Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket"

Transkript

1 Gymnasienätverket Göteborg 10 oktober Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket Tid: Fredag 25 september Plats: NYA GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande Vakant Maria Lissmatz Kristina Bergman Alme Vakant Reinhold Svensson, tf ordförande Ingela Linzie/suppl. Victoria Claesson Egil Gry Christer Hagman Jenny Larsson Stefan Wigren Göran Careborg Carl Nyström Urban Göransson Susanne Krook Helen Petersson Katarina Lindgren Kommun Partille Ale Alingsås Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg, Lindholmen Härryda Kungsbacka Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Öckerö

2 Gäst Sabina Svahn GR Margaretha Allen, Sekreterare GR Ärendelista 1. Höstens mötestider igen 25/9 kl (AU 4/ ) 21/10 kl med fristående gymnasieskolor (AU 8/ ) 9/ inkl jullunch (AU 27/ ) 2. Föregående mötes minnesanteckningar och nya medlemmar i nätverket Helen Peterson hälsades välkommen in i nätverket. 3. Aktuell antagningsstatistik ur ett regionalt perspektiv Sabina S medverkade Årets siffror ur det nya systemet Indra 2 presenterades. Arbetet med det nya systemet har gått enligt plan. I år är det 9493 antagna elever varav 5859 till kommunala gymnasieskolor och 3634 till fristående är GR-elever och 405 från kommuner utanför GR. De elever som inte väljer till gymnasieskolan är väldigt få. 4. Fråga: Kan vi ta reda på vart dessa elever tar vägen inom aktivitetsansvaret? JA. 168 elever som är obehöriga är ej antagna. Det finns 50 behöriga reserver (184 förra året). Fråga: Varför har de inte antagits? Drygt hälften är äldreelever som söker om. De kanske vill prova igen på ett program som de inte kom in på. Det kan också vara elever som har sökt till angränsande kommun utanför GR. Antagligen är de antagna där i stället. Det är en handfull som inte är antagna någonstans. I antagningssystemet kan man se exakt vilka dessa elever är. Tittar man på andelen antagna till sitt förstahandsval så har 82 % blivit antagna på både skola och utbildning. 92 % är antagna på det program som de vill ha i första hand. Lilla Edet har gått från 19 % till 10 % antagna på förstahandsvalet. Det rör sig om väldigt få elever. Bilden för andelen antagna till hemkommun, annan skola och till fristående skola redovisades. Fördelningen är att 1 % färre går till annan kommun och i stället till fristående skola. En förklaring kan vara att kommunerna har dragit ner på sina platser. Mest ökar programmen NA, EK, VO (24 fler) samt BF (25 fler), IB och RL. ES minskar med 116 antagna, SA har 48 färre. TE minskar med 34, RL med 31 stycken. Yrkesprogrammen minskar med 1 % så trenden fortsätter. Många gör insatser för att få fler att söka yrkesprogrammen. De elever som inte har kommit in har ofta höga poäng och har inte säkrat upp med fler är tre val t ex. IMPRO och IMYRK-läget HA, VO, BF och BA är de studievägar som har flest sökande till IMPRO. Några av ungdomarna kommer in via denna väg. 288 elever är antagna till IMPRO, vilket är en höjning från 263. GR kan idag inte se de elever som antas efter reservantagningen. Vi kan inte heller se de som antas på icke sökbara IM.

3 VO, RL, BF och IN har flest antagna på IMYRK gruppbaserad. Här kan det vara mera fokus på jobb än att avsluta studierna. Hur går det då för eleverna efter skolan? Skolverket har på gång en nationell studie om vad ungdomar gör efter gymnasieskolans program. Eventuellt blir GR pilotprojekt för VO och FT. Sabina redovisade också senaste nytt kring utvecklingen av IT-system för elevunderlagsinformation i samband med IKE. När detta system finns framme så ska det gå att följa upp elever i år 2,3,4 osv. Upphandlingen avslutades 20 augusti. Tre väldigt bra anbud kom in. Det finns ett befintligt system på marknaden och GR har ett eget. Tilldelningen tillföll Fujitsu som varit med i utvecklingen av Indra 2. Kvalitet och utförande var väldigt jämna men priset var skillnaden. Det blev en överprövan, vilket verkar vara vanligt i denna värld. GR hade ett riktigt bra frågeunderlag. GR har svarat Förvaltningsdomstolen om ISTs överklagande av en punkt (priset). Tiden skjuts fram något på grund av detta. Vilka uppgifter ska finnas med i systemet? Det är kommunerna och skolorna som vet vad som ska vara med. Det ska finnas en styrgrupp, referensgrupper och hanteras via nätverken innan det går till UC. Vad ska rapporteras och när? Undantagen ska också beskrivas. Gymnasieekonomnätverket är givet som referensnätverk. GRs projektledare får vara med vid varje möte, så att det blir rätt den vägen. Rapporteringen sker från fristående och kommunala skolor. Rapporteringen är viktig. Fråga från Härryda: Hur ser det ut för IM-eleverna? Vilken är kopplingen mellan grundskolan och gymnasieskolan? Finns det något samband? Svar: Det finns en överlämningsansvarig på varje skola. Det går inte att lägga känsliga dokument på webben, men att markera att det finns något kopplat till eleven ska kunna gå. Diskussioner om elevers behov fördes. 5. Beroendekartor var och vilka program går eleverna i GR? Margaretha A redovisade arbetet med beroendekartorna. Totalt 87 bilder har tagits fram för att visa var elever går och på vilket program. I bilderna finns både hemkommuns- och skolkommunsperspektivet. Det går också att se var elever som går på fristående skolor kommer ifrån och vilka program de går. 6. Aktuellt kring naturbruksutbildning i Västra Götalandsregionen Utredning med förslag om nedläggningar. Margaretha A redogjorde för läget kring Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Samtliga 49 kommuner har ett samverkansavtal med VGR om att anordna naturbruksutbildning. Tre skolor föreslås läggas ner: Nuntorp, Dingle och Strömma gymnasierna. GR-kommunerna har inte så många elever på dessa skolor utan fler går antingen inom GR på friskolor eller på Göteborgs August Kobb eller på naturbruksskolor i andra delar av landet. Om skolorna läggs ner redan vid årsskiftet kan det innebära ett inflöde av elever som väljer att komma hem till andra utbildningar. Kommunerna bör ha en viss beredskap för detta om det blir aktuellt.

4 7. Uppdrag från Utbildningschefsnätverket - Vad kan Gymnasienätverket göra för att öka intresset för yrkesutbildning? Förslag till tilläggsuppdrag? Kalle P redogjorde för diskussion som förts i Utbildningschefsnätverket i samband med redovisningen av årets antagning och LPA-nätverkets rapport. Beslut: Gymnasienätverket föreslår att en inventering genomförs av vad kommunerna har gjort och gör för att stimulera intresset för yrkesutbildning. Arbetet bör starta så snart som möjligt och kanske innan förslaget har lämnats till U. Lämpligen fyller LPA-nätverket på med information. Eventuellt kan också syv-nätverket vara delaktigt. Sekreteraren förbereder insamling av underlag. 8. Gymnasiemässan vad planeras? Etiska reglerna. Laget runt om vad varje kommun planerar inför mässan. Informerades om att det finns etiska regler för hur man beter sig på mässan. Dessa bifogas anteckningarna. 9. Undervisningstid och heltidsstudier i gymnasieskolan Göran C sammanfattar Rapport har kommit från Skolverket. Målstyrning och regelstyrning gäller. Det ser motsägelsefullt ut enligt utskickade enkäter. Lektioner ställs in. Får de då den tid de har rätt till? Rektorer skönmålar mera än lärarna. Finns det system för att följa upp att eleverna får sin garanterade tid? Nej. Man har också tittat på hur det ser ut på IM. Runt 23 timmar verkar vara snittet på heltidsstudierna. Planerad undervisningstid anses vara samma som garanterad undervisningstid. Så får det inte vara. Inspel: Alingsås har också tänkt in andra aktiviteter som bryter undervisningen. Skolverket är tydligt med att kvalitet är en sak och omfattning en annan. Tiden i klassrummet är en annan fråga. Undervisning är målstyrd undervisning under ledning av en lärare. Fråga: Är det undervisning om en lärare är sjuk och har tagit fram uppgifter? Utbildning är en annan sak som t ex samlingar i aulan, värdegrundsdagar eller friluftsdagar. Hur kan man säkerställa i schemat att det inte går bort någon tid då? Det vanligaste sättet är att lägga ut en schablonsiffra. Det finns en skillnad mellan ämnena. Matematik får i allmänhet lite mera tid. Historia får minst tid. IM är duktigast på att följa tiden. Man måste nog lägga till lite mera tid i schemat för att få ihop det i slutändan. Poängen är att när eleven går ut så ska den ha fått sina timmar. Det gör vi inte idag. Fråga: Hur dokumenterar man det på individnivå? Vad gör man för att kompensera? Man har t ex buffertdagar och öppna verkstäder för stöd och hjälp. Fråga: När elever är lediga hur gör man då? Det flippade klassrummet hur räknas det? Vi är lika dåliga allihop, men man ser det på ett annat sätt när man har sitt barn på en annan skola. Då syns det att vi slarvar. Lärarna agerar också på eget initiativ. Några exempel:

5 Kungsbacka lägger ut mer tid i schemat ( %) från början. När det har gått en tid, så ser man att man har gjort ett visst antal timmar. Då finns det en buffert och så kan man vara ledig i maj. Det har fungerat bra. Kongahällagymnasiet i Kungälv gjorde så redan år Kurser tog slut i maj. Skolorna slutar vid olika tidpunkter får elever i år ett, två och tre. Göteborg är noga med att hålla sig till antalet timmar som det ska vara. Skolinspektionen tog upp detta redan år Vad är undervisningstid? Är det att stå framför eleverna? Det som är schemabrytande kan vara undervisning om rektor beslutar det. Har vi koll på att allt som bryter schemat betalas tillbaka till eleverna? Det är en ledarskapsfråga. Det drabbar elever olika t ex om lärare är sjuka. 10. Aktuellt gällande Skolinspektionens granskningar och tillsyner av gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommuner som har haft besök delar med sig av erfarenheter. Frågan sköts fram till kommande möte. 11. Aktuellt kring nyanlända till Sverige exempel från Göteborg Ulla Dahlbäck Falk, Utvecklingsledare, Språkintroduktion, Lindholmen med bland annat Slussen Se bifogade bilder. Centrum för språkintroduktion Slussen tar emot nyanlända (dock inte alla, som läget är nu, eftersom det kommer så många), år. Slussen är en mottagningsenhet för nyanlända. Ny elev kommer under en förmiddag tillsammans med vårdnadshavare eller annan kontaktperson för information och test. Info om svenska skolan ges. 60 elever i veckan kommer just nu. Varje dag är 12 elever inbokade. 50% är somalier. Tolkar är på plats. Inför mötet har elev fått blanketter där elev ska fylla i sitt språk, kontaktuppgifter, LMA-kort (identifikationshandling från migrationsverket), vårdnadshavare och ev. andra kontaktpersoner. Elev behöver ta med betyg och verifikation på betygen, om de har betyg. En mindre test görs för att se om elev kan skriva något på svenska och även lite på engelska. De får även skriva på sitt eget modersmål - kan man inte forma bokstäver på sitt eget modersmål, så kan det finnas andra svårigheter hos eleven som är viktiga att ta med i bedömningen. Samtal om minuter förs med tolk, de får bl a läsa på sitt modersmål samt även läsa på engelska, om de läst engelska. Ett litet matematiktest görs. De kontrollerar också om man kan alla världsdelarna. Materialet sammanställs därefter. Många som kommer till Slussen saknar vidare skolbakgrund. Detta har varierat över åren. Syrier som kom för några år sedan hade mycket god skolbakgrund, medan somalierna och afghanerna som kommer generellt sett har mycket mindre skolbakgrund. De har också haft lång flyktväg. Stora Holm startar upp mottagarskola, eftersom det är fullt på övriga skolor. Slussen tar bara emot helt nya elever. Till nya räknas även de som kommer från andra delar av Sverige och som inte är nya i Sverige men nya i Göteborg. De får kontakt med Slussen genom att anhörig tar kontakt eller genom att boendet tar kontakt. Det är olika hur man hittar dit. Eleverna delas upp i tre takter.

6 Takt 1: liten/ingen skolbakgrund, upp till 2 år på skolan, ca 12 elever Takt 2: ca 3-6 års skolbakgrund, ca 1 år på skola, upp till 16 elever Takt 3: mer än 6 års, ca 1 år på skola, upp till 19 elever TISUS: gymnasiestudier från hemlandet, ca 1 år innan universitetet. Efter Takt 1-3 läser flertalet språkintroduktion på någon av Göteborgs 6 mottagningsskolor. Det är i dagsläget 2150 elever som läser Språkintroduktion inom Göteborg. Det finns ingen statistik i Göteborg om hur det går för eleverna. Kungälv, Stefan Wigren: Erfarenheten säger att många hinner bli för gamla för gymnasieskolan innan de kan börja. Kungsbacka, Jenny Larsson Vi behöver samarbeta mer med SFI för dessa ungdomar. Elevhälsa: Två kuratorer, två skolsköterskor, två specialpedagoger, syv på heltid på skolan. Det behövs skolsköterskor för bl a vaccination. Grundskoleämnen som läses: Svenska som andraspråk Matematik Idrott och hälsa Bild Engelska (för många men inte för alla eftersom det kan vara svårt att ta till sig två nya språk, om man inte läst så mycket engelska innan) Studiehandledning på modersmålet Egil Gry frågar varför man valt just Idrott och hälsa samt bild med tanke på att målgruppen enligt rapport upplever svårigheter med just idrott och hälsa samt att bild är ett ämne som sällan ges i andra länder. Svar: eleverna behöver röra på sig för att bättre klara övrig undervisning, därav valet av idrott. Många ensamkommande är killar och därmed finns en risk för att det blir mycket idrott anpassat för den stora gruppen. Varför bild? Det är mycket bildhantering i kursplanen för Svenska som andraspråk, så det är bra att ha med sig. Vissa elever får ett eller flera betyg under första året. Göteborg börjar sprida ut elever på andra skolor p g a lokalbehovet. De stora språkgrupperna (tjänst): Somaliska (100%) Tigrinja (60%) Arabiska, (turkiska) (50%) Dari (40%) Det finns elever som kan få sitt första betyg i moderna språk, eftersom man kan läsa sitt modersmål som det. Pedagogik

7 Skolan har inte haft digitala verktyg till alla elever tidigare, men nu finns det. Man använder ipads i stor utsträckning, eftersom det finns många bra språkappar. Utmaningen är vem som har ansvaret för tekniken. Man har hemklassrum, fritidsledare och café och undviker håltimmar. Resonerades om boende: Somalierna är ofta anhöriginvandrare och det är därför de har kommit till Göteborg. Då bor man hos anhöriga. Övriga nyanlända har olika boenden, bl a är det många boende i Lillhagsparken. Arbetssätt Om kursinnehållet i Språkintroduktion 1. Man går i 5 nivåer. De som är snabba läser en kurs på 7 veckor. De som läst länge behöver i princip bara lära sig att översätta sina kunskaper till svenska, medan de elever som inte har med sig skola både måste lära sig svenska och få kunskap i övriga ämnen. De som går på takt 3 läser ett specifikt SO-ämne; historia eller samhällskunskap. Det finns en del elever som även får betyg i det. Ämnena lämpar sig bra eftersom de även inkluderar svenska. Skolans utmaningar Varje elevs språk- och kunskapsutveckling sker inom kortast möjliga tid så att eleven kan gå vidare. Utmaningar med: Migrationsrelaterad stress Skolbakgrund, generellt kortare Asylsökande Ensamkommande Stor tillströmning av elever Eleverna har en oro för att inte få uppehållstillstånd. När man väl fått uppehållstillstånd så blir det också en stress att man själv nu får stanna medan anhöriga är kvar i hemlandet. Verktyg för validering av kunskap i de ämnen eleven läst utomlands finns inte. Man bör vara försiktig när man gör test - vad tyder resultatet på? Reinhold framhöll erfarenhet av att det ofta ger en positiv effekt att ta in denna kategori elever på gymnasieskola. Ulla instämmer i att det generellt är en tacksam elevgrupp där många elever är mycket studiemotiverade. Resonerades om att förhållningssättet lärare-elev kan skilja sig i Sverige gentemot hur eleven haft det i hemlandet. Det kan exv. handla om att elev är ovan att tänka själv och reflektera. Slussen har alltid uppföljande samtal med eleven efter 7 veckor. Där följer man upp hur elev tycker att det har går och samtalar om detta. Slussen tar emot studiebesök. Förslag om att samordna ev. studiebesök för GR rektorer. Ulla D F återkommer till sekreteraren om det finns behov av detta.

8 Mål: Att varje elevs språk- och kunskapsutveckling sker inom kortast möjliga tid så att eleven kan gå vidare inom skolsystemet. Det är viktigt att de mindre kommunerna får ta del av detta arbete. Eleverna kommer ut i många gymnasieskolor och då måste lärarna använda sig av ett språkintegrerande arbetssätt. Sabina Fråga: Hur värderar man deras betyg och kunskaper? Ett betyg i Iran väger mera än ett betyg i Sverige. Det finns en lucka i att validera. Antagningen ska översätta betygen. Hur gör man? Ibland kan eleverna validera kunskaper så att de kan få ett betyg. Kineserna kan få betyg på matematik på gymnasienivå redan innan de kommer dit. Finns det kunskapstest på modersmålen? Hur läser eleven? Det kan finnas läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivtester finns på arabiska och somaliska. Men det kan vara så att man använder tester för lägre nivåer. Då får man vara tydlig med att man får vara försiktig med resultatet. Det kan finnas en rädsla för att undervisa i språkintroduktionsklasser, men det går väldigt bra och blir en positiv upplevelse. Det kan däremot komma effekter senare när eleverna har fått uppehållstillstånd. Efter varje sjuveckorsperiod har man en utvärdering. Att försöka göra självreflektioner är svårt och det kan bli svårt för dem att lära sig på ett svenskt sätt. I diktaturer handlar det om att kopiera. Bilderna som visades läggs som bilaga. 12. Läget gällande förstelärare Frågan skjuts till nästa möte. Inbjudan, anteckningar och övrigt material från Gymnasienätverkets och Gruppen för fristående gymnasieskolors möten återfinns på GR Utbildnings webbsida /Margaretha Allen Sekreterare

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket 1 juli Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 8 juni 8.30-11.30 Plats: Konferensanläggningen At work, Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 10 mars Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Torsdag 26 februari, 13.00-16.00 Plats: At Work i Gårda Ledamöter Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof

Läs mer

Center för språkintroduktion. Lindholmen Göteborg

Center för språkintroduktion. Lindholmen Göteborg Center för språkintroduktion Lindholmen Göteborg SPRÅKINTRODUKTION För nyanlända ungdomar mellan 16-20 år Utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket Målet att gå vidare till fortsatta studier i gymnasieskolan

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 MISSIV 2014-06-13 ÄRENDE 1 Till Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 16 december 2013 28 januari 2014 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 16 december 11.30-16.00 Plats: Hotell Tidblom, Olskroksgatan 23 Göteborg Ledamöter Gymnasienätverket

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 25 maj 2016 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Onsdag 25 maj, kl. 9.00-12.15 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2016-09-02 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 2 september 2016, klockan 13.00-15.40 Plats: Gala 1, Sankt Jörgen Park Deltagare Tomas Berndtsson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket och delvis med Vuxenutbildningsnätverket

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket och delvis med Vuxenutbildningsnätverket Gymnasienätverket Göteborg 2 februari 2016 Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket och delvis med Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 27 januari, kl. 9.00-11.00 för Gymnasienätverket, 11.00-12.30

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Introduktionsprogramsgruppen Gymnasieantagningen 2016-09-29 Kartläggning av

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Reservantagningen 2016

Reservantagningen 2016 Reservantagningen 2016 Antagna nationella program Totalt antal 9 813 (9 435) 6 029 kommunala 3 784 fristående 78% är antagna på sitt 1:a-handsval (82%) Skolor Platser nationella program 25 kommunala 42

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Upplägg Asylsökande barn äldre än tidigare Faktorer som påverkar elevernas skolgång direkt/indirekt SKL:s arbete med frågor som rör nyanlända elever

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Snabbkartläggning/Underlag för vidare arbete Göteborg 9 oktober 2015 Nyanlända barn/elever - Kartläggning av behovet inom kommunernas utbildningssektorer/utbildningsförvaltningar (förskola-vuxenutbildning)

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 7 februari 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen i Härryda, Långenäsvägen 5 (Mölnlycke Centrum) Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR 090310 Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: Torsdag 19 februari Tid: 8.30-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, lokal 377 Närvarande: Raymond Vaske Stenungsund, Margaretha Allen GR, Göran Careborg

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor (FRIST)

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor (FRIST) ANTECKNINGAR Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor (FRIST) 2017-03-31 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor (FRIST) Tid: fredag 31 mars

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2014-02-21 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 21 februari 2014, klockan 08.30-14.30 Plats: GR, Rum Tistlarna (255) Deltagare Christina Thomsen,

Läs mer

Anteckningar från möte i Särskolenätverket

Anteckningar från möte i Särskolenätverket Särskolenätverket Göteborg 4 mars Anteckningar från möte i Särskolenätverket Tid: onsdag 18 februari 2015, kl 09.00-12.00 med kategoriträff 13.00-14.00. Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5B, Göteborg.

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 091026 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom sregionen Datum: Tisdag 20 oktober Tid: 8.30-12.00 Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Marianne Möller, Torbjörn

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen Nyanlända i Piteå 20160411 Alla vägar bär till Piteå Karta här Antal 140 Antal nyanlända elever i grundskolan 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 EU medborgare Anknytning Kommunplacerade EKB Egen invandring

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun Utbildning av nyanlända elever - organisation i Nordmalings kommun 2010 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Nordmalings kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik 1 (6) 2014-12-22 Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Kommentar till regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Definition och målgrupper Begreppet

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR)

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR) Välkommen till i Göteborgsregionen (GR) sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionens 13 kommuner. 2013 hanterades ca 12 400 sökande i antagningssystemet

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR GR Utbildning 040217 Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: tisdag 17 februari, 2004 Tid: kl. 13.00-16.15 Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2, rum 264 Närvarande: Björn Sandmark

Läs mer

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering.

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering. KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningschefsgruppen 2011-05-13 Till Utbildningschefsgruppen Förslag till Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar 2011-07-01-2013-06-30 med prislista och rutiner för praktisk

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredag 5 mars 2010, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson, Öckerö (för &

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Minnesanteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket sregionens kommunalförbund LPA-nätverket 25 oktober 2015 Minnesanteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Måndag 12 oktober 13-16 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Ledamöter Staffan

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 4 oktober Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Kl. 9.00 till 12.00 15 september Plats: Helsingborg, Marina Plaza Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson,

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 dec, 2004, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason, Lerum

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Anteckningar från möte med Introduktionsprogramsgruppen

Anteckningar från möte med Introduktionsprogramsgruppen ANTECKNINGAR Introduktionsprogramsgruppen 2014-09-19 Anteckningar från möte med Introduktionsprogramsgruppen Tid: Fredag 19 september 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: Atwork, lokal Diana Deltog Stefan Segerqvist,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR 090601 Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka den garanterade undervisningstiden i Göteborgsregionens gymnasieskolor. Meningen har varit att

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Bryssel 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

SYV-dag 13 oktober Antagning Fyrbodal

SYV-dag 13 oktober Antagning Fyrbodal SYV-dag 13 oktober 2016 Antagning Fyrbodal Hållpunkter Avslutat antagningsår Enkät Kommande antagningsår Viktiga saker Kommande utbildningar Frågor www.soktillgymnasiet.se Årets antagning i siffror Totalt

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

Invandringen - en utmaning för skolväsendet

Invandringen - en utmaning för skolväsendet Invandringen - en utmaning för skolväsendet En beskrivning utifrån statistiken Växjö 2 december 2015 INNEHÅLL - Vem är nyanländ? - Den aktuella situationen - Bestämmelser - Uppföljning Vem är nyanländ?

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 20.4 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Regeringens förslag: För behörighet till ett yrkesprogram ska det krävas godkända betyg i svenska, engelska,

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer