Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 PLANERADE RAPPORTTILLFÄLLEN 2007 Årsstämma 2007 Kvartalsrapport jan-mars Halvårsrapport jan-juni Kvartalsrapport jul-sept 16 april 23 maj 24 augusti 23 november ÅRSSTAMMA Årsstämma för 2007 går av stapeln den 16 april kl i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels tisdagen den 10 april 2007 vara införda som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken dels senast kl , torsdagen den 12 april 2007 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt: - per telefon per e-post - på bolagets hemsida - per post till Mediaprovider Scandinavia AB, Box 1054, Stockholm Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dessa i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före den 10 april 2007 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna. VD KOMMENTERAR 2 VIKTIGA HÄNDELSER MARKNAD 4 Utveckling Framtiden 4 Trender just nu 5 AFFÄRSIDÉ, MÅL, VISION OCH STRATEGI 6 Affärsidé 6 Mål 6 Vision 6 Strategi 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING 7 Intäktsmodell 7 PRODUKTOMRÅDEN 8 Mobil 8 Hemelektronik 8 Foto 9 Film 9 MKF Danmark ApS 9 ORGANISATION, LEDNING OCH STYRELSE 10 Ledning 10 Organisation 11 Styrelse och revisor 12 AKTIEDATA 13 Antal aktieägare och största ägare 13 Aktiekapitalets utveckling 13 Utdelningspolicy 13 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 14 Resultat- och balansräkning koncernen 15 Resultat- och balansräkning moderbolaget 18 Kassaflödesanalys 21 Tilläggsupplysningar och noter 22

3 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB VD KOMMENTERAR Mediaprovider är ett expansivt medieföretag som har en stabil plattform med etablerade webbtjänster, mobila tjänster samt tidskrifter inom olika ämnesområden, bolaget har samtidigt ett antal nya digitala varumärken med stor tillväxt potential. Mediaprovider har ca 30 medarbetare som besitter betydande erfarenhet och publicistisk kompetens. Under åren har bolaget byggt upp en sälj- och utvecklingsorganisation med branschkunskap och ett väletablerat kontaktnät. År 2006 var mycket händelserikt där arbetet mot bolagets fastställda strategi med expansion inom digitala medier varit det centrala. Trafiken i Bolagets nätverk MKF Network visade under 2006 en stabil uppgång som fortsatt under Tillväxten visar tydligt att journalistiska satsningar på webbtjänster som är inriktade på specialintressen attraherar läsarna. Samtidigt som antalet besökare har ökat har Mediaproviders annonsförsäljning inom digitala medier vuxit snabbare än marknaden. Detta är ett viktigt kvitto på att inte bara konsumenten värdesätter bolagets tjänster, utan att även annonsmarknaden gör det har vi för avsikt att ytterligare förstärka vårt annonserbjudande för att ännu bättre kunna möta marknadens behov. Vår målsättning är att med positiva kassaflöden öka Bolagets omsättning såväl som antalet användare av våra tjänster. Detta ska även fortsättningsvis ske genom organisk tillväxt och genom förvärv för att därigenom uppnå vår vision att bli ett av de ledande redaktionella webbnätverken i Sverige. Under 2007 är det prioriterat att, genom förvärv och organisk tillväxt, erhålla trafiktillväxt och omsättningstillväxt på digitala produkter. Mediaprovider är sedan förra året ett publikt aktiebolag. Inför listningen på First North genomfördes under hösten 2006 en nyemission som tillförde bolaget ett kapitaltillskott på drygt 14 miljoner kronor före emissionskostnader. Det är med stor tillfredsställelse som jag hälsar alla nya aktieägare välkomna till bolaget. Sedan listningen har ytterligare placerare valt att köpa aktier i bolaget. Aktien listades på First North den 13 november Jag ser med stor tillförsikt på framtiden och Media providers möjligheter. Patrik Mellin Verkställande direktör Mediaprovider Scandinavia AB 2

4 VIKTIGA HÄNDELSER 2006 Från officiella mätstarten mars 2006 till och med december 2006 ökade antalet unika besökare per månad i bolagets nätverk, MKF Network, med 73% till (Nielsen Netratings, dec 2006). Utveckling MKF Network, unika besökare per vecka (Nielsen Netratings) v.12 v.15 v.18 v.21 v.24 v.27 v.30 v.33 v.36 v.39 v.42 v.45 v.48 v.51 v.2 v.5 Under september valdes en ny styrelse sammansatt för att uppnå bolagets nya strategiska mål. Styrelsen består av Johanna Wollert Melin (ordförande), Patrik Mellin, Per Karlzon, Daniel Westman och Christer Ljungberg. I juni genomförde bolaget en nyemisssion motsvarande kr. I oktober genomfördes ytterligare en nyemission omfattande nya aktier, motsvarande kr. Emissionen övertecknades. Den 13 november listades bolaget på First North. I december förvärvades dvdforum.nu med medlemmar och ca unika besökare per vecka. Under året genomfördes projektet Mobilen 50 år tillsammans med Veckans Affärer och med Ericsson och Telia Sonera som huvudsponsorer. Eventet tilldrog sig stor uppmärksamhet i övrig press. Projektet avslutades med Mobilgalan som arrangeras av tidningen Mobil och Vasakronan och går av stapeln i Kista Science Tower har varit ett händelserikt år och präglats av stark tillväxt för bolagets digitala medier. Omsättningen relaterad till bolagets digitala medier ökade med 63% mellan 2005 och Den totala marknaden för internetannonsering växte under samma period med 50%, enligt prognoser från IRM. FOTO: MAGNUS FRÖDERBERG. I juni gjordes en lyckosam lansering av bolagets PLUS-tjänst för försäljning av premiummaterial till läsarmarknaden. I juli förvärvdes mobilforum.se, Sveriges största forum för mobilentusiaster. Mobilforum har närmare aktiva medlemmar. Mobilgalans konferencier Tilde De Paula gratulerar Niklas Casserstedt från LG till den prestigefyllda guldmobilen. 3

5 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB MARKNAD UTVECKLING 2006 Under 2006 ökade investeringarna i de flesta mediekanaler. Populärpress ökade med 8% och fackpress med 5%, men det är på Internet som de stora förändringarna sker. Under 2006 ökade internet annonseringen med 50% till Mkr. internet - annonseringen i olika former utgör nu 9% av de totala årliga reklaminvesteringarna på närmare 30 miljarder kronor (IRM). Medie investeringarna på Internet har ökat under hela 2000-talet, undantaget Total sett är nu annonseringen på Internet större än till exempel radio- och utomhusannonseringen. Under 2006 ökade Mediaproviders omsättningen relaterad till digitala medier med 63%. Några av de bakomliggande faktorerna är: Internet- och bredbandspenetrationen fortsätter att öka. Internetanvändare spenderar alltmer tid online. Individen lägger mer tid på Internet än man lägger på att läsa dagstidningar och övrig press. (Jupiter Research oktober 2006) Antalet personer som handlar på nätet ökar, likaså inköpens genomsnittsbelopp. Effektiv spårningsteknik och bättre verktyg för uppföljning innebär att annonsörer via Internet kan effektivisera sina annons- och försäljningsbudgetar. Annonsörer lägger en allt större del av sin budget på internetannonsering för att kunna möta konsumenternas förändrade beteende avseende mediekonsumtionen. Mediekonsumtionen i Sverige är generellt hög och 2006 använde 4 miljoner svenskar Internet varje dag, enligt SCB. Internet är i åldersgruppen det största mediet efter TV. De största sajterna i Norden är Msn.se, Aftonbladet.se, Blocket.se, Eniro.se, Vg.no, Msn.no, Msn.dk och Expressen.se. Annonseringen på vissa typer av Internettjänster minskar. De kategorier som minskar mest i amerikanska mätningar är Portaler och Sökmotorer (-11,6%), Namn, nummer och kartor (-12,1%) och Film, video och tv (-47%). Störst ökning uppvisar Lokala nyheter och guider (+67,4%), Specialintressen/hobbys (+46%) och Spel (+44,6%). Inom specialintressen/hobbyer har Mediaprovider förstärkt sin position under Enligt Nielsen besökte varje person i USA i snitt 39 sajter i veckan (2006) och gör 16 besök/person på varje sajt. Trots att besöken till kategorin sökmotorer går ner så säger statistik att 39% av alla amerikanska användare söker minst en gång varje dag på sökmotor. Det finns få paneuropeiska sajter, den marknaden är splittrad, mycket beroende på språk och kulturella barriärer säger ZenithOptimedia i ena analys. Storbritannien står för hälften av internetinvesteringarna i Europa och sätter agendan för övriga Europa. I Storbritannien startar många dagstidningar hyperlokala nyhetssajter men även motsatsen: Virgin lägger 15 miljoner kronor på lanseringen av en portal som ska bli större än MSN och Yahoo, trots att portaler har en neråtgående trend. Under 2006 har vi sett allt fler nischningar (exempelvis E24 startade Pengar 24) och samarbeten i nätverk (exempelvis Feber/Bonnier och Bloggverket). Båda tendenserna är utslag för samma utveckling som finns inom tv-området: det totala medieutbudet ökar marginellt, men det nischade utbudet växer exponentiellt, där de flesta tv-kanaler startar nya nischade tv-kanaler (Discovery, TV4, Canal Digital). FRAMTIDEN I Sverige förväntas internetannonseringen öka med tvåsiffriga tal 2007 (IRM) och väntas redan 2007 stå för 10% av de totala medieinvesteringarna. Därefter beräknas ökningen fortsätta med i snitt 20% per år fram till 2010 då Internet kommer vara det tredje största annonsmediet. UTVECKLING I MEDIEMARKNADENS HUVUDKATEGORIER Utfall , prognos 2006 och 2007 Index. Index p 2007p Print Internet DR Utomhusreklam Etermedia och Bio Totalt Källa: IRM Även totalt i Europa förväntas investeringarna i internetannonsering fortsätta öka. Group M förutser att internetannonseringen kommer öka med 33,5% Generellt ligger den svenska utvecklingen före den europeiska och därför beräknas ökningen bli något mindre än i resten av Europa. 4

6 I USA diskuterar analytiker om att det ökade videotittandet på Inter net (60% av den totala internettrafiken i megabyte 2006, 98% inom två år enligt Cachelogic) kan locka över tv-annonspengar: hela 9% av internetannonsinvesteringarna kan gå till video/webb-tv inom 3 år. Störst är SVT med 51% räckvidd 2006 Q4, Aftonbladet 44% och Youtube och TV4 26%. En nischning som kommer att växa ytterligare under 2007 är den geografiska där många större mediehus satsar lokalt och hyperlokalt. Exempelvis satsar Aftonbladet och Expressen lokalt med lokala redaktioner, bloggar och reportrar, samtidigt som lokaltidningar som Västerbottenskuriren bygger ut sitt lokala community Apberget. Uppköp Under början av 2007 har ett flertal uppmärksammade uppköp gjorts i Sverige: Apberget köptes av Västerbottenkuriren, Bubblare köps av Eniro, Playahead av MTG. En gemensam nämnare för många uppköp är att det är medieföretag från före Internet-revolutionen som köper unga, entreprenörsföretag som inte är speciellt lönsamma. Trenden syns även i USA, där den dock haft mer drag av konsolidering (Google köper Youtube). I Storbritannien har uppköpen varit färre, i Europa sker uppköpen och konsolideringarna på de lokala marknaderna. TRENDER JUST NU Social portaler Sociala portaler, s k communities fortsätter växa. Intresset för den här typen av tjänster är stort bland medieföretag i Sverige har vi kunnat se under början av 2007, då flera stora affärer har gjorts. Sociala portaler engagerar unga människor och besökarna stannar längre här än någon annanstans. Internet-TV Joost, Skype-entreprenörernas nya tv-kanal spås revolutionera tvtittandet. De skrev i februari kontrakt med Viacom (som äger bl a MTV) om att distribuera 170 kanaler. I andra ändan förhandlar Google/Youtube med den traditionella tv-branschen om att distribuera deras tv-innehåll. Webb-tv har på kort tid gått från knäppa klipp -tv till att uppfattas som mer seriös tv. Webb-tv är inte längre heller ett tv-format som ligger på enbart på medie - husens egna www-sidor utan finns även i mobiler och går att skicka och klistra in på egna bloggar. Bloggar Antalet bloggar väntas peaka Det finns idag ca 100 miljoner bloggar i världen. I Sverige syns alltfler försök att kommersialisera bloggen i nätverk (Feber och Bloggverket, t ex) samtidigt som allt fler företag spås starta företagsbloggar för att stärka sitt varumärke. Mediaproviders strategi är att växa genom såväl förvärv som organiskt. I december 2006 förvärvades dvdforum.nu 5

7 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB AFFÄRSIDÉ, MÅL, VISION OCH STRATEGI AFFÄRSIDÉ Mediaprovider skall identifiera och på ett kostnadseffektivt sätt producera, paketera och sälja nischat redaktionellt innehåll och tjänster både till professionella och konsumenter inom digital teknik och underhållning med fokus på digitala medieformer. Genom att undersöka, upplysa, underhålla och skapa attraktiva tjänster inom respektive intresseområde ska Mediaproviders varumärken vara det mest attraktiva valet för såväl läsare/besökare som för annonsörer. MÅL Mediaproviders mål är att inom två år öka omsättning och lönsamhet genom att bygga ett redaktionellt webbnätverk som placerar Bolaget bland de ledande redaktionella webbnätverken i Sverige. VISION Mediaproviders vision är att skapa fler digitala varumärken och bredda sig mot närliggande områden såsom sport, livsstilsinnehåll och fritidsintressen. Bolaget skall även etablera den digitala utgåvan av mobil som den världsledande publikationen inom sitt område. STRATEGI Mediaproviders strategi för att positionera sig som ett av de ledande redaktionella webbnätverken består av följande: Förvärv Mediaprovider planerar att förvärva webbtjänster inom identifierade fokusområden. Förvärven syftar till att stärka Bolagets strategiska position. Till förvärven ska Mediaprovider tillföra resurser för annonsförsäljning, marknadsföring, administration och teknisk utveckling. Organisk tillväxt Mediaprovider skall stärka befintliga webbtjänster och på kommersiella grunder etablera nya där efterfrågan och konkurrensläget är gynnsamt. Genom detta förväntas Bolaget uppnå högre besöksantal och därmed ges möjlighet att öka intäkterna. Interaktion mellan besökarna Mediaprovider skall ligga i framkant vad avser tjänster som attraherar besökaren. Bolaget skapar mötesplatser där initierade och intresserade besökare interagerar med varandra och tillsammans utvecklar och förädlar tjänsterna genom att aktivt delta och kommunicera. Expandera på nya marknader Mediaprovider har byggt upp en bred portfölj av produkter och tjänster på den svenska marknaden och skall utvärdera möjligheterna att expandera internationellt. Bolaget är redan verksamt i Danmark. Kommersiellt attraktiva målgrupper Mediaprovider fokuserar på att producera nischat redaktionellt innehåll till väl definierade målgrupper. Att erbjuda väl definierade målgrupper till annonsmarknaden gör det möjligt att få ut en högre intäkt per besökare än vad massmarknadsmedier får. EXPERT Mediaproviders målgrupp SPECIALINRIKTNING SPECIALINTRESSE ALLMÄNINTRESSE 6

8 VERKSAMHETSBESKRIVNING Mediaprovider är ett etablerat medieföretag som producerar oberoende redaktionella webbtjänster, innehållstjänster för mobilt Internet och tidskrifter. Bolaget har en stark position inom mobil, foto, hemelektronik och film. Verksamheten bedrivs i dagsläget i Sverige och i Danmark. Mediaprovider producerar under förlagsvarumärket MKF idag nio webbtjänster samt åtta mobila tjänster. Den svenska portföljen består idag av webbtjänsterna mobil.se, mobilforum.se, mobilmagazine.com, prylportalen.se, kameraochbild.se, foto - guiden.se, dvdforum.nu, stardustmagazine.se och mobil.nu i Danmark. Webbtjänsterna har även tillhörande mobila xhtmltjänster som alla finns representerade i flera av de stora operatörernas portaler. Mediaprovider har också ett antal digitala nyhetsbrev som är ledande inom sina respektive områden. Som en del av Bolagets webbtjänster produceras också webb-tv. Partnerintäkter Utöver den annonsförsäljning som den egna försäljningsorganisationen genererar skapar internettrafiken intäkter via partnerprogram (affiliate) genom att t.ex. erbjuda prisjämförelser för tjänster och ge vissa externa annonsnätverk tillgång till ett antal annonsplatser för vidareförsäljning. Prenumerations- och lösnummerintäkter Besökare med specialintresse för något av de områden Media - provider har i sin medieportfölj är också beredda att betala medlemsavgifter för att få tillgång till den extra information som Mediaprovider erbjuder i sina PLUS-tjänster, vilket skapar en ytterligare intäktskälla. Försäljning av tidningar fördelar sig relativt jämt mellan prenumerationsförsäljning och lösnummerförsäljning. Alla tjänster, redaktionell produktion och publicering, sker plattformsoberoende. Med andra ord i den medieform som efterfrågas av konsumenter och annonsörer, oavsett om det är tryckta tidningar, Internet, i mobilen eller i annan medieform. Mediaprovider ger också ut fem tidskrifter. I Sverige ger Bolaget ut Mobil, Kamera & Bild och Stardust Allt om Film, i Danmark tidskrifterna Mobil och Zoom- Allt om Digitalfoto. INTÄKTSMODELL ANVÄNDARE PRINT WEBB WEBB TV MOBILT ANNONSÖR Mediaprovider erbjuder redaktionellt innehåll och tjänster riktade mot väl definierade målgrupper. På så sätt skapas mötesplatser och interaktion mellan annonsörer och läsare. Tack vare läsarnas specialintresse inom respektive område, skapas ett för annonsören extra kommersiellt värde, jämfört med massmarknadsmedier. Idag har Mediaproviders intäkter sin bas i traditionell annons- och tidningsförsäljning. Bolagets strategi innebär att intäktsströmmarna förflyttas alltmer mot internetbaserade annons- och läsarintäkter. Annonsintäkter Mediaproviders intäktsmodell bygger främst på betalningar från annonsörer i proportion till den trafik, det antal unika besökare, som Bolagets produkter och tjänster genererar. En miljö med engagerade och specialintresserade besökare är mycket gynnsam för annonsörer att föra ut sitt budskap i. Vidareförsäljning av redaktionellt material Mediaprovider säljer även redaktionellt material vidare till andra medieaktörer såsom Aftonbladet och Bonnier. Bolaget levererar redaktionellt material till ett flertal ledande aktörer verksamma på den svenska och danska marknaden. 7

9 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB PRODUKTOMRÅDEN MOBIL Tidningen Mobil och mobil.se publicerar nyheter, reportage, tester och analyser om mobiltelefoner, mobila tjänster och smartphones. Både tidningen och mobil.se läses dessutom i stor utsträckning av branschen och anses vara ett viktigt instrument i återförsäljarledet. Webbtjänsten mobil.se lanserades 1997 och idag uppgår antalet unika besökare till ca per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007). Mobil.se levererar också dagliga nyheter till aftonbladet.se. Under 2006 lanserade Mediaprovider den första engelskspråkiga webbtjänsten i form av mobilmagazine.com. För att ytterligare stärka positionen inom mobilområdet förvärvades i juli 2006 Sveriges största forum för mobil entusiaster Mobilforum.se. Mobilforum har idag närmare aktiva medlemmar. Tidningen Mobil lanserades 1995 och har sedan dess varit Nordens ledande tidning om mobil kommunikation. Idag har tidningen läsare (Orvesto Konsument helår 2006). Mobil utkommer en gång per månad. Mobil arrangerar sedan sex år tillbaka Mobilgalan där aktörer inom mobilbranschen får priser. Under 2006 genomfördes projektet Mobilen 50 år till sammans med Veckans Affärer och med Ericsson och Telia Sonera som huvudsponsorer. Eventet tilldrog sig stor uppmärksamhet i övrig press. Projektet avslutades med Mobil - galan som arrangeras av tidningen Mobil och Vasakronan och går av stapeln i Kista Science Tower. HEMELEKTRONIK Prylportalen.se är en webbtjänst som erbjuder sina besökare information, tester och nyheter inom området hem elektronik. Webbtjänsten strävar efter att producera en sakkunnig och aktuell tjänst för den växande skara som har hemelektronik som intresse eller som står inför ett inköpsbeslut. Tjänsten har en betydande utvecklingspotential. Med närmare unika besökare per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007) är prylportalen.se den överlägset största webbtjänsten för oberoende information inom hemelektronikområdet och potentialen att fortsätta växa är stor. 8

10 FOTO Kamera & Bild publicerar nyheter, tester, recensioner och tips om kameror, fotografering och bildbehandling på sin webbtjänst kameraochbild.se och i tidningen med samma namn. Redak tionen bakom Kamera & Bild har en stor sakkunskap om både teknik och bildskapande. Kamera & Bild har som mål att ge vägledning som är begriplig och enkel för novisen, samtidigt som den är trovärdig och har det djup som mer avancerade fotografer kräver. Webbtjänsten har idag ca unika besökare per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007) och är därmed den största informations och nyhetskällan för fotointresserade. Här återfinns också Internets mest kompletta kameradatabas, helt anpassad för svenska läsare. Tidningen Kamera & Bild läses varje månad av läsare, enligt Orvesto Konsument helår I mars 2007 lanserades Fotoguiden.se. Fotoguiden är en vägvisare för den fotointresserade och kommer att förmedla kunskap för att ta bättre bilder, göra bra inköp av fotoprylar och lära besökaren mer om bildbehandling. Allt med ambitionen att erbjuda den mest kompletta och lätt - begripliga informationen på svenska. FILM Stardustmagazine.se är en webbtjänst och en tidning som specialiserar sig på nyheter, reportage och recensioner inom film, dvd och hembio. Stardusts besökare har film och underhållning som ett av sina största intressen. Stardust Allt om film är idag Sveriges största oberoende filmtidning. I slutet av 2006 förvärvades tjänsten dvdforum.nu som är Skandinaviens största sajt för dvd, film och hemmabio och är den självklara källan till information om allt som rör dessa kärnämnen bland såväl branschfolk som hugade entusiaster och nybörjare. Dvdforum.nu har närmare medlemmar och över unika besökare per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007). MKF DANMARK APS Det danska bolaget producerar idag webbtjänsten mobil.nu och tidningarna Mobil och Zoom Alt om Digitalfoto. MKF Danmark ApS arbetar mycket med strategiska samarbeten. Sedan starten har Bolaget haft ett nära samarbete med Go Morgen Danmark, som är ett populärt morgontv-program på TV2 i Danmark där Brian Dixen varje vecka pratar om ny teknik. Utöver detta har Bolaget ett nära samarbete med Berlingske Tidende, BT och Ekstra Bladet kring tester och nyheter. 9

11 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB ORGANISATION, LEDNING OCH STYRELSE KONCERN MKF AB MEDIAPROVIDER 85% MKF APS Mediaproviderkoncernens legala struktur. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) org.nr är moderbolag i Mediaproviderkoncernen. Det helägda dotterbolaget Modern Kommunikation Förlag på Liljeholmen AB (fortsättningsvis benämnt MKF) med org. nr bildades i Sverige år Mediaprovider Scandinavia AB förvärvade 50% av MKF AB år 2003 och de resterande 50% under februari MKF Danmark ApS bildades 2001 i Danmark. LEDNING Ledningsgruppen i Mediaprovider består av verkställande direktör Patrik Mellin, publisher Pontus Brohult, marknadsansvarig Anna Aurell, försäljningschef Jonas Ekstrand, ekonomiansvarig Stefan Mattsson (tillträde april 2007) samt verkställande direktör för det danska dotterbolaget, MKF Danmark ApS, Brian Dixen. Lednings gruppen ansvarar för operativa frågor som bland annat rör strategier, styrning, samordning, budget, centrala beslut samt kontroll och uppföljning. Patrik Mellin, VD Född 1968 Grundade bolaget 1995 Antal aktier: Pontus Brohult, publisher Född 1969 Grundade bolaget 1995 Antal aktier: Anna Aurell, marknadschef Född 1971 Anställd sedan 2004 Antal aktier: 8739 Jonas Ekstrand, försäljningschef Född 1969 Anställd sedan 1998 Antal aktier: Brian Dixen, VD MKF Danmark ApS Född 1969 Anställd sedan 2000 Antal aktier: Stefan Mattsson, ekonomichef Född 1970 Anställd sedan april 2007 Antal aktier: 0 10

12 ORGANISATION Mediaprovider är organiserat utifrån produkter med utgångspunkt i Bolagets produktområden. Produktområdena är Mobil, Foto, Film och Hemelektronik. Under varje produktområde ingår ett eller flera varumärken och varje produktområde leds av en chef - redaktör med lång erfarenhet av medieverksamhet. INTERN ORGANISATION VD EKONOMI IT SÄLJ MARKNAD MOBIL FOTO FILM HEMELEKTRONIK FÖRVÄRV X FÖRVÄRV Y NYLANSERINGAR EGNA PRODUKTER RED. MATERIAL COMMUNITY PRISJÄMFÖRELSE KÖP/SÄLJ Ansvarsfördelningen är decentraliserad och chefredaktörer har personal- och resultatansvar. Centralt finns stödfunktioner inom IT, ekonomi och marknad. Bolaget har också en central annonsavdelning som ansvarar för kundkontakter och annonsförsäljning. I organisationen eftersträvas flexibilitet samt fokus på tillväxt, kunder och lönsamhet. Vid utgången av 2006 sysselsatte koncernen totalt 28 anställda där 25 personer är anställda i den svenska verksamheten och 3 arbetar i det danska bolaget. De anställda fördelas på 25% kvinnor och 75% män. Mediaprovider lägger stor vikt vid att ha engagerade och delaktiga anställda. 11

13 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB STYRELSE OCH REVISOR Bolagets styrelse är sammansatt utifrån kompetens som ska passa Bolagets strategiska mål. Christer Ljungberg, ledamot sedan september 2006 Född 1963 Verksam som VD för Westcap Förvaltning AB. Antal aktier: (via bolag) Patrik Mellin, VD, ledamot sedan 2003 Född 1968 Patrik grundade MKF/Mediaprovider tillsammans med Pontus Brohult 1995 Antal aktier: Per Karlzon, ledamot sedan september 2006 Född 1971 Verksam som investment manager hos Provobis Holding AB och VD i Konferensgruppen i Skandinavien AB. Antal aktier: (via bolag) Johanna Wollert Melin, styrelseordförande sedan september 2006 Född 1973 Anställd på Metronome Film&Television som Vice President för affärsområdet Drama. Antal aktier: Daniel Westman, ledamot sedan september 2006 Född 1970 Daniel är forskare, lärare och konsult inom IT-relaterad juridik- och immaterialrätt samt Sekreterare i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Antal aktier: Stefan Engström, bolagets revisor sedan dess bildande Född 1951 Auktoriserad revisor på Sonora Revision AB Från vänster till höger: Christer Ljungberg, Patrik Mellin, Per Karlzon, Johanna Wollert Melin, Daniel Westman, Pontus Brohult (adjungerad). 12

14 AKTIEDATA Mediaprovider Scandinavia AB (publ) listas sedan den 13 november 2006 på Stockholmsbörsens handelsplats First North. First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen OMX. Kortnamn: MEPR Handelspost: 500 aktier ANTAL AKTIEÄGARE OCH STÖRSTA ÄGARE Per den 31 december 2006 hade bolaget 332 ägare och de största ägarna var vid årets slut: Pontus Brohult Patrik Mellin Westcap Förvaltning AB Daniel Westman Konferensgruppen i Skandinavien Provobis Holding AB Aktiekapitalets utveckling År Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning AK Totalt AK 2003 Bolaget grundas Nyemission Split 1000: Nyemission UTDELNINGSPOLICY Mediaprovider Scandinavia AB avser att konsolidera vinstmedlen under uppbyggnadsfasen vilken beräknas pågå under de närmaste tre åren. Därefter är målsättningen att årligen dela ut cirka 30% av vinsten efter skatt till aktieägarna. Detta under förutsättning att utdelning är möjlig att göra enligt aktiebolagslagens bestämmelser om värdeöverföring och vinst - utdelning. 13

15 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2006 Mediaprovider Scandinavia AB Styrelsen och verkställande direktören för Mediaprovider Scandinavia AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernens huvudsakliga verksamhet är att bedriva medieverksamhet i Sverige och via dotterbolag i Danmark, med publicering av ett antal webbtjänster och tidskrifter. Sedan 1 januari 2006 bedrivs verksamheten i Mediaprovider Scandinavia AB efter omstrukturering från dotterbolaget Modern Kommunikation Förlag på Lilje - holmen AB där verksamheten bedrevs fram till 31 december I juni genomfördes en nyemission motsvarande kr. I oktober genomfördes ytterligare en nyemission omfattande nya aktier, motsvarande kr. Den 13 november listades Bolaget på First North. Syftet med nyemissionerna var att skapa en kapitalbas för framtida förvärv och för den egna utvecklingen av digitala produkter och tjänster. Sedan första emissionen genomfördes har Bolaget förvärvat mobilforum.nu (juli 2006) och dvdforum.nu (december 2006). I mars 2007 lanserades den egenutvecklade tjänsten Fotoguiden.se. Under september 2006 valdes en ny styrelse sammansatt för att uppnå bolagets nya strategiska mål. Styrelsen består av Johanna Wollert Melin (ordförande), Patrik Mellin, Per Karlzon, Daniel Westman och Christer Ljungberg. Mediebranschen, som bolaget är verksamt i, är inne i en förändringsprocess där konsumenten i allt större utsträckning tar del av den marknadsföring som sker via Internet. Detta gör att annonsörerna kraftigt ökar sin marknadsföring genom detta medium, samtidigt som traditionella medier tappar marknadsandelar. Koncernen har under 2006 fortsatt sin anpassning av verksamheten efter denna utveckling. Koncernen har under 2006 fortsatt sin anpassning av verksamheten efter denna förändring, vilket bland annat innebär att resurser satsats på utveckling av den digitala produktportföljen. Bolagets omsättning relaterad till digitala medier ökade under 2006 med 63%, jämfört med föregående år och antalet unika besökare uppgick vid årets slut till (Nielsen Netratings, dec 2006). Bolaget bedömer att mediemarknaden kommer att fortsätta att förändras mot alltmer digital konsumtion av information och med en kraftig ökning av annonsinvesteringarna på Internet. Flerårsöversikt, koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 57% Negativ Negativ Negativ Flerårsöversikt, moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 65% 1% 2% Negativ Förslag till vinstdelning Koncernen Ingen avsättning till bundna reserver föreslås i koncernen. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Från föregående år balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Att balansera i ny räkning

16 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING KONCERNEN RESULTATRÄKNING Koncernen RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Produktionskostnader Övriga externa kostnader (not 1) Personalkostnader (not 2) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter (not 8) Räntekostnader och liknande resultatposter (not 8) Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skattekostnad Minoritetens andel ÅRETS RESULTAT

17 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB BALANSRÄKNING Koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill (not 5) Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer (not 3) Finansiella anläggningstillgångar Andelar i övriga bolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 7) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 BALANSRÄKNING, FORTS. Koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (not 10) Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Bundna reserver Fritt eget kapital/ansamlad förlust Fria reserver Omräkningsdifferens Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Reverslån (not 9) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder (not 9) Upplupna kostnader (not 7) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Företagsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 17

19 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING Moderbolaget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Produktionskostnader Övriga externa kostnader (not 1) Personalkostnad (not 2) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i koncernföretag (not 8) Ränteintäkter och liknande resultatposter (not 8) Räntekostnader och liknande resultatposter (not 8) Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

20 BALANSRÄKNING Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill (not 6) Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer (not 3) Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (not 4) Andelar i övriga företag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 7) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB MEDIAPROVIDER KONCERNEN SAMMANFATTNING Koncernen har under året genomfört en strategiförändring

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer