Lika handlare tänker olika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lika handlare tänker olika"

Transkript

1 Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Stig Andersson Examinator: Agneta Gustafson VT 13, Lika handlare tänker olika -En studie om korttransaktionskostnader och beloppsgränser Filip Forsgren Amanda Lindvall Niklas Alfredsson

2 Förord Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Stig Andersson för all hjälp, inspiration, anekdoter och vägledning genom hela uppsatsskrivandet! Vi vill också tacka vår bihandledare Per-Ola Maneschiöld för synpunkter och idéuppslag! Till sist men absolut inte minst, tack till alla respondenter som var med och bidrog till att göra denna undersökning möjlig! Tusen Tack! Filip Forsgren Amanda Lindvall Niklas Alfredsson 1

3 Abstract As a consumer, you can use cards for payment more or less everywhere you go, however, it is not certain that the card can be used for all purchases. When a customer pays with card there arises a card transaction fee charged to the merchant. This is a big problem for businesses where transactions with small amounts are a large portion of sales. An observation at the beginning of this study showed that seemingly similar merchants have chosen to solve this problem in different ways. Some merchant s refuses card purchases below a certain amount, while others accept card with any purchase. This study aims to create understanding why there is a difference between these merchants. Fifteen different merchants in kiosks, shops, cafes and convenience stores were interviewed. To analyze the collected data the investigator s used The Balanced Scorecard. The model s purpose is to illustrate a way of thinking of performance management and which factors are of importance. The responses from the interviews were categorized into The Balanced Scorecards four perspectives in order to see differences, similarities and patterns. The survey shows two distinct patterns. The six merchants who chosen not to have a threshold for card payments says that service towards the customers is the most important factor behind the decision. These merchants are aware that some purchases are unprofitable but they see a better financial result in future if their customers are satisfied. All of the other nine merchants who have a threshold indicate financial motives as a basis for their decisions. These merchants are more likely to see the effect to the individual transaction in which the non-profitability of each purchase gives an inferior total result and therefore should be avoided. 2

4 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Problemdiskussion Undersökningsfråga Syfte Avgränsning Definitioner Teoretisk referensram Balanced Scorecard Prissättningsmetoder Kostnadsbaserad prissättning Värdebaserad prissättning Konkurrensbaserad prissättning Kostnadsfördelning enligt kausala och finala principer Kausala principer Finala principer Kostnadsfördelningens tillämpning vid kortbetalning Teoretisk diskussion Undersökningsmodell Metod Urval Tillvägagångsätt Intervjuguide Intervjuns genomförande Etik Analysmetod Metodreflektion Empiri Respondenter med beloppsgräns Respondenter utan beloppsgräns Analys Respondenter med beloppsgräns Respondenter utan beloppsgräns Gemensamma drag Slutsatser Avslutande diskussion Fortsatt forskning Källförteckning

5 1 Bakgrund Du är på väg hem efter din som vanligt stressiga arbetsdag. Du har småsprungit lite igenom staden för att vara säker på att ta dig fram till tågstationen i tid. Samtidigt gör magen dig påmind om att du slarvade med lunchen tidigare, men som tur är finns en kiosk i stationshuset. Snabbt plockar du åt dig en smörgås ifrån kylen och tackar snabbt ja när säljaren frågar om mjölk i kaffet. Efter en lugnande blick på klockan plockar du upp plånboken för att betala mellanmålet. Som vanligt har du dåligt med sedlar så det blir betalkortet som snällt lämnas över till expediten. Du möter en beklagande blick och får höra att de tyvärr inte kan ta emot kort på belopp under 50 kronor men det går bra att gå till bankomaten på andra sidan torget och komma tillbaka med kontanter. Här står du nu med en kaffe och smörgås i handen som du inte kan betala. Väljer du att gå och ta ut pengar missar du tåget, vill du åka hem får du vara hungrig ett tag till. När du sätter dig på tåget minns du att förra veckan besökte du en annan kiosk när du var på väg till stationen. Du handlade även då en kaffe och en smörgås och kunde den gången betala med kort. Du lutar dig tillbaka i stolen, känner hur tåget börjar rulla och ägnar några tankar hur detta kan komma sig? 1.2 Problemdiskussion Det är nog ingen som undgått att kontanthanteringen minskat väsentligt de senaste åren. En undersökning gjord av RBS WorldPay som publicerades i England år 2009 visar att både kunder och företagare tror att framtiden kommer att innebära ett kontantfritt samhälle 1. Mycket tyder på att även den svenska ekonomin är på väg åt samma håll. Dagens Nyheter publicerade den 15 februari år 2013 en artikel som visade att mer än människor är tvungna att åka minst 15 km för att kunna ta ut kontanter från sitt konto. Enligt artikeln är det idag endast cirka 1000 av 1700 bankkontor i Sverige som erbjuder kontanthantering och färre lär det bli. 2 Steget mot ett kontantfritt samhälle drivs även på från myndigheter och kommuner. Landstinget och lokaltrafiken i Västmanland är två exempel på organisationer som inte längre accepterar kontanter. Orsakerna till att man går från kontanthantering till elektroniska alternativ är många. Exempelvis minskar rånrisken och hanteringskostnaderna som kontanter genererar minskar 3. Det självklara alternativet till kontanter är för de flesta olika former av betalkort och lite mer än 70 % av alla köp i svensk detaljhandel sker idag med kort 4. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta bra. Kontanthantering är förknippat med relativt stora kostnader. Samhällskostnaden för ett köp med kontanter beräknas till SEK 8.30, jämfört med bankkortens 1 Card Technology Today, Volume 21, Issue 2, February 2009, s. 1 2 Flores & Lucas Unik kartläggning, här är det svårast att få tag i kontanter 3 Proposition 2009/10:220, s Hassel & Jansson, Bevakning av grundläggande betalningstjänster, s. 4 4

6 genomsnittskostnad på SEK Här räknar man dock med exempelvis miljöpåverkan och andra externa kostnader som drabbar vårt samhälle. Men dessa siffror är en indikation på fördelarna med betalkort och skulle kunna förklara varför myndigheter driver på utvecklingen. Som konsument kan du betala med kort vid mer eller mindre samtliga inköpsställen. Däremot är det inte givet att kortet kan användas vid alla köp. När en kund betalar med kort uppkommer det en transaktionsavgift för handlaren. En rapport från år 2012, utförd på uppdrag av Svensk Handel, visar att genomsnittskostnaden för en korttransaktion uppgick till SEK 3,30. 6 Detta är ett problem för företagare i verksamheter där småbeloppsköp står för en stor del av omsättningen. Kiosker, caféer och restauranger är några av de branscher där korttransaktionskostnader äter upp en stor del av marginalen. Fram till och med år 2010 löste många av dessa handlare detta lönsamhetsproblem med en tilläggsavgift om exempelvis SEK 3 för de kunder som betalade med kort. När Lagen om betaltjänster därefter utkom, innefattade den en paragraf som förbjöd handlaren att ta ut en extra avgift vid användningen av ett betalningsinstrument 7. I praktiken innebär detta att de små lapparna med 3 kr kortavgift idag är olagliga och har i princip försvunnit. Inför studien besökte vi ett antal handlare för att ta reda på om problemet var större än vår personliga uppfattning. Besöken visade att en vanligt förekommande lösning är att kunden har ett minimibelopp att förhålla sig till om denne vill genomföra sitt köp med ett betalkort, under detta belopp avstår hellre handlaren försäljning. Vad som gör observationen än mer intressant är att tillsynes likvärdiga handlare har olika förhållningssätt till beloppsgränser. Där en handlare avböjer betalkort på löpande band kan grannen acceptera betalkort fullt ut. Detta är märkligt. Varför erbjuder vissa handlare betalkort vid alla köp medan andra inte gör det? När frågan om beloppsgränsens syfte ställs, är svaret i regel av finansiella motiv. Höga kostnader är återkommande åsikter, men fördelarna då? Vart är dem i sammanhanget? Vi tror att det finns ett helhetsperspektiv som verkar gå en del handlare förbi. Vi menar då den service, effektivitet och, för många konsumenter, självklarhet som betalning med kort innebär. Undersökningen som RBS WorldPay genomförde visar att cirka hälften av de tillfrågade vill helst betala med kort. Undersökningen visar också att företag som effektiviserar sina betalningssystem även kan öka lönsamheten med i genomsnitt 18 %. Trots detta är det 20 % av de tillfrågade företagen som inte aktivt har undersökt vilka betalningsmetoder som passar deras verksamhet bäst. 8 Detta är ett intressant instick i diskussionen. Vi tycker att det är märkligt att en femtedel av de undersökta företagen inte gör något aktivt för att erbjuda bra alternativ till kontanter, trots att hälften av de tillfrågade tror på ett kontantfritt samhälle. Sätts även resultatet i relation till våra erfarenheter om nekade köp och beloppsgränser undrar man ju hur mycket tid som egentligen läggs på att lösa problemet med 5 Segendorf & Jansson, The cost of consumer payments in Sweden. s.4. 6 Hortlund & Svensson, Vad kostar korten? - Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel. s Sveriges Rikes Lag, Lagen om betaltjänster 2010: kap. 1 s. 4, 8 Card Technology Today, s. 1 5

7 korttransaktionsavgifter. Vilken hänsyn tar handlare till de kostnader som är förknippade med olika betalningsinstrument? Hur fördelar olika handlare dessa kostnader? I förarbetet till Lagen om betaltjänster uppgav både Riksbanken och Konkurrensverket att kostnaderna för korttransaktionerna troligtvis kommer att läggas på varornas pris när möjligheten att debitera en kortavgift förbjöds 9. Dock uppger Svenska Handel att konsumentpriset inte har ökat sedan lagen infördes 10. Varför inte? Vart har kostnaderna tagit vägen? Har dem försvunnit med försäljningen? Kotler och Keller anser att marknader där utgifterna står för en liten del av intäkterna har låg priskänslighet 11. Samtidigt bör förmågan att ta betalt ses som grunden för allt företagande, varför fördelar då inte alla handlare ut transaktionskostnaderna på försäljningspriset? Utgångspunkten för denna undersökning är just tanken i att hellre avstå från en försäljning än att ta kostnaden för vad detta, högst vanliga, betalningsinstrument medför. Vad är skillnaden på dessa handlare och dem som accepterar betalkort fullt ut? 1.3 Undersökningsfråga Vad finns det för motiv till att vissa handlare accepterar betalkort vid alla beloppsnivåer medan andra har en beloppsgräns? 1.4 Syfte Undersökningen syftar till att beskriva hur handlare ser på korttransaktionskostnader samt förklara varför tillsynes likvärdiga handlare skiljer sig från varandra vad gäller val av beloppsgräns eller ej. 1.5 Avgränsning Undersökningen bortser från kostnadsskillnaden mellan kredit- och betalkort då beloppsgränsen gäller för alla kort. 9 Proposition 2009/10:220. s Hortlund & Svensson, Vad kostar korten? - Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel, s Kotler & Keller, Marketing Management 13 uppl, s

8 1.6 Definitioner I denna studie används följande definitioner för nedanstående begrepp. Betalningsinstrument Betalkort, kreditkort eller annan teknisk lösning för betalning Betalkort Alla typer av kort som kan användas för betalning Diversifiering Bredda verksamheten med fler produkter Handlare Butiksägare i en bransch där många småbeloppsköp genomförs (Kiosker, tobakshandlare, jourbutiker, caféer etc.) Kortavgifter - Kostnad för en korttransaktion som debiteras säljaren (handlaren) Köp Återkommande begrepp som syftar till att en kund köper något av handlaren Mindre verksamheter Se handlare Snittköp Genomsnittliga försäljningen per kund 7

9 2 Teoretisk referensram Referensramen är konstruerad för att användas som ett analysverktyg till studiens empiri. Den första modellen som introduceras är Balanced Scorecard och dess koncept, därefter presenteras tre metoder angående kostnads-, värde- och konkurrensbaserad prissättning. Den tredje och sista teorin som lyfts fram är kostnadsfördelning enligt kausala och finala principer. Avsnittet avslutas med en diskussion och presentation av studiens undersökningsmodell. 2.1 Balanced Scorecard Dagens verksamheter konkurrerar på komplexa marknader, vilket Balanced Scorecard (BSC) tar hänsyn till 12. Kaplan & Norton hävdar att enbart finansiella styrtal inte räcker för att vägleda och utvärdera företags prestationer i de konkurrensutsatta miljöer som råder idag. De finansiella styrtalen säger en del men inte tillräckligt vad man gjort och vilka åtgärder som skall göras för att skapa framgång och framtida vinster. 13 Modellen handlar om att se företag ur ytterligare tre perspektiv än endast det finansiella. Dessa är kund-, förnyelse-/utvecklingsoch process perspektivet. Det finansiella perspektivet i Balanced Scorecard finns för att mäta de finansiella resultaten av handlingar som redan skett, exempelvis lönsamhet, rörelseresultat och avkastning på satsat kapital. 14 Kundperspektivet behandlar de kunder som är mål för verksamheten och gör det möjligt att formulera kund- och marknadsstrategier som ligger till grund för framtida vinster. 15 Det tredje perspektivet är utvecklingsperspektivet. Konkurrensen på marknaden ställer krav på företagen att utveckla teknik, rutiner och humankapital. Utvecklingsperspektivet i BSC kan bestå av styrtal som personaltillfredställelse, utveckling och lojalitet. 16 I det fjärde och sista perspektivet identifieras de interna processer som skall ligga till grund för hur man uppnår framgång. Processerna är viktiga dels för att locka och hålla kvar kunder, dels för att uppfylla de ekonomiska målsättningarna 17. Med de tre ickefinansiella måtten kan chefer förutspå framtida ekonomiska resultat, till skillnad från det finansiella måttet som bara konstaterar vad som tidigare hänt. Handlaren kan nu mäta mervärdet för sina befintliga och framtida kunder och vilka förbättringsåtgärder som behöver göras inom den interna verksamheten. BSC beaktar då det kortsiktiga resultatet via den finansiella aspekten samtidigt som modellen tar hänsyn till värdeskapande faktorer som inverkar på det långsiktiga resultatet. 18 BSCs helhetsperspektiv är applicerbart på alla företagsstorlekar. I BSC är så kallade mjuka värden viktiga, till exempel att lyssna på vad kunderna tycker och vad personalen har för 12 Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, s.2 13 Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s. 8 8

10 åsikter. Idag är det exempelvis möjligt att handla med betalkort i de flesta butiker, i huvudparten av dessa helt villkorslöst. Majoriteten av alla köp utförs också med betalkort. När konsumenter kan utnyttja betalkorten så gott som överallt bygger dessa också upp förväntningar. När kunden sedan inte kan använda kortet av en eller annan orsak reagerar kunden också troligtvis på ett negativt sätt. Att erbjuda kortbetalning fullt ut kan också vara fördelaktigt internt då personalens arbete och trivsel kan förbättras när dessa slipper hantera dagskassor eller förklara varför butiken inte tar betalkort. Dessa två delar som inte fokuserar på det rent finansiella är viktiga när beslut skall fattas och bra exempel på BSCs funktion. Balanced Scorecard i sitt fulla bruk har syftet att mäta och styra utifrån företagets vision och strategi. Detta är lämpligt för större verksamheter, vilka kräver ett tydligt och väl genomarbetat BSC för att lyckas implementera sina mål på alla nivåer i företaget. För mindre verksamheter är det troligtvis inte värt den tid det tar att lägga ner och arbeta med ett sådant djupgående BSC. Många av dessa handlare saknar förmodligen uppföljningsverktyg och andra resurser som krävs för att driva BSC i full skala. Det är också troligt att för vissa handlare så är delar av BSC mindre viktiga och kan på så sätt vara ointressant i sammanhanget. Bildkälla: Kaplan & Norton, Using the Balanced Scorecard as a strategic management system, s.4 9

11 2.2 Prissättningsmetoder Kostnadsbaserad prissättning Den enklaste och vanligaste prissättningsmetoden är den kostnadsbaserade metoden 19. Metoden fungerar så att företagen beräknar alla kostnader de har för att tillverka, sälja och distribuera sina produkter och sedan lägger på en vinstmarginal. Den största nackdelen med metoden är att den inte tar hänsyn till varken kundernas efterfrågan eller konkurrenters pris. Kotler et al menar att detta leder till att man ofta sätter fel pris på sina produkter 20. Trots detta är kostnadsbaserad prissättning den vanligaste metoden av tre orsaker. Företagen har bättre koll på sina kostnader än marknadens efterfrågan och genom att täcka sina kostnader slipper företagen justera sina priser till följd av svängningar i efterfrågan. Den andra anledningen är att liknande företag använder samma prissättningsmetod. I och med att de har liknande kostnadsbild sätter de ungefär samma priser och reducerar priskonkurrensen. Den sista orsaken är att den kostnadsbaserade metoden är den mest rättvisa för både företagen och konsumenterna. Säljarna får en rimlig avkastning samtidigt som dem inte utnyttjar sina kunder vid ökad efterfrågan Värdebaserad prissättning Det blir allt vanligare att företag prissätter sina produkter efter ett upplevt värde. Metoden utgår från kundens upplevda värde och inte vad säljaren har för kostnader. När handlaren prissätter med hjälp av den värdebaserade metoden utgår denne från vad kunden uppfattar hur mycket produkten är värd. Därefter anpassas de kostnader som uppstår under exempelvis en tillverkningsprocess. Den marginal som blir över är vinsten. Kotler et al menar att svårigheten med denna metod är att verkligen uppskatta kundens upplevda värde korrekt. Om inte rätt pris sätts faller poängen med värdebaserad prissättning Konkurrensbaserad prissättning I den konkurrensbaserade prissättningen anpassar företagen sina priser efter hur deras konkurrenter sätter sina priser. För en företagare finns möjligheterna att lägga sig lika, under eller lite dyrare än sina konkurrenter. 23 Enligt Kotler et al är det den ledande aktören på dessa marknader som bestämmer riktpriset och de mindre bolagen justerar sina priser när marknadsledaren gör det, istället för när de själva märker en förändring i kostnader eller efterfrågan. 24 Alla tre prissättningsmetoderna är tänkbara alternativ för de verksamheter som är aktuella i undersökningen. Oavsett vilken metod handlaren väljer att använda borde det vara av betydelse att inte bortse ifrån korttransaktionskostnaderna. 19 Kotler & Keller,Marketing Management 13 uppl, s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid, s Ibid, s

12 För handlare i mindre verksamheter kan dessa prissättningsmetoder kännas svåra och komplicerade och det kan vara tufft att lägga resurser på kalkyler och uppföljning, dessutom kan det vara ekonomiskt ansträngande att köpa dessa tjänster. Det kan därför uppstå vissa problem då handlare som tillämpar den värde- och den konkurrensbaserade metoden. Om dessa två metoder ska fungera på bästa sätt kan det vara nödvändigt för handlaren att regelbundet utvärdera kundens upplevda värden och kontrollera om konkurrenterna har justerat sina priser. Används den kostnadsbaserade metoden kan handlaren istället främst koncentrera sig på sina egna kostnader och prissätta sina produkter på lämpligast vis. Det är möjligt att en blandning av olika prissättningsmetoder är vanligt förekommande. 2.3 Kostnadsfördelning enligt kausala och finala principer Kausala principer Kostnadsfördelning kan göras enligt kausala eller finala principer. Enligt de kausala principerna skall de kostnadsobjekt (händelser) som skapar kostnaderna också belastas med dessa kostnader. 25 Den kausala principen delas mellan orsaksbetingad och nyttobetingad kostnadsfördelning. Orsaksbetingad kostnadsfördelning innebär att gemensamma kostnader fördelas efter vad som orsakat dem. Målet är att bestämma vad olika åtgärder har för kostnader. Orsaksbetingad kostnadsfördelning är en vanlig syn på kostnader och för vissa det enda acceptabla, förutsatt att konsekvenser av ett visst beslut kan särskiljas och att kostnadsfördelningen utnyttjas som underlag för beslut. Förorsakandet kan uppfattas på olika sätt. Bland annat kan ett beslut upplevas få konsekvenser på kortare sikt än i verkligheten, få indirekta verkningar eller dolda konsekvenser. 26 Nyttobetingad kostnadsfördelning innebär att de produkter som utnyttjar en viss resurs får stå för kostnaderna i proportion till utnyttjandet Finala principer Enligt finala principer fördelar man kostnaderna som uppkommer vid olika händelser över samtliga kostnadsobjekt. Detta innebär att vissa kostnadsobjekt får bära kostnader som andra kostnadsobjekt skapar. 28 Två finala principer är bärkraft- och rättvisebetingad kostnadsfördelning. Bärkraftsbetingad kostnadsfördelning innebär att flera produkter, som för sig inte skulle vara tillräckligt lönsamma, tillsammans kan bära de kostnader som uppkommer. Syftet kan vara att nå en synergieffekt, då till exempel en maskin inte skulle vara tillräckligt motiverad att använda vid enbart en produkts tillverkning men att sambruket av flera produkter gör maskinen möjlig att använda. Bärkraftsfördelningen gör det också möjligt att erbjuda ett sortiment där vissa produkter visar förlust men som ändå efterfrågas av kunderna. 29 Rättvisebetingad kostnadsfördelning är en subjektiv bedömning av hur stor andel kostnader en viss produkt ska belastas med. Bedömningen utgår från vad som anses skäligt 25 Greve, Ekonomistyrning: Styrning och praxis, s Paulsson & Samuelsson, Produktkalkyler i industrin, s Ibid, s Greve, Ekonomistyrning: Styrning och praxis, s Frenckner & Paulsson, Produktkalkyler i industrin, s. 66,

13 eller rättvist. 30 Exempelvis kan mjölk räknas som nödvändig för kundens vardag och belastas då med en lägre kostnadsandel och lägre marginal, medan godis som inte anses lika viktig får ta en högre kostnadsandel och högre marginalpåslag. Denna fördelning kan uppfattas som rättvis av kunderna Kostnadsfördelningens tillämpning vid kortbetalning Fördelningen av de kostnader som uppkommer vid kortbetalning kan ses både ur ett kausalt och finalt perspektiv. Kostnadsobjektet (händelsen) är betalningen av en viss produkt, endera med betalkort eller kontant. Enligt det kausala begreppet orsaksbetingad kostnadsfördelning innebär ett köp med kort att de korttransaktionskostnader som uppkommer också ska bäras av den aktuella försäljningen. Betalning med kort har således en viss kostnad förknippad till sig och betalning med kontanter en annan kostnad, vilket gör dessa händelser olika lönsamma. Vid nyttobetingad kostnadsfördelning skall den betalningsmetod som utnyttjar kostnadsstället mest, stå för den största delen av kostnaden. Om kortbetalningar då skulle stå för 70 % av köpen skall denna betalningsmetod även stå för 70 % av kostnaderna som uppkommer vid kostnadsstället. Enligt finala principer fördelar däremot handlaren de kostnader som uppkommer vid de olika betalningsmetoderna över samtliga köp. På detta sätt får den betalningsmetod som är mest lönsam bära en större del av kostnaden än vad den egentligen ger upphov till. Exempelvis kan synen på korttransaktionskostnaderna ske med en bärkraftsbetingad fördelning. Om vi antar att de olika betalningsmetoderna ses som en samkostnad för verksamheten är det rimligt att samtliga produkter och köp får vara med och dela på dessa kostnader efter deras bärkraft. Här kan produkter med högre marginal och den betalningsmetod som är mest lönsam för handlaren få en större del av kostnaderna. Detta innebär alltså att de avgifter som uppkommer vid kortköp även kommer bäras av de kontanta köpen om dessa är mer lönsamma. Eller att vissa produkter som vid betalning med kort blir direkt olönsamma får hjälp av produkter som har större bärkraft. En rättvisebetingad fördelning skulle kunna innebära att om kortköp är den vanligaste betalningsmetoden i dagens samhälle kan denna metod anses nödvändig. Detta skulle innebära att kontanta betalningar ska bära en större del av de kostnader som betalkorten genererar. Det kausala och finala perspektivet ger upphov till olika mycket förarbete. För en handlare av den karaktär som studien undersöker kan ett finalitetsperspektiv ses som komplicerat och onödigt omfattande. Det kausala perspektivet kan dock ge en felaktig bild av vad som är lönsamt, till exempel kan ett småbeloppsköp som belastas med hela transaktionskostnaden ge en felaktig helhetsbild av verksamheten och vara grund för felaktiga beslut. Istället för att se varje köp som ett bidrag till de totala kostnaderna kanske handlaren väljer bort vissa köp på grund av deras tillsynes stora kostnad och därmed gå miste om intäkter som bidrar till att förbättra resultatet. 30 Frenckner & Paulsson, Produktkalkyler i industrin, s Greve, Ekonomistyrning: Styrning och praxis, s

14 2.4 Teoretisk diskussion Utgångspunkten för denna undersökning är att av tillsynes likvärdiga handlare har vissa en beloppsgräns och vissa har inte någon beloppsgräns. Undersökningen skall ta reda på varför dessa handlare skiljer sig vad gäller detta val och vad som utmärker respektive val. För att analysera handlarna och deras argument används Balanced Scorecard. Syftet med modellen i denna undersökning är att illustrera ett tankesätt om vad verksamhetsstyrning är och vilka faktorer detta består av. Modellen är grunden till undersökningens analys och används för att positionera in handlarnas argument och visa mönster inom de olika valen. Balanced Scorecard är en modell för verksamhetsstyrning. I problemformuleringen diskuteras handlarnas höga kostnader vid korttransaktioner och där anledningen till beloppsgränsen ofta baseras på finansiella motiv. Detta kan ses som ett rent ekonomistyrningsproblem där handlaren måste täcka sina kostnader. I problemformuleringen diskuteras också möjligheten för handlaren att se kortbetalningens funktion ur ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till fler aspekter, inte bara de ekonomiska. Detta kan ses som ett verksamhetsstyrningsperspektiv där kortbetalning även har andra effekter. Balanced Scorecard är därför en lämplig modell då ekonomistyrningen är en del av verksamhetsstyrningen och visar det helhetsperspektiv som vi syftar på i problemformuleringen. Modellen är också ett framtidsverktyg, där syftet är att påverka just framtiden. Detta bidrar till att BSC är ett bra val för just denna undersökning då det kontantfria samhället är en intressant del i frågan om korttransaktionskostnader och beloppsgränser. Undersökningens frågeställning handlar i grund och botten om hur handlare hanterar en viss kostnad. Med hjälp av kostnadsfördelnings- och prismetoderna ska det gå att se mönster i hur kostnader och prissättning hanteras i valet om beloppsgräns eller ingen beloppsgräns. Metoderna går hand i hand med varandra då olika former av prissättning är lämpligast med en viss typ av kostnadsfördelning. Till exempel en värdebaserad prissättning, som utgår från kundernas upplevda värde, gör den finala principen om kostnadsfördelning mer passande. Vissa varor får då bära en större andel av kostnaderna än andra. Skulle däremot en kausal kostnadsfördelning användas kommer vissa varor som har låg marginal att visa en dålig lönsamhet och kanske vara grunden till felaktiga beslut. Kostnadsfördelningsmetoden är också lämplig då det initiala problemet är att ett visst betalningsinstrument genererar en kostnad som direkt kan förknippas med en händelse, ett kausalt samband, något fördelningsmetoden förmedlar väl. 13

15 2.5 Undersökningsmodell Modellen illustrerar våra tankar om hur Balanced Scorecard kan användas för att förklara vilken syn handlarna har på beloppsgränsen och kostnaden för korttransaktioner. Utgångspunkten är handlarnas argument för beloppsgräns eller inte beloppsgräns. Dessa argument analyseras med hjälp av Balanced Scorecards fyra perspektiv. Då förundersökningen visade att argumenten för beloppsgräns ofta är av finansiell art har vi fått intrycket av att dessa handlare isolerar detta perspektiv ur Balanced Scorecard. Detta gör att sista delen i modellen visar att antingen har man ett ekonomistyrningsperspektiv och ser enbart den finansiella grenen eller så har man ett verksamhetsstyrningsperspektiv och tar hänsyn till alla dimensioner i BSC. 14

16 3 Metod 3.1 Urval Som lämpliga respondenter i studien valdes handlare för mindre verksamheter, kiosker, caféer, tobakshandlare samt närlivs-butiker. Respondenterna skulle ha en kortterminal och erbjuda kortbetalning, åtminstone över ett visst belopp. Vår avsikt var att få ett relativt jämt antal respondenter som har en beloppsgräns och respondenter som inte har en beloppsgräns för kortbetalning. Pressbyrån och Espresso House var två av de typiska kedjorna som på förhand valdes bort på grund av större förhandlingskraft jämfört med mindre fristående butiker. I övrigt följde undersökningen avgränsningarnas anvisningar. Urvalet klassades som bekvämlighetsurval då intervjuerna utfördes i städerna Västerås, Köping och Örebro, som passade oss bäst. Eftersom respondenter valdes ut baserad på en rad uppsatta kriterier innebär det att urvalet också klassas som ett icke-sannolikhetsurval då det var vi själva, och inte slumpen, som beslöt vilka respondenter som skulle besökas. Detta urval var mest lämpligt då avsikten var att få så hög svarsfrekvens så möjligt under en kort tid. Nackdelen med denna urvalstyp var att den inte gav oss stöd att generalisera när empirin analyserades Tillvägagångsätt Data samlades in från olika respondenter för att kunna urskilja mönster i hur dessa agerar och skiljer sig ifrån varandra, en metod som kan jämföras med en tvärsnittsdesign 33. I studien samlades data in genom enskilda intervjuer med var och en av respondenterna. Att intervjuer passade bra som insamlingsmetod var för att få fram respondentens argument angående beloppsgräns och korttransaktioner. Metoden, som kan liknas en semi-strukturerad intervjumetod, innehöll en öppen huvudfråga samt närliggande frågor kopplade till denna och det teoretiska ramverket 34. Detta ansågs som lämpligast då respondenterna med egna ord fick uttrycka sina tankar och åsikter samt att det lämnades utrymme för ovanliga och oförutsedda svar eller reaktioner 35. En annan fördel var att följdfrågor kunde ställas för att förtydliga och utveckla vissa svar 36. Den alternativa intervjumetoden hade varit en ostrukturerad intervju där endast en fråga ställdes till respondenterna. Den främsta anledningen till att denna metod inte valdes var att det inte kunde säkerställas att tillräckligt omfattande svar kunde lämnas av respondenterna. 32 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s Ibid, s Ibid. s Ibid, s Christensen et al, Marknadsundersökning, - en handbok, s

17 I en inledande del av studien ägnades en halv dag åt att besöka sex olika handlare i Västerås. Anledningen till detta var att hitta lämpliga utgångspunkter till datainsamlingen. Genom att besöka handlarna och få höra deras åsikter om korttransaktionskostnader blev det tydligare specificerat vad som var intressant att undersöka. Samtalen var av informell karaktär och inga noteringar fördes. Innan besöken gjordes var det tänkt att dessa handlare senare skulle intervjuas, men eftersom det fanns en risk av att dessa respondenter kunde ha blivit påverkade uteslöts dessa handlare som respondenter i undersökningen. Totalt tillfrågades 31 respondenter om de ville vara med i studien. Av dessa var det tre stycken, en i varje stad, som inte alls erbjöd kortbetalning och som därför inte passade in i urvalet. Sju butiker hade inte rätt person på plats och sex stycken ville inte vara med på en intervju. Intervjuer genomfördes i de tre relativt närliggande städerna hos följande 15 butiker; Köping: Spelfixaren, Konditori Bivur, Wallins Tobak, Klingas konditori, Scheeletorgets närlivs och Nya Konditoriet. Västerås: Aros Tobak, Thé Boden, Hugos vin och Tobak samt 55:an livs. Örebro: Servicebutiken Filmkedjan Örebro, Voidas Tobak, Tobaksshoppen, Solomons Kiosk och Tobakscity. Besöken hos respondenterna gjordes drop in för att få direkta besked ifall tid och intresse fanns för att vara med på en intervju. Hos några respondenter bestämdes att intervjun skulle göras lite senare samma dag eller kommande dag då den aktuella tidpunkten inte passade. Att efterfråga en intervju på plats ansågs som det bästa alternativet för att undvika föreställningen av en tidskrävande intervju med komplexa frågor. De flesta av de potentiella respondenterna var egna företagare med begränsad tid och i många fall verksamhetens enda anställde, vilket skulle göra tidsbokning svårare. Det antogs därmed vara lättare att få respondenter om det gjordes på ett avspänt sätt genom att hålla intervjun över kassadisken där de kunde ta kunder emellan. På detta sätt blev intervjun inte heller strikt och formell, syftet var att lätta upp samtalet och öka förtroendet mellan respondenter och oss som intervjuare. För vår del ansågs detta vara det effektivaste sättet att få respondenter på. Datainsamlingen ägde rum mellan maj, en dag för varje stad samt tre intervjuer på fjärde förmiddagen då ägarna inte varit på plats tidigare. Hos två butiker gjordes intervjuer med en anställd som respondent. När frågan ställdes om det var bättre att återkomma, för att göra intervjun med ägaren istället, hävdade båda att det inte var nödvändigt eftersom ägarna skulle ge samma svar som dem. En möjlig risk som kunde uppstå var att respondenterna på grund av det överraskningsmomentet som uppstod inte hann förbereda sig och information utrycktes felaktigt eller missades. En annan risk med drop in metoden kunde vara att respondenterna utelämnade detaljer om det fanns kunder inne i butiken. Ett annat alternativ hade varit att boka tid med alla respondenter. Det hade dock varit mer tidskrävande då in- 16

18 tervjuerna troligtvis hade fördelats på fler dagar eftersom det hade blivit på tider som anpassats efter respondenterna, inte efter oss. Detta ansågs vara ett sämre alternativ trots de eventuella risker som fanns vid ett drop-in besök och därför valde vi att söka upp respondenterna utan att förannonsera besöket. 3.3 Intervjuguide Frågorna som ställdes under intervjuerna är härledda från studiens frågeställning, syfte och teoretiska referensram. Utformningen av frågorna gjordes så enkla och tydliga som möjligt där akademiska begrepp undveks för att minska eventuella missförstånd 37. Meningen med frågorna var att undersöka en generell uppfattning, och inte varje respondent för sig. Varje intervju har följt nedanstående mall, men eftersom det var öppna frågor skiljde sig svaren åt och ingen intervju blev helt en annan lik. Vi vet att korttransaktionskostnaderna är stora. Vi vet också att vissa har beloppsgräns och vissa inte. Hur kommer det sig att du valde att ha det som du har? Frågan inleddes med att visa kännedom om problemet, vilket skulle skapa förtroende hos respondenten 38. Vidare skulle den visa att det finns skillnader mellan likvärdiga respondenter, utan att lägga någon värdering i frågan. En potentiell risk var att vissa kunde känna sig utpekade eller dömda då ämnet i många fall är omdiskuterat, ofta till nackdel för handlaren och framförallt dem med beloppsgräns. Frågan är direkt kopplad till studiens undersökningsfråga och anledningen till den öppna frågan var att respondenten skulle kunna prata fritt och argumentera för sina val utan att känna att denne svarade rätt eller fel. Finns det några andra orsaker? Vilka och varför? En uppföljningsfråga där meningen var att ge mer information ifall svaret på den tidigare ställda frågan blev kort. Respondenterna valde själv vad dem skulle svara och frågan riktade inte svaret mot något speciellt. Vad tar du hänsyn till när du sätter priset på en vara? Frågan skulle ge en kontext och visade eventuella mönster kopplat till respondentens tankar och lösning vad gäller beloppsgräns och transaktionskostnad. Beräknar du korttransaktionskostnaderna på något sätt? Hur gör du? Precis som frågan innan skulle denna visa om det fanns någon skillnad på hur respondenterna hanterade korttransaktionskostnaderna mellan de som har en beloppsgräns och de som inte har beloppsgräns. 37 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s Christensen et al, Marknadsundersökning en handbok, s

19 Vad tror du om framtiden när det gäller kontantfritt samhälle? Frågan hade en grund från utvecklingsperspektivet i Balanced Scorecard. Den skulle ge svar på om respondenterna hade tänkt på framtiden och om det fanns eventuella kopplingar till beloppsgränsen. 3.4 Intervjuns genomförande Alla intervjuer genomfördes i respondenternas lokal, tio av dem hölls över kassadisken och fem av dem hölls inne på ett kontor eller annan avsides plats. Hos några respondenter kom det in kunder som fick gå emellan och pausa de intervjuer som gjordes över kassadisken när de skulle betala. Respondenterna frågades om tillåtelse att intervjun spelades in vilket mottogs positivt från alla utom två som istället önskade att intervjun antecknades på papper. Inspelningsutrustningen sattes igång så fort godkännandet gavs samt några efterföljande minuter för att inte missa någon intressant kommentar efter den riktiga intervjun 39. Till alla intervjuer gjordes anteckningar ifall tankar och idéer dök upp på plats. En av oss intervjuade och de andra två förde anteckningarna. En fördel med detta var att det annars fanns risk för att det skulle bli rörigt och inte ha samma flyt som när endast en håller i intervjun. Det antogs även att respondenten skulle känna sig mer bekväm att föra en dialog med en person istället för tre. Med tanke på respondenternas bekvämlighet beslutades också att de två som förde anteckningar skulle använda sig av papper istället för block för att skapa en mer avspänd stämning under intervjun. Längden på intervjuerna varierade mellan 5-20 minuter. Varje intervju inleddes med en kort presentation om oss själva, varför en intervju önskades och vilket ämne som skulle behandlas. Graden av respondenternas öppen- och pratsamhet skiljde sig väsentligt. Några svarade väldigt kort på varje fråga medan andra besvarade första frågan så uttömmande att de resterande tänkta frågorna knappt behövde beröras. Den semi-strukturerade metoden gjorde att samtalen tog olika vägar. Efter varje intervju fick respondenterna välja om de ville ha återkoppling på intervjun och studien när den blir klar, vilket de flesta av dem ville. Samma dag som intervjuerna utfördes transkriberades svaren för att minimera risken att glömma de intryck och kontext som inte var möjliga att spela in. 39 Christensen et al. Marknadsundersökning en handbok, s

20 3.5 Etik Då denna studie bygger på svar av respondenter som konkurrerar med varandra i de olika städer som undersökningen utfördes i beslutades att informationen om vilken respondent som sagt vad skulle vara konfidentiell. Vi har varit medvetna om att risken för att studiens tillförlitlighet kunde minska men betydelsen av respondenternas anonymitet upplevdes viktigare. 3.6 Analysmetod Intervjuerna har analyserats genom att koppla svaren till den teoretiska referensramen för att kunna besvara studiens frågeställning och syfte. Det som presenteras i empirin är det material som analyserats och därför har det som var svårbegripligt ur intervjuerna inte analyserats på grund av risk för feltolkning. Först placerades respondenterna i en av de två huvudgrupper som studien berör, beloppsgräns eller inte beloppsgräns. Varje respondents argument, övriga uttalanden och åsikter samt arbetsmetoder sorterades ut. Sedan analyserades varje intervju separat och olika tankar identifierades och kategoriserades in i två matriser, en för varje huvudgrupp, som baserades på Balanced Scorecards fyra perspektiv. I modellen kunde mönster urskiljas och genom att jämföra de båda matriserna var det möjligt att se vilka faktorer som skiljde de två huvudgrupperna från varandra samt gemensamma drag emellan dem. Två av intervjuerna genomfördes med anställda, då ägaren inte var på plats. En av intervjuerna var hos en handlare med beloppsgräns och den andra intervjun hos en utan beloppsgräns. Dessa intervjuer har följt samma mönster som övriga och främsta argumentet bekräftade vad andra respondenter i samma kategori svarat. Övriga frågor har strukits då det inte med säkerhet kan sägas att det speglar handlarens egna tankar. 3.7 Metodreflektion Under den första dagen för datainsamlingen var det fyra av sex tillfrågade respondenter som inte ville ställa upp i undersökningen. I slutet av dagen analyserades orsaker till varför utfallet blev som det blev. Till följande dag justerades ordval när undersökningen presenterades för den eventuella respondenten. Istället för att fråga Kan du tänka dig att sig ställa upp på en intervju användes frasen går det bra att ställa några frågor? Avsikten med den alternativa inledningsfrasen var att den inte skulle kännas lika ansträngande eller skrämmande som att fråga efter en intervju, som lätt kan uppfattas som tidskrävande. Med den nya metoden att möta handlarna blev utfallet bättre och endast två av sjutton nekade deltagande i undersökningen. 19

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt

Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Slutrapport 2013 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Urval och metod... 3 3. Resultat... 5 3.1. Kontanter står för 41

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Ekonomiska grundbegrepp HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Agenda Vad är företagsekonomi? Några grundbegrepp Produktkalkylernas uppbyggnad och vad den här kursen berör Nästa timme inläsning på eftermiddagens

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 MILJÖNÄMNDEN 2009 Inledning Ett tillsynsprojekt har utförts i 21 butiker av miljökontoret, i Hörby kommun. Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Bakgrund Sjukvården har länge präglats av tydlig funktionell styrning och tydliga silos, vilka bland annat orsakar långa kötider och onödigt höga kostnader

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Mindre lån dyrare ränta

Mindre lån dyrare ränta Mindre lån dyrare ränta Resultat från Räntekollen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer