E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första kvartalet som översteg våra estimat. Framförallt var EBITmarginalen bättre än förväntat och landade på 9,5 procent mot våra estimat om 7,3 procent. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 247 MSEK Information Technology Jonas Bergh Anna Söderblom OMXS 30 Avega Group Den största anledningen till det goda resultatet var en stark marknad samt att förändringarna i organisationsstrukturen nu börjar ge resultat. Vi höjer våra marginalantaganden då vi ser en högre uthållig EBIT-marginal givet den nya strukturen i bolaget. Vårt motiverade värde i ett Base-case höjs till 27 (26) SEK per aktie som en följd av en högre antagen uthållig EBIT-marginal. Vårt motiverade värde är korrigerat för utdelning på 1,1 SEK per aktie som avskiljdes I vårt Bear-case där vi förutsätter en snabb konjunkturnedgång och låga marginaler ser vi ett motiverat värde på 15 SEK per aktie, vilket indikerar en begränsad nedsida i aktien från dagens nivåer. Vi räknar med en utdelning under 2015 på 1,55 SEK per aktie vilket motsvarar en direktavkastning på attraktiva 7 procent maj 06-aug 04-nov 02-feb 03-maj Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 9,0 poäng 10,0 poäng 5,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 2% 9% 7% 7% EBITDA EBITDA-marginal 6% 7% 9% 9% 9% EBIT EBIT-marginal 6% 7% 9% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 4% 6% 7% 7% Utdelning/Aktie 1,50 1,10 1,50 1,50 1,50 VPA 1,35 1,48 2,48 2,79 3,00 P/E 19,1 12,7 8,8 7,8 7,3 EV/S 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 EV/EBITDA 12,4 10,2 6,7 5,8 4,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 21,8 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 247 Netto kassa (MSEK) 19 Free float (%) 60 % Dagl oms. ( 000) 0,65 Analytiker: Kristoffer Lindström Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Ett effektivare Avega Vi ser en högre uthållig lönsamhet framöver Avega Group presenterade en stark rapport för det första kvartalet som överträffade våra förväntningar både vad det gällde försäljningstillväxten och lönsamhetsnivån. Den största anledningen till det goda resultatet var en stark marknad och vår bedömning att bolaget har anställt fler konsulter och samtidigt minskat personal inom overhead, vilket skapar en effektivare organisation. Vi har reviderat upp våra marginalantaganden till följd av den nya organisationsstrukturen, vilket leder till ett höjt motiverat värde på 27 (26) SEK per aktie i ett Base-case. Vårt motiverade värde är justerat för 2014 utdelning på 1,1 SEK per aktie som avskiljdes Ett starkt kvartal Den rapporterade försäljning under kvartalet överträffade våra förväntningar med närmare 9 procent och landade på 117,3 MSEK. Bolaget rapporterade en EBIT-marginal som översteg vår prognos. Marginalen under kvartalet uppgick till 9,5 procent mot vår förväntning om 7,6 procent. Framförallt berodde avvikelsen på en starkare marginal i Stockholm, där EBIT-marginalen under kvartalet uppgick till 10,5 procent. Både resultatoch försäljningsförbättring inom Väst överraskade också positivt. Avega - Utfall vs. Förväntat Q Utfall Redeye % diff Försäljning 117,3 107,8 8,9% Tvxt % 12,2% 3,1% EBITDA 11,3 8,4 34,0% EBIT 11,1 8,2 34,8% Marginal % 9,5% 7,6% Minskad overhead leder till bättre lönsamhet EBITDA just. 11,3 8,4 34,0% EBIT just. 11,1 8,2 34,8% Marginal % 9,5% 7,6% Resultat före skatt 11,0 8,1 35,3% Vinst per aktie 0,6 0,4 41,2% Affärsområden Utfall Redeye % diff Försäljning Stockholm 101,2 95,9 5,5% Öresund 7,1 8,7-18,1% Väst 7,1 3,2 122,6% EBIT Stockholm 10,6 7,7 38,2% EBIT-margin 10,5% 8,00% Öresund 0,7 0,5 34,6% EBIT-margin 9,9% 6,00% Väst 0,9 0,0 2143% EBIT-margin 12,7% 1,26% Källa: Avega, Redeye Research Anledningen till resultatförbättringen är en bättre beläggning av bolagets konsulter genom en stark marknad samt att antalet konsulter i förhållande till overhead personal har ökat. Avega har under kvartalet ökat sin effektivitet och det är det som syns i resultatet. 3

4 Vi ser en sannolik resultatförbättring under jämfört med de senaste årens resultat. Bolaget har trots den goda försäljningstillväxten inte nämnvärt ökat sin personalstyrka. Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 366 personer, vilket motsvarar en uppgång med 2 procent jämfört med Q Vi tolkar siffrorna som att bolaget har nettorekryterat ungefär lika många konsulter som overhead delen har minskats med. Sett till den goda försäljningstillväxten borde antalet konsulter ökat med omkring 8-10 procent. Vi finner det sannolikt att en stor del av dessa nya konsulter kommer från Connecta, som en följd av personalomställningar inom Acando efter förvärvet. I övrigt indikerar Avega att de ser en ökad efterfrågan framförallt inom bank/finans samt tillverkningsindustri och en något dämpad efterfrågan inom telekom och energi. Bolaget betalade även av sitt utestående banklån om 18 MSEK under kvartalet, vilket gör att Avega är skuldfritt. Vi tolkar rapporten som en bekräftelse att Avega är på rätt väg och vi ser en sannolik resultatförbättring under jämfört med de senaste årens resultat. Ett effektivare bolag ger resultat Under ledning av Avegas relativt nya VD Jonas Bergh påbörjades i augusti 2014 ett arbeta för att effektivisera Avega. Ledningen påbörjade en handlingsplan som mynnade ut i att personal kopplat till koncerngemensamma roller har minskats. Utöver att anpassa kostnadskostymen har ledningen infört ett nytt och tydligare säljfokus för ledare i Avega koncernen. Försäljning och kostnader per anställd och timme, SEK % Utöver att anpassa kostnadskostymen har ledningen infört en nytt och tydligare säljfokus för ledare i Avega koncernen % 15% 10% 5% 0 Q Q Q Q Q Försäljning Personalkostnad Operativ kostnad Avskrivningar Bruttomarginal EBIT-marginal 0% Källa: Avega Group, Redeye Research I diagrammet ovan illustreras Avegas kostnadsstruktur per anställd och timme under de två senaste åren. Under det senaste året har bolaget lyckats att öka intäkterna per anställd och timme samt under de senaste kvartalen minskat personalkostnaderna per anställd och timme. Vi tolkar detta som att Avegas effektiviseringsprogram får genomslag, vilket även kan ses på de kraftigt ökade marginalerna under de tre senaste kvartalen. Dagens högre 4

5 marginaler, jämfört med ett år sedan är alltså en följd av en bättre organisationsstruktur i Avega, vilket gör att vi anser marginalnivåer runt 8,5 9,5 procent som uthålliga givet god beläggning. Källan till försäljningstillväxten I ett konsultbolag kommer tillväxten i försäljningen genom att bolaget anställer fler konsulter, och belägger dessa, eller att priserna höjs. Avega rapporterar ingen exakt siffra på antalet konsulter men vi vet antalet anställda. De anställda i Avega är framförallt overhead personal eller konsulter i tjänst. Att studera tillväxt i form av ökning av antalet anställda samt tillväxt i intäkt per anställd är ett bra sätt för att förstå vad som driver försäljningstillväxten i bolaget. Tillväxt av försäljning, antällda och intäkt per anställd 15% 10% Bolaget har underkvartalet nettorekryterat konsulter och samtidigt minskat antalet administrativ personal 5% 0% -5% Q Q Q Q Q % -15% Tillväxt antal anställda % Tillväxt intäkt per anställd % Övriga effekter Försäljningstillväxt % Källa: Avega Group, Redeye Research Den goda försäljningstillväxten under de senaste kvartalen är framförallt drivet av en ökad intäkt per anställd och inte genom en ökning av antalet anställda. Under årets första kvartal hade Avega en försäljningstillväxt på ungefär 12 procent. Samtidigt ökade det genomsnittsliga antalet anställda med ungefär 2 procent och intäkten per anställd med 11 procent. Vi finner det osannolikt att priserna har ökat med över 10 procent utan vi ser denna ökning som en effekt av att bolaget har nettorekryterat konsulter och samtidigt minskat antalet overhead personal. Detta ser vi som ett kvalitetstecken som visar att Avegas nya kostnadsstruktur börjar ta form. Sannolikt har bolaget nu genomfört de möjliga neddragningarna inom overhead och framtida försäljningstillväxt kommer drivas av en ökad mängd anställda, vilket medför att vi ser en något lägre tillväxt under de kommande kvartalen jämfört med Q1. 5

6 En ljusning i konfidensindikatorn Konfidensindikator Konsulttjänster 120,00 110,00 100,00 Många konsultbolag ser en förbättring under de senaste 9 månaderna 90,00 80,00 70,00 60,00 Konsulttjänster konfidensindikator Källa: Konjunkturinstitutet Efter en genomgång av ett flertal rapporter från konsultbolagen får vi känslan att investeringstakten i IT inom Sverige har ökat något den senaste tiden och att vi sannolikt såg en botten för omkring 8-10 månader sedan. Liknande indikationer går att se i konjunkturinstitutets konfidensindikator över konsulttjänster som har varit stigande de senaste 9 månaderna. En ökande konfidensindikator betyder att IT-konsulterna känner av en förbättrad marknad och är allt mer positiva till framtiden. En högre investeringstakt i IT-tjänster leder i regel till bättre debiteringsgrader hos IT-konsulterna, vilket resulterar i bättre marginaler och starkare kassaflöden. Detta är en av anledningarna till att vi är något optimistiskt över marknadsutvecklingen framöver för Avega. Estimat för helår Stockholmsregionen stod för 86 procent av intäkterna och 95 procent av EBIT-bidraget under kvartalet Avega Group - Detaljerade estimat 2015 SEKm Q1 Q2E Q3E 4Q4E 2015E 2016E 2017E Försäljning 117,3 112,0 89,4 126,7 445,4 478,0 512,8 EBITDA 11,3 10,0 7,4 11,5 40,2 40,8 44,0 EBIT 11,1 9,8 7,2 11,3 39,4 40,0 43,2 Vinst före skatt 6,8 8,6 4,2 7,6 27,3 26,1 28,5 VPA, SEK 0,60 0,76 0,37 0,67 2,41 2,31 2,52 Försäljningstillväxt 11,9% 6,8% 6,4% 8,2% 8,5% 7,3% 7,3% EBIT marginal 9,5% 8,8% 8,0% 8,9% 8,8% 8,4% 8,4% VPA tillväxt (y/y) 94,3% 146,3% 41,4% 162% 86,7% -4,2% 9,3% Källa: Redeye Research, Avega Group Avega är primärt ett bolag med verksamhet i stockholmsregionen. Under kvartalet stod regionen för omkring 86 procent av intäkterna och 95 procent av EBIT-bidraget. Under perioden överraskade dock framförallt region Väst med en kraftig tillväxt och resultatförbättringar. Vi tolkar det som en god utveckling inom fordonsindustrin relaterad till Göteborg. I 6

7 Stockholm känner bolaget av en ökad efterfrågan inom bank/finans, vilket vi bedömer kommer att fortsätta under året. Vi bedömer att Avegas nya organisationsstruktur, säljfokus och en stark marknad kommer att leda till goda marginaler och tillväxt framöver. I vår prognos har vi justerat upp våra antaganden för västregionen vad det gäller uthålliga marginaler. Vi har även höjt våra antaganden för stockholmsregionen då vi finner att den nya operativa strukturen borde leda till högre uthålliga marginaler för Avega. För öresundsregionen gör vi inge större förändringar i våra prognoser. Vi räknar med EBIT-marginaler närmare 9 procent för helåret på koncernnivå, vilket är en klar förbättring jämfört med Tillväxtmässigt ser vi en tillväxt för helåret på runt 8,5 procent, drivet av kalendereffekter samt en större mängd antal konsulter och en stark marknad. Avega Group Estimat förändringar 2015e 2016e 2017e Estimat förändringar (MSEK) Nya Gamla % dif Nya Gamla % chg Nya Gamla % dif Försäljning ,6% ,1% ,2% EBIT ,7% ,3% ,7% EBIT-marginal 8,8% 7,8% 8,4% 8,1% 8,4% 8,4% VPA 2,41 1,79 34,4% 2,73 2,61 4,6% 3,00 2,90 3,5% Källa: Redeye Research Vi höjer vår prognos över EBIT-marginalerna för 2015, 2016 och 2017 samt tillväxtutsikter. Vi bedömer att Avegas nya organisationsstruktur, säljfokus och en stark marknad kommer att leda till goda marginaler och tillväxt framöver. Nyval till styrelsen och förändring i storägarnas innehav Förändringar i styrelse- och ägarbilden Efter utgången av kvartalet delades huvudägarens, Rosek Invest, innehav i Avega Group ut till två nya aktiebolag. Uppdelningen genomfördes till Rosenholm Invest AB som ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Erikssons bolag Österby Invest AB. Bolagen äger nu vardera 29 procent av rösterna i Avega Group. Vid årsstämman som hölls på rapportdagen meddelades att en av bolagets största ägare Jan Rosenholm av personliga skäl inte stod till förfogande för omval till Styrelsen. Jan är tidigare VD, har suttit i styrelse sedan år 2000 och är dessutom en av grundarna av Avega. På årsstämman meddelade Jan att han inte hade planer på att avyttra sitt innehav i bolaget. Lennart Pihl och Johan Ekesiöö valdes in i styrelsen genom nyval. Av allt att döma är detta två individer med lång erfarenhet inom konsultbranschen och ett fint bidrag till Avega Groups styrelse. Johan Ekesiöö Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Trivec Systems AB och IBM Svenska AB, Styrelseledamot i BabyBjörn AB och TIA Technology A/S. Johan Ekesiöö är idag verksam via eget AB som aktiv styrelseledamot/rådgivare. Tidigare har Johan varit VD för IBM Sverige samt innehaft ett flertal ledande befattningar inom IBM Sverige, Norden och USA. Han har även varit MD på antfactory i Sverige, ansvarat för omstruktureringen av Framfab samt varit partner i Inveritas. Fram till maj 7

8 2015 var Johan ordförande i Teknikföretagen och vice ordf i Svenskt Näringsliv. Johan äger B-aktier i Avega Group. Lennart Pihl Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kinnarps AB, Green Cargo AB, Heatex AB, NRI AB och Ingape AB. Styrelseledamot i Poolia AB (publ.). Lennart Pihl driver sedan 2004 konsultverksamhet i eget bolag. Han har tidigare varit VD för Bong Ljungdahl AB och Acrimo AB. I sin konsultroll har Lennart Pihl arbetat som interim-vd bland annat för Green Cargo, Konstruktions-Bakelit, Brio Lek & Lär och AuraLight. Lennart har idag inget aktieinnehav i Avega Group. 8

9 Värdering DCF-värdering Vi värderar Avega med en DCF-modell. Vårt avkastningskrav uppgår till 11 procent och bygger på Redeyes rating modell. Vi räknar med en långsiktig genomsnittlig tillväxt mellan åren på 6 procent och en genomsnittlig EBIT-marginal på 7 procent. Vi räknar med en terminal tillväxt på 3 procent och en EBIT-marginal på 6 procent i mognadsfasen, vilket motsvarande en exit EV/EBIT multipel runt 9,5x. Vårt motiverade värde höjs, som en följd av våra estimatförändringar, till 27 (26) SEK per aktie. Vi har korrigerat värdet för 2014 utdelning på totalt 12 MSEK. Vårt motiverade värde indikerar en potential på omkring 30 procent sett till dagens aktiekurs. Vårt motiverade värde uppgår till 27 SEK per aktie Avega Group Base-case Antaganden: (10-14) DCF-värde CAGR försäljning 6% 10% WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 7% 8% Nuvärde av FCF 224 ROE (medel) 31% 60% Nuvärde av Terminal Value 121 Terminal EV 344 Terminal tillväxt av FCF 3,0% Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 6% Minoritetsägande -43 EV/SALES exit multipel 0,5x Utdelningskorrigering -12 EV/EBIT exit multipel 9,5x DCF-värde 300 Motiverat värde per aktie 27 Dagens aktiekurs 21,8 Potential/Risk 22% Source: Redeye Research Direktavkastning Utdelning Avega Group ,10 Direktavkastning 5,0% Direktavkastning vid Motiverat Värde 4,1% 2015E 1,55 Direktavkastning 7,1% Direktavkastning vid Motiverat Värde 5,8% Source: Redeye Research Potentialen ses som god i Avega Group sett till dagens nivåer. Avega är nu skuldfritt och att vi ser en klar resultatförbättring under Vår bedömning är att bolaget kommer att kunna öka utdelning till omkring 1,55 SEK per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på attraktiva 7 procent. En hög direktavkastning minskar risken på nedsidan från dagens nivåer enligt vår bedömning. En jakt på direktavkastning kan leda till en uppvärdering av Avega Group Katalysatorer för värdeökning Avega är på rätt väg med resultatförbättringar, vilket vi övertiden anser kommer att leda till en uppvärdering av bolaget då marknaden ser en stabilitet i lönsamheten. Vidare får vi känslan av att det råder en viss optimism hos IT-konsulterna med en relativt stark svensk marknad. När även investerare börjar få upp ögonen för denna förbättring inom industrin kan detta leda till en uppvärdering av bolagen generellt i sektorn. I dagens ränteläge är det många investerare som är på jakt efter direktavkastning, detta är något som kan leda till ett större intresse för ett 9

10 bolag som Avega. Vid vårt motiverade värde skulle bolaget ha en direktavkastning baserad på 2015E utdelning om 5,6 procent. Detta är ändå en attraktiv nivå givet dagens ränteläge och direktavkastning på börsen i stort. En högre värdering motiverad enligt oss Relativvärdering Avega värderas idag något under övriga IT-konsulter vad det gäller EV/EBITDA och P/E. Vi finner dock att bolagets goda historik med enbart organiska tillväxt, låga kapitalbehov samt höga lönsamhet skulle kunna leda till något av ett premium mot resterande bolag i sektorn. Relativvärdering Marknads värde EV/Sales EV/EBITDA P/E Bolag Pris (SEK) (SEKm) 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E HIQ INTERNATIONAL AB* 40, ,3 1,2 1,2 10,0 9,1 8,8 14,8 13,5 13,0 ADDNODE GROUP AB 50, ,9 0,8 0,8 8,9 7,8 7,3 15,6 13,8 12,8 ACANDO AB* 13, ,5 0,5 0,5 6,9 6,3 5,9 9,5 8,5 7,7 SEMCON AB* 54, ,4 0,4 0,4 7,3 5,7 5,5 11,1 8,3 7,9 KNOW IT AB* 51, ,5 0,5 0,5 6,4 5,5 5,6 10,3 7,4 7,2 CYBERCOM GROUP AB 2, ,4 0,4 0,4 4,9 4,8 4,4 7,8 6,8 6,0 PREVAS AB-B SHS 15, ,3 0,3 0,3 7,5 5,9 4,9 13,7 8,2 6,2 Aggregerad Peer grupp ,6 0,6 0,6 7,6 6,7 6,4 12,1 10,2 8,3 Median ,5 0,5 0,5 7,1 6,0 5,7 10,7 8,4 7,8 AVEGA GROUP AB-B SHS (Redeye Estm) 22, ,6 0,6 0,6 7,1 7,0 6,5 10,7 9,3 8,6 Källa: Redeye Research, * Bloomberg 10

11 WACC WACC Avega Group Känslighetsanalys En känslighetsanalys är alltid bra att utföra på de antaganden som ligger till grund för en DCF-modell. En känslighetsanalys kan även visa på vilka ungefärliga fundamentala antaganden som ligger diskonterade i dagens aktiekurs. Motiverat värde per aktie CAGR-försäljning % 3% -2% 5% 6% 0% +2% 7% +4% 9% 9% % % % % Källa: Redeye Research Värderingen är självklart känslig för antaganden om WACC och försäljningstillväxt. I denna känslighetsanalys varieras dessa antaganden. Vi ser här att en ökad försäljningstillväxt mellan åren har en relativt liten inverkan på värderingen, skulle CAGR öka till 9 procent under denna period indikeras ett motiverat värde på omkring 31 SEK per aktie. WACC:en påverkar värderingen väldigt kraftigt, skulle en WACC runt 9 procent antas indikerar detta ett aktiepris på 36 SEK per aktie. Motiverat värde per aktie EBIT-marginal medel ( ) 27 4,5% -2% 5,7% -1% 6,9% 0% 8,1% +1% 9,3% +2% 9% % % % % Källa: Redeye Research Värderingen i Avega är känslig för förändringar i den uthålliga lönsamheten. Idag antar vi i att bolaget kommer att hålla en EBIT-marginal runt 7 procent över en konjunkturcykel. Skulle vi öka våra marginalantaganden med omkring 1 procentenhet skulle detta indikera en aktiekurs på närmare 33 SEK. Skulle bolaget lyckas leverera EBITmarginaler i höjd med bolagets målsättning på runt 10 procent skulle en aktiekurs runt 40 SEK vara motiverad. 11

12 CAGR-Sales Avega Group Motiverat värde per aktie EBIT-marginal medel ( ) 27 4,5% -2% 5,7% -1% 6,9% 0% 8,1% +1% 9,3% +2% 3% -4% % -2% % 0% % 2% % 4% Källa: Redeye Research Vi finner marknaden idag diskonterar en framtida försäljningstillväxt i regionen 5-7 procent, vilket vi också finner som sannolikt. Marknaden prisar samtidigt in en uthållig EBIT-marginal runt 6 procent. Sett till Avegas historik och goda framtidspotential finner vi det något lågt. Under hade bolaget en genomsnittlig EBIT-marginal runt 5,5 procent och detta var två väldigt tunga år för bolaget. Om bolaget överraskar med starkare EBIT-marginaler i kommande rapporter kan detta leda till en uppvärdering utav Avega. 12

13 Investment Case Avega har under 2014 genomfört en översyn av sina olika dotterbolag för att minska overheadkostnaderna och effektivisera säljaktiviteterna, vilket bör påverka marginalerna positivt framöver. Bolaget är nu åter redo att börja anställa och vill i ett första steg öka antalet anställda så att de uppgår till över 400 i närtid, vilket bör driva tillväxten i bolaget. De största värdedrivarna i Avega är en marginalexpansion på kort sikt till följd av högre beläggningsgrad och en återgång till hög omsättningstillväxt på längre sikt, vilket idag inte prisas in värderingen av bolaget. Avega får en stor del av sina affärer via ramavtal med framförallt större kunder, vilket leder till en god inströmning av nya uppdrag Avega är ett av de konsultbolagen som nischat in sig hårdast på att erbjuda specialister med lång erfarenhet. Detta gör att bolaget normalt har relativt bra efterfrågan på sina konsulter. Bank och finans var tidigare bolagets största affärsområde men sedan storbankerna dragit ner på ITinvesteringarna under de senaste åren har den delen minskat. Detta bör dock inte vara hållbart på sikt och skulle investeringarna inom bank och finans öka skulle det vara positivt för Avega. Bolaget är dessutom skuldfritt, och givet de starka kassaflödena vi förväntar oss de närmaste åren ser vi utrymme för bolaget att ha en generös utdelningspolicy. Avega får en stor del av sina affärer via ramavtal med framförallt större kunder, vilket leder till en god inströmning av nya uppdrag. En nyckelfråga i bolaget är om prishöjningarna och en förbättrad debiteringsgrad kan kompensera för de kommande lönehöjningarna. Bolagets medarbetare har en möjlighet att välja en stor andel rörlig lön. När marknaden visar stark efterfrågan på konsulttjänster torde fler av Avegas medarbetare välja en större andel rörlig lön, vilket vi bedömer hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. 13

14 Bull-case värdering I vårt Bull-case skulle vi ha underskattat såväl tillväxtpotentialen som den långsiktiga rörelsemarginalen i Avega. En lyckad lansering i på den norska marknaden krävs troligtvis för att nå detta scenario samtidigt som bolaget återigen får upp farten mot kunder inom bank och försäkring. Vi räknar här med en genomsnittlig tillväxt på 8 procent och genomsnittlig rörelsemarginal på 8 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 36 SEK per aktie vilket motsvarar en potential sett till dagens nivå på omkring 70 procent. I Bull-case ser vi ett motiverat värde på 36 SEK per aktie Avega Group Bull-case Antaganden: (10-14) DCF-värde CAGR försäljning 8% 10% WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 8% 8% Nuvärde av FCF 268 ROE (medel) 32% 60% Nuvärde av Terminal Value 182 Terminal EV 450 Terminal tillväxt av FCF 3,0% Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 7% Minoritetsägande -36 EV/SALES exit multipel 0,6x Utdelningskorrigering -12 EV/EBIT exit multipel 9,4x DCF-värde 412 Motiverat värde per aktie 36 Dagens aktiekurs 21,8 Potential/Risk 67% Source: Redeye Research Bear-case värdering I vårt Bear-case utgår vi från att Avega Group inte lyckas växa enligt deras egen målsättning samtidigt som konjunkturen försvagas. I detta scenario räknar vi således med svag intäktsutveckling på omkring 3 procent årligen och en långsiktig EBIT-marginal om 4-5 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 15 SEK per aktie vilket motsvarar en risk på nedsidan till dagens nivå på omkring -31 procent. I Bull-case ser vi ett motiverat värde på 15 SEK per aktie Avega Group Bear-case Antaganden: (10-14) DCF-värde CAGR försäljning 3% 10% WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 5% 8% Nuvärde av FCF 167 ROE (medel) 32% 60% Nuvärde av Terminal Value 62 Terminal EV 229 Terminal tillväxt av FCF 3,0% Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 4% Minoritetsägande -58 EV/SALES exit multipel 0,4x Utdelningskorrigering -12 EV/EBIT exit multipel 9,7x DCF-värde 170 Motiverat värde per aktie 15 Dagens aktiekurs 21,8 Potential/Risk -31% Source: Redeye Research 14

15 Sammanfattning Redeye Rating Avega Group Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 9,0p Ratingförändringar i denna rapport: Ingen förändring i rating har skett i denna analys. Avega Group har en mycket kompetent ledning med vd Jonas Bergh i spetsen, tidigare försäljningschef. Med en gedigen konsult- och säljbakgrund. Bolaget har tuffa finansiella mål som de inte fullt ut levererat på vilket drar ner ratingen något. Ägarskap 10,0p Bolaget har en stabil ägarbild med såväl aktiva entreprenörer och institutionella ägare som tillsammans utgör en bra ägarbild. Även övriga styrelseledamöter har egna innehav i bolaget vilket också är en anledning till den höga ratingen. Tillväxtutsikter 5,0p Avega Group jobbar hårt med att öka antalet anställda och därigenom öka den organiska tillväxten i bolaget. Konkurrensen på marknaden är dock hård både vad gäller kunder och personal vilket drar ner ratingen. Lönsamhet 7,0p Avega Group har uppvisat en stark lönsamhet under de senaste åren även om lönsamheten var något svag under Avkastningen på eget kapital och det starka kassaflödet drar upp ratingen. För att nå en högre rating krävs en högre rörelsemarginal i bolaget. Finansiell styrka 7,0p Bolaget har en stark balansräkning vilket drar upp ratingen. Det som påverkar negativt är att bolaget fortfarande är en relativt liten aktör omsättningsmässigt samt verkar på en marknad med tuff konkurrens. 15

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E E 216E 217E BOLAGSANALYS 9 november Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Utdelningsfest framöver Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Förstärkt lönsamhet framöver Avega Groups rapport för det andra kvartalet levde upp till våra förväntningar.

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 2014 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) En viktig comeback av Avega Det viktigaste att ta med sig från Avegas rapport för det första kvartalet är att lönsamheten återgick till mer

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 november 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Omorganisation för förbättring Prevas rapport för det tredje kvartalet låg klart under vår prognos. Bolaget rapporterade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Stark avslutning på utmanande år Addnode Group avslutar ett 2013 med flaggan i topp. Tillväxten uppgick till 10 procent i kvartalet

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 7 september 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Fortsätter åt rätt håll Prevas rapport för det andra kvartalet bjöd inte på några större överraskningar. Bolaget fortsätter

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 maj 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Under nytt ledarskap Avegas rapport för det första kvartalet 2016 var något starkare än vi hade räknat med, primärt vad det gällde lönsamheten.

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 maj 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) En bra start på 2014 Acandos rapport för det första kvartalet överträffade våra estimat när det gäller försäljningen men marginalen blev svagare

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 13 juni 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Djärvt drag av Acando Acando meddelade i veckan att de lägger bud på konkurrenten Connecta. Budet innebär att Connectas aktieägare erhåller tio

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

E 2016E 2017E

E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 februari 2015 Sammanfattning Acando (ACAN A) Kvalitet kostar Försäljningen uppgick i kvartalet till 620 miljoner kronor, något under vad vi och marknaden hade förväntat oss. Däremot var

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014.

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014. BOLAGSANALYS 3 mars 2014 Sammanfattning Phonera (Phon.st) Nettokassa + Availo Försäljningen (Telefoni+Availo) kom in marginellt svagare än väntat, 98,2 miljoner mot väntat på 99,2 MSEK De operativa kostnaderna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 augusti 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Ett intåg i Tyskland Under årets andra kvartal rapporterade Addnode Group en försäljning på 387,3 MSEK, vilket

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 maj 2015 Sammanfattning West International (WINT) Levererar enligt plan Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 augusti 214 Sammanfattning Caperio Holding (cape.st) Stora förändringar i Caperio Caperios rapport för det andra kvartalet var till stora delar enligt våra förväntningar.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Ett starkt år kröns med ökad utdelning DGC One avslutade 2013 med ett starkt kvartal försäljningsmässigt där omsättningen organiskt ökade med

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 juli 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Fokus på förvärvet av Connecta Acandos rapport för det andra kvartalet var svagare än vad vi räknat med. Framförallt

Läs mer