Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17"

Transkript

1 Personalmiljöbilar Personalmiljöbilar Är en personalförmån som Landstinget Västmanland erbjuder alla tillsvidareanställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot en månadskostnad som betalas genom ett bruttolöneavdrag vilket förklaras i en separat punkt. Den anställde står för de faktiska kostnaderna för bilen under avtalsperioden och storleken på löneavdraget avgörs bl. a. av valet av bilmodell inklusive utrustning, total körsträcka under avtalstiden och bilens förmånsvärde. Ett avtal är upphandlat och tecknat med leasingbolaget Leaseplan AB som sköter finansieringen och delar av administrationen. Förutsättningar för att du ska får ingå avtal om Personalmiljöbil En förutsättning för att få ingå avtal om personalmiljöbil är att den anställde vid beställningstillfället innehar antingen en tillsvidareanställning eller visstidsförordnande på minst tre år i Landstinget Västmanland får ett erbjudande om att få disponera en miljöbil via arbetsgivaren mot en kostnad, ett bruttolöneavdrag och uppfyller följande villkor; Har anställningstid om minst 4 år till pensionering. Vid tidpunkt för ansökan inte är sjukskriven, föräldraledig, eller tjänstledig utan lön. Ej har införsel på lön, eftersom landstinget då erhåller en särställning mot övriga fordringsägare. Bilval, miljö och säkerhet Landstinget Västmanlands ambition är att kontinuerligt minska miljöpåverkan vid resor. För att uppnå detta kommer endast mijöbilar att vara valbara enligt definitionen i Inkomstlagen 61 kap 19a.. en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik. Om definitionen av miljöfordon förändras under avtalstiden gäller alltid den definition som är aktuell vid respektive inköpstillfälle. Arbetstagaren har en valfrihet avseende bilmärke/modell så länge ovan kriterier är uppfyllda samt; Minsta tjänstevikt 1100 kg Maximalt koldioxidutsläpp 120g/km Minst (5) stjärnor enl. Euro NCAP Endast fabriksnya bilar kan väljas från auktoriserad handlare för aktuellt märke.

2 Pris- och utrustningsnivå Bilens totala inköpspris inklusive utrustning (inklusive moms efter rabatt) får inte överstiga 8,25 prisbasbelopp (år 2014: kr). Vinterhjul skall inte medräknas i detta pris. Bruttolöneavdraget/månad får uppgå till max 20 % av den anställdes ordinarie månadslön före tillägg som obekväm arbetstid, jour/beredskapsersättning och övertid. Bilen skall vara standardutrustad med CD-radio, AC alt ACC. All extra utrustning ska beställas i samband med bilbeställningen. Observera att du inte själv får montera utrustning på bilen utan att först kontakta Autolease för godkännande. Avtalslängd Avtalslängden för leasingavtalet skall vara 36 månader. Den för perioden aktuella körsträckan avtalas mellan den anställde och leasingbolaget vid respektive avtalsingående. Vad ingår i månadskostnaden för Personalmiljöbil Månadskostnad: Värdeminskning/finansiering Service och reparationer (torkarblad, glödlampor samt spolarvätska ingår vid servicetillfällen) Sommar- och vinterhjul (dubb- alt odubb, till de flesta bilmodeller ingår lättmetallfälg till vinterhjulen) Försäkringspremie (helförsäkring) Vägtrafikskatt Försäkring för sjukdom, föräldra- eller tjänstledighet, olycksfall, dödsfall och egen uppsägning Avräkning vid avtalstidens slut: Avräkning sker av budgeterad körsträcka kontra faktisk körsträcka. Om det finns en differens debiteras alt. krediteras detta dig med x kr/mil. Skulle kostnader hänförliga till hyresperioden drabba arbetsgivaren efter hyresperiodens slut, är den anställde skyldig att ersätta arbetsgivaren för dessa. Vad ingår inte i Personalmijöbil, ex: Drivmedel Självrisker vid skada Parkeringsavgifter, parkerings- och fortkörningsböter Bilrelaterade produkter mellan servicetillfällena (ex spolarvätska, torkarblad) Förvaring av utrustning som inte används (ex vinterhjul, lastbågar) Eventuell vägtull, broavgift, färjeavgift, trängselskatt eller liknande Tvätt

3 Bilbeställning Du kan själv simulera priser med olika bilmärken och modeller på Leaseplans hemsida där även samtliga rabatter är inkluderade i priserna, du måste logga in på Leaseplans hemsida. När du funnit en bil du är intresserad av kontaktar du en återförsäljare och ber om ett affärsförslag vilket du skickar in tillsammans med en avropsblankett (Avrop.doc) till HR stöd som kontrollerar bruttolöneavdraget på max 20% av ordinarie månadslön. Obs! Meddela alltid HR stöd när du har hämtat ut din nya bil (datum) samt bilens registreringsnummer. Detta är för att du ska få din bruttolönenedsättning fr.o.m. det den månad som du hämtar ut ditt fordon. Tips! Tänk på att du ska hämta ut din nya personalmiljöbil i början av en månad och inte i slutet, eftersom du då förmånsbeskattas för hela månaden. Kontaktvägar Nedan ser du kontaktuppgifter till Leaseplan. Förutom dessa kan du även komma i kontakt med Leaseplan via hemsidan, samt deras applikation för iphone och Android. Postadress: LeasePlan Sverige AB Box SOLNA Besöksadress: Råsundavägen Solna Kundsupport: Fax: Bokning av tid vid service/reparation - Bokning av tid vid glasskada - Bokning av tid vid däckbyte - Skadeanmälan - Rådgivning i försäkringsärenden - Hjälp vid bärgning - Bokning av hyrbil - Intyg utlandskörning - Besiktningsfrågor - Bränslerelaterade frågor - Kilometerrapporteringsfrågor - Däckrelaterade frågor - Parkeringsböter - Trängselskatt - Förarbyten - Adress och kostnadsställeändringar

4 - Bilofferter och bilbeställningar - Fakturafrågor - Frågor rörande fasta förmånsvärden - Hyrbilsförfrågan vid ny bil Call Center/Skadeärenden: Lönenivåer Personalmiljöbil erbjuds samtliga anställda oavsett lönenivå. För anställda med lön under 7,5 prisbasbelopp respektive 8,07 inkomstbasbelopp per år, kan allmänna förmåner påverkas negativt. De allmänna förmåner som kan påverkas negativt är sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och den allmänna ålderspensionen. Löneavdrag Löneavdraget görs som en preliminär beräkning utifrån de uppgifter du lämnar och de kostnader för bilen som är kända. Detta görs genom ett bruttolöneavdrag på grundlönen samt eventuella fasta lönetillägg. Detta innebär t ex att intjänad ersättning för jour och beredskap inte får användas. Uppskattad körsträcka Det är mycket viktigt att du uppger en körsträcka som är så riktig som möjligt. Körsträckan är en av de viktigaste parametrarna i bilens totalkostnad, t ex avgör körsträckan om ett däckbyte ingår eller inte. Servicekort När bilen levererats skickas ett servicekort till dig från Leaseplan. Detta servicekort innehåller information för att underlätta ditt bilinnehav. Här hittar du uppgifter om vart du vänder dig vid olika frågeställningar samt information om vilka leverantörer du använder för din bil. Försäkring Bilen är alltid helförsäkrad (inkl ev. Vagnskadegaranti), för närvarande via EURO Insurance. Om en skada uppstår ska alltid skadeanmälan göras per telefon eller via hemsidan Personalbilsförsäkring Landstinget har tecknat en personalbilsförsäkring avseende betalningsbefrielse vid sjukdom, föräldra- eller tjänstledighet, olycksfall, dödsfall och egen uppsägning enligt bifogade försäkringsvillkor. Pension, mm Ett bruttolöneavdrag påverkar din pensionsgrundande lön avseende allmän pension. Bruttolöneavdraget påverkar inte den anställdes avtalade tjänstepension.

5 Ägare Bilen ägs av Leaseplan och Leaseplan är registrerad brukare. Förare av bilen Bilen får användas av dig och din familj. Övningskörning är tillåten efter att du har skaffat erforderliga tillstånd från Vägverket. Bilen får inte överlåtas, uthyras eller användas för tävlingskörning. Utlandskörning Bilen får bara användas för utlandskörning i de länder där bilens försäkring gäller vilket du bör kontrollera med Leaseplan i god tid innan avfärd. Du ska även kontakta Leaseplan för att få en fullmakt för utlandskörning. Service, reparationer och däck. Kostnaden för service och reparationer ingår i leasingkostnaden. Service och reparationer ska utföras på för ditt bilmärke auktoriserade verkstäder. Om du behöver byta däck tar du kontakt med någon av de däcksverkstäder som finns omnämnda på servicekortet som du får tillsänt dig i samband med leverans. Skötsel och besiktning av bilen Du ansvarar och bekostar själv tvätt och nödvändig skötsel av bilen. Du är också ansvarig för att bilen inte utsätts för onormalt slitage eller vanvård. Eventuella kostnader för detta debiteras dig i form av löneavdrag. På intranätet hittar du en Slitageguide.pdf på vad som är accepterade och ej accepterade skador. Du får ej heller göra några ingrepp på motorpaket såsom trimning eller liknande. Leaseplan skickar kallelse till besiktning i god tid när det är dags, vilket kan inträffa beroende på registreringsnumrets slutsiffra. Bilens återlämnande Efter avtalstidens slut återlämnas bilen med all utrustning som levererats till bilen, i första hand till den leverantör som levererat bilen. Leaseplan kommer att meddela dig i god tid innan avtalets slut. En slutavräkning består av två delar: En avstämning mellan verklig och budgeterad körsträcka. Om det finns en differens debiteras alternativt krediteras detta dig. En värdering av eventuella skador utöver normalt slitage. En beskrivning av accepterade och icke accepterade skador finns på intranätet. Den totala skillnaden kommer att justeras på din lön efter avtalstidens slut. Du äger inte rätt att köpa din bil efter avtalets utgång.

6 Om du säger upp din anställning på Landstinget Västmanland Om du på egen begäran avslutar din anställning inom Lanstinget Västmanland ska bilen återlämnas senast din sista anställningsdag. Om Landstinget Västmanland säger upp din anställning Du kan flytta med leasingavtalet till eventuell ny arbetsgivare om denne är villig att göra det och Leaseplan godkänner detta.

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Volkswagen Finansiering

Volkswagen Finansiering Företag Företag Volkswagen Finansiering Tjänstebil Personalbil Business Lease Business Flex Fleet Support Augusti 2014 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4 Volkswagen Personalbil...9 Volkswagen

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Februari 2015 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG ŠKODA TJÄNSTEBIL Ett attraktivt förmånsvärde ŠKODA erbjuder idag den starkaste modellflottan i varumärkets historia

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Mars 2013 Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Finansiering för din Volkswagen är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring PRIVAT TECHNOLOGY TO ENJOY ALLA BILAR FINANSIERAS Det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar bostaden för att kunna betala bilen

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv. Precis som jobbet. Många bilar är praktiska och bränslesnåla. Men

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Känslan av en förmån.

Känslan av en förmån. Audi Företag. Förmånligt och enkelt bilinnehav för små och stora företag. Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT VAD ÄR ŠKODA CARE Finansiering för din ŠKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer