SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret Anders Hjortman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910"

Transkript

1 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman

2 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare Kanslist 2 Ca 30 heltidsanställda skogsarbetare 50 tal entreprenörer

3 Skogsvårdsföreningens tjänster 3 Virkeshandelstjänster Drivningstjänst och energivedshantering Iståndsättningsdikning och vägbyggen Fastighetsförmedling Skogsvård Värdering Skogsbruksplanering Kanslitjänster inkl deklarationshjälp Skolning

4 Skogsbeskattningen 2014 Kapitalskattens progressivitet ändrad Kapitalinkomster överstigande beskattas med 32% Inga andra egentliga förändringar sedan

5 SKATTSKYLDIG Fastighetens ägare, om inte besittningsrätten åtskilts Besittningsrättens innehavare Bara innehavaren av besittningsrätt kan få FO-nummer och sälja virke från lägenheten. Makarna beskattas tillsammans Samboende beskattas var för sej ifall de inte har gemensamma barn Gemensamma fastigheter = sammanslutning 5 Odelad sammanslutning, dvs dödsbon Delad sammanslutning

6 MAKARNAS SKOGSBESKATTNING Makarna inlämnar bara en 2C-blankett Ägoandel i förhållande till areal förhandsifyllt Blanketten har sänts till den av makarna, som -Registrerats som primärproducent i mervärdesbeskattningen -Har större ägarandel -Den äldre, ifall ägoandelarna är lika stora 7 En av makarna har rätt att lämna in egen deklaration ifall denne ensam äger och sköter separat en eller flera fastigheter Kryssa i såfall i rutan Egen separat deklaration

7 DÖDSBO Skilt skattskyldigt Ifall dödsboet inte har kapitalinkomst är det svårt att tillgodogöra sej underskott Underskott kan dras av under de 10 följande åren Ofta lönar det sig att ändra till beskattningssammanslutning 8

8 Ändring av dödsbo till sammanslutning Arvsskifte uppgörs Alla delägare undertecknar 2 vittnen undertecknar Kan göras på en del av det som finns i dödsboet - Dvs partiellt arvsskifte Lagfart söks av varje delägare 9

9 BESKATTNINGS- SAMMANSLUTNING När två eller flera personer tillsammans äger skogsbruksenheter grundar skatteverket beskattningssammanslutning Ägandet fördelas i andelar Endast en deklaration görs, samt blankett 36 (utredning angående andelar i sammanslutning) ifall ändring i ägoförhållandena har skett 10

10 BESKATTNINGS- SAMMANSLUTNING En delägares utgift betraktas som hela sammanslutningens utgift En delägares ränteutgift avdras i delägarens egen beskattning Beskattaren delar sammanslutningens över- eller underskott i delägarnas egen beskattning, enligt ägoandel 11

11 SKOGSÄGARENS SKATTEBLANKETTER 12 2C BLANKETT = skogsbrukets skatteanmälan Periodskattedeklaration (moms) 2 blankett = jordbruksblanketten, (ex. Förädlat virke, arrenden) 36 blankett = sammansl andelar (lämnas endast om ändring skett) 9 blankett = uträkning av överlåtelsevinst eller förlust vid ex försäljning av fastigheter eller maskiner Endast originalblanketter eller utskrivna blanketter inga kopior godkänns

12 Viktiga datum Mervärdesskatteskyldig skogsägare 2C blankett inlämnas senast Behöver ej inlämnas om ingen verksamhet och inga uppföljningsuppgifter finns ex skogsavdrag, avskrivningar, reserveringar Periodskattedeklarationen skall vara framme senast Skall alltid lämnas in annars avförs man ur registret Momsen skall betalas senast Icke mervärdesskatteskyldig skogsägare Skogsbeskattning i samband med rättande av inkomstskatt i maj 13 Affärs- och näringsidkare Skogsbeskattning i samband med inkomstbeskattning senast

13 SKOGSÄGAREN deklarerar Skogsbrukets 2C-blankett Mervärdesskatteblanketten KOM IHÅG: SPARA alla kvittanser som hör till skogsbruket. Håll bokföringen i skick (spara minst 6 år) Fyll i skogsbrukets kördagbok. Spara en kopia av deklarationen 14 Beskattningen och de avdrag du får grundar sig på din egen noggranna uppföljning! Gör anteckningar och motiveringar för allt du tänkt

14 Bokföring Numrerade kvittanser i kronologisk ordning, vid behov specifiserade Kassaprincipen; det år som inkomsten kunde lyftas eller det år då utgiften betalades deklareras de Håll gärna kvittanserna i datumordning för att lättare följa med betalningstrafiken, orginalkvittanser Gör anteckningar för att specificera momsens andel och ev privat andel 15

15 SKOGSBRUKETS INKOMST Beskattas som kapitalinkomst Utgifter som hänför sig till kapitalbeskattningen får dras av i kapitalbeskattningen Kapitalskatt på skillnaden mellan inkomst och utgift Kapitalskatten 2014 är 30 % och för vinst som överstiger euro är kapitalskatten 32 %. Förskottsinnehållning 2014 i rotaffär 20 % och i leveransaffär 14 % Svf:s drivningstjänst via ramavtal förskott endast på nettot 16

16 SKOGSBRUKETS INKOMST 17 Skogsbrukets kapitalinkomst - virkesförsäljning - vägbidrag, transportavgifter - älgskadeersättning, försäkringsersättningar mm. - stöd enligt lag om hållbart skogsbruk (KEMERA) - byggnadsvirke för eget bruk (rotpris) - energived, ved, julgransförsäljning, hyggesrester - bonus på virkesförsäljningar bokförs på det år de utbetalas/används

17 SKOGSBRUKETS INKOMST Personlig förvärvsinkomst - Värdet av leveransarbete (över 125 m3 per skogsbruksenhet) Jordbruksinkomst - blankett 2 - arrenden av skogsmark - entreprenadinkomster - förädlingsverksamhet 18

18 SKOGSBRUKETS INKOMST Skattefri inkomst - ersättning för skyddsområden, - brännved för eget bruk - bär, svampar, kottar 19

19 Kapitalinkomster Punkt 1.1, 1.2 och Bruttoinkomsterna utan moms och utan att beakta ev förskottsinnehållningen - Även utbetalda bonus på virkesförsäljning - Bäst att utgå från årssammandraget som virkesköparen sänder 20 Räkna ihop allt till höger

20 Exempel Punkt 1.1 el

21 Förhandsröjning som förskott 22 OBS röjningskostnaden (1087,94 o 837,23) bokförts som förskott Skillt kvitto har sänts på arbetet bokför kostnaden enligt kvittot

22 Leveransarbete 23 2C blankettens andra sida Endast personer i eget hushåll (15 år under skatteåret) el delägare i sammanslutningar Redovisas det år det är gjort Inte lönearbete

23 Leveransarbete 125 m3/gårdsbruksenhet/år är skattefritt Överstigande del är beskattningsbar förvärvsinkomst Taxor finns i anvisningarna men man kan beräkna egna - 70 % av motsvarande motormanuella kostnader - 40 % av transportkostnaden 24 Har man endast avverkat själv redovisas endast den beredda mängden Vid julgransförsäljning kostnaden för skörd per m3!!

24 Leveransarbete Upparbetningstaxor 25

25 Leveransarbete - exempel Avverkat och kört ut 175 m3 tallmassaved - Avverkningskostnad 12,46 x 175 = 2180,50 - Transportkostnad 2,22 x 175 = 388,50 - Totalt 2569,00 flyttas till p 2.1 på första sidan Det skattepliktiga värdet m3-125 m3 = 50 m3 / 175 m3 = 0,28-0,28 x 2569,00 = 719,32 är leveransarbetets skattepliktiga värde 26

26 Ersättningar och understöd Anteckna det som kommit in på konto Vid samfällda diknings- och skogsvägprojekt går stödet till aktören som förverkligar. Aktören bokför stödet som inkomst. 27

27 Ersättningar och understöd - exempel 28 Så ser redovisningen ut när skogscentralen betalat ut direkt till skogsägaren 964,35 antecknas i p 3.3 Svf fakturerar verkst utr

28 Virke från egen skog För prod byggnader inom jordbr el näringsverksamhet tyst kvittering ingen anteckning För annat ändamål enligt rotpris, ex egnahemshus, näringsverksamhet Enligt Skatteförvaltningens Anvisningar för 30 harmonisering..

29 Skogsavdrag Berör endast fastigheter anskaffade efter Skogsägarvist, tidigare fastighetsvist 60% av anskaffningsutgiften utgör grunden Anskaffningspriset + köpebrevs-, lagfarts- o lantmäterikostnader, överlåtelseskatt Ändrat från 50% kolla gamla deklarationer - räkna om själv 31 Avdrag motsvarande 60 % av kapitalinkomsten från skogsavdragsberättigade fastigheter under kalenderåret får göras -OBS inte bara virkesinkomster

30 Skogsavdrag Avdraget räknas på alla inkomster fram till p 5.1 minskat med eget arbete Minst 1500 avdrag årligen dvs minst 2500 kapitalintäkter Fastigheten måste ägas i slutet av kalenderåret, för att ha avdragsrätt Följs upp på 2C-blankettens andra sida 32

31 Skogsavdraget - exempel förs till p 5.1 på första sidan Skogsavdraget ej helt utnyttjat för att kunna utnyttja hela återstoden ( =1500) i framtiden

32 Skogsavdrag exempel Inköpspris Outbrutet skogsområde Addera lantmäteri och lagfartsutgift 900 Addera överlåtelseskatt 960 Anskaffningspris sammanlagt Grunden för skogsavdrag 60 %= Virkesförsäljning under skatteåret euro, --> skogsavdrag 60 %= Outnyttjat skogsavdrag kvar 6 516

33 Skogsavdrag exempel 2 Köpesumma + kostnader år 2005 Köpesumman indelad enligt värdering (spec. gärna i köpebrevet) Åker Skog Sommarstuga Skogsavdragsgrund Skogsavdrag 6.000, tidigare utnyttjat, (50% regeln) Kvarstår 1000 outnyttjat skogsavdrag

34 Skogsavdraget vid överlåtelser Vi överlåtelse mot vederlag av skogsfastigheter som berättigar till skogsavdrag sätts använt skogsavdrag till överlåtelsevinsten Även om skogsavdraget inte använts vid avverkning av just den sålda fastigheten På detta sätt beskattat skogsavdrag frigör skogsavdragsrätt för kvarvarande skogsavdragsberättigade fastigheter 36 Skogsavdrag behöver inte sättas till överlåtelsevinsten om skiftet köps och säljs under samma år. Vid gåva eller arv följer oanvänt skogsavdrag med till nya ägaren

35 Skogsavdrag vid överlåtelse - exempel Köpesumma + kostnader år 2005 Försäljningspris Ingen avverkning gjord men säljaren har andra fastigheter med skogsavdragsgrund Överlåtelsevinst ökat med använt skogsavdrag Högst motsvarande den aktuella fastighetens skogsavdragsgrund I detta fall x 60% = Överlåtelsevinsten blir Skatten blir 1 140

36 Skogsavdraget Använt skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinsten frigör skogsavdragsrätt 38

37 Reserveringar Utgiftsreservering för kommande utgifter Högst 15% av årets kap ink minus eget arbete och skogsavdrag Speciellt viktigt för dödsbon och utlänningar 39 Skadereservering för kommande utg för att åtgärda en konstaterad skogsskada, ex älgskada

38 Reserveringar Utgiftsreserveringar skall inkomstföras inom 4 år efter att reserveringen gjorts. Skadereserveringen inkomstförs vartefter skadan åtgärdats. Reserveringarna räknas ihop och antecknas i p

39 Årsutgifter P 7.1 de anställdas alla kostnader 41 P 7.2 egna resekostnader Egna kostnader enligt kördagbok - Datum, rutt, syfte, km - 0,25 /km - Traktamenten för kurser och resor inte för arbete i egen skog Över 15 km, över 6 h = halvt dagtraktamente 14 /dag Över 15 km, över 10 h = helt dagtraktamente 26 /dag

40 Dödsbon och sammanslutningars resekostnader Dödsboet el sammansl. ersätter åt delägare 0,43 /km reseersättning till delägare. Gäller ej resor mellan bostaden och skogen Ersättningen deklareras som löneutgift. Skattefri ersättning för delägaren. Sammanslutningen har ej ersatt delägare Sammanslutningen drar av 0,25 /km enligt kördagbok. 42

41 Övriga årsutgifter 43 ALLT SOM HÖR TILL SKOGSBRUKET Avverknings-, transport- och skogsskötselkostnader Plantor och frön Skogsvårdsavgift, skogsbruksplan Bränsle, smörjmedel och reparationer småmaskiner, brukstid högst 3 år eller värde under 200 Underhåll av vägar o diken Medlemsavgifter, prenumerationskostnader, försäkringar, skogsstiftelsen, årsavgifter Exp avgifter etc för lån som hänför sej till skogsbruket (räntor dras av i personliga beskattningen) Utredning med motiveringar: Skogsbrukets andel av el, telefon, bredband Arbetsrumsavdrag (205 )

42 AVSKRIVNING Vägar och diken 15% Maskiner och anläggningar 25 %. Byggnader 10 % När restvärdet går under 200 euroa avdras hela den resterande summan. 44

43 AVSKRIVNING Motorsåg och röjsåg, avdras direkt eller genom avskrivning, beroende av nyttjandegrad Snöskoter, fyrhjuling och traktor endast i undantagsfall Utredning över körtimmar och syfte i jord och skogsbruksbeskattningen. Över 50% av användningen inom skogsbruket m3/år leveransvirke 45 Annars dras en kostnad för ett privat fordon av i årsutgifterna enligt användning; snöskoter och 4-hjuling 14 /driftstimme, traktor 11 /timme

44 46 P 8: inköpta maskiner, nybyggnationer el större reparationer, byggda el förbättrade vägar o diken kan börja avskrivas det år de tas i bruk P 10: utg rest på sådant som sålts under året dras bort. Ev vinst deklareras på bl 9. P 11: årets avskrivningar OBS Momsen dras av det år fakturan kommer

45 Utgifter som överförs från Den del av utgifter som ex bokförts på jordbruket men som hör till skogsbruket antecknas här (ex traktorutgifter). 47

46 Utgifter för annan verksamhet Här antecknas den del av ex skogstraktorns utgifter som hänför sej till privata utgifter ex vedhantering 48

47 Vinst eller förlust Addera och subtrahera summorna i högra kolumnen Positivt resultat => 635 Negativt resultat =>

48 Skogsbrukets underskott Dras i första hand bort från annan kapitalvinst (beskattaren gör avdraget) Ifall ingen annan kapitalinkomst erhållits ger beskattaren underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelse högst /minderårigt barn (högst 2 barn) 50 Underskottsgottgörelse = 30% av underskottet, minskar direkt den personliga skatten. Dödsbons underskott avdragbart under 10 år

49 Uppföljning av reserveringar Anteckna de återstående reserveringarna efter att gamla inkomstförts eller nya reserveringar gjorts 51

50 Moms-skyldighet varför det? Vid försäljning får du extra pengar att försöka behålla så mycket som möjligt genom att avdra momsen på utgifter - Kom ihåg att moms skall betalas till staten kanske 1 år efter försäljningen Endast utgifter hela momsen kommer tillbaka momsåterbäringssystem 52 Inkomst över och icke momsskyldig > retroaktivt momsskyldig => PROBLEM

51 MERVÄRDESSKATTENS DEKLARATION En mervärdesskatteskyldig skogsägare särskiljer moms-andelen från varje kvittans i anteckningarna Skogsägare som ej är mervärdesskatteskyldig drar av allt i kapitalbeskattningen Kvittanserna sänds ej med beskattningen, de uppbevaras 6 år efter skatteårets slut!!! 53

52 Periodskattedeklaration 54 År kryssas i och år antecknas Moms på inkomster antecknas på rad 301

53 Periodskattedeklaration Moms på utgifterna antecknas på rad

54 Periodskattedeklaration Moms att betala eller få antecknas på rad 308 Kom ihåg minustecknet om du har moms att få Redovisningen skattebyrån tillhanda senast Även om ingen verksamhet funnits fyll i i punkterna , underteckna och returnera. 56 Enklast med nätbankskoder: Betalas in senast

55 VIRKE FÖR EGET BRUK I MERVÄRDESBESKATTNINGEN Den skattskylige kan för eget och familjens bruk ta produkter moms-skattefritt för 850 euro per år. Mervärdesskatt uppbäres för överskjutande del. 57 Värdet på virke för privatbruk värderas enligt fastställt värde: byggnadsvirke 5 /m3, gagnvirke 6 /m3, ved 10 /m3, flis 7 /m3 På detta betalas alltså moms 24 % kapitalbeskattning och moms är skillda saker

56 Råd och anvisningar ger Skogsvårdsföreningen Anteckningssidor att skriva ut - detaljanvisningar Skattebyrån Bokföringsbyråer 58

57 Deklarera på nätet skogsdeklaration på nätet: Ange sökord 2C Logga in med nätbankskoder Periodskattedeklaration på nätet: Med nätbankskoder

58 Skogsbeskattningen 2015 Kapitalskatten 33% fr o m euro Skogsavdrag behöver inte inkomstföras om skiftet köps och säljs under samma år. 60

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Till läsaren... 3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 5 Kompletteringen av skattedeklaration...

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Placerarens skatteguide 2014

Placerarens skatteguide 2014 Placerarens skatteguide 2014 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare 2013 Grattis! Nu är du äntligen ägare till den skog som du drömt om så länge. Eller har du bara råkat bli med skog? De flesta skogsägare har faktiskt ärvt sitt

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN FÖR BESKATTNINGEN 2013 Dnr 164/200/2013 Skatteförvaltningen 2 (77) INNEHÅLL 1 HARMONISERINGSANVISNINGENS BINDANDE KARAKTÄR... 5 2 BESKATTNING

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer