SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido)"

Transkript

1 SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido) Allmänt Den erektila dysfunktionen (ED) Riskfaktorer för ED Mediciner och substanser som kan orsaka eller bidra till ED Ledtrådar till en riktig diagnos av ED Livsstilsförändringar Översikt av fytofarmaka och kosttillskott Allmänt Spänningstillstånd, stress och minskad libido, problem med erektion osv. är mycket nära förknippade. Avslappningsövningar och konsultation hos sexolog eller psykolog verkar ofta mycket gynnsamt när det gäller att utbilda i avslappning, kommunikation mellan partners och tålamod. I andra hand ska läkemedel övervägas, inte minst hos män med diabetes och samtidiga sexproblem. Mekanismer bakom erektil dysfunktion (McKay D): GC (guanylatcyklas), nukleotid-guanosin-trifosfat (GTP), cykliskt guanosin-monofosfat (cgmp) Fosfodiesteras typ 5 enzymer (PDE5) inaktiverar GMP

2 Den erektila dysfunktionen (ED) Riskfaktorer för ED (Heidelbaugh JJ 2010) Hög ålder Kardiovaskulär sjukdom Cigarettrökning Diabetes mellitus Historia av irradiation or kirurgi i bäckenregionen, inklusive radikal prostatektomi Hormonella störningar (t.ex hypogonadism, hypotyroidism, hyperprolaktinemi) Hyperkolesterolemi Hypertension Användning av illegala missbruksdroger (t.ex kokain, metamfetamin) Medicer (t.ex antihistaminer, bensodiazepiner, SSRIs) Neurologiska tillstånd (t.ex Alzheimer, MS, Parkinsonism, paraplegi, quadriplegi, stroke) Obesitas Peyronies sjukdom Psykologiska tillstånd (t.ex ångest, depression, historia av sexuellt utnyttjande, problem i partnerskap, stress) Stillasittande livsstil Venöst läckage Mediciner och substanser som kan orsaka eller bidra till ED Klass mediciner eller substanser Exempel Analgetika Antikolinergika Antikonvulsiva Antidepressiva Antihistaminer Antihypertensiva Anti-Parkinsonmedel Kardiovaskulära medel Cytotoxiska medel Diuretika Hormoner Opiater Tricycliska antidepressiva Fenytoin, fenobarbital Litium, MAOIs, SSRIs, tricycliska antidepressiva Dimenhydrinat, difenhydramin, hydroxyzin, prometazin Alfa- och betablockerare, kalciumblockerare, klonidin, metyldopa, reserpin Bromokriptin, levodopa Digoxin, disopyramid, gemfibrozil Metotrexat Spironolakton, tiazider 5-alfa-reduktashämmare, kortikosteroider, östrogener, LH-frisättandde hormonagonister, progesteron Illegala droger, alkohol, och nikotin Amfetaminderivat, barbiturater, kokain, heroin, marijuana och cannabisberedningar Immunomodulatorer Sedativa Interferon-α Bensodiazepiner, butyrofenoner, fenotiaziner Ledtrådar till en riktig diagnos av ED Kliniska ledtrådar Historia Föreslagen diagnos

3 Störningar i relationen till partnern vad gäller den sexuella funktionen Minskad spermaproduktion vid ejakulationen Minskat libido Försämrad kvalitet och timing av orgasmen, inklusive anorgasmi Förekomsten av sexuellt inducerad genital smärta Fysisk examinering Kroppskonstitution med central obesitas Minskad perineal känsla Minskad periferar puls Förhöjt blodtryck Förstorad prostata vid digital rektal examinering Penil böjning Takykardi Abnormalitieter i testiklarna Tyroid struma Psykologiska orsaker (t.ex ångest depression, skuldkänslor, historia av sexuellt utnyttjande, problem med partner, i äktenskapet, med pengar osv., stress) Kronisk prostatit, normala åldrandeprocessen, obstruktion av ejakulatoriska kanalen, bakåtgående ejakulation CFS, hypogonadism, hypotyroidism, psykologiska tillstånd Alkohomissbruk, Cushings syndrom, hyper- eller hypotyroidism, mediciner (t.ex antihistaminer, antipsykotika, beta- blockerare, SSRIs, tiazider, tricycliska antidepressiva), psykologiska orsaker, kirurgi i bäckenretionen eller prostata Historia av sexuella övergrepp, piercing, STD (t.ex genital herpes) Cushings syndrom, diabetes mellitus, metabolt syndrom Cauda equina syndrom, spinal stenos, kirurgi i bäckenregionen eller av prostata, trauma Aterosklerotisk sjukdom och PAD Aterosclerotisk vaskulär sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom BPH, prostatcancer Peyronies sjukdom, brusten corpora cavernosum, venöst läckage Ångest, hypertyroidism, missbruk av stimulantia, latent kardiovaskulär sjukdom Epididymit, hypogonadism, testikelcancer, varicocele Hyper- eller hypotyroidism Livsstilsförändringar I en metaanalys som studerade 19 studier mellan 1980 och 2001 iakttogs en tydlig högre prevalens för erektil dysfunktion (ED) hos rökare jämfört med ickerökare Majoriteten av män med erektil dysfunktion (upp till 80%) är mer eller mindre överviktiga, med en övervikt syns en tydligt förhöjd risk för ED och sexuell dysfunktion jämfört med normalviktiga, och då särskilt vid stigande ålder I PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) kunde man i dess placeboarm se en signifikant 45% (P<0.001) ökad risk för ED och en ökad risk för kardiovaskulär incident under studiens uppföljningsperiod. Översikt av fytofarmaka och kosttillskott 1. Arginin (L-arginin) är en aminosyra som anges ha stimulerande egenskaper på sexualapparaten hos både kvinnor och män. En studie med ett kombinationsmedel Argin-Max, uppvisade positivt resultat hos kvinnor. Annars är användning mycket omtvistad. Ämnet kan påverka både blodtryck och blodsocker. Studiegrupper Duration, dos, administration Utfall Referens 40 män, ålder år utan diagnosticerad organisk erektil dysfunktion 3 månader 1,7 g l-arginin dagl. efter andra månaden, kompletterat med 40 mg pycnogeno l x 2; under tredje månaden, utökat till 40 mg pycnogenol x 3 Vid slutet av andra månaden hade kombinationen ökat antal män med återställd sexuell förmåga med 80%. Efter tredje månaden var denna siffra 92,5%. Inga bieffekter Stanislavov R et al.

4 rapporterades 100 friska kvinnor (37-45 år) med måttlig sexuell dysfunktion 8 v. Lady Prelox tabl. (20 mg pycnogenol, 200 mg l-arginin, 200 mg l-citrullin och 50 mg Rosvita nyponextrakt) Medel totalt FSFI (Female Sexual Function Index scores) ökade från 14,96 ± 2,68 till 28,25 ± 2,35 efter fyra veckor och 33,91 ± 2,7 efter 8 v. Aktiv behandling var signifikant högre än kontroll med värden dag 0 om 17,92 ± 2,32 och värden om 23,45 ± 1,82 efter 4 v. och värden om 23,52 ± 2,20 efter 8 veckor. Bottari A et al. 2. Crocus sativus: Känt som afrodisiakum sedan antiken. Minskad ROS-frisättning och därmed minskade skador på cellmembran och genetiskt innehåll 3. DHEA (dehydroepiandrosteron) visade i en studie verkan vid erektil dysfunktion med bibehållen erektion som följd, eventuellt pga att DHEA delvis omvandlas till testosteron. På liknande sätt omvandlas det till östrogen hos kvinnor. Få välgjorda studier på detta hormon-liknande ämne har dock gjorts. Dos 50 mg dagl. 4. Epimedium grandiflorum (Horny Goat Weed) är en kinesisk ört som innehåller flavonolen icariin som är antidepressiv, muskelrelaxerande och (i likhet med Viagra ) en 5-fosfodiesterashämmare. Den ges i dosen 5 ml tinktur (1:5, 50%) x 3 men kan orsaka bieffekter och är kontraindicerad vid bl.a takyarrytmier, lågt blodtryck, rekurrent epistaxis, muskuloskeletala sjukdomar och bipolära syndrom. 5. Ginkgo biloba: mg dagl. av specialextrakt stärker blodcirkulationen och kan ev. påverka den sexuella funktionen hos både kvinnor och män. Inget är känt om medlet har någon verkan hos yngre personer. Ginkgo har studerats vid sexuell dysfunktion som uppstått hos äldre personer som tar antidepressiv medicinering (SSRIs); 30 män på sådana medicinering som fick i snitt 207 mg av specialextrakt dagligen, kunde man efter 4 veckor iaktta en 76%-ig minskning av symtom relaterade till alla faser i den sexuella responsen, inklusive erektil funktion. Studien hade nyttjat självutvärderande skalor och intervjuver. 6. Ginseng (Äkta eller Amerikansk) Förbättrad acetylkolininducerad och transmural nervstimulationsaktiverad relaxering associerad med ökat vävnads-cgmp. Den påverkar troligen libidot mindre och ska inte ses som ett medel vid erektil dysfunktion utan snarare som ett allmänt, stressminskande tonikum för både män och kvinnor. Möjligen kan andra adaptogener brukas på liknande sätt. Data från sex RCT med Ginseng, över en period om ca 15 år, med 349 män, visade en signifikant (P< ) förbättrad erektil funktion jämfört med placebo vid 4 12 v. behandling. Ungefär 58% hade en förbättring av vissa aspekter av den sexuella funktionen jämfört med placebo (20%). Khera M et al. 7. Ledum: Minskar retbarheten i nervsystemet och stegrar libido och prestationsförmågan hos män. Drogen är dock giftig i stora mängder och ska användas med försiktighet. 8. Punica granatum: Juicedrog används bl.a vid erektil dysfunktion; i en studie med ett koncentrerat juiceextrakt (112 μmol polyfenoler) dagl. ökade signifikant blodflöde i penisens svällkroppar och en avslappnande verkan på glatt muskulatur iakttogs, troligen är det antioxidanteffekterna hos polyfenolerna som minskar nedbrytning av NOoch höjer NO-biotillgänglighet. 9. Serenoa: Används, i kombinationer, vid manliga sexualproblem pga prostatabesvär. Användning har lång folkmedicinsk användning men få studier har gjorts för detta användningsområde. 10. Terminalia: Effekt förmedlad genom receptormedierad aktivitet i hjärnan. 11. Tribulus terrestris: Den anges traditionellt höja libido och förhöja fertilieten. Drogen verkar avslappnande på den glatta muskulaturen vilket medger en öka blodgenomströmning till genitalerna, detta kan förklara dess popularitet som alternativmedel vid erektil dysfunktion. De flesta studier med drogen innefattar försök på djur. I ett försök kunde en kraftig ökning av camp och cgmp i corpus cavernosum iakttas. Medför ökad androgen status både centralt och perifert 12. Turnera: Drogen har mycket lång användning som ett medel vid sexuella besvär hos män, men verkar troligen positivt även för kvinnor. Den är antidepressiv, stressminskande och relaxerande samt har hormonreglerande egenskaper. 13. Yohimbin (från Yohime eller Aspidosperma quebracho-blanco): Yohimbin har använts sedan 1800-talet som ett medel vid impotens. Ger en hämning av α-2-adrenerga receptorer och ökad kärldilaton. Yohimbin kombinerad med arginin visar i försök på en ökad upphetsning hos kvinnor. Yohimbins effekter som α-2- adrenerga antagonister medför inte bara en påverkan på den erektila funktionen men också bieffekter i form av huvudvärk, svettningar, upphetsning, hypertension och insomnia. Dock har man kunnat iaktta att yohimbin kan användas i mindre doser, och tillsammans med andra medel som förbättrar NO-frisättning i penisartärer (=ökad NO-biotillgänglighet). 14. Zink: Ett grundämne med stor betydelse för könshormonernas utveckling föreslås vid brist. 15. Withania somnifera är en mycket effektivt, traditionellt medel vid erektil dysfunktion hos äldre män; särskilt vid samtidig hög stressbelastning och kärlförändringar.

5 Ginseng och yohimbin vid ED Ämne Studie Dos, duration Utfall Ginseng Dubbelblind, placebokontrollerad, 45 män med måttlig till grav erektil dysfunktion Dubbelblind, placebokontrollerad, 60 män med erektil dysfunktion 900 mg ginseng x 3 i 8 v. Förbättrade skalor vad gällde erektil förmåga och sexuell tillfredsställelse 1000 mg ginseng x 3 i 12 v. Förbättrad erektil funktion inkluderat rigiditet, penetration, och bibehållandet av erektion Yohimbin Multicenter, dubbelblind, 61 män med ED Tablett: 5,4 mg yohimbinhydroklorid x 3 i 8 v. eller placebo; placebogruppen fick aktiv substans återstående 8 veckor Behandlingens första åtta veckor: 36,7 % i behandlingsgruppen, och 12,9 % i placebogruppen rapporterade en återskapad erektionsförmåga. I placebogruppen denna siffra steg till 41,9 % vid övergång till aktiv substans Dubbelblind, crossover, 82 män med ED Tablett: 5,4 mg yohimbinhydroklorid eller placebo. Initiallt en tablett x 4, ökades till ett max av 2 tabl. x 4. Efter en månad fick placebogruppen samma regimen En månad: 14 % av behandlingsgruppen upplevde fullständiga erektioner, 20 % hade en delvis förbättrad erektionsförmåga och 65 % rapporterade ingen skillnad. Tre patienter rapporterade en positiv placeboeffekt. Det tog 2-3 v. för att erhålla en terapeutisk effekt och patienterna svarade lika oavsett EDetiologi Lista över varierande populära, etnofarmakologiska fytofarmaka som anses som afrodisiaka Fytofarmakon, Auktor, Familj Växtdel Extrakttyp Mekanism Asparagus racemosus Willd. Rot Vattenlösl. extrakt Ökat libido Allium tuberosum Rottl. ex Spreng Frö Butanolextrat Ökat libido Alpinia calcarata Roscoe Rhizom Hett vattenlösligt extrakt Ökning av libido och testosteron Aspidosperma ulei Markgr. Rot Alkaloidrik fraktion Förstärkt erektion Anacyclus pyrethrum DC Rot Vattenlösl. extrakt, etanolextrakt Ökning av libido Anacardium occidentale L. Blad Hexan-extrakt Ökning av fertilitet Bryonia lacinosa L. Frö Etanolextrakt Ökning av libido Camellia sinensis (L.) O. Kuntze Catha edulis Forsk. Blad och knoppar Skott/små grenar Vattenlösl. extrakt Kloroform : dietyleterextrakt (1 : 3) Ökning av blodtestosteronkoncentration Ökning av libido Curculigo orchioides Gaertn. Rhizom Etanolextrakt Ökad sexuell aktivitet Crocus sativus L. Stigma Vattenlösl. extrakt Ökad sexuell aktivitet Epimedium koreanum Nakai Örtstånd Vattenlösl./ Etanol extrakt Ökning av libido Epimedium brevicornum Maxim. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av NO-frisättning Ferula hermonis Boiss. Rötter Acetonextrakt Stimulerad sexuell motivation Garcinia cambogia Desr. Frö Biflavonoid & xanton Ökat spermaantal Hibiscus sabdariffa L. Blommor Antocyaniner Ökat spermaantal Hibiscus macranthus Hochst. Ex A.Rich. Blad Terpenoida eller steroida ämnen Ökning av blodtestosteronkoncentration Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker Rhizom Alkoholextrakt Ökat blodflöde till testis, ökat libido Lepidium meyenii Walpers Rot Vattenlösl. extrakt Spermatogenes Lithospermum arvense L. Frö Vattenlösl. extrakt Androgent Mucuna pruriens Baker Frö Kloroformextrakt Spermatogent Myristica fragrans Houtt. Frö 50% etanolextrakt Ökning av libido

6 Panax ginseng C. A. Mayer Rot Ginsenosider, saponiner Ökning av NO-aktiviteten i CNS Panax quinquefolium L Rot Pulver Underlättar manlig parningsbeteende Pausinystalia yohimbe Pierre ex Beille Bark Yohimbin Ökning av libido och erektion Peganum harmala L Frö Pulver Psidium guajava L. Blad Etanolextrakt Ökat spermaantal Förbättrad spermakvalitet, Spermatogenes och organvikt Psoralea corylifolia L. Frukt Vattenlösl. extrakt Ökat spermaantal, inducerar spermatogenes Passiflora incarnata L. Blad Metanolextrakt Ökning av libido Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry. Flower bud 50% etanolextrakt Ökning av libido Senecio cardiophyllus Hemsl. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av ejakulatorisk kapacitet Salvia haematodes L. Rötter Etanolextrakt Ökning av libido Terminalia catappa L. Frö Suspension Ökning av libido Tribulus terrestris L. Frukt Protodioscin Androgent ökade egenskaper Turnera diffusa Willd. Blad 30% etanol i vatten (v:v) Stimulering av libido Withania somnifera (L.) Dunal. Rot Vattenlösl. extrakt Spermatogenes Zingiber officinale Roscoe Rötter Vattenlösl. extrakt Pueraria tuberosa DC Amrot Etanolextrakt Ökning av libido Arctium lappa L. Rot Vattenlösl. extrakt Ökning av libido Ökning av både testis vikt och serumtestosteronnivåer Musa paradisiacal L. Rot Vattenlösl. extrakt Ökade testosteronnivåer Referenser: Adimoelja A. Phytochemicals and the breakthrough of traditional herbs in the management of sexual dysfunctions. Int J Androl. 2000;23 Suppl 2:82-4. Aung HH, Dey L, Rand V, Yuan CS. Alternative therapies for male and female sexual dysfunction. Am J Chin Med. 2004;32(2): Bottari A, Belcaro G, Ledda A, Luzzi R, Cesarone MR, Dugall M. Lady Prelox improves sexual function in generally healthy women of reproductive age. Minerva Ginecol Aug;65(4): Chiu JH, Chen KK, Chien TM et al. Epimedium brevicornum Maxim extract relaxes rabbit corpus cavernosum through multitargets on nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate signaling pathway. Int J Impot Res. 2006;18: Clayton A, Ramamurthy S. The impact of physical illness on sexual dysfunction. Adv. Psychosom Med. 2008;29: Esteghamati A, Mazaheri T, Vahidi Rad M, Noshad S. Complementary and Alternative Medicine for the Treatment of Obesity: A Critical Review. Int J Endocrinol Metab Apr; 13(2): e Frank JE, Mistretta P, Will J. Diagnosis and treatment of female sexual dysfunction. Am Fam Physician. 2008;77(5): Heidelbaugh JJ. Management of erectile dysfunction. Am Fam Physician Feb 1;81(3): Review. Ito TY, Trant AS, Polan ML. A double-blind placebo-controlled study of Argin-Max, a nutritional supplement for the enhancement of female sexual function. J Sex Martial Ther. 2001;27: Jang DJ, Lee MS, Shin BC, Lee YC, Ernst E. Red ginseng for treating erectile dysfunction: a systematic review. Br J Clin Pharmacol Oct;66(4): Review. Khera M, Goldstein I. Erectile Dysfunction. Clin Evid (Online) 2011;2011:pii: Kotta S, Ansari SH, Ali J. Exploring scientifically proven herbal aphrodisiacs. Pharmacogn Rev Jan;7(13):1-10. Ledda A el al. Investigation of a complex plant extract for mild to moderate erectile dysfunction in a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-arm study. BJU Int Feb 22. Mattar CN, Chong YS, Su LL, Agarwal AA, Wong P, Choolani M. Care of women in menopause: sexual function, dysfunction and therapeutic modalities. Ann Acad Med Singapore. 2008;37(3): McKay D. Nutrients and botanicals for erectile dysfunction: examining the evidence. Alt Med Rev. 2004;9(1):4-16. Review Meston, CM, Worcel M. The effects of yohimbine plus L-arginine glutamate on sexual arousal in postmenopausal women with sexual arousal disorder. Arch Sex Behav. 2002;31: Moyad MA, Park K. What do most erectile dysfunction guidelines have in common? No evidence-based discussion or recommendation of heart-healthy lifestyle changes and/or Panax ginseng. Asian J Androl Nov;14(6): Ning H, Xin ZC, Lin G et al. Effects of icariin on phosphodiesterase-5 activity in vitro and cyclic guanosine monophosphate level in cavernous smooth muscle cells. Urology 2006;68: Panjari M, Davis SR. DHEA therapy for women: effect on sexual function and wellbeing. Hum Reprod Update. 2007;13(3): Partin JF, Pushkin YR. Tachyarrhythmia and hypomania with horny goat weed. Psychosomatics 2004;45(6):

7 Perelman MA. A new combination treatment for premature ejaculation: a sex therapist's perspective. J Sex Med. 2006;3(6): Ponholzer A, Madersbacher S. Lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction; links for diagnosis, management and treatment. Int. J Impot Res. 2007;19(6): Seagraves R, Woodard T. Female hypoactive sexual desire disorder: History and current status. J Sex Med. 2006;3(3): Shamloul R. Natural aphrodisiacs. J Sex Med Jan;7(1 Pt 1): Sivalingam S, Hashim H, Schwaibold H. An overview of the diagnosis and treatment of erectile dysfunction. Drugs. 2006;66(18): Stanislavov R, Nikolova V. Treatment of erectile dysfunction with pycnogenol and L-arginine. J Sex Marital Ther May- Jun;29(3): Wah Leung K, Wong AS. Ginseng and male reproductive function. Spermatogenesis Jul 1;3(3):e Wheatly D. Triple-blind, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba in sexual dysfunction due to antidepressant drugs. Hum Psychopharmacol Dec;19(8): Wilt T, Ishani A, Mac Donald R, et al. Pygeum africanum for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev 2002;CD Yen SSC, Morales AJ, Khorram O. Replacement of DHEA in aging men and women. Potential remedial effects. Ann NY Acad Sci. 1995;774:

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Sexuella möjligheter trots MS

Sexuella möjligheter trots MS Sexuella möjligheter trots MS MS-forum 2009 Birgitta Hulter Doktor, auktoriserad klinisk sexolog (NACS) Råd- och stödenheten, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm birgitta@sexolog.se

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist

Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist Publicerad 02-09-10 Version 1 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Kroppens produktion av manliga könshormon (androgener) avtar med tilltagande

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Nervcellen Vit substans - Ledningsbanor Orsaker till stroke Aterosklerotisk

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ Nytt från n stressforskningsfronten stress och återhämtning Psyko-neuro neuro-immuno-endokrina samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ mdhet/ångest Socialstyrelsens nya riktlinjer Lars-Gunnar Gunnarsson

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan?

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? 2015-03-20 Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? Jessica Norrbom PhD, Forskare Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010

VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010 VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010 SVENSKA KVINNOR OM SEX, ÖNSKEMÅL OCH ERFARENHETER Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontakt: Annelie Barkelund, Informationschef, Tel: 08 550 529 75, Mobil: 076 889 29 75, Mail:

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Årets australiensare 2010 Tidig intervention DUP: Duration of Untreated Psychosis Det mesta av funktionsnedsättningen grundläggs under de första

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion

Att förstå och behandla erektil dysfunktion Att förstå och behandla erektil dysfunktion Vad är erektil dysfunktion? Erektil dysfunktion, eller impotens som man ofta säger, är tyvärr alltför ofta ett känsligt, laddat och tabu belagt område. Vi pratar

Läs mer

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS FÖREKOMST En av de främsta sjukdomsalstrarna i världen ALKOHOL- BEROENDE HOS KVINNOR Several studies indicate that female alcoholics

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Erektionsakuten Allt du vill veta men inte vågat fråga

Erektionsakuten Allt du vill veta men inte vågat fråga BAY/LEV/020/04/S Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress

traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress ww w. fas traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress SE_Vitango_Consument_Folder_A5_01 1 s. s e 03-02-2011 14:11:55 Stressen och dess följder Stress är en biologisk term

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL

HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL MASTERPROGRAMMET I LÄKEMEDELSUTVECKLING BIOLOGISKT AKTIVA NATURPRODUKTER I LÄKEMEDELSUTVECKLING 7,5 hp VT 2011 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö Jävsdeklaration Konsult för Bayer 2011-2012 Deltagare i flertal expertgrupper inom andrologi och föreläser inom andrologi, endokrinologi och transsexualism i regi av ett flertal läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

Doping. Varför ska du INTE dopa dig?

Doping. Varför ska du INTE dopa dig? Doping Varför ska du INTE dopa dig? Doping Fusk Farligt Skadar idrottens trovärdighet Brottsligt WADA = World Anti-Doping Agency Från 1999 Internationell organisation som samordnar antidopingarbete www.wada-ama.org

Läs mer

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker:

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - sviktande hjärnfunktion Ökad risk för bieffekter läkemedels inducerade skador

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014 Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen 16 maj 2014 Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/far Stöd till vårdgivare www.viss.nu Information till allmänheten www.1177.se Affischer och broschyrer

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Vad ska vi gå igenom idag?

Vad ska vi gå igenom idag? Vad ska vi gå igenom idag? mekanismer GARNs nätverksmöte, Västerås 28-29 maj 2015 Erika Roman Docent i neurobiologisk beteendefarmakologi Universitetslektor i beteendefarmakologi Terminologi Belöningsnätverk

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation)

Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) Indikation/målgrupp Benign prostatahyperplasi (BPH) Incidens och prevalens Enligt uppgifter

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi

Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi Januari - 2015 Lars Westberg Sektionen för farmakologi Inst för neurovetenskap

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

PMS/PMDD. Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University

PMS/PMDD. Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University PMS/PMDD Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University Prevalence De barnafödande åren Humörbiverkan av p-piller Postpartum depression Barnlöshet kris Perimenopausal

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober 2014 1 Prognos Nature 404,

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Diabetes är ofta orsaken till sexuella problem

Diabetes är ofta orsaken till sexuella problem Sex och diabetes Diabetes är ofta orsaken till sexuella problem Har du diabetes och även upplever sexuella problem? Då ska du veta att du inte är ensam.väldigt många kvinnor och män med diabetes mår dåligt

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

ADHD hos äldre. Taina Guldberg-Kjär. Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

ADHD hos äldre. Taina Guldberg-Kjär. Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet ADHD hos äldre Taina Guldberg-Kjär Fil. Dr. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Leg psykolog, Specialist i Neuropsykolog Neuropsykologkonsult Taina Guldberg- Kjär Picture Inge Löök Post doc

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi Sicklecellsanemi Symptomen beror huvudsakligen på en aggregering av Hbmolekylerna i erytrocyterna när HbS deoxygeneras sickle celler ökad tendens till aggregering: hög blodviskositet risk för kärlocklusion

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Amanda Hellström Leg. Sjuksköterska, Doktorand i Vårdvetenskap Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet Handledare: Anna Condelius, Cecila Fagerström & Ania

Läs mer

Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter

Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter Gabriella Eliason Leg BMA Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskap och medicin Örebro Universitet 2014-10-15 1 Kronisk obstruktiv

Läs mer