Erbjudande om förskola inom fyra månader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om förskola inom fyra månader"

Transkript

1 Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar bestämmelserna och vilka krav myndigheten ställer på kommunerna i samband med tillsynen.

2 2 (5) Innehåll Bestämmelserna om tidsfrist... 3 Skolinspektionens bedömningar... 3 Begränsad ansökan och erbjudande om plats... 3 Exempel begränsad ansökan:... 4 Bedömning av alternativ placering till önskad förskoleenhet... 5 Om kommunen inte följer bestämmelserna... 5

3 3 (5) Bestämmelserna om tidsfrist Enligt skollagen ska vårdnadshavarna garanteras en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. 1 Det är hemkommunens ansvar att barnen får utbildning i förskola. 2 Kommunen kan välja om man vill erbjuda plats i sin egen förskola eller i en annan huvudmans förskola, till exempel en fristående förskola. Kommunen ska ta hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om plats i förskola. 3 Om föräldrarna tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att de önskar en specifik förskola, kan de få vänta längre än fyra månader. Om kommunen erbjuder barnet förskola inom fyra månader är bestämmelserna i skollagen uppfyllda, även om barnet erbjuds plats i en förskola som vårdnadshavaren inte har önskat. Ett barn ska dock erbjudas plats på en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. 4 Bestämmelsen om att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader gäller erbjudande om just förskola och inte annan pedagogisk verksamhet, som till exempel familjedaghem. Kommunen kan inte uppfylla skollagens krav genom att i stället erbjuda plats i annan pedagogisk verksamhet. 5 Skolinspektionens bedömningar Begränsad ansökan och erbjudande om plats En kommun ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter det att vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola. Med en god planering och behovsinventering bör en kommun klara av att erbjuda förskoleplats inom denna tidsrymd. Om vårdnadshavarna har anmält särskilda önskemål om en viss förskola, som det inte finns plats på inom fyra månader, ska kommunen erbjuda plats på en annan förskola så nära barnets eget hem som möjligt, inom fyra månader. Många kommuner erbjuder vårdnadshavare att anmäla önskemål om förskola långt innan de har behov av en plats. Hur lång tid i förväg som vårdnadshavarna kan anmäla sitt önskemål varierar mellan olika kommuner. Det kan till exempel vara sex månader innan de behöver platsen, eller från det att barnet är tre månader. Anledningen till att vårdnadshavarna anmäler önskemål tidigt är 1 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet, s kap. 12 skollagen (2010:800). 3 Prop. 2009/10:165, s. 354, 8 kap. 15 skollagen (2010:800). 4 8 kap. 15 skollagen (2010:800). 5 Annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kap. skollagen (2010:800).

4 4 (5) att det kan vara kötid till just den specifika förskola som de önskar. Oavsett kötid ska dock barnet garanteras en plats i förskola från det datum som vårdnadshavarna önskar en plats, om de har anmält önskemål om förskola senast fyra månader innan. Vårdnadshavarna kan inte garanteras plats på den önskade förskolan, men ska erbjudas en alternativ placering om det är för många anmälda till den önskade förskolan. Skolinspektionens bedömning är att kommunen ska erbjuda barn plats utifrån önskat placeringsdatum om anmälan har kommit in senast fyra månader innan detta datum. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det att anmälan har kommit in. Om vårdnadshavarna tackar nej till ett erbjudande om förskola påverkar det då kommunens möjlighet att uppfylla skollagens krav? Av förarbetena till den nya skollagen framgår att om föräldrarna tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att de önskar en specifik förskola kan detta naturligtvis resultera i längre väntetider. 6 Om kommunen erbjuder en alternativ placering, inom fyra månader, så har kommunen uppfyllt skollagens krav. 7 Däremot har kommunen inte uppfyllt skollagens krav om barnet i stället erbjuds plats i annan pedagogisk verksamhet. Om vårdnadshavarna tackar nej till erbjuden förskoleplats har de godtagit en längre väntetid. I och med att vårdnadshavarna har tackat nej till erbjuden förskoleplats, har kommunen inte längre skyldighet att erbjuda en plats inom fyra månader, då finns det inte någon tidsgräns för hur lång den längre väntetiden kan bli. Exempel begränsad ansökan: Eva och Anders anmäler önskemål om förskola för sin dotter Emma när hon är tre månader. De önskar en plats på förskolan Blåsippan från det att Emma fyller ett år den 15 januari Blåsippan är ett populärt dagis med lång kötid. Emma får inte något erbjudande om förskoleplats till önskat placeringsdatum eftersom det inte finns plats på Blåsippan den 15 januari. Eva och Anders talar med kommunen och får beskedet att det finns plats på Blåsippan först från den 1 mars. Något erbjudande om alternativ förskoleplats får de inte. I detta fall skulle kommunen ha erbjudit Emma en alternativ placering på en annan förskola från den 15 januari eftersom Eva och Anders har anmält önskemål om förskola senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Eftersom kommunen inte erbjuder Emma den plats i förskolan som skollagen garanterar henne så har kommunen inte fullgjort sin skyldighet enligt skollagen. 6 Prop. 2009/10:165, s Erbjudandet kan avse förskoleplats inom kommunens förskola eller annan huvudmans förskola, t.ex. plats i en fristående förskola med motsvarande utbildning.

5 5 (5) Däremot om Eva och Anders skulle ha erbjudits ett alternativ till förskoleplats med placeringsdatum den 15 januari som de tackar nej till har kommunen fullgjort sin skyldighet. Bedömning av alternativ placering till önskad förskoleenhet När Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn av verksamheten i en hel kommun: Eftersom den regelbundna tillsynen sker på en systemnivå kan Skolinspektionen vid en sådan tillsyn inte göra bedömningar av om kommunens erbjudanden har varit rimliga i enskilda fall. Om det däremot framkommer signaler som tyder på att en kommun systematiskt erbjuder orimliga alternativ måste Skolinspektionen gå vidare och bedöma rimligheten i kommunens erbjudanden. I en sådan bedömning kan hänsyn tas till om kommunen har erbjudit barnet en plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. 8 När en enskild gör en anmälan till Skolinspektionen: Om kommunen inte har erbjudit ett barn en plats från önskat placeringsdatum trots att anmälan om önskemål om förskola har inkommit senast fyra månader innan, så har kommunen brutit mot bestämmelserna. Om kommunen hävdar att den har erbjudit en alternativ förskoleplats och vårdnadshavarna anser att de har erbjudits ett orimligt alternativ, kan Skolinspektionen efter en anmälan bedöma om kommunens erbjudande var rimligt. I en sådan bedömning kan Skolinspektionen ta hänsyn till om kommunen har erbjudit barnet en plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. 9 Om kommunen inte följer bestämmelserna I skollagen framgår uttryckligen att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. Skolinspektionens bedömning är därför att kommunen ska erbjuda barnet en plats inom fyra månader även om vårdnadshavarna inte kan erbjudas plats för barnet vid den förskoleenhet som de har önskat. Kommunens skyldighet att erbjuda plats innebär att platsen ska vara tillgänglig, det vill säga att barnet kan börja vid aktuell förskoleenhet inom de fyra månaderna. Om kommunen inte följer bestämmelserna om erbjudande av förskoleplats kan Skolinspektionen förelägga kommunen att fullgöra sina skyldigheter. 10 Ett sådant föreläggande kan också förenas med vite kap. 15 skollagen 9 8 kap. 15 skollagen kap. 10 skollagen kap. 27 skollagen

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Bedömnings-PM 2014-04-02 1 (12) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer