SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido)"

Transkript

1 SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido) Allmänt Den erektila dysfunktionen (ED) Riskfaktorer för ED Mediciner och substanser som kan orsaka eller bidra till ED Ledtrådar till en riktig diagnos av ED Livsstilsförändringar Översikt av fytofarmaka och kosttillskott Allmänt Spänningstillstånd, stress och minskad libido, problem med erektion osv. är mycket nära förknippade. Avslappningsövningar och konsultation hos sexolog eller psykolog verkar ofta mycket gynnsamt när det gäller att utbilda i avslappning, kommunikation mellan partners och tålamod. I andra hand ska läkemedel övervägas, inte minst hos män med diabetes och samtidiga sexproblem. Mekanismer bakom erektil dysfunktion (McKay D): GC (guanylatcyklas), nukleotid-guanosin-trifosfat (GTP), cykliskt guanosin-monofosfat (cgmp) Fosfodiesteras typ 5 enzymer (PDE5) inaktiverar GMP

2 Den erektila dysfunktionen (ED) Riskfaktorer för ED (Heidelbaugh JJ 2010) Hög ålder Kardiovaskulär sjukdom Cigarettrökning Diabetes mellitus Historia av irradiation or kirurgi i bäckenregionen, inklusive radikal prostatektomi Hormonella störningar (t.ex hypogonadism, hypotyroidism, hyperprolaktinemi) Hyperkolesterolemi Hypertension Användning av illegala missbruksdroger (t.ex kokain, metamfetamin) Medicer (t.ex antihistaminer, bensodiazepiner, SSRIs) Neurologiska tillstånd (t.ex Alzheimer, MS, Parkinsonism, paraplegi, quadriplegi, stroke) Obesitas Peyronies sjukdom Psykologiska tillstånd (t.ex ångest, depression, historia av sexuellt utnyttjande, problem i partnerskap, stress) Stillasittande livsstil Venöst läckage Mediciner och substanser som kan orsaka eller bidra till ED Klass mediciner eller substanser Exempel Analgetika Antikolinergika Antikonvulsiva Antidepressiva Antihistaminer Antihypertensiva Anti-Parkinsonmedel Kardiovaskulära medel Cytotoxiska medel Diuretika Hormoner Opiater Tricycliska antidepressiva Fenytoin, fenobarbital Litium, MAOIs, SSRIs, tricycliska antidepressiva Dimenhydrinat, difenhydramin, hydroxyzin, prometazin Alfa- och betablockerare, kalciumblockerare, klonidin, metyldopa, reserpin Bromokriptin, levodopa Digoxin, disopyramid, gemfibrozil Metotrexat Spironolakton, tiazider 5-alfa-reduktashämmare, kortikosteroider, östrogener, LH-frisättandde hormonagonister, progesteron Illegala droger, alkohol, och nikotin Amfetaminderivat, barbiturater, kokain, heroin, marijuana och cannabisberedningar Immunomodulatorer Sedativa Interferon-α Bensodiazepiner, butyrofenoner, fenotiaziner Ledtrådar till en riktig diagnos av ED Kliniska ledtrådar Historia Föreslagen diagnos

3 Störningar i relationen till partnern vad gäller den sexuella funktionen Minskad spermaproduktion vid ejakulationen Minskat libido Försämrad kvalitet och timing av orgasmen, inklusive anorgasmi Förekomsten av sexuellt inducerad genital smärta Fysisk examinering Kroppskonstitution med central obesitas Minskad perineal känsla Minskad periferar puls Förhöjt blodtryck Förstorad prostata vid digital rektal examinering Penil böjning Takykardi Abnormalitieter i testiklarna Tyroid struma Psykologiska orsaker (t.ex ångest depression, skuldkänslor, historia av sexuellt utnyttjande, problem med partner, i äktenskapet, med pengar osv., stress) Kronisk prostatit, normala åldrandeprocessen, obstruktion av ejakulatoriska kanalen, bakåtgående ejakulation CFS, hypogonadism, hypotyroidism, psykologiska tillstånd Alkohomissbruk, Cushings syndrom, hyper- eller hypotyroidism, mediciner (t.ex antihistaminer, antipsykotika, beta- blockerare, SSRIs, tiazider, tricycliska antidepressiva), psykologiska orsaker, kirurgi i bäckenretionen eller prostata Historia av sexuella övergrepp, piercing, STD (t.ex genital herpes) Cushings syndrom, diabetes mellitus, metabolt syndrom Cauda equina syndrom, spinal stenos, kirurgi i bäckenregionen eller av prostata, trauma Aterosklerotisk sjukdom och PAD Aterosclerotisk vaskulär sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom BPH, prostatcancer Peyronies sjukdom, brusten corpora cavernosum, venöst läckage Ångest, hypertyroidism, missbruk av stimulantia, latent kardiovaskulär sjukdom Epididymit, hypogonadism, testikelcancer, varicocele Hyper- eller hypotyroidism Livsstilsförändringar I en metaanalys som studerade 19 studier mellan 1980 och 2001 iakttogs en tydlig högre prevalens för erektil dysfunktion (ED) hos rökare jämfört med ickerökare Majoriteten av män med erektil dysfunktion (upp till 80%) är mer eller mindre överviktiga, med en övervikt syns en tydligt förhöjd risk för ED och sexuell dysfunktion jämfört med normalviktiga, och då särskilt vid stigande ålder I PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) kunde man i dess placeboarm se en signifikant 45% (P<0.001) ökad risk för ED och en ökad risk för kardiovaskulär incident under studiens uppföljningsperiod. Översikt av fytofarmaka och kosttillskott 1. Arginin (L-arginin) är en aminosyra som anges ha stimulerande egenskaper på sexualapparaten hos både kvinnor och män. En studie med ett kombinationsmedel Argin-Max, uppvisade positivt resultat hos kvinnor. Annars är användning mycket omtvistad. Ämnet kan påverka både blodtryck och blodsocker. Studiegrupper Duration, dos, administration Utfall Referens 40 män, ålder år utan diagnosticerad organisk erektil dysfunktion 3 månader 1,7 g l-arginin dagl. efter andra månaden, kompletterat med 40 mg pycnogeno l x 2; under tredje månaden, utökat till 40 mg pycnogenol x 3 Vid slutet av andra månaden hade kombinationen ökat antal män med återställd sexuell förmåga med 80%. Efter tredje månaden var denna siffra 92,5%. Inga bieffekter Stanislavov R et al.

4 rapporterades 100 friska kvinnor (37-45 år) med måttlig sexuell dysfunktion 8 v. Lady Prelox tabl. (20 mg pycnogenol, 200 mg l-arginin, 200 mg l-citrullin och 50 mg Rosvita nyponextrakt) Medel totalt FSFI (Female Sexual Function Index scores) ökade från 14,96 ± 2,68 till 28,25 ± 2,35 efter fyra veckor och 33,91 ± 2,7 efter 8 v. Aktiv behandling var signifikant högre än kontroll med värden dag 0 om 17,92 ± 2,32 och värden om 23,45 ± 1,82 efter 4 v. och värden om 23,52 ± 2,20 efter 8 veckor. Bottari A et al. 2. Crocus sativus: Känt som afrodisiakum sedan antiken. Minskad ROS-frisättning och därmed minskade skador på cellmembran och genetiskt innehåll 3. DHEA (dehydroepiandrosteron) visade i en studie verkan vid erektil dysfunktion med bibehållen erektion som följd, eventuellt pga att DHEA delvis omvandlas till testosteron. På liknande sätt omvandlas det till östrogen hos kvinnor. Få välgjorda studier på detta hormon-liknande ämne har dock gjorts. Dos 50 mg dagl. 4. Epimedium grandiflorum (Horny Goat Weed) är en kinesisk ört som innehåller flavonolen icariin som är antidepressiv, muskelrelaxerande och (i likhet med Viagra ) en 5-fosfodiesterashämmare. Den ges i dosen 5 ml tinktur (1:5, 50%) x 3 men kan orsaka bieffekter och är kontraindicerad vid bl.a takyarrytmier, lågt blodtryck, rekurrent epistaxis, muskuloskeletala sjukdomar och bipolära syndrom. 5. Ginkgo biloba: mg dagl. av specialextrakt stärker blodcirkulationen och kan ev. påverka den sexuella funktionen hos både kvinnor och män. Inget är känt om medlet har någon verkan hos yngre personer. Ginkgo har studerats vid sexuell dysfunktion som uppstått hos äldre personer som tar antidepressiv medicinering (SSRIs); 30 män på sådana medicinering som fick i snitt 207 mg av specialextrakt dagligen, kunde man efter 4 veckor iaktta en 76%-ig minskning av symtom relaterade till alla faser i den sexuella responsen, inklusive erektil funktion. Studien hade nyttjat självutvärderande skalor och intervjuver. 6. Ginseng (Äkta eller Amerikansk) Förbättrad acetylkolininducerad och transmural nervstimulationsaktiverad relaxering associerad med ökat vävnads-cgmp. Den påverkar troligen libidot mindre och ska inte ses som ett medel vid erektil dysfunktion utan snarare som ett allmänt, stressminskande tonikum för både män och kvinnor. Möjligen kan andra adaptogener brukas på liknande sätt. Data från sex RCT med Ginseng, över en period om ca 15 år, med 349 män, visade en signifikant (P< ) förbättrad erektil funktion jämfört med placebo vid 4 12 v. behandling. Ungefär 58% hade en förbättring av vissa aspekter av den sexuella funktionen jämfört med placebo (20%). Khera M et al. 7. Ledum: Minskar retbarheten i nervsystemet och stegrar libido och prestationsförmågan hos män. Drogen är dock giftig i stora mängder och ska användas med försiktighet. 8. Punica granatum: Juicedrog används bl.a vid erektil dysfunktion; i en studie med ett koncentrerat juiceextrakt (112 μmol polyfenoler) dagl. ökade signifikant blodflöde i penisens svällkroppar och en avslappnande verkan på glatt muskulatur iakttogs, troligen är det antioxidanteffekterna hos polyfenolerna som minskar nedbrytning av NOoch höjer NO-biotillgänglighet. 9. Serenoa: Används, i kombinationer, vid manliga sexualproblem pga prostatabesvär. Användning har lång folkmedicinsk användning men få studier har gjorts för detta användningsområde. 10. Terminalia: Effekt förmedlad genom receptormedierad aktivitet i hjärnan. 11. Tribulus terrestris: Den anges traditionellt höja libido och förhöja fertilieten. Drogen verkar avslappnande på den glatta muskulaturen vilket medger en öka blodgenomströmning till genitalerna, detta kan förklara dess popularitet som alternativmedel vid erektil dysfunktion. De flesta studier med drogen innefattar försök på djur. I ett försök kunde en kraftig ökning av camp och cgmp i corpus cavernosum iakttas. Medför ökad androgen status både centralt och perifert 12. Turnera: Drogen har mycket lång användning som ett medel vid sexuella besvär hos män, men verkar troligen positivt även för kvinnor. Den är antidepressiv, stressminskande och relaxerande samt har hormonreglerande egenskaper. 13. Yohimbin (från Yohime eller Aspidosperma quebracho-blanco): Yohimbin har använts sedan 1800-talet som ett medel vid impotens. Ger en hämning av α-2-adrenerga receptorer och ökad kärldilaton. Yohimbin kombinerad med arginin visar i försök på en ökad upphetsning hos kvinnor. Yohimbins effekter som α-2- adrenerga antagonister medför inte bara en påverkan på den erektila funktionen men också bieffekter i form av huvudvärk, svettningar, upphetsning, hypertension och insomnia. Dock har man kunnat iaktta att yohimbin kan användas i mindre doser, och tillsammans med andra medel som förbättrar NO-frisättning i penisartärer (=ökad NO-biotillgänglighet). 14. Zink: Ett grundämne med stor betydelse för könshormonernas utveckling föreslås vid brist. 15. Withania somnifera är en mycket effektivt, traditionellt medel vid erektil dysfunktion hos äldre män; särskilt vid samtidig hög stressbelastning och kärlförändringar.

5 Ginseng och yohimbin vid ED Ämne Studie Dos, duration Utfall Ginseng Dubbelblind, placebokontrollerad, 45 män med måttlig till grav erektil dysfunktion Dubbelblind, placebokontrollerad, 60 män med erektil dysfunktion 900 mg ginseng x 3 i 8 v. Förbättrade skalor vad gällde erektil förmåga och sexuell tillfredsställelse 1000 mg ginseng x 3 i 12 v. Förbättrad erektil funktion inkluderat rigiditet, penetration, och bibehållandet av erektion Yohimbin Multicenter, dubbelblind, 61 män med ED Tablett: 5,4 mg yohimbinhydroklorid x 3 i 8 v. eller placebo; placebogruppen fick aktiv substans återstående 8 veckor Behandlingens första åtta veckor: 36,7 % i behandlingsgruppen, och 12,9 % i placebogruppen rapporterade en återskapad erektionsförmåga. I placebogruppen denna siffra steg till 41,9 % vid övergång till aktiv substans Dubbelblind, crossover, 82 män med ED Tablett: 5,4 mg yohimbinhydroklorid eller placebo. Initiallt en tablett x 4, ökades till ett max av 2 tabl. x 4. Efter en månad fick placebogruppen samma regimen En månad: 14 % av behandlingsgruppen upplevde fullständiga erektioner, 20 % hade en delvis förbättrad erektionsförmåga och 65 % rapporterade ingen skillnad. Tre patienter rapporterade en positiv placeboeffekt. Det tog 2-3 v. för att erhålla en terapeutisk effekt och patienterna svarade lika oavsett EDetiologi Lista över varierande populära, etnofarmakologiska fytofarmaka som anses som afrodisiaka Fytofarmakon, Auktor, Familj Växtdel Extrakttyp Mekanism Asparagus racemosus Willd. Rot Vattenlösl. extrakt Ökat libido Allium tuberosum Rottl. ex Spreng Frö Butanolextrat Ökat libido Alpinia calcarata Roscoe Rhizom Hett vattenlösligt extrakt Ökning av libido och testosteron Aspidosperma ulei Markgr. Rot Alkaloidrik fraktion Förstärkt erektion Anacyclus pyrethrum DC Rot Vattenlösl. extrakt, etanolextrakt Ökning av libido Anacardium occidentale L. Blad Hexan-extrakt Ökning av fertilitet Bryonia lacinosa L. Frö Etanolextrakt Ökning av libido Camellia sinensis (L.) O. Kuntze Catha edulis Forsk. Blad och knoppar Skott/små grenar Vattenlösl. extrakt Kloroform : dietyleterextrakt (1 : 3) Ökning av blodtestosteronkoncentration Ökning av libido Curculigo orchioides Gaertn. Rhizom Etanolextrakt Ökad sexuell aktivitet Crocus sativus L. Stigma Vattenlösl. extrakt Ökad sexuell aktivitet Epimedium koreanum Nakai Örtstånd Vattenlösl./ Etanol extrakt Ökning av libido Epimedium brevicornum Maxim. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av NO-frisättning Ferula hermonis Boiss. Rötter Acetonextrakt Stimulerad sexuell motivation Garcinia cambogia Desr. Frö Biflavonoid & xanton Ökat spermaantal Hibiscus sabdariffa L. Blommor Antocyaniner Ökat spermaantal Hibiscus macranthus Hochst. Ex A.Rich. Blad Terpenoida eller steroida ämnen Ökning av blodtestosteronkoncentration Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker Rhizom Alkoholextrakt Ökat blodflöde till testis, ökat libido Lepidium meyenii Walpers Rot Vattenlösl. extrakt Spermatogenes Lithospermum arvense L. Frö Vattenlösl. extrakt Androgent Mucuna pruriens Baker Frö Kloroformextrakt Spermatogent Myristica fragrans Houtt. Frö 50% etanolextrakt Ökning av libido

6 Panax ginseng C. A. Mayer Rot Ginsenosider, saponiner Ökning av NO-aktiviteten i CNS Panax quinquefolium L Rot Pulver Underlättar manlig parningsbeteende Pausinystalia yohimbe Pierre ex Beille Bark Yohimbin Ökning av libido och erektion Peganum harmala L Frö Pulver Psidium guajava L. Blad Etanolextrakt Ökat spermaantal Förbättrad spermakvalitet, Spermatogenes och organvikt Psoralea corylifolia L. Frukt Vattenlösl. extrakt Ökat spermaantal, inducerar spermatogenes Passiflora incarnata L. Blad Metanolextrakt Ökning av libido Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry. Flower bud 50% etanolextrakt Ökning av libido Senecio cardiophyllus Hemsl. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av ejakulatorisk kapacitet Salvia haematodes L. Rötter Etanolextrakt Ökning av libido Terminalia catappa L. Frö Suspension Ökning av libido Tribulus terrestris L. Frukt Protodioscin Androgent ökade egenskaper Turnera diffusa Willd. Blad 30% etanol i vatten (v:v) Stimulering av libido Withania somnifera (L.) Dunal. Rot Vattenlösl. extrakt Spermatogenes Zingiber officinale Roscoe Rötter Vattenlösl. extrakt Pueraria tuberosa DC Amrot Etanolextrakt Ökning av libido Arctium lappa L. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av libido Ökning av både testis vikt och serumtestosteronnivåer Musa paradisiacal L. Rot Vattenlösl. extrakt Ökade testosteronnivåer Referenser: Adimoelja A. Phytochemicals and the breakthrough of traditional herbs in the management of sexual dysfunctions. Int J Androl. 2000;23 Suppl 2:82-4. Aung HH, Dey L, Rand V, Yuan CS. Alternative therapies for male and female sexual dysfunction. Am J Chin Med. 2004;32(2): Bottari A, Belcaro G, Ledda A, Luzzi R, Cesarone MR, Dugall M. Lady Prelox improves sexual function in generally healthy women of reproductive age. Minerva Ginecol Aug;65(4): Chiu JH, Chen KK, Chien TM et al. Epimedium brevicornum Maxim extract relaxes rabbit corpus cavernosum through multitargets on nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate signaling pathway. Int J Impot Res. 2006;18: Clayton A, Ramamurthy S. The impact of physical illness on sexual dysfunction. Adv. Psychosom Med. 2008;29: Esteghamati A, Mazaheri T, Vahidi Rad M, Noshad S. Complementary and Alternative Medicine for the Treatment of Obesity: A Critical Review. Int J Endocrinol Metab Apr; 13(2): e Frank JE, Mistretta P, Will J. Diagnosis and treatment of female sexual dysfunction. Am Fam Physician. 2008;77(5): Heidelbaugh JJ. Management of erectile dysfunction. Am Fam Physician Feb 1;81(3): Review. Ito TY, Trant AS, Polan ML. A double-blind placebo-controlled study of Argin-Max, a nutritional supplement for the enhancement of female sexual function. J Sex Martial Ther. 2001;27: Jang DJ, Lee MS, Shin BC, Lee YC, Ernst E. Red ginseng for treating erectile dysfunction: a systematic review. Br J Clin Pharmacol Oct;66(4): Review. Khera M, Goldstein I. Erectile Dysfunction. Clin Evid (Online) 2011;2011:pii: Kotta S, Ansari SH, Ali J. Exploring scientifically proven herbal aphrodisiacs. Pharmacogn Rev Jan;7(13):1-10. Ledda A el al. Investigation of a complex plant extract for mild to moderate erectile dysfunction in a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-arm study. BJU Int Feb 22. Mattar CN, Chong YS, Su LL, Agarwal AA, Wong P, Choolani M. Care of women in menopause: sexual function, dysfunction and therapeutic modalities. Ann Acad Med Singapore. 2008;37(3): McKay D. Nutrients and botanicals for erectile dysfunction: examining the evidence. Alt Med Rev. 2004;9(1):4-16. Review Meston, CM, Worcel M. The effects of yohimbine plus L-arginine glutamate on sexual arousal in postmenopausal women with sexual arousal disorder. Arch Sex Behav. 2002;31: Moyad MA, Park K. What do most erectile dysfunction guidelines have in common? No evidence-based discussion or recommendation of heart-healthy lifestyle changes and/or Panax ginseng. Asian J Androl Nov;14(6): Ning H, Xin ZC, Lin G et al. Effects of icariin on phosphodiesterase-5 activity in vitro and cyclic guanosine monophosphate level in cavernous smooth muscle cells. Urology 2006;68: Panjari M, Davis SR. DHEA therapy for women: effect on sexual function and wellbeing. Hum Reprod Update. 2007;13(3): Partin JF, Pushkin YR. Tachyarrhythmia and hypomania with horny goat weed. Psychosomatics 2004;45(6):

7 Perelman MA. A new combination treatment for premature ejaculation: a sex therapist's perspective. J Sex Med. 2006;3(6): Ponholzer A, Madersbacher S. Lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction; links for diagnosis, management and treatment. Int. J Impot Res. 2007;19(6): Seagraves R, Woodard T. Female hypoactive sexual desire disorder: History and current status. J Sex Med. 2006;3(3): Shamloul R. Natural aphrodisiacs. J Sex Med Jan;7(1 Pt 1): Sivalingam S, Hashim H, Schwaibold H. An overview of the diagnosis and treatment of erectile dysfunction. Drugs. 2006;66(18): Stanislavov R, Nikolova V. Treatment of erectile dysfunction with pycnogenol and L-arginine. J Sex Marital Ther May- Jun;29(3): Wah Leung K, Wong AS. Ginseng and male reproductive function. Spermatogenesis Jul 1;3(3):e Wheatly D. Triple-blind, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba in sexual dysfunction due to antidepressant drugs. Hum Psychopharmacol Dec;19(8): Wilt T, Ishani A, Mac Donald R, et al. Pygeum africanum for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev 2002;CD Yen SSC, Morales AJ, Khorram O. Replacement of DHEA in aging men and women. Potential remedial effects. Ann NY Acad Sci. 1995;774:

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING.

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. Det här är ett samtalsstöd för dig som möter män med erektionsproblem. Det är tänkt att fungera

Läs mer

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding E Vad är det som inte fungerar? Sexuell lust - motivation, intresse, drömmar, fantasier Kroppens sexuella gensvar bli tänd, bli blöt, få stånd Orgasm, utlösning

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på? Erektionssvikt är något som uppskattningsvis 500 000 svenska män lider av. 1 Det finns

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

DEL VI: SAMMANFATTNING AV UPPDATERINGAR I RISKHANTERINGSPLANEN ENLIGT PRODUKT

DEL VI: SAMMANFATTNING AV UPPDATERINGAR I RISKHANTERINGSPLANEN ENLIGT PRODUKT DEL VI: SAMMANFATTNING AV UPPDATERINGAR I RISKHANTERINGSPLANEN ENLIGT PRODUKT VI1 Delområden av EPAR-sammanfattningstabeller VI1.1 Sammanfattningstabell av säkerhetsfrågor Sammanfattning av säkerhetsfrågor

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse är bästa pillret Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse har effekt på: Symtom och upplevd hälsa Biologiska riskmarkörer Sjukdom och död www.fyss.se

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Våga prata med din man om erektions problem

Våga prata med din man om erektions problem Våga prata med din man om erektions problem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men kanske du och din partner är ett av de många par som inte har ett bra sexliv beroende

Läs mer

Erektil dysfunktion. Tematimme - Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion. Tematimme - Erektil dysfunktion Erektil dysfunktion Impotens Vad är det och går det att bota? EREKTIONSSTÖRNING Oförmåga att få och bibehålla tillräcklig erektion för att fullborda ett tillfredsställande samlag 1 1 NIH Consensus Statement.

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

Våga prata om dina erektionsproblem

Våga prata om dina erektionsproblem Våga prata om dina erektionsproblem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men för många män, och kanske också för dig, är ett vitalt sexliv inte någon självklarhet

Läs mer

Patientinformation. till dig som fått recept på Cialis (tadalafil)

Patientinformation. till dig som fått recept på Cialis (tadalafil) Patientinformation till dig som fått recept på Cialis (tadalafil) Nästan alla män har varit med om sviktande erektion någon gång. För de flesta män handlar det då om prestationsångest och kan bli en psykologisk

Läs mer

Information om EREKTIONSPROBLEM

Information om EREKTIONSPROBLEM 11-08-0780 SE Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 1 DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 2 3 Diabetes och erektionssvikt De flesta diabetiker kan en hel del om sin sjukdom och sköter noga både sin kost, motion och

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Viagra vid impotens. Alerts bedömning

Viagra vid impotens. Alerts bedömning Viagra vid impotens Publicerad 98-10-20 Reviderad 00-03-28 Version 3 Alerts bedömning Kunskapen rörande de kortsiktiga effekterna av perorala läkemedel (sildenafil, Viagra ) vid behandling av impotens

Läs mer

Kosttillskottsprojekt 2012

Kosttillskottsprojekt 2012 SIDAN 1 Kosttillskottsprojekt 2012 Daniel Selin Livsmedelskontrollen, Stockholms Stad Nordisk Tillsynskonferens 7 8 Februari 2013 Bergen Vad ville vi göra? Identifiera de mest tvivelaktiga produkter och

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen Kroppens signalsystem och droger Sammanfattning enligt planeringen Hur kroppens funktioner styrs Nerver: snabba signaler från hjärnan eller hjärnstammen Hormoner: långsamma signaler, från körtlar på olika

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Tiggarnöt. Tribulus terrestris L. Ingemar Joelsson. En skrift av. Professor em. i kvinnosjukdomar

Tiggarnöt. Tribulus terrestris L. Ingemar Joelsson. En skrift av. Professor em. i kvinnosjukdomar Tiggarnöt Tribulus terrestris L. En skrift av Ingemar Joelsson Professor em. i kvinnosjukdomar Malmö 2012 Tiggarnöt, Tribulus terrestris L. Allmänt Tiggarnöt är det svenska namnet på Tribulus terrestris

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Tadalafil Mylan 2,5 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 2,5 mg tadalafil. Hjälpämne med känd effekt:

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Proscar , version 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Proscar , version 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Proscar 25.4.2017, version 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Prostatan är en körtel som endast

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 25 mg sildenafil (som citrat). Hjälpämne: laktos

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1 Sambandet mellan rörelse och hälsa Dan Andersson Ins5tu5onen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Motion = medveten fysisk aktivitet

Läs mer

Rökavvänjning i den kliniska vardagen. Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se

Rökavvänjning i den kliniska vardagen. Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se Rökavvänjning i den kliniska vardagen Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se Hälsokonsekvenser av rökning jämfört med andra riskfaktorer Tobak Högt blodtryck Alkohol Högt kolesterol Högt BMI

Läs mer

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Martina Sjöström Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordf Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org www.barbroivarsson.se Varför ska man hjälpa psykiskt sjuka att sluta röka? Varannan

Läs mer

Sexuella möjligheter trots MS

Sexuella möjligheter trots MS Sexuella möjligheter trots MS MS-forum 2009 Birgitta Hulter Doktor, auktoriserad klinisk sexolog (NACS) Råd- och stödenheten, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm birgitta@sexolog.se

Läs mer

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Inledning Om du är över 40 år har du kanske upplevt förändringar i din kropp och din allmänna hälsa, till exempel viktökning, nedstämdhet, sömnstörningar och minskat intresse

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

LUTS och BPH. Lower Urinary Tract Symptoms Samlingsnamn för vattenkastnimngsbesvär, ej könsbunden. Många orsaker!

LUTS och BPH. Lower Urinary Tract Symptoms Samlingsnamn för vattenkastnimngsbesvär, ej könsbunden. Många orsaker! LUTS och BPH Lower Urinary Tract Symptoms Samlingsnamn för vattenkastnimngsbesvär, ej könsbunden Många orsaker! Utredning av LUTS Anamnes (IPSS, miktionschema) Tidsmiktion, ev res urin U sticka, ev PSA,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMAL ÖVNINGSTENTA (HT 01) NB: Kommande tenta kommer att omfatta 75 p (inte 100!) och vissa områden har föreslästs av andra föreläsare än tidigare! 1 1. (2p) Trots att ett lågt ph gynnar membranpassagen

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CIALIS 10 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 10 mg tadalafil. Beträffande hjälpämnen se 6.1. 3.

Läs mer

Yohimbine Ett blivande läkemedel eller ett dödligt toxin?

Yohimbine Ett blivande läkemedel eller ett dödligt toxin? Yohimbine Ett blivande läkemedel eller ett dödligt toxin? Liza Mokvist Naturligt aktiva naturprodukter i läkemedelsframställning 5p Vt 2005 Uppsala Universitet 1 Sammanfattning Yohimbine är en alkaloid

Läs mer

Besksöta Solanum dulcamara. Vid eksem

Besksöta Solanum dulcamara. Vid eksem Besksöta Solanum dulcamara Vid eksem Besksöta Solanum dulcamara Besksöta är en halvbuske med lång, delvis förvedad stam, som ofta klänger på andra växter. Hör till växtfamiljen är Solanaceae (potatisväxter)

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel Janssen-Cilag AB Viktig information om ditt nya läkemedel Viktig behandlingsinformation PRILIGY används för behandling av för tidig utlösning eller prematur ejakulation (PE) hos män som är mellan 18 och

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Hormoner. Hormoner. Kreatin

Hormoner. Hormoner. Kreatin Hormoner Hormoner Här beskrivs de s k superhormonerna, mycket kortfattat, eftersom det pågår en ganska intensiv forskning om dem framför allt i USA. Den som vill veta mer om hormoner kan söka vidare på

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Allt du behöver veta när erektionen sviktar

Allt du behöver veta när erektionen sviktar Allt du behöver veta när erektionen sviktar Innehåll Inledning sexolog... 3 Hur uppstår erektion?... 4-5 Vad kan du göra själv?... 6 Du och din partner... 7 Vanliga orsaker till erektionsstörning... 8

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden Behandling av alkoholberoende inom PV 15 metoden Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg

Läs mer

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 11/7 2012 (ML) 1 a. Social fobi b. SSRI (t ex Citalopram, Sertralin...[betablockerare vid behov c. KBT[KBT Gruppterapi, Mentalisering,

Läs mer

Samliv och sexualitet försvåras av sjukdom.

Samliv och sexualitet försvåras av sjukdom. Samliv och sexualitet försvåras av sjukdom. Vad kan vi göra? Birgitta Hulter leg sjuksköterska, lärare i hälso- och sjukvård, doktor i medicinsk vetenskap, auktoriserad klinisk sexolog (NACS) Ta med hem!

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Zomacton 10mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning , Version 5.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zomacton 10mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning , Version 5.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Zomacton 10mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10.9.2015, Version 5.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist

Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist Publicerad 02-09-10 Version 1 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Kroppens produktion av manliga könshormon (androgener) avtar med tilltagande

Läs mer

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Mjölksyrabakterierna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium Lactis Bi-7 utgör tillsammans med D-vitamin viktiga beståndsdelar

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Faktorer som påverkar resultatet av operationen

Faktorer som påverkar resultatet av operationen Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Organisationen Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring Patienten ålder,

Läs mer

KOMPLETTERAR BEHANDLINGSPUSSLET VID EREKTIL DYSFUNKTION1 VITAROS - DET FÖRSTA TOPIKALA LÄKEMEDLET FÖR BEHANDLING AV EREKTIL DYSFUNKTION1,2

KOMPLETTERAR BEHANDLINGSPUSSLET VID EREKTIL DYSFUNKTION1 VITAROS - DET FÖRSTA TOPIKALA LÄKEMEDLET FÖR BEHANDLING AV EREKTIL DYSFUNKTION1,2 KOMPLETTERAR BEHANDLINGSPUSSLET VID EREKTIL DYSFUNKTION1 VITAROS - DET FÖRSTA TOPIKALA LÄKEMEDLET FÖR BEHANDLING AV EREKTIL DYSFUNKTION1,2 VITAROS VERKAR LOKALT DÄR DET BEHÖVS, NÄR DET BEHÖVS 1,2 VITAROS

Läs mer

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol Vagifem 1 µg (1 µg 17 -estradiol) Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi 1µg 17ß-estradiol Vaginala atrofisymtom Få söker och får hjälp Symtom på vaginal atrofi sänker livskvaliteten för många

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Proscar. 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Proscar. 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Proscar 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Prostatan är en körtel som endast finns

Läs mer

Sitting is the new smoking Nya hälsofaror som lurar. Vad säger forskningen?

Sitting is the new smoking Nya hälsofaror som lurar. Vad säger forskningen? NYCKELN TILL EN FRISK GENERATION hur får vi världens friskaste barn? Sitting is the new smoking Nya hälsofaror som lurar. Vad säger forskningen? Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare,

Läs mer

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I LÄKEMEDEL VID PTSD NE SYSTEMET Alfa 2 presynaptiska agonister Clonidine Guanfacine NEåterupptagning s-hämmare Postsynaptisk alfa 1 blockerare

Läs mer

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan?

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? 2015-03-20 Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? Jessica Norrbom PhD, Forskare Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska

Läs mer

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Nervcellen Vit substans - Ledningsbanor Orsaker till stroke Aterosklerotisk

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Blodtrycksbehandling vid diabetes. Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet

Blodtrycksbehandling vid diabetes. Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Blodtrycksbehandling vid diabetes Bo Carlberg bo.carlberg@umu.se Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Högt blodtryck vid typ-2-diabetes Hur bör man mäta blodtrycket? Hur mycket bör man

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Allvarliga biverkningar av mirabergon

Allvarliga biverkningar av mirabergon Allvarliga biverkningar av mirabergon Vid behandling av överaktiv blåsa Fahd Saad Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2016-04-15 Handledare: Tomas Kindahl Examinator:

Läs mer

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln Kommittén fann också att trimetazidin kan orsaka eller förvärra parkinsonsymtom (tremor, akinesi, hypertoni). Uppträdandet av motoriska störningar såsom parkinsonsymtom, restless leg-syndrom, tremor och

Läs mer

KOD # INITIALER DATUM. Civilstånd: Ogift (0) Skild (2) Gift (3) Står pat på något antikonvulsivt läkemedel? (tex Ergenyl, valproat, Lamictal)

KOD # INITIALER DATUM. Civilstånd: Ogift (0) Skild (2) Gift (3) Står pat på något antikonvulsivt läkemedel? (tex Ergenyl, valproat, Lamictal) ECT-STUDIEN Första intervjun ANAMNESPROTOKOLL (CRF) innan ECT KOD # INITIALER DATUM INTERVJUARENS NAMN: DEMOGRAFISKA UPPGIFTER PÅ PATIENTEN Födelsedatum: - - (år-månad-dag) Pat är idag år gammal Kön: Man

Läs mer

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Inledning Tio av de 28 potensmedel som Läkemedelsverket analyserade innehöll inte vad som utlovades på förpackningen. I flera fall var

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende

Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende Anders Håkansson, leg läkare, docent Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne Avd för psykiatri, IKVL, Lunds universitet Dagens program

Läs mer

Yohimbine eller Afrikas Viagra

Yohimbine eller Afrikas Viagra Yohimbine eller Afrikas Viagra Inger Ingmanson Litteraturstudie vid institutionen för läkemedelskemi Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsframställning HT08 1 Yohimbine eller Afrikas Viagra? Pausinystalia

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad Orsaker till LUTS Utredning av LUTS patienter I primärvården Behandling När ska man

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ Nytt från n stressforskningsfronten stress och återhämtning Psyko-neuro neuro-immuno-endokrina samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ mdhet/ångest Socialstyrelsens nya riktlinjer Lars-Gunnar Gunnarsson

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter. 16 juni 2005 Viagra Pfizer Tablett 50 mg blå rundade rombiska, märkta Pfizer och VGR 50 Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Välj förpackning och språk för Viagra: VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer