavdrag Högst motsvarande den aktuella fastighetens skogsavdragsgrund I detta fall x 60% = Överlåtelsevinsten blir Skatten blir 1 140

36 Skogsavdraget Använt skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinsten frigör skogsavdragsrätt 38

37 Reserveringar Utgiftsreservering för kommande utgifter Högst 15% av årets kap ink minus eget arbete och skogsavdrag Speciellt viktigt för dödsbon och utlänningar 39 Skadereservering för kommande utg för att åtgärda en konstaterad skogsskada, ex älgskada

38 Reserveringar Utgiftsreserveringar skall inkomstföras inom 4 år efter att reserveringen gjorts. Skadereserveringen inkomstförs vartefter skadan åtgärdats. Reserveringarna räknas ihop och antecknas i p

39 Årsutgifter P 7.1 de anställdas alla kostnader 41 P 7.2 egna resekostnader Egna kostnader enligt kördagbok - Datum, rutt, syfte, km - 0,25 /km - Traktamenten för kurser och resor inte för arbete i egen skog Över 15 km, över 6 h = halvt dagtraktamente 14 /dag Över 15 km, över 10 h = helt dagtraktamente 26 /dag

40 Dödsbon och sammanslutningars resekostnader Dödsboet el sammansl. ersätter åt delägare 0,43 /km reseersättning till delägare. Gäller ej resor mellan bostaden och skogen Ersättningen deklareras som löneutgift. Skattefri ersättning för delägaren. Sammanslutningen har ej ersatt delägare Sammanslutningen drar av 0,25 /km enligt kördagbok. 42

41 Övriga årsutgifter 43 ALLT SOM HÖR TILL SKOGSBRUKET Avverknings-, transport- och skogsskötselkostnader Plantor och frön Skogsvårdsavgift, skogsbruksplan Bränsle, smörjmedel och reparationer småmaskiner, brukstid högst 3 år eller värde under 200 Underhåll av vägar o diken Medlemsavgifter, prenumerationskostnader, försäkringar, skogsstiftelsen, årsavgifter Exp avgifter etc för lån som hänför sej till skogsbruket (räntor dras av i personliga beskattningen) Utredning med motiveringar: Skogsbrukets andel av el, telefon, bredband Arbetsrumsavdrag (205 )

42 AVSKRIVNING Vägar och diken 15% Maskiner och anläggningar 25 %. Byggnader 10 % När restvärdet går under 200 euroa avdras hela den resterande summan. 44

43 AVSKRIVNING Motorsåg och röjsåg, avdras direkt eller genom avskrivning, beroende av nyttjandegrad Snöskoter, fyrhjuling och traktor endast i undantagsfall Utredning över körtimmar och syfte i jord och skogsbruksbeskattningen. Över 50% av användningen inom skogsbruket m3/år leveransvirke 45 Annars dras en kostnad för ett privat fordon av i årsutgifterna enligt användning; snöskoter och 4-hjuling 14 /driftstimme, traktor 11 /timme

44 46 P 8: inköpta maskiner, nybyggnationer el större reparationer, byggda el förbättrade vägar o diken kan börja avskrivas det år de tas i bruk P 10: utg rest på sådant som sålts under året dras bort. Ev vinst deklareras på bl 9. P 11: årets avskrivningar OBS Momsen dras av det år fakturan kommer

45 Utgifter som överförs från Den del av utgifter som ex bokförts på jordbruket men som hör till skogsbruket antecknas här (ex traktorutgifter). 47

46 Utgifter för annan verksamhet Här antecknas den del av ex skogstraktorns utgifter som hänför sej till privata utgifter ex vedhantering 48

47 Vinst eller förlust Addera och subtrahera summorna i högra kolumnen Positivt resultat => 635 Negativt resultat =>

48 Skogsbrukets underskott Dras i första hand bort från annan kapitalvinst (beskattaren gör avdraget) Ifall ingen annan kapitalinkomst erhållits ger beskattaren underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelse högst /minderårigt barn (högst 2 barn) 50 Underskottsgottgörelse = 30% av underskottet, minskar direkt den personliga skatten. Dödsbons underskott avdragbart under 10 år

49 Uppföljning av reserveringar Anteckna de återstående reserveringarna efter att gamla inkomstförts eller nya reserveringar gjorts 51

50 Moms-skyldighet varför det? Vid försäljning får du extra pengar att försöka behålla så mycket som möjligt genom att avdra momsen på utgifter - Kom ihåg att moms skall betalas till staten kanske 1 år efter försäljningen Endast utgifter hela momsen kommer tillbaka momsåterbäringssystem 52 Inkomst över och icke momsskyldig > retroaktivt momsskyldig => PROBLEM

51 MERVÄRDESSKATTENS DEKLARATION En mervärdesskatteskyldig skogsägare särskiljer moms-andelen från varje kvittans i anteckningarna Skogsägare som ej är mervärdesskatteskyldig drar av allt i kapitalbeskattningen Kvittanserna sänds ej med beskattningen, de uppbevaras 6 år efter skatteårets slut!!! 53

52 Periodskattedeklaration 54 År kryssas i och år antecknas Moms på inkomster antecknas på rad 301

53 Periodskattedeklaration Moms på utgifterna antecknas på rad

54 Periodskattedeklaration Moms att betala eller få antecknas på rad 308 Kom ihåg minustecknet om du har moms att få Redovisningen skattebyrån tillhanda senast Även om ingen verksamhet funnits fyll i i punkterna , underteckna och returnera. 56 Enklast med nätbankskoder: Betalas in senast

55 VIRKE FÖR EGET BRUK I MERVÄRDESBESKATTNINGEN Den skattskylige kan för eget och familjens bruk ta produkter moms-skattefritt för 850 euro per år. Mervärdesskatt uppbäres för överskjutande del. 57 Värdet på virke för privatbruk värderas enligt fastställt värde: byggnadsvirke 5 /m3, gagnvirke 6 /m3, ved 10 /m3, flis 7 /m3 På detta betalas alltså moms 24 % kapitalbeskattning och moms är skillda saker

56 Råd och anvisningar ger Skogsvårdsföreningen Anteckningssidor att skriva ut - detaljanvisningar Skattebyrån Bokföringsbyråer 58

57 Deklarera på nätet skogsdeklaration på nätet: Ange sökord 2C Logga in med nätbankskoder Periodskattedeklaration på nätet: Med nätbankskoder

58 Skogsbeskattningen 2015 Kapitalskatten 33% fr o m euro Skogsavdrag behöver inte inkomstföras om skiftet köps och säljs under samma år. 60

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide OP metsäopas 2008 Skogsbeskattningsguide O me säop 20 2010 OP-metsäopas 2008 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av

Läs mer

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15 Skogsbeskattning för skatteåret 2011 Innehåll Beskattning av inkomst av virkesförsäljning Specifikation av inkomsterna från försäljning av virke i beskattningen 4 Viktigaste faktorer av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Placerarens skatteguide 2015

Placerarens skatteguide 2015 Placerarens skatteguide 2015 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster. Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Placerarens skatteguide 2014

Placerarens skatteguide 2014 Placerarens skatteguide 2014 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Lantbruksbeskattning. Malin Söderström

Lantbruksbeskattning. Malin Söderström Lantbruksbeskattning Malin Söderström Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Raseborg 2011 EXAMENSARBETE Författare: Malin Söderström Utbildningsprogram och ort:

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 FINANSRÄTT Ämnesstudier Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Till läsaren... 3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 5 Kompletteringen av skattedeklaration...

Läs mer

Lantbruksbokföring. Introduktion till lantbruksbokföring för tradenomer. Nina Illman

Lantbruksbokföring. Introduktion till lantbruksbokföring för tradenomer. Nina Illman Lantbruksbokföring Introduktion till lantbruksbokföring för tradenomer Nina Illman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2011 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 29 augusti 2003 Nr 770 773 INNEHÅLL Nr Sidan 770 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 9 till social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Skogsbruket 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH GER ATT KÖPA SKOGSFASTIGHETER ÄR INGENTING FÖR DEN SOM SÖKER SNABBA

Skogsbruket 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH GER ATT KÖPA SKOGSFASTIGHETER ÄR INGENTING FÖR DEN SOM SÖKER SNABBA Skogsbruket ORGAN FÖR SVENSKBYGDENS SKOGSHUSHÅLLNING I FINLAND NR 12 2006. ÅRGÅNG 76 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? LAGEN TILLÅTER NUMERA TIDIGARE SLUTAVVERKNING. 6 8 12 TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Skogsbruket 1-2011. Deklarationsråd Fyra hektar ger en bil Ny skadegörare

Skogsbruket 1-2011. Deklarationsråd Fyra hektar ger en bil Ny skadegörare Skogsbruket 1-2011 Deklarationsråd Fyra hektar ger en bil Ny skadegörare Skogsbruket Obunden specialtidningför skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 1 2011. År g å n g 81 4 6 10 15 18 19 24 28 29 Fyra hektar

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1378 1379 INNEHÅLL Nr Sidan 1378 Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 12.8.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 12.8.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 12.8.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Nr 51 Nr 51 LANDSKAPSLAG om Ålands skogsvårdsförening Föredragen för Republikens President 1) den 24 augusti 2001 Utfärdad i Mariehamn den 27 september 2001 I enlighet med

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AFM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1 5

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Skatteguide 2 (11) INFORMATION OM BESKATTNINGEN AV FÖRSÄKRINGAR 1 RISKLIVFÖRSÄKRINGAR Denna guide behandlar huvudreglerna

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer