Tema: Anabola steroider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Anabola steroider"

Transkript

1 SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2011 Tema: Anabola steroider Nya narkotikaklassningar och nya droger under bevakning av FHI Hur skall sakkunniga anlitas i domstolar i framtiden? KRIS har genomskådat Subutex-programmen Sambandsmannakontor läggs ner inom EU

2 MilJöMÄrkt Åkessons tryckeri SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN * Entheogen av grekiska en = inom, theos = gud, och latinets genesis = skapande. Entheogen betyder i fråga om droger en förmåga att skapa en känsla av att vara uppfylld av en gud eller av gudomliga krafter. Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Mika Jörnelius CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Christoffer Bohman (CB) Gunnar Hermansson (GH) Jonas Hartelius (JH) Lennart Karlsson (LK) Jessica Vikberg (JV) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Webb: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: MEDLEMSKAP 150 KR PER ÅR Ansökan om medlemskap inges till styrelsen Svenska Narkotikapolisföreningen; Box 429, Göteborg Tel: Ansökan via hemsidan Postgiro SNPF ADRESSÄNDRING: Via eller e-posta till MANUSSTOPP: 5 november Utgivning v.51, Skicka in bidrag och bilder i god tid före manusstopp till OMSLAGET: En bild som får tala för sig själv på temat anabola steroider. Foto: Damir Spanic, Istockphoto PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon ISSN /11 Årgång 24 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Info från styrelsen... 3 Redaktörens spalt... 3 Tema: Anabola steroider Anabola androgens steroider ett högaktuellt drogproblem... 6 Anabola steroider byggde upp en norsk massmördare... 7 Ökad dödlighet för AAS-missbrukare Första polisinsatsen mot AAS på gym i Stockholm Preventivt arbete i gym-världen Stor AAS-utredning i liten polismyndighet Nätverket mot anabola androgena steroider Operation Liquid Dopningsmålet som var störst i allt AAS-missbruk har pågått i mer än 50 år Förverka sprutor? Sambandsmannakontor läggs ner inom EU Spicelandet.se en guldgruva med tragiskt slut Hur skall man bemöta argument för fri narkotika? Rättsrutan Info från SKL Notiser: Världen runt Landet runt Hur skall sakkunniga anlitas i domstolar i framtiden? Nya narkotikaklassningar och nya droger under bevakning av FHI KRIS har genomskådat Subutex-programmen Missbrukare på Plattan om Subutex-programmen. De läcker som såll! Internationell rapport med legaliseringskrav DEA med fokus på pengarna Boktips Krysslösning 2-11 samt Stipendierutan Kryss Förverka sprutor? TEXT OCH FOTO: CHRISTOFFER BOHMAN Operativa poliser kommer ofta i kontakt med sprutor och andra redskap i det offensiva arbete mot narkotika. Det är förenat med vissa svårigheter som jag nu kommer belysa. Dels har vi problematiken med förverkandelagarna och hur vi rent operativt ska förfara då vi hittar på sprutor. Sen har vi den politiska biten som i allra högsta grad har smygigt sig in på detta område och som påverkar vårt arbete. Ska vi förverka sprutor som brukarna får ut legalt? Sverige har sedan en tid tillbaka sprututbytesprogram och dessa kommer att bli fler och jag saknar styrning från högre ort hur vi ska agera. Ej att förglömma risken för oss poliser att göra oss illa på dem. 36 kap. 3 Förverkande får även i annat fall än som skicka in den. Om man måste skicka in riskmaterial, Att byta sprutan straff på reskapen än själva bruket. Enligt Förordning avses i 2 beslutas i fråga om föremål så måste vi klart och tydligt dokumentera att det är just Sprututbytesprogrammen och dess harm reduction - (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler är det dock ett brott att sälja sprutor 3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid nålen. Det gäller även föremål som kommit i kontakt den sortens beslag. Vi ska dock aldrig skicka in själva politiska innebörd är en het potatis i Sverige. Jag kommer inte lägga mina personliga åsikter om systemet utan att vara berättigad till det. Den som uppsåtligen brott som innefattar skada på egendom och som har med t.ex. smittade verktyg. Exempel på detta är de utan konstaterar endast att de är här för att stanna eller av oaktsamhet bryter mot detta dömes till böter påträffats under omständigheter som gav uppenbar tussar som brukarna använder som filter som vi ofta och fler är på väg att öppna. Dessa sprututbytesprogram finns i nuläget i bla. Malmö, Lund, Helsingborg, Det är också ett brott att införa sprutor i landet användning. Lag (1989:136). vetskap om att den misstänkte har sjukdomar så måste eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst ett år anledning att befara att de skulle komma till sådan hittar i redlinepåsar. När vi skickar in dessa och har Karlskrona samt i Stockholm. I Stockholm är det en (utan läkares tillåtelse) och straffet för det återfinns i det framgå med texten riskmaterial. Det kan vara brukarförening som på eget initiativ öppnat en lokal Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Oavsett vilken lagstiftning vi använder oss av så skall bra att veta att SKL analyserar ej rikmaterial om det dit brukare kan komma och byta sprutor och ligger således inte under landstinget som i övriga fall. andra redskap, kan de dock fungera som stödbevisning Även om det inte är ett brott att inneha sprutor och vi dokumentera förverkandet i polisens formulärportal finns andra narkotiska beslag i ärendet. och på blankett Beslut om förverkande enligt lagen Stockholms Brukarförening, som de heter, har polisanmält sig själva för att få klarhet i om de får agera Skydda oss mm vid en domstol eller vara föremål för förverkande. (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande på detta sätt och som det ser ut i nuläget så verkar de Narkotikastrafflagen Anledningar till att förverka sprutor kan vara brukarens unga ålder, risk för skada på annan med mera, Många nya poliser använder ofta skinnhandskar vi få fortsätta. Flera källor beskriver en nedgång i smittospridning bland narkomaner i de områden som dessa Fjärde stycket 6 avivisitering för att skydda sig. Problemet är att men vi ska ha i åtanke att om vi tar sprutan ifrån dem våra handskar inte skyddar alls. Tvärtom så är de en program startad. I nuläget finns det dock inga utvärderingar gjorda på något av dessa utbytesprogram. användas för insprutning i människokroppen, eller Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan så finns möjligheten att de tvingas använda smutsiga risk då de hämmar känseln i fingrarna och om man verktyg och riskera sjukdomar. Dessa verktyg är självklart eftertraktade på narkotikamarknaden och en skulle stöta på en nål så skulle man troligtvis bara Hur bemöta? Lund rapporterar att de har mellan 5-10 personer som andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för trycka hårdare och kan på det sättet få nålen i sig. I Sverige har vi inte haft särskilt mycket av legaliseringsdebatt på mycket länge. På debattsajten Newsmill dagligen kommer och byter sprutor. missbruk av eller annan befattning med narkotika, Hur hos skall spruta kostar man ca 300 kronor på bemöta den svarta marknaden. Sjukvårdsinrättningar har ofta gummihandskar som någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett Prisskillnader finns självklart beroende på vart man är lite tjockare än de som vi brukar ha i arresterna. En publicerades dock i november 2010 en artikel på temat utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse bor i Sverige men kostar alltså mer än vad snittpriset idé kan vara att förse sig med några sådana när man Kommer steroidmissbrukare ha tillgång en mänsklig rättighet att få nyttja cannabis. Ett ökat med narkotika som har varit föremål för brott enligt på 1 gram amfetamin är. har vägarna förbi. Har man gummihandskar på sig vid till rena sprutor? denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, argument förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. risken att missa ett beslag minskar. för fri narkotika? inflytande från den kontinentaleuropeiska debatten avvisiteringar känner man om man stöter på något och kan också föra med sig att frågan kommer upp på den Uppgifter från norra England gör gällande att de flesta politiska dagordningen. av deras klienter på sprututbytesprogrammen är steroidmissbrukare. Då jag samtalade med de svenska Bevis Som det ser ut nu så är det upp till oss själva att I Sverige har det från senare delen av 1960-talet rått Enligt 6 paragrafen NSL så måste det alltså finnas ett Som skrivits tidigare så måste vi tillhandahålla åklagarna bevis som styrker brottet. I fallet med eget bruk att kolla om man bor ett område med utbytesprogram hitta ett syfte med förverkandet. Det är också viktigt stor samstämmighet mot legalisering av cannabis eller utbytesprogrammen så ser de inte den problematiken brott i grunden för att kunna förverka en spruta. Det andra narkotika. Men det gör att beredskapen är svag än. I Lund har de en klient medan de övriga inte har står även skall förklaras förverkade! Detta skall kan Debatten är fri, så men är det vissa själva grundläggande intaget som är kriminaliserat, omständigheter inte tillståndet de försätter sig i och ruset. En spruta är således förändring som skett med att brukare nu får sprutorna måste och beaktas. om det finns lokala riktlinjer. Med tanke på den för att hantera exempelvis en samordnad legaliseringskampanj inom EU. någon. De säger dock att steroidmissbrukare är välkomna in för att få byta sina sprutor. nog diskuteras, då jag inte anser att det är ett måste i alla situationer. ett bra bevis som styrker uppsåtet till intaget. Sen är legalt så skulle jag uppskatta att man från högre ort Med ett ökande missbruk av droger med s.k. entheogena* egenskaper kan vi räkna med att det kommer att Om man hittar verktyg sprutor och kanyler - på en frågan om det verkligen är nödvändigt att ta den i gav oss operativa poliser vägledning i hur vi ska ställa person som inte är misstänkt för något brott och finner beslag. Det räcker oftast att man dokumenterar den i oss till sprutorna vi hittar. Vi har alltså lagar som förbjuder försäljning av sprutor och lagstiftning som bli vanligare med religiösa och filosofiska argument för Lagstiftning det av vikt att förverka dessa, så kan man använda sig fritexten eller med en bild. SKL är inte överförtjusta i Till skillnad från andra länders juridik så är det inget av BrB 36:3 tredje stycket verige har genom anslutningen att få sprutor till skickade Förenta till sig och att vara vi bör narkotikamissbrukare således undvika detta. Hittar (1961, man 1971 en spruta är innehållande inte kända. narkotika Det viktiga är ändå att genomförs konventionen legala inte kanska indiankyrkan (American Native Church) och menar till att att vara vi skall narkoman rätten till rus. Man kommer att peka på att ameri- förverka sprutor vid påträffande men brott att inneha redskap som är förknippat med narkotikahantering. I USA har de flesta delstater hårdare och 1988) förbundit sig att så begränsa kan man användningen spruta ut innehållet fastställer i tex. en någon urinburk fristad och kring agera privat på fältet? konsumtion av en del sydamerikanska kulturer tillåts använda droger SNationernas narkotikakonventioner utbytesprogram. Hur skall vi av internationellt reglerade narkotika till medicinska narkotika. för religiöst bruk. och vetenskapliga syften. Bland dessa medel finns cannabis. hävda en rätt till rus. Den viktigaste var den ameri- Juridiska 35 argument kan markera att narkotikakon- De senaste 50 åren har dock många debattörer sökt Motargumentet kan vara av flera slag. 34 Samtidigt förekommer bl.a. på internet och i den kanske psykologen Timothy Leary ( ). I en trollen är en del i folkrätten och därmed har samma internationella debatten regelbundet krav på legalisering av cannabis eller andra narkotika. Sådana förslag kritik mot sin tids mycket stränga amerikanska narkoheter. serie böcker, föreläsningar och rättsfall drev han hård tyngd som exempelvis skyddet för mänskliga rättig- syftar till att släppa handeln fri, så att det skulle vara tikakontroll men även aktiv propaganda för en psykedelisk filosofi. Dess centrala tanke var att människan samhälle inte kan tillåta skick som slår ut människor, Samhällspolitiska argument kan vara att ett modernt lagligt för envar (åtminstone för vuxna) att köpa och konsumera vissa eller möjligen alla narkotika som privata rusmedel. Filosofin framställdes som en ny religion, men dess o.s.v. borde använda droger för att vidga sitt medvetande. undergräver deras förmåga att leva ett självständigt liv Den svenska yttrandefriheten är mycket vid och tillåter framförande av udda åsikter, t.ex. propagerande aldrig stöd i amerikanska domstolar. medicinskt bruk av narkotika och liknande droger krav på att få använda narkotika som sakrament vann Medicinska argument kan fästa vikt vid att icke- för dödsstraff. Det är också tillåtet att argumentera för Idag kvarstår inte mycket av psykedelika-filosofin. leder till beroendeproblem, psykiska störningar m.m., fri narkotika. Argumenten varierar från att cannabis är En rad religiösa ledare har också uttalat sig mot användandet av droger eller andra mekaniska medel som särskilt angeläget att peka på att cannabis, som på som är till skada för individ och samhälle. Här är det ofarligt till att narkotikakontrollen gör mer skada än nytta. falska vägar till religiösa upplevelser talet i vida kretsar beskrevs som mer eller mindre ofarligt, visat sig orsaka djupgripande personlighetsförändringar. Dessa kan ödelägga missbrukarens mentala och sociala förmåga. Rätt till rus? Nya juridiska doktriner utvecklas av och till i ett försök att skapa systematik, men även för att ge ökad missbruk utgör ett risktagande som ligger vida utanför Försäkringsargument kan fokusera på att narkotika- tyngd åt vissa politiska krav. Så har varit fallet med det som är acceptabelt för att täckas av försäkringar. bl.a. mänskliga rättigheter och miljöskydd. Eftersom det offentliga försäkringssystemet med bl.a. Narkotikakontrollen är en del av folkrätten och solidarisk finansiering av sjukvård, rehabilitering och bygger på Förenta Nationernas konventioner. Dessa försörjningsproblem modellerats efter det privata, så går tillbaka till en hundraårig doktrin att hanteringen innebär missbruk att missbrukaren skjuter över sina av narkotika skall begränsas till medicinska och vetenskapliga syften. Det betyder dock inte att vilka metoder samhällsekonomiskt ohållbart. riskkostnader på kollektivet. I det långa loppet blir det som helst är tillåtna för att bekämpa brott mot narkotikakontrollen. Ett av de viktigaste regelverken för att avgränsa tillåtna metoder för brottsbekämpning är Europarådets Till hjälp för medarbetare som arbetar med information Hjälp konvention om mänskliga rättigheter (1950 och till allmänheten har amerikanska federala narkotikapolisen (DEA) sammanställt en detaljerad handledning, senare). Den förbjuder bl.a. dödsstraff och tortyr. Europarådets domstol har också satt vissa gränser för Speaking out Against Drug Legalization (2010). Den brottsprovokation. innehåller allt från en genomgång av vanliga myter om Viktigare är dock att Europarådets konvention tillåter administrativa frihetsberövanden för en individ som problemen med medicinsk marijuana. narkotikakontroll till en redovisning av fakta, t.ex. om ej är misstänkt eller dömd för brott ifall det är fråga År 1991 publicerade Rikspolisstyrelsen, Svenska Carnegie Institutet och SvenskaNarkotikapolisföreningen om en narkoman (drug addict) eller en alkoholist, en Välorganiserade krav på frisläppande ( legalisering ) av cannabis ( pot ) och andra narkotika har periodvis förekommit en skrift, Narkotika Lagar Fakta Argument, med en psykiskt sjuk person eller en lösdrivare (art. 5.1.e). De exakta gränserna när en människa övergår från sedan mitten av 1960-talet. Foto: JH. kort översikt av vanliga narkotika och gällande lagar Sidan Bilden visar två olika typer av sprutor. Den större som oftast används vid injicering av amfetamin och den smalare för heroin. Sidan Den amerikanske psykologen Timothy Leary argumenterade för användande av LSD, psilocybin och andra narkotika som medel för att undersöka det mänskliga sinnet. I boken Politics of Ecstasy (1970) anklagade han den amerikanska regeringen för att inskränka människors rätt att med drogers hjälp skapa nya medvetanden. samt en översikt av narkotikakontrollens betydelse. De vanligaste argumenten för legalisering bemöttes också. Skriften utkom i tre upplagor med sammanlagt exemplar och även i en engelsk utgåva. Narkotikakontrollens grund Visst har människor rätt att argumentera för fri narkotika. Men det finns en rad hårda fakta från FN-konventioner till skaderapporter som alla måste ta hänsyn till. Narkotikakontrollen grundas på en lång och dyrköpt erfarenhet av att narkotika skadar människor och samhällen. Det är just på den erfarenheten som vi bör bygga vårt försvar för narkotikakontrollen. Jonas Hartelius 46 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN svenska narkotikapolisföreningen licensnummer

3 Ledaren den kriminalpolitiska debatten framförs ofta argumentet att det inte hjälper med att stifta lagar för att I få en positiv förändring till stånd. Man kan inte bli mer överbevisad om att det tankesättet är helt fel när man ser effekterna av den nya Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruksubstanser. Lagen trädde i kraft den 1 april i år och inom en vecka hade den största distributören av nätdroger, Smartbar, fått besök av Skatteverket och Polisen i Västra Götaland. Lagret kunde tas i beslag för förstörande och Smartbar meddelade på Internet att man tackade för sig och man såg ingen möjlighet till fortsatt verksamhet inom drogområdet. Att en av de största kranarna för oansvarig försäljning av missbrukspreparat till unga försvann i ett svep och att de stod där utan sitt lager och med leverantörsskulder, måste betraktas som en fullträff för lagstiftaren. Nu återstår det att se vad Skatteverket kan finna i sin genomlysning. Narkotikafrågan kommer nu och då på agendan i media och gärna ytterst slarvigt belyst i en del debattprogram i televisionen. I dessa sammanhang ges alltför sällan sakligheten en rimlig chans. Det blir märkliga tillställningar av en slags polsk riksdagskaraktär där högljudda ur sitt samanhang lösryckta ogrundade påståenden haglar i luften. Nu är det en ny grupp, bloggarna, som blivit proffstyckarna och det är tämligen pinsamt att få lyssna när de med sin mediaexhibitionism släpps fram i fokus som representanter för ett slags nytänk bland unga människor. Det blir gärna en kamp om att vara så ovanlig som möjligt för att nå kamerans och mikrofonens gunst. Det finns skäl att grunna över vad de egentligen är ute efter, att sakfrågan tas seriöst eller att det är främst egen uppmärksamhet som söks. Tyvärr ger alltför sällan programledarna ett intryck av att vara pålästa eller tillräckligt förberedda på ämnet narkotika för att ställa de relevanta frågorna och ha förmågan styra upp situationerna. I stället för debatt blir det mest pajaskonster för att höja underhållningsvärdet, vilket är synd för det finns alltid de som borde få ägna en stunds koncentration och eftertanke när en så viktig och omfattande problematik som den om droger diskuteras. Förr vann argumenten från drängstugan sällan gehör och den här moderna varianten förtjänar samma uppmärksamhet. Nu är det inte enbart i debattprogrammen det jönsas kring narkotikafrågan. I flera av underhållningsprogrammen kan man höra kändisars raljerande och kommenterande där det underförstått framgår att, som det gärna omnämns, gräs och linor är en accepterat ingrediens i ett flärdfullt liv bland de som vill ligga på topp. Det är helt onödigt och obetänksamt att de som är nöjesprofiler, och därmed oundvikligen förebilder, förhärligar det som blivit så tragiskt öde för andra. Clean your act, som det sägs i de större nöjessammanhangen. Mest höjer man ändå på ögonbrynen åt de, en professor och en tidigare rikskriminalpolischef, som är ett slags polisexperter i tv. Det blir så uppenbart att narkotikaområdet aldrig kan ha varit deras professionella bollplan på det sätt de ofta hamnar i patetiska offsider eller måste få domsluten mot sig när det kommer till deras tafatta kommentarer om narkotikabekämpning. Man kanske kan påminna om att självmål räknas. Det kom tidigt fram att den norske massmördaren Anders Breivik hade drogerna till hjälp för att kunna genomföra sina fasansfulla planer. Utan att på något sätt förminska andra incitament för hans ofattbara grymheter måste hans drogbeteende lyftas fram tydligare i analyserna efter dådet. Det finns allt för ofta en tydlig koppling mellan de mest bestialiska våldsbrotten och bruket av narkotika och dopingpreparat. Att Breivik skulle stålsätta sig med ett intag av en speciell blandning av preparat ingick som mycket annat i planeringen. Klarar en människa att utföra det Breivik gjorde utan att först försätta sig i det känslokalla blockerade tillstånd som den nämnda blandningen skapar? Det inträffade måste leda till analyser och diskussioner om det gemensamma ansvaret att bättre separera och kontrollera vissa kemikalier från den det absolut inte är menat för. n Anders Stolpe Vice ordförande i SNPF 2 svenska narkotikapolisföreningen

4 Info från styrelsen Kommande utbildningar Halvdagsutbildning i Kristianstad i samarbete med Kristianstads kommun. Seminariet blev fullbokat (150 platser) i slutet av augusti Norrlandsseminariet i Östersund Utbildningskonferensen i Göteborg. Den halvdagsutbildning som var planerad i Gävle under tidig höst har vi nödgats skjuta på framtiden. Aktuell info om seminarierna presenteras på hemsidan Medlemsantalet stiger Medlemmar kommer och medlemmar går. Ökningen är dock större än avgången och den aktuella medlemssiffran per den 1 september var Det lönar sig att vara medlem i SNPF. Tipsa om föreläsningar Styrelsen hade som vanligt höstens första sammanträde i början av september. Då bollades ett antal förslag till föreläsningar på utbildningskonferensen i maj nästa år. Ni är fortfarande välkomna att lämna förslag på föreläsare/föreläsningar. Programmet spikas först i december Karlstad 2013 Enligt vår planering är vi tillbaka i Karlstad april 2013 för den stora utbildningskonferensen. Senast det begav sig var Sedan dess är konferensanläggningen Karlstad CCC helt nybyggd och betydligt större. Missa inte detta. Karlstad CCC Redaktörens spalt Vi har ju haft några artiklar om anabola steroider i tidningen genom åren, men aldrig ett temanummer om AAS. Nu är tiden mogen. Under senare åren har missbruket och den illegala handeln med anabola steroider och andra dopningsmedel ökat i samhället och fått en plats på många agendor. Regeringen har i sitt ANDT-program mot drogmissbruk lagt till D för dopning och det ger återverkningar i myndigheterna. Polisen gör satsningar mot gym och driver stora förundersökningar. Straffet för grovt dopningsbrott har nyligen höjts, vilket bidrar till ökad motivation i rättsväsendet. Internethandeln med AAS-preparat är omfattande och lukrativ liksom handeln med nya nätdroger som dyker upp som lagliga droger. När de efterhand blir klassade som narkotika, fortsätter ofta handeln eftersom förtjänsterna är så pass goda. Ett exempel är spicelandet.se som sålde den narkotikaklassade cannabinoiden JWH-018. När den person från Göteborg som ensam skötte verksamheten åkte fast, blev fängelsestraffet mycket längre än han kunnat tänka sig, något han tyvärr inte kunde leva med. Apropå JWH-preparat. Jag blev för några veckor sedan uppringd av en man som sa att han hittat mitt nummer på nätet och nu undrade han om jag sålde JWH. Jag blev naturligtvis misstänksam. Var detta ett skämt? Jag svarade att jag inte säljer JWH längre. Mannen nöjde sig med detta svar och skickade efter ett par minuter ett SMS med frågan: Du vet möjligtvis inte var man kan fixa det? Till sist. Skicka gärna in egna bidrag till tidningen. Det finns mycket att berätta. gunnar hermansson svenska narkotikapolisföreningen

5 Anabola androgena steroider ett högaktuellt drogproblem Steroidmissbruk är till största delen ett injektionsmissbruk, ofta kombinerat med narkotikaklassade läkemedel och illegala droger. Anabola androgena steroider, AAS, är syntetiska kopior av det manliga könshormonet testosteron. Testosteron har två viktiga kroppsliga egenskaper. Den anabola effekten stimulerar muskeluppbyggnad och stärker skelettet. De androgena egenskaperna utvecklar mannens könskaraktär, särskilt under puberteten då pojkar blir män. Forskare har sedan 1930-talet gjort ansträngningar för att framställa testosteronvarianter med enbart anabola effekter - anabola steroider - för att användas som uppbyggande läkemedel inom sjukvården, men ännu har inget laboratorium lyckats med detta. Testosteronets androgena effekter följer alltid med i mer eller mindre varierande grad och vid all användning av anabola steroider riskerar man att drabbas av en mängd mer eller mindre allvarliga oönskade androgena effekter. Det gäller också vid terapeutiska doser och därför har anabola steroider idag en mycket begränsat användning inom sjukvården, åtminstone i västvärlden. I Sverige har den medicinska användningen av AAS helt upphört sedan ett par år, men testosteronderivat används fortfarande i substitutionsbehandling. Anabola steroider och idrott Den moderna idrottens kraftsportare upptäckte de fantastiska prestationshöjande egenskaperna av anabola steroider redan på 1950-talet. Användandet spred sig snabbt inom friidrott och en del andra idrottsgrenar under 60- och 70-talen, innan man utvecklat testmetoder. Givetvis hade man inom bodybuildingens värld, som ligger utanför internationell idrott, upptäckt de muskeluppbyggande hjälpmedel som anabola steroider är. Idag är de män och kvinnor som tävlar inom bodybuilding produkter av ihärdigt användande av anabola steroider och en mängd andra tillhörande preparat. Anabola steroider som samhällsproblem Sedan mitten av 1980-talet, således 25 år tillbaka i tiden, har man i det svenska samhället gjort iakttagelser av att anabola steroider alltmer missbrukas av personer utanför idrotten, såväl av kroppsbyggare som kriminella våldsverkare och en del andra. Ökad insmuggling och illegal handel av preparaten noterades och sammantaget ledde detta till att en statlig utredning tillsattes. Den resulterade i införande av dopningslagen Den internationella handeln över internet med anabola steroider och andra näraliggande dopningsmedel är mycket omfattande på hemsidor och forum och på en mängd olika språk. 1992, en speciallag som i allt väsentligt förbjuder ickemedicinsk hantering av anabola steroider och vissa andra hormonpreparat, på samma sätt som narkotika, men med avsevärt lägre straffskalor. Missbruket av anabola steroider har under talet eskalerat och utgör nu ett betydande injektions- och tablettmissbruk. Trots ständigt nya forskningsresultat om skadeverkningar av detta utbredda missbruk, är kunskapen förbluffande låg inom sjukvården, rättsväsendet och i större delen av samhället. Steroidmissbruket försiggår till stor del i slutna miljöer, i en egen subkultur, där också missbruk av narkotika är vanligt. En omfattande illegal och internationell handel med anabola steroider och diverse andra preparat har fört upp problemet på agendan då och då. Sverige och övriga nordiska länder har fortfarande en effektivare lagstiftning är andra EU-länder, men i en stor del av världen saknas lagstiftning helt. Detta gör att den lönsamma internationella internethandeln frodas för att tillgodose västvärldens behov och efterfrågan på preparaten. Vi har valt att ägna en del av denna tidning åt AASartiklar för att kasta lite ljus över ett numera gammalt men ännu i högsta grad aktuellt problem. n Gunnar Hermansson 6 svenska narkotikapolisföreningen

6 Anabola steroider byggde upp en norsk massmördare Några steroidkurer kombinerade med en efedrin/koffein-blandning och en full vapenarsenal förvandlar dig till en supermänniska, en enmansarmé som är omöjlig att stoppa. Detta skriver den norske massmördaren Anders Behring Breivik i sitt 1516 sidor långa manifest med titeln När det gäller att förbereda sig fysiskt och mentalt inför en operation, en krigshandling, rekommenderar Breivik att man tar några kurer anabola steroider och spetsar med en blandning av efedrin och koffein. Denna kombination ökar den fysiska och mentala förmågan med upp till 100 procent. Själv hade Breivik, enligt egen uppgift, tagit några steroidkurer under förberedelserna av sin operation den 22 juli i Norge. Den första testkuren på sex veckor bestod av Danabol tabletter, som innehåller metandrostenolon (metandienon), samma substans som finns i ryssfemmor/thaifemmor. Anders Behring Breivik skriver att han är väl medveten om att Danabol är ett mycket effektivt preparat för att snabbt öka i vikt, men samtidigt samlas mycket vätska i kroppen. Han gick upp totalt nio kilo under den första sexveckorskuren. Han vet också att det finns bra injektionspreparat, t.ex. testosteron propionat, som är effektiva muskelbyggare utan att kroppen lagrar alltför mycket vätska. Men han påstår sig vara rädd för sprutor och har därför hållit sig till enbart tabletter. Från en nätbutik köpte han 3000 tabletter Danabol 10 mg och Winstrol 10 mg. Dessa vanligt förekommande AAS-preparat skulle räcka till flera testkurer och en sista Operational cycle. Breivik är som tidigare nämnts också noga med att poängtera vikten av att förbättra koncentrationen, uthålligheten och den mentala skärpan under operationen med hjälp av en mix av efedrin och koffein. Strategisk användning av anabola steroider Att Anders Behring Breivik använde anabola steroider och andra preparat under förberedelserna inför sina dåd, förvånar inte oss som arbetat med AAS-frågan sedan 1990-talet. Det känns lika självklart som att han införskaffade vapen, polisuniform, sprängmedel och all annan nödvändig utrustning. Forskning som bedrivits både i Sverige och utomlands har påvisat ett samband mellan AAS-användande och våld, dels som plötsligt uppflammande raseri och övervåld, s.k. Roid Rage, och dels inför planerade brott som t.ex. rån mot banker och värdetransporter. Forskningen har fått stöd av fallstudier, men någon systematisk uppföljning av steroidrelaterad brottslighet har aldrig gjorts. Därför möts forskarnas påståenden än idag med skepsis. I mediarapporteringen efter Anders Behring Breiviks gripande har man skrivit och talat mycket om hur han förberedde sig rent materiellt och vilka högerextrema kontakter han haft, men förvånansvärt lite om hans fysiska och psykiska uppladdning med träning och olika preparat. Man står fortfarande på ruta noll när det gäller den kemiska kopplingen till brotten, ett samband som psykiatriker och andra beteendeexperter inte gärna vill lyfta fram. Polisen har tagit prover på Breivik, men ännu (20 augusti) inte avslöjat analysresultaten. Politiker och andra ansvariga beslutsfattare brukar reagera med förslag på motåtgärder när något särskilt allvarligt har hänt. I Norge tillåts fortfarande användande och innehav av AAS för eget bruk, men kanske blir bruket av anabola steroider nu kriminaliserat även i Norge, liksom det är i Sverige, en fråga som diskuterats i Norge i åratal utan resultat. Öka forskningen och förbättra polisens utredningsrutiner Nu är det hög tid att något görs för att ge forskare möjlighet att systematiskt studera kopplingen mellan olika våldsbrott och användandet av anabola steroider och andra droger. Polisen behöver också bli bättre på att påvisa kopplingen genom provtagning och analys av blod och urin och genom förhör. Det grova våldet både på allmän plats och i hemmen ökar och ofta vet man inte riktigt varför, förutom att alkoholen i regel är inblandad. Mer kunskap om AAS genom forskning och noggrannare polisutredningar minskar förmodligen inte våldsbrottsligheten, men fakta ger bättre underlag för relevanta beslut om de åtgärder som behöver vidtas, till exempel inom missbruksvården. AAS-missbrukare har än idag mycket begränsad möjlighet att få adekvat vård i Sverige. n Gunnar Hermansson svenska narkotikapolisföreningen

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr X/2011 Läkemedelsmissbruk Det dolda missbruket Läkemedelsdroger ett omfattande begrepp Överförskrivning av begärliga läkemedel Lagligt drograttfylleri stör trafikutredare

Läs mer

Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT UTBILDAR & INFORMERAR Nr 5/2014 Missbruk och beroende Hormonmissbrukare med vårdbehov Från ringa narkotikabrott till grovt brott Varför

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA UTBILDAR & INFORMERAR POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 4/2014 Internet och darknet nutidens drogscener Droghandeln på darknet fortfarande relativt okänd Släpp inte

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2012 Droger i nöjeslivet Utbildningskonferensen i Göteborg Cannabis ett hot mot mänskligheten Utmaningar för narkotikakontrollen i framtiden Anabola steroider och

Läs mer

Miljömagasinet. Alternativet i svensk press. Ledare: Drogfri behandling sätts på undantag Sid 2. Politiskt, religiöst och fackligt oberoende

Miljömagasinet. Alternativet i svensk press. Ledare: Drogfri behandling sätts på undantag Sid 2. Politiskt, religiöst och fackligt oberoende Begränsad eftersändning Vid definitiv avfl yttning, återsänd med angivande av ny adress: Miljömagasinet, Box 112 03, 100 61 Stockholm Foto: Russell James Smith/CC Europa måste nyktra till Alkoholen inkräktar

Läs mer

Men oj vad du har vuxit!

Men oj vad du har vuxit! Men oj vad du har vuxit! en informationsskrift om anabola androgena steroider Innehållsförteckning Förord...sid 3 Inledning...sid 4 Prepar at...sid 6 Symtom, tecken och biverkningar...sid 9 Länkar... sid

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Psykolog TIdNINgEN. I verkligheten finns inga typiska seriemördare. Sven Å Christianson: Nya krönikören Sara Ekenstierna slår ett slag för mentorskap

Psykolog TIdNINgEN. I verkligheten finns inga typiska seriemördare. Sven Å Christianson: Nya krönikören Sara Ekenstierna slår ett slag för mentorskap Psykolog TIdNINgEN Nya krönikören Sara Ekenstierna slår ett slag för mentorskap nr 10/2010 u sveriges psykologförbund Höjd medlemsavgift och inkomstförsäkring införs Brister i journalföringen bakom flest

Läs mer

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför?

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför? Dopning i samhället Vad? Hur? Vem? Varför? Denna skrift ger en kort beskrivning av användningen av dopningsmedel i Sverige idag. Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige en inventering

Läs mer

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg.

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg. BROTTSOFFERMYNDIGHETENS NYHETSBREV Nr. 2 Maj Sekretessmarkering är inte likställt med att ha en livvakt. Det är bara en varningsflagga som visar att myndigheter ska vara varsamma med den här personens

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Sprututbytesverksamhet i Sverige

Sprututbytesverksamhet i Sverige Kriminologiska institutionen Sprututbytesverksamhet i Sverige - En fråga om narkotikapolitik eller smittskydd? Examensarbete 1 15 hp Kriminologi Examensarbete 1, Avancerad nivå (15 hp) Vårterminen 2009

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Nationellt vårdprogram Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Illustration: Tove Hennix Layout: Katarzyna Duchnowska, Medicinsk Bild Redigering: Ylva Böttiger och Milja

Läs mer

ATT MEDICINERA SAMHÄLLS- PROBLEM

ATT MEDICINERA SAMHÄLLS- PROBLEM Therece: Utan medicinen fungerar jag inte Ledaren: Sveket mot missbrukare 4/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tema ADHD: ökad förskrivning

Läs mer

NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs

NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift Nr X/2008 Tema: Transport Tullverket började på 80-talet i blygsam skala med att besöka rederierna i Göteborg för att läsa manifest. Förhoppningen var förstås

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 119 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser första halvåret 2009 Siri Nyström (red) CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Drogsituationen LÄGESBILD I SVERIGE 2010 2012 DROGSITUATIONEN I SVERIGE EN RAPPORT AV RIKSKRIMINALPOLISEN OCH TULLVERKET

Drogsituationen LÄGESBILD I SVERIGE 2010 2012 DROGSITUATIONEN I SVERIGE EN RAPPORT AV RIKSKRIMINALPOLISEN OCH TULLVERKET Drogsituationen LÄGESBILD I SVERIGE 2010 2012 DROGSITUATIONEN I SVERIGE DROGSITUATIONEN I SVERIGE 2010 2012 3 Innehåll Inledning...4 Drogmarknaden i Sverige generell översikt samt trender...5 Amfetamin...12

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer