Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden"

Transkript

1 Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden Staffan Asplind Naturvårdsverket Åf Industrikonferens - Värme- och Kraftkonferensen 10 november 2010

2 Budskap Ja visst ändras BMT! Ja visst ändras BAT! BAT enligt BREF kan ge fingevisning om vad som är BMT Ja visst ändras vad som inte är orimligt Några nya puckar då IED ersätter EUs miljöskyddslag = IPPC-direktivet

3 Vad är BMT? Vad är BAT? Vad innehåller en BREF? BMT bästa möjliga teknik (2 kap 3 MB) BAT bästa tillgängliga teknik (art 2 IPPC-dir) BREF konsensusdokument om BAT framtagen av arbetsgrupp under IPPC-direktivet En BREF kan ge fingervisning om vad som är BMT - men en BREF är inte hela sanningen Läs mer:

4 Då tiden går. Ja visst ändras BMT! - Teknikutveckling - Ekonomisk utveckling Ja visst ändras BAT så som uttrycks i BREF! - Då en ny BREF publiceras!

5 Vad är inte orimligt? (2:7 miljöbalken) VU* ska visa vad som inte är orimligt - interna åtgärder - rening end of pipe - m m Bedöms i det enskilda fallet Och ja, det förändras också över tid - t.ex. av tekniska och ekomomiska skäl * VU = verksamhetsutövaren

6 Villkor Beskrivning av BMT + Bedömning av vad som inte är orimligt Villkor eller Åtaganden Siffervillkor bör förstås ha rimlig (rimlig!) marginal till förväntade utsläpp

7 NFS 2002:26 och NFS 2002:28 kommer från minimidirektiv Strängare villkor i tillstånd! Miljödomstolen höll med NV i mål Balktillstånd för Västerås KVV Läs mer: /

8 Industrial Emissions Directive, IED EUs miljöskyddslag = IPPC-direktivet kommer att ersätta av IED IED = Directive 2011/. of the European Parliament and of the Council on Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) Svenskt namn inte satt sig ännu

9 Industrial Emissions Directive, IED Sju direktiv sammanförs i ett Utredning till 31 dec-11 om svenskt införande Ska ha blivit svensk lag osv senast 1 feb 2013 Tillämpas för nya anläggn från 1 feb 2013 befintliga från 1 feb 2014 ( nya anläggn. definition: från 2013)

10 Industrial Emissions Directive, IED Nytt element BAT slutsatser kommer ange mildast acceptabla villkor Nya gränsvärden LCP & WI - Gäller för nya anl från 1 jan Januari 2016 LCP-D och WI-D upphävs 1 Januari 2023 De sista undantagen för LCP-anläggningar upphör - art 34 Införs ev helt i Sverige?

11 1 feb ovan pga 20 december 2010 OK i rådet Sedan publicering i Official Journal 20 dagar senare börjar direktivet gälla och från det datumet räknas tidsfrist övergångsbestämmelser.

12 Varför reviderat? Antaget av ett antal skäl, såsom behov av: - ökad klarhet - regelförenkling - utsläppsminskningar Förordet ( preambeln ) i IED

13 Höjd status BREFar BAT- slutsatser = Nytt element! Dokument med de slutsatser om BAT och BATAEL som finns i en BREF. BATAEL = I BREF angivet intervall för utsläpp vid normal drift om BAT används Definitioner Art 3

14 Höjd status BREFar Under normal dift (nytt generellt begrepp) ska utsläpp inte överskrida vad som anges som BATAEL i BAT slutsatser Artikel 15.3

15 Gränsvärden LCP & WI Nya utsläppsgränsvärden LCP & WI - från ca 1 feb 2013 för nya anl - från 1 jan 2016 befintliga Betydande skärpning för LCP! (I Sverige nu i NFS 2002:26 & -:28) Art 30, art 46, art 82.3

16 Budskap Ja visst ändras BMT! Ja visst ändras BAT! BAT enligt BREF kan ge fingevisning om vad som är BMT Ja visst ändras vad som inte är orimligt Några nya puckar då IED ersätter EUs miljöskyddslag = IPPC-direktivet

17 Tack för uppmärksamheten! Staffan Asplind

18 Möjliga självstudier om IED Brasklapp för att vi kan ha missförstått någon detalj i den omfattande texten i IED

19 Tidtabell för införandet av IED Hur införa i svensk rätt? Statlig utredning tillsatt okt-10 - Klar 31 dec 2011 Kommittédirektiv:

20 Industrial Emissions Directive, IED Sju direktiv sammanförs i ett: - IPPC- D, IPPC-direktivet - LCP- D, Stora förbränningsanl. - WI- D, Avfallsförbränning - VOC Solvents D, Lösningsmedel - 3 direktiv om avfall från T, io 2 - produktion Träder i kraft runt 1 februari 2011?!

21 IED:s uppbyggnad Artiklar Förord - Gemens. bestämmelser 1-9 IPPC LCP 28-41

22 IED:s uppbyggnad Artiklar WI VOC TiO Kommittéer, övergångsregler 71-84

23 Art. 13, forts BAT- slutsatserna ska antas med ett föreskrivande-förfarande (13.5) BREF- arna ska sedan publiceras av Kommissionen och då inkl. dessa BATslutsatser (13.6) Kom ska se till att BAT- slutsatserna finns tillgängliga på alla EU-språk (13.6)

24 Artikel 13, forts BAT- slutsatser i BREF-ar publicerade före ikraftträdandet ska användas som idag tills de (eventuellt) blir formellt beslutade (13.7) d.v.s. BATAEL i dessa BREF-ar ska inte användas för villkor enligt Artikel 15.3 och 15.4

25 Förnyad bedömning av villkor, Art. 21 Fyra år efter KOM*s beslut om BATslutsatser offentliggjorts ska (art 21.3) 1. villkoren vara bedömda och vid behov uppdaterade så att de lever upp till och VU** även klara dessa villkor Men vid punkt 1. kan man nog bedöma, med stöd av 15.4, att det inte går att inom fyra år uppfylla BAT, eller??? * KOM = EU-kommissionen ** VU = verksamhetsutövaren

26 Tillsyn, Art. 23 Det ska - finnas tillsynsplaner - finnas tillsynsprogram - göras tillsynsbesök med 1, högst 3, års mellanrum - Tillsynsrapporten ska offentliggöras inom fyra månader

27 Allmänhetens deltagande, Art 24 I stort som idag men alltid om 15.4 (ska) tillämpas I tillståndsbeslut ska anges - hur villkoren förhåller sig till BAT och BATAEL - skälen till att 15.4 ev. använts

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED Ledare EU:s lagstiftning inom miljörättens område är omfattande och får allt större betydelse för innehållet i den svenska

Läs mer

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power Meny Något om vad BAT och BREF är (4 bilder) Den svenska

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2015-06-26 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-6103 Enheten för familjerätt och allmän (Anges alltid vid svar) Förmögenhetsrätt - dnr. Ju2015/3397/L2 Att. Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer