Handbok för QuarkXPress 9.5.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för QuarkXPress 9.5.1"

Transkript

1 Handbok för QuarkXPress 9.5.1

2 INNEHÅLL Innehåll Om den här handboken...17 Vad vi förväntar oss av dig...17 Hit kan du vända dig om du behöver hjälp...17 Handbokens formatering...17 Meddelande om teknik...18 Användargränssnittet...20 Verktyg...20 Webbverktyg...23 Menyer...23 Menyn QuarkXPress (endast Mac OS)...24 Menyn Arkiv...24 Menyn Redigera...25 Menyn Stil...27 Menyn Objekt...29 Menyn Sida...31 Menyn Layout...31 Menyn Tabell...32 Menyn Visa...33 Menyn Övrigt...34 Menyn Fönster...35 Menyn Hjälp...37 Snabbmenyer...38 Paletter...38 Paletten Verktyg...38 Paletten Mått...38 Paletten Sidlayout...39 Paletten Typografimallar...40 Paletten Villkorsstyrda stilar...41 Paletten Färger...41 Paletten Delat innehåll...41 Paletten Svällningsinformation...42 Paletten Listor...42 Paletten HTML Paletten Quark AVE Interactivity...43 Paletten Profilinformation...43 Paletten Marginaltextstilar...43 Paletten Glyfer...44 ii HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

3 INNEHÅLL Paletten Rasterstilar...44 Paletten Blio Innehållsförteckning...44 Paletten Kodning av omflöde...45 Paletten Omflöda innehållsförteckning...45 Paletten Hyperlänkar...45 Paletten Index...45 Paletten Interaktiv...46 Paletten Lager...46 Paletten Bildeffekter...47 Paletten Stödlinjer...47 Paletten Objektstilar...47 Paletten PSD-import...47 Paletten Skala...47 Palettgrupper och palettuppsättningar...48 Layoutreglage...49 Vyer och visningsset...49 Dela ett fönster...49 Skapa ett fönster...50 Använda artikelredigering...50 Visningsset...51 Projekt och layouter...53 Arbeta med projekt...53 Alternativ för utskriftslayouter...54 Alternativ för webblayouter...54 Spara och namnge ett QuarkXPress-projekt...55 Exportera layouter och projekt...55 Arbeta med layouter...55 Resurser på projektnivå och layoutnivå...56 Arbeta med stödlinjer...57 Spalt- och marginalstödlinjer...57 Linjalstödlinjer...57 Fästa vid stödlinjer...58 Ångra och återställa åtgärder...58 Block, linjer och tabeller...60 Använda objekt och innehåll...60 Använda handtag...61 Använda Bézier-former...62 Arbeta med block...65 Skapa text- och bildblock...65 Ändra blockstorleken...66 Låsa proportionerna för block och bilder...67 Omforma block...67 Lägga till ramar i block...68 HANDBOK FÖR QUARKXPRESS iii

4 INNEHÅLL Använda färger i block...68 Använda övertoningar i block...68 Förena och dela block...69 Lägga till text och bilder i block...70 Ändra blocktyp...70 Skapa ett block från en beskärningsbana...70 Arbeta med linjer...70 Skapa linjer...70 Linjelägen för raka linjer...71 Ändra storleken på linjer...71 Omforma linjer...72 Styra utseendet på linjer...72 Sammanfoga linjer...73 Manipulera objekt...73 Markera objekt...73 Flytta objekt...73 Klipp ut, kopiera och klistra in objekt...73 Styra objektens staplingsordning...74 Gruppera objekt...74 Duplicera objekt...75 Sprida ut och justera objekt...75 Rotera objekt...76 Skjuva objekt...76 Låsa och låsa upp objekt...77 Förankra objekt och grupper i text...77 Arbeta med marginaltext...77 Så här fungerar marginaltext...77 Skapa en marginaltext...80 Konfigurera ett ankare för marginaltext...81 Arbeta med marginaltextstilar...82 Marginaltext och infällning...82 Arbeta med tabeller...83 Rita upp en tabell...83 Konvertera text till tabeller...84 Importera Excel-tabeller...85 Importera Excel-diagram...87 Lägga till text och bilder i tabeller...87 Redigera tabelltext...87 Länka tabellceller...88 Formatera tabeller...88 Formatera rasterlinjer...88 Infoga rader och kolumner...89 Kombinera celler...90 Ändra storleken på tabeller, rader och kolumner manuellt...90 Konvertera tillbaka tabeller till text...90 Arbeta med tabeller och grupper...90 iv HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

5 INNEHÅLL Kontinuerliga tabeller på andra platser...91 Text och typografi...95 Redigera text...95 Importera och exportera text...95 Import/exportfilter...96 Importera och exportera text med Unicode-alternativ...97 Söka och ersätta text...97 Koder för specialtecken...98 Kontrollera stavningen...99 Tilläggsordlistor Räkna ord och tecken Använda teckenattribut Använda ett teckensnitt Välja teckenstorlek Använda teckenstilar Använda färg, tonvärde och opacitet Skala horisontellt eller vertikalt Använda förflyttning av baslinje Använda flera teckenattribut Använda styckeattribut Styra justeringen Styra indrag Styra radavståndet Kontrollera avståndet före och efter stycken Ställa in tabulatorer Kontrollera rader med änkor och horungar Styra kerning Manuell kerning Automatisk kerning Styra avstavning och utslutning Ange avstavningsreglernas undantag Använda mjuka bindestreck Kontrollera knipningen Manuell knipning Redigera knipningstabeller Arbeta med typografimallar Skapa och redigera typografimallar för stycken Skapa och redigera teckentypografimallar Använda typografimallar Lägga till typografimallar Arbeta med villkorsstyrda stilar Skapa en villkorsstyrd stil Använda en villkorsstyrd stil Ta bort villkorsstyrda stilar Använda markörer för villkorsstyrd stil HANDBOK FÖR QUARKXPRESS v

6 INNEHÅLL Redigera en villkorsstyrd stil Punktade och numrerade listor Arbeta med punktstilar Arbeta med numreringsstilar Arbeta med dispositionsstilar Punkter, numrering, dispositioner och typografimallar Placera text i textblock Använda baslinjeraster Justera text vertikalt Ange textmarginaler Styra användningen av teckensnitt Konvertera text till block Använda textinfällning Flöda texten runt objektets samtliga sidor Flöda texten runt linjer och textbanor Flöda text runt textblock Flöda text runt bilder Finjustera en infällningsbana Redigera en infällningsbana Arbeta med textbanor Skapa anfang Skapa linjer ovanför och under stycken Använda förankrade block Förankra block och linjer i text Klippa ut, kopiera, klistra in och ta bort förankrade block och linjer Koppla bort förankringen för förankrade block och linjer Arbeta med OpenType-teckensnitt Använda OpenType-stilar Använda ligaturer Arbeta med paletten Glyfer Visa osynliga tecken Infoga specialtecken Infoga mellanslag Infoga andra specialtecken Ange teckenspråket Använda reservteckensnitt Importera och exportera text med Unicode-alternativ Arbeta med regler för teckensnittsmappning Arbeta med designraster Så här fungerar designraster Grundläggande om designraster Arbeta med rasterstilar Använda designraster Arbeta med hängande tecken Skapa hängande teckenklasser Skapa hängande teckenuppsättningar vi HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

7 INNEHÅLL Använda hängande teckenuppsättningar Bilder Så här fungerar bilder Bildfiltyper som kan användas Arbeta med bilder Importera en bild Flytta bilder Ändra storleken på bilder Beskära bilder Rotera och skjuva bilder Färglägg och tona bilder Vända bilder Visa listor över bilder, verifiera bildernas status och uppdatera bilder Ange bakgrundsfärgen för bilder Bevara bildattributen Arbeta med beskärningsbanor Skapa beskärningsbanor Använda inbäddade beskärningsbanor Manipulera beskärningsbanor Skapa specialeffekter med beskärningsbanor Arbeta med alfamasker Arbeta med PSD-bilder Förbereda PSD-filer Arbeta med PSD-lager Arbeta med PSD-kanaler Arbeta med PSD-banor Skriva ut med PSD Import Använda bildeffekter Arbeta med bildeffekter Borttagning av bildeffekter Visa effekter i full upplösning Bildeffekter: Filter Bildeffekter: Justeringar Spara och hämta förinställda bildeffekter Granska användningen av bildeffekter Spara bildfiler Färg, opacitet och bakomliggande skuggor Så här fungerar färg Så här fungerar dekor- och processfärger Ange matchande systemfärger Arbeta med färger Paletten Färger Dialogrutan Färger HANDBOK FÖR QUARKXPRESS vii

8 INNEHÅLL Skapa en färg Redigera en färg Duplicera en färg Ta bort en färg Importera färger från en annan artikel eller ett annat projekt Ändra alla förekomster av en färg till en annan färg Ange färg, tonvärde och övertoningar Använda färg och toningar på linjer Använda färg och toningar på linjer Arbeta med opacitet Ange opaciteten Ange opacitet för grupper Skapa övertoningar med genomskinlighet Färghantering Källinställningar och utdatainställningar Färghantering för användaren Arbeta med källinställningar och utdatainställningar från en färgexpert Arbeta i en nedärvd färghanteringsmiljö Korrekturläs färgen på skärmen Färghantering för experter Skapa en källinställning Skapa en utdatainställning Hantera profiler Arbeta med bakomliggande skuggor Använda bakomliggande skuggor Anpassa bakomliggande skuggor Använd bakomliggande skuggor med objekt Dokumentkonstruktion Använda automatisk sidnumrering Skapa ett automatiskt textblock Arbeta med mallsidor Skapa en mallsida Använda mallsidor Uppdatera mallsidor Mallsidor och layoutfamiljer Arbeta med lager Så här fungerar lager Skapa lager Markera lager Visa och dölja lager Avgöra vilket lager ett markerat objekt finns på Ta bort lager Ändra alternativen för lager Flytta objekt till ett annat lager Ändra lagrens staplingsordning viii HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

9 INNEHÅLL Lager och textinfällning Duplicera lager Förena lager Låsa objekt på lager Använda mallsidor med lager Förhindra utskrift av lager Använda PDF-lager Arbeta med listor Förbereda för listor Skapa en lista Importera listor från ett annat dokcument Navigera med listor Skapa listor Updatera listor Arbeta med listor i böcker Arbeta med index Bestämma färg för indexmarkeringar Skapa indexord Skapa korsreferenser Redigera ett indexord Radera ett indexord Ange skiljetecken för ett index Skapa ett index Redigera färdiga index Arbeta med böcker Skapa böcker Arbeta med kapitel Styr sidnumreringen Synkronisera kapitel Skriva ut kapitel Skapa index och innehållsförteckningar Arbeta med bibliotek Skapa bibliotek Lägga till biblioteksobjekt Manipulera biblioteksobjekt Manipulera biblioteksobjekt Arbeta med etiketter Spara bibliotek Utdata Utskriftslayouter Uppdatera sökvägar till bilder Använda inställningarna i dialogrutan Skriv ut Dialogrutan Skriv ut Skriva ut färgseparationer Komposit utskrift i färg HANDBOK FÖR QUARKXPRESS ix

10 INNEHÅLL Exportera layouter Exportera en layout i EPS-format Exportera en layout i PDF-format Skapa en PostScript-fil Använda Samla ihop för utskrift: Arbeta med utdatastilar Arbeta med svällning Kompressions- och produktionsproblem Samarbete och användning en enda källa för flera ändamål Arbeta med delat innehåll Dela och synkronisera innehåll Så här fungerar synkroniseringsalternativen Placera ett synkroniserat objekt Placera synkroniserat innehåll Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll Arbeta med Composition Zones Så här fungerar Composition Zones Skapa ett Composition Zones-objekt Placera ett Composition Zones-objekt Dela en komponeringslayout Använd samarbetesinställningen Länka till andra projekt Visa information om länkningsbara komponeringslayouter Importera och hantera delat innehåll Ange alternativ för uppdatering Interaktiva layouter Så här fungerar interaktiva layouter Typer av interaktiva layouter Objekttyper Interaktiva layouter ett exempel Skapa interaktiva komponenter Skapa en presentationslayout Skapa ett objekt Konfigurera ett SWF-objekt Konfigurera ett videoobjekt Arbeta med animeringsobjekt Arbeta med knappobjekt Bildsekvenslayouter, knapplayouter och delat innehåll Arbeta med menyer Konfigurera ett fönsterobjekt Konfigurera ett textblocksobjekt Arbeta med övergångar Arbeta med sidor i interaktiva layouter x HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

11 INNEHÅLL Arbeta med tangentkommandon Konfigurera interaktiva inställningar Arbeta med åtgärder Tilldela åtgärder Åtgärdsreferens Arbeta med händelser Välja en användarhändelse Konfigurera användarhändelser Arbeta med skript Skapa ett skript Använda villkorssatser Köra ett skript Exportera och importera skript Förhandsvisa och exportera interaktiva layouter Förhandsvisa en presentationslayout Kontrollera användningen av interaktiva objekt Exportera en presentationslayout Konfigurera exportinställningar Arbeta med uttryck Så här fungerar uttryck Använda dialogrutan Uttrycksredigerare e-böcker Arbeta med omflödesvyn Skapa omflödesartiklar Mappa typografimallar till omflödeskoder Lägga till innehåll i en artikel som omflödats Dela en omflödeskomponent Omordna komponenter i en omflödad artikel Redigera innehåll i omflödesvyn Uppdatera innehåll i omflödesvyn Lägga till interaktivitet i epub-e-böcker Lägga till ljud i en epub-e-bok Lägga till video i en epub-e-bok Lägga till interaktivitet i Blio-e-böcker Lägga till ett bildspel i en Blio-e-bok Lägga till videofilm i en Blio-e-bok Lägga till HTML i en Blio-e-bok Lägga till en länk till en webbadress (URL) i en Blio-e-bok Skapa en innehållsförteckning för epub eller Kindle Skapa en innehållsförteckning för Blio Arbeta med metadata för e-böcker Exportera för epub Ange CSS för epub-export Exportera för Kindle Exportera för Blio ereader HANDBOK FÖR QUARKXPRESS xi

12 INNEHÅLL Job Jackets Så här fungerar Job Jackets Vad är Job Jackets? Job Jackets struktur Ett exempel på hur arbetsflödet fungerar med Job Jackets Arbeta med Job Jackets Grundläge och avancerat läge Skapa Job Jackets-filer Arbeta med Job Ticket Skapa en Job Ticket-mall Lägga till en layoutdefinition i en Job Ticket: Avancerat läge Använda en Job Ticket-mall i ett projekt Använda en layoutdefinition i ett projekt Samarbeta med delade Job Jackets Exportera och importera Job Ticket Den förinställda Job Jackets-filen Redigera den förinställda Job Ticket-mallen: Manyn Arkiv Redigera den förinställda Job Ticket-mallen: Menyn Övrigt Redigera den förinställda Job Jackets-filen Arbeta med resurser: Avancerat läge Komma åt resurser: Avancerat läge Konfigurera resurser: Avancerat läge Ange var resurserna ska sparas: Avancerat läge Arbeta med layoutspecifikationer Skapa en layoutspecifikation: Avancerat läge Använda en layoutspecifikation i en layout Arbeta med utdataspecifikationer Skapa en utdataspecifikation: Avancerat läge Använda en utdataspecifikation i en layout Använda utdataspecifikationer när jobbet skickas Arbeta med regler och regeluppsättningar Skapa regler: Avancerat läge Lägga till regler i en regeluppsättning: Avancerat läge Använda en regeluppsättning i en layout Utvärdera en layout Låsning av Job Jackets Skriva ut med JDF-utdata Webblayouter Arbeta med webblayouter Skapa en webblayout Textblock i webblayouter Bildelement i webblayouter Konvertera till och från webblayouter Begränsningar i webblayouter xii HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

13 INNEHÅLL Hyperlänkar Skapa en destination Skapa ett ankare Skapa en hyperlänk med hjälp av en befintlig destination Skapa en hyperlänk från scratch Visa länkar i paletten Hyperlänkar Formatera hyperlänkar Redigera och ta bort destinationer Redigera och ta bort ankare Redigera och ta bort hyperlänkar Navigera med hjälp av paletten Hyperlänkar Hovringar Skapa en bashovring Redigera och ta bort bashovringar Skapa en tvåbildshovring Växla mellan hovringsbilder i layouten Ta bort en målbild från ett block med en tvåbildshovring Avlänka en tvåbildshovring Bildkartor Skapa en bildkarta Redigera en bildkarta Formulär Skapa ett formulärblock Lägga till kontroller för text, lösenord eller dolda fält Lägga till en knappkontroll Lägga till en bildknappskontroll Lägga till popupmenyer och listkontroller Lägga till en grupp med alternativknappskontroller Lägga till en kryssrutekontroll Lägga till en filsändningskontroll Menyer Arbeta med standardmenyer Arbeta med överlappande menyer Tabeller i webblayouter Metakoder Skapa en metakoduppsättning Ange en metakoduppsättning för en webbsida Förhandsvisa webbsidor Ange att du vill förhandsvisa i andra webbläsare Exportera webbsidor Förbered för export Exportera en webbsida Arbeta med flera språk Använda ett teckenspråk Ändra programspråket HANDBOK FÖR QUARKXPRESS xiii

14 INNEHÅLL XTensions-program Arbeta med XTensions-moduler Installera XTensions-moduler Aktivera och inaktivera XTensions-moduler Arbeta med XTensions-uppsättningar XTensions-programmet Custom Bleeds Använda Custom Bleeds Använda Beskär vid utfallningskanten XTensions-programmet DejaVu XTensions-programmet Drop Shadow XTensions-programmet Full Resolution Preview XTensions-programmet Guide Manager Pro Använda paletten Stödlinjer Palettmenyn Stödlinjer Skapa stödlinjer med Guide Manager Pro Skapa raster med Guide Manager Pro Skapa rader och kolumner Skapa utfallnings- och säkerhetslinjer XTensions-programmet HTML Text Import XTensions-programmet Sök/Ersätt objekt XTensions-programmet Item Styles Använda paletten Objektstilar Skapa objektstilar Kontrollera användningen av objektstilar XTensions-programmet OPI Ange OPI-utbyte för en importerad bild Aktivera OPI för en layout Skapa OPI-kommentarer för utskrift, EPS och PDF XTensions-programmet PDF Filter Importera en PDF-fil till ett bildblock XTensions-programmet Scale XTensions-programmet Scissors XTensions-programmet Script Undermenyn Box Tools Undermenyn Raster Undermenyn Images Undermenyn Picture Box Undermenyn Printing Undermenyn Saving Undermenyn Special Undermenyn Stories Undermenyn Tables Undermenyn Typography XTensions-programmet Shape of Things Använda fyrverkeriverktyget XTensions-programmet Super Step and Repeat xiv HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

15 INNEHÅLL Använda programmet Super Step and Repeat XTensions-programmet Table Import Type Tricks Skapa bråktal Skapa pris Knipning av ordmellanrum Radkontroll Egen understrykning Word Filter WordPerfect-filter XTensions-programmet XSLT Export XTensions-programmet Cloner XTensions-programmet ImageGrid XTensions-programmet Linkster XTensions-programmet ShapeMaker Fliken Vågor i ShapeMaker Fliken Polygoner i ShapeMaker Fliken Spiraler i ShapeMaker Fliken Rektanglar i ShapeMaker Fliken Förinställningar i ShapeMaker Andra XTensions-moduler Inställningar Så här fungerar inställningar Inställningarna överensstämmer inte, varning Ändringar i QuarkXPress inställningar Vad ingår i inställningsfilerna Programinställningar Inställningar Program Visa Inställningar Program Indatainställningar Inställningar Program Reservteckensnitt Inställningar Program Ångra Inställningar Program Öppna och spara Inställningar Program XTensions-hantering Inställningar Program Delning Inställningar Program Teckensnitt Inställningar Program Fillista Inställningar Program Standardsökväg Inställningar Program Förhandsvisning i full upplösning Inställningar Program Webbläsare Inställningar Program Index Inställningar Projekt Job Jackets Inställningar Program PDF Inställningar Program PSD Import Inställningar Program Platsmarkörer Inställningar Program Stavningskontroll HANDBOK FÖR QUARKXPRESS xv

16 INNEHÅLL Inställningar Program Bråktal/Pris Inställningar Program Bildeffekter Projektinställningar Inställningar Projekt Allmänna Layoutinställningar Inställningar Layout Allmänna Inställningar Layout Mått Inställningar Layout Stycke Inställningar Layout Tecken Inställningar Layout Verktyg Inställningar Layout Svällning Inställningar Layout Stödlinjer och raster Inställningar Program Färghantering Inställningar Layout Lager Inställningar - Layout - Presentation Inställningar Layout SWF Juridiska meddelanden xvi HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

17 OM DEN HÄR HANDBOKEN Om den här handboken Du behöver inte läsa dokumentationen för QuarkXPress från början till slutet. Använd istället handboken för att snabbt slå upp information, hitta det du behöver veta och fortsätta med arbetet. Vad vi förväntar oss av dig När vi skrev den här handboken antog vi att du vet hur du använder din dator och att du vet hur man: startar ett program öppnar, sparar och stänger filer använder menyer, dialogrutor och paletter arbetar i en nätverksansluten datormiljö använder musen, tangentkommandon och alternativtangenter Läs i dokumentationen sommedföljde datorn eller andra resurser om du behöver mer information inom något av dessa arbetsområden. Hit kan du vända dig om du behöver hjälp Om du inte har använt QuarkXPress förut, eller om du vill utforska någon av de äldre funktionerna, kan du läsa följande dokument: Handbok för QuarkXPress Hjälp för QuarkXPress Böcker från andra leverantörer Allmänna böcker om desktop publishing. Om du har problem på systemnivå spara filer, flytta filer, aktivera teckensnitt, m.m. kan du läsa den dokumentation som medföljde datorn. Handbokens formatering Olika typer av formatering gör det lättare att hitta vad du söker efter. HANDBOK FÖR QUARKXPRESS

18 OM DEN HÄR HANDBOKEN Fetstil: Namnen på alla dialogrutor, fält och andra reglage har satts i fetstil. Exempelvis: "Klicka på OK." Referenser: När en funktion beskrivs hittar du en referens inom parentes som talar om hur du kommer åt funktionen. Exempelvis: "I dialogrutan Sök/Ersätt (menyn Redigera) kan du söka efter och ersätta text." Pilar: Pilarna (>) visar menysökvägen till en funktion. Exempelvis: "Öppna dialogrutan Typografimallar genom att välja Redigera > Typografimallar". Symboler: Du hänvisas ofta till verktyg och knappar efter deras namn, som du kan se genom att visa verktygstipsen, men i vissa fall visas symboler för att det ska bli lättare att identifiera dem. Exempel: "Klicka på knappen i paletten Mått för att centrerar text." Problem vid olika plattformar: Programmet fungerar på i stort sett samma sätt i olika operativsystem. Vissa etiketter, knappar, tangentkombinationer och andra aspekter i programmet måste dock skilja sig mellan Mac OS och Windows p.g.a. konventionerna i användargränssnittet eller andra faktorer. I sådana fall presenteras både Mac OS- och Windows-versionerna, åtskilda med ett snedstreck, och Mac OS-versionen presenteras först. Om Mac OS-versionen av en knapp t.ex. har etiketten Välj, och Windows-versionen har etiketten Bläddra, anger anvisningarna att du ska "Klicka på Välj/Bläddra". Mer komplicerade skillnader mellan plattformarna presenteras i anteckningarna under Obs! eller inom parentes. Meddelande om teknik Quark utvecklade QuarkXPress för Mac OS och Windows för att ge de som arbetar inom förlagsbranschen större kontroll över typografi, färg och samarbete. QuarkXPress innehåller förutom de unika typografiska inställningarna även övergripande teckensnittsstöd som inkluderar stöd för TrueType, OpenType och Unicode. Designers kan lägga till färg i sidlayouterna med färgsystemen PANTONE (PANTONE MATCHING SYSTEM ), Hexachrome, Trumatch, Focoltone, DIC och Toyo. QuarkXPress fungerar som ett nav för förlagsmiljöer där samarbete krävs, eftersom det tillåter att du importerar och exporterar innehåll i flera filformat, och att du kan dela designkomponenter med andra användare. Du kan importera filer från program som Microsoft Word, Microsoft Excel, WordPerfect, Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. Du kan skapa färdiga dokument i PostScript -format eller i PDF-format för Adobe Acrobat Reader. Du kan också exportera filer som kan visas med QuickTime, Internet Explorer, Safari, Firefox och Netscape Navigator. Med Quark Interactive Designer kan du exportera layouter i Flash -format. Funktioner som Job Jackets och Composition Zones innebär att flera personer kan dela specifikationer för att skapa konsekventa trycksaker och material som ska visas på skärmen, även när flera personer samtidigt arbetar med samma publikation. QuarkXPress programarkitektur innebär att du och programutvecklarna kan utvidga publiceringsmöjligheterna. Med XTensions -programtekniken kan utomstående programutvecklare skapa anpassade moduler för QuarkXPress. QuarkXTensions (Quark s XTensions-program) är en uppsättning med moduler som kan anpassas efter dina publiceringsbehov. Och om du kan skriva AppleScript -skript, kan du använda 18 HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

19 OM DEN HÄR HANDBOKEN detta skriptspråk från Apple för att göra så att många QuarkXPress-åtgärder sker automatiskt. HANDBOK FÖR QUARKXPRESS

20 ANVÄNDARGRÄNSSNITTET Användargränssnittet När du skummar igenom användargränssnittet för QuarkXPress kommer du att märka att du känner igen många kommandon och att andra är självklara. När du börjar vänja dig vid menyerna och dialogrutorna i QuarkXPress kommer du att upptäcka hur lätt det är att komma åt de funktioner som finns i menyerna genom att använda tangentkommandon och paletter. Verktyg Paletten Verktyg Paletten Verktyg innehåller följande inställningar: Använd objektverktyget för att markera, flytta och ändra storleken och formen på objekt (block, linjer, textbanor och grupper). När objektverktyget inte är aktivt kan du tillfälligt komma åt objektverktyget genom att trycka på Kommando/Ctrl. Använd textredigeringsverktyget för att rita textblock och arbeta med text i block. Använd bildredigeringsverktyget för att rita bildblock och arbeta med bilder i block. Använd länkningsverktyget för att länka textblock. 20 HANDBOK FÖR QUARKXPRESS 9.5.1

21 ANVÄNDARGRÄNSSNITTET Använd avlänkningsverktyget för att avlänka textblock. Använd verktyget för rektangulära block för att skapa ett fyrkantigt block. Tryck på och håll ned Skift-tangenten samtidigt som du ritar om du vill rita en kvadrat. Använd verktyget för ovala block för att skapa ett ovalt block. Tryck på och håll ned Skift-tangenten samtidigt som du ritar om du vill rita en cirkelformat block. Använd verktyget för Composition Zones för att skapa ett Composition Zones-block. Använd fyrverkeriverktyget för att skapa ett stjärnformat block. Använd linjeverktyget för att skapa raka diagonala linjer i valfri vinkel. Tryck på och håll ned Skift-tangenten samtidigt som du ritar om du vill att linjens vinkel ska begränsas till 45 grader. Använd Bézier-pennverktyget för att skapa Bézier-linjer och block. Tryck på och håll ned Skift-tangenten samtidigt som du ritar om du vill att linjens vinkel ska begränsas till 45 grader. Använd verktyget för tillägg av punkt för att lägga till en punkt i en bana. Om du lägger till en punkt i ett block med innehåll omvandlas blocket automatiskt till ett Bézier-objekt. Använd verktyget för punktborttagning för att ta bort en punkt från en bana. Använd verktyget för punktkonvertering för att automatiskt konvertera hörnpunkter till kurvpunkter och kurvpunkter till hörnpunkter. Klicka och dra för att ändra punktens position, kurvan för ett böjt linjesegment eller ett rakt linjesegments position. Markera det här verktyget och klicka på ett rektangulärt block eller en rak linje för att konvertera objektet till ett Bézier-block eller en Bézier-linje. Använd saxverktyget för att klippa isär ett objekt i klart avgränsade banor. Använd punktmarkeringsverktyget för att markera kurvor eller punkter så att du kan flytta dem eller ta bort dem. Tryck på Skift och klicka för att markera flera punkter. Alternativ-klicka/Alt-klicka på en punkt om du vill att den ska vara symmetrisk. Använd verktyget för frihandslinjer för att rita en linje eller ett block med valfri form. Om du inte stänger ett frihandsblock blir det en linje. Stäng frihandsblocket automatiskt genom att trycka på Alternativ/Alt. Använd tabellverktyget för att skapa en knapp. Använd zoomverktyget för att förstora eller förminska dokumentvyn. Använd panoreringsverktyget för att omplacera den aktiva layouten. När du har ritat upp ett block kan du markera antingen textredigeringsverktyget eller bildredigeringsverktyget, beroende på vad du vill ha i blocket. Du kan också ange blockets innehållstyp med hjälp av tangentkommandon: Tryck på T samtidigt som du ritar om du vill att innehållet ska vara en bild och tryck på R samtidigt som du ritar om du vill att innehållet ska vara text. HANDBOK FÖR QUARKXPRESS

Handbok för QuarkXPress 10

Handbok för QuarkXPress 10 Handbok för QuarkXPress 10 INNEHÅLL Innehåll Om den här handboken...14 Vad vi förväntar oss av dig...14 Hit kan du vända dig om du behöver hjälp...14 Handbokens formatering...14 Meddelande om teknik...15

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok av SamLogic En handbok som beskriver hur menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 används samt en referens över flikar och

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer