Ansökan Ansökan till kursen sker via kurs inom program, se särskild information.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Ansökan till kursen sker via kurs inom program, se särskild information."

Transkript

1 VAD ÄR EN KVALIFICERAD ARBETSPRAKTIK MED PERSONALVETENSKAPLIG INRIKTNING? Arbetsplatsen skall ha behov av personer med personalvetenskaplig inriktning (och då inte bara som praktikanter) Dina arbetsuppgifter skall ha den karaktär att även en "vanlig anställd" skulle kunna arbeta med dem Dina arbetsuppgifters utförande kräver generell samhällsvetenskaplig kompetens (analytisk förmåga, faktasökning, kritisk granskning av fakta m.m.) Dina arbetsuppgifters utförande kräver även den mer specificerad kompetens som just du har i bagaget från dina studier inom personal- och arbetslivsområdet Din handledares kompetens och funktion är anpassad till din praktiks krav. Det är lämpligt att du tidigt får egna arbetsuppgifter för att på ett konkret sätt komma i kontakt med arbetet och de andra anställda på praktikplatsen. Du bör också få möjligheter att arbeta med olika arbetsuppgifter som ingår i praktikinstitutionens verksamhet. Det kan röra sig om allt från dagliga rutinuppgifter till mera omfattande, kvalificerade uppdrag. Praktiken bör helst organiseras så att du får möjlighet att genomföra minst en större, sammanhängande arbetsuppgift under praktiktiden i form av en utredning, ett projekt eller liknande. I din teoretiska utbildning har ju problemformulering, insamling av data, analys och presentation av resultat varit viktiga och återkommande inslag. Det är också angeläget att du får följa upp "dina" ärenden genom att till exempel närvara vid sammanträden, skriva protokoll och medverka vid verkställandet Ansökan Ansökan till kursen sker via kurs inom program, se särskild information. Behörighet För att få söka kursen ska du ha minst 110 högskolepoäng från Utbildningsprogrammet med inriktning mot Personal- och Arbetslivsfrågor. Du ska dessutom ha skrivit och erhållit godkänt på den 10-poängsuppsats på fördjupningsnivå som ingår i ämnesfördjupningen. Antagning Urvalet sker utifrån förkunskapskravet på 100 poäng samt godkänt fördjupningsarbete om 10 p inom valt fördjupningsämne. Finansiering Praktikperioden är obetald, vilket gör att du själv får stå för dina levnadsomkostnader. Under praktiktiden utgår studiemedel på samma grunder som under teoriterminerna. Du är berättigad att söka extra studiemedel s.k. merkostnadslån från CSN för att täcka kostnader för resa till och från praktikplatsen och för ev. försäkringskostnader. Ev. kan även lån för kostnader i samband med dubbel bosättning medges. Eftersom lånemöjligheterna kan variera med studentens ålder och familjesituation måste du själv undersöka vad som gäller för just dig. Tidsperiod Praktikperioden motsvarar en akademisk studietermin i längd, det vill säga cirka 20 veckor och genomförs vanligen under terminstid. Det finns dock inget principiellt hinder för att du delvis 1

2 genomför din praktik under sommaren. Många arbetsplatser startar nya projekt m.m. efter semesterperioden i mitten av augusti. Tänk dock på att slutseminariet i slutet av praktikterminen är obligatoriskt. Arbetstider Din arbetstid är densamma som för övrig personal på praktikplatsen. Om övertid förekommer bör denna tas ut som kompensationsledighet. Du har rätt till fem lediga arbetsdagar under perioden. Hur och när denna tid tas ut gör du upp med din handledare. Blir du sjuk skall detta självfallet omedelbart anmälas till praktikinstitutionen/handledaren. Du får vara ledig från praktiken för att vårda sjukt barn i enlighet med försäkringskassans regler. För att inte gå miste om de förmåner som tillkommer dig som studerande enligt en särskild socialförsäkring bör du även sjukanmäla sig till försäkringskassan. Uppgår sjukfrånvaron till mer än tio arbetsdagar/termin skall du anmäla detta till praktiksamordnaren inom programmet. Resa Du står själv för dina reskostnader mellan Göteborg och praktikorten. Extra studiemedel för reskostnader och försäkringskostnader kan sökas hos CSN. Visering Oavsett vilket medborgarskap du har kan du ibland behöva ha visering till annat land. Observera att viseringsfrihet ibland gäller endast under begränsad tid eller för vissa kategorier resande, som till exempel turister eller affärsmän. Den kan också vara beroende av biljett- och valutainnehav samt typ av pass. Bestämmelserna kan också plötsligt eller med kort varsel ändras utan att svenska myndigheter omedelbart underrättas härom. Du bör därför ALLTID kontakta respektive lands ambassad/konsulat eller din resebyrå innan du reser utomlands. På UDs hemsida finns en lista med adresser och telefonnummer till de utländska ambassaderna och konsulaten i Sverige. Bostad Praktikanternas boendeformer varierar. I vissa fall hjälper organisationen på orten dig att söka bostad, i andra fall får du själv lösa detta problem. Ett gott råd till utlandspraktikanter är att ta kontakt med något universitet på orten; de kan ibland erbjuda prisvärda studentrum eller hänvisa vidare. Svenska kyrkan i utlandet fungerar också som kontaktcentrum för bl.a. boendefrågor på orten. Försäkring Personskadeförsäkring för studenter gäller också om högskolan förmedlat praktikarbete utan anställning. Om du blir skadad under praktikarbetet bör du även anmäla detta som arbetsskada till försäkringskassan. För dig som gör praktiken utomlands finns en studentförsäkring "Student Ut" som GU har tecknat med Kammarkollegiet. För att den skall gälla som samlingsförsäkring måste det finnas ett intyg som utvisar att det finns en överenskommelse mellan institutionen och praktikplatsen om 2

3 att du får göra sin praktiktermin där. Det skall vara underskrivet av bägge parter. Om praktiken görs inom EU bör dessutom ett särskilt intyg, E 128, medföras (utfärdas av försäkringskassan). Examination Examination sker vid ett obligatoriskt slutseminarium, då samtliga studenter ska presentera sin praktik, och även lämna in en skriftlig praktikrapport. Du ska även lämna in ett skriftligt exempel på den typ av arbetsuppgift som du utfört under praktiken samt skicka in en handledarrapport. Allt detta finns utförligare beskrivet under respektive rubrik. Som betyg ges antingen godkänt eller underkänt. Kårmedlemskap Eftersom praktikterminen är en utbildning, måste du vara medlem i Haga studentkår. Inbetalningskort skickas som vanligt hem till dig i augusti. Kontroll av betald kåravgift sker i samband med examination Vad finns det för fördelar för en organisation att ta emot praktikanter? Det är viktigt att påpeka att en organisation har mycket att vinna på att ta emot dig som praktikant. Genom att ta emot praktikanter får organisationer, myndigheter och företag tillgång till ambitiösa och motiverade studenter som är i slutet av sin utbildning. Som praktikant kommer du att utgöra en del av praktikplatsens arbetskraft under praktiktiden. Detta innebär att du är en resurs för såväl administrativa uppgifter som projektarbeten. Detta kan i sin tur innebära att organisationen i fråga: ökar kvaliteten på sitt framtida rekryteringsunderlag och konkurrenskraft på lite längre sikt genom att träna upp studenter under praktiktiden. får betydelsefulla arbetsinsatser i projekt och rapportskrivning genom det arbete du lägger ner under praktikplatsen - utan extra kostnad då praktiken är oavlönad; får tillgång till ny kunskap och nya teorier i fältet får "goodwill" för den egna organisationen - något som är viktigt med tanke på att dagens studenter/praktikanter utgör morgondagens beslutsfattare. Vad letar mottagaren efter hos en praktikant? I diskussioner med olika praktikplatser återkommer en del önskemål om kunskaper/kompetens arbetsplatserna söker efter hos blivande praktikanter. De vill att: du skall kunna arbeta självständigt du skall kunna skriva bra svenska (i en del fall också engelska) du skall ha ett stort mått av social kompetens du skall ha initiativförmåga du skall besitta god analytisk förmåga du skall kunna visa upp ett intresse för den aktuella praktikplatsens arbetsområde du skall ha goda språkkunskaper du skall ha datorvana. Hur hittar du en praktikplats som passar dig? Obs! Praktikplatsen skall vara oavlönad. Idealiskt ska praktikterminen ge dig möjlighet att praktisera i en verksamhet där du vill befinna dig efter några år i yrkeslivet. Försök emellertid att inte låsa fast dina intressen dig vid en enda typ 3

4 av praktikplats eftersom konkurrensen om vissa platser kan vara mycket stor. Fundera istället på vilka intressen Du vill utveckla under din praktikperiod och vilken sorts arbetsuppgifter Du vill ha och leta praktikplatser utifrån detta. Tänk också igenom vilka fördelarna med praktik utomlands är jämfört med fördelarna med att stanna i Sverige. Ansvariga inom programmets praktikorganisation kommer att erbjuda dig platser som anskaffas i samarbete med programmets eget mentorsprogram och i förekommande fall med andra kontakter med fältet via programmet, som också ger tillgång till praktikplatser som kan svara upp mot programmets önskemål och krav. Om du föredrar att försöka leta efter en praktikplats på egen hand (som måste godkännas av programmet) tänk på att använda dig av den resurs universitetets karriärcentrum utgör. Här kan du få allmän information om arbetsmarknaden och dess möjligheter som kan hjälpa dig att hålla dina förväntningar på praktikplatser på en genomförbar nivå. Karriärcentrum kan också med samtalsstöd diskutera och hjälpa dig att fokusera ditt praktiksökande. Ansökan om praktikplats Det är mycket troligt att om du själv söker en praktikplats så kommer en presumtiv praktikplats efter en första förfrågan via telefon eller att vilja att du skickar in en skriftlig ansökan om praktikplats med tillhörande meritförteckning eller CV. Dessa dokument kommer att vara ditt bästa tillfälle att visa vilken tillgång du skulle vara under din praktikperiod och bör alltså ägnas en hel del arbete. Glöm inte att bifoga kursplan och Information till praktikplatsen till din ansökan. Personlig ansökan En ansökan om praktikplats har som syfte: att väcka intresse för just dig och få läsaren att vilja läsa din CV att utveckla de kunskaper/den kompetens du nämner i din CV att visa din förmåga att uttrycka dig skriftligt Din ansökan bör innehålla en hel del fakta, vara välformulerad och relativt kortfattad. Tänk på att ta med nedanstående information: varför du ser arbetspraktik som ett viktigt inslag i din utbildning varför du har valt att läsa de ämnen du har gjort vilka speciella intressen du har inom ämnesområdet varför du söker praktik vid just denna organisation vad du kan bidra med som praktikant (vad du är riktigt bra på) vad som är unikt med just dig vad du främst vill utveckla dig inom för områden bevis på din förmåga till självständigt arbete och egna initiativ språkkunskaper arbetslivserfarenhet något om din personlighet att du gärna vill komma på en intervju 4

5 Tänk på att: skriva högst en sida skriva personligt, men inte talspråk strukturera innehållet använda positiva ord/begrepp att kolla grammatik och stavning att inte vara blygsam! Meritförteckning eller CV En meritförteckning eller CV har som syfte att ge strukturerade fakta om din person, utbildning, arbetserfarenhet etc. Den bör innehålla. personuppgifter (namn, adress, telefon, adress, födelsedatum, kön, civilstånd) skolbakgrund universitetsstudier (med studieintyg från Ladok) språkkunskaper arbetslivserfarenheter organisationsvana (styrelsearbete etcetera) Även i arbetet med att formulera din personliga ansökan och meritförteckning kan universitetets karriärcentrum vara en resurs. Av erfarenhet vet Karriärcentrum att många studenter inte har någon större vana att skriva ansökningshandlingar eller gå på intervjuer. Karriärcentrum anordnar seminarier om hur man skriver en ansökan, CV och personligt brev samt hur man lyckas på jobbintervjun. I mån av intresse hos er som letar praktikplatser kan Karriärcentrum anordna speciella seminarier som är inriktade på att söka praktik. Det finns också möjlighet att gå på "träningsintervjuer" för att förbereda sig. Karriärcentrum hittar du på Du kan ta kontakt med dem via Praktikuppgift Du skall efter praktikperiodens slut bifoga ett representativt exempel på den typ av kvalificerat arbete/uppgifter, ex. utredningar och rapporter, som du har utfört under praktikperioden. Omfattningen kan variera med avseende på storlek och tidsåtgång beroende av verksamhetens art. Om du har gjort en större rapport så är det denna du skall bifoga. Ett riktmärke är att uppgiften i arbete inklusive rapportskrivning bör omfatta minst 60 timmar utspritt under terminen och vara minst 2000 ord lång (c:a 6 sidor). Betonas bör att handledare eller motsvarande skall ha bedömt och godkänt praktikuppgiften. Uppgiften skall du vid praktikens slut inlämnas till praktiksamordnaren som ett exempel på de uppgifter som utförts under praktiktiden. Är praktikuppgiftens innehåll sådant att offentliggörande kan inverka menligt på praktikinstitutionens verksamhet, räcker det att handledare intygar att den uppfyller ovan nämnda kriterier. 5

6 Praktikrapport Rapporten har två huvudsyften. Den skall: analysera praktikterminens värde som inslag i din utbildning informera kommande studenter och praktiksamordnaren om praktikterminen i allmänhet och din praktikplacering i synnerhet. Rapporten skall omfatta 4-5 A4-sidor (12 pt, 1,5 radavstånd) och innehålla följande: En allmän beskrivning av praktikplatsen (t.ex. din avdelnings inplacering och funktion i organisationen, historik, verksamhetens omfattning, arbetstider, lokaler, etc.) En redogörelse för dina arbetsuppgifter (vad du har jag gjort under praktiken, min specifika praktikuppgift har varit, vilka arbetsmetoder du använt dig av, ev. utbildningar, sammanträden, studiebesök, resor du deltagit i, etc) En analys av vad du har fått ut av din praktiktid. (vad du har lärt dig, på vilka sätt du har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, för- och nackdelar med praktikplaceringen m.m) Rekommendationer till en framtida praktikant, både i generella termer och som praktikant på just din praktikplats (som praktikant bör du särskilt tänka på/vara intresserad av/ha erfarenhet av/förbereda.) Dessutom ska rapporten förstås innehålla: Ditt för- och efternamn praktikplatsens hela namn (t.ex. X-avdelningen på Y-myndigheten) adress till praktikplatsen (besöks- och postadress); Inriktning på din tidigare utbildning adress där du kan nås efter att du slutat på din praktikplats (frivilligt) Observera att handledares eller övriga medarbetares personuppgifter inte får förekomma i texten!! Handledare Praktiken skall för dig vara en tid av aktivt lärande då det teoretiska stoff du bär med dig ska omsättas i praktiskt arbete. För att göra praktiken så meningsfull som möjligt för både dig och din praktikplats är det nödvändigt att du har en extern och en intern handledare under praktikperioden. I handledningen ingår att introducera, instruera, följa upp och stödja dig i arbetet. Handledaren kan sägas ha två huvudsakliga uppgifter: att svara för din introduktion på praktikplatsen och att finnas till hands för att lösa de praktiska och sociala problem som du möter under praktikperioden. att ge anvisningar och instruktioner om olika arbetsuppgifter och dess handläggning (till exempel källhänvisningar, arbetsrutiner, utredningsarbetets inriktning), varefter du sedan självständigt löser uppgifterna. 6

7 Handledningen ska stimulera dig att själv finna tänkbara lösningar, men samtidigt ge dig möjlighet att fråga om råd om problem uppstår. Det är viktigt att du och din externa och interna handledare regelbundet diskuterar resultatet av ditt arbete och att du får feedback. Förutom den löpande mer vardagliga kontakten bör handledningen innehålla ett antal i förväg bestämda handledarsamtal, exempelvis tre, under praktikperioden. Dessa kontinuerliga samtal, som kan liknas vid de planerings/utvecklingssamtal som tillämpas i arbetslivet, är viktiga då de bör ge möjlighet till både positiv och negativ feedback från bägge sidor. Handledarrapport Efter avslutad praktik fyller du och din externe handledare också i en handledarrapport där ni båda garanterar att handledningen genomförts korrekt. Denna handling ligger även till grund för godkännandet av praktiken genom att handledaren intygar att praktiken genomförts enligt gällande anvisningar. Föreläsningar och seminarier Under praktiktiden ingår ett antal obligatoriska föreläsningar och seminarier som knyter an till centrala frågeställningar som ingått i din utbildning inom programmet. Det rör frågor om organisation, ledning, kommunikation, personalekonomi, arbetsrätt m.m. Syftet med dessa undersviningstillfällen är att koppla tillbaka till tidigare teoretiska moment, diskutera dessa och fördjupa förståelsen och utvecklingen av dessa moment. Dessa undersviningstillfällen skall också ge en fördjupad kunskap kring frågor som är av betydelse för det avslutande fördjupningsarbetet. Slutseminarium Slutseminariet har även detta två huvudsyften. Det skall: möjliggöra diskussion kring praktikrapporternas innehåll, dvs. främst om praktikterminens värde som inslag i olika samhällsvetarutbildningar ge utrymme för en uttömmande muntlig och skriftlig kursutvärdering av praktikterminen. Inför slutseminariet skall praktiksamordnaren av varje student/praktikant ha fått: reviderad praktikplan praktikrapport praktikuppgift handledarintyg praktikantomdömesrapport Handledarintyg och praktikrapporter arkiveras hos praktiksamordnaren Vill du veta mer eller erbjuda våra studenter praktikplats? Kontakta: Ylva Ulfsdotter Eriksson Jan Carle Amanuens Programsamordnare/docent Tel: Tel: E-post: P-programmets hemsida: 7

Bilaga till kursplan för TPTE06 Praktik

Bilaga till kursplan för TPTE06 Praktik Bilaga till kursplan för TPTE06 Praktik 1. Praktikens innehåll Eftersom målet med praktiken är att du ska bli förtrogen med arbetsmiljön och samverka med de andra anställda i verksamheten bör du ha egna

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

RETD01 Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 1-30 högskolepoäng RETD02 Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 1-15 högskolepoäng

RETD01 Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 1-30 högskolepoäng RETD02 Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 1-15 högskolepoäng Institutionen för kommunikation och medier RETD01 Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 1-30 högskolepoäng RETD02 Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 1-15 högskolepoäng Kursbeskrivning Kvalificerad yrkespraktik

Läs mer

MKVA12 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 1-30 högskolepoäng

MKVA12 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 1-30 högskolepoäng Institutionen för kommunikation och medier MKVA12 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 1-30 högskolepoäng MKVA13 Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik,

Läs mer

Information om KRIA35 Kriminologi: arbetslivspraktik, 30 hp

Information om KRIA35 Kriminologi: arbetslivspraktik, 30 hp Information om KRIA35 Kriminologi: arbetslivspraktik, 30 hp En kurs i arbetslivspraktik Studenter som läser kriminologiprogrammet på Lunds universitet har möjlighet att göra arbetslivspraktik under en

Läs mer

KRIA35 Kriminologi: arbetslivspraktik, 30 hp

KRIA35 Kriminologi: arbetslivspraktik, 30 hp Information till studenter om KRIA35 Kriminologi: arbetslivspraktik, 30 hp En kurs i arbetslivspraktik Du som läser kriminologiprogrammet på Lunds universitet har möjlighet att göra arbetslivspraktik under

Läs mer

Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Praktikantinformation

Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Praktikantinformation Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Praktikantinformation Kerstin Bartholdsson Praktiksamordnare Telefon 031-786 15 88 Fax 031-786 47 19 E-post Kerstin.Bartholdsson@spa.gu.se

Läs mer

Förvaltningshögskolan Praktik för Förvaltningsprogrammet 30 hp Praktikantinformation

Förvaltningshögskolan Praktik för Förvaltningsprogrammet 30 hp Praktikantinformation Förvaltningshögskolan Praktik för Förvaltningsprogrammet 30 hp Praktikantinformation Kerstin Bartholdsson Praktiksamordnare Telefon 031-786 1588 Fax 031-786 47 19 E-post kerstin.bartholdsson@spa.gu.se

Läs mer

Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Praktikantinformation

Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Praktikantinformation Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Praktikantinformation Kerstin Bartholdsson Praktiksamordnare Telefon 031-786 1588 E-post Kerstin.Bartholdsson@spa.gu.se

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Handledarinformation

Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Handledarinformation Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp Handledarinformation Kerstin Bartholdsson Praktiksamordnare Telefon 031-786 1588 Fax 031-786 47 19 E-post Kerstin.Bartholdsson@spa.gu.se

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. Anvisningar för studiepraktik XX5360. Termin 6

Arbetsvetarprogrammet. Anvisningar för studiepraktik XX5360. Termin 6 Arbetsvetarprogrammet Anvisningar för studiepraktik XX5360 Termin 6 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Praktikens innehåll och genomförande... 4 Handledning... 4 Praktikens struktur och rapporter...

Läs mer

Information och anvisningar. för kursen

Information och anvisningar. för kursen Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Information och anvisningar för kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

Information och Studieanvisning

Information och Studieanvisning SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Information och Studieanvisning Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning PV1401, 30.0 hp Qualified Work Placement with Scientific Human Resource Management

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM1614 Kurs 14: Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng Practical Work/Supervised Field Study Period, 22.5 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 20p. Slutrapport ht 2006

Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 20p. Slutrapport ht 2006 Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 20p Slutrapport ht 2006 Kursen uppfyllde mina förväntningar och jag tycker att den sammantaget har varit oerhört värdefull som inslag i min

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kvalificerad agronompraktik 1 LB0047, 50005.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Jan Olofsson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-09-07-2012-10-07 Antal svar 17 Studentantal

Läs mer

Kursguide för kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2017

Kursguide för kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Kursguide för kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2017 Kursansvariga för SF1400 Praktiksamordnare, nås på praktiksamordnare@samfak.gu.se,

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Information inför praktikperioden

Information inför praktikperioden Stockholms universitet Institutionen för mediestudier, IMS enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK 2012-08-28 Information inför praktikperioden Praktikperioder. Journalistisk produktion

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Information och anvisningar. för kursen. Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning

Information och anvisningar. för kursen. Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Information och anvisningar för kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2014 1 Innehållsförteckning Inledning... 3

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Information och Studieanvisning

Information och Studieanvisning SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Information och Studieanvisning Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning PV1401, 30.0 hp Qualified Work Placement with Scientific Human Resource Management

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. Anvisningar för studiepraktik XX5360. Termin 6. Version

Arbetsvetarprogrammet. Anvisningar för studiepraktik XX5360. Termin 6. Version Arbetsvetarprogrammet Anvisningar för studiepraktik XX5360 Termin 6 Version 2016-03-29 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Praktikens innehåll och genomförande... 4 Handledning... 4 Praktikens

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Cooperative Education, Co-op. En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet

Cooperative Education, Co-op. En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet Cooperative Education, Co-op En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet Handbok för företag/organisationer som samarbetar inom Co-op Gäller studenter som börjar hösten 2016 Co-op

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011 moa.lindvert@gmail.com Praktikplats: Miljödiplomeringsgruppen, avdelningen Stadsmiljö på Miljöförvaltningen Göteborgs stad Adress: Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23 414 59 Göteborg Inriktning på tidigare

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

HUR OPTIMERAR DU DITT CV?

HUR OPTIMERAR DU DITT CV? HUR OPTIMERAR DU DITT CV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 INTERNATIONELLT... 4 SKILLNAD PÅ CV OCH MERITFÖRTECKNING... 5 Meritförteckning... 5 CV... 6 OLIKA SORTERS CV... 8

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Certifiering till Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare

Certifiering till Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Certifiering till Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Ta nästa steg i sommar! Kursen vänder sig till dig som: Har en fullständig Godkänd 1: årig Friskvårdutbildning på någon utav Branschrådet för

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till:

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Ansökan till tjänst som pedagog 100 % Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Katrineholmsbygdens församling Att. Caroline Wahlström Bievägen 3 641 46 Katrineholm Senast

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer