São Paulo Airport Campo de Marte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "São Paulo Airport Campo de Marte"

Transkript

1 Officiellt organ för São Paulo Airport Campo de Marte I detta nummer: Störsändare! En sådan här buffé är inte fel på flygklubben. Men jag hade tyvärr inte tid att äta den för jag var tvungen att passa flyget från den intertnationella flygplatsen

2 Kallelse till ÅRSMÖTE & FLY-IN! Kom och gör Din röst hörd på årsmötet 2015! Nytt för i år är att vi förlägger årsmötet på en flygplats! Ingen landningsavgift och trevlig flygmiljö utlovas! Både fika och mat finns att tillgå. Dessutom blir det, utöver själva årsmötet, både flyguppvisning och intressanta föredrag. Boka in dagen redan nu, och kom gärna flygande till oss! En trevlig och lärorik dag utlovas! Nu över till den formella kallelsen: Du kallas härmed till AOPA Swedens årsmöte! Plats: Hässlö Flygförening, Västerås. Tid: Den 11 april 2015 Kl Dagordning: Fastställande av röstlängd Godkännande av dagordning Beslut om mötets behöriga utlysande Val av mötesordförande och mötessekreterare Val av 2 medlemmar, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser samt beslut i frågan om ansvarsfrihet Val av ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen Val av 2 revisorer, båda godkända, varav den ene som suppleant Val av valkommitté Fastställande av årsavgift och budget Behandling av motioner från medlemmar och förslag från styrelsen Övriga frågor Motioner från medlemmar måste vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar för årsmötet, dvs senast 1 april. Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på vår hemsida (www.aopa.se). Efter årsmötesförhandlingarna blir det en kort paus innan seminarierna drar igång. Vi beräknar att vara klara vid 15:30. Välkommen! Styrelsen Flygsäkerhetsmateriel Fola Airsafe är godkända av Luftfartsverket enligt JAR 145 LFV-S-087 Försäljning av kompletta system. Service, reparation och underhåll. Fallskärmar, flytvästar, flygoveraller, nödutrustningar, nödpackar, nödsignalmateriel, nödsyrgasutrustningar, livbåtar, livbåtsystem, överlevnadsdräkter, räddningssystem, pilotmateriel, säkerhetsbälten, lastnät för fpl/hkp, hjälmar för fpl/hkp, hkp-flottörer, gasolcylindrar, escape slides, varmluftsballonger mm. Titta in på vår hemsida för mer information, eller ring Vi representerar 2

3 Redaktionen Redaktör Jakob Söderberg Ansvarig utgivare Lennart Persson Postadress redaktionen c/o Söderberg Kantongatan DROTTNINGHOLM Annonser Bengt Eklund Adressändingar Manusstopp : 19april Ur innehållet 4-5 Styrelsesespalter 6-7 IAOPA & information 8-9 Flyghorisont i Brasilien Störsändare! 12 Insänt 13 Oskarshamns halster Flygdagar och Fly-In Omslagsbilden Foto: Dmitrij Karpenko Övre bilden: Aeroclube de São Paulo, klubbhusets loftvåning. Nedre bilden: Dagens lunch på flygklubben Foto: Jakob Söderberg Redaktören Det har det varit svårt att få in material från skribenter till det här nummret, därför har jag fyllt på med notiser från AOPA. Bland dessa finns en inbjudan från Guernesey Aerolub som väckte mina minnen, och minnena fick bli tema i denna spalt som också måste fyllas. Jag var med i Guernseyrallyt ett par gånger i början av seklet, då ägde rallyt rum i början av september. Det blev mycket flygtid, tjugo-tjugofem timmar under en långhelg. Jag brukade starta från Bromma torsdag morgon landa på sen eftermiddag vid Franska kusten. Rallyt brukade börja i städer som Caen eller Cherbourg, och vi rallydeltagare hämtades på flyplatsen skjutsades in till ett hotell i stan där vi åt midddag. Efter en lång dags flygning brukade ostronen från Atlanten och den övriga fransk mat smaka, ja en middag kunde inte smaka bättre. Andra dagen flögs en navigationstävling som inte bör jämföras med vanlig precisionsflygning, Detta är en sällskapstävling och man får vara så många man vill i flygplanet. I sporten precisionsflygning är man ensam i planet och brytpunkterna inte sällan av typen en bäck som korsar en skogsväg. I Guernseyrallyt är brytpunkterna oftast av typen ett slott eller en motorvägskorsning. Tidhållning poängsattes som i vanlig precisionsflygning och navigationen avslutas med en studs på en fransk flygplats, som prickar erhölls utifrån avståndet till nollinjen som i vanliga precisionsflygtävlingar. Landingen vid ankomsten till Guernsey poängsattes ofta också. Dagens flygtid brukade bli runt 1,5 timme. Efter landning i Guernsey bjöds på (ingick i deltagaravgiften) en buffé i flygklubbens restaurang: Utländska flygklubbar liknar ofta bättre golfklubbar i Sverige när man betraktar lokal och restaurang. Sällskapstävlingsmomentet efter ankomsten brukade vara en felsökningsjakt, man gör daglig tillsyn på ett flygplan med planterade fel. Hotell eller B&B på Guernsey får man boka och betala själv. Tredje dagen brukade jag och mitt sällskap ägna åt ön, en del år med hyrbil och andra år med hyrcykel. Det finns vacker natur och WW2-historia, bland annat ett underjordiskt sjukhus där patienterna sades bli sjukare eftersom de inte fick något dagsljus. Det finns trevliga byar med pubar och kärvänlig lokalbefolkning. Vid en diskussion på en gång kom vi kom vi in på historien med Prins Charles och Lady Diana, och lokalbon på puben framhöll att Prince Charles otrohet var tvärtom mot det vanliga. Hans fru var nämligen ung och snygg under det att älskarinnan inte var det, så man kunde verkligen inte som i vanliga fall anklaga mannen för att ha övergett sin fru för någon yngre och snyggare. Det var maskeradbal i hangaren på lördagkvällen med många tävlingsmoment (för att ge många chansen att vinna). Navigationstävlingen och landningarna hade priser för bästa förstagångsdeltagare, bäste kvinnliga deltagare, bästa grupp, totalvinnare, jag minns ej alla. Maskeradbalen hade varierande teman och gav priser för bästa utstyrsel. En gång hade en vinnande grupp såväl välskräddade Pirates-of- Carribean-kostymeringar som en stor kista med skatter med sig in på balen De två vandringspokaler jag varje gång brukade erövra var längst flugna sträcka (Longest distance flown) och mest avlägsna hemmabas (Furthest homebase). De år jag inte var med brukade pokalerna gå till en grupp danskar. Detta var på den gamla goda tiden då jag hade ett flygplan i en hangar på Bromma och avgas var skattefritt i Sverige. När man tankade i Groningen kom personalen fram och sa till en att fylla i ett formulär att det inte var en nöjesflygning, så fick man lägre bränslepris. Det fanns också en trevlig restaurang med bordservering och en uteplats vid plattan. Med åren togs först skatteformuläret bort, och sen blev restaurangen ombyggd till en hamburgermässig snabbmatsdisk. Bromma började stänga kl 20 istället för 22 på söndagar, så då rök en skön sovmorgon efter hangarbalen. Bränsleskatt infördes 2008 i Sverige och samma år havererade mitt flygplan (ingen blev skadad, den världsomflygande piloten Johan Hammarstöm som hade lånat planet satte ner det helt enligt skolboken på en trång åker i Småland). Det reparerades aldrig och 2013 försvann min hangarplats på Lintasidan på Bromma Det är lätt att bli nostalgisk. Jag har skrivit till Guernsey Aeroclub och sagt att både den vikiga svenska helgen midsommar och min dotters födelsedag infaller den 21 juni och att jag inte har något emot att de lägger Rallyt en vecka tidigare eller senare ett annat år. Får jag tillfälle att återupleva det hela går jag med i Nyköpings flygklubb, de har en fina plan, Piper Arrow och en Piper Saratoga som passar för denna resa. Jakob Söderberg 3

4 4 AOPA-Sweden Linta Gårdsväg 5A, Bromma , Fax PlusGiro Foto: Torgil Rosenberg AOPA-Sweden (tidtigare SPAF) är en ideell organisation svom verkar för sina medlemmar, piloter, operatörer och flygplanägare inom allmänflyget. AOPA formar, uttrycker och framför viktiga positioner för att främja allmänflygets ekonomi, säkerhet, användbarhet och popularitet. Styrelse: Ordf Lennart Persson V ordf Martin Antvik Sekr Edor Boström Kassör Kjell Björklund Ledam 1 Torgny Bramberg Ledam 2 Dan Åkerman Ledam 3 Fredrik Brandel Ledam 4 Bengt Melkerson Ledam 5 Jan Stridh Suppl Kjell Andersson Suppl Andreas Hindenburg Suppl Niklas Larsson IAOPA, International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations har över medlemmar i drygt 60-talet länder och representerar allmänflyget inom ICAO, ett FN-organ för internationell luftfart. Ordföranden Väntan På Våren Vi har nu även i Stockholm några fina vårvinterdagar, något som är vanligt i norra Sverige. Hyfsat varma temperaturer på dagarna med dagsmeja och takdropp, sedan kalla nätter då allt fryser till is. Vintern hittills har inte bjudit på något riktigt bra flygväder, många har inte ens försökt eftersom problem med gräsfälten är på många ställen oöverstigliga. Vi har nu lagt jul- och nyårshelgerna bakom oss och inriktar nu oss på vårterminen med alla dess uppgifter. Vi skall ha årsmöte i april, närmare bestämt lördagen den 11 april8. Vi skall försöka ta ett nytt grepp, så att fler av våra medlemmar kan flyga in och närvara. VI skall försöka ordna det som en Fly-In. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 11. Och dessa brukar inte ta mer än 45 minuter, men under eftermiddagen blir några intressanta föredrag. När vi säger Fly-In så blir det inte i Stockholm, där vi inte har något fält, utan det blir på Hässlö i Västerås. Mer information kommer att sändas ut via de utskick vi gör. På tal om flygfält så är situationen inte bra för tillfället, i Göteborg vill Swedavia lägga ner Säve, och vad jag förstår kan inte Landvetter härbärgera det allmänflyg som i dag är baserat på Säve. Swedavia har antaget till policy att enbart satsa på de större flygplatserna och avyttra alla de som behöver investeringar eller går med förlust. De senare skjuts över till regioner och/eller kommuner, som på sikt kommer att föreslå nedläggning på grund av kostnaderna. I Göteborg så är det, liksom i Stockholm ren monopolsituation. Swedavia kommer att så småningom inte att få det tillflöde av passagerare till exempelvis Arlanda som de har i dag. Jag nämnde i ledaren i förra ledaren att vi försöker aktivera lokala företag och informera dem om GA. På Säve har det bildats en företagargrupp, vi är inte inblandade men vi erbjuder dem den kunskap och erfarenhet vi besitter. Arbete går vidare med att etablera Flygplatsnätverket, vi ser att det blir viktigare och viktigare före var dag som går. Men det finns också ljuspunkter, Västerviks kommun har bestämt att lägga till 400m, så att banan blir 1199m. Vi har under senhösten och vintern blivit varse att det inte är självklart för en organisation som vår att överklaga myndighetsbeslut i flygsäkerhetsfrågor. Vi har nu ett mål liggande för beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). I miljöfrågor, något som berör allmänheten, medger lag att tredje part får träda in och begära överprövning. Däremot, när det gäller flygsäkerhetsfrågor, som också i högsta grad berör allmänheten, saknas detta lagstöd. Lägre domstolar hävdar att man måste vara part i målet, vi får se vad HFD kommer fram till. Internationellt sett kan man se en återhämtning inom GA-sektorn, stigande försäljningssiffror för alla kategorier allmänflygflygplan utom för turbopropplan. Det har i dagarna också publicerats en rapport av Pricewaterhouse Coopers rörande GA inverkan på den amerikanska ekonomin, rapporten är beställd av bl a AOPA-US. I USA skapar det mer än en miljon arbetstillfällen med en omsättning på mer 200 miljarder dollar. Det har även tagits fram liknande rapporter här i Europa. Vi arbetar vidare i EASA:s Task Force för att göra våra underhållsbestämmelser mer proportionerliga. Byråkratin inom EU är massiv och tyvärr tar det tid, men gruppen är på god väg. Många fick sig kanske en chock när Post och Telestyrelsen (PTS) sände ut de nya radiotillstånden och på baksidan kunde man läsa att samtliga radioapparater skull vara utbytta mot 8.33 khz senast Vi anser att PTS kunde ha begärt undantag för mycket av vårt luftrum. Vi arbetar intensivt på denna fråga, även Eurocontrol har uppmärksammat detta och hade en work-shop i slutet på januari. Vi har i dagsläget inte fått någon information därifrån. Rättelser Lennart Persson I förra numret fick artikeln om motorbortfall på sidan 10 en felaktig dårrad. Det var kylarlocket och inte topplocket som hade en dålig fjäder.

5 Vi piloter hjälper alltid varandra! Vi piloter hjälps åt! Vid skrivandet av denna text har vi redan hunnit med två styrelsemöten i år. Många frågor har behandlats, och agendan är tight då vi f.n. har vakanser inom vissa områden. Valberedningen behöver därför få in tips och förslag på flygarkollegor som vill hjälpa till i arbetet. Allt du behöver är en dator med Skype. Om Du är intresserad av att hjälpa till hör av dig på J! Känslan inför detta år är verkligt positiv! Senast den 12/4 måste Transportstyrelsen Luftfartsavdelning fullt ut få klart införandet av LAPL. Skolning till EIR och CBIR är redan igång på ett några håll i landet. Nya underhållsbestämmelser kommer o.s.v. Allt bäddas nu för Allmänflygets kommande tillväxt! Den 2:a januari i år meddelade TSL att det finns 2999 PPL kvar i Sverige. Betyder detta att antalet certifikat fortsatt dalar? Absolut inte! Tvärt om! Däremot så flyttas många cert ut till andra länder. Detta p.g.a. att vi i Sverige har alldeles för höga avgifter för bibehållandet av våra certifikat. På den kommersiella sidan har åtskilliga valt att registrera sina cert och behörigheter utomlands. Allt för att sänka kostnaden. Om Du inte flaggat ut Kontakta oss så kommer guider som visar hur man gör. Det är enklare än Du tror! Visst vore det kul om vi kunde lita på vår Svenska statistik, men dessvärre är den tiden nu förbi. Allt p.g.a. en ickefungerande avgiftsmodell. Vårt EUmedlemskap medför fria rörelser av varor och tjänster. Våra cert är EASA-certifikat, och våra flygplan är EASA-flygplan. Till dig som köper flygplan utomlands Om det redan är registrerat inom EU så finns i dag ingen anledning alls att skriva in det i Svenskt register. Kontrollera de årliga kostnaderna i det land där det är registrerat, och jämför detta med de Svenska avgifterna. Välj billigaste land! Så enkelt är det! Visst är det väl lite ironiskt att det ser ut som det gör i dag! En Svensk pilotorganisation rekommenderar sina medlemmar att flagga ut sina certifikat och flygplan. Allt p.g.a. att vårt land inte klarar av att hålla ner kostnaderna på en rimlig nivå. Är det möjligen dags för våra politiker att vakna upp? Kanske är det så att den proposition om vissa luftfartspolitiska frågor (Regeringens Proposition 1981/82:98) från 1982, och som nu, 33 år senare fortfarande gäller är sedan länge förlegad? Kanske är det dags för en efterlängtad översyn? Normalförhållandet för Sverige är ca PPL/LAPL (En pilot per 1000 invånare). I dag saknas flygplatskapacitet på många håll för detta, vilket är ett direkt resultat av föråldrad politik! Bromma är ett tydligt exempel, som nu dessutom riskerar att följas av Göteborg (Säve). AOPA Sweden jobbar på i samma hårda tempo som alltid. Trots att vi är förhållandevis få som kämpar på så lyckas vi hyfsat väl att åstadkomma förändringar till det positiva. Allt tack vare vår internationella tillhörighet och vårt aktiva arbete direkt mot beslutsfattare i Bryssel och i Köln. Det är där allt händer, och det är där vi kan förändra! NY MEDLEMSKAPSFORM Under hela undertecknads aktiva tid i AOPA har det från åtskilliga föreningar och klubbar runt om i landet efterlysts en medlemskapsform där klubbar kan vara med och bidra till vår verksamhet. På januarimötet beslutades att införa en sådan medlemskapsform kallad Föreningsmedlemskap. Du hittar mer info om detta på särskild plats i detta nummer! Årsmötet 2015 går i år av stapeln den 11/4 Kl. 11,00 på Hässlö Flygförening Då blir det en dag både med flyguppvisning och intressanta föredrag. Du kommer väl dit även Du? Jan Stridh, Member Relations FFK flyttar kårstaben från Skavsta till Västerås. FFK har under lång tid funderat över framtida lokaler då nuvarande lokaler har begränsningar. För ett år sedan kom en möjlighet om andra lokaler som kunde passa vår verksamhet. FFK har varit lokaliserade på Skavsta i 20 år. Skälet för flytten till Västerås är att man här fann de slags lokaler man ville ha. Det var också avgörande att Västerås är har bättre kommunikationer, vilket är viktigt eftersom FFK:s medlemmar kommer från hela landet, och att FFK idag betraktar Västerås är som ett centrum för allmänflyget. FFK köper Scandinavian Aviation Academys gamla lokal som är anpassad för utbildningsverksamhet, och lokalen kommer att renoveras under försommaren. Inflyttning planeras till slutet av september eller början av oktober. Längs Hässlös taxibanesystem kommer man härefter att finna, i ordning: FFK, Västerås Flygmuseum, Hässlö Flygförening, Airways Flygutbildning och Scandinavian Aviation Academy, och slutligen Scandinavian Helicopter Center. Jakob Söderberg Nyheter från AOPA Myndighetsavgifter i Finland femdubblas Finlands transport- och kommunikationsministerium kom med en oönskad julklapp till landets allmänflygarkollektiv. Man höjde de administrativa avgifterna för flygskolor, ATO (Air Training Organisations) och RF (Registred Facilities), med genomsnittligt över 500 % och i värsta fall upp till 900 %. Således kommer en viss skola som exempel att behöva betala en årsavgift på Euro och en kursavgift på 300 Euro plus 200 Euro för sina filialer, totalt Euro för Detta kan jämföras med 150 Euro för AOPA Finland säger att de har svarat på åtskilliga telefonsamtal och förfrågningar med önskemål att de skall börja förhandla med ministeriet. Organisationen planerar att sätta upp ett möte snarast möjligt. Reaktionen på avgiftshöjningen är mycket stor. Omkring en tredjedel av flygskolorna säger att de överväger att stänga, säger AOPA Finland. De förklarar vidare att på grund av utvecklingen av organisationsformerna ATO och RF så finns det numera endast fyra ATO under det att övriga flygskolor med PPLutbildning i Finland är av typen RF. De skolor som planerar att fortsätta under 2015 kommer att få svårt att budgetera och kommer att behöva planera om, om de överhuvudtaget kommer att har några elever kvar efter detta kortsiktiga beslut. Översatt från IAOPA E-News Februari

6 6 Nyheter från AOPA AOPA i Rumänien slåss för erkännande av Allmänflyget AOPA i Rumänien har inlett kampanj att får allmänflyg erkänt som en strategisk del av flygbranschen i landet och får det erkänt i transportministeriets generalplan för Transporter. Ministeriet höll en hearing med luftrumsanvändare i oktober för att kunna lägga fram ett utkast av generalplanen som innehäller direktiv för landets investeringar i och planering av infrastruktur många år framöver. Vad som blev uppenbart då för AOPA var att GA-sektorn var helt förbisedd. Planen beaktar och föreslår investeringar i traditionella trafikflygplatser också i sådana fall där det inte var ekonomiskt motiverat. AOPA- Rumänien skickade remissvar som framhöll att början av de flesta piloters karriär var grundutbildning på ett gräsfält, och för att kunna utveckla Rumäniens pilotkader begärde AOPA att gräsfälten skulle inkluderas i generalplanen. Därigenom kommer dessa fält att få del av del, och även om det handlar om små pengar, så är kan detta innebära stora förbättringar av säkerheten för allmänflyget. AOPA i Rumänien har också tagit upp frågan om flygplatsen i Baneasa, LRBS, som med avseende på sina framtidsutsikter, ligger farligt nära Bukarest internationella flygplats. Man har för att säkra dess framtid, föreslagit att den skall inkluderas i listan över strategiska flygplatser och vidare föreslagit åtgärder för att göra den allmänflygvänlig. Översatt från IAOPA E-News December 2014 AOPA i Rumänien och terminalavgifter VFR-flygningar slipper de nya terminalavgifterna som transportministeriet i Rumänien har infört runt många flygplatser. AOPA var enda organisation som yrkade på ändring av direktiven bestående i att undanta VFR-flygning från avgifterna, och argumenten som framfördes var att det vore önskvärt att gynna flygskolning och flygturism. Man fick igenom sin sak med enda undantag området kring Bukarests internationella flygplats. Detta kommer inom kort införas i regeringens publikationer. Översatt från IAOPA E-News December 2014 AOPA i Tyskland om Bränsleskatt Tysklands finansministerium bekräftade i ett e-postmeddelande den 1 februari, att operatörer som brukar göra vissa flygningar som tidigare räknats som ej kommersiella och därmed nöjesflygningar, numera kan begära undantag för energiskatt. Det handlar om privata affärsflygningar för internt ändamål. Eftersom detta beslut är utgår från EU:s skattedirektiv, påverkar det också resten av Europa. Så företag i Tyskland som flyger för egen räkning måste se till att flygningen inte räknas som kommersiell enligt artikel 3(I) ur Basic Regulation EU 216/2008, men som räknas som kommersiell ur skattesynpunkt. Detta kan man enligt notisen i AOPA E-News göra eftersom regelverket EU 216/2008 räknar flygningar som icke kommersiella om de sker genom ett kontrakt mellan en operatör och en kund där kunden kontrollerar operatören. Så företagen som flyger för egen räkning rekommenderas att kontakta sina skatterådgivare för att hjälpa till att sätta upp ett sådant arrangemang. Energiskatten är 721 Euro per liter för Avgas och 654,5 Euro för Jet A1, så ett exempel på kostnadsbesparing blir då 200 Euro per flygtimme. AOPA i Tyskland säger att de är mycket nöjda med detta, som är resultatet av domstolsutslag som hjälpte till att klargöra läget efter flera års motgångar i Europadomstolen där man räknade företagsflygningar som nöjesflygningar eftersom inga fakturor hade gått till tredje part. Detta undantag energiskatt skall också vara tillämpligt för träningsflygningar för besättningar, demonstrationsflygningar vid till exempel flygmässor och flygdagar likväl som testflygningar, under förutsättning att de inte görs av tillverkare eller underhållsföretag. Översatt från IAOPA E-News Februari 2015 Hjelcos kommentar Lars Hjelmberg säger att frågan är mycket komplex, men att det är positivt att tyska myndigheter ger skattelättnader till tyska företag som använder allmänflyg. Han tillägger att EU:s regler säger att ett land inte får ge lättnader som EU inte har godkänt, men att däremot är högre skatter och pålagor tillåtna för de nationella politiker som så önskar. Red medlemskap för föreiningar inom allmänflyg Många har länge efterlyst en medlemskapsform för föreningar ute i landet. Nu är detta verklighet! Under åren har det hela noggrant planerats till att ha antagit en form som är tänkt att utgöra drivkraft för ett växande allmänflyg både lokalt, regionalt och nationellt. Bakgrund till utformningen av medlemskapet - För att en nationell organisation skall antas som medlem i IAOPA (International Council of Aircraft Owner and Pilot Association) finns särskilda stadgar som måste följas. Först då erhålls rätten att anta namnet AOPA i verksamheten. I stadgarna finns regler som förhindrar organisationer som utför några som helst uppdrag för, eller uppbär ersättning från stater, regioner, lokala myndigheter, luftfartsmyndigheter o.s.v. från medlemskap med rösträtt i IAOPA. Förhållandet är även det omvända då nationellt AOPA ej har möjlighet att teckna liknande medlemskap hos organisationer med liknande uppdrag eller ersättningar. Allt detta för att säkerställa AOPA:s suveränitet och oberoende både World Wide och i Sverige. Detta faktum förhindrar dock inte utvecklande och införande av ett s.k. stödmedlemskap vilket även innebär ett aktivt samarbete i de frågor som AOPA Sweden enligt stadgarna driver och där ett gemensamt intresse föreligger. Den andra sidan av myntet är resurser. AOPA Sweden är uteslutande beroende av medlemsavgifter, gåvor och olika former av stödmedlemskap för verksamhet. Alla organisationer och personer som vill stödja verksamheten ekonomiskt har rätten att göra så, och AOPA Sweden har i sin tur rätt att utforma olika medlemskapsformer för dessa stödjande medlemskap. Dock kan aldrig dessa medlemskapsformer ges rösträtt i AOPA Sweden varför samarbetet begränsas till sakfrågor och gemensamma aktiviteter för gemensamma mål. Med detta sagt, och med förhoppning om att Er förenings medlemskap i AOPA Sweden ska innebära ökad kraft och Nationell samverkan i frågor gällande Bättre Villkor och ökande numerär för Svenskt Allmänflygs samtliga grenar, hälsas Er förening hjärtligt välkomna att bli s.k. Lokalföreningsmedlem av AOPA Sweden. På nästa sida finns de övergripande regler som gäller för en AOPA

7 Lokalförening. Det hela beslutades av AOPA-Swedens styrelse den 11/ samt den 12/2 2015, och gäller för den typ av medlemskap som är aktuellt för flygklubbar eller flygföreningar. Vid ev. frågor eller funderingar står undertecknad till er tjänst. Jan Stridh - Medlemsrelationer Guernsey välkomnar besökare från hela Europa IAOPA Europe E-news hälsar från Guernsey utanför Franska kusten att ön är vacker, en gång var ett hem för Victor Hugo, och bjuder på D-luft och hyggliga bränslepriser. Piloter inbjuds att flyga till Guernsey juni Inklusive det sedvanliga Hangarpartyt och frivilliga navigationstävlingen inkluderad, är deltagaravgiften 75 pund per person för de första två personerna i varje flygplan. Från och med den tredje deltagaren i flygplanet kostar det 50 pund. Deltagaravgiften inkluderar landningsavgift, parkering för två nätter och mycket mer. För ytterligare information, besök och boka på www. guernseyaeroclub.com Översatt från IAOPA E-News Februari 2015 Stödmedlemskap för lokal Allmänflygorganisation - Övergripande bestämmelser. Att gälla fr.o.m : 1. Lokal organisation eller förening verksam inom en eller flera grenar av Allmänflyget i Sverige, vars medlemmar i huvudsak är piloter och/eller ägare av luftfartyg, och som önskar samarbeta med AOPA Sweden skall teckna s.k. Föreningsmedlemskap i AOPA Sweden. Medlem med Föreningsmedlemskap kallas AOPA Lokalförening. 2. Föreningsmedlemskap gäller endast för lokal organisation i egenskap av juridisk person, och ej för organisationens personliga medlemmar (fysisk person). Således är det endast den verksamhet som finns under lokalorganisationens organisationsnummer som är att betrakta som medlem i detta medlemskap. Föreningsmedlemskap ger ej rösträtt i AOPA Sweden. För detta krävs personligt ordinarie medlemskap. 3. Varje AOPA Lokalförening utser inom sin förening minst 1 och max 1 delegat per 100 föreningsmedlemmar att delta och fatta beslut vid AOPA Swedens nationella tillväxt- och flygsäkerhetsråd. Rådet att vara beslutande i frågor rörande nationella kampanjer och aktiviteter att genomföras ute i länen för Allmänflygsektorns tillväxt och kontinuerligt förbättrad flygsäkerhetskultur. Delegat skall vara personlig medlem i AOPA Sweden. 4. Lokal organisation nominerar två kandidater årligen ur den egna föreningen att av personliga AOPA-medlemmar i det län där lokalföreningen är verksam väljas till Länsrådgivare med uppgift att leda och fördela arbete och resurser i detta län. Nominerad person skall vara personlig medlem i AOPA Sweden. Utbildning av länsrådgivare samordnas och genomförs av AOPA Sweden nationellt. 5. De medlemsavgifter som inkommer till AOPA Sweden igenom Föreningsmedlemskap avsätts och fördelas enl. följande: a. 50% tillfaller AOPA Sweden att täcka kostnader för utbildning av funktionärer inom länsorganisation och på föreningsnivå samt vidareutveckling av medlemskapsformen i syfte att stärka AOPA Swedens nationella organisation. b. 25% tillfaller AOPA Swedens länsorganisation i det län eller den AOPA-region där föreningen är verksam. c. 25% tillfaller AOPA Swedens Tillväxt- och Flygsäkerhetsråd att användas i denna verksamhet. 6. Medlemsavgiften för Föreningsmedlemskap omfattar 12 kalendermånader och består av två delar. Grundavgift samt medlemsfaktoravgift. a. Grundavgift och faktoravgift fastställs årligen av AOPA Swedens styrelse. b. Medlemsfaktor beräknas och fastställs av medlemsföreningens styrelse samt meddelas AOPA vid årsförnyelse. c. Formel för medlemsfaktor: (Antalet flygande medlemmar / 2) (Antal AOPA medlemmar i föreningen). d. Avgifter gällande fr.o.m för 12 månaders medlemskap: - Grundavgift: 3600 Kr - Faktoravgift 365 Kr. (Exempel: Föreningen har 89 medlemmar varav 36 är personliga medlemmar i AOPA Sweden. Faktoravgift: ((89/2)-36) = 8,5 x = 6 711Kr/år). Total faktoravgift får ej överstiga 6400Kr varmed maximal medlemsavgift blir kr/År. 7

8 8 Aeroclube de São Paulo Centralt i São Paulo ligger São Paulo Airport - Campo de Marte, en flygplats enbart för affärsflyg, flygskolor, flygklubb, polis- och övervakningsflyg. Det finns en omfattande helikopterverksamhet och helikoptertätheten är mycket hög i São Paulo. Campo de Marte är den vikigaste helikopterbasen och den huserar privata helikopterföretag och polis och andra myndigheters helikopterverksamhet Flygläraren Tercio Rodrigues skulle ha flugit ett lektionspass med en elev klockan 10 men det är för dimmigt och disigt, därför har han gott om tid att svara på mina frågor. Vi sitter utanför klubbhuset, på en uteplats under en grupp låga träd som jag tror skuggar behagligt under dagar varma under sommmardagar i São Paulo. Idag är det endast 27 grader och som sagt inget direkt solljus och därmed förhållandevis svalt. På andra sidan av en liten infartsväg till plattan ligger klubbens kontor, Briefingrum och hangar. Även här har privatflyget fiender Tercio Rodriques vid en av klubbens Embraerbyggda Archer. Flygklubben är, som på många svenska flygklubbar, ideellt organiserad med oavlönade styrelseledamöter som väljs på ett eller två år. Klubben äger 20 plan och disponerar en privat Piper Seneca PA för skolning. De plan som medlemmarna får hyra själva är Piperflygplan licensbyggda av Embraer på 80-talet: Sex Tupis PA , en Brasilianska Archer, och en Corisco, PA-28R-200, en Brasiliansk Arrow. Klubbens övriga plan är Diamond DV 20, en Belanca Decathlon 8KCAB, en Aeroboero AB115 och två Piper Cherokee PA som man endast får hyra med instruktör. För ett par år sedan fick man hyra också Cherokeerna själv, men sedan skulle de reserveras för skolning för de var de billigaste planen och man ville hjälpa elever att hålla nere utbildningskostnaden. Att det är en utmaning att stiga med dem under sommardagar med temperaturer långt över ISA, tror Tercio också har bidragit till den nya ordningen. Ett PPL -flygcertifikat kostar enligt Tercio Rodrigues ca real, ca kronor. Campo de Marte och många flygplatser i Brasilien drivs av det statliga bolaget Infraero som ungefär motsvarar Swedaiva, men det finns också offentliga flygplatsbolag på delstatsnivå, som till exempel DAESP i staten São Paulo. Ifraero har enligt Tercio Rodrigues anklagats för att subventionera små flygplatser som går med förlust samtidigt som underhållet tidigare sägs ha eftersatts på São Paulos internationella flygplats Guarulhos. Flygplatserna i Brasilia, Rio de Janeiro-Galeao, Campinas-Viracopos och São Paulo-Guarulhos har sålts till ett privata intressenter. Guarulhos, São Palos internationella flygplats, har sålts till ett konsortium kallat GRU Airport som består av inhemska och utländska logistikföretag, och även Infraero är med i samarbetet. Avtalet är på 20 år. Han tror att regeringen privatiserar offentliga bolag, flygplatser och andra serviceverksamheter, för att få in kapital och för att förbättra servicen. Den nuvarande regeringen under PT (Partido dos Trabalhadores) var kritisk mot privatiseringarna när de satt i opposition mot PSDB- regeringen (Partido da Social Democracia Brasileira) under 90-talet, och att detta blev nu lite av ett argumentationsproblem för dem. Tercio tror dock att konsortialavtalen är lite annorlunda nu än när Partido da Social Democracia Brasileira privatiserade. Det finns ett hot i hot mot Campo de Marte, som med mot andra flygplatser i världen. Tercio Rodrigues säger att borgmästaren Fernando Haddad i São Paulo stad, ville stänga flygplatsen för flygplan för att kunna bygga högre i området. Minskad hinderfrihet skulle tillåta endast helikopterverksamheterna på Campo de Marte.Tercio Rodriques tillägger dock att det har ropats om detta tidigare och att dessa tongångar återkommer då och då. Brasiliens Transportstyrelsen (avdelning en för flyg) heter ANA. Denna myndighet säger Tercio Rodrigues är besvärlig att ha och göra med. Om man vill söka tillstånd för flygföretag, till exempel för taxiflyg, så kräver myndigheten för att man innan man kan lämna in tillståndsansökan, måste ha behövliga byggnader, både kontor hangarer på plats och piloter och personal måste vara kontrakterade. Eftersom det kan ta upp till två år att få tillståndet har man mycket kostnader innan man kan få inkomster. Det är alltså svårt att starta flygbolag i Brasilien och att Tercio Rodrigues nämner att inrikesflyget domineras av ganska få bolag. Det finns

9 fyra rikstäckande flygbolag av betydelse, TAM, GOL, Avianze och Azul. Men TAM och Gol har vardera ca 35 % av marknaden. Stämningen mellan piloter och trafikledare blev dålig efter olyckan år 2006 med flight GOL 1907, berättar han vidare. Det var då en Boeing 737 kolliderade i luften med ett bizjet Embraer Legacy 600. Passagerarplanet kraschade i Amazonas och alla 154 ombord omkom, men bizjetplanet nödlandade på ett militärflygfält. Det är det Brasilianska flygvapnet som ansvarar för flygtrafikledningen i landet (Reds anmärkning). Det är besvärligt att anlita en utländsk underhållsverkstad, säger Tercio Rodrigues. Hela flygplanet eller komponenten måste exporteras. Det blir blanketter, och man måste betala importull på hela värdet av planet eller komponenten (inte bara servicefakturan) när planet eller komponenten skall tillbaka in i Brasilien. Därför händer det att ägare av jetplan passar på och gör serviceåtgärder under flygningar till USA och att ägare av PA-28:or som behöver reparera sin Garmin 430 lägger den i bagaget under en reguljärresa till USA. Detta är dock inte tillåtet med ej deklarerade underhållsåtgärder utomlands och tullen kan beslagta återinsmugglade Garmin 430. Men det struntar många i. Vad anser ni i klubben om det, blir ni frustrerade över ANA? Nej vi har vant oss att leva med dem och lärt oss hur de fungerar? Tercio Rodrigue tar mig från uteplatsen och genom klubbhuset till en annan uteplats vid klubbhusets huvudingång, och introducerar mig där för Luis Meloni, ansvarig för innovationer, Diretor de Inovação da APPA, inom APPA, Brasiliens avdelning av AOPA: Vad finns det för politiska frågor som är aktuella för APPA och general aviation, vad har ni för problem i Brasilien? Problemet är att arbetarpartiet PT (Partido dos Trabalhadores) försöker ta kål på general aviation, för de anser att vi stjäl resurser. De gillar inte små flygplatser som förlorar pengar. Petrobras, (det statliga oljebolaget reds anmärkning) som styrs av arbetarpartiet, höjer bränslepriserna, säger Luis Meloni. The problem is that PT party and our government is trying to kill general aviation. They think we use resources. They do not like small airfields that lose money. And Petrobras are rising the fuel prices. Petrobras äger raffinaderiet i Cubatão, det enda i Brasilien som tillverkar AVGAS. Luis Meloni säger också att vänsterregeringen anser att privatflyget tar upp slottider och utrymme hos ATC. Han berättar, i likhet med Tercio Rodrigues, om borgmästaren som vill stänga flygplatsen för att bygga. Landningsvarvet har höjts till 1200 fot. De har sagt att det är för att minska bullerstörningarna, men det stämmer inte, det är för att man vill bygga, säger Luis Meloni. Det finns ingen IFR-approach till Campo de Marte på grund av närheten till den internationella flygplatsen Guarulhos. Det inte heller tillåtet med Flygklubbens terass IFR-starter (reds anm). När han berättar om detta har dimman och diset lättat. Idag öppnade flygplatsen inte förrän helt nyligen, klockan 12, framhåller Luis Meloni som exempel på en begränsning. De officiella öppettiderna är Men Flyghorisonts redaktör har vädret att tacka för att intervjun med den vänliga och hjälpsamma flygläraren Tercio Rodrigues, som också introducerade för Luis Melino, blev av. Text och bild: Jakob Söderberg Luis Meloni på flygklubbens terass 9

10 10 Lite inte blint på GPS Störningsändare har hittat hit Detektorerna på indikerar en stark störsändare. Artikelförfattaren rekommenderar att man håller sig med en störningsdetektor om man är beroende av GPS. Så här lyder ingressen på en artikel som Jörgen Städje, frilansskribent och teknisk översättare, har publicerat På sajten idg.se: Ordet störsändare kanske för tankarna till när Sovjet gjorde allt för att tysta BBC, men störsändare används i dag till annat - trådlösa nät, GPS och flygradar är de nya offren. Artikeln berättar om hur man kan bli medveten om störsändare och vad som ligger bakom att folk i den moderna världen har införskaffar sådana. Tre huvudkategorier nämns, där de två första är de mest betydelsefulla: 1. Folk som läser konsprirationsteorier och anser sig spårade och övervakade av sina mobiltelefoners GPS. Dessa personer skaffar sig en störsändare för att de tänker att de skall hindra NSA och liknande storebröder att följa dem. 2. Kriminella som inte vill bli spårade med sitt stöldgods. De vill störa ut sådan spårningssändare som har installerats i lastbilar och containrar och numera också på dyra båtmotorer och personbilar, vilket ger sänkt försäkringspremie för ägarna. Dessa spårsändare har både GPS-mottagare och GSM-modem och då satsar de kriminella på att störa bägge funktionerna. Ett annat kriminellt störintresse utgörs av inbrottslarm med trådlösa larmdetektorer. Dessa larm är billiga att installera, men givetvis undermåliga ett ledningsbundet inbrottslarm om tjuvarna har störsändare. Biltjuvar har förövrigt börja störa fjärrlås på bilar. En bilägare på en stormarknadsparkering som inte kontrollerar att bilen låses lämnar den då ovetande olåst. Den bilägaren kan heller bli trodd av försäkringsbolaget och få någon ersättning. Det är här inte fråga om tjuvar som vill stjäla fordonet utan värdefulla prylar som har köpts och lagts in i bilen vid parkeringen. Vid kidnappning kan kidnapparna störa för att hindra offret att ringa efter hjälp. 3. Ytterligare en grupp är teknikintresserade som vill testa och skämta genom att hindra kompisen från att ringa (alltså ungefär som tonåriga hackers, Reds anm). En lastbil med stöldgods som kör på en färja kan störa fartygets navigationssystem. En sådan lastbil kan i olyckliga fall köra förbi en flygplats också och störa flygplatsens precisionslandningssystem om detta är av typen Egnos och GPS-baserat. Det finns ett kinesiskt företag som heter Skybuying som säljer störsändare. Fredrik Eklöf på FOI, på totalförsvarets forskningsinstitut, berättar i artikeln att de enklaste störsändarna de har hittat kostar 25 dollar styck om de köps från Kina på internet, och de som de har köpt har fungerat relativt bra. Jammer4u i Storbritannien är ett annat likartat företag som säljer en GPS-störare för cigarettändaruttaget för 450 kronor som dödar bandet megahertz. Fredrik Eklöf berättar vidare att både innehav och användning av störsändare är illegalt för gemene man i Sverige. Innehav kan ge böter på kronor, men om man har använt apparaten är det en helt annan straffskala. Den enda slags störsändning som är tillåten i Sverige är att några fängelser har tillstånd att störa intagnas insmugglade mobiltelefoner. I november 2009 stördes det i det automatiska landningssystemet Smartpath vid Newarks flygplats i USA när GPS slogs ut. Det var en lastbilschaufför som hade köpt sig billig störsändaren för att han kände sig övervakad, men han hade ingen aning om konsekvenserna. Även I USA är störsändare förbjudna. Artikeln berättar vidare att man tidigare kunde köpa en störare med 100 watts uteffekt från Kina som kunde ställa till med olyckor på exempelvis en flygplats eller i en hamn, men att företaget som tillverkade den fick böter på 25 miljoner dollar av USA. Det framgår inte av artikeln om det var samma företag. Man får inte sätta upp en egen repeateranläggning för att få mobiltäckning inomhus utan tillstånd från operatör, skriver artikelförfattaren. Detta kräver radiokunskaper, för im signalen läcker ut från huset blir detta en störsändare. Detta hände när en person gjorde det i Brunflo i Jämtland år 2012, varvid stora delar av mobilnätet slogs ut. Konsekvensen kan bli densamma om man sätter upp en hemgjord repeateranläggning för GPS. Några exempel på polisfall i Sverige med störsändare refereras, och författaren vill med detta framhålla att störsändare är ett etablerat fenomen i Sverige. Ett för de kriminella misslyckat sådant fall var när de placerade en så stark störsändare vid sin tjuvgömma at folk ringde till polisen och klagade på störningar i GPSnavigationen i sina bilar. Polisen pejlade därefter in tjuvgömman och hittade stöldgodset.

11 FOI har konstruerat en apparat i ett plåtskåp som automatiskt loggar störningar, och som man sätter upp på utsatta platser. Den gör övervakningen mycket mer mindre tidsödande än att spana manuellt. Apparaten och skickar informationen om misstänkta störsändare genom 3g-nätet för senare analys Utrustningen har utvärderats i samarbete med Swedavia och anses vara ett kostnadseffektivt sätt att hitta störningar av GPS. Vill man skydda sig bör man göra en analys av vad som händer om man tappar GPS. GPS-signalen är väldigt svag, satelliterna sänder med 25 watt från kilometers höjd, vilket resulterar i en signalnivå på under -130 Störningslogger designad av FOI decibelmilliwatt på jorden. Det är nära detekteringsgränsen för en vanlig mottagare. Det är alltså mycket lätt att skaffa en starkare sändare på exempelvis megahertz och störa ut GPS, berättar Fredrik Eklöf i artikeln: Det finns externa system som kan varna för GPS-störning, Men de enklaste detektorer kan inte se vad som stör, alltså om det är en störsändare, eller till exempel dator eller en dålig lågenergilampa. Artikelförfattaren Björn Städje rekommenderar alla som är beroende av GPS att ha en störningsdetektor. Red känner inte till apparaterna eller något om hur man observerar av störning av GPS i flygplan, utan ger här enbart som allmän upplysning till Flyghorisonts läsare, ett refererat i de avsnitt av artikeln som kan vara av intresse för piloter. Men sunt pilotförnuft säger rimligtvis att man skall följa tillgängliga klassiska radionavigationshjälpmedel och tryckhöjdmätaren och även ha tummen i kartan som backup till sin GPS. Läs mer här: se/2.2524/ /sanningen-om-detryska-bruset maximal-nytta-och-noje-pa-arlanda Bilder och ursprungstext: Jörgen Städje Jakob Söderberg TT: 3130 H Engine OH (APR 2003) 582 H Prop TSO (MAR 2012) 81 H IFR utrustad, EDO 3500 flottörer Horton STOL kit, Long range tanks Ny interiör 2004 med grått och blått läder Begärt pris SEK eller bud TT: 6233 H Engine OH (DEC 2011) 354 H Prop TSO (FEB 2015) 0 H IFR utrustad, EDO 3500 flottörer Robertsons STOL kit, Flint tip tanks som ökar startvikten från 200lbs till 3800lbs Begärt pris SEK eller bud Båda flygplanen har gått igenom Cessnas korrisionsprogram och har nytt luftvärdighetsbevis Vi tar gärna ert flygplan i utbyte! För mer information kontakta Bengt eller Benjamin: /

12 12 Allmänflyget finns det? Insänt Göteborg Säve Anitha Bondestam, kommunikationsminister och sannolikt Olle Danielsson, flygplatsbolagets vd, som bjöd en rundtur på flygplatsen i en lätt modifierad bagagevagn som Vovo hade fixat till. Alla var glada återinvigdes Säve efter att ha varit militärflygplats (F9, ). Då fanns ingen tanke på att driva flygplatsen med tung reguljär luftfart. Detta är ett senare påfund, syftet med flygplatsen var att komplettera Landvetter med en lokalflygplats för privatflyg, ambulansflyg, affärsflyg, taxiflyg, flygutbildning och helikopterflygning. Dessa verksamheter ansågs på den tiden tillräckliga för att driva en IFR-flygplats utan tung reguljär luftfart. Efter nedläggningen av Torslanda var de hemlösa och dåvarande flygplatschefen på Landvetter ville inte se dem där. Vi (SPAF) fick en inbjudan till invigningen den 29 juni. Dåvarande ordföranden Claes Borg och jag hyrde en IFR-utrustad Cherokee på Bromma. Jag flög oss dit och Claes flög oss hem. Det var på den tiden Bromma var en idyll man kunde träffa KSAK:s dåvarande generalsekreterare Wilhelm Wagner på allmänflygplattan. Vi gjorde det någon dag innan vi for till Säve och erbjöd honom en plats i Pa 28:an. På så sätt blev det en delegation som anlände till invigningen. Wille berättade Invigningstalet hålls av Anitha Bondestam flygarminnen från F9 vilket Claes och jag verkligen uppskattade, det gav en nyanserad bild av flygplatsen och dess historia. Dåvarande kommunikationsministern Anitha Bondestam höll tal och förklarade flygplatsen invigd. Vi var imponerade över att hennes stora hatt satt kvar under hela talet, trots blåsten på Sveriges framsida. Jag minns inget av själva talet, men det liknade väl alla andra invigningstal jag hört under flygplatsinvigningar på annat håll. Detta var före räknenissarnas tid, man kunde se en annan betydelse av en flygplats än att sitta på kontoret och räkna landningsavgifter. Det skrevs om invigningen i Flyghorisont nr På Säve finns flygskolor som ser till att vi får återväxt, både inom det kommersiella flyget och allmänflyget i stort. Det fanns från första dagen en restaurang som blev lunchställe för trakten. Därjämte två stora flygklubbar med flygutbildning och social samvaro på gräsmattan utanför klubbhuset. Fram till 1994 flög jag taxiflyg och fick många tillfällen att besöka Säve. De flesta av oss tycker fortfarande att det var en av de bästa flygplatserna i Sverige med enbart blandat allmänflyg. På åttiotalet ville vi helst inte till Landvetter eftersom den flygplatsen betraktades som en parodi på öststatsbyråkrati när det gällde hanteringen av privat- eller taxiflyg. Säve var helt enkelt raka motsatsen. Nu har det statliga kommersiellt drivna företaget Swedavia som äger Säve, ifrågasatt dess existensberättigade när tre flygbolag har lyckats förstöra taxibanorna med sina tunga flygplan. Det är fullkomligt bedrövligt, allmänflyget har tyvärr många fiender och den värsta tycks vara flygplatsbolaget Swedavia. Det företaget har utrotat privatflyget i Stockholm och nu har (o)turen kommit till Göteborg. Men vi ställer vår förhoppning till den innovationskraft och öppenhet för nya idéer som alltid funnits i Göteborg. Där finns det kloka och kreativa människor i trakten som kan vara en betydande kraft mot bristande insikter i det statliga flygplatsbolagets ledning och dess knasiga beslut. Arbetet har just påbörjats, samtliga intressenter på Säve hade ett möte den 22 januari för att hantera den uppkomna situationen. Förhoppningen är att få till konstruktiva samtal med Swedavia. Säve måste få leva vidare! Text och bild: Åke Åstrand, SPAF/ AOPA-medlem sedan 1962

13 Oskarshamn på halster Arkivbild av Oskarshamns flygplats Kommunfullmäktige i Oskarshamn har beslutat att flygplatsen skall drivas vidare i två år och därefter utvärderas. Den skall vara en icke instrumentflygplats och man skall kunna kombinera olika verksamheter i fastigheten och med möjlighet att kombinera olika verksamheter. Från och med våren 2014 upphörde flygplatsen att vara en instrumentflygplats, efter ett beslut i kommunfullmäktige den 12 maj samma år. Det ursprungliga uppdraget från kommunfullmäktige, var att uppdra åt kommundirektören att utreda hur man skall göra med flygplatsen efter en avveckling. Det har framkommit Källa: Oskarshamns kommun Flygplatsen stängdes för linjetrafik förra året. Nu behålls den i åtminstone två år till i nedgraderat skick om inte kommunen dessförinnan hitttar en köpare. att en icke instrumentflygplats är betydligt billigare i drift som kan ge en jämförelsevis stor samhällsnytta. Man har därför beslutat att flygplatsen skall behållas under en försöksperiod av två år med efterföljande utvärdering. Flygplatsen skall enligt kommunfullmäktiges protokoll, behållas som mindre flygplats som kan kombineras med annan verksamhet som är till nytta för Oskarshamn. Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och centerpartiet, drev beslutet och Peter Wretlund (S), Ingemar Lennartsson (KD), Mathias J Karlsson (FP) och Anders Stenberg (M) biföll förslaget. Kommundirektören Ann-Christin Vösu säger att det innebär att fältet tillfälligt kan stängas och användas till andra ändamål som till exempel trafikutbildning eller för evenemang och utställningar. Hon säger också att företag kan erbjudas mark och lokaler invid fältet. Det är ju vanligt att man försöker utnyttja sådan här flygplatser genom användning till flera saker, säger hon. I en protokollsanteckning säger S, V, MP och C, de regerande majoriteten, säger de partierna, att vi kommer att ge UTAB, Oskarshamns Utvecklings AB som äger flygplatsen, i uppdrag att arbeta vidare med frågan om en försäljning. Den nye flygplatschefen Armin Ardic bekräftar bilden för Flyghorisont. Hur tolkar du kommunprotokollet? - Jag tolkar det som att flygplatsen skall drivas vidare som icke instrumentflygplats med klubbflyg och privatflyg i två år och sedan utvärderas. Hur tolkar du protokollsanteckningen från S, V, MP och C att försäljning skall utredas? - Om det uppstår ett tillfälle, man får en möjlighet, så kan man sälja flygplatsen innan två år har gått. Jakob Söderberg HELICOPTER ASSISTANCE AB Tel

14 Flygdagar, evenamang och Fly-In 2015 i urval 11 april Västerås Hässlö AOPA:s årsmöte april Friedrichshafen Tyskland Aero Fredrichshafen maj Höganäs Cub Fullskala och modell maj Duxford VE day anniversary maj Ostwold, Nederländerna Airshow. 25 maj Västerås Flygmuseum Rollout maj Eskilstuna Kjula Flyguppvisning. 31 maj Kjeller, Norge Flygdag. 6-7 juni Falköping EAA Fly in. 6-7 juni Åbo, Finland Flygshow juni Prag, Tjeckien EFA Branschutställning, flyguppvisning. 13 juni Skå-Edeby Veterandagen, 13 juni Biggin Hill Festival of Flight juni Paris, Frankrike International Airshow juni Guernsey Guernsey Air Rally. Se min egen berättelse! 27 juni Eslöv Flygdag. 4 juli Såtenäs Flygvapnets flygdag, F7 75 år juli Falkenberg Wheels and Wings juli Jämijärvi, Finland Warbirds Fly In & Airshow juli Fairford, Storbrittanien Royal International Air Tattoo juli Hedlanda Classic Air Meeting juli Oskskosh, USA EAA Fly In. 25 juli Hedlanda Flygdag. 1 augusti Visingsö Fly In. 1-2 augustri Feringe AOPA-Fly In. 7-8 augusti Siljansnäs Kräftstjärtsvängen. 8-9 augusti Dala-Järna Flygfesten augusti Roskilde Roskilde Airshow augusti Sliac Slovakien Slovak International Air Fest. Saab är med som utställare. 30 augusti Skavsta, Nyköping Flygdag. 10 september Jersey (Kanalöarna) Flygdag där Draken, SK60, Tunnan och Viggen skall delta. Urvalet är högst subjektivt. Red friskriver sig från allt ansvar för uppgifterna, både för huruvida urvalet är optimalt för AOPA-medlemmer och för riktigheten i datumen. Alla anspråk på reseersättning för att läsare har rest till fel flygdag eller till en flygdag på fel datum kommar att avvisas. Red. 14

15 AOPA Sweden Fly-In 2015! Boka in AOPA Swedens årliga FLY-IN 1-2 augusti på Ljungby Feringe redan i dag! Nytt år innebär ett nytt AOPA Fly-In! Denna gång det 4:e i ordningen. Formen med konferenser och föreläsningar har verkligen blivit uppskattat. Tack alla Ni som hittills deltagit. Programmet för dessa dagar finslipas som vanligt kontinuerligt fram till start. I år kan även Du påverka konferensinnehållet! Vi håller öppet för förslag till programpunkter t.o.m. den 31/5. Skicka ett meddelande till om det är någon särskild fråga eller ämne som Du vill att vi tar upp på konferensen. UTSTÄLLARE är särskilt välkomna i år! Särskild plats anvisas för flygmaskiner som är till salu. Plats finns i hangar för Dig som vill ställa ut annat runt flygandet. Som vanligt blir platsen Ljungby Feringe flygplats (ESMG). Båda dagarna hålls intressanta föredrag om Allmänflyg, våra villkor i Sverige, EU och världen, flygsäkerhet, teknik, utflaggningen, flygsäkerhet och mycket annat. Ett mycket gediget program utlovas. Feringe Flygklubbs fina asfaltbana (ESMG 01-19, 1150 x 30m) ligger som vanligt välkomnande och klarar allt från Paramotor till bizzjets. Både Jet A1 och 100LL finns på plats. Vill man landa på gräs så går det utmärkt på stråket (01-19, 600 x 30M). Vill man åka bil, mc, husbil eller cykla dit så går även det utmärkt. Fältet är öppet för ankomster redan under fredagen den 31/7. Gå in på och klicka på Fly-In-loggan! Där hittar Du information som uppdateras ända fram till startdagen! Välkommen! Styrelsen Olyckan med GOL 1907 År 2006 kolliderade flight GOL 1907, en Boeing 737-8EH, i luften med ett bizjet, en Embraer Legacy 600. Både passagerarplanet och bizjeten följde givna färdtillstånd, men bizjetens färdtillstånd avvek från deras ursprungliga färdplan och var egentligen på fel höjd i den aktuella luftleden. Bizjeten förlorade under den del av flygningen som föregick kollisionen radiokommunikationen med trafikledningen, och deras transponder var avslagen utan att besättningen hade uppmärksammat det. Därmed var kollisionsvarningssystemet ur funktion och varken passagerarplanet eller bizjeten hade möjlighet att upptäcka varandra eftersom inga signaler skickade ut från bizjeten till passagerarplanet. Passagerarplanet skadades allvarligt i luften och störtade och bröts sönder och kraschade i Amazonas djungel och samtliga 154 ombord, passagerare och besättning, omkom. Bizjeten fick skador på vinge och stabilisator men kunde fortsätta och nödlanda på ett militärflygfält. Den amerikanska haverikommissionen lade hela skulden på trafikledningen, under det att den Brasilianska haverikommissionen ansåg bizjetens besättning medansvarig för att de inte hade haft transpondern och kollisionsvarningssystemet igång. Flygtrafikledningen sköts fortfarande helt av Brasilianska flygvapnet, trots att landet har en civil regering sedan Detta är en sammanfattning av Wikipedia som jag inte har haft tid att kontrollera fullt på andra håll, således mot journalistikens kodex. Den är endast en orientering för Flyghorisonts läsare. Red 15

16 POSTTIDNING B Returadress: AOPA-Sweden Linta Gårdsväg 5A BROMMA AVGAS 100 LL HJELMCO 91/96 UL JET-A1 Uddevalla /Backamo Östersund /Ope Hede /Vemdalen Ljusdal Edsbyn Sollefteå Nordsjösjön /Sollefteå Älandsbro H Sundsvall /Stöde Arbrå Mohed /Söderhamn HJELMCO OIL AB Mycket mer än bara flygbränsle! AVGAS 100 LL HJELMCO 91/96 UL JET-A1 Sjöflyg H Helikopterplatta Alingsås Timmele Borås Ödestugu Öresten Varberg Falkenberg Älmhult Eksjö Rörbäcksnäs Siljansnäs Lemstanäs/ /Leksand Sandviken Malung Gagnef Storvik Tierp Dala-Järna Avesta Alunda/Gimo Grängesberg Ekshärad H Norberg Uppsala Ludvika /Sundbro Norrtälje Munkfors Johannisberg Långlunda Åkersberga Frö- Sunne tora Köping Täby Brattforsheden Bromma Hällefors Skå Arboga E-tuna /Ekeby E-tuna/Kjula Säffle Örebro Katrineholm Vängsö Trosa Finspång Skavsta Lidköping Skövde Norrköping Stegeborg Motala Falköping Herrljunga Tidaholm Ålleberg Kronobergshed Kalmar Grankullavik Borgholm Höganäs Landskrona Ljungbyhed Sjöbo Söderslätt Hässleholm /Bokeberga Kristianstad Eslöv Runskogsvägen 4 B SOLLENTUNA TELEFON FAX ORDERTELEFON

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

Motvind även i Göteborg

Motvind även i Göteborg Motvind även i Göteborg Allmänflyget i Stockholm är på väg att utraderas fullständigt. I Göteborg har vi också våra problem, framförallt rörelsebegränsningen, men vi har i alla fall känt oss välkomna.

Läs mer

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014.

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. 1 (9) Org. nr 802006-1233 AOPA-Sweden Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen

Läs mer

Nummer 4 - November 2014. Katastrofövning över Skövde. Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning

Nummer 4 - November 2014. Katastrofövning över Skövde. Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning Nummer 4 - November 2014 Katastrofövning över Skövde Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetspartners Ansvarig

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger Nummer 2 - Juni 2011 Isflyin i Rättvik Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig utgivare

Läs mer

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen Nummer 2 - Maj 2010 Hemvärnet fyller 70-år Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

Nr 3-4 2014 Flygteknikerns Värld. Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening, SFF. We keep them flying...safely

Nr 3-4 2014 Flygteknikerns Värld. Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening, SFF. We keep them flying...safely Nr 3-4 2014 Flygteknikerns Värld Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening, SFF We keep them flying......safely Flygteknikerns Värld Redaktören har ordet Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening,

Läs mer

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK Nummer 1 - Mars 2012 Övningsverksamheten trotsar kylan Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK I DETTA NUMMER FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 3 2003 Flygning med ljusförstärkare på FFK-övning. Sid. 9-10. Glad ordförande på klubbutflykt i Bergen, vilken fick ett snöpligt slut. Sid. 6. Resultat från KM- Debutant-

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Nummer 4 - November 2012. Storövning i Storuman. Långnavigering Utbildning i lågflyg Flygsäkerhet dimma

Nummer 4 - November 2012. Storövning i Storuman. Långnavigering Utbildning i lågflyg Flygsäkerhet dimma Nummer 4 - November 2012 Storövning i Storuman Långnavigering Utbildning i lågflyg Flygsäkerhet dimma I DETTA NUMMER FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer