Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 PLANERADE RAPPORTTILLFÄLLEN 2007 Årsstämma 2007 Kvartalsrapport jan-mars Halvårsrapport jan-juni Kvartalsrapport jul-sept 16 april 23 maj 24 augusti 23 november ÅRSSTAMMA Årsstämma för 2007 går av stapeln den 16 april kl i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels tisdagen den 10 april 2007 vara införda som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken dels senast kl , torsdagen den 12 april 2007 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt: - per telefon per e-post - på bolagets hemsida - per post till Mediaprovider Scandinavia AB, Box 1054, Stockholm Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dessa i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före den 10 april 2007 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna. VD KOMMENTERAR 2 VIKTIGA HÄNDELSER MARKNAD 4 Utveckling Framtiden 4 Trender just nu 5 AFFÄRSIDÉ, MÅL, VISION OCH STRATEGI 6 Affärsidé 6 Mål 6 Vision 6 Strategi 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING 7 Intäktsmodell 7 PRODUKTOMRÅDEN 8 Mobil 8 Hemelektronik 8 Foto 9 Film 9 MKF Danmark ApS 9 ORGANISATION, LEDNING OCH STYRELSE 10 Ledning 10 Organisation 11 Styrelse och revisor 12 AKTIEDATA 13 Antal aktieägare och största ägare 13 Aktiekapitalets utveckling 13 Utdelningspolicy 13 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 14 Resultat- och balansräkning koncernen 15 Resultat- och balansräkning moderbolaget 18 Kassaflödesanalys 21 Tilläggsupplysningar och noter 22

3 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB VD KOMMENTERAR Mediaprovider är ett expansivt medieföretag som har en stabil plattform med etablerade webbtjänster, mobila tjänster samt tidskrifter inom olika ämnesområden, bolaget har samtidigt ett antal nya digitala varumärken med stor tillväxt potential. Mediaprovider har ca 30 medarbetare som besitter betydande erfarenhet och publicistisk kompetens. Under åren har bolaget byggt upp en sälj- och utvecklingsorganisation med branschkunskap och ett väletablerat kontaktnät. År 2006 var mycket händelserikt där arbetet mot bolagets fastställda strategi med expansion inom digitala medier varit det centrala. Trafiken i Bolagets nätverk MKF Network visade under 2006 en stabil uppgång som fortsatt under Tillväxten visar tydligt att journalistiska satsningar på webbtjänster som är inriktade på specialintressen attraherar läsarna. Samtidigt som antalet besökare har ökat har Mediaproviders annonsförsäljning inom digitala medier vuxit snabbare än marknaden. Detta är ett viktigt kvitto på att inte bara konsumenten värdesätter bolagets tjänster, utan att även annonsmarknaden gör det har vi för avsikt att ytterligare förstärka vårt annonserbjudande för att ännu bättre kunna möta marknadens behov. Vår målsättning är att med positiva kassaflöden öka Bolagets omsättning såväl som antalet användare av våra tjänster. Detta ska även fortsättningsvis ske genom organisk tillväxt och genom förvärv för att därigenom uppnå vår vision att bli ett av de ledande redaktionella webbnätverken i Sverige. Under 2007 är det prioriterat att, genom förvärv och organisk tillväxt, erhålla trafiktillväxt och omsättningstillväxt på digitala produkter. Mediaprovider är sedan förra året ett publikt aktiebolag. Inför listningen på First North genomfördes under hösten 2006 en nyemission som tillförde bolaget ett kapitaltillskott på drygt 14 miljoner kronor före emissionskostnader. Det är med stor tillfredsställelse som jag hälsar alla nya aktieägare välkomna till bolaget. Sedan listningen har ytterligare placerare valt att köpa aktier i bolaget. Aktien listades på First North den 13 november Jag ser med stor tillförsikt på framtiden och Media providers möjligheter. Patrik Mellin Verkställande direktör Mediaprovider Scandinavia AB 2

4 VIKTIGA HÄNDELSER 2006 Från officiella mätstarten mars 2006 till och med december 2006 ökade antalet unika besökare per månad i bolagets nätverk, MKF Network, med 73% till (Nielsen Netratings, dec 2006). Utveckling MKF Network, unika besökare per vecka (Nielsen Netratings) v.12 v.15 v.18 v.21 v.24 v.27 v.30 v.33 v.36 v.39 v.42 v.45 v.48 v.51 v.2 v.5 Under september valdes en ny styrelse sammansatt för att uppnå bolagets nya strategiska mål. Styrelsen består av Johanna Wollert Melin (ordförande), Patrik Mellin, Per Karlzon, Daniel Westman och Christer Ljungberg. I juni genomförde bolaget en nyemisssion motsvarande kr. I oktober genomfördes ytterligare en nyemission omfattande nya aktier, motsvarande kr. Emissionen övertecknades. Den 13 november listades bolaget på First North. I december förvärvades dvdforum.nu med medlemmar och ca unika besökare per vecka. Under året genomfördes projektet Mobilen 50 år tillsammans med Veckans Affärer och med Ericsson och Telia Sonera som huvudsponsorer. Eventet tilldrog sig stor uppmärksamhet i övrig press. Projektet avslutades med Mobilgalan som arrangeras av tidningen Mobil och Vasakronan och går av stapeln i Kista Science Tower har varit ett händelserikt år och präglats av stark tillväxt för bolagets digitala medier. Omsättningen relaterad till bolagets digitala medier ökade med 63% mellan 2005 och Den totala marknaden för internetannonsering växte under samma period med 50%, enligt prognoser från IRM. FOTO: MAGNUS FRÖDERBERG. I juni gjordes en lyckosam lansering av bolagets PLUS-tjänst för försäljning av premiummaterial till läsarmarknaden. I juli förvärvdes mobilforum.se, Sveriges största forum för mobilentusiaster. Mobilforum har närmare aktiva medlemmar. Mobilgalans konferencier Tilde De Paula gratulerar Niklas Casserstedt från LG till den prestigefyllda guldmobilen. 3

5 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB MARKNAD UTVECKLING 2006 Under 2006 ökade investeringarna i de flesta mediekanaler. Populärpress ökade med 8% och fackpress med 5%, men det är på Internet som de stora förändringarna sker. Under 2006 ökade internet annonseringen med 50% till Mkr. internet - annonseringen i olika former utgör nu 9% av de totala årliga reklaminvesteringarna på närmare 30 miljarder kronor (IRM). Medie investeringarna på Internet har ökat under hela 2000-talet, undantaget Total sett är nu annonseringen på Internet större än till exempel radio- och utomhusannonseringen. Under 2006 ökade Mediaproviders omsättningen relaterad till digitala medier med 63%. Några av de bakomliggande faktorerna är: Internet- och bredbandspenetrationen fortsätter att öka. Internetanvändare spenderar alltmer tid online. Individen lägger mer tid på Internet än man lägger på att läsa dagstidningar och övrig press. (Jupiter Research oktober 2006) Antalet personer som handlar på nätet ökar, likaså inköpens genomsnittsbelopp. Effektiv spårningsteknik och bättre verktyg för uppföljning innebär att annonsörer via Internet kan effektivisera sina annons- och försäljningsbudgetar. Annonsörer lägger en allt större del av sin budget på internetannonsering för att kunna möta konsumenternas förändrade beteende avseende mediekonsumtionen. Mediekonsumtionen i Sverige är generellt hög och 2006 använde 4 miljoner svenskar Internet varje dag, enligt SCB. Internet är i åldersgruppen det största mediet efter TV. De största sajterna i Norden är Msn.se, Aftonbladet.se, Blocket.se, Eniro.se, Vg.no, Msn.no, Msn.dk och Expressen.se. Annonseringen på vissa typer av Internettjänster minskar. De kategorier som minskar mest i amerikanska mätningar är Portaler och Sökmotorer (-11,6%), Namn, nummer och kartor (-12,1%) och Film, video och tv (-47%). Störst ökning uppvisar Lokala nyheter och guider (+67,4%), Specialintressen/hobbys (+46%) och Spel (+44,6%). Inom specialintressen/hobbyer har Mediaprovider förstärkt sin position under Enligt Nielsen besökte varje person i USA i snitt 39 sajter i veckan (2006) och gör 16 besök/person på varje sajt. Trots att besöken till kategorin sökmotorer går ner så säger statistik att 39% av alla amerikanska användare söker minst en gång varje dag på sökmotor. Det finns få paneuropeiska sajter, den marknaden är splittrad, mycket beroende på språk och kulturella barriärer säger ZenithOptimedia i ena analys. Storbritannien står för hälften av internetinvesteringarna i Europa och sätter agendan för övriga Europa. I Storbritannien startar många dagstidningar hyperlokala nyhetssajter men även motsatsen: Virgin lägger 15 miljoner kronor på lanseringen av en portal som ska bli större än MSN och Yahoo, trots att portaler har en neråtgående trend. Under 2006 har vi sett allt fler nischningar (exempelvis E24 startade Pengar 24) och samarbeten i nätverk (exempelvis Feber/Bonnier och Bloggverket). Båda tendenserna är utslag för samma utveckling som finns inom tv-området: det totala medieutbudet ökar marginellt, men det nischade utbudet växer exponentiellt, där de flesta tv-kanaler startar nya nischade tv-kanaler (Discovery, TV4, Canal Digital). FRAMTIDEN I Sverige förväntas internetannonseringen öka med tvåsiffriga tal 2007 (IRM) och väntas redan 2007 stå för 10% av de totala medieinvesteringarna. Därefter beräknas ökningen fortsätta med i snitt 20% per år fram till 2010 då Internet kommer vara det tredje största annonsmediet. UTVECKLING I MEDIEMARKNADENS HUVUDKATEGORIER Utfall , prognos 2006 och 2007 Index. Index p 2007p Print Internet DR Utomhusreklam Etermedia och Bio Totalt Källa: IRM Även totalt i Europa förväntas investeringarna i internetannonsering fortsätta öka. Group M förutser att internetannonseringen kommer öka med 33,5% Generellt ligger den svenska utvecklingen före den europeiska och därför beräknas ökningen bli något mindre än i resten av Europa. 4

6 I USA diskuterar analytiker om att det ökade videotittandet på Inter net (60% av den totala internettrafiken i megabyte 2006, 98% inom två år enligt Cachelogic) kan locka över tv-annonspengar: hela 9% av internetannonsinvesteringarna kan gå till video/webb-tv inom 3 år. Störst är SVT med 51% räckvidd 2006 Q4, Aftonbladet 44% och Youtube och TV4 26%. En nischning som kommer att växa ytterligare under 2007 är den geografiska där många större mediehus satsar lokalt och hyperlokalt. Exempelvis satsar Aftonbladet och Expressen lokalt med lokala redaktioner, bloggar och reportrar, samtidigt som lokaltidningar som Västerbottenskuriren bygger ut sitt lokala community Apberget. Uppköp Under början av 2007 har ett flertal uppmärksammade uppköp gjorts i Sverige: Apberget köptes av Västerbottenkuriren, Bubblare köps av Eniro, Playahead av MTG. En gemensam nämnare för många uppköp är att det är medieföretag från före Internet-revolutionen som köper unga, entreprenörsföretag som inte är speciellt lönsamma. Trenden syns även i USA, där den dock haft mer drag av konsolidering (Google köper Youtube). I Storbritannien har uppköpen varit färre, i Europa sker uppköpen och konsolideringarna på de lokala marknaderna. TRENDER JUST NU Social portaler Sociala portaler, s k communities fortsätter växa. Intresset för den här typen av tjänster är stort bland medieföretag i Sverige har vi kunnat se under början av 2007, då flera stora affärer har gjorts. Sociala portaler engagerar unga människor och besökarna stannar längre här än någon annanstans. Internet-TV Joost, Skype-entreprenörernas nya tv-kanal spås revolutionera tvtittandet. De skrev i februari kontrakt med Viacom (som äger bl a MTV) om att distribuera 170 kanaler. I andra ändan förhandlar Google/Youtube med den traditionella tv-branschen om att distribuera deras tv-innehåll. Webb-tv har på kort tid gått från knäppa klipp -tv till att uppfattas som mer seriös tv. Webb-tv är inte längre heller ett tv-format som ligger på enbart på medie - husens egna www-sidor utan finns även i mobiler och går att skicka och klistra in på egna bloggar. Bloggar Antalet bloggar väntas peaka Det finns idag ca 100 miljoner bloggar i världen. I Sverige syns alltfler försök att kommersialisera bloggen i nätverk (Feber och Bloggverket, t ex) samtidigt som allt fler företag spås starta företagsbloggar för att stärka sitt varumärke. Mediaproviders strategi är att växa genom såväl förvärv som organiskt. I december 2006 förvärvades dvdforum.nu 5

7 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB AFFÄRSIDÉ, MÅL, VISION OCH STRATEGI AFFÄRSIDÉ Mediaprovider skall identifiera och på ett kostnadseffektivt sätt producera, paketera och sälja nischat redaktionellt innehåll och tjänster både till professionella och konsumenter inom digital teknik och underhållning med fokus på digitala medieformer. Genom att undersöka, upplysa, underhålla och skapa attraktiva tjänster inom respektive intresseområde ska Mediaproviders varumärken vara det mest attraktiva valet för såväl läsare/besökare som för annonsörer. MÅL Mediaproviders mål är att inom två år öka omsättning och lönsamhet genom att bygga ett redaktionellt webbnätverk som placerar Bolaget bland de ledande redaktionella webbnätverken i Sverige. VISION Mediaproviders vision är att skapa fler digitala varumärken och bredda sig mot närliggande områden såsom sport, livsstilsinnehåll och fritidsintressen. Bolaget skall även etablera den digitala utgåvan av mobil som den världsledande publikationen inom sitt område. STRATEGI Mediaproviders strategi för att positionera sig som ett av de ledande redaktionella webbnätverken består av följande: Förvärv Mediaprovider planerar att förvärva webbtjänster inom identifierade fokusområden. Förvärven syftar till att stärka Bolagets strategiska position. Till förvärven ska Mediaprovider tillföra resurser för annonsförsäljning, marknadsföring, administration och teknisk utveckling. Organisk tillväxt Mediaprovider skall stärka befintliga webbtjänster och på kommersiella grunder etablera nya där efterfrågan och konkurrensläget är gynnsamt. Genom detta förväntas Bolaget uppnå högre besöksantal och därmed ges möjlighet att öka intäkterna. Interaktion mellan besökarna Mediaprovider skall ligga i framkant vad avser tjänster som attraherar besökaren. Bolaget skapar mötesplatser där initierade och intresserade besökare interagerar med varandra och tillsammans utvecklar och förädlar tjänsterna genom att aktivt delta och kommunicera. Expandera på nya marknader Mediaprovider har byggt upp en bred portfölj av produkter och tjänster på den svenska marknaden och skall utvärdera möjligheterna att expandera internationellt. Bolaget är redan verksamt i Danmark. Kommersiellt attraktiva målgrupper Mediaprovider fokuserar på att producera nischat redaktionellt innehåll till väl definierade målgrupper. Att erbjuda väl definierade målgrupper till annonsmarknaden gör det möjligt att få ut en högre intäkt per besökare än vad massmarknadsmedier får. EXPERT Mediaproviders målgrupp SPECIALINRIKTNING SPECIALINTRESSE ALLMÄNINTRESSE 6

8 VERKSAMHETSBESKRIVNING Mediaprovider är ett etablerat medieföretag som producerar oberoende redaktionella webbtjänster, innehållstjänster för mobilt Internet och tidskrifter. Bolaget har en stark position inom mobil, foto, hemelektronik och film. Verksamheten bedrivs i dagsläget i Sverige och i Danmark. Mediaprovider producerar under förlagsvarumärket MKF idag nio webbtjänster samt åtta mobila tjänster. Den svenska portföljen består idag av webbtjänsterna mobil.se, mobilforum.se, mobilmagazine.com, prylportalen.se, kameraochbild.se, foto - guiden.se, dvdforum.nu, stardustmagazine.se och mobil.nu i Danmark. Webbtjänsterna har även tillhörande mobila xhtmltjänster som alla finns representerade i flera av de stora operatörernas portaler. Mediaprovider har också ett antal digitala nyhetsbrev som är ledande inom sina respektive områden. Som en del av Bolagets webbtjänster produceras också webb-tv. Partnerintäkter Utöver den annonsförsäljning som den egna försäljningsorganisationen genererar skapar internettrafiken intäkter via partnerprogram (affiliate) genom att t.ex. erbjuda prisjämförelser för tjänster och ge vissa externa annonsnätverk tillgång till ett antal annonsplatser för vidareförsäljning. Prenumerations- och lösnummerintäkter Besökare med specialintresse för något av de områden Media - provider har i sin medieportfölj är också beredda att betala medlemsavgifter för att få tillgång till den extra information som Mediaprovider erbjuder i sina PLUS-tjänster, vilket skapar en ytterligare intäktskälla. Försäljning av tidningar fördelar sig relativt jämt mellan prenumerationsförsäljning och lösnummerförsäljning. Alla tjänster, redaktionell produktion och publicering, sker plattformsoberoende. Med andra ord i den medieform som efterfrågas av konsumenter och annonsörer, oavsett om det är tryckta tidningar, Internet, i mobilen eller i annan medieform. Mediaprovider ger också ut fem tidskrifter. I Sverige ger Bolaget ut Mobil, Kamera & Bild och Stardust Allt om Film, i Danmark tidskrifterna Mobil och Zoom- Allt om Digitalfoto. INTÄKTSMODELL ANVÄNDARE PRINT WEBB WEBB TV MOBILT ANNONSÖR Mediaprovider erbjuder redaktionellt innehåll och tjänster riktade mot väl definierade målgrupper. På så sätt skapas mötesplatser och interaktion mellan annonsörer och läsare. Tack vare läsarnas specialintresse inom respektive område, skapas ett för annonsören extra kommersiellt värde, jämfört med massmarknadsmedier. Idag har Mediaproviders intäkter sin bas i traditionell annons- och tidningsförsäljning. Bolagets strategi innebär att intäktsströmmarna förflyttas alltmer mot internetbaserade annons- och läsarintäkter. Annonsintäkter Mediaproviders intäktsmodell bygger främst på betalningar från annonsörer i proportion till den trafik, det antal unika besökare, som Bolagets produkter och tjänster genererar. En miljö med engagerade och specialintresserade besökare är mycket gynnsam för annonsörer att föra ut sitt budskap i. Vidareförsäljning av redaktionellt material Mediaprovider säljer även redaktionellt material vidare till andra medieaktörer såsom Aftonbladet och Bonnier. Bolaget levererar redaktionellt material till ett flertal ledande aktörer verksamma på den svenska och danska marknaden. 7

9 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB PRODUKTOMRÅDEN MOBIL Tidningen Mobil och mobil.se publicerar nyheter, reportage, tester och analyser om mobiltelefoner, mobila tjänster och smartphones. Både tidningen och mobil.se läses dessutom i stor utsträckning av branschen och anses vara ett viktigt instrument i återförsäljarledet. Webbtjänsten mobil.se lanserades 1997 och idag uppgår antalet unika besökare till ca per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007). Mobil.se levererar också dagliga nyheter till aftonbladet.se. Under 2006 lanserade Mediaprovider den första engelskspråkiga webbtjänsten i form av mobilmagazine.com. För att ytterligare stärka positionen inom mobilområdet förvärvades i juli 2006 Sveriges största forum för mobil entusiaster Mobilforum.se. Mobilforum har idag närmare aktiva medlemmar. Tidningen Mobil lanserades 1995 och har sedan dess varit Nordens ledande tidning om mobil kommunikation. Idag har tidningen läsare (Orvesto Konsument helår 2006). Mobil utkommer en gång per månad. Mobil arrangerar sedan sex år tillbaka Mobilgalan där aktörer inom mobilbranschen får priser. Under 2006 genomfördes projektet Mobilen 50 år till sammans med Veckans Affärer och med Ericsson och Telia Sonera som huvudsponsorer. Eventet tilldrog sig stor uppmärksamhet i övrig press. Projektet avslutades med Mobil - galan som arrangeras av tidningen Mobil och Vasakronan och går av stapeln i Kista Science Tower. HEMELEKTRONIK Prylportalen.se är en webbtjänst som erbjuder sina besökare information, tester och nyheter inom området hem elektronik. Webbtjänsten strävar efter att producera en sakkunnig och aktuell tjänst för den växande skara som har hemelektronik som intresse eller som står inför ett inköpsbeslut. Tjänsten har en betydande utvecklingspotential. Med närmare unika besökare per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007) är prylportalen.se den överlägset största webbtjänsten för oberoende information inom hemelektronikområdet och potentialen att fortsätta växa är stor. 8

10 FOTO Kamera & Bild publicerar nyheter, tester, recensioner och tips om kameror, fotografering och bildbehandling på sin webbtjänst kameraochbild.se och i tidningen med samma namn. Redak tionen bakom Kamera & Bild har en stor sakkunskap om både teknik och bildskapande. Kamera & Bild har som mål att ge vägledning som är begriplig och enkel för novisen, samtidigt som den är trovärdig och har det djup som mer avancerade fotografer kräver. Webbtjänsten har idag ca unika besökare per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007) och är därmed den största informations och nyhetskällan för fotointresserade. Här återfinns också Internets mest kompletta kameradatabas, helt anpassad för svenska läsare. Tidningen Kamera & Bild läses varje månad av läsare, enligt Orvesto Konsument helår I mars 2007 lanserades Fotoguiden.se. Fotoguiden är en vägvisare för den fotointresserade och kommer att förmedla kunskap för att ta bättre bilder, göra bra inköp av fotoprylar och lära besökaren mer om bildbehandling. Allt med ambitionen att erbjuda den mest kompletta och lätt - begripliga informationen på svenska. FILM Stardustmagazine.se är en webbtjänst och en tidning som specialiserar sig på nyheter, reportage och recensioner inom film, dvd och hembio. Stardusts besökare har film och underhållning som ett av sina största intressen. Stardust Allt om film är idag Sveriges största oberoende filmtidning. I slutet av 2006 förvärvades tjänsten dvdforum.nu som är Skandinaviens största sajt för dvd, film och hemmabio och är den självklara källan till information om allt som rör dessa kärnämnen bland såväl branschfolk som hugade entusiaster och nybörjare. Dvdforum.nu har närmare medlemmar och över unika besökare per vecka (Nielsen Netrating, snitt v. 1-8, 2007). MKF DANMARK APS Det danska bolaget producerar idag webbtjänsten mobil.nu och tidningarna Mobil och Zoom Alt om Digitalfoto. MKF Danmark ApS arbetar mycket med strategiska samarbeten. Sedan starten har Bolaget haft ett nära samarbete med Go Morgen Danmark, som är ett populärt morgontv-program på TV2 i Danmark där Brian Dixen varje vecka pratar om ny teknik. Utöver detta har Bolaget ett nära samarbete med Berlingske Tidende, BT och Ekstra Bladet kring tester och nyheter. 9

11 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB ORGANISATION, LEDNING OCH STYRELSE KONCERN MKF AB MEDIAPROVIDER 85% MKF APS Mediaproviderkoncernens legala struktur. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) org.nr är moderbolag i Mediaproviderkoncernen. Det helägda dotterbolaget Modern Kommunikation Förlag på Liljeholmen AB (fortsättningsvis benämnt MKF) med org. nr bildades i Sverige år Mediaprovider Scandinavia AB förvärvade 50% av MKF AB år 2003 och de resterande 50% under februari MKF Danmark ApS bildades 2001 i Danmark. LEDNING Ledningsgruppen i Mediaprovider består av verkställande direktör Patrik Mellin, publisher Pontus Brohult, marknadsansvarig Anna Aurell, försäljningschef Jonas Ekstrand, ekonomiansvarig Stefan Mattsson (tillträde april 2007) samt verkställande direktör för det danska dotterbolaget, MKF Danmark ApS, Brian Dixen. Lednings gruppen ansvarar för operativa frågor som bland annat rör strategier, styrning, samordning, budget, centrala beslut samt kontroll och uppföljning. Patrik Mellin, VD Född 1968 Grundade bolaget 1995 Antal aktier: Pontus Brohult, publisher Född 1969 Grundade bolaget 1995 Antal aktier: Anna Aurell, marknadschef Född 1971 Anställd sedan 2004 Antal aktier: 8739 Jonas Ekstrand, försäljningschef Född 1969 Anställd sedan 1998 Antal aktier: Brian Dixen, VD MKF Danmark ApS Född 1969 Anställd sedan 2000 Antal aktier: Stefan Mattsson, ekonomichef Född 1970 Anställd sedan april 2007 Antal aktier: 0 10

12 ORGANISATION Mediaprovider är organiserat utifrån produkter med utgångspunkt i Bolagets produktområden. Produktområdena är Mobil, Foto, Film och Hemelektronik. Under varje produktområde ingår ett eller flera varumärken och varje produktområde leds av en chef - redaktör med lång erfarenhet av medieverksamhet. INTERN ORGANISATION VD EKONOMI IT SÄLJ MARKNAD MOBIL FOTO FILM HEMELEKTRONIK FÖRVÄRV X FÖRVÄRV Y NYLANSERINGAR EGNA PRODUKTER RED. MATERIAL COMMUNITY PRISJÄMFÖRELSE KÖP/SÄLJ Ansvarsfördelningen är decentraliserad och chefredaktörer har personal- och resultatansvar. Centralt finns stödfunktioner inom IT, ekonomi och marknad. Bolaget har också en central annonsavdelning som ansvarar för kundkontakter och annonsförsäljning. I organisationen eftersträvas flexibilitet samt fokus på tillväxt, kunder och lönsamhet. Vid utgången av 2006 sysselsatte koncernen totalt 28 anställda där 25 personer är anställda i den svenska verksamheten och 3 arbetar i det danska bolaget. De anställda fördelas på 25% kvinnor och 75% män. Mediaprovider lägger stor vikt vid att ha engagerade och delaktiga anställda. 11

13 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB STYRELSE OCH REVISOR Bolagets styrelse är sammansatt utifrån kompetens som ska passa Bolagets strategiska mål. Christer Ljungberg, ledamot sedan september 2006 Född 1963 Verksam som VD för Westcap Förvaltning AB. Antal aktier: (via bolag) Patrik Mellin, VD, ledamot sedan 2003 Född 1968 Patrik grundade MKF/Mediaprovider tillsammans med Pontus Brohult 1995 Antal aktier: Per Karlzon, ledamot sedan september 2006 Född 1971 Verksam som investment manager hos Provobis Holding AB och VD i Konferensgruppen i Skandinavien AB. Antal aktier: (via bolag) Johanna Wollert Melin, styrelseordförande sedan september 2006 Född 1973 Anställd på Metronome Film&Television som Vice President för affärsområdet Drama. Antal aktier: Daniel Westman, ledamot sedan september 2006 Född 1970 Daniel är forskare, lärare och konsult inom IT-relaterad juridik- och immaterialrätt samt Sekreterare i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Antal aktier: Stefan Engström, bolagets revisor sedan dess bildande Född 1951 Auktoriserad revisor på Sonora Revision AB Från vänster till höger: Christer Ljungberg, Patrik Mellin, Per Karlzon, Johanna Wollert Melin, Daniel Westman, Pontus Brohult (adjungerad). 12

14 AKTIEDATA Mediaprovider Scandinavia AB (publ) listas sedan den 13 november 2006 på Stockholmsbörsens handelsplats First North. First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen OMX. Kortnamn: MEPR Handelspost: 500 aktier ANTAL AKTIEÄGARE OCH STÖRSTA ÄGARE Per den 31 december 2006 hade bolaget 332 ägare och de största ägarna var vid årets slut: Pontus Brohult Patrik Mellin Westcap Förvaltning AB Daniel Westman Konferensgruppen i Skandinavien Provobis Holding AB Aktiekapitalets utveckling År Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning AK Totalt AK 2003 Bolaget grundas Nyemission Split 1000: Nyemission UTDELNINGSPOLICY Mediaprovider Scandinavia AB avser att konsolidera vinstmedlen under uppbyggnadsfasen vilken beräknas pågå under de närmaste tre åren. Därefter är målsättningen att årligen dela ut cirka 30% av vinsten efter skatt till aktieägarna. Detta under förutsättning att utdelning är möjlig att göra enligt aktiebolagslagens bestämmelser om värdeöverföring och vinst - utdelning. 13

15 ÅRSREDOVISNING MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2006 Mediaprovider Scandinavia AB Styrelsen och verkställande direktören för Mediaprovider Scandinavia AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernens huvudsakliga verksamhet är att bedriva medieverksamhet i Sverige och via dotterbolag i Danmark, med publicering av ett antal webbtjänster och tidskrifter. Sedan 1 januari 2006 bedrivs verksamheten i Mediaprovider Scandinavia AB efter omstrukturering från dotterbolaget Modern Kommunikation Förlag på Lilje - holmen AB där verksamheten bedrevs fram till 31 december I juni genomfördes en nyemission motsvarande kr. I oktober genomfördes ytterligare en nyemission omfattande nya aktier, motsvarande kr. Den 13 november listades Bolaget på First North. Syftet med nyemissionerna var att skapa en kapitalbas för framtida förvärv och för den egna utvecklingen av digitala produkter och tjänster. Sedan första emissionen genomfördes har Bolaget förvärvat mobilforum.nu (juli 2006) och dvdforum.nu (december 2006). I mars 2007 lanserades den egenutvecklade tjänsten Fotoguiden.se. Under september 2006 valdes en ny styrelse sammansatt för att uppnå bolagets nya strategiska mål. Styrelsen består av Johanna Wollert Melin (ordförande), Patrik Mellin, Per Karlzon, Daniel Westman och Christer Ljungberg. Mediebranschen, som bolaget är verksamt i, är inne i en förändringsprocess där konsumenten i allt större utsträckning tar del av den marknadsföring som sker via Internet. Detta gör att annonsörerna kraftigt ökar sin marknadsföring genom detta medium, samtidigt som traditionella medier tappar marknadsandelar. Koncernen har under 2006 fortsatt sin anpassning av verksamheten efter denna utveckling. Koncernen har under 2006 fortsatt sin anpassning av verksamheten efter denna förändring, vilket bland annat innebär att resurser satsats på utveckling av den digitala produktportföljen. Bolagets omsättning relaterad till digitala medier ökade under 2006 med 63%, jämfört med föregående år och antalet unika besökare uppgick vid årets slut till (Nielsen Netratings, dec 2006). Bolaget bedömer att mediemarknaden kommer att fortsätta att förändras mot alltmer digital konsumtion av information och med en kraftig ökning av annonsinvesteringarna på Internet. Flerårsöversikt, koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 57% Negativ Negativ Negativ Flerårsöversikt, moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 65% 1% 2% Negativ Förslag till vinstdelning Koncernen Ingen avsättning till bundna reserver föreslås i koncernen. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Från föregående år balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Att balansera i ny räkning

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X Memorandum Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 2011 LÆS DANMARKS ENESTE MAGASIN KUN OM MAC - FØRSTE NUMMER Mobil Business Mobilbranschens magasin och mötesplats #1 2011 www.mobilbusiness.se MAGASINET

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning 2013. New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr. 556698-0453

Årsredovisning 2013. New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr. 556698-0453 Årsredovisning 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr. 556698-0453 N E W N O R D I C H E A LT H B R A N D S A B ( P U B L ) O R G. N R 556 698-0 4 53 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 5 Utvalda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer