Buy Target price: 22,30 SEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buy Target price: 22,30 SEK"

Transkript

1 Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under Stor uppköpspremie, MyTastes största konkurrent för- värvades 2012 för 175 miljoner dollar, värdering av MyTaste enligt samma multiplar indikerar värde om 1,9 miljarder kronor. MyTaste är för tillfället etablerat i 48 länder varav endast 4 är intäktsdrivande, dem ännu inte lönsamma länderna kommer tillsammans med expansion av Sho- pello driva intäkter och marginaler framöver. Shopello växer med 126% per kvartal, den kraftiga tillväxten motiverar fortsatt expansion och ökade antal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Riktkurs 22,3 SEK per aktie 2014 enligt vägt genom- snitt av motiverat Enterprise Value per aktie enligt sum- of- the- parts (26 SEK per aktie) och multipelvärdering (18,46 Sek per aktie) vilket ger en uppsida om 17% under innevarande år. Nyckeldata Aktiekurs 19,00 52 v högsta / lägsta 28 / 3,2 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 312 Nettoskuld (MSEK) - 11 EV (MSEK) 302 Sektor IT Lista / Kortnamn 203 Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån - 5% 3 mån - 9% 1 år 378% YTD 34% Huvudägare Jonas Söderqvist Andereas Friis Henrik Kvick Aage Reerslev Christoffer Johansson Innehav (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledning VD/CEO Styrelseordförande Ekonomichef Christoffer Johansson Jonas Söderqvist 0, Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E - 53,24 36,91-112,90-11,66-84,32-87,27-106,05-222,27 EV/EBITDA - 65,30 34,63 19,80-60,99 76,40 118,98 86,98 57,66 EV/EBIT - 52,76 34,63-85,97-9,43-83,60-86,73-106,22-231,42 P/S 22,17 1,14 2,59 1,93 5,08 5,34 4,80 4,40 EV/Sales 21,92 1,07 2,54 1,84 4,87 5,15 4,63 4,23 P/BV 4,88 0,80 2,24 1,90 5,75 8,00 8,65 9,00 Räntetäckningsgrad - 430, ,82-28,78-10,79-31,91-26,08-11,92 FCF/EV 0,0% 3,1% - 0,7% - 19,4% - 2,2% 0,3% 0,0% 0,5% PEG - 0,38-0,14 0,61-0,01 1,88-3,79 5,99 4,25 MV EV

2 2 Investment Thesis Marknaden underskattar värdet i att vara First Mover 203 Web Group kommunicerar att det är en med- veten strategi att etablera sig i länder där interne- tanvändningen ännu inte riktigt har tagit fart. MyTaste är för tillfället etablerat i 48 länder varav endast 4 är lönsamma. MyTaste etablerade en marknadsledande position i Spanien redan efter 1,5 år och i Polen efter 1 år. Dem ännu inte lön- samma länderna kommer driva intäkter och mar- ginaler de kommande åren tillsammans med lan- sering av Shopello i fler länder. Det tar vanligtvis 6 månader för en nylanserad webbsajt att driva be- tydande trafik, varefter denna kan generera an- nonseringsintäkter. MyTaste prognostiseras vara världens största webbsajt för recept under 2014 En stor värdedrivare för MyTaste är antal använ- dare som sedan lanseringen av den nya plattfor- men i september har ökat från 0 till 4 miljoner an- vändare (Q1 2014). Den nya plattformen är i nulä- get endast etablerad i 11 av 48 länder vilket indi- kerar en fortsatt stark tillväxtpotential. Med an- ledning av den höga tillväxttakten prognostiserar ledningen 15 miljoner användare vid utgången av Största konkurrenten allrecepies.com har 7 miljoner användare, efter 12 års verksamhet och MyTaste har sedan lanseringen av den nya platt- formen ansamlat 4 miljoner användare på 9 må- nader. Trots den höga tillväxttakten anser vi led- ningens prognoser om 15 miljoner användare vid utgången av 2014 vara en aning optimistiska, och ser att dem uppnår målet först i slutet av kvartal Stor värderingspremie vid potentiellt uppköp MyTastes största konkurrent förvärvades 2012 av Meridith INC som betalade 175 miljoner dollar för internetsajten som då hade en omsättning på 18 miljoner dollar och en vinst på 2 miljoner dollar. Det ger en värdering av trafiken på 9 dollar per unik besökare, eller 57 SEK. Skulle MyTaste för- värvas till samma värdering idag skulle priset uppgå till kring 1,9 miljarder kronor. Allrecepies pris per användare vid uppköpet var 230 SEK, vil- ket ger MyTaste ett pris omkring en miljard SEK. Shopello Växer med 126% per kvartal Webbsajten Shopellos intäktsbas utgörs av antal klick. Webbsajten upplever en nuvarande tillväxt om 126% per kvartal och registrerade drygt en miljon klick under kvartal Den kraftiga tillväxten motiverar fortsatt expansion och ökade antal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Fokusering av verksamheter värden frigörs vid avyttringar 203 Web Group inledde med försäljningarna av Företagsinfo, Gulans.se samt auktions.se en pro- cess mot att fokusera sin verksamhet mot Mytaste och Shopello. 203 har nyligen sålt BilWeb för 4 MSEK, med en värdering om 27 kr per unik besö- kare. Bolaget är för närvarande i processen att sälja domänerna i Flygstart* med besökare per månad för 350 tusen SEK, dvs. en värdering på 7,50 SEK per unik besökare. Vi gillar att 203 Web Group fokuserar på de skalbara verksamheterna MyTaste och Shoppello. Sum- of- the- parts indikerar stora värden En värdering av 203 Web Group som ett invest- mentbolag bestående av webbsajter visar stora värden. En konservativ värdering, med anledning av den svaga lönsamheten och rådande osäkerthet kring framtiden för verksamheten, ger en riktkurs om 22,3 SEK per aktie. Ett vägt genomsnitt av mo- tiverat Enterprise Value per aktie enligt sum- of- the- parts (26 SEK per aktie) och multipelvärde- ring (18,46 Sek per aktie) ger riktkursen 22,3 SEK för 2014, vilket ger en uppsida om 17% under in- nevarande år. * Försäljningen av Flygstart är ännu inte annonserad, referens: 203 Web Group siktar på att utnyttja den snabbt ökande internetanvändningen och därmed den ökande omsättningen av internetannonsering värl- den genom att bli nummer ett inom de befintliga segmenten (mat och köp & sälj) genom att vara först till marknaden där internettillväxten ännu inte tagit fart Vårt mål är att ta över hela den digitala matmark- naden och bygga upp ett socialt matnätverk som inte har någon motsvarighet idag VD, Christoffer Jo- hansson

3 3 Bolagsbeskrivning 203 Web Group AB (publ) är en snabbväxande digital publicist Bolaget äger och driver flertalet varumärken såsom MyTaste.com, Matklubben.se, Shoppello.se och Allaannonser.se. Koncernen specialiserar sig på skalbara och kostnadseffektiva sajter och ver- kar inom de tre huvudområdena varumärkesupp- byggnad, annonsförsäljning samt webbrelaterade tjänster. Samtliga ovan nämnda sajter är bland de största inom respektive segment. Produktkoncep- ten är språkoberoende vilket lett till att sajterna växt internationellt på ett 50- tal marknader ut- spridda i 5 världsdelar. MyTaste - världens näst största matsajt Webbsajten besöks av mellan miljoner människor varje månad (säsongsberoende) och finns i dagsläget i 48 länder. Sedan etableringen av en ny social plattform år 2013, har de haft en hög tillväxt i antal unika besökare, högre än alla kon- kurrenters. Under 2013 ökade medlemmarna med 3,1 miljoner vilket motsvarar en ökning av cirka användare/månad. Redan i maj 2014 hade medlemmarna ökat till 4 miljoner användare. På MyTaste kan man hitta, spara och dela med sig av sina favoritrecept ett helt unikt erbjudande som inte finns på marknaden idag. Webbsidan skall utvecklas från att, likt sina konkurrenter, vara en sökplattform till att vara en social platt- form. Under året planeras möjlighet till översätt- ning av alla de 5,2 miljoner recept som finns på MyTaste, vilket innebär att webbsajtens använ- dare kommer kunna hitta lokala recept för sin fa- voriträtt från jordens alla hörn. Shopello nästa stora satsning Shopello.se har en annan typ av intäktsmodell då man inte tjänar pengar på annonsering utan ge- nom klick, som betalas för av anslutna företag, an- tal klick har under 2013 ökat med 360 %. 203 Web Group har kommunicerat en ambition om att göra samma resa med Shopello, som för MyTaste. Shopello differentierar sig från nätbuti- ker som Kinneviksägda Zalando samt Bootsz och fungerar som en shoppingguide där man kan hitta alla produkter samlade på ett ställe. De erbjuder ett väl diversifierat sortiment med totalt 320 an- slutna butiker och över 4 miljoner olika produkter. Därför kan webbsajten närmast liknas vid Pri- cerunner, men även här finns det tydliga skillna- der Shopello är mer användarvänligt. Native marketing unikt annonseringserbjud- ande Genom stora satsningar på konstruerandet av mobilsajter, nya sociala funktioner samt native annonsering utmärker sig 203 Web Group från många konkurrenter. Bolaget lyfter även fram re- krytering och spetskompetens som två kraftfulla nycklar, skickliga medarbetare har bidragit till en stark ställning inom bland annat sökoptimering (SEO). Nuvarande process är en vision att göra MyTaste till världens största sociala nätverk för mat med flest antal medlemmar. Genom att fokusera på na- tive annonsering, vilket innebär en kundanpassad marknadsföring som inte stör användaren, är bo- lagets förhoppning att öka värdet för kunderna. Native annonsering anpassar sig efter kundens intresse och behov och är därför personligt vilket skiljer sig från dagens banners och pop- up föns- ter. Cirka 50 % av MyTastes besökare kommer ifrån mobil och läsplattor. Utvecklandet av en mobilapp med lansering i höst ska öka tillväxttakten av an- vändarna som ska leda till att nå det uttalade må- let om 15 miljoner användare i slutet av Creative Är 203 Web Groups egna webbyrå som är exper- ter på SEO. De erbjuder kunderna bl.a. konstrue- rande av webbsidor, tilläggstjänster, webbshop- par och andra webblösningar. Bolaget har beskri- vits som marknadsledande av oberoende aktörer, framförallt pga. deras framgångsrika SEO och när det kommer till att konvertera stora volymer tra- fik till intäkter. 203 Media 203 Media är ett eget säljbolag som startades 2011 för att sköta all annonsförsäljning på de egna webbplatserna och varumärken som ingår i koncernen. Genom eget ägande finns expertis inom fokus och målgrupper för respektive om- råde, något som är unikt för koncernen.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Marknadstillväxt 23% per år 203 Web Group är verksamma på internetmark- naden. Branschen präglas av intensiv konkurrens där endast de största och bästa belönas. Intäkter kommer huvudsakligen från internetannonsörer och konkurrensen har lett till att prispressen är hård. Internetannonsering är en snabbväxande marknadsföringskanal och uppgick 2012 till 24% av alla samlade marknadsföringsutgifter. Bran- schen för internetmarknadsföring omsatte 2,2 mil- jarder SEK i Sverige 2012, efter en tillväxt på 23% från föregående år. I Europa omsatte onlinemark- nadsföring, enligt ZenithOptimedia, 18,6 miljarder Euro 2012 och beräknas omsätta 23,5 miljarder euro Bransch präglad av hög uppköpsfrekvens Under IT- boomen växte det fram en marknad on- line för köp och försäljningar av internetsajter som ett resultat av att hemsidor började generera in- täkter. Försäljningar sker på internethemsidor och fungerar som börsplatser för tillgångspapper eller fastigheter. Köpbeloppen uppgår till stora summor och baseras på unika besökare, hur unik domän- namnet är, hur många besökare som återkommer och hur länge sajten har funnits. Tidigare internet- sajt försäljningar värderade per unik besökare är; BlueMountain 710 USD, Excite 394 USD, Mar- ketwatch 80USD, Lycos 394 USD, MySpace 36 USD och Allrecepies 10,3 USD per unik besökare. 203 Web Group använder marknaden aktivt för köp och försäljningar av hemsidor. 203 Web Group som First Mover ger konkur- rensfördelar Omsättningen inom internetannonsering ökar i takt med att internetanvändningen ökar. Sverige ligger långt fram i den här utvecklingen med 92,3% internetpenetration. Många andra av de länder 203 Web Group är verksamma i har betyd- ligt lägre siffror, varför en snabb tillväxt väntas framöver. Vidare positionerar sig 203 Web Group som first mover med MyTaste och Shoppello på många marknader världen över. Det finns stora fördelar i konkurrensmedlet som first mover i branschen, då det är svårt att tänka sig att befint- liga användare byter hemsida för sin profil och matblogg till en nystartad konkurrent till någon av t.ex. MyTastes sajter. Övriga konkurrenter är verk- samma inom mat och köp/sälj på internet och foku- serar huvudsakligen på mogna marknader som USA. 203 Web Group är verksamma även här men har ytterligare marknader i vilka dem snabbt blir stora i. Inom koncernen når 203 Web Group idag runt 25 % av internetanvändarna i Sverige, och to- talt 1,7% av internetanvändarna i de 48 länder bo- laget är verksamma i, om 25% skulle nås totalt i alla 48 länder skulle 203 Web Group nå 540 miljoner besökare per månad. Konkurrenter Majoriteten av konkurrenterna i branschen finan- sieras av riskkapital och är kraftigt förlustdrivande, i princip helt utan intäkter, med det enda målet att få in så många användare som möjligt. 203 Web Group har trots den hårda konkurrensbilden åter- kommande intäktsströmmar och en snabbväxande användarbas. Vi anser anledningen vara den platt- form bolaget använder för sina webbsajter vilken möjliggör mycket enkel lansering av nya webbsajter på olika språk och i olika länder. Förvaltningskost- naderna för sajten kan därmed hållas mycket låga med tydliga skalfördelar. MyTaste prognostiseras vara största sajten för recept i slutet av 2014 Segmentet för matsajter omfattar många olika aktö- rer, den största konkurrenten är världens största recept- och matsajt allrecepies.com som efter 12 års verksamhet har 7 miljoner användare. MyTaste har sedan lanseringen av den nya plattformen ansamlat 4 miljoner användare på 9 månader, med en pro- gnos om 15 miljoner användare i slutet av Övriga konkurrenter är huvudsakligen mindre ak- törer som 203 Web Group bedömer sig kunna kon- kurrera ut med relativt små medel. MyTaste.com är för närvarande marknadsetta inom matsegmentet i Sverige, Spanien, Polen och Slovakien. MyTaste.com blev marknadsledande i Spanien redan efter 1,5 år och i Polen efter 1 år. Det går alltså mycket snabbt för konceptet MyTaste att ta marknadsandelar. Vi anser att MyTastes framgångar förklaras av deras heltäckande erbjudande.

5 5 Ledning och styrelse Ledning Christoffer Johansson är koncernens VD. Han har arbetat inom 203 Web Group i över sex år och har tidigare varit VD för två av koncernens dotterbo- lag, 203 Media och 203 Creative. Han har även va- rit med och startat upp och drivit flera av koncer- nens bolag ifrån grunden. Han tog över posten som VD ifrån en av grundarna, Andreas Friis år Johansson har uttalat sig om att stort kom- mande fokus ligger på renodling av varje verk- samhet för att optimera alla intäktskällor. Sedan han tillträdde som VD och införde den nya sociala plattformen år 2013 har medlemsantal och antal klick ökat mer än alla konkurrenters. Styrelsen Jonas Söderqvist är nyligen utsedd till ny SO för 203 Web Group. Han är tillsammans med Andreas Friis grundare av hela koncernen. Förutom sitt uppdrag som SO fokuserar han på affärsutveckl- ing, strategiplanering och företagsförvärv. Andreas Friis, före detta VD och grundare av 203 delar arbetsuppgifterna om företagsförvärv, af- färsutveckling och strategiplanering tillsammans med Söderqvist. Friis och Söderqvist är även bola- gets största aktieägare med ett innehav som mots- varar ca 50 %. Styrelseledamoten och f.d. SO Henrik Kvick är ka- pitalförvaltare och driver sitt eget företag Henrik Kvick AB. Henrik Kvick AB utvecklar bolag inom Internet, IT och tjänster. Kvick var sedan tidigare även VD för bolaget NetJobs Group AB. Allan Voreck driver de egna bolagen Excellent Controller AB samt Excel Invest AB. Han har sedan tidigare 30 års erfarenhet inom redovisning, eko- nomistyrning och finansiering och är verksam inom 9 olika bolag. Vidare i styrelsen sitter även Wrapp- grundaren Aage Reerslev. Han är även grundare för fem andra företag bl.a. för sociala mobila webbläsare på företaget Squace. Reerslev arbetar med utveckl- ing av mobila strategier och är ny i styrelsen då han blev invald år Ägarstruktur Jonas Söderqvist Henrik Kvick Andreas Friis NetFonds Asia Seb Life International Assu- rance Ägarstruktur Andel av kapital 25,9% 24,5% 23,1% 4,7% 2,9% Per hade 203 Web Group ett aktieka- pital om kr fördelat på ak- tier. Bolaget har varit listat på Aktietorget sedan 2010 och kommer under 2014 att noteras på First North. I dagsläget har bolaget cirka aktieä- gare. Bolagets tre största ägare är Jonas Söderqvist, Henrik Kvick AB samt Andreas Friis som tillsam- mans innehar ett aktieinnehav på 73,5 %. Ägar- strukturen är överrepresenterad av styrelsemed- lemmar och medarbetare i 203 Web Group. Vi gil- lar det omfattade insiderägandet i bolaget och ser det som positiv att grundarna fortfarande innehar en stor del av bolaget. Andra aktieägare är bland annat Netfonds Asa, ut- vecklare av aktiehandel på internet sedan 1998 samt livsförsäkringsbolaget SEB Life International Assurance.

6 6 Bull- case MyTaste 15 miljoner användare 2014 Bear- case Säsongseffekter gett missvisande tillväxt? Lansering av mobilapp utgör närliggande trigger Ledningen har uttalat att en mobilapp är under utveckling, denna förväntas lanseras under kvartal När huvudkonkurrenten Allrecepies lanserade sin mobilapp under år 2000 hade dem 1 miljon unika besökare per månad på sin hemsida. Efter lanseringen tog det 5 år innan antalet unika besökare uppgick till 10 miljoner, dvs. att antalet besökare ökade med 900%. I ett scenario där MyTastes mobilapp ger samma utväxling på antalet unika besökare kommer MyTaste ha 270 miljoner unika besökare i månaden om fem år, som referens har Facebook.com cirka 135 miljoner unika besökare per månad. Trots att antal unika besökare endast beräknas uppgå till 37 miljoner i vårt estimerade bullcase, är MyTaste därmed marknadsledande redan under I ett bull case är nativeannonseringen framgångsrik och översätter trafiktillväxten direkt till ökande intäkter och koncernen kommer därmed bli lönsamma. Shopello gör en MyTaste Shopello skall enligt ledningen sättas i samma lanserings- och utvecklingsprocess som MyTaste har genomgått de senaste 2-3 åren. I ett bull case blir Shopella lika framgångsrikt som MyTaste och en kursdubblering är därmed motiverad. Förändrad intäktsbas för MyTaste medför risk Om naiveannonseringen visar sig vara ett misstag kan intäkterna minska dramatiskt till 30 MSEK under 2014, vilket motsvarar tappade intäkter om 40% från 2013 (bolaget tar bort 70% av alla ban- ners). Vidare, om mobilappen blir försenad eller om förväntad effekt på antal användare uteblir kan ett bear scenario uppfyllas i samband med att de senaste kvartalens kraftiga trafikökning visar sig endast vara en säsongseffekt. Större delen av koncernen i uppstartsfas Lanseringen av Shopello kan visa sig bli misslyck- ad då segmentet köp och sälj redan är relativt kon- kurrensutsatt, med aktörer som Pricerunner m.fl. Vi ser även en risk för att verksamheten 203 Crea- tive kommer dras med stora förluster framöver. Efter det potentiellt stora omsättningstappet i ett bear scenario ser vi en fortsatt negativ trend under överskådlig framtid. Den negativa omsättnings- trenden och negativa resultat kommer resultera i nedskrivningar av nuvarande goodwillposter om ca. 35 MSEK, och därmed konkurshot. Det kommer behövas omfattande kapitaltillskott för att koncer- nen skall komma på fötter igen. Lansering av mobilapp Ytterligare fokusering av verksamhete genom avyttring Antal användare MyTaste vid utgången av 2014 Tillväxt i antal besökare på Shopello, lansering i ytterligare länder Fler länder i Fas 3 - förbättrade marginaler och högre intäkter

7 7 Finansiella Prognoser MyTaste - Nativeannonsering medför osäker- het i intäktsprognoser Tidigare intäktskälla på MyTaste har huvudsaklig- en utgjorts av s.k. banners på respektive webb- sajt, vilket är attraktiv marknadsföringskanal för annonsörer. Ledningen har uttryckt att banners stör upplevelsen för besökaren på webbsajten och har därför, under 2013, tagit bort 70% av alla de banners som tidigare utgjorde koncerners intäkts- bas för MyTaste. Den nya formen av intäktskälla baserar sig på s.k. nativeannonsering, dock så kommer förändringen medföra kortsiktigt lägre intäkter, med högre intäkter på sikt. Historiskt sätt är julmånaderna starka månader för MyTaste, vil- ket förklarar den tydliga säsongseffekten i våra prognoser. Shopello Växer med 126% per kvartal Webbsajten Shopellos intäktsbas utgörs av antal klick. Webbsajten upplever en nuvarande tillväxt om 126% per kvartal och registrerade drygt en miljon klick under kvartal Den kraftiga till- växten motiverar fortsatt expansion och ökade an- tal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Då Shopello i nuläget är i en utvecklingsfas förväntar vi oss en kraftig expansion av antal klick i takt med att webbsajten följer samma tillväxtplan som MyTaste. I syfte att förenkla prognosen och minimera spekulationer har vi har valt att inte spekulera i vad eventuella framtida expansioner i nya länder kan generera för intäkter, utan antar intäktsbasen vara driven av konsumtion i länder med redan befintlig verksam- het, och prognostiserar ensiffrig säsongsbetonad tillväxt för år efterföljande den nuvarande tillväxt- perioden. Konservativa prognoser för samband mellan trafik och omsättning Intäktsbasen i 203 Web Groups verksamhet drivs av trafik på koncernens webbsajter. Trafiken ökar kraftigt på samtliga av koncernens webbsajter, vil- ket bör resultera i en närmast linjär utveckling av intäkterna, alternativt exponentiellt ökande i takt med att annonsörers betalningsvilja ökar i takt med att koncernens webbsajter blir allt mer at- traktiva annonseringskanaler. Dock råder det stor osäkerhet kring i vilken ut- sträckning förändringen i intäktsbasen för

8 8 MyTaste kommer att påverka omsättningen. Där- för har vi valt att justera ned det historiska sam- bandet mellan trafikens omsättningspåverkan till hälften (dividor 0,5) för Justeringen ger en prognostiserad omsättningstillväxt om 26% 2014, trots en prognostiserad ökning av trafiken på 52%. Vi behåller en konservativ approach och ju- sterar endast upp sambandet gradvis till nuva- rande nivåer inför omsättningsprognos 2016 (di- vidor 1). Ledningens uttalanden om annonsörers positiva respons om nativeannonsering i kombi- nation med en kommande marknadsledande po- sition inom recept kommer eventuellt generera ett förbättrat framtida samband mellan trafik och in- täkter därför kan våra prognoser visa sig vara väldigt konservativa. Marginalförbättringar väntas i takt med att an- tal fas- 3- länder ökar 203 Web Groups etableringsprocess för samtliga webbsajter är uppbyggd i en 3- fas- plan, bestående av fas 1 där webbsajten skapas och inledande tra- fik etableras. Den första fasen innebär en lanse- ringsfas, där kostnaderna överstiger intäkterna. I fas 2 inleds samarbete med lämplig extern och lo- kal säljbyrå. Det är först i fas 3 som intäkterna bör- jar överstiga kostnaderna. För tillfället befinner sig endast 4 av 48 länder i fas 3 för MyTaste och inga länder i fas 3 för Shopello. Det medför en bety- dande lönsamhetspotential framöver då ytterli- gare länder når fas 3 och blir lönsamma. I länder med hög internetpenetration är det svårare att etablera en ledande position, men samtidigt är an- nonseringsintäkterna högre. I andra länder har MyTaste etablerat en marknadsledande position på mycket kort tid, exempelvis i Spanien på endast 1,5 månader i och i Polen tog det cirka 1 år. Polen och Spanien anses vara länder med låg internetpe- netration, länder som tillåter snabb expansion och effektiv etablering. Den varierande tidshorisonten och intäktspotentialen i olika länder försvårar prognosen. Vi behåller därför en konservativ håll- ning till estimaten och ser fortsatt negativa, men klart förbättrade marginaler under Ändring till IFRS redovisningsprinciper sedan Q medför inga stora effekter. Varningsflagg ges för at de ca 15 MSEK uppbokade balanserade ut- vecklingsutgifter i balansräkningen kan komma att successivt skrivas ned framöver. Värdering Sum- of- the- parts indikerar dolda värden Värdering av internetsajter har en specifik karak- tär och värderas vanligtvis inte endast efter den intäktsdrivande verksamheten, utan även värdet i den trafik som en hemsida genererar. Vi väljer att se 203 Web Group som ett sum- of- the- parts- case för webbsajter. Värdedrivare för webbsajter är antal unika besökare, antal registrerade använ- dare, domännamn, webbsajtens ålder och natur- ligtvis intjäningsförmågan. MyTaste Som världens, troligtvis, inom kort största recept- sajt på internet. Med 30 miljoner unika besökare per månad, 48 domäner i 48 olika länder och med 4 miljoner registrerade användare finns det bety- dande immateriella värden i MyTaste. Tidigare uppköp av internetsajter inom samma segment enligt nedan ger en värdering av MyTaste om 634 MSEK för 2014, enligt medelvärderingen per unik besökare per månad. Skulle MyTaste bli mark- nadsledande inom en snar framtid skulle värdet per unik besökare kunna öka betydligt, vilket indi- keras enligt tidigare uppköp av marknadsledande bolag, enligt tabell nedan. Viktigt att notera är att presenterade siffror gäller uppköp, vilka ofta med- för en premie. Vi väljer att vara konservativa och rabatterar uppköpsvärderingarna av MyTaste pe- ers med 50%, vilket ger ett genomsnittligt värde om 9,6 SEK per unika besökare/månad och ett EV om 317 MSEK. Det är en relativt låg värdering som inte speglar det belopp värderingen skulle uppgå till vid ett potentiellt uppköp. Shopello 203 utökade sin ägarandel i Shopello under 2014, 9,38% av bolaget köptes för 1,5 MSEK. Det ger en värdering av hela webbsajten om 16 MSEK eller 16,5 SEK per klick. Samma värdering per klick ap- plicerat på våra prognoser ger en värdering av Shopello om 27 MSEK Noterbart är att nuva- rande prognoser baseras på försiktiga antaganden, se finansiella prognoser.

9 9 203 Creative och 203 Media Det finns ett visst värde i verksamheten koncernen bedriver i 203 Media, men då verksamheten är fokuserad kring säljarbeten för koncerners egna webbsajter, finns det ingen betydande extern in- täktskälla och därför ger vi divisionen ett värde om 0 SEK. I 203 Creative finns det en intäktsbas och divis- ionen konkurrerar med andra aktörer på den svenska IT- konsultmarknaden om SEO- och webboptimeringsavtal. Det är en lönsam bransch och 203 Creative har spetskompetens efter att ha lyckats väl med koncernens egna hemsidor. Dock, så uppgick omsättningen till låga 11 MSEK under 2013, med än lägre omsättning Q Det största värdet i verksamheten är de andelar i mindre nystartade webbsajter som accepteras som betalning för arbetstimmar till kunder. Det innebär att koncernen får andelar i lovade projekt, senaste refunder.se en sajt som Bonnier nyligen investerade i. Lönsamheten är relativt svag (602 TSEK EBITDA 2013) och vi värderar därför verk- samheten efter P/S 1 på 2014 Q1 rullande omsätt- ning, dvs. till 10,4 MSEK. Uppköpspremie och övervärden Utöver verksamheterna ovan ingår Sveriges största matsajt matklubben.se, flygresor och alla- annonser.se fortfarande i verksamheten och inne- har ett värde. Verksamheterna är lönsamma, vär- deringen sajterna inkluderas i värderingen som övervärden. Med bakgrund i koncernens uttalade strategi om att handla med webbdomäner samt mål om att fokusera verksamheten och därmed sälja av ytter- ligare verksamheter, väljer vi att lägga en premie på vårt motiverade sum- of- the- parts för att inklu- dera i värderingen. Ytterligare substans i premien är möjligheten att MyTaste blir uppköpt. MyTastes största konkurrent förvärvades 2012 av Meridith INC som betalade 175 miljoner dollar för internet- sajten som då hade en omsättning på 18 miljoner dollar och en vinst på 2 miljoner dollar. Det ger en värdering av trafiken på 9 dollar per unik besö- kare, eller 57 SEK. Skulle MyTaste förvärvas till samma värdering idag skulle priset uppgå till kring 1,9 miljarder kronor. Allrecepies pris per använ- dare vid uppköpet vad 230 SEK, vilket ger MyTaste ett pris om kring en miljard SEK. Köparen av Allre- cepies Meridith är en media och marknadsfö- ringsbolag med ett tydligt fokus på amerikanska kvinnor, vi ser därför inte Meredith som en poten- tiell köpare av MyTaste, som ett starkt varumärke främst i Europa. Sett till antalet unika besökare, samt antal användare är MyTaste större än Allre- cepies var vid förvärvet, vilket indikerar en premie mot Allrecepiesvärderingen. Dock så var Allre- cepies lönsamma, hade högre omsättning samt var vid uppköpet även marknadsledande, vilket moti- verar en premie mot uppköpsvärderingen av MyTaste. Vi väljer att halvera värderingen per unik besökare av MyTaste vid ett potentiellt uppköp till 900 MSEK och bedömer att det finns en cirka 10% sannolikhet att en försäljning av MyTaste sker inom överskådlig framtid vilket ger en uppköps- premie om 90 MSEK. Den konservativa värdering- en av uppköpsmöjligheten motiverar en höjning om MyTaste blir marknadsledande, behåller en hög nivå av unika besökare per månad och etable- rar stabil lönsamhet. Värdering efter antal unika besökare per månad, peers Värdering per unik besökare Värde Mytaste 2014 Värde Mytaste 2015 Värde Mytaste 2016 Allrecepies Gordonramseyrecepies.com Cakejournal Flygstart* BilWeb 26, Medel Genomsnittligt antal unika besökare MyTaste Motiverat värde MyTaste (50% rabatt) 9, * Försäljningen av Flygstart är ännu inte annonserad, referens: Värdering efter värde per unika besökare per månad, marknadsledare Värdering per unik besökare Värde Mytaste 2014 Värde Mytaste 2015 Värde Mytaste 2016 Bluemountain MySpace MarketWatch Medel Antal unika besökare MyTaste

10 1 0 Multipelvärdering indikerar nedsida Peersvärdering indikerar ett värde på 203 Web Group om 360 MSEK på genomsnittliga multiplar för peers EV/S Trots att 203 Web Group är i en kraftig tillväxtfas och därför förtjänar höga multiplar så anser vi inte att koncernen bör värde- ras i nivå med sina välrenommerade peers. Vi an- ser att en värderingsmultipel om EV/S 5 är mer rättvisande mot ett förlustdrivande tillväxtbolag med kraftig potential. Skulle nativeannonseringen visa sig framgångsrik och leda till lönsamhet kan en högre multipel vara motiverad, förutsatt bibe- hållen tillväxttakt. Det ger en motiverad Enterprise Value om 18,47 SEK/aktie för 2014 års omsätt- ningsprognos. Ett vägt genomsnitt av motiverat EV per aktie av sum- of- the- parts och multipelvärdering ger oss en riktkurs om 22,3 SEK för 2014, vilket ger en upp- sida om 17% under innevarande år. Relativvärdering Börsvärde MSEK Omsättning MSEK 2014 P EV/S 2014 P EV/S 2015 P P/BV P Källa CDON ,4-4,1 Analysguiden.se NetJobs Group ,8-3,0 Analysguiden.se Linkedin ,3 6,1 7,1 4- Traders Groupon ,0 0,7 4,4 4- Traders Twitter ,7 8,3 7,0 4- Traders Facebook ,8 9,3 8,9 4- Traders Medel ,2 6,1 5,7 4- Traders 203 web Group ,0 4,5 5,8 Multipelvärdering EV/S ,00 11,08 12,32 13,46 5,00 18,47 20,54 22,44 6,00 22,16 24,65 26,92 8,00 29,55 32,86 35,90 Nettoskuld per aktie - 0,69-0,68-0,75 Sum of The Parts MSEK Mytaste 317,46 355,56 382,87 Shopello 21,16 24,14 27, Media & 203 Creative 10,44 10,44 10,44 Uppköpspremie 90,00 90,00 90,00 Summa motiverat Enterprise Value 439,05 480,14 510,72 Nettoskuld - 11,34-11,05-12,27 Värde per aktie Rekommendation Begränsad uppsida tills lönsamhet etableras, riktkurs 22,3 SEK med kraftig uppsida i bull scenario Vi anser 203 Web Group vara nära korrekt värde- rade till dagens 19 SEK per aktie. Dock, så anser vi att framtiden för bolaget innehåller tillräckligt med närliggande triggers och möjligheter för att en uppvärdering kan motiveras under årets gång, i takt med att utfall bli som planerat. Vi rekommenderar köp av 203 Web Group på medelfristig sikt. Vi kommer att följa detta spännande bolag framö- ver och kommer bevaka ledningens uttalade mål om att vara marknadsledande in matsajter med 15 miljoner användare för MyTaste innan Vi kommer även att bevaka huruvida utvecklingen av Shopello utvecklas enligt plan. Vidare bygger en lyckad investering i 203 Web Group på att koncer- nen inom överskådlig framtid lyckas översätta den kraftigt ökande webbsajttrafik till intäkter och etablera en lönsam verksamhet. Vi anser att en uppvärdering av koncernen är motiverad om ut- vecklingen följer kommunicerade planer. I dagslä- get ser vi inte några indikationer på att 203 Web Group inte kommer lyckas med sina planer och motiverar därför köp på nuvarande kurs 19 SEK per aktie, med riktkurs 22 SEK under 2014 och potential till kraftig uppvärdering framöver, enligt resonemang ovan. Disclosure: Jens Edholm Äger inte aktier i 203 Web Group Sofia Asplund Äger inte aktier i 203 Web Group

11 1 1 Avkasningspotential 8 poäng Det råder ingen tvekan om att potentialen i 203 Web Groups webbsajter är omfattande. Allrecepies tidigare lönsamhet och re- lativt höga omsättning indikerar att det finns betydande uppsida i intäkter och lönsamhet för MyTaste. Affärsplanen för Shopello är redan lönsam tack vare en attraktiv intäktsstruktur, där intäkter- na bör öka med lönsamhet framöver. Utöver uppenbar potential i verksamheten är värderingspremien vid uppköp betydande. Lönsamhet 3 poäng Koncernen har inte varit lönsam sedan Nuvarande expans- ion för koncernens webbsajter kostar och vi ser inga indikationer på att lönsamheten kommer förbättras inom närstående framtid. Dock, så finns det potential för att etablera en stor och lönsam verksamhet inom överskådlig framtid. Det kommer ske i takt med att allt fler länder för MyTaste och Shopello utvecklar en stabil bas och blir s.k. fas 3, dvs. lönsamma. Ledning 7 poäng Sedan VD Christoffer Johansson tillträdde som VD 2013 har bola- get genomgått en renodling mot mat- och köp/säljwebbsajter. Dotterbolag och andra verksamheter har sålts av och pengarna har används för att investera i MyTaste och Shopello. Utveckling- en har varit väldigt positiv och trots dålig lönsamhet, håller nuva- rande ledning på att skapa en marknadsledare i MyTaste och för- hoppningsvis göra samma sak med Shopello. Att de två grundarna finns med i styrelsen i kombination med den erfarna entreprenö- ren Henrik Kvick motiverar ett högt betyg. Trygg placering 2 poäng Med tanke på den svaga lönsamheten och de omfattande mäng- derna mjuka värden i koncernens affärsplan och värdering kan 203 Web Group inte anses vara en trygg värdering. Omsättning, lönsamhet och avsaknaden av möjligheter till utdelningar motive- rar ett lågt betyg.

12 12 SWOT Styrkor Personalens specialkompetens inom SEO är en av anledningarna till hur sajterna lyckats bli så fram- gångsrika på kort tid, införandet av den nya soci- ala plattformen år 2013, samt den starka företags- ledningen är tydliga styrkor gentemot konkurren- ter. Vi anser även att satsningen bolaget gör på att anpassa hemsidorna efter språk kommer att bli ett vinnande koncept för 203 Web Grop. Framöver kan MyTastes potentiella marknadsledande posit- ion utgöra en stor styrka hos koncernen. Möjligheter Hot är konkurrenter med liknande koncept som 203 Web Group. Många av 203s sajter är även sä- songsberoende, med högtidsmånader under som- mar och höst/vinterperioden. Svagheter Om inte nativeannonseringen slår igenom som förväntat kan tänkt intäktsmodell för koncernens största satsning fallera. Vi kan även påpeka att det finns många konkurrerande hemsidor med lik- nande koncept för respektive marknad/bransch. Möjligheter Det finns stora möjligheter för 203 Web Group då endast 4 av 48 länder befinner sig i inkomstfasen, fas 3. Förutom ovan nämnda utvecklingsmöjlig- heter anser vi även att det finns en stor potential i de olika hemsidorna. Exempelvis hade man kunnat vidareutveckla eller applicera konceptet matkas- sen på MyTaste. Liknande koncept togs fram då vinklubben.se lanserades 2013 med strategin att leverera vin direkt hem till dörren till sina kunder. Styrkor Personalens specialkompetens Högst tillväxt av antal användare jämfört med konkurrenterna Endast 4 av 48 länder i fas 3 Expanderar globalt ex. MyTaste Anpassar hemsidor efter språk och land Mathemsidor har expanderat de senaste 10 åren, helt rätt i tiden. Svagheter Intäktsmodellen om inte nati- veannonsering slår igenom Tappar annonseringsintäkter genom borttagandet av banners Starka konkurrenter Marknadsrisk Val av bransch, svårvärderad Möjligheter Fler länder under utvecklingfas 3 Verksamma på flera marknader Fungerande nativeannonsering kan leda till höga intäkter Shopellos utvecklingsmöjligheter, speciell intäktsmodell Finns enorma utvecklingsmöjlig- heter på MyTaste. Ex. lansera en ny tjänst liknande matkassen. SWOT Hot Konkurrenter med likande kon- cept Säsongsanpassad verksamhet, nedgång i januari

13 Nyckeltal - Bolagets performance MSEK Omsättningstillväxt 602,6% 2220,4% 16,1% 73,7% ,4% WEB GROUP 21,2% 1311,2% 9,2% Bruttomarginal 116,9% 104,0% 89,8% 84,7% 85,7% 83,3% 84,3% 85,3% EBITDA- marginal - 33,6% 3,1% 12,8% - 3,0% 6,4% 4,3% 5,3% 7,3% EBIT- marginal - 41,5% 3,1% - 3,0% - 19,5% - 5,8% - 5,9% - 4,4% - 1,8% Nettomarginal - 41,6% 3,1% - 2,3% - 16,5% - 6,0% - 6,1% - 4,5% - 2,0% ROA - 8,7% 1,7% - 1,6% - 10,8% - 5,0% - 6,3% - 5,3% - 2,5% ROE - 9,2% 2,2% - 2,0% - 16,3% - 6,8% - 9,2% - 8,2% - 4,0% ROCE - 9,2% 2,1% - 3,1% - 18,6% - 6,7% - 8,5% - 7,5% - 3,7% ROIC 88,3% 2,2% - 2,3% - 19,2% - 8,3% - 19,2% - 18,2% - 9,8% Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kapitalets omsättningshastighet 0,21 0,56 0,69 0,65 0,83 1,03 1,17 1,27 Resultaträkning MSEK Omsättning 0,68 15,80 18,34 31,86 48,24 58,45 65,01 71,01 Rörelsekostnader - 1,32-12,43-16,79-35,27-51,12-57,87-63,71-68,17 EBITDA - 0,23 0,49 2,35-0,96 3,07 2,53 3,46 5,20 EBITDA- maginal - 33,6% 3,1% 12,8% - 3,0% 6,4% 4,3% 5,3% 7,3% Avskrivningar - 0,05 0,00-2,90-5,25-5,88-6,00-6,30-6,50 EBIT - 0,28 0,49-0,54-6,21-2,81-3,47-2,84-1,30 EBIT- maginal - 41,5% 3,1% - 3,0% - 19,5% - 5,8% - 5,9% - 4,4% - 1,8% Finansnetto 0,00 0,00-0,13-0,18-0,23-0,11-0,11-0,11 EBT - 0,28 0,49-0,67-6,39-3,04-3,58-2,95-1,41 EBT- maginal - 41,6% 3,1% - 3,7% - 20,1% - 6,3% - 6,1% - 4,5% - 2,0% Nettoresultat - 0,28 0,49-0,42-5,27-2,91-3,58-2,95-1,41 Nettomaginal - 41,6% 3,1% - 2,3% - 16,5% - 6,0% - 6,1% - 4,5% - 2,0% Vinsttillväxt 141% - 271% - 187% 1151% - 45% 23% - 18% - 52% Balansräkning MSEK Eget kapital 3,09 22,41 21,17 32,27 42,64 39,06 36,11 34,71 Totala tillgångar 0,00 28,18 26,41 48,68 57,82 50,91 49,38 49,34 Nettoskuld - 0,17-1,11-0,92-2,89-10,58-11,34-11,05-12,27 Kassa och bank 0,17 0,87 0,97 2,82 13,01 13,90 13,69 14,99 Sysselsatt kapital - - 0,15 23,36 21,56 34,42 36,01 32,81 31,24 Rörelsekapital 2,47 0,81-0,86-1,24 9,47 9,58 8,46 8,95 Soliditet - 81% 95% 75% 77% 62% 70% 65% Kassaflöde MSEK Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap. 0,00 0,60 1,42-1,26 2,18 2,42 3,35 5,09 Förändring av rörelsekapital 0,00 1,36 0,04 1,30-0,91 0,78 0,91 0,82 CF löpande verksamheten 0,00 0,60 1,42-1,26 2,18 2,42 3,35 5,09 CF investeringsverksamheten 0,00-1,45-1,75-11,04-6,76-2,34-4,49-4,63 Fritt kassaflöde 0,00 0,51-0,35-11,33-5,13 0,99-0,09 1,41 CF finansieringsverksamheten 0,00 0,00 0,19 12,95 15,67 0,03 0,02 0,02 Periodens kassaflöde 0,00 0,51-0,10 1,95 10,19 0,89-0,21 1,30 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E - 53,24 36,91-112,90-11,66-84,32-87,27-106,05-222,27 EV/EBITDA - 65,30 34,63 19,80-60,99 76,40 118,98 86,98 57,66 EV/EBIT - 52,76 34,63-85,97-9,43-83,60-86,73-106,22-231,42 P/S 22,17 1,14 2,59 1,93 5,08 5,34 4,80 4,40 EV/Sales 21,92 1,07 2,54 1,84 4,87 5,15 4,63 4,23 P/BV 4,88 0,80 2,24 1,90 5,75 8,00 8,65 9,00 Räntetäckningsgrad - 430, ,82-28,78-10,79-31,91-26,08-11,92 FCF/EV 0,0% 3,1% - 0,7% - 19,4% - 2,2% 0,3% 0,0% 0,5% PEG - 0,38-0,14 0,61-0,01 1,88-3,79 5,99 4,25 MV EV

14 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers Independent Analysis JLT Mobile Computers Stor kassa på 17 miljoner är mycket likvida medel för ett litet företag som JLT. Intressant att se eventuell framtida investeringsplaner. Övertag av försäljningspartner

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Hold. Formpipe. Stock performance

Hold. Formpipe. Stock performance IndependentAnalysis Formpipe Hold Target price: 6,71 SEK Marknadsledande inom Europa Formpipe är den största aktören på ECM marknaden inom Europa. Repetitiva intäkter uppgår till 50 % Detta ger en stabilitet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL)

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2016-01-01--2016-12-31 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 10 FEBRUARI 2017 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari december 2016 Januari december

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 - Trafikrekord men ativt kassaflöde Styrelsen och verkställande direktören för 23 Web Group AB (publ) avger härmed följande bokslutskommuniké för perioden 212-1-1-212-12-31 Koncernen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer