Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården"

Transkript

1 Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1

2 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård. I ansökan anges kostnads- och verksamhetsuppgifter samt andra uppgifter i anslutning till ordnandet av företagshälsovården enligt räkenskapsperiod. Ansökan kan från och med år 2011 göras elektroniskt eller i pappersform. I e-ansökan uppges samma uppgifter som i pappersansökan. Arbetsgivaren kan utnyttja de uppgifter som producenten av företagshälsovårdstjänsterna ger för e-ansökan. 2

3 Att ansöka om ersättning bygger på samarbete Arbetsgivare Uppgifterna i ansökan hänför sig till verksamhet som baserar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och producenten av företagshälsovårdstjänster och en verksamhetsplan. Samarbete på arbetsplatsen Ansökan om ersättning och verksamhetsplanen, de rapporter och sammandrag om genomförandet av verksamheten och utvärderingen av företagshälsovårdens kvalitet och effekter som görs av företagshälsovården behandlas i enlighet med samarbetsförfarandet varefter ett utlåtande ges. Producent av företagshälsovårdstjänster Arbetsgivaren skickar in ansökan för att få ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen. 3 FPA Välkommen till FPA:s e-tjänst för företagshälsovård suomeksi I FPA:s e-tjänst för företagshälsovård...

4 Egna ansvarsområden Arbetsgivaren avtalar om, använder och betalar för tjänsterna, ansöker om ersättning Serviceproducenten utför tjänsterna i enlighet med avtalet och verksamhetsplanen, fakturerar, samlar ihop basuppgifterna för ansökan om ersättning FPA erbjuder en tjänst för mottagande av basuppgifterna i ansökningar som skickas in av serviceproducenten erbjuder en e-tjänst där arbetsgivaren kan göra upp en ansökan och skicka in den tar emot ansökan, ger ett beslut och betalar ersättning 4

5 Serviceproducent Avtal om användning av e-tjänst Godkänt system Meddelande om att uppgifterna i ansökan skickats Arbetsgivare Kvittering att uppgifterna mottagits Ansökningsuppgifterna för fortsatt behandling Arbetgivare avtal fakturering Ansökningsuppgifter Indentifiering Ansökan om ersättning till FPA Arbetsplatser med flera Verksamhets ställen bör beaktas Beslut och betalning Serviceproducent tillstånd avtal fakturering Tjänst för FPA mottagande av uppgifter E-tjänst 5 Arbetsplatser med flera verksamhetsställen bör beaktas Hantering av dokument/ arbetsstyrning Kontroll och mottagande av uppgifter Förmånshandläggning

6 E-tjänsten kräver avtal Ibruktagandet av e-tjänsten kräver att serviceproducenternas och arbetsgivarnas nuvarande avtal justeras och att FPA och serviceproducenterna ingår avtal sinsemellan. 6

7 Varför avtal? Tjänsten för mottagande av basuppgifter i ersättningsansökningar från företagshälsovården är en tjänst som upprätthålls av FPA, där serviceproducenten kan föra in de basuppgifter som företagshälsovården producerar för fortsatt behandling av arbetsgivaren Användningen av tjänsten förutsätter att FPA och serviceproducenten kommer överens om spelreglerna 7 Serviceproducenten kan föra in ansökningarnas basuppgifter i tjänsten förutsatt att serviceproducenten kommit överens om förfarandet med arbetsgivaren

8 Vad kommer man överens om? Serviceproducenten och arbetsgivaren kommer överens om hur man går till väga - utgångspunkt för insamlande och skickande av uppgifter basuppgifterna skickas in elektroniskt till FPA:s e-tjänst för fortsatt behandling av arbetsgivaren eller uppgifterna skrivs ut på en godkänd pappersblankett FPA och serviceproducenten ingår ett avtal om den elektroniska tjänsten för mottagande av basuppgifter serviceproducentens beredskap att ta i bruk tjänsten kontrolleras innan avtalet görs Ett utkast till avtal som man kan bekanta sig med och kommentera delas ut. 8

9 Vad kommer man överens om? (Forts.) Parternas uppgifter och ansvar Krav för ibruktagande av tjänsten Serviceproducentens datasystem Avtal med arbetsgivaren Förfarande vid förmedlingen av uppgifter Vilka uppgifter som förmedlas, användning av operatör Lagring och skyddande av uppgifter Underleverantörer Användningstider och tekniskt stöd Skadeståndsansvar Avgörande av meningsskiljaktigheter och uppsägning av avtalet 9

10 Hantering av avtalen Avtalen arkiveras i FPA:s arkiveringssystem Likaså arkiveras uppsägningar av avtal och ändringar i avtalen Uppgift om avtalet förmedlas också till hanteringen av användarbehörighet Mottagartjänsten kontrollerar rätten att använda tjänsten med hjälp av Katso-autentisering, dvs. att det är fråga om en serviceproducent som ingått avtal 10

11 Tidtabell Ändringar Utbildning och information Systemleverantörsärenden Info 02/10 Möten 04-05/10 Ändringar i systemen - blankettuppgifter Utvärdering av systemen - blankettuppgifter Ändringar i systemen - dataförmedling Testning av dataförmedling Pilotprojekt Samarbete mellan systemleverantör och serviceproducent för dataförmedling 11 Ingående av avtal FPA & serviceproducenter

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer