Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket"

Transkript

1 Gymnasienätverket Göteborg 10 oktober Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket Tid: Fredag 25 september Plats: NYA GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande Vakant Maria Lissmatz Kristina Bergman Alme Vakant Reinhold Svensson, tf ordförande Ingela Linzie/suppl. Victoria Claesson Egil Gry Christer Hagman Jenny Larsson Stefan Wigren Göran Careborg Carl Nyström Urban Göransson Susanne Krook Helen Petersson Katarina Lindgren Kommun Partille Ale Alingsås Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg, Lindholmen Härryda Kungsbacka Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Öckerö

2 Gäst Sabina Svahn GR Margaretha Allen, Sekreterare GR Ärendelista 1. Höstens mötestider igen 25/9 kl (AU 4/ ) 21/10 kl med fristående gymnasieskolor (AU 8/ ) 9/ inkl jullunch (AU 27/ ) 2. Föregående mötes minnesanteckningar och nya medlemmar i nätverket Helen Peterson hälsades välkommen in i nätverket. 3. Aktuell antagningsstatistik ur ett regionalt perspektiv Sabina S medverkade Årets siffror ur det nya systemet Indra 2 presenterades. Arbetet med det nya systemet har gått enligt plan. I år är det 9493 antagna elever varav 5859 till kommunala gymnasieskolor och 3634 till fristående är GR-elever och 405 från kommuner utanför GR. De elever som inte väljer till gymnasieskolan är väldigt få. 4. Fråga: Kan vi ta reda på vart dessa elever tar vägen inom aktivitetsansvaret? JA. 168 elever som är obehöriga är ej antagna. Det finns 50 behöriga reserver (184 förra året). Fråga: Varför har de inte antagits? Drygt hälften är äldreelever som söker om. De kanske vill prova igen på ett program som de inte kom in på. Det kan också vara elever som har sökt till angränsande kommun utanför GR. Antagligen är de antagna där i stället. Det är en handfull som inte är antagna någonstans. I antagningssystemet kan man se exakt vilka dessa elever är. Tittar man på andelen antagna till sitt förstahandsval så har 82 % blivit antagna på både skola och utbildning. 92 % är antagna på det program som de vill ha i första hand. Lilla Edet har gått från 19 % till 10 % antagna på förstahandsvalet. Det rör sig om väldigt få elever. Bilden för andelen antagna till hemkommun, annan skola och till fristående skola redovisades. Fördelningen är att 1 % färre går till annan kommun och i stället till fristående skola. En förklaring kan vara att kommunerna har dragit ner på sina platser. Mest ökar programmen NA, EK, VO (24 fler) samt BF (25 fler), IB och RL. ES minskar med 116 antagna, SA har 48 färre. TE minskar med 34, RL med 31 stycken. Yrkesprogrammen minskar med 1 % så trenden fortsätter. Många gör insatser för att få fler att söka yrkesprogrammen. De elever som inte har kommit in har ofta höga poäng och har inte säkrat upp med fler är tre val t ex. IMPRO och IMYRK-läget HA, VO, BF och BA är de studievägar som har flest sökande till IMPRO. Några av ungdomarna kommer in via denna väg. 288 elever är antagna till IMPRO, vilket är en höjning från 263. GR kan idag inte se de elever som antas efter reservantagningen. Vi kan inte heller se de som antas på icke sökbara IM.

3 VO, RL, BF och IN har flest antagna på IMYRK gruppbaserad. Här kan det vara mera fokus på jobb än att avsluta studierna. Hur går det då för eleverna efter skolan? Skolverket har på gång en nationell studie om vad ungdomar gör efter gymnasieskolans program. Eventuellt blir GR pilotprojekt för VO och FT. Sabina redovisade också senaste nytt kring utvecklingen av IT-system för elevunderlagsinformation i samband med IKE. När detta system finns framme så ska det gå att följa upp elever i år 2,3,4 osv. Upphandlingen avslutades 20 augusti. Tre väldigt bra anbud kom in. Det finns ett befintligt system på marknaden och GR har ett eget. Tilldelningen tillföll Fujitsu som varit med i utvecklingen av Indra 2. Kvalitet och utförande var väldigt jämna men priset var skillnaden. Det blev en överprövan, vilket verkar vara vanligt i denna värld. GR hade ett riktigt bra frågeunderlag. GR har svarat Förvaltningsdomstolen om ISTs överklagande av en punkt (priset). Tiden skjuts fram något på grund av detta. Vilka uppgifter ska finnas med i systemet? Det är kommunerna och skolorna som vet vad som ska vara med. Det ska finnas en styrgrupp, referensgrupper och hanteras via nätverken innan det går till UC. Vad ska rapporteras och när? Undantagen ska också beskrivas. Gymnasieekonomnätverket är givet som referensnätverk. GRs projektledare får vara med vid varje möte, så att det blir rätt den vägen. Rapporteringen sker från fristående och kommunala skolor. Rapporteringen är viktig. Fråga från Härryda: Hur ser det ut för IM-eleverna? Vilken är kopplingen mellan grundskolan och gymnasieskolan? Finns det något samband? Svar: Det finns en överlämningsansvarig på varje skola. Det går inte att lägga känsliga dokument på webben, men att markera att det finns något kopplat till eleven ska kunna gå. Diskussioner om elevers behov fördes. 5. Beroendekartor var och vilka program går eleverna i GR? Margaretha A redovisade arbetet med beroendekartorna. Totalt 87 bilder har tagits fram för att visa var elever går och på vilket program. I bilderna finns både hemkommuns- och skolkommunsperspektivet. Det går också att se var elever som går på fristående skolor kommer ifrån och vilka program de går. 6. Aktuellt kring naturbruksutbildning i Västra Götalandsregionen Utredning med förslag om nedläggningar. Margaretha A redogjorde för läget kring Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Samtliga 49 kommuner har ett samverkansavtal med VGR om att anordna naturbruksutbildning. Tre skolor föreslås läggas ner: Nuntorp, Dingle och Strömma gymnasierna. GR-kommunerna har inte så många elever på dessa skolor utan fler går antingen inom GR på friskolor eller på Göteborgs August Kobb eller på naturbruksskolor i andra delar av landet. Om skolorna läggs ner redan vid årsskiftet kan det innebära ett inflöde av elever som väljer att komma hem till andra utbildningar. Kommunerna bör ha en viss beredskap för detta om det blir aktuellt.

4 7. Uppdrag från Utbildningschefsnätverket - Vad kan Gymnasienätverket göra för att öka intresset för yrkesutbildning? Förslag till tilläggsuppdrag? Kalle P redogjorde för diskussion som förts i Utbildningschefsnätverket i samband med redovisningen av årets antagning och LPA-nätverkets rapport. Beslut: Gymnasienätverket föreslår att en inventering genomförs av vad kommunerna har gjort och gör för att stimulera intresset för yrkesutbildning. Arbetet bör starta så snart som möjligt och kanske innan förslaget har lämnats till U. Lämpligen fyller LPA-nätverket på med information. Eventuellt kan också syv-nätverket vara delaktigt. Sekreteraren förbereder insamling av underlag. 8. Gymnasiemässan vad planeras? Etiska reglerna. Laget runt om vad varje kommun planerar inför mässan. Informerades om att det finns etiska regler för hur man beter sig på mässan. Dessa bifogas anteckningarna. 9. Undervisningstid och heltidsstudier i gymnasieskolan Göran C sammanfattar Rapport har kommit från Skolverket. Målstyrning och regelstyrning gäller. Det ser motsägelsefullt ut enligt utskickade enkäter. Lektioner ställs in. Får de då den tid de har rätt till? Rektorer skönmålar mera än lärarna. Finns det system för att följa upp att eleverna får sin garanterade tid? Nej. Man har också tittat på hur det ser ut på IM. Runt 23 timmar verkar vara snittet på heltidsstudierna. Planerad undervisningstid anses vara samma som garanterad undervisningstid. Så får det inte vara. Inspel: Alingsås har också tänkt in andra aktiviteter som bryter undervisningen. Skolverket är tydligt med att kvalitet är en sak och omfattning en annan. Tiden i klassrummet är en annan fråga. Undervisning är målstyrd undervisning under ledning av en lärare. Fråga: Är det undervisning om en lärare är sjuk och har tagit fram uppgifter? Utbildning är en annan sak som t ex samlingar i aulan, värdegrundsdagar eller friluftsdagar. Hur kan man säkerställa i schemat att det inte går bort någon tid då? Det vanligaste sättet är att lägga ut en schablonsiffra. Det finns en skillnad mellan ämnena. Matematik får i allmänhet lite mera tid. Historia får minst tid. IM är duktigast på att följa tiden. Man måste nog lägga till lite mera tid i schemat för att få ihop det i slutändan. Poängen är att när eleven går ut så ska den ha fått sina timmar. Det gör vi inte idag. Fråga: Hur dokumenterar man det på individnivå? Vad gör man för att kompensera? Man har t ex buffertdagar och öppna verkstäder för stöd och hjälp. Fråga: När elever är lediga hur gör man då? Det flippade klassrummet hur räknas det? Vi är lika dåliga allihop, men man ser det på ett annat sätt när man har sitt barn på en annan skola. Då syns det att vi slarvar. Lärarna agerar också på eget initiativ. Några exempel:

5 Kungsbacka lägger ut mer tid i schemat ( %) från början. När det har gått en tid, så ser man att man har gjort ett visst antal timmar. Då finns det en buffert och så kan man vara ledig i maj. Det har fungerat bra. Kongahällagymnasiet i Kungälv gjorde så redan år Kurser tog slut i maj. Skolorna slutar vid olika tidpunkter får elever i år ett, två och tre. Göteborg är noga med att hålla sig till antalet timmar som det ska vara. Skolinspektionen tog upp detta redan år Vad är undervisningstid? Är det att stå framför eleverna? Det som är schemabrytande kan vara undervisning om rektor beslutar det. Har vi koll på att allt som bryter schemat betalas tillbaka till eleverna? Det är en ledarskapsfråga. Det drabbar elever olika t ex om lärare är sjuka. 10. Aktuellt gällande Skolinspektionens granskningar och tillsyner av gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommuner som har haft besök delar med sig av erfarenheter. Frågan sköts fram till kommande möte. 11. Aktuellt kring nyanlända till Sverige exempel från Göteborg Ulla Dahlbäck Falk, Utvecklingsledare, Språkintroduktion, Lindholmen med bland annat Slussen Se bifogade bilder. Centrum för språkintroduktion Slussen tar emot nyanlända (dock inte alla, som läget är nu, eftersom det kommer så många), år. Slussen är en mottagningsenhet för nyanlända. Ny elev kommer under en förmiddag tillsammans med vårdnadshavare eller annan kontaktperson för information och test. Info om svenska skolan ges. 60 elever i veckan kommer just nu. Varje dag är 12 elever inbokade. 50% är somalier. Tolkar är på plats. Inför mötet har elev fått blanketter där elev ska fylla i sitt språk, kontaktuppgifter, LMA-kort (identifikationshandling från migrationsverket), vårdnadshavare och ev. andra kontaktpersoner. Elev behöver ta med betyg och verifikation på betygen, om de har betyg. En mindre test görs för att se om elev kan skriva något på svenska och även lite på engelska. De får även skriva på sitt eget modersmål - kan man inte forma bokstäver på sitt eget modersmål, så kan det finnas andra svårigheter hos eleven som är viktiga att ta med i bedömningen. Samtal om minuter förs med tolk, de får bl a läsa på sitt modersmål samt även läsa på engelska, om de läst engelska. Ett litet matematiktest görs. De kontrollerar också om man kan alla världsdelarna. Materialet sammanställs därefter. Många som kommer till Slussen saknar vidare skolbakgrund. Detta har varierat över åren. Syrier som kom för några år sedan hade mycket god skolbakgrund, medan somalierna och afghanerna som kommer generellt sett har mycket mindre skolbakgrund. De har också haft lång flyktväg. Stora Holm startar upp mottagarskola, eftersom det är fullt på övriga skolor. Slussen tar bara emot helt nya elever. Till nya räknas även de som kommer från andra delar av Sverige och som inte är nya i Sverige men nya i Göteborg. De får kontakt med Slussen genom att anhörig tar kontakt eller genom att boendet tar kontakt. Det är olika hur man hittar dit. Eleverna delas upp i tre takter.

6 Takt 1: liten/ingen skolbakgrund, upp till 2 år på skolan, ca 12 elever Takt 2: ca 3-6 års skolbakgrund, ca 1 år på skola, upp till 16 elever Takt 3: mer än 6 års, ca 1 år på skola, upp till 19 elever TISUS: gymnasiestudier från hemlandet, ca 1 år innan universitetet. Efter Takt 1-3 läser flertalet språkintroduktion på någon av Göteborgs 6 mottagningsskolor. Det är i dagsläget 2150 elever som läser Språkintroduktion inom Göteborg. Det finns ingen statistik i Göteborg om hur det går för eleverna. Kungälv, Stefan Wigren: Erfarenheten säger att många hinner bli för gamla för gymnasieskolan innan de kan börja. Kungsbacka, Jenny Larsson Vi behöver samarbeta mer med SFI för dessa ungdomar. Elevhälsa: Två kuratorer, två skolsköterskor, två specialpedagoger, syv på heltid på skolan. Det behövs skolsköterskor för bl a vaccination. Grundskoleämnen som läses: Svenska som andraspråk Matematik Idrott och hälsa Bild Engelska (för många men inte för alla eftersom det kan vara svårt att ta till sig två nya språk, om man inte läst så mycket engelska innan) Studiehandledning på modersmålet Egil Gry frågar varför man valt just Idrott och hälsa samt bild med tanke på att målgruppen enligt rapport upplever svårigheter med just idrott och hälsa samt att bild är ett ämne som sällan ges i andra länder. Svar: eleverna behöver röra på sig för att bättre klara övrig undervisning, därav valet av idrott. Många ensamkommande är killar och därmed finns en risk för att det blir mycket idrott anpassat för den stora gruppen. Varför bild? Det är mycket bildhantering i kursplanen för Svenska som andraspråk, så det är bra att ha med sig. Vissa elever får ett eller flera betyg under första året. Göteborg börjar sprida ut elever på andra skolor p g a lokalbehovet. De stora språkgrupperna (tjänst): Somaliska (100%) Tigrinja (60%) Arabiska, (turkiska) (50%) Dari (40%) Det finns elever som kan få sitt första betyg i moderna språk, eftersom man kan läsa sitt modersmål som det. Pedagogik

7 Skolan har inte haft digitala verktyg till alla elever tidigare, men nu finns det. Man använder ipads i stor utsträckning, eftersom det finns många bra språkappar. Utmaningen är vem som har ansvaret för tekniken. Man har hemklassrum, fritidsledare och café och undviker håltimmar. Resonerades om boende: Somalierna är ofta anhöriginvandrare och det är därför de har kommit till Göteborg. Då bor man hos anhöriga. Övriga nyanlända har olika boenden, bl a är det många boende i Lillhagsparken. Arbetssätt Om kursinnehållet i Språkintroduktion 1. Man går i 5 nivåer. De som är snabba läser en kurs på 7 veckor. De som läst länge behöver i princip bara lära sig att översätta sina kunskaper till svenska, medan de elever som inte har med sig skola både måste lära sig svenska och få kunskap i övriga ämnen. De som går på takt 3 läser ett specifikt SO-ämne; historia eller samhällskunskap. Det finns en del elever som även får betyg i det. Ämnena lämpar sig bra eftersom de även inkluderar svenska. Skolans utmaningar Varje elevs språk- och kunskapsutveckling sker inom kortast möjliga tid så att eleven kan gå vidare. Utmaningar med: Migrationsrelaterad stress Skolbakgrund, generellt kortare Asylsökande Ensamkommande Stor tillströmning av elever Eleverna har en oro för att inte få uppehållstillstånd. När man väl fått uppehållstillstånd så blir det också en stress att man själv nu får stanna medan anhöriga är kvar i hemlandet. Verktyg för validering av kunskap i de ämnen eleven läst utomlands finns inte. Man bör vara försiktig när man gör test - vad tyder resultatet på? Reinhold framhöll erfarenhet av att det ofta ger en positiv effekt att ta in denna kategori elever på gymnasieskola. Ulla instämmer i att det generellt är en tacksam elevgrupp där många elever är mycket studiemotiverade. Resonerades om att förhållningssättet lärare-elev kan skilja sig i Sverige gentemot hur eleven haft det i hemlandet. Det kan exv. handla om att elev är ovan att tänka själv och reflektera. Slussen har alltid uppföljande samtal med eleven efter 7 veckor. Där följer man upp hur elev tycker att det har går och samtalar om detta. Slussen tar emot studiebesök. Förslag om att samordna ev. studiebesök för GR rektorer. Ulla D F återkommer till sekreteraren om det finns behov av detta.

8 Mål: Att varje elevs språk- och kunskapsutveckling sker inom kortast möjliga tid så att eleven kan gå vidare inom skolsystemet. Det är viktigt att de mindre kommunerna får ta del av detta arbete. Eleverna kommer ut i många gymnasieskolor och då måste lärarna använda sig av ett språkintegrerande arbetssätt. Sabina Fråga: Hur värderar man deras betyg och kunskaper? Ett betyg i Iran väger mera än ett betyg i Sverige. Det finns en lucka i att validera. Antagningen ska översätta betygen. Hur gör man? Ibland kan eleverna validera kunskaper så att de kan få ett betyg. Kineserna kan få betyg på matematik på gymnasienivå redan innan de kommer dit. Finns det kunskapstest på modersmålen? Hur läser eleven? Det kan finnas läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivtester finns på arabiska och somaliska. Men det kan vara så att man använder tester för lägre nivåer. Då får man vara tydlig med att man får vara försiktig med resultatet. Det kan finnas en rädsla för att undervisa i språkintroduktionsklasser, men det går väldigt bra och blir en positiv upplevelse. Det kan däremot komma effekter senare när eleverna har fått uppehållstillstånd. Efter varje sjuveckorsperiod har man en utvärdering. Att försöka göra självreflektioner är svårt och det kan bli svårt för dem att lära sig på ett svenskt sätt. I diktaturer handlar det om att kopiera. Bilderna som visades läggs som bilaga. 12. Läget gällande förstelärare Frågan skjuts till nästa möte. Inbjudan, anteckningar och övrigt material från Gymnasienätverkets och Gruppen för fristående gymnasieskolors möten återfinns på GR Utbildnings webbsida /Margaretha Allen Sekreterare

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 30 september 2013 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Torsdag 12 september, kl 13-16 Plats: GR, Rum 111 Ledamöter Gymnasienätverket Sammansättning Namn Joakim Östling

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR 051004 Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR Datum: Tisdag 4 oktober Tid: 13.00-16.00 Deltagande: Roy J, Ale, Bo L, Alingsås, Lars O, Torbjörn C och Peter J Göteborg, Jan Ö, Härryda,

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Skolekonomnätverket Göteborg 11 september 2015 Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Tid: Fredag 11:e september 2015, kl 09.00-12.00 Ledamöter Anette Liedström Hjorth, UC, ordförande Kristina Jakobsson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor Gymnasienätverket och gruppen för fristående skolor Göteborg 27 april Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor Tid: Fredag 17 april 2015, kl 09.00-12.00 Plats:

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR 090610 Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: Fredag 24 april Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Lars Olsson, Marianne Möller, Torbjörn Claesson Göteborg, Christer

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 20 augusti, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 1(9) Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 2(9) Vilka är de nyanlända eleverna? (Ur Skolverkets allmänna råd) Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd

Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd GR Utbildning 2007-04-25 Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd Tid: onsdagen den 25 april 2007 kl. 13.30-16.00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, rum 260 Närvarande: Telefon Susanne

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men SFI-elev i Göteborgsregionen Kunskapsdelning Lärande exempel Målgruppens egen röst Studiehandledning på modersmål! För

Läs mer

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen?

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Sammanställning av intern uppföljning av samhällsorienteringen i Göteborgs Stad för vårterminen 2014 Syfte med sammanställningen Detta är en sammanställning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Anteckningar från möte i Introduktionsprogramsgruppen

Anteckningar från möte i Introduktionsprogramsgruppen ANTECKNINGAR Introduktionsprogramsgruppen 2013-02-01 Anteckningar från möte i Introduktionsprogramsgruppen Tid: Fredag 1 februari, kl. 8.30-12.00 Plats: GR, Läromedelsutställningen Deltagare Ann-Charlotte

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Organisation verksamhet målsättning

Organisation verksamhet målsättning C:\DOCUME~1\zworks\LOKALA~1\Temp\XPgrpwise\Språkverkstan på.docx 1 (9) Språkverkstan på En presentation Organisation verksamhet målsättning Reviderad 2013-08-30 Svenska som andraspråk Undervisningen i

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer