Tema: Anabola steroider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Anabola steroider"

Transkript

1 SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2011 Tema: Anabola steroider Nya narkotikaklassningar och nya droger under bevakning av FHI Hur skall sakkunniga anlitas i domstolar i framtiden? KRIS har genomskådat Subutex-programmen Sambandsmannakontor läggs ner inom EU

2 MilJöMÄrkt Åkessons tryckeri SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN * Entheogen av grekiska en = inom, theos = gud, och latinets genesis = skapande. Entheogen betyder i fråga om droger en förmåga att skapa en känsla av att vara uppfylld av en gud eller av gudomliga krafter. Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Mika Jörnelius CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Christoffer Bohman (CB) Gunnar Hermansson (GH) Jonas Hartelius (JH) Lennart Karlsson (LK) Jessica Vikberg (JV) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Webb: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: MEDLEMSKAP 150 KR PER ÅR Ansökan om medlemskap inges till styrelsen Svenska Narkotikapolisföreningen; Box 429, Göteborg Tel: Ansökan via hemsidan Postgiro SNPF ADRESSÄNDRING: Via eller e-posta till MANUSSTOPP: 5 november Utgivning v.51, Skicka in bidrag och bilder i god tid före manusstopp till OMSLAGET: En bild som får tala för sig själv på temat anabola steroider. Foto: Damir Spanic, Istockphoto PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon ISSN /11 Årgång 24 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Info från styrelsen... 3 Redaktörens spalt... 3 Tema: Anabola steroider Anabola androgens steroider ett högaktuellt drogproblem... 6 Anabola steroider byggde upp en norsk massmördare... 7 Ökad dödlighet för AAS-missbrukare Första polisinsatsen mot AAS på gym i Stockholm Preventivt arbete i gym-världen Stor AAS-utredning i liten polismyndighet Nätverket mot anabola androgena steroider Operation Liquid Dopningsmålet som var störst i allt AAS-missbruk har pågått i mer än 50 år Förverka sprutor? Sambandsmannakontor läggs ner inom EU Spicelandet.se en guldgruva med tragiskt slut Hur skall man bemöta argument för fri narkotika? Rättsrutan Info från SKL Notiser: Världen runt Landet runt Hur skall sakkunniga anlitas i domstolar i framtiden? Nya narkotikaklassningar och nya droger under bevakning av FHI KRIS har genomskådat Subutex-programmen Missbrukare på Plattan om Subutex-programmen. De läcker som såll! Internationell rapport med legaliseringskrav DEA med fokus på pengarna Boktips Krysslösning 2-11 samt Stipendierutan Kryss Förverka sprutor? TEXT OCH FOTO: CHRISTOFFER BOHMAN Operativa poliser kommer ofta i kontakt med sprutor och andra redskap i det offensiva arbete mot narkotika. Det är förenat med vissa svårigheter som jag nu kommer belysa. Dels har vi problematiken med förverkandelagarna och hur vi rent operativt ska förfara då vi hittar på sprutor. Sen har vi den politiska biten som i allra högsta grad har smygigt sig in på detta område och som påverkar vårt arbete. Ska vi förverka sprutor som brukarna får ut legalt? Sverige har sedan en tid tillbaka sprututbytesprogram och dessa kommer att bli fler och jag saknar styrning från högre ort hur vi ska agera. Ej att förglömma risken för oss poliser att göra oss illa på dem. 36 kap. 3 Förverkande får även i annat fall än som skicka in den. Om man måste skicka in riskmaterial, Att byta sprutan straff på reskapen än själva bruket. Enligt Förordning avses i 2 beslutas i fråga om föremål så måste vi klart och tydligt dokumentera att det är just Sprututbytesprogrammen och dess harm reduction - (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler är det dock ett brott att sälja sprutor 3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid nålen. Det gäller även föremål som kommit i kontakt den sortens beslag. Vi ska dock aldrig skicka in själva politiska innebörd är en het potatis i Sverige. Jag kommer inte lägga mina personliga åsikter om systemet utan att vara berättigad till det. Den som uppsåtligen brott som innefattar skada på egendom och som har med t.ex. smittade verktyg. Exempel på detta är de utan konstaterar endast att de är här för att stanna eller av oaktsamhet bryter mot detta dömes till böter påträffats under omständigheter som gav uppenbar tussar som brukarna använder som filter som vi ofta och fler är på väg att öppna. Dessa sprututbytesprogram finns i nuläget i bla. Malmö, Lund, Helsingborg, Det är också ett brott att införa sprutor i landet användning. Lag (1989:136). vetskap om att den misstänkte har sjukdomar så måste eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst ett år anledning att befara att de skulle komma till sådan hittar i redlinepåsar. När vi skickar in dessa och har Karlskrona samt i Stockholm. I Stockholm är det en (utan läkares tillåtelse) och straffet för det återfinns i det framgå med texten riskmaterial. Det kan vara brukarförening som på eget initiativ öppnat en lokal Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Oavsett vilken lagstiftning vi använder oss av så skall bra att veta att SKL analyserar ej rikmaterial om det dit brukare kan komma och byta sprutor och ligger således inte under landstinget som i övriga fall. andra redskap, kan de dock fungera som stödbevisning Även om det inte är ett brott att inneha sprutor och vi dokumentera förverkandet i polisens formulärportal finns andra narkotiska beslag i ärendet. och på blankett Beslut om förverkande enligt lagen Stockholms Brukarförening, som de heter, har polisanmält sig själva för att få klarhet i om de får agera Skydda oss mm vid en domstol eller vara föremål för förverkande. (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande på detta sätt och som det ser ut i nuläget så verkar de Narkotikastrafflagen Anledningar till att förverka sprutor kan vara brukarens unga ålder, risk för skada på annan med mera, Många nya poliser använder ofta skinnhandskar vi få fortsätta. Flera källor beskriver en nedgång i smittospridning bland narkomaner i de områden som dessa Fjärde stycket 6 avivisitering för att skydda sig. Problemet är att men vi ska ha i åtanke att om vi tar sprutan ifrån dem våra handskar inte skyddar alls. Tvärtom så är de en program startad. I nuläget finns det dock inga utvärderingar gjorda på något av dessa utbytesprogram. användas för insprutning i människokroppen, eller Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan så finns möjligheten att de tvingas använda smutsiga risk då de hämmar känseln i fingrarna och om man verktyg och riskera sjukdomar. Dessa verktyg är självklart eftertraktade på narkotikamarknaden och en skulle stöta på en nål så skulle man troligtvis bara Hur bemöta? Lund rapporterar att de har mellan 5-10 personer som andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för trycka hårdare och kan på det sättet få nålen i sig. I Sverige har vi inte haft särskilt mycket av legaliseringsdebatt på mycket länge. På debattsajten Newsmill dagligen kommer och byter sprutor. missbruk av eller annan befattning med narkotika, Hur hos skall spruta kostar man ca 300 kronor på bemöta den svarta marknaden. Sjukvårdsinrättningar har ofta gummihandskar som någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett Prisskillnader finns självklart beroende på vart man är lite tjockare än de som vi brukar ha i arresterna. En publicerades dock i november 2010 en artikel på temat utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse bor i Sverige men kostar alltså mer än vad snittpriset idé kan vara att förse sig med några sådana när man Kommer steroidmissbrukare ha tillgång en mänsklig rättighet att få nyttja cannabis. Ett ökat med narkotika som har varit föremål för brott enligt på 1 gram amfetamin är. har vägarna förbi. Har man gummihandskar på sig vid till rena sprutor? denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, argument förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. risken att missa ett beslag minskar. för fri narkotika? inflytande från den kontinentaleuropeiska debatten avvisiteringar känner man om man stöter på något och kan också föra med sig att frågan kommer upp på den Uppgifter från norra England gör gällande att de flesta politiska dagordningen. av deras klienter på sprututbytesprogrammen är steroidmissbrukare. Då jag samtalade med de svenska Bevis Som det ser ut nu så är det upp till oss själva att I Sverige har det från senare delen av 1960-talet rått Enligt 6 paragrafen NSL så måste det alltså finnas ett Som skrivits tidigare så måste vi tillhandahålla åklagarna bevis som styrker brottet. I fallet med eget bruk att kolla om man bor ett område med utbytesprogram hitta ett syfte med förverkandet. Det är också viktigt stor samstämmighet mot legalisering av cannabis eller utbytesprogrammen så ser de inte den problematiken brott i grunden för att kunna förverka en spruta. Det andra narkotika. Men det gör att beredskapen är svag än. I Lund har de en klient medan de övriga inte har står även skall förklaras förverkade! Detta skall kan Debatten är fri, så men är det vissa själva grundläggande intaget som är kriminaliserat, omständigheter inte tillståndet de försätter sig i och ruset. En spruta är således förändring som skett med att brukare nu får sprutorna måste och beaktas. om det finns lokala riktlinjer. Med tanke på den för att hantera exempelvis en samordnad legaliseringskampanj inom EU. någon. De säger dock att steroidmissbrukare är välkomna in för att få byta sina sprutor. nog diskuteras, då jag inte anser att det är ett måste i alla situationer. ett bra bevis som styrker uppsåtet till intaget. Sen är legalt så skulle jag uppskatta att man från högre ort Med ett ökande missbruk av droger med s.k. entheogena* egenskaper kan vi räkna med att det kommer att Om man hittar verktyg sprutor och kanyler - på en frågan om det verkligen är nödvändigt att ta den i gav oss operativa poliser vägledning i hur vi ska ställa person som inte är misstänkt för något brott och finner beslag. Det räcker oftast att man dokumenterar den i oss till sprutorna vi hittar. Vi har alltså lagar som förbjuder försäljning av sprutor och lagstiftning som bli vanligare med religiösa och filosofiska argument för Lagstiftning det av vikt att förverka dessa, så kan man använda sig fritexten eller med en bild. SKL är inte överförtjusta i Till skillnad från andra länders juridik så är det inget av BrB 36:3 tredje stycket verige har genom anslutningen att få sprutor till skickade Förenta till sig och att vara vi bör narkotikamissbrukare således undvika detta. Hittar (1961, man 1971 en spruta är innehållande inte kända. narkotika Det viktiga är ändå att genomförs konventionen legala inte kanska indiankyrkan (American Native Church) och menar till att att vara vi skall narkoman rätten till rus. Man kommer att peka på att ameri- förverka sprutor vid påträffande men brott att inneha redskap som är förknippat med narkotikahantering. I USA har de flesta delstater hårdare och 1988) förbundit sig att så begränsa kan man användningen spruta ut innehållet fastställer i tex. en någon urinburk fristad och kring agera privat på fältet? konsumtion av en del sydamerikanska kulturer tillåts använda droger SNationernas narkotikakonventioner utbytesprogram. Hur skall vi av internationellt reglerade narkotika till medicinska narkotika. för religiöst bruk. och vetenskapliga syften. Bland dessa medel finns cannabis. hävda en rätt till rus. Den viktigaste var den ameri- Juridiska 35 argument kan markera att narkotikakon- De senaste 50 åren har dock många debattörer sökt Motargumentet kan vara av flera slag. 34 Samtidigt förekommer bl.a. på internet och i den kanske psykologen Timothy Leary ( ). I en trollen är en del i folkrätten och därmed har samma internationella debatten regelbundet krav på legalisering av cannabis eller andra narkotika. Sådana förslag kritik mot sin tids mycket stränga amerikanska narkoheter. serie böcker, föreläsningar och rättsfall drev han hård tyngd som exempelvis skyddet för mänskliga rättig- syftar till att släppa handeln fri, så att det skulle vara tikakontroll men även aktiv propaganda för en psykedelisk filosofi. Dess centrala tanke var att människan samhälle inte kan tillåta skick som slår ut människor, Samhällspolitiska argument kan vara att ett modernt lagligt för envar (åtminstone för vuxna) att köpa och konsumera vissa eller möjligen alla narkotika som privata rusmedel. Filosofin framställdes som en ny religion, men dess o.s.v. borde använda droger för att vidga sitt medvetande. undergräver deras förmåga att leva ett självständigt liv Den svenska yttrandefriheten är mycket vid och tillåter framförande av udda åsikter, t.ex. propagerande aldrig stöd i amerikanska domstolar. medicinskt bruk av narkotika och liknande droger krav på att få använda narkotika som sakrament vann Medicinska argument kan fästa vikt vid att icke- för dödsstraff. Det är också tillåtet att argumentera för Idag kvarstår inte mycket av psykedelika-filosofin. leder till beroendeproblem, psykiska störningar m.m., fri narkotika. Argumenten varierar från att cannabis är En rad religiösa ledare har också uttalat sig mot användandet av droger eller andra mekaniska medel som särskilt angeläget att peka på att cannabis, som på som är till skada för individ och samhälle. Här är det ofarligt till att narkotikakontrollen gör mer skada än nytta. falska vägar till religiösa upplevelser talet i vida kretsar beskrevs som mer eller mindre ofarligt, visat sig orsaka djupgripande personlighetsförändringar. Dessa kan ödelägga missbrukarens mentala och sociala förmåga. Rätt till rus? Nya juridiska doktriner utvecklas av och till i ett försök att skapa systematik, men även för att ge ökad missbruk utgör ett risktagande som ligger vida utanför Försäkringsargument kan fokusera på att narkotika- tyngd åt vissa politiska krav. Så har varit fallet med det som är acceptabelt för att täckas av försäkringar. bl.a. mänskliga rättigheter och miljöskydd. Eftersom det offentliga försäkringssystemet med bl.a. Narkotikakontrollen är en del av folkrätten och solidarisk finansiering av sjukvård, rehabilitering och bygger på Förenta Nationernas konventioner. Dessa försörjningsproblem modellerats efter det privata, så går tillbaka till en hundraårig doktrin att hanteringen innebär missbruk att missbrukaren skjuter över sina av narkotika skall begränsas till medicinska och vetenskapliga syften. Det betyder dock inte att vilka metoder samhällsekonomiskt ohållbart. riskkostnader på kollektivet. I det långa loppet blir det som helst är tillåtna för att bekämpa brott mot narkotikakontrollen. Ett av de viktigaste regelverken för att avgränsa tillåtna metoder för brottsbekämpning är Europarådets Till hjälp för medarbetare som arbetar med information Hjälp konvention om mänskliga rättigheter (1950 och till allmänheten har amerikanska federala narkotikapolisen (DEA) sammanställt en detaljerad handledning, senare). Den förbjuder bl.a. dödsstraff och tortyr. Europarådets domstol har också satt vissa gränser för Speaking out Against Drug Legalization (2010). Den brottsprovokation. innehåller allt från en genomgång av vanliga myter om Viktigare är dock att Europarådets konvention tillåter administrativa frihetsberövanden för en individ som problemen med medicinsk marijuana. narkotikakontroll till en redovisning av fakta, t.ex. om ej är misstänkt eller dömd för brott ifall det är fråga År 1991 publicerade Rikspolisstyrelsen, Svenska Carnegie Institutet och SvenskaNarkotikapolisföreningen om en narkoman (drug addict) eller en alkoholist, en Välorganiserade krav på frisläppande ( legalisering ) av cannabis ( pot ) och andra narkotika har periodvis förekommit en skrift, Narkotika Lagar Fakta Argument, med en psykiskt sjuk person eller en lösdrivare (art. 5.1.e). De exakta gränserna när en människa övergår från sedan mitten av 1960-talet. Foto: JH. kort översikt av vanliga narkotika och gällande lagar Sidan Bilden visar två olika typer av sprutor. Den större som oftast används vid injicering av amfetamin och den smalare för heroin. Sidan Den amerikanske psykologen Timothy Leary argumenterade för användande av LSD, psilocybin och andra narkotika som medel för att undersöka det mänskliga sinnet. I boken Politics of Ecstasy (1970) anklagade han den amerikanska regeringen för att inskränka människors rätt att med drogers hjälp skapa nya medvetanden. samt en översikt av narkotikakontrollens betydelse. De vanligaste argumenten för legalisering bemöttes också. Skriften utkom i tre upplagor med sammanlagt exemplar och även i en engelsk utgåva. Narkotikakontrollens grund Visst har människor rätt att argumentera för fri narkotika. Men det finns en rad hårda fakta från FN-konventioner till skaderapporter som alla måste ta hänsyn till. Narkotikakontrollen grundas på en lång och dyrköpt erfarenhet av att narkotika skadar människor och samhällen. Det är just på den erfarenheten som vi bör bygga vårt försvar för narkotikakontrollen. Jonas Hartelius 46 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN svenska narkotikapolisföreningen licensnummer

3 Ledaren den kriminalpolitiska debatten framförs ofta argumentet att det inte hjälper med att stifta lagar för att I få en positiv förändring till stånd. Man kan inte bli mer överbevisad om att det tankesättet är helt fel när man ser effekterna av den nya Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruksubstanser. Lagen trädde i kraft den 1 april i år och inom en vecka hade den största distributören av nätdroger, Smartbar, fått besök av Skatteverket och Polisen i Västra Götaland. Lagret kunde tas i beslag för förstörande och Smartbar meddelade på Internet att man tackade för sig och man såg ingen möjlighet till fortsatt verksamhet inom drogområdet. Att en av de största kranarna för oansvarig försäljning av missbrukspreparat till unga försvann i ett svep och att de stod där utan sitt lager och med leverantörsskulder, måste betraktas som en fullträff för lagstiftaren. Nu återstår det att se vad Skatteverket kan finna i sin genomlysning. Narkotikafrågan kommer nu och då på agendan i media och gärna ytterst slarvigt belyst i en del debattprogram i televisionen. I dessa sammanhang ges alltför sällan sakligheten en rimlig chans. Det blir märkliga tillställningar av en slags polsk riksdagskaraktär där högljudda ur sitt samanhang lösryckta ogrundade påståenden haglar i luften. Nu är det en ny grupp, bloggarna, som blivit proffstyckarna och det är tämligen pinsamt att få lyssna när de med sin mediaexhibitionism släpps fram i fokus som representanter för ett slags nytänk bland unga människor. Det blir gärna en kamp om att vara så ovanlig som möjligt för att nå kamerans och mikrofonens gunst. Det finns skäl att grunna över vad de egentligen är ute efter, att sakfrågan tas seriöst eller att det är främst egen uppmärksamhet som söks. Tyvärr ger alltför sällan programledarna ett intryck av att vara pålästa eller tillräckligt förberedda på ämnet narkotika för att ställa de relevanta frågorna och ha förmågan styra upp situationerna. I stället för debatt blir det mest pajaskonster för att höja underhållningsvärdet, vilket är synd för det finns alltid de som borde få ägna en stunds koncentration och eftertanke när en så viktig och omfattande problematik som den om droger diskuteras. Förr vann argumenten från drängstugan sällan gehör och den här moderna varianten förtjänar samma uppmärksamhet. Nu är det inte enbart i debattprogrammen det jönsas kring narkotikafrågan. I flera av underhållningsprogrammen kan man höra kändisars raljerande och kommenterande där det underförstått framgår att, som det gärna omnämns, gräs och linor är en accepterat ingrediens i ett flärdfullt liv bland de som vill ligga på topp. Det är helt onödigt och obetänksamt att de som är nöjesprofiler, och därmed oundvikligen förebilder, förhärligar det som blivit så tragiskt öde för andra. Clean your act, som det sägs i de större nöjessammanhangen. Mest höjer man ändå på ögonbrynen åt de, en professor och en tidigare rikskriminalpolischef, som är ett slags polisexperter i tv. Det blir så uppenbart att narkotikaområdet aldrig kan ha varit deras professionella bollplan på det sätt de ofta hamnar i patetiska offsider eller måste få domsluten mot sig när det kommer till deras tafatta kommentarer om narkotikabekämpning. Man kanske kan påminna om att självmål räknas. Det kom tidigt fram att den norske massmördaren Anders Breivik hade drogerna till hjälp för att kunna genomföra sina fasansfulla planer. Utan att på något sätt förminska andra incitament för hans ofattbara grymheter måste hans drogbeteende lyftas fram tydligare i analyserna efter dådet. Det finns allt för ofta en tydlig koppling mellan de mest bestialiska våldsbrotten och bruket av narkotika och dopingpreparat. Att Breivik skulle stålsätta sig med ett intag av en speciell blandning av preparat ingick som mycket annat i planeringen. Klarar en människa att utföra det Breivik gjorde utan att först försätta sig i det känslokalla blockerade tillstånd som den nämnda blandningen skapar? Det inträffade måste leda till analyser och diskussioner om det gemensamma ansvaret att bättre separera och kontrollera vissa kemikalier från den det absolut inte är menat för. n Anders Stolpe Vice ordförande i SNPF 2 svenska narkotikapolisföreningen

4 Info från styrelsen Kommande utbildningar Halvdagsutbildning i Kristianstad i samarbete med Kristianstads kommun. Seminariet blev fullbokat (150 platser) i slutet av augusti Norrlandsseminariet i Östersund Utbildningskonferensen i Göteborg. Den halvdagsutbildning som var planerad i Gävle under tidig höst har vi nödgats skjuta på framtiden. Aktuell info om seminarierna presenteras på hemsidan Medlemsantalet stiger Medlemmar kommer och medlemmar går. Ökningen är dock större än avgången och den aktuella medlemssiffran per den 1 september var Det lönar sig att vara medlem i SNPF. Tipsa om föreläsningar Styrelsen hade som vanligt höstens första sammanträde i början av september. Då bollades ett antal förslag till föreläsningar på utbildningskonferensen i maj nästa år. Ni är fortfarande välkomna att lämna förslag på föreläsare/föreläsningar. Programmet spikas först i december Karlstad 2013 Enligt vår planering är vi tillbaka i Karlstad april 2013 för den stora utbildningskonferensen. Senast det begav sig var Sedan dess är konferensanläggningen Karlstad CCC helt nybyggd och betydligt större. Missa inte detta. Karlstad CCC Redaktörens spalt Vi har ju haft några artiklar om anabola steroider i tidningen genom åren, men aldrig ett temanummer om AAS. Nu är tiden mogen. Under senare åren har missbruket och den illegala handeln med anabola steroider och andra dopningsmedel ökat i samhället och fått en plats på många agendor. Regeringen har i sitt ANDT-program mot drogmissbruk lagt till D för dopning och det ger återverkningar i myndigheterna. Polisen gör satsningar mot gym och driver stora förundersökningar. Straffet för grovt dopningsbrott har nyligen höjts, vilket bidrar till ökad motivation i rättsväsendet. Internethandeln med AAS-preparat är omfattande och lukrativ liksom handeln med nya nätdroger som dyker upp som lagliga droger. När de efterhand blir klassade som narkotika, fortsätter ofta handeln eftersom förtjänsterna är så pass goda. Ett exempel är spicelandet.se som sålde den narkotikaklassade cannabinoiden JWH-018. När den person från Göteborg som ensam skötte verksamheten åkte fast, blev fängelsestraffet mycket längre än han kunnat tänka sig, något han tyvärr inte kunde leva med. Apropå JWH-preparat. Jag blev för några veckor sedan uppringd av en man som sa att han hittat mitt nummer på nätet och nu undrade han om jag sålde JWH. Jag blev naturligtvis misstänksam. Var detta ett skämt? Jag svarade att jag inte säljer JWH längre. Mannen nöjde sig med detta svar och skickade efter ett par minuter ett SMS med frågan: Du vet möjligtvis inte var man kan fixa det? Till sist. Skicka gärna in egna bidrag till tidningen. Det finns mycket att berätta. gunnar hermansson svenska narkotikapolisföreningen

5 Anabola androgena steroider ett högaktuellt drogproblem Steroidmissbruk är till största delen ett injektionsmissbruk, ofta kombinerat med narkotikaklassade läkemedel och illegala droger. Anabola androgena steroider, AAS, är syntetiska kopior av det manliga könshormonet testosteron. Testosteron har två viktiga kroppsliga egenskaper. Den anabola effekten stimulerar muskeluppbyggnad och stärker skelettet. De androgena egenskaperna utvecklar mannens könskaraktär, särskilt under puberteten då pojkar blir män. Forskare har sedan 1930-talet gjort ansträngningar för att framställa testosteronvarianter med enbart anabola effekter - anabola steroider - för att användas som uppbyggande läkemedel inom sjukvården, men ännu har inget laboratorium lyckats med detta. Testosteronets androgena effekter följer alltid med i mer eller mindre varierande grad och vid all användning av anabola steroider riskerar man att drabbas av en mängd mer eller mindre allvarliga oönskade androgena effekter. Det gäller också vid terapeutiska doser och därför har anabola steroider idag en mycket begränsat användning inom sjukvården, åtminstone i västvärlden. I Sverige har den medicinska användningen av AAS helt upphört sedan ett par år, men testosteronderivat används fortfarande i substitutionsbehandling. Anabola steroider och idrott Den moderna idrottens kraftsportare upptäckte de fantastiska prestationshöjande egenskaperna av anabola steroider redan på 1950-talet. Användandet spred sig snabbt inom friidrott och en del andra idrottsgrenar under 60- och 70-talen, innan man utvecklat testmetoder. Givetvis hade man inom bodybuildingens värld, som ligger utanför internationell idrott, upptäckt de muskeluppbyggande hjälpmedel som anabola steroider är. Idag är de män och kvinnor som tävlar inom bodybuilding produkter av ihärdigt användande av anabola steroider och en mängd andra tillhörande preparat. Anabola steroider som samhällsproblem Sedan mitten av 1980-talet, således 25 år tillbaka i tiden, har man i det svenska samhället gjort iakttagelser av att anabola steroider alltmer missbrukas av personer utanför idrotten, såväl av kroppsbyggare som kriminella våldsverkare och en del andra. Ökad insmuggling och illegal handel av preparaten noterades och sammantaget ledde detta till att en statlig utredning tillsattes. Den resulterade i införande av dopningslagen Den internationella handeln över internet med anabola steroider och andra näraliggande dopningsmedel är mycket omfattande på hemsidor och forum och på en mängd olika språk. 1992, en speciallag som i allt väsentligt förbjuder ickemedicinsk hantering av anabola steroider och vissa andra hormonpreparat, på samma sätt som narkotika, men med avsevärt lägre straffskalor. Missbruket av anabola steroider har under talet eskalerat och utgör nu ett betydande injektions- och tablettmissbruk. Trots ständigt nya forskningsresultat om skadeverkningar av detta utbredda missbruk, är kunskapen förbluffande låg inom sjukvården, rättsväsendet och i större delen av samhället. Steroidmissbruket försiggår till stor del i slutna miljöer, i en egen subkultur, där också missbruk av narkotika är vanligt. En omfattande illegal och internationell handel med anabola steroider och diverse andra preparat har fört upp problemet på agendan då och då. Sverige och övriga nordiska länder har fortfarande en effektivare lagstiftning är andra EU-länder, men i en stor del av världen saknas lagstiftning helt. Detta gör att den lönsamma internationella internethandeln frodas för att tillgodose västvärldens behov och efterfrågan på preparaten. Vi har valt att ägna en del av denna tidning åt AASartiklar för att kasta lite ljus över ett numera gammalt men ännu i högsta grad aktuellt problem. n Gunnar Hermansson 6 svenska narkotikapolisföreningen

6 Anabola steroider byggde upp en norsk massmördare Några steroidkurer kombinerade med en efedrin/koffein-blandning och en full vapenarsenal förvandlar dig till en supermänniska, en enmansarmé som är omöjlig att stoppa. Detta skriver den norske massmördaren Anders Behring Breivik i sitt 1516 sidor långa manifest med titeln När det gäller att förbereda sig fysiskt och mentalt inför en operation, en krigshandling, rekommenderar Breivik att man tar några kurer anabola steroider och spetsar med en blandning av efedrin och koffein. Denna kombination ökar den fysiska och mentala förmågan med upp till 100 procent. Själv hade Breivik, enligt egen uppgift, tagit några steroidkurer under förberedelserna av sin operation den 22 juli i Norge. Den första testkuren på sex veckor bestod av Danabol tabletter, som innehåller metandrostenolon (metandienon), samma substans som finns i ryssfemmor/thaifemmor. Anders Behring Breivik skriver att han är väl medveten om att Danabol är ett mycket effektivt preparat för att snabbt öka i vikt, men samtidigt samlas mycket vätska i kroppen. Han gick upp totalt nio kilo under den första sexveckorskuren. Han vet också att det finns bra injektionspreparat, t.ex. testosteron propionat, som är effektiva muskelbyggare utan att kroppen lagrar alltför mycket vätska. Men han påstår sig vara rädd för sprutor och har därför hållit sig till enbart tabletter. Från en nätbutik köpte han 3000 tabletter Danabol 10 mg och Winstrol 10 mg. Dessa vanligt förekommande AAS-preparat skulle räcka till flera testkurer och en sista Operational cycle. Breivik är som tidigare nämnts också noga med att poängtera vikten av att förbättra koncentrationen, uthålligheten och den mentala skärpan under operationen med hjälp av en mix av efedrin och koffein. Strategisk användning av anabola steroider Att Anders Behring Breivik använde anabola steroider och andra preparat under förberedelserna inför sina dåd, förvånar inte oss som arbetat med AAS-frågan sedan 1990-talet. Det känns lika självklart som att han införskaffade vapen, polisuniform, sprängmedel och all annan nödvändig utrustning. Forskning som bedrivits både i Sverige och utomlands har påvisat ett samband mellan AAS-användande och våld, dels som plötsligt uppflammande raseri och övervåld, s.k. Roid Rage, och dels inför planerade brott som t.ex. rån mot banker och värdetransporter. Forskningen har fått stöd av fallstudier, men någon systematisk uppföljning av steroidrelaterad brottslighet har aldrig gjorts. Därför möts forskarnas påståenden än idag med skepsis. I mediarapporteringen efter Anders Behring Breiviks gripande har man skrivit och talat mycket om hur han förberedde sig rent materiellt och vilka högerextrema kontakter han haft, men förvånansvärt lite om hans fysiska och psykiska uppladdning med träning och olika preparat. Man står fortfarande på ruta noll när det gäller den kemiska kopplingen till brotten, ett samband som psykiatriker och andra beteendeexperter inte gärna vill lyfta fram. Polisen har tagit prover på Breivik, men ännu (20 augusti) inte avslöjat analysresultaten. Politiker och andra ansvariga beslutsfattare brukar reagera med förslag på motåtgärder när något särskilt allvarligt har hänt. I Norge tillåts fortfarande användande och innehav av AAS för eget bruk, men kanske blir bruket av anabola steroider nu kriminaliserat även i Norge, liksom det är i Sverige, en fråga som diskuterats i Norge i åratal utan resultat. Öka forskningen och förbättra polisens utredningsrutiner Nu är det hög tid att något görs för att ge forskare möjlighet att systematiskt studera kopplingen mellan olika våldsbrott och användandet av anabola steroider och andra droger. Polisen behöver också bli bättre på att påvisa kopplingen genom provtagning och analys av blod och urin och genom förhör. Det grova våldet både på allmän plats och i hemmen ökar och ofta vet man inte riktigt varför, förutom att alkoholen i regel är inblandad. Mer kunskap om AAS genom forskning och noggrannare polisutredningar minskar förmodligen inte våldsbrottsligheten, men fakta ger bättre underlag för relevanta beslut om de åtgärder som behöver vidtas, till exempel inom missbruksvården. AAS-missbrukare har än idag mycket begränsad möjlighet att få adekvat vård i Sverige. n Gunnar Hermansson svenska narkotikapolisföreningen

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren Missbruk av Anabola Androgena Steroider 14 oktober 2014 Dopingjouren Annica Börjesson Doping-Idrotten Internationellt regelverk Fusk AAS Testosteron Tillväxthormon (GH) Alkohol, Narkotika, Läkemedel, Stimulantia

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012 1 213-9-12 Kartläggning av narkotika i Norrköping för 212 SOCIALKONTORET, BEROENDEKLINIKEN OCH FRIVÅRDEN, NORRKÖPING SAMMANSTÄLLD AV BRITT BIRKNERT SOCIALKONTORET 213-9-1 2 Kartläggning av narkotika i

Läs mer

BLENDA LITTMARCK: Narkotikamissbruket

BLENDA LITTMARCK: Narkotikamissbruket BLENDA LITTMARCK: Narkotikamissbruket Nya lagar behövs för vård av narkotilwmissbrukare, skriver riksdagsledamoten Blenda Littmarck i sin artikel. Sannolikt skulle även lagstiftningen mot narkotilwlangning

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Den nya narkotikalagen får lite beröm, men mest kritik. Förstörandelagen är bra medan klassningen av nya preparat tar för lång tid. Livsfarliga droger kan säljas

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR 12.1

Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR 12.1 N A L P E I D U T S Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH 12.1 HÄLSOFARLIGA VAROR En studieplan av Helena Wannberg Layout Johanna Nyström Grafisk Form Utgiven av NBV copyright NBV 2015 www.nbv.se 2 Studieplan till

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Vad gör jag här idag? Testosteron-fysiologi. Hormondopning 2009-11-23

Vad gör jag här idag? Testosteron-fysiologi. Hormondopning 2009-11-23 Vad gör jag här idag? Förebygg.nu 2009 Folkets Hus 2009-11-12 Thord Rosén Endokrinsektionen Sahlgrenska Blev inbjuden, tack! Hormonläkare, Sahlgrenska. Idrottsintresse. Forskning om tillväxthormon. GH-2000

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras?

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Samhälle - Idrott Drogen Kroppen Prestationen Kick Banta Bygga

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RGA Ombud och offentlig försvarare: Advokat TE SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) Åtgärder mot missbruk av tunga mediciner

Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) Åtgärder mot missbruk av tunga mediciner Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) Åtgärder mot missbruk av tunga mediciner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Erfarenheter från Resurscentrum för Hormonmissbrukare. Dopingkonferens Köpenhamn Maj 2011 Thord Rosén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Erfarenheter från Resurscentrum för Hormonmissbrukare. Dopingkonferens Köpenhamn Maj 2011 Thord Rosén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Erfarenheter från Resurscentrum för Hormonmissbrukare. Dopingkonferens Köpenhamn Maj 2011 Thord Rosén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Varför är jag här? Överläkare, Endokrinsektionen, Sahlgrenska.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2005 B 3825-04 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART VP Offentlig försvarare och ombud: advokaten JN SAKEN Narkotikabrott,

Läs mer

Bättre kontroll av missbruksmedel En effektivare narkotikaoch dopinglagstiftning m.m. (SOU 2008:120) Remiss från Socialdepartementet

Bättre kontroll av missbruksmedel En effektivare narkotikaoch dopinglagstiftning m.m. (SOU 2008:120) Remiss från Socialdepartementet PM 2009:58 RVII (Dnr 001-18/2009) Bättre kontroll av missbruksmedel En effektivare narkotikaoch dopinglagstiftning m.m. (SOU 2008:120) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen.

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen. Grundat 1636 Tillhör Finansdepartementet 2 160 anställda Brottsbekämpning / Effektiv Handel GD: Therese Mattsson Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Handlingsplan för dopingfritt gym

Handlingsplan för dopingfritt gym 1 Handlingsplan för dopingfritt gym Den här handledningen är speciellt utformad för klubbar som driver gymanläggning och därmed troligen stöter på samhällsproblemet med motionärer som missbrukar anabola

Läs mer

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt Startsida med endast Logo och ev en rubrik Knark från cyberrymden ENDAST BILD Spice 3 4 Flashback kommentarer 6 1 Fler Spice-rökare söker akutvård Häromnatten fördes tre ungdomar från Tidaholm till sjukhus

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikastrafflagen (1968:64) Högsta domstolen har i ett flertal domar med början från NJA 2011 s 357 ändrat praxis. Beträffande ecstasy och substanser i samma farlighetsklass har man fastslagit att dessa

Läs mer

Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar

Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar Delmoment: Inledning Tidsåtgång: 20-30 min Syfte med momentet: Att ge deltagarna förståelse för

Läs mer

www.hundraprocent.com

www.hundraprocent.com www.hundraprocent.com Enkätstudie bland tränande på gym i Stockholms län Andelen män som använt aas någon gång, senaste månaden, senaste 30 dagarna och blivit erbjudna att köpa/prova aas uppdelat på olika

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 83 Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Författare: Sammanfattning Ungdomars inställning till droger

Läs mer

Anabola Androgena Steroider

Anabola Androgena Steroider Anabola Androgena Steroider PRODIS GBG 7 december 2012 Joel Lundholm Dopingjourens verksamhet Medicinsk rådgivning www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projektarbeten Nätverk Jag har en kur i bagaget

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott

Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott Lena Lundholm leg psykolog, doktorand Rättsmedicin Uppsala universitet Kriminalvårdens FoU: Stockholmsgruppen Bakgrund Anabola effekter- muskeltillväxt

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se

Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se Doping eller dopning Med doping avses inom idrottsrörelsen fusk genom tillsatser

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas DN Debatt Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas PUBLICERAD 2016-01-03 2014 utsattes 154 000 vuxna för misshandel i Sverige, enligt Brå. Endast 30 procent av fallen anmäldes. Foto: JESSICA GOW

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Ulf Malmström KU-SA 2 2015-09-08 Fördjupad uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT-området En återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara

Läs mer

Sammanfattande kommentarer

Sammanfattande kommentarer Sammanfattande kommentarer Björn Hibell, Erik Fender, Ulf Guttormsson, Thomas Hvitfeldt Det är ofta svårt att beskriva tillstånd och företeelser som innebär brott mot lagar eller normer. Detta är något

Läs mer

Rapport från Verkligheten

Rapport från Verkligheten Rapport från Verkligheten Kenneth Ekholm PRODIS Göteborg 28 November 2014 Uppväxt / Bakgrund: Stor familj med förekomst av normbrytande beteende Tidigt själv med avvikande beteende Tidig Alkohol debut

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2007 D o p i n g j o u r e n. s e 020-546 987 Innehållsförteckning Sidan Verksamhetschefen har ordet Kort historik 1 Mål 1 Verksamhetens karaktär 1 Dopingjouren idag 2 Lokaler 2 Finansiering

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 100 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser i Göteborg sommarhalvåret 2006 Erik Fender CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Framtagen i samverkan mellan Ekerö kommun, Polismyndigheten och Landstinget, HT 2012. 1 Innehållsförteckning 1. Varför en Policy och

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk roulette Per-Åke Sandvold och Maria Gustafsson Kontroll av Narkotika och Olaglig Läkemedelshantering olagligalakemedel@mpa.se Presentationens innehåll Vem köper läkemedel

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89:So18

Motion till riksdagen. 1988/89:So18 Motion till riksdagen 1988/89:So18 av Anita Stenberg och Marianne Samuelsson (båda mp) med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2014 B 1062-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART G Y Ombud och offentlig försvarare: Advokat B-G H SAKEN

Läs mer

Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika

Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika Livsvillkor och risker för personer som injicerar narkotika - hur kan vi minska utsattheten? IKMDOK konferensen 2015 Torkel Richert torkel.richert@mah.se Bakgrund Det tunga missbruket ökar i Sverige Antalet

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Håkan Leifman CAN Sverige mot narkotika, Landskrona 1-2 oktober 2015 Upplägg: Användningen i Sverige Cannabis Nätdroger Totalanvändning Fokus på unga men

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

8 myter om cannabis. Cannabisnätverket. 12 oktober 2012 Pelle Olsson www.pelleolsson.se

8 myter om cannabis. Cannabisnätverket. 12 oktober 2012 Pelle Olsson www.pelleolsson.se 8 myter om cannabis Cannabisnätverket 12 oktober 2012 Pelle Olsson www.pelleolsson.se Vem kan man lita på i cannabisdebatten? Den typiske cannabisförsvararen n Övertygelse + konspirationstänkande n Förnekande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

OCH DIPLOMERING AV ARbEtsMEtODEN som syftar till Att förebygga ANVäNDNING AV DOPNINGsPREPARAt

OCH DIPLOMERING AV ARbEtsMEtODEN som syftar till Att förebygga ANVäNDNING AV DOPNINGsPREPARAt OCH DIPLOMERING AV Arbetsmetoden som syftar till att förebygga användning av dopningspreparat Inledning Under de senaste 10-15 åren har dopning som fenomen fått allt större uppmärksamhet i samhället. Redan

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, läs mer på stad.org) arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Antidopning Sverige. En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid 1 juni 2011

Antidopning Sverige. En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid 1 juni 2011 PM 2011:85 RIII (Dnr 001-581/2011) Antidopning Sverige. En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid 1 juni 2011 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget En Dopingfri fotboll Svenska FotbollFörlaget MED DOPING MENAS användning av substanser och utnyttjande av förbjudna metoder i avsikt att förbättra en spelares fysiska och psykiska prestationsförmåga, bedöva

Läs mer

Tvångsvårdens syfte (2 )

Tvångsvårdens syfte (2 ) Tvångsvårdens syfte (2 ) 0 Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver. Sluten eller öppen psykiatrisk

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3- karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget En Dopingfri fotboll Svenska FotbollFörlaget MED DOPING MENAS användande av förbjuden substans eller metod i avsikt att förbättra en spelares fysiska och psykiska prestationsförmåga, bedöva tröttheten

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium HÄRJEDALENS KOMMUN Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan handlingsplan för Härjedalens för grundskolor och gymnasium Barn, Utbildning och Fritid Drogpolicy och handlingsplan för Härjedalens kommuns

Läs mer

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar!

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar! 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8 LEKTION 8: 17 april 2015 1. Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick a. Para ihop frågor och svar! A. Vem är Thomas Quick? B. Hur många mord har han sagt att

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2012-04-03 ÅM 2012/2362 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-03-23 B 965-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CJ./. riksåklagaren

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer