SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido)"

Transkript

1 SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido) Allmänt Den erektila dysfunktionen (ED) Riskfaktorer för ED Mediciner och substanser som kan orsaka eller bidra till ED Ledtrådar till en riktig diagnos av ED Livsstilsförändringar Översikt av fytofarmaka och kosttillskott Allmänt Spänningstillstånd, stress och minskad libido, problem med erektion osv. är mycket nära förknippade. Avslappningsövningar och konsultation hos sexolog eller psykolog verkar ofta mycket gynnsamt när det gäller att utbilda i avslappning, kommunikation mellan partners och tålamod. I andra hand ska läkemedel övervägas, inte minst hos män med diabetes och samtidiga sexproblem. Mekanismer bakom erektil dysfunktion (McKay D): GC (guanylatcyklas), nukleotid-guanosin-trifosfat (GTP), cykliskt guanosin-monofosfat (cgmp) Fosfodiesteras typ 5 enzymer (PDE5) inaktiverar GMP

2 Den erektila dysfunktionen (ED) Riskfaktorer för ED (Heidelbaugh JJ 2010) Hög ålder Kardiovaskulär sjukdom Cigarettrökning Diabetes mellitus Historia av irradiation or kirurgi i bäckenregionen, inklusive radikal prostatektomi Hormonella störningar (t.ex hypogonadism, hypotyroidism, hyperprolaktinemi) Hyperkolesterolemi Hypertension Användning av illegala missbruksdroger (t.ex kokain, metamfetamin) Medicer (t.ex antihistaminer, bensodiazepiner, SSRIs) Neurologiska tillstånd (t.ex Alzheimer, MS, Parkinsonism, paraplegi, quadriplegi, stroke) Obesitas Peyronies sjukdom Psykologiska tillstånd (t.ex ångest, depression, historia av sexuellt utnyttjande, problem i partnerskap, stress) Stillasittande livsstil Venöst läckage Mediciner och substanser som kan orsaka eller bidra till ED Klass mediciner eller substanser Exempel Analgetika Antikolinergika Antikonvulsiva Antidepressiva Antihistaminer Antihypertensiva Anti-Parkinsonmedel Kardiovaskulära medel Cytotoxiska medel Diuretika Hormoner Opiater Tricycliska antidepressiva Fenytoin, fenobarbital Litium, MAOIs, SSRIs, tricycliska antidepressiva Dimenhydrinat, difenhydramin, hydroxyzin, prometazin Alfa- och betablockerare, kalciumblockerare, klonidin, metyldopa, reserpin Bromokriptin, levodopa Digoxin, disopyramid, gemfibrozil Metotrexat Spironolakton, tiazider 5-alfa-reduktashämmare, kortikosteroider, östrogener, LH-frisättandde hormonagonister, progesteron Illegala droger, alkohol, och nikotin Amfetaminderivat, barbiturater, kokain, heroin, marijuana och cannabisberedningar Immunomodulatorer Sedativa Interferon-α Bensodiazepiner, butyrofenoner, fenotiaziner Ledtrådar till en riktig diagnos av ED Kliniska ledtrådar Historia Föreslagen diagnos

3 Störningar i relationen till partnern vad gäller den sexuella funktionen Minskad spermaproduktion vid ejakulationen Minskat libido Försämrad kvalitet och timing av orgasmen, inklusive anorgasmi Förekomsten av sexuellt inducerad genital smärta Fysisk examinering Kroppskonstitution med central obesitas Minskad perineal känsla Minskad periferar puls Förhöjt blodtryck Förstorad prostata vid digital rektal examinering Penil böjning Takykardi Abnormalitieter i testiklarna Tyroid struma Psykologiska orsaker (t.ex ångest depression, skuldkänslor, historia av sexuellt utnyttjande, problem med partner, i äktenskapet, med pengar osv., stress) Kronisk prostatit, normala åldrandeprocessen, obstruktion av ejakulatoriska kanalen, bakåtgående ejakulation CFS, hypogonadism, hypotyroidism, psykologiska tillstånd Alkohomissbruk, Cushings syndrom, hyper- eller hypotyroidism, mediciner (t.ex antihistaminer, antipsykotika, beta- blockerare, SSRIs, tiazider, tricycliska antidepressiva), psykologiska orsaker, kirurgi i bäckenretionen eller prostata Historia av sexuella övergrepp, piercing, STD (t.ex genital herpes) Cushings syndrom, diabetes mellitus, metabolt syndrom Cauda equina syndrom, spinal stenos, kirurgi i bäckenregionen eller av prostata, trauma Aterosklerotisk sjukdom och PAD Aterosclerotisk vaskulär sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom BPH, prostatcancer Peyronies sjukdom, brusten corpora cavernosum, venöst läckage Ångest, hypertyroidism, missbruk av stimulantia, latent kardiovaskulär sjukdom Epididymit, hypogonadism, testikelcancer, varicocele Hyper- eller hypotyroidism Livsstilsförändringar I en metaanalys som studerade 19 studier mellan 1980 och 2001 iakttogs en tydlig högre prevalens för erektil dysfunktion (ED) hos rökare jämfört med ickerökare Majoriteten av män med erektil dysfunktion (upp till 80%) är mer eller mindre överviktiga, med en övervikt syns en tydligt förhöjd risk för ED och sexuell dysfunktion jämfört med normalviktiga, och då särskilt vid stigande ålder I PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) kunde man i dess placeboarm se en signifikant 45% (P<0.001) ökad risk för ED och en ökad risk för kardiovaskulär incident under studiens uppföljningsperiod. Översikt av fytofarmaka och kosttillskott 1. Arginin (L-arginin) är en aminosyra som anges ha stimulerande egenskaper på sexualapparaten hos både kvinnor och män. En studie med ett kombinationsmedel Argin-Max, uppvisade positivt resultat hos kvinnor. Annars är användning mycket omtvistad. Ämnet kan påverka både blodtryck och blodsocker. Studiegrupper Duration, dos, administration Utfall Referens 40 män, ålder år utan diagnosticerad organisk erektil dysfunktion 3 månader 1,7 g l-arginin dagl. efter andra månaden, kompletterat med 40 mg pycnogeno l x 2; under tredje månaden, utökat till 40 mg pycnogenol x 3 Vid slutet av andra månaden hade kombinationen ökat antal män med återställd sexuell förmåga med 80%. Efter tredje månaden var denna siffra 92,5%. Inga bieffekter Stanislavov R et al.

4 rapporterades 100 friska kvinnor (37-45 år) med måttlig sexuell dysfunktion 8 v. Lady Prelox tabl. (20 mg pycnogenol, 200 mg l-arginin, 200 mg l-citrullin och 50 mg Rosvita nyponextrakt) Medel totalt FSFI (Female Sexual Function Index scores) ökade från 14,96 ± 2,68 till 28,25 ± 2,35 efter fyra veckor och 33,91 ± 2,7 efter 8 v. Aktiv behandling var signifikant högre än kontroll med värden dag 0 om 17,92 ± 2,32 och värden om 23,45 ± 1,82 efter 4 v. och värden om 23,52 ± 2,20 efter 8 veckor. Bottari A et al. 2. Crocus sativus: Känt som afrodisiakum sedan antiken. Minskad ROS-frisättning och därmed minskade skador på cellmembran och genetiskt innehåll 3. DHEA (dehydroepiandrosteron) visade i en studie verkan vid erektil dysfunktion med bibehållen erektion som följd, eventuellt pga att DHEA delvis omvandlas till testosteron. På liknande sätt omvandlas det till östrogen hos kvinnor. Få välgjorda studier på detta hormon-liknande ämne har dock gjorts. Dos 50 mg dagl. 4. Epimedium grandiflorum (Horny Goat Weed) är en kinesisk ört som innehåller flavonolen icariin som är antidepressiv, muskelrelaxerande och (i likhet med Viagra ) en 5-fosfodiesterashämmare. Den ges i dosen 5 ml tinktur (1:5, 50%) x 3 men kan orsaka bieffekter och är kontraindicerad vid bl.a takyarrytmier, lågt blodtryck, rekurrent epistaxis, muskuloskeletala sjukdomar och bipolära syndrom. 5. Ginkgo biloba: mg dagl. av specialextrakt stärker blodcirkulationen och kan ev. påverka den sexuella funktionen hos både kvinnor och män. Inget är känt om medlet har någon verkan hos yngre personer. Ginkgo har studerats vid sexuell dysfunktion som uppstått hos äldre personer som tar antidepressiv medicinering (SSRIs); 30 män på sådana medicinering som fick i snitt 207 mg av specialextrakt dagligen, kunde man efter 4 veckor iaktta en 76%-ig minskning av symtom relaterade till alla faser i den sexuella responsen, inklusive erektil funktion. Studien hade nyttjat självutvärderande skalor och intervjuver. 6. Ginseng (Äkta eller Amerikansk) Förbättrad acetylkolininducerad och transmural nervstimulationsaktiverad relaxering associerad med ökat vävnads-cgmp. Den påverkar troligen libidot mindre och ska inte ses som ett medel vid erektil dysfunktion utan snarare som ett allmänt, stressminskande tonikum för både män och kvinnor. Möjligen kan andra adaptogener brukas på liknande sätt. Data från sex RCT med Ginseng, över en period om ca 15 år, med 349 män, visade en signifikant (P< ) förbättrad erektil funktion jämfört med placebo vid 4 12 v. behandling. Ungefär 58% hade en förbättring av vissa aspekter av den sexuella funktionen jämfört med placebo (20%). Khera M et al. 7. Ledum: Minskar retbarheten i nervsystemet och stegrar libido och prestationsförmågan hos män. Drogen är dock giftig i stora mängder och ska användas med försiktighet. 8. Punica granatum: Juicedrog används bl.a vid erektil dysfunktion; i en studie med ett koncentrerat juiceextrakt (112 μmol polyfenoler) dagl. ökade signifikant blodflöde i penisens svällkroppar och en avslappnande verkan på glatt muskulatur iakttogs, troligen är det antioxidanteffekterna hos polyfenolerna som minskar nedbrytning av NOoch höjer NO-biotillgänglighet. 9. Serenoa: Används, i kombinationer, vid manliga sexualproblem pga prostatabesvär. Användning har lång folkmedicinsk användning men få studier har gjorts för detta användningsområde. 10. Terminalia: Effekt förmedlad genom receptormedierad aktivitet i hjärnan. 11. Tribulus terrestris: Den anges traditionellt höja libido och förhöja fertilieten. Drogen verkar avslappnande på den glatta muskulaturen vilket medger en öka blodgenomströmning till genitalerna, detta kan förklara dess popularitet som alternativmedel vid erektil dysfunktion. De flesta studier med drogen innefattar försök på djur. I ett försök kunde en kraftig ökning av camp och cgmp i corpus cavernosum iakttas. Medför ökad androgen status både centralt och perifert 12. Turnera: Drogen har mycket lång användning som ett medel vid sexuella besvär hos män, men verkar troligen positivt även för kvinnor. Den är antidepressiv, stressminskande och relaxerande samt har hormonreglerande egenskaper. 13. Yohimbin (från Yohime eller Aspidosperma quebracho-blanco): Yohimbin har använts sedan 1800-talet som ett medel vid impotens. Ger en hämning av α-2-adrenerga receptorer och ökad kärldilaton. Yohimbin kombinerad med arginin visar i försök på en ökad upphetsning hos kvinnor. Yohimbins effekter som α-2- adrenerga antagonister medför inte bara en påverkan på den erektila funktionen men också bieffekter i form av huvudvärk, svettningar, upphetsning, hypertension och insomnia. Dock har man kunnat iaktta att yohimbin kan användas i mindre doser, och tillsammans med andra medel som förbättrar NO-frisättning i penisartärer (=ökad NO-biotillgänglighet). 14. Zink: Ett grundämne med stor betydelse för könshormonernas utveckling föreslås vid brist. 15. Withania somnifera är en mycket effektivt, traditionellt medel vid erektil dysfunktion hos äldre män; särskilt vid samtidig hög stressbelastning och kärlförändringar.

5 Ginseng och yohimbin vid ED Ämne Studie Dos, duration Utfall Ginseng Dubbelblind, placebokontrollerad, 45 män med måttlig till grav erektil dysfunktion Dubbelblind, placebokontrollerad, 60 män med erektil dysfunktion 900 mg ginseng x 3 i 8 v. Förbättrade skalor vad gällde erektil förmåga och sexuell tillfredsställelse 1000 mg ginseng x 3 i 12 v. Förbättrad erektil funktion inkluderat rigiditet, penetration, och bibehållandet av erektion Yohimbin Multicenter, dubbelblind, 61 män med ED Tablett: 5,4 mg yohimbinhydroklorid x 3 i 8 v. eller placebo; placebogruppen fick aktiv substans återstående 8 veckor Behandlingens första åtta veckor: 36,7 % i behandlingsgruppen, och 12,9 % i placebogruppen rapporterade en återskapad erektionsförmåga. I placebogruppen denna siffra steg till 41,9 % vid övergång till aktiv substans Dubbelblind, crossover, 82 män med ED Tablett: 5,4 mg yohimbinhydroklorid eller placebo. Initiallt en tablett x 4, ökades till ett max av 2 tabl. x 4. Efter en månad fick placebogruppen samma regimen En månad: 14 % av behandlingsgruppen upplevde fullständiga erektioner, 20 % hade en delvis förbättrad erektionsförmåga och 65 % rapporterade ingen skillnad. Tre patienter rapporterade en positiv placeboeffekt. Det tog 2-3 v. för att erhålla en terapeutisk effekt och patienterna svarade lika oavsett EDetiologi Lista över varierande populära, etnofarmakologiska fytofarmaka som anses som afrodisiaka Fytofarmakon, Auktor, Familj Växtdel Extrakttyp Mekanism Asparagus racemosus Willd. Rot Vattenlösl. extrakt Ökat libido Allium tuberosum Rottl. ex Spreng Frö Butanolextrat Ökat libido Alpinia calcarata Roscoe Rhizom Hett vattenlösligt extrakt Ökning av libido och testosteron Aspidosperma ulei Markgr. Rot Alkaloidrik fraktion Förstärkt erektion Anacyclus pyrethrum DC Rot Vattenlösl. extrakt, etanolextrakt Ökning av libido Anacardium occidentale L. Blad Hexan-extrakt Ökning av fertilitet Bryonia lacinosa L. Frö Etanolextrakt Ökning av libido Camellia sinensis (L.) O. Kuntze Catha edulis Forsk. Blad och knoppar Skott/små grenar Vattenlösl. extrakt Kloroform : dietyleterextrakt (1 : 3) Ökning av blodtestosteronkoncentration Ökning av libido Curculigo orchioides Gaertn. Rhizom Etanolextrakt Ökad sexuell aktivitet Crocus sativus L. Stigma Vattenlösl. extrakt Ökad sexuell aktivitet Epimedium koreanum Nakai Örtstånd Vattenlösl./ Etanol extrakt Ökning av libido Epimedium brevicornum Maxim. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av NO-frisättning Ferula hermonis Boiss. Rötter Acetonextrakt Stimulerad sexuell motivation Garcinia cambogia Desr. Frö Biflavonoid & xanton Ökat spermaantal Hibiscus sabdariffa L. Blommor Antocyaniner Ökat spermaantal Hibiscus macranthus Hochst. Ex A.Rich. Blad Terpenoida eller steroida ämnen Ökning av blodtestosteronkoncentration Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker Rhizom Alkoholextrakt Ökat blodflöde till testis, ökat libido Lepidium meyenii Walpers Rot Vattenlösl. extrakt Spermatogenes Lithospermum arvense L. Frö Vattenlösl. extrakt Androgent Mucuna pruriens Baker Frö Kloroformextrakt Spermatogent Myristica fragrans Houtt. Frö 50% etanolextrakt Ökning av libido

6 Panax ginseng C. A. Mayer Rot Ginsenosider, saponiner Ökning av NO-aktiviteten i CNS Panax quinquefolium L Rot Pulver Underlättar manlig parningsbeteende Pausinystalia yohimbe Pierre ex Beille Bark Yohimbin Ökning av libido och erektion Peganum harmala L Frö Pulver Psidium guajava L. Blad Etanolextrakt Ökat spermaantal Förbättrad spermakvalitet, Spermatogenes och organvikt Psoralea corylifolia L. Frukt Vattenlösl. extrakt Ökat spermaantal, inducerar spermatogenes Passiflora incarnata L. Blad Metanolextrakt Ökning av libido Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry. Flower bud 50% etanolextrakt Ökning av libido Senecio cardiophyllus Hemsl. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av ejakulatorisk kapacitet Salvia haematodes L. Rötter Etanolextrakt Ökning av libido Terminalia catappa L. Frö Suspension Ökning av libido Tribulus terrestris L. Frukt Protodioscin Androgent ökade egenskaper Turnera diffusa Willd. Blad 30% etanol i vatten (v:v) Stimulering av libido Withania somnifera (L.) Dunal. Rot Vattenlösl. extrakt Spermatogenes Zingiber officinale Roscoe Rötter Vattenlösl. extrakt Pueraria tuberosa DC Amrot Etanolextrakt Ökning av libido Arctium lappa L. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av libido Ökning av både testis vikt och serumtestosteronnivåer Musa paradisiacal L. Rot Vattenlösl. extrakt Ökade testosteronnivåer Referenser: Adimoelja A. Phytochemicals and the breakthrough of traditional herbs in the management of sexual dysfunctions. Int J Androl. 2000;23 Suppl 2:82-4. Aung HH, Dey L, Rand V, Yuan CS. Alternative therapies for male and female sexual dysfunction. Am J Chin Med. 2004;32(2): Bottari A, Belcaro G, Ledda A, Luzzi R, Cesarone MR, Dugall M. Lady Prelox improves sexual function in generally healthy women of reproductive age. Minerva Ginecol Aug;65(4): Chiu JH, Chen KK, Chien TM et al. Epimedium brevicornum Maxim extract relaxes rabbit corpus cavernosum through multitargets on nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate signaling pathway. Int J Impot Res. 2006;18: Clayton A, Ramamurthy S. The impact of physical illness on sexual dysfunction. Adv. Psychosom Med. 2008;29: Esteghamati A, Mazaheri T, Vahidi Rad M, Noshad S. Complementary and Alternative Medicine for the Treatment of Obesity: A Critical Review. Int J Endocrinol Metab Apr; 13(2): e Frank JE, Mistretta P, Will J. Diagnosis and treatment of female sexual dysfunction. Am Fam Physician. 2008;77(5): Heidelbaugh JJ. Management of erectile dysfunction. Am Fam Physician Feb 1;81(3): Review. Ito TY, Trant AS, Polan ML. A double-blind placebo-controlled study of Argin-Max, a nutritional supplement for the enhancement of female sexual function. J Sex Martial Ther. 2001;27: Jang DJ, Lee MS, Shin BC, Lee YC, Ernst E. Red ginseng for treating erectile dysfunction: a systematic review. Br J Clin Pharmacol Oct;66(4): Review. Khera M, Goldstein I. Erectile Dysfunction. Clin Evid (Online) 2011;2011:pii: Kotta S, Ansari SH, Ali J. Exploring scientifically proven herbal aphrodisiacs. Pharmacogn Rev Jan;7(13):1-10. Ledda A el al. Investigation of a complex plant extract for mild to moderate erectile dysfunction in a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-arm study. BJU Int Feb 22. Mattar CN, Chong YS, Su LL, Agarwal AA, Wong P, Choolani M. Care of women in menopause: sexual function, dysfunction and therapeutic modalities. Ann Acad Med Singapore. 2008;37(3): McKay D. Nutrients and botanicals for erectile dysfunction: examining the evidence. Alt Med Rev. 2004;9(1):4-16. Review Meston, CM, Worcel M. The effects of yohimbine plus L-arginine glutamate on sexual arousal in postmenopausal women with sexual arousal disorder. Arch Sex Behav. 2002;31: Moyad MA, Park K. What do most erectile dysfunction guidelines have in common? No evidence-based discussion or recommendation of heart-healthy lifestyle changes and/or Panax ginseng. Asian J Androl Nov;14(6): Ning H, Xin ZC, Lin G et al. Effects of icariin on phosphodiesterase-5 activity in vitro and cyclic guanosine monophosphate level in cavernous smooth muscle cells. Urology 2006;68: Panjari M, Davis SR. DHEA therapy for women: effect on sexual function and wellbeing. Hum Reprod Update. 2007;13(3): Partin JF, Pushkin YR. Tachyarrhythmia and hypomania with horny goat weed. Psychosomatics 2004;45(6):

7 Perelman MA. A new combination treatment for premature ejaculation: a sex therapist's perspective. J Sex Med. 2006;3(6): Ponholzer A, Madersbacher S. Lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction; links for diagnosis, management and treatment. Int. J Impot Res. 2007;19(6): Seagraves R, Woodard T. Female hypoactive sexual desire disorder: History and current status. J Sex Med. 2006;3(3): Shamloul R. Natural aphrodisiacs. J Sex Med Jan;7(1 Pt 1): Sivalingam S, Hashim H, Schwaibold H. An overview of the diagnosis and treatment of erectile dysfunction. Drugs. 2006;66(18): Stanislavov R, Nikolova V. Treatment of erectile dysfunction with pycnogenol and L-arginine. J Sex Marital Ther May- Jun;29(3): Wah Leung K, Wong AS. Ginseng and male reproductive function. Spermatogenesis Jul 1;3(3):e Wheatly D. Triple-blind, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba in sexual dysfunction due to antidepressant drugs. Hum Psychopharmacol Dec;19(8): Wilt T, Ishani A, Mac Donald R, et al. Pygeum africanum for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev 2002;CD Yen SSC, Morales AJ, Khorram O. Replacement of DHEA in aging men and women. Potential remedial effects. Ann NY Acad Sci. 1995;774:

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder)

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) Allmänt Viktigt Att undvika Patologier, definitioner Differentialdiagnoser associerade med ADHD Konventionell behandling Nutrition Fytofarmaka Neurofeedback

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD

Läkemedelsbehandling av ADHD Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet. Förskrivningsmönster

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin.

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Priligy 30 mg filmdragerade tabletter Priligy 60 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kaffe och energidryck

Kaffe och energidryck Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Kaffe och energidryck Den sociala utvecklingen och konsumtionen av koffein Datum: 2013-02-21 Kurs: Självständigt arbete, MÅ1414 Författare: Mikael Fridh,

Läs mer

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING ÅRGÅNG 14 NUMMER 1 2007 FOKUS SÖMNBRIST FARLIGT FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL VARIA DOPAMIN OCH AFFEKTIV SJUKDOM EN NYGAMMAL KUNSKAP Socialpsykiatri tid för nytänkande och renässans

Läs mer

Tre kärlekar förutsättningen för människosläktets fortbestånd

Tre kärlekar förutsättningen för människosläktets fortbestånd Tre kärlekar förutsättningen för människosläktets fortbestånd Författare, historiker och psykologer har lärt oss att det finns olika sorters kärlek. Vid sidan av den sexuella lusten finns det också en

Läs mer

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Historisk översikt över benämningen av symptombilden vid

Läs mer

Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation

Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation Uppdrag På uppdrag av verksamhetschefen på Avd för Sjukgymnastik, USÖ - Helena Pepa undersöktes

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014 DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR nr 1-2014 DET VAR IDAG. VAD VILL DU GÖRA IMORGON? ALLA VECKANS DAGAR RÄKNAS COPAXONE (glatirameracetat) Rx, F, är indicerat för behandling av patienter

Läs mer

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap Citera som: Läkartidningen.2014;111:CYRH Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap Forskningsfronten flyttas snabbt framåt vad gäller neuro psykiatrisk funktionsnedsättning som

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Nationellt vårdprogram Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Illustration: Tove Hennix Layout: Katarzyna Duchnowska, Medicinsk Bild Redigering: Ylva Böttiger och Milja

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer